Tweets verplaatst klik tweets in menu

delft
zaterdag | 5 juli 2014 | 13h35 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

delft de_baak_type_bondscoach.jpg

Naar de quiz

http://www.proprofs.com/

Ik heb de tien vragen bewust ingevuld.
Het resultaat verrast mij niet.
Van Gaal heeft wel een draai gemaakt ten goede.
Hij laat resultaat tellen en daarmee ben ik het eens.
Mooi voetbal is meegenomen maar de punten beslissen.
harrie fruyt van hertog

delft de_baak_type_coach_probleemgericht_louis_van_gaal.jpg

Mijn antwoorden op de tien vragen
Lees meer

delft de_baak_type_bondscoach_mijn_antwoorden.jpg

delft
vrijdag | 4 juli 2014 | 13h11 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Gerrit Jan Valk: het is verstandig om een klein potje achter de hand te hebben

delft gerrit_jan_valk_cda_cie_20140703.jpg

CDA voor behoud reserve enquêterecht gemeenteraad

Op donderdag 3 juli vond in de Commissie Algemeen de bespreking plaats van de jaarrekening van de gemeente over 2013. Allereerst feliciteert het CDA het college met het positieve resultaat van ongeveer 13 miljoen euro. Desondanks blijft de financiële situatie van de gemeente zorgelijk, en dat betekent dat het nieuwe college moeilijke nieuwe keuzes moet maken om Delft verder gezond te krijgen. Het CDA denkt graag op een constructieve wijze mee met het college.

Het college stelt voor om de reservepotje dat in het verleden is aangelegd om gemeentelijke enquêtes te houden, te schrappen en het geld (28 duizend euro) in de algemene reserves te stoppen. Hiermee lijkt de financiële positie van de gemeente cosmetisch er een klein beetje gunstiger uit te zien.

bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-voor-behoud-reserve-enqueterecht-gemeenteraad/

delft
vrijdag | 4 juli 2014 | 01h41 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Blij met nieuwe cartridge en verse prints

delft jos_van_koppen_cie_20140703.jpg
Doorgewinterde vergadertijger Jos van Koppen achter zijn op tafel uitgespreide printjes.

delft tablets_notebooks_laptops_cie_20140703.jpg
Elders in de raad heeft papier afgedaan. We zien tablets, notebooks en laptops.

Commissie Algemeen 3 juli 2014

door harrie fruyt van hertog

Er valt weinig te verslaan. Het was een hele vlakke vergadering met geen enkel spektakel. Eerst kwam jaarrapport OBS 2013 aan de orde en daarna raadsvoorstel jaarstukken 2013. De financiele postie van Delft is zwak en zal voorlopig ook niet verbeteren.
Eerst de begoting 2015 die komende november wordt besproken maar afwachten.

Tweet delft

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 18h49 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Delfland bezig met oa
het opnieuw vaststellen van de vaarkaart

delft

AWP wil meer vaarmogelijkheden

Water weblog door Guido van der Wedden

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland vindt dat iedere burger moet kunnen genieten van het water, de dijken en natuurvriendelijke oevers van het waterschap. En hoe kan dat beter dan vanaf het water? Delfland moet zich daarom van de AWP Delfland inspannen om de vaarwegen te verbeteren. De AWP Delfland stelt het vaarwegbeleid daarom via schriftelijke vragen aan de orde.

...
De AWP Delfland zou willen dat Delfland de ambitie formuleert om deze en andere vaarwegen te verbeteren. Dat hoeft geen geld te kosten, alleen moeten er regels opgesteld worden, zodat gemeentes die een brug vernieuwen of projectontwikkelaars die een nieuwe brug bouwen, verplicht worden bepaalde doorvaarthoogtes in acht te nemen. Zo kun je op nog meer plaatsen in ons gebied per boot komen en kan ons gebied op termijn nog interessanter voor watersporters worden.

bron: http://guidovanderwedden.ning.com/profiles/blog/show?id=4373203%3ABlogPost%3A24830&xgs=1&xg_source=msg_share_post

Tweet delft

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h24 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Delft. Is het niet geheim? OK
Dan maken we het geheim!

delft cartoon_20100704_sint_bastiaansbrug_aad_meuleman.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Openbaar besturen moet een transparant gebeuren zijn.
Geheimhouding past niet in een democratie.
Het minste of geringste is al vertrouwelijk in Delft.
Dat is cultuur geworden.
Je komt als orgaan tekort aan natuurlijk gezag.
Wat te doen: onnodige regeltjes opleggen als vorm van macht.
Voer je die niet uit, dan pakken we je!

Opnieuw naait een raadslid zijn mede-raadslid in het pak.
Gehaaide commissiegriffier laat onervaren voorzitter happen.
Het gekke is, dat steeds oppositieraadsleden de klos zijn.
Ook als burgemeester niets aan de hand want justitie seponeert.

Ik zie aangifte doen als taak van de burgemeester, een onderdeel van zijn portefeuille.
Hoe gek ben je als onafhankelijk commissievoorzitter om je voor die taak te lenen.
De griffie is er voor de raadsleden, dus die moeten zich nergens mee bemoeien.

Tot nu toe is er geen enkel belang gediend geweest met al die aangiftes.
Ja de belastingbetalende burger steeds weer op achterstand zetten.
Er kan tien miljoen bespaard worden op de vervanging van de Sint Bastiaansbrug.
Aad Meuleman van Stadsbelangen noemde dit 'geheime' bedrag.
In november 2013 waarschuwde Maurits Bongers SP al voor meerkosten tafelbrug.
Meuleman: hoe kosten besparen? Gewoon terug naar het bascule ontwerp.
Maar de burger mag dat niet weten dus wordt alles geheim gehouden!
Willens en wetens blijft een meerderheid van de raad het dure ontwerp kiezen.

Tweet delft

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Aangifte na schending geheimhouding

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Voorzitter Pieters Stienstra D66 met links van hem commissiegriffier Bram Oostdijk.

door Gemeenteraad

Commissievoorzitter Pieter Stienstra heeft woensdag 2 juli aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen.

In de overlegvergadering van de commissie Algemeen, die werd gehouden op dinsdag 24 juni, noemde de heer Meuleman een bedrag dat mogelijk een relatie zou kunnen hebben met een besloten deel van de vergadering over de St. Sebastiaansbrug. Op datgene wat in de besloten vergadering is gezegd rust geheimhouding.

Op basis van de Gemeentewet is door de commissievoorzitter aangifte gedaan bij de politie. Hij heeft hierover vooraf contact gehad met de heer Meuleman. Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of tot strafvervolging wordt overgegaan.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/aangifte-na-schending-geheimhouding_44644.html

delft
donderdag | 3 juli 2014 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Mond houden en doorlopen!

delft collge_en_raad_in_delft_column_hans_20140703.jpg

Webcolumn door Hans Heisterde

Defensie verkocht pas een bootje. Keurig ingevaren, piekfijn in de verf en goed onderhouden. Iets minder dan 300 miljoen gulden kostte het anno '95 om het te bouwen. Inmiddels schijnen we het ding niet meer nodig te hebben en deed de staat het over aan Peru. Voor hoeveel? Dat is helaas geheim. We mochten wel horen wat het kostte in de aanschaf maar we mogen niet weten wat de afschrijving is en wat het ding nog aan oud-ijzer opbracht. Hoe de Tweede Kamer of de Rekenkamer controleert of dit allemaal in de haak is en of we de Peruanen niet min of meer een boot cadeau deden, zijn raadselachtige vragen.
Ons als gewone stervelingen en stemvee gaat het blijkbaar geen donder aan.

Dit laatste geldt ook in Delft voor de financiële kant van de plannen voor een nieuwe Sebastiaansbrug. Ook het College kent inmiddels de magische krachten van het stempel 'geheim'. Mij bekruipt echter het gevoel dat dat vooral is om brede discussies te vermijden over het nut van de te kiezen vernieuwingsvariant. We hebben het hier over een brug die van ons belastinggeld gebouwd wordt. Hoeveel dat gaat kosten gaat u en mij voorlopig echter niets aan. De raadsleden mogen er in het openbaar niks over zeggen. Als er één zegt dat kan 'goedkoper' dan mag betrokkene niet zeggen hoeveel, laat staan wat het überhaupt gaat kosten.

Het beoordelen van het nut van het vernieuwen van de brug en de wijze waarop hangt nauw samen met de kosten die gemoeid zijn met de diverse oplossingen. Daar zou ik als burger toch graag iets meer over willen weten zodat ik Delftse politici kan aanspreken op de te maken keuzes. Door bedragen 'geheim' te maken wordt dat onmogelijk gemaakt.
Eng en ergerlijk is dit gebrek aan transparantie. Geen wonder dat er een ´kloof´ is en dat we ´de politiek´ verachtelijk vinden als er zo langs de burger heen in achterkamertjes aan besluitvorming wordt gedaan. Raadsleden worden misschien wel geïnformeerd maar ze mogen er niet mee naar buiten. Elke politieke actie of brede publieke opinievorming vooraf, is zo effectief onmogelijk gemaakt. Het enige dat wij mogen, is betalen voor al dat fraais. Noord-Korea aan de Schie: 'Mond houden en doorlopen'.

Tweet delft

delft
woensdag | 2 juli 2014 | 21h45 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Economisch samenwerken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

delft mrdh_wethouders_economie_ferry_foster.jpg

Voor Delft STIP wethouder Economische Zaken Ferry Föster.

door MRDH

Op 23 juni troffen de wethouders economie uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag elkaar in Studio Pulchri in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het onlangs verschenen landenrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hierin schetst de OESO de uitdagingen voor de Nederlandse economie. Noé van Hulst, Nederlands ambassadeur bij de OESO, onderstreepte in Den Haag de belangrijkste conclusie van het rapport: stedelijke gebieden in Nederland hebben dé sleutel voor economische vernieuwing en groei in handen. Maar dat lukt hen alleen als ze als gemeenten echt de handen ineen slaan. Onze stedelijke gebieden dragen in Europees perspectief te weinig bij aan het BBP. Hierdoor blijft Nederland als geheel achter. Met name in de zuidelijke Randstad is de uitdaging groot.

Lees meer

Van Hulst ziet duidelijk meerwaarde in de samenwerking op gebied van bereikbaarheid en economische ontwikkeling zoals die nu in de MRDH wordt opgebouwd. De noodzaak tot meer samenwerking wordt, zo bleek tijdens de bijeenkomst, door alle aanwezige wethouders gedeeld. Conclusie van de bijeenkomst is dat het succes van deze samenwerking valt of staat met een verandering van ‘mindset’ en cultuur. Dit vanuit de wetenschap dat er uiteindelijk meerwaarde wordt gecreëerd voor álle inwoners door meer en beter samen te werken. Dit vergroot voor de gemeenten in de regio de noodzaak om onderscheidend te zijn, en elkaars profiel te waarderen. Alleen op deze wijze ontstaat een samenwerkingsklimaat waarin alle partijen kunnen focussen op hun eigen sterkten, en elkaar wederzijds successen gunnen.

Aan de hand van de thema's 'agglomeratiekracht en financiering', 'innovatie en MKB' en 'vestigingsklimaat' werd er in kleine sessies door de deelnemers verder doorgepraat over regionaal samenwerken.

delft
woensdag | 2 juli 2014 | 13h57 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Volg de commissie Algemeen morgenavond 3 juli 2014 op de webcast

19h15: Presentatie Delftse Rekenkamer:
onderzoeksrapport "Opvolging aanbevolen"

webcast: http://player.companywebcast.com/delft/20140703_2/nl/Player

20h00: vergadering commissie Algemeen
Agenda
5 - College van B&W: beleidsreactie bij jaarverslag 2013 Adviescommissie voor Bezwaarschriften (week 24, nr. 1646396)
6 - College van B&W: jaarrapport OBS 2013 en het accountantsverslag (week 20, 1627434)
7 - Raadsvoorstellen jaarstukken 2013:
webcast: http://player.companywebcast.com/delft/20140703_1/nl/player

delft
woensdag | 2 juli 2014 | 01h26 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

delft aankondiging_american_day_delft_2014.jpg

American Day Delft
zondag 6 juli 2014 van 11:00 uur - 17:00 uur
Sportring Brasserskade in Delft, Afslag Delft-Noord

delft
dinsdag | 2 juli 2014 | 00h58 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

het grondbeleid is voor menige gemeenteraad nog te veel een black box

Wetgeving verzwaart last grondbedrijven

door Rob Geurt Keers de Wildt

Den Haag - De financiële problemen bij gemeentelijke grondbedrijven zijn aanzienlijk. Onderzoeken wijzen uit dat de risico’s fors zijn. Het Besluit Begroting en Verantwoording maakt het er niet beter op.

...
Door deze eenvoudige aanpassingen kan een deel van het gereserveerde geld op de gemeentebegroting vrijvallen voor ander beleid. In het grondbeleid ontstaat dan meer ruimte om grondprijzen marktconformer te maken. Los hiervan moeten de gemeenten de eigen projecten kritisch doorlichten op nut en noodzaak en realiteitsgehalte van de grondexploitatieberekeningen. Toetsing door second opinions en rekenkameronderzoek is geen luxe. Want het grondbeleid is voor menige gemeenteraad nog te veel een black box.

bron: http://www.cobouw.nl/nieuws/regelgeving/2014/07/01/wetgeving-verzwaart-last-grondbedrjven

delft
woensdag | 2 juli 2014 | 00h31 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Rechtsbescherming in het geding?

door Paul de Graaf, GroenLinks Delft

De rechtsbescherming van burgers die bezwaar willen maken tegen een gemeentelijke beslissing staat onder druk. GroenLinks maakt zich daar zorgen over, en vindt dat bij veranderingen in de nu bestaande procedures in ieder geval aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

...
Wij erkennen dat de volledige procedure met commissievoorbereiding, verweerschriftopstelling, hoorzitting, verslaglegging enzovoorts in “simpele” gevallen als overtrokken kan worden beschouwd. Een “efficiëntere” procedure dienst echter in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1) duidelijke criteria voor wanneer voor zo’n procedure mag worden gekozen en wie dat bepaalt;
2) ‘effectief communiceren’ in de fase vóór het bezwaarschrift;
3) eventueel ambtelijk horen niet door verweerders van de dienst zelf, en niet op een moment en in een setting waarin bezwaarmaker een voorbereidingsachterstand heeft op de hoorder;
4) monitoring van de uitkomsten ter lering voor de uitvoerende dienst; en, vooral ook:
5) het eindoordeel (de zogeheten ‘beslissing op bezwaar’) niet door de ambtelijke dienst zelf.

bron: http://delft.groenlinks.nl/node/112330

delft
dinsdag | 1 juli 2014 | 20h24 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

BBD heeft nieuwe eigenaar

delft alwin_snel_directeur_bureau_binnenstad_delft.jpg delft logo_bureau_binnenstad_delft.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Vanaf januari 2014 is Alwin Snel directeur bij Bureau Binnenstad Delft.
Alwin is 22 jaar jong en trotse inwoner van de stad Delft.
Bureau Binnenstad Delft organiseert binnenstadsprojecten en -evenementen in de stad.
Per 1 juli 2014 is de directeur ook eigenaar van Bureau Binnenstad Delft geworden.
Alwin heet zijn nieuwe collega's welkom.

bron: http://nl.linkedin.com/in/alwinsnel/nl

Bericht van Herman Weyers uit Taipei
delft herman_weyers_twitter_010720141616.jpg

Tweet delft

delft
dinsdag | 1 juli 2014 | 14h18 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

- is een speed pedelec
   een fiets, een snorfiets of een bromfiets?
- aparte ruimte voortbewegen spierkracht?

delft

Hoe staat het met de speed pedelec?

door Fietsberaad

Hij ziet eruit als een fiets maar kan dankzij een forse elektromotor met meetrappen zo’n 45 km/uur halen: de speed pedelec. Beleidsmakers, juristen en wegbeheerders zitten er nog mee in hun maag. Er lijken risico’s aan te zitten voor de verkeersveiligheid. Maar ook voordelen: de speed pedelec trek veel belangstelling van forenzen die er de auto voor laten staan. Het Fietsberaad wil er graag meer van weten.

...
Reactie
Kees Maat (Technische Universiteit Delft) 01-07-2014 @ 11:30
Er doet zich momenteel een enorme fragmentarisering van vervoermiddelen voor. Enerzijds is het mooi dat er zich alternatieven aandienen voor de auto die in beginsel minder belastend zijn voor milieu, ruimte en verkeersdoorstroming. Maar de praktijk is dat ze allemaal op het fietspad terecht komen, dat daarmee een bizar soort alternatievenpad wordt. Waarschijnlijk gaan we toe naar shared space, waarin alle soorten voertuigen het maar met elkaar moeten uitzoeken. Toch pleit ik ervoor dat er aparte ruimte blijft voor voortbewegen op spierkracht (fietsen zonder hulpmotor, wandelen). Doen we dat namelijk niet, dan komen de spierkracht-verkeersdeelnemers definitief op achterstand te staan. Ik denk dan tenminste aan vrijliggende fietspaden (vaak met recreatieve functie). Maar wellicht moeten we ook in de stad de scheiding auto-versus-de-rest gaan vervangen voor gemotoriseerd-versus-spierkracht.

bron: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&section=nieuws&mode=newsArticle&repository=Hoe+staat+het+met+de+speed+pedelec

delft
dinsdag | 1 juli 2014 | 00h35 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Lennart Harpe: Juist de schone en stille elektrische mobiliteit van de e-scooter zouden we moeten faciliteren in de stad

delft

Delftse ondernemers dagen nieuwe wethouder uit

door Bereikbaar Haaglanden

Goed voorbeeld doet goed volgen. Daar zijn de ondernemers die meededen aan de Scootafette in Delft van overtuigd. Daarom daagden ze de nieuwe wethouder van verkeer Lennart Harpe uit om ook ervaring op te doen met de elektrische scooter. Harpe liet zich dit geen twee keer zeggen en stapte op de e-scooter!

...
Geen belemmeringen
Een aandachtspunt dat uit het project is gekomen, is het autoluwgebied van Delft. Voertuigen die niet aangedreven worden met pedalen zijn hier niet toegestaan. De e-scooter wordt daarom geweerd. Oud wethouder Milène Junius heeft dit zelf ook ervaren en werd er tijdens haar reizen op de scooter nog bijna voor op de bon geslingerd. Haar opvolger Harpe hierover: “Juist de schone en stille elektrische mobiliteit van de e-scooter zouden we moeten faciliteren in de stad. Als daarvoor nu belemmeringen gelden, moeten we bekijken wat de mogelijkheden zijn om die weg te nemen."

bron: http://bereikbaarhaaglanden.nl/delftse-ondernemers-dagen-nieuwe-wethouder-uit

delft
dinsdag | 1 juli 2014 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

VVD neemt kaderstellende rol in het sociaal domein

delft hattevanderwoudevvddelft20140600.jpg

door Hatte van der Woude, Raadslid VVD Delft

We staan aan de vooravond van de decentralisatie van verscheidene overheidstaken in het sociaal domein naar de gemeenten, zoals jeugdzorg. Een grote verantwoordelijkheid voor de gemeenteraad, die uiteindelijk verantwoordelijk is. Daarom diende de VVD in de laatste raadsvergadering van Delft voor de verkiezingen de unaniem aangenomen motie "Bevoegdheden raad-college in het sociaal domein" in. Het is nu de hoogste tijd hier uitvoering aan te gaan geven.

Lees meer

De decentralisaties dwingen gemeenteraden en colleges van B&W om meer dan ooit volledige duidelijkheid te hebben over wat beleid is, en wat dus samen met de raad moet worden besloten, en wat niet. Veel taken, zoals de inrichting en inkoop van jeugdzorg, worden in regionaal verband opgepakt. Dat is logisch en verstandig, en er wordt door een zeer capabele groep ambtenaren aan gewerkt. Op lange termijn dreigen raadsleden echter het zicht te verliezen op wat er gebeurt en lopen ze nu al geregeld achter de feiten aan. De raad moet democratische controle kunnen blijven uitoefenen.

Mede hierom heeft de VVD in Delft al eerder een raadswerkgroep opgericht met een aantal partijen, om gezamenlijk feiten te verzamelen en deskundigheid op te bouwen op deze dossiers. Maar er worden nu essentiële beslissingen genomen in de politieke arena. Hoe gaan de regionale colleges de raden betrekken bij besluitvorming? Voor regionaal overleg van wethouders over het sociaal domein als geheel, dus niet alleen jeugdzorg, is de "bestuurlijke tafel sociaal domein" bedacht. Daarnaast wordt een zelfstandig inkoopbureau met rechtspersoonlijkheid opgericht. Dit is nog met veel onduidelijkheid omgeven. Hoe kunnen wij zien of de jeugdzorg functioneert zoals we willen? Waarom niet het voorbeeld volgen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, waarin regionale dossiers met een afvaardiging van raadsleden al jaren succesvol worden besproken? Kan het ook zonder Gemeenschappelijke Regeling, en met een meer flexibel samenwerkingsverband? Welke opties zijn er nog meer en waar ligt dan de scheiding tussen beleid en uitvoering? Samengevat: Hoe houdt de raad grip?

De VVD vindt dat de invulling van de rol van de gemeenteraad ten opzichte van de bestuurlijke tafel sociaal domein en het inkoopbureau expliciet moet worden uitgewerkt en overweegt het college op 10 juli 2014 per motie te vragen dit voor de zomer uit te werken en aan de raad aan te bieden.


bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/06/30/vvd-neemt-kaderstellende-rol-in-het-sociaal-domein

delft
maandag | 30 juni 2014 | 01h08 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Blauwe Hart niet voor iedereen

delft logo_od_blauwe_hart.jpg

door Jan de Wit, Onafhankelijk Delft

Brief van advocaat mr. H.J.A. Klasens ontvangen dat wij een einde moeten maken met het gebruik van het Blauwe Hart in ons logo. Wij maken inbreuk op de auteursrechten van kunstenaar Marcel Smink.

Brute manier van communiceren. Zeker niks beters te doen. Kunstenaar Smink vindt: “dat het kunstwerk door Onafhankelijk Delft derhalve afgebeeld in een context die dwars staat op de ideële instelling die Marcel Smink met het kunstwerk bedoeld heeft.

Lees meer

Het is nooit de bedoeling geweest van Marcel Smink dat het kunstwerk gebruikt wordt door een politieke partij en geassocieerd wordt met een politieke ideologie”

Meneer Smink verkoopt zijn kunstwerk aan de gemeente Delft. In Delft wonen mensen die allemaal andere politieke ideeën hebben. Blijkbaar heeft Smink het kunstwerk alleen voor apolitieke mensen gemaakt.

Wat is dat toch met kunstenaars? Leven zij in een ideale wereld? Wij hebben juist wel Hart voor de Stad. Dat kan je van de PvdA en Groenlinks niet zeggen. Die richten Delft financieel ten gronde. Foutje van Delft dat ze de auteursrechten niet gekocht hebben. Dat is zeker bijverdienen voor Smink. Links lullen en rechts vullen.

We gaan het logo abstract maken. Eigenlijk beter. Wij willen niet geassocieerd worden met dat elitaire linkse kunstvolk.

-------------------------------------------------------------------------------
delft pictoright_od_blauwe_hart_1.jpg
delft pictoright_od_blauwe_hart_2.jpg
delft pictoright_od_blauwe_hart_3.jpg
-------------------------------------------------------------------------------


bron: http://onafhankelijkdelft.nl/blauwe-hart-niet-voor-iedereen/#more-3562

delft
maandag | 30 juni 2014 | 00h03 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Verkerk ontspringt gang naar de rechtbank

door Delft op Zondag

DELFT – Burgermeester Bas Verkerk wordt door het Openbaar Ministerie niet aangeklaagd voor het openbaar maken van geheimverklaarde informatie. Raadslid Jan Peter de Wit geeft de strijd niet op.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen redenen om burgemeester Bas Verkerk te vervolgen na een beschuldiging van het lekken van geheimverklaarde informatie over de Sint Sebastiaansbrug. Volgens het OM was deze geheimhouding overbodig omdat de informatie al eerder via de media bekend was geworden.

Lees meer

De geheimhouding die de Gemeente Delft heeft opgelegd rondom de financiële kosten van de te vervangen Sint Sebastiaansbrug speelt in de zaak een hoofdrol. Afgelopen februari berichtte het College van B en W dat voor de bouw van de nieuwe brug alvast extra kosten van 1,9 miljoen euro werden ingeboekt. Het overzicht van deze extra kostenposten was ondertekend met de handtekening van de burgemeester.

Het verschijnen van die brief vormde de aanleiding voor raadslid Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft om burgemeester Verkerk aan te geven bij de politie. Het raadslid meent dat de Delftse burgemeester zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door deze extra kosten in de openbaarheid te brengen. Volgens De Wit was, en is, deze informatie geheim verklaard.

Het OM, dat enkele maanden nodig had om te antwoorden, oordeelt nu dat er geen sprake was van geheimhouding omdat de informatie over de 1,9 miljoen euro al eerder bekend was. Het OM refereert hier specifiek aan de rechtszaak van SP-raadslid Maurits Bongers van afgelopen maart. Eind vorig jaar stapte Bongers naar de media met het bericht dat 'extra kosten' voor de nieuwe brug vooral voor rekening van de Gemeente Delft zouden komen. De krant berichtte verder, op basis van een anonieme bron, dat het om 'enige miljoenen euro's' zou gaan. Bongers werd door de gemeente voor de rechtbank gesleept en werd begin dit jaar door de rechter schuldig bevonden van het lekken van geheime informatie.

In antwoord op de aanklacht van De Wit schrijft het OM nu: 'De informatie dat er sprake was van meerkosten, was dus reeds openbaar op het moment dat de burgemeester die informatie aan de gemeenteraad verstrekte.' De Wit laat het er niet bij zitten. Hij wil deze zomer het besluit van het OM aanvechten bij het Gerechtshof in Den Haag en het OM dwingen alsnog een zaak te openen. "Net zoals dat is gebeurd bij Geert Wilders." De Wit vindt dat de gemeente de geheimhouding over de financiële cijfers 'misbruikt' om gemeenteraadsleden stil te houden. "Misschien ben ik een Don Quichot die tegen windmolens vecht, maar als de burgemeester voor de rechter moet komen, dan hangt hij."


bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/verkerk-ontspringt-gang-naar-de-rechtbank

delft
maandag | 30 juni 2014 | 00h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Blunderbrug Sebastiaansbrug:
'Gepruts van alle bestuurslagen'

delft zuidwal_doz_bjinse_dankert.jpg

Nabij de Sint Sebastiaansbrug moeten nu ook de aankondigingsborden weer worden vervangen. (foto: Bjinse Dankert)

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

DELFT – Raadsleden kraken het bestuurlijk geklungel tussen de Gemeente Delft en Provincie Zuid-Holland over de aanleg van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. VVD-wethouder Harpe blijft vol goede moed dat met de vernieuwde planning de brug er nu écht gaat komen.

Tien miljoen euro. Het bedrag floepte bij Aad Meuleman, de fractievoorzitter van Stadsbelangen Delft, er plotsklaps uit tijdens zijn fel betoog tegen VVD-wethouder Lennart Harpe. Volgens Meuleman zou de Gemeente Delft tien miljoen euro kunnen besparen als het College van B en W nu van koers verandert en toch kiest voor het oude bouwmodel om de Sebastiaansbrug te vervangen. Het is een nieuwe indicatie dat het stadsbestuur de voorkeur heeft gegeven aan een type brug waarvan de bouwkosten al miljoenen euro's duurder zouden zijn dan eerst was berekend.

Lees meer

De voorkeur van de gemeente voor de zogenaamde tafelbrug, een brug waarvan het wegdek recht omhoog kan worden geduwd als een schip passeert, leidt in elk geval tot meer en meer vertraging. Eind vorige maand kondigde wethouder Harpe wéér uitstel aan: het bouwen van de nieuwe brug over de Delftse Schie wordt naar de herfst van 2015 uitgesteld.

‘Prutswerk’, oordeelden raadspartijen tijdens overleg met de wethouder in het stadhuis. Een 'rampenplanproject', werd het verder genoemd, en een 'hoofdpijndossier'. Betreurenswaardig dat een stad als Delft, met een technische universiteit, niet in staat is om een brug te bouwen, verzuchtte VVD-raadslid Linda Böcker.

Veel raadsleden wonden zich afgelopen dinsdag op over de schuldvraag. Want vorige week openbaarde Harpe in een brief een aantal pijnlijke bestuurlijke blunders: de bouwplannen van de brug rammelden en liggen weer op de tekentafel bij de Provincie Zuid-Holland, stroomkabels zijn op de verkeerde plaats neergelegd, vergunningen werden niet op tijd aangevraagd en niet op tijd afgehandeld.

Prijsschieten
Het was prijsschieten voor de oppositiepartijen. "Het gaat op dit dossier om enorm bestuurlijk gepruts, het is werkelijk onvoorstelbaar", concludeerde Aad Meuleman. "De provincie is de verzamelbak van mislukte politici, dat blijkt maar weer", stelde Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft hard vast. "Kunnen we het bouwen van bruggen niet beter aan Rotterdam overlaten?" Ook veel collegepartijen wezen, in mildere bewoordingen, op de rol van de provincie die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het bouwproject.

Wethouder Harpe probeerde juist de schuldvraag te omzeilen. "Laten we daar maar even van wegblijven", zei Harpe. "Wij hebben een mening, de provincie ook. Je komt er niet uit door naar elkaar te wijzen. Wij zijn het eens dat wij het niet met elkaar eens zijn. Dat sluit het vinden van een oplossing niet uit."

Delft moet door op het ingeslagen traject, meent Harpe. Maar Stadsbelangen Delft en SP-raadslid Maurits Bongers zijn het geblunder zat. Ze riepen de wethouder op om het bouwplan van de tafelbrug naar de prullenbak te verwijzen en terug te keren naar het oorspronkelijke bouwontwerp: een brugtype dat hetzelfde is als de huidige Sebastiaansbrug.

Als het bedrag dat Meuleman spontaan noemde klopt, is nu bekend geworden hoeveel duurder de bouw van een tafelbrug is geworden: tien miljoen euro's extra. Maar de financiële cijfers rondom het prestigieuze bouwproject zijn door de gemeente strikt geheim verklaard en worden angstvallig stil gehouden. Journalisten en toeschouwers waren niet welkom op de tribune tijdens het besloten gedeelte over de financiën rondom de brugbouw. Dat Meuleman tijdens het openbare overleg het bedrag in de mond nam, kwam hem op een uitbrander van D66-voorzitter Pieter Stienstra te staan. Een dag later zegt Meuleman dat hij slechts over een 'fictief bezuinigingsbedrag' sprak.

Het college hult zich in stilzwijgen en wil bij navraag geen duidelijkheid geven of het bedrag daadwerkelijk klopt. Harpe laat in reactie weten: "De gemeente doet pas mededelingen over bedragen nadat gunning heeft plaatsgevonden en betreurt het dat bedragen worden genoemd."


bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/blunderbrug-sebastiaansbrug-gepruts-van-alle-bestuurslagen

delft
maandag | 30 juni 2014 | 00h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL |

Verslag commissie Algemeen 26 juni 2014

door Gemeenteraad

Het college schrijft in de kaderbrief dat tot en met 2018 rekening moet worden gehouden met een verslechtering van het begrotingssaldo van circa 9 tot 18 miljoen euro. In de programmabegroting die de raad vorig jaar heeft vastgesteld, stond al een taakstelling voor de komende jaren van 12 miljoen euro. De totale opgave om in 2018 tot bijna 30 miljoen euro te bezuinigen werd in navolging van het college door de meeste fracties als zeer fors omschreven.

...
Volgens de SP hebben huidige en vorige colleges er een financiële puinhoop van gemaakt en dreigen de financiële risico’s vooral bij grondexploitaties de stad boven het hoofd te groeien.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/college-vindt-steun-voor-verder-bezuinigen_44606.html

delft

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft
<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo