Tweets verplaatst klik tweets in menu

delft
zondag | 29 juni 2014 | 00h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

update: 20h00 Nederland - Mexico 2 - 1

Nederland - Mexico

Achtste finale om 18h00 Nederland 1

Zangeres Zonder Naam - Mexico


Jenni Rivera "Inocente, Pobre Amiga"

delft
zaterdag | 28 juni 2014 | 18h49 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

CDA: College nog niet daadkrachtig

door CDA Delft

In de commissie Algemeen van 26 juni maakte het CDA Delft duidelijk welke keuzes het graag gemaakt ziet worden als het gaat om de begroting voor 2015. Er zullen nog veel lastige keuzes gemaakt moeten worden, aangezien er nog tientallen miljoenen aan bezuinigingen aankomen.

Het CDA heeft daarom een groot bezwaar tegen de keuze van het college om de gemiste bezuiniging op het aantal wethouders in 2014 van 150.000 euro niet in te vullen. Het CDA vindt dit een bijzonder slecht signaal naar de stad waar ook moeilijke beslissingen bij worden neergelegd en vraagt zich wat deze keuze zegt over de financiële degelijkheid van het nieuwe college. Er spreekt in ieder geval weinig daadkracht uit. Bij de raadsvergadering van 10 juli zal het CDA dan maar zelf voorstellen doen met als doel de 150.000 euro bezuiniging voor 2014 wel in te vullen. Opvallend was ook dat partijen die voorheen te boek stonden als financieel degelijk, zoals D66 en de VVD, zich achter de keuze van het college schaarden. De VVD meldde opmerkelijk genoeg dat ze al heel blij zijn dat ze aan het college deelnemen en het daarom de wethouder niet moeilijk wilden maken. Wat kan er in een paar maanden tijd toch veel veranderen.

lees meer ...

Voor het CDA is verder ook belangrijk dat we vooruit kijken naar wat er nog vanuit het Rijk op de stad afkomt. Voor Delft dreigt een financiële korting op het gemeentefonds omdat vanaf 2016 niet langer het aantal huishoudens maar het aantal zelfstandige woonruimtes bepalend is voor de rijksbijdrage. Delft heeft veel onzelfstandige studentenwoningen. Het CDA vroeg het college daarom om na te denken of deze aankomende korting betekent dat er andere keuzes gemaakt moeten worden als het gaat om studentenhuisvesting. Wat het CDA betreft wordt er vooral ingezet op zelfstandige woningen, die bijvoorbeeld ook door MBO-studenten kan worden gebruikt. MBO-studenten kunnen nu geen gebruik maken van studentenwoningen en dat is raar. Daarbij wil het CDA ook dat de gemeente zich inzet om meer studentenwoningen net over de grens in bijvoorbeeld Den Hoorn of Delfgauw te realiseren. Wethouder De Prez meldde in eerste instantie dat hij niet wil dat andere gemeenten deze ‘krenten uit de pap van sociale woningbouw’ krijgen. Op de vraag van het CDA of hij er met die instelling juist niet voor zorgt dat er een tekort blijft aan studentenwoningen, kwam de wethouder terug op zijn woorden. Het blijkt dat andere gemeenten geen moeite doen om studenten binnen hun gemeentegrenzen te huisvesten. Een mooie kans wat het CDA betreft, wordt nog vervolgd.

Het CDA maakte ook een punt van de investeringen in de kenniseconomie, meer specifiek in de 150.000 euro die Delft jaarlijks subsidieert aan YES!Delft. Dit bedrag staat nog los van de 1.000.000 euro die Delft bijdraagt aan het doorgroeigebouw van YES!Delft. Dit laatste ondersteunt het CDA van harte. Over de structurele subsidie heeft het CDA wat meer twijfels. Juist nu blijkt dat YES!Delft één van de meest succesvolle ‘incubators’ ter wereld is (een fantastische prestatie overigens!), zou je zeggen dat een dergelijke succesvolle instelling op termijn toch financieel op eigen benen zou moeten kunnen staan. Wat het CDA betreft zou je van bedrijven die dankzij YES!Delft een vliegende start hebben gemaakt een financiële bijdrage kunnen vragen die weer ten goede komt aan nieuwe start-ups. De financiële bijdrage van de gemeente kan dan op een gegeven moment worden afgebouwd. Wethouder Förster vond echter van niet. Opmerkelijk, gezien de vele instellingen in de stad waar de gemeente wél subsidie afbouwt en voorzieningen op eigen benen laat staan, denk aan de kinderboerderijen en buurthuizen. Ook deze discussie is voor het CDA nog niet afgerond.


bron: https://www.cda.nl/zuid-holland/delft/actueel/toon/cda-college-nog-niet-daadkrachtig/

Tweet delft

delft
vrijdag | 27 juni 2014 | 16h07 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Stelletje zeikerds

delft politie_motorrijder_wildplasser.jpg

Webcolumn door Hans Heisterde

Delft is weer eens in het nieuws: 273 maal werd in 2013 geconstateerd dat er geplast werd daar waar dat niet mocht. Delft is hiermee de stad met gemiddeld de meeste wildplassers in het land.

Probeert de gemeente zorgvuldig een imago op te bouwen onder het motto ´Delft creating history´ dan verpesten sommigen dat weer door op allerlei plaatsen waar dat niet mag de slurf uit de broek te halen. Zo maakt Delft dus ook geschiedenis.

Zijn we net de schok te boven van Bas Verkerk die op televisie Delft als de Jihad-hoofdstad van Nederland positioneert dan blijkt dat we ook nog eens een stel sukkels in de stad hebben die overal tegen aan staan te wateren. Daar moet minstens een campagne van ettelijk tonnen tegen aan om deze imagoschade weer te boven te komen! Plus op basis van onderzoek en een beleidsplan, een bewustwordingscampagne 'Hoe het hoort als je moet'.

Ongeveer vijf keer per week constateren blijkbaar snuf en snuitje-achtige figuren dat iemand zijn gerief doet op een plek waar dat niet hoort. Toevallig ken ik iemand die dat overkwam. Iemand die na een avondje zuipen moest. Betrokkene piste niet tegen een boom, auto of gevel maar in een gracht midden in de nacht. Niet heel erg netjes maar onder de omstandigheden -als je moet dan moet je en een natte broek is ook niks- de netste oplossing. Niemand die het zag met uitzondering van de onvolprezen handhaver die aan kwam rijden en prompt het boekje trok. Pats, een bonnetje. Bravo, dat is nog eens ordehandhaving. Daar komen we mee in de statistieken in de bestrijding van overlast en bevordering van veiligheid.

Wie de echte zeikerds zijn moet u maar voor uzelf uitmaken.

Tweet delft

delft
vrijdag | 27 juni 2014 | 15h31 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Verdient eigenlijk meer aandacht:
Basculebrug is tien miljoen goedkoper!

Spoorloze fraudeurs

door Ruud Lek en Hatte van der Woude, VVD Delft

De VVD is geschrokken van de bijna 2 miljoen euro aan vorderingen die openstaan op uitkeringsfraudeurs. Fraude ondermijnt het draagvlak voor onze sociale voorzieningen, maar daarnaast moet de gemeente elke cent omdraaien en wordt over bedragen die een veelvoud kleiner zijn dan dit bedrag urenlang gedebatteerd in de raad. Door vragen van de VVD aan het college van B&W kwam de omvang van dit bedrag aan het licht. Het is de vraag waarom het niet eerder expliciet is gemaakt.

Het gaat vaak om mensen die zich in Delft inschrijven, een WW uitkering aanvragen, maar hier niet echt wonen. Tegen de tijd dat de gemeente doorkrijgt dat de uitkering ten onrechte wordt verstrekt zijn de fraudeurs meestal naar het buitenland vertrokken en onvindbaar. De VVD vraagt zich af of er actief genoeg gehandhaafd wordt en zal hier met vragen op terugkomen

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/06/27/spoorloze-fraudeurs

Tweet delft

delft
vrijdag | 27 juni 2014 | 14h55 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

DELFT VERDIENT BETER!

door SP Delft:

Liever het behoud van voorzieningen zoals kinderboerderijen, speeltuinen en bibliotheek in Delft dan meer geld naar stadsmarketing. Veel meer aandacht voor de mensen die met weinig geld moeten rondkomen. En de financien van grondontwikkeling anders aanpakken. Volgens de SP moet het besturen van de stad echt anders.

"Delft verdient veel beter!" zegt SP-raadslid Maurits Bongers nadat de gemeenteraad vanavond de 'kaderbrief', de voorloper van de begroting, besprak. "De discussie ging zoals wel vaker vooral over het vage begrip 'kennisstad, maar de echte problemen in de stad werden nauwelijks behandeld." De SP maakt zich grote zorgen over nieuwe bezuinigen en het effect op de inwoners van Delft. Een actueel voorbeeld is de enorme bezuiniging op de bibliotheek die het college zei te gaan doorvoeren. De SP startte eerder al een petitie voor het behoud van de bieb.

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/06/delft-verdient-beter

Tweet delft

delft
vrijdag | 27 juni 2014 | 13h58 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Vz. Pieter Stienstra D66 weer niet in vorm!

delft pieter_stienstra_20140626.jpg

Bron: bekijk hier het video momentje van cie vz Pieter Stienstra D66 op de webcast

Met zijn schoolmeestersgedrag belaagt Pieter Stienstra opnieuw Maurits Bongers als een klein jongetje. In de voorgaande vergadering beschuldigde Stienstra Bongers onterecht van het noemen van een bedrag.
Het had hem en daarmee D66 Delft gesierd om bij aanvang van de vergadering Bongers in het openbaar zijn excuus voor de valse beschuldiging aan te bieden.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Kaderbrief

Voorstel kaderbrief komt 10 juli 2014 in de raad.
In de brief staan de financiële kaders voor de begroting 2015.
De bezuinigingen kunnen oplopen tot zesendertig miljoen.
De Commissie Algemeen wordt gevraagd om advies.
De spreektijd is verdeeld en bedraagt totaal drie uur.

Mijn verslag heb ik beperkt tot de nieuwe gedachten die aan de orde kwamen.
Maurits Bongers: ik geef één voorbeeld. Het tekort Harnachspolder is gestegen tot bijna vijftig miljoen. Dat moet u eens delen door 1300 woningen. Suggestie: Nijmegen is afgestapt van de residuele grondwaarde berekening omdat de bewoners dan opdraaien voor de tekorten. Nijmegen is overgestapt naar de kostprijsberekening. De rekening leggen we neer bij de kopers en niet bij de bewoners. In het verre verleden ging het op deze manier.
Vraag aan college: zullen we er eens naar kijken of dat niet beter is.

Jammer dat voorzitter Pieter Stienstra inbrak op het debat tussen Bongers en Damen. Dit D66 gedrag moet niet langer geaccepteerd worden. Wij zijn de grootste, wij zijn de baas! (zie webcast)

Later nog een opmerking van Ernst Damen: ik denk dat Bongers niet helemaal begrijpt wat een residuele grondwaarde is.

Heel opvallend: Jan Douwe de Graaf van Onafhankelijk Delft gaat zonder enige inbreng accoord met de kaderbrief.

Mijn conclusie: na twee-en-een-half uur geklets ben ik niets wijzer geworden. O ja, België won.

Tweet delft

delft
donderdag | 26 juni 2014 | 00h05 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Nieuw in Delft: Verrader van een geheim bedrag adviseert griffie aangifte te doen!

Bestuurlijk geklungel Sint Sebastiaansbrug

delft sint_sebastiaansbrug_sb20140600.jpg

foto Stadsbelangen Delft.

door Aad Meuleman en Werner Bremer, Stadsbelangen Delft

Naar aanleiding van weer een aangekondigde vertraging heeft wethouder Harpe op 17 juni 2014 een brief gestuurd aan de raad. In de commissie Algemeen van 24 juni 2014 werd deze brief besproken.

Bestuurlijk geklungel van de eerste orde. Wethouder Harpe beaamde dit volledig. Toch vindt hij dat er nu een goede basis ligt om op de ingeslagen weg door te gaan. Blijkbaar is hij al ingepakt door gedeputeerde de Bondt. Dat is onbegrijpelijk. Het lijkt erop dat Delft daarvoor grotendeels de prijs gaat betalen. Elke evenredigheid lijkt zoek. Zit de Delftenaar wel op de nu voorgestelde brug te wachten gezien deze nieuwe ontwikkelingen? Zeker in het licht van forse bezuinigingen die ons de komende jaren staan te wachten.

Wie er wel beter van wordt, lijkt de Provincie te zijn. Geruchten dat de totale vervanging van de brug meer te maken heeft met het beter door vaarbaar maken van het Rijn-Schiekanaal dan met de vermeende deplorabele staat van de huidige brug worden steeds sterker.

Wat ons betref mag de gemeenteraad, en dan vooral de coalitiepartijen van de afgelopen vier jaar, zich deze kwestie zeer aantrekken. Dat de toen verantwoordelijke wethouders Vokurka(D66 ) en Junius (CDA ) konden blijven aanmodderen, is een direct gevolg van het gesloten ‘niet aanvalsverdrag’. Met andere woorden: we gaan het onze wethouders per definitie niet lastig maken.

Dit heeft direct tot gevolg dat een meerderheid van de raad, lees de collegepartijen, stelselmatig haar controlerende taak verzuimt. Als je daarnaast ook nog structureel de kritische geluiden vanuit de oppositie negeert, is de kans groot dat er hier en daar zaken fors mis kunnen gaan. Stadsbelangen Delft, maar ook de SP en OD hebben zich steeds terecht kritisch opgesteld. Wat ook niet echt meewerkt, is de trend om impopulaire mededelingen zoveel mogelijk in besloten verklaarde vergaderingen te doen. Als het geheim verklaarde financieel gestuntel van voorgaande wethouders voor de verkiezingen openbaar zou zijn gemaakt, was D’66 vast niet weer de grootste partij in Delft geworden.

Het CDA is blijkbaar blij geen deel meer uit te maken van het college. Ruimhartig werden blunders door hen gesteund. Nu zij in de oppositie zitten, meent het CDA zich ineens bijzonder kritisch op te moeten stellen. Vier jaar te laat, maar gelukkig nog niet te laat!

Het conceptbestek was onvoldoende van kwaliteit en de nieuwe brug paste niet in het bestemmingsplan, waardoor vergunningen niet konden worden afgegeven. Doorlooptijden werden door de gemeente niet nagekomen. Er waren onduidelijke afspraken tussen Stedin, provincie en gemeente. Er blijken problemen te zijn met het aanleggen van de kunststof brug. Twijfels of deze voldoende sterk en stijf is en ook blijft. Hierover is onvoldoende doorgedacht in het voortraject. Dit blijkt uit een extra onderzoek dat Delft heeft laten doen. Het is ongekend, dat dit heeft kunnen gebeuren en Delft hiervoor de rekening krijgt gepresenteerd. Wat kan de raad nu nog wel of niet geloven? Wethouder Harpe schrijft in zijn brief dat dit leidt tot meerkosten, extra omrijdkosten, extra begeleiding gemeente en hogere kosten projectorganisatie tramlijn 19.

Je zult maar net wethouder zijn (en dus volledig politiek verantwoordelijk) en direct dit hoofdpijndossier op je bordje krijgen. Stadsbelangen Delft zal met dit gegeven coulant omgaan richting de nieuwe wethouder. Dat neemt niet weg, dat wij niet overtuigd zijn van de route die hij wil volgen.

Ondanks enkele miljoenen, zoals wethouder Harpe schrijft in zijn brief, die al zijn uitgegeven, zou het best kunnen dat een nieuw plan een forse bezuiniging zou kunnen opleveren. Dit aspect werd door Aad Meuleman alleen in de openbare vergadering ter sprake gebracht. In dat kader noemde hij een fictief bezuinigingsbedrag.

Doordat de voorzitter, op initiatief van degene die naast hem zat, hier extra accent aan gaf, kreeg dit fictieve bedrag de negatieve lading dat er informatie uit het besloten overleg openbaar was gemaakt. Wij bestrijden dat en zijn het daarmee oneens. Op geen enkele wijze heeft Aad Meuleman bedragen genoemd die verbonden zijn aan de bascule- of tafelbrug dan wel bedragen die deze vertraging extra met zich meebrengen.

Om de schijn en onnodige discussie hierover te voorkomen heeft Aad Meuleman vanmiddag zelf contact opgenomen met de griffie en geadviseerd aangifte te doen. Dit wordt gedaan en wordt dus vervolgd evenals de discussie over de Sint Sebastiaansbrug.


Het zou de huidige coalitiepartijen sieren ons voorstel te steunen om te onderzoeken wat er nu precies fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maar ook omdat wethouder Harpe recht heeft op een kritische raad. Daarom wil Stadsbelangen Delft dat er grondig wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de gemaakte blunders. Het kan niet zo zijn, dat iedereen ‘vrolijk’ blijft zitten en we doorgaan alsof er niets is gebeurd.

Stadsbelangen Delft vindt dat er alle aanleiding is om te bezien of contracten ontbonden kunnen worden als gevolg van het aantoonbare geklungel, dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast rijst de vraag of dit dossier niet van voor af aan, maar dan wel in één keer goed, gestart moet worden. Hiervoor moeten alsnog diverse alternatieven worden onderzocht. Herstel oude brug, afzien van de tafelbrug of andere opties. Hiervoor is het wat onze fractie betreft zeker nog niet te laat.

Stadsbelangen Delft wil dat de gemeenteraad zelf de regie in handen neemt. Wij zullen daarom, mogelijk met meerdere fracties, een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2014.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7106

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 22h56 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Videomomentje: commissie voorzitter Pieter Stienstra D66 pist naast de pot!

delft pieter_stienstra_bram_oostdijk_20140624.jpg

Voorzitter Pieters Stienstra met links van hem commissiegriffier Bram Oostdijk.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Stienstra: ehhh, meneer Bongers ik word er inderdaad opmerkzaam op gemaakt, we noemen geen bedragen!
Bron: bekijk het video momentje van cie vz Pieter Stienstra D66 op de webcast

Onduidelijk of er inmiddels aangifte wegens lekken is gedaan.
Op de vraag daar naar op de twitter geeft Stienstra geen antwoord.
Normaal plaatst Stienstra minimaal tien tweets per dag, maar vandaag is hij erg stil.
Afwachten maar, wordt vervolgd.

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 21h42 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Het niveau van de Delftse raad wordt door buitenstaanders nog te vaak onderschat

Drs. van Koppen: zelf wil ik graag een stuk in handen hebben als het aan de orde is

delft onafhankelijk_delft_fractiekamer.jpg

WACHTTIJD VOOR EEN NIEUWE CARTRIDGE: MEER DAN EEN MAAND !!

door Jos van Koppen, Onafhankelijk Delft

Papierloos vergaderen: Ramp of zegen of iets daar tussenin?

Doordat een meerderheid in de raad akkoord is gegaan met papierloos vergaderen moet iedereen zich daaraan aanpassen.

Of je nu handig bent met de computer of niet of dat je graag de stukken zelf op papier onder ogen wilt hebben je word gedwongen mee te doen.

In het stuk dat een jaar geleden werd aanvaard stond ook duidelijk dat de raadsleden en commissieleden die over een papieren versie van de stukken wilden beschikken de printer van de fractiekamer konden gebruiken.

Zelf wil ik graag een stuk in handen hebben als het aan de orde is en niet op een scherm. Ik heb dan ook tot het laatst gepleit voor het bezorgen van minstens één exemplaar van elk stuk op de fractiekamers. Dat was vechten tegen de bierkaai. Papierloos vergaderen was ook aangekondigd als een forse bezuiniging. Natuurlijk was het aan huis bezorgen van de stukken een fors kostenplaatje en ik vind dat een raadslid of commissielid best zelf naar de fractiekamer kan gaan om de stukken op te halen, te lezen of te bespreken met anderen. Grote stukken zoals bestemmingsplannen en de begroting worden nu nog wel aangeleverd.

Omdat ik de stukken op de fractiekamer print en gedeeltelijk ook thuis raakt de cartridge in de fractiekamer weleens op. Zo ook ruim een maand geleden. Gelukkig verschijnt er bij een bijna lege cartridge een melding op je scherm. Ik heb dat onmiddellijk aan de bodes doorgegeven en die hebben deze mededeling direct verder gestuurd. Wat me ontzettend tegengevallen is van de “interne dienst” van de gemeente is het feit dat ik en andere leden van Onafhankelijk Delft meer dan een maand hebben moeten wachten op een nieuwe cartridge in de fractiekamer!

Het lijkt erop, dat men van hogerhand gewoon ons leeswerk tegenwerkt. Of anderen blijkbaar alles via de computer menen te kunnen doen doet niet ter zake. Opmerkingen wil ik in de kantlijn kunnen plaatsen en bij een debat snel kunnen vinden. De spreektijd is toch al beperkt.

Vooruitgang en nieuwe mogelijkheden mogen best. Maar men moet niet afdwingen dat iedereen papierloos vergadert.

Dat oud-premier Wim Kok een aantal jaren geleden niet wist wat een muis was verbaasde mij toen ook; dat hij er niet mee werkte is wat anders. Overigens hoor ik links en rechts ook verhalen dat men weer terugkeert tot papieren stukken bij vergaderingen nadat men eerst over was gegaan op papierloos vergaderen.

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/wachttijd-voor-een-nieuwe-cartridge-meer-dan-een-maand/

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 15h14 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

TERUG NAAR HET OUDE ONTWERP ST. SEBASTIAANSBRUG

delft maurits_bongers_20140600.jpg

door SP Delft

24-06-2014• Vanavond werd duidelijk dat de kosten voor het bouwen van de nieuwe St. Sebastiaansbrug weer behoorlijk stijgen. Daarnaast gaat het hele project ook 1,5 jaar langer duren en zal pas begin 2018 klaar zijn. SP raadslid Maurits Bongers: "Zoveel fouten als er hier zijn gemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt. Voor de SP is dat reden om terug te gaan naar het eerste ontwerp van de brug of een ander, goedkoper alternatief te onderzoeken. We moeten in ieder geval stoppen met dit bestuurlijke gepruts."

De brug is al langer een hoofdpijn-dossier. Bongers: "Dat is heel raar en onnodig, want een brug bouwen is helemaal niet zo lastig. Zeker niet als je het vergelijkt met het Spoorzone project. Voor alle miljoenen die dit project kost, kun je bijvoorbeeld het schoolzwemmen behouden, heel wat buurthuizen open houden én armoede bestrijden."

bron: http://delft.sp.nl/nieuws/2014/06/terug-naar-het-oude-ontwerp-st-sebastiaansbrug

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 13h23 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Aad Meuleman verraadt geheim bedrag
Sint Sebastiaansbrug: vervanging met basculebrug tien miljoen goedkoper

delft aad_meuleman_cie_20140624.jpg

Aad Meuleman Stadsbelangen verraadt een geheim bedrag in de commissie Algemeen 24 juni 2014.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Aad Meuleman Stadsbelangen: terug naar de bascule brug dan hebben we gelijk een bezuiniging van tien miljoen gerealiseerd (webcast)

Voor de behandeling van het agendapunt Sint Sebastiaansbrug in het openbaar was er door de commissie in beslotenheid gesproken over de bedragen. Alle bedragen moesten geheim blijven en mochten dus absoluut niet genoemd worden in het openbare gedeelte. Het was genieten voor de kijker dat het toch weer gebeurde.

Voorzitter Pieter Stienstra D66 sprak onterecht Maurits Bongers SP er op aan. Die verweerde zich en Stienstra liet het er maar bij zitten. Meuleman ontkende keihard. In de politiek is liegen normaal, nietwaar meneer Meuleman? Ook vergat de voorzitter te melden dat aangifte zou worden gedaan voor het lekken van een geheim.

Naar de webcast voor de uitspraak van Meuleman:
bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140624_2/nl/Player/?start=00:07:17

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 12h38 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

SINT SEBASTIAANSBRUG BLIJFT HOOFDPIJNDOSSIER

Verslag commissie Algemeen dinsdag 24 juni 2014

door gemeenteraad

In het openbare deel van de vergadering spitste het debat over de Sebastiaansbrug vooral toe op de vraag hoe het nu verder moet. Het college wil door met het project en een meerderheid van de commissie kon zich daar dinsdagavond wel in vinden. Alleen de manier waarop, daarover waren in de commissie de meningen verdeeld. In diverse bewoordingen gaven de fracties hun oordeel over het verloop van het project: bestuurlijk gepruts, een rampenplanproject en een hoofdpijndossier.

In de brief die het college naar de raad stuurde (brief pdf), concluderen b en w dat er tal van missers zijn gemaakt, maar dat het moment om te stoppen of opnieuw te beginnen voorbij is. Stadsbelangen pleitte voor een raadsonderzoek waarin wordt teruggeblikt en waarin wordt gekeken naar alternatieve oplossingen voor de aanleg van de duurdere tafelbrug. Diverse fracties vroegen hardop of de provincie niet beter de oorspronkelijk geplande en goedkopere basculebrug kan aanleggen. Onafhankelijk Delft pleitte net zoals eerder Leefbaar Delft deed voor een gelijkvloerse brug.

... Diverse fracties vroegen wethouder Harpe ook te kijken naar de schuldvraag. Maar daar voelt de wethouder minder voor, omdat die vraag volgens de portefeuillehouder al is gesteld en leidde tot het antwoord dat gemeente en provincie het met elkaar eens zijn dat ze het over de schuldvraag met elkaar oneens zijn. Die wetenschap is volgens de portefeuillehouder voldoende om samen te kijken naar een oplossing zonder juridisering. Aanstaande maandag praat de wethouder verder met de provincie. Op welke termijn hij een oplossing verwacht, kon hij de commissie niet zeggen, “maar zo snel mogelijk”.

Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft kondigden aan dat zij in de raadsvergadering op donderdag 10 juli moties willen indienen over dit onderwerp.

CAMPUSCONTRACTEN Onafhankelijk Delft en SP overwegen in diezelfde raadsvergadering een motie in te dienen over de campuscontracten van DUWO. Huurders die niet meer studeren moeten door deze contracten op zoek naar andere woonruimte. Inspreker Gert-Jan Prins hekelde andermaal het beleid van de studentenhuisvester.
... Ook andere fracties, waaronder SP en Stadsbelangen, drongen er bij de huidige wethouder Raimond de Prez op aan om meer te doen voor deze groep.
... De wethouder liet weten dat niet te kunnen, omdat de gemeente geen rol heeft in de relatie tussen de verhuurder en de huurder.

SPEELPLEKKEN
Dat gaat het CDA ook doen. Die fractie vroeg het college onlangs om in navolging van de gemeente Den Haag verboden-te-roken-bordjes op te hangen bij speelplekken in de stad.

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/sint-sebastiaansbrug-blijft-hoofdpijndossier_44512.html

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 00h02 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

De legalisering van de teelt van cannabis in Delft

door Dimitri van Rijn en Bart Smals, VVD Delft

De SP van Delft roept burgemeester Verkerk op om het manifest “Joint Regulation” te tekenen. De VVD Delft vindt dat ronduit onverstandig. Het manifest geeft een te rooskleurige voorstelling van zaken na legalisering van de teelt van wiet. Ook roept het manifest op om lokaal te exerimenteren met gereguleerde cannabisteelt. Dat laatste kan volledig uit de hand lopen en moeten we niet willen in Delft.

Delft is geen eiland in de wereld, en het cannabisprobleem trekt zich niets aan van grenzen. Dat feit beperkt ons in Delft, maar ook in Nederland in onze bewegingsvrijheid. De ruimte om als Nederland onze eigen liberale houding ten opzichte van legalisering van de teelt van cannabis vorm te geven wordt beperkt door de rest van de wereld.

Het resultaat van deze spagaat is ons huidige, soms wat schizofrene, gedoogbeleid. De VVD is zich daar van bewust. Toch heeft dit beleid, zeker in Delft, geleid tot een acceptabele situatie. Het beleid in Delft is een wankel evenwicht waarbij voordelen, nadelen, overlast en criminaliteit zijn afgewogen. Met als resultaat relatieve rust in Delft.

Cannabis is een drugs, een genotsmiddel. Sommigen van ons kunnen daar goed mee omgaan, maar voor velen is dat lastig. De risico’s van het gebruik van genotsmiddelen worden dan ook stelselmatig onderschat. Zeker het gebruik van cannabis kent vele risico’s. Niet alleen verslaving, maar ook psychiatrische aandoeningen en epilepsie komen vaak voor als gevolg van overmatig gebruik. Verdere liberalisering vergroot het risico dat de gevolgen nog meer worden onderschat.

Er zijn schattingen dat 80% van de wietproductie in Nederland bestemd is voor de export. Regulering van de productie zal daar geen verandering in brengen. Sterker nog, legalisering van de teelt zal Nederland tot drugsland van Europa maken met alle gevolgen van dien: drugstoerisme en de daaraan vast zittende criminaliteit. Drugscriminelen zullen zich vestigen in ons land, en vanuit hier de drugshandel van Europa organiseren.

Kortom, de VVD is op dit moment in Delft tegen veranderingen in het drugsbeleid. Het risico dat daarmee het wankele evenwicht wordt verstoord is voor ons te groot. Immers, de problemen die zich voordoen bij een ontspoorde situatie zijn immens. Tekenen van het manifest Joint Regulation brengt geen oplossingen en verergert wellicht de situatie. Onverstandig.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/06/24/de-legalisering-van-de-teelt-van-cannabis-in-delft

Tweet delft

delft
woensdag | 25 juni 2014 | 00h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Raadspartijen scherp verdeeld over legaliseren cannabisteelt

door Bjinse Dankert, Delft op Zondag

De Delftse partijen bleken scherp verdeeld over de oproep om de teelt van cannabis te legaliseren. Burgemeester Bas Verkerk lijkt geen centimeter te willen wijken van de huidige aanpak.

Een beetje beduusd was SP-raadslid Tom Zonneveld er wel van, na afloop van het door hem ontketende debat over het legaliseren van de teelt van cannabis. Zijn oproep aan de Delftse politieke partijen en het College van B en W om zich over het onderwerp uit te spreken lokte een zeldzaam levendig debat uit in de raadszaal afgelopen woensdag.
Uiteindelijk bleek burgemeester Bas Verkerk het felst tegen het raadslid uit te vallen. Ondanks een eerder verzoek van het CDA had de burgemeester geen moeite gedaan om zijn standpunt van te voren op papier te zetten. In een opvallend vermanend pleidooi probeerde Verkerk alsnog te voorkomen dat het debat een vervolg zou krijgen.
"Ik heb er geen behoefte aan om hier ingewikkeld over te doen, of om dingen in Delft te veranderen", sprak Verkerk. "Ik wil u ernstig ontraden iets te gaan veranderen aan het beleid dat wij nu hebben in Delft. Het is mij veel te kort door de bocht om na een discussie van pakweg twintig minuten dit onderwerp op de raad te gooien."

Dubbel gevoel
Het pleidooi bleek overigens vergeefs: de SP schuift het voorstel door naar de volgende raadsvergadering waar er over gestemd zal worden. Zonneveld houdt over de opmerkingen van Verkerk een 'dubbel gevoel' over, sprak hij na het debat. "Ik vond het heftiger dan verwacht. Naar mijn mening geeft ons voorstel ook een signaal aan politici in Den Haag voor een landelijke oplossing."
Niet alleen Zonneveld ontving een spervuur aan opmerkingen. Ook ChristenUnie-raadslid Jabco Vreugdenhil werd flink belaagd, nadat hij zich ontpopte als de meest uitgesproken tegenstander van het legaliseren van cannabisteelt. "Cannabis is schadelijk en verslavend. Door teelt te legaliseren, geven we een verkeerd signaal aan de samenleving", vond Vreugenhil.
De voorstanders en tegenstanders rangschikten zich tijdens het debat volgens de lijnen die de nationale partijen in Den Haag ook aanhouden. Met CDA, VVD en ChristenUnie als uitgesproken tegenstanders, terwijl SP en GroenLinks een warm pleidooi voor legalisering hielden. Toch oogt de SP-motie niet kansloos. Ook STIP en Onafhankelijk Delft reageerden gematigd positief. PvdA-commissielid Anco Sesselaar leek in het begin maar weinig enthousiast over de oproep, maar hield uiteindelijk ook de deur op een kier. Daarvoor moet het SP-voorstel wel worden aangepast, meent Sesselaar. "We willen voorkomen dat de motie zou uitdragen dat in Delft het water ons aan de lippen staat. Dat is simpelweg niet zo."

bron: http://www.delftopzondag.nl/algemeen/raadpartijen-scherp-verdeeld-over-legaliseren-cannabisteelt

Tweet delft

delft
dinsdag | 24 juni 2014 | 03h34 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

KPN gaat gewoon door met zijn gids

delft telefoongids_goudengids_2014_2015.jpg

door harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl
Gisteren weer ongevraagd een telefoongids ontvangen.
Een dunne uitvoering zodat hij door de brievenbus past.
Morgen weer extra werk, 1 kg papier afvoeren naar de ondergrondse container.
De gemeente Delft en met name GroenLinks onder Fleur Norbruis slapen al een tijdje.
Dat is het minder mooie van Delft. Ook de politiek voert al jaren geen reet uit!
Raadslid zijn in Delft. Elke maand duizend euro op je rekening met niets doen!
Alleen enkele communicatiegevoelige raadsleden produceren wat kreten op twitter.

Tweet delft

delft
dinsdag | 24 juni 2014 | 01h50 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Parkeerterreintje gezocht in binnenstad

delft paardenmarkt_001_20140621164111.jpg

Delft, Paardenmarkt 1

Het object bestaat uit een zestal loodsen, twee kantoorgebouwen en een verhuurde woning. De loodsen zijn gebouwd rond een binnenplaats. Oorspronkelijk was het object ontworpen voor het “Geschut Magazijn van Hollandt” en voorzag in de aanmaak en opslag van wapens, munitie en opleiding van militairen. De functie en indeling van het object is in de loop der eeuwen meerdere malen gewijzigd. Het oudste gebouw is gesticht rond 1671. De laatste grote verbouwing dateert uit 1950 waarbij de gevel aan de binnenplaats en het interieur ingrijpend zijn gewijzigd.
Het totale bruto vloeroppervlak van de gebouwen bedraagt ca. 7.382m², het perceeloppervlak bedraagt ca. 8.313m².
bron: http://www.biedboek.nl/realestate/view?id=50

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Afgelopen zaterdag sprak ik met de nieuwe eigenaar en hoorde van hem dat hij plannen heeft om hier startende ondernemers gelieerd aan het Rotterdamse havengebeuren huisvesting te verlenen. Er is een beheerder in vaste dienst aangesteld voor het dagelijks gebeuren van verhuur tot onderhoud.
Hup gemeente Delft, niet tegenwerken maar vlot meewerken aan het verlenen van vergunningen!

Tweet delft

delft
dinsdag | 24 juni 2014 | 01h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

MRDH

Kabinet en Kamer moeten ruim baan maken voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op 19 juni jl. heeft het Financieele Dagblad de onderstaande open brief van de 24 burgemeesters en wethouders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gepubliceerd.

Stedelijke regio die meekan met de wereldtop komt in Nederland alleen in samenwerking tot stand

De bestuurlijke opgave voor Nederland is uit de economische crisis te komen. Terwijl Nederland terecht vooral bezig is met hervormingen van de arbeidsmarkt en het nieuwe gezicht van de verzorgingsstaat, dreigt een ander, minstens zo belangrijk dossier van de radar te verdwijnen: de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

...
Als de minister van BZ en de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan gaan wij op basis van de huidige wetgeving in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samenwerken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid.

Ahmed Aboutaleb en Jozias van Aartsen, burgemeesters van Rotterdam en Den Haag, schrijven dit artikel namens de 24 burgemeesters en wethouders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

bron: http://mrdh.nl/kabinet-en-kamer-moeten-ruim-baan-maken-voor-metropoolregio-rotterdam-den-haag

Tweet delft

delft
dinsdag | 24 juni 2014 | 00h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

MRDH

Metropoolvorming dwingt tot herijking regionaal bestuur

Denkend aan Holland ­­­ met zijn 24 waterschappen, 10 politieregio's, 12 provincies, 8 stadsregio's, 7 stadsgewesten, 8 euregio's, 11 arrondissementen, 25 veiligheidsregio's, 18 ov-autoriteiten en natuurlijk 403 gemeenten ­­­ zien we talloze bestuurders traag door oneindige wandelgangen gaan. Rijen ondenkbaar glanzende dienstauto's, als hooge pluimen aan den einder geparkeerd. Met in hun midden de minister van Binnenlandse Zaken die zijn hoed vasthoudt in de striemende tegenwind. Wetend dat ook zijn poging om de bestuurlijke indeling van het land te hervormen is mislukt.

...
Intussen moet er wel wat gebeuren. Het begrip 'bestuurlijke drukte' op regionaal niveau is géén eufemisme. Veel beleidsterreinen kweken hun eigen samenwerkingsverband. Regiovorming verloopt organisch en steeds meer grensoverschrijdend. Metropoolvorming is overal ter wereld een dynamische kracht. In Zuid-Holland doemt de duo-stad Rotterdam/Den Haag op. Aan de noordvleugel van de Randstad groeien Haarlem, Amsterdam, Almere en Utrecht aan elkaar. De internationale economie dwingt integratie af op vrijwel ieder terrein. Daar horen besluitvaardige bestuurlijke structuren bij, met voldoende schaalgrootte. Bevolking en bedrijvigheid concentreren zich in stedelijke gebieden, overal ter wereld. Het openbaar bestuur moet steden dus ruimte gaan geven. En veel aandacht.

bron: http://mrdh.nl/metropoolvorming-dwingt-tot-herijking-regionaal-bestuur

Tweet delft

delft
maandag | 23 juni 2014 | 09h06 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

delft wegbeeldnl.jpg

bron: http://www.wegbeeld.nl/

Tweet delft

delft
maandag | 23 juni 2014 | 00h28 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Jan de Wit: Schending geheimhouding Bas Verkerk. De argumentatie van de OvJ klopt van geen meter.

Officier van Justitie gaat burgemeester Verkerk niet vervolgen

... Het is heeft alle schijn van vriendjespolitiek door de Officier van Justitie Gruppelaar. Ze zitten in overleg met elkaar in de Driehoek en ontmoeten elkaar regelmatig op borrelfeestjes. Nog vreemder is dat de OvJ zegt dat de geheimhouding van het Addendum van 30 april overbodig is geworden. Dat zal ik eens snel aankaarten in de commissie. Als ik de gelegenheid krijg dan ...

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/officier-van-justitie-gaat-burgemeester-verkerk-niet-vervolgen/

Tweet delft

delft
maandag | 23 juni 2014 | 09h37 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

IKEA problemen?

Geplaatst op woensdag 29 januari 2014
door Bart Smals, lijsttrekker VVD

... Dat het IKEA concept center in Delft gevestigd is, moeten we erg blij mee zijn.
... IKEA Delft is namelijk een wereldwijd opleidingscentrum voor IKEA.
... Natuurlijk heeft zo'n grote publiekstrekker ook nadelen. Zo staat inderdaad regelmatig op zondag de A13 vast (is dat door de week niet elke ochtend zo?) en wordt er in de buurt geparkeerd. Maar IKEA denkt actief mee om deze problemen op te lossen. De gemeente zal op haar beurt ook actief moeten meehelpen om al die mensen in goede banen te leiden. Iets wat op zondag in ieder geval niet lukt. Daarover moet gemeente, in overleg met Rijkswaterstaat op zeer korte termijn een oplossing voor vinden. Misschien dat de bedrijventerreinen zoals aan de Staalweg, die in het weekend toch leeg staan, gebruikt kunnen worden? Nu heeft de gemeente Delft wel op meer plaatsen problemen met het oplossen van verkeersproblemen, maar om dan maar de IKEA op zondag te sluiten zoals sommige partijen voorstellen gaat mij veel te ver. We gaan toch ook niet de TU sluiten omdat er een paar studenten overlast geven?

bron: http://vvddelft.nl/blog/lijsttrekker-bart-smals/2014/01/29/ikea-problemen#widget6611

Tweet delft

delft

@MeulemanAad @Stadsbelangen wil de ikea sluiten op zondag. betere oplossing: neem een afslag eerder en nergens last van.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 27 januari 2014

Schriftelijke vragen Ikea. http://t.co/ntxV5rpX1m

— Stadsbelangen Delft (@Stadsbelangen) 27 januari 2014

delft
maandag | 23 juni 2014 | 00h01 | week 26 | POLITIEKDELFT.NL |

Ikea in beeld

delft stadsbelangen_ikea.jpg

door Werner Bremer en Bianca van der Werf, Stadsbelangen Delft

In de commissie Algemeen van 19 juni jl. werd onder andere gesproken over de afsluitingen van de afritten bij Ikea. Opmerkelijk dat de VVD dit punt ter bespreking op de agenda heeft laten zetten naar aanleiding van de beantwoording op onze Schriftelijke vragen van 27 januari 20140.

Juist VVD-lijsttrekker/fractievoorzitter de heer Smals insinueerde destijds naar aanleiding van onze vragen via twitter dat van Stadsbelangen Delft de vestiging van Ikea Delft niet open mocht zijn op drukke dagen. In tegenstelling tot wat de heer Smals beweerde, heeft Stadsbelangen Delft voornamelijk haar zorgen geuit over de verkeersproblematiek, veiligheid en bereikbaarheid van onze stad en de bereikbaarheid van de camping in de Delftse Hout. Punten die de VVD juist zou moeten onderschrijven als wij hun verkiezingsprogramma mogen geloven. Zaken afdoen als: ‘er is ook nog een afrit Delft-Zuid en Delft-Noord’, vinden wij nogal kort door de bocht. Hiermee doe je eveneens de bereikbaarheid van het VVD-paradepaardje ‘de Marktgarage’ tekort. Kortom, laten wij de kortzichtige reactie van de heer Smals wijten aan zijn gebrek aan dossierkennis op dit punt.

Stadsbelangen Delft heeft naar aanleiding van de beantwoording van het college op onze vragen aanvullende vragen gesteld. Het college verwijst onder meer naar een ‘analyse’ die zou plaatsvinden. Voormalig wethouder Junius heeft op 5 februari jl. gesproken met 3 personen van Ikea over de afsluitingen van de afritten. Welke concrete afspraken hieruit zijn voortgekomen, was en is ons nog steeds niet duidelijk. Een oplossing is er nog steeds niet. Dat bleek weer op Hemelvaartsdag.

In de commissie Algemeen bevestigde wethouder Harpe dat er tot nu toe nog niets is geanalyseerd. Het college heeft de raad dus misleid met haar eerdere antwoorden op onze vragen. Rond deze tijd zou de uitkomst van de analyse te verwachten zijn. Er zijn nu wel plannen zijn om deze problematiek beter in beeld te krijgen door middel van het plaatsen van camera’s. Deze moeten in beeld brengen wat nu de daadwerkelijke oorzaak is van de fileproblemen. Worden deze veroorzaakt door de infrastructuur, parkeercapaciteit of toch de menselijke (verkeersregelaars) inzet?! Stadsbelangen Delft denkt dat het een combinatie van factoren is, maar dat zullen we moeten afwachten.

Het inzetten van camera’s, vraagt wat voorbereidingstijd. De planning is dat vanaf september as. tot het einde van dit jaar de situatie in beeld wordt gebracht. Wij gaan ervan uit dat de drukke decembermaand volledig wordt gevolgd. Hierna vindt een analyse plaats. Belangrijker nog is dat de analyse zorgt voor adequate oplossingen.

Over eventuele kosten van het onderzoek en analyse, kon wethouder Harpe nog geen duidelijkheid geven. Ook niet wie straks bijdraagt aan de kosten voor oplossingen. Wij gaan er vanuit dat Ikea Delft ook een duit in het Delftse zakje doet! Op ons verzoek heeft wethouder Harpe toegezegd zijn beantwoording op onze aanvullende vragen schriftelijk te bevestigen. Goed dat het college nu onderkent, dat dit probleem moet worden opgelost. Wordt vervolgd.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7086

Tweet delft

delft

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft
<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo