Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zaterdag | 20 september 2014 | 12h12 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Raadslid Jan de Wit OD:
hij is wel ingenieur,
hij is wel technisch ...
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg delft coendersbuurt_bestemmingsplan_2014.jpg

Onder ruim zestien jaar GroenLinks dictatuur, zijn er minstens 10.000 bomen in Delft gekapt.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft
...
Dus ook in de Ada van Hollandstraat gaan dertien kerngezonde kastanje bomen eraan. Er komt een stinkende sloot voor terug. Een soort kasteelgracht om de toekomstige rijkelui te beschermen tegen het klootjesvolk van de “overkant”.
...
Water kan je niet verkopen. Dus dat brengt geen cent op. En regenwater kan je ook gewoon afvoeren via het riool. Dat Hoogheemraadschap Delfland is zichzelf alleen in het leven aan het houden met totaal overbodige bureaucratie.
(red.: http://www.riool.info/regenwater)
...
Onafhankelijk Delft wil de bomen aan de Ada van Hollandstraat behouden. En dat is mogelijk door die sloten te schrappen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/de-groenlinks-motorzagen-leggen-alle-bomen-in-de-ada-van-hollandstraat-plat/#more-4016

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 20 september 2014 | 03h56 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gl_250x70_20140900.jpg

delft

De Initiatiefgroep is helemaal niet uit op vals spel

Delfts College staat niet open voor briljant idee

door GroenLinks Delft

Een grote gemeenschappelijke tuin zonder schuurtjes, waar kinderen veilig kunnen spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Het is een prachtig idee van Initiatiefgroeg Nieuwe Coenders dat GroenLinks graag gerealiseerd zou zien in de nieuw te ontwikkelen Coendersbuurt. Maar de gemeente ziet het idee helaas niet zitten, terwijl het juist beantwoordt aan alle voorwaarden in het kader van vraaggestuurd ontwikkelen. De wethouder wenst geen voorkeursbehandeling.

bron: https://delft.groenlinks.nl/nieuws/delfts-college-staat-niet-open-voor-briljant-idee

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 19 september 2014 | 13h19 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Rollator

delft nieuwe_langendijk_000_harrie_fruyt_van_hertog_rollator_gogo3_20140917163543.jpg

Lees mijn nieuwste column op mijn weblog voor 65+
bron: www.harriefruytvanhertog.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 19 september 2014 | 10h30 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Werner Bremer: vertaal ik het goed als ik zeg dat er hier al weer het wonderbaarlijke fenomeen zich voordoet dat niet bouwen weer duurder is dan wel bouwen!

delft werner_bremer_cie_20140916.jpg

Klik hier en zie en hoor Werner Bremer op de webcast

Investeren met lege beurs

door Werner Bremer, commissielid Stadsbelangen

Wat we al tijden vermoedden en voelden, is nu eindelijk uitgesproken door het college. Zonder financiële hulp van andere overheden krijgt Delft het financieel plaatje niet meer rond. Aan de bedelstaf heet dat.

... het vorige en huidige college zich sterk maken voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug in plaats van een relatief goedkope renovatie.

... het laatste deel van het Nieuwe Stadskantoor willen ‘we’, koste wat het kost, realiseren.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7181

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 19 september 2014 | 01h54 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Wethouder Lennart Harpe VVD:
ik ben geen ingenieur,
ik ben niet technisch ...

delft lennart_harpe_cie_rvw_20140916.jpg

bron: Kijk en luister naar Lennart Harpe op de Webcast

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen van dinsdag 16 september 2014 maakte Harpe duidelijk niet te willen bezuinigen op Het Nieuwe Stadskantoor, door af te zien van de 20% uitbreiding die nog gebouwd moet worden. Om vast te stellen of het inderdaad een bezuiniging kan opleveren zou volgens mij een extern rapport door deskundigen moeten worden opgesteld. Er is een hoeveelheid aspecten die grondig doorgelicht moeten worden. Om er enige te noemen: de bouwkundige, de contractuele, de financiering, de exploitatie, de verkoopopbrengsten van de leegkomende gebouwen.

Zo maar wat roepen zonder kennis van zaken, wat de wethouder nu doet, geeft mij niet het vertrouwen dat hij de waarheid spreekt. Zelf zegt hij ik ben geen ingenieur en ik ben niet technisch. Nou dat hadden velen al door! Je onkunde was eerder waarneembaar, toen je een camera op RW13 ging plaatsen om te kijken waarom er files ontstaan bij de afslag naar IKEA.

De overbodige HNK ruimte die ontstaat door extra terugloop in het aantal ambtenaren wil Harpe gaan verhuren. Harpe: ik ga niet opnieuw ambtenaren aanstellen om ze vervolgens te huisvesten, bral, bral, bral, ... Sinds wanneer is de gemeente een onroerend goed exploitatie maatschappij? En nog wel met belastinggeld van de burger?

Gelukkig komt het HKN nog terug in de gemeenteraad deze maand.
De SP Delft, bij monde van Maurits Bongers, kondigde aan met een motie te komen.
Hopelijk is de raad goed wakker die avond!

Pas na het indienen van de niet sluitende Delftse begroting 2015 wordt de Provincie Zuid-Holland preventief toezichthouder. Ik ga maar eens een brief schrijven om de provincie op de hoogte te stellen en te vragen om in te grijpen nu het nog kan.
Steeds weer die onwil van het College van BenW om te bezuinigen daar waar het nog kan.

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 september 2014 | 23h36 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Rechtsafverkeer alleen via Julianalaan?
hfvh

delft julianalaan_000_plattegrond_rechtsafverkeer.jpg

Delft, 12 september 2014

Geachte gemeenteraad,

Ruime tijd geleden is de Michiel de Ruyterweg heringericht. Hierbij is er een tweerichtings fietspad gekomen aan de kant van de huizen (zuiden), en is de afslag rechts (gezien vanuit de St. Sebastiaansbrug) naar de Julianalaan ook veranderd. Daarnaast is al eerder de afslag rechts naar de Mijnbouwstraat (gezien vanuit de St. Sebastiaansbrug) ook aangepast.
De redenen hiervoor waren
1. Betere verkeersveiligheid voor fietsers, automobilisten en voetgangers
2. Betere verkeersdoorstroming
3. Minder belasting van het milieu door de verbeterde doorstroming.

Gedurende lange tijd heb ik de situatie aangekeken om te zien hoe deze nieuwe verkeerssituaties zich zouden gaan ontwikkelen.
Inmiddels maak ik mij ernstige zorgen over de haalbaarheid van de drie bovengenoemde doelen en wel om de volgende redenen
a. Door de enorme stroom fietsers, voetgangers, bussen en auto’s richting TU wijk en zuidelijk afslaand verkeer richting Mijnbouwstraat/ Julianalaan is de situatie op beide locaties onacceptabel onoverzichtelijk en zeer onveilig geworden.
b. Door deze stroom fietsers is het voor auto’s onmogelijk geworden om rechts af te slaan naar de Mijnbouwstraat of Julianalaan (gekeken vanuit de St. Sebastiaansbrug). Hierdoor blokkeren deze stilstaande auto’s de doorgang richting TU wijk waardoor er lange files ontstaan op de brug en Michiel de Ruyterweg.
c. Voor voetgangers is het onmogelijk geworden het fietspad over te steken
d. Door de files is er meer stilstaand, optrekkend en afremmend verkeer hetgeen de uitstoot van milieu en gezondheid belastende stoffen verhoogt.
e. Meerdere keren per dag wordt een fietser, voetgangers (bijna) omvergereden door autobestuurders.
f. Voor fietsers richting St. Sebastiaansbrug (dus van de TU wijk af) is er vrijwel geen fietspad meer over.

Daarom richt ik mij tot u en vraag u deze situaties zelf te bestuderen en met oplossingen hiervoor te komen.

Naar mijn idee zijn er relatief eenvoudige oplossingen te bedenken en uit te voeren. Misschien dat een brainstorm over dit onderwerp met enkele verkeersdeskundigen en buurtbewoners nog meer eenvoudige oplossingen oplevert.
1. Voeg de afgesloten rijstrook op de Sebastiaansbrug weer bij de rijweg en maak deze geschikt voor rechts afslaand verkeer richting Zuidelijke Mijnbouwstraat (wat vroeger ook zo was). Deze afslaande, doch door de fietsers stroom, lange tijd stilstaande auto’s blokkeren dan niet langer de stroom auto’s die rechtdoor gaan.
2. Maak de Michiel de Ruyterweg 50 tot 100 cm breder en maak daarvan een duidelijk belijnde voorsorteer strook voor auto’s die rechtsaf de Julianalaan in moeten (zuidelijke richting). Deze afslaande, doch door de fietsers stroom, lange tijd stilstaande auto’s blokkeren dan niet langer de stroom auto’s die rechtdoor gaan.
3. Introduceer op bepaalde tijdstippen verkeersregelaars net als de TU doet op het kruispunt bij de Jaffalaan.

Ter informatie heb ik een aantal foto’s toegevoegd. Het is echter nog beter indien u de moeite neemt zelf tijdens de spits ter plekke te gaan kijken om deze onmogelijke situaties zelf te ervaren. Mijnbouwstraat / Michiel de Ruyterweg / St. Sebastiaansbrug Michiel de Ruyterweg/Julianalaan

Ik hoop snel van u te horen voor welke oplossing u hebt gekozen.

Nanneke de Fouw
Mijnbouwplein 3
015 2618916

PS. Dit bericht heb ik inmiddels ook naar de commissie ruimte, verkeer en wonen gestuurd en de gemeente (ref.1626923) zelf.

delft michiel_de_ruyterweg_afslaand_verkeer_nanneke_de_fouw.jpg

bron: http://ris.delft.nl/internet/ingekomen-stukken_3169/?year=2014&week_start=38&week_end=38&search=1707240

--------------------
delft logo_delta_250x80.jpg

delft

'Levensgevaarlijk op en rond Mijnbouwplein'

http://delta.tudelft.nl/artikel/levensgevaarlijk-op-en-rond-mijnbouwplein/28790

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 september 2014 | 22h55 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

Gemeenteraad en ingekomen stukken

Rekenkamer: aankondiging quick scan Realisatie bezuinigingen 2010-2014.pdf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en ...: Septembercirculaire gemeentefonds 2014.pdf

COLLEGE GEEFT RAAD UITLEG OVER UITSTEL BEGROTING (18-09-2014)

COMMISSIE KRITISCH OVER PARKEERGARAGE SPOORSINGEL (17-09-2014)

COMMISSIE BUIGT ZICH OVER BESTEMMINGSPLANNEN (15-09-2014)

RAAD KRIJGT UITLEG OVER COLLEGEBRIEF BEGROTING 2015 (15-09-2014)

GEMEENTERAAD NEEMT KIJKJE BIJ DE BUREN (12-09-2014)

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 18 september 2014 | 10h33 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

A Time Lapse Video of Netherlands, taken in Delft ...

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 17 september 2014 | 00h44 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Burgemeester Verkerk verzwijgt liever alles over Jihadstrijders

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Elk half jaar zou burgemeester Verkerk de raad informeren over zijn Jihadisten. Sinds februari niks meer gehoord.
Delft is een Jihadstad en er gaat een grote dreiging uit van teruggekeerde jihadstrijders.
Die dreiging is zeker niet voorbij. Juist die stilte is beangstigend. Zit er een aanslag aan te komen?
Ik kwam de informatieve nota “De Nederlandse Syriëganger”
(http://www.forum.nl/Portals/0/publicaties/FORUM%20Verkenning%20De%20Nederlandse%20Syri%C3%ABgangers.pdf)
tegen die Verkerk blijkbaar niet geschikt acht voor raadsleden om te lezen.
Reden is simpel. Er komen namen in voor.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/burgemeester-verkerk-verzwijgt-liever-alles-over-jihadstrijders/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 september 2014 | 07h39 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Wie en wat ben je zonder volgers in de sociale media?
hfvh

Jan de Wit: hoe meer volgers en tweets, des te eenzamer zijn ze.

delft organogram_gemente_delft_jdw.jpg

De anarchie is uitgebroken onder de ambtenaren,
Commissaris van de Koning Jaap Smit komt polshoogte nemen


door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

De anarchie onder de ambtenaren is uitgebroken. Ze verdommen het om nog langer naar dat democratische geneuzel te luisteren.

Na zestien jaar PvdA en GroenLinks is het ambtenaren apparaat aardig rood gekleurd. Zelfs de laatste vier coalitie akkoorden werden altijd door ex gemeentesecretarissen van de PvdA geschreven.

De overwegend Linkse leidinggevenden zouden na 150 reeds wegbezuinigde ambtenaren nog eens 290 ambtenaren moeten ontslaan. Dat is 440 ambtenaren van de 1000 in acht jaar tijd. Het nieuwe Stadhuis hoeft in ieder geval niet verder afgebouwd te worden.

De pennenlikkers pikken deze kaalslag niet meer. Dat kunnen ze niet meer verkopen aan het lagere personeel. Ze zijn aan het muiten geslagen tegen hun broodheren van de PvdA en GroenLinks.

Ze verdommen een sluitende begroting te maken waarvan ze uiteindelijk zelf de dupe zullen worden. Bekijk het maar. Ze bijten in de rode hand die ze jarenlang gevoed heeft.

Aanstaande donderdag 18 september komt Commissaris van de Koning Jaap Smit naar Delft om te spreken over, in algemene zin, het functioneren van de gemeente nu en in de toekomst in relatie tot de omgeving. De anarchie is ook in de Provincie doorgedrongen. De grote Provincie baas Smit komt concurrent Metropoliaan Bas Verkerk hard uitlachen.

Het gesprek met de fractievoorzitters is gepland tussen 17.00 en 18.00 uur en zal plaatsvinden in de bibliotheek van het Delftsch Studenten Corps (Sociëteit Phoenix).

Het bezoek van de CdK eindigt overigens met een borrel tussen 18.00 en 18.30 uur. De raad is van harte uitgenodigd om ook hierbij aanwezig te zijn. Tenminste; als ze een sigaar uit eigen doos meenemen.

Logisch want in Delft is de gemeenteraad het allerlaagste machtsorgaan.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/de-anarchie-is-uitgebroken-onder-de-ambtenaren-cdk-komt-polshoogte-nemen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 september 2014 | 05h52 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Tijd voor particulier initiatief!
Ook camperplaatsen (tijdelijk)
in de Spoorzone bijvoorbeeld.
hfvh

delft logo_vvd_delft_205x83.jpg

Zomercolumn: Delft meer watersport vriendelijk maken.

door Bart Smals, fractievoorzitter VVD

De financiele positie van Delft heeft weliswaar geen heel groot rechtstreeks verband met mijn eigen financiën, toch had ik met mijn gezin besloten dit jaar in Nederland te blijven om onze vakantie door te brengen. En ik moet zeggen: dat is goed bevallen. Het lijkt wel alsof het mooiste weer voor onze vakantieweken was bewaard.

Het gevolg was een zeer geslaagde vakantie en een jaloersmakende mediterrane huidskleur. Dagenlang hebben we genoten van het rondzwerven over de Friese wateren, met af een toe zelfs een uitstapje naar de Waddenzee. Met ons waren er nog vele andere Nederlanders, maar ook Duitsers die van weer en water genoten. Zeker op de mooie dagen met een beetje wind was het oppassen geblazen op de grote wateren als De Fluessen en het Sneekermeer. Toch leidde de drukte niet tot problemen of irritatie.

Wat opvalt in Friesland is dat er veel voorzieningen zijn voor de watersport. Ik heb begrepen dat er grote hoeveelheden Europees geld zijn geïnvesteerd. Maar ook de provincie Friesland en individuele gemeenten zetten met kracht in op de watersport. En die investeringen werpen duidelijk hun vruchten af. Er waren, ondanks de bedrijvigheid op het water, toch voldoende voorzieningen zoals aanlegplaatsen, strandjes etc. Het bleek weer dat de combinatie water, zon en zand nog altijd een schot in de roos is voor iedereen van heel jong tot heel oud.

Ik vermoed dat in Friesland een heel groot gedeelte van de economische activiteit met watersport te maken heeft, zeker gedurende de zomermaanden. Voor Friesland een heel belangrijke bron van inkomsten en werk, met als bijkomend voordeel dat het er gewoon ook heel gezellig uitziet, al die activiteit op het water. Het geeft mij in ieder geval een vakantiegevoel.

Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat onze eigen provincie Zuid-Holland meer oppervlaktewater heeft dan de provincie Friesland! Toch speelt hier de watersport niet zo’n nadrukkelijke rol als in Friesland. Een gemiste kans. Dat kunnen we veranderen, met Delft voorop,want de relatie van Delft met water gaat ver terug.

Delft meer watersport vriendelijk maken, dat hoeft niet per se geld te kosten. Alleen al door de kansen te zien van de watersport kan je wat bereiken. Ik ben mij in ieder geval door mijn vakantie bewust van die kansen!

bron: http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/epaper-3.pdf (pag. 35)

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 september 2014 | 05h08 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Joke Kouwenhoven: je zelf de keuken in moet en je eigen eten moet maken.

Het Food Festival

Op zondag 21 september 2014 vindt er in het Rietveldtheater in Delft voor de eerste keer het Food Festival plaats. Dit festival staat in het teken van gezond eten.

Het festival is voor iedereen (volwassenen en kinderen) die een gezonde levensstijl belangrijk vindt of daarmee wil kennismaken. Wat kan je zelf doen om gezond(er) en ook heel lekker te eten? Ook kan je leuke tips en ideeën op voedselgebied opdoen, zoals leuke recepten om gezond te eten, of kennismaken met wat onbekendere (maar heel gezonde) producten.

bron: http://foodfestivaldelft.nl/

--------------------

Van de redactietafel
delft avondeten_20140910205559.jpg
Avondeten. Peentjes en aardappelen gekookt met appelstroop en diepvries kabeljouw.
Als de redacteur voldoende zin heeft, gaat hij de keuken in en kookt zelf!
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 16 september 2014 | 04h29 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Nachtburgemeester slaapt overdag?
Delftse toekomst wordt subsidieloos!
Evenementen voortaan 'self-supporting'!
hfvh

door Leo Quack, Nachtburgemeester van Delft

Verder was Westerpop weer een gigantisch succes. ... we zijn benieuwd wat er met de subsidies gaat gebeuren.

DeTaptoe is ook weer zo’n evenement ... Iedereen kan zien hoe mooi onze stad is. Wat subsidie verdien je dus vanzelf terug.

bron: delftopzondag.nl (pag.13)

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 september 2014 | 03h10 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

OZB straks omhoog door miljoenenflop?
Wat doen de woonlasten in Nieuw Delft?
hfvh

Start inschrijven kavels Coendersbuurt - 12 september 2014

door harrie fruyt van hertog

Wonen in Nieuw Delft.
Ruud de Graaf: het is zover! Start inschrijven van de kavels in de Coendersbuurt.
Ruud rept geen woord over de toekomstige woonlasten die je moet gaan betalen.

Lees meer

Op de twitter heb ik @NieuwDelft gevraagd: zijn er woonlasten garanties voor komende jaren? Of ga je als nieuwkomer meehelpen het Delftse begrotingstekort weg te werken?
Persvoorlichter ‏@FrancesvHeijst antwoordde: logisch. Daar is ook nog geen raadsbesluit over genomen.
Nou, dat moet dan maar snel gebeuren.
In onze regio heeft Den Haag de laagste en Wassenaar de hoogste gemiddelde woonlasten. De lasten in 2014 zijn respectievelijk 546 euro en 1167 euro.
In Delft betaal je 730 euro.
In 2012 stond Delft volgens COELO in de top 10 van duurste steden om te wonen.
Heel vreemd dat in 2013 de woonlasten in Delft omlaag gingen.
Was dat een politieke beslissing om de bewoners niet wakker te maken.
Werden de bewoners soms gefopt omdat Delft technisch al aan het failliet gaan was?
Anders weet ik het niet te verklaren.
Eerst het te nemen raadsbesluit maar afwachten.

TARIEVEN BELASTINGEN 2014
bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Gemeenteloket/Belastingen_en_heffingen/Tarieven_belastingen_2014

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 september 2014 | 00h04 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft krijgt haar begroting 2015 niet
meer sluitend door MILJOENENFLOP.
Oorzaak: 35 slapende raadsleden!
hfvh

delft loevesteinplaats_000_peugeot_607_22hdi_aut_07062001_46hddv_20120321_151055.jpg

Als je niet groot bent, moet je je groot maken!
Lucas Vokurka rijdt graag in (tweedehands) presidentiële auto's.
Na de Jaguar volgt de Volvo Station en daarna de Peugeot.
De "slagschepen" komen en gaan, zijn grote vriendinnen kunnen altijd ruim zitten.
In 2012 zie ik een blauwe Peugeot 607 uit 2001 voor de achterdeur geparkeerd staan?
(red. Lukas Vokurka heeft zijn bezit/eigendom van de Peugeot nog niet bevestigd)

HERHALING EERDERE BERICHTGEVING OVER MILJOENENFLOP IN DELFT

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Ik publiceerde al eerder berichten over een mogelijk komende MILJOENENFLOP.
Dat de begroting 2015 niet meer sluitend is te krijgen komt dus niet als een erg grote verrassing.
Het lijkt er op dat Lucas Vokurka, D66 wethouder financiën de Delftse bewoners onwetend heeft gehouden over de juiste stand van de financiën, zodat hij in alle rust zijn termijn zou kunnen afmaken.

Lees meer

Zijn plotseling vertrek net voor de verkiezing GR2014 terwijl hij lijsttrekker was voor D66 riep vragen op.
Lucas Vokurka begon op 15 februari 2014 als kwartiermaker economisch vestigingsklimaat bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in oprichting.
Eerdaags wacht zijn benoeming tot directeur economisch vestigingsklimaat.
Aad Meuleman maakte als enige in de afgelopen commissie Economie, Financiën en Bestuur op voorhand bezwaar tegen de benoeming van L. Vokurka als beoogd directeur Economisch Vestigingsklimaat.
De Harnaschpolder, de Spoorzone en de Sint Sebastiaansbrug, tel maar uit de verliezen. Aan 100 miljoen zit je zo.
Genoeg buitenstaanders hebben voldoende waarschuwend gecommuniceerd maar het werd stelselmatig terzijde geschoven als onzin.
De taak van de raadsleden is het doen en laten van het college controleren.
Dat controleren hebben 35 van de 37 raadsleden compleet nagelaten de afgelopen jaren.
Zelfs Ernst Damen, fractievoorzitter PvdA, die sinds 2006 in de raad zit en als architect en Manager Projectbureau bij Woonbron geacht mag worden ruim voldoende vakinhoudelijke kennis te hebben van ruimtelijke ordening en grondexploitaties liet het al die jaren afweten.
Ooit verkondigde Damen: het HNK afblazen zou meer kosten dan het HNK bouwen!
Damen zag de te dure exploitatie, minstens 600.000 euro per jaar gedurende minstens veertig jaar compleet over het hoofd.
Bijkomend probleem, de vrijkomende gebouwen zijn onverkoopbaar geworden.
Neem als voorbeeld het 'zwembad', dit valt niet te herbestemmen, dus zit je op slopershoogte, dus een negatieve verkoopwaarde!
De grootheidswaanzin van het HNK kan nog enigzins beperkt worden door de nog te bouwen 20% af te blazen.
Zie mijn 3.14 Burgerbrief inzake Het Nieuwe Stadskantoor (wk 36, nr. 1698636) die in de komende commissie Ruimte, Verkeer en Wonen wordt besproken.
Voorlopig genoeg.

Hieronder een greep uit eerdere publicaties op politiekdelft.nl

delft
vrijdag | 8 november 2013 | 11h46 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | *(link)

delft

Sebastiaansbrug miljoenen duurder

delft
vrijdag | 11 oktober 2013 | 17h19 | wk41 | POLITIEKDELFT.NL | *(link)

Kinderboerderij enz. self-supporting maken niet zo moeilijk. Peanuts vergeleken bij de grondpositie. Gaat over miljoenen. hfvh

delft cartoon_20111008.jpg

Toekomst visie Spoorzone - Stadsplein & Hertenkamp "De grote leegte".

delft
maandag | 7 oktober 2013 | 00h07 | wk41 | POLITIEKDELFT.NL | *(link)

Nieuw Delft gaat richting miljoenenflop.
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_b.jpg

Delft Centraal met Het Nieuwe Kantoor.

delft
vrijdag | 20 januari 2012 | 10:00 | *(link)

'MILJOENEN FLOP GRONDBEDRIJF APELDOORN'

"Hoe zit dat nou precies in Delft met de Harnaschpolder en het Spoorzonegebied? Zijn de reserves en de voorzieningen van het Delftse Grondbedrijf inderdaad correct opgenomen."
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft
dinsdag | 16 oktober 2012 | 14h57 | week 42 | POLITIEKDELFT.NL | *(link)

'Hannot: Delftse D66 wethouder Lucas Vokurka te zien bij het NOS programma Nieuwsuur'

delft nieuwsuur_20121015_22h00_lucas_vokurka.jpg

"Wethouder Lucas Vokurka pleit in Nieuwsuur voor landelijk beleid rond gemeentelijke bouwgrond"
"Wethouder Vokurka noemt de situatie dramatisch. Hij bepleit ingrijpen van de landelijke overheid. "Wij hebben grote lappen bouwgrond, maar onze buurgemeenten ook. Er is een grote overcapaciteit, en dat laat de prijzen nog verder dalen."
Volgens hem zou de landelijke overheid een inventarisatie moeten maken van alle bouwlocaties en "van bovenaf moeten bepalen welke bouwlocaties geschrapt moeten worden. En die betrokken gemeenten moeten compenseren"."
d66delft.nl - Stephan Hannot

Van de redactie:
D66 wethouder Lucas Vokurka zet Delft Kennisstad voor ons hele land te kijk.
Volg een grondbedrijfcursus in Amsterdam of Rotterdam.
Schei uit met dromen, val de Nederlandse kijker niet lastig met onzin en los je problemen zelf op, je bent wethouder of niet.
HNK (Het Nieuwe Kantoor) is ook tachtig miljoen euro voor in de knip, ik bedoel maar.
Juiste keuzes doen en achteraf blijkt of je een goede of waardeloze bestuurder bent geweest.
Entree zwembad twee kwartjes omhoog, wat een gelul en de gemeente gaat niet eens over particuliere zwembaden.
D66 moet echt nog bestuurservaring opdoen.
Grondbedrijf Den Haag ook financieel op zwaar verlies, ooit was Bas Verkerk daar financieel wethouder toen met de miljoenenflop van de lekkende tramtunnel.
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 14 september 2014 | 00h03 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Stad en oppositie geschokt door financieel debacle

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Gemeente Delft krijgt de financiele touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt door de stijgende kosten van de Spoorzone. De gemeente komt daardoor onder aangescherpt toezicht van de Provincie Zuid-Holland. Delftse oppositiepartijen reageren ontzet.

Lees meer

Waar omstanders en critici al jarenlang voor waarschuwden, is waarheid geworden: de steeds maar oplopende bouwkosten van de Spoorzone hebben Delft financieel in het nauw gedreven. Afgelopen dinsdag kondigde wethouder Aletta Hekker (D66) aan dat de gemeente de begrotingsplannen voor komende jaren niet sluitend krijgt. De gemeente komt vier miljoen euro tekort. Delft staat daardoor officieel ‘onder water’, erkende Hekker.

Afgelopen mei had het nieuwe college al aangekondigd dat de stad nieuwe bezuinigingen tegemoet kon zien. Maar ook bezuinigingen bieden geen oplossing meer, zegt Hekker. “Om ons budget rond te krijgen had de gemeente zestien miljoen euro extra moeten bezuinigen. Wij hebben onderzocht waar nog ruimte zat. Dat wees uit dat wij een bezuiniging tot twaalf miljoen konden redden, meer was niet maatschappelijk verantwoord. Dan hou je een gat over.”

Volgens het college is de grens dus bereikt met bezuinigingen. Nóg dieper snijden zou volgens de wethouder ‘het hart van de stad raken’. Dan zouden grote voorzieningen in de stad, zoals de bibliotheek of het theater, sneuvelen. Hekker: “Het is een politieke keuze geweest om het niveau van publieke voorzieningen niet verder naar beneden te brengen. Je moet wel een aantrekkelijke stad blijven.”

Waar die twaalf miljoen euro aan bezuinigingen vandaan moeten komen, daar kon Hekker nog niks over zeggen. Wel is duidelijk dat de gemeenteorganisatie met honderden banen moet gaan inkrimpen. Ook is het waarschijnlijk dat de woonlasten verder omhoog zullen worden geschroefd.

Boosdoener
De grote boosdoener van de financiele malaise zijn de tientallen miljoenen aan oplopende kosten voor het bouwen van nieuwe huizen in de Spoorzone, gaf Hekker toe. Eerder deze zomer maakte de gemeente bekend dat het bouwproject minimaal dertig miljoen euro extra zal gaan kosten. Daar komt bij dat Delft nog 32 miljoen euro in het krijt staat bij Den Haag, geld dat is gebruikt voor het aanleggen van de ondergrondse spoortunnel. Dit bedrag zou in 2017 volledig afgelost moeten zijn. De gemeente wil in overleg met de Provincie Zuid-Holland en Den Haag om te heronderhandelen over die knellende betaalafspraken.

Doordat Delft de begroting niet meer rond krijgt, valt de gemeente onder een strenger toezicht van de provincie, zogenaamd preventief toezicht (zie kader).

Zorgen
Het baart SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum zorgen. “We hebben nog geen idee welk effect dit zal hebben op de stad, het functioneren van de gemeenteraad, of dat het kan gaan leiden tot gedwongen bezuinigingen.”

Ze noemt het nieuws van het miljoenentekort 'ronduit schokkend'. “Ook al zagen wij dit al een tijd aankomen, dit tekent slecht financieel beleid. Ook het nieuwe college heeft niet goed gehandeld. Als de partijen in mei wisten dat er voor miljoenen aan bezuinigingen nodig waren, waarom is dat dan niet direct ingevuld?"

Ook David van Dis, voorman van het CDA, zet hier vraagtekens bij. “Eerst heeft de coalitie zes weken nodig om tot een akkoord te komen waarin geen enkel besluit wordt genomen. Dan is het stil, nu komt opeens deze schokkende mededeling. Wat is er in de tussentijd gebeurd?”

Van Dis vindt het overigens onterecht om alleen de Spoorzone als schuldige aan te wijzen. “Ook de ontwikkeling in de Harnaschpolder draagt bij aan de situatie. En veel van de reserves van Delft zijn opgesoupeerd, nota bene in tijden dat het nog economisch goed ging. Wie zonder vet en enige bescherming de kou in gaat, wordt snel ziek.”

Raadslid Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft, die al jarenlang op de geslonken reservepot van de gemeente wijst, legt de schuld vierkant bij 'persoonlijk prestigedrang van PvdA- en GroenLinks-bestuurders'. Volgens De Wit is het schuldenbedrag van de gemeente nu buitenproportioneel groot. “De wal keert nu het schip”, schrijft hij verder. “Dit overwegend linkse college zou gelijk de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden.”

Wat is preventief toezicht?
Provincie Zuid-Holland waakt als toezichthouder over de financiele uitgaven van de Gemeente Delft. Gebruikelijk is dat een gemeente haar financiele stukken, zoals begrotingen of jaarrekeningen, pas achteraf opstuurt naar de provincie ter controle. Nu Delft de begroting niet meer sluitend krijgt, wordt het toezicht strenger. De financiele stukken zullen nu van te voren door de provincie moeten worden goedgekeurd. Ook als een gemeente gedurende een jaar wijzigingen in haar uitgaven wil maken, moet dit eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie. Als een gemeente onder preventief toezicht valt, is dat ook een stapje dichterbij de zogenaamde 'artikel 12' status, wanneer een gemeente failliet dreigt te gaan en onder curatele wordt gesteld. Volgens wethouder Aletta Hekker is van zo'n situatie nog geen sprake. “Het is de eerste keer dat in Delft de begroting niet sluit. Het is een uitgebreid, langdurig traject voordat een gemeente in artikel 12 belandt. We doen er uiteraard alles aan om niet in die situatie te geraken.”
bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/stad-en-oppositie-geschokt-door-financieel-debacle
delft
‘Inwoners Delft hebben Rekenkamer nodig voor duidelijkheid over Spoorzone-gelden’

door Henk de Kat, Delft op Zondag

Delft moet nog eens miljoenen extra bezuinigen, krijgt de begroting niet rond en komt onder toezicht van de provincie. Grotendeels vanwege de Spoorzone. Henk de Kat, oud-redactiechef Delftsche Courant en voormalig Randstad-redacteur van de Haagsche Courant, schrijft daarom een opiniestuk waarin hij terugblikt en vooruit kijkt.

Lees meer

Deze zomer publiceerde de redactie van Delft op Zondag een serie artikelen over de financiële problemen waarmee de stad door de Spoorzone wordt geconfronteerd. Ook hoofdrolspeler Rik Grashoff werd geïnterviewd. Hij was als wethouder van GroenLinks tussen 1998-2006 de grote animator van het plan om het lawaaiige, vervuilende en verouderde treinviaduct te vervangen door een brede tunnel, en de vrijkomende bovengrondse ruimte te benutten voor huizen, kantoren en groen.

In dat vraaggesprek stelt de voormalige stadsbestuur dat de malaise niet op zijn bordje mag worden geschoven. De strop van de Spoorzone schat hij op dit moment op zo’n 30 miljoen. ‘Onaangenaam’, wil Grashoff toegeven, maar dat kan volgens hem worden opgevangen door tot 2015 elk jaar 3 miljoen éxtra te bezuinigen. Dat valt hem alles mee, afgezet tegen de in totaal 70 miljoen euro die Delft volgens Grashoff door een opstapeling van andere tegenvallers vanaf 2015 moet gaan besparen om het beschikbaar gemeentelijk jaarbudget van 350 miljoen euro niet vet te overschrijden.

“Ik wil het niet bagatelliseren”, aldus de oud-bestuurder, “maar het is dus niet zo dat de financiële problemen van Delft voor een belangrijk deel aan de Spoorzone hangen.”

In mijn ogen stelt Grashoff de situatie niet alleen (opnieuw) te rooskleurig voor, hij verbloemt ook een wezenlijk deel van de geschiedenis. Voor een correcte analyse is het nodig om in herinnering te roepen dat zijn tunnelconcept neerkwam op ‘we doen het als Delft helemaal zelf’. Werkelijk alles zou onder de regie, en daarmee ook onder de financiële verantwoordelijkheid, van de stad gaan vallen: de aanleg van de treintunnel, de bouw van een nieuw station, een heel ander wegenstelsel, parkeergarages voor auto’s, stalling voor fietsen, de bouw van huizen en vele kantoren. De grootste stadsoperatie ooit, waarmee in totaal zeker meer dan een miljard euro zou zijn gemoeid.

In 2008, aan de vooravond van de beslissende raadsvergadering over die aanpak, heb ik de gemeenteraad dringend aangeraden hierover eerst nog een second opinion aan te vragen. De opgestelde begroting oogde dubieus, en bovendien leek het stadhuis geen benul te hebben van de bouwkundige risico’s die vrijwel altijd kleven aan zo’n complex karwei. Met tegenvallers was nauwelijks rekening gehouden, terwijl ook in die dagen toch al echt vraagtekens waren te plaatsen bij onder meer de hoge inkomstenverwachtingen van de huizen- en kantorenplannen, en bij onzekerheden rond het grondwater. Maar de raad vond nader onderzoek niet nodig, de we-doen-het-helemaal-zelf aanpak naar het idee van Grashoff (inmiddels zelf wethouder in Rotterdam) werd in het voorjaar van 2008 aanvaard.

In de handen knijpen
De burgers van Delft mogen zich nog altijd in de handen knijpen dat daarop bij het rijk de wenkbrauwen wél omhoog gingen. Twee maanden later presenteerde het verontrust geraakte ministerie van verkeer een eigen second opinion. Delft had zich inderdaad zwaar misrekend. Alleen al het pure NS-deel, de tunnel plus een nieuw station, zou volgens de rijksaccountants niet de 422 miljoen euro gaan kosten die B en W hadden becijferd, maar 505 miljoen. Toenmalig verkeersminister Eurlings trok daaruit terecht de conclusie dat Delft niet bij machte was dit megaproject goed uit te voeren. Op zijn voorstel besloot de Tweede Kamer dat rijk en ProRail de regie van het spoorgedeelte moesten overnemen. Louter dankzij die ingreep ontsnapte Delft aan een eerste financiële strop, die 505 min 422 = 83 miljoen euro zou hebben bedragen.

Het raadsbesluit van 2008 had voor de stad nog dramatischer kunnen uitpakken, omdat kort na de bouwstart inderdaad een grondwaterprobleem opdoemde. De druk op de damwanden van de tunnel bleek veel groter dan de bouwers hadden verondersteld. De toenmalige minister van verkeer moest mopperend om 77 miljoen extra bedelen bij de Tweede Kamer, voor het steviger stutten van de tunnelflanken. Het gemopper betrof mis-informatie vanuit Delft, en ook dat was terecht. Dit risico was namelijk ten tijde van het Spoorzone-besluit van 2008 wel degelijk voorspelbaar, vanwege de enorme ondergrondse waterstromen die Gist-brocades al vanaf 1916 naar zich toe zuigt. Dat de bodemgesteldheid als gevolg van die waterstroming ongewis is, was alom bekend. Maar in het Spoorzone-plan was er geen risicopot voor ingebouwd. En de raad bleef doof voor waarschuwingen op ook dit punt.

Bij elkaar opgeteld, zou uitvoering volgens het originele en door de raad geaccepteerde Grashoff-concept de stad alleen al wat betreft tunnel plus station binnen de kortste keren een strop van 160 miljoen euro hebben bezorgd: 83 miljoen door een basale misrekening, plus 77 miljoen door de grondwater-misser. Dankzij ingrijpen van een bezorgd geworden minister is Delft dat bespaard gebleven. Maar hierover lees ik niets in het interview met de voormalige wethouder. Sterker, Grashoff houdt ook nu nog staande: “We hadden een goed en dicht getimmerd plan.”

Zicht scheppen
Ik rakel dit onderdeel van de geschiedenis niet op om de wel degelijk visionaire Grashoff te verguizen, maar om zicht te scheppen op wat er nou mis is met politiek Delft. Wat de Spoorzone betreft zie je in de ene hoofdrol een ambitieuze bestuurder die in zijn/haar enthousiasme geneigd is de kosten te rooskleurig in te schatten, en sussend doet over risico’s. En in de andere hoofdrol een besluitvormend orgaan (hier: de gemeenteraad) dat te weinig kennis van zaken blijkt te hebben, en ook gewoon te weinig kritisch is vanwege al gesmede afspraken binnen de regerende politieke partijen. Het is een klassiek, overal funest uitpakkend scenario. Zo ging het bij onder meer de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn (Fyra-fiasco), de Noord-Zuid ondergrondse in Amsterdam. En zo ging het ook in Delft, dat niet profiterend keek naar zulke ervaringen elders.

Grashoff was – en is nog altijd, zo blijkt uit het interview – een bestuurder met een nogal zonnige interpretatie van de werkelijke cijfers en de harde realiteit. Maar de shit waarin Delft nu zit, kan inderdaad niet alleen op zijn bordje worden gelegd. Een wethouder doet voorstellen, maar de gemeenteraad is nog altijd het hoogste besluitvormende orgaan. Wie beschuldigend naar Grashoff wijst, moet daarom tegelijk de kwaliteit van de raad eens tegen het licht houden.

Onmacht
De Delftse Rekenkamer deed dat in 2010 al, met keurig geformuleerde maar harde gevolgtrekkingen over de onmacht van de gemeenteraad. De Rekenkamer opperde toen ook een waslijst met voorstellen ter verbetering. De volksvertegenwoordigers lijken ook daarvan weinig te hebben geleerd. Een doorsnee krantenlezer krijgt de indruk dat de raad zich liefst bezig houdt met gedoe als de Gondelaffaire of met elkaar beschuldigen over lekken van informatie. Kan dat gekrakeel nou eens eindelijk ophouden? Waar blijft de focus op wezenlijke zaken? Waar zijn de raadsleden die in staat zijn de financiële situatie helder te taxeren, en de bevolking duidelijk kunnen maken dat pijnlijke kortingsbesluiten nodig zijn, en welke dan?

Helderheid is absoluut nodig, nu burgemeester en wethouders deze week met hun noodkreet naar rijk en provincie lieten blijken dat zelfs zij, als professionele fulltime bestuurders, met de handen in het haar zitten vanwege de onderhand torenhoge tekorten.

Want het rijk mag dan de aanleg van tunnel en station hebben overgenomen, de gemeente is nog altijd verantwoordelijk voor verder alles er omheen. Zoals de aanleg van een parkeergarage langs de gehele Spoorsingel (ook daar gaat de grondwaterdruk nog voor een tegenvaller zorgen), fietsenstalling, wegenaanleg, en de voorgenomen woning- en kantorenbouw in de Spoorzone, wat vanwege de crisis een echt ramp-onderdeel is. Dat alles is en blijft voor rekening van de Delftse belastingbetalers.

En dan is er nog het nieuwe Stadskantoor bovenop het NS-station. In het stadsbeeld van Delft is dit toekomstig ambtenarendomein een prominent onderdeel van het tunnelgebied, zou je zeggen. Maar B en W hebben er een apart boekhoudkundig hoofdstuk gemaakt. Zodoende blijft een eventueel tekort op het Stadskantoor telkens buiten beeld, als het om berekening van de stroppenpot rondom ‘de Spoorzone’ gaat. Nogal verwarrend, ja. Ook dat zou helderder moeten worden.

Koppijndossiers
Er komt nog iets bij. Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente bovenop de al bestaande koppijndossiers ook nog de verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van ouderenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en ander maatschappelijk werk. Het rijk stoot die taken binnen vier maanden af, Delft ontvangt dan geld (tientallen miljoenen) om dit allemaal zelf te organiseren. Maar welke politieke partij weet ons overtuigend ervan te verzekeren dat de voor thuiszorg of gehandicapten-opvang bedoelde euro’s straks niet in het gat van de Spoorzone, het Stadskantoor of de Harnaschpolder-ellende verdwijnen?

B en W hebben deze week een noodkreet om hulp uitgestuurd naar rijk en provincie. Mijn suggestie is, dat de gemeenteraad op zijn beurt voor hulp aanklopt bij de Delftse Rekenkamer. Dat advies- en onderzoekorgaan heeft in het verleden indrukwekkend sterke analyses uitgebracht over allerhande onderwerpen. De Rekenkamer kan daarvoor specialisten van buiten inschakelen. Zij zouden op een onafhankelijke, open manier duidelijk moeten maken hoe de vlag er echt bij hangt. Daarmee zouden zowel de raad, als de inwoners zijn gediend. Vraag die externe rekenmeesters ook een nuchter lijstje op te stellen van keuzes die de raad zou kúnnen maken om uit het dal te komen. Dan kan de gewone burger bij de komende najaarsdebatten over de stadsbegroting voor 2015 nagaan welke bezuinigingskeuzes elke politieke partij afzonderlijk maakt. Zo’n betrokkenheid lijkt mij van groot belang voor het democratisch draagvlak in de stad bij de voortgang van het Spoorzone-project.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/%E2%80%98inwoners-delft-hebben-rekenkamer-nodig-voor-duidelijkheid-over-spoorzone-gelden%E2%80%99
delft
Spoorzonegrond levert minder op. Logisch, als je verkeerd rekent, weet voormalig ontwikkelaar

door Jesper Neeleman, Delft op Zondag

Tegenvallende vastgoedopbrengsten in de Spoorzone en Harnaschpolder worden als voornaamste reden gezien voor het financiële noodweer waarin Delft verkeert.

Volgens voormalig wethouder Rik Grashoff valt het mee en vormt de Spoorzone maar een klein deel van de totale Delftse bezuinigingsopgaven. We vroegen Grashoff daarom, in het kader van het laatste nieuws, opnieuw een reactie. “Ik heb weinig toe te voegen aan wat ik in ons interview al heb gemeld”, begint hij. “Het tekort op de spoortunnel is slechts een zeer beperkt percentage van de totale bezuinigingsopgave. Vraag vooral bij de gemeente zelf na hoe de cijfers liggen. Naar mijn informatie staat mijn eenvoudige sommetje nog steeds recht overeind. De totale bezuinigingsopgave is extreem groot. Hoe dat zo kon ontstaan, kan ik niet beoordelen, noch de vraag of dit voorkomen had kunnen worden.”

Lees meer

Aletta Hekker, momenteel wethouder financiën, schept enige duidelijkheid. “Laten we eerlijk zijn”, begint Hekker. “Ik denk dat Rik Grashoff niet precies weet hoe de situatie nu is. Hij rekent misschien met de kennis van toen, maar de kennis van nu is anders."
-Dus als we de situatie in de Spoorzone niet hadden gehad, dan zaten wij hier nu niet met een niet-sluitende begroting?
Hekker: “Ja, dat lijkt mij wel, ja. Laten wij wel heel helder hebben: in al die jaren is door Delft, college en de raad, volmondig gekozen voor de hele ontwikkeling van de Spoorzone. Wat dat betreft doet het ook behoorlijk pijn voor de raad.”

Tien jaar geleden
Terug naar zo’n tien jaar geleden. Het Stadsbestuur wilde dolgraag een Spoortunnel en rekende zichzelf rijk met de opbrengsten die 1500 nieuwe woningen en 25.000 vierkante meter kantooroppervlak in dit nieuwe stuk stad gingen opleveren. Toen kwam de crisis. Volgens voormalig-wethouder Rik Grashoff dè reden waarom de te verwachte opbrengsten tegenvallen. Onzin, vindt voormalig ontwikkelaar A. Th. van Wissen. Crisis of niet, Delft had nooit een opbrengst van 78 miljoen uit het vastgoed kunnen halen. Volgens Van Wissen moest de grond de gemeente zelfs meer dan 225 miljoen euro gaan opleveren, met 1315 woningen van 160 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Met een bouwtekening uit het bestemmingsplan uit 2006, waarop de verkoopbare bouwgrond is aangegeven, legt hij uit hoe het mis kon gaan.

De zeven kavels op de tekening hebben in totaal 60.000 vierkante meter grondoppervlak. Trek er de ontsluitingswegen vanaf en je houdt netto 45.000 vierkante meter, dus 4,5 hectare over. Hier zouden 1500 woningen op moeten komen. “Grashoff zei in de krant Delft op Zondag dat ze uitgingen van een ‘heel stevige bebouwingsdichtheid van 90 woningen per hectare’. Dan zou dus 17 hectare bruto bouwgrond beschikbaar moeten zijn”, legt Van Wissen uit. Zoveel ruimte om huizen te bouwen is er volgens hem bij lange na niet. Delft heeft dus niet goed gerekend, weet Van Wissen zeker. Dus kun je er onmogelijk 225 miljoen euro opbrengst uit halen. “Hooguit twintig miljoen. Toen en ook nu.”
De plannen werden na de crisis en een conflict met de ontwikkelaars aangepast. Er kwam een nieuw plan voor woningbouw: Plan Palmbout. Delft ging geen 1500, maar 1050 woningen realiseren. “Als je uitgaat van 90 woningen per hectare omvat dit plan nog altijd 500 woningen te veel”, weet Van Wissen. “En dan te bedenken dat er ook nog ergens 32.000 vierkante meter aan commerciële ruimtes moet komen, met daarbij nog eens 3000 parkeerplaatsen. En dat in een markt die volledig op z’n kont ligt.”

Zonder financiële dekking
Van Wissen weet precies waarom Delft nu in financieel zwaar weer zit. “Omdat ze 250 miljoen euro hebben geïnvesteerd zonder financiële dekking. Grashoff is grond aan het opkopen geweest om eraan te verdienen, maar hij heeft op dat gebied nul komma nul aan ervaring.” Dat is in deze tak van sport onontbeerlijk, weet hij. “Daarom is het in Duitsland verboden dat gemeentes grond kopen. Grashoff was wethouder. Dan moet je de stad besturen en niet op de stoel van projectontwikkelaar gaan zitten.”

Van Wissen viel tijdens het lezen van het interview met Grashoff van de ene in de andere verbazing. Zonder het lobbyen en een financiële bijdrage van Delft aan de tunnel, zou de spoortunnel er niet of voorlopig niet gekomen zijn, zei Grashoff bijvoorbeeld. Nonsens, weet Van Wissen. De overheid had al plannen om dit stuk van het treintraject vanaf 2028 viersporig te maken. Grashoff vertelde dat het rijk met het ‘bizarre plan’ kwam daarom in Delft twee spoorviaducten op elkaar te laten stapelen. “Te idioot op serieus te nemen. Zoiets zou er nooit komen, het zou niet aan milieu- en geluidseisen voldoen. Zoiets is gezegd als onderdeel van een politiek spel. Naïef en dom om dat te geloven. Ik snap niet dat hij dit zelf niet begreep. Zakelijk gezien had het stadsbestuur achterover moeten leunen tot Verkeer & Waterstaat zich zou melden om door Delft een tunnel aan te moeten leggen. Dan hadden ze moeten zeggen: Geef ons maar een paar centen, want onze hele stad ligt straks ondersteboven.”

In plaats daarvan deelde Delft de centen uit. Anno 2014 is de knip leeg en er is alle reden tot zorgen. Zelfs het stadsbestuur zit met de handen in het haar. In tien jaar tijd ging het van dollartekens in de ogen naar een wanhopige blik. Hopend dat het rijk met de hand over het hart strijkt en Delft uitstel geeft voor de 32 miljoen die het nog krijgt aan Delftse bijdrage voor de tunnel. De Provincie Zuid-Holland kijkt ondertussen over Delftse schouders mee. Tot de betere tijden zich weer aandienen. Wanneer is de grote vraag ...

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/spoorzonegrond-levert-minder-op-logisch-als-je-verkeerd-rekent-weet-voormalig-ontwikkelaar

delft
‘Het is niet leuk om zelf financieel aansprakelijk te moeten zijn’

door Jesper Neeleman

De stad met de ambitie om Sillicon Valley aan de Schie te worden, is aan de bedelstaf geraakt. Delft heeft een lege knip en nog veel kostenposten voor de boeg. Het stadsbestuur heeft de provincie en het rijk om hulp gevraagd. Provincie Zuid-Holland gaat verscherpt toezicht houden. In Lansingerland weten ze er alles van. Wat nu?

Lees meer

Delft heeft het gelukkig niet dusdanig bont gemaakt dat het een Artikel 12-gemeente wordt. Wel gaat de Provincie Zuid-Holland ‘preventief verscherpt toezicht’ houden. “Dat betekent dat de Delftse begroting door de provincie moet worden gecontroleerd en goedgekeurd” legt Linneke van Heemskerck Düker van Provincie Zuid-Holland uit. Vervolgens wordt in Den Haag besloten over welke Delftse uitgaven de provincie mee wil praten. “Maar Delft staat officieel nog niet onder preventief toezicht, dat gaat pas gebeuren nadat de niet sluitende begroting is ingediend.”

Dat gaat later dit jaar sowieso gebeuren. Delft komt dan onder verscherpt toezicht van Zuid-Holland. In Lansingerland weten ze hier inmiddels alles van. Daar heeft de plaatselijke politiek al sinds het najaar van 2013 te maken met een toezichthoudende provincie. Ook hier werd de penibele financiële situatie veroorzaakt door tegenvallende vastgoedopbrengsten. Matthijs Ruitenberg, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA, ervoer sindsdien hoe het is om onder toezicht van de provincie te staan. “De provincie kijkt allereerst op welke terreinen je boven- en ondermaats presteert”, legt Ruitenberg uit. “Je krijgt aanbevelingen die een vrij dwingend karakter hebben, van: daar- en daarop moet je bezuinigen. Als je geen goede reden kunt aangeven om op een bepaald terrein veel uit te geven, zul je hierop moeten bezuinigen.” De lasten voor burgers moeten omhoog, weet Ruitenberg. “Verder worden ook bezuinigingen op het ‘laaghangende fruit’ verwacht.”

Goedkeuring
Een gemeente onder verscherpt toezicht mag uiteraard de gelden uitgeven die het in de begroting keurig heeft aangekondigd. “Maar voor elke uitgave die je daarnaast wilt doen moet je goedkeuring vragen aan de provincie, met daarbij een dekkingsplan voor hoe je dit wilt betalen”, legt Ruitenberg uit. Doet de politiek dit niet, dan wordt de gemeenteraad hiervoor aansprakelijk gesteld. Geven zij goedkeuring om een X-bedrag te spenderen zonder dat de provincie die goedkeurt, dan kan dit op hen worden verhaald en mogen zij zelf als privépersoon de knip trekken. Daardoor denken zij wel vijf keer na voordat ze hun fiat geven voor een niet begrote gemeentelijke uitgave, ervoer Ruitenberg. “Je moet ontzettend voorzichtig zijn. Iedereen vindt het leuk om in een gemeenteraad te zitten, maar het is niet leuk om zelf financieel aansprakelijk te zijn. Daardoor kun je niet doorgaan op de oude methode. Dat gaat gewoon niet.”

Dat kan in de gevallen als die van Delft en Lansingerland, de enige twee gemeentes in Zuid-Holland met verscherpt toezicht, geen kwaad. Ruitenberg: “Je bent niet voor niets in financiële problemen gekomen. Het is goed als anderen eens kritisch naar elke uitgave kijken, van: is dit nou nodig? Dat is goed voor het zelfreinigend systeem van een gemeente.” Het maakt het er echter niet makkelijker op om politiek te bedrijven. “Je bent niet meer helemaal op jezelf, elke keer moet je goedkeuring krijgen. Krijg je geen goedkeuring, dan moet je net zo lang puzzelen totdat je het wèl krijgt.”
bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/%E2%80%98het-niet-leuk-om-zelf-financieel-aansprakelijk-te-moeten-zijn%E2%80%99

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 september 2014 | 00h02 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

Reactie CDA op financiële problemen Delft: niet verrast, wel geschrokken

door CDA Delft

Afgelopen dinsdag zijn de fracties van de Delftse gemeenteraad geïnformeerd over de ernstige financiële situatie waarin Delft zich bevind. Dat Delft in financieel zwaar weer verkeert komt niet als een verrassing, maar van de ernstige situatie nu is het CDA wel geschrokken.

Lees meer

Bij het aantreden van het vorige college, met daarin het CDA, was al duidelijk dat de opgave voor Delft zwaar zou worden. Er werd voortvarend begonnen met een opgave van 30 miljoen bezuinigingen in 4 jaar, later bleek zelfs 56 miljoen noodzakelijk. Dit is veel meer dan vergelijkbare gemeentes, onder meer doordat de colleges voor 2010 de spaarpot van Delft (in goede tijden!) tot een onaanvaardbaar laag niveau lieten zakken. Het CDA heeft dit punt destijds elk jaar naar voren gebracht.

De afgelopen jaren is de gemeenteraad altijd goed ingelicht over de financiële risico's. De wethouder financiën wekte ook de indruk alles onder controle te hebben. 6 maanden later is de situatie compleet anders. En Waarom komt het college nu zo laat met deze informatie naar buiten? Dat er nog meer bezuinigd moest worden was al duidelijk. Het is 16 miljoen geworden, maar het college kan volgens de berichten maar 12 miljoen bezuinigen. Externe hulp van provincie en rijk is noodzakelijk volgens het college. Het CDA ziet de begroting tegemoet en wil zien of inderdaad alle opties voor financiële degelijkheid zijn onderzocht en of de Spoorzone de enige boosdoener is

Het CDA hoopt dat de coalitie zich kan herpakken, om de stad weer vooruit te helpen. Het CDA is bereid mee te denken. De tijd van 'leuke dingen' ligt al een tijd achter ons. Fundamentele keuzes moeten gemaakt worden, het CDA gaat hierover graag het gesprek aan met het college. Te beginnen in de raadsvergadering van 25 september.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/reactie-cda-op-financiele-problemen-delft-niet-verrast-wel-geschrokken/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 15 september 2014 | 00h01 | week 38 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

€307.536 kostte de Avalex
direkteursfuntie in 2013

delft avalex_tien_miljoen_negatief_raimond_de_prez_delft.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

In totaal stonden bij Avalex in 2013 vier directeuren op de loonlijst. Zie Jaarverslag 2013. Dat op zich is al een únicum voor een ieniemienie afvalbedrijfje.

Lees meer

Totale loonkosten €307.536 voor het jaar 2013. Dat is €1182 per dag. Ver boven de Balkenende norm. Veel meer dan premier Rutte dus. Een aanfluiting van jeWelste.

Sinds februari 2012 is directeur Peter Floor door PvdA voorzitter Raimond de Prez op non-actief gesteld. Die zit sindsdien lekker thuis. In september 2012 werd een rechtszaak aangekondigd. Sindsdien heb ik niks meer vernomen over een afvloeiingsregeling. De €106.867 is enkel de bovenwettelijke WW uitkering

Ad Interim directeur Peter Lincklaen Arriëns pakt voor vijf maanden €93.809. Dat is €852 voor zes uurtjes per dag. Dat steekt hij geheel in zijn eigen zak want zijn zogenaamde detacheringsbureau is toevallig ook zijn huisadres.

En tot mijn verrassing wordt er ook nog aan éne oud directeur Blaazer uitbetaald. Daar wist ik helemaal niks van. In die periode zat PvdA wethouder Anne Koning in het dagelijks bestuur.

De PvdA zegt dat ze zogenaamd goede wethouders leveren. Een bestuurselite partij. In Delft zijn het de laatste zestien jaar incapabele wereldvreemde dwazen geweest met een enorm gat in hun hand. Neem een Torenstra, Koning en nu De Prez. Als ik hun mislukkingen op een rij moet zetten ben ik dagen bezig.

Dagelijks bestuursvoorzitter De Prez beschuldigde in 2012 directeur Peter Floor als de hoofdschuldige van de chaos bij Avalex.

Absurd laf en onwettig dat deze PvdA politicus de eindverantwoordelijke ambtenaar openlijk de schuld gaf. Gedragscode? Alleen om zijn eigen kop te redden. Er was namelijk geen fraude of oplichting in het spel. De Prez is tot heden nog wethouder.

Ik ga maar weer eens vragen stellen over het aantal Avalex medewerkers dat op non actief staan. Over rechtszaken en ontslagvergoedingen etc. Over de enorme puinhopen van 16 jaar PvdA in Avalex.

Het Avalex jaarverslag is pas in september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat is een half jaar te laat. De Rekening & Audit commissie heeft er nog geen oordeel over kunnen vellen. Dus het loopt nog steeds niet gesmeerd bij Avalex, ondank of juist dankzij, vier directeuren op de loonlijst.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/e307-536-kostte-de-avalex-direkteursfuntie-in-2013/

TERUG NAAR BOVEN

delft

Tweets van @PolitiekDelftnlhtml5 logo