delft

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft vrijdag | 13 juni 2014 | 13h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Lionsclub schenkt TRIX € 1000,00

delft

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

De Lionsclub Den Haag Scheveningen schenkt de Stichting Trix duizend euro.
Donderdag 12 juni nam de heer Tim Timens namens het bestuur en in het bijzijn van projectleider Bram Stoop de cheque in ontvangst.
Trix besteedt het geld aan het opknappen van de geschonken KNMR reddingssloep.

bron: http://www.stichtingtrix.nl/9-nieuws/nieuws.htm

Tweet delft

delft vrijdag | 13 juni 2014 | 12h25 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

hfvh: wanneer volgt Delft?

Bij New York Pizza: Pizza per e-bike

delft nypizzaelectricbike20140613.jpg

door Michiel Slütter, tekst: Kirsten Dorrestijn

Om van het negatieve scooter-imago af te komen, begon New York Pizza vorig jaar met bezorging per elektrische fiets. ‘Als het aan mij ligt, volgt de hele markt’, zegt Philippe Vorst, directeur en oprichter van New York Pizza.
... Het bezorgen is het moeilijkste onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Geen nadelen
‘De fietsen worden vooral ingezet voor ritjes binnen de ‘golden mile’: bezorgingen in een straal van 1,6 en 1,8 kilometer. Van onze bestellingen valt 60 tot 70 procent daar binnen. Er zitten geen nadelen aan de elektrische fietsen als alternatief voor scooters. Ze zijn goedkoper en milieuvriendelijker en het is ook nog goed voor ons imago.’

bron: http://www.vogelvrijefietser.nl/nieuws/201406/op-straat/pizza-e-bike

Tweet delft

delft donderdag | 12 juni 2014 | 00h24 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

stinkende en walmende diesel

delft molslaandregboothv.jpg

Delft, Molslaan.

Aandachtspunt

Webcolumn door Hans Heisterde

Het krachtdadig bestuur in Delft is goed in het u en mij bestoken met regeltjes over hoe we op de gewenste manier in de stad dienen te wonen, bewegen en werken. Voor zichzelf is de overheid een stuk makkelijker. Ik zal u uitleggen hoe ik daarbij kom.

We hebben een College dat veel gelegen is aan een schone binnenstad. Volgens het Delfts coalitieakkoord is luchtkwaliteit daarbij een aandachtspunt. Goed en belangrijk punt lijkt me en helemaal mee eens. Ik denk echter dat 'aandachtpunt' Orwelliaanse newspeak is: 'We zullen er eens naar kijken als we tijd hebben maar we gaan er echt niks aan doen'.

Onlangs was ik namelijk op een fraaie en zonnige ochtend op weg door de stad. Al uit de verte hoorde ik het oorverdovende lawaai van de motor van een bootje. Dichterbij gekomen bleek het te gaan om een scheepje werkend voor de gemeente dat vuil en fietswrakken uit de gracht haalde.
Dat laten ze toch maar mooi doen van onze centjes. Zo zie ik het graag, bravo en goed geregeld!

Alleen die stinkende en walmende diesel dat vond ik raar. Volgens de 'Verordening openbaar gemeente water Delft' mag varen in de grachten in de binnenstad uitsluitend middels spierkracht en is gemotoriseerd varen alleen bij ontheffing toegestaan. De rondvaartboot en de fluisterboten hebben die. Terecht, die zijn elektrisch en minder milieubelastend.
Je zou verwachten dat de gemeente in dit opzicht eveneens het goede voorbeeld zou geven en milieuvriendelijk zou opereren met het oog op de gewenste luchtkwaliteit. Het 'aandachtspunt' zeg maar omzetten in concrete milieuvriendelijke daden. Dus geen ontheffing meer voor dit smerige en enorm herriemakende bootje.

De gemeente ziet echter het een en ander maar even door de vingers en laat een boot voor zich rondvaren met een lawaaiige en vieze roetwolken uitbrakende motor. Het ding is waarschijnlijk nog door Otto Diesel zelf in elkaar geflanst. En dat in de stad waar de fietsenmakersacademie uitblinkt in milieuvriendelijk aangedreven voer- en vaartuigen. Niks synergie tussen gemeente en universiteit, gewoon een stinkende ouwe diesel uit het jaar nul.

Dat vind ik dan een aandachtspuntje.

Tweet delft

delft woensdag | 11 juni 2014 | 03h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Ook Delft heeft acceptgiro's afgeschaft

delft alettehekkerlocoburgemeester20140601.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In navolging van veel Nederlandse gemeentes heeft Delft ook de betaling per acceptgirokaart afgeschaft. Alleen in Nederland bestaat de acceptgirokaart nog maar per 1 januari 2019 is dat voorbij.
Uit klachten van bewoners die een parkeervergunning willen aanschaffen begrijp ik dat dit onderwerp niet goed is gecommuniceerd. Zoeken op de website van Delft naar de afschaffing leverde geen informatie op, jammer.
Wat let je om de gegevens uit de brief/nota over te nemen en aan de gemeente te betalen met een overschrijvingsopdracht.

Het gebruik van de acceptgiro's neemt steeds verder af. Ook bespaart de afschaffing behoorlijk aan kosten. Bij invoering van digitale nota's zoals FinBox kan er nog veel meer bespaard worden, onder andere geen hoge idealkosten.

In 1969 was ik boekhouder bij een vleeswarenfabriek in Schiedam. Elke donderdag moest ik vijftig weekloonzakjes met geld vullen. Bij de NMB bank haalde ik de contanten, zo'n twintig duizend gulden op. Ik voelde me daar nooit lekker bij, parkeerde aan de achterzijde. Ik wilde daar vanaf en naar maandloon en betaling per bank of giro. De meeste werknemers hadden geen bank- of girorekening. Die verandering had heel wat voeten in aarde. De CNV kwam er aan te pas, iedereen een week extra om de overgang te financieren. Iets had ik over het hoofd gezien Dat kwam door gebrek aan levenservaring. Er werd veel overgewerkt en dat geld kwam nooit aan bij moeder de vrouw. Ineens meer op de giro of bank.
Heb je loonsverhoging gehad?

Tegenwoordig is digitaal betalen vrij normaal.
Waarom zijn het altijd bepaalde ouderen die niet willen vernieuwen?
In 1839 reed stoomlocomotief 'De Arend' over de eerste spoorlijn.
Het ging te hard, het maakte te veel herrie, was het wel veilig?
Nee, de trekschuit was veel beter.
Mijn ervaring: na gewenning hoor je niemand meer.
Wethouder Alette Hekker kan aan de slag.

Tweet delft

delft woensdag | 11 juni 2014 | 00h01 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

JUBILEUMEDITIE: PROGRAMMA 25e WESTERPOP BEKEND!

delft westerpop2014a.jpg

bron: http://www.westerpop.nl/nieuws/131/JUBILEUMEDITIE_PROGRAMMA_25e_WESTERPOP_BEKEND_/

Tweet delft

delft dinsdag | 10 juni 2014 | 00h02 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Geef de fietser zijn fietspad terug

delft zuidwalzoefpadfietspad20130519150510.jpg

Delft, Zuidwal.
Het nieuwe ZOEF-pad is te smal volgens de CROW-normen. Ook het asfalt is vergeten.
ZOEF betekent Zorgeloos, Onbelemmerd en Eenvoudigweg Fietsen.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Amsterdam gaat Delft fietsstad voor met een proefproject. In de toekomst kan de gemeente zelf regelen dat er alleen nog maar fietsen op het stedelijke fietspad mogen rijden. De snorfietsen rijden meestal harder dan toegestaan. Veel snorfietsen zijn breder dan een fiets. De snorfietsen geven stankoverlast. Al met al de snorfietsen hinderen de fietsers. Oplossing: De snorfietsers moeten een helm gaan dragen en net zoals de bromfietsen/scooters op de rijbaan gaan rijden.

Ga eens kijken bij Domino's Pizza aan de Papsouwselaan. Op het fietspad scheuren de bezorgers met hun bromscooters in twee richtingen. Ondanks de verbodsborden, die dus niet echt helpen. Pizzascooters scheuren ook nog steeds over de Markt. B&W verlenen daar ontheffing voor. Vorige week zag ik een pizzabezorger voor het eerst op een fiets. Het kan dus wel.

Al het bromverkeer verplicht naar de rijbaan schept meer duidelijkheid. Brommers zullen eerder door fietsers worden aangesproken op verkeerd rijgedrag. Handhaven wordt ook makkelijker want alle bromverkeer is dan verboden op het (rode) fietspad. Buitengewoon opsporingsambtenaren handhaven de lokale helmplicht voor snorfietsers.

Huidige wetgeving fietspaden:
delft opwelkfietspadmagjerijden2.jpg

Tweet delft

delft dinsdag | 10 juni 2014 | 00h01 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Inzet vrijwilligersorganisaties beter benutten

delft ingridlipsgroenlinks2014.jpg

door Ingrid Lips, raadslid GroenLinks
GroenLinks Delft wil, dat de gemeente in beeld brengt welke maatschappelijke rol vrijwilligersorganisaties willen en kunnen vervullen. Door dit in kaart te brengen kan de aanwezige deskundigheid en inzet van vrijwilligers beter benut worden. Zo kan de rol van gemeente, vrijwilligers- en professionele organisaties goed op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat duidelijkheid over blinde vlekken en overlap. Dit overzicht biedt een basis om met de vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan. Hoe kan de gemeente dit faciliteren en professionele ondersteuning hier goed op aansluiten? Uitgangspunt daarbij is wat vrijwilligers willen en kunnen doen.

Lees meer ...

In de gemeenteraadsvergadering van 5 juni heeft Wethouder de Prez hiervoor een toezegging gedaan op verzoek van D66 en GroenLinks. GroenLinks heeft op initiatief van het CDA samen met de SP, Stadsbelangen, ChristenUnie een motie ingediend om te bezien of het mogelijk is om de maatschappelijke stage te behouden. De maatschappelijke stage is met ingang van het komende schooljaar door het rijk wegbezuinigd. De motie werd unaniem door de raad aangenomen.

In de raadscommissie van 27 mei heeft GroenLinks al eerder gevraagd om een sociale kaart. Hoewel Wethouder de Prez een sociale kaart geen werkbaar instrument vindt neemt hij wel de suggestie over om verschillende bestaande netwerken aan elkaar te verbinden. GroenLinks vindt de nota vrijwilligerswerk 2014-2018 erg algemeen opgesteld. Het maakt niet duidelijk waar de komende vier jaar de prioriteit ligt. GroenLinks heeft daarom zelf de prioriteit gevraagd voor de volgende vier punten:

Het zo veel mogelijk beperken van regelgeving en bureaucratie: een veranderende houding van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.
Een goede afstemming tussen vrijwilligers en professionals. Professionele hulp sluit aan bij wat vrijwilligers willen en kunnen doen en is niet ondergeschikt aan de formele zorg.
Een goede sociale kaart om meer bekendheid te geven aan wat vrijwilligersorganisaties te bieden hebben zodat professionals weten wat er mogelijk is. Het mogelijk te maken dat vrijwilligersorganisaties onderling elkaar weten te vinden en van elkaars deskundigheid gebruik kunnen maken.
In overleg gaan met vrijwilligersorganisaties en de Wmo-raad over hoe zij betrokken willen worden bij het vrijwilligerswerkbeleid en het gemeentelijk beleid ten aanzien van de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

De nota vrijwilligerswerkbeleid 2014-2018 wordt verder uitgewerkt in een actieplan. Dit actieplan wordt wel in samenspraak met vrijwilligersorganisaties tot stand gebracht.

bron: http://delft.groenlinks.nl/node/112013?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Tweet delft

delft maandag | 9 juni 2014 | 00h02 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL |

Saskia Bolten in de Steenbergse Courant

delft saskiabolten2014.jpg

Lees het commentaar op pagina 3,
het interview met Saskia Bolten op pagina 7 en
een ingezonden brief op pagina 9.

bron: http://www.kijkopsteenbergen.nl/dynamic/media/20/documents/STBC_Edities/STBC06062014.pdf

Tweet delft

delft maandag | 9 juni 2014 | 00h01 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Afvalbak vol? Gooi maar op straat?

delft choorstraatafvalbakhenkdeboer20140602.jpg

Delft, Choorstraat. Foto Henk den Boer.

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

TWEETS
Henk den Boer ‏@hcdbdelft 2 jun.
Twee vuilbakken aan het begin van de Choorstraat zou niet verkeerd zijn, vaak op zaterdag rond de middag al vol

harrie fruytvhertog ‏@PolitiekDelftnl 2 jun.
@hcdbdelft doe het blikje terug in het tasje waar het uit kwam. openbare vuilnisbakken kunnen weg, zware boete bij op straat gooien

Je gooit thuis ook geen lege blikjes op de vloer in de woonkamer toch?
Waarom dan wel op straat?
In mijn kinderjaren wandelde oma wekelijks met mij en mijn broer.
Als we dan een verpakt snoepje kregen, meestal een toffee van Verkade, dan moest je het papiertje in je broekzak doen. Zo werd ons dat geleerd.
Kijkend naar het tegenwoordige straatbeeld dan is dat heel erg veranderd.
De straten zijn niet zo schoon meer als in de jaren vijftig.
Rijdend op de scooter een blikje cola drinkend en flikker het lege maar op straat, dat vinden de daders heel normaal.
Henk de Boer wil meer 'vuilbakken'.
Dat vind ik een dure oplossing.
De bewoners draaien op voor de kosten.
Beter: Haal de afvalbakken weg.
Iedereen moet zelf zorgen voor de afvoer van zijn verpakkingsafval.
Laat de vervuilers betalen bij overtreding wanneer ze vuil op straat deponeren.
Net als in Singapoore, daar krijg je 500 dollar boete voor iets op straat gooien.
Evenzo verdwijnen de brievenbussen van de straat, mede om kosten te besparen.
Denk eens aan oudjaar, geen opgeblazen bussen en bakken meer.
Eindhoven experimenteert al met minder afvalbakken in de openbare ruimte.

Tweet delft

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo