op TWITTER

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

Tweets van @PolitiekDelftnl


delft politiekdelft_nieuwjaarsborrel_2014.jpg


donderdag | 12 december 2013 | 02h01 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Mike Reuser presenteert:

delft burgwal_000_sprekershoek_mike_reuser_20061112_140433_a.jpg

Archieffoto. Mike Reuser presentator in Sprekershoek Burgwal 2006.

Gisterenavond in buurthuis de Wendig Raamstraat: Delen is het nieuwe hebben
Door Mike Reuser.
Mike is kandidaat raadslid PvdA voor GR2014.

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft

delft


donderdag | 12 december 2013 | 00h10 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

delft logo_bvow.jpg

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Verslag inloopavond, 11 december 2013 Buurthuis de Wending
...
Jan de Vette brengt in herinnering dat de 120 parkeerplaatsen op de brandweerkazerne ongebruikt zijn. Jan maakt voorts een opmerking over de bloktijden voor vergunningparkeren, waarop Henk den Boer (kandidaat raadslid VVD) reageert dat die bloktijden best eens kunnen veranderen. Guido vraagt of dit betekent dat de VVD na de verkiezingen de bloktijden wil terugdraaien. Henk zegt dit te willen als het mogelijk is.

4. Delen is het nieuwe hebben Mike Reuser (redactie: kandidaat raadslid PvdA) woont 26 jaar in deze wijk en heeft net een bloemstuk gehad van Woonbron voor 25 jaar trouw huurderschap. Hij heeft een paar maanden geleden geopperd om als thema ‘delen is het nieuwe hebben’ te behandelen. Deze term komt van Daan Rosengaarden, bij Zomergasten, een bevlogen kunstenaar, ontwerper van onder andere doorschijnbloesjes die transparanter worden bij meer emotie.
BVOW - verslag


woensdag | 11 december 2013 | 15h09 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

College B&W verzint geheimhouding

College van B&W: overeenkomst St. Sebastiaansbrug.pdf
Bijgaand doen wij u ter kennisname toekomen de overeenkomst St. Sebastiaansbrug die op 5 juli 2012 ondertekend is tussen gemeente en provincie Zuid-Ho11and. Over de totstandkoming en inhoud van deze overeenkomst bent u op 22 juni 2012 schriftelijk door het college op de hoogte gesteld.

Deze overeenkomst hebben wij bij de besiuitvorming geheim verklaard. Wij zijn er echter recent achter gekomen dat de provincie alleen de financiële informatie geheim heeft verklaard en dat het overige deel dus openbaar is. Vandaar dat wij u de overeenkomst - zoals de provincie die heeft vastgesteid - nu doen toekomen.

Wij concluderen hieruit dat Delft blijkbaar een andere keuze heefi gemaakt dan PZH. Over deze keuze willen wij graag een keer met u van gedachten wisselen in het presidium.
ris.delft.nl - Gemeenteraad

-------------------------------------------------------------------------------
Commentaar redactie: harrie fruyt van hertog
In de overeenkomst St. Sebastiaansbrug lees ik het volgende:
Projectscope
Artikel 3
...
4. De projectscope verdeeld naar partijen bestaat uit de volgende onderdelen:
Voor de Provincie
a. Het kruisen van het Rijn-Schiekanaal door middel van een nieuwe verhoogde beweegbare basculebrug met panama aandrijving;

Er is keuze uit twee brugontwerpen, een tafelmodel en een basculemodel.
Het Delftse bestuur kiest dolenthousiast het even duur geraamde tafelmodel.
Later wordt bekend dat het uitvoeren van het tafelmodel (miljoenen) duurder wordt dan in eerste instantie gedacht.
De provincie wil aan de meerkosten van het tafelmodel niet meebetalen.
Vraag: wat doet het college van B&W? Miljoenen bijpassen of niet?
Mooi verkiezingsitem, welk model brug kiest de Delftse bevolking?
Voorlopig terug naar af, alsnog het basculemodel uitwerken.
Onduidelijk is nog hoeveel extra vertraging tramlijn 19 oploopt.


maandag | 5 september 2011 | 01:00 | *
'WIJ WILLEN EEN MOOIE STADSBRUG? (1)'
"Jammer dat het DIP (Delft Internet Panel) geen meningspeiling heeft gehouden om te weten te komen wat de Delftse bevolking voor nieuwe Sint Sebastiaansbrug wil. Onbegrijpelijk dat wethouder Junius zonder enig tegengas de keus geheel overlaat aan de provincie, die de brug zelfs een meter wil verhogen. Nergens lees ik een visie. Over alles heeft Welstand altijd een mening, vooral tegen particuliere bouwers, nu hoor ik ze niet. Ook praatjesmaker Ernst Damen PvdA is erg stil.
Schrijf alsnog een prijsvraag uit en laat de bevolking kiezen."

hfvh

delft sint_sebastiaansbrug_ideeenschets_sietse_heidstra_2.jpg
Ideeënschets voor een nieuwe Sint Sebastiaansbrug, een STADSBRUG op maaiveld hoogte. Het middendek kan hydraulisch bestuurbaar omhoog tot op Rijnvaarthoogte.

"Het is onze stad!"
"... Het blijft vreemd dat Delft weinig invloed heeft op deze gang van zaken. Voor oktober zal dit onderwerp in de commissie nogmaals aan de orde komen. Stadsbelangen vindt dat niet de mening van de Provincie doorslaggevend moet zijn, maar de mening van Delft. Het is tenslotte onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


woensdag | 11 december 2013 | 13h17 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Een nieuwe kans voor de Gasthuisplaats

delft koornmarkt_gasthuis_rond1850_a.jpg

Datum: donderdag 12 december 2013 | Aanvang: 20.00 uur | Plaats: De VAK, centrum voor de kunsten, Westvest 9, 2611 AX Delft | Toegang: leden Delfia Batavorum gratis; niet-leden € 5,-

In de lezing over de Gasthuisplaats gaat Ilse Rijneveld in op de geschiedenis van de plek en de actuele ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling. Door de ‘crisis’ is het minder eenvoudig geworden om herontwikkeling en nieuwbouw te financieren. Daardoor ontstaan er nieuwe ideeën over het proces van herbestemmen. Wat zou dit voor de Gasthuisplaats kunnen betekenen? De vraag naar de toekomstige invulling ervan, heeft allereerst geleid tot het in kaart brengen van de geschiedenis van de plek.
delfia-batavorum.nl - Ilse Rijneveld MSc MA


dinsdag | 10 december 2013 | 15h00 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

Fietspaaltjes worden verwijderd

delft achterom_000_fietspaaltje_20120416_162821_a.jpg

Delft, Achterom april 2012.

In november en december verwijdert de gemeente 150 overbodige fietspaaltjes
De fietspaaltjes zijn ooit geplaatst om sluipverkeer te voorkomen. Maar soms blijken de paaltjes gevaarlijke obstakels in het fietspad te zijn en veroorzaken ze ongelukken.
delft.nl


maandag | 9 december 2013 | 23h59 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

KERSTBOOM 2013 BIJNA KLAAR

delft markt_000_kerstboom_delft_20131209_152209_a.jpg

Delft, Markt.
Morgen om 19:00 uur op lichtjesavond steekt burgemeester Bas Verkerk de lampjes aan.


maandag | 9 december 2013 | 12h06 | wk50 | POLITIEKDELFT.NL | Tweet

ALLE VERKEER MAXIMUM 30 KM IN STAD

delft papsouwselaan_000_2009_07_28_16_17_27_a.jpg

Delft geef eens het voorbeeld. Zo snel mogelijk geen snorscooters meer op de te smalle tweerichtingen-fietspaden. Foto Papsouwselaan.
hfvh

SWOV: Snorfiets op de rijbaan alleen met helm op
Snorfiets op de rijbaan is een goed idee, maar alleen als de snorfietser een helm gaan dragen. Dat stelt de SWOV op basis van een studie naar de mogelijke effecten van ‘Snorfiets op de rijbaan’ in Amsterdam. Dat zou tot 38% minder slachtoffers leiden.
verkeersnet.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->

html5 logo