delft op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl

delft vrijdag | 4 april 2014 | 14h25 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Van Wissen: Delft buitenwijk van Den Haag

Gemeenteraad van Delft,
commissie middelen en economie
Postbus 78
2600 ME DELFT

Delft, 1 april 2014

Betreft, 22.000 m2 bvo winkelvloer te veel in binnenstad,
ca.350.000 toeristen i.p.v. 1,5 miljoen toeristen,
nota “Binnenstad Vitaal en Gastvrij 2020
rapport “brancherings aanpak Delftse binnenstad 2014-2017” d.d. 9-12-2013.

Geacht college,

Bij dezen doe ik U een aantal aan/opmerkingen toekomen op de nota “ Binnenstad Vitaal en Gastvrij 2020 “ en het rapport “ Brancherings aanpak Delftse Binnenstad 2014-2017 “ d.d. 9 december 2013 met als reden dat een aantal essentiële zaken niet worden vermeld, zaken welke in de rapporten van financiers, beleggers, ontwikkelaars en banken wel genoemd worden, aannamen die niet kloppen met als gevolg een verkeerd en opgeklopt beeld van de winkelnering in de binnenstad waarvan minstens 22.000 m2 winkel vloer moet worden gesaneerd en het aantal van 2,5 miljoen toeristen per jaar welke Delft zouden bezoeken schromelijk wordt overdreven het zijn er niet veel meer dan 350.000 per jaar.

“ Verzorgingsgebied winkels Delftse binnenstad niet groter dan 25.000 mensen “

Als eerste stel ik vast dat het verzorgingsgebied van de winkels in de binnenstad niet veel groter is dan ca. 25.000 bewoners i.p.v. de in de rapporten/nota,s genoemde ca.100.000 bewoners, ca.12.000 inwoners van de binnenstad en ca. 13.000 inwoners van de schilwijken, de ca. 75.000 bewoners uit de buitenwijken winkelen zelden of nooit in de Stede-de Klis wel in de Hoven en in den Bogaard in Rijswijk.

Het winkeloppervlak in de binnenstad is ca. 41.000 m2 bvo waarvan in de Steden-de Klis ca. 22.000 m2 en in de Veste-Zuidpoort ca.19.000 m2 bvo wat voor een verzorgingsgebied van ca. 25.000 bewoners veel te veel is en zelfs het dubbele dan de markt toelaat, het nieuwe winkelcentrum Ackerhof in Pijnacker is slechts 15.000 m2 bvo met een verzorgingsgebied van 25.000 koopkrachtige bewoners woonachtig in Pijnacker.

De Delftenaar winkelt voor grote aankopen meestal in Den Haag en Rotterdam waar het assortiment tientallen malen groter en gevarieerder is dan wat Delft te bieden heeft en dat doet hij/zij al sinds er een treinstation is en de tram Delft aandoet.

De grote winkelketens, de vastgoed-wereld en financiers beschouwen Delft als buitenwijk van Den Haag en zien Delft daarom ook als verzorgingsgebied van de grote winkelcentra van Rotterdam en Den Haag en hebben geen enkel belang om in Delft te investeren mede door de onrendabele investeringen en slechte ervaringen in de Veste-Zuidpoort omdat de omzetten niet aan de verwachtingen voldoen daar alleen op zonnige donderdagen en zaterdagen van voldoende winkelend publiek spraken is en de lage gezinsinkomens van de Delftse gezinnen niet bijdraagt aan voldoende omzet en gezonde winsten.

Lees meer ...

Ook het investeringsklimaat is een obstakel en niet alleen om de soms onwerkbare regelgeving maar ook omdat de Delftse politiek zich in het verleden o.a. bij de ontwikkeling van de Veste-Zuidpoort zich als een onbetrouwbare partner heeft gemanifesteerd . Delft zou voor haar rekening meer dan 1.000 parkeerplaatsen leveren en exploiteren en deze toezeggingen zijn via langdurige onplezierige onderhandelingen en gerechtelijke procedures als nog afgedwongen door de grootwinkelbedrijven als C&A, Hema, V&D en MBO (latere ING ), misschien niet bekend bij de huidige politieke bestuurders, ambtelijke beleidsmakers van Delft en opstellers van beide rapporten maar zeker niet vergeten bij de vastgoed investeerders en financiers, een stukje erfenis is het parkeerdek aan de Yperstraat.

In het rapport en de nota wordt met geen woord gesproken over de harde werkelijkheid dat tussen de 35% en 50% van het winkelvloer oppervlak in Nederland moet verdwijnen de komende 10 jaar wat voor Delft betekent dat er minstens tienduizenden m2 bvo winkelvloer oppervlak gesaneerd gaat worden.

Verder is het algemeen bekend dat grootwinkelbedrijven, de vastgoed wereld en financiers alleen nog investeren in concentratiegebieden van grootwinkelbedrijven met name de Grote Marktstraat in Den Haag en de Coolsingel in Rotterdam waar de afgelopen jaren meer winkelvloer oppervlak is/wordt gebouwd dan in de gehele binnenstad van Delft en in den Hoven bij elkaar.

Ook niet genoemd in het rapport en de nota zijn de plannen om voor miljoenen euro,s de winkelcentra in den Bogaard en Leidschenhage te upgraden en uit te breiden waar Delft niet verder komt dan een paar nieuwe aanwijs borden en plantenbakken.

Ook niet opgenomen is de invloed van de 2 regionale grootwinkelbedrijven Ikea ca.30.000 m2 bvo en Makro ca. 25.000 m2 bvo op de winkelnering in heel Delft en in het bijzonder de binnenstad of dat deze bedrijven met totaal ca. 55.000 m2 bvo winkelvloer oppervlak met een overvloed aan gratis parkeerplaatsen niet bestaan in Delft.

Ondanks de eerder door mij genoemde keiharde saneringsgolf door alle media breed uit geventileerd gelooft de Delftse politiek als enige in deze wereld nog steeds in de ontwikkeling van ca. 32.000 m2 bvo commerciële ruimten in het Spoorzone gebied met het idee de binnenstad winkels te verbinden met het winkelcentrum in den Hoven en een ondergrondse parkeergarage te laten bouwen door private partijen waar het bezoekers/ gebruikers van stadskantoor ook gebruik van kunnen maken.

Door de urbanisatie van het Oostland, Westland en Rijswijk zijn in de afgelopen jaren een aantal moderne buurt winkelcentra gebouwd in de directe omgeving van Delft op nog geen 10 minuten rijden met in de meeste gevallen gratis parkeren onder de toonbank, te weten,

..Pijnacker-Ackerhof -15.000m2 bvo-parkeren onder de toonbank eerste 2 uur gratis
..Nootdorp-de Parade -15.000 m2 bvo -parkeren onder de toonbank-gratis
..Naaldwijk -de Tuinen-15.000 m2 bvo-parkeren boven de toonbank eerste 3 uur gratis
..Rijswijk-de Bogaard -54.000 m2 bvo-parkeren onder de toonbank voor 1,50 euro per uur
..Leidschendam-Leidschenhage- 100.500m2 bvo parkeren naast de toonbank-gratis

In bovenstaande opsomming is Zoetermeer nog niet meegenomen en de centra van Vlaardingen en Schiedam welke in 2015 in minder dan 10 minuten te bereiken zijn via de nieuwe A4 door Midden Delfland.

Ter vergelijking van bovengenoemde winkelcentra, de winkelcentra in Delft,

..Delft-in den Hoven -17.000m2 bvo-parkeren naast de toonbank-1,40 per uur
..Delft-Zuidpoort, de Veste -19.000 m2 bvo-parkeren onder de toonbank-2,40 per uur
..Delft-de Steden,de Klis -22.000m2 bvo-parkeren min.10 min.lopen-2,40 per uur

“Niet genoemde essentiële zaken met een remmende werking“

De winkels in de Stede en de Klis liggen niet in het centrum van Delft maar liggen asymmetrisch t.o.v. 75% van de Delftse bevolking met als gevolg dat bewoners ten westen van het spoor via de Beatrixlaan sneller het buurtwinkelcentrum in den Hoven bezoeken of via de Beatrixlaan winkelen in den Bogaard met een veel groter en verscheidener assortiment dan de Delftse binnenstad, waar parkeren ook nog de helft goedkoper is dan het moeilijk bereikbare de Stede-Klis met betaald parkeren op minstens 10 minuten loopafstand en achter elke boom een stadswacht.

Een groot obstakel is en blijft de versnipperde vastgoed eigendommen in den Stede en de Klis, het moeizame overleg met al deze eigenaren waarbij men niet verder komt dan kerstversiering, verwijsborden, plantenbakken en nota,s, veel nota,s.

Wethouder Boudewijn Boelens “VVD “ heeft zich een kleine 25 jaar geleden al stuk gebeten op de versnippering van de vastgoed eigenaren en de verdeeldheid onder de winkeliers die niet wilden of om financiële redenen niet konden meewerken om voor gezamenlijke kosten een garage onder het marktplein te bouwen en te exploiteren.

De bouw van de 3 verliesgevende parkeergarage,s aan de periferie van de binnenstad is een blunder van de bovenste plank, meer dan 30 jaar geleden heb ik de toenmalige bestuurders gewaarschuwd voor deze blunder, maar daar wilde de bestuurders niets van weten, het antwoord was liever geen garage,s en als het dan moet dan worden ze gebouwd aan de periferie, andere oplossingen werden in diepe laden weggestopt, dat het winkelend publiek parkeergarage,s onder de toonbank wil, liefst gratis en zeker niet op 10 minuten lopen heen en 10 minuten lopen terug met een doortikkende meter wilde en kon men niet begrijpen en nog steeds gelooft men in deze politiek alleen de harde economische wetten van vraag en aanbod worden gemaakt door het winkelend publiek en niet door ambtelijke bestuurders.

Met geen woord wordt gesproken in de rapporten over de sluipende uittocht de afgelopen 40 jaar van vermogende Delftse families ( oud geld ) en grootverdieners wonende in de de grote grachten panden en aan de Nieuwe Plantage met daarvoor in de plaats studenten, alleenstaanden en stichtingen met lage of helemaal geen inkomen, een overkill aan sociale woningbouw in de buiten wijken en steeds groter wordende studentenpopulatie met als gevolg dat het gezinsinkomen steeds verder daalt en op dit moment al het laagste is van heel Zuid-Holland en dat kwaliteit winkels in de duurdere prijsklassen geen koopkrachtig verzorgingsgebied meer hebben en dat deze winkels de stad de afgelopen 25 jaar praktisch allemaal verlaten hebben

“ Toeristen bezoek is niet veel meer dan 350.000 per jaar i.p.v 2,5 miljoen toeristen “

Delft koketteert dat ca.2.5 miljoen toeristen per jaar de binnenstad bezoeken, als dat zo zou zijn dan komen ze zeker niet per touringcar, want dat zijn er niet meer dan ca.115.000 per jaar. In het in 6 maanden durend toeristen seizoen bezoeken gemiddeld niet meer dan 16 stuks touringcars per dag Delft, waarvoor 7 stuks parkeerplaatsen achter het Hampshire-hotel beschikbaar zijn, op deze parkeerplaatsen staan nooit meer dan 4 bussen in 4 shifts per dag met gemiddeld 40 toeristen per bus levert niet meer op dan totaal ca. 640 toeristen per dag.
Het seizoen duurt 180 dagen vermenigvuldigd met ca. 640 toeristen dan geeft deze eenvoudige rekensom aan dat het niet veel meer zijn dan ca.115.000 bustoeristen per jaar meegerekend bussen die parkeren naast de Nieuwe Kerk om slechts een plas pauze te houden van amper 10 minuten en dan weer snel vertrekken.

De overige 2,4 miljoen toeristen zouden dan met het openbaar vervoer en/of per auto moeten komen, aangenomen dat de helft daarvan ca.1.2 miljoen toeristen per auto komen betekent dat minimaal 2.500 auto,s per dag in Delft parkeren, hoe is het dan mogelijk dat de 3 stuks parkeergarage,s ( ca.1.500 auto,s ) van de binnenstad op een enkele maal na, nooit meer dan 30% bezet zijn en jaarlijks een miljoenen verlies opleveren in de exploitatie.

De keukenhof krijgt in 2 maanden tijd ca. 900.000 bezoekers ( 15.000 bezoekers per dag ) met honderden bussen en duizenden auto,s op de parkeerplaatsen.

“ Conclusie “

De winkels in de Stede-de Klis zijn niet meer dan buurt winkeltjes waarbij gelukkig de leegstand wordt/is voorkomen door horeca vestigingen en souvenirshops en in het zomer/ toeristenseizoen een recreatieve en toeristische economie/cultuur is ontstaan, waarbij het overbodige winkelcentra de Veste/Zuidpoort als een waterbed functioneert op de nog overgebleven winkels in de Stede-de Klis.

De bloemenmarkt op de Hypolitusbuurt was na het gereedkomen van de Zuidpoortwinkels binnen de kortste keren noodlijdend en is uit armoede verplaatst naar de Brabantse Turfmarkt tot zo lang het duurt met die paar overgebleven kramen.

Het gemeentebestuur wil meer concurrentiekracht met wie dan vraag ik mij af?

Met Den Haag en Rotterdam, winkelcentra die tientallen malen groter zijn of gaat men de concurrentie aan met winkelcentra in de buurgemeenten waar het gratis parkeren is onder de toonbank met het zelfde assortiment winkels zoals, Hema, Blokker, Kruitvat etc.

De oplossing is zeker niet een stadsmanager met een lege portemonnee, een bidboek vol wensdenken, honderdduizend euro promotie subsidie als compensatie voor de Sebastiaanbrug het komende jaar ( 80.000,00 euro personele kosten ambtenarij en 20.000,00 euro werkelijk promotie gelden ) waar het omgaat is investeren door zowel de gemeente Delft als ook de vastgoed eigenaren en dat kost geld, heel veel geld.

“ De oplossing de komende 25 jaar “

Allereerst de koopkracht daling van de bevolking tot staan brengen door in het Spoorzone gebied niet meer dan 300 stuks herenhuizen in de duurdere prijsklasse voor koopkrachtige gezinnen te bouwen ( 50 stuks woningen per hectare i.p.v. 150 stuks woningen per hectare , 3x de norm) wat als verzorgingsgebied wordt toegevoegd aan de binnenstad winkels.

De winkelcentra de Veste, Zuidpoort te saneren, waarbij het gehele winkel oppervlak van de Veste met de bovenwoningen moeten worden gesloopt en de winkels in de Zuidpoort een andere bestemming krijgen b.v., showroom-winkels voor fabrikanten, pilot-winkels, ateliers een en ander afgestemd op de steeds grotere vlucht nemende internet verkopen, de grootwinkelbedrijven verplaatsen naar in den Hoven en kledingwinkels verplaatsen naar de as Nieuwe Langedijk -Binnenwatersloot zoals het was voor de bouw van de Veste-Zuidpoort.

Ca. 200 stuks herenhuizen en grachtenpanden bouwen op de vrijgekomen grond van de gesloopte gedateerde de Veste winkels in de duurdere prijsklasse voor koopkrachtige gezinnen wat automatisch aan het verzorgingsgebied wordt toegevoegd van de winkels in den Stede en de Klis.

De as Nieuwe langedijk-Binnenwatersloot ontwikkelen tot belangrijkste winkelstraat van de Delftse binnenstad met een verzorgings gebied niet groter dan 25.000 personen aangevuld door het reële aantal van ca. 500.000 toeristen en dagjesmensen met een winkel/horeca vloer oppervlak van hooguit 20.000 m2 bvo.

De Nieuwel Langedijk voorzien van een nieuwe gracht zoals voor het jaar 1900 verbonden met de Oude-Langedijk gracht met een aantal designloopbruggen en een paar kiosken zodat een “ ECHTE RODE LOPER “ ontstaat een en ander als de gedempte gracht in Zaandam. ( kosten ca.5 miljoen euro )

Onder de terug gebrachte gracht een tunnel te bouwen geschikt voor bussen en vrachtwagens uitkomend in de te bouwen parkeer garage onder het marktplein voor minstens 500 auto,s en duizenden fietsen. ( kosten ca. 40 miljoen euro )

De 2 gedateerde bejaardenhuizen ( voor bejaarden te lezen, studenten en alleenstaanden) Maria van Jessehof en Huigh de Groothof incl. het tussen gelegen vastgoed te slopen en op de vrij gekomen grond in toparchitectuur winkel ruimten bouwen met daarboven appartementen in de duurdere prijsklasse, onder deze gebouwen een garage te bouwen tot aan de Nieuwe Kerk met minstens 500 auto,s bereikbaar via de tunnel onder de Nieuwe Langedijk. ( kosten ca. 40 miljoen euro )

Met deze aanpak zou de grootste stedenbouwkundige blunder sinds het ontstaan van Delft, een plan gemaakt in de jaren zestig van de vorige eeuw door van “Embden en Froger “, twee hoogleraren met wel een heel aparte visie, weer een stukje te niet worden gedaan, een krankzinnig plan waarbij de de halve binnenstad gesloopt zou worden, gelukkig zijn deze twee heren halverwege terug gefloten op de bouw na van de Sebastiaanbrug, de bouw van het overbodige winkelcentra de Veste en Zuidpoort en het in een pishoek gelegen theater “de Veste “.

Verkoop de helft van de 1500 parkeerplaatsen in de periferie garage,s aan vastgoed eigenaren en bewoners zodat de 70% leegstand wordt terug gebracht naar 20% leegstand en het exploitatie verlies kan worden omgebogen naar kostendekkend.

Ook een impuls en upgrading van de binnenstad zou zijn om veel van de goedkope woningbouw architectuur in de binnenstad gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw te slopen om te beginnen tussen de Zusterstraat en het Gashouderpad en op deze plaats een nieuw en wel winstgevend theater te maken met een foyer-wintertuin aan het Rijn-Schiekanaal midden in een plantsoen/tuin en de woningbouw te verplaatsen naar het terrein van het het huidige theater en gelijktijdig de rommelige gevelwand van de Asvest met hoogwaardige architectuur te vullen.

Overigens verbaas ik mij, dat de politiek niet tevreden is met de hedendaagse toestand van de historische binnenstad, door allerlei opgelegde obstakels en parkeerbelemmeringen is er nu een auto vrije/arme binnenstad met alleen fietsende en wandelende bezoekers en winkelen bewoners uit de buitenwijken van Delft met de auto in de nieuwe winkelcentra van de buurgemeenten waar gratis geparkeerd kan worden.

Een historische binnenstad waar het voor mij persoonlijk elke dag prettig wandelen is, rustige straten, her en der wat passanten, de ene dag wat meer dan de andere dag en in het zomerseizoen aangevuld met wat slenterende groepjes toeristen, geen Florence, Brugge etc. maar wel gezellig.

Wellicht kan deze brief bijdrage de werkelijkheid onder ogen te zien en radicale maatregelen in de nabije toekomst te nemen zoals door mij aangegeven,

Hoogachtend,

A.Th.van Wissen.

Bijlage, zie mijn brief van 24 juni 2013 waarin ik in een eerder stadium een en ander van de binnenstad aan de orde heb gesteld.

Gemeenteraad van Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT

Delft, 24 juni 2013

Betreft, Binnenstad bestemmingsplan,

Geacht college,

Bij dezen doe ik U als gemeenteraad mijn toekomst beeld over de binnenstad uit het verleden en heden toekomen zoals ik hem elke dag waarneem tijdens mijn wandeling door de binnenstad met kennis en ervaring met de materie en dit al meer dan 66 jaar.

De binnenstad waarin ik geboren en getogen ben is sluipender wijs een ʻ CAMPUS ʻ voor studenten en een ʼ RESORT ʻ voor alleenstaanden aan het worden, een binnenstad zonder kinderen, zonder winkels, wel met een overkill aan horeca, rendabel voor zo lang het duurt, tijdens de 5 zomermaanden en dan nog alleen met mooi weer als het terrasmeubilair buitenstaat.

Praktisch alle winkels op en rondom het marktplein zijn de afgelopen jaren aan het verdwijnen en worden vervangen door horeca met terrassen en souvenirwinkels, dit proces zal zich de komende jaren versterken, niet alleen door het ontbreken van parkeerplaatsen onder de toonbank maar ook door factoren waar de politiek geen invloed op heeft n.l de elektronische snelweg, recreatief winkelen, pilot winkels (alleen kijken en thuis kopen via internet ) en veel te veel winkels.

Gezinnen met kinderen en in hun kielzog de grootouders, families die van oudsher de grachtenpanden bewoonden en ook goed onderhielden zijn aan het verdwijnen uit de woningen zeker achter de pollers en dit proces is langzaam maar zeker ook al jaren aan de gang in de rest van de binnenstad met als gevolg dat o.a. de 3 stuks over gebleven basisscholen ( het waren er 12 stuks ) binnen 20 jaar ook hun deuren hebben gesloten.

De aantrekkelijkheid en voordelen om in de binnenstad en in de schilwijken te wonen voor gezinnen met kinderen is verdwenen door allerlei opgelegde beperkingen en oplopende kosten, vergunning voor max. 1 stuks auto per gezin, vergunningen met tijdsbeperkingen voor visite en dienstverleners, om- en rondrijden, pollers en niet te vergeten de ambachtelijke bedrijven die steeds meer weigeren om offertes te maken en werkzaamheden uit te voeren.

Sommige leden van de raad vinden dat de binnenstad steeds leefbaarder wordt en daar hebben ze natuurlijk groot gelijk in als je van rust houdt, want tijdens mijn eerder genoemde dagelijkse wandelingen (alleen met droogweer) door de binnenstad op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag via de Nieuwstraat (de 1e rode loper volgens Rick Grashoff ) over de Voldersgracht etc. kom ik praktisch niemand tegen en zie ik vooral lege straten en winkels zonder klanten, op AH, de Diamantenring en Leo van Vliet na, het is zo rustig dat het elke dag wel zondagmorgen lijkt en ik de levendige Klis uit mijn jeugd in niets meer herken.

Op een zonnige zaterdag en in mindere maten op een zonnige donderdag is het gezellig druk, alleen voor hoe lang nog met een krimpende en aflopende ambulante handel, de bloemenmarkt op de Brabantse Turfmarkt is met 1,5 kraam op donderdag eigenlijk al verdwenen en de kramen op het marktplein zijn nog niet de helft van 20 jaar geleden en als men de leeftijd van marktkooplui in ogenschouw neemt ( kijken en waarnemen ) dan zal het niet lang meer duren of de reguliere ambulante handel is verleden tijd net als de veemarkt op de Beestenmarkt uit mijn jeugd.

Ook de hoeveelheid winkelend publiek, de omzet en winstgevendheid in het Jan Modaal Winkelcentrum de Veste-Zuidpoort is beneden niveau en dat is goed te lezen in de verlies en winstrekeningen van de winkelketens.

De Delftse bevolking zal op een goede dag vaststellen dat de gewenste maakbaarheid via dwangmaatregelen opgelegd door gekozen vertegenwoordigers bestaande uit voor het overgrote deel uit ambtenaren zonder zakelijke kennis of achtergrond desastreus zijn uitgepakt, niet U als politici maar de wet van vraag en aanbod bepalen waar gewinkeld en geïnvesteerd wordt en dat is met parkeren onder de toonbank gesteund door financiers en banken, geen parkeerplaatsen, geen klanten, geen financiering, wel leegstand en op termijn verpaupering.

Delft heeft door de politieke omwenteling begin zeventiger jaren haar economische regio functie volledig verloren en nog meer haar functie als winkelstad voor de dorpen in de regio verspeeld omdat buurgemeenten als Pijnacker, Nootdorp, Naaldwijk, Rijswijk etc. wel naar de markt van vraag en aanbod geluisterd hebben en parkeergarage,s hebben gemaakt onder de winkels om nog maar niet te spreken van Den Haag en Rotterdam.

Voor U goed om te weten is dat binnen 2 jaar in de Grote Marktstraat van Den Haag een winkel oppervlak wordt toegevoegd wat groter is dan de de Veste en Zuidpoort samen en in Rotterdam Centrum het zelfde aan de hand is dan wordt het tijd de bakens te verzetten niet voor U als politiek maar wel voor ondernemers.

Ondanks allerlei enthousiaste plannen van de winkeliers om van Delft de 5e winkelstad van Nederland te maken omarmd door de ambtelijke politici wordt er in geen van de rapporten gesproken over een garage onder het marktplein of gesproken over een substantiële bijdrage van de winkeliers, horeca ondernemers en vastgoed eigenaren om deze garage t.b.v. hun nering te financieren, wel veel goede voornemens, wegwijzers, plantenbakken en de Nieuwe Langedijk als 2e Rode loper overeenkomstig de 1e Rode loper van oud wethouder Rick Grashoff zoals hij voorspelde over de Nieuwstraat bij de opening van de Phoenixgarage.

Als winkeliers hierin bijgestaan door de politiek geloven dat wegwijzers en plantenbakken de binnenstad tot 5e winkelstad van Nederland zal verheffen zonder zelf de portemonnee te trekken, dan hoop ik dat het winkelend publiek daar ook zo over denkt als in de 7 wintermaanden de plantenbakken zijn verdwenen, het terrasmeubilair is opgeborgen en men in weer en wind, kletsnat een kleine 15 minuten moet lopen naar de dichtstbijzijnde parkeergarage en tijdens het lopen in de regen de meter ook nog doortikt.

Parkeervergunningen is een doodlopende zaak met steeds groter wordende negatieve effecten, zoals vluchtgedrag van de oorspronkelijke bewoners, dalende huizen prijzen, lege winkels, verpaupering al met al het afbreken van een levendige binnenstad tot een woonwijk zonder kinderen, geen kinderen, geen toekomst en alleen in de zomer als het zonnetje schijnt zal er van enige levendigheid spraken zijn als de terrasstoelen buitenstaan, waarbij het verdien model van steeds meer horeca ook nog eens op de tocht komt te staan en de misdaad als de verpaupering op de loer liggen.

Ook een groot gedeelte bewoners van de binnenstad is een en ander te verwijten omdat er intussen een tweedeling is, bewoners in nieuwbouw vanaf ca. 1980 met een kleine 1.000 parkeerplaatsen op eigen grond en bewoners in woningen voor ca.1980 zonder eigen parkeerplaats.

Delft ontkomt er niet aan om haar naam als “ Kennis en Innovatiestad “ waar te maken en op grote schaal met innovatieve bouwtechnieken parkeergarage,s te bouwen, te beginnen onder het marktplein, onder nieuwbouw maar ook onder de grachten (zie spoortunnel bouw) als men een gemêleerde levendige binnenstad wil laten terug keren en dat kost geld, heel veel geld, alleen dat is er jammer genoeg niet de komende decennia omdat U als gemeenteraad andere prioriteiten had zoals het megalomane stadskantoor en de grond speculatie van de afgelopen jaren.

Afgelopen zondag vertelde burgermeester Charlie Aptroot van Zoetermeer op de televisie dat er 9.000 m2 overbodige kantoor ruimte wordt gesaneerd omdat 15.000 m2 meer dan genoeg is voor de 900 ambtenaren de komende jaren en dat voor een stad met 25.000 meer inwoners dan Delft, het is maar dat U het weet.

Naast de bouw van parkeergarage,s zal er in de nabije toekomst een keuze moeten worden gemaakt tussen de binnenstad rondom de grote markt en het Jan Modaal winkelcentrum de Veste/Zuidpoort, naast elkaar functioneren is uitgesloten en voor beiden op termijn dodelijk.

De enige juiste oplossing is de Veste/Zuidpoort op termijn te saneren omdat ook hier leegstand onvermijdelijk is en een gedeeltelijk van de winkelketens te verplaatsen naar het winkelcentrum in den Hove met ruim voldoende parkeermogelijkheden.

De binnenstad winkels verkavelen met als uitgangspunt de as Nieuwe Langedijk- Binnenwatersloot met een mix aan horeca en recreatieve winkels, pilot winkels, showrooms, advieswinkels( kijken, thuis kopen ), recreatieve winkels in een hogere prijsklasse met de gehele zuidelijke randstad als afzetgebied alleen dat vereist parkeerplaatsen onder de toonbank.

Afsluitend wil ik U meegeven, loop de komende tijd een paar maal door de stad op onregelmatige tijden en kijk eens als een investeerder en/of ondernemer, dan ziet U een heel andere werkelijkheid dan alle Kader nota,s bij elkaar.

Hoogachtend,

A.Th.van Wissen, Delft.


Tweet


delft

Telegraaf en Algemeen Dagblad over uitspraken lekkende raadsleden http://t.co/LEobKSxAWp

— Onafhankelijk Delft (@OnafhankelijkD) 3 april 2014

delft woensdag | 2 april 2014 | 22h31 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Uitspraak schenden ambtsgeheim door Maurits Bongers
De beslissing
De rechtbank,
verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:
opzettelijke schending van een ambtsgeheim;
verklaart het bewezen verklaarde en verdachte deswege strafbaar;
verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;
veroordeelt verdachte tot:
een geldboete van € 500,- (ZEGGE: VIJFHONDERD EURO);
http://uitspraken.rechtspraak.nl/

Commentaar Redactie:
Maurits Bongers op 19 maart: Maar ik denk dat ik zal worden vrijgesproken. Over Jan de Wit zonder advocaat: Die advocaat had hij naar mijn mening en waarneming wel hard nodig.
De Socialistische Partij zegt op te komen voor de sociaal zwakkeren. Dat is een goede zaak en ook daarbij moet je je altijd aan de wet houden. Het is aan de SP om te beoordelen of Bongers die taken nog langer als raadslid met een strafblad kan vervullen.
harrie fruyt van hertog

Tweet

delft woensdag | 2 april 2014 | 21h46 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Vrijspraak van schending geheimhouding uit Avalex vergadering
Door Jan Peter de Wit:
... dat het een persoonlijke afrekening met mij was door de Delftse VVD.
... Wat een prutswerk van regelneuker Van der Hoek.
... Ik vermoed dat burgemeester Verkerk bij het Openbaar Ministerie heeft aangedrongen tot behandeling van deze slapende aangifte uit juli 2012.
http://onafhankelijkdelft.nl/

Tweet

delft woensdag | 2 april 2014 | 16h25 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

delft poppenkast_20140216_mauritsbongers.jpg

Een ambtsgeheim lekken is een misdrijf.
Raadslid Maurits Bongers SP krijgt een strafblad.

Volksvertegenwoordigers hebben een voorbeeldfunctie wordt altijd gezegd.
Integriteit van de persoon is daarbij het belangrijkste.
Altijd eerlijk, betrouwbaar en transparant zijn.
Kan dat met een strafblad?
harrie fruyt van hertog

Delfts raadslid krijgt boete voor lekken geheime stukken
http://www.omroepwest.nl/

Tweet

delft woensdag | 2 april 2014 | 00h41 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Jolanda Gaal:
Niet mee met kennismakingsweekend in Kasteel Oud Poelgeest

onafhankelijkdelft.nl/

Tweet

delft maandag | 31 maart 2014 | 22h34 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Persbericht

Formatie begint

Onderhandelingen voor nieuwe coalitie met vijf partijen

Delft, 31 maart 2014

Vijf partijen beginnen de besprekingen voor een nieuwe coalitie in Delft. De voorgenomen coalitie bestaat uit D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD.

De voorgenomen coalitie is het resultaat van een gezamenlijke verkenning met de vijf partijen. Deze verkenning volgde op de gespreksronde die D66 eerder heeft gevoerd met alle partijen uit de Delftse raad.

In de afronding van het informatieproces hebben de vijf partijen besloten Harry ter Braak opdracht te geven om op te treden als onafhankelijk formateur. De heer Ter Braak gaat in de komende periode de onderhandelingen leiden. Die moeten resulteren in een inhoudelijk coalitieakkoord voor de komende vier jaar en een verdeling van de portefeuilles in het nieuwe college.

De heer drs. H.J.M. ter Braak is vennoot en organisatieadviseur bij WagenaarHoes organisatieadvies. Tevens is hij wetenschappelijk hoofddocent aan de VU Amsterdam. Daarvoor heeft Ter Braak meerdere functies vervuld, waaronder die van gemeentesecretaris van Delft. In 2008 trad hij op als formateur voor de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie Utrecht.

De formatieronde begint deze week. De verwachting is dat de wethouders in het nieuwe college begin mei kunnen worden benoemd.

Tweet

delft maandag | 31 maart 2014 | 10h39 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

delft biancavanderwerfgr2014.jpg

Schijt aan de kiezer

Door Bianca van der Werf (overname ingezonden brief DOZ):
De Delftse kiezer heeft op 19 maart gesproken. Het was een zware dobber om de kiezer weer naar het stemhokje te lokken, want velen zijn het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. De regerende partijen als PvdA en VVD leverde ook op het lokale front een fors aantal stemmen in.

D66 werd uiteindelijk de grootste partij in Delft, gevolgd door STIP. De tijd van onderhandelen en elkaar verkennen is aangebroken, maar hoe serieus moeten we dat nemen? We kunnen in elk geval nu vaststellen dat D66 Delft massaal het signaal negeert dat de Delftse kiezer op 19 maart in het stemhokje uitbracht, door verder te gaan onderhandelen met verliezende partijen als GroenLinks, PvdA en VVD.

De kiezer was klip en klaar afgeknapt op deze partijen, maar in plaats van dat deze ‘verliezers’ hun wonden mogen gaan likken in de oppositie, worden de partijen nota bene beloond met 4 jaar in het Delfts coalitiepluche! Tja, hoe gaat de grootste partij van Delft dit uitleggen aan hun kiezers?

Kortom, niets ‘NU vooruit’, alles blijft zoals het is.
De winst van partijen als de ChristenUnie en SP lijkt er vooralsnog niets toe te doen. Het is dus niet zo vreemd dat de kiezer het vertrouwen in de politiek kwijt is geraakt; die zal de komende 4 jaar door een zuur D66-appeltje heen moeten bijten.

Tweet

delft maandag | 31 maart 2014 | 00h01 | wk14 | POLITIEKDELFT.NL |

Hondje PIEP bewaakt Delftse democratie

delft cartoon_martin_stoelinga_politieke_markt_20071016_hondje_piep.jpg

Slippendrager Jan de Wit:
Het is tekenend dat bij de start van de nieuwe periode OD door alle Delftse partijen buitengesloten wordt.


Door harrie fruyt van hertog:
Onfatsoenlijke gedrag in de politiek is niet strafbaar.
Racisme en discriminatie zijn wel strafbaar.
Gelukkig staat het iedereen nog altijd vrij om te vinden wat hij vindt, ook in Delft.
De Ban Ki-Moon verklaring wordt gesteund door de burgemeester en 33 raadsleden.
Daar kan geen gedragscode tegen op, zelfs niet de zwaar opgetuigde code van Delft, waarin het opnemen van sancties het niet haalde.

Tweet

delft <-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo