zondag | 10 november 2013 | 00h43 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

About E-Fox
The E-Fox was born out of a need to bridge the gap between the bicycle and the car. People have been building these vehicles since the 70′s, so the technology is not new. What is new, however, is the unprecedented cost of fuel and the new awareness of how unfit we are as a nation.
nuway2commute.com


zaterdag | 9 november 2013 | 21h36 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Wat schrijven Delftse raadsleden ea

delft markt_087_stadhuis_20111225_145747_a.jpg

zuidpoort.org Politiek café BZP & OND op 16 november
zuidpoort.org 'Columnist' Delftse Post slaat plank mis!
mrdh.nl Onderzoek naar de website MRDH
d66delft.nl D66 zet in op jeugd en toekomst
d66delft.nl D66 wil bewegingsonderwijs monitoren
delft.groenlinks.nl Kinderen in Delft mogen niet de dupe zijn van armoede
delft.groenlinks.nl GroenLinks laat Delftenaren meeprofiteren van zonnepanelen
onafhankelijkdelft.nl PvdA wethouder: geen zwemles op witte scholen, wel op zwarte
pvdadelft.nl Algemene Ledenvergadering
pvdadelft.nl Delft en teruggekeerde jihadi's
delft.sp.nl Derde Demonstratie: Stop Afbraak Zorg!
delft.sp.nl Steun het FNV-protest op 30 november


zaterdag | 9 november 2013 | 20h30 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Bongers: ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.

delft

Aangifte tegen Delfts SP-raadslid om lekken geheime informatie
... Voorzitter Frank Hoogendam van de SP Delft liet zaterdag weten dat Bongers bewust informatie uit de vergadering naar buiten heeft gebracht die de gemeente binnenskamers wilde houden. Het raadslid beschreef in het persbericht de discussie die gaande is tussen de gemeente Delft en de provincie over het type brug en over wie de kosten voor de nieuwe brug op zich neemt. 'Dat is iets wat de inwoners van Delft mogen weten', aldus Hoogendam.

Tegen Omroep West ontkende Bongers dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt. Volgens hem is alles wat in de commissies besproken wordt openbaar, behalve de hoogte van aanbestedingen en bedrijfsgeheimen. 'Ik heb geen bedragen genoemd', aldus Bongers. Hij ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet.
parool.nl


zaterdag | 9 november 2013 | 19h05 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Rik Grashoff wordt campagnewinkelier.

delft hippolytusbuurt_004_campagnewinkel_groenlinks_rik_grashoff.jpg


Op de Hippolytusbuurt in Delft opende Partijvoorzitter Rik Grashoff vanmiddag zijn campagnewinkel van GroenLinks Delft.
Eerder was in deze winkel TIP gehuisvest en nu zit PIP, Politiek Informatie Punt er.
Uitgerekend wethouder Grashoff voerde medio 2003 het FLS, het Functie Limitering Systeem in. Hij wilde toen de uitzendbureaus uit de binnenstad verdrijven.
Fleur Norbruis zei nog dat GroenLinks erg blij was.
Hopenlijk zijn de bezoekers van de stad ook erg blij.
harrie fruyt van hertog


zaterdag | 9 november 2013 | 02h40 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Trekkingsrechten

delft

Aan het begin van het jaar berekent het bestuur van het fonds samen met de Afdeling Belastingen van de gemeente hoeveel geld er per werkgebied is opgebracht. De contractpartner krijgt te horen over welk jaarbudget ze kan beschikken. De vereniging krijgt geen contant geld in handen; het geld blijft in kas bij het fonds. De vereniging krijgt een 'trekkingsrecht' op het aandeel in het fonds.
ondernemersfondsdelft.nl


vrijdag | 8 november 2013 | 20h19 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Aad Meuleman: Stadsbelangen Delft heeft met interesse het evaluatierapport gelezen

delft

Bom onder Ondernemersfonds?
... Ook over waar het geld aan wordt besteed, hebben ondernemers weinig invloed, behalve een beperkte groep ondernemers die zich graag laten zien op borrel- en netwerkbijeenkomsten. Waarom moet een open dag bij DSM door het Ondernemersfonds worden gefinancierd of elektrische laadpalen in de TU wijk? Het ligt toch meer voor de hand dat dergelijke activiteiten voor wat betreft deze voorbeelden door respectievelijk DSM en de TU worden gefinancierd?
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 8 november 2013 | 14h54 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Motie: governance-structuur voor Avalex, waarbij variant 1 (Overheids NV) de voorkeur heeft

delft vvd_20131107_logos_motie_avalex.jpg

VVD stemt in met Programmabegroting
... Aan het einde van de lange avond debatteerde de gemeenteraad ook nog over de toekomstige governance structuur van Avalex. Een door de VVD opgewerkte motie werd mede door PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en STIP ingediend en met ruime meerderheid aangenomen. Hierin wordt het college van B&W onder andere gevraagd nog dit kalenderjaar te komen tot een voorstel voor het vervolg van het transformatieproces en duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen harmonisering van het afvalbeleid.
vvddelft.nl


vrijdag | 8 november 2013 | 12h54 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

sitestat

Dick Schoof (NCTV): Rechtszaken tegen jihadstrijders in voorbereiding.


Gisterenavond was programmabegroting in delft. oppositiepartij gaf advies om op de andere te stemmen. Handig samen te gaan in SPOD ?

— Bram Stoop (@StoopBram) November 8, 2013

vrijdag | 8 november 2013 | 12h12 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Jan de Wit Onafhankelijk Delft:
Stem geen PvdA, stem SP!

Jan de Wit maakt een lawaai-filmpje voor de SP, de partij waar de Wit zijn politieke loopbaan startte.

Onafhankelijk Delft: Stem geen PvdA, stem SP!
Tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2013 kwam Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft met een opmerkelijk advies: stem niet PvdA maar stem SP. Hij kwam tot dit advies omdat in de tegenbegroting van de SP onder andere de kinderboerderijen, waterspeelplaatsen, schoolzwemmen en het verkeersexamen behouden blijven. De PvdA steunde de tegenbegroting niet omdat de SP in de tegenbegroting bezuinigd op subsidies voor bedrijven in de kenniseconomie.
delft.sp.nl


vrijdag | 8 november 2013 | 11h46 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Nieuwe miljoenenflop?
hfvh

delft

Sebastiaansbrug miljoenen duurder
... SP-raadslid Maurits Bongers vindt het schandalig dat dit tijdens een geheim overleg aan een raad werd meegedeeld. Hoewel Bongers niet over geld wil praten, is inmiddels uit andere (anonieme) bron duidelijk dat het om enige miljoenen euro's gaat.
zuidpoort.org


bas verkerk werkt nog ouwerwets met papier en potlood in de raadsvergadering 7-11-2013 #raad015 @Raad015 pic.twitter.com/PD99euieOS

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) November 7, 2013

donderdag | 7 november 2013 | 22h27 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Vrolijklheid in de Raadsvergadering

delft bas_verkerk_20131107_rv.jpg


Bas Verkerk leidt tot nu toe goed gehumeurd de raadsvergadering.
Daar is een verklaring voor.
Na opening van de vergadering deelde hij mede dat Delft zijn 100.000-ste inwoner heeft begroet.
Nog 1 bewoner meer en zijn bezoldiging gaat van € 8.629,59 naar € 9.098,26 per maand.
De wethouders krijgen maandelijks € 588,60 meer en de raadsvergoeding gaat met € 183,30 omhoog per maand.
Het aantal raadsleden gaat naar 39. 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkiezing is de peildatum dus dat is nog even wachten.
redactie harrie fruyt van hertog


woensdag | 7 november 2013 | 16h56 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Spoorzone Delft een Miljoenenflop?

Redactie harrie fruyt van hertog
In de Delftse raad is het vooral horen, zien en daarna zwijgen.
Geheime vergaderingen zijn niet meer van deze tijd.
Je kan ze beter niet bijwonen, zodat je vrijuit kan spreken tegen de pers.
Wat Maurits Bongers overkomt met aangifte daar horen we niets meer van.
update: 8/11 het betreft geheime informatie over de Bastiaansbrug.
Het probleem is, hij vertelt niets geheims.
Je hebt echt geen informatie uit een geheime bijeenkomst nodig, maar wel veel boerenverstand om te zien aankomen dat de Spoorzone een miljoenen flop wordt.

delft maurits_bongers_20121122.jpg

Maurits Bongers in het AD van zaterdag 2 november 2013:
"Nu de markt het moet overnemen, dreigt Delft voor tientallen miljoenen euro's het schip in te gaan," zegt het Delftse SP-raadslid Maurlts Bongers. "Gezien de voortdurende crisis op de woningmarkt is die vrees realistisch. De gemeente heeft bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd en dacht dit geld terug te verdienen via de onroerendezaakbelasting. "Maar zo lang er niet wordt gebouwd, lopen de verliezen op.

citaat uit brief van A.Th. van Wissen:
De aankoopkosten waarvan de rekeningen in steeds grotere hoeveelheden moeten worden betaald de komende tijd bestaan uit de volgende componenten voor de slechts 6 hectare bouwgrond, waarvan 4,5 hectare verkoopbare bouwgrond.

-- bijdrage spoortunnel----------------------------------------------80 miljoen euro
-- meerwerk spoortunnel, onvoorzien ,infra---------------------------20 miljoen euro
-- verwerving vastgoed, slopen etc. Spoorzone-Zuid------------------25 miljoen euro
-- beheerskosten, bouwbureau gedurende 15 jaar---------------------15 miljoen euro
-- verlies op 1.350 stuks gebouwde ondergrondse parkeerplaatsen-----52 miljoen euro
-- 3% rente per jaar gedurende 15 jaar incl. rente over rente---------130 miljoen euro
...........................................................................................________________
-- totale aankoopkosten 4,5 hectare bouwgrond +1 spoortunnel-------322 miljoen euro


donderdag | 7 november 2013 | 13h56 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Grondpositie Spoorzone miljoenenflop?
Graag duidelijkheid in raadsvergadering vanavond. Bongers en van Wissen hebben kennis van zaken! hfvh

schending geheimhouding door raadslid Maurits Bongers van de SP

delft 20120203_lennart_harpen_fleur_norbruis_maurits_bongers_persconferentie_foto_vvd.jpg

Aangifte na schending geheimhouding
update: 8/11 het betreft geheime informatie over de Bastiaansbrug.
Commissievoorzitter David van Dis heeft donderdag 7 november aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Maurits Bongers van de SP.
Na een besloten vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op donderdag 31 oktober bracht het SP-raadslid informatie uit deze vergadering via een persbericht naar buiten. Op datgene wat in de commissie is gezegd rust geheimhouding.
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 7 november 2013 | 13h15 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Schoolzwemmen veel minder taak voor gemeenten
Minder dan de helft van de gemeenten bieden schoolzwemmen aan. Ooit deden negen van de tien gemeenten dat.
In 2012 deed slechts 42 procent van alle Nederlandse gemeenten dat, in 1991 maar liefst 90 procent, schrijft de Volkskrant. Directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) zegt dat een toenemend aantal leerlingen de basisschool zonder zwemdiploma verlaat.
gemeente.nu


donderdag | 7 november 2013 | 12h17 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Raimond de Prez is een domme boekhouder'

Schoolzwemmen in zwaar weer (Delft)
Moeten wij onze kinderen leren zwemmen? En zo ja, moet dit gesubsidieerd worden?
Naeeda praat er vandaag over met Piet Reedijk, directeur van het Sportfondsenbad in Delft, Jolanda Gaal, raadslid voor Onafhankelijk Delft, en wethouder Raimond de Prez.
lijn1.ntr.nl


donderdag | 7 november 2013 | 00h33 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Ja hoor: onze populistische NEE-KNIKKER
hfvh

Ir. Jan de Wit: Grote dossiers zijn te moeilijk voor het gemiddelde raadslid. Ja-knikken en snel naar de borrel.

delft jan_de_wit_geflipt_vrachtwagen.jpg

Wat kost uittreden van Delft uit Avalex?
Morgenavond staat na de begroting ook nog Avalex op de agenda. D66 wethouder en Avalex voorzitter Lucas Vokurka dramt zijn wil door om Avalex te privatiseren naar een overheids NV.
onafhankelijkdelft.nl


woensdag | 6 november 2013 | 23h40 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Gemeenteraad zet Delft alweer op de kaart
hfvh

delft

Zwemmen? Blank? Oprotten!
Het schoolzwemmen in Delft is binnenkort waarschijnlijk alleen nog maar mogelijk voor leerlingen van 'zwarte' en 'speciale' scholen. Dit is tegen het zere been van Piet Reedijk van het Sportfondsenbad.
powned.tv


woensdag | 6 november 2013 | 14h49 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Met hulp en begeleiding, 'maatwerk', willen betrokken gemeenten hun terugkeer in goede banen te leiden. Zoals in Delft ...

delft

Teruggekeerde jihadi's niet opgepakt maar geholpen
De Nederlandse jihadstrijders die tot nu toe zijn teruggekeerd uit Syrië, zijn niet meteen opgepakt en vervolgd, maar krijgen hulp en begeleiding om te reïntegreren en hun bestaan weer op te pakken. Met die aanpak hopen betrokken steden en veiligheidsdiensten te voorkomen dat ze verder radicaliseren.
eenvandaag.nl


woensdag | 6 november 2013 | 12h10 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Luuk van Luyk: Verder worden de wetenschap gemeenteraadsverkiezingen onder de tweederangsverkiezingen geschaard.

delft

Koffiedik
De verkiezingen naderen. Dit betekent dat wij, de kiezers, de komende maanden weer worden blootgesteld aan peilingen ('wie gaan de gemeenteraadsverkiezingen winnen?') en de daarmee samenhangende voorbeschouwingen ('wat betekent dat voor de landelijke politiek?'). Peilingen zijn een interessant fenomeen. De zucht naar meer peilingen loopt gek genoeg synchroon met het aantal significant verkeerde voorspellingen.
raadsledennieuws.nl


woensdag | 6 november 2013 | 01h15 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Antoon Claassen, fractievoorzitter GroenLinks Wassenaar: Financiële administratie Avalex lijkt nog immer chaotisch
Het nieuwe hoofd concern control van Avalex is al weer ontslagen. Bovendien blijkt uit onderzoek van RTV West dat de financiële administratie van de vuilverwerker nog steeds niet in orde is. Avalex vreest dan ook dat de accountant straks ook weigert om de jaarrekening 2012 goed te keuren. Ik begin me intussen wel af te vragen of het bestuur überhaupt nog enige grip op het bedrijf heeft.
wassenaar.groenlinks.nl

Rapport

delft rapport_antoon_claassen_afvalbeheer_na_avalex.jpg

Rapport Antoon Claassen Groenlinks Wassenaar: Over het afvalbeheer na Avalex


dinsdag | 5 november 2013 | 23h05 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Jan de Wit: De Gedragscode verbied (red. verbiedt) het noemen van namen van ambtenaren door raadsleden.

delft

AD Delft: Omstreden arts weg bij GGD
In het AD Delft geeft de voormalig GGD arts F. Smeur af op Anton Prins. Lees hier. Prins moest na een dubieuze keuring na 13 jaar zijn invalidenparkeerkaart inleveren. Prins en een andere gedupeerde sprak in in de commissievergadering SVR. PvdA wethouder Raimond de Prez deed echter niets.
onafhankelijkdelft.nl


dinsdag | 5 november 2013 | 22h35 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Motie Kunstgras SV Wippolder
... Het college min of meer heeft toegezegd dat de SV Wippolder medio 2017 een kunstgrasveld zou krijgen. Wippolder graag zou willen zien dat dit veld er op korte termijn kan komen, eind seizoen 2013, daar dit In belang is van vele honderden kinderen die bij de eerste de beste regenbui binnen moeten blijven, en er niet gevoetbald kan worden.
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


dinsdag | 5 november 2013 | 19h18 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

AWP Delfland: die zich eerder ingezet heeft in de strijd tegen kroos

delft

Kroosoverlast in vijver Parkzoom Delft
Bewoners aan de Parkzoom in Delft, klagen over kroos dat vanaf de overkant van de Teding van Berkhoutlaan over een nieuwe stuw van Delfland in hun vijver terecht komt. Omdat er geen serieuze reactie op hun klacht kwam, benaderden zij de AWP Delfland. Vandaag stelde ik daarom in de commissievergadering vragen hierover aan de verantwoordelijk hoogheemraad, die toezegde naar de klacht te kijken.
guidovanderwedden.ning.com


dinsdag | 5 november 2013 | 14h43 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

SP Delft: Neem iets mee om lawaai mee te maken. Potten, pannen, toeters, trommels, bellen, fluitjes

delft

Lawaaidemonstratie donderdag 7 november
Donderdag 7 november 2013 houden we voor aanvang van de raadsvergadering op de Markt voor het Stadhuis een lawaaidemonstratie om opnieuw aandacht te vragen voor de dramatische gevolgen van de bezuinigingen op zorg. Iedereen die met ons wil strijden tegen de afbraak van de zorg kan aan deze actie meedoen. Vanaf 19:15 uur verzamelen we op de Markt voor het Stadhuis. Hier gaan we van 19:30 tot 19:45 uur heel veel lawaai maken en een flyer uitdelen aan de raadsleden en bestuurders die om 20:00 uur beginnen met hun raadsvergadering.
delft.sp.nl

Steun het FNV-protest op 30 november
... De manifestatie begint per beroepsgroep op een serie manifestaties in Utrecht. Daarna volgt een demonstratie. Als SP ondersteunen we dat protest natuurlijk voluit. Neem als afdeling contact op met lokale FNV-bonden om zo breed mogelijk op te roepen voor 30 november.
delft.sp.nl

Straat Peiling
Stadsmarketing of de kinderboerderijen, waar kiest de Delftse burger voor? Dat is wat de SP wilde uitzoeken met een straat-peiling. Afgelopen zaterdag mochten voorbijgangers op het Bastiaansplein kiezen waar zij hun belastingeld aan zouden uitgeven. Er stonden 6 manden met sponzen en iedereen kreeg twee sponzen om in de manden te stoppen. Iedere mand stond voor een uitgave die staat in de begroting van de gemeente, of in de tegenbegroting van de SP.
delft.sp.nl


maandag | 4 november 2013 | 20h08 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Aad Meuleman: En naarmate we steeds ouder worden, vallen er ook steeds meer dierbaren om ons heen weg.

Webcolumn ‘50 tinten vergrijzing’
Tijdens de Algemene Beschouwingen 2013 heeft onze fractie al aangegeven, dat ouderen binnen de begroting vrijwel niet worden genoemd, ondanks dat er in Delft wel degelijk sprake is van vergrijzing. De focus ligt binnen de begroting grotendeels op studenten, studentenvoorzieningen en alles daar omheen. Alsof er in Delft geen vergrijzing bestaat.
stadsbelangendelft.nl


maandag | 4 november 2013 | 14h40 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Gebruik voor contact en meldingen http://delft.nl/contact

delft gemeentedelft_twitter_account.jpg

Leg regie op Twitter bij Klantencontact
... Constateerde Kok in 2011 in zijn studie dat gemeenten ‘wat onwennig’ omgingen met de sociale media, veel lijkt er daarna niet veranderd. Alle gemeenten hebben een account, maar nog steeds wordt de kracht van Twitter en Facebook niet voldoende benut: ‘Gemeenten zien de nieuwe kanalen niet als fundamenteel anders, ze zetten ze in zoals ze de traditionele (media)kanalen ook gebruiken. Van interactie is nog te weinig sprake’, aldus Kok.
binnenlandsbestuur.nl - Gert van Wijland


maandag | 4 november 2013 | 13h19 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Onafhankelijk Delft: dat het in de politiek gaat om het hebben van een mening.

delft

Verslag begrotingsvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van donderdag 31 oktober
... De fractie van Onafhankelijk Delft zet alles in op het schoolzwemmen. Dat moet behouden blijven en daarom trekt de fractie daar € 500.000 voor uit, te korten op de 1,5 miljoen subsidie die het theater De Veste ontvangt. Dat ging veel fracties te ver.
ris.delft.nl - Gemeenteraad


maandag | 4 november 2013 | 02h27 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

KIESLIJSTEN KANDIDATEN GR2014

Bijgewerkt per 4 november 2013
kieslijsten kandidaten GR2014


maandag | 4 november 2013 | 00h05 | wk45 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Martin Stoelinga: het gemeentebestuur van Delft hoegenaamd niet is geïnteresseerd in wat de burgers van Delft denken.

delft od_affiche_gr2014.jpg

Referendumverordening

Sinds 1997 heeft Delft een referendumverordening. In de afgelopen zestien jaar is er in Delft één keer een referendum gehouden. Dat was in het najaar van 2006. Dit referendum ging over de uitbreiding van de camping in de Delftse Hout ten koste van 115 bomen. Een zeer ruime meerderheid van de Delftse burgers stemde toen tegen het plan van het college van B&W om de camping te laten uitbreiden.

De uitkomst van dit referendum was een voor de gevestigde politieke partijen PvdA, CDA, VVD en GroenLinks ongunstig resultaat. Een raadsmeerderheid van PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie bepaalde daarom op 24 september 2009 dat er geen referendums meer in Delft mogen worden gehouden over onderwerpen die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

GroenLinks is ook niet erg enthousiast over referendums, maar GroenLinks gunt de inwoners van Delft nog wel het recht om een referendum te houden over een voorontwerpbestemmingsplan. Samen met D66 diende GroenLinks daarom een amendement in dat het mogelijk moest maken dat Delftenaren, althans aan het begin van het besluitvormingsproces over een onderwerp op het gebied van de ruimtelijke ordening, een referendum kunnen houden. Dit amendement werd door PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie verworpen.

Onafhankelijk Delft vindt het een kras staaltje van niet tegen je verlies kunnen dat de gevestigde politieke partijen de mogelijkheid van democratische participatie via een referendum hebben beperkt. Wat Onafhankelijk Delft betreft moeten er referendums kunnen worden gehouden over alle onderwerpen die met ruimtelijke ordening hebben te maken.

Het voorstel van GroenLinks ziet Onafhankelijk Delft als een fopspeen. Het is misschien beter dan niets, maar er moet gedurende de hele procedure om tot een besluit te komen over een onderwerp dat met ruimtelijke ordening heeft te maken een referendum kunnen worden gehouden.

De wijziging van de referendumverordening bewijst dat het gemeentebestuur van Delft hoegenaamd niet is geïnteresseerd in wat de burgers van Delft ervan denken. Het getuigt van democratische aderverkalking.

Martin Stoelinga


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo