delft op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft zondag | 1 juni 2014 | 00h07 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

CDA: ALV kiest nieuwe bestuursleden
Tijdens de ALV van het CDA Delft op woensdag 28 mei in het Boterhuis zijn de nieuwe bestuursleden gekozen. Hans Kolkert (voorzitter) en red. naam op verzoek verwijderd namen afscheid van het bestuur. Ze werden bedankt voor hun jarenlange inzet. Aad van Tongeren, Ramona Maramis en Eveline van de Kamp zijn toegetreden tot het bestuur. Dick van Veen is gekozen als nieuwe voorzitter van de afdeling. Hij wil zich als voorzitter onder andere sterk maken voor de zichtbaarheid en imago van het CDA in Delft.

Stefan Suurmond en Nick van Schaik blijven beiden aan als respectievelijk penningmeester en secretaris.

bron: https://www.cda.nl/

Tweet delft

delft zondag | 1 juni 2014 | 00h03 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft westvesthetnieuwekantoorhnk20140428_140704.jpg
Delft. Het Nieuwe Kantoor in aanbouw gezien vanaf de Westvest.

Kijk, een ijsschots in Delft!

Column door Hans Heisterde

Vroeger kon de gemeentelijke overheid puik bouwen. Daar hebben we toch maar mooi een Paleis op de Dam en het stadhuis aan de Markt in Delft aan over gehouden. Fraaie gebouwen die moeiteloos de tand des tijds trotseren. Kom daar vandaag de dag eens om.

In Delft kunnen ze het in elk geval niet. Het blauwe tegelpaleis aan de Phoenixstraat is er het trieste bewijs voor. De vlag gaat bij ons thuis uit als daar de sloopkogel in gaat. Welke speciale vorm van krankzinnigheid speelde de architect parten toen dit gedrocht van zijn tekentafel rolde? Bestonden College en Raad destijds uit louter blinden of was ze wijsgemaakt dat het groots was en net zoveel eeuwigheidswaarde had als het stadhuis aan de Markt?
Ze hebben hun leergeld wel betaald zou je denken. Maar onze Delftse overheid kan hardleers zijn en is volstrekt geheugenloos als het gaat om het creëren van misbaksels!

Inmiddels voltrekt zich namelijk – in naam van de vooruitgang- een nieuw drama. Naast het station verrijst een nieuw stadhuis. Hier bouwt voor enkele luttele tientallen miljoenen de gemeente voor zichzelf een gezellig nieuw nestje. Een hoop op elkaar geflikkerd staal en glas dat het meest lijkt op een ijsschots.

Het is een koopje hoor, verzekeren ingewijden me. Want zoals we weten is de overheid wonderbaarlijk genoeg in staat geld te besparen, door het uit te geven! Voortaan zal een ieder die met de trein naar Delft komt direct geconfronteerd worden met waartoe onze Delftse bestuurders in staat zijn. Hèt monument voor het besturen met een hart voor de burgers en de blik op de toekomst. Althans dat denken waarschijnlijk onze bestuurders.

Ik zie vooral een bescheiden stad bestuurt door onbescheiden apparatsjiks die een kantoor voor zichzelf bouwen dat zich kan meten met dat van Shell, Unilever of KPMG. Klein verschil is dat ze daar geld verdienen en onze dames en heren uitsluitend in staat zijn tot het rap onder dwang ophalen van u en mijn centen om dat vervolgens nog rapper uit te geven.
Kijk je nog iets langer naar dit nieuwe stadhuis dan zie je een megalomaan bouwwerk waarvan de maatvoering niet klopt met de omgeving. Je ziet de in glas en staal gevangen afstand tot de burger en de valse pretenties en quasiallure van onze bestuurders. Een in een leuk verhaal verpakte ijskoude façade en gebrek aan een hart en oog voor echte inhoud.

De gemeentefinanciën zijn precair. Voor een beetje cultuur, kinderboerderij of buurthuis voor u en mij heeft de gemeente geen centen meer. Maar die centen zitten natuurlijk niet in dat stadhuis. Dat komt namelijk uit een ander potje!

Tweet delft

delft zaterdag | 31 mei 2014 | 11h37 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Ruud Lek VVD jaagt op fraudeurs

delft ruudlekciealgemeen20140527.jpg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft Postbus 78 2600 ME Delft
Schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde Gemeenteraad
Inzake Fraude rond uitkeringen etc.
Delft, 21 mei 2014

Geacht College,
In de landelijke media werd deze week verontrustend nieuws bekend over fraudeurs die zich inschrijven in leegstaande woningen en er hun uitkeringen, toeslagen en rekeningen laten bezorgen.
De eigenaren draaien vervolgens op voor de lasten en deels ook de kosten. De VVD Delft maakt zich hierover zorgen en stelt daarom de volgende vragen aan het college.

1) Bent u bekend met bovenstaande problematiek en bijgaand artikel? Zie hier.
2) Hoe groot zijn de problemen in Delft?
3) Hoeveel mensen staan er in Delft geregistreerd als "Vertrokken Onbekend Waarheen" (VOW) met een schuld?
4) Hoe groot is die totaalschuld?
5) Hoe denkt de gemeente dit groeiende probleem aan te pakken?

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet
Met vriendelijke groet,
Ruud Lek

bron: http://ris.delft.nl/

Tweet delft

delft vrijdag | 31 mei 2014 | 00h52 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft oostplantsoen_000_030612_wegversmalling_001a.jpg
Delft, Oostplantsoen.
Pas op! voor het bloembakje, situatie medio 2003.

Melding openbare ruimte

Webcolumn door Hans Heisterde

Weet u, het gemeentelijk apparaat van Delft wordt bevolkt met louter goedwillende, enthousiaste mensen met hart voor de zaak. Ze hebben een scherp oog voor uw en mijn belangen. Versagen nimmer, zijn ongevoelig voor corruptie of eigenbelang. Ze zijn alert, voortvarend en doortastend!
Kortom een perfecte en gesmeerd lopende organisatie. Als u anders denkt of ervaringen hebt die niet stroken met dit beeld, dan betreft het slechts een onfortuinlijke uitzondering.

Ruim zeven maanden geleden bijvoorbeeld meldde ik aan de gemeente een verkeersgevaarlijk situatie. Met een overigens slechts licht benevelde kop fietste ik in het donker net niet op een op de rijbaan geplaatste bloembak.

Aha dacht ik: 'Melding openbare ruimte'. Onze onvolprezen gemeente heeft namelijk een digitaal loket waar ik kan melden dat ik met mijn rijwiel en voortanden bijna op de straatstenen lag omdat iemand het blijkbaar leuk vond om een voortuintje te bouwen op de openbare weg.
Super en ´so far so good´! Ik kreeg een nette ontvangstbevestiging met de mededeling dat deze doorgezonden zou worden aan de inspectie openbare ruimte. Ik wist niet dat we die in Delft hadden maar enfin je kunt niet alles weten. Ze zitten daar echter waarschijnlijk veel koffie te drinken en kranten te lezen op kantoor want de door mij geschetste situatie was hen al die jaren blijkbaar nog niet opgevallen.

Beter nieuws was er korte tijd daarna. Dat -aldus de gemeente- het gevaar van de betreffende situatie onderkend was. Ze hadden er misschien wel een van de bekende speurneuzen, balancerend op een Sedgway heen gestuurd, gehuld in blauwe jas met op de rug 'handhaving'. Dit laatste uiteraard gezien het spoedeisende karakter. 'Wij waken opdat u slaapt', zo'n soort figuur, een mens met hart voor de goede zaak. Ik hoop dat betrokkene niet teveel langs de stoeprand reed en onoplettend was want anders had een onzachte landing het gevolg kunnen zijn. Maar mooi dat je als burger de overheid in beweging kunt krijgen.

Daarna werd het echter oorverdovend stil. Hé Gemeente, is er iemand ziek geworden? Is het dossier verkeerd opgeborgen, of in de prullenmand gevallen, of zijn jullie in slaap gedommeld?
Of is het een gevalletje 'Het zal onze eigenlijk onze reet roesten'. Burger komt zeuren, even zoet houden, en we gaan over tot de orde van de dag: krantje lezen, beetje vergaderen zoeken naar bezuinigingen en/of lastenverzwaring.

Ik heb ze pas weer wakker proberen te schudden. Onder het motto “Ik waak, omdat zij slapen'. Mijn klacht was weer onder de aandacht gebracht van de desbetreffende dienst. Was het antwoord.

Ik ben benieuwd en hou u graag op de hoogte.

Tweet delft

delft vrijdag | 31 mei 2014 | 00h07 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft iqeerlijk.jpg


http://www.eerlijk.jaaaa.net/

Tweet delft

delft vrijdag | 30 mei 2014 | 04h57 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht
Eerste Kaderbrief nieuwe college

Commentaar door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Bij het lezen van de eerste kaderbrief van het nieuwe college trok de onderstaande alinea mijn meeste aandacht.

'Toch staat de begroting nog steeds onder druk. Dat komt door bezuinigingen die nog ingevuld moeten worden, tegenvallers in gebiedsontwikkelingen (zoals Harnaschpolder en Spoorzone Delft) en het hoge risicoprofiel.'

Niet alleen de begroting staat onder druk.
Het grondbedrijf staat evenzo onder forse financiele druk.
Aletta Hekker D66-wethouder financiën: 'Ook in de komende bestuursperiode streeft het college naar een sluitende begroting.'
Altijd een sluitende begroting lijkt mij normaal.
Het zou mij bevreemden wanneer de raad met minder genoegen zou nemen.

Aanstaande november wordt de begroting opgesteld. Daarin wordt het MeerjarenProgramma Grondexploitatie (MPG) opgenomen met de actuele grondprijzen.
Volgens mij moeten die prijzen dan wel transparant en marktconform getaxeerd zijn door een onafhankelijke deskundige wil de accountant er zijn goedkeuring aan verlenen.
Ik geef mijn mening graag voor een betere.
Alleen al de Spoorzone Delft vertegenwoordigde een oorspronkelijke boekwaarde van ruim 80 miljoen euro, waarvan tot nu toe niets in de MPG 2013-2016 is terug te vinden.
Ter toelichting:
1) zie de brief van A.Th. van Wissen met zijn visie op de Spoorzone Business case.
pd201341.html#spoorzoneenzathvanwissen
2) MPG 2013-2016
mpg2013_2016.pdf

Alle kosten, voorzieningen en boekwaarden van de grondexploitaties moeten terugverdiend worden met de opbrengsten van de toekomstige grondverkopen.
Na de risicoanalyses moeten de risico's door voldoende weerstandsvermogen worden afgedekt.
Door de crisis zijn de vooruizichten op de vastgoedmarkt slecht.
Het benoemen van de Spoorzone Delft als Nieuw Delft brengt geen geld in het laatje.
Het grondbedrijf zal dus voorlopig geen winst kunnen afdragen.

-------------------------------------------------------------------------------
Eerste Kaderbrief nieuwe college

28 mei 2014 - Stad van innovatie, stad van participatie en een leefbare stad: dat staat voor het nieuwe college voorop. Het college heeft de financiële kaders uitgewerkt in de Kaderbrief 2014-2018, die deze week is vastgesteld.

Het college houdt de koers aan die in de vorige collegeperiode is ingezet. Het onlangs getekende coalitieakkoord ‘Delft verdient het!’ zet wel een aantal accenten. Het college gaat uit van  9 tot 18 miljoen extra bezuinigingen in 2018, aanvullend op de € 12 miljoen die al in de Programmabegroting 2014-2017 is verwerkt. Delft wil financiële risico’s niet vooruit schuiven. De overdracht van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten voert Delft uit binnen het rijksbudget. Om de eerste jaren onvoorziene effecten bij deze decentralisaties op te kunnen vangen reserveert de gemeente een bedrag van € 10 miljoen voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

lees meer ...

Het college stelt dat (opnieuw) sprake is van een forse opgave die veel impact zal hebben op de stad en de gemeentelijke organisatie.

Financiële positie
Delft heeft de afgelopen drie jaren de jaarrekening afgesloten met een positief resultaat, onder meer door een fors bezuinigingsprogramma (oplopend tot € 44,4 miljoen in 2014). Toch staat de begroting nog steeds onder druk. Dat komt door bezuinigingen die nog ingevuld moeten worden, tegenvallers in gebiedsontwikkelingen (zoals Harnaschpolder en Spoorzone Delft) en het hoge risicoprofiel. Het college blijft alert op ontwikkelingen die de financiële positie van de stad beïnvloeden.

Meerjarenbeeld
Ook in de komende bestuursperiode streeft het college naar een sluitende begroting. Dit betekent dat structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Het college kan het exact te bezuinigen bedrag nog niet vaststellen, in afwachting van een actueel financieel meerjarenbeeld.

Uitwerking in bestuursprogramma
De eerste Kaderbrief van deze collegeperiode 2014 – 2018 is technisch. Het college verwacht op korte termijn de zogeheten meicirculaire van het Rijk. Deze brengt de financiële gevolgen van het rijksbeleid in beeld. Het college maakt de extra bezuinigingen concreet in het bestuursprogramma en de programmabegroting, die dit najaar volgen.

Bespreking van de Kaderbrief staat gepland voor de raadsvergadering van 26 juni.

Tweet delft

delft woensdag | 28 mei 2014 | 18h43 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

VVD Ruud Lek: Gedragscodes voor vrijwilligers van belang

delft ruudlekciealgemeen20140527.jpg

Ruud Lek commissielid / niet raadslid in de commissie Algemeen.
Klik op onderstaande link en beluister zijn betoog:
http://player.companywebcast.com/delft/20140527_2/nl/player/Show?start=00:57:49

door harrie fruyt van hertog, politiekdelft.nl
In navolging van Lennart Harpe, die samen met Aad Meuleman ooit pleitte voor sancties in de gedragscode voor raadsleden, komt nieuwkomer Ruud Lek nu met het voorstel om gedragscodes voor Delftse vrijwilligers te 'orchestreren'.
Doe er ook maar een klachtenregeling bij.
Hoe minder regels hoe beter, afschaffen overbodige regelgeving zegt de VVD altijd.
Zie ook het verslag op
http://ris.delft.nl/

Tweet delft

delft woensdag | 28 mei 2014 | 14h15 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft ep2014stemmenperpartijdelft.jpg

IQ-Partij: Bezwaar tegen vervalsing van de verkiezingen 22 mei 2014

Geachte Kiesraad,

IQ-Partij tekent bezwaar aan mbt

de verkiezingen voor het Europees Parlement 2014. (Delft, 27. mei 2014, 16:00 uur.)" in een aantal punten, die ook voor andere newcomer-partijen gelden, en in verdere punten, waar IQ speciele belemmeringen kreeg te verduren, om kiezers te bereiken.

1. de overheid en de media (in het bijzonder de publieke media) zijn hun plicht niet nagekomen, alle burgers toerijkend, uitgebalanceerd en eerlijk te informeren over de deelnemende partijen:
a) hun namen bekend te maken en dat ze deelnemen aan de aanstaande verkiezingen,
b) hun 3 eerste speerpunten toerijkend bekend te maken, zodat de burgers een eerste informatiebasis voor hun keuze hebben.

lees meer ...

Dat impliceert, een informatie-campagne van de overheid te starten, die werkelijk de meeste kiezers bereikt. Bij 19 partijen is dat niet zo moeilijk.
Een lijst op de website van de Kiesraad met de namen van de deelnemende partijen te publiceren is geen info-campagne. Want dat bereikt de kiezers niet.
De lijst met de 19 partijen en hun 3 speerpunten en hun website-adres voor nalezen van verdere programma-punten moet herhaaldelijk via alle media worden verspreid. Dat is zo moeilijk niet. Gezien de oneindige ruimte, die de media voor onbelangrijke verhalen over hebben, is dat maar een klein percentage. Bij IQ-Partij gaan de eerste 3 speerpunten op weinige linea's.
De zelfdaarstelling van de partijen in de 3 punten en de commentaren daarop moeten gescheiden zijn.

Bij IQ-Partij zijn de 3 eerste speerpunten:
1. cheap-clean energy voor de bevolking doorzetten, die technisch mogelijk is en gesaboteerd wordt door olie-industrie en verbondene delen van het machtssysteem.
Zie ons Energie-Poster EP (www.ep.jaaaa.net) en de film www.Albatross-windmachine.jaaaa.net
2. doorzetten, dat alle machtspersonen door de ijzersterke corruptie-controle DIM moeten lopen.
Dat bespaart de samenleving een hoop ellende.
Sinds kort beschikt de politie Den Haag over de nieuwe test. Wetenschappers aan universiteiten beschikken over die test.
Toepassen op de politieke circus is noodzakelijk.
Armstrong heeft 7 jaar gelogen. De test ontmaskert hem binnen 7 minuut. Zie DIM-Poster: www.dim.jaaaa.net
3. daarvoor zorgen, dat ons geld weer onder controle van de samenleving komt via staatsbanken en internationaal via een Staatsbanken-Unie.
Vandaag is het onder controle van private grootbanken en van clubs van multimiljardairs met oorlogsmiljarden in hun zakken, die in het verleden oorlogen hebben georganiseerd en nu een nieuwe oorlog voorbereiden. Wij wetenschappers hebben harde bewijzen daarvoor en waarschuwen: Uit onverwachte hoek komt er iets aan! Zie Holocaust3-Poster HP3, www.hp3.jaaaa.net. Wij zeggen alleen dingen, die wij kunnen onderbouwen.

Met deze informatie 1, 2, 3 bij alle burgers zouden de burgers anders hebben gestemd als ze nu hebben. De verkiezingen zijn dus vervalst, omdat overheid en media hun plicht niet hebben vervuld.
In gesprekken hebben wij van burgers altijd weer gehoord: "Ik had nog nooit iets van een IQ-Partij vernomen". Doodzwijgen of slecht maken is de politiek, die de genoemde instanties bedrijven.

Tot doodzwijgen droeg sterk bij, dat IQ-partij (en andere newcomers) door de publieke omroepen, die met belastingsgeld opereren, nooit tot een discussie werd uitgenodigd, de zittende partijen, over die de kiezers zo ontevreden zijn, dat vele niet meer gaan stemmen, daarentegen voortdurend.
Met nieuwe argumenten, nieuwe visies, nieuwe oplossingen van newcomers willen de beslissers achter de gordijnen het publiek voor de televisieschermen kennelijk niet bekend maken.
Dit is duidelijk niet uitgebalanceerd en droeg bij tot vervalsing van de verkiezingen. De TV-presentatoren, die wij gesproken hebben, hadden meteen begrip voor onze kritiek op de uitsluiting. Ze zeiden: "Newcomers, die iets te zeggen hebben, daarbij, vooral zulke met een wetenschappelijke achtergrond, dat zou mooi zijn. Maar helaas, wij beslissen niet daarover. Wij zijn maar kleine presentatoren!"

De 6 korte TV-spotjes van 2.50 minuut, die een nieuwe partij mag invullen, zijn niet toerijkend, om bekend te worden.
Als het machtssysteem dan nog heen gaat en het geluid van een TV-spotje wegschakelt, zoals bij ons gebeurd, waar op een schending van de rechtsstaat (door een personengroep in de Kiesraad!!!) werd verwezen, dan worden onze kansen op kiezerstemmen verder geminimaliseerd.
Hier zijn ons duidelijk vele stemmen weggesneden. Dat is een verdere vervalsing van de verkiezingen en dus een punt van een specieel bezwaar van IQ-Partij.
Ook specieel: op de stembiljetten staat onder IQ-Partij alleen de naam van de lijsttrekker, zonder (m) en zonder (roepnaam):
minder informatie over de kandidaat => meer onzekerheid bij de kiezers => minder stemmen op de kandidaat.
Ook specieel: Wij hadden met nummer 2 een goede loosnummer. Uit bijzonder goed werd bijzonder slecht gemaakt door IQ alleen tv-zendtijd in april te geven, het verrest weg van de verkiezingsdag 22. mei. Op bezwaar werd gezegd. "Wij begrijpen uw punt. Wij begrijpen, dat dit nadelig is". Maar het werd geweigerd, ons naast de slechte ook goede tijdstippen in te ruimen.

Zo had IQ zware nadelen te verduren, samen met andere newcomer-partijen, zonder nood, het kan ook anders, nadelen, die in het voordeel van het bestaande machtsysteem uitpakken, nadelen, die door het bestaande machtssysteem gemaakt zijn, en speciele nadelen bovenop. Van eerlijke verkiezingen kan men niet spreken.
Daar zijn dus nog conclusies uit te trekken.

Met vriendelijke groeten
IQ-Partij

Tweet delft

delft woensdag | 28 mei 2014 | 00h03 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft cartoon_2007_09_15_koffieautomaat_a.jpg

Delft. Cartoon 15-09-2007: koffiegeleuter.
wethouder PvdA Dick Rensen: de koffie is smerig!
wethouder VVD Ronald Vuijk: de koffie is lekker!
L. Rösenwasser: belangrijke bestuurders, belangrijke uitspraken!

Kijk een echt sportieve wethouder doet het zo.

Webcolumn door Hans Heisterde

Dat vind ik nog eens leuk wethouder Hekker. Ik omschrijf u als het nieuwe meisje dat de koffie haalt voor het College en u slaat onverbiddelijk terug met een twitterbericht: “Ik ben een theeleut!”.

Geen probleem hoor. Maar wees voorzichtig ! Ze geven u zo'n theekist niet voor niks. Bij Job Cohen stond de rooibos immers ook altijd dampend op tafel en met hem liep het politiek gezien niet zo heel goed af. Hoog gestegen, vleugels verbrand en een roemloze val.

Maar het is aardig dat u zo subtiel reageert. U neemt Politiek Delft en zijn columnisten serieus en dat siert u. Misschien moet u eens aan de thee met uw collega Raimond de Prez. Van hem horen we weinig terug. Waarschijnlijk ligt hij tegenwoordig elke nacht in zijn kussen te bijten over de vragen of hij er nou beleidsambtenaren voor sport uit moet zetten en/of binnenkort de prijzen voor het huren van sportaccommodaties door de sportverenigingen moet verhogen.

Ik schat dat vooral het laatste, het geval zal zijn. Geeft niks hoor, de verenigingen vallen dan vanzelf wel om en dan kunnen die ambtenaren daarna ook iets anders gaan doen.

Tweet delft

delft dinsdag | 27 mei 2014 | 00h05 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

delft sintagathaplein001bordingangmuseumprinsenhof20140526161429.jpg
Museum Prinsenhof met een nieuw stalen bord boven de ingang.

delft sintagathaplein001museumprinsenhof20140526161429.jpg
Delft, Sint Agathaplein.
De ingang van het museum Prinsenhof.

Gratis dingetje voor de Happy Few

Webcolumn door Hans Heisterde

Politiek Delft wordt gelezen. Althans zeker door Fleur Norbruis van Groen Links die naar aanleiding van mijn column over het Prinsenhof er als de kippen bij was om een fotootje te sturen van een kaartje voor het Prinsenhof waar je op 24 mei jl. gratis het museum mee in mocht. Die kaartjes waren blijkbaar op diverse plekken verkrijgbaar.
Je hebt dat kaartje toch niet gebruikt Fleur? Want als goed betaald Groen Links raadslid reken je toch gewoon voor het goede doel af aan de kassa?

Fleur vertelde er overigens even niet bij waar die plekken waren waar je dat gratis kaartje kon krijgen. Heb ik wat gemist? Is de verspreiding beperkt geweest tot ambtenaren, raadsleden en College? Ik volg het Delftse vrij nauw maar mij is geen moment gewaar geworden dat er vrijkaartjes waren. Het was blijkbaar een goed bewaard geheim behalve voor een zeer select gezelschap. Het was namelijk allemaal zo ongelofelijk lullig georganiseerd.
We hebben een mooi nieuw ingericht museum. Maar niks even knallen in de Delftse Post door de gemeente met een kloeke advertentie “Delftenaar kom as. maand gratis naar uw nieuwe Prinsenhof. Knip uit die bon en kijk wat we met uw geld hebben gedaan”.

Nee hoor, u mag er vanuit gaan dat de vrijkaartjes met name terecht gekomen zijn bij degenen voor wie een tientje voor een bezoek aan het Prinsenhof niet bepaald een gat in de begroting oplevert. Kaartjes waren namelijk vooral verkrijgbaar via wat ik zou willen aanduiden als de 'middenstanders voor de Delftse elite'. Via de Diamanten Ring bijvoorbeeld, toonaangevend bakker te Delft.
De prijsstelling van de diamanten ring is echter zodanig dat de gemiddelde uitkeringstrekker niet elke dag bij de Diamanten Ring komt voor een halfje bruin maar het doet met drie broden voor twee euro bij de Appie Heijn. Andere laagdrempelige middenstanders waren bijvoorbeeld Galerie Terra (voor hedendaagse keramiek) en Georg Jensen Damask (voor het betere tafellinnen). Kortom het soort zaken waar Jan Modaal en uitkeringstrekker zelden een voet over de drempel zet. Oh ja, bij het toeristen informatiepunt kon je ook een kaart halen maar daar kom een Delftenaar niet zo vaak en bovendien moet je dat dan wel even weten.

Zo werd dat gratis dagje museum dus vooral iets voor ons soort mensen, voor bijvoorbeeld Groen Linksers die kind aan huis zijn bij dit soort middenstand. In elk geval waren er voor u en mij geen kaartjes te halen bij de Zeeman, Blokker of Jumbo want het grauw zou toch misschien wel eens massaal met hun vuile poten door je opgepoetste museum willen komen banjeren. Daar kunnen we niet aan beginnen!

Geen idee wie die actie verzonnen heeft en waarom de gemeente daar in deze vorm aan mee heeft gewerkt. Maar wie vol wil houden dat het laagdrempelig was voor alle Delftenaren, heeft een gaatje in zijn hoofd. Afgelopen zaterdag was het gewoon een gezellig gratis dingetje voor de Happy Few!

Tweet delft

delft maandag | 26 mei 2014 | 02h34 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Aad Meuleman: Tegelijkertijd adviseren wij de Provincie mevrouw de Bondt te vervangen.

delft

Rampdossier Sint Sebastiaansbrug

Door Aad Meuleman Stadsbelangen Delft:

De mededeling van de nieuwe VVD Wethouder Harpe afgelopen donderdag over de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug kwam als een volslagen verrassing. Een ‘doodleuke’ mededeling van de gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland mevrouw Ingrid de Bondt (VVD): ‘ Sorry maar voorlopig geen vervanging.’ Harpe schatte de vertraging van de vervanging van de brug op minimaal een jaar.

Het lijkt erop dat de Provincie en deze gedeputeerde een schandalig spel aan het spelen is met de belangen van Delft. Vertraging van deze vervanging zal ook vertraging betekenen van tramlijn 19. Het wordt tijd dat Delft actie tegen de Provincie gaat voeren. Het ‘lief’ ja-knikken moet voorbij zijn. De Provincie wilde de regie over deze brug gaan voeren en Delft gaf de regie uit handen.

Delft moet de regie terugpakken. De Provincie en deze gedeputeerde zijn niet in staat dit project tot een goed einde te brengen. Een brevet van onvermogen, waar Delft niet op zit te wachten. Dat leidt tot de gedachte, dat Delft nog eens goed moet nadenken of herstel van de huidige brug in plaats van vervanging niet goedkoper en sneller te realiseren is.

Het kan toch niet zo zijn, dat Delft aan het leibandje van gedeputeerde de Bondt moet blijven lopen. Het persbericht van de gemeente Delft over deze vertraging doet vermoeden dat Delft kennelijk bang is voor de Provincie. In het persbericht stelt de gemeente dat deze vertraging een ‘gewijzigde planning’ is. Gewijzigde planning? Nee, het gaat hier om een blunder! Als de Provincie haar afspraken niet kan nakomen, hoeft Delft zich ook niet meer aan deze afspraken te houden. Ongetwijfeld zal deze vertraging tot extra kosten gaan leiden. Kosten die voor rekening moeten komen van de Provincie.

In ieder geval wil onze fractie dit onderwerp zo snel mogelijk in de gemeenteraad bespreken. Wij willen weten waar Delft aan toe is. Tegelijkertijd adviseren wij de Provincie mevrouw de Bondt te vervangen. Iemand die niet in staat is afspraken na te komen, is niet geschikt voor de functie van gedeputeerde. Dit rampdossier moet nu eindelijk snel en adequaat worden opgelost.

http://www.stadsbelangendelft.nl/

-------------------------------------------------------------------------------
Commentaar door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl

Hekker schreef in het coalitieakkoord: "Ook wordt de Sint Sebastiaansbrug vernieuwd, waarover tramlijn 19 naar Technopolis gaat rijden. Onze doelstelling is om deze projecten op tijd, binnen budget en conform de overeengekomen kwaliteit uit te voeren."
Mijn commentaar daarop toen: Hopelijk heeft de Provincie genoeg geld. We gaan het meemaken.
Niet zo moeilijk te voorspellen voor mij want dit project lijkt al jaren besmet.
Voor de hand liggende reden, de provincie heeft geen geld beschikbaar voor tramlijn 19.

Toch zijn er ook positieve kanten aan de vertraging vernieuwing Sint Sebastiaansbrug.
Aad Meuleman presenteert de vertraging zonder enige onderbouwing onterecht als een catastrofale gebeurtenis.
De HTM staat niet te dringen om een tramlijn te gaan exploiteren met voorlopig alleen inkomsten uit de studenten ov-chipkaart.
De vertraging op zich vetraagt ook de nog te betalen Delftse investering dus rentewinst.
Op de route naar de Sint Sebastiaansbrug rijdt nu geen zwaar verkeer dus met als gevolg schonere lucht in de omgeving.

Jammer dat Aad Meuleman geen argumenten noemt waarom de vertraging van de vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug zo schadelijk zou zijn voor Delft.
Aardig in deze is nog om een quote aan te halen van de nummer 11 op de lijst van Onafhankelijk Delft die ik van de week las op twitter:
Albert Strijker: Ik doelde op het denken en handelen van 3/4 der gemeenteraadsleden. Dit ligt, denk ik, op VMBO-niveau.

Tweet delft

delft maandag | 26 mei 2014 | 00h01 | week 22 | POLITIEKDELFT.NL |

Jan de Wit: NS logo misstaat op het nieuwe Stadskantoor

delft

Jan de Wit: En zet de grote letters DELFT erop zoals op de ontwerp tekeningen. De huidige letters ogen nogal zielig en ouderwets op dit immense gebouw. Kijk maar eens wat Rotterdam voor grote moderne letters op het vernieuwde CS heeft staan. Delft komt met pietluttige in NS stijl lettertjes.
http://onafhankelijkdelft.nl/

-------------------------------------------------------------------------------
Door harrie fruyt van hertog, redactie politiekdelft.nl
De NS plaatst op stations het NS logo en de plaatsnaam en bij grote stations daarachter Centraal.
Voor Rotterdam is een uitzondering gemaakt op verzoek van de gemeente.
Rotterdam krijgt de oude naam Centraal Station terug.
De oorspronkelijke letters zijn nagemaakt en aangepast met LED verlichting.
Sybold van Ravesteyn, de architect van het oude stationsgebouw, was ook de ontwerper van het lettertype.
De NS gebruikt tegenwoordig het lettertype Frutiger.
Het lettertype Frutiger is wereldwijd in gebruik op aanduidingsborden omdat het oa van grote afstand goed leesbaar is.
Kennelijk is er niets mis mee dus.

De Delftse gemeenteraad zou kunnen vinden dat de letters op het Delftse station inderdaad 'nogal zielig en ouderwets ogen'.
Blijft de vraag: waarom zou de NS in Delft moeten afwijken van haar landelijke beleid inzake uniforme stationsaanduidingen?

Tweet delft

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo