delft

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft zondag | 8 juni 2014 | 00h02 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Evenement op de juiste plek

delft kratjes3.jpg

door Aad Meuleman, Stadsbelangen Delft

Maandagavond is het record van het bouwen van een brug met bierkratten helaas mislukt. De woonkamer van Delft werd voor korte tijd omgebouwd tot een ware bouwplaats voor de studenten Civiele Techniek van de TU Delft. Terwijl de fractie van Stadsbelangen Delft bijeen was in het stadhuis, kwam tegelijkertijd de vraag bovendrijven of onze woonkamer zich wel leent voor dit soort studentenacties!

Zo werd vorig jaar eveneens door de TU Delft op de markt de elektrische racewagen groots gepresenteerd en gedemonstreerd, waardoor een deel van de markt was afgezet. De muziek, de omroeper en het helse geluid van de scheurende en piepende autobandjes over het marktplein, deden vele bezoekers van de terrassen doen vertrekken of verplaatsen. Logisch, want je kon elkaar stomweg niet meer verstaan! Diezelfde middag werd er eveneens ook nog getrouwd in het stadhuis. Tja, je zult maar als aanstaand echtpaar die middag de volle mep betaald hebben en het carillon willen laten klingelen op de mooiste dag van je leven… dan krijg je er dus een schreeuwende omroeper bij cadeau, die boven alles uitschreeuwt.

Stadsbelangen Delft vraagt zich af of dit soort acties niet beter thuishoren op het terrein van de TU Delft zelf. Kratjes stapelen/bruggen bouwen lijkt beter op z’n plaats op de Campus of een terrein als Lijm en Cultuur. Overigens de snelheid waarmee de studenten hun kratjesbrug bouwden was wel weer top. Zouden de studenten in no-time de Sint Sebastiaansbrug kunnen vervangen? Dat zou nog eens een uitdaging zijn.

Delft is een studentenstad met de daarbij behorende festiviteiten zoals bijvoorbeeld het Lustrumfeesten en de OWee week. Natuurlijk maken studenten in onze stad een belangrijk gedeelte uit van het inwonersaantal. Delft mag daar trots op zijn, maar Stadsbelangen Delft stelt zich daarbij wel de vraag in welke mate de TU en de studenten een stad als Delft op dit moment domineren. Niet iedereen kan de festiviteiten van de studenten waarderen. In Delft op Zondag (editie 01-06-2014) viel te lezen dat de nieuwe opzet van het ZOMERfestival ook niet bij iedereen in de smaak is gevallen. Een evenement dat voorgaande jaren op het Sport- en Cultuurcentrum van de TU Delft werd georganiseerd, maar nu deels langs de Schie – in de bewoonde omgeving – plaatsvond.

Onlangs vonden er ook roeiactiviteiten plaats op de Schie, dat eveneens veel publiek aantrok. Begrijpelijk, het was mooi weer dus veel mensen op de been en/of op de fiets. Het doorgaande (auto)verkeer op de Schieweg van en naar de bouwmarkt en Leeuwenstein moesten daardoor slalommen om de lopende en fietsende menigte heen. Komend vanaf de Kruithuisweg werden automobilisten niet geattendeerd op de activiteiten die aan de Schie plaatsvonden. Een simpel bordje, afzetting en/of verkeersregelaar was toch wel op z’n plaats geweest.

Stadsbelangen Delft heeft geen probleem met culturele activiteiten en evenementen in onze stad. Wij juichen cultureel gerelateerde activiteiten juist toe, omdat dit veel bezoekers naar onze stad trekt en goed is voor de promotie en economie van onze stad. Het Glazenhuis van 3FM is bijvoorbeeld meer dan welkom, wat ons betreft! Wij zijn wel van mening dat activiteiten beter op elkaar afgestemd moeten worden en ook de omgeving waar deze activiteiten plaatsvinden. Kortom, het juiste evenement op de juiste plaats. Een mooie taak voor de nieuwe STIP wethouder.

Het stapelen van kratjes op de markt is geen probleem gebleken evenals het marktplein volstorten met zand ten behoeve van een Jeu de Boules-evenement. Daarentegen is het plan om de jaarlijkse schaatsbaan van de Beestenmarkt naar de markt te verplaatsen, herhaaldelijk van tafel geveegd en lijkt onbespreekbaar te blijven. Dat lijkt toch op willekeur.

Stadsbelangen Delft vindt dat het nieuwe College van B&W met de organisatoren/sponsoren van de Schaatsbaan Delft nog eens moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn om de schaatsbaan te verplaatsen van de Beestenmarkt naar de markt.

Want op een plek waar kratjes gestapeld kunnen worden, de TU haar elektrische raceautootjes mag presenteren, de jaarlijkse kermis haar attracties opzet en waar zand gestort wordt voor het Jeu de Boules-evenement, kan ook gerust een ijsbaan neerstrijken.

bron: http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=7039

Tweet delft

delft zondag | 8 juni 2014 | 00h01 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Aanpak Syriegangers

delft hattevanderwoudevvddelft20140600.jpg

door Hatte van der Woude, Raadslid VVD Delft

Ook in Delft heeft de aanslag in Brugge op een Joods museum door een Syrieganger voor beroering gezorgd. Tenslotte hebben wij ook teruggekeerde Syriegangers. In de raad van 5 juni werd wederom gesproken over het gevaar van Syriegangers, en hoe je ze moet aanpakken als ze terugkomen. De discussie keert telkens op het volgende punt terug: wat kan je lokaal nu wel, en wat niet?

Wat een gemeente niet kan, is "mensen vastzetten" zonder enig bewijs. Sterker nog, de gemeente kan dat ook niet met bewijs, daar is politie voor. De discussie daarover is zinloos en kost alleen maar tijd die beter aan andere dingen besteed kan worden.

Wat we eventueel wel kunnen doen, is uitkeringen stopzetten. Iemand die langere tijd in het buitenland verblijft kan niet tegelijkertijd solliciteren! Ook in Delft worden uitkeringen in voorkomende gevallen gestopt volgens de procedures zoals ze voor iedereen gelden.

Daarnaast kan een anti-radicaliseringsaanpak uitreizen voorkomen. Zeker geen waterdicht systeem, maar de aanpak die in Delft wordt gehanteerd heeft elders al uitreizen voorkomen. En indirect misschien wel meer ellende.

Ook op landelijk niveau heeft de VVD aandacht voor dit probleem. Dankzij een motie van VVD Kamerlid Klaas Dijkhoff is er een wet in de maak die het mogelijk maakt het Nederlanderschap af te nemen als men deel heeft genomen aan terroristische activiteiten. Er is daarnaast door een andere motie van Dijkhoff een stelsel van bestemmingsvisa in de maak: het zal dan verboden kunnen worden naar bepaalde landen af te reizen, tenzij er specifieke toestemming wordt gegeven (omdat je bijvoorbeeld voor het Rode Kruis werkt). Ga je dan toch, dan ben je strafbaar.

Mede hierover is minister Opstelten in druk overleg met acht andere Europese landen, in het kader van een gezamenlijke aanpak van Syriegangers. Een gezamenlijke aanpak is nodig. Als België alle terugkeerders gevangen had gezet, had dit de aanval in Brugge toch niet voorkomen. De dader kwam uit Frankrijk.

bron: http://vvddelft.nl/nieuws/2014/06/07/aanpak-syriegangers

Tweet delft

delft zaterdag | 7 juni 2014 | 00h27 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Moet de naam Spoorzone Delft blijven?

delft spoorzonedelft2014.jpg

Ontwerpbestemmingplan Coendersbuurt ter inzage

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

In een persbericht schrijft de afdeling persvoorlichting van de gemeente Delft als volgt: 'De Coendersbuurt komt in de nieuwe wijk Nieuw Delft, onderdeel van de ontwikkeling van het spoorzonegebied.'
Oud-wethouder D66 Lucas Vokurka lanceerde de kreet 'Nieuw Delft'.
Tot nu toe is nergens besloten dat naam van de wijk 'Nieuw Delft' moet zijn.
Wat mij betreft blijft het gewoon Spoorzone Delft.
Dat is helder en duidelijk, het gebied rondom het station.
Nieuw Delft is verwarrend, zal wel in de buurt zijn van de Oude Delft.
Strondeigenwijs gaat het college door met de nieuwe naam.
Hallo college: onderzoek eerst eens wat de bewoners vinden.
Wordt de nieuwe naam wel door de bevolking gedragen?
Voor het DIP, Delfts Internet Panel toch niet zo veel moeite?
Er valt te kiezen uit: Spoorzone Delft of Nieuw Delft.

Tweet delft

delft vrijdag | 6 juni 2014 | 09h48 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Gemeenteraad: Verslag raadsvergadering 05-06-2014
Aanpak Syrië-gangers gaat nog jaren duren, vrijwilligerswerk en hamerstukken

bron: http://ris.delft.nl/internet/actueel_3173/item/aanpak-syria-gangers-gaat-nog-jaren-duren_44224.html

Tweet delft

delft vrijdag | 6 juni 2014 | 07h19 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Interpellatie Syriëgangers

delft voldersgrachtonafhankelijkdelftjandewitgokautomaat.jpg

Jan de Wit van Onafhankelijk Delft, indiener van de interpellatie.

door harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl

Bas Verkerk: meneer de Wit de gemeentedelft accepteert geen afbreuk van de rechtsstaat.
Teruggekeerde jihatstrijders waarvoor geen bewijstlast van stafbare feiten is kunnen wij niet oppakken. Ik zeg het nu voor de vierde keer tegen u.
Er moet een vermoeden van schuld en bewijsvoering zijn.

Bas Verkerk: meneer de Wit ik constateer dat u niet goed hebt geluisterd naar de feiten.
U blijft doorgaan in het verkeerd weergeven van feiten ...
Ik laat het aan uw verantwoordelijkheid, misschien is dat uw manier van politiek bedrijven ...
U schept daarmee verwarring voor de burgers van Delft.

Dat was het antwoord in het kort van de burgemeester.
Geen enkel raadslid had behoefte hierop iets te zeggen.
De burgemeester had volkomen duidelijk gesproken!

8.3 - Interpellatieverzoek van de fractie Onafhankelijk Delft inzake aanpak Jihadstrijders
bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140605_2/nl/player/Show?start=00:38:05

Tweet delft

delft donderdag | 5 juni 2014 | 02h31 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Gemeenteraadsvergadering 05-06-2014

delft

De raadsvergadering is vanavond vanaf 20h00 op de webcast te bekijken.
Agenda: 8.2 - Voorstel van het fractievoorzittersoverleg aan de gemeenteraad inzake wijziging van de commissieverordening 2008
(redactie hfvh: raadsleden gaan minder uren werken, van vier commissievergaderingen naar drie tegen dezelfde raadsvergoeding. Conclusie: hun uurloon stijgt 25%.)

bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140605_1/nl/Player

Tweet delft

delft donderdag | 5 juni 2014 | 01h35 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft presentatieknraad20140604.jpg delft presentatiegeraad20140604.jpg

technische presentaties

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelf.nl

Gisterenavond konden de raadsleden twee technische presentaties volgen.
Aan de orde kwamen de Kaderbrief en de Grondexploitaties.
Auke van der Heiden Controlling Delft behandelde de Kaderbrief 2014 met daarin opgenomen de Uitgangssituatie, de Stresstest gemeente Delft, het Actueel meerjarenbeeld en de Financiële kaders PB 2015-2018.
Harry van Dongen, hoofd vastgoed en Jiri van den Berg, planeconoom gaven uitleg over de Grondexploitaties in het gemeentelijk grondbedrijf.
De digitale presentaties staan op het RIS.

bron: http://ris.delft.nl/internet/vergaderagenda-detail_3443/item/vergadering-presentatie_6265.html

Tweet delft

delft woensdag | 4 juni 2014 | 18h12 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft drivingsimulatorsiviavarotto20140618en19.jpg

Dear participants,
At TU Delft, we are currently working on a very interesting topic: Driving Behaviour in Automated Vehicles.
Are you curious to discover something more on our challenges?
For this purpose, we will carry out a driving simulator experiment on June, Wednesday 18th – Thursday 19th 2014 (see attachment).
The simulator is located in the Department of Transport & Planning, Civil Engineering (TU Delft).
It will take only 15 minutes and the time slot could be reserved on appointment (from 8 am to 8 pm).
If necessary, appointments are possible also on June, Saturday, 21th (from 9 am to 1 pm).
A driving license and 1 year of driving experience are required.
If you are interested in participating in the test, please contact me (s.f.varotto@tudelft.nl).
I would be grateful if you could forward the mail to anyone who could be interested in.
Participants will receive a gift card (and for sure will enjoy!).
Dutch speaking personnel will be present!
Thanks you in advance for your attention.
Your help is truly appreciated.
Kind Regards,
Silvia Varotto
Silvia Francesca Varotto PhD Researcher TU Delft
Faculty of Civil Engineering and Geosciences Department of Transport & Planning Stevinweg 1 2628 CN Delft, NL
room 4.39 E: s.f.varotto@tudelft.nl

Tweet delft

delft woensdag | 4 juni 2014 | 04h43 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Onafhankelijk Delft: Interpellatieverzoek aanpak Jihadstrijders

Wij willen met deze interpellatie bereiken dat de burgemeester een ander harder beleid gaat uitvoeren maar ook de raad veel beter en frequenter op de hoogte houdt.
Hoeveel teruggekeerde Jihadstrijders zijn er nu aanwezig in Delft?
Hoeveel geld is er nu nodig om het beleid uit te voeren?
Waarom heeft u de raad niet eerst geïnformeerd en om geld gevraagd?
U stelt dat u de wijk bij de reïntegratie van een teruggekeerde Jihadstrijder wilt betrekken. Is dit een oproep tot een klopjacht op baardmannen?
Bent u bereid een veel hardere aanpak te eisen van het OM en te staken met het hulp aanbieden aan alle terugkeerders?
Waarom worden terugkeerders niet direct gearresteerd en flink aan de tand gevoeld en hun paspoort ingenomen nu blijkt dat er aannemelijk een terroristische organisatie achter zit?
Met vriendelijk groeten,
Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/interpellatieverzoek-aanpak-jihadstrijders/

Tweet delft

delft woensdag | 4 juni 2014 | 03h39 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Technische presentaties Kaderbrief en Grondexploitaties

Volg de presentatie vanavond vanaf 20h00op de webcast.

bron: http://player.companywebcast.com/delft/20140604_1/nl/player

Tweet delft

delft woensdag | 4 juni 2014 | 03h38 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft eenvandaagbasverkerk20140602.jpg
bron: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1422409#00:00:27

Bas Verkerk als gemeentelijk coördinator terrorismebestrijding

webcolumn door Hans Heisterde

Heeft u hem gezien? Onze burgemeester was op de nationale TV! Een groots pr-moment voor Delft en onze 'portefeuillehouder veiligheid'. Sloom mompelend en nauwelijks verstaanbaar hing hij zijn jankverhaal op. We staan dankzij hem op de kaart en hoe !

Delft blijkt zo'n beetje grossier te zijn voor Syrië-strijders. Als die jongens een tijdje gewapend au-pair gegaan zijn in het Midden-Oosten komen ze ook weer terug. Bas vindt dat de gemeente Delft daar iets mee moet. En bij dat 'iets' moet de rijksoverheid de gemeente Delft bijspringen.

Wat wil je dan Bas? Een colonne jeugdzorgwerkers in een 'Taskforce Delft' die outreachend werkt? Die in het kader van de afkick, deze jongens met een welzijnswerker eens per maand naar de schietbaan laat gaan en kringgesprekken voert om PTSS te voorkomen?

Mijn god, wat een zielig verhaal. Mijn vertrouwen in gemeentelijke bestuurders bereikt het nulpunt dankzij jouw dommigheid. Je zaait op grote schaal onrust en toont aan dat je geen connecties hebt op de plekken waar het er toe doet, als je als een sukkel op televisie aandacht vraagt voor dit probleem.

Ik mag toch hopen dat onze inlichtingendiensten boven op dit soort gasten zit en dat ze het daarbij niet erg van belang vinden om de burgemeester van een kleine stad van de hoed en de rand te vertellen. Terrorismebestrijding is geen taak voor de gemeente en dat is maar goed ook als zulke domme mensen zich daar mee willen bemoeien

Tweet delft

delft woensdag | 4 juni 2014 | 03h22 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Delfia BatavorumJaarboek 23*2013

delft delfiabatavorumjaarboek2013.jpg

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Delfia Batavorum maakt overbodige kosten door rechtszaken

Vorige week kreeg ik het jaarboek van Delfia Batavorum door de brievenbus.
Op de achterzijde van het boek staat een opsomming van de activiteiten van de Historische Vereniging Delfia Batavorum.

'De Commissie Behoud Stadsschoon waakt voor het behoud en het herstel van cultureel erfgoed in Delft.' Als lid van de vereniging ben ik het geheel eens met deze formulering. Het waken voor behoud betekent voor mij dat je als commissie gevraagd of ongevraagd je visie of advies publiceert.

Waken voor behoud wil dus niet zeggen, dat wanneer je je zin niet krijgt, je bezwaar gaat maken en vervolgens dan ook maar gaat procederen. Daar is de vereniging naar mijn mening niet voor. Leg het de leden eens voor zou ik zeggen. Als persoonlijk belanghebbende, zoals commissievoorzitter Janny van der Jagt wonende aan de Oude Delft moet je gewoon zelf procederen en de kosten daarvan zelf betalen.

Aanleiding voor bovenstaande opmerking was het lezen van het jaarstukken van 2013.
'Bestuurskosten:
De bestuurskosten zijn fors overschreden, de hoofdoorzaak is dat we dit jaar 2 x € 318 griffierechten hebben moeten betalen voor 2 rechtszaken die het bestuur heeft aangespannen.'
bron: http://www.delfia-batavorum.nl/

Overbodige kosten omdat ik vind dat procederen geen doelstelling van Delfia Batavorum moet zijn. Ik herinnerde mij de kwestie wel eens eerder aan de orde gesteld te hebben per email aan het bestuur zonder antwoord te krijgen.

Kostenbesparingen
Het papieren jaarboek mag van mij vervangen worden door een digitale versie.
Ook de nieuwsbrief per email versturen wil nog niet vlotten.
Mogelijkheden genoeg om kosten te besparen dunkt mij.

Tweet delft

delft dinsdag | 3 juni 2014 | 13h21 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft markt000krattenbrug2014brochure20140601153826b.jpg

Nederland ontdekt in Delft

webcolumn door Hans Heisterde

Vanochtend slenterde ik over de markt en zag hoe een aantal studenten bezig was met het verplaatsen van een enorme stapel bierkratten. Leuk feestje moet dat geweest zijn, dacht ik. Het bleek echter niet te gaan om de restanten van een gezellige slemppartij maar om de bouwstenen van een brug.

De heren -geen vrouw te zien bij dat opruimen- hadden een poging gedaan het wereldrecord te vestigen 'brugbouwen van bierkratten'.
In al zijn eenvoud kan het studentenleven maar mooi zijn. Geef Delftse ingenieurs in spé een paar bierkratjes en ze zetten fluks een kloeke brug in elkaar.

Schitterende PR voor een vooraanstaande technische universiteit. Studenten van de faculteit civiele techniek waren betrokken bij het project zo las ik op de borden die bij de brug in afbraak hoorden. Ik zwol van trots bij de gedachte aan onze Delftse universiteit: Hollands glorie, potjandorie !

'Is het gelukt?' vroeg ik. 'Nee' klonk het kortaf. Dat stemde me somber. Dit zijn degenen die voor u en mij over twintig jaar een nieuw stadskantoor moeten ontwerpen of een viaduct moeten bouwen.
Als ze nu al niet in staat blijken als grap van groot uitgevallen legostenen iets in elkaar te zetten, hoe zit dat dan als het om 'het echie' gaat?

Opeens werd me een hoop duidelijk. Lekkende tramtunnels, een brug die niet volgens begroting gebouwd kan worden, foeilelijke stadskantoren. Het moeten hoogstwaarschijnlijk Delftse ingenieurs zijn want als je bij het spelen met bierkratjes al faalt dan kan het in het groot ook niks worden.

Tweet delft

delft dinsdag | 3 juni 2014 | 01h51 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Fietsparkeren zonder standaard

delft hugodegrootstraat000fietsparkeren20140601144711.jpg

Delft, Hugo de Grootstraat.

Tweet delft

delft dinsdag | 3 juni 2014 | 00h43 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Stoelinga & de Wit: Bas Verkerk ... de geheimhouding heeft geschonden

delft

Brief aan Officier van Justitie om Verkerk te vervolgen voor lekken
Aan de hoofdofficier van Justitie t.a.v. Mr. H.C.D. (Henk) Korvinus Prins Clauslaan 60, Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Van Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit Fractiesecretariaat Onafhankelijk Delft Diamantpad 25, 2628 SC Delft

Betreft: status onze aangifte d.d. 11 maart 2014 PL1583-2014049814-1 tegen Delftse burgemeester G.A.A. Verkerk wegens schending geheimhouding St Sebastiaansbrug.

Geachte Officier van Justitie, beste Henk,

Een drietal zaken.

Ten eerste overhandigen wij bij deze aanvullend bewijs (bijlage) dat de meerkosten van de vernieuwing van de St. Sebastiaansbrug geheim waren en nog steeds zijn. Op 2 mei liet ir. P.L. Guldemond het Addendum St Sebastiaansbrug op de website van de gemeenteraad plaatsen. Uit dit Addendum blijkt duidelijk dat de meerkosten van de St. Sebastiaansbrug nog steeds geheim zijn.

Dit sterkt onze aangifte waarin wij stellen dat burgemeester Bas Verkerk omstreeks 10 februari 2014 de geheimhouding heeft geschonden door een nota naar buiten te laten brengen waarin staat dat er rekening wordt gehouden met meerkosten van €1,9 miljoen. Op dat moment lag er nog geheimhouding op deze informatie van de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte.

Ten tweede is op 2 april SP raadslid M. Bongers veroordeeld voor het schenden van de geheimhouding betreffende de St. Sebastiaansbrug omdat hij 1 november 2013 een persbericht naar buiten had gebracht over de meerkosten van de St Sebastiaansbrug. Uitspraak ECLI:NL:RBDHA:2014:4007 , Zaaknummer 852001-14.

Ten derde zouden wij van u willen vernemen of u burgemeester Bas Verkerk gaat dagvaarden? Zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet?

Wij dringen er met deze oproep op aan om burgemeester Bas Verkerk zo snel mogelijk te dagvaarden. Wij willen voorkomen dat men zou kunnen gaan denken dat de onlangs in het AD uitgeroepen “Machtigste Man van Delft” zijnde burgemeester Bas Verkerk, boven de wet verheven is.

Het feit dat u regelmatig met Verkerk in de Haagse Driehoek overleg heeft, maar daarnaast ook in het geheime Haagse genootschap Le Cercle Cigogne, onder het genot van een sigaar en een wijntje, heeft nu eenmaal de schijn van vriendjespolitiek tegen. Het feit dat een raadslid gestraft wordt, en voor een vergelijkbaar vergrijp als deze, onze burgemeester vervolging lijkt te ontspringen. Dat zou zeer slecht zijn voor het blazoen van het Delftse politieke bestuur. Maar ook van de onafhankelijke rol van het Openbaar Ministerie.

Wij verwachten binnenkort een reactie van u te ontvangen.

Met vriendelijk groeten,
Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft Jan Peter de Wit , raadslid Onafhankelijk Delft

bron: http://onafhankelijkdelft.nl/brief-an-officier-van-justitie-om-verkerk-te-vervolgen-voor-lekken/

Tweet delft

delft maandag | 2 juni 2014 | 17h25 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

Bas Verkerk: Er zal een organisatie achter zitten vanuit de Syrische strijdbeweging

delft

Meer geld nodig voor aanpak Syriëgangers
De burgemeester van Delft, Bas Verkerk, zegt geen geld te hebben voor de extra hulpverlening die nodig is om de teruggekeerde Syriëgangers in de gaten te houden en te begeleiden. In Delft woont een groot deel van hen. Verkerk roept het Rijk op om bij te springen.

“We zouden een steuntje in de rug willen hebben van rijksinstanties. Dat hoeft niet om heel veel geld te gaan, maar we kunnen het programma nu niet uitvoeren door gebrek aan ambtelijke capaciteit” aldus Verkerk. Er moet niet alleen veel gebeuren, het gaat ook om specifieke kennis waar nu geen geld voor is.

bron: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/51859/_meer_geld_nodig_voor_aanpak_syri_gangers_

Tweet delft

delft maandag | 2 juni 2014 | 12h24 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |
update 23h55

wereldrecordpoging krattenbrug

delft markt000krattenbrug2014recordpoging20140601_154119.jpg

Delft, Markt.

update 23h55: Geen record voor 'krattenbrugbouwers' TU Delft
bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/02-06-2014/geen-record-voor-krattenbrugbouwers-tu-delft

Opnieuw wereldrecordpoging krattenbrug
door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
Vandaag tussen 15h00 en 16h00 proberen studenten civiele techniek van de TUDelft opnieuw het wereldrecord krattenbrug binnen te halen.
Het vorige record werd gevestigd in oktober 2011.
(naar foto en beschrijving oktober 2011)
De studenten gebruikte toen Grolsch kratten en nu die van Amstel.
De brug overspant 24 meter. Voor meer ga naar:
bron: https://www.facebook.com/krattenbrug

Tweet delft

delft maandag | 2 juni 2014 | 02h34 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft giulianomingardoseminarurbanretail20140417p3.jpg

Giuliano Mingardo: Retail en mobiliteit

door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Op 17 April 2014 werd het Seminar Urban Retail in de Erasmus Universiteit Rotterdam gehouden. Giuliano Mingardo presenteerde zijn onderzoek naar retail en mobiliteit.
In dit onderzoeksrapport staan toch wel verrassende conclusies.

Die conclusies zijn een leerzaam lesje voor de vele Delftse parkeerzeurders.
Voornoemde zeurders, waaronder zowel winkeliers als politiek keuren de Delftse parkeerregelingen af omdat ze in hun gedachten omzetverlagend zouden zijn.

Wat mij direct opviel toen ik de partijprogramma's (zie GR 2014, Delftse Partij Programma's 2014-2018) doornam: de coalitiepartijen uit de vorige periode schrijven in hun partijprogramma's niets over parkeren. Daarentegen propageren Stadbelangen Delft des te meer en de VVD Delft in mindere mate goedkoper parkeren met concurrerende tarieven. Ook het belang van de bereikbaarheid per auto wordt veels te hoog in geschat.

Giuliano Mingardo bewijst met zijn onderzoek het ongelijk van het toekennen van te grote waarde aan parkeren en bereikbaarheid zoals Stadsbelangen Delft en de VVD Delft doen. Voor de geinteresseerden, lees zelf het onderzoeksrapport:
bron: http://www.politiekdelft.nl/giulianomingardoseminarurbanretail20140417.pdf

Tweet delft

delft maandag | 2 juni 2014 | 00h04 | week 23 | POLITIEKDELFT.NL |

delft markt087pijnbankstadhuis2003050101a.jpg
Delft, Markt.
In de martelkamer van Het Steen, de toren achter het stadhuis, staat de originele pijnbank uit rond 1620. (foto Prodeo 1 mei 2003)

Tranen in mijn ogen

Column door Hans Heisterde

Kent u het gemeentelijk museum Prinsenhof? Waarschijnlijk niet maar daar daar moet u echt eens heen. Het was een hele tijd dicht omdat ze de boel eens goed wilden oppoetsen. Maar met ingang van zaterdag 24 mei 2014 zijn ze weer open. Steun dit onbekende en ietwat kwijnende museum voordat het zijn poorten weer moeten sluiten. Niet omwille van het oppoetsen maar in de bezuinigingsdrift die rondwaart in onze gemeente. Er moet namelijk dik geld bij want de bezoekersaantallen zijn niet dekkend voor de exploitatie. Dus neem een dot geschiedenis, dompel u onder in cultuur en ga er eens op bezoek!

Delft wordt jaarlijks door duizenden toeristen bezocht. We hebben een prachtig stadhuis aan De Markt. Maar dat stadhuis zit, behoudens een zeer incidentele rondleiding voor de dagelijkse toeristen in Delft, potdicht op slot. Mijn idee: stel het tijdens het toeristenseizoen permanent open als dependance van het Prinsenhof. Op De Markt komen vrijwel alle toeristen. Slechts een zeer klein deel daarvan bezoekt het Prinsenhof. Maar misschien houdt het Prinsenhof niet van bezoekers want dat gaat waarschijnlijk ten koste van de juiste luchtvochtigheid, de vloeren slijten en ze zitten met hun tengels overal aan als je even niet op let.

Ze doen dan ook niet echt erg hun best de mensen naar binnen te lokken. Kortom de marketing is zwaar onder de maat. Waarom wordt er niet in historisch kostuum geflyerd onder toeristen met een routekaartje naar en een kortingsbon voor je museum? Wedden dat de bezoekersaantallen omhoog gaan? Doe nou eens wat creatiefs. Gooi dat stadhuis op de markt open. Verkoop al die toeristen die op de markt komen (geloof me dat zijn ze allemaal) een toegangskaartje bezichtiging Stadhuis (dat brengt geld op!) of een combikaartje Stadhuis/Prinsenhof. In het laatste zit 'm natuurlijk de kneep. Wedden dat de bezoekcijfers van het Prinsenhof omhoog gaan? Bovendien u kunt wat banen creëren voor suppoosten en kaartjesverkopers in het stadhuis. Dat is toch ook mooi meegenomen voor een College dat meer banen een speerpunt vindt? `Delft verdient het` en zo!

Het is zo eenvoudig dat de tranen me in de ogen springen dat al die kundige bestuurders, ambtenaren en museumdirecties hier nog niet eerder aan gedacht hebben.
Ik ben benieuwd hoe lang er voor nodig is om met vergezochte argumenten op tafel te komen waarom dit niet zou kunnen. Geeft ook niks hoor maar dan geef ik u op een briefje dat museum op grond van algehele sufheid en ongebreidelde bezuinigingsdrift over een paar jaar ook dicht is.

Dames/heren raadsleden doet u ook eens wat voor uw geld. Stel wat vragen, maak of eis een plan. Trap niet in het voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek! Sla dat over want dat kost waarschijnlijk net zoveel geld als een pilot voor een heel toeristenseizoen. Ik zie het geld er voor liever in de banen verdwijnen van die aan te stellen kaartverkopers en suppoosten dan dat van een of andere consultant die ongeacht zijn advies, net zoveel kost.

Tweet delft

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo