delft op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft zondag | 20 april 2014 | 12h45 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

Kasteel Poelgeest en
het verbrassen van gemeenschapsgeld

delft kasteeloudpoelgeestdelftraadsuitje.jpg

door Jolanda Gaal
Verkiezingen achter de rug en dan wordt er een kennismakingsuitje georganiseerd met overnachting in Kasteel Oud-Poelgeest. Op zich een prachtige locatie, maar de kosten van zo’n uitje, rijzen de pan uit.

Kosten kun je stellen op 200 euro per persoon. Er gingen 35 raads/commissieleden mee. Ik kom op zevenduizend 7000 euro!
Dan nog Burgemeester en Wethouders en vijf ambtelijke clusterdirecteuren, tweeduizend euro en de touringcar duizend 1000 euro. Dat maakt samen tienduizend 10.000 euro!!!

Het had toch ook best gekund om zoiets in Delft te organiseren, zeker nu de broekriem voor alle inwoners van de stad nog verder aangehaald moet worden, ook door verkeerd beleid van onze ambtenaren en bestuurders. Delft heeft ook wel locaties die zich hiervoor lenen en zo vloeit er, als het wat zou kosten, dit terug naar de stad.

Maar nee, de zogenaamde hoge dames en heren politici en ambtenaren, willen graag op stand. De tsarenmentaliteit viert in Delft nog hoogtij, dus vraag ik mij eigenlijk af of het wel echt zo slecht gaat met de stad, anders doe je dit toch niet!
Om een en ander duidelijk te krijgen, heb ik even een lijst opgevraagd bij de griffie, wie er allemaal mee hebben gedaan aan dit gezellig samen zijn in Kasteel Poelgeest.

Zolang dit soort bijeenkomsten gehouden worden, op kosten van onze inwoners, kan ik wel stellen dat zij totaal niet serieus genomen worden en dat onze inwoners een deel van hun bestuurders ook niet serieus moeten nemen.
Mijn conclusie is: dat het een gezellig uitje was met de coalitie: D’66, STIP, GROEN LINKS, PvdA, VVD,en gedoogpartijen: SB, Stadsbelangen, CU, Christen Unie en CDA,Christen Democratisch Appel…….

Onafhankelijk Delft en SP doen aan dit soort brasserieën niet mee, wij zijn de echte oppositie en winnaars!
Wat wij wel zouden willen, is het stellen van schriftelijke vragen hierover, maar we doen het niet. Dit kost weer duizend euro extra en dat is niet nodig!

Jolanda Gaal

STADSBELANGEN: MEE Aad Meuleman Bram Stoop
D66: MEE Christine Bel Huub Halsema Kim Huijpen Martina Huijsmans Anne Bos Pieter Oskam Peter de Vreede Pieter Stienstra
STIP: MEE Anne Viruly Gennadij Kreukniet Bert Vogel Lisa ten Brug Ferrie Förster Bas Vollebregt
CDA: MEE Milène Junius David van Dis Ineke van Geenen Rob van Woudenberg
GROENLINKS: MEE Fleur Norbruis Stephan Brandligt Ingrid Lips Sinan Özkaya Frank van Vliet
PVDA: MEE Ernst Damen Raimond de Prez Marlies Swart Abdel Maanaoui Bert Brehm
VVD: MEE Bart Smals Linda Böcker Hatte van der Woude Dimitri van Rijn
CHRISTENUNIE: MEE Hugo Vos
coalitie 28 MEE
oppositie 7 MEE

Tweet

delft vrijdag | 18 april 2014 | 15h43 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

Vraag aan de gemeente

delft meerkoet1antonprins.jpg delft meerkoet3antonprins.jpg

Broedende meerkoet op taluud
Wonende op de Teding van berkhoutlaan nr 13 kijk ik over de oude tocht op het voordijkshoornsepad. Op het taluud begint het gras en onkruid aardig hoog te staan.
Links van ons perceel broedt op het taluud een meerkoet in het hoge gras.
Dit omdat de tocht te schoon is en alle takken verwijderd zijn zodat hij geen nest meer in het water kan bouwen.

Als er binnenkort weer gemaaid wordt ziet de machinist niet de broedende meerkoet zitten.
Hoe denkt U te kunnen voorkomen dat de meerkoet en zijn nest niet te prooi vallen aan de maaimachine ?
Met vriendelijke groet,
Ing.A.J.Prins. Teding van Berkhoutlaan 13

Tweet

delft maandag | 14 april 2014 | 12h28 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

delft

Met een vergadering van de commissie Algemeen ('de veegcommissie')
begint dinsdag 15 april om 20.00 uur de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode.
- rapport van de Delftse Rekenkamer Delftse re-integratie gereed? Nulmeting, benchmark en stresstest voor de participatiewet.
- prestatieafspraken 2014-2018 met de woningcorporaties
- stand van zaken in de Spoorzone en de bouw van het nieuwe stadskantoor.
http://ris.delft.nl/

delft
DELFTSE RE-INTEGRATIE GEREED?
NULMETING, BENCHMARK EN STRESSTEST VOOR DE PARTICIPATIEWET.

http://www.regioplan.nl/

delft
Re-integratie
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat.
http://www.rijksoverheid.nl/

Tweet

delft maandag | 14 april 2014 | 00h02 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

Reinoud Plate: Ik wil niets meer met Onafhankelijk Delft te maken hebben

delft odmartinstoelingareinoudplate.jpg

Plate: 'de VVD Delft wilde sancties in de gedragscode'
Door harrie fruyt van hertog:
De tekst bestaat uit verzamelde citaten uit ontvangen emails van Reinoud Plate.
In het Verkiezingsprogramma Onafhankelijk Delft 2014 – 2018 staat:
punt 52. Geen beperking van meningsuitingen door raadsleden zoals in de huidige Gedragscode van de gemeenteraad.
Plate: 'mijn grootste bezwaar tegen de gedragscode is dat door deze gedragscode het recht van de oppositie om misstappen van het bestuur aan de kaak te stellen veel te veel wordt beperkt. Zonder dit recht is de democratie ten dode opgeschreven.'

Zie op de webcast welke Delftse gemeenteraadsleden tijdens de commissievergadering op 8 november 2011 voor sancties voor overtreders van de gedragscode waren?
Plate: 'vier partijen vonden dat de meerderheid van de gemeenteraad het recht had om naar eigen goeddunken een gedragscode op te leggen aan een minderheid.
Ook vonden deze vier partijen dat de meerderheid het recht had om naar eigen goeddunken sancties op te leggen aan overtreders van deze gedragscode.
Later zouden drie van deze vier partijen van mening veranderen.
De vierde partij stemde tegen de gedragscode juist omdat er geen sancties in de gedagscode waren opgenomen.'

Plate: 'de VVD Delft is geen liberale partij. De VVD kan dit ook niet zijn want VVD'ers zijn bij uitstek degenen die de vrijheid van meningsuiting willen beperken.
Wie is er ook al weer lid van deze partij?
De geschiedenis is door mij voldoende bestudeerd.
Ik weet daarom wie de foute gemeenteraadsleden zijn.'

Plate: 'tijdens de commissievergadering op 8 november 2011 pleit Lennart Harpe heel duidelijk voor sancties voor overtreders van de gedragscode.
Lennart Harpe is een antidemocraat. Dat is wel duidelijk.
VVD-er Lennart Harpe mag daarom geen wethouder worden en een motie van wantrouwen bij zijn benoeming zou op zijn plaats zijn.'

Echter, de fractie van Onafhankelijk Delft vindt een motie van wantrouwen te ver gaan.
Reden voor Plate: 'ik wil niets meer met Onafhankelijk Delft te maken hebben. Het is daarom een betreurenswaardig misverstand dat ik kandidaat zou zijn als commissielid voor Onafhankelijk Delft.'

delft lennartharpecie20111108.jpg
Harpe over sancties in gedragscode: 'geen schavot van maken?'

http://player.companywebcast.com/

Meer van Reinoud Plate:
Gedragscode van Delftse gemeenteraad ondermijnt democratie
http://www.politiekdelft.nl/

Tweet

delft maandag | 14 april 2014 | 00h01 | week 16 | POLITIEKDELFT.NL |

Stoelinga: Ik sta voor paal zo

delft odtwitterlogo.jpg

Hoe de eerste noot van de nieuwe raad vals klonk
Door Bjinse Dankert:
De eerste actie van de nieuwe gemeenteraad, bedoeld om eensgezindheid uit te stralen, ontaardde onmiddellijk in frictie tussen partijen. Verkeerd geadresseerde e-mails lagen ten grondslag aan de verwarring.
...
Ernst Damen: maar het is ook mijn oordeel dat de interne communicatie bij Onafhankelijk Delft niet goed verloopt. Van Koppen krijgt inderdaad een veeg uit de pan van Stoelinga hierover. 'Ik sta voor paal zo.'
http://www.delftopzondag.nl/

Tweet

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo