zondag | 15 september 2013 | 18h26 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'OLDTIMERS Karmann Ghia's op de Markt in Delft'


zaterdag | 14 september 2013 | 21h37 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Zondag 50 Karmann Ghia's op de Markt'

delft

"najaarsrit"
"Glas, water, grachten ... zie hier de ingrediënten van onze najaarsrit op zondag 15 september in Delft.
... de Nieuwe Kerk aan de ene kant waar zich de Koninklijke Grafkelder bevindt en met de andere kant van de Markt het prachtige stadhuis wat een schitterend decor zal vormen met onze Karmann Ghia’s op de voorgrond. Dat worden uiteraard mooie plaatjes."
karmannghiaclub.nl

delft collage_oldtimers_001_230x150.jpg

Voor de liefhebbers van oldtimers
foto Prodeo fotografeerde in tien jaar meer dan 300 oldtimers in Delft.
OLDTIMERS gezien in Delft


zaterdag | 14 september 2013 | 20h59 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Oldtimers evenement Delfiade 2013'

delft oude_delft_oldtimers_evenement_delfiade_2013_20130914_150830a.jpg

Schrale opkomst van oldtimers op de Oude Delft. John Mastenbroek vertelde mij vanmiddag dat de meeste aanmelders vrijdagavond al hadden afgebeld vanwege de slechte weersverwachting met regen. Morgen hopenlijk beter zegt John. Zondagmiddag parkeren er circa vijftig Karmann Ghia's op de Markt.
harrie fruyt van hertog
redactie politiekdelft.nl


zaterdag | 14 september 2013 | 19h52 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Renovatie Keersluis Poldervaart'

"Keersluis Poldervaart in oude glorie hersteld"
"Na een voorbereiding van enkele jaren is de renovatie van de keersluis in de Poldervaart van start gegaan. De Poldervaartvereniging heeft in 2008 het initiatief genomen tot het herstel van de sluizen nabij buurtschap Kandelaar in Overschie bij de overgang naar de Delftse Schie. Inmiddels is genoeg geld verzameld en is de renovatie gestart. Na de renovatie zullen passanten ter hoogte van Kandelaar door middel van informatiepanelen worden verteld over de geschiedenis van de Poldervaart en van de sluis."
guidovanderwedden.ning.com


zaterdag | 14 september 2013 | 10h39 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Naaktstrand Alfred Brans: razzia's in de Delftse Hout, waar de totale homopopulatie verjaagd is.'

delft regenboogvlag_homo.jpg

Beste Stefaan Vanderstappen *),

Delfts blauw kent vele tinten. Sorry hoor maar ik ken ondertussen nog maar een tint blauw, en wel die van de delftse politie, die dit jaar razzia's hield in de Delftse Hout, waar de totale homopopulatie verjaagd is. Wij moesten ons heil maar zoeken op Scheveningen en in Hoek van Holland, verkondigde de wethouder nog tijdens de commissievergadering dit voorjaar op het stadhuis. En omdat het geen grap was werd er kwistig met bonnen gestrooid in de Hout, 97 euro per stuk. Dan is een tramkaartje toch goedkoper moet men gedacht hebben. Steun heb ik gezocht bij de dwh, en ook coc-Haaglanden, maar beide homoorganisaties lieten het helemaal afweten. Gelukkig niet de NFN, met wiens steun, ik en een klein groepje gelijkgezinden ons tegen de verdrukking in, hebben weten te handhaven deze zomer in de Hout. Maar nu heeft de wethouder aangekondigd de ligweide te gaan omploegen, want het veld moet geëgaliseerd worden, zonder oneffenheden. Gelijk de gemeente Rijswijk, dat het naaktstrandje in het Wilhelminapark weggegraven heeft twee jaar geleden, om voorgoed van die lastige homo's verlost te zijn.

Gisteren ontving ik nog een bericht van de wethouder, althans van zijn woordvoerster, die fier meedeelde dat Delft ó zo veel doet aan homo-emancipatie. Emanciperen lukt mij heel wel zelf, daar heb ik zo'n gemeente als die van Delft helemaal niet bij nodig. De gemeente Delft deed er beter aan zich zelf te emanciperen, vooral daar waar het de acceptatie van homo's betreft en dan vooral ze te accepteren zoals ze zijn, te weten anders. Daar schort het nogal aan bij het bekrompen zootje dat hier de boel meent te moeten bestieren. Ergste is dat ze het ó zo goed voor hebben met ons homo's. Geld speelt daarbij geen rol.
M'n hol!
Geld van de nationale overheid. En dat verantwoord uitdelen. Jouw salaris zul je bedoelen.

Ik heb u dit voorjaar al een keer aangeschreven, maar nooit antwoord mogen ontvangen. Hoeft nu ook niet. (het is voldoende wanneer mijn buurman het plaatst op de site politiekdelft.nl)

Alfred Brans

*)
Nota Homo-emancipatie 2012-2014


vrijdag | 13 september 2013 | 20h07 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Stephan Brandlight moet vervuilers opsporen en taakstraf geven. Mankracht naaktstrandje is nu beschikbaar. hfvh

'BVOW Guido van der Wedden: Bijzondere opruimactie in het Wilhelminapark – komt u ook?'

delft

"Op donderdag 26 september tussen 15.30 en 16.00 uur is er een Opruimactie in het Wilhelminapark in Delft. Wethouder Brandligt ontvangt Anne van Dalen om 15.30 uur bij de ingang van het park (hoek Colijn straat/Westplantsoen) en vervolgens gaat zij samen met hardlopers, buurtbewoners, scholieren en andere belangstellenden een rondje zwerfvuil ruimen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn om Anne en de ander hardlopers aan te moedigen en met haar mee te doen.

Lees meer

Op 20 september start Anne van Dalen (zie http://www.annelooptlangzaamhard.nl/) vanuit Den Haag haar positieve actie tegen zwerfafval. Een jaar lang gaat Anne al hardlopend zwerfvuil opruimen. Ze rent, bukt, raapt en verzamelt zwerfafval plastic flesjes, blikjes, troep die op straat en deponeert ze in de afvalbak en rent of loopt weer door. Onderweg slaapt zij bij vrienden of mensen die haar actie ondersteunen en haar onderdak bieden. Zij wil op een positieve manier zichtbaar maken hoe mensen en gemeenten werken aan het schoonhouden van hun omgeving en hoe zij daarmee bijdragen aan het welzijn van iedereen.

Helpt u mee met dit initiatief om te benadrukken hoe belangrijk het is om onze wijk schoon te houden? Kom dan ook!

Komt u ook? Want alleen samen winnen we de strijd tegen zwerfafval."

---
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Secretariaat p/a G.A. van der Wedden
A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft
T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl
E: secretariaat@bvowd.nl
Twitter: @bvowdelft


vrijdag | 13 september 2013 | 14h28 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Laura Wytema: De noodzakelijke bouwput betekent automatisch dat er minder ruimte is voor verkeer.'

delft hooikade_000_bouwplaats_20130828_173230a.jpg

Delft, Hooikade. De bouwplaats neemt de nodige ruimte in.

"Puzzel Hooikade wordt heroverwogen"
"D66 heeft het College van B&W verzocht waar mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende wensen die leven in Delftzicht over de tijdelijke inrichting van de Hooikade. Deze wensen lopen uiteen van directe toegang naar de binnenstad tot veilige routes voor schoolgaande kinderen en sterk verkeersremmende maatregelen."
d66delft.nl


vrijdag | 13 september 2013 | 13h59 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Huub Halsema: Juist op routes met veel lopende of fietsende kinderen zijn langzaam rijdende auto's nodig'

delft

"Echt 30km/u rijden in Van der Lelijstraat een stap dichterbij"
"Op verzoek van D66 worden extra snelheidsbeperkende maatregelen in de Van der Lelijstraat onderzocht. Daar geldt een maximum van 30 km/u voor auto's, maar bijna de helft rijdt harder, tot zelfs 81 km/u, zo blijkt uit metingen."
d66delft.nl


vrijdag | 13 september 2013 | 13h49 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Internationale Coming Out dag'

delft

"Delfts blauw kent vele tinten"
"Delft hijst op 11 oktober op meer dan 70 locaties de regenboogvlag. Het is dan Coming-Out Dag.
De gemeente en haar partners laten hiermee zien dat zij staan voor een tolerante samenleving. Iedere Delftenaar, bedrijf of organisatie kan meedoen. Wilt u ook een vlag hijsen of een actie organiseren? Dat kan!"
delft.nl


vrijdag | 13 september 2013 | 12h14 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Begroting gepresenteerd'

delft

"De gemeente moet over de periode 2014-2017 ruim 11 miljoen euro bezuinigen. Een forse opgave. De 45 miljoen euro van het eerste bezuinigingsprogramma komt neer op 453 euro per inwoner, bij vergelijkbare gemeenten is dat 251 euro per inwoner."
delft.nl


vrijdag | 13 september 2013 | 12h03 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte donderdag 12 september"

"Verkeersituatie Hooikade wordt onderzocht

Reinier de Graaf ... Twee buren van het ziekenhuis vroegen in hun inspraakreactie aandacht voor hun zorgen over de gasopslag. Zij vroegen de commissie of voor de gasopslag een andere locatie gevonden kan worden.

Verkeersituaties ... Wethouder Junius wees onder meer op de verbeteringen die zijn getroffen en de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers.

Harnaschpolder ... De VVD was niet helemaal tevreden met de antwoorden van de wethouder en stelde voor om een aparte bijeenkomst te organiseren voor zowel de commissie SVR als ook de commissie M&E in de woonwinkel in de Harnaschpolder, om verder door te kunnen spreken over dit onderwerp. Dit voorstel kon op instemming rekenen van de wethouder en de overige fracties."

ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 13 september 2013 | 10h36 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nijverheidsplein B-vergunning'

delft nijverheidsplein_000_parkeerplaats_20111002_161434a.jpg

Delft, Nijverheidsplein.

"Geachte lezer,

Per 1 oktober hebben de bewoners van Westvest en Omgeving nog geen 0,3 parkeerplaats per woning over, omdat wij ook niet meer op de Gasthuisplaats mogen parkeren.. Wij verzoeken u deze suggestie http://kethelstraat.nl/twitter/20131309.html voor een tijdelijke oplossing te lezen.

Met vriendelijke groet,

VVe Westvest Kethelstraat amp; VVe Kethelstraat 1-16
Gerrit van Straalen Frans Linssen
Email westvesteo@kethelstraat.nl voor beide VVe's

-------------------------------------------------------------------------------

Nijverheidsplein B-vergunning

Vanaf 1 oktober 2013 zijn er voor de 350 potentiële 1e vergunninghouders B (300 meter van de ingang) van de Westvest & Omgeving nog geen 100 parkeerplaatsen op straat beschikbaar, omdat o.a. de Westvest nog niet af is. Dat is nog geen 0,3 parkeerplaats p. woning. Daarvan blijven de parkeerplaatsen op de Westvest tot 2017 ook nog voor mixed parkeren. Bovendien wordt ons de laatste uitwijkmogelijkheid op de Gasthuisplaats per 1 oktober ontnomen. Nachtparkeren is alleen bereikbaar voor een doelgroep die met een 9 tot 5 baan een auto gebruiken. Er komen al veel auto's bij ons in de buurt nauwelijks van hun plaats, omdat er bij terugkomst geen parkeerplaats is. Dit maakt het parkeerprobleem alleen maar groter.

Onze suggestie is om aan B-vergunninghouers een vergunning aan te bieden, waarmee zij uitsluitend op het Nijverheidsplein mogen parkeren. De prijs hiervan zou niet hoger mogen zijn dat de huidige F en Z vergunning. Immers deze nieuwe vergunninghouders zien met lede ogen de lege plaatsen in deze gebieden, als zij terug moeten lopen. En er dan ook nog meer voor moeten betalen?

Voordelen:

Deze vergunninghouders hoeven niet te zoeken en voorkomen dus zwerfverkeer door binnenstad.
Zeer geschikt voor studenten (Óost-Indië plaats), die nu parkeerplaatsen van bewoners bezetten.
Daar er momenteel nauwelijks plaatsen zijn verwachten wij nogal wat bewoners, die geen vergunning meer nemen en b.v. gratis bij de Gamma, Schieweg, enz. gaan parkeren. Dat gebeurt nu al.
Nijverheidsplein wordt drukker en daardoor aantrekkelijker.
Nijverheidsplein verdwijnt in de toekomst ook. Het aantal "Nijverheidspleinvergunningen" blijft een goed beeld geven van de vervangende parkeerbehoefte.

Een stimulans voor deze tijdelijke oplossing zou kunnen zijn om iedereen die voor 1 december zijn huidige B vergunning inlevert, de vergunning voor 2014 met 50% korting krijgt."


vrijdag | 13 september 2013 | 01h34 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hooikade met aanpassing van de hekken'

delft hooikade_000_overlast_bouwplaats_20130912_165743.jpg

"College van B&W: verkeersveiligheid Hooikade.pdf"
"... brief ter kennisname aan de raad d.d 19 augustus 2013. Een aantal betrokkenen geeft aan dat het beter zou zijn om de Hooikade voor doorgaand fietsverkeer af te sluiten tijdens de werkzaamheden. Het College heeft een andere afweging gemaakt. Voor een goed begrip lichten wij hierbij toe waarom wij menen dat de verkeersveiligheid is gediend bij het open houden van de Hooikade voor fietsverkeer."
ris.delft.nl - Ingekomen stukken


vrijdag | 13 september 2013 | 01h03 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Herman van der Helm: U als raadslid bent natuurlijk veel beter geïnformeerd dan de goegemeente en de agenten.'

"Burgerbrief: naaktrecreatie.pdf"
"... Daarom heb ik in samenwerking met juristen/deskundigen toch maar een website om het naakt recreëren gemaakt, omdat er zoveel onduidelijkheid blijkt te bestaan onder de goegemeente.
zie: www.artikel430a.nl"
ris.delft.nl - Ingekomen stukken


vrijdag | 13 september 2013 | 00h40 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Alfred Brans: En daar gericht politie op in te zetten, resulteert in homovervolging'

"Beste Wethouder Brandligt,

Welke dag komt ’t uit? dat deze valse nicht haar klaagzang bij u ten gehore kan brengen. Ik hoef uw emancipatiebeleid niet, nooit nodig gehad ook. Ik heb me altijd heel wel weten te emanciperen, zoals het aan een ieder is zich te emanciperen. Het enige wat ik graag zou zien, is dat ze bij de gemeente Delft homo’s leren accepteren, zoals ze zijn en zelf wensen te zijn. En daar schort nog heeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeel aan bij de gemeente Delft, heb ik de laatste maanden aan de lijve mogen ervaren. Ik heb me niet laten wegjagen naar Scheveningen, Hoek van Holland of welke ander verbanningsoord u voor mij gedacht had. Ik ben in de Delft gebleven en wel op de plek waar ik 28 jaar mezelf heb kunnen zijn. Ik durf de confrontatie aan. U heb ik daar niet gezien, want u bent goed in delegeren, blikken agenten trok u open, en die hadden geen boodschap aan ons verweer, bekeuren, was enige dat ze deden (uitgezonderd de wijkagent van de binnenstad).

Laat ik nog een keer zeggen waar het op staat in mijn ogen. Het opheffen van de naaktrecreatie in de Delftse Hout staat gelijk aan het wegjagen van de homopopulatie aldaar. En daar gericht politie op in te zetten, resulteert in homovervolging, niets meer en niets minder. Het resultaat eind zomer 2013 is er dan ook naar. U zult wel heel content zijn. Ik niet en zeker niet met u als wethouder van GroenLinks, een partij waar ik zo vaak mijn stem aan heb geleend.

Over het actieplan 2012-2014 zal ik het maar niet meer gaan hebben. Gay straight alliances. Hoe verzinnen ze het?"

Alfred G Brans.


vrijdag | 13 september 2013 | 00h28 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NFN Open & Bloot: naaktstrand Delftse Hout.pdf'

"... Er zijn de NFN over de afgelopen 25 jaar geen gevallen bekend waarin in zo korte periode op één locatie zo intensief is gecontroleerd en zoveel naaktrecreanten zijn vervolgd. U kunt zich voorstellen dat wij de kosten die dit met zich meebracht liever geïnvesteerd hadden gezien in een voor alle partijen acceptabel naaktstrand."
ris.delft.nl - Ingekomen stukken


Hoor ik @MeulemanAad nu pleiten voor een college met StadsbelangenDelft, VVD en SP? #19maart2014

— Fleur Norbruis (@FleurNorbruis) September 12, 2013

donderdag | 12 september 2013 | 23h23 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'Het moet gewoon Spoorzone blijven, de wijk rondom het ondergrondse spoorwegstation'

Aan het einde van de 12de eeuw werd evenwijdig aan de Oude Delft de Nieuwe Delft gegraven. Langs deze gracht vinden we de volgende straatnamen, de Voorstraat, Hippolytusbuurt, Koornmarkt en de Korte/Lange Geer. Nieuw Delft is ondoordacht en gaat dus alleen maar verwarring geven. hfvh

'Lucas Vokurka: Verder refereert Nieuw Delft naar de nieuwe gracht, hét kenmerk van de nieuwe wijk.'

delft

"Nieuw Delft van start"
"Nieuw Delft. Dat is de naam van de nieuwe wijk in de spoorzone. Het is de naam waaronder de ontwikkeling van de nieuwe wijk in het spoorzonegebied plaatsvindt."
delft.nl


donderdag | 12 september 2013 | 14h43 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

Webcolumn Dick Koning

'DELFT IS TOE AAN EEN NIEUWE POLITIEKE PARTIJ'


"Een politieke partij dat vrij is van de dogma’s die de landelijke partijen lanceren en gedeeltelijk de gemeentelijke politiek beïnvloeden.

Delft heeft momenteel 2 partijen die niet beïnvloedbaar zijn door de landelijke politiek te weten:

Stadspartij onder de bezielende leiding van Aad Meuleman en de Onafhankelijk Delft cq Leefbaar Delft geleid door een mengsel van belanghebbende. Een partij die geen enkele inbreng heeft in Politiek Delft.

Lees meer

Wij staan thans aan de vooravond van een flinke politieke omzwaai zowel landelijk als gemeentelijk, wat te verwachten is bij de gemeentelijke verkiezingen in 2014 en de landelijke politiek.

In de komende jaren zal de stad Delft geconfronteerd worden door tal van mogelijkheden en onmogelijkheden in haar ontwikkeling. Daartoe zal een nieuwe partij haar steentje willen bijdragen om de nieuwe ontwikkelingen te doen begeleiden en te adviseren. wij denken hierbij aan,

De invulling van het Spoorzonegebied
Het fietsenprobleem dat Delft teistert, een ander gezicht geven
door eerstes de binnenstad vrij te maken van het onbestemde fietsverkeer
en daarvoor bewaakte fietsenstallingen te creëren.
De toegankelijkheid van Delft verbeteren
De infrastructuur verbeteren
De bereikbaarheid tussen te verschillende wijken optimaliseren
De toeristenstroom goed te begeleiden en te activeren.
Het ontwikkelen van een Campus rondom het universiteitsgebied.
met voorzieningen ten behoeve van de studenten en vrije tijdsbestedingen.
Het herstellen van het bestaan van Buurthuizen die een wezenlijke invloed hebben in de verschillende wijken
Het herstellen van de mogelijkheden in de kinderdagverblijven.
De bezuinigingen die in de schoot van de gemeente Delft zijn geworpen door de landelijke politiek die de gemeente Delft nu moet gaan oplossen.
Kortom te veel om op te noemen.

Een op te richten partij zoekt dan ook mensen die zich willen inzetten om deze gedachtegang te willen begeleiden er wordt gedacht aan
Economen
Finacieeldeskundigen
Mensen met een breed organisatievermogen
Biologen
Politiekologen
En mensen met een breed inzicht van wat de inwoners van Delft zelf willen.

Heeft u belangstelling of wil u wat meer informatie
Neem contact op met Dick Koning Telefoon 0152612515"


donderdag | 12 september 2013 | 06h53 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'PvdA Ernst Damen lijsttrekker GR 2014'

delft cartoon_2007_06_09_ernst_damen.jpg

"Gisteravond rond 22h00 werd de redactie gebeld door Reinoud Plate (freelance journalist Politiekdelft.nl) vanuit het Boterhuis. Hij vertelde dat PvdA-er Ernst Damen opnieuw tot lijstrekker was gekozen. Volgens Plate, zelf lid van de PvdA, is Damen de beste politicus van Delft en in vergelijking met Stoelinga daar veel koppen boven uit steekt."


donderdag | 12 september 2013 | 06h11 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'Lennart Harpe: Uitvoeringsbeleid Terrassen 2013. ... meer ruimte geboden voor het vestigen van horecazaken.'

delft

"Sluitingstijden terrassen? Aan tafel!"
"... De bewoners willen de sluitingstijd van terrassen buiten de specifieke horecapleinen (Beestenmarkt, Doelenplein, Markt en Vesteplein) terug brengen tot 23.00 uur. Voor bewoners is de binnenstad niet alleen de huiskamer van Delft, maar aan het einde van de avond ook de slaapkamer en dat vraagt om een rustige woonomgeving. De horecaondernemers willen een uniforme sluitingstijd voor alle terrassen van 01.00 uur. Nu horecaondernemers en bewoners geen overeenstemming bereikt hebben, blijven alle terrassen open tot 01.00 uur. Tenzij de gemeenteraad anders beslist."
vvddelft.nl


donderdag | 12 september 2013 | 05h22 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'Massive Open Online Courses (MOOCs)'

delft delft

"TU Delft offers ‘Massive Open Online Courses’ (MOOCs) on the edX-platform. A MOOC is an online course aiming at large-scale interactive participation and open access via the web. In addition to traditional course materials such as videos, readings, and problem sets, MOOCs provide interactive user forums that help build a community for the students, professors, and teaching assistants."
tudelft.nl


donderdag | 12 september 2013 | 04h23 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL| Tweeten

'Geachte leden en andere geïnteresseerden,'

hierbij ontvangen jullie het verslag van onze inloopavond met als thema spoorzone. Hierin leest u over de inrichting van de openbare ruimte, de geplande woningbouw, het parkeren na het viaduct, de routes van auto- en fietsverkeer en tram, etc.

De presentaties volgen indien/nadat deze door het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft beschikbaar zijn gesteld.

Met vriendelijke groeten,
Guido van der Wedden"
Verslag


woensdag | 11 september 2013 | 21h38 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Dwangsom gaat in de campagnekas. Er is een maximum van 42 dagen en dus maximaal € 1260. hfvh

'Aad Meuleman: Betreft: in gebreke stelling beantwoording schriftelijke vragen'

delft

"In gebreke stellen"
"Wij hebben tot op heden geen antwoord van u mogen ontvangen. Evenmin de stukken die wij in het kader van de WOB hebben opgevraagd. Ook hebben wij geen vertragingsbericht van u ontvangen. Reden waarom wij u in gebreke stellen."
stadsbelangendelft.nl


woensdag | 11 september 2013 | 17h05 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid"

"Terrassen 2013 ... De binnenstadbewoners pleiten voor een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van de toegestane 01.00 uur. De horecaondernemers zijn het daar niet zonder meer mee eens. De partijen kwamen niet tot overeenstemming. ... Verkerk benadrukte dat er uitgebreid overleg is geweest tussen alle partijen maar dat het nu aan de politiek is om een besluit te nemen.

Delftse Rekenkamer Vrijwel alle fracties in de commissie gingen dinsdagavond akkoord met de zes conclusies en acht aanbevelingen van de Delftse Rekenkamer uit het rapport Beheer en onderhoud wegen in Delft.

Grondwateronttrekking ... Zij vrezen dat Delft straks opdraait voor alle kosten en risico’s. Zo’n vaart loopt het volgens wethouder Stephan Brandligt niet.

Rijswijk ... Wethouder Lucas Vokurka zei nadrukkelijk dat er geen sprake is van een fusie met Rijswijk, maar dat wordt gekeken hoe op een efficiënte manier gemeentelijke taken samen kunnen worden uitgevoerd. De SP kondigde een motie aan over het begrenzen van verdergaande samenwerking met Rijswijk."

ris.delft.nl - Gemeenteraad


woensdag | 11 september 2013 | 15h51 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Onafhankelijk Delft Jan de Wit: Voorkomen van instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.'

'CDA Den Haag Cees Pluimgraaf: Polen en andere Oost-Europeanen vervullen onmisbare banen waar Nederlandse arbeidskrachten voor bedanken.'

delft

"Werklozenproject in de kassen mislukt"
"Het project ‘Westland heeft Werk’ waarmee Den Haag en Rotterdam probeerden mensen uit de bijstand aan een baan te helpen in de tuinbouw, lijkt anderhalf jaar na start, faliekant te zijn mislukt."
denhaagfm.nl


woensdag | 11 september 2013 | 15h03 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ron Witsenboer: met alleen het uiten van het ongenoegen ... zijn de gevolgen voor de gemeente nog niet opgelost.'

"Sluiting verzorgingshuizen vraagt om duidelijkheid"
"De aangekondigde sluiting van verzorgingshuizen is slecht nieuws, vooral voor bewoners en personeel. GroenLinks vindt dat snel duidelijk moet zijn hoe de gevolgen van het VVD/PvdA regeringsbeleid voor de zorg en het sociaal beleid opgevangen gaan worden in Delft."
delft.groenlinks.nl


woensdag | 11 september 2013 | 02h42 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Volder van der Gracht:'

" ... Tja, en dan dat grachtwippen. Dat krijgen we er dan weer bij. Persoonlijk denk ik niet dat we onze mooie historische stad verrijken door massaal de grachten in te springen voor een partijtje rollebollen tussen het kroos."
delftblog.nl


woensdag | 11 september 2013 | 02h18 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Catherine Bij de Vaate: Boek je toekomst!'

delft

"... In de Week van de Alfabetisering organiseren de gemeente Delft en Taal voor het Leven een bijeenkomst voor de Delftse Taalpartners. Op de bijeenkomst kunnen ze elkaar informeren, inspireren en netwerken voor een optimaal taalaanbod in Delft. Alle organisaties en instellingen die uitgenodigd zijn, spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling of -verbetering van de Delftse burgers."
delft.groenlinks.nl


woensdag | 11 september 2013 | 01h16 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Na de fusie groeit het maandsalaris van Bas met € 471,67 per maand tot € 9.098,26. hfvh

'De SP verdacht het College en zeker VVD Burgemeester Verkerk al van een sluipende fusie met Rijswijk.'

"SP wil referendum over fusie Delft-Rijswijk"
"College van B&W van Delft besluit tot een fusie met de Gemeente Rijswijk In de commissie Bestuur (BLD) van de Gemeenteraad van Delft van 10 september komt het College van B&W met een stand van zaken betreffende de samenwerking met de Gemeente Rijswijk."
delft.sp.nl


woensdag | 11 september 2013 | 00h27 | wk37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'DE JAARLIJKSE ROLSTOEL DRIEDAAGSE VAN HUIZE MONICA'

"... Zelf mocht ik een tamelijk gewichtige bewoner naar de golfclub Rijswijk ( dag 1) , het Rieten Dak (dag 2) en de Delftse Binnenstad (dag3) duwen. Alles liep dankzij een groot aantal vrijwilligers op rolletjes. Het gesprek ging de eerste dag heel vaak over het bericht dat men net ‘s morgens te horen had gekregen: MONICA GAAT/MOET SLUITEN! Vooral het personeel en de dagelijkse vrijwilligers hadden het daarover."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


dinsdag | 10 september 2013 | 06h16 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nieuwe SHUTTLE Reinier de Graaf'

delft reinier_de_graaf_shuttle_bringo_20130909_134921.jpg

"Over de Delftse 'Rode Loper' op de Nieuwe langendijk rijden nog steeds milieu vervuilende tourincars van 16 meter lang. De Delftse politiek is behoorlijk in slaap gevallen."
bringo.nl - electric vehicles


dinsdag | 10 september 2013 | 04h34 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ook de Delftse gemeenteraad drinkt nog steeds water uit flesjes' hfvh

Bij opening komende raadsvergadering
Aad Meuleman Stadsbelangen: voorzitter, mag ik een kan kraanwater op tafel. De flesjes water graag mee terug nemen.

'Nestlé - Met uitgekiende marketingtechnieken worden consumenten wereldwijd verteld dat water uit de kraan ongezond is.'

delft

"De slag om ons drinkwater"
"Nestlé is ’s werelds grootste voedselbedrijf en bedrijfsvoorzitter Peter Brabeck laat er geen twijfel over bestaan: toegang tot water is van cruciaal belang voor Nestlé. Dat is het ook voor mensen. De multinational zegt daarom te streven naar duurzame toegang tot water voor mens, milieu en het bedrijf. Maar hoe duurzaam is het om water in flessen te stoppen?"
tegenlicht.vpro.nl


dinsdag | 10 september 2013 | 04h05 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'SP Delft: In het kort komt het er op neer dat iedereen wordt geacht het zelf maar uit te zoeken.'

delft

"Comité in actie bij Stefanna"
"Hoewel het (hard) regende en er slechts weinig voorbereidingstijd was is het ons toch gelukt om het het comité Zorg voor elkaar Delft en het comité Wij zijn de Zorg een prikactie te houden voor zowel huize Monica als huize Stefanna."
delft.sp.nl


dinsdag | 10 september 2013 | 03h46 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Vrijwel alle verzorgingstehuizen in Delft gaan dicht!'

"Was het sluiten van twee verzorgingstehuizen in Delft al te gek voor woorden, naar nu blijkt gaan bijna alle verzorgingstehuizen in Delft dicht. Voor een aantal zal er vanaf 1 oktober 2013 al een opnamestop gelden. Het comité “Wij zijn de Zorg” en het comité “Zorg voor Elkaar” vinden dit onacceptabel en roepen iedereen die dit ook vindt op om in actie te komen. Kom daarom op maandag 9 september 2013 om 14:45 uur naar verzorgingstehuis Stefanna (Aart van der Leeuwlaan 904) en laat merken wat je van deze plannen vindt. "
delft.sp.nl


maandag | 9 september 2013 | 09h57 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Politiekdelft.nl: De Phoenix-allee komt in de Spoorzone'

De volksmond bepaalt de naam van het gebied en niet een D66-wethoudertje. Het blijft gewoon de Spoorzone met daarin gelegen het ondergrondse spoorwegstation van Delft. Lucas houd je visitekaartje maar in je zak. hfvh

delft phoenixstraat_000_singel.jpg

'VVD Delft doopt Spoorzonegebied om in Prinsenkwartier'

"... Alles afwegende kiest de VVD fractie nu toch voor de naam Prinsenkwartier. Het Spoorzonegebied wordt daarmee omgedoopt tot een nieuw, Koninklijk stadsdeel dat de verbinding legt met Delft als Prinsenstad. Wat de VVD betreft met lanen en straten voorzien van Koninklijke namen. Bijvoorbeeld de Prins Clauslaan, want die hebben wij verbazingwekkend genoeg nog niet in Delft."
vvddelft.nl - Lennart Harpe


maandag | 9 september 2013 | 00h14 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'POLITIEKE POPPENKAST IN DELFT   V'

delft poppenkast_20130908.jpg

Door Dick Koning

"Naast zijn gedwongen verhuizing naar Onafhankelijk Delft heef het bekende Raadslid JP de Wit die bekend is van zijn ongebruikelijk uitspraken het boetekleed aan getrokken althans dat veronderstelt hij en laat zich nu noemen Ir. Jan de Wit want dat klinkt wat stijlvoller als hij Raadsleden weer beschuldigt van allerlei onpolitieke waarheden.

Onafhankelijk Delftse raadsleden zoals Stoelinga en Van Gaal hebben daar ook een handje van. De drie musketiers zijn opgestaan. Deze drie denken dan door te breken in maart 2014. Het zijn er maar drie want de overige raadsleden van Koppen en van Ree zijn een soort aanhang en hun invloed wordt in de raad getorpedeerd door de musketiers.

Wat denkt u van de citaten die de drie musketiers lanceren:

- Deze unieke fusie is een logisch gevolg van de verbroedering.
Nee het is een noodsprong van Leefbaar Delft want in maart heeft LD geen enkele kans meer.

- Wij willen Delft bevrijden van de jarenlange wurggreep van de PvdA.
Dat volgt wel in maart 2013. Maar dat komt niet door de invloed van de Stadspartij.

- Zij hebben al onze reserves erdoor gejast.
Ja makkelijk om een eenling daarvoor verantwoordelijk te stellen.

- Delft staat op de rand van de afgrond.
Ja met behulp van de Stadspartij.

- Het steeds maar weer betalen voor minder voorzieningen moet stoppen.
Moet je bij Rutte II zijn, dat is opdracht van Den Haag.

- Onze speerpunten zijn het fors verlagen van de gemeentebelastingen.
Heeft de Stadspartij daarvoor aanwijzingen? Nu ja daar zijn ze niet toe in staat.

- Wij staan dicht bij de hardwerkende gewone Delftenaar.
Voor de overige 90% is geen belangstelling.

- Delftenaren krijgen voorrang bij wonen en werken.
Voor de overige inwoners is totaal geen belangstelling.
Met alle gevogen van dien.

- Geen islamitische scholen of moskeeën erbij.
Dat is vragen om problemen.
Meer dan 1 miljoen mensen en inmiddels in Nederland geboortig zijn die de Islam voorstaan wonen en werken in Nederland.
Kunt u uw kiezers uitleggen hoe je deze mensen de wacht kan aanzeggen?

- Voorkomen van instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Daar is Delft geen partij in, moet je bij Rutte II zijn.

Toch wordt hier weer het bewijs geleverd dat de nieuwe Stadspartij geen enkel vernieuwing Delft inbrengt.
Dus alles is een slag in de lucht.

ONAFHANKELIJK DELFT BRENGT NIEUWE POLITIEK DOOR OUDE ZAKKEN

En de eerste oude zak hebben zij er per 1 september uitgegooid op een wijze waar hun nieuwe politiek, voor en na maart 2014, een leiddraad zal zijn.
Wist u dat de stukjes in Delft op Zondag niet geschreven zijn door Stoelinga maar gewoon door iemand anders en daar zet Stoelinga zijn handtekening onder.
Kijk dat is met andermans veren pronken.

Ja en dan komt de binnenkomer van de Stadspartij.
Ook zo iets onwezenlijks.
Een burgemeester wordt benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en wordt ook door het Ministerie betaald.
Je moet toch wel vreselijke dingen doen als de Gemeenteraad voorstelt hem te vervangen.
De heer Bas Verkerk doet zijn werk voor onze stad bijna kritiekloos.
Dus wie strooit zand in de ogen van de burgers jaaaaa, ja juist de Stadspartij.
En zo modderen wij maar verder.
En we gaan gewoon maar door, om deze onzin te lanceren.
Stadspartij denkt dat de burgers van Delft totaal geen hersenen hebben."


maandag | 9 september 2013 | 00h09 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Oldtimers Evenement'

delft oude_delft_000_renault_siete_tl_19761117_47yb80_oldtimer_20120915_145420_01a.jpg

Delft, Oude Delft.
Een Renault Siete TL of kortweg Renault 7 uit 1976 die vorig jaar te bekijken was. Dit model werd geproduceerd in Valladolid van 1974 tot 1983 voor de Spaanse markt omdat Spanjaarden graag een auto met kofferbak willen. hfvh

zaterdag 14 september 2013 "Oldtimers Evenement tijdens de Delfiade"

"Een belangrijk onderdeel van de Delfiade is het Oldtimer Evenement langs de oudste gracht van Delft: 'De Oude Delft'.

Deze gracht is gewoonlijk autoluw maar tijdens de Delfiade zijn er tussen 10:00 – 17:00 circa 40 parkeerplaatsen beschikbaar langs de gracht. Het gedeelte tussen de Oude Kerk en de Nieuwstraat is hiervoor speciaal gereserveerd.

Wij hopen dat u, uw club of organisatie belangstelling heeft om met één of meerdere oldtimers hieraan deel te nemen. U geeft hierdoor een extra cachet aan deze feestdag van Delft. Het is ook mogelijk een kraam te huren indien u auto onderdelen of verzamelingen wilt aanbieden.

Deelname met een oldtimer is gratis. Indien u onverhoopt verhinderd bent dan horen wij dat graag zodat wij uw plaats aan iemand anders kunnen aanbieden.

Zoals gebruikelijk zijn deelnemers verplicht een W.A. verzekering te hebben. In verband met het pollersysteem is het noodzakelijk om de oldtimers tussen 10:00-11:00 uur te parkeren en tussen 16:00-17:00 weer weg te halen.

Download het inschrijfformulier.

U kunt u aanmelding sturen naar het onderstaand post- of e-mailadres. Aarzelt u niet om contact op te nemen indien u nog vragen heeft.

Coördinator Oldtimers Evenement:
John Mastenbroek
Verzamelpunt en postadres: Oude Delft 138
2611 CG Delft
Tel: 06 21 58 31 70
E-mail: tr3@ziggo.nl"
delfiade.eu

10 jaar Oldtimers gefotografeerd door foto PRODEO in Delft


maandag | 9 september 2013 | 00h07 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Man en vrouw hebben natte vrijpartij in Delftse gracht'

"Arne Vogel (Delft) 07-09-2013 | 23:05
Ik gok op een niet nader te noemen raadslid, die wanhopig (nog meer) aandacht) probeert te krijgen voor zijn kruistocht tegen het sluiten van het naaktstrand in de Delftse Hout."
omroepwest.nl


maandag | 9 september 2013 | 00h05 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Column: Flodders 8 Tante Hof'

delft

"Tante Hof publiceert elke twee weken haar flodders voor Stadsbelangen Delft in haar column. Hierin blikt zij op haar ‘eigen wijze’ terug op diverse gebeurtenissen van de afgelopen weken.

... Dat de journalist van Delft op Zondag met de initialen ‘KF’ op ‘objectieve’ wijze meende dat dit voorpaginanieuws was, is wel bijzonder of zouden er andere belangen een rol spelen?

Toen dacht ik: ‘als ik één dag burgemeester zou zijn, zou ik een grote advertentie kopen in een weekkrant en de lezers eindelijk eens de juiste informatie geven. Ik heb de indruk, dat dit in betaalde advertenties standaard niet het geval is.’

Ik ben het verleden eens nagegaan en ik schat in dat het samenzijn nu zal duren tot de volgende ruzie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gokje wagen?


stadsbelangendelft.nl


maandag | 9 september 2013 | 00h01 | wk 37 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Delfiade"
"zaterdag 14 september 2013 op Molslaan om 10:00 CET
Op zaterdag 14 september vindt de Delfiade plaats. De bruisende feestdag in Delft, van, voor, met en door Delft(v)enaren en hun gasten.
De VVD staat hier ook met een kraam op de Molslaan, dus kom vooral langs."
vvddelft.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo