Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft

Volg de Delftse politiek op

delft logo_twitter2.jpg

bron: Tweets van het college van BenW, raadsleden en commissieleden
bron: Tweets van harrie fruytvhertog - @PolitiekDelftnl

delft
zaterdag | 11 oktober 2014 | 09h14 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

OPEN DAG

delft 140915_opendag_408x247.jpg

Ateliers, werkplaatsen, klimhallen en brouwerijen openen hun deuren in de hallen van de voormalige NKF. Altijd al benieuwd hoe het er bij ons van binnen uitziet? Kom langs bij de Kabelfabriek, de bedrijven van de Kink en alle andere creatieve en technische werkplaatsen.
Datum: 11 oktober 2014
Tijd: Van 10:00 tot 18:00

bron: http://www.dekabelfabriek.nl/actueel/open-dag/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 10 oktober 2014 | 13h01 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

Persbericht gemeente Delft:
Wethouder Stephan Brandligt start Dag van de Duurzaamheid met opening watertappunt

delft hippolytusbuurt_stephan_brandligt_watertappunt.jpg

Fotobijschrift: Wethouder Stephan Brandligt deelde bij de opening van het watertappunt op de Hippolytusbuurt tijdens de Dag van de Duurzaamheid een aantal duurzame en handige flesjes uit aan voorbijgangers, waaronder de familie Fischer uit Duitsland die een bezoek bracht aan onze stad. Het gaat om Dopper-flesjes -een Nederlands ontwerp- die klimaatneutraal worden geproduceerd en waarmee wordt bijgedragen aan drinkwaterprojecten in Nepal.

--------------------

Met de opening van een nieuw watertappunt op de Hippolytusbuurt heeft wethouder Stephan Brandligt vandaag het startsein gegeven voor de Dag van de Duurzaamheid. Dankzij watertappunten vermindert de hoeveelheid plastic wegwerpflesjes, die belastend zijn voor het milieu. Bovendien doneert Delft, door het plaatsen van tappunten, geld voor duurzaam drinkwater en sanitaire projecten op scholen in ontwikkelingslanden.

Delft heeft inmiddels vijf watertappunten. Ze zijn te vinden voor het gebouw van IHE aan de Westvest, op het speelveld achter de Debussyflat in Buitenhof, bij de Aula van de TU aan de Mekelweg, aan de Kluyverweg, bij faculteit Lucht & Ruimtevaart en sinds vandaag op de Hippolytusbuurt tegenover de Visbanken.

Watertappunten zijn handig voor toeristen en stimuleren studenten en kinderen water in plaats van zoete drankjes te drinken. Dat sluit prima aan op de campagne Jongeren op Gezond Gewicht. Maar watertappunten helpen ook mee met het inperken van de enorme hoeveelheid plastic afval. Dagelijks nog altijd 500.000 wegwerpflessen en uitstoot van CO2, veroorzaakt door de productie en het transport van de flessen.

Bovendien steunt Delft met een bedrag voor ieder tappunt het project Join the Pipe. Meer dan een miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot schoon drinkwater, terwijl wij hier elke dag zo’n 70 liter drinkwater gebruiken om het toilet door te spoelen. Het doel van Join the Pipe is de langste waterleiding ter wereld te bouwen om zo iedereen wereldwijd van schoon drinkwater te voorzien. Dus kraanwater hier en schoon drinkwater daar!

Meer informatie over het project Join the Pipe via http://join-the-pipe.org

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 10 oktober 2014 | 00h42 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft koppd.jpg

Vervanging Sint Sebastiaansbrug
Stadsbrug maakt geen kans meer.

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 10 oktober 2014 | 00h41 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

VVD wethouder Harpe smijt ook miljoenen weg met de St. Sebastiaansbrug

delft vlakke_sebastiaans_brug_2014_delft.jpg

Mijn droom een vlakke en daardoor goedkope St. Sebastiaansbrug.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Dinsdagavond heb ik al het vertrouwen in VVD wethouder Harpe opgezegd. Hij had nauwelijks iets bereikt met zijn onderhandelingen. Alle oude afspraken en toezeggingen aan de provincie blijven overeind.

Ik had Harpe gevraagd om onder die woeker addendum overeenkomst van zijn voorganger Milene Junius CDA uit te komen via juridische weg. Die had in december 2013 in het geheim een voor Delft dodelijke extra bijlage = addendum getekend.

Ik was helaas de enige die Harpe in de besloten vergadering van 16 september juridisering had opgedragen.

Lennart Harpe had daar helemaal geen zin in. Hij kreeg van de andere partijen steun om via onderhandelingen met provincie Zuid Holland gedeputeerde De Bondt VVD tot een oplossing te komen.

Die oplossing is dat Delft niet nog meer mogelijk toekomstige overschrijdingen gaat betalen. Maar dat is maar een fractie van de huidige meerkosten waarvan Delft 90% moet betalen volgens het addendum.

Dat wurg addendum kunnen we best openbreken. De provincie komt haar toezegging van exploitatie per december 2015 niet na. Op zijn vroegst eind 2017. Dat is weer twee jaar extra vertraging.

En na de gunning zijn de partijen niet tot aanbesteding overgegaan. Dat zijn ontbindende voorwaarden, die bij een rechter zeker succesvol waren geweest.

Dan wordt de overeenkomst van 5 juli 2012 weer van kracht. En dat is veel beter want daarin staat dat de provincie alle meerkosten moet betalen.

Ook kan het addendum ontbonden worden wegens de artikelen in het Burgerlijk Wetboek over ‘onvoorziene omstandigheden en tekortkomingen’.

Helaas, voor de Delftenaar gaat Harpe de weg van de minste weerstand. Of dat te maken heeft met de VVD gedeputeerde weet ik niet. Het zogenaamde tijdverlies is een lachertje. Na tien jaar vertraging kijk ik niet meer op van een paar maanden extra.

De net begonnen VVD wethouder Lennart Harpe krijgt van mij al weer een motie van afkeuring. Harpe heeft nu eenmaal 100% van al de lijken in de kasten van zijn voorgangers op zich genomen.

Na het CDA is de VVD in die sLinkse val getrapt. Beter is als de VVD helemaal uit dit verliezers PvdA en GroenLinks college stapt. Ook verliezer VVD loopt alleen maar grote schade op met al die blunder dossiers. Getalsmatig is de VVD overbodig in dit voor de rest linkse college.

Maar Harpe kiest voor zijn eigenbelang als wethouder. De VVD fractie gaat samen met oppositiepartijen SP, CDA en CU informeel borrelen met gedeputeerde Ingrid de Bondt. Beetje na kletsen op de goede afloop voor de provincie Z-H. Deze partijen wensten wethouder Harpe verder veel succes en sterkte toe. Dat is hoe het werkelijk toegaat hier.

De miljoenen worden met tientallen tegelijk volledig onnodig over de balk gesmeten. De andere partijen voeren voor de bühne een show van veel vragen op om daarna gelijk weer in de pas van het bestuur te lopen. Vindt je het gek dat we failliet gaan? Ik niet.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/vvd-wethouder-harpe-smijt-miljoenen-weg-met-sebastiaansbrug/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 9 oktober 2014 | 12h26 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

DUBBELPORTRET IN EEN MINDMAP
Lieke van Rossum en Bart Smals

delft mindmap_lieke_van_rossum_bart_smals.jpg

Mindmapper Hans Buskes vond de tijd rijp om op zoek te gaan naar het DNA van Delft. Waar zit de achilleshiel van Delft, waar zit het grootste potentieel?

bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Actueel/Bloggen_over_Delft/Meer_blogs/Buskes_blogt_en_beschouwt/Dubbelportret_in_een_mindmap

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 9 oktober 2014 | 00h31 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

TWITTER
delft raimond_de_prez_twitter.jpg Raimond de Prez ‏@RaimonddePrez
Veel belangstelling voor politiek café PvdA;
gaat Delft failliet?
Gesprek met elkaar is waardevoller dan krantenkoppen
Midden-Delfland, Zuid-Holland


TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 8 oktober 2014 | 14h07 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Sint Sebastiaansbrug
CDA: smaller en goedkoper
Onafhankelijk Delft: liefst een vlakke brug

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

Verslag commissievergadering Ruimte, Verkeer en Wonen 7 oktober 2014

door gemeenteraad

Sint Sebastiaansbrug
... Door diverse fracties met teleurstelling gereageerd op het resultaat dat Delft in de onderhandelingen over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug met de provincie heeft geboekt.
Zoekend naar een goedkopere oplossing opperde het CDA onder meer de idee om af te zien van de trambaan over de brug, zodat die smaller en goedkoper kan worden aangelegd. Onafhankelijk Delft zou het liefst een vlakke brug gebouwd zien worden. Zover wilden de meeste fracties niet gaan. Van de VVD verdient het project Sebastiaansbrug geen schoonheidsprijs, maar moet de aandacht gericht worden op de voortzetting van het project en het zo snel mogelijk afronden daarvan. Ook STIP wil zo snel mogelijk een brug waar een tram over heen rijdt.
Onafhankelijk Delft kondigde aan in de raadsvergadering op donderdag 16 oktober een motie te zullen indienen die wethouder Harpe dwingt om af te treden. Ook het CDA liet weten een motie te overwegen bij dit agendapunt.

DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING
... Bij de bespreking van de collegebrief over de duurzame gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft deed wethouder Stephan Brandligt de toezegging dat hij de raad een rapportage over het duurzaamheidsplan voor het Spoorzonegebied gaat sturen.

MOTIE BLANKENBURGTUNNEL
GroenLinks, SP en ChristenUnie gaan met hun fracties overleggen over de vraag of de weigering van het college om een brief te schrijven naar het ministerie politieke consequenties moet hebben.
... Wethouder Harpe legde de commissie uit dat het sturen van een brief, alleen uit Delft, daarom geen verstandige actie is. Een meerderheid van de commissie nam genoegen met deze uitleg, waardoor de motie als afgedaan kan worden beschouwd.

AFVALBELEID
In een opiniërend debat over de jaarstukken van de regionale afvalverwerker Avalex ...
Hoewel de raad nu nog geen besluit neemt over het afvalbeleid komt dit agendapunt wellicht terug in de raadsvergadering als Onafhankelijk Delft een aangekondigde motie van afkeuring indient.

TU-WIJK
Een meerderheid van de commissie besloot ... in de volgende overlegvergadering ... wordt besproken.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/teleurstelling-in-commissie-over-sebastiaansbrug_46003.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 8 oktober 2014 | 10h50 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Tramlijn 19

delft tram_busbaan_jaffalaan_technopolis.jpg

Tram/busbaan Jaffalaan-Technopolis

Voortgangsrapportage Tramlijn 19 Periode januari 2014 t/m juni 2014

Voor u ligt de voortgangsrapportage van Tramlijn 19 die betrekking heeft op de periode januari 2014 t/m juni 2014. De inhoud is gebaseerd op de meest recente rapportages van het Stadsgewest Haaglanden en Provincie Zuid-Holland.
...
Delft,
Burgemeester en wethouders van Delft

bron: http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=154291&f=18efc0a53535192a0b65c907bb5edb5b&attachment=0&c=45934

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 8 oktober 2014 | 01h11 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Het lijkt erop dat alles weer strandt in een bekrompen Businesscase.

door Klaas Herrema, commissielid GroenLinks
...
In 20 minuten tijd werden drie belangrijke pijlers van het duurzame beleid in Nieuw Delft gesloopt: Geothermie, BioRio en Breeam score Excellent.
...
als de bijdrage aan een wereldomvattend klimaatvraagstuk wordt meegerekend, dan zul je zien dat elke euro die je investeert miljoenen oplevert.
...
Een excellent duurzame wijk is gewoon een unique selling point en een visitekaartje van de stad.
...

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/duurzaamheid-spoorzone-hoge-ambities-goede-bedoelingen

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 7 oktober 2014 | 13h43 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_rtvrijnmond_157x64.jpg

Rotterdam wil dieselrijders in centrum weren

delft elektrische_voertuigen_toegestaan_politiekdelftnl.jpg

door rijnmond.nl

Rotterdam gaat proberen om de uitstoot van goederenvervoerders in 2020 in het centrum van de stad tot nul te reduceren. Veel koeriersdiensten en andere vervoerders rijden nu nog met dieselwagens.

De bevoorrading van de winkels moet als het aan de gemeente ligt in 20120 alleen nog maar gedaan worden door elektrische wagens. Ook zal de bevoorrading beter gespreid over de dag worden.

Door de nieuwe manier van werken moet de luchtkwaliteit verbeteren en de geluidsoverlast afnemen.

Dinsdag zijn er afspraken gemaakt over de plannen met ondernemers en middenstanders. Kennisinstituut TNO helpt bij de ontwikkeling van de plannen.

bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/07-10-2014/rotterdam-wil-dieselrijders-centrum-weren

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 7 oktober 2014 | 12h18 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

AGENDA OVERLEGVERGADERING COMMISSIE RUIMTE, VERKEER EN WONEN VAN 7 OKTOBER 2014

De Sint Sebastiaansbrug staat opnieuw op de commissie-agenda RVW.
Vanavond gaan de commissieleden weer een beetje babbelen over de Sebastiaansbrug zonder een inhoudelijk deskundigenrapport te bezitten over een mogelijke renovatie van de aanbruggen en een VVD-wethouder die niet wil bezuinigen?
Het agendapunt Sebastiaansbrug staat speciaal als laatste, met goede kans dat het agendapunt snel afgeraffeld moet worden door tijdgebrek!
Het presidium zet de coalitie alvast op voorsprong!
redactie harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Agenda punt 10
...
10 Sebastiaansbrug

- Brief college inzake beantwoording vragen Sebastiaansbrug (wk 36, nr. 1701657);
- Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen inzake Sebastiaansbrug (wk 38, nr. 1710207);
- Brief college inzake project St. Sebastiaansbrug (wk 39, nr. 1714708);
- Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen fractie SP inzake Sebastiaansbrug (wk 40, nr. 1720367);
- Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU, SP en Stadsbelangen (wk 40, nr. 1720394).
- Brief college inzake voorgangsrapportage aanleg tramlijn 19 (wk 40, 1719955)
Wethouder Harpe is uitgenodigd voor de bespreking. In vervolg op de eerdere besprekingen in juni, juli en september 2014 is door een aantal fracties verzocht om opnieuw over dit onderwerp te spreken. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde. Deze bespreking kan in openbaarheid plaatsvinden tenzij de commissie anders besluit.

College van B&W: Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadsbelangen Delft inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: project St. Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de SP-fractie inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP inzake Sebastiaansbrug
College van B&W: voortgangsrapportage aanleg tramlijn 19

bron: http://ris.delft.nl/internet/vergaderagenda-detail_3443/agendapunt/sebastiaansbrug_15247.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 7 oktober 2014 | 11h36 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gic_464x86.jpg

Gratis laadpaal aanvragen in Groningen voortaan mogelijk via internet

door Groninger Internet Courant

Wethouder Gijsbertsen van de gemeente Groningen tekent dinsdag een overeenkomst met het bedrijf Allego over de plaatsing van openbare laadpalen in de openbare ruimte. Ook opent de wethouder het virtueel loket waar eigenaren van een elektrische auto een aanvraag voor een laadpaal kunnen indienen.

Groningen is één van eerste gemeenten in Nederland waar een bedrijf voor eigen rekening en risico laadpalen plaatst op verzoek van eigenaren van elektrische voertuigen.

Als iemand een laadpaal voor zijn elektrische auto nodig heeft op gemeentegrond omdat hij op eigen terrein geen mogelijkheden heeft, kan hij die simpelweg via internet aanvragen.

Het bedrijf regelt samen met de gemeente dat er een dergelijk laadpunt komt. Het webadres voor het aanvragen van laadpalen is:
www.openbaarladen.nl/groningen

bron: http://www.gic.nl/innovatie/gratis-laadpaal-aanvragen-in-groningen-mogelijk-via-internet

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 21h58 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Presidium gaat aangifte doen!

Micro nieuws van Onafhankelijk Delft bericht het volgende:
Donderdag wordt er door het presidium aangifte gedaan over al die krantenberichten met geheime informatie over de St. Sebastiaansbrug aanbesteding die een groot aantal raadsleden, ambtenaren en wethouders hebben ontvangen.

Het presidium bestaat uit de (plv.)voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. De raadsgriffier is adviseur van het presidium.
Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.
Het presidium bereidt onder meer de agenda van de gemeenteraad voor en vergadert eenmaal per maand.
De agenda en de besluitenlijsten van het presidium vindt u in de vergaderkalender.
De vergaderingen van het presidium zijn besloten.
De samenstelling is als volgt: K. Huijpen, Voorzitter. Leden J.F.M.T. van Koppen, P. Stienstra, B.J. Vogel en G.A.A. Verkerk, Adviseur.

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 21h00 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Avalex was op alle fronten al jarenlang een puinhoop.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Ook toen Delft in 2007 toe trad deugde het gemeentelijke afval bedrijf Avalex al niet.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/geheime-schikkingen-met-voormalige-avalex-directeuren/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 13h32 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

Juridische achtergrond
Spoorzone en Sebastiaansbrug

door Dami van Doorninck, voormalig juridisch adviseur spoorzone project

Wat mij opvalt is dat niemand de moeite neemt om na te gaan hoe het nu juridisch zit met de Spoorzone en Sint Sebastiaansbrug. Een kleine moeite, die veel duidelijk zou kunnen maken. Men volstaat er nu mee om elkaar zwart te maken. Maar goed, dat is al jaren zo in de Delftse politiek.

Wat de Spoorzone betreft: iedereen zal instemmen met de constatering dat de financiële crisis, en daarna de onroerend goed crisis, de oorzaken zijn van de nu te verwachten tekorten. Konden de commerciële partijen ongestraft weglopen, en de Gemeente Delft met het probleem laten zitten? Simpelweg: ja! Artikel 6: 258 van het Burgerlijk Wetboek regelt dat. Daarin staat dat een overeenkomst ontbonden kan worden op grond van onvoorziene omstandigheden, die zodanig zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Aangenomen wordt dat men hierop een beroep mag doen als de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties in ernstige mate is verstoord, ten gevolge van niet voorziene of voorzienbare omstandigheden. Het lijkt me duidelijk dat daarvan in dit geval sprake is.

De Sint Sebastiaansbrug: anders dan bij de Spoorzone-contracten was ik daarbij niet betrokken. Ik spreek hier dus vermoedens uit. Maar de parallel ligt erg voor de hand. Partijen komen een project overeen, waarin inhoud, kosten, en tijd essentieel zijn. Dan blijkt dat de kosten aanzienlijk hoger zijn dan eerst gedacht. Natuurlijk rijst vervolgens de vraag wie hier iets doms heeft gedaan. Maar als de nu geraamde kosten aanzienlijk hoger zijn dan eerst gedacht, dan hebben we dezelfde casus als hierboven. En ook een contract met een deadline, en een boete bij overschrijding daarvan had niet geholpen. Stoere taal, maar juridisch volstrekt onhoudbaar door de strikte bepaling van art. 6:258 BW.

Tot slot toch nog even de Spoorzone: daar rijst de vraag of de Gemeente Delft zich niet met een vergelijkbare redenering zou kunnen losmaken van de knellende financiële afspraken met het Rijk. Ik denk dat daar zeker mogelijkheden liggen. Ik neem aan dat de gemeente zich dit ook realiseert.

bron: DOZ nr 40 Wat ik zeggen wil ... pag 21

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 12h53 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

CDA ligt dwars op digitale ontwikkeling gemeente berichten.
Hoeveel mensen lezen gemeente berichten nog uit de krant?
hfvh

delft logo_cda.jpg

CDA: Publicatie in een huis-aan-huisblad dat wekelijks wordt verspreid is daarvoor ideaal.

door Gerrit Valk, commissielid CDA

In de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van 2 oktober stond het voorstel ‘verordening elektronische kennisgeving Delft 2014’ op de agenda. In dit raadsvoorstel kondigt het College aan om vanaf 1 september volgend jaar gemeentelijke bekendmakingen vooral digitaal te publiceren in plaats van via de Stadskrant zoals nu gebeurt.
...

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/wethouder-komt-tegemoet-aan-cda-gemeentelijkeberichten-ook-in-toekomst-via-stadskrant/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 00h50 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

's Nachts mag je dromen, prima!
Tijd van subsidies uitdelen is voorbij!
Evenementen moeten self-supporting zijn!
hfvh

Leo Quack nachtburgemeester van Delft:
... niet gaan bezuinigen op bepaalde evenementen ...

delft heiligegeestkerkhof_leo_quack_politiepet_20060506_2.jpg

door Leo Quack, nachtburgemeester van Delft,
...
Dan is er nog een zaak die me van het hart moet. Ik heb de afgelopen weken voorbij zien komen wat er allemaal in de politiek gaande is. Er zijn torenhoge tekorten, die volgens mij voor een deel veroorzaakt worden, doordat bepaalde personen niet willen toegeven dat ze van bepaalde zaken geen verstand hebben.

In Delft is zoveel kennis op infrastructureel gebied, dat ik niet snap waarom die mensen niet om advies wordt gevraagd. Ik denk dat dat een hoop problemen had kunnen voorkomen.

Verder zal de gemeente hopelijk niet gaan bezuinigen op bepaalde evenementen, en zeker niet op YES!Delft. Dat zijn dingen die Delft op de kaart zetten. Als je jezelf Kennisstad noemt, kan je dat ook niet maken.
...
bron: delftopzondag.nl - nr 40 - pag 40

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 00h02 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Nieuwe afspraken Sebastiaansbrug

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft heeft een nieuwe overeenkomst gesloten over het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug. Een nieuwe miljoenenpost blijft de gemeente voorlopig bespaard.

In een brief aan de gemeenteraad kon wethouder Lennart Harpe (VVD) voor de verandering een brokje goed nieuws melden over de te vervangen Sint Sebastiaansbrug. De gemeente Delft zal voorlopig geen extra geld in het geplaagde bouwproject hoeven te steken. Wel blijven de al eerder gemaakte betalingsafspraken voor Delft gehandhaafd, schrijft de wethouder.

Lees meer

De gemeente, de Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden hebben in de eerste plaats afgesproken wie de beurs zal trekken voor het dichten van een nieuw begrotingsgat. Dit tekort in het budget kwam deze zomer pas aan het licht, nadat de start van het bouwen van een nieuwe brug opnieuw met anderhalf jaar was uitgesteld.

Delft leek verplicht te kunnen worden om twee miljoen euro extra te betalen van dit nieuw tekort, berekende deze krant vorige week. Eind vorig jaar maakte Delft namelijk nog een aanvullende afspraak met de provincie Zuid-Holland. Hierdoor werd de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel al het financieel risico van het bouwproject dat al jarenlang tegenslag op tegenslag krijgt te incasseren.

Een nieuwe miljoenenstrop blijft Delft voorlopig bespaard, blijkt uit de brief van Harpe. Zonder in zijn brief exacte bedragen te noemen, laat de wethouder weten dat Delft 'geen aanvullende dekking' hoeft te leveren. Wel bevestigt Harpe dat de al eerder gemaakte financiele afspraken met de provincie blijven gehandhaafd.

Door deze afspraken zal Delft bijna 13 miljoen euro bijdragen aan de bouw van een nieuwe brug, onthulde deze krant afgelopen weken, mede op basis van geheimverklaarde stukken van de gemeente. In 2012 was nog met Delft afgesproken dat de gemeente zo'n 7 miljoen aan de vervanging van de Sebastiaansbrug zou bijdragen. Ook de provincie en Haaglanden betalen een gedeelte van de totale bouwkosten.

Echter, het college van B & W werd eind vorig jaar door de provincie onder zware druk gezet om meer geld in het project te storten. Hierdoor tekende het college voor een extra inleg van 5,5 miljoen euro en werd Delft de grootste betaler aan het bouwproject.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/nieuwe-afspraken-sebastiaansbrug

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 6 oktober 2014 | 00h01 | week 41 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Sint Sebastiaansbrug
Een bouwwerk van blunders: 2010 - 2014

delft sint_sebastiaansbrug_artist_impression_2012_1.jpg

Een dure illusie – het ontwerp van de nieuwe Sebastiaansbrug

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Het vorige college bezuinigde er voor miljoenen euro's op los, en toch ging het akkoord om 5,5 miljoen extra te betalen voor het vervangen van de Sebastiaansbrug. "Wie onderhandelt er nou zo?" Deel 2 van een reconstructie.

In juni 2010 wordt de lopende aanbesteding voor de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug in de prullenbak gegooid door het nieuw aangetreden College van B & W. Het is aan de nieuwe CDA-wethouder Milène Junius om in de komende vier jaren te slagen waar haar voorganger, PvdA-wethouder Anne Koning, faalde.

Lees meer

In haar eerste jaar als wethouder gaat Junius voortvarend van start: ze kondigt aan alle bouwmogelijkheden om de brug te vervangen opnieuw tegen het licht te houden. Vier bouwopties blijven eind dat jaar op de tekentafel liggen. De voorkeur van het college is veranderd: de gemeente pleit nu bij de Provincie Zuid-Holland intensief voor een brug die even hoog is. Tevergeefs, want de provincie blijft stug vasthouden aan een verhoogde brug.

Dat mag de provincie ook doen. Net als Delft is de provincie deels eigenaar van de brug en heeft zo een belangrijke stem in de besluitvorming (zie kader). Wel heeft de gemeente tot dat moment de leiding over het bouwproject gehad. Maar juist dat verandert begin 2011: Delft draagt dan de regie over aan de provincie, een besluit dat belangrijke consequenties zal krijgen. Voor de regiewissel valt overigens wel wat te zeggen: de provincie heeft meer ervaring met bruggen bouwen, terwijl onder de hand van de gemeente het bouwproject al twee keer in de soep is gelopen.

De provincie begint in 2011 plannen uit te werken voor een verhoogde brug, het brugtype dat de provincie zo graag wil. Collegepartijen, en zelfs Delftse oppositiepartijen, leggen zich hier bij neer: Onafhankelijk Delft en SP geven openlijk hun steun aan een nieuwe brug. Wel willen raadsleden weten wat het Delft nou gaat kosten. Junius verklaart: "Dat is nog onderwerp van gesprek."

Opleveringsmisser
Dat gesprek met de provincie heeft veel voeten in de aarde. Pas anderhalf jaar later, in juni 2012, kondigt Junius aan dat er overeenstemming is tussen de drie belanghebbende partijen (Haaglanden, de provincie en Delft). Delft loopt relatief sterk uit deze onderhandelingen weg: de gemeente zal een vast bedrag van 7,3 miljoen euro inleggen en als het misloopt zijn de extra kosten voor de provincie. In een tijd waarin de stad al voor tientallen miljoenen aan bezuinigingen doorvoert zijn raadsleden in hun nopjes met deze verdeling.

Ook verkondigt Junius dat er een 'harde afspraak' wordt gemaakt met de provincie wanneer de brug moet worden opgeleverd. Dat is belangrijk voor het college, want in al die jaren is de brug de belangrijkste missende schakel geworden om tramlijn 19 naar de universiteitscampus te kunnen afronden. Junius zegt tegen raadsleden: "Wij hebben al in de eerste afspraak meegenomen dat er een deadline in zit, dat is oplevering in 2015. Die harde afspraken zullen wij gewoon met de provincie maken."

Raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft wil dan voor de zekerheid nog van de wethouder horen of ze echt de brug bedoelt: "U moet ook een harde afspraak maken dat voor 2016 de Sebastiaansbrug vernieuwd en klaar is."

Junius antwoordt Meuleman: "Ik doelde met een harde afspraak op de oplevering van de Sebastiaansbrug. Alles is er ons aan gelegen dat goed vast te leggen in de overeenkomst die wij met de provincie sluiten."

Het contract wordt in juli 2012 officieel ondertekend. Maar ondanks de herhaalde belofte van Junius staat in dit document geen enkele harde afspraak over de oplevering van de nieuwe brug. Het contract rept slechts over een inspanningsverplichting: 'Partijen spannen zich in om de nieuwe St. Sebastiaansbrug te realiseren voor 31 maart 2015.' Junius meldt dit niet aan de raad. Integendeel, tijdens een raadsoverleg in september onderstreept ze nogmaals: "We hebben een harde deadline."

Junius, sinds afgelopen mei weer CDA-raadslid, is door deze krant gevraagd persoonlijk te reageren op haar uitspraken destijds, maar zegde een interview op het laatste moment af. Per e-mail laat ze weten dat ze overtuigd blijft dat de raad destijds goed door haar is geïnformeerd. Junius vermijdt in haar antwoord specifiek in te gaan op haar uitspraken over een opleveringsdatum. Wel erkent Junius dat de vastgelegde datum in het contract 'niet afdwingbaar was met boetes'. "De provincie weigerde te tekenen als er een afspraak in zou komen over boetes. Zo wil je ook niet omgaan met elkaar als partners. Wij, als gemeente, hadden ook kunnen zeggen, laat die tijdsdruk maar zitten."

Boterzacht
Die tijdsdruk zonder afdwingbare boetes zal juist als een boemerang bij het college terugkomen. Als de provincie eind vorig jaar de cijfers nog eens doorrekent, duikt er plotsklaps een gat van bijna vijf miljoen euro op. Hoe dit kan, is niet precies duidelijk, maar er zijn wel aanwijzingen. Uit een geheim verklaard kostenoverzicht, opgesteld door de provincie, doemt het beeld op dat de provincie vanaf 2011 de bouwkosten voor een nieuwe brug stelselmatig te laag inschatte. Maar eenmaal geconfronteerd met dit tekort wenst de provincie niet voor deze extra miljoenen op te draaien. En dan blijkt de 'harde deadline' waarover Junius met de provincie onderhandelde opeens boterzacht.

Juist Delft wordt door de provincie onder zware druk gezet: als Delft de nieuwe brug zo graag voor 2016 af wil hebben, dan zal het met meer geld voor de dag moeten komen. Zo niet, dan neemt de provincie de plannen van de ontwerptafel en begint opnieuw. Dat zou voor jaren aan extra vertraging opleveren. Het is een scenario dat het college absoluut niet wil.

In diep geheim overlegt Junius in de herfst met raadsleden. Ook financieel wethouder Lucas Vokurka (D66) schuift aan. Wat er tijdens deze vergaderingen wordt gezegd, is niet exact bekend. Maar uit het verslag van een besloten overleg van afgelopen zomer blijkt dat het college eind vorig jaar zwichtte voor de druk van de provincie. In een jaar waarin opnieuw miljoenen aan bezuinigingen worden ingevoerd, tekent Delft bij voor 5,5 miljoen extra inleg. Zo wordt de Delftse bijdrage voor de bouw van de nieuwe brug opgestuwd naar bijna 13 miljoen euro. Daar komt bij dat de gemeente ook wordt opgezadeld met vrijwel al het financieel risico van het project. Het voor Delft gunstige contract van 2012 is daarmee vrijwel teniet gedaan. Een oppositieraadslid reageert tijdens het besloten overleg afgelopen zomer verontwaardigd: "Wie onderhandelt er nou zo?"

Junius zet als wethouder haar handtekening onder de nieuwe afspraken begin december 2013. Voor de provincie lijkt hiermee het laatste struikelblok geslecht: op 20 december gaat de derde poging tot aanbesteding dan eindelijk van start. Met de extra miljoenenbijdrage van Delft moet de tafelbrug er voor 2016 nu toch echt komen.

Toch meer vertraging
Het blijkt een dure illusie, want nóg meer slecht nieuws arriveert dan snel. Omdat het financieel risico nu weer bij Delft rust, laat de gemeente de plannen van de provincie doorlichten. En wéér worden er gebreken en blunders aangetroffen. Zo zijn er, net als vier jaar geleden, vergunningsaanvragen niet op tijd aangevraagd of door Delft uitgevoerd. En, net als vier jaar geleden, rammelen de ontwerpplannen. 'Onvoldoende doordacht', oordeelt Iwan de Vries, de huidige projectleider van de gemeente, over het geknoei bij de provincie. Het betekent alsnog anderhalf jaar meer vertraging, terwijl de Delftse inleg van 5,5 miljoen extra euro dat nou juist had moeten voorkomen.

De geschiedenis van vier jaar geleden herhaalt zich zo op vrijwel identieke wijze. Na vier jaar wethouderschap vertrekt Junius, en VVD-raadslid Lennart Harpe neemt in mei de weinig benijdenswaardige portefeuille van de Sebastiaansbrug onder zijn hoede. Ook hij start met slecht nieuws: een dag na zijn installatie als wethouder krijgt Harpe van de provincie definitief te horen dat het project verdere vertraging oploopt. En daarbij stijgt het kostenplaatje opnieuw met ruim twee miljoen euro. Er zit niets anders meer op voor de nieuwe wethouder: op 22 mei kondigt hij aan dat ook de derde aanbesteding wordt stil gezet. Ook Harpe, de derde wethouder op rij, moet weer om tafel met de provincie. Voor weer nieuwe afspraken over een betonnen brug die ook na acht jaar niet is vervangen.

Nog geen half jaar later kondigt de gemeente Delft aan dat het de begroting niet meer rond krijgt: Delft staat financieel 'onder water' erkent financieel wethouder Aletta Hekker (D66). Grote infrastructurele projecten zoals het ontwikkelen van de Spoorzone en de Harnaschpolder hebben de gemeente financieel in het nauw gedreven. En de Sint Sebastiaansbrug? Hekker antwoordt, koeltjes: "We constateren dat we ook daar niet met meevallers te maken hebben."

Van wie is de Sint Sebastiaansbrug?
Bij het vervangen van de Sebastiaansbrug en het aanleggen van een tramlijn over de nieuwe brug zijn drie bestuursorganisaties betrokken: de Gemeente Delft, de Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden. Een complicerende factor is het eigenaarschap van de brug. De Sebastiaansbrug heeft, net zoals dat ook geldt voor veel andere Delftse bruggen, twee eigenaars: Delft en de provincie. Zo bezit de provincie het bruggedeelte boven het water, terwijl de gemeente de weggedeeltes van en naar de brug voor rekening neemt. Juist omdat er twee overheden eigenaar zijn, leggen beide partijen een fiks bedrag in om de aanleg van een nieuwe brug te bekostigen. Ook Haaglanden draagt financieel bij, dat geld is vooral bedoeld voor het aanleggen van een trambaan voor wanneer de brug is vervangen.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/een-bouwwerk-van-blunders-2010-2014

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo