Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft

Volg de Delftse politiek op

delft logo_twitter2.jpg

bron: Tweets van het college van BenW, raadsleden en commissieleden
bron: Tweets van harrie fruytvhertog - @PolitiekDelftnl

delft
zondag | 19 oktober 2014 | 00h08 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Iedereen moet over de brug komen

door Fleur Norbruis, fractievoorzitter GroenLinks Delft

Het project St. Sebastiaansbrug is met recht een hoofdpijndossier.Wie had in 2006 bij aanvang van het project verwacht dat de trein eerder door de spoortunnel rijdt, dan de tram over de Sebastiaansbrug? Niemand. Maar dat gaat wel gebeuren.

Vanaf 2008 wordt de ene na de andere tegenvaller in de raad besproken. Technische tegenvallers, financiële tegenvallers, discussies over de kostenverdeling tussen gemeente/provincie/stadsgewest, twee stopgezette aanbestedingen (2009 en 2010), twee bestemmingsplanprocedures (2009 en 2013) en een addendum eind 2013 met aanvullende afspraken. GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 16 oktober wederom gepleit voor een grondig onderzoek naar dit project. Hoe heeft dit project nou zo uit de bocht kunnen vliegen?

Maar eerst, eerst moet Delft verder met deze brug. Want GroenLinks wil de brug én de tram. Jaren geleden, in het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan, is al gekozen voor deze tram en GroenLinks staat nog steeds achter deze keuze. De tram is belangrijk voor de ontsluiting van Delft Zuidoost, met de TU, de hogeschool en alle bedrijven.

Dit voorjaar had het college weer slecht nieuws voor de gemeenteraad – weer vertraging van de reconstructie van de brug en daarmee de tram. Vertraging en ook extra kosten. Het leek er even op dat alleen Delft voor de extra kosten zou opdraaien. Het college ging in de zomermaanden met provincie en stadsgewest in gesprek. De raad had aan wethouder Harpe de opdracht meegegeven dat Delft geen extra kosten ten opzichte van het addendum uit 2013 wilde betalen. Het resultaat van de onderhandelingen is dat de partners deze extra kosten dragen. Dat is terecht, want ook zij hebben belang bij de realisatie van de St. Sebastiaansbrug. Het is geen reden om de vlag uit te steken, maar het college heeft wel aan de opdracht van de raad voldaan!

Nu is het belangrijk dat het project zo goed mogelijk geleid wordt. GroenLinks vindt het dan ook goed dat de afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden in september zijn aangescherpt. De brug moet nu zonder vertraging en verdere meerkosten voor Delft worden gebouwd. Er mag geen Delftse euro extra bij, vandaar dat we de motie hierover mee hebben ingediend.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/iedereen-moet-over-de-brug-komen

TERUG NAAR BOVEN

delft
zondag | 19 oktober 2014 | 00h01 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Volop energie in de Buitenhof

door GroenLinks Delft

Op woensdag 15 oktober is door leden van fractie en bestuur van GroenLinks Delft een bezoek gebracht aan de BuurTeams Eraflats en Gillisbuurt. In de bewonersruimte aan de Chopinlaan werden wij ontvangen door een gedreven groep bewoners uit de Buitenhof, die zich sinds 2010 hard inzetten om de leefbaarheid in en om de flats te verbeteren. GroenLinks is onder de indruk van de energie die de BuurTeams uitstalen.
...
bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/volop-energie-de-buitenhof

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 18 oktober 2014 | 13h11 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_pvda_20141018_301x68.jpg

Geen Delftse euro extra meer bij Sebastiaansbrug

delft bert_brehm_pvda.jpg delft sint_sebastiaansbrug_pvda_20141017.jpg

door Bert Brehm, raadslid PvdA

De Sebastiaansbrug mag de gemeente Delft vanaf nu geen euro extra meer kosten. Na de vele vertragingsberichten en financiële tegenvallers werd het tijd dat er een bovengrens wordt gesteld. De PvdA Delft heeft daarom donderdag 16 oktober een motie ingediend, samen met Onafhankelijk Delft, STIP, GroenLinks, de VVD en D66. In de motie staat dat het budget dat wethouder Harpe aan de gemeenteraad heeft gemeld, vanaf nu ook het financiële plafond is. De motie is met een ruime meerderheid in de raad aangenomen (SP en Stadsbelangen stemden tegen).

Maximum
Raadslid Bert Brehm: “Er komt wat de gemeenteraad betreft nu geen Delftse euro meer bij. Het werd steeds wat later en steeds weer duurder, maar er lagen geen duidelijke afspraken over hoeveel Delft maximaal kwijt wil aan een nieuwe Sebastiaansbrug. De tegenvallers voelden daarom steeds als een voldongen feit, terwijl garanties over een opleverdatum of maximumbedrag niet werden gegeven. Daarom hebben veel partijen in de raad nu gezegd dat het huidige budget ook gelijk het maximum is.”

Krap
Afgelopen maand werd bekend dat het college van B en W de begroting voor 2015 niet rond gerekend krijgt. Delft heeft de afgelopen jaren al tientallen miljoenen moeten bezuinigen en moet tegelijkertijd nog steeds flink meebetalen aan de nieuwe spoortunnel. Bert Brehm: “Het financiële jasje van de gemeente Delft zit eigenlijk al te krap. Een tram naar het nieuwe bedrijventerrein in de TU-wijk is economisch aantrekkelijk, maar we moeten er als gemeente niet aan onderdoor gaan. Bruggen zijn in eerste instantie vooral een zorg van de provincie en de gemeenteraad vindt dat wij ons steentje nu wel hebben bijgedragen.”

Duidelijkheid
De discussie over de Sebastiaansbrug sleept al jaren voort. Het college van B en W heeft opnieuw afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland over de nieuwe brug waar straks een tram overheen rijdt naar Technopolis, een bedrijventerrein aan het einde van de TU-wijk. Met het Delftse maximum budget ontstaat duidelijkheid voor nu en in de toekomst, zodat er vanaf nu weer verder kan worden gewerkt aan het tekenen en bouwen van de brug.

bron: http://www.pvdadelft.nl/delft/index.php/home/new-article-holder/new-article-page-15/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 18 oktober 2014 | 11h13 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg
delft kolenhavenbrug_delft_wiki_od.jpg

Onafhankelijk Delft wil een vlakke St. Sebastiaansbrug net als de Kolenhavenbrug bij het voormalige Calvé terrein. Geen steile hellingsgraad en ook geen “aanbruggen”. Fractie van het huidige budget en past bij een historisch getint “Zicht op Delft”.

Motie van wantrouwen gestuntel St. Sebastiaansbrug verworpen

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Coalitie is net begonnen en krijgt van ons al de tweede motie van wantrouwen. De coalitie met verliezers PvdA, GL en VVD kan steevast rekenen op een ‘zero tolerance’ benadering van ons.

Deze motie slaat net als de extra Delftse bijdrage aan de Sebastiaansbrug voor 90% op het vorige college. De VVD met Harpe is de vervanger van Junius CDA. Beiden waren en zijn overbodige ‘vijfde wielen’.

Het doorlopende proces van allemaal geheime vergaderingen met logisch gevolg het uitlekken, brengt een duivels litteken voort in onze stad met de mega misplaatste hoge en brede Tafelbrug.

In het familieblad Delft op Zondag (red. 28 september 2014) heeft iedereen kunnen lezen hoe het oude maar ook nieuwe college geblunderd heeft. Vooral de voorpagina met titel “Delft betaalt 15 miljoen voor vervanging Sebastiaansbrug” sloeg in als een bom.

Delft is helemaal niet verplicht om geld bij te dragen aan deze trambrug. Haaglanden legt Tramlijn 19 aan en had daarvoor een geïndiceerd budget van €129 miljoen. Er is in Leidschendam een tramtunnel voor aangelegd maar ook een nieuwe trambrug over de A13. De Sebastiaansbrug was te oud en zwak en ook nooit berekend op zware trams en moest daarom vervangen worden.

Stadsgewest Haaglanden moet alle kosten dragen, en bij overschrijding aankloppen bij de negen aangesloten gemeenten. Maar “Links PvdA GL Delft” is oliedom een smeet al jaren met miljoenen om wat medezeggenschap te krijgen.

Zo kreeg ik de volgende antwoorden over de Delftse bijdragen tot nu toe:
Over de volledige budgetten van het programma tramlijn 19 is de gemeenteraad tot op heden in vertrouwelijkheid geïnformeerd. De gemeente heeft ten behoeve van de realisatie van tramlijn 19 de volgende kosten gemaakt:
Tram 19: 10,05 mln.
Sebastiaansbrug: 3,78 mln.
Kapelsbrug: 4,89 mln.

De kosten voor de reconstructie van de Hamtunnel zijn door Haaglanden betaald. Over de kosten voor de extra verlenging in Technopolis zijn medio 2013 afspraken gemaakt met Haaglanden en de TU Delft. De TU neemt de kosten voor de extra verlenging van het tramtracé voor haar rekening. De realisatie van het systeem om elektromagnetische straling in de Campus te beperken wordt eveneens door de TU betaald (Haaglanden heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld).

Al met al hebben we al €18,72 teveel betaald aan Tramlijn 19. En daar komen nog die vele miljoenen overschrijding van de Sebastiaansbrug bij. Dat zal later blijken. Ik hoop dat tzt de Rekenkamer er een onderzoek aan wijdt.

Enkel de SP steunde onderstaande motie van wantrouwen:

De Gemeenteraad van Delft bijeen op 16 oktober 2014
Motie, Agendapunt St. Sebastiaansbrug
De Gemeenteraad,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat VVD wethouder Harpe nauwelijks iets bereikt heeft met zijn onderhandelingen met de Provincie Zuid Holland. Alle oude “geheime” afspraken en toezeggingen aan de Provincie blijven overeind, terwijl er voldoende aangrijpingspunten waren,
zegt hierbij het vertrouwen in het college op
en gaat over tot de orde van de dag.
Martin Stoelinga

Dat deze ‘opstap’ motie verworpen zou worden zag ik wel aankomen. Het hoogst haalbare was om de motie van PvdA Bert Brehm te steunen dat er vanaf nu geen extra Delftse euro meer aan de St. Sebastiaansbrug mag worden uitgegeven. Ik zie deze motie als “Het zwaard van Damocles boven het hoofd van VVD wethouder Harpe”

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/motie-van-wantrouwen-gestuntel-college-st-sebastiaansbrug-verworpen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 17 oktober 2014 | 16h42 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Motie is vragen om moeilijkheden!
Waarom heeft Delft toch zo'n haast?
Gevolg: Delft gaat nog meer dokken straks!
hfvh

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Geen cent extra meer naar St. Sebastiaansbrug

delft motie_20141016.jpg

door Linda Böcker, raadslid VVD Delft

Het project St. Sebastiaansbrug is sinds 2008 met twee mislukte aanbestedingen en een derde gaande, waarbij de brug steeds duurder en later klaar is, al jaren een doorn in het oog van de VVD. Het proces roept ook bij de VVD vragen op.

De discussie over hoe het zo gekomen is, waarom financiële afspraken, planningsafspraken en ontwerpafspraken op deze manier zijn gemaakt, wordt wat de VVD betreft zeker verder gevoerd, maar dan wel op het juiste moment en dat is na gunning van het werk aan de aannemer. We zijn in beslotenheid geïnformeerd over de stand van zaken van de afspraken. Het college heeft aangegeven met de provincie de afspraken duidelijker te hebben gemaakt en vooral te hebben aangegeven geen extra budget te hebben voor een nog grotere Delftse bijdrage. Ook is afgesproken dat er een gesprek volgt met de provincie.

Voor de VVD zijn de huidige afspraken met de provincie momenteel het maximaal haalbare en wij steunen het college in de gekozen route om verder te gaan met het project. De VVD wil dat er vanaf nu wordt geconcentreerd op het realiseren van de brug zonder verdere kostenstijging en vertraging. Dat vergt al aandacht genoeg van het college. Wij zijn het dan ook niet eens met partijen die vinden dat het project stilgelegd moet worden of er opnieuw moet worden onderhandeld met de provincie en Haaglanden. Dat leidt volgens ons niet tot een goedkopere, mooiere of snellere realisatie van de brug.

Een ding willen we nog extra benadrukken: wat de VVD betreft gaat er geen cent extra meer naar de brug. Om dit nogmaals goed aan het college mee te geven heeft de VVD met het PvdA, D66, GroenLinks en STIP een motie ingediend. De motie is aangenomen en kunt u hier vinden.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/10/17/geen-cent-extra-meer-naar-st--sebastiaansbrug

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 17 oktober 2014 | 15h51 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Draaitol act D66 in raad Delft

delft metalen_draaitol_d66_sb20141017.jpg

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De gemeenteraadsvergadering van 16 oktober jl. was er eentje van moties van Wantrouwen en Afkeuring. Duidelijk werd ook dat in Delft nog lang geen sprake is van een duale gemeenteraad. Het is oppositie tegen coalitie. Van samenwerking geen sprake.

Opvallend dat D66 de grote broek aan heeft. Met 8 zetels bepalen zij wat er gebeurt in onze stad. Kennelijk zijn zij vergeten, dat zij nog geen 6 jaar geleden maar 1 zetel hadden en dankzij hun ‘grote’ leider Pechtold, wiens houdbaarheidsdatum aan het afnemen is, nu 8 zetels hebben. Opvallend ook dat de leerlingen van STIP keurig hun opstel bij elk onderwerp blijven voorlezen. Zij lopen slaafs achter het college aan. Geen spoor van enige kritische opmerking uit hun mond.

In de raad was de Sint Sebastiaansbrug wederom onderwerp van gesprek. Hoewel overduidelijk en bewijsbaar vaststaat, dat de gemeenteraad, hetzij door de Provincie, hetzij door de vorige wethouders Junius en Vokurka, onjuist werd voorgelicht, blijft wethouder Harpe doorgaan op de ingeslagen weg. Dat maakt hem verantwoordelijk voor het vele extra onnodige geld dat Delft aan deze brug moet betalen. En dat alleen om de Provincie te vriend te houden. Een motie van de coalitie, dat er nu geen euro extra meer bij mag, is een motie voor de bühne. Want dat de brug nog extra kosten met zich mee gaat brengen, is simpel te verwachten met opmerkingen als ‘vooralsnog’.

Ook bij het voorstel van het college inzake het vaststellen van de verordening elektronische kennisgeving Delft 2014, bleek maar weer eens dat partijen als D66 en STIP lak hebben aan onze inwoners, die digitaal niet uit de voeten kunnen.

Redactie: Nederland gaat in Europa aan kop met 94 % van de huishoudens die over een internetaansluiting beschikken. In Nederland heeft 7% van de bevolking tussen 16 en 74 internet nog nooit gebruikt. Verzameld door de afdeling statistiek van de Europese Unie.

Een amendement van de voltallige oppositie werd door wethouder Hekke op onnavolgbare wijze af geserveerd. Stadsbelangen Delft had het idee, dat de wethouder zelf niet eens haar eigen motivatie begreep, toen zij het amendement ontraadde. Dat wordt nog wat met deze wethouder.

Terecht heeft Onafhankelijk Delft aandacht gevraagd voor de situatie van Jihad-strijders in onze stad. Binnenkort wordt dit onderwerp uitgebreid besproken in de commissievergadering. Evenals andere fracties heeft Stadsbelangen Delft aangegeven om de motie nu nog niet in te dienen in afwachting van de commissiebehandeling. Daarnaast werd in deze motie al een voorschot genomen op de komende begroting, terwijl de uitkomst van de stresstest nog niet bekend is. Laat staan waar de financiële klappen straks gaan vallen als het college de begroting voor 2015 en de komende jaren presenteert.

De brief van het college inzake afhandeling motie Blankenburgtunnel liet zien dat er binnen de coalitiepartijen de nodige spanning is. Het draaitolgehalte van D66 werd pijnlijk zichtbaar. Deze fractie steunde eerder een motie van Groen Links, waarbij het college de opdracht kreeg een brief te sturen over dit onderwerp. Het college weigerde de opdracht uit te voeren en dat vond D66 nu ineens prima.

Was er verder nog iets positiefs te melden? Ja, want vlak na het begin van de raadsvergadering werd een brandalarm afgegeven. Het betrof een oefening, waarbij het stadhuis moest worden ontruimd. Toen de rookwolken waren opgetrokken, liet burgemeester Verkerk weten, dat het stadhuis ruimschoots binnen de afgesproken tijd was ontruimd. ‘Bravo!’

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7250

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 17 oktober 2014 | 12h57 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

Voltallige oppositie wil lagere kosten brug;
CDA dient motie in

delft sint_sebastiaansbrug_kostenverdeling_cda_20141017.jpg

door CDA Delft

Het houdt de stad en Raad al maanden bezig: de Sebastiaansbrug. En dan met name wat Delft er wel niet voor moet betalen en wanneer die tram nu eens eindelijk over de brug gaat rijden.
...
Het levendige debat leerde dat alle coalitiepartijen toch weer kiezen voor een snelle oplevering van de brug en daar blijkbaar veel geld voor over hebben.
...

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/voltallige-oppositie-wil-lagere-kosten-brug-cda-dient-motie-in/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 17 oktober 2014 | 12h29 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Alles digitaliseert, behalve het CDA Delft.
- Hoeveel mensen lezen nog de papieren StadsKrant?
- Hoeveel kost het publiceren daarvan?
hfvh

delft logo_cda.jpg

Communicatie met de stad;
CDA stemt tegen verordening

door CDA Delft

In de raad van 16 oktober is de Verordening Elektronische Kennisgeving besproken. Deze verordening gaat over de wijze waarop de gemeente haar burgers officieel informeert over voorgenomen besluiten. Een belangrijke verordening dus!
...
De raad heeft namelijk duidelijk aangegeven dat we de publicaties in de Stadskrant willen behouden.
...
bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/communicatie-met-de-stad-cda-stemt-tegen-verordening/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 17 oktober 2014 | 01h31 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_verkeersnet_305x50.jpg

RET reizigers krijgen geld voor inleveren afval

delft

door verkeersnet.nl

De RET start een proef waarbij reizigers geld krijgen voor het inleveren van lege blikjes en plastic flesjes. Het is de eerste keer in Nederland dat een vergoeding uitgekeerd wordt bij inlevering van afval in het openbaar vervoer.

bron: http://www.verkeersnet.nl/13193/ret-reizigers-krijgen-geld-voor-inleveren-afval/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 18h27 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Privacy versus kentekenparkeren

door Aad Meuleman, fractievoorzitter en Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Afgelopen dinsdag werd de commissie RVW uitgebreid geïnformeerd over het voornemen van het college om kenteken parkeren in te voeren. Zowel bij de digitale bezoekerskaart als ter vervanging van de pollers in onze stad.

Stadsbelangen Delft zet vraagtekens bij de invoering van het kenteken parkeren. Vooral waar het gaat over de privacy van de autobezitter. Door het systeem van kenteken parkeren in te voeren, ook bij de digitale bezoekerskaart, wordt geregistreerd waar je heen gaat, bij wie je op bezoek bent, hoe laat je komt en hoe laat je weg gaat. Geen enkele privacy garantie meer.

In de presentatie werd aangegeven, dat de kentekengegevens veilig gedurende 13 weken (ivm beroep en bezwaar) bij een extern bedrijf worden bewaard. Of het externe bedrijf zelf veilig is, blijft de vraag. Bovendien kunnen deze gegevens, als dat wettelijk verplicht is, door andere instanties worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Stadsbelangen Delft is benieuwd of diverse partijen in de raad (STIP, Groen Links, D66, SP en PvdA) die tegen cameratoezicht zijn met als doel adequaat optreden tegen en oplossen van criminaliteit, straks deze échte ernstige privacy schending wel gaan steunen. Als dat zo zou zijn, dan lijkt het erop dat, als het gaat om ‘automobilist pesten’, deze partijen ineens minder problemen hebben met hun privacy opvattingen. Afwachten dus.

Dat het college een ander systeem wil ter vervanging van de pollers juichen wij toe. Wel moet er 100% garantie blijven dat de binnenstad autoluw blijft. Maar ook dat wij ervoor zorgen, dat onze stad de kwalificatie gastvrij blijft nastreven. Zowel voor bezoekers als eigen inwoners.

Je kunt dat simpel oplossen met verkeerslichten. De betekenis van rood en groen begrijpt iedereen en je hoeft daarvoor geen kentekenregistratie te doen of onnodige bebording aan te brengen. Ook bij de digitale bezoekerskaart hoef je niet met kentekenregistratie te werken. Gewoon de parkeervakken een nummer toekennen. De bezoeker geeft dan het nummer van het parkeervak door.

Los daarvan vinden wij dat er ook geluisterd moet worden naar de inwoners van onze stad. In de het Westerkwartier/Olofsbuurt wil men de mogelijkheid behouden van de papieren bezoekerskaart.

In ieder geval zal er nog de nodige discussie gevoerd moeten worden over het kenteken parkeren. Voor Stadsbelangen Delft blijven privacy, gebruiksgemak en klantvriendelijkheid bij dit onderwerp de belangrijkste afwegingen.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7242

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 18h10 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Delft en de failliete Piet?

Het hele gedoe rond de Zwarte Pieten discussie begint zo langzamerhand belachelijke vormen aan te nemen. Alsof er geen belangrijkere zaken zijn om energie aan te besteden. Een enkeling, die zich na jaren, ineens stoort aan onze oeroude Hollandse traditie. En dat lijkt nog succes te hebben ook, terwijl toch het overgrote deel van ons volk deze traditie in stand wenst te houden.

Lees meer

Tante Hof verbaast zich hierover. Het kan toch niet zo zijn dat een klein gedeelte van onze bevolking hun wil wenst op te leggen aan de meerderheid. Dat is tegen elke democratische regel in. Natuurlijk mag iedereen zijn of haar mening hebben over Zwarte Piet, maar de hele discussie is spijkers op laag water zoeken.

Er is niets ergs aan de Sint en zijn knecht. Mijn opa had vroeger een slagerij en hij had twee knechten in dienst. Ze waren niet zwart, hadden geen oorbellen en ook geen rode lippen. In die tijd heette deze werknemers gewoon knechten. Niks mis mee. Tegenwoordig noemen we dat assistenten. Ook prima. Vroeger hadden werknemers een baas. Dat heet tegenwoordig manager of leidinggevende. Een personeelsfunctionaris heet tegenwoordig human resource manager. Schoonmakers noemen we tegenwoordig interieurverzorgers, terwijl aan het werk niets is veranderd. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het gedram van een kleine minderheid zet ineens iedereen in beweging. We krijgen nu zelfs een stroopwafel-, gele-, witte- of regenboog Piet. Zou Delft dan ‘de failliete Piet’ moeten introduceren, denk ik dan?

Nee, gewoon afblijven van onze Hollandse tradities. Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet en niet anders. Als je je daaraan stoort, kijk er dan niet naar of ga wat anders doen. Tante Hof roept alle ouders en kinderen op om bij de intocht van Sinterklaas in Delft verkleed als Zwarte Piet langs de route te gaan staan. Als burgemeester Verkerk dan als Zwarte Piet de Sint welkom heet op de markt, zou dat helemaal geweldig zijn. Een uiting van wat de meerderheid van onze bevolking wil en dat heet democratie!

Lieve groetjes Tante Hof

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7230

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 17h47 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Vanavond in de raad:
Motie openheid mega ontslagvergoedingen Avalex

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Uit Afval inzamelaar Avalex jaarverslagen 2005 en 2006 blijkt dat het management al onder verdenking van onrechtmatig handelen stond. Toen Delft in 2007 toetrad tot Avalex is dit door PvdA wehouder Torenstra verzwegen.

In 2005 heeft Deloitte al een Integriteits onderzoek uitgevoerd en blijkbaar zijn daardoor in 2006 drie management leden ontslagen. Waaronder directeur J.G. Blaazer. In 2006 is daarvoor een voorziening getroffen van 642.000 euro.

Zoetermeer is in 2007 niet toegetreden omdat er volgens de SP sprake was fraude en overtredingen van de Milieuwetgeving.

Maar na acht jaar krijgt ex-directeur Blaazer nog steeds 23.682 euro in 2013. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten ontslagvergoedingen gepubliceerd worden.

Dagelijks bestuur Avalex lid Aletta Hekker (D66) is overeengekomen dat de inhoud van de ontslagvergoedingen geheim blijft.

In 2012 lekte een nieuw forensisch Integriteits onderzoek naar het nieuwe management onder leiding van directeur Peter Floor uit. Uit dit geheime rapport blijkt dat er weer sprake is van financiële wantoestanden en onrechtmatige besluiten. Door dagelijks bestuurvoorzitter PvdA wethouder Raimond de Prez wordt de schuld gelegd bij de directeur. In 2012 wordt Directeur Floor ontslagen.

Floor kondigde een rechtszaak voor zijn eerherstel. Hij stelde dat hij wel degelijk het dagelijks bestuur op de hoogte had gesteld. Naar nu blijkt heeft toenmalig D66 wethouder Vokurka een vette gouden handdruk beloofd in ruil voor het zwijgen van Floor. Ex directeur streek in 2013 een bedrag van 106.867 euro op.

Gezien er in het jaarverslag 2013 een voorziening van in totaal 519.000 plus 446.000 is 965.000 euro is gevormd voor beëindigen arbeidscontracten, kan die ontslagvergoeding aan Floor wel als heel erg goud betiteld worden.

Daar had dagelijks bestuur voorzitter Vokurka D66 in 2012 erge haast mee. Want vanaf 1 januari 2013 mocht de ontslagvergoeding maximaal 75.000 euro bedragen volgens de WNT.

Avalex staat bij mij synoniem voor wanbeleid, onrechtmatigheden en doofpot beleid. Ik heb er geen enkel vertrouwen in. D66 wethouder Hekker en onze vertegenwoordiger in Avalex maakt op mij een naïeve en onnozele indruk.

Ik zal vanavond een motie indienen dat de totale hoogte en duur van voormalig topbestuurders openbaar gemaakt moeten worden.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/motie-openheid-mega-ontslagvergoedingen-avalex/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 02h46 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Coming Out Day 2014

Gepubliceerd op 12 okt. 2014
Hijsen van de regenboogvlag voor het stadhuis in Delft.
Film Eric de Keizer.

REACTIES
Ad Schuring
Ik noemde hem al Stefan Brandnicht, maar dat is teveel eer; dat nocht ie willen.
Gelukkig is ie 2 keer door de rechter en 1 keer door de Delftse raad op z'n nummer gezet aangaande het Delftse Hout naaktstrand. Ik zou zeggen: homo's pas op wat voor dubbele agenda deze man heeft: niets groens of pro-natuur aan!
Hij zou een goed stel vormen met onze VVD burgemeester.

Alf Brans
Stephan Brandliegt hijst regenboogvlag, maar Delft vervolgt homo's bij bosjes tegelijk.
Ik hoef Stephan Brandliegt niet meer, net als Bas Vertrek.
Hugo de Bloot. (bleef gewoon thuis).

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 02h24 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Leonard Cohen - Did I Ever Love You


TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 02h04 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_delftse_post_20140900.jpg

Agenda
Stadsborrel

Op informele wijze contact met elkaar hebben.
Signalen opvangen van wat er leeft in de stad.
Inzicht krijgen in de gang van zaken rond de politiek.
Wat zijn de standpunten van de diverse partijen?
Waarom gebeuren er dingen wel of niet?
Tijdens de Stadsborrel op vrijdag 24 oktober
treffen Delftse politici en inwoners van de stad elkaar.
De bijeenkomst vindt plaats in het Rietveldtheater van 17.00 tot 19.00 uur.
Toegang gratis.

bron: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3053136

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 16 oktober 2014 | 01h01 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Drs. Koppen doet een zinloze aangifte.
St. Sebastiaansbrug tien miljoen duurder?
Gaat het hier om een 'political question'?

delft jos_van_koppen_cie_rvw_20141014.jpg

Jos van Koppen Onafhankelijk Delft, commissievoorzitter RVW

AANGIFTE NA SCHENDING GEHEIMHOUDING

De voorzitter van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft op woensdag 15 oktober aangifte gedaan van het lekken van informatie uit de besloten vergaderingen die die commissie hield op 24 juni en 17 juli 2014.
Informatie uit de verslagen waarop geheimhouding rust, werd onlangs gepubliceerd in een lokaal huis-aan-huisblad.

Naar aanleiding van deze publicatie is op basis van de Gemeentewet aangifte gedaan bij de politie wegens schending van de geheimhouding. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of een onderzoek naar het lek moet leiden tot strafvervolging.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/aangifte-na-schending-geheimhouding_46160.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 15 oktober 2014 | 14h31 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Sint Sebastiaansbrug
Inwoners Delft sponsors Provincie

delft werner_bremer_cie20140620.jpg

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen Delft

Het hele gedoe rond de Sint Sebastiaansbrug is er eentje van doormodderen. Het college blijft doorgaan met het traject van blunders, slechte afspraken en enorme geldverspilling.

Met wethouder Harpe op dit dossier is er niets veranderd. Onze fractie en anderen hebben talloze schriftelijke vragen gesteld en de rode draad, die door de beantwoording loopt, is er één van vaagheid.

Vaagheid die je ook weer aantreft in de brief van 16 september jl. ‘Gemeente Delft hoeft geen aanvullende dekking in te brengen’. Wat betekent dat nu? Wordt het nieuw ontstane tekort gedekt door andere partijen? Treedt het tekort naar verwachting niet op? Of heeft gedeputeerde mevrouw De Bondt gezegd: ‘Beste mijnheer Harpe of u het wel of niet dekt maakt ons niet uit…..als u aan het eind van de rit maar wel de rekening voldoet’.

In de rapportage lezen we immers: ‘Na aanbesteding zal duidelijk worden in hoeverre risico’s zijn opgetreden en in welke mate aanspraak gemaakt moet worden op de algemene dekkingsmiddelen’.

Het enige wat wel duidelijk wordt uit deze brief is, dat deze wethouder nog volledig achter de voor Delft gemaakte slechte afspraken, door het duo Junius en Vokurka, staat. Conclusie: de Delftse burger wordt definitief hoofdsponsor van de provinciale klep. Een bedankje van de Provincie aan de Delftse burger zou op zijn plaats zijn. Wellicht kunnen wij mevrouw de Bondt deze suggestie doen tijdens haar bezoek aan deze commissie. Tenminste als zij nog durft te komen.

Wij kunnen wethouder Harpe niet zien als de man die het project Sint Sebastiaansbrug heeft vlot getrokken. Integendeel! Hij heeft zichzelf direct verantwoordelijk gemaakt voor de vele miljoenen die de stad kwijt raakt. We weten nog steeds niet wat nu het eind onderhandelingsresultaat is, of er nu een keiharde deadline van oplevering is afgesproken en of het bedrag dat Delft nu moet bijdragen in beton is gegoten.

Het destijds afgesloten addendum is ronduit slecht voor Delft. Wij hebben toen tegen deze overeenkomst gestemd. Naar onze mening ging het niet zozeer om de vraag welke brug het zou worden. De essentie van de overeenkomst ging over de vraag wie het grootse deel van de nieuwe brug zou betalen. De overeenkomst had slechts het doel om Delft een zo groot mogelijke bijdrage te laten leveren aan het over het water hangende deel van de Sint Sebastiaansbrug. Precies dat deel wat niet onder de verantwoordelijkheid van Delft valt.

Wethouder Harpe neemt geen enkele afstand van de destijds gemaakte afspraken. Daarmee maakt hij zichzelf voor 100 procent verantwoordelijk voor deze miljoenen-verspilling. En dat noemt de VVD fractie financieel degelijk beleid.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7222

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 15 oktober 2014 | 14h03 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

CDA Delft met waardeloze vragen
Nu lijkt het alsof ...
mogelijk heeft ...
hfvh

delft logo_cda.jpg

Unshared Service Centrum?

door Gerrit Jan Valk en Milène Junius

Deze week werd de CDA-fractie verrast door het bericht van het College dat het opzetten van een gezamenlijk Shared Service Centrum (SSC) met Rijswijk om financiële redenen is stopgezet. De vorming van een gezamenlijk SSC kost Delft namelijk 1,2 miljoen euro. En dat terwijl de boodschap altijd was dat een SSC opzetten met Rijswijk onze gemeente juist veel geld zou besparen. Voor het CDA aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College.
...
Nu lijkt het alsof Delft kostbare tijd verloren heeft, en mogelijk heeft 3 ½ jaar voorbereiden met alleen Rijswijk ook onnodig geld gekost.
...
bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/unshared-service-centrum/

--------------------

Delft en Rijswijk werken aan SSC Bedrijfsvoering met Advante
Wat doe je als je met een buurgemeente wilt samenwerken? Blijft het bij af en toe gezamenlijk een kopje koffie drinken? John Lander, hoofd interne dienstverlening bij de gemeente Delft en John Weijgertse, hoofd afdeling bedrijfsvoering bij de gemeente Rijswijk, besloten geen half werk te doen. “Op 1 januari 2014 hebben we een Shared Service Center Bedrijfsvoering.”

bron: http://www.advante.nl/referenties/delft-en-rijswijk-werken-aan-ssc-bedrijfsvoering-met-advante/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 14 oktober 2014 | 02h43 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

VERGADERING GEMEENTERAAD
16-10-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:	Stadhuis
Tijd:	20:00

AGENDA
...
8.1 Sebastiaansbrug

Ø Brief college inzake beantwoording vragen Sebastiaansbrug 
Ø Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen inzake Sebastiaansbrug 
Ø Brief college inzake project St. Sebastiaansbrug 
Ø Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen fractie SP inzake Sebastiaansbrug 
Ø Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU, SP en Stadsbelangen 
Ø Brief college inzake voorgangsrapportage aanleg tramlijn 19 

Wethouder Harpe wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn. Dit voorstel is besproken in de commissie RVW van 7 oktober 2014.
De fracties van Onafhankelijk Delft en CDA hebben in de commissie aangekondigd mogelijk een motie in te dienen

College van B&W: Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen Delft inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: project St. Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de SP-fractie inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: voortgangsrapportage aanleg tramlijn 19

bron: http://ris.delft.nl/internet/vergaderagenda-detail_3443/item/vergadering-gemeenteraad_6001.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 14 oktober 2014 | 01h37 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Gevaarlijk dat Delft geen geld uittrekt tegen de geweldadige Jihad

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Bas Verkerk staat met lege handen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gevaarlijk-dat-delft-geen-geld-uittrekt-tegen-de-geweldadige-jihad/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 13 oktober 2014 | 00h03 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat een nationale afgang weer voor Delft!

Parkeerwachten naaien Lennart Harpe VVD toch niet per ongeluk in zijn mooie pak?

Bloemen prima, dan wel op kosten van de schuldigen, maar niet op kosten van de Delftse gemeenschap!
hfvh

Gemeente Delft deelt onterecht boetes uit

Carla Lops werkt in een schoenenwinkel en heeft een parkeervergunning in Delft. Ze parkeert altijd op hetzelfde parkeerterrein, midden in het centrum. Zo ook op maandag 16 juni 2014. Toen zij terug kwam van haar werk zat er een bekeuring onder de ruit terwijl ze met haar vergunning op dat tijdstip gewoon daar mag staan.

Vreemde procedures
De partner van Carla, John Lops, belt de gemeente Delft en krijgt te horen dat zij in hun recht staan. Om haar gelijk te krijgen, moet Carla bezwaar maken. Voor ze dat kan doen moet ze eerst de boete betalen. Dus dat doet ze dan maar.

Dubbele fout
Tot haar frustratie werd dit bezwaarschrift vervolgens afgewezen. Carla heeft een parkeervergunning waar ze op een maandag de hele dag mag parkeren. De gemeente heeft niet alleen onterecht een boete gegeven, maar ook onterecht het bezwaarschrift afgewezen.

Meer gedupeerden
Het is totaal onduidelijk voor de gemeente en handhavers waar je mag parkeren. Carla is niet de enige die een boete heeft gekregen. Er is zelfs een belangenorganisatie die opkomt voor de mensen die een onterechte parkeerboete hebben gekregen. Henk van Bergen van werkgroep Platform Parkeren vertelt ons dat dit probleem veel vaker voorkomt.

Sorry
Wethouder Lennart Harpe van Verkeer en Vervoer erkent dat er twee keer een fout is gemaakt. Carla en John krijgen excuses, een bloemetje en hun geld terug. De gemeente werkt momenteel aan een evaluatie van het parkeerbeleid en besluit begin volgend jaar of er aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

bron: http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/gemeente-delft-deelt-onterecht-boetes-uit/speel/1/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 13 oktober 2014 | 00h02 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Omwonenden Spoorsingelgarage voelen zich in de maling genomen

door Jesper Neeleman, Delft op Zondag

Omwonenden van de toekomstige Spoorsingelgarage vinden dat ze te laat zijn geïnformeerd over de gewijzigde plannen voor de ondergrondse garage. Die telt straks geen 450 maar 650 plekken. Toen omwonenden hier lucht van kregen was het al te laat om mee te praten.

Lees meer

De Spoorsingelgarage moet volgens de Gemeente Delft worden uitgebreid omdat de bouw van een garage onder het nieuwe Stadskantoor is afgeblazen. Bovendien zullen de parkeerplekken onder het spoor, als het viaduct straks verdwijnt, er niet meer zijn. De langwerpige Spoorsingelgarage loopt – zoals de naam al doet vermoeden – in de toekomst evenwijdig aan de Spoorsingel. De in- en uitrit komen ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat.
Omwonenden snappen de noodzaak van een garage. Waar ze minder begrip voor hebben, is dat een Stadsbestuur dat regelmatig roept burgers meer bij plannen te willen betrekken, de burgers er pas bij betrekt als de opdracht al is aanbesteed voor 30,5 miljoen euro. “Waarom loopt dat proces zo raar”, vraagt Van Heemstrastraatbewoner Caroline Samson zich hardop af. “Wat is inspraak als je opdracht al gegeven is?” Bovendien: “Delft staat er financieel niet goed voor, is het dan wel nodig om zo’n garage nog groter te maken?” Enkele omwonenden en de eigenaar van het Klassieker Centrum spraken in tijdens een raadsvergadering over dit onderwerp. Ze deden hun beklag, politici hoorden het aan, maar bleken weinig meer aan de plannen te kunnen veranderen. Dat zou tijd en geld kosten en vertraging opleveren.

Nogal wiedes
Het is te laat om alternatieven te bespreken. ‘Ja, de tijd daarvoor ontbreekt nu inderdaad’, schreef buurtbewoner en oud-wethouder Ton Jacobs onlangs in een brief aan Delftse fractievoorzitters. ‘Dat is nogal wiedes’, vervolgt hij, ‘want toen een paar jaar geleden al intern besloten werd de garage bij het Stadskantoor niet te realiseren en men een nieuwe nota parkeernormen in het algemeen op de rails ging zetten, was de Gemeente Delft bijzonder stil naar de bewoners van de Spoorsingel. Nu kunnen wij helaas alleen aansluiten bij de formele en te korte procedure. Het huidige collegeakkoord spreekt van het veel eerder betrekken van belanghebbenden, zodat zij hun inbreng kunnen hebben en de kwaliteit van de besluiten beter wordt. Ook van het vorige college hadden we een dergelijke benadering mogen verwachten. Het zou toch vanzelf moeten spreken in een tijd zeker waarin een partij als D66 de politieke leiding heeft? Waar iedereen die rond het nieuwe Stadskantoor wilde bouwen de plicht had om in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien, verschaft de gemeente zichzelf op een beetje ingewikkelde manier een ontheffing en gooit die 200 plaatsen over de schutting naar het eind van de Spoorsingel.’

“Begin 2012 heeft de Gemeente Delft God en iedereen geïnformeerd over de uitbreiding van de garage”, vertelt Wil Jacobs, de vrouw ván. “Ministeries, de Kamer van Koophandel, Evides, noem maar op. Alleen bewoners hebben niks gehoord. Toen wij het hoorden was sprake van een fait accompli. Nu komen ze met een bestemmingsplan. Het is een hele toestand. Allemaal voor de flauwekul, want het lag toch al vast. En omdat het nu al vastligt zegt de wethouder: ‘We kunnen er niets meer aan veranderen’.” De buurt was bovendien ongerust over filevorming voor de enige in- en uitgang van garage en de uitlaatgassen die hier vandaan zouden opstijgen. Een onderzoek en bijbehorend rapport toonden aan dat dit wel mee zou vallen. “Maar de mensen hier maken zich er nog altijd ongerust over”, weet Wil Jacobs. Volgens Caroline Samson vragen de mensen in de buurt zich bovendien af wanneer de bouw begint, wanneer het klaar is, of zij straks ook in de garage mogen parkeren en zo ja, wat dit zou kosten. “We horen dat binnenkort meer bekend wordt, maar meer niet”, zegt Samson.

“Voor Delftenaren die toch al weinig vertrouwen in de overheid hebben is deze gang van zaken natuurlijk koren op de molen”, stelt Wil Jacobs. Dit verdient niet de schoonheidsprijs.” Omwonenden die op tijd waren met het indienen van een zienswijze, weten volgens Jacobs nog niet of ze verdere actie gaan ondernemen.

Een punt
Vorige maand werd tijdens een commissievergadering gesproken over de Spoorsingelgarage. Ook de coalitiepartijen gaven toen toe dat de bewoners een punt hebben als ze stellen te laat bij de plannen betrokken te zijn. Wethouder Lennart Harpe zei het vervelend te vinden dat de bewoners zich onvoldoende gehoord voelen. De Gemeente Delft had inspraak eerder en beter moeten regelen. Verder kondigde hij aan dit jaar nog met bewoners te gaan praten over parkeerarrangementen. Tegen de fracties van SP, Stadsbelangen en ChristenUnie, die betwijfelden of Delft zo’n grote garage wel kan betalen, waarschuwde Harpe niet de fout te maken om lopende projecten ter discussie te stellen, te veranderen of te stoppen.

Bewoners hoeven verder niet bang te zijn dat er files en luchtverontreiniging rond de in- en uitrit van de garage gaan ontstaan, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten. “Royal Haskoning DHV heeft een verkeerssimulatie uitgevoerd. Uit het milieu- en verkeersonderzoek blijkt dat de situatie met één toerit voldoet. Het onderzoek gaat bovendien uit van een ‘worst case-situatie’, met veel meer verkeer dan in werkelijkheid te verwachten is. Ook dan is de situatie acceptabel. Uit het onderzoek blijkt verder dat een tweede toerit of andere alternatieve oplossing voor het verkeer, het geluid en de luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. Aanpassing van het plan is bovendien niet zonder ingrijpende gevolgen voor het project mogelijk, want het project is al vergevorderd.” Maar, laat de Gemeente weten, om tegemoet te komen aan de omwonenden zullen de verkeersbewegingen, luchtverontreiniging en geluidsbelasting na de ingebruikname van de parkeergarage nader worden beoordeeld. “Indien er op dat moment overschrijdingen van wettelijke normen worden geconstateerd zullen maatregelen worden getroffen.”

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/omwonenden-spoorsingelgarage-voelen-zich-de-maling-genomen

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 13 oktober 2014 | 00h01 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Ouderenorganisaties: Kwaliteit van zorg straks onder druk

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Delftse ouderenorganisaties zijn nog niet gerust over de zorgtaken die de gemeente Delft volgend jaar op zich neemt. Het zit de organisaties niet lekker dat de gemeente van plan is meer taken over te laten aan vrijwilligers.

De Delftse ouderenorganisaties KBO en ANBO zijn nog verre van gerust over de uitvoering van de zorgtaken waar de Gemeente Delft vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor wordt. Ze vrezen toenemende bureaucratie, het verslechteren van de kwaliteit van de zorg voor ouderen en het verminderen van voorzieningen. Ook denken de organisaties dat de gemeente veel te hoge verwachtingen heeft van een grotere rol voor vrijwillige ondersteuners.

Coördinator Jan Kroon en Peter Meijer van ouderenbond ANBO willen de noodklok nog niet luiden, maar hebben wel een lange lijst met hun zorgen opgesteld. Deze zijn ook aan de gemeenteraad gestuurd. Het budget dat de gemeente tot nu toe heeft gereserveerd voor het uitvoeren van de nieuwe WMO-taken blijft voor hen een bron van zorg.

Meijer: "Het beschikbare geld wordt straks de leidraad voor het uitvoeren van de nieuwe taken. Er zal op worden gestuurd, het motto van de gemeente wordt: ons ben zuinig. De gemeente zal dus vooral gaan streven naar lichtere vormen van ondersteuning. Dat zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de zorgtaken. Maar het blijft maar onduidelijk hoe dit zich vertaalt naar de zorgbehoevende burger."
Vooral als het gaat om mensen met een chronische ziekte roept dat vragen op, schrijft de organisatie aan de gemeente.
Kroon wijst verder nog op de gevolgen van de bezuinigingen voor de huishoudelijke hulp, een onderdeel van het zorgpakket dat afgelopen jaren al onder de verantwoordelijkheid van de gemeente viel. "Er wordt niet meer gekeken naar de vraag, maar naar de normen die men heeft gesteld. Dat dreigt straks ook te gebeuren bij de overige zorgtaken. De hamvraag is natuurlijk hoeveel zorg burgers met een zorgvraag uiteindelijk nog krijgen."

Vrijwilligers
Piet Duijndam, voorzitter van de katholieke bond van ouderen (KBO) in Delft, wil in de eerste plaats zijn respect en waardering benadrukken voor de inzet van de ambtenaren en bestuurders bij de gemeente om de decentralisatie in goede paden te leiden. Toch kijkt ook zijn organisatie kritisch mee, vooral bij plannen om zorgtaken aan commerciële organisaties uit te besteden. "Bij Regiotaxi bemerken we heel veel ontevredenheid. Dat zou bij andere organisaties niet zo moeten ontstaan."
Een ander punt dat beide ouderenorganisaties aansnijden is het voornemen van de gemeente om in de toekomst meer taken over te laten aan vrijwilligers of mantelzorgers. Zo koestert het college van B & W ondermeer de ambitie dat de helft van alle volwassen Delftenaren straks aan vrijwilligerswerk doet.

Maar inzet door vrijwilligers is om meerdere redenen veel te hoog ingeschat, meent ANBO. "De wens is hier de vader van de gedachte."

Ook Duijndam is er niet gerust op om meer taken op de schouders van vrijwilligers te leggen. Nogal speculatief, meent Duijndam. "Veel mensen zijn al actief als vrijwilliger, of als mantelzorger. Het is zeer gewaagd om te denken dat er gemakkelijk meer vrijwilligers gevonden kunnen worden. En bij dit alles speelt een rol dat de gemeente zo goed als failliet is."

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/ouderenorganisaties-kwaliteit-van-zorg-straks-onder-druk

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo