zondag | 14 juli 2013 | 14h41 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hatte van der Woude: Wie in de bijstand belandt, heeft het niet breed.'

"Motie "Werk moet lonen" bijna unaniem aangenomen"
"... Daarom dienden wij in de raad van 11 juli de motie "Werk moet lonen" in die raadsbreed werd aangenomen. In de hoop om op korte termijn de zelfstandigen enig soelaas te bieden werd deze motie door initiatiefnemers PvdA, VVD en D66 opgesteld. Deze werd uiteindelijk mede ingediend door CU, Groenlinks en CDA en door alle partijen gesteund op Leefbaar Delft na."
vvddelft.nl


zondag | 14 juli 2013 | 11h05 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NAAKTSTRAND DELFT'

delft

"Re: he,he, eindelijk een bekeuring"
"Herman van der Helm reactie: Dit stukje had ik niet willen schrijven, maar heb besloten het toch te doen.
... Misschien is het voor ons naaktrecreanten wel een betere plek om naartoe te verkassen, want daar lopen we blijkbaar minder kans om vervolgd te worden."
naturismeforum.nl


zaterdag | 13 juli 2013 | 22h36 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Naaktstrand Nieuws
update van Herman van der Helm:'

"Continuering Story of Delft, Hedenmiddag lekker naar de Delftse Hout gegaan. Er waren circa 15 mensen, waarvan 9 bloot recreanten en vier stellen waarvan er maar een van het stel bloot was. Een van de recreanten had een zelfgemaakt vijgenblad voorgedaan in de vorm van een driehoek in een zekere kleur en lag lekker te zonnen. Na een uurtje kwam er een motoragent langs rijden die over het naaktstrand aan de achterzijde langs reed."
leefbaar-delft.nl


Hugo de bloot Axie weekend naaktstrand. Laat maar zien waar je voor staat mijn steun heb je. Beter dan schreeuwen vanaf de zijlijn.

— Bram Stoop (@StoopBram) July 13, 2013

zaterdag | 13 juli 2013 | 14h07 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Linda Böcker: De VVD is blij dat de wethouder de motie van VVD, D66 en CU uit november 2012 serieus heeft opgepakt'

"Eerste stap op weg naar rode loper Nieuwe Langendijk"
"Afgelopen donderdag is in de raadsvergadering besloten om het collegevoorstel voor de nieuwe inrichting voor de Nieuwe Langendijk uit te voeren.

Erg vreemd
... Op andere plekken staan sinds deze week nieuwe parkeerautomaten, terwijl daar straks geen bezoekers meer betaald kunnen parkeren! Erg vreemd en vooral onduidelijk allemaal. Daar komen we na de zomer nog op terug bij de wethouder."
vvddelft.nl


zaterdag | 13 juli 2013 | 12h32 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GroenLinks: Lucht langs A13 anderhalf keer te vuil'

delft

"... In 2002 was de A13 bij Overschie de eerste snelweg in Nederland waar vanwege de slechte luchtkwaliteit een 80 km zone werd ingesteld. Uit metingen van TNO blijkt dat de luchtvervuiling bij 100 km per uur 30 procent hoger ligt dan bij 80 km per uur."
rijnmond.nl


zaterdag | 13 juli 2013 | 07h46 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Axie weekend'

delft koffiehuis_20130713.jpg

"Met het weekend voor de boeg en als het meezit een mooi zonnetje zullen we de uitdaging weer aan moeten gaan. Ik roep een ieder op die de strijd nog aandurft, de blote kont tegen de krib te gooien. Of zoals Bram Stoop van Stadsbelangen ’t zo mooi formuleerde: Ik zie het nog gebeuren dat er een agent neergezwaffeld wordt in Delfse hout.

Het college van Delft vond het nodig ons zwart te maken. En nu worden hordes wijkagenten op ons losgelaten en stapels bonnen over ons uitgestrooid. En toevallig geen ID op zak, genoeg reden om je af te voeren en vast te zetten.

Ik denk dat we zullen moeten terug grijpen op een oud protest symbool. De ROZE DRIEHOEK.

Het motto van de Roze Zaterdag in Utrecht was vorige maand “Kom gewoon.” Dat is voor Delft een gepasseerd station. Actie! Actie! En nog eens Actie! Delft zal weten waar naaktrecreatie voor staat.

Zoals Delft te werk gaat wordt iedere zwempak een dwangbuis. Wij laten ons niet in een keurslijf dwingen. Vrijheid eisen wij. Vrijheid weer ons zelf te kunnen zijn. Laten zien wie we zijn."

Was getekend,
Hugo de Bloot (Delft)


vrijdag | 12 juli 2013 | 22h40 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Wanneer komt er een nieuwe en frisse lijsttrekker bij Stadsbelangen?
hfvh

'Aad Meuleman: Met alleen maar negatieve kritiek leveren komt onze stad niet vooruit.'

delft

"Stadsbelangen Delft op weg"
"Nog 8 maanden te gaan en dan zullen de gemeenteraadsverkiezingen 2014 worden gehouden. Het zullen bijzondere verkiezingen worden. Niet alleen vanwege het huidige landelijke politieke klimaat, maar zeker ook vanwege de huidige economische situatie. De landelijke politiek zal als vanouds weer invloed hebben op de keuze ..."
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 22h05 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: In ieder geval gunt onze fractie het CDA en D66 om blij te zijn.'

delft

"Blij met dooie mus"
"Wat waren ze blij tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2013. De fracties van het CDA en D66. Het was hun gelukt. Burgemeester Verkerk had op aandringen van deze fracties één zin geschrapt uit het handhavingsprogramma. De ‘bonnen quotum zin’ staat er niet meer in. Lovende kritieken op de websites van deze fracties."
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 17h16 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Leo Willijns: politiek heb je voor delft geen flikker bereikt met je gekanker'

delft

"Ik was er al ziek van maar ik dreig er nu zelfs doodziek van te worden"
"Reactie Leo Willijns: politiek heb je voor delft geen flikker bereikt met je gekanker.
Dat hele gedoe komt mij zo langzamerhand de strot uit. Ga lekker van je oude dag genieten in plaats van je ergeren over zaken waar je niets aan kunt doen. Mensen zijn er klaar mee namelijk. Jaren horen we niets anders en politiek heb je voor delft geen flikker bereikt met je gekanker."
onafhankelijkdelft.nl - reactie Leo Wllijns


vrijdag | 12 juli 2013 | 17h00 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Catherine Bij de Vaate: Een kennisstad investeert in studerende ouders! GroenLinks is blij met de toezegging van het college en de brede steun in de raad.'

delft

"Een kennisstad investeert in studerende ouders!"
"GroenLinks heeft het gisteren in de raad voor de studerende ouders opgenomen. Studerende ouders hebben meer kosten en minder te besteden dan niet studerende ouders. GroenLinks is blij met de brede steun in de raad voor haar voorstel ..."
delft.groenlinks.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 16h45 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'David van Dis: De CDA fractie heeft ingestemd met het verbeterplan van CDA wethouder Milène Junius voor de Nieuwe Langendijk.'

delft

"Laatste raad voor het zomerreces"
"Afgelopen raadsvergadering was de laatste voor het zomerreces. Blijkbaar is iedereen aan vakantie toe, want ondanks 8 agendapunten, was de vergadering toch rond 22.30 uur al klaar. Ondanks de sneltreinvaart waarin de onderwerpen werden behandeld, zijn er toch een aantal voor het CDA belangrijke besluiten genomen."
cda.nl/zuid-holland/delft


vrijdag | 12 juli 2013 | 14h59 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Herman van der Helm: een zinloos kat-en-muisspel tussen de gemeente, politie en de naaktrecreanten.'

"Consternatie bij naaktlopers Delftse Hout na bonnenregen"
"De bonnenregen voor naaktlopers in de Delftse Hout zorgt voor verontwaardiging bij de naakt-recreanten. Dat stelt Herman van der Helm, die vaste klant van het (voormalige) naaktstrand en mede-oprichter van de Naturistische Zwemvereniging Delft is."
ad.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 14h44 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bas Verkerk: het bonnenquotum wordt geschrapt.'

delft

"Raad stemt in met oprichting Metropoolregio"
"SP, Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft stemden tegen.
De laatste twee fracties waren ook tegen een motie van STIP, PvdA, VVD en D66.
DAGELIJKS BESTUUR
Onafhankelijk Delft, SP en Leefbaar Delft de tegenstemmers.
BONNENQUOTUM
HUGO DE GROOTSTRAAT 59
KINDEROPVANG
ONDERSTEUNING
Alleen Leefbaar Delft stemde tegen.
HAMTUNNEL
NIEUWE LANGENDIJK
PLANTSOEN
HAMERSLAG
LOVENDE WOORDEN"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 12 juli 2013 | 12h36 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: GroenLinks is blij dat het college na het debat in de commissie heeft besloten de voorgestelde proef met de poller op de Nieuwe Langendijk niet uit te voeren.'

delft

"Proef met poller op Nieuwe Langendijk gaat niet door"
"... Wat GroenLinks betreft komt er van dit uitstel ook afstel, want wij vinden deze pilot in de vorm van het uitschakelen van de poller een heel slecht plan. Wat ons betreft is de beste oplossing van de slechte doorstroming op de Nieuwe Langendijk nog steeds – geen touringcars meer op de Nieuwe Langendijk."
delft.groenlinks.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 12h24 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: GroenLinks is heel blij met de nieuwe Beleidsregel Cultuurhistorisch waardevolle groengebieden.'

delft

"De Vries van Heijstplantsoen toch cultuurhistorisch waardevol groen"
"Een motie van GroenLinks en CDA om het De Vries van Heijstplantsoen de status van cultuurhistorisch waardevol groen te geven is door een nipte meerderheid van de gemeenteraad aangenomen."
delft.groenlinks.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 01h23 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Rob van Woudenberg: de parkeercontroleurs zijn een van de visitekaartjes van onze mooie gastvrije stad'

"Bonnenquotum geschrapt!"
"In de vergadering van de commissie 'Bestuur, Leefomgeving & Duurzaamheid' van 25 juni j.l. maakte het CDA bezwaar tegen de in het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgenomen eis dat in 2013 'tenminste 39.850 bonnen moeten worden uitgeschreven voor parkeerders die niet of onvoldoende hebben betaald voor parkeren."
cda.nl/zuid-holland/delft


vrijdag | 12 juli 2013 | 01h08 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jessica van Vugt: Er zijn echter verschillende regelingen beschikbaar waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt.'

delft

"Hulp voor ondernemers"
"De PvdA is in de Gemeenteraad opgekomen voor de toenemende groep ondernemers die vanwege de economische crisis in financiële problemen komen. Steeds vaker komen zij onder de armoedegrens en moeten hun bedrijf stopzetten om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning."
pvdadelftmiddendelfland.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 00h49 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Huub Halsema: D66 is blij dat de burgemeester het quotum heeft verscheurd.'

"Burgemeester verscheurt bonnenquotum"
"Op aandringen van D66 en CDA heeft burgemeester Bas Verkerk tijdens de raadsvergadering het 'streefgetal' van 39.850 fiscale parkeerbonnen geschrapt. D66 is hier blij mee, want het schrappen ervan komt het gezag van parkeercontroleurs en dus het vertrouwen in de lokale overheid ten goede."
d66delft.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 00h30 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anne Viruly: STIP ziet deze straat in de toekomst uitbloeien tot een straat met galeries, cafeetjes en winkeltjes'

"Nieuwe Nieuwe Langendijk"
"De gemeente pakt de Nieuwe Langendijk aan. Wat nu hoofdzakelijk een parkeerstraat is, wordt echt deel van de Delftse wandelroute. In plaats van een smalle stoep vol fietsenstallingen komt er een lege, brede stoep. In de middenberm staan er geen auto’s meer geparkeerd, maar is er volop plek voor terrassen."
stipdelft.nl


vrijdag | 12 juli 2013 | 00h16 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Onbegrijpelijk posterplakverbod"
"STIP heeft zich vanavond uitgesproken tegen een posterplakverbod in de Hamtunnel. Het college trekt deze legale plakplek in, ten behoeve van een kunstwerk. STIP vindt het onbegrijpelijk; juist in tijden waarin de culturele sector het zwaar heeft, moet de gemeente met hen meedenken. Essentiële adverteermogelijkheden wegnemen, hoort daar niet bij."
stipdelft.nl - Anne Viruly


donderdag | 11 juli 2013 | 21h35 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Ook Delft wordt doodziek van je. Kwestie is afgedaan, klaar. Stap anders uit de politiek.
hfvh

'Martin Stoelinga: ik was er al ziek van maar ik dreig er nu zelfs doodziek van te worden, van de Gondelaffaire.'

delft od_logo_20130711.jpg

In de raadsvergadering van vanavond treedt Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft alleen op als politiek leider. Stoelinga en Koppen zijn weer eens niet aanwezig en lijken afgehaakt.

"Van zalfjes, pleisters en rolletjes verband, De ondergang van de Delftse politiek PVDA, Groen Links, VVD."
onafhankelijkdelft.nl


donderdag | 11 juli 2013 | 15h45 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'KOM SNELLADEN'

delft

"NETWERK"
"Fastned geeft mensen die elektrisch rijden de vrijheid! Fastned bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van tweehonderd snellaadstations direct langs de snelweg. ‘Fastned’ten is daarmee net zo makkelijk als benzine tanken."
fastned.nl


Ik stel voor, de naaktlopers op de tribune raadsvergadering. Ben benieuwd wie er aanstoot aan geeft.

— Bram Stoop (@StoopBram) July 11, 2013

woensdag | 10 juli 2013 | 23h47 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hallo DELFT: breng hier je stem uit!'
hfvh

'Petitioning Mayor, aldermen and councilmembers of the city of Delft'

delft

"Mayor, aldermen and councilmembers of the city of Delft: stop discriminatory witchhunt violating civil rights of DelftseHout nudists
Petition by Ad Schuring delft, Netherlands"
change.org


woensdag | 10 juli 2013 | 22h16 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Verslag commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte dinsdag 9 juli"
"... De poller maandenlang omlaag zetten, ziet een aantal fracties, waaronder Stadsbelangen, SP en GroenLinks niet zitten. Zij vrezen dat daarmee het autoluwe gebied de das wordt omgedaan.
Graniet / Marketingprofiel / Groengebieden / De Smaragd"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


woensdag | 10 juli 2013 | 20h52 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Nieuwe fractievoorzitter CDA Delft"
"David van Dis is met ingang van 10 juli 2013 de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Delft. Daarmee volgt hij Ineke van Geenen op die deze taak het afgelopen jaar heeft vervuld."
cda.nl/zuid-holland/delft


woensdag | 10 juli 2013 | 19h44 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ineke van Geenen: de potentiële mogelijkheden van zorg en techniek via bijvoorbeeld een iPad wel moet gaan landen.'

delft

"Verslag: Ronde Tafel Wonen en Zorg voor Ouderen"
"Afgelopen maandag 8 juli organiseerde het CDA Delft i.s.m. Pieter van Foreest een Ronde Tafel over het onderwerp Wonen en Zorg voor Ouderen. Naast de hoofdsprekers Mona Keijzer (Tweede Kamerlid, CDA), Raimond de Prez (wethouder wonen, zorg en welzijn Delft, PvdA) en Ellie Ham (Locatiemanager Pieter van Foreest), namen vertegenwoordigers deel van verschillende organisaties als ouderenbonden, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties."
cda.nl/zuid-holland/delft


woensdag | 10 juli 2013 | 18h45 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lennart Harpe: Graniet is minder duur in aanschaf en onderhoud'

delft granieten_bestrating.jpg

"College van B&W schrapt hardstenen lopers in Spoorzonegebied"
"Uit de gisteravond gehouden vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is goed nieuws te melden. Het college van B&W ziet uiteindelijk toch af van de aanleg van hardstenen lopers in het Spoorzonegebied. In samenspraak met stadsbouwmeester Wytze Patijn en stedenbouwkundige Joan Busquets is nu gekozen voor lopers van graniet."
vvddelft.nl


woensdag | 10 juli 2013 | 17h26 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Emmy Klooster: We richten ons met onze activiteiten op de meer kwetsbare inwoners en groepen.'

delft

"Nieuwsbrief extra editie over Participe Delft"
"Breed Welzijn Delft (BWD) krijgt een nieuwe naam. En dat niet alleen: door de aansluiting te zoeken met Participe, een innovatieve Zuid-Hollandse organisatie die voorop loopt in de wereld van zorg en welzijn, kan de Delftse welzijnsorganisatie meer betekenen voor de stad en haar inwoners. In dit dubbelinterview bespreken Emmy Klooster (directeur) en Willem Draaisma (de nieuwe bestuurder) de voordelen en achtergronden van deze samenwerking."
participe.nu


woensdag | 10 juli 2013 | 16h18 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ron Witsenboer: GroenLinks heeft het nieuws over de overname in de krant moeten lezen.'

delft ron_witsenboer_001.jpg

"Vraagtekens bij overname van Breed Welzijn Delft"
"Het bericht in de krant over de plotselinge overname van Breed Welzijn Delft door Participe roept bij GroenLinks vraagtekens op. Breed Welzijn Delft (BWD) is per direct overgenomen door de organisatie Participe. De BWD is voor de gemeente belangrijk voor de uitvoering van het welzijnswerk ..."
delft.groenlinks.nl


woensdag | 10 juli 2013 | 16h04 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Politie razzia’s op voormalig naaktstrand Delftse Hout"
"Herman van der Helm:
... de politie is de afgelopen vijf dagen fiks aan het bekeuren op het naaktstrand.
Enkele minuten later komen er vijf agenten op de fiets en beginnen ons te bekeuren.
Nadat de agenten weg waren komen er circa tien minuten later weer twee op de fiets.
Een agente kwam mij de tweede bekeuring van die dag uitdelen.
Een halfuurtje later komen er weer zes agenten op een fiets en ook nog een op een brommer."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


woensdag | 10 juli 2013 | 14h57 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: De uitgeschakelde poller zal leiden tot sluipverkeer dat van oost naar west gaat.'

delft vrouwjuttenland-000_011117_001_a.jpg

Delft, Vrouwjuttenland. Eind 2001 waren de pollers in aanleg, alleen verkeersborden verboden de toegang tot het autoluwe gebied.

"Gaat de autoluwe binnenstad op de helling?"
"GroenLinks is geen voorstander van de pilot die het college wil uitvoeren met de poller op de Nieuwe Langendijk. Het college stelt voor de poller op doordeweekse dagen uit te schakelen, zodat touringcars ongehinderd door kunnen rijden. En daarmee ook alle andere auto's, busjes en vrachtverkeer."
delft.groenlinks.nl


woensdag | 10 juli 2013 | 14h04 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"VVD tevreden over Regionale Ontwikkelingsmaatschappij"
"In de commissie Middelen en Economie van 4 juli gaf het college de commissie de kans opmerkingen te maken over de opzet en inrichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). In andere delen van het land zijn deze investeringsmaatschappijen een groot succes; alleen Zuid-Holland had er geen."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos


woensdag | 10 juli 2013 | 00h00 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"VVD gaat akkoord met de jaarrekening 2012"
"In de commissie Algemeen van 3 juli bespraken wij de jaarrekening van 2012. De VVD is tevreden dat het jaar 2012 met een positief resultaat is afgesloten. Over het geheel genomen laat het college zien dat het koers houdt om de begroting sluitend te houden terwijl Delft moet bezuinigingen. De VVD plaatst echter wel een aantal kanttekeningen bij de jaarstukken van 2012."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos


dinsdag | 9 juli 2013 | 18h11 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Buurtcomité Indische Buurt: Gefeliciteerd?"
"... Nou ja, burgers en groeperingen die lastig zijn en al bijna 10 jaar ageren tegen misstanden biedt je toch nooit in een of andere vorm excuus aan! Dat is een zwaktebod? Waar hebben we dat meer ervaren?"
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


dinsdag | 9 juli 2013 | 17h47 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'In 2012 is maar 2% van de verwijderde weesfietsen opgehaald bij het fietsdepot Haaglanden'

delft

Fietsdepot Haaglanden

"Fiets stallen bij station Delft"
"Het college heeft besloten om bij station Delft de maximale stallingsduur van fietsen te verkorten van 28 tot 14 dagen. De gemeente wil tegengaan dat fietsers hier langdurig hun fiets stallen en zo plekken bezet houden. Die plekken zijn immers bedoeld voor dagelijks gebruik door openbaar vervoerreizigers."
delft.nl


dinsdag | 9 juli 2013 | 17h16 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Museumdirecteur Stanley Bremer: "We hebben een grote staande boeddha goed kunnen verkopen.'

delft

"Wereldmuseum verkoopt deel collectie voor zen-tuin"
"Het Rotterdamse Wereldmuseum heeft een deel van de collectie verkocht om te kunnen investeren in een terras aan de kade. Het gaat niet om de gemeentecollectie, maar om de collectie van de Vrienden van het wereldmuseum, dit is een groep particuliere investeerders."
rijnmond.nl


dinsdag | 9 juli 2013 | 16h07 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Welcome to the port of Rotterdam'

delft

"Rotterdam, the gateway to Europe!"
"It is the first port of call for more than half of all deep-sea services to Northwest Europe. This makes Rotterdam the fastest and most efficient option for many destinations in Europe."
changeyourperspective.com


dinsdag | 9 juli 2013 | 15h04 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'ouder ideaal van architect Carel Weeber ... het ‘wilde wonen’, nieuw leven in te blazen.'

delft

"Droomhuizen en luchtkastelen"
"De een z’n nachtmerrie is de ander z’n droom. Door de crisis worden veel van de grote nieuwbouwprojecten die op stapel stonden afgelast of op de lange baan geschoven. Maar, nu de grote bouwers en projectontwikkelaars ‘geschoren’ worden en doodstil blijven zitten, vestigen veel gemeentes hun hoop op particulieren: dan verkopen ze hun grond wel in kleine stukjes, aan particulieren die vervolgens daarop zelf hun ‘droomhuis’ mogen bouwen."
ruimtevolk.nl - Pieter Hoexum


dinsdag | 9 juli 2013 | 14h34 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Vergadering Gemeenteraad 11-07-2013'

delft

"AGENDA"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 9 juli 2013 | 13h41 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'D66-fractievoorzitter Salima Belhaj vindt dat de financiële steun van de gemeente de stad te weinig oplevert.'

delft

"Collegepartij D66 blokkeert bouw nieuw Feyenoordstadion"
"Coalitiepartij D66 Rotterdam heeft de steun aan de bouw van een nieuw Feyenoordstadion ingetrokken. De risico's van de gemeentelijke garantstelling van 165 miljoen euro vindt de partij te groot."
elsevier.nl - Servaas van der Laan


Martin Stoelinga weer heerlijk thuis! Gaat goed.Alle fans: BEDANKT VOOR JULLIE BERICHTEN ♡♡♡♡♡♡♡

— JOLANDAGAAL/GALA (@JOLANDAGAAL) July 8, 2013

maandag | 8 juli 2013 | 15h05 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'PVDA-DELFT NIEUWSBERICHTEN'

delft doz_20130707_pvda_nieuwsberichten.jpg

delftopzondag.nl - DOZ pagina 24-25


@PolitiekDelftnl Geen winkel in delft die de pan verkoopt voor € 67,99. Morgen afhalen bij AH.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) July 8, 2013

maandag | 8 juli 2013 | 09h29 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Alfred Brans tegen Bas Verkerk: U bent niets anders dan de Rudolf de Mepsche van de 21ste eeuw.'

delft

"Burger Bas Verkerk u bent de zaak niet meer meester."
"De Uw geschonken macht misbruikt u om de naakte bezoekers van de Delftse Hout te terroriseren. Iets anders kan ik van de door u aangestuurde acties niet maken. U bent niets anders dan de Rudolf de Mepsche van de 21ste eeuw. Rudolf wist dan nog 22 onschuldige zielen voor zijn helse gerecht te slepen. Uw agenten gaven de moed op na het uitschrijven van 8 nutteloze bonnen. 10 à 20 minuten zeker per bon . Tel uit uw winst. En dan waren de naaktrecreanten nog zo braaf om hun beurt af te wachten. Voor het zelfde geld had ik allang thuis gezeten om de rapen te garen. U raadt het al Alfred Brans kwam geeneens meer aan de beurt. Bij mij aangekomen wees ie nog wat fietsers terecht op het pad langs het water en fietste toen zelfs weg. En wij, wij zonden verder precies eender zoals wij geschapen zijn. De één groot en de ander klein.

Ik hoef die bon ook al niet meer. We hebben genoeg van die bonnen van u en ook van u.

Dit is de naakte waarheid en die durft u geeneens onder ogen te komen, in de Hout.
Mijn vraag aan u met uw portefeuille openbare orde en veiligheid: waarom bonnen blijven uitdelen, wanneer voor de uitspraak van de rechter, die in deze de bevoegde instantie is, de verbalisering van Herman van der Helm vrijdag 5 jullie ruim voldoende zal zijn.

Daarbij staat nergens een ge- of verbodsbord waaruit, wie dan ook, zou moeten of kunnen opmaken, dat er op eens niet meer bloot gelegen mag worden, daar waar dat voorheen wel toegelaten was. Dertig jaren lang. Schep duidelijkheid, of laat uw dienders de gasten in de Hout er maar eerst op wijzen, eer ze hen oppakken of verbaliseren. Ik wil weten of het op deze wijze wel kan en mag."

Alfred Brans


maandag | 8 juli 2013 | 00h24 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: met de vrijheid van meningsuiting in ons land, ben ik wel super blij.'

delft

"SOMMIGEN HEBBEN GELIJK, SOMMIGEN HEBBEN MEER GELIJK "
"... Mocht onze webmaster echter vinden dat iets misschien misplaatst is, dan verdwijnt de reactie in de tijdelijke spam bak, totdat iemand deze alsnog goedkeurt deze er weer uithaalt en weer op de site plaatst."
onafhankelijkdelft.nl


maandag | 8 juli 2013 | 00h03 | week 28 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: De oplossing is simpel. Geen hardsteen gebruiken. Maar gewone straatklinkers.'

delft

"CDA wethouder Milène Junius dreigt over stoeptegel te vallen"
"... Ook verwijst Junius naar de hardstenen ring ring rond het stadhuis. Maar blijkbaar heeft ze stront in haar ogen want die stenen zien er hier ook uit als door de ratten aangevreten. Dat zijn stenen van 7 cm dik en nog barsten daar de randen vanaf. Dus dikker is niet de oplossing. "
leefbaar-delft.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo