zondag | 22 september 2013 | 17h54 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BOW Zuid: Pleur maar neer zo denkt men met deze containers in de prof krausstraat'

delft

"Dit mag dan wel!!!"
"De laatste tijd worden er veel bekeuringen in de wijk uitgedeeld voor elke auto die ook maar iets verkeerd staat. Nooit hebben we hier zo'n last van gehad als nu. Natuurlijk als je verkeerd staat dan sta je dat, simpel verhaal zou je zeggen."
123website.nl/BOWzuid


zondag | 22 september 2013 | 16h38 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Peiling 22 september 2013

delft peil_nl_maurice_de_hond_20130922.jpg

22-09-2013: PvdA na Prinsjesdag nog lager (10 zetels) (laatste peiling)

PVV
De PVV doet het goed en het kan nog beter.
Wel tijd dat gerenommeerde macro-economen de speeches van Geert goedkeuren.
Dit geldt trouwens ook voor Mark Rutte.
Zo'n man als oud-minister Witteveen VVD bijvoorbeeld.
In Delft kan je geen PVV stemmen.
Onafhankelijk Delft probeert dat gat te vullen.
Een uitgebluste Martin Stoelinga (70) en de overgelopen opportunistische Jan de Wit, een vrachtwagenchauffeur met een Ir. bul, liften al mee.
Ze zijn naar Den Haag geweest om te demonstreren.
En toen?
Er worden wat loze kreten geciteerd van Geert op de website van Onafhankelijk Delft.
En natuurlijk foto's publiceren waarop de snor prominent wordt geprofileerd.
Willen de PVV stemmers nou echt vertegenwoordigd worden in de Delftse raad door ruziemakers?

PvdA
PvdA-er Ernst Damen twitterde gisteren dat hij de PvdA boodschap ging verkondigen in Delft.
Het college kiest voor een participatiesamenleving en PvdA wethouder Raimond de Prez kan het schudden met zijn sociaaldemocratie.
Landelijk zijn er tien zeteltjes gepeild voor de PvdA.
Wanneer ik het aantal zetels van de peiling omreken naar zetels in de Delftse raad, dan zal de PvdA het moeten doen met een schamele twee zetels.
Op de CU na wordt de PvdA de één na kleinste partij in Delft.
Ik begrijp nu waarom het zo stil is in Delft rondom de PvdA.
Zelfs het Delftse lijsttrekkersschap is niet gecommuniceerd.
Ook de PvdA Delft kan de mensen niets meer vertellen, ze zijn uitgepraat.

harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl


zondag | 22 september 2013 | 13h40 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Geert Wilders: genoeg is genoeg'

delft

"Toespraak Geert Wilders, demonstratie Den Haag 21 september 2013"
"Fantastisch, wat een opkomst vandaag.
Hebben jullie er een beetje zin in?
Volgens mij staan hier meer mensen dan de VVD en de PvdA straks als lid overhouden.
Zeg eens eerlijk: wat willen jullie? Rutte II of de PVV?
Alle gekheid op een stokje: dit kabinet maakt er een puinhoop van.
We worden kaalgeplukt.
We beleven de grootste koopkrachtdaling in bijna 30 jaar.
Elke dag verliezen 700 mensen hun baan.
Elke dag vallen 50 bedrijven om.
Onze pensioenen zijn in gevaar.
De hypotheken van meer dan 1 miljoen huishoudens staan onder water.
De zorg wordt afgebroken."
pvv.nl


Eerste keer campagne....de straat op met partijgenoten...

— Ernst Damen (@ernst_damen) September 21, 2013

zondag | 22 september 2013 | 13h26 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stoelinga naar demonstratie van Wilders tegen Rutte II'

delft

Martin Stoelinga met Ed Braam van de PVV zuid Holland fractie

"Zeg eens eerlijk: wat willen jullie? Rutte II of de PVV?
Alle gekheid op een stokje: dit kabinet maakt er een puinhoop van."
We worden kaalgeplukt. We beleven de grootste koopkrachtdaling in bijna 30 jaar. Elke dag verliezen 700 mensen hun baan.
onafhankelijkdelft.nl


zaterdag | 21 september 2013 | 14h36 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Grove tariefsverhoging grofvuil moet vuilnisbak in"
"Onlangs maakte het bedrijf Avalex -verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van het afval in Delft- bekend dat met ingang van 1 januari 2014 betaald moet gaan worden voor het ophalen van grofvuil. Tot nu toe wordt deze dienstverlening betaald uit de afvalstoffenheffing die de inwoners van Delft jaarlijks betalen. Per keer wordt straks maar liefst een bedrag van 30 euro in rekening gebracht."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude


zaterdag | 21 september 2013 | 09h52 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lijsttrekker Stadsbelangen?'

delft

Bram Stoop: 'steeds meer fracties in gemeente Delft zijn bezig met hun kieslijst en wie wat gaat doen. Ik heb zoiets van, ik zie wel, lekker simpel dus'.
Vreemd, normaal gaat de kieslijstcommissie daarover en wordt er gestemd door de leden over de plaatsing van de kandidaten.
Kennelijk gaat het opstellen van de kieslijst bij de politieke groepering Stadsbelangen met fractievoorzitter Aad Meuleman anders. Trouwens ook van Stadsbelangen is de lijsttrekker nog onbekend.

In de wandelgangen hoorde ik dat er een stadspartij is, die een satelietpartij wil lanceren met een lijsttrekker van 82 jaar om tegengas te geven aan Onafhankelijk Delft. Wie heeft de oudste lijsttrekker. Als dit waarheid wordt is het de politieke stunt van het jaar.
Bram, weet jij daar iets over te vertellen.

Ook is nog onduidelijk of de vereniging LeefbaarDelft mee gaat doen met GR2014. Partijvoorzitter Peter Smit kon mij daar nog geen uitsluitsel over geven.

harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft


zaterdag | 21 september 2013 | 00h42 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ook de Delftse PvdA lijkt een zooitje'

Het onderstaande las ik op de website van de PvdA:
Op woensdag 11 september vindt in 't Boterhuis op de Markt in Delft de presentatie van de Delftse PvdA lijsttrekker(s) plaats. U mag zich ook aanmelden als kandidaat lijsttrekker. Die wordt door de onafhankelijke kiescommissie met voorrang behandeld omdat we de lijsttrekker(s) op 11 september a.s. aan de leden willen presenteren. Als er twee of meer kandidaat lijsttrekkers zijn, wordt namelijk een lijsttrekkersverkiezing gehouden en u wilt de kandidaten natuurlijk vooraf stevig aan de tand voelen.

Ik kreeg een telefoontje dat Ernst Damen lijstrekker was geworden.
Daarna bleef het stil.

Email van de landelijke PvdA:
De Partij van de Arbeid gaat morgen, traditiegetrouw de zaterdag na Prinsjesdag, het land in om met mensen in gesprek te gaan over de miljoenennota. In meer dan zestig gemeenten doen afdelingen mee aan de Straten-Generaal, een speciale editie van ‘PvdA in de buurt’.

In Delft blijft de PvdA lekker thuis.
Zelfs de website bijhouden kost de Delftse PvdA al te veel moeite.
Communiceren vindt Ernst Damen niet nodig.
Wat schreef ik vier jaar geleden:

delft index_20091110.jpg

tekstversie wijkverrader pvda Ernst Damen enz.

harrie fruyt van hertog
redactie PolitiekDelft


vrijdag | 20 september 2013 | 23h01 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"verslag: overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 20 september 2013 | 22h29 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Niks Nieuw Delft, het blijft de Spoorzone welke onderdeel is van de Binnenstad' hfvh

'ruimtevolk: Zelforganiserende stad'

delft

"Het wordt (weer) spannend in de binnenstad"
"... Belangrijk is dat overheden, ondernemers en andere stakeholders goed beseffen dat het perspectief van de binnenstad door veel meer factoren en spelers wordt bepaald dan ‘slechts’ het winkelbestand en de winkeliers."
ruimtevolk.nl - Sjors de Vries en Judith Lekkerkerker


vrijdag | 20 september 2013 | 22h01 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Plasterk weigert subsidiëring lokale partijen'

"Minister Plasterk vindt dat lokale politieke partijen voor subsidiëring niet bij het rijk, maar bij de lokale overheid moeten zijn."
binnenlandsbestuur.nl


delft huub_halsema_20130626_handen_broekzak.jpg

is er meer nodig, bijv gedifferentieerde terrasopeningstijden? 3/3

— Huub Halsema (@HuubHalsema) September 10, 2013

vrijdag | 20 september 2013 | 17h58 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gerrit Jan Valk: Naast het CDA pleitten ook enkele andere partijen voor zo’n laatste poging.'

delft https://www.cda.nl/typo3temp/pics/800px-Delf_3bfc10c1c3.jpg

"CDA Delft blij met afspraak bewoners binnenstad en horecaondernemers over terrassen"
"Deze week werd bekend dat Koninklijke Horeca Nederland en bewonersorganisaties uit de binnenstad een akkoord hebben gesloten over de sluitingstijden van terrassen. Het CDA Delft is erg blij dat ondernemers en bewoners er samen uit zijn gekomen."
cda.nl/zuid-holland/delft


vrijdag | 20 september 2013 | 16h14 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Dick klapt uit de politieke OD-keuken'

delft poppenkast_20130920_2.jpg


ER IS EEN FUSIE ONTSTAAN IN POLITIEK DELFT

Een fusie waar de kiezer wordt geminacht.
Zonder pardon wordt de kiezer van Leefbaar Delft geconfronteerd met een partij die zij nooit zouden hebben gekozen namelijk Onafhankelijke Delft.
Zonder pardon wordt de kiezer van Onafhankelijk Delft geconfronteerd met een partij die zij nooit en te nimmer hadden gekozen namelijk Leefbaar Delft.
Wat denkt u van de voetballers uit Delft die hun ziel en zaligheid aan Martin Stoelinga hebben gegeven. En die nu worden geconfronteerd met Jan Peter de Wit alias Ir Jan de Wit. Dat klinkt zo lekker intelligent.
In 2010 hadden de toenmalige gekozen kandidaten van Onafhankelijk Delft maar één opdracht, gelanceerd door Martin Stoelinga, dat in de komende periode altijd, op elk gebied, tegen gestemd moest worden en zo veel mogelijk moties moeten indienen, dat is goed voor de partij, want dan komen wij in de krant.

TOEKOMST

Hoe zal de toekomst eruit gaan zien in de komende raadsperiode.
De kiezer zal geconfronteerd worden door een programma, dat reeds eerder gepubliceerd is en verzonnen is door Martin Stoelinga gezeten achter de keukentafel.
Deze verzinsels zijn nooit , sinds 2010 gerealiseerd in de gemeenteraad van Delft, dat kon ook niet , de gelanceerde programma,s waren omgeven door nietszeggende dogma's. Eén daarvan is en zijn de aanvallen op de burgemeester Bas Verkerk. Deze mensen bevatten niet dat een burgemeester valt onder het Ministerie van Binnenlandse zaken en dan moet een burgmeester iets gedaan hebben waar het OM weet van heeft. Dus het is weer veel geschreeuw en weinig wol.
Ik verwijs even naar mijn eerder geleverde commentaar inzake de gelanceerde programma's.

FRACTIE

Onder de noemer vrijheid van meningsuiting, waar onterecht gebruik van wordt gemaakt, mogen de fractieleden, ieder voor zich, publicaties lanceren, in de media of op web-site.
In alle gevallen worden deze individuele publicaties niet voorgelegd aan de fractievoorzitter die in vele gevallen deze publicaties tegenkomt op de web- site.
Er is een raadslid binnen Onafhankelijk Delft die een dagtaak heeft om sommige raadsleden te schofferen in de publicaties. En dit alles onder het mom van de vrijheid van meningsuitingen.
Het commissielid Dick Koning heeft het desbetreffende raadslid diverse malen herinnert aan de normen en waarden die er zijn.
Hieromtrent wordt Dick Koning uit de fractie gezet want kritiek mag niet plaatsvinden.
Fractievergaderingen zowel bij OD en Leefbaar delft vinden mondjesmaat plaats die omgeven zijn door krakeel en geen enkele politieke inhoud hebben.

Dick Koning


vrijdag | 20 september 2013 | 13h18 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft poppenkast_20130920.jpg


"Het is zover. Wij demonstreren zaterdag mee tegen Rutte II"
"TEKEN VERZET AAN..
ZATERDAG AANSTAANDE 12.00 VERZAMELEN OP STATION DELFT
MARTIN STOELINGA EN JAN PETER DE WIT WACHTEN DAAR OP IEDEREEN.
HALF EEN IS IEDEREEN ONDERWEG IN DE TREIN. ZORG DAT JE ER OP TIJD BENT."
onafhankelijkdelft.nl

delft


vrijdag | 20 september 2013 | 03h41 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gijs Holla is bestuursassistent van wethouder Milene Junius' hfvh

'Gijs Holla: Zorgen dat Leiden een sociale stad blijft'

delft

"Gijs Holla lijsttrekker van PvdA Leiden"
"Gijs Holla is gekozen tot lijsttrekker van de PvdA Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Gisteravond werd op de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Leiden unaniem ingestemd met zijn voordracht."
leiden.pvda.nl - Arjen Liemburg


vrijdag | 20 september 2013 | 03h12 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stephan Brandligt opent eerste
KNEUTERIGE STREEKMARKT' hfvh

delft voorstraat_000_streekmarkt_20130919_161345a.jpg

GroenLinkse Tijn Noordenbos wilde wat meer aanloop voor zijn Hypo kunstwinkeltje. Gisteren stonden er zo'n vijftien kramen voor zijn deur met streekprodukten. Streekprodukten dat moet je echter heel ruim zien. Je kon er gerookte knoflook zo groot als een ui afkomstig uit Frankrijk kopen.

De Groenlinkse wethouder Stephan Brandlight van Socoale Zaken maakte er persoonlijk een buitenlands snoepreisje voor. Jammer dat het openbare declaratieregister er nog steeds niet is. Dan is te zien of deze reis is gedeclareerd en dus door de gemeenschap werd bekostigd. Misschien dat er een wakker raadslid is, dat eens schriftelijke vragen wil stellen of de gemeente kosten heeft gemaakt voor deze streekmarkt.
redactie - harrie fruyt van hertog


vrijdag | 20 september 2013 | 00h37 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

D66 Lucas Vokurka kiest voor de
participatiesamenleving. Meer zelf
doen en zelf je rotzooi opruimen.
Tijd sociaaldemocratie is voorbij.
hfvh

'OD: Het bestuur is ook onder D66 wethouder Vokurka nog steeds een zooitje.'

delft

"Avalex verkapte tariefsverhoging van 30 euro ophalen grofvuil"
"Het Avalex bestuur wil burgers voortaan €30 laten betalen als ze hun grofvuil thuis laten ophalen. Het “geheime” plan lijkt nu al uit elkaar gespat. In Delft wil D66 Avalex bestuursvoorzitter Vokurka het wel. Maar PvdA reinigingswethouder De Prez is absoluut tegen."
onafhankelijkdelft.nl


vrijdag | 20 september 2013 | 00h12 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De nieuwe fractie wijst Martin Stoelinga aan als fractievoorzitter'

delft

"Samenvoeging voltooid, we gaan verder bij Onafhankelijk Delft"

Geachte voorzitter Bas Verkerk van de gemeenteraad van Delft,

Hiermee bevestigen wij u dat de fracties van Onafhankelijk Delft en de fractie van Leefbaar Delft in de gemeenteraad zullen samengaan en optreden als één fractie onder de naam Onafhankelijk Delft.
Daarmee houden de oude fracties OD en LD met hun commissieleden/niet-raadsleden op te bestaan. De nieuwe fractie Onafhankelijk Delft bestaat dan uit de raadsleden Jolanda Gaal, Jos van Koppen, Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit.

De nieuwe fractie wijst Martin Stoelinga aan als fractievoorzitter , en Gerrit van Ree, Ingrid van der Stap en Claudio Viglietti aan als commissieleden/niet-raadsleden.

De verdeling van de raads- en commissieleden over de verschillende commissies is als volgt:
M&E Jos van Koppen, Gerrit van Ree
SVR Jos van Koppen, Gerrit van Ree
S&V Jolanda Gaal, Ingrid van der Stap
BLD Jan Peter de Wit, Claudio Viglietti
R&A Gerrit van Ree

Wij vertrouwen er op dat u met deze ontwikkeling conform ons Reglement van Orde per 1 oktober rekening kunt houden.

Met vriendelijke groeten,

Jos van Koppen, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft
en
Jan Peter de Wit, fractievoorzitter Leefbaar Delft

leefbaar-delft.nl


donderdag | 19 september 2013 | 14h31 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'CDA: Bomenwijk - hoewel wij nog wel een aantal zaken zouden willen veranderen, zoals minder hoogbouw in de wijk.'

"CDA wil harde afspraken met Vestia"
"... Door interne problemen kan Vestia geen investeringen in de Bomenwijk en een aantal andere projecten in de stad doen, terwijl hier wel afspraken over zijn gemaakt. Vestia kan dit oplossen door een derde partij in te schakelen die de ontwikkeling dan voor haar rekening neemt."
cda.nl/zuid-holland


donderdag | 19 september 2013 | 11h51 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

Wat zijn die Bongers en Damen toch stil.
De og-experts in de gemeenteraad.
Het Vokurka spaarfonds?
hfvh

'Jolanda Gaal: Kortom het advies dat ik wil geven is: gronden afwaarderen, verliezen nemen en prijzen bijstellen!!!'

delft

"Opheldering over Grondprijzen"
"7) Beseft dit college van B&W dat men wettelijk verplicht is een realistische boekhouding te voeren, en dat men bij het niet hieraan voldoen aansprakelijk kan worden gesteld voor de ernstige gevolgen die hieruit voor Delft kunnen volgen?
Dat men zich niet kan verschuilen achter de rug van de controlerende accountant, maar dat men ook een eigen verantwoordelijkheid heeft."
onafhankelijkdelft.nl


donderdag | 19 september 2013 | 01h05 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

From: Reinoud Plate
Sent: Wednesday, September 18, 2013 2:52 PM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: gaarne plaatsen

RECTIFICATIE

Ik heb nooit gezegd dat Ernst Damen vele koppen boven Martin Stoelinga uitsteekt. Wat ik wel heb gezegd is dat Ernst Damen vele koppen boven Jos van Koppen uitsteekt. Dat bleek wel toen Ernst Damen en Jos van Koppen samen in de werkgroep zaten die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Jos van Koppen gehoorzaamde Ernst Damen toen blindelings. Jos van Koppen stemde daarom tegen de raadsenquête, hoewel hij met Martin Stoelinga iets anders had afgesproken.

Reinoud Plate


woensdag | 18 september 2013 | 22h53 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'zuidpoort.org: Terrassenbeleid Delft kent alleen maar winnaars!'

delft

"Persbericht: Overeenstemming met horeca"
"De afgelopen dagen hebben vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen en van de horeca in de binnenstad overeenstemming bereikt om tot een convenant voor het terrassenbeleid te komen. De gemeente heeft medewerking toegezegd."
zuidpoort.org


woensdag | 18 september 2013 | 22h34 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Luisterdichtheid StadsRadio onbekend

'Anton Galjé: Maar we zijn trouwens ook op zoek naar nieuwe redacteuren, technici en presentatoren.'

delft

"StadsRadio Delft is naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter."
"Geert Engels is kort geleden vertrokken. Wie neemt het stokje van hem over? “Geert Engels is per 1 maart gestopt als voorzitter. Hij had het zeven jaar gedaan en vond het tijd worden dat iemand anders het ging doen.” In het honk van StadsRadio Delft, gelegen schuin boven DOK, doet voorzitter ad interim Anton Galjé zijn verhaal. “We zijn nu op zoek naar iemand met genoeg tijd – en ikzelf heb die niet."
deweekkrant.nl


woensdag | 18 september 2013 | 22h01 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

NIEUW DELFT, LACHEN, HAHAHA

'Lennart Harpe over grofvuilheffing Avalex'


woensdag | 18 september 2013 | 12h33 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Huub Veneman van Prorail: als je op Centraal Station komt, weet dat je in de gaten gehouden wordt.'

delft

"Camerabomen houden Rotterdam CS in de gaten"
"GroenLinks wil een eind aan het overal plaatsen van camera's voor de veiligheid. De metalen palen met liggers waarop een tiental camera's geplaatst staan op Rotterdam Centraal zijn voor de partij de druppel. Fractievoorzitter Bonte vindt dat de zogenaamde camerabomen, bij de poortjes voor de chipkaart aan de voorzijde van het station, afbreuk doen aan het mooie ontwerp van de hal."
rijnmond.nl


Gebakkelei over vuil..wie betaald de prijs? De burgers! pic.twitter.com/vbwXcH87uD

— JOLANDAGAAL/GALA (@JOLANDAGAAL) September 18, 2013

woensdag | 18 september 2013 | 11h38 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Eindelijk een supermarkt op de campus!"
stipdelft.nl

"MONUMENTENWEEKEND "
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen

"Van plas tot plas op filmfestival Utrecht"
guidovanderwedden.ning.com

"Recht op jeugdzorg voor illegale kinderen moet blijven!"
delft.groenlinks.nl - Catherine Bij de Vaate

"GROTE SNOR EN KLEINE SNOR"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

"DUWO zet deportatie reguliere Delftse huurders door"
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


dinsdag | 17 september 2013 | 07h47 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NLBW Peter van Rooy: Gemeenten hebben 'ruimtelijke plofkippen' geschapen.'

delft cartoon_20120408_woontoren_spoorzone.jpg

"Miljardenverliezen grondaankopen lopen verder op"
"De miljardenverliezen op grondaankopen door gemeenten lopen de komende jaren verder op. Na de raadsverkiezingen in maart 2014 rollen nieuwe lijken uit de kast. Dat verwacht de stichting Nederland Boven Water (NLBW), een denktank van tientallen wetenschappers en vastgoeddeskundigen."
binnenlandsbestuur.nl

Totale grondpositie in Delft is voor mij een raadsel

Delft presenteert de Meerjarenprogramma Grondontwikkeling (MPG) 2013-2016.
Van de Spoorzone is bijvoorbeeld niets te vinden.
Die cijfers moeten nog uit de kast komen?
Zonder dekking verzin je toch gewoon een spaarmodel.
Hoeveel grondwaarde bezit Delft in totaal?
Nergens een totaalrecapitulatie te vinden.

harrie fruyt van hertog
MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) 2013-2016.pdf


maandag | 16 september 2013 | 23h53 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Graffiti en straks verkiezingsposters'

delft oude_langendijk_000_schutting_graffitiwand_verkiezingsbord_20130916_142122a.jpg

De schutting naast de Nieuwe Kerk leent zich prima voor gebruik als graffitiwand. Kunst die de gemeente niets kost. Bij de GR2014 kunnen de verkiezingsposters hier in ruime mate worden geplakt. hfvh


maandag | 16 september 2013 | 22h25 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Drs L. Vlasveld kinderarts: protest, gemeten naar de 'Menselijke Maat'

Geachte Gemeenteraad van Delft,                          Delft,04-09-2013

Betreft: protest, gemeten naar de "Menselijke Maat"

Mijne Heren,

Graag Uw aandacht voor het volgende. Op 03-03-2013 kreeg ik een anonieme bekeuring van waarschijnlijk een ambtenaar; in ieder geval wan iemand die zich niet hekend maakte met een naam doch met een nummer. Bij navraag bleek deze persoon niet voor de gewcne burger te spreken te zijn. Dit schrijven is niet bedoeld om in discussie te gaan over de al dan niet ferechtheid van deze bekeuring, doch over het feit dat ik niet met deze ambtenaar in gesprek kan, ook al zou ik ongelijk

Hoe is het mogelijk dat dit o'e manier is waarop Delft met zijn burgers wil omgaan: Heeft Aldous rluKiev;met zijn "Brave New Worfd" hier inda vorige eeuw niet reeds voor gewaarschuwd?!? situatie? Stel ik amputeer als chirurg bij een patiënt per ongeluk de verkeerde teen; als souvenir krijgt hij deze teen mee naar huis. Thuis twijfelt hij of ik als chirurg wel de juiste tesn heb geamputeerd, en hij neemt contact op met mijn ziekenhuis. Als chirurg praat ik in deze eeuw echter pakken krijgen. Deze geeft met zeer monotone stem instructie hoe binnen een periode van 6 weken een eventueel bezwaar in te dienen. De teen dient als bewijsstuk en moet zodanig geconserveerd worden dat hij nog 6 weken als bewijsstuk herkenbaar is. Na bestudering zal er schriftelijk verslag komen, waarover niet valt te corresponderen. Het antwoord zal niet te herkennen lijn aan mijn naam; we! dient de cüënt zich er wel goed van te vergewissen dat mijn nummer goed Is; l verkeerd

Mijne Heren, WAAR ZIJN WU NOU HELEMAAL MEE BEZIG, en WILLEN WIJ DAT ? Gaarne Uw reactie

Drs L. Vlasveld,kinderarts
Voorstraat 36-k
2611JR Delft
Tel.06-22883787

bron burgerbrief


maandag | 16 september 2013 | 21h09 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Burgemeesters van ... Delft ... aangezocht om als ambassadeur op te treden om de lokale fietsveiligheid ... te stimuleren.'

delft

"Nieuwe webtool Veilig Fietsen voor gemeenten gelanceerd"
"Zo introduceert CROW-Fietsberaad nu een webtool waarop gemeenten kunnen zien hoe het in hun gemeente is gesteld met de fietsonveiligheid. De webtool Veilig Fietsen biedt voor elke gemeente een aparte pagina waarop te zien waar en hoeveel fietsongevallen er in de gemeente gebeuren. Daarnaast geeft de site per gemeente suggesties voor maatregelen."
verkeersnet.nl


maandag | 16 september 2013 | 20h25 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Martin Stoelinga: Ik heb inmiddels een dokter gevonden die interesse heeft ...'

delft

"Stefanna en Monica moeten sluiten, meerdere Delftenaren willen dit voorkomen"
"... Ook Martin Stoelinga betreurt de beslissing om de Delftse verzorgingshuizen Monica en Stefanna te sluiten. Afgelopen week voerde hij gesprekken om een poging te wagen Monica te behouden en te privatiseren.

SP Frank Johan Hoogendam: Goed dat erover wordt nagedacht. Maar het lijkt me geen oplossing voor het probleem. Ik ben ook geen voorstander van private ondernemingen. Als er vanuit Den Haag geen ABWZ-gelden komen, moeten de bewoners het dus zelf betalen. Dat is leuk voor wie het kan betalen, maar die groep heeft sowieso al uitvluchtmogelijkheden."
delftopzondag.nl - Jesper Neeleman


maandag | 16 september 2013 | 20h01 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Nieuwe Kerk voor schut met schutting"
"Dit is geen gezicht voor toeristen die daar massaal uit de bussen stappen. Toen het bruggetje van Kerkstraat naar het Vrouwenregt werd opgeknapt zatten er mooie afbeeldingen op."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


maandag | 16 september 2013 | 02h46 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lokale veiligheid'

delft cartoon_20100414_verkerk_mag_nog_zes_jaar_blijven_b.jpg

"... Wim den Boef maakte voor Stadsbelangen Delft op basis van de beschikbare informatie en vanuit zijn expertise onderstaande analyse."
stadsbelangendelft.nl


maandag | 16 september 2013 | 01h37 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'D66 Lucas Vokurka bouwt in wijk 'Nieuw Delft' alleen voor de rijken en studenten. Beter gewoon de Spoorzone voor iedereen.' hfvh

'Aad Meuleman: Nieuw Delft de bedenker van deze exclusieve kreet zal vermoedelijk wel in aanmerking komen voor een lintje.'

delft

"Nieuw Delft?"
"... Het betrekken van de inwoners van onze stad voor het bedenken van een nieuwe naam had voor de hand gelegen. Het is vreemd dat wethouder Vokurka namens het college denkt alvast voor de troepen uit te kunnen lopen en de nieuwe naam als een vaststaand feit meent te kunnen presenteren. Hier slaat hij de plank volledig mis, denken wij. Bij een dergelijke beslissing over zo’n belangrijk gebied hoort niet het college, maar de gemeenteraad het laatste woord te hebben. "
stadsbelangendelft.nl


maandag | 16 september 2013 | 01h21 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'geen parkeerautomaat langs de gracht'

vvddelft.nl - Linda Böcker


maandag | 16 september 2013 | 01h08 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Demonstratie ... opgeluisterd met enkele treffende strijdliederen van "Bertus".'

delft

"Demonstratie Stop afbraak Zorg groot succes!"
"Op vrijdag de 13e demonstreerde ruim 250 mensen tegen de afbraak van de Zorg in Delft. Een ongekend hoge opkomst voor Delftse begrippen. Veel Delftenaren gaven uiting aan hun ongenoegen over de bezuinigingsplannen van deze regering en de slaafse houding van de gemeente Delft."
delft.sp.nl


maandag | 16 september 2013 | 00h29 | wk38 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'gekke Henkie'

delft zuidwal_000_omgevallen_bouwkraan_heistelling_dragline_delft_20120908_145727.jpg

Delft. Vorig jaar 8 september viel door ondeskundig gebruik een bouwkraan om op de niet voor rijverkeer afgesloten rijbaan van de Zuidwal. Net aankomende buspassagiers van Veolia ontsnaptten aan de dood. hfvh

"Elbard Jenting: Al meerdere malen is bij de bouw van de Spoortunnel de verkeersveiligheid met voeten getreden. Daarover heb ik al eerder met u contact over geweest. De verkeeronveiligheid bij de werkzaamheden aan het zuidelijke deel van de spoortunnel hebben geleid tot meerdere publicaties in dag- en weekbladen."
leefbaar-delft.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo