Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)
Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft

Volg de Delftse politiek op

delft logo_twitter2.jpg

bron: Tweets van het college van BenW, raadsleden en commissieleden
bron: Tweets van harrie fruytvhertog - @PolitiekDelftnl

delft
zondag | 5 oktober 2014 | 00h51 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

Dick van Veen verkeersexpert voor het CDA

Twittert:
Dick van Veen ‏@Dickvanveen
Cobblestone square at intersection. What a great way to reduce driving speed and heighten alertness. #delft #cycling

delft pynepoort_dvveen.jpg
Delft, Kruisstraat, Pynepoort. (Foto Dick van Veen)

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl
@Dickvanveen foutje van junius cda
zie brief
http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=91921&f=2f07d958536056fe1a67cb5c7202d14f&attachment=0&c=38979
in winkelstraat horen geen keien rollators, scootmobiels, kinderwagen

uit brief 24 april 2013 van College:
...
Ja, de strook zal dit jaar vervangen worden door bestratingsmateriaal wat wel een afwijkende kleur heeft, maar ook "normaal" beloopbaar is.
De afwijkende kleur wordt gehandhaafd ter verhoging van de attentiewaarde.
...

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 4 oktober 2014 | 13h30 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_bvow.jpg

Nieuwsbrief Olofsbuurt-Westerkwartier: ... Parkeren in garages

door Guido van der Wedden, secretaris Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
...
Nieuw abonnement parkeergarages voor inwoners Delft
Parking Delft heeft een nieuw soort abonnement geïntroduceerd speciaal en alleen voor inwoners van Delft. Het abonnement heet dal-uren abonnement. Het dal-uren abonnement is geldig van maandag tot en met zondag m.u.v. vrijdag en zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Binnen de genoemde tijdsperiode is het niet mogelijk om de garage in te rijden, uitrijden kan altijd. Het abonnement is geldig in de Markt en de Zuidpoortgarage. Het abonnement kost 75 Euro per maand en kan besteld worden via onze website: http://www.parkingdelft.nl/bewoner. Dit is een aanzienlijke korting ten opzichte van ons reguliere maandabonnement dat 180 Euro kost.

bron: http://www.bvowd.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 4 oktober 2014 | 11h07 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Lakse gemeenteraad medeplichtig bankroet gemeente Delft

delft bijdrage_spoortunnel_2008_anne_koning_delft_od.jpg

Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam geven samen € 21 miljoen voor het project. Maar tegelijkertijd zegt Delft toe om € 5 miljoen extra te betalen van de meerkosten. De gemeenteraadsleden wisten van niks. Ze liepen toch in polonaise achter de wethouders Grashoff en Koning aan.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De gemeenteraad kan zelf geen raadsenquête doen omdat ze zelf ook schuldig zijn aan het faillissement van Delft. Als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Vanaf 2006 tot heden steunden alle andere partijen de risicovolle financiële constructie rond de spoortunnel. Nu door de vastgoedcrisis een tekort van €30 miljoen is ontstaan willen de schijnheilige fracties van SP, Stadsbelangen en CDA een groot raadsonderzoek.

De raadsleden kunnen helemaal geen onderzoek doen omdat ze zelf medeplichtig zijn aan het financiële fiasco. Daarom pleit ik voor een onafhankelijk onderzoek door echte deskundigen.

In 2008 volgde een daverend applaus van de raadsleden toen Delft €86 miljoen aan het Rijk toezegde om de spoortunnel te bouwen. Die opbrengt zou uit de toekomstige grondopbrengsten komen.

delft overzicht_financiering_spoortunnel_delft_2008_od.jpg

klik hier grafiek groot

delft overzicht_financiering_spoortunnel_delft_2008_od.jpg

Echter in 2012 werd het vastgoedcontract OCSD van NS Poort en Ballast Nedam ter waarde van €550 miljoen verscheurd. Deze twee partijen konden zich zonder schadeclaim terugtrekken. Alleen Ballast Nedam Ontwikkeling (BNO) verplichte zich aan dertig procent van de vastgoedontwikkeling. Dat is hun stukje Stadskantoor.

De andere partijen hoorde ik niet. Wij waren weer de enigen die protesteerden. Zie mijn column OCSD vastgoed aanpakken voor contractbreuk spoorzone. D66 wethouder Vokurka zegde ons in de graad een second opinion toe, die we echter nooit ontvangen hebben. De rest van de gemeenteraad werd een verleidelijke worst voorgehouden.

De andere raadsfracties gingen nu zelf het vastgoed in de spoorzone ontwikkelen. Wat waren ze trots op hun belangrijke taak. De sukkels werden hard uitgelachen door verantwoordelijk D66 wethouder Vokurka. De Werkgroep Gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft ging met burgers praten, blabla op campagne. Hier hun eindrapportage. Opvallend dat SP raadslid Maurits Bongers lid is van deze werkgroep. Nu wil SP Bongers een dure tijdverslindende raadsenquête laten doen terwijl de SP sinds 2004 altijd volledig kritiekloos achter de coalities aanliep.

delft maurits_bongers1_od.jpg
SP raadslid Maurits Bongers.
De Roemer imitator.
Parate kennis ontbreekt door een slecht functionerend geheugen ...

Stadsbelangen voorman Aad Meuleman riep laatst nog in de Delft op Zondag (voor het bekend worden van het bankroet ) over de spoorzone “Ik vind het nog steeds één van de mooiste beslissingen die we in mijn tijd als raadslid hebben genomen”. En dat is lang.

Deze lieden hebben zoveel boter op hun hoofd dat ze er bijna onder bezwijken. Enkel voor media aandacht willen zij zelf in een enquêtecommissie gaan plaatsnemen. Dat levert geheid weer veel media aandacht op. Delft schiet niks op met zo’n Poppenkast door ongekwalificeerde medeschuldige Jan Klaassens en Katriens.

Dat is een totaal ongeloofwaardige playback show. Geef mij maar een analyse van een gerenommeerd vastgoed bureau.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/lakse-gemeenteraad-medeplichtig-bankroet-gemeente-delft/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 3 oktober 2014 | 21h52 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Zuiver of beeldvorming?

door Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft

De laatste weken zijn opmerkelijke benoemingen van twee oud wethouders bekend geworden. Opmerkelijk bezien vanuit hun vorige functie als wethouder. Zo wordt Lucas Vokurka benoemd als directeur Economisch Vestigingsklimaat in de nieuwe Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vokurka heeft zich de afgelopen vier jaar als wethouder sterk gemaakt voor deze Metropoolregio. Een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen vertrok hij plotseling als wethouder om kwartiermaker te worden voor de Metropoolregio in dienst van de gemeente Den Haag. Het plotselinge vertrek riep de nodige vraagtekens op.

Nog opmerkelijker is de benoeming van oud STIP wethouder Pieter Guldemond tot directeur van YES Delft. Als wethouder had hij Kenniseconomie in zijn portefeuille. Bij dit onderwerp is YES Delft nauw betrokken. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen besloot hij nog eens even 1 miljoen structureel richting Kenniseconomie te droppen. Ook hij, net als Vokurka, moesten toen al bekend zijn met de slechte financiële situatie van onze stad. En nu ineens directeur van YES Delft.

Op de website van STIP lezen wij dat dat hun fractie in de raad met ‘trots’ tegen een motie van het schrappen van subsidie voor YES Delft hebben gestemd. En Kenniseconomie zit nu in de portefeuille van de nieuwe STIP wethouder. En zo is het Yes cirkeltje enerzijds rond, maar zal de gemeenteraad anderzijds de komende periode extra alert moeten zijn op alles wat met Yes Delft en gemeentelijke financiën te maken heeft.

Deze benoemingen gaan overigens niet zozeer over de vraag of bij beide heren de kwaliteiten hebben om beide functies te kunnen doen. Iedereen heeft het recht zelf een baan te zoeken of te accepteren. Het gaat vooral over de vraag hoe de sollicitatieprocedure tot stand is gekomen. Elke transparantie ontbreekt. Hierdoor lijkt de stelling gerechtvaardigd, dat aan beide benoemingen een ‘luchtje’ zit en achter de schermen is geregeld. En dat moet je altijd voorkomen.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7206

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 3 oktober 2014 | 20h49 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

De stad is er voor voetgangers en fietsers!
Bezoekers die per auto komen, hebben niets te zoeken in de binnenstad!
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Eindelijk gaan de pollers weg.
Dat riepen wij al in 2004!
Contract afgelopen, een
zegen voor onze stad!!!!

door Martin Stoeliga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

Bij de Gemeente worden ze eindelijk wakker.
... ze geen pollers meer willen.
Ze zijn nu druk doende met een systeem van kentekenherkenning.
Goed idee, maar twaalf jaar te laat.
Over politieke onkunde gesproken!
... hebben wij al direct geroepen dat het een ramp werd.
De binnenstad was opeens niet meer fatsoenlijk te bereiken,
... met alle ellende van dien voor de ondernemers.
Hoeveel van hen hebben de deuren moeten sluiten door deze politieke blunder?
Je zal trouwens maar toerist zijn ...
Dan wil je lekker de stad in rijden om van Delft te genieten.
... die pollers hebben Delft alleen al aan aanschaf en onderhoud per jaar ongeveer 400.000 euro gekost.
...

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/eindelijk-gaan-de-pollers-weg-dat-riepen-wij-al-in-2004-contract-afgelopen-een-zegen-voor-onze-stad/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 3 oktober 2014 | 11h14 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft iq_partij_energie_programma.jpg

Delft Energie-autark mit IQ-Energiemaschine

IQ-Partei
Aan de Burgemeester van Delft
Betrifft:
Delft Energie-autark mit IQ-Energiemaschine

Sehr geehrter Herr Burgemeester !
IQ-Partei bietet Ihrer Stadt
Unabhängigkeit von externen Energie-Quellen.
Jede Region im Land und jede Stadt, auch Delft, kann Energie-autark werden.
Gerne sprechen wir mit Ihnen darüber.
Auf diesen 4 Seiten finden Sie mehr Information:
www.Energie.jaaaa.net
oder
www.party1-1-3.jaaaa.net.
Mit freundlichem Gruss
IQ-Partei
Gunther Niessen
Vorsitzender

Internet: www.party1-1-3.jaaaa.net
www.Energie.jaaaa.net
IQ-Energiemaschine gewinnt internationalen DSM-Preis für Innovation.

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 21h25 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Galerij flat Leeuwarden ingestort (2011)

Delft 2014
Woonbron informeerde nieuwe bewoners Lepelaarflat niet over instortingsgevaar galerijen

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Volgens Woonbron directeur Dennis Gerlof is er nu pas een omgevingsvergunning verleend door de gemeente om een permanente versterkende buizenconstructie aan de buitenkant aan te brengen. De oorzaak van instortingsgevaar is roestvorming doordat water het beton is binnengedrongen.
...
In feite lopen mensen nu over afgekeurde galerijen.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/woonbron-informeerde-nieuwe-bewoners-lepelaarflat-niet-over-instortingsgevaar-galerijen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 20h46 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

delft westerpop_2014_poster_gl.jpg

Westerpop in Spoorzone

door Klaas Herrema, GroenLinks Delft

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Coendersbuurt heeft GroenLinks aan het College gevraagd of zij een alternatieve locatie had voor Westerpop, één van de gezelligste festivals van Nederland. Het evenement kan vanwege de gebiedsontwikkeling niet meer plaatsvinden op het sportterrein van het Grotius College. GroenLinks gaf de suggestie mee dat het mooi zou zijn om het ergens in het spoorzone gebied te organiseren. Blijkbaar is naar ons geluisterd, want de gemeente Delft heeft het Nijverheidsplein aangewezen als locatie voor Westerpop 2015.
...
Wij vinden een plek in de Spoorzone het meest geschikt. GroenLinks wil heel graag dat de gemeente optimaal gebruik maakt van de lege ruimte in het gebied. Maar allerlei leuke initiatieven voor tijdelijk gebruik lopen stuk op haalbaarheid en eisen van de gemeente. Het zou fantastisch zijn als de organisatoren van Westerpop het wél voor elkaar krijgen om de lege ruimte te benutten.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/westerpop-spoorzone

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 12h47 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Opnieuw weer vijf jaar geduld?

Herhaald bericht

donderdag | 8 mei 2014 | 00h28 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL |

Duurzaam vervoer in binnenstad

delft elektrische_voertuigen_toegestaan_politiekdelftnl.jpg

Door harrie fruyt van hertog:
Om de binnenstad bereikbaar houden voor bustoeristen die minder goed ter been zijn, wordt alleen nog maar elektrisch natransport toegestaan.
Waar wacht Delft nou eigenlijk op? Hoe gek is het eigenlijk dat nog steeds ronkende en stinkende touringcars door de binnenstad mogen crossen.
Evenzo de scheurende pizza- en andere maaltijdbezorgers op bromscooters geen ontheffing meer verlenen voor de binnenstad.
D66 Delft met de grootste muil over innovatie innoveert tot nu toe geen ene moer in Delft!
Kom op D66, ga eens wat nuttigs doen dan alleen maar praten in beslotenheid met iedereen!

delft tuktukfactoryetuklimo.jpg

Elektrische TukTuk.
De eTuk Limo kan 6 passagiers vervoeren.
http://www.myetuk.com/

delft hooikadewatertaxi20140428_143019.jpg

Canal Hopper Delft.
De watertaxi's kunnen ook gehuurd worden.
Idee: buspassagiers worden afgezet bij een stijger langs de Schie en varen per elektrische fluistersloep naar de binnenstad.
http://www.canalhopperdelft.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 11h49 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_verkeersnet_305x50.jpg

Uber vervangt vooral ov en fiets

door verkeersnet.nl

De dienst uberPOP zal in de toekomst vooral de plaats innemen van het openbaar vervoer en in mindere mate fietsen en lopen. Een klein deel van de gebruikers zal de auto wegdoen.

Begin augustus is een pilot met uberPOP gestart in Amsterdam. Daarbij kunnen inwoner een rit boeken bij een particuliere autobezitter.

bron: http://www.verkeersnet.nl/13006/uber-vervangt-vooral-ov-en-fiets/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 11h34 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_yesdelft_180x76.jpg

Pieter Guldemond new managing director a.i.

Pieter Guldemond has been appointed as our new managing director a.i., and will be replacing Annemieke Wisse in the following months. Pieter was an alderman for the city of Delft from april 2010 until april 2014 and is well known in the YES!Delft community.

Annemieke Wisse has had an unforgettable role in growing YES!Delft into the incubator that it is today; an internationally renowned, dynamic breeding ground for innovative tech startups. YES!Delft is grateful towards Annemieke for preparing YES!Delft for the next phase.

bron: http://dcmailing.dotcontrol.nl/t/ViewEmail/r/044646D2912868B72540EF23F30FEDED/EFE676DF7B35F5A2F990754F028F0E8F

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 10h16 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Scheurbrommers in de binnenstad

door Linda Böcker, raadslid VVD Delft

De VVD signaleert een toenemende overlast van brommers en scooters die (vaak hard) door de autoluwe binnenstad scheuren. Dit heeft al enkele malen tot bijna-ongelukken geleid, onder andere met kleine kinderen. De VVD vindt deze situatie onverantwoord en verkeersonveilig. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Ook stelt de VVD het onderwerp vanavond in de Commissie Economie, Financiën en Bestuur aan de orde bij het bespreken van het Veiligheidsplan. Handhaving door de politie is daar onderdeel van.

De VVD heeft de volgende vragen gesteld aan het college. Over enkele weken krijgen we antwoord.

 1. Is het college bekend met de toenemende overlast van brommers en scooters in de autoluwe binnenstad?
 2. Zijn er ongevallen bekend tussen brommers en scooters en voetgangers in de autoluwe binnenstad?
 3. Wordt er door de politie gehandhaafd op het rijden met brommers en scooters in de autoluwe binnenstad?
  a.  Zo nee, waarom niet?
  b.  Zo ja, hoeveel bekeuringen zijn er uitgedeeld voor deze overtreding in 2011, 2012, 2013 en 2014?
  c.  Hoe hoog is de bekeuring voor het rijden met brommers en scooters in de autoluwe binnenstad?
 4. Klopt het dat er horeca-ondernemers zijn in de autoluwe binnenstad met een ontheffing?
  a.  Zo ja, kan de VVD een overzicht ontvangen van deze ondernemers?
  b.  Welke afspraken over snelheid, geluid en uitstoot horen bij deze ontheffing?
  c.  Welke afspraken rond rijroutes horen bij deze ontheffing? Bijvoorbeeld het gebruiken van de snelste route naar niet-autoluw gebied of mag er door het hele autoluw gebied gereden worden?
  d.  Wordt er gesproken met deze ondernemers over het gebruik van elektrische scooters?
 5. Is het college bereid om het gebruik van elektrische (bezorg)brommers en –scooters als voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van een ontheffing?
  a.  Zo ja, wanneer wordt dit in de praktijk gebracht?
  b.  Zo nee, waarom niet? Past dit in de visie van het college niet in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente?
 6. Welke rol kan de gemeente verder nog spelen in het "vergroenen" van de brommers?
 7. Zijn er ook ontheffingen voor bewoners voor het rijden met brommers en scooters in de autoluwe binnenstad?
  a.  Zo ja, hoeveel en met welke reden zijn deze afgegeven?
  b.  Welke afspraken gelden bij deze ontheffing (ten aanzien van snelheid, geluid, uitstoot en rijroutes)?

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/10/02/scheurbrommers-in-de-binnenstad

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 2 oktober 2014 | 02h41 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Hoogheemraadschap van Delfland
Informatiemarkt Verkiezingen

delft hoogheemraadschap_delfland_geef_kleur_toekomst_inloopavond_20140930211333.jpg

Hoogheemraadschap van Delfland: geef kleur aan de toekomst van Delfland.

Afgelopen dinsdagavond bezocht ik de inloopavond in het Gemeenlandshuis.
Met diverse aanwezigen kennis gemaakt, 2 oud-burgemeesters en 2 oud-wethouders.
Wat mij opviel, van de Delftse politiek was niemand aanwezig.
Hans Middendorp vertegenwoordigde de Algemene Waterschaps Partij, AWP.
Kijk hier voor de activiteiten van de AWP in Delfland:
http://awpdelfland.ning.com/
en op
http://www.algemenewaterschapspartij.nl/
Hans gezegd dat ik belangstelling heb om verkiesbaar te zijn voor de verkiezingen in 2015.
In 2003 deed ik mee en werd hekkensluiter met ruim 700 stemmen.
Te weinig want voor een zetel moest je 3000 stemmen halen.
Toen kon dat nog op persoonlijke titel.
Hieronder mijn flyer van toen.

delft harrie_fruyt_van_hertog_flyer_2003.jpg

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 2 oktober 2014 | 00h11 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

B&W willen van de pollers af en
controle door kentekenherkenning.
De pollers zijn te duur in onderhoud.
Beter hoge boetes, die brengen geld op!
hfvh

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In 2001 ging de autoluwe binnenstad van start.
De pollers waren in bestelling.
Rik Grashoff verbood de toegang tot de binnenstad tijdelijk met verkeersborden.
Zie wat er gebeurde.
Vrouwjuttenland is maar één voorbeeld!

delft vrouwjuttenland-000_011117_001_brug_a.jpg
Delft, Vrouwjuttenland.

Herhaling van berichten op politiekdelft.nl in augustus 2009.
Het Delftse bestuur doet er vijf jaar over om tegen de pollers te zijn!

ANNE KONING WIL NIET FLITSEN

- Toeristen maken kennis met Delftse pollers Nieuwe Langendijk
-----

BINNENSTAD AUTOVRIJ MET FLITSPAAL

Wanneer wordt Anne Koning zo wijs om de maatschappelijke schade te beperken.
Weg met de poller en gelijk op de foto-flits a raison van euro 400,00 bekeuring!

- Laat poller Nieuwe Langendijk weg
- Vragen over pollers
-----

FOTOFLITS MAATSCHAPPELIJK BETER (2)

Socialist Anne Koning handhaaft poller idee van communist Rik Grashoff

- Politievoertuig rijdt op poller Oude Langendijk Delft
-----

FOTOFLITS MAATSCHAPPELIJK BETER

Socialist Anne Koning handhaaft poller idee van communist Rik Grashoff

- Pollers en toeristen gaan echt niet samen
-----

bron: index_2009_08_31.html#annekoningflitsen

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 1 oktober 2014 | 19h30 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

Persbericht gemeente Delft:
College wil pollers vervangen door systeem met kentekenherkenning

B&W van Delft wil geen pollers meer in de Delftse binnenstad en daarbuiten, maar controle aan de hand van het kenteken. Een systeem van kentekenherkenning voorkomt aanrijdschades, geeft minder stagnatie op de weg, is gastvrijer en goedkoper. De gemeente start in november een proef op de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg om ervaring op te doen met het systeem. Het college wil de pollers eind 2015 vervangen.

Pollers zijn beweegbare palen die ervoor zorgen dat auto’s niet kunnen doorrijden. In de binnenstad zijn ze aangelegd om het centrum autoluw te houden. De pollers in de Delftse binnenstad en in het buitengebied zijn in 2015 aan vervanging toe. De huidige pollers zijn duur in onderhoud en aanschaf. In de meerjarenbegroting heeft de gemeente dan ook geen vervangingsinvestering opgenomen. Daarom is gekeken naar een alternatief.

Op basis van een verkenning heeft het college besloten om voor de selectieve toegangscontrole over te gaan op een systeem met kentekenherkenning. Het systeem met kentekenherkenning zal verder worden uitgewerkt en eind 2015 in de binnenstad worden ingevoerd.

Om ervaring op te doen met kentekenherkenning wordt voor de duur van één jaar een proef uitgevoerd op de Buitenwatersloot (bussluis) en de Rijksstraatweg (verkeersknip). Op de Rijksstraatweg staat ter hoogte van de manege een poller in het wegdek om sluipverkeer vanaf de A13 tegen te gaan en hierdoor de leefbaarheid in het buitengebied te vergroten. De poller staat nu op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur omhoog. Alleen ontheffinghouders hebben toegang met een speciale pas die de poller naar beneden laat. Gedurende de proef zal de poller buiten werking zijn en vindt controle plaats op basis van het kenteken. Ontheffinghouders kunnen de knip echter blijven passeren. Iedereen die zonder ontheffing tussen 16.00 en 19.00 de knip passeert, ontvangt de eerste weken een waarschuwingsbrief en loopt later het risico op een boete.

Ontheffinghouders op de Rijksstraatweg zullen persoonlijk worden geïnformeerd over de proef. Gedurende de proef worden op de genoemde locaties tijdelijk extra borden geplaatst om automobilisten te informeren over de pilot.

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 1 oktober 2014 | 17h00 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht
Gemeente Delft en InnovationQuarter

Zuid-Holland presenteert als eerste actieplan Smart Industry

Woensdag 1 oktober 2014 overhandigde Rinke Zonneveld, directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, het Zuid-Hollandse actieplan "Slim gemaakt in Zuid-Holland" aan Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter van FME en het landelijke Team Smart Industry) en Guido Landheer (directeur Topsectoren en Industriebeleid Ministerie van Economische Zaken). De overhandiging vond plaats tijdens het TIC Delft-Symposium "Smart Cases uit een talentvolle regio" in Delft. Het interactieve rapport is in te zien op www.slimgemaakt.nl.

Smart Industry staat voor de vervlechting van maakindustrie, ICT- en dienstensector gericht op het bieden van maatwerkoplossingen. De netwerkeconomie van 'smart industries' bestaat uit steeds wisselende combinaties van bedrijven, kennisinstellingen en regio's die in nauwe samenwerking steeds nieuwe producten in de markt zetten. Dat vergt verregaande digitalisering en verweving van apparatuur en organisaties (het 'internet of things') waardoor nieuwe manieren van produceren, 3D printing en nieuwe business modellen ontstaan.

Na de Hannover Messe in april van dit jaar is Ineke Dezentjé Hamming, in opdracht van de minister van Economische Zaken Henk Kamp, aan de slag gegaan met het opstellen van een landelijke actieagenda. De afgelopen periode hebben zes organisaties in de regio Zuid-Holland (te weten: Gemeente Delft, Holland Instrumentation, InnovationQuarter, Kamer van Koophandel, TNO en TU Delft) samengewerkt aan het opstellen van een regionale actieagenda - in intensief overleg met regionale ondernemers.

Zuid-Holland heeft het grootste innovatiepotentieel van Nederland en kent de hoogste concentratie aan bedrijven in de ICT, hightech- en instrumentatiesector en vooraanstaande kennisinstituten als de TU Delft, Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en TNO. De regio zet dit potentieel nu om in een voorsprong door als eerste met een uitgewerkte agenda te komen. Die agenda bevat 15 concrete actieplannen op het gebied van scholing, nieuwe producten, advisering en kennisuitwisseling.

Tijdens het TIC Delft-symposium zijn ook plannen gepresenteerd voor fieldlabs (proeftuinen) over actuele thema's zoals 3D-printing, automatisering in de tuinbouw en digitalisering in de zorg.

Het verbinden van diverse thema's en sectoren vormt de kern van Smart Industry.

Wethouder Economie Ferrie Förster van de gemeente Delft: "Delft en omgeving is dé regio als het gaat om het creëren van een nieuwe generatie hightech maakindustrie. We hebben alle ingrediënten voor Smart Industry in huis. Het High Tech Center Delft is daar een goed voorbeeld van. En het is geweldig om te zien dat er zo veel energie en samenwerking bestaat in onze regio. De fieldlabs (proeftuinen) op dit symposium zijn daarvan een prachtig voorbeeld. Daar ontstaat echt een waardevolle samenwerking die de Nederlandse maakindustrie klaarstoomt voor de toekomst."

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter "Smart Industry koppelt hightech, ICT en design; daarmee vormt het de rode draad door de hele Zuid-Hollandse industrie. Onze opdracht is Zuid-Holland tot één van de meest innovatieve regio's van Europa te ontwikkelen. In dat kader past deze actieagenda voor de volle honderd procent. Wij zullen ons volop inzetten om één of meerdere fieldlabs in de regio te realiseren."

http://www.innovationquarter.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 1 oktober 2014 | 15h19 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Delftse Salon en 19e atelierroute


De Delftse Salon is van 2 oktober tot en met 26 oktober te zien in Kadmium
De opening zal op 5 oktober om 15:00 uur plaats vinden.

De Atelier Route zal gehouden worden op 11 en 12 oktober van 12:00 tot 17:00 uur
De opening is op 11 oktober 11:00 uur De Plattegrond en een boekje zijn verkrijgbaar in Kadmium.
Voor meer informatie kijk op: www.delftseatelierroute.nl (Deze website wordt spoedig geupdate naar de deelnemers van 2014)

Deelnemers aan de salon zijn:
Enlightment Arts, Riëlle Beekmans, Edith Bons, Brighart, cKata, Atelier Delfts Hout, Pieta Dijkstra, Simon Dirkse, Anneke Dukker, Roos Duyvestijn, Sascha van Eijk, Rob van Es, Janno Fleer, Aleksandra Gaca, Tineke van Gils, Gert Jan Hammes, Rik van Hazendonk, Hilda Hendriksen, Evaria Hoenderop, Froukje Idsardi, Studio Inhout, Cobi de Jong, Wilma Keizer, Winnie de Keizer, Elise Kloppers, Joost Konings, Yara Konings, Loes Kouwenhoven, Angela Kuckartz, Rosemarijn van Limburg Stirum, Jacqueline Louter, Henk Molenaar, Aad Penning, Mia van de Plasse, Anne Rijnders, Ellen Rijsdorp, Marieke Rolloos, Colja de Roo, Petra Schut, Cedrie Sikkens, Marieke Thiescheffer, Sunny de Vroedt, Jan Wisse, Roos Wisse en Rumiana Yotova

bron: http://www.kadmium.nl/exposities/delftse-salon-en-19e-atelierroute/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 1 oktober 2014 | 15h06 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Tante Hof: Groen Links en PvdA gaan kroegdebatavondjes organiseren

Tante Hof ‘Charme-offensief’

door Tante Hof, webcolumn

Ik moest toch weer even in de pen klimmen. Dat juist nu de twee partijen Groen Links en PvdA, kroegdebatavondjes gaan organiseren met als thema; ‘de beroerde financiële situatie van Delft’, is toch echt te gek voor woorden. De schaamte voorbij, denk je dan meteen.
...
bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7202

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 1 oktober 2014 | 14h50 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Gratis watertappunt achter Debussyflat is typisch “Linkse geldverspilling”

delft

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Ik had vorig jaar GroenLinks wethouder Brandligt gevraagd of hij in de Binnenstad, Bastiaansplein en Delftse Hout een watertappunt wilde plaatsen. Echter wethouder Brandligt vond het te duur (€5000), te ingewikkeld en geen taak van de gemeente. Maar nu zet de gemeente wel op een totaal afgelegen plek in de beruchte Componistenbuurt een watertappunt. Zogenaamd tegen overgewicht van kinderen.
...
bron: http://onafhankelijkdelft.nl/gratis-watertappunt-achter-debussyflat-is-linkse-geldverspilling/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 13h37 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Lennart Harpe: Stadsbestuur is ‘bijzonder ontstemd’

delft lennart_harpe_rv_20140925.jpg

Wethouder Harpe laat in reactie op deze publicatie (red. Sint Sebastiaansbrug DOZ 28‑9‑2014) weten: "Wij willen de brug voor een zo gunstig mogelijke prijs laten bouwen. Het college is bijzonder ontstemd dat bedragen naar buiten zijn gebracht. Dat is niet in het belang van onze stad. Ook betreurt het college dat de krant Delft op Zondag ervoor heeft gekozen om hieraan mee te werken."

Ook de Delftse bevolking is 'bijzonder ontstemd'

delft harrie_fruyt_van_hertog_costuum_20110617_104010b.jpg

De Delfts wethouders konden de afgelopen tien jaar ongecontroleerd hun gang gaan door het ontbreken van voldoende plaatselijke pers om misstanden publiekelijk aan de kaak te stellen.
Het Delftse bestuur verloor alle gevoel met de werkelijkheid door het liefst in het geheim maar teveel geld te blijven uitgeven.
Het bewijs daarvoor is wel dat de gemeente Delft al jaren tot de duurste gemeenten in Nederland behoort.
De Provincie Zuid-Holland komt straks orde op zaken stellen.
Lennart Harpe VVD kan naar huis!
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 00h00 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Sint Sebastiaansbrug
Een bouwwerk van blunders: 2006 - 2010

delft sint_sebastiaansbrug_reconstructie_doz20140928.jpg

Nog altijd worden door de scheuren in de Sint Sebastiaansbrug vrachtwagens op de brug geweerd. (foto DOZ)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

Een fundering vol scheuren, twee aanbestedingen op de klippen en geklungel met bouwplannen. Hoe een betonnen brug in acht jaar tijd maar niet wordt vervangen. Deel 1 van een reconstructie.

"De Sebastiaansbrug, zou die er ooit komen?" In de stem van wethouder Pieter Guldemond klinkt een zekere wanhoop door. Het is begin maart dit jaar, en voor de zoveelste keer staat het onderwerp van de brug over de Schie op de agenda van een raadsvergadering, de laatste voor de STIP-wethouder. Bijna acht jaar lang is de technische universiteitsstad Delft al aan het ploeteren om de Sint Sebastiaansbrug te vervangen – zonder tastbaar resultaat. Guldemond zal zich goed bewust zijn van die lange tijdspanne: hij stemde in oktober 2006, toen nog als raadslid, zelf in met het allereerste bouwvoorstel.

Lees meer

Dat plan, voorgesteld door toenmalig wethouder Anne Koning (PvdA), werd destijds unaniem door de raad aangenomen. De verouderde brug, gebouwd begin jaren zestig, zou worden opgelapt en verbreed zodat de nog aan te leggen tramlijn 19 over de brug kon gaan rijden. Voor Koning moet de bouwoperatie als een relatief klein klusje hebben geoogd: toen al zat de wethouder middenin de voorbereidingen voor de grootste bouwput die de stad zou kennen - het aanleggen van de ondergrondse spoortunnel. Optimistisch werd gedacht dat de renovatie van de Sebastiaansbrug binnen een paar jaar kon worden afgerond, in ieder geval vóór de werkzaamheden aan de Spoorzone in ernst zouden beginnen.

Het zou in acht jaar heel anders lopen.

Eerste tegenslag
De eerste tegenslag dient zich aan wanneer in de fundering van de brug scheuren en andere ernstige tekenen van verval worden aangetroffen. Begin 2008 is het al duidelijk dat een restauratie flink duurder wordt dan eerst gedacht. De scheuren breiden zich zelfs uit: de situatie wordt in april 2008 zo acuut dat een noodingreep nodig is. Er wordt een verbod voor vrachtverkeer over de brug ingesteld, een regel die tot aan de dag van vandaag geldt. Ook de Provincie Zuid-Holland roert zich. Zij wil graag dat de nieuwe brug een meter hoger wordt, mede om het scheepvaartverkeer op de Schie te verbeteren. Na overleg gaat Koning begin 2009 hiermee akkoord, de plannen worden weer aangepast. Van een renovatie kan zo vrijwel geen sprake meer zijn: de hele brug zal worden vervangen. Ook al is het karakter van de bouwklus danig veranderd, de wethouder blijft een krappe planning hanteren: pas in juni 2009 kan het proces van aanbesteding starten, terwijl er in januari 2010 al gebouwd moet gaan worden.

Die aanbesteding strandt echter jammerlijk. Twee maanden later trekt Koning de aanbesteding weer in. Ze informeert de gemeenteraad, herhaaldelijk, dat 'van de vijf aangemelde gegadigden slechts één partij voldoet.'

Maar een geheim verklaarde presentatie die de huidige projectleider van de gemeente afgelopen zomer aan raadsleden presenteerde, schetst een heel andere beeld. Volgens deze presentatie was er bij de eerste aanbesteding sprake van 'slechts één inschrijvende aannemer'. Dit zou in de eerste plaats betekenen dat de blamage voor de gemeente nog veel groter was. Het zou ook betekenen dat de wethouder de gemeenteraad in 2009 verkeerd informeerde. Gevraagd om een reactie, laat Koning deze krant weten dat het hier een 'misverstand' betreft en dat er wel degelijk vijf partijen zich destijds bij de gemeente hadden aangemeld. Koning laat schriftelijk weten dat haar brief aan de gemeenteraad 'niet gaat over de finale fase van aanbesteding, maar over een van de daaraan voorafgaande fasen. Daarbij bleek slechts een van de vijf gegadigden te voldoen aan de eisen van de drie samenwerkingspartners.'

Maar de ellende begint pas, want de tweede aanbesteding eindigt al even roemloos. Koning laat met veel vaart onderzoeken wat er aan het eerste aanbestedingstraject schortte. Nog geen vier maanden later gaat de tweede aanbesteding de deur uit. Meerdere aannemers tekenen hierop in, maar het verdere verloop van de aanbesteding zal Koning niet meer als wethouder meemaken. Ze vertrekt in april na raadsverkiezingen, de vers geïnstalleerde CDA-wethouder Milène Junius mag het stokje overnemen.

Fuik
Het blijkt geen beste erfenis voor Junius. De eerste beslissing van de nieuwe wethouder is niet mals: ook zij trekt de aanbesteding, voor de tweede keer, in. Gedurende haar uitleg aan de raad wordt duidelijk dat door de gemeente wederom flink is geblunderd. Voor het bouwen van een hogere brug had advies aangevraagd moeten worden – dat gebeurde niet op tijd. Voor bomen met een monumentale status moet een kapvergunning worden aangevraagd – daar had de gemeente geen rekening mee gehouden. "We zaten in onze eigen juridische fuik", verklaart Rob Kleijwegt, de toenmalige adjunct-directeur van Stadszaken, aan de raad. Er komt nog meer bij. Anno 2014 meent de huidige projectleider dat ook de kwaliteit van de toenmalige ontwerpplannen 'matig' was. Al met al, een nieuwe blamage voor universiteitstad Delft.

Zo zijn binnen een jaar twee pogingen om een nieuwe brug te bouwen compleet gestrand. Het is aan Junius om van voren af aan te beginnen. Maar het zal haar vier volle jaren kosten voordat de derde aanbesteding zelfs maar van start kan gaan.

Volgende week: de geschiedenis herhaalt zich, een reconstructie van de afgelopen vier jaar.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/een-bouwwerk-van-blunders-2006-2010

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 10h38 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Delft betaalt 15 miljoen voor vervanging Sebastiaansbrug

delft sint_sebastiaansbrug_jesper_neeleman.jpg

Delft heeft een Technische Universiteit, maar het bouwen van een brug lijkt een onneembare horde. Dus rijden er nog altijd geen trams richting die TU. (foto Jesper Neeleman)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft is al zo'n 15 miljoen euro kwijt aan het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug. Nog eens twee miljoen euro aan extra kosten dreigen hier bovenop te komen. Dat blijkt uit geheime stukken in het bezit van Delft op Zondag.

Het vervangen van de Sint Sebastiaansbrug gaat Delft minimaal 15 miljoen euro kosten. Van dit bedrag zijn bijna 13 miljoen euro bedoeld als bijdrage voor de bouw van een nieuwe brug. Ook heeft de gemeente twee miljoen gereserveerd voor zogenaamde meerkosten, onder meer voor het bekostigen van het omrijden van bussen tijdens de bouw.

Lees meer

Het is zelfs mogelijk dat de Delftse bijdrage nog eens twee miljoen hoger wordt. De kosten voor het bouwen van een nieuwe brug vallen namelijk weer miljoenen euro's duurder uit, zo blijkt uit de stukken. In de jongste begroting van de Provincie Zuid-Holland is hierdoor een nieuw begrotingsgat van 2,2 miljoen euro gevallen. Het was deze zomer nog niet duidelijk wie van de drie samenwerkende partijen (Delft, Provincie Zuid-Holland en stadsregio Haaglanden) opdraait voor dit tekort. Wel sloot Delft eind vorig jaar een aanvullend contract waarbij de gemeente akkoord ging met het dragen van vrijwel al het financieel risico van het geplaagde bouwproject. Worden deze afspraken gehanteerd, dan zou Delft verplicht kunnen worden om twee miljoen extra in te leggen voor het dichten van het nieuwe gat. De gemeente is echter opnieuw in onderhandeling met de provincie, en het is niet duidelijk of deze regeling stand houdt.

Fors hoger
Het bedrag dat Delft aan het vervangen van de brug kwijt zal raken, is in elk geval binnen een jaar fors hoger geworden dan eerder afgesproken. Oorspronkelijk zou Delft een bedrag van ruim 7 miljoen bijdragen aan het bouwen van een nieuwe brug. Dit was door de gemeente bedongen en werd in 2012 vastgelegd in een contract, ondertekend door toenmalig wethouder Milène Junius (CDA) en VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt.
Ondanks die afspraken ging datzelfde College van B en W eind vorig jaar alsnog akkoord met het veel hogere bedrag van bijna 13 miljoen aan bouwkosten. Vorig week onthulde deze krant dat de Gemeente Delft onder zware druk werd gezet door de Provincie Zuid-Holland over deze bouwkosten. Dit gebeurde nadat de provincie er vorig jaar achterkwam dat de brug veel duurder zou uitpakken dan wat in 2012 was berekend. De provincie liet daarop Delft weten te willen stoppen met het project en opnieuw te beginnen - tenzij Delft met meer geld voor de dag zou komen. De provincie kon deze druk zetten omdat Delft geen harde afspraken had gemaakt over een opleveringsdatum van de brug – terwijl wethouder Junius dat wel aan de gemeenteraad had beloofd.

B en W zwichtte uiteindelijk voor de druk en nam het merendeel van de extra kosten, in totaal 5,5 miljoen euro, voor eigen rekening. Het college ging overstag onder meer om het jarenlang voortslepende bouwproject niet nog verder te vertragen. Het vervangen van de Sebastiaansbrug is noodzakelijk om de aanleg van tramlijn 19 eindelijk af te kunnen ronden. De brug is niet sterk genoeg om trams te kunnen dragen en moet daarom worden vernieuwd. Het vervangen van de brug is de afgelopen acht jaar echter uitgegroeid tot een bijna onneembare hindernis. Volgende de eerste bouwplannen van de gemeente had de trambaan in 2007 al afgerond moeten zijn.

Extra pijnlijk voor de gemeente is dat, ondanks het ophoesten van extra miljoenen, de start van de bouw van de nieuwe brug wéér is uitgesteld en het kostenplaatje opnieuw met miljoenen naar boven is bijgesteld. VVD-wethouder Lennart Harpe kondigde vlak na zijn aantreden in mei aan dat de bouwwerkzaamheden niet voor eind 2015 zullen beginnen.

De miljoenen waarvoor Delft vorig jaar onder druk van de provincie tekende zijn extra prikkelend in het licht van de financiële situatie van de gemeente. Eerder deze maand kondigde de gemeente aan dat het de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en opgezadeld zit met een jaarlijks tekort van vier miljoen euro. Hierdoor zal de gemeente onder verscherpt toezicht komen van de Provincie Zuid-Holland. In deze regeling moet de provincie van tevoren goedkeuren of de gemeente zijn inkomsten en uitgaven wel goed heeft georganiseerd.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/delft-betaalt-15-miljoen-voor-vervanging-sebastiaansbrug

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 01h33 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_stip_website507x52.jpg

YES!Delft start-ups halen 110 miljoen euro op

door Victor Mensink, raadslid STIP

In de raadsvergadering van 25 september nam de raad een besluit over de subsidie vanuit de gemeente voor YES!Delft. In een motie werd voorgesteld die subsidie te schrappen. STIP stemde tegen deze motie, die uiteindelijk met een kleine meerderheid werd verworpen met 19 tegen 18 stemmen.
...
bron: http://stipdelft.nl/actueel/430/yes-delft-start-ups-halen-110-miljoen-euro-op

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 01h23 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

CDA: zorgen over jeugdzorg

door Ineke van Geenen, raadslid CDA

Tijdens de raadsvergadering van 25 september sprak de raad over jeugdzorg. Een ingewikkeld debat. Raadslid Ineke van Geenen legt uit waarom het CDA voor haar principes blijft strijden. Voor de toekomst van onze kinderen.
...
bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-zorgen-over-jeugdzorg/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 30 september 2014 | 01h13 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_239x64.jpg

In Delft geen ‘Koefnoen-toestanden’ in de zorg

door D66 Delft

Vol ongeloof en ook met afgrijzen zagen velen op maandag 22 september een uitzending van Nieuwsuur, waarin drie ‘dorpsondersteuners’ en een wethouder in Gemert te zien waren die ‘vanuit onderbuikgevoelens’ hun werk in de zorg verrichtten. Deze casus, die door een TV-recensent in NRC vergeleken werd met een uitzending van Koefnoen, illustreerde volgens het programma hoe de gemeenten vanaf 1 januari a.s. de zorg aanpakken.
...
bron: https://delft.d66.nl/2014/09/29/delft-geen-koefnoen-toestanden-de-zorg/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 18h43 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Geachte heer Fruyt van Hertog,
Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de Informatiemarkt Verkiezingen.
Wij verwelkomen u graag op onze inloopavond dinsdag 30 september vanaf 19.00 tot 22.00 uur, in het Gemeenlandshuis, Phoenixstraat 32 in Delft.
Met vriendelijke groet,
Sylvia van der Draaij
projectsecretaris verkiezingen
delft logo_hoogheemraadschap_delfland_email_150x174.jpg
Hoogheemraadschap van Delfland Sector Bestuur, Beleid & Communicatie Phoenixstraat 32 Postbus 3061 2601 DB Delft T (015) 260 81 71 M (06) 53 194 249 E svanderdraaij@hhdelfland.nl W www.hhdelfland.nl

Van: prodeo [mailto:prodeo@ziggo.nl]
Verzonden: maandag 29 september 2014 16:41
Aan: Verkiezingen
Onderwerp: waterschapsverkiezingen
hi waterschap
ik meld mij aan
gr
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 11h09 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Bram Stoop: wat ik merk aan mijzelf is, dat ik mij echt begin te irriteren aan de meeste collegepartijen.

door Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen Delft

Donderdag 25 september stonden er een aantal belangrijke zaken op de agenda van de raadsvergadering. Eén ervan was de financiële problemen van Delft. Een voorstel voor een enquête onderzoek naar de financiële toestand in Delft vonden de collegepartijen over het algemeen sympathiek maar hier was het echt nog te vroeg voor, riepen ze bijna in koor.

Aad Meuleman vroeg zich nog hardop af wanneer er dan wel reden is voor een onderzoek. Kortom de coalitie heeft lak aan de oppositie en men dendert gewoon door.

Lees meer

Wat ik merk aan mijzelf is, dat ik mij echt begin te irriteren aan de meeste collegepartijen. Bij sommige lijkt het wel of ze een brede glimlach hebben laten aanmeten bij Schoemacher.

Volgend jaar krijgt de gemeente de regie over het hele brede spectrum Jeugdzorg. Dagelijks ben ik in dit veld aan het werk. Een groot struikelblok in de politiek is, zoals ook in de media is te lezen, dat veel politici echt niet weten waar ze het over hebben. Ze stemmen op iets wat in de fractievergadering is voorgekauwd en in het partijbelang. Veel wordt er dan ook vanuit eigen referentiekader gedacht.

In Delft hebben we spreektijd tijdens de vergaderingen en voor belangrijke zaken zoals Jeugdzorg heb je dan onvoldoende tijd voor een goede discussie. Ga je over je totale spreektijd heen, dan begint de voorzitter te roepen: ‘uw tijd is op, dus graag kort houden’. Gevolg is dat belangrijke onderwerpen er doorheen gejast worden. Voor mensen die dagelijks in het Jeugdwerk zitten, zou het misschien kunnen, maar in dit geval weet ik zelf niet alles, terwijl ik dagelijks werk binnen het Jeugdwerk.

Stadsbelangen Delft heeft dan ook de nadruk gelegd op informatie richting de raad. Bij de wethouder heb ik tijdens de vergadering aangegeven, dat veel mensen de weg niet weten voor hun hulpvraag. Als antwoord krijg ik dan, dat ik ze dan maar de wethouder moeten benaderen, want die weet de weg wel. Hoe arrogant kun je zijn. Het gedrag van dit college over de tekorten neem ik niet serieus en ik geloof ook niet meer alles wat ze zeggen. Tijdens mijn eindbetoog heb ik dan ook uitsluitend de ambtenaren en de uitvoerende instanties veel sterkte toegewenst, want van dit college hoef ik niets te verwachten.

Walgelijk is het dan ook te merken hoe de grote verliezers van de verkiezingen omgaan met de oppositie, terwijl eigenlijk deze partijen in de oppositie hoorden te zitten. Een stad die aan de financiële afgrond staat, door toedoen van collegepartijen die al jaren de scepter zwaaien in Delft, zou je verwachten dat deze partijen eens aan zelfreflectie gingen doen over hun eigen handelen in plaats van de oppositie te negeren. Veel zaken worden geheim verklaard, maar één ding niet. Dat is dat een grote meerderheid van de bevolking graag een onderzoek wil naar de financiële positie van Delft. Want uiteindelijk betalen onze inwoners de rekening.

Misschien moeten we eens gaan nadenken over een referendum over dit onderwerp. Hierbij geldt dan ook de spreuk: ‘niet linksom dan maar rechtsom’. Gezien de verhoudingen tussen oppositie en college partijen zou dit geen gek idee zijn, want dan kunnen we ook eens tussentijds zien hoe de bevolking van Delft over dit college denkt.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7195

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 04h29 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Delftsblauwrit 2014 met oldtimers op de Markt in Delft

Opvallende oldtimers op video Delftsblauwrit:
AE-00-07 ROLLS ROYCE 20/25 SALOON bouwjaar 1932
BE-78-48 CHEVROLET K15 Bestelwagen bouwjaar 1938
AL-89-69 CHEVROLET CORVETTE bouwjaar 1958
11-50-JJ VOLKSWAGEN Kever 1500 bouwjaar 1969
13-HR-49 CITROEN 11BL Traction Avant bouwjaar 1953
KH-72-BX CITROEN 2CV6 bouwjaar 1983
AM-97-38 SINGER SM ROADSTAR bouwjaar 1956

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 01h31 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Een zogenaamd geheim delen met 37 raadsleden? Hoelang duurt zo'n geheim?
conclusie: schaf geheime vergaderingen af!
hfvh

Pieter Stienstra: Geheim, omdat de gekozen volksvertegenwoordiging van Delft dat zo besloten heeft vanuit het belang van Delft en haar inwoners.

delft logo_pieter_stienstra_blogspot_580x153.jpg

De prijs van openbaarheid

door Pieter Stienstra, blogspot.nl

De laatste tijd wordt Delft door de pers getrakteerd op veel financiële informatie rond het project Vervanging Sebastiaansbrug. Deels vertrouwelijke informatie, die "gelekt" lijkt uit de gemeenteraad. Is dat schadelijk? Ja. Voor wie? Voor de bewoners van Delft.

Lees meer

Om te beginnen: persvrijheid is een groot goed. Er is niets tegen het publiceren van informatie, vertrouwelijk of niet, die in een openbare raads- of commissiezitting aan de orde kwam, bedoeld of onbedoeld. Maar het ligt voor mijn gevoel anders als de publicatie nadrukkelijk put uit als "geheim" aangemerkte informatie, zoals verslagen van vertrouwelijke commissievergaderingen.

Geheim, omdat de gekozen volksvertegenwoordiging van Delft dat zo besloten heeft vanuit het belang van Delft en haar inwoners. Publiceren van dergelijke informatie kan het belang van Delft schaden.

Openbaarheid is de kern van onze democratie. Dus moet openbare besluitvorming in de gemeenteraad niet gemakkelijk kunnen worden ingewisseld voor vertrouwelijkheid. Daarom bepalen de Commissie of de Raad, en niet een wethouder of het college, eerst of vertrouwelijkheid echt nodig is. Vervolgens wordt besloten welk deel van het onderwerp vertrouwelijk moet blijven en tot wanneer. Rond het onderwerp Sint Sebastiaansbrug geldt de vertrouwelijkheid alleen de bedragen, met name de inschatting van de (uitbestedings)kosten en dan nog alleen totdat de uitbesteding is afgerond (nu ingeschat rond de komende jaarwisseling).

Waarom? Omdat het bekend worden van de bedragen die Delft en haar bouwpartners gereserveerd hebben voor de aanbesteding er onherroepelijk toe leidt dat de offrerende aannemers daarmee rekening zullen houden. En omdat Delft als overheid moet uitgaan van een ongunstig scenario ("worst case") en dus ruim moet reserveren, is de kans groot dat de aannemers hoger zullen offreren dan voor het bekend worden van de schattingen.

Het gaat in het groot net als in het klein. Ook een particulier zegt bij gesprekken met aannemers over zijn verbouwing niet dat hij een bedrag van € 2.000 heeft gereserveerd. Immers, de kans is dan groot dat de aannemers zullen offreren in de buurt van dat bedrag, ook als de marktprijs op dat moment lager is. Datzelfde principe geldt ook voor gemeenten die bruggen aanbesteden.

Vertrouwelijkheid bij uitbestedingen is voor een gemeente geen spelletje en zou dat ook voor anderen (raadsleden, burgers, pers) niet moeten zijn. Simpelweg omdat te vroege en ruime openbaarheid de gewone burgers veel geld kan kosten.

bron: http://pieterstienstrad66.blogspot.nl/2014/09/de-prijs-van-openbaarheid.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 00h03 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Sinterklaas beoogd wethouder voor OD

delft sinterklaas_herman_weyers_poppenkast.jpg

Delft. Sinterklaas passeert het Vermeerhuis op de Voldersgracht.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Raadsvergadering 25-09-2014
Betoog van Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft:
Wij gaan niet in een college met GroenLinks en de Partij van de Arbeid!
Wij hebben een heel goeie wethouder
beoogd wethouder dat is Herman Weyers
dat is een bekende man, een Delftenaar
(red. al jaren speelt Weyers in december sinterklaas in Delft)
die weet waar het over gaat
die kent de stad
en wij nodigen zelfs Stadsbelangen uit om deel te nemen aan het college
want wij hebben het idee dat de stadspartijen
veel meer band hebben met Delft
dan deze partij landelijke filialen

bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140925_1/nl/Player/?start=01:03:00

Via zijn twitter liet Herman Weyers weten:
@HermanDelft
@PieterStienstra Dit is niet het geval Pieter. Ze hebben me wel gevraagd, maar ik heb daarop geen positief antwoord gegeven.

bron: https://twitter.com/HermanDelft/status/515230039777222656

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 29 september 2014 | 00h02 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

Sociaal domein ontzien
OZB maximaal verhogen
Alle subsidies verder verminderen
Uitgaven minimaliseren (HNK, St.Seb.brug)
VVD weth. terugtrekken uit college B&W
hfvh (vvd gestemd)

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Bart Smals: Wat de VVD betreft kan een oplossing liggen bij de budgetten voor het sociale domein.

Zwartepieten in Delft

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD Delft

We hebben in Delft nu ook onze eigen zwartepietendiscussie. Anders dan in het land gaat het bij ons wel om belangrijke zaken: wat zijn de oorzaken van de financiële problemen van Delft?

Delft heeft jarenlang op te grote voet geleefd: te veel ambtenaren, te veel zelf willen doen en onvoldoende controle op de basistaken. Een voorbeeld is Avalex, waar onvoldoende controle op is geweest.
...
Op zich wijst de VVD een raadsenquete niet af; ook wij willen de onderste steen boven. Maar het is nu te vroeg voor een raadsenquete.
...
De VVD zal zich maximaal inzetten om lastenverhoging te voorkomen en zo te voorkomen dat de rekening bij de Delftenaar wordt neergelegd. Eerst moeten alle andere mogelijkheden bekeken zijn.
...
Wat de VVD betreft kan een oplossing liggen bij de budgetten voor het sociale domein. Minister Plasterk heeft onlangs besloten om het “schot” in het gemeentefonds om het sociaal domein op te heffen. Daarmee komt er ruimte om behaalde besparingen in het sociaal domein ook voor andere taken in te zetten.
...
Wat ons betreft zijn er geen heilige huisjes bij het zoeken naar oplossingen. Weinig zinvol lijkt het voorstel van enkele partijen om alle bouwwerkzaamheden in de Spoorzone nu stil te leggen en het Stadskantoor niet af te maken.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/09/28/zwartepieten-in-delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 28 september 2014 | 00h01 | week 40 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Jan de Wit: Hoe is het mogelijk dat het CDA Delft accepteert dat een ex wethouder met zoveel mislukkingen achter haar naam nog steeds de stad mag mee besturen?

delft ex_cda_wethouder_milene_junius.jpg

Best betaalde raadslid is ex CDA wethouder Milène Junius met €8274 per maand

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Uit de beantwoording (HIER) van mijn schriftelijke vragen blijkt dat ex wethouder Milène Junius CDA haar wachtgeld aanvult met haar raadsvergoeding.

In totaal krijgt Junius €8274 per maand. Door haar aanwezigheid neem ik de CDA fractie totaal niet serieus. Junius stemt nu voor een raadsenquête naar haar eigen portefeuille. Ongeloofwaardig en ook nog eens belangenverstrengeling.

Dat raadswerk is ook een belemmering voor haar sollicitatieplicht. Net als ieder ander moet je de hele werkdag solliciteren en zeker voor de vergoeding.

Het college wil geen transparante verantwoording van de sollicitatieplicht. Het is een nieuwe wet maar het Delftse college saboteert de controle door de gemeenteraad nu al. Verzekeraar Loyalis doet de re-integratie.

Gezien de slechte financiële situatie van Delft is het zaak om de oud wethouder Guldemond en Junius snel aan het werk te hepen. Anders krijgen we PvdA toestanden van wethouders die jarenlang op onze gemeentekas parasiteren. Na Jan Torenstra doet nu ook Dick Rensen dat.

Hoe is het mogelijk dat het CDA Delft accepteert dat een ex wethouder met zoveel mislukkingen achter haar naam nog steeds de stad mag mee besturen?

De Grote Mislukkingen van CDA wethouder Milène Junius

1 Gebiedsontwikkeling Spoorzone werd in 2012 uit haar portefeuille geschrapt omdat de andere college leden blijkbaar geen vertrouwen in haar capaciteiten hadden op dit hoofdpijn dossier.

2 St, Sebastiaansbrug legde ze vrijwillig al haar verantwoordelijkheid bij de provincie Zuid-Holland en stadsbouwmeester Wytze Patijn. Maar tekende ze wel in het geheim een voor Delft financieel (90% betalen kosten) uiterst nadelige bouwovereenkomst met de provincie Z-H.

3 Nieuwe Stadskantoor. Ze hield op bestuurlijk onbehoorlijke wijze een referendum over het WEL of NIET bouwen van het Nieuwe Stadskantoor tegen. Wethouder Junius betaalde de raadsaccountant Ernst & Young om een voor haar positief rapport op te stellen. Dat is onder de huidige wetgeving een strafbaar feit.

4 Machtsmisbruik. Ze gaf de CDA fractieleden opdracht om CDA raadslid Jeroen van Oort uit de fractie te zetten omdat hij kritiek had op haar dossiers. Daarmee handelde ze in strijd met de Grondwet die zegt dat raadsleden zonder last mogen stemmen.

5 Verplaatsen Poller Nieuwe Langendijk. Kosten minimaal twee ton voor een verplaatsing van 50 meter. Geld over de balk smijten. Want ook op deze plaats zijn poller-ongelukken aan de orde van de dag.

6 Herinrichting Nieuwe Langendijk met Rode Loper. Er is nauwelijks iets verandert. In de middenberm staan nu lege terrassen. Wie wil er nu in de stank van de auto’s en vele touringcars zitten. Het is nog steeds een STANK loper over smalle stoepen.

7 Veel snoepreisjes. Tijdens de Begrotingsbehandeling van 2012 toonde ze grote minachting jegens de gemeenteraad door niet eens aanwezig te zijn. Mevrouw Junius was verhinderd wegens een uitje naar de Chinese keramiekstad Jingdezhen, kosten €6000.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/best-betaalde-raadslid-is-ex-cda-wethouder-milene-junius-met-e8274-per-maand/

TERUG NAAR BOVENhtml5 logo