PERSOONLIJKE WEBLOG    http://www.harriefruytvanhertog.nl
TWITTER - harrie fruyt van hertog redacteur politiekdelft.nl
VIDEO'S door harrie fruyt van hertog (PRODEO) op YouTube
OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft
OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

delft
zondag | 31 augustus 2014 | 02h19 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Duo Luidruchtig
Francoise en Jantine

delft duo_luidruchtig_francoise_en_jantine_20140830151820.jpg

Duo Luidruchtig Francoise en Jantine.
http://www.hansentertainment.nl/

De vloer op ... improvisatie theater

Zaterdagmiddag ben ik langs gegaan bij het Rietveld Theater.
Bij binnenkomst werd ik begroet door het Duo Luidruchtig.
In het Rietveld Theater is ook de Theaternetwerk School gehuisvest.
Ik wilde mij aanmelden voor één van de cursussen voor 55plussers.
Mijn intresse ging uit naar De vloer op ... improvisatie theater.
Regisseur Janine Doornbos was zelf niet aanwezig maar bericht mij nog.
Zes lessen, aanvang 10h45 en kosten € 25,00 per dubbele les.
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 22h06 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft bezet opnieuw een TOP 1 positie!
Nu met relatief de meeste windhappers!
Goed voor de Delftse economie toch?
Eerder waren het de wildplassers!
hfvh

delft windhappers_delft_20140800.jpg

In Delft wonen 585 windhappers.

Ruud Lek VVD: geen inkomen, veel geld

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft Postbus 78 2600 ME Delft Schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde Gemeenteraad

Inzake: bericht over Fraude in Delft: geen inkomen, veel geld.

Delft, 26 augustus 2014 Geacht College, In de landelijke media (NRCnext) werd op vrijdag 22 augustus 2014 nieuws bekend over zogenaamde Windhappers (geen inkomen, veel geld). Uit cijfers van de Belastingdienst zou Delft landelijk gezien de meeste van dit soort inwoners hebben. Het zijn mensen met bijvoorbeeld een dure auto of boot maar op papier hebben zij nauwelijks of geen inkomsten. Dit zou kunnen duiden op belastingontduiking.

De VVD Delft maakt zich zorgen over mogelijke bovenmatige belastingfraude in Delft en over het imago van de stad en stelt daarom de volgende vragen aan het college.

1) Bent u bekend met bovenstaande problematiek en bijgaand artikel? Zie: http://www.nrcq.nl/2014/08/21/de-meeste-windhappers-geen-inkomen-veel-geld-vind-je-in-delft

2) Hoeveel Delftenaren kunnen worden aangemerkt als "Windhapper"?

3) Hoeveel belastinginkomsten loopt de overheid hierdoor naar schatting mis?

4) De aanpak van deze vorm van fraude vindt plaats via een samenwerking van de gemeente, politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten. Is de gemeente van plan om deze samenwerking te intensiveren n.a.v. deze berichtgeving?

5) Het imago van Delft heeft door de publicatie in de landelijke pers schade opgelopen. Hoe denkt het college dit te kunnen repareren?

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet

Met vriendelijke groet,

Ruud Lek
Commissielid VVD-Delft

ruud.lek@vvddelft.nl

bron: http://ris.delft.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 19h58 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Waar verkeerd stemgedrag toe leidt!
Inwoners krijgen waar ze recht op hebben!
Dictator Ernst Damen PvdA was de baas!
SP Delft stelt collegebeleid nu aan de kaak!
hfvh

delft spoorzone_minderop_sp20140829.jpg

Onlangs werd bekend dat de gmeente Delft door verlies op het Spoozoneproject flink in de financiële problemen komt. SP-raadsleden Lieke van Rossum en Maurits Bongers kwamen vandaag met deze open brief over hoe het zo ver heeft kunnen komen.
(FOTO: M.M.MINDERHOUD)

SLECHT BELEID OORZAAK FINANCIËLE PROBLEMEN GEMEENTE DELFT

door Lieke van Rossum en Maurits Bongers, Gemeenteraadsleden SP

Beste lezer,

Onlangs werd bekend dat de gemeente Delft enorme verliezen gaat maken op het project Spoorzone. Zo veel, dat de financiële situatie van de stad zorgwekkend is, en Delft op termijn zelfs failliet kan gaan.

Dan vraag je je eerst af: hoe heeft het zo ver kunnen komen? De gemeenteraad kreeg de afgelopen jaren elk kwartaal een rapportage over de risico's van het Spoorzoneproject. Heeft de zich dan nergens druk over gemaakt? Of heeft de gemeente niet op tijd de goede informatie gegeven?

Het antwoord is volgens de SP: beide. Al jarenlang neemt de gemeenteraad besluiten over de spoorzone, en ontvangt daarover dus informatie. In 2011 was bijvoorbeeld al bekend dat er zo'n 19 miljoen euro tekort zou zijn op de verkoop van grond in het gebied. En daar is weldegelijk over gesproken. De SP waarschuwde destijds voor de financiële gevolgen van het project, partijen als D66, Groen Links en PvdA, maakten zich niet druk: dat zou wel opgelost worden.

Daarnaast was ook de informatievoorziening vanuit de gemeente ondermaats. Zo heeft de SP er tussen 2006 en 2010 talloze keren op aangedrongen de Business Case (begroting) van het Spoorzoneproject in te kunnen zien, maar dit werd pas na de verkiezingen van 2010 toegestaan. De afgelopen jaren was bekend dat er verlies zou zijn bij de grondopbrengsten, maar dat er ineens het enorme bedrag van 30 miljoen extra verdampt is, was voor iedereen een heel onaangename verrassing. Het lijkt ook niet toevallig dat de gemeente dit naar buiten heeft gebracht in de zomer, wanneer er geen gemeenteraadsvergaderingen zijn.

Maar behalve dat de collegepartijen weinig kritisch zijn geweest en de gemeente duidelijk niet graag met slecht nieuws kwam, is er nog een veel belangrijker reden dat Delft in de financiële problemen is geraakt. Er is door het huidige en vorige colleges domweg voor gekozen om te veel grote, te dure en risicovolle projecten te beginnen. Een nieuwe spoorlijn en station waren nodig. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor Delft en daarin moeten geïnvesteerd worden. Maar de bouw van een miljoenenslurpend stadskantoor is een regelrecht prestigeproject. De SP en stadspartijen Stadsbelangen en Onanhankelijk Delft, wilden als enige Delftse partijen de bouw voorkomen en het geld beter gebruiken. En wat te denken van de deelname van de gemeente aan de bedrijventerreinen Technopolis (9 miljoen verlies) en Harnaschpolder (9,5 miljoen verlies). En, heel recent, de keuze voor een veel duurdere Sebastiaansbrug (meerkosten: geheim).

Het is natuurlijk waar dat de (vastgoed) crisis heeft bijgedragen aan de hoogte van deze verliezen. Maar ze zijn allereerst ontstaan door het starten van deze financieel risicovolle projecten. Dat is een politieke keus en slecht financieel beleid. Het totaal van de tekorten op verliesgevende projecten gaat inmiddels richting 200 miljoen en de gevolgen daarvan zijn hoe dan ook dramatisch. De afgelopen jaren is er al 40 miljoen per jaar bezuinigd (bijna 12% van de begroting). De komende jaren zal daar nog minstens 36 miljoen per jaar extra bovenop komen. Dat heeft al geleid tot het sluiten van buurthuizen, jongeren centra en een bibliotheek. Tot bezuinigingen op thuiszorg en schuldhulpverlening en tot verkoop van speeltuinen en kinderboerderijen.

De SP maakt zich daarom grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe miljoenenverliezen voor alle voorzieningen in de stad, voor de ondersteuning van mensen met lage inkomens en voor de zorg. Vlak voor de zomer kwam in de gemeenteraad ineens de uitdrukking 'heilige huisjes' in zwang. Volgens veel van de collegepartijen kunnen we in Delft nu geen heilige huisjes meer hebben. Wat betekent dat? Volgens ons betekent dat gewoon dat er straks niets ontzien wordt in een enorme kaalslag op de Delftse voorzieningen. En zo dreigen vele Delftse inwoners de dupe van de prestigedrang van weinigen te worden. Dat moeten we niet laten gebeuren!

Oplossingen aandragen zal de SP zeker ook, denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van de contracten met ontwikkelaars die niet bouwen, een goedkoper type Sebastiaansbrug en de budgetten voor stadsmarketing stopzetten. De SP heeft, als enige Delftse partij, een hoofdstuk met mogelijke bezuinigingen in het verkiezingsprogramma staan, en denkt dus wel degelijk aan de centen. Maar we laten ons niet wijsmaken dat we nu slechts het slachtoffer zijn van het 'natuurverschijnsel' vastgoedcrisis en dat niemand iets aan de huidige situatie in Delft heeft kunnen doen. Met deze brief willen we laten zien dat we – al jaren geleden – aan de bel trokken over deze financiën en alternatieven hebben aangedragen, maar dat de ene partij de ander niet is. Het is tijd voor coalitiepartijen D66, PvdA, Stip, GroenLinks en VVD om conclusies te trekken. Want dat het anders moet, dat is nu wel bewezen.

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/08/slecht-beleid-oorzaak-financiele-problemen-gemeente-delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 19h12 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Nou, nou, nou zeg!
Hoezo graaiers?
Maximaal 20 minuten kletsen voor € 967,00
Tarief naar rato op uurbasis € 2.901,00
De Rutte norm maximaal € 250,00 per uur!
hfvh

delft jan_de_wit_raadsvergoeding_20140800.jpg

Raadslid! Wat schuift dat nou DE WIT?

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Nu ik door die PowNed uitzendingen wat bekender ben geworden, stellen velen mij de vraag: “wat schuift dat nou raadslid zijn in Delft?”

Nou genoeg. Ik krijg €967 netto/maand. Maar een fractievoorzitter krijgt 3% meer. Voor gewone arbeider aanzienlijk veel extra beleg op zijn dagelijks brood. Maar voor succesvolle bestuurders/ ondernemers een fooitje.

Dan krijg ik al snel de volgende vraag. Wat moet je daar voor doen?

Nou, één commissievergadering en één raadsvergadering uitzitten. Dat is genoeg voor de meerderheid.

Wat doe je daar dan?

Nou je krijgt in het gunstigste geval bij die twee vergaderingen hoogstens 10 minuten spreektijd. Maar de meerderheid van de raadsleden zegt niks.

Jan Peter de Wit

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/raadslid-wat-schuift-dat-nou-de-wit/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 18h14 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft nationaal_waterplan_2008.jpg

Guido van der Wedden Waterschapspartij:
Prinsjesdag: waterproblemen Randstad worden niet opgelost

Het water bedreigt ons van twee kanten: van zee en van de rivieren. Waar die watermassa’s elkaar ontmoeten, ligt veel land - waaronder Delfland - meters beneden zeeniveau. Het ontwerp Nationaal Waterplan bracht dit met onderstaande illustratie van de waterproblemen in de Randstad in beeld: zowel de verzilting, de overstromingsrisico’s alsmede de knellende zoetwatervoorziening.
...

bron: http://guidovanderwedden.ning.com/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 02h58 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Opvulling vacature nieuwe griffier duurt veels te lang

door Jan de Wit

Zonder goede griffier ben ik zwaar in het nadeel als oppositieraadslid. De gemeenteraad zit al vijf maanden zonder griffier.
Met de hoge werkloosheid moet dat niet zo moeilijk zijn lijkt mij. De griffier moet tegengas kunnen geven bij het college en gemeentesecretaris.
Hoog tijd om aan de bel te trekken bij de werkgevers commissie van de gemeenteraad die uit twee raadsleden en vreemd genoeg uit een ex-wethouder bestaat.

Lees meer

——– Origineel bericht ——–
Onderwerp: Vragen aan de werkgeverscommissie over uitblijven voordracht nieuwe griffier
Datum: Thu, 28 Aug 2014 17:43:17 +0200
Van: jan peter de wit <jpdewit@ziggo.nl>
Aan: Ernst Damen <ernst@ernstdamen.nl>, Milène Junius <mjunius@Delft.nl>, aad meuleman <ameul@ziggo.nl>, Griffie <Griffie@Delft.nl>, Martin Stoelinga <ruisch@ziggo.nl>, jos van koppen <josvankoppen@hotmail.com>, jolanda-gala gaal <jolandagaal-gala@hotmail.com>

Beste werkgeverscommisieleden Milène, Aad en Ernst
Navraag leerde mij dat jullie pas in september de werving voor de nieuwe griffier willen starten, zowel intern als extern.
Dat duurt wel erg lang en dientengevolge is de gemeenteraad zwaar verzwakt zonder kwalitatief goede griffier.

Toen de vorige griffier Luuk van Luyk op 29 maart 2013 opstapte werd er al op 27 juni een nieuwe griffier aan de fracties voorgesteld.
Begin april is griffier Ransdorp op aandringen van de meerderheid vn de gemeenteraad vertrokken.
Op 5 juni zijn jullie door de gemeenteraad benoemd en sindsdien heb ik nog niets vernomen.
Er had allang een vacature geplaatst moeten worden. Ik heb nog niets van jullie gehoord. En kom nu niet met het excuus van het zomerreces.
Ik vind dat jullie veel te laks zijn met deze opvolging. De raad zit al vijf maanden zonder echte griffier.

Ten tweede ben ik het er totaal niet eens dat er intern onder ambtenaren geworven wordt.
Ik maak hierbij bezwaar tegen het feit dat voormalig CDA wethouder Junius die nu raadslid is, dat gaat beoordelen omdat ze mogelijk voorheen met deze personen leiding gegeven heeft en dus het gevaar van vriendjespolitiek op de loer ligt.
Ook heb ik op voorhand geen vertrouwen in de volledige onafhankelijkheid van een ambtenaar die voorheen opdrachten heeft uitgevoerd van het college.

Ik heb ook nog steeds geen functioneringsprofiel gezien. Hoe komt dat?
Ik vind dat alle raadsleden daar hun bijdrage aan moeten kunnen leveren.
Ik wil hierbij gelijk aangeven dat gezien de slechte ervaring die wij met de vorige griffier hadden, dat de nieuwe kandidaat minimaal over een academische juridische graad moet beschikken.
Het een en ander is het gevolg van de juridische aanvaringen die wij met het college en gemeenteraad hadden.

Ik heb tevens nog wat aanvullende vragen betreffende de vertrokken griffier L. Ransdorp
Aangezien dit een publieke functie betreft, is openbaarheid geboden Heeft mevr. Ransdorp een ontslagvergoeding gekregen? En Zo ja wat?
Zijn er nog wachtgeldverplichtingen? En Zo ja welke?

Met vriendelijke groet
Jan Peter de Wit

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/opvulling-vacature-nieuwe-grifier-duurt-veels-te-lang/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 29 augustus 2014 | 02h36 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

Delft/Den Haag Kennisstad

door Gerrit Jan Valk Commissielid/niet-raadslid en David van Dis Fractievoorzitter

Op dinsdag 26 augustus werd het CDA Delft verrast door een bericht in het Algemeen Dagblad waarin de decaan van de Haagse Campus aangaf dat meerdere opleidingen van de TU Delft naar Den Haag gaan verhuizen. Dit bericht kwam nauwelijks een half jaar nadat ook de Delftse kennisinstelling TNO aankondigde haar hoofdkantoor én een onderzoeksvestiging van Delft naar Den Haag te verplaatsen.

Wat het CDA misschien nog wel meer verraste was de wederom laconieke houding van enkele andere Delftse politieke partijen op dit nieuws. Een jubeltweet van een raadslid van D66 in Den Haag werd door een raadslid van D66 in Delft zonder enige kritische opmerking geretweet. En de fractievoorzitter van studentenpartij STIP verklaarde in het Algemeen Dagblad het vertrek van enkele opleidingen van de TU Delft naar Den Haag “geen probleem” te vinden.

Lees meer

Op zich is deze houding consistent want ook bij het aangekondigde vertrek van 700 arbeidsplaatsen bij TNO naar Den Haag was de houding van een meerderheid van de Gemeenteraad dat we vooral blij moesten zijn dat de banen naar Den Haag gingen en voor de regio behouden bleven. De TU heeft inmiddels officieel gecommuniceerd dat de ‘schade’ wel meevalt en dat de soep niet zo heet moet worden gegeten. Rome werd echter ook niet in 1 dag gebouwd en de signalen dat Den Haag een grotere rol wil voor universitaire opleidingen binnen haar stadsgrenzen zijn verre van nieuw. Het bericht gisteren was in die zin dan ook níet verrassend.

Maar toch is het vreemd… het kan niet zo zijn dat successen (bv. nieuwe bedrijven die zich in Delft vestigen) op het gebied van kenniseconomie worden gepresenteerd als een succes van het Delftse beleid, en dat bij slechte berichten (verdwijnen van honderden banen) schouderophalend wordt gewezen op externe factoren. Het CDA pleit voor een eerlijke houding ten opzichte van het kenniseconomiebeleid, waarbij Delft aantoonbaar profijt heeft van de miljoenen die er jaarlijks in het beleid worden gestopt. En zo niet, dan moet Delft haar beleid tegen het licht houden. Het CDA gaat deze discussie graag aan.

Een sportschool die veel geld besteedt aan de werving van enkele nieuwe leden, maar ook de schouders ophaalt als tegelijkertijd veel meer leden hun lidmaatschap opzeggen, is geen lang leven beschoren. Het CDA vindt dat Delft moet vooral proberen de kenniswerkersbanen voor Delft te behouden. Delft moet niet enkel een stad worden van startups, maar die tegelijk haar positie als kennisstad aan Den Haag overgeeft. Den Haag Kennisstad… klinkt voor ons toch niet zo aantrekkelijk.

Net als bij het vertrek van ruim 700 arbeidsplaatsen van TNO naar Den Haag, heeft het CDA weer gevraagd aan het College wat zij gaan doen tegen de kennisleegloop van Delft. De schriftelijke vragen zijn hier te vinden.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/delftden-haag-kennisstad/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 12h46 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

door Jan de Wit, raadslid Onafhankelijk Delft

Gerechtshof Den Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Onderwerp Klaagschrift ex artikel 12 Strafvordering
Inzake dossiernummer (088) 6698024

Geeft eerbiedig te kennen:
Ik doe mijn beklag over bijgevoegd sepot van Officier van Justitie mr. P.M. Gruppelaar inzake aangifte tegen burgemeester Verkerk.
Ik ben van mening dat er wel degelijk aanleiding is voor vervolging van burgemeester Bas Verkerk.
De officier gebruikt een tweetal argumenten. Deze zal ik puntsgewijs noemen en weerleggen:
1
A De OvJ stelt dat als geheim verklaarde informatie via de media of een raadslid naar buiten is gebracht deze daarna als openbaar beschouwd kan worden. Als iets gelekt is, is dat geen vrijbrief voor een bestuurder die onder ambtseed staat om dat te beamen of te bekrachtigen zolang de de geheimhouding niet is opgegeven. Zie uitspraak Hoge raad 2013:2550 en Hoge Raad 2010:BM2422. En tevens recent bij de uitspraak die betrekking had op mij waarin de OvJ zelf aangeeft in RBDHA:2014:4006 waarin de OvJ stelt dat “Naar de mening van de officier van justitie dient voorbij te worden gegaan aan het standpunt van verdachte dat geen sprake is van een schending van een geheim omdat het rapport al eerder was ‘gelekt’, aangezien die opvatting geen steun vindt in de wet of jurisprudentie”

B Op het moment van lekken was er geen enkel bedrag over de meerkosten van de St Sebastiaansbrug bekend. Zelfs niet dat er meerkosten waren. In het AD had SP raadslid Bongers enkel aangegeven dat de St. Sebastiaansbrug meer geld zou gaan kosten. Verder stond er dat anonieme bronnen melden dat dit enkele miljoenen waren. Het is geen enkel wettelijk gebaseerd verweer voor Verkerk dat de OvJ Gruppelaar anonieme bronnen opvoert in een dagblad artikel die ook nog een geen enkel absoluut bedroeg noemen. Burgemeester Verkerk heeft in feite op basis van dat niet verifieerbaar artikel een absoluut bedrag van meerkosten van 1,9 miljoen genoemd terwijl hij uit hoofde van zijn ambt had moeten weten dat de gemeenteraad/commissie daar nog steeds geheimhouding op had liggen.

C Ook een hard bewijs is dat op het moment van lekken van Verkerk omstreeks 10 februari 2014 er nog steeds commissiegeheimhouding op lag. Want een paar dagen later op 13 februari 2014 voor aanvang van de commissievergadering SVR op 1915 een extra besloten vergadering is ingelast op verzoek van het college. Daarin besloot de meerderheid van de partijen op aanvraag van het college ineens om de meerkosten van 1,9 miljoen voor de St. Sebastiaansbrug openbaar te verklaren. Maar dat kan niet met terugwerkende kracht. Verslagen van besloten vergaderingen kan een raadslid alleen ter inzage krijgen. Dus helaas kan ik deze niet bijvoegen.

2
OvJ zegt dat de bedragen in het Addendum van de overeenkomst St. Sebastiaansbrug die geheim zijn verklaard in feite overbodig zijn nu het college deze 19 maart openbaar heeft gemaakt. Het tegendeel is waar. Op 24 juni 2014 heeft er weer een besloten vergadering van de commissie Algemeen plaatsgevonden over de financiën van de St. Sebastiaansbrug. Aan het eind van de vergadering heeft de meerderheid van de commissie geheimhouding opgelegd over alles hetgeen gesproken is. Op alle bedragen ligt geheimhouding. Ook op de bedragen genoemd in het Addendum vernieuwing St. Sebastiaansbrug 3 december 2013. Deze geheimhouding is nog steeds van kracht. Ook op 17 juli heeft nog een besloten commissie Algemeen plaatsgevonden over de technische uitleg over de kostenontwikkeling van de St. Sebastiaansbrug. Zelfs op alles wat daar is besproken, is door de commissie geheimhouding opgelegd.

In feite is alle financiële informatie betreffende de vernieuwing van de St. Sebastiaansbrug geheim om de aanbesteding eerlijk te laten verlopen. Opvallend genoeg met uitzondering hetgeen Verkerk naar buiten heeft gebracht en later openbaar is laten verklaren. Dat is geen toeval maar een poging om zijn blunder weg te moffelen. De aanbesteding van de St Sebastiaansbrug voor tramlijn 19 is momenteel stop gezet maar niet afgeblazen.

Achtergronden, actuele stand van zaken en motivatie

In juni jl. is er wederom aangifte gedaan namens de commissie Algemeen tegen Delfts raadslid A.M. van Stadsbelangen omdat hij de geheimhouding geschonden zou hebben door het noemen van een absoluut bedrag. De verordening schrijft voor dat de voorzitter van de commissie dit automatisch moet doen. Enkel bij burgemeester Bas Verkerk is aangifte door de commissievoorzitter achterwege gelaten. Dat is meten met twee maten.

Oppositie raadsleden worden stelselmatig vervolgd, maar college- en coalitieleden ontspringen deze criminalisering. Daar verzet ik mij tegen. U heeft als taak de democratie te behoeden voor machtsmisbruik, schendingen regels en vriendjespolitiek. De politieke verhoudingen tussen college en gemeenteraad zijn in mijn ogen in Delft niet meer zuiver. Het veelvuldig uitroepen van besloten vergaderingen om mislukkingen en tegenslagen te camoufleren is daar het trieste gevolg van. Hierdoor wordt het controleren van het bestuur door oppositie raadsleden ernstig geschaad. U taak om een zuivere politieke handelswijze te bewaken en indien nodig te herstellen.

Wij blijven bij onze stelling name dat de handelswijze van burgemeester Bas Verkerk als schending van het ambtsgeheim gekwalificeerd dient te worden.

Gezien het bovenstaande heeft de Officier van Justitie ten onrechte de zaak geseponeerd. Ik moge u verzoeken alsnog de Officier van Justitie te bevelen tot vervolging over te gaan.

Met eerbiedig verzoek:

Het Hof moge behagen gegrond te verklaren en alsnog de Officier van Justitie te Den Haag te bevelen tot vervolging over te gaan van de heer G.A.A. Verkerk.
Delft 28 augustus 2014
Onafhankelijk Delft raadsleden Jan Peter de Wit, en ook namens b.a Martin Stoelinga

Fractiesecretariaat Diamantpad 25 2628SC Delft

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 12h31 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Zomerupdate!

delft

door CDA Delft

Volgende week, de eerste week van september, begint het Delftse politiek seizoen weer. De zomerweken zijn gebruikt om te genieten van een vakantie, administratie en e-mail bij te werken en de batterij weer op te laden voor een drukke politieke herfst die ons te wachten staat.. Toch heeft het CDA Delft niet stil gezeten in het reces, hierbij een update van wat er zoal is gebeurd.
...

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/zomerupdate/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 12h16 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft westerpop2014_poster.jpg

Jubileum-editie op aanvangen!

Bezoekers kunnen het gratis festival, Vrijdag 29 augustus vanaf 18:30 uur komen bezoeken. Het programma van vrijdagavond bestaat uit 2 podia de mainstage en de PTB-Stage.

Zaterdag 30 augustus, vanaf 13:00 uur:
Mainstage: Er zullen op deze zaterdag zoals je gewend bent, weer geweldige shows plaatsvinden, op dit podium. Zowel nationaal als internationaal aabod, waarvan je kan genieten.

bron: http://www.westerpop.nl/nieuws/141/Jubileum_editie_op_aanvangen_/

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 04h58 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Oldtimer 1981

delft adriaan_pauwstraat_oldtimer_bb08xy_20121118_135846.jpg

Delft- Een kleine twee jaar geleden maakte ik de foto van deze oldtimer.
Een Chevrolet Scottsdale pick-up truck uit 1980.
De 203 cm brede wagen met een leeggewicht van 1840 kg heeft een 16 kleps V8 motor met 5700 cm3 cilinderinhoud.

Gisteravond had ik een gesprekje met eigenaresse Inge van de Chevrolet.
De LPG tank is verwijderd omdat de wegenbelasting door wetswijziging voor oldtimers onbetaalbaar is geworden voor een hobbyist die maar weinig rijdt per jaar.
Wat ik niet wist, op de laadbak kan je een 'tent' bouwen.
Dan krijg je een bijzondere kampeerauto.
Hardstikke leuk, maar minder leuk voor je portemonnee als je ver gaat reizen, het verbruik van de auto is 1:4.
Inge beloofde een foto te sturen en die staat hier onder.
harrie fruyt van hertog

delft chevrolet_pickup_sep1981.jpg

-------
Meer oldtimers op politiekdelft.nl

Link: OLDTIMERS (>300) gefotografeerd door foto PRODEO in Delft

Link: OLDTIMERS (>50) Karmann Ghia's op de Markt in Delft (video PRODEO Youtube)

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 04h27 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft vergeet een stukje doorgaand voetpad aan te leggen?

delft ruys_de_beerenbrouckstraat_000_voetpad_ontbreekt_20140827164806.jpg

Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.

Verboden op het gras te lopen
Gisteren naast mijn fiets lopend naar de Albert Heijn omdat ik er van de dokter zes weken niet op mag zitten.
Altijd is er wat te beleven in Delft.
Het voetpad op de foto is kort geleden aangelegd.
Misschien moet het nog worden afgemaakt?
Ik zal het de gmeente per twitter melden.
harrie fruyt van hertog

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 28 augustus 2014 | 04h03 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_cda.jpg

CDA Delft ondertekent pamflet voor een Weerbare Democratie

Het CDA Delft heeft vandaag haar handtekening gezet onder een pamflet dat zich uitspreekt voor een weerbare democratie.

Juist ook in Delft zijn veel problemen met radicaliserende jongeren, met trieste gevolgen voor zowel henzelf als voor andere Delftenaren.

Het pamflet spreekt zich uit tegen de aanhangers van IS(IS), die in de afgelopen weken openlijk demonstreerden voor het afschaffen van de vrije, pluriforme Nederlandse samenleving. Zij maken misbruik van de vrijheden van de Nederlandse rechtsstaat, die juist iedereen volop ruimte biedt voor gewetens- en geloofsvrijheid. Die vrijheid, wordt volgens het pamflet, beschermd door de verantwoordelijkheid haar te beschermen. Dat vraagt om handelen, ook als dit tot lastige dillema’s leidt.

In het pamflet staan onder andere de volgende maatregelen:
...

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-delft-ondertekent-pamflet-voor-een-weerbare-democratie/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 27 augustus 2014 | 10h52 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

DE KUNST VAN OUDER ZIJN

delft

Wat kunt u zelf doen om een leuke oude dag te hebben? Dat komt u te weten als u meedoet aan de serie ‘ De kunst van het ouder zijn.’

bron: http://www.delft.nl/Inwoners/Nieuws_2014/De_kunst_van_ouder_zijn

-------
delft diva_delft_webpage.jpg

bron: http://www.divadelft.nl/

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 27 augustus 2014 | 10h24 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

persbericht gemeente Delft:
Informatieavond ‘Samen kunnen we meer met afval’

De gemeente Delft gaat de komende weken in gesprek met bewoners over een nieuwe aanpak van afvalscheiding en afvalinzameling. Doel is om uit afval meer grondstoffen voor nieuwe producten te halen. Daarvoor is een nieuw afvalbeleid nodig. In september organiseert de gemeente vier informatieavonden om uw mening hierover te peilen. Uw mening wordt meegenomen voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het nieuwe afvalbeleid.

De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar scheiden nu gemiddeld 40 % van het afval. De landelijke doelstelling ‘Van Afval Naar Grondstof’ houdt in dat we 75% van ons afval scheiden. Samen grijpen de zes gemeenten en Avalex deze doelstelling aan om afvalscheiding en afvalinzameling te verbeteren. Met als doel een nieuw beleid met een goede balans tussen milieuresultaten, een goede service en kosten.

Om een start te maken voor het gesprek over een nieuw afvalbeleid hebben gemeenten en Avalex een verkenning gedaan. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt die leiden tot een verbeterde aanpak van afvalscheiding:

Financiële prikkel: Belonen voor het goed scheiden van grondstoffen of betalen voor de hoeveelheid restafval die je weggooit?”
Omgekeerd inzamelen: Grondstoffen worden opgehaald aan huis, het beetje restafval dat overblijft brengt u zelf weg naar brengpunten in de buurt die makkelijk bereikbaar zijn.
Nascheiding: Een aantal grondstoffen blijven we apart inzamelen en een aantal grondstoffen halen we door middel van nascheidingstechniek uit het restafval.

Meer informatie leest u in de brochure ‘Samen kunnen we meer met afval’, via www.delft.nl/actueel

De gemeente wil deze scenario’s graag presenteren en u uitnodigen om mee te denken. Wilt u meepraten en laten weten wat u belangrijk vindt? Kom dan naar één van de informatieavonden.

De informatieavonden vinden plaats op:
- dinsdag 2 september in Wijkcentrum Noord, Brasserskade 77
- donderdag 4 september in Wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149
- donderdag 11 september in Wijkcentrum de Vleugel, Aart van Leeuwlaan 4
- maandag 15 september in het Stadhuis op de Markt.

De avonden beginnen om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 26 augustus 2014 | 16h09 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

TOETJE

delft rdgg_toetje_20140820_194326.jpg

BLAAS-KATHETER III – Operatie TURP

door harrie fruyt van hertog.

Voor belangstellenden doe ik op mijn weblog verslag van mijn prostaatoperatie vorige week in het RdGG.

bron: http://www.harriefruytvanhertog.nl/uncategorized/blaas-katheter-iii/

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 26 augustus 2014 | 14h24 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

persbericht gemeente Delft:
Bijzondere interieurschildering ontdekt

delft oude_delft_068_17e_eeuws_jachttafreel.jpg
Oude Delft 68. Foto RCE.

Bijzondere interieurschildering ontdekt

In de Delftse binnenstad is een bijzondere interieurschildering ontdekt. Achter een ‘gemiddelde’ gevel van een rijksmonument aan de Oude Delft 68 die op het eerste gezicht niets doet vermoeden blijkt een schat verborgen te zijn. Bij werkzaamheden in dit pand zijn op de houten plafondbalken bijzondere schilderingen aangetroffen: te midden van vele krullen en bladeren is een jachttafereel afgebeeld. Interieurschilderingen met dit thema zijn uiterst zeldzaam. Weliswaar zijn al eerder geschilderde ‘lange jachten’ op een balklaag aangetroffen, onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Heusden, Leeuwarden en Zwolle, maar wat de Delftse ‘lange jacht’ zo uniek maakt is de artistieke kwaliteit en de gaafheid: deze steekt met kop en schouders boven alle andere uit. Alleen al hiermee is de Delftse schildering op slag de toetssteen voor elke toekomstige vondst van soortgelijke taferelen.

Wat deze schildering zo belangrijk maakt is de datering: de personen zijn zo nauwkeurig afgebeeld dat hun kleding tot in details herkenbaar is. Het is een bont gezelschap met onder andere breedgerande hoeden, pofbroeken, kousenbanden en brede sjerpen. Op basis van de kostuums heeft de Delftse kunsthistorica Irene Groeneweg, gespecialiseerd in de Nederlandse kostuumgeschiedenis de taferelen met zekerheid kunnen dateren in het tijdvak 1610-1620. Deze datering sluit geheel aan op de resultaten van het eerder uitgevoerde bouw- en interieurhistorische onderzoek.

Deze vondst toont opnieuw het grote belang en meerwaarde aan van dergelijke onderzoeken aan monumentale woonhuizen, én van de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksdisciplines.

Het Delftse tafereel doet bijna koddig aan: enkele mannen, door hun kleding te identificeren als boeren en officieren, zijn met allerlei wapens aan het jagen. De officieren hebben geweren, de boeren jagen met speren en zelfs een hooivork. Dat er militairen zijn afgebeeld blijkt behalve uit de wapens ook uit hun brede sjerpen, het onderscheidingsteken voor legerofficieren. Deze officieren bieden een ander aanknopingspunt voor de datering. Zij lijken immers als twee druppels water op de figuren afgebeeld in het boek van Adam van Breen, De Nassausche wapen-handelinge …, verschenen in 1618. In de Delftse context is de gelijkenis van deze interieurschilderingen met een aan het Huis van Nassau gelieerde publicatie natuurlijk intrigerend.

Bouwhistorisch onderzoek had al eerder aangetoond dat achter deze voorgevel uit 1850 een schat verborgen zit. Dit pand blijkt nog diverse elementen uit de bouwtijd, 1544, te bevatten. Aanvankelijk was het waarschijnlijk een pakhuis van een nabij gelegen brouwerij. Omstreeks 1575 is het pand tot woning verbouwd, een functie die dit eeuwenoude pand nog altijd heeft.

De huidige eigenaren en bewoners waren al enthousiast over het huis toen zij het na enkele jaren leegstand kochten. Hun idee om dit bijzondere pand, waarin zich ook nog andere bijzondere interieuronderdelen bevinden, beperkt open te stellen is door de recente vondst alleen maar versterkt. Maar vooralsnog wacht hen eerst de grote uitdaging om dit juweel zorgvuldig te conserveren.

Tijdens de Open Monumentendagen op 13 en 14 september zijn de bijzondere interieurschilderingen in het pand aan Oude Delft 68 in Delft te bezichtigen.

-------
delft oude_delft_068_achter_tweede_auto_van_rechts.jpg
Oude Delft 68 achter de tweede auto van rechts.

Voor meer geschiedenis over het rijksmonumentaal grachtenpand Oude Delft 68:

http://www.redres.nl/erfgoedmakelaar/erfgoed-aangeboden/907/delft-oude-delft-68-rijksmonumentaal-grachtenpand.asp#.U_yA8fl_tPU

http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Oude%20Delft%2068.html

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 26 augustus 2014 | 14h03 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Studenten DSC goed bezig!
Poetsend, vegend en zwerfvuilopruimend
vanochtend door de Hugo de Grootstraat.

delft antonie_heinsiusstraat_schoonmaakaktie_studenten_dsc_20140826111410.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat hoek Antonie Heinsiusstraat.

delft hugo_de_grootstraat_schoonmaakaktie_studenten_dsc_20140826111558.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat hoek Antonie Heinsiusstraat.

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 26 augustus 2014 | 00h36 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Parkeren doe je in de garages!
Binnenstad zoveel mogelijk autoluw!
Stop het milieuvervuilende zoekverkeer!
hfvh

delft logo_sb_20140700.jpg

Vragen kort parkeren Choorstraat

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 25 augustus 2014

Betreft: werkgroep parkeren omgeving Choorstraat

Geacht college,

Onze fractie heeft eerder dit jaar het onderwerp parkeren (oa. runshopplaatsen) rond de omgeving Choorstraat aan de orde gesteld. De toenmalige wethouder mevrouw Junius zou begin dit jaar met de ondernemers en bewoners hierover in gesprek gaan. Wij hebben begrepen, dat zij ervoor heeft gekozen om het gesprek over te laten aan haar opvolger. Er blijkt nu een gesprek te zijn geweest op 7 juli 2014 met de Klankbordgroep, waarin dit onderwerp is besproken. Dit zou geleid hebben tot een voorstel.

Het is onze fractie onduidelijk wie namens de omgeving Choorstraat deelneemt aan de Klankbordgroep en wat het besproken voorstel inhoudt. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat ruim een half jaar later, nadat wij dit onderwerp ter sprake hebben gebracht, er voor de ondernemers nog steeds geen oplossing gevonden lijkt te zijn voor het kort parkeren rond de Choorstraat.

Graag willen wij geïnformeerd worden over de stand van zaken. Wie is namens de omgeving Choorstraat in de Klankbordgroep vertegenwoordigd? Wat houdt het voorstel in, zoals besproken op 7 juli jl.? Zijn ondernemers en bewoners hiermee akkoord? Wanneer kan, bij akkoord voorstel, hieraan uitvoering worden gegeven?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7165

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 25 augustus 2014 | 12h13 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

Ineke is het 100% met mij eens
De stad is er voor de voetganger en fietser!
hfvh oud-consul vd voetgangersvereniging

delft ineke_van_geenen_cda.jpg

Fietsen in de Binnenstad

door Ineke van Geenen, raadslid CDA

Vorige week was de OWee weer losgebarsten en overal was het feest! Kraampjes van sportverenigingen en dansactiviteiten, zelfs de politieke partijen van Delft lieten zich van hun jeugdige kant zien. Feest dus en dat is het.

Ook ik liep te genieten in de Jacob Gerritstraat tot een groepje fietsers mij opzij probeerde te fietsbellen. Jammer toch dat zo’n klein puntje de pret kan bederven.

Dit fietsgedrag is nooit de bedoeling geweest van de versoepeling om fietsen in de binnenstad op het trottoir toe te staan. Hier werd nadrukkelijk een gedragsregel aan gekoppeld; de fietser is gast in het voetgangersgebied en moet zich als zodanig gedragen.

Maar wie houdt deze gedragsregel eigenlijk in de gaten? Wie communiceert met onze nieuwkomers over gewenst gedrag als fietser in een voetgangersgebied?

Het was een mooie gedachte geweest als we naast de sport- en evenementen standjes ook een fietsgedrag- informatiekraam hadden geplaatst. De mensen van de gemeente of van de gemeentelijke politiek leggen dan uit dat snel verkeer weliswaar boven langzaam verkeer gaat, maar dat deze regel in een voetgangersgebied niet aan de orde is.

Mogelijk zou de wethouder van verkeer hier zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen en dit aan iedere fietser duidelijk maken. Dus: dat fietsen in het voetgangersgebied een recht is dat alleen staande kan blijven als iedereen rekening met elkaar houdt. Fietsers zijn te gast in een voetgangersgebied en horen zich dan ook zo te gedragen. Mijn oproep aan wethouder Harpe is dan ook om zich in te zetten voor het handhaven van normale gedragsregels, dat komt de verkeersveiligheid in de (binnen-) stad ten goede!

Het CDA denkt graag mee over een continue informatievoorziening om fietsers scherp te houden op deze gedragscode zodat iedereen in de binnenstad veilig op de stoep kan lopen.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/fietsen-in-de-binnenstad/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 25 augustus 2014 | 00h04 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

30 augustus opendag voor 55 plussers

delft rietveld_theater_55plus_20140824.jpg

bron: http://www.rietveldtheater.nl/theaternetwerk-school/

-------
Onderstaand de cursus waar ik persoonlijke voorkeur voor heb.
De komende zaterdag moet ik maar eens langs gaan voor info.
Het lijkt mij ook een mooi leerprogramma voor raadsleden!
harrie fruyt van hertog

-------
De vloer op ... improvisatietheater
bron: http://www.rietveldtheater.nl/ (pdf zie pagina 13)

‘De Vloer op’ is een vorm van improvisatietheater, waarbij de spelers via een korte inleiding van de regisseur een scène van 5 à 10 minuten gaan spelen. Vaak met behulp van attributen. De scène kan volledig spontaan ingevuld worden door de spelers zelf.

In deze lessen is er aandacht voor samenspel en velerlei improvisatie- en acteertechnieken. Het leidt uiteindelijk tot mooie, grappige, indringende of absurde scènes. Ook leert u de voordelen en de valkuilen van het gebruik van attributen tijdens je spel.

De cursus wordt gegeven door Janine Doornbos, een ervaren trainer en trainingsactrice, die op het gebied van improvisatie en andere vormen van theater al vele podia onveilig heeft gemaakt. Ze is enthousiast, vrolijk en positief ingesteld.

Motto is: heb vooral plezier in je spel en durf te falen. Ga persoonlijke uitdagingen aan en geniet van het samenspel met je medespelers. Trek makkelijke zittende kleding aan en neem al je talenten en je enthousiasme mee. Dan wordt het zeker leuk.

Theatraaltraining@gmail.com
Janine Doornbos
T: 06 – 13 87 60 71

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 25 augustus 2014 | 00h03 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

HYPO(manische) creativiteit
Minimuseum 'Voor de kunst'

delft oude_delft_000_telefooncel_20110506_094904a.jpg   delft telefooncel_1932_brinkman_van_der_vlugt.jpg

Delft, Oude Delft.
HYPO(manische) creativiteit in het kleinste museum van Delft.
Rechts de telefooncel van Brinkman en van der Vlugt uit 1932.
-------

Spoorzone blues

door Tijn Noordenbos

En zo gaat het natuurlijk altijd weer. Een groot project als de Spoorzone kent z’n tegenvallers, z’n fouten en de mensen die daar wel wat mee te maken hadden, maar daar dan net niet over gingen. Het bekende zwarte pieten-spel.
Daar horen ook mopperaars aan de zijlijn bij.
De ‘ik had het toch al gezegd-typetjes’.
Het kan natuurlijk ook haast niet anders.
Dit soort projecten zijn ongelooflijk ingewikkeld en in een democratie moeten daar teveel mensen met onduidelijke verantwoordelijkheden en vaak voor te korte periodes zich mee bemoeien.
Dat neemt niet weg dat journalisten de taak hebben dit kritisch te volgen.
Daar heeft ex-journalist Henk de Kat gelijk in.

Er is de afgelopen twintig jaar nauwelijks nog sprake geweest van goede Delftse berichtgeving over wat in onze stad gebeurt. Een slechte zaak. Mooi dat Jesper Neeleman dit nu aanpakt. Maar, wil ik toch even kwijt: Delft is een enorme rijke stad waar heel veel gebeurt.

Afgelopen week kwamen weer 3000 nieuwe studenten. Als je kijkt hoe veel evenementen er de hele zomer zijn, zoals het Jazzfestival ... Duizenden mensen zijn weer heerlijk aan het genieten van deze stad. De ene horecatent na de andere groeit uit de grond en zelfs met de leegstand valt het hier erg mee. Toeristen komen uit alle hoeken van de wereld hierheen, iedereen wil Delft zien. We zijn met elkaar rijk zat en straks als de Spoorzone klaar is, is onze stad nog mooier en zijn onze panden nog meer waard. Dus waar hebben we het over?

Kom op Delftenaren: sla de handen ineen, pak je verlies, en leg allemaal wat in de pot, desnoods als een lening. Help de stad een handje. Dat is wat ik nu eigenlijk nog het meeste mis in de stad, dat - wij Delftenaren gevoel - trots op je stad, elkaar helpen, geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd.

Maar misschien is daar ook de politiek wel een beetje schuldig aan.
Wie weet wie in het college en de gemeenteraad zitten?
We weten niks, ze zijn te anoniem.
Ik denk dat er wederzijds te weinig interesse in elkaar is.
Dus raad en college: ga eens een dag gezellig op de Markt zitten en Delftenaren, ga eens met z’n allen bij ze op bezoek.
En Jesper en Henk: blijf schrijven over wat er gebeurt in de stad.

bron: http://www.delftopzondag.nl/vaste-rubrieken/wat-ik-zeggen-wil-63

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 25 augustus 2014 | 00h02 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Politieke Zomercolumn: Peachland

delft ineke_van_geenen_cda_2014.jpg

door Ineke van Geenen, raadslid CDA

De vakantie zit er bijna op - jammer. Zoals altijd zijn de mooiste tijden veel te kort en dat gold zeker voor deze editie.

Aangestoken door het enthousiasme van mijn jongste dochter over Canada, besloot ik daar in juni heen te gaan. Via Airbnb , het wereldwijde netwerk van privéwoningen die door vakantiegangers gehuurd kunnen worden, vond ik verschillende plekjes om te verblijven.

Naast de kamers die ik bij Canadezen voor korte tijd mocht bewonen was de speciale variant, de retirement community, toch het mooiste verblijf. Retirement community Peachland is een prachtig landgoed voor groepsbewoning door mensen van 55 jaar en ouder - hoe toepasselijk, dacht ik al bij het boeken. Bij aankomst maakte het hartelijke welkom van ouderen en nog ouderen veel indruk: "Hi dear, how are you?”

Lees meer

Maar wat vooral indruk maakte: alles wordt georganiseerd en onderhouden door de oudere jongeren zelf! De bewoners van deze kleine Canadese woongemeenschap verzorgen elkaar waar nodig, doen klusjes in en rondom het landgoed waar ze goed in zijn (soort talentpool) en doen lekker en tevreden hun eigen ding. Je kunt niet mooier oud worden, mijmerde ik, onder het genot van een glaasje lemonade, uitkijkend op een schitterend meer. Het landgoed en de mensen voelden als een warm bad.

Hier woont een gemeenschap die niet verstoft achter de geraniums, behalve die door henzelf worden gekweekt. Hier woont een gemeenschap op respectabele leeftijd die zelf nog aan het werk is en dat ook gewoon vinden. En ik kon het natuurlijk niet laten om een beetje mee te werken en met de bewoners van gedachten te wisselen over technische foefjes die de zorg voor elkaar gemakkelijker zouden kunnen maken, zoals dat nu ook in Delft wordt geïntroduceerd.

En toen dacht ik: "Zo’n prachtig voorbeeld van een participatiemaatschappij, dat kunnen wij ook in Delft doen". Laten we zo’n gemeenschap bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum Monica starten, geïnspireerd door de kennis van deze Canadese gemeenschap. I’ll tell you all about it!

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/politieke-zomercolumn-2

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 25 augustus 2014 | 00h01 | week 35 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_doz_20140700.jpg

Hoge rekeningen van Gemeente Delft voor zelfstandige buurthuizen

door Bjinse Dankert

De twee Delftse buurthuizen die met hulp van vrijwilligers de deuren open houden, raken een fiks deel van hun inkomsten kwijt aan de Gemeente Delft. De stichtingen moeten nog meer activiteiten organiseren om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen.
...
buurthuis aan de Rotterdamseweg: Elke maand is de stichting tegenwoordig zo'n 1900 euro aan huur kwijt aan de gemeente. En dat is nog maar het begin. De huurprijs zal in de loop van de komende tweeënhalf jaar oplopen tot boven de 3500 euro per maand.
...
buurthuis in Voorhof: De stichting heeft het gebouw gekocht en moet dat complete koopbedrag voor eind 2016 hebben afgelost. De stichting betaalt elk jaar erfpacht. In totaal kost de afdracht aan de gemeente zo'n 1400 euro per maand, berekenen de bestuursleden.
...

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/hoge-rekeningen-van-gemeente-delft-voor-zelfstandige-buurthuizen

TERUG NAAR BOVEN

delft

Tweets van @PolitiekDelftnlhtml5 logo