op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Op wie kan je stemmen de komende gemeenteraadsverkiezingen?
Hier: Kieslijsten Kandidaat Raadsleden GR2014

MEDEDELING van de redactie:
Bij de onderstaande retweets door @PolitiekDelftnl ontbreken enkele kandidaten van Onafhankelijk Delft omdat zij hun twitteraccount hebben geblokkeerd en daardoor geen lid meer zijn van de twitterlijst GR2014-kandidaten (108 leden).
Klik eens op de lijst en zie alle berichten die de kandidaten GR2014 twitteren.
GR2014-kandidaten (108 leden)

Op de website van Onafhankelijk Delft staat een copyright vermelding.
Ik neem op eigen initiatief geen berichten meer over om misverstanden te voorkomen. Je berichten graag mailen aan de redactie@politiekdelft.nl.
harrie fruyt van hertog
eindredacteur politiekdelft.nl

Tweets van @PolitiekDelftnl

Politiek Agenda

POLITIEKE AGENDA GR2014

maandag 17 februari
19:30 café/restaurant 't Postkantoor Hyppolytusbuurt 14
Feestelijke aftrap PvdA campagne.
Ernst Damen presenteert het verkiezingsprogramma.

20:00-22:30 GroenLinks Huis, Hippolytusbuurt 4
Soiree pour expats francophone

Lees meer ...

dinsdag 18 feb
19:30-20:30 wijkcentrum Buitenhuis (Buitenhof)
Spreekuur Ombudsteam PvdA Delft: vastgelopen in alle regeltjes? 2e Kamerlid Roos Vermeij staat klaar!

20:00 GroenLinks Huis, Hippolytusbuurt 4
http://www.zuidpoort.org: discussieavond over het fietsparkeren in de binnenstad. Gastspreker zijn Henk van Bergen van de Belangenvereniging Zuidpoort en de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft, en Marien Vermeer van de afdeling Delft van de Fietsersbond.

woensdag 19 februari
13:30-15:00 GroenLinks Huis, Hippolytusbuurt 4
Knutselmiddag: maak van een fles een vogelvoederbak

15:00-16:00 GroenLinks Huis, Hippolytusbuurt 4
Meldpunt Zorg GroenLinks Delft is open
Deel uw ervaringen met zorg in Delft en stel uw vragen over de WMO.

19:30-22:00 DOK Delft, Vesteplein 100
Lijsttrekkersdebat georganiseerd door D66 Delft en Stichting Lezen & Schrijven.
Aangemelde partijen: D66, PvdA, GL, CU, CDA, VVD, DOP, STIP, SD en SP.

vrijdag 21 februari
20:30 't Boterhuis op de Markt
De campagne van de ChristenUnie Delft gaat van start met een borrel.
Joëlle Gooijer presenteert het verkiezingprogramma.

zondag 2 maart
13:30-16:15 Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft.
Uitnodiging politieke bijeenkomst Pangeea.
Zie programma
Aanmelden vooraf is vereist E-mail debat@pangeea.nl Telefoon 0648399488.

zaterdag 8 maart
14:30-17:00 DWH, Lange Geer 22, 2611 PV Delft
COC Haaglanden en DWH Delft in debat met andere Delftse politici!


zondag | 16 februari 2014 | 07h29 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Twitter-statistieken GR2014

delft

Lijsttrekkers

lijst twitternaam tweets volgend volgers
1 @christine_bel 1.030 379 397
2 @ernst_damen 190 158 249
3 @FleurNorbruis 2.472 275 500
4 @bsmals 332 257 344
5 @MartinStoelinga 429 412 157
6 @MileneJunius 2.260 451 1.104
7 @AnneViruly 436 362 350
8 @MeulemanAad 23 210 123
9 Lieke van Rossum
10 @joellegooijer 81 131 81
11 Fatima El Marini
12 Sjef van Put

Actieve Kandidaten

lijst twitternaam tweets volgend volgers
1 @AnneBOSUIL 5.621 348 399
6 @rvanwoudenberg 3.051 606 538
1 @PieterStienstra 2.213 953 359
8 @StoopBram 1.337 1.385 534

zaterdag | 15 februari 2014 | 04h43 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Lijsttrekkersdebat

Wat niet is kan nog komen
Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft heeft zich nog niet aangemeld voor het lijsttrekkersdebat.

Mijn vraag aan Onafhankelijk Delft heb ik al voorbereid: waarom zijn jullie tegen de Metropool. Klopt het dat alleen regio's met meer dan 2 miljoen inwoners straks nog economisch kunnen meekomen en bijvoorbeeld kunnen zorgen voor werkgelegenheid.

Martin, doe net als de lijstrekker van de SP als je de Delftse kiezers minacht.
Stuur je derde kandidaat die op de lijst staat.
Ook jouw derde kandidaat is gewend om veel te praten en niets te zeggen.

woensdag 19 februari
19:30-22:00 DOK Delft, Vesteplein 100
Lijsttrekkersdebat georganiseerd door D66 Delft en Stichting Lezen & Schrijven.
Aangemelde partijen: D66, PvDA, GL, CU, CDA, VVD, DOP, STIP, SD en SP.


vrijdag | 14 februari 2014 | 09h50 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft

Op wie stemt u straks?

weblog door Dick Koning:
Delftse Perikelen waagt zich aan een stemadvies voor de kiezers.
Geen woorden maar daden moeten in de nieuwe periode een werkelijkheid zijn

delft        delft        delft

1 D66
Heeft een goed fundament gelegd in de afgelopen periode en zal in de volgende periode uitdagend zijn voor een krachtige toekomst van onze stad.

2 Stadsbelangen
Een goed doordacht verkiezingsplan Professioneel in haar presentatie. Stadsbelangen zal zich zeer zeker kunnen presenteren in de komende coalitie.

3 Chisten Unie
de enige partij die wat voor de ouderen kan betekenen.

http://www.delftse-perikelen.info/


vrijdag | 14 februari 2014 | 09h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Lokalo's Stadsbelangen presenteren zich


delft gr2014_harryvanadrichem.jpg

6 Harry van Adrichem - Stadsbelangen
telefoon: 0152123076, 0628415997
email: hgc.vanadrichem@casema.nl
twitter: @hgc_vanadrichem
weblog:
adres: Buitenwatersloot 131, 2613TC Delft
De tijd van bezuinigingen op alle fronten, maar de buurthuizen in onze stad zijn en blijven uitermate geschikt voor vele sociale activiteiten. De dagopvang wordt bijna overal gesloten. Juist nu is het belangrijk om voorzieningen zoals een buurthuis te hebben en vooral te houden. Met name voor ouderen in de wijken is het van belang om dichtbij een buurthuis te hebben, waar ze voor allerlei activiteiten terecht kunnen.

Niet alleen voor activiteiten, maar ook met hun vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen of advies over hulpvragen. Daarnaast is het contact met anderen belangrijk. Vrijwilligers hebben in het verleden, en nog steeds, bewezen van grote waarde te kunnen zijn voor allerlei activiteiten in de buurthuizen.

Zo hebben deze vrijwilligers zelf een doel om anderen te kunnen helpen, maar tegelijkertijd worden hierdoor ook ouderen en andere wijkbewoners hiermee enorm geholpen. En daar kan niemand op tegen zijn!
http://www.stadsbelangendelft.nl/


delft gr2014_koosdenhaan.jpg

11 Koos den Haan - Stadsbelangen
telefoon:
email:
twitter: @
weblog:
adres:
Passanten-, stadshaven
Delft heeft te weinig te bieden voor de recreatievaart. De vele recreatieboten, die door Delft varen hebben te weinig mogelijkheden om aan te leggen bij onze stad. En dus varen zij onze stad voorbij in plaats van onze stad te bezoeken. Dat blijft vreemd voor een stad als Delft. Een gemiste kans. Ja, er is een kleine passantenhaven met een klein havenkantoor en voorzieningen zoals toiletten, douches en waar je de was kunt doen. Overigens best fors aan de prijs. De passantenhaven ziet er op zichzelf goed uit, maar is veel te klein.

Enige jaren geleden is Thijs Kleijn op dit onderwerp afgestudeerd. Op de locatie Plein Delftzicht/Kolk was door hem een kleine stadshaven voor 60 boten inclusief een havenkantoor bedacht. Maar daar is helaas niets van terecht gekomen. In loop van de tijd zijn er diverse locaties bekeken. Onlangs is de locatie Rotterdamseweg 202 door sloop vrijgekomen. Het is nu een stuk braakliggend terrein, dat uitstekend benut zou kunnen worden voor een passantenhaven of stadshaven. Wel wat verder weg van het centrum, maar met enige creativiteit zou hiervoor een oplossing gevonden kunnen worden.

In de komende raadsperiode wil Stadsbelangen Delft mogelijkheden onderzoeken voor dit idee. Er moet nog veel werk worden verzet, maar een echte passantenhaven/stadshaven kan onze stad veel opleveren. Zowel op het gebied van toerisme als economie.
http://www.stadsbelangendelft.nl/


donderdag | 13 februari 2014 | 16h30 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Geheimhouding St. Sebastiaansbrug

From: Persvoorlichting Delft
Sent: Thursday, February 13, 2014 4:19 PM
To: 'redactie@politiekdelft.nl'
Subject: uw vragen over Sebastiaansbrug

Geachte heer Fruyt van Hertog,

Via de griffie heeft u vragen gesteld naar aanleiding van de brief van het college over het financieel meerjarenbeleid en geheimhouding over zaken betreffende de Sebastiaansbrug. Bij deze mail ontvangt u een brief die wij vandaag aan de raad hebben gestuurd. Dit is onze reactie op uw vragen.

Met vriendelijke groet,
Persvoorlichting gemeente Delft

-------------------------------------------------------------------------------

delft persvoorlichting_bastiaansbrug_geheimhouding_20140213_0.jpg
delft persvoorlichting_bastiaansbrug_geheimhouding_20140213_1.jpg


donderdag | 13 februari 2014 | 16h23 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Maurits Bongers: Ik heb mij gewoon aan de Wet Openbaarheid van Bestuur gehouden, die dit soort geheimhouding verbiedt. Hier is het recht op een vrije meningsuiting aan de orde.

delft maurits_bongers_anti_borrelactie.jpg

SP-raadslid vervolgd om schenden geheimhouding
SP-raadslid Maurits Bongers moet zich voor de rechter verantwoorden voor het schenden van geheimhouding in de gemeenteraad. Bongers bracht informatie naar buiten over het duurder uitvallen van de Sint Sebastiaansbrug.
http://www.deweekkrant.nl


donderdag | 13 februari 2014 | 15h33 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

€ 1,900.000,00 duurdere St. Sebastiaansbrug nog even geheim

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg

Vanavond in Overlegvergadering commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte
Agenda: 9 - Raadsvoorstel inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen m.b.t. de Sebastiaansbrug (wk 6, nr. 1548742)
http://player.companywebcast.com/ - klik Agenda


Gisteren stuurde ik onderstaande mail aan de griffie.
Ik wacht nu met belangstelling het antwoord af door persvoorlichting.

harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl

-------------------------------------------------------------------------------

From: redactie politiekdelft
Sent: Thursday, February 13, 2014 1:34 PM
To: griffie gemeente delft ; harrie fruyt van hertog
Subject: Fw: geheimhouding meerkosten st sebastiaansbrug

hi griffie
ik heb zojuist het antwoordapparaat ingesproken
gaat het lukken om mijn vragen voor 14h00 te beantwoorden?
graag
auke vd heide zei mij dat zijn antwoord bijna klaar is
maar hij mag mij er niets over zeggen
dat moet via persvoorlichting
gr
harrie fruyt van hertog

-------------------------------------------------------------------------------

From: redactie politiekdelft
Sent: Wednesday, February 12, 2014 9:35 PM
To: avdheide@delft.nl ; griffie gemeente delft ; harrie fruyt van hertog
Subject: geheimhouding meerkosten st sebastiaansbrug

hi griffie
ik heb twee vragen over de brief van auke van der heide
06-02-2014 Ons kenmerk 1552317 Onderwerp: Financieel Meerjarenbeeld

1)
inzake de reservering meerkosten st sebastiaansbrug 1,9 miljoen
in hoeverre valt dit nog onder de door cie opgelegde geheimhouding
voor zover ik weet is de geheimhouding niet bekrachtigd door de raad
vraag: geen geheimhouding meer juist?

2)
op de website van onafhankelijk delft schrijft jan de wit als volgt:

Maandag heeft ambtenaar Van der Heide denk ik een foutje gemaakt door geheime informatie over de meerkosten van de Sebastiaansbrug te publiceren. (hier)

Er staat “Op basis van het voorlopig ontwerp worden meerkosten verwacht voor de tafelbrug. Als bijdrage aan de dekking van de meerkosten, houden we nu rekening met een reservering van € 1,9 miljoen”

Maar de commisie SVR had geheimhouding opgelegd over deze tegenvallende meerkosten. En enkel de commissie kan deze geheimhouding opheffen. Lijkt erop dat CDA wethouder Junius gelekt heeft.

Maar Delft hoeft volgens artikel 6 lid 5 van de op 5 juli 2012 gesloten overeenkomst met de provincie helemaal geen meerkosten te betalen. De provincie is risicodragend voor de financiële voor- en nadelen tot en met de realisatiefase.

Dus Junius; waar slaan die meerkosten van 1,9 miljoen euro nu op?

vraag: is de informatie betrouwbaar van dit raadslid?
graag opheldering
gr
harrie fruyt van hertog
redacteur politiekdelft.nl


donderdag | 13 februari 2014 | 06h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Commissie BLD bedankt
voorzitter Aad Meuleman

delft

Dank
Aan het slot van de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen sprak Rob van Woudenberg (CDA) namens de commissie zijn dank uit aan het adres van voorzitter Aad Meuleman. Meuleman zat de commissie ruim twee jaar voor. Dat deed hij volgens Van Woudenberg volgens de regels en waar dat nodig was met ruimte voor het debat.
http://ris.delft.nl/
------------------------------------------------------------------------------------

Syriëgangers / Jihadstrijders

delft jandewitcie20140211_2.jpg

Jan de Wit: Mijnheer de voorzitter, als de heer 'Chi-nah-jah' (red. Sinan Ozkaya) niet met respect met mij omgaat ... dan vind ik dat u moet ingrijpen.

KLIK HIER EN START DE POPPENKAST

Onafhankelijk Delft overweegt een motie Syriëgangers
... In de overlegvergadering besprak de commissie een brief van het college, waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente probeert te voorkomen dat jonge Delftenaren als jihadstrijder naar Syrië vertrekken en hoe zij bij terugkeer worden ontvangen.

Burgemeester Bas Verkerk legde uit dat de terugkeerders scherp in de gaten worden gehouden. Het openbaar ministerie onderzoekt of zij strafbare feiten hebben gepleegd. En als daar bewijs voor is, worden ze gearresteerd door de politie.

... Onafhankelijk Delft zei het niet eens te zijn met de gekozen aanpak en zette vraagtekens bij het onderzoek van het OM.
http://ris.delft.nl/
------------------------------------------------------------------------------------

Christine Bell: Stadsradio Delft
30.000 luisteraars per week

delft
delft

------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners Kristalweg verbaasd en vol onbegrip

delft

door Klaas Herrema:
De inrichting van de Kristalweg wordt aangepast. Geen kaarsrechte weg die uitnodigt om het gaspedaal in te trappen, maar een bochtige weg waar niet harder gereden kan worden dan 40 km/u. ... De werkzaamheden beginnen volgens de wethouder al over enkele weken. Maar de bewoners weten nog van niks ...
http://delft.groenlinks.nl/
------------------------------------------------------------------------------------


De PvdA. Voor de A van Arbeid en de Z van Zorg en alles daartussenin. Interview PvdA Delfts nr 1 Ernst Damen in DP: http://t.co/8qJQ995sL8

— Mike Reuser (@MikeReuser) 12 februari 2014

woensdag | 12 februari 2014 | 12h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft

Uitnodiging politieke bijeenkomst Pangeea
Wij hebben het genoegen u namens de vereniging Pangeea uit te nodigen voor een politieke bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op zondag 2 maart 2014, ontvangst vanaf 13.30 uur in wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD in Delft.
Doel van de bijeenkomst is om politieke partijen op een laagdrempelige manier in direct contact brengen met potentiële kiezers en met andere politieke partijen. Naar verwachting zal de bijeenkomst ertoe bijdragen de opkomst bij de raadsverkiezingen van 19 maart 2014 te bevorderen.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze politieke bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 2 maart 2014 in het wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft.

Programma:
13:30 uur Inloop en ontvangst met thee en koffie
14:00 uur Opening door bestuur Pangeea
14:05 uur Discussies rond thematafels aan de hand van stellingen
14:55 uur Pauze
15:05 uur Plenaire discussie; publiek met politieke partijen en politieke partijen onderling
16:15 uur afsluiting


Er is gelegenheid om na de bijeenkomst na te praten.
Aanmelden vooraf is vereist, als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen.
De stellingen voor de discussie worden binnenkort digitaal aan u toegezonden.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst:
• E-mail debat@pangeea.nl
• Telefoon 0648399488

Met vriendelijke groet,
Vereniging Pangeea
------------------------------------------------------------------------------------

Elou Akhiat: 'Het gaat om de wijnbar niet om Islam en alcohol'

delft

Elou Akhiat, bedrijfsleidster van de wijnbar Uva Dolce aan de Rotterdamse Bergweg is blij de steun van de lijstrekkers van de Rotterdam partijen die nu in de raad zitten: "Er is een hoop gebeurd, dit doet me goed."
http://www.rijnmond.nl/


woensdag | 12 februari 2014 | 0500 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Bram Stoop in 'Onbevoegd Gezag'

delft bramstoop20140212bowzuidonbevoegdgezag.jpg

dinsdag | 11 februari 2014 | 12h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft

NFN wil volledige vrijspraak bekeurden naaktstrand Delft

NFN vraagt Mr. Gerard Spong als raadsman voor hoger beroep

Amersfoort, 11 februari 2014

Eind januari sprak de kantonrechter in 34 zaken naaktrecreanten uit de Delftse Hout vrij. De acht mensen die niet (volledig) zijn vrijgesproken, gaan nu in hoger beroep. Met hulp van de NFN is Mr. Gerard Spong bereid gevonden deze mensen juridisch bij te staan.

Nog 8 bekeuringen na massaproces
Op dinsdag 28 januari jl. oordeelde de kantonrechter in Den Haag over 43 boetes die in de zomer van 2013 zijn uitgedeeld aan gebruikers van het naaktstrand in de Delftse Hout. Dit strand is door de gemeente Delft ooit aangewezen voor naaktrecreatie en al 30 jaar als zodanig in gebruik. In 34 gevallen sprak de rechter de mensen vrij van overtreding van de Wet, maar er zijn 8 personen die nog niet zijn vrijgesproken. Deze 8 mensen gaan in overleg met de NFN in hoger beroep tegen het vonnis.

Onwerkbare uitspraak rechter
Ondanks de vele vrijspraken is de NFN niet blij met het vonnis van de rechter. Het gehanteerde criterium van 150 (andere) strandbezoekers om te bepalen of het strand geschikt is voor naaktrecreatie is volgens de NFN willekeurig en verder in de praktijk totaal onwerkbaar en daarom niet wenselijk. De geschiktheid kan niet zijn veranderd met een getalscriterium. Zowel de bekeurden als de NFN vinden dat de strandlocatie geschikt was voor naaktrecreatie ten tijde van de bekeuringen en willen dit graag bevestigd zien in hoger beroep.

Wet dient gerespecteerd
De NFN wil voor de bijna 2 miljoen Nederlandse naaktrecreanten de aanwezige openbare recreatieruimte open houden. Dat doet ze met alle mogelijke middelen, variërend van overleg tot juridische strijd. Wij komen in het geweer tegen juridische vergissingen en accepteren geen onterechte inperking van de ruimte die de Wet aan de naaktrecreanten biedt.

Belangenorganisatie en kenniscentrum
De NFN behartigt de belangen van de bijna 2 miljoen naaktrecreanten in Nederland. Zij adviseert instanties die met naaktrecreatie te maken hebben en informeert recreanten over locaties, mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van naaktrecreatie. Ook tijdens het tot stand komen van artikel430a van het Wetboek van Strafrecht en in de aanloopfase naar het aannemen van deze wet in 1986 heeft de NFN een rol gespeeld. Kijk voor meer informatie op http://www.nfn.nl/.
------------------------------------------------------------------------------------

Veranderen/de-radicaliseren (taak gemeente en lokale partijen)

Vergadering Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid 11-02-2014
Agenda:
6 Brief college inzake voortgang stand van zaken Syriëgangers (week 4, nr. 1540090)
De brief schetst de voortgang op het dossier rond de Syriëgangers in relatie tot Delft. In de brief wordt mede ingegaan op de voortgang op motie 32. Het dictum van de motie is opgenomen in de brief van het college.
Burgemeester Verkerk is uitgenodigd voor de bespreking.
http://ris.delft.nl/
------------------------------------------------------------------------------------

Verlies nemen is winst pakken

door Roeland Kreeft:
Gemeenten moeten met hernieuwde blik werken aan grondbeleid dat maatschappelijk rendeert. De bouwcrisis is nu ongeveer vijf jaar oud. Het proces dat zich bij gemeenten voltrekt, heeft veel weg van een rouwproces zoals dat wordt beschreven in psychologische handboeken.
http://ruimtevolk.nl/
------------------------------------------------------------------------------------

delft
'Gemeenten maskeren grondverliezen met trucs'
door Freek Blankena:
Tientallen grote gemeenten maskeren opzettelijk forse verliezen op hun grondposities, concludeert het Financieele Dagblad uit de jaarrekeningen van die gemeenten. Het gebeurt deels met boekhoudtrucs die niet volgens de regels zijn.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/
------------------------------------------------------------------------------------

delft
Drie prominente CDA'ers in geloven op 2/ Delft
Chris Verhoeven, universitair hoofddocent robotica aan de TU Delft ...
Benjamin Geurts leerde wij kennen met zijn passie voor het koningshuis. ...
Wim van Leeuwen. Deze vm CDA wethouder heeft Vermeer in Delft doen herleven ...
Klik op deze link om de verschillende uitzendingen nogmaals te bekijken!!
https://www.cda.nl/


dinsdag | 11 februari 2014 | 02h22 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

LOKALO'S STADSBELANGEN DELFT

delft delft delft

http://www.stadsbelangendelft.nl/


maandag | 10 februari 2014 | 15h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Meerkosten Sint Sebastiaansbrug extra reservering van € 1,9 miljoen

persbericht gemeente Delft: financieel meerjarenbeeld
Financieel meerjarenbeeld: Delft blijft in zwaar weer
Delft blijft in economisch zwaar weer. Het financieel meerjarenbeeld van de gemeente verslechtert in vergelijking met de cijfers in de Programmabegroting 2014-2017. Dit blijkt uit de meest actuele stand van zaken die het college heeft opgesteld. De gemeente kan de tegenvallers in 2014 opvangen. Voor de periode 2015-2018 moet het gemeentebestuur nog keuzes maken.

Het college stuurt erop Delft financieel gezond te houden. De gemeente houdt daarom voortdurend zicht op ontwikkelingen die invloed hebben op haar financiële positie, om daar snel op te kunnen sturen. De doelen uit het bestuursprogramma 2010-2014 zijn bijna allemaal gerealiseerd, zoals blijkt uit de vorige week gepubliceerde Staat van Delft. Het Delftse stadsbestuur bezuinigt, hervormt én investeert. Kijkend naar de cijfers van dit moment en de financiële risico’s, blijft de conclusie dat Delft in economisch zwaar weer zit.

Oorzaken
De laatste cijfers laten zien dat Delft een nieuwe tegenvaller moet inboeken nu de ontwikkeling van de Harnaschpolder minder snel verloopt: in de komende jaren moet de gemeente € 4,7 miljoen opvangen in het financieel meerjarenbeeld. Daarnaast brengt het nieuw ontwerp van de Sint Sebastiaansbrug meerkosten met zich mee: Delft houdt hier rekening met een extra reservering van € 1,9 miljoen. Verder moet Delft knelpunten opvangen voor een structureel tekort op bouwleges (€ 357.000) en leidt een aantal eerder gesignaleerde risico’s tot financiële nadelen, o.a. bij de uitkering uit het Gemeentefonds (ca. € 1 miljoen) en grondwateronttrekking (€ 0,5 miljoen).

Oplossingen
De gemeente kan deze tegenvallers grotendeels opvangen. Dat kan voor een deel met meevallers elders in de begroting, bijvoorbeeld geld dat is overgebleven in 2013 én door projecten te versoberen. In 2014 kan Delft de begroting sluitend maken. Voor de jaren daarna moet het gemeentebestuur nog oplossingen vinden. Het gaat om een bedrag van uiteindelijk 4 ton in 2015, en oplopend tot bijna € 2,5 miljoen in 2018.

Strak blijven sturen
Delft stuurt strak op haar financiën. Met een bezuinigingsprogramma (dat oploopt tot € 56,7 miljoen in 2017) heeft de gemeente zich al voorbereid op een daling van rijksgeld en tegenvallers én heeft Delft ruimte gemaakt voor hervormingen en investeringen. Binnen de beschikbare ruimte heeft het college in de afgelopen vier jaar de ambities uit het bestuursprogramma grotendeels kunnen uitvoeren.

Het college heeft het nieuwste financiële inzicht toegestuurd aan de gemeenteraad. In het voorjaar legt het college een uitgewerkt voorstel voor aan de raad voor besluitvorming.


maandag | 10 februari 2014 | 12h00 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Twaalf partijen doen mee aan verkiezingen
Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft doen op 19 maart 2014 twaalf politieke partijen mee. Het centraal stembureau heeft vrijdag 7 februari alle kandidatenlijsten, aanduidingen (partijnamen) en lijstcombinaties vastgesteld tijdens een openbare zitting in het stadhuis.
http://ris.delft.nl/


Raadsvergadering vol moties en emoties
Aan het begin van de vergadering werd Aad van Tongeren voor de laatste maal toegesproken door burgemeester Bas Verkerk. Van Tongeren zat namens het CDA bijna 20 jaar in de raad. ... Als dank voor zijn inzet voor Delft werd Aad van Tongeren koninklijk onderscheiden met de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dick van Veen werd aan het begin van de vergadering benoemd als zijn opvolger in de CDA-fractie.

Kristalweg
De moties die waren voorbereid om de Kristalweg veiliger te maken, werden uiteindelijk niet ingediend. Verschillende fracties drongen er bij wethouder Raimond de Prez op aan om het definitieve ontwerp voor de Kristalweg te veranderen.

Excuus
De twee moties van Onafhankelijk Delft bij de herinrichting van het proces voor de verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart werden niet aangenomen door de raad. De motie om een arts te benoemen in de bezwaarcommissie werd door geen enkele andere fractie gesteund. De SP steunde als enige partij wel de motie die het college opriep excuus te maken voor onterechte afkeuringen. Wethouder De Prez reageerde niet op de moties.

Voedselbank
... Wethouder Brandligt legde uit dat de eerder toegekende subsidie van 5000 euro toereikend was voor de voedselbank om 2014 door te komen. Als dat niet het geval was geweest had de voedselbank de gevraagde 10.000 euro subsidie alsnog wel ontvangen.

Grote meneer
Aan het slot van de vergadering namen raad en college afscheid van wethouder Vokurka. “Een afscheid van een grote meneer”, sprak de burgemeester. Vokurka liet de raad in zijn afscheidsrede weten dat het wethouderschap geen baan was, maar een lifestyle.
http://ris.delft.nl/


De VVD wil heldere regels voor subsidies
door Marc Koster van Groos
In de gemeenteraad van 6 februari heeft de VVD opnieuw met spoed gevraagd om een helder afwegingskader voor het verstrekken van waarderingssubsidies. De redenen waarom de gemeente initiatieven steunt of niet zijn de VVD niet duidelijk. Het gaat in totaal om veel belastinggeld per jaar. Aanleiding was een verzoek van de Voedselbank om extra subsidie.
http://vvddelft.nl

Commentaar redactie harrie fruyt van hertog:
Waarom niet? Maak de voedselbank onderdeel van het minimabeleid. Het ondersteunen van de voedselbank kan dan duidelijk aangegeven worden en roept geen vraagtekens op bij subsidieverstrekking.


delft
Hatte van der Woude en Linda Böcker dierenasiel ’t Julialaantje in Rijswijk

Fractie VVD: schriftelijke vragen inzake streekdierentehuis 't Julialaantje in Rijswijk.pdf
door Linda Böcker:
... Het streekdierentehuis 't Julialaantje in Rijswijk is 35 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een dierenasiel worden gesteld. Nieuwbouw of renovatie is hard nodig. De VVD heeft hierover de volgende vragen.
http://ris.delft.nl


College van B&W: Avalex.pdf
... Daarnaast schept de Overheids NV betere mogelijkheden voor het realiseren van de beoogde potentle op financiële, sociale, milieu en economische vlakken. Als gevolg van minder complexe besluitvorming, continuïteit in aansturing en bedrjjfsvoering wordt Avalex in staat gesteld zich te richten op haar core-business. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om slagvaardiger te opereren en effectief gebruik te maken van de schaalgrootte en innovatiekracht van de organisatie.
http://ris.delft.nl/


delft
Schoonmaakactie VVD Delft zet verkiezingsprogramma kracht bij
door Bart Smals:
Zwerfvuil is een grote ergernis van de inwoners van de gemeente Delft. De aanpak ervan is een speerpunt van de VVD Delft, daarom geen extra bezuinigingen op openbare ruimte. De VVD Delft wil een mooie en schone leefomgeving voor iedereen, daar kunnen we allemaal aan bijdragen.
http://vvddelft.nl/


maandag | 10 februari 2014 | 03h36 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Voorzetje was van VVD Mark Rutten

delft vladimir_poetin_ireen_wust_hollandhouse_20140209.jpg

Vladimir Poetin feliciteert Ireen Wüst
Poetin: het Holland Heineken House is geweldig.
Redactie: mee eens, proost Vladimir - согласен, ура Владимир


maandag | 10 februari 2014 | 00h02 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

LOKALO'S STADSBELANGEN OP TWITTER

hfvh: Stadsbelangen moderniseert en is helemaal van deze tijd.
Niet veertien jaar lang dezelfde lijstrekker, ikke, ikke, ikke.
De kiezers bepalen straks hun kandidaat met voorkeurstemmen.
SD is de eerste partij met gezichten die ook goed zichtbaar zijn op de social media!
Wil je zien wat andere kandidaten GR2014 twitteren?
Klik dan op onderstaande link
GR2014-kandidaten (108 leden)

#GR2014 | De 1e lading #campagnemateriaal van @Stadsbelangen #Delft is binnen. #teamBianca staat in de startblokken. pic.twitter.com/rmUQZZr1PN

— biancavdwerf (@biancavdwerf) 9 februari 2014

De Flyers zijn gearriveerd in huize Stoop. Nu overleg met campagne team de Stopies staan er klaar voor. pic.twitter.com/Xnf6k1UTl3

— Bram Stoop (@StoopBram) 9 februari 2014

maandag | 10 februari 2014 | 00h01 | wk07 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Reacties op 'IKEA problemen?' (1)

van Hugo de Bloot:

Te goede bereikbaarheid en teveel parkeerruimte! Waar?
Parkeerplaatsen P3, P4 en P5 rond de Grote Plas. Volgens wie? Onze magistraat Bas Verkerk. De aanzuigende werking van hen die daar verkeerden was zo groot dat onze Bas Verkerk, vorig jaar besloot, daarom maar de naaktrecreatie te sluiten! Er zouden mogelijk commerciële activiteiten plaatsvinden, met als gevolg overlast. "We gaan toch ook niet de TU sluiten omdat er een paar studenten overlast geven?"
VVD lees meer ...


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo