Tweets verplaatst klik tweets in menu

delft
zondag | 10 augustus 2014 | 10h04 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_d66_239x64.jpg

Zomercolumn: Luchtig

door D66-raadslid Huub Halsema

Een zomercolumn hoort eigenlijk luchtig te zijn, met liefst het vakantieverblijf van de columnist als inspiratie. Beste lezer, met de vliegramp in gedachten is mij dat niet helemaal gelukt. In plaats van over zon, zee en strand te beginnen, begin ik daarom met de nabestaanden, met name in Delft, heel veel sterkte toe te wensen.

De ramp slaat een gat ver buiten de nabestaanden.Ook met Delftenaren die niet met verlies te kampen hebben door ‘MH-17’ doet de ramp iets. Normaal gesproken snap ik bijvoorbeeld wel met mijn verstand dat niemand het eeuwige leven heeft of onkwetsbaar is voor ongevallen, ook mijn dierbaren niet. Maar gevoelsmatig veeg ik dit toch lekker onder het tapijt. Alleen, het tapijt is weggetrokken.

Ik kan u, beste lezer, wel een beetje ter wille zijn met luchtigheid als onderdeel van de zomercolumn. Zaken die normaal gesproken gewichtig zijn lijken namelijk eventjes luchtig. Zoals de Delftse bijdrage aan het Rijk voor de Spoortunnel en het streven om betaling daarvan uit te stellen vanwege vertraagde kavelinkomsten.

Of het belang van onafhankelijke rechtspraak over boetes, of ze nu op straat of in de Delftse Hout worden uitgeschreven. Of de extra zorgverantwoordelijkheden die Delft vanaf 1 januari krijgt. Op de één of andere manier zijn deze dingen eventjes ver weg.

En zijn die gemeentezaken nu even luchtig - mijn vakantie lijkt helemaal gewichtloos. Een ijsje halen op het strand en een duik nemen, dat is ongeveer het recept. De schrijversinspiratie die ik daaruit haal bewaar ik voor volgende zomer. Dan staat hopelijk niets in de weg om een echt luchtige zomercolumn te schrijven.

bron: http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/epaper_week_31.pdf (pagina 28)

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 9 augustus 2014 | 11h12 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

‘Lichtpuntjes? Ik zie ze niet. Helaas!’

door Martin Stoelinga, OD fractievoorzitter

De zomer van 2014 is er een van uitersten. Eerst was heel Nederland in de ban van de geweldige prestaties van het Nederlands Elftal.

Daar mogen we echt heel erg trots op zijn. Jonge jongens die zich voor duizend procent geven om dat ene doel te bereiken. Ondanks dat niemand er in geloofde en ze eigenlijk wat veel mensen betrof beter thuis konden blijven. Dat het uiteindelijk niet is gelukt om wereldkampioen te worden, ach, het was misschien ook wel te hoog gegrepen. Maar de inzet, die was fantastisch!

En dan natuurlijk het andere uiterste: de ramp met Malaysia Airlines MH17. Als ik nu nog naar die beelden kijk, word ik steeds weer verdrietig. Het zal je toch maar gebeuren dat je kinderen, ouders of vrienden zomaar uit de lucht worden geschoten. Waarom? Wat hadden zij met dat conflict daar te maken? Helemaal niks! Die verbijstering, dat verlies – ook dat van Delftse slachtoffers – dat is niet voor te stellen.

En toch had die afschuwelijke ramp ook een kant om heel erg trots op te zijn. Dat is de manier waarop onze militairen de slachtoffers op vliegbasis Eindhoven hebben ingehaald. Ik heb daar met tranen in mijn ogen naar zitten kijken. Zo waardig. Zo vol respect. Daar heb ik de grootste bewondering voor. Voor zulke mensen moeten we niet alleen heel diep onze pet afnemen, we kunnen er ook een voorbeeld aan nemen.

Maar ja. Wij wonen in Delft. Nog even en dan gaan we in de Gemeenteraad weer aan het werk. Terug naar de doorgeschoten geldklopperij door politie, Handhaving, Volontaires en parkeerwachters. Als toerist zou ik Delft links laten liggen, als ik wist wie er allemaal op de loer lagen om me op legale wijze te beroven. En dat noemen ze dan gastvrijheid! Al dat geld verdwijnt in bodemloze putten als de Sint Sebastiaansbrug, het Stadskantoor en het nieuwe station.

En dat terwijl de speeltuinen en kinderboerderijen moeten verdwijnen, de VAK en de bibliotheek van armoe moeten samengaan. En dan praat ik nog maar niet over de ouderenzorg. Want daar word ik helemaal niet vrolijk van. Nee, ik zie helaas geen zomerzonnetje boven Delft. Normaal gesproken ben ik altijd wel positief gestemd en zie ik ergens wel een lichtpuntje. Maar nu even niet. Niet voor dit Delft. Het is treurig maar waar.

Zomercolumn voor de Delft op Zondag

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/lichtpuntjes-ik-zie-ze-niet-helaas/

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 9 augustus 2014 | 01h56 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Renovatie Antonie Heinsiusstraat van start

delft antonie_heinsiusstraat_022_008a_renovatie_20140808114942.jpg

Delft, Antonie Heinsiusstraat.

door harrie fruyt van hertog

Opdrachtgever Koos van der Horst wil de arbeiderswoningen weer bewoonbaar maken.
Lees vervolg komende maandag.

TERUG NAAR BOVEN

delft
zaterdag | 9 augustus 2014 | 01h02 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Uber ook voor carpoolen

delft

door verkeersnet.nl

De taxidienst Uber werpt zich nu ook op carpoolen. De dienst, die de taximarkt wereldwijd door elkaar aan het schudden is, biedt in de VS op proef een optie om snel en eenvoudig een carpoolmaat te vinden en de kosten te verrekenen.

De dienst heet UberPool en is vooralsnog alleen in Los Angeles als beta beschikbaar.
In tegenstelling tot de gebruikelijke carpool-matchingsites, gaat het bij UberPool om een on-demand dienst. Druk op de knop en binnen vijf minuten staat er een auto voor je neus, zo schetst Uber een rooskleuring toekomstbeeld.

Lukt het niet om een carpoolauto te vinden, dan schakelt de dienst terug naar andere Uber opties, zoals de Ubertaxi waarbij men dan extra korting krijgt op de ritprijs.

Uber mikt erop dat reizen zo nog goedkoper wordt. Een Ubertaxi kost al 40% minder dan een gewone taxi, daar gaat nog eens 40% af bij het carpoolen.

bron: http://www.verkeersnet.nl/12528/uber-ook-voor-carpoolen/

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 8 augustus 2014 | 23h33 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Vragen over Sint Sebastiaansbrug

door Werner Bremer, namens de fractie Stadbelangen Delft

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 8 augustus 2014

Betreft: gang van zaken rond Sint Sebastiaansbrug

Geacht college,

Recentelijk heeft onze fractie een aantal vragen ontvangen, die een burger, een betrokken Delftenaar en bruggenbouwen ingenieur, op 6 augustus 2014 via een emailbericht heeft gesteld aan wethouder Harpe inzake de Sint Sebastiaansbrug. Deze vragen, die overigens in cc. aan alle coalitiepartijen zijn gestuurd, doen wij u als bijlage toekomen.

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft onze fractie de afgelopen jaren zich meerdere malen uitgesproken voor renovatie van de Sint Sebastiaansbrug in plaats van totale vernieuwing. Steeds stuitten wij op overduidelijke onwelwillendheid van de verantwoordelijke wethouders (instanties) in de afgelopen jaren om deze optie serieus te nemen. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat herstel van de bestaande brug het meest voor de hand ligt en de goedkoopste oplossing is.

Lees meer

De stad bespaart hiermee veel geld en met renovatie van de brug zou een langdurige en volledige afsluiting van deze belangrijke ontsluitingsweg voorkomen kunnen worden. Onze voorkeur tot renovatie is de afgelopen jaren steeds gevoed door specialisten in het bouwen en renoveren van bruggen. Zij stelden, en vinden nog steeds dat de brug op relatief goedkope wijze meer dan voldoende verstevigd kan worden. De betreffende deskundige bevestigt dat feitelijk ook in zijn emailbericht aan wethouder Harpe.

Bijzonder is ook zijn mening dat renovatie van de huidige brug nooit als serieuze optie werd onderzocht. Het is gebruikelijk in de ingenieursbranche bij opdrachten geen uitspraken te doen aan derden anders dan aan de opdrachtgever. Een vrij gesloten branche dus. Echter, nu blijkt dat het zelfs één van de specialisten dit hele gedoe teveel is worden. In het emailbericht aan wethouder Harpe lezen wij exact wat wij al tijden horen en ook vermoedden.

Bij de huidige plannen hebben wij in discussies ook steeds gewezen op het feit, dat een hogere brug leidt tot een steilere helling. Vooral aan de centrumzijde van de brug. De huidige helling is soms al zwaar voor veel fietsers. Het zal behoorlijk wat extra energie (daar gaan we weer) kosten voor de tram zorgen, die straks ook die helling moet nemen. Naar ons gevoel wordt over dit probleem te luchtig gedaan alsof dit allemaal wel meevalt.

Wij blijven van mening dat er voldoende aanleiding is om pas op de plaats te maken en de mogelijkheid tot renovatie serieus te onderzoeken. Zeker gezien de huidige financiële positie van onze stad. Daarnaast vinden wij het noodzakelijk, gezien de bedenkelijke rol, die de provincie in het hele traject heeft gespeeld, dat de Delftse gemeenteraad de regie overneemt. Het wordt echt tijd dat de gemeenteraad het debat over dit onderwerp in alle openheid kan voeren zonder overdreven geheimhouding.

Wij verwachten op korte termijn de beantwoording op de vragen die onze fractie en de SP over dit onderwerp hebben gesteld. Daarnaast willen wij graag van wethouder Harpe een reactie ontvangen op het emailbericht van 6 augustus 2014 (Zie nogmaals bijlage). Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7152

--------------------------------------------------------------------------------
BIJLAGE

Email, dd. 6 augustus 2014

Beste Lennart,

Ik volg als betrokken Delftenaar EN als bruggenbouwend ingenieur de ontwikkelingen rond de Sebastiaanbrug met veel belangstelling. Het ingenieursbureau heeft destijds in 2008 in opdracht van de Gemeente een second-opinion uitgevoerd op het advies van Movares tav de schade aan de Sebastiaanbrug en voorgestelde oplossingen, dus ben bekend met de staat van de huidige brug. Via bevriende ingenieurs bij Royal Haskoning/DHV en de lokale media ben ik ook redelijk op de hoogte van de nieuwste ideeën en ontwikkelingen voor de nieuwe Sebastiaanbrug.

Ik wil graag een paar dingen bij je in de week zetten.

Het renoveren van de huidige brug werd en wordt nauwelijks als een serieuze optie overwogen, en daar wordt met verschillende argumenten snel overheen gestapt.

De provincie wil dat de brug hoger wordt, dus moet de brug vervangen worden.
Een hogere brug zou minder vaak open moeten en dat is beter voor het milieu. De huidige brug is een (gebalanceerde) bascule brug, dat wil zeggen dat het nauwelijks energie kost om de brug open te krijgen. Daarnaast is de benodigde energie (of hipper: de carbon footprint) van het bouwen van een nieuwe brug zo hoog dat ik me afvraag of minder open en dicht de komende 100 jaar opweegt tegen de energie die in afvoer van de oude en bouwen van de nieuwe is gaan zitten. Ik weet ook niet of de voorziene tafelbrug gebruik maakt van balancering, of dat de hydraulische cilinders het volledige gewicht van het brugdek moet heffen, wat energetisch weer niet zo gunstig zou zijn.
Een hogere brug leidt tot een steilere helling, met name aan de centrumzijde van de brug, en de huidige helling is soms al zwaar voor veel fietsers. En het zal behoorlijk wat extra energie (daar gaan we weer) kosten voor de tram die straks ook die helling moet nemen.
Het beton is slecht dus de brug moet vervangen worden.
De brug bestaat uit fundatie en dekken in de aanbruggen van beton, en een stalen beweegbare brug. Met de fundaties is weinig mis, maar omdat enkele fundaties verzakt zijn (door palen die niet diep genoeg geslagen zijn bij de bouw) is ter plaatse het dek gescheurd. Dat de kwaliteit van het beton in het dek inderdaad niet goed is (slecht beton maar vooral slechte bewapening) voor de buigbelastingen die optreden in het dek, is daar mede debet aan. Een verzakkende fundatie is echter te verhelpen zonder dat de fundatie en de palen die op de fundatie gestort zijn (waar het brugdek weer op rust) vervangen hoeven te worden. Met de stalen brug is weinig mis.
Er moet een tram over heen en de oude brug kan die zware belasting niet aan.
Een tram is een feest voor een ontwerper: je weet precies waar de tram rijdt, je weet precies hoe zwaar die is (die paar passagiers meer of minder maken op het totale gewicht niet zoveel uit) en je weet precies hoe vaak de tram de brug passeert (voor het doen van vermoeiingsberekeningen erg fijn!). En zo zwaar is een tram helemaal niet. Dezelfde tram rijdt trouwens ook over de Reineveldbrug.
Een nieuwe brug is veel mooier.
Klopt, alleen dat zie je niet als je er over heen rijdt. Alleen vanaf het water en vanaf de fietspaden onder de brug zal de ware schoonheid van de nieuwe brug zichtbaar zijn. Tja.
In de huidige (?) plannen is een nieuwe brug voorzien. Hier zitten diverse nadelen aan:

Kosten die nu al de pan uit rijzen.
De architect heeft in zijn oneindige wijsheid (die schijnen architecten in pacht te hebben) een tussensteunpunt van de brug weggelaten. De grotere overspanning geeft optische een slankere en mooiere brug, maar iedere ingenieur weet dat daarmee ook de brug veel zwaarder belast wordt, en de brug onnodig veel duurder wordt. Een bredere vaarroute dan nu is niet nodig, aangezien de huidige scheepsvaart de brug nu al zonder problemen kan passeren.
De bouw van een nieuwe brug leidt tot langdurige afsluiting van 1 van de belangrijkste toegangswegen tot het centrum van Delft. Met de “normale” vertraging bij dit soort projecten kan dat zomaar een jaar of langer worden. (Ik zag dat de aannemer die de werkzaamheden bij de Kapelsebrug zo “vlot” heeft afgerond, door de Provincie probleemloos ingeloot was bij de vorige aanbestedingsronde! HELP!!! Hanteert de Gemeente geen blacklist voor teleurstellende aannemers?). Denk dat een groot deel van de middenstand in de binnenstad een langdurige afsluiting niet gaat overleven.
Ik klink inmiddels een beetje cynisch geloof ik….terug naar de positieve insteek!

Zou het de moeite waard zijn om, al was het maar in de vorm van een studentenopdracht, of een opdracht voor een korte haalbaarheidsstudie aan een creatief meedenkend ingenieursbureau, te onderzoeken wat de voordelen zouden zijn van renovatie van de bestaande brug?

Vragen/oplossingsroutes die dan onderzocht moeten worden zijn onder meer:

Is het mogelijk om alleen de betonnen brugdekken in de aanbruggen te vervangen en de stalen beweegbare brug en de fundaties te handhaven?
Bij nieuwbouw moet aan de nieuwe Eurocodes voldaan worden. Mag bij renovatie nog wel van de oude Nederlandse norm gebruik gemaakt worden, en kan daarmee ook een veilige maar wellicht efficiëntere brug gerealiseerd worden?
Kunnen de betonnen aanbruggen gefaseerd gerenoveerd worden zodat bijvoorbeeld de helft van de brug voor verkeer toegankelijk blijft?
Kunnen de fundaties gestabiliseerd worden door extra palen naast de bestaande fundaties te slaan, en (onder maaiveld) oude en nieuwe fundatie aan elkaar te storten? (iets dergelijks is recent bij de Galencopperbrug in Utrecht gebeurd, met verkeer over de A12 dat vrijwel ongestoord door kon blijven rijden, zie http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a12/renovatie_galecopperbrug/ ).
Kan de brug verbreed worden tbv voetgangers en fietsers met bijvoorbeeld lichtgewicht kunststof brugdelen die aan de bestaande brug worden bevestigd? (iets dergelijks is recent bij Brug 15 in Heerlen gedaan, zie http://www.nederweert24.nl/2012/11/16/nieuwe-brug-15-in-nederweert-primeur-voor-zuid-nederland/ ) Hoeveel slanker kan het brugdek worden door toepassing van prefab hogesterktebeton? Aanbrug-brugdekken vervangen door veel dunnere en lichtere prefab hogesterkte beton is in Delft al op de Reineveldbrug gebeurd.
De tram-rails kunnen probleemloos in de nieuwe betonnen brugdekken worden verzonken. In hoeverre kunnen tramrails OP de bestaande stalen beweegbare brug worden geplaatst, en is het mogelijk om met (lokaal) lichtgewicht rijdekplaten naast de rails te zorgen dat de rails wel verzonken in het wegdek komen te liggen?
Bij welke aspecten van de renovatie kan de lokale economie gestimuleerd worden? (er is een betonfabriek in Delft, we kunnen kunststof/composieten verwerken in Delft, er kan gerekend worden in Delft, we kunnen langdurig werkelozen opleiden en werkervaring bieden bij bouwen van bepaalde onderdelen, en die onderdelen kunnen als directielevering binnen een verder aanbesteed werk toegeleverd worden.)
Kan met lichtgewicht randelementen het uiterlijk van de brug verbeterd worden? Dit kan eventueel pas in de toekomst gebeuren als er meer geld beschikbaar is (maar de brug er nu al op voorbereiden!).
Kan het bewegingswerk van de huidige brug de zwaardere belasting aan van de aanpassingen tbv de tramrails en eventueel kunststof delen ter verbreding? Ter info, wij hebben inmiddels een aantal stalen beweegbare bruggen versterkt tegen vermoeiing door het verlijmen van 6, 8 of 10 mm dikke staalplaten. Voor alle bruggen kon het bewegingswerk deze extra massa prima aan, en moest alleen extra ballastmassa geplaatst worden. Zie bijv. http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a6/a6_renovatie_scharsterrijnbrug/ , http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a7/renovatie_gideonbrug/ en http://www.zuid-holland.nl/hartelbrug
Wat zijn de kosten/baten van deze alternatieve route (in geld, energie, doorlooptijd, verkeershinder ed) ten opzichte van de andere plannen?
Ik hoor graag of je het interessant vindt om hierover eens van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

TERUG NAAR BOVEN

delft
vrijdag | 8 augustus 2014 | 23h07 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Webcolumn: ‘Uber nicht in Delft’

door Bianca van der Werf

Onlangs zorgde de berichtgevingen over de Taxi-App Uber voor de nodige onrust binnen de taxibranche. Logisch! Het zou zo maar eens de doodsteek voor de hedendaagse taxibranche kunnen zijn, vooral voor de kleine zelfstandigen. Aan de andere kant zorgt deze discussie er ook voor om de huidige taxiwetgeving eens nader tegen het licht te houden.

Het Kabinet is van mening dat de taxidiensten van Uber goed binnen de taxiwet passen en indien nodig zal de taxiwet aangepast moeten worden. Uber is geen taxivervoerder in de zin van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), maar een App waarmee particulieren met hun eigen auto taxiritten kunnen aanbieden en daarover beoordeeld worden. Dit alles voor de helft van de prijs van een normale taxirit. Het basistarief van Uber is € 3,00 en daarna betaal je € 1,90 per kilometer. Als klant doe je rechtstreeks zaken met de chauffeur en zit er geen taxicentrale tussen. Winst voor de klant dus.

Lees meer

Uber is in Nederland inmiddels officieel in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gelanceerd, maar Uber wil snel in meer steden actief worden. In Delft is Uber (nog) niet actief. Echter in Delft kennen wij al wel de particuliere vervoersdienst van Participe, die een beetje in het regionale vaarwater van de Regiotaxi dobbert, maar dat even terzijde.

Veel Delftse taxiondernemers staan evenmin te juichen over de komst van Uber in Delft. Voor taxibedrijven is het in Delft beslist geen vetpot en ook qua stationswerk valt er nog maar weinig droog brood te verdienen. Daar waar taxichauffeurs en taxiondernemers zich moeten houden aan allerlei regeltjes en wetten, heeft Uber op deze markt gewoon vrij spel.

Echter, om u even inzicht te geven in de huidige taxibranche ...

De taxichauffeur
Iedere chauffeur dient in het bezit te zijn van een geldige chauffeurskaart. In tegenstelling tot het rijbewijs, ID-kaart en Paspoort is deze chauffeurskaart slechts 5 jaar geldig. De chauffeur is zelf verantwoordelijk voor de verlenging daarvan en meestal ook voor de kosten. Voor de verlenging van een volledige chauffeurskaart moet je ongeveer rekening houden met een totaal van € 249,00.

Indien een chauffeur – om wat voor reden dan ook – niet in loondienst werkt, krijgt hij/zij deze investering in ieder geval voor eigen rekening. Je zal als beroepschauffeur maar in de WW zitten en je taxikaart is verlopen?! Nee, dan ben je niet blij. Daarnaast moet de taxichauffeur in het bezit zijn van de nodige (verplichte) diploma’s en certificaten.

De ondernemer
De taxiondernemer moet eveneens diep in de buidel tasten m.b.t. zijn wagenpark. Zo moet iedere straattaxi met ingang van 1 juli jl. zijn uitgerust met een Boord Computer voor Taxi’s (BCT), deze registreert elke taxirit, arbeidstijden, rij- en rusttijden van de dienstdoende chauffeur. Het apparaat heeft als doelstelling om het taxivervoer te verbeteren. De Overheid kan op deze manier de taxibedrijven beter controleren. Daar valt iets van te vinden, maar ook aan de aanschaf van zo’n BCT hangt een stevig prijskaartje, dat voor veel ZZP-ers al onbetaalbaar is gebleken. Een BCT (uitvoering Cabman) kost gemiddeld € 1.668,59 (incl. BTW). De inbouw-/activering-/keuringskosten van een BCT bedragen ongeveer € 318,23 (incl. BTW). De Overheid kwam de taxibedrijven, die voor 1 juli 2014 een BCT hebben laten inbouwen en activeren, tegemoet met een subsidie van max. € 600,00 per BCT.

Met ingang van 1 februari 2015 moet ook het wagenpark t.g.v. het contractvervoer over een BCT beschikken. Bij contractvervoer kunt u in dit geval denken aan Regiotaxi, zorgvervoer, Valys, leerlingenvervoer etc.

Ten gunste van het RDW-register, moet de taxiondernemer via de RDW een zogenoemde erkenning van de Boord Computer Taxi aanvragen. Kosten:

Aanvraag erkenning BCT € 377,00
Afmelden BCT € 11,70
Afmelden BCT (internet) € 12,20
Instandhoudingtarief erkenning BCT € 184,00

Al met al volgens de hedendaagse wet- en regelgeving verplichte kostenposten, die je als ondernemer, maar ook als beroepschauffeur moet zien terug te verdienen. Nog afgezien van alle certificeringen, keurmerken, milieueisen, contracteisen, onderhoud aan wagenpark etc. waaraan een taxibedrijf moet blijven voldoen om mee te mogen blijven doen. Logisch, dat men binnen de taxibranche niet staat te juichen bij de introductie van Uber. Legaal of illegaal?! Dat valt nog te betwisten. De Uber-App lijkt hierin de dans te ontspringen en stomweg ‘broodroof’ te plegen van gezonde taxiondernemers die inmiddels in de wurggreep zijn van allerlei absurde wetjes en regeltjes.

Voorbeeld:

- Uber gebruikt geen taxameter, want de ritprijs wordt berekend via een smartphone-app. Dat is niet toegestaan volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport.
- Er wordt geen (verplichte) printbon uitgereikt. Uber stuurt een (automatische) factuur per email. Dat is eveneens niet toegestaan volgens de Wet personenvervoer 2000.
- Wettelijke maximumtarieven worden – in geval van drukte bij Uber – overtreden. De taxibranche pleit al jaren voor het loslaten van – een door de Overheid – vastgestelde maximumprijs, maar het Kabinet had daar geen oren naar.
- Uber valt als bemiddelaar niet onder de Wet personenvervoer 2000, maar men gebruikt in Nederland wel legale ‘taxichauffeurs’ die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wp2000. Bij het overtreden van de Wp2000, lopen deze zogenoemde ZZP-taxichauffeurs wel de kans op een boete.

Kortom, hier is het laatste woord zeker nog niet over gesproken. In het najaar van 2014 wordt het taxideel van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) geëvalueerd in de Tweede Kamer. De hedendaagse innovaties in dienstverlening, waaronder de App van Uber vragen dus dringend om een aanpassing in deze verouderde en achterhaalde wetgeving.

Dus voorlopig maar even: Uber nicht in Delft!

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7149

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 7 augustus 2014 | 16h53 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

enquête over langer thuis wonen: ruim 11.000 mensen stuurden hun antwoorden

delft logo_anbo_201408.jpg

dank voor het invullen van onze enquête over langer thuis wonen

Geachte mevrouw, geachte mijnheer,

Namens ANBO, Liever Thuis!, Etac, ThyssenKrupp Encasa, de Radboud Universiteit Nijmegen afdeling Health Evidence en Wisse Kommunikatie wil ik u nogmaals hartelijk danken voor het invullen van onze enquête over langer thuis wonen. Het aantal ingevulde exemplaren was ronduit overweldigend: ruim 11.000 mensen hebben de moeite genomen om ons hun antwoorden te sturen.

We zijn op dit moment bezig met de verwerking van de gegevens. Zodra we onze analyse afgerond hebben, zorgen we dat u onze bevindingen kunt bekijken via de website van ANBO en andere kanalen.

In uw antwoordformulier hebt u aangegeven dat u graag informatie ontvangt over de veranderingen in de langdurige zorg. Een eerste weergave van de stand van zaken vindt u hieronder.
U hebt ook aangegeven dat u meer wilt weten over de concrete mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. De informatie hierover van de onderzoekspartners kunt u via de volgende links ophalen:

http://www.lieverthuis.info/
http://www.etac.com/
http://www.tkencasa.nl/
en http://www.wk-pr.nl/thuis_wonen/Informatie%20ThyssenKrupp%20Encasa.pdf

Mocht u besluiten dit kalenderjaar nog gebruik te maken van de oplossingen die de partners u kunnen bieden om langer thuis te blijven wonen, dan profiteert u van de kortingsactie die ze aan het onderzoek hebben gekoppeld. Zo biedt ThyssenKrupp Encasa u als dank voor uw bijdrage een korting van 5% op een traplift. U kunt deze korting via dit formulier aanvragen. Etac biedt u een korting aan van 10% op zijn hele assortiment en Liever Thuis! biedt u via dit formulier gratis toegang tot de Liever Thuis!-beurs van uw voorkeur.

Voor vragen over de oplossingen van Liever Thuis!, Etac en ThyssenKrupp Encasa kunt u uiteraard rechtstreeks bij deze partijen terecht. Voor al uw andere vragen met betrekking tot het onderzoek kunt u terecht op 026-4431523.

Met vriendelijke groet,

Natasja Snijders, namens

ANBO
Liever Thuis!
Etac
ThyssenKrupp Encasa
Radboud Universiteit Nijmegen afdeling Health Evidence
Wisse Kommunikatie

==================

Veranderingen in de langdurige zorg

Lees meer

Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer actief deelnemen aan de samenleving terwijl de kosten van de zorg enorm stijgen. Om de zorg betaalbaar te houden, moet de langdurige zorg ingrijpend worden hervormd. Dat wil men onder andere bewerkstelligen door de verantwoordelijkheid hiervoor meer bij de gemeenten te leggen. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten dan ook belast met de uitvoering van de Wmo2015, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle nieuwe verantwoordelijkheden van dien. Veel senioren willen en kunnen gelukkig van alles regelen als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. Zoals een buurvrouw die een was doet, een buurman die de vuilniszak buiten zet, en kinderen die financiële zaken regelen, waar nodig zelfs op afstand.

Uitgangspunt bij de Wmo2015 is dan ook dat gemeenten eerst nagaan wat u zelf nog kunt en of buren en familie kunnen bijspringen. Tegelijk gaat de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waaronder nu alle zware langdurige zorg valt, over in de nieuwe Wet op de Langdurige zorg (WLZ). Deze nieuwe wet regelt opname in een verzorgings- of verpleeghuis voor mensen met een zeer zware vorm van zorg en die echt niet meer thuis kunnen blijven wonen.

Doel van de Wmo is dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving, vandaar ook de term 'maatschappelijke ondersteuning'. De Wmo 2015 stelt dat de burger die een vraag om ondersteuning of zorg heeft aanklopt bij de gemeente. Die onderzoekt met de aanvrager wat hij zelf kan en of hij een beroep kan doen op buren en familie. Als dit niet toereikend is, kan een gemeente de hulpvrager wijzen op algemene voorzieningen in zijn gemeente, zoals vervoer, of uiteindelijk aanvullende, 'op maat gemaakte', hulp bieden, een zogeheten maatwerkvoorziening.

Nieuwe invulling van de langdurige zorg
De overheveling van taken op zorggebied naar de gemeenten noemen we de 'decentralisatie van de langdurige zorg'. Zo komen de begeleiding en dagbesteding onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. Huishoudelijke hulp behoorde al tot het domein van de gemeente, en vanaf 2015 valt ook de thuiszorg onder haar verantwoordelijkheid. Nieuw is echter dat de gemeenten 40% minder budget krijgen voor huishoudelijke hulp, waardoor ze steeds kritischer om zullen gaan met de verstrekking en vergoeding ervan aan hun inwoners.

De verpleging in de wijk gaat van de AWBZ over naar de Zorgverzekeringswet. Naast verpleging thuis valt hier ook de persoonlijke verzorging onder. Dat heeft voordelen want deze liggen in elkaars verlengde. Denk aan een senior die na een fikse val een wond heeft die dagelijks verzorgd moet worden.

Waar meld je je?
Elke gemeente heeft zijn eigen manier om zijn burgers te informeren over de plek waar ze zich kunnen melden met een vraag om ondersteuning. Bij de ene gemeente is dit het oorspronkelijk Wmo-loket, bij de andere gemeente een sociaal wijkteam, d.w.z. een team van generalisten die op één locatie nauw met elkaar samenwerken om ondersteuning te bieden. De wet zegt slechts: 'De gemeente draagt er zorg voor dat op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is.' Als u wilt weten hoe dit voor uw woonplaats geregeld is, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Na melding door een cliënt voert de gemeente binnen 6 weken een onderzoek uit. Dit onderzoek – ook wel 'het keukentafelgesprek' genoemd – vindt plaats samen met de melder en waar mogelijk met mantelzorger(s). De gemeente onderzoekt de behoeften van de cliënt, de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren, de mogelijkheden deze verbetering te bewerkstelligen met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, enzovoort.

Wat vindt ANBO?
ANBO is het in grote lijnen eens met de noodzaak om het huidige stelsel van de langdurige zorg te veranderen. Heel veel senioren willen zelf zo lang mogelijk thuis wonen, zo blijkt uit onderzoek van ANBO. Ook kan ANBO in principe instemmen met het uitgangspunt dat mensen eerst nagaan wat ze zelf nog kunnen, of met ondersteuning van vrienden, buren en familie (mantelzorg).

Heel vaak blijkt dat mensen meer kunnen dan ze denken. Maar wij Nederlanders moeten wel weer leren een beroep op een ander te doen en eerlijk durven aan te geven of we hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of de ramen zemen. We zijn dit niet meer gewend en het zal wel even duren voordat we dat gewoon vinden. Hiervoor is een cultuuromslag vereist, en daar gaat logischerwijs tijd over heen.

Alle veranderingen in de zorg betekenen voor iedereen een cultuuromslag. ANBO heeft er dan ook op aangedrongen dat het Rijk zo snel mogelijk met een publiekscampagne begint. De staatssecretaris heeft toegezegd met de publiekscampagne te starten zodra de Eerste Kamer de Wmo heeft aangenomen.
Verder is ANBO van mening dat de Wet op de Langdurige zorg en de wijziging van de Zorgverzekeringswet een jaar moeten worden uitgesteld, dus 2016 in plaats van 2015.
ANBO is ten slotte van mening dat de veranderingen in de langdurige zorg niet ten koste mogen gaan van de meest kwetsbare senioren, zoals senioren die niet kunnen terugvallen op een netwerk van buren en familie.

Met vragen over het bovenstaande kunt u bij ANBO terecht. Als u uw ervaringen wilt delen, zowel positieve als negatieve, kunt u terecht op het meldpunt dat ANBO recentelijk gelanceerd heeft: www.dezorgonzezorg.nl. Uw input helpt ANBO om signalen door te geven aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de politiek.

TERUG NAAR BOVEN

delft
donderdag | 7 augustus 2014 | 14h39 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft - Welkom in Delft

delft
woensdag | 6 augustus 2014 | 14h08 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Column: Het gaat om banen!

delft ronald_vuijk_tk2014a.jpg

door Ronald Vuijk, Lid van de VVD afdeling Delft, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

In maart 2015 zijn er weer verkiezingen. Wij kiezen dan onze vertegenwoordigers in de provinciale staten van Zuid-Holland. Ik vind dat de provincie meer moet investeren in de randvoorwaarden voor de economie. Voor Delft is dat de kenniseconomie.

De zonneboot van de TU Delft heeft recent tijdens de DONG Energy Solar Challenge de World Cup For Solar Boats de Designprijs gewonnen. De TU Delft won deze prijs door de innovatieve techniek en het strakke ontwerp. Ook won het team de vierde plaats in de World Cup. Een andere Delftse student haalde met crowdfunding al meer dan een miljoen euro op om een installatie te gaan bouwen om het plastic in de oceanen op te ruimen. DSM Delft investeert in Bioproces Pilot Facility. Het in Yes!Delft gevestigde Deltasync bedacht de waterwoningen in de Harnaschpolder en werkt nu aan praktische concepten van drijvende steden.

Lees meer

Het zijn mooie voorbeelden die illustreren waarin Delft goed is: talent, techniek, kennis en innovatie omzetten in praktische toepassingen. Het laten renderen van die kennis, er geld mee verdienen en de economie laten draaien vraagt investeringen. Investeringen van private partijen en van de overheid. De overheid investeert met belastinggeld in de randvoorwaarden die private partijen individueel niet kunnen dragen zoals wegen, openbaar vervoer en ruimte om te ondernemen. In Delft zijn de TU Delft en Science Park Holland goede voorbeelden met nu al bijna 20.000 studenten en meer dan 5.000 arbeidsplaatsen; dit groeit de komende jaren nog flink door. Ruimte om te ondernemen, en als het klaar is uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Maar dat gaat niet zomaar. Een voorbeeld om de problemen te illustreren.

Als alle werkzaamheden klaar zijn verbindt tramlijn 19 Science Park Holland met het centrum van Delft. Tramlijn 19 rijdt straks over de Sint Sebastiaansbrug over de Schie. Die brug is echter vanwege de slechte technische staat al sinds 2008 deels afgesloten en de nieuwe tramlijn kan er niet overheen aangelegd worden. De brug en de Schie zijn van de provincie, de landhoofden van de gemeente. Provincie en gemeente praten al sinds 2008 over een nieuwe hogere brug en over de kostenverdeling. Het aanleggen van een brug over een kanaal is zelfs voor de meest verstokte liberalen een overheidstaak. Niet is in te zien hoe een particulier initiatief deze brug zou kunnen aanleggen, daarbij is een tolbrug midden in de stad middeleeuws en ondenkbaar. Het is een brug over de Schie, een provinciaal doorgaand water dat door de provinciale en landelijke aandacht voor vrachtvervoer per schip aan belang toeneemt. Dus... de provincie is aan zet door de samenwerking met de gemeente Delft de hoogste prioriteit te geven. Het doorhakken van knopen over deze brug zou zomaar een puntje kunnen zijn voor het nieuwe provinciale verkiezingsprogramma.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/08/06/column-het-gaat-om-banen

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 6 augustus 2014 | 02h22 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft voldersgracht_021_vermeerhuis_weyers_20070924_a.jpg

Delft, Voldersgracht.
Op 24 september 2007 voert Herman Weyers actie voor het voortbestaan van het Vermeercentrum.
-------

Herman Weyers stopt met evenementen

door Delft op Zondag

Herman Weyers is afgelopen vrijdag officieel gestopt met zijn werkzaamheden in de evenementensfeer. De naam Bureau Binnenstad Delft blijft bestaan, maar nu als BV met Alwin Snel als eigenaar. Weyers blijft alleen nog betrokken als ceremoniemeester bij de Dodenherdenking en bij de intocht van Sinterklaas. Vanaf augustus zal hij zich voornamelijk als directeur bezig houden met het wel en wee van het Vermeer Centrum Delft, ook is hij nog bezig met een aantal andere organisatorische taken voor derden.

In 1995 besloot de bekende Delftenaar van zijn hobby zijn werk te maken. Hij zegde zijn directeurschap bij de Jan Vermeerschool op en ging als professional aan de slag met publieksgerichte evenementen in de Delftse binnenstad. Eind 2007 is hij betrokken geraakt bij het Vermeer Centrum Delft, dat hij samen met Wim Boelens overnam na het faillissement. Ze bleken in staat om – met veel hulp van vele enthousiaste vrijwilligers, ondernemers en geldschieters – van dit centrum een goed lopend geheel te maken dat jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.

Weyers dankt iedereen met wie hij en zijn bureau in de afgelopen twintig jaar hebben samengewerkt.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/herman-weyers-stopt-met-evenementen

TERUG NAAR BOVEN

delft
woensdag | 6 augustus 2014 | 02h10 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft na drie jaar terug in Varend Corso met Delfts Blauw schip

delft

door Delft op Zondag

Na een absentie van twee jaar is er weer een Delftse corsoboot te bewonderen in de zeventiende editie van het Varend Corso. De Gemeente Delft werd uitgenodigd door de organisatie van het Varend Corso om met een boot deel te nemen.

De gemeente benaderde Pauline Brouwer, die de uitnodiging met veel plezier accepteerde. Omdat de Gemeente Delft op het laatste moment besloot een boot namens Delft in de vaart te brengen, kreeg Pauline een aantal vrijheden van de organisatoren van het kleurrijke varende evenement.

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/delft-na-drie-jaar-terug-varend-corso-met-delfts-blauw-schip

TERUG NAAR BOVEN

delft
dinsdag | 5 augustus 2014 | 12h38 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

Regiotaxi, zo lang het goed gaat

door Bram Stoop, Stadsbelangen Delft

Stadsbelangen Delft kreeg een vraag over een klacht die ingediend was bij de regiotaxi. Een klant die vanwege haar omvang geen gebruik kan maken van de veiligheidsgordel. Deze was in de regiotaxi te kort. Zij kreeg het advies van de regiotaxi om de gordel dan maar vast te houden. Nu bestaan er verlengingsgordels. Je mag verwachten dat de regiotaxi deze heeft. Er blijken meer mensen in Delft en binnen Haaglanden met dit probleem te maken te hebben.

Nadat er bij de regiotaxi door de klant een klacht was ingediend, kreeg men als antwoord dat het hun verantwoordelijkheid niet is en dat de klant zelf maar met de oplossing moest komen. Nadat we dit antwoord hadden gelezen, hebben we zelf telefonisch contact gehad met de regiotaxi en kregen hetzelfde antwoord. De verlengingsgordel is namelijk een hulpmiddel, zei men bij de regiotaxi. Vervolgens dan maar een telefoontje naar de zorgwinkel, die hulpmiddelen verstrekt. Zij geven aan, dat zij deze gordels niet hebben en er ook niet mee te maken hebben gehad.

Lees meer

Na wat heen en weer bellen kwamen we dan bij de gemeente Delft uit op de afdeling die over de regiotaxi gaat. Uitermate goed geholpen en men ging de klant bellen. Bedoelde afdeling vond het vreemd en ging hiermee aan de slag. Het kan toch niet zo zijn, dat een vervoerder, die aangepast vervoer voor de gemeente regelt, geen verlengingsgordel heeft. En dan ook nog vindt, dat het een probleem van de klant is.

Deze klant durft niet meer met de regiotaxi mee, want dit gaat natuurlijk goed zolang het niet fout gaat. Denkbaar is dat men onverwacht moet remmen en de klant dan door de bus vliegt. Dan krijgen we ook een discussie, maar dan een heel vervelende. Stadsbelangen Delft vindt dat deze klacht snel moet worden opgelost. Het is onverantwoord mensen zonder veiligheidsgordel te vervoeren. Daarom is het goed dat alle betrokken partijen nu op de hoogte zijn van het probleem, zodat ze samen kunnen kijken hoe ze dit op te gaan lossen. Van de desbetreffende klant hebben we gehoord dat de gemeente Delft inmiddels contact heeft opgenomen en met haar klacht aan de slag gaat. Wellicht zal dit in samenspraak met de regio taxi gaan.

Stadsbelangen Delft hoopt in ieder geval dat de oplossing snel komt. Nu gaat het nog ‘goed’. In ieder geval is het nu niet meer zo dat men kan zeggen dat men er niets vanaf wist.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7145

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 4 augustus 2014 | 02h39 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Varend Corso 2014
Gemeente Delft in roeiboot zonder riemen

delft varend_corso_2014_deelname_gemeente_delft_foto_ruben_van_adrichem.jpg

Ook de Gemeente Delft doet mee aan het Varend Corso 2014.
Bewonder de deelnemende roeiboot met Delftsblauwe entourage.
Met dank aan Ruben van Adrichem van RubenVA Media voor de kwaliteits-foto.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

delft
maandag | 4 augustus 2014 | 01h06 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

Varend Corso 2014 door Delft
Winnaar 1e prijs!

delft oostsingel_000_varend_corso_2014_maximaal_1eprijs_20140803163825.jpg

Delft, Oostsingel.
Mijn directe gedachten: deze boot is voor mij de winnaar dit jaar.
Ik vond het vaartuig van werkgroep 'De Heul' het meest aansprekend opgetuigd.
Ook de gevoelige muziek aan boord was top en had een aanvaardbaar geluidsniveau.
Na passage van de 'maximaal' zag ik op het achtergedeelte de nominatie 1e prijs.
Het is fantastisch dat de beoordelingscommissie mijn bevindingen deelt.
harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 4 augustus 2014 | 00h02 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_od_20140700.jpg

Verkerk is de grootste schennisschopper op het naaktstrand

Naaktlopers winnen ook Hoger Beroep van burgemeester Verkerk

door Jan de Wit, Onafhankelijk Delft

Burgemeester Verkerk heeft weer verloren van de naaktrecreanten op het voormalig naaktstrand in de Delftse Hout. Dat blijkt uit de brief (hier) die burgemeester Verkerk tijdens het zomerreces naar de raad liet sturen.

Burgemeester Verkerk kan niet eens rechtmatig de orde handhaven op een naaktstrand. Wat een sukkel. Bij de rechtbank verloor Verkerk 34 rechtszaken. En dat aantal is nu tot 44 opgelopen bij de Hoge Raad.

Lees meer

En nog geeft burgemeester Verkerk niet op. Hij heeft het Openbaar Ministerie zeker aangezet om nog in cassatie te gaan. Maar waarom eigenlijk? Dat staat nergens in de brief.

Verkerk kap met deze smerige juridische stalking van weerloze naaktrecreanten. Het kost het OM klauwen vol geld, maar ook de NFN die de rechtszaken zaken voor de naaktlopers behartigd.

Als het OM ook de cassatie verliest, dan zal ik zeker voorstellen aan de NFN om een financiële claim bij de gemeenteraad neer te leggen. Want Verkerk probeert via dure rechtszaken de NFN financieel onderuit te halen.

Verkerk heeft schijt aan de raadsmotie die hem opdroeg om geen bekeuringen meer op het voormalig naaktstrand uit te schrijven. Hij gaat zeer terughoudend bekeuringen uitschrijven en alleen in evident ongeschikte situaties. Wat die ongeschikte situaties zijn is niet duidelijk. Nog steeds criminaliseert Verkerk iedereen die naakt recreëert als schennisplegers. Maar juist Verkerk is de grootste schennisschopper op het naaktstrand.

Ik heb de hand weten te leggen op het Delftse Politie onderzoek naar sexueel misbruik, commerciële homoprostitutie, schennisplegingen, kinderverkrachtingen en andere zedendelicten op het voormalig naaktstrand in de Delftse Hout. Daarover later meer ...

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/naaktlopers-winnen-ook-hoger-beroep-van-burgemeester-verkerk/

TERUG NAAR BOVEN

delft
maandag | 4 augustus 2014 | 00h01 | week 32 | POLITIEKDELFT.NL |

delft logo_sb_20140700.jpg

... tekstschrijvers worden ingehuurd die zich putten in eufemismen

Owee, klare taal

door Werner Bremer / Aad Meuleman, Stadsbelangen Delft

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aangegeven, dat in verband met het zomerreces schriftelijke vragen niet binnen de gestelde termijn te kunnen worden beantwoord. Het college stelt in haar brief aan de raad van 23 juli jl. dat er een termijn van zes weken bestaat om schriftelijke vragen te beantwoorden. Tip aan college: ‘Kijk afspraken hierover nog eens goed na’. (termijn is binnen vier weken) Toegegeven, er zijn de afgelopen tijd best wel veel schriftelijke vragen gesteld, maar om het reces nu de schuld te geven lijkt ons onterecht.

Lees meer

Het college kan schriftelijke vragen voor een substantieel deel voorkomen door de raad, inclusief de oppositie partijen, beter en breder te informeren over lopende en komende zaken. Overleggen in achterkamertjes roepen nu eenmaal vragen op en als medewerkers van een school of de papaver bijvoorbeeld spreekverboden opgelegd krijgen, wordt een raadslid natuurlijk extra nieuwsgierig.

Het college zou tevens een inhaalslag kunnen maken door de schriftelijk gestelde vragen eerlijk, helder en vooral bondig te beantwoorden. Het lijkt nu vaak of er tekstschrijvers worden ingehuurd die zich putten in eufemismen en met veel omhaal antwoorden formuleren die zo weinig mogelijk zeggen.

Het kan ook anders. En praktijkvoorbeeld. Op onze vraag in de commissievergadering aan wethouder Förster, of hij kon bevestigen dat voor het college de naam ‘Nieuw Delft’ de nieuwe naam is voor het Spoorzonegebied, haalde hij slechts zijn schouders op en hulde zich in stilzwijgen. Dan toch maar even schriftelijk vragen denk je dan. Deze vraag had hij gewoon met ‘ja’ kunnen beantwoorden ( zie: www.nieuwdelft.nl).

Op onze vervolgvraag of toenmalig wethouder Vokurka dan een beetje gejokt heeft, volstaat dan ook een eenvoudig. ‘ja’. Dat de aanvullende vraag: ‘ waarom draait u nu zo steeds om deze concrete vraag heen, zal wel iets meer tijd vergen, maar meer dan een minuut of tien lijkt ons niet nodig.

Een andere vraag die wij tegelijkertijd stelden met betrekking tot het openbaar maken van de minimaal 30 miljoen tekort voor de woningbouw in het Spoorzonegebied kan gewoon afgedaan worden met de mededeling, dat de teller inmiddels op zo’n 100 miljoen tekort staat en dat het eigenlijk helemaal niets uitmaakt. ‘We zijn bezig met het project van de eeuw’, sprak Vokurka meermaals. Een kniesoor dus, die over een miljoentje meer of minder zeurt. Voortaan graag klare taal college! Dat schiet op en schept duidelijkheid.

Een ander voorbeeld betreft onze vragen, samen met het CDA en de ChristenUnie over de einde muziektijd tijdens de OWEE week. De bewoners in de binnenstad zijn over de langere eindtijd van muziek op initiatief van wethouder Förster (STIP) geïnformeerd door een aankondiging tijdens een overleg. Zo informeer je dus onze inwoners in de binnenstad. Verder blijkt uit de beantwoording dat studenten in onze stad een uitzonderingspositie hebben. Zij mogen alles, bij wijze van uitzondering, maar onze andere inwoners moeten eerst alternatieven aantonen, voordat zij misschien in aanmerking komen voor een eventuele uitzonderingsituatie. Dat geeft te denken.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7142

TERUG NAAR BOVEN

delft

Tweets van @PolitiekDelftnlhtml5 logo