Links andere activiteiten harrie fruyt van hertog
PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft

Delft krijgt haar begroting 2015 niet
meer sluitend door MILJOENENFLOP.
Oorzaak: 35 slapende raadsleden!
hfvh

maandag op politiekdelft.nl
lees hier concept

delft
zaterdag | 13 september 2014 | 17h01 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_ad_225x81.jpg

Bram Stoop: ik ken hem als een ondeugende, maar aardige jongen.

Moussa L. wil mensen niet gehoorzamen, alleen Allah

door Robbert Salome en Carla van der Wal, AD.nl

De radicale moslim Moussa L. toonde zijn zoontje Ilias (9) de meest gruwelijke jihadfilmpjes. Toen de kinderbescherming wilde ingrijpen, vertrok hij met zijn gezin uit Den Haag, mogelijk om zich te vestigen in het door IS uitgeroepen kalifaat. En de buurt zou die vlucht financieel hebben ondersteund.
...
Ondeugende jongen
Jongerenwerker Bram Stoop (red. en raadslid voor Stadsbelangen Delft), die Moussa heeft leren kennen in de Haagse buurt Spoorwijk, is niet écht verbaasd over de stap die Moussa heeft gezet. Vroeger zocht Moussa zijn toevlucht tot de straat, nu bij de islam. Stoop: ,,Ik ken hem als een ondeugende, maar aardige jongen. Een lid van een groep jongeren die extra aandacht vroeg.''
...
In die jaren, waarin jongerenwerker Stoop hem uit het oog verliest, radicaliseert L.

bron: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3747438/2014/09/13/Moussa-L-wil-mensen-niet-gehoorzamen-alleen-Allah.dhtml

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 19h31 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Vermoeide duif aan het uitrusten?

delft hugo_de_grootstraat_172_duif_in_portiek_20140912184904.jpg

Duif in portiek Hugo de Grootstraat.
Misschien aan het uitrusten?
Ik heb de stichting Vogel- en Egelopvang Delft e.o op de hoogte gesteld.
update 19h57: Net een telefoontje terug, iemand heeft de duif afgeven.
Het is nog een jong beest, heeft iets met een vleugel en een wond op zijn buik.
De duif wordt verder verzorgd door de vogelopvang.
De Stichting werkt zonder gemeentelijke subsidie.
Reden voor mij om bij deze een donatie te doen van € 25,00.
http://www.vogelopvangdelft.nl/
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 14h40 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Nieuwe Kerk in de mist

delft markt_000_0205xx_mist_2.jpg

Deel jouw foto van de Nieuwe Kerk en win een uniek diner in de toren

De prachtige Nieuwe Kerk mag best wat meer gezien worden! Kom je langs de kerk als je ’s ochtends naar je werk fietst, of zie je hem boven de stad uit gloren als je in de namiddag Delft in rijdt? Aanschouw je haar hoogte met een biertje op De Markt, of gewoon door je raamkozijn?

Maak een foto van de Nieuwe Kerk en deel jouw trots online. Hoe?

scroll naar: Alle ingezonden foto's

bron: http://oudeennieuwekerkdelft.nl/nieuwe-kerk/dineren-in-de-toren

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 11h59 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft cartoon_2007_07_07_stadskantoor_stationshal_3.jpg
Redactie: Ruim zeven jaar geleden een ideetje van Rik Grashoff, wethouder GroenLinks.

--------------------

Van Wissen:
Meer dan 3 jaar heb ik gewaarschuwd

Vokurka (D66) en Damen (PvdA ):
Ik moest mij vooral geen zorgen maken ...

Gemeenteraad van Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Delft, 10 september 2014

Betreft. Delft op Zondag van 7 september 2014
“Stadskantoor niet vier keer te groot, maar iets ruimer dan strikt noodzakelijk“.

Geachte raadsleden,

De woordvoerder de heer Jan Langstraat van B&W heeft in de krant van zondag 7 september 2014 namens B&W laten optekenen dat er geen sprake is, dat het stadskantoor niet vier keer te groot wordt, “ maar iets ruimer dan strikt noodzakelijk “, een antwoord waarmee het bestuur van Delft, de verantwoordelijke ambtenaren en de ingehuurde adviseurs zich zelf in hoge maten diskwalificeren, een antwoord zonder enige onderbouwing met cijfers, blijkbaar in de verwachting en hoop dat de Delftse bevolking het voor waar aanneemt en het voor zoete koek zal slikken.

Het gebouw is volgens de normen van het Rijk 3,7 maal groter dan noodzakelijk of te wel 18.300 m2 bvo te veel staal en beton.

Aan de hand van de gegevens van B&W als opdrachtgeefster, het architectenbureau en de aannemer zou het gebouw ook nog 2,3 maal groter zijn dan noodzakelijk of te wel 14.300 m2 bvo te groot.

Volgens de opgave van de woordvoerder is het gebouw 21.500 m2 bvo groot dit in afwijking van het architecten bureau wat over 25.020 m2 bvo spreekt bevestigd door de aannemer BAM, alles eenvoudig te controleren en na te meten in het werk.

Daar de bestektekeningen niet ter inzage zijn of ter visie hangen in het voorlichtingscentrum aan de Barberasteeg heb ik als uitgangspunt de 25.000 m2 bvo van de architect aangehouden.

In onderstaande opsomming heb ik de strikt noodzakelijke ruimten benoemd en is mij niet bekend of de volgende ruimten ook worden verwezenlijkt zoals, een kindercrasch, een gebedsruimte, een fitnessruimte / gymzaaltje, een bioscoopzaaltje/ voordrachtzaaltje en wat er boven de norm nog meer aan faciliteiten kan worden aangebracht.

De heer Jan Langstraat benoemd ook de fractiekamers welke ik in het overzicht heb weggelaten daar deze reeds aanwezig zijn in het stadhuis op de markt nabij de raadszaal.

De genoemde 1000 fte,s ambtenaren zijn hard op weg naar 700 fte,s, een en ander zou inhouden dat de nodige werkplekken steeds meer richting de Rijksnorm gaan en de aannames bij het ontwerp praktisch zijn GEHALVEERD.

STADSKANTOOR NIET VIER KEER TE GROOT, MAAR IETS RUIMER DAN STRIKT NOODZAKELIJK , volgens gemeente woordvoerder Jan Langstraat.

HET IS SLECHTS 18.300 M2 BVO GROTER DAN NODIG, RUIM 1,83 HECTARE.

delft wissen_kijkenvergelijk_20140910.jpg

Naast dat het gebouw vele malen te groot is, is het ook commercieel onverhuurbaar door het ontbreken van ook maar 1 parkeerplaats met als gevolg een ongekende kapitaal vernietiging.

Meer dan 3 jaar heb ik gewaarschuwd voor de inkt zwarte dag van 9 september 2014, de dag dat Delft technisch failliet is, ruim voor de aanbesteding en gunning heb ik gewaarschuwd dat het stadskantoor vele malen te groot ontworpen is, gewaarschuwd dat zonder parkeerplaatsen de overtallige m2 bvo onverkoopbaar en onverhuurbaar zijn, dat de verkoopbare grond in het Spoorzone gebied slechts 4,5 hectare groot is met een waarde van ca.20 miljoen euro, gewaarschuwd dat de hoeveelheid van 1.500 stuks woningen idioot veel was, dat een ontwikkeling van 32.000 m2 bvo commerciële ruimten met de de werkelijkheid niets te maken heeft etc.etc.

Ik moest mij vooral geen zorgen maken waren de woorden van o.a. voormalig wethouder Lucas Vokurka (D66) en fractie voorzitter Ernst Damen,(PvdA ) de grote aanjagers van het megalomane stadskantoor en “ de doe het zelf ontwikkelaars “, mijn antwoord aan beide heren was dat ik mij in het geheel geen zorgen maakten, maar dat zij als verantwoordelijke bestuurders zich juist grote zorgen moesten maken.

hoogachtend,
A.Th. van Wissen, Delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 11h15 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_gemeenteraad_2014.jpg

GEMEENTERAAD

METROPOOLREGIO KRIJGT STEEDS MEER VORM
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/metropoolregio-krijgt-steeds-meer-vorm_45493.html

KRITISCHE REACTIES BIJ BESPREKING HULP EN ZORG
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/kritische-reacties-bij-bespreking-hulp-en-zorg_45457.html

COMMISSIE BESPREEKT OPBOUW METROPOOLREGIO
bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/commissie-bespreekt-opbouw-metropoolregio_45389.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 10h27 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_rtvrijnmond_157x64.jpg

Rotterdamse gemeenteraad tegen extremisme

delft motie_rotterdam_tegen_haat.jpg

De Rotterdamse gemeenteraad spreekt zich uit tegen alle vormen van extremisme die 'een ontspannen samenleving in de stad kunnen bedreigen'. Tijdens een debat in de raad over de uitspraken van burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans werd hierover donderdag een motie aangenomen.
...
Maar burgemeester Aboutaleb zegt letterlijk te hebben gezegd: ''Ik maak mij grote zorgen over de 1 miljoen mensen die hier niets mee te maken hebben en tegen die kleine groep anderen zeg ik: lever je paspoort in als je voorstander van extremisme bent.''
De burgemeester zei verder dat het helaas nodig blijft om stelling te nemen tegen extremisme.

bron: http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-09-2014/rotterdamse-gemeenteraad-tegen-extremisme

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 12 september 2014 | 09h47 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Volgende maand Veiligheidsplan op de agenda. Voorstel Huub Halsema D66 cie 10/9: Syriegangers in beslotenheid bespreken.
hfvh

delft logo_od_20140700.jpg

Schriftelijke vragen over de déradicaliseringsaanpak van ISIS in Delft

delft isis_militair.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft.

Delft, 11 september 2014

In het Algemeen Dagblad artikel “Experts helpen stad in strijd tegen Jihadisten” van 28 stond dat de gemeente onder andere het multiculturele bureau Forum uit Utrecht heeft ingeschakeld voor de déradicalisatie van Moslimextremisten. Met name werd radicaliseringsexpert Halim El Madkouri genoemd.

Onlangs (20 augustus) is Halim El Madkouri bij Forum op staande voet ontslagen wegens verdenking van fraude.

Vraag 1 Heeft het plotselinge ontslag van El Madkouri een groot gat geslagen in het déradicaliseringswerk in Delft? In de Volkskrant van 21 augustus stond dat programmaleider El Madkouri adviesbureaus zou hebben ingehuurd die hem voor het aanbrengen van de klus hoge percentages hebben betaald.

Vraag 2 Waren tot dat moment in Delft ook andere bureaus (direct of indirect) ingehuurd betreffende radicalisering dan Forum?

Vraag 3 Heeft u al een declaratie van Forum of andere bureaus gekregen? Zo ja kunt u die bij de antwoorden voegen. Zo nee waarom niet? Forum is een bureau dat per 1 januari 2015 opgeheven wordt. Het ministerie stopt de subsidie omdat Forum niet voldoet aan de eisen van deze tijd.

Vraag 4 Waarom heeft u bureau Forum ingehuurd en ISIS experts wetende dat er grote onrust is onder de werknemers en kwalitatief er geen hoogwaardig kenniswerk verricht wordt?

Vraag 5 Bent u bereid zo snel mogelijk te stoppen met Forum en wel een hoogwaardig kennisinstituut in te huren. Zo nee waarom niet? De gemeente heeft van 1 januari tot 1 juli specialistische ondersteuning gekregen vanuit het Rijk. De specialist zou advies gegeven en ondersteuning bieden in relatie tot de-radicalisering van Syrië terugkeerders en de beschrijving hiervan.

Vraag 6 Wie is deze specialist? En wie heeft deze specialist bekostigd?

Vraag 7 Hoeveel geld is dit jaar beschikbaar voor de déradicaliserings aanpak? De aantrekkingskracht op vertrekkers van het door ISIS gevestigde Kalifaat in Irak is sterk toegenomen. Zelfs gezinnen met kleine kinderen vertrekken. U zegt goede contacten te hebben met de islamitische gemeenschappen.

Vraag 8 Waarom komt er uit die islam gemeenschappen geen enkele afkeurende reactie over Jihadisten?

Vraag 9 Hoeveel budget denkt u dat volgend jaar nodig is om dit soort islam extremisme in Delft te bestrijden.

Uit recente antwoorden aan het CDA blijkt dat er in Delft ook sympathisanten van ISIS zijn te vinden.

Stel er keert een ISIS strijder uit Syrië of Irak terug naar Delft. Er zijn geen bewijzen te vinden van wandaden. De Jihadstrijder zwijgt over zijn ISIS tijd maar komt wel naar de gemeente met hulpvragen. Er is geen rechterlijke veroordeling. En aldaar bewijzen zoeken is tijdens deze burgeroorlog onmogelijk.

Volgens uitingen in de media van uw Hoofd veiligheid Yvonne van Delft worden teruggekeerde Jihadstrijders net zo behandeld als ieder ander. ”Terugkerende jongeren maken kans op huisvesting, een baan, eventueel schuldsanering, psychische zorg en een uitkering, zolang zij geen werk vinden” Kortom, zij hebben dezelfde rechten als iedere andere Delftenaar”.

Vraag 10 Staat u nog steeds achter bovengenoemde uitspraken gezien de recente executies en onthoofdingen door ISIS en de toespraak van Obama?

Met vriendelijk groeten,

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/schriftelijke-vragen-over-de-deradicaliseringsaanpak-van-isis-in-delft/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 11 september 2014 | 02h27 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Schriftelijke vragen over wachtgeld oud-wethouders

delft dick_rensen_pvda_wachtgeld_oud_wethouder_delf_en_koffiedeskundige.jpg

Voormalig PvdA wethouder Dick Rensen van Sociale Zaken geniet al vier jaar van de riante ‘oude’ wachtgeldregeling voor politici. Dick was vooral berucht om zijn urenlange slaapverwekkende monologen waardoor de koffieconsumptie in het Stadhuis tot ongekende hoogte steeg. Dick was daarom een groot koffie connaisseur.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Volgens artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Delft, 10 september 2014

Deze vragen hebben betrekking op het artikel “Stad is tonnen kwijt aan oud-wethouders” van het Algemeen Dagblad editie Delft van zaterdag 6 september jl. Oud-wethouders kosten de gemeente dik €15.000 per maand.

Vraag 1
Hoeveel wachtgeld krijgt voormalig PvdA wethouder Dick Rensen (periode 1998-2010) nu per maand?

Vraag 2
Hoeveel wachtgeld heeft Dick Rensen tot nu toe in totaal ontvangen?
Het wachtgeld voor Dick Rensen loopt pas 2017 af. Dick Rensen werkt nu bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Voor Dick Rensen geldt geen sollicitatieplicht. Maar “Een ieder zal moeten proberen om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien” (citaat wethouder Rensen).

Vraag 3
Bent u bereidt om bij SPPOH na te vragen of het een full- of parttime baan betreft?

Vraag 4
Hoeveel krijgt oud wethouder Milène Junius CDA) nu per maand van de gemeente Delft (wachtgeld plus raadsvergoeding)? Volgens de gemeente verdient Pieter Guldemond niets bij met zijn activiteiten voor Holland Festival.

Vraag 5
Hoeveel wachtgeld krijgt oud wethouder Pieter Guldemond (Stip) nu per maand? De volgende vragen hebben betrekking op het Besluit sollicitatieplicht APPA voor gewezen politieke ambtsdragers. Drie maanden na aftreden (16 mei 2014) geldt een sollicitatieplicht. Zeker in deze tijd dat de gemeente de begroting niet sluitend krijgt helpen alle kleine bezuinigingen.

Vraag 6
Welk reïntegratiebedrijf heeft het college gekozen om een plan op te stellen om passende arbeid te vinden voor laatstgenoemde twee wethouders (conform artikel 2.1)?

Vraag 7
Zijn er al reïntegratieplannen ingediend? en zo nee waarom niet? Elke belanghebbende voert gemiddeld één keer per week een sollicitatieactiviteit uit (artikel 2.5) Er zijn diverse sanctiemogelijkheden (artikel 4).

Vraag 8
Is het college bereid om de gemeenteraad elk kwartaal, via de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad, te informeren over de vordering van de sollicitatie activiteiten en wachtgeld verplichtingen van respectievelijk ex wethouder Junius en Guldemond?

Met vriendelijk groeten,

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/schriftelijke-vragen-over-wachtgeld-oud-wethouders/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 11 september 2014 | 02h05 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_239x64.jpg

Begroting 2015: tegenvaller Spoorzone nog niet op te vangen

delft raadzaal_delf_04_298x234_foto_d66.jpg

door D66 Delft

Gisteren werd bekend dat de Raad nog geen sluitende concept-begroting 2015 van het college krijgt. Het blijkt nog niet mogelijk om, met de extra tegenvaller in de Spoorzone, de Delftse inkomsten en uitgaven in balans te krijgen voor 2015.

De D66-fractie begrijpt dat extra bezuinigen steeds moeilijker wordt, gezien de enorme (20% van de totale begroting nu) bezuinigingen die al in gang zijn gezet in de vorige raadsperiode. Bovendien neemt de kans met additionele bezuinigingen toe dat er ongewenste maatschappelijke of financiële gevolgen zijn. Iets wat Delft noch Provincie als toezichthouder zou moeten willen.

Meer informatie is te vinden in de collegebrief. Vanuit de fractie kunt u meer informatie verwachten in aanloop naar de volgende raadsvergadering (25 september).

bron: https://delft.d66.nl/2014/09/10/begroting-2015-tegenvaller-spoorzone-nog-niet-op-te-vangen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 10 september 2014 | 04h36 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

De ondergang van Delft
zestien jaar bestuurd door Linkse dwazen

delft de_ondergang_van_delft_jan_de_wit.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Vanmiddag kwam het college met het bericht naar buiten dat de begroting 2015 niet meer sluitend te maken is. We zijn in een onhoudbare neerwaartse draaikolk terecht gekomen.

Er wordt ook niet aan de tijdslimiet van de begrotingsvaststelling voldaan. Delft komt onder repressief toezicht van de Provincie Zuid-Holland. De gemeenteraad heeft geen zak meer te vertellen. Nog net geen artikel 12 status.

De aangegane financiële verplichtingen voor het Stadskantoor en mega overschrijdingen in het risicovolle Spoorzone gebied zijn niet meer op te brengen door bezuinigingen.

Dit was al maanden bekend natuurlijk. D66 financieel wethouder Lucas Vokurka nam al één maand voor de verkiezingen de benen. Sindsdien is de stad dus financieel stuurloos. De politieke kwaliteit en inventiviteit van de huidige wethouders is duidelijk onvoldoende om alle lijken uit de kast aan te kunnen.

Zestien jaar lang hebben de PvdA en GroenLinks met miljoenen gesmeten. Onze algemene reserve is als sneeuw voor de zon geslonken. De hfl 223 EZH miljoenen zijn verbrast aan niet duurzame linkse hobby’s. Wie draagt nu €117 miljoen van ons tafelzilver bij aan Rijk’s spoortunnel alleen om het project te versnellen?

Tegelijk werd ook nog een schuld aangaan voor een nieuw megalomaan Stadskantoor (€87 miljoen). Tramlijn 19 onnodig tientallen miljoenen bijgedragen etc etc. Het schulden bedrag is nu buitenproportioneel groot. Het begrotingstekort is meer dan 10%.

Uit persoonlijk prestige drang van de PvdA en GroenLinks bestuurders is er zestien jaar lang potverteerd en gefeest. De wal keert nu het schip. Dit overwegend Linkse college (PvdA, GroenLinks, D66, Stip, VVD) zou gelijk de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden. Dat zou normaal zijn.

Hier niet. Het college van B&W ging vanmorgen doodleuk zoete broodjes eten met in de haast opgeroepen fractievoorzitters. (Stoelinga zit in Praag voor voetbal) Als het college niet eerst hun portefeuille ter beschikking stelt, dan zullen wij ze daartoe de komende raadvergadering oproepen.

De verkiezingsverliezers PvdA en GroenLinks moeten als hoofdschuldigen van deze ondergang zeker uit elk nieuw college wegblijven. Er moet een nieuw breed “Rechts” college komen van partijen die intrinsiek zuinig zijn op het geld van de burger. De komende decennia de vinger op de knip.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/de-ondergang-van-delft-zestien-jaar-bestuur-door-linkse-dwazen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 9 september 2014 | 17h20 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht gemeente Delft:
Delftse begroting 2015-2018 niet sluitend

Financiële last te zwaar voor gemeente

Delftse begroting 2015-2018 niet sluitend

Delft krijgt de begroting de komende drie jaar onmogelijk sluitend. De financiële lasten voor de stad zijn zo groot dat een zwaar pakket aan bezuinigingen alleen niet voldoende is. De gemeente roept de hulp in van onder meer provincie en Rijk om te komen tot oplossingen. Het college heeft de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.


Zwaar weer
Delft verkeert financieel in zwaar weer. De economische crisis en stagnatie in de ontwikkeling van bouwprojecten trekken een zware wissel op de begroting van de stad. Met name de financiële last van de Spoorzone vraagt de komende jaren te veel van het financieel draagvermogen van Delft.

Enorme bezuinigingsopgave
Om de begroting op orde te houden snijdt Delft fors in de uitgaven. Het gemeentebestuur heeft sinds 2011 al voor € 57 miljoen aan besparingen in gang gezet. Daar komt dit jaar een nieuwe bezuinigingsopgave bij van ongeveer € 16 miljoen structureel.

Structureel tekort
Het college heeft een nieuw pakket aan bezuinigingen samengesteld. Er blijft dan echter nog een gat in de begroting van structureel € 4 miljoen in 2018. Bovendien moet Delft rekening houden met een extra tegenvaller, als in oktober de uitkomsten bekend zijn van doorrekening van het project Spoorzone.

Grens bereikt
Het college stelt dat met de nieuwe bezuinigingen de grens van het maatschappelijk aanvaardbare is bereikt. De Delftse begroting is niet robuust genoeg om in economisch zwaar weer jaar in, jaar uit fors te bezuinigen én grote tegenvallers op te vangen.

Richting oplossingen
Delft kan de financiële problemen niet meer alleen oplossen. De gemeente gaat daarom in gesprek met onder meer de provincie Zuid-Holland – financieel toezichthouder voor gemeenten – en het Rijk over mogelijke oplossingen. Het bestuurlijk overleg met de provincie is gestart.

Begroting eind oktober
Het college verwacht nu de begroting over 2015 op 31 oktober te kunnen aanbieden aan de raad. Het vinden van oplossingen kost tijd; de begroting zal daarom de komende jaren niet sluiten.

Verscherpt toezicht
Omdat Delft de begroting niet op tijd levert, komt de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie. Over de precieze consequenties hiervan maakt de gemeente afspraken met de provincie. Een zogeheten artikel 12-status is voor Delft voorlopig niet aan de orde; hier gaat een jarenlang proces aan vooraf en bovendien moet er sprake zijn van een structureel slechte financiële situatie.

Informatie is te vinden op www.delft.nl/begroting
Social media: #delft #begroting

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 9 september 2014 | 16h45 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Begrotingsvoorbereiding 2015

delft begrotingsvoorbereiding_kenmerk_1703066.jpgbron: http://ris.delft.nl/...

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 9 september 2014 | 13h56 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Een nieuwe Delftse geheimziekte?
Uitnodiging persconferentie onder embargo

delft aletta_hekker_wethouder_d66_20140900.jpg

Aletta Hekker, wethouder D66 Delft.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vanmiddag om 16:00 uur geeft Aletta Hekker op haar persconferentie opening van zaken.
De uitgenodigde journalisten zijn in eerste instantie met voorkeur voorgeselecteerd.
De bezuinigingspaniek lijkt te zijn toegeslagen in de hoofden van het college.
Een uitnoding voor een persconferente onder embargo is voor mij geheel nieuw.
Een (bijgevoegde) persmededeling onder embargo is gebruikelijk.
Ik heb mij daar trouwens altijd aan gehouden, aan embargo's.
Het is overigens niet verplicht om dat te doen, maar toch.
Toen het bericht van de uitnodiging op de twitter verscheen en de geheimhouding doorbroken was, kreeg ik ineens de mededeling dat ik ook welkom was.
Het motto van het zittende college: houd alles zo lang mogelijk geheim!
Omdat mijn vraag nota bene aan een raadslid van D66 onbeantwoord bleef, weet ik niet of de raadsleden formeel zijn ingelicht over de te houden persconferentie van vanmiddag?
Ook bij de fractie van D66 Delft lijkt een taboe te heersen op transparante en tijdige berichtgeving?
Hier laat ik het nu maar even bij.
Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd en geschreven.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 9 september 2014 | 05h07 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Ik mag niet zomaar wat roepen van David!
David van Dis gaat met me in twitter-debat
hfvh

delft david_van_dis_cda_2014_ris.jpg

David van Dis, raadslid CDA

Lees de twitters van beneden naar boven
David een opmerking, waarom ontbreekt je persoonlijke foto op je twitteraccount? Heb je iets te verbergen? Accounts zonder personnlijke foto's mijd ik normaliter en zeker als ik niet weet wie er achter zit.

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis politiek is alert zijn en dan snel reageren! niet een week later want dan is er weer wat anders aan de hand. delft niet gewend 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl Nounou, wat een overhaaste conclusies opeens. Geretweet door harrie fruytvhertog 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis ff genoeg zo, even goeie vrienden. ik ga in de zon wandelen 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis bij sint sebastiaansbrug is dat aardig gelukt! tien miljoen te duur! bevolking heeft er inmiddels weet van schuldige: CDA 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis oppositie bereikt geen reet! onjuiste zaken afbranden en zorgen dat de bewoners er kennis van kunnen nemen via de pers! 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl Gebeurd zo af en toe. Meeste tijd gaat toch zitten in dingen proberen te bereiken in raad ipv meningen de wereld insturen. Geretweet door harrie fruytvhertog 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis vragen, vragen en nog eens vragen. daar zijn de delftse rl goed in! een persoonlijke mening geven op de website ho maar 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl Volgens mij spreekt uit die vragen ook een mening. Eerst goed informeren, dan vervolgacties. Geretweet door harrie fruytvhertog 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis @CDAdelft al bang om een poller te verplaatsen vd nld naar de koepoort brug! gevolg: nog steeds ronkende teringcars op de nld 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis aboutaleb scoort in de landelijke pers. bas werd afgezeken als bedelaar op de tv. heb jij ook ervaring mee dacht ik zo! 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl Roepen, en dan? Dit najaar kunnen we concreet focus aanbrengen in het veiligheidsbeleid, tot die tijd is het voor de bühne. Geretweet door harrie fruytvhertog 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis beter geen vragen stellen maar je mening opschrijven en hup op de cda site plaatsen. laat zien wie je bent minder neutraal zijn 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl CDA heeft voor het reces hier nog vragen over gesteld en komt er op terug bij vaststellen veiligheidsplan 2015-2018 1/2 Geretweet door harrie fruytvhertog 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@DavidvanDis probleem: jij roept helemaal niks! je bent n JA-knikker! neem voorbeeld aan Aboutaleb! amsterdammer met rotterdamse mentaliteit 14u

David van Dis @DavidvanDis
@PolitiekDelftnl Zomaar wat roepen op het moment dat je er verder niks mee doet of kan doen helpt ook niks. 2/2 14u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
de onnozele JA-knikkers in de raad volgen trouw de voorzitter en doen vervolgens dus ook helemaal niets. http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
Bas geeft weer eens het verkeerde bestuurlijke voorbeeld aan de raad door openlijk non-verbaal te handelen. http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
Brammetje de wakkere man van 'Stadsbehang' twittert 'En toen was het weer maandag ...'
http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
Ervaringsdeskundige Bram eerder twee keer gevraagd om een jihadisten reactie, maar die bleef uit!
http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
de Delftse politiek is weer eens ingeslapen en heeft geen openlijke mening! Als het nodig is, hoor je ze niet
http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
Ahmed Aboutaleb moet in de regio 'Groot Rotterdam' de strijd tegen de jihadstrijders tot nu toe geheel alleen trekken http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 15u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
Lokale aanpak jihadstrijders faalt in Delft
http://www.politiekdelft.nl/pd201437.html#aanpakjihadstrijdersfaalt … 17u

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@StoopBram
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/2039643/2014/09/06/5-000-euro-voor-jonge-Belgen-die-in-Syrie-willen-vechten.dhtml … 7 september

harrie fruytvhertog @PolitiekDelftnl
@StoopBram ik mis jouw twitter reactie jihadstrijders?
schrijf je nog stukje vanavond met standpunt @Stadsbelangen ?
http://onafhankelijkdelft.nl/burgemeester-bas-verkerk-doodstil-over-delftse-jihadstrijders/ … 7 september

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 9 september 2014 | 01h35 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

D66 raadslid Kim Huijpen getrouwd in raadszaal, wie volgt?

delft kim_huijpen_martijn_nolen_huwelijk_20140907_raadszaal_delft_d66_raadslid.jpg

Delft. Raadszaal in Stadhuis op de Markt.

door Jan de Wit

Er moet meer getrouwd worden. Goed voor de gemeente financiën. Kim Huijben gaf zondag het goede voorbeeld. Hier de prijzen. Dat brengt het vreemdgaan weer een beetje in evenwicht.

--------------------
——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Getrouwd!
Datum: Sun, 7 Sep 2014 23:50:44 +0200
Van: Kim Huijpen <imhuijpen@gmail.com>
CC: L.J. van der Hoek <lvanderh@telfort.nl>

Beste collega raadsleden, commissieleden, burgemeester en medewerkers van de griffie,

Gisteren ben ik getrouwd met Martijn Nolen. We hadden het voorrecht elkaar het jawoord te mogen geven in onze mooie raadzaal. De bijzondere en ontroerende ceremonie werd geleid door voormalig raadslid Leja van der Hoek.
Martijn en ik kijken met heel veel plezier terug op een fantastische dag. Hartelijk bedankt voor de felicitaties, het meeleven de afgelopen weken en het lieve kaartje!
We vertrekken morgen voor ruim twee weken naar New-England. Wij zien elkaar weer bij de raadsvergadering van 25 september.
Hartelijke groeten, ook namens Martijn,
Kim
Kim Huijpen
Gemeenteraadslid
D66 Delft

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/d66-raadslid-kim-huijpen-getrouwd-in-raadszaal-wie-volgt/

--------------------

delft logo_gemeente_delft_20140700.jpg

TARIEVEN HUWELIJK

TROUWEN OF PARTNERSCHAP AANGAAN
Tarieven 2014
Maandag t/m donderdag: € 410,00
Vrijdag: € 563,00
Zaterdag: € 1.010,00
Zondag: € 1.890,00
Aanbetaling/annuleringskosten: € 60,40

Bij een andere locatie dan het stadhuis kan de beheerder extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van de locatie.
...
ZATERDAG EN ZONDAG
In het stadhuis is er op zaterdag en zondag een luxere omlijsting, zoals:
Ontvangst met rode loper
Palmen
Meer parkeerplaatsen
2 bodes
Mogelijkheid tot het maken van foto's in Het Steen
Carillonspel Nieuwe Kerk bij komen en gaan (niet op zondag mogelijk)

bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Trouwen_in_Delft/Tarieven_huwelijk

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 september 2014 | 12h04 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

Lokale aanpak jihadstrijders faalt in Delft

door harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Ahmed Aboutaleb moet in de regio 'Groot Rotterdam' de strijd tegen de jihadstrijders tot nu toe geheel alleen trekken.
Aboutaleb doet dat dan ook en scoort landelijk met zijn standpunten!
Van Bas Verkerk hoor je helemaal niets meer sinds zijn afgang op de TV waar hij om geld bedelde.
Evenzo van de plaatselijke politici hoor je iets, ook die zwijgen als het graf.
Iedereen kruipt in zijn hok uitgezonderd Jan de Wit.
De grote volkse stadspartij staat er zoals gewoonlijk weer eens alleen voor.

delft delft ahmed_aboutaleb_20140900.jpg Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam:
'jihadisten plegen verraad'

delft
delft joost_eerdmans_20140900.jpg Joost Eerdmans, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam:
'jihadisten plegen verraad'

delft
delft jan_de_wit_20140900.jpg Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft:
Dus voormalig ISIS of Al-Qaida strijders, die nog niet terechtgestaan hebben, kunnen gewoon bij de gemeente Delft aankloppen.
Bas Verkerk heeft het falen van zijn anti-radicaliseringsbeleid al ingebouwd voordat hij begonnen is. Forum was van het begin af aan een verkeerde keuze. Welke idioot heeft dat geadviseerd?
Met zijn machteloze beleid heeft Verkerk de teruggekeerde Jihadstrijders heilig verklaard.

delft
delft harrie_fruyt_van_hertog_20140900.jpg harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl:
de Delftse politiek is weer eens ingeslapen en heeft geen openlijke mening! Als het nodig is, hoor je ze niet!

delft
delft bram_stoop_20140900.jpg Bram Stoop, raadslid Stadsbelangen:
Brammetje de wakkere man van 'Stadsbehang' twittert 'En toen was het weer maandag ...'
Ervaringsdeskundige Bram eerder twee keer gevraagd om een jihadisten reactie, maar die bleef uit!
De TRIX-man geeft nooit klip en klaar rechtstreekse antwoorden!

delft
delft bas_verkerk_20140900.jpg Bas verkerk, burgemeester Delft:
Bas geeft weer eens het verkeerde bestuurlijke voorbeeld aan de raad door openlijk non-verbaal te handelen.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb doet het voor en daar kan burgemeester Bas Verkerk nog van leren!

delft
delft gemeenteraad_delft_20140900.jpg Delftse raadsleden:
de onnozele JA-knikkers in de raad volgen trouw de voorzitter en doen vervolgens dus ook helemaal niets.

delft TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 september 2014 | 00h03 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft harrie_fruyt_van_hertog_20070303_205610.jpg

Het leven na operatie TURP

Lees mijn nieuwe (65+) column op mijn weblog.
bron: http://www.harriefruytvanhertog.nl/uncategorized/het-leven-na-operatie-turp/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 september 2014 | 00h02 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Delft op dood spoor met Forum deradicalisering van Jihadisten

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Sinds januari 2014 heeft burgemeester Verkerk geen enkele informatie meer gestuurd naar de raad over Syriëgangers. De zogenaamde politiek correcte benaming van Jihadstrijders..

Uit het AD van 28 januari vernam ik dat hij Forum radicaliseringsexpert El Madkouri had ingeschakeld om contact te leggen met de teruggekeerde Jihadstrijders.

Maar nu is El Madkouri op staande voet ontslagen bij Forum. In de Volkskrant van 21 augustus staat dat uit betrouwbare bron klonk dat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn positie bij Forum.

Als programmaleider zou Madkouri adviesbureaus hebben ingehuurd die hem voor het aanbrengen van de klus hoge percentages hebben betaald. Madkouri is tevens PvdA raadslid in Culemborg.

De net vertrokken Forum directeur Sadik Haichaoui kwam onder dezelfde verdachtmaking in de media. Forum is een door en door corrupte club die een uitwas is van de PvdA/GL multiculturele samenleving dogma’s uit de vorige eeuw. De allochtoon was heilig verklaard in de linkse kerk.

Ik wil weten of in Delft van zelfde oplichtingspraktijken met externe bureaus sprake is?

Het is zo erg dat zelfs PvdA minister Asscher per 1 januari 2015 de gehele subsidie van 5,5 miljoen/jaar heeft stop gezet. Forum is in een palliatieve sedatie toestand en sterft. Daarvoor is oud top ambtenaar Dortland aangesteld voor €1200 per dag.

Waarom heeft Bas Verkerk Forum ingehuurd als je dit allemaal gewoon op internet kan vinden? Bas Verkerk heeft het falen van zijn anti-radicaliseringsbeleid al ingebouwd voordat hij begonnen is. Forum was van het begin af aan een verkeerde keuze. Welke idioot heeft dat geadviseerd?

Er zijn nu drie mogelijke kennisinstituten die zich met radicalisering bezig houden. Ik heb totaal geen vertrouwen meer in de keuzes van burgemeester Bas Verkerk. Die laat zich volledig aansturen door de PvdA en GL die hun Jihadvriendjes beschermen. Ik zal Verkerk vragen om de raad mee te laten beslissen in de keuze van een vervanger.

Ook heeft de gemeente van 1 januari tot 1 juli specialistische hulp gekregen van het Rijk over de jihaddreiging. Wie is die specialist dan? Daar heb ik nog niks van gehoord. Ondanks dat het dreigingsniveau in Delft substantieel is, probeert Verkerk alles zoveel mogelijk uit zicht van de gemeenteraad te houden. Die rust bedriegt. Met zijn machteloze beleid heeft Verkerk de teruggekeerde Jihadstrijders heilig verklaard.

Reden om snel ophelderende vragen te stellen. Jammer jammer, het moet maar weer.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/delft-op-dood-spoor-met-forum-deradicalisering-van-jihadisten/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 8 september 2014 | 00h01 | week 37 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Burgemeester Bas Verkerk muisstil over Delftse Jihadstrijders

delft yvonne_van_delft_fvz_gl_leiden.jpg

Yvonne van Delft hoofd veiligheid gemeente Delft. In Star Trek outfit als de fractievoorzitter van GroenLinks in Leiden.

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

In Delft hebben de Linkse ambtenaren de macht. Zelfs burgemeester Verkerk zien we zelden in de media verschijnen over zijn portefeuille veiligheid en dus Jihadstrijders.

Het slappe Delftse Linkse anti radicaliserings-beleid kan gewoon doorgaan nu VVD minister Opstelten een met veel bombarie aangekondigd, en nu al afgeschoten actieplan tegen moslimextremisme heeft teruggetrokken..

In de Delftse Post van 21 mei jl. gaf het Hoofd veiligheid Yvonne van Delft aan dat de gemeente Delft teruggekeerde Jihadstrijders net zo behandeld als ieder ander. .” Terugkerende jongeren maken kans op huisvesting, een baan, eventueel schuldsanering, psychische zorg en een uitkering, zolang zij geen werk vinden”

Yvonne van Delft: “kortom, zij hebben dezelfde rechten als iedere andere Delftenaar”

Dus voormalig ISIS of Al-Qaida strijders, die nog niet terechtgestaan hebben, kunnen gewoon bij de gemeente Delft aankloppen. Ze worden actief geholpen en kunnen rustig recupereren in de Bijstand. Dat vinden trouwens alle andere partijen in de gemeenteraad ook. Linkse gelijkheidsideaal idioten. Wij zijn de enige partij die een keiharde en transparante OM aanpak wil van deze moordenaars.

De meerderheid van de Delftenaren die ik spreek heeft totaal geen begrip voor deze slappe houding van de overheid. “Laat ze maar lekker op Jihadreis vertrekken”, opgeruimd staat netjes. Maar dan wel gelijk even je Nederlandse paspoort inleveren. Wie zich aansluit bij terroristische islam moordcommando’s dulden wij hier niet meer. Minister Opstelten kon op zijn spiekbriefjes geen antwoord vinden.

Het veiligheidsgevaar voor ons zit hem niet in de vertrekkers, maar in de terugkeerders. Die hebben helaas gefaald om martelaar te worden. Uit anonieme interviews van Jihadveteranen blijkt dat die wel allemaal in Syrië een gevechtstraining hebben gevolgd. Bij terugkomst zullen ze dat allemaal vergeten zijn. De ouders van Jihadgangers houden zich ook volledig van de domme, want die weten dat hun zoon of dochter mogelijk wordt opgepakt als ze de waarheid vertellen.

Volgens Van Delft valt het Jihadisme reuze mee. Er zijn pas vijf Delftse Jihadstrijders omgekomen in Syrië. In het NRC zei ze dat “Door fijnstof vallen in Europa meer doden dan door terrorisme”. Alleen een ras Groenlinkser verzint zo iets onzinnigs.

Dus pas als er hier doden gaan vallen door aanslagen, pas dan gaan we die teruggekeerde terroristen een brief sturen of ze op het Politiebureau willen komen praten. Er zitten nog minimaal 15 Delftse Jihadstrijders in Syrië. De werving op internet gaat gestaag door en de aantrekkingskracht is nog groter door het succes van ISIS. In België krijgen ze nu €5000 zakgeld geboden. De Europese Jihadisten zijn erg gewild want ze horen tot het meest volgzame geloofsfanatici.

Ondertussen gaat het slappe (Groen) Linkse theedrink beleid hier gewoon door. Ik vind dat Delft alle teruggekeerde Jihadstrijders ten eerste moet uitschrijven uit het bevolkingsregister en ten tweede direct moet overdragen aan Justitie. Elke hulp van de gemeente moet gestaakt worden. Het zijn barbaren die onze democratische rechtsstaat verwerpen en de sharia willen invoeren. Die horen hier niet thuis. Het staat iedereen vrij om zich in het ISIS kalifaat in Irak te vestigen. Alleen verlies je dan direct het Nederlanderschap.

Terugkeerders zijn in mijn ogen allemaal verdachten van terroristische daden of hulp aan terroristische organisaties. Binnenkort is het weer 11 september. Ook dat was een actie van een handjevol hoogopgeleide Al Qaida martelaren. Hoofd Veiligheid Yvonne van Delft is dat blijkbaar allang weer vergeten. Lafaard burgemeester Bas Verkerk laat binnenkort weer een vage ambtelijke brief aan de raad schrijven door Van Delft. Pappen, nathouden en theeslurpen van ons subsidiegeld..

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/burgemeester-bas-verkerk-doodstil-over-delftse-jihadstrijders/

TERUG NAAR BOVEN

delft

Tweets van @PolitiekDelftnlhtml5 logo