delft op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft zondag | 27 april 2014 | 03h44 | week 18 | POLITIEKDELFT.NL |
delft nieuwelangendijk20140426_151751.jpg
Delft, Nieuwe Langendijk.
Geen Bas Verkerk te bekennen. Wel de raad suf lullen met nergens op slaande rapporten. Bewoners en winkeliers hebben het helemaal gehad met deze hork. hfvh

delft logo_sb20141.jpg

Geen logica, geen draagvlak

Door Aad Meuleman Stadsbelangen Delft:

Hoewel acht fracties in de gemeenteraad afgelopen donderdag de motie van Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft niet wilden steunen en kritiekloos de argumenten van burgemeester Verkerk volgden, dachten de bewoners en ondernemers van de Nieuwe Langendijk er tijdens Koningsdag er anders over. Beloofden bedoelde fracties voor de gemeenteraadsverkiezingen nog, dat je vooraf goed naar onze inwoners moet luisteren, ruim een maand na de verkiezingen is men die belofte alweer vergeten.

Als je niet goed communiceert en je een besluit te neemt zonder overleg met ondernemers en bewoners en je vooraf en niet tijdig verdiept hebt in de historie van de Nieuwe Langendijk, dan creëer je burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat gebeurde dus ook tijdens Koningsdag.

Hoewel Stadsbelangen Delft niet pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid, integendeel, was de reactie van ondernemers en burgers wel te begrijpen. Want wat was nu het probleem? Op een dag als Koningsdag horen feestelijke activiteiten en als je de mensenmassa in de binnenstad zag, dan vraag je je echt af of het argument van bereikbaar hulpdiensten via de Nieuwe Langendijk een echt argument was. Wat sfeerfoto’s van vandaag.

delft
Nog vroeg in de ochtend. Wie loopt wie nu in de weg en wat is nu het probleem?

delft
Aan het eind van de ochtend. Dranghekken met verkeersregelaars sluiten Nieuwe Langendijk af. Net als voorgaande jaren.

delft
In de loop van de middag. De kleine ‘rommelmarkt’ staat niemand in de weg. Eerder de bezoekers die vrijuit op de Nieuwe Langendijk lopen vormen een blokkade voor hulpdiensten. Net als in de rest van de binnenstad.

delft
In de aanloop naar de Burgwal. Overal kleedjes op de grond met rommeltjes en mensenmassa. Geen hulpdienst die er door kan.

delft
En de Oude Langendijk? Op de stoep rommelmarkt, mensen op de straat. Hoezo vrij voor hulpdiensten?

Uit deze foto’s blijkt duidelijk dat de burgemeester en de fracties die hem steunden een overdreven besluit heeft genomen met betrekking tot de Nieuwe Langendijk. Werkelijk onbegrijpelijk en ook onzorgvuldig. Natuurlijk is veiligheid van belang en heeft de burgemeester zeker op een dag als Koningsdag een grote verantwoordelijkheid. Maar mensenmassa’s en activiteiten op een dag als Koningsdag moeten we koesteren. Delft is aantrekkelijk en dat moet ook vooral blijven! Gelukkig hebben de toezichthouders, die op de Nieuwe Langendijk met een vervelende boodschap op stap moesten, dat op een correcte wijze gedaan. Ik had best met hen te doen. Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld en zo hoort dat ook.

delft
Overigens staan er nu ook een paar terrassen op de Nieuwe Langendijk. Er mogen geen schermen om heen worden gezet. De gemeente adviseert bloembakken. Een vreemde gedachtegang op deze plek. Niemand gaat op de tocht zitten op de middenberm en zeker niet als links en rechts tijdens het toeristenseizoen de touringcars om je oren ‘vliegen’. Schermen om de terrassen moeten mogelijk worden gemaakt.

In ieder geval moet de gemeente nu snel met bewoners en ondernemers van de Nieuwe Langendijk om tafel om voor de toekomst met elkaar afspraken te maken welke mogelijkheden er zijn om van de rode loper ook een aantrekkelijk stukje Delft te maken.

http://www.stadsbelangendelft.nl/

Tweet

delft

Te grote drukte op het #Vredenburg. Om te voorkomen dat mensen in verdrukking raken, laten we geen nieuwe bezoekers toe. #vrijmarkt2014

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 25 april 2014

delft zaterdag | 26 april 2014 | 07h11 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

delft heiligegeestkerkhof20110430163658.jpg

Delft, Heilige Geestkerkhof.
Het overbevolkte Heilige Geestkerkhof op Koninginnedag 2011 tijdens het muziekoptredeen van de Clarks vormde geen bedreiging voor de veiligheid van de bezoekers?
Vraag aan Bas Verkerk: Alles volgens Delftse 'Veiligheidsplan'?
hfvh

Motie activiteiten Koningsdag Nieuwe Langendijk

Door Aad Meuleman Stadsbelangen
Stadsbelangen Delft heeft samen met Onafhankelijk Delft een motie ingediend in verband met het plotselinge en onverwachte verbod om geen activiteiten tijdens Koningsdag toe te staan op de Nieuwe Langendijk. Hoewel, naar nu blijkt, voor deze plek nooit een vergunning is afgegeven voor rommelmarkt activiteiten, heeft de gemeente de activiteiten jarenlang gedoogd.

Uit de discussie bleek, dat de gemeente niet met ondernemers en bewoners van de Nieuwe Langendijk heeft gecommuniceerd. De burgemeester probeerde dit in eerste instantie te verdedigen, maar moest toegeven, dat de communicatie niet goed was geweest. Een slechte zaak. Het lijkt wel of men het nooit leert.

Verder was opvallend dat de burgemeester pas naar aanleiding van onze motie zich had verdiept in de materie rond de Nieuwe Langendijk. Kennelijk heeft de burgemeester een besluit genomen zonder dat hij het dossier goed kende. Nu heeft hij het besluit genomen op verzoek van de hulpdiensten. Zij willen graag de Nieuwe Langendijk als aanrijroute houden voor Koningsdag. Dit gezien de drukte in de binnenstad.

Het lijkt een legitiem argument, maar onze fractie blijft van mening dat dit een gezocht argument is. Het is in de afgelopen jaren nooit een probleem geweest en als we het over onveilige plekken hebben in de binnenstad gezien de mensenmassa op Koningsdag, dan zou je op andere plekken eerder maatregelen verwachten.

Bijzonder was ook de constatering dat de toekomstige coalitiepartijen kritiekloos de gezochte argumenten volgden. Dat belooft wat voor deze raadsperiode. In al die jaren hebben deze partijen nooit een probleem gemaakt van de situatie op de Nieuwe Langendijk. Hetzelfde geldt overigens ook voor het CDA, SP en de ChristenUnie. Als er drie touringcars voor de poller op de Nieuwe Langendijk staan te wachten, dan komt er geen enkele hulpdienst doorheen, maar dat is dan weer geen probleem.

Stadsbelangen Delft heeft ervoor gepleit, dat de handhaving tijdens Koningsdag in de geest van deze feestelijke dag op de Nieuwe Langendijk plaatsvindt. Bovendien moet er nagedacht worden over het aantrekkelijker maken van deze plek. Het is immers de rode loper naar de binnenstad! Juist op dagen als Koningsdag moet het mogelijk zijn ook op de Nieuwe Langendijk activiteiten toe te staan. Ondernemers en bewoners hebben daar ook recht op. Hierover kreeg onze fractie wel enige bijval van andere fracties.

In ieder geval staat de Nieuwe Langendijk wat onze fractie betreft stevig op de agenda voor een volgende feestelijke dag in onze stad.

Koningsdag, ook in delft ik hoop niet dat men niet te erg gaat handhaven op Nieuwe Langedijk. Was groffe communicatiefout gemeente Delft.

— Bram Stoop (@StoopBram) 26 april 2014


Tweet

delft vrijdag | 25 april 2014 | 13h56 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Wat is een afdeling Spoedeisende hulp?

Een spoedeisende hulpafdeling (SEH) is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en aan patiënten met acute aandoeningen. Eind 2009 stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer die specifiek inging op de organisatie en kwaliteit van acute zorg geleverd door ziekenhuizen. De minister beschreef aan welke kwaliteitseisen SEH’s moeten voldoen en daarmee samenhangend een indeling van ziekenhuizen naar beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel en faciliteiten voor acute zorg.
http://www.nationaalkompas.nl

Tweet

delft vrijdag | 25 april 2014 | 13h43 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

delft reinierdegraafweg_000_20140303_135119_ziekenhuis.jpg

Raad wil IC Reinier de Graaf behouden
Via een actuele motie heeft de gemeenteraad het college van b en w opgeroepen er alles aan te doen om Zorgverzekeraars Nederland te overtuigen van het belang om de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de Intensive Care (IC) van het Reinier de Graaf ziekenhuis voor Delft te behouden.
De motie van SP, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie werd in de raadsvergadering op donderdag 24 april unaniem aangenomen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekijkt op dit moment waar in Nederland spoedeisende hulp (SEH) en intensive care units (IC) mogen blijven. ... de grote verzekeraars onderling bepalen in welk ziekenhuis er een IC en een SEH blijft. Omdat er in de regio meer grote ziekenhuizen zijn, is dat voor Delft nog geen uitgemaakte zaak.
http://ris.delft.nl/

Tweet

delft donderdag | 24 april 2014 | 16h05 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

delft harryterbraakschilderij1.jpg

Persbericht
Overeenstemming over verdeling portefeuilles nieuw college Delft

Delft, 24 april 2014

De beoogde coalitiepartners D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de portefeuilles binnen het te vormen college in Delft. De verdeling is afgesproken tijdens de besprekingen die de vijf partijen voeren over de formatie van een nieuwe coalitie.

In het nieuwe college worden de portefeuilles (op hoofdlijnen) als volgt verdeeld:
Aletta Hekker (D66): Financiën, Jeugd en jeugdzorg, Onderwijs, Regio en Dienstverlening;
Ferrie Förster (STIP): Economie, Toerisme, Cultuur, Binnenstad en Ruimtelijke ordening;
Stephan Brandligt (GroenLinks): Arbeidsmarkt en inkomen, Integratie en inburgering, Duurzame ontwikkeling en Beheer openbare ruimte;
Raimond de Prez: Wonen, Stedelijke vernieuwing, Zorg, Volksgezondheid, Sport en onder meer projecten Nieuw Delft en Harnaschpolder;
Lennart Harpe (VVD): Verkeer en vervoer, Grondzaken en vastgoed, Regiegemeente, Afvalbeleid en onder meer projecten Delft Zuidoost en Spoortunnel.

De partijen vervolgen in de komende weken de besprekingen voor het coalitieakkoord. De verwachting is dat de wethouders in het nieuwe college half mei kunnen worden benoemd.

Tweet

delft donderdag | 24 april 2014 | 01h43 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Stadsbelangen: Motie Nieuwe Langendijk

Aan: fractievoorzitters, Bas Verkerk en waarnemend griffier

Beste mensen,

Bij wijze van uitzondering wil ik jullie namens mijn fractie verzoeken bijgaande motie alsnog te agenderen voor de raadsvergadering van 24 april 2014. Sinds 23 april 2014 is het ons pas duidelijk geworden dat het houden van een kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk niet meer wordt toegestaan.
Hierover heeft geen communicatie plaatsgevonden, ook niet over de argumenten die tot deze plotselinge beslissing heeft geleid.

Via de bestuursassistente van de heer Verkerk heb ik vanavond onderstaande argumentatie ontvangen:

De Nieuwe Langendijk is net als andere jaren een essentieel onderdeel van de aanrijroute van de hulpdiensten tijdens Koningsdag. Deze route loopt vanaf de Koepoortbrug, over de Nieuwe en Oude Langendijk, door de Peperstraat en de Binnenwatersloot. Dit betekent dat deze route zoveel mogelijk vrij moet blijven van verkeer om de doorgang van de hulpdiensten te kunnen waarborgen. De stad wordt daarom net als andere jaren bij de Koepoortbrug d.m.v. hekken afgesloten voor auto’s en (toeristen) bussen (anders dan bestemmingsverkeer). Bij deze hekken staan twee verkeersregelaars. Op de hoogte van het Vrouwenregt is de Nieuwe Langendijk afgesloten door pollers.

De kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk (op het stuk tussen het Vrouwenregt en de Markt) is een ontwikkeling van de laatste jaren (nog geen lange traditie) en gebleken is dat door de hierdoor ontstane drukte de doorgang van de hulpdiensten ernstig wordt belemmerd. Dat is de reden om met ingang van dit jaar op dringend verzoek van de hulpdiensten (politie, brandweer en GGD) de kinderrommelmarkt op deze plek niet langer toe te staan. Deze maatregel geldt overigens voor de hele aanrijroute (ook op de binnenwatersloot bijvoorbeeld)

Dit betekent niet dat er geen kinderrommelmarkt meer mogelijk zou zijn. In tegendeel. Dit jaar zijn er extra locaties bij gekomen. De gemeente heeft dit jaar naast de gebruikelijke kinderrommelmarkt rond het doelenplein (Verwersdijk, Dertienhuizen, Doelenstraat en van der Mastenstraat ) ook het Sint Agathaplein en De Oude Delft (tussen de bomen voor de Oude Kerk) aangewezen als kinderrommelmarkt. Per saldo is er hierdoor meer ruimte voor de kinderrommelmarkt dan voorgaande jaren.

Op deze informatie valt genoeg af te dingen, waarbij de term ‘het gezochte argument’ ons opvalt. Hierover wil onze fractie graag het debat aangaan met de burgemeester en ook aan de raad vragen wat men vindt van deze plotselinge situatie.

Vandaar dat ik jullie medewerking vraag om akkoord te gaan met agendering van bijgaande motie. Graag hoor ik in het FVO morgenavond voor de raad of jullie aan ons verzoek willen voldoen.

Met vriendelijke groeten,
Aad Meuleman
Stadsbelangen Delft

ACTUELE MOTIE Activiteiten Koningsdag Nieuwe Langendijk

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 24 april 2014,

Overwegende dat:

de gemeenteraad de Nieuwe Langendijk ziet als ‘de rode loper’ naar de binnenstad, Koningsdag, voorheen Koninginnedag, een feestelijke dag is, waarbij in onze stad vele activiteiten plaatsvinden, gedurende vele jaren kinderen op de Nieuwe Langendijk een rommelmarkt konden houden en de Nieuwe Langendijk met dranghekken gedeeltelijk werd afgesloten, dit nooit tot problemen, voor zover bekend bij de gemeenteraad, heeft geleid en hierover ook nooit is gecommuniceerd, nu plotseling zonder enige vorm van communicatie op dinsdag 22 april 2014 borden zijn geplaats op de Nieuwe Langendijk, waaruit nu pas blijkt, dat besloten is geen kinderrommelmarkt meer toe te staan op de Nieuwe Langendijk, hierover op geen enkele wijze tijdig en vooraf communicatie heeft plaatsgevonden, het vreemd is, dat op deze feestelijke dag juist op de Nieuwe Langendijk geen feestelijke activiteiten georganiseerd door ondernemers, en voor kinderen is dat een rommelmarkt, gehouden mogen worden.

Draagt het college op:

de kinderrommelmarkt op de Nieuwe Langendijk alsnog toe te staan op Koningsdag op 26 april 2014 en hierover afspraken te maken met de ondernemers, zodat hulpdiensten niet belemmerd worden in de uitoefening van hun taak, voor de komende jaren goede afspraken te maken met de ondernemers en bewoners van de Nieuwe Langendijk, zodat tijdens Koningsdag ook feestelijke activiteiten ‘op de rode loper’ naar de binnenstad kunnen worden georganiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman


http://www.stadsbelangendelft.nl/

Tweet

delft woensdag | 23 april 2014 | 16h04 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Actuele motie

Vergadering Gemeenteraad 24-04-2014 - Bespreekagenda
8.1 Actuele motie van de fracties VVD, SP, GroenLinks en CDA inzake het behoud van de spoedeisende hulp en de IC bij het Reinier de Graafgasthuis
http://ris.delft.nl/
----------------------

delft logosglcdaspvvdmotie20140424.jpg

MOTIE behoud SEH en IC in Delft

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 24 april 2014,
Constaterende dat:

Zorgverzekeraars Nederland een besluit gaan nemen over het al dan niet behouden van de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de Intensive Care (IC) in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft;

Overwegende dat:

De spoedzorg in het ziekenhuis heel belangrijk is voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad;
Het Reinier de Graaf Gasthuis een potentieel verzorgingsgebied heeft van rond de 450.000* mensen;
Een deel van het nieuwe ziekenhuis bij sluiten van deze afdelingen al dicht zou moeten voor het open is;
Draagt het college op:

Er alles aan te doen om Zorgverzekeraars Nederland te overtuigen van het belang van behoud van de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de Intensive Care (IC) voor Delft

* Bron: https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/over-reinier-de-graaf/


Toelichting:

Spoedhulp en intensive care moeten in Delft blijven

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekijkt op dit moment waar in Nederland spoedeisende hulp (SEH) en intensive care units (IC) mogen blijven. Dat Delft dit behoudt is helemaal niet zeker.

Met als oogmerk bezuinigingen en kwaliteitsverbetering heeft ZN de financiering van SEH’s en IC’s “non-concurrentieel” verklaard. Dat betekent dat de grote verzekeraars onderling bepalen in welk ziekenhuis er een IC en een SEH blijft. Omdat er in onze regio meer grote ziekenhuizen zijn is dat voor Delft nog geen uitgemaakte zaak.

DSW, de regionale zorgverzekeraar is verklaard voorstander van behoud. DSW is binnen ZN een kleine speler.

De volgende overwegingen spelen:

Het is vreemd dat wanneer de lokale verzekeraar DSW, met kennis van de lokale situatie, de SEH en IC voor Delft wil behouden, ZN toch zou kunnen besluiten deze te sluiten.
Er is geen bewijs dat sluiting leidt tot lagere kosten
In het geheel nieuwe gebouw van RdGG was al rekening gehouden met deze twee voorzieningen, dat is dan alsnog voor niets.
En de belangrijkste reden: als je in geval van spoedzorg naar Rotterdam of Den Haag moet, kan het te laat zijn.

Tweet

delft woensdag | 23 april 2014 | 15h54 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Raad gaat commissieleden benoemen - Gemeenteraad 24 april 2014
http://ris.delft.nl/

CDA
Valk, G.J.E. (Gerrit Jan) (m)
Westeinde, V. van 't (Veronique) (v)
Woudenberg, R.A. van (Rob) (m)

ChristenUnie
Graaf, L.P. de (Leen) (m)
Kuijper, J.M. (Jeanieke) (v)
Vos, H.J. (Hugo) (m)

GroenLinks
Herrema, K. (Klaas) (m)
Vliet, F.W.J. van (Frank) (m)

Onafhankelijk Delft
Graaf, J.D. de (Jan Douwe) (m)
Koning, M.J.M. de (Martien) (m)

PvdA
Brehm, E. ( Bert) (m )

SP
Hamelink, W.J. (Wim) (m)
Sorel R.A. (Mila) (v)

Stadsbelangen
Adrichem, H.G.C. van (Harry) (m)
Bremer, W G.J.J. (Werner) (m)
Koning, J.A.M. de (Coby) (v)

STIP
Derksen, D.A. (Dorris) (v)
Mensink, V.A. (Victor) (m)
Vollebregt, T.C.S. (Bas) (m)

VVD
Bartelds, H.M. (Hélène) (v)
Lek, R.H. (Ruud) (m)
Rijn, D. van (Dimitri) (m)

Tweet

delft woensdag | 23 april 2014 | 12h24 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

OUDERENZORG

delft logoanbo1.jpg

Samen de zorg beter maken

door Liane den Haan, directeur ANBO:
Het moet niet alleen anders in de zorg. Het moet beter in de zorg! Met uw hulp brengen we in kaart welke veranderingen wél goed gaan, en welke nog niet. Zo werken we mee aan zorg en ondersteuning op maat voor iedereen.

Meld uw probleem of positieve ervaring.
http://www.dezorgonzezorg.nl/

Tweet

delft dinsdag | 22 april 2014 | 02h44 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Dominante tante komt uit de kast
nu nog zonder leren pak en zweep
'dit D66 echt' gaat het niet worden!

delft christinebell20140417inspreekavondcoalitieaccoord.jpg

D66 Christine Bell, voorzitter inspreekavond coalitie-accoord.
http://player.companywebcast.com/ (confrontatie met Cees Huijzer)

door harrie fruyt van hertog:
Op 17 april konden de bewoners weer eens inspreken om de coalitie in vorming hun wensen mee te geven.
Christine Bel stuurde donderdagavond Cees Huijzer weg. Cees wilde inspreken maar hij had zich te laat aangemeld.
Prima dat je er als voorzitter iets van vindt maar los het wel netjes op.
Van D66 verwacht ik geen machtswellust en geen mond-snoeren van lastige tegenstanders. Eén Ernst Damen in de raad is voldoende.
Beetje souplesse en er is niets aan de hand.

Vorming nieuwe college wordt ruimschoots de tijd voor genomen
Informateur Huub Halsema kan nog niet overtuigen waarom voor een bepaalde coalitie wordt gekozen.
Voor de afronding van het informatieproces hebben de vijf partijen besloten Harry ter Braak opdracht te geven om op te treden als onafhankelijk formateur.
Opkomende vraag bij mij: krijgt de formateur een vergoeding en wie betaalt die vergoeding? Misschien dat Huub de vraag tijdens het verloop van de formatie kan beantwoorden.

Tweet

delft maandag | 21 april 2014 | 00h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Berichten van Alex Mustert

delft hugodegrootstraatalexmustert20140419175407.jpg

BRIEF AAN GEMEENTE DELFT.NL AFD.(‘DIENST-Plantsoenen’ OF ZOIETS.)
BETREFT, Kinder-Speelplaats Binnenstad-Noord / Minderbroeders-Straat.(30)
20-April-2014.
Een jonge Beuk vervangt de Oude(=nu ’n klimrek.) binnen de gemetselde cirkel van witte stenen. Oorspronkelijk was de aarde aangestampt tot 10 cm ónder de stenen-rand, maar nu 1 cm erboven. Gevolg is dat, tijdens regens, donkergrijs zand de stenen’zwart’maakt Fijn donkergrijs zand, dat kleeft, aan de onderranden v.d. buitenzijde, vormt een grijssluier of ‘zwarte’ film over de eertijds hagelwitte rand l

Een-natuurlijk-verloop? Ja! maar onnodig indien ’Gemeente.nl’ ‘t niveau v.d.zandhoogte hersteld, schooljeugd wil graag op witte stenen zitten Het laagje zand of modder erafschúúren kan niet, alternatief is vérven! Het Schoolhoofd v.d.Max-Havelaar Basis-school, wil méér plein-groen?

Daarom,wil ik voorstellen om langs de middellijn v.d(2)tuinschuttingen Zonnebloemzaad te ‘strooien’ met de (ijdele !) hoop van groei-succes. Geef ‘t een’Wedstrijd-element’. Gemeente.nl, strooit langs de bruine-; buurtbewoner ‘Prof.Muster’strooit langs de zwarteschutting(=2 x 5 m.) ik stuur hetzelfde voorstel a.d. St.Bavo-stichting( =Achter de schutting ) waar de stenenrand wél wit is gebleven, en de Zon o.h.Zuid-Westen ligt Ps.de structurele grafitty op tuin-schuttingen en stenenmuur rond de Kinder-speelplaats, schilder ik steeds wit-over. Een zwartkijker, vond de witte grafitty op zwarte schutting’handiger’, maar de meeste eigenaren stonden mij toe, hun oorspronkelijk zwarte-afscheidingen wél te witten De(ongeschilderde)achterkant rot langzaam weg, maar dat is ‘hún zaak’

Hopende U,voldoende te hebben geïnformeerd, hoogachtend, udd ’Prof.Muster’.


delft alexmustert20140400delftpromotie.jpg


delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft
delft

Tweet

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo