zondag | 7 juli 2013 | 21h31 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Piet Kampsprijs voor Leja van der Hoek'

delft

"Tijdens de voorjaarsvergadering van de VVD heeft Leja van der Hoek de Piet Kampsprijs gekregen. Sinds 2010 wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan iemand die in Delft woont of werkt en maatschappelijk en/of politiek actief is of is geweest, een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de stad, inspirerend optreedt en positief opvalt."
vvddelft.nl - Willem van Valkenburg


zondag | 7 juli 2013 | 02h12 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Citaat Bas Verkerk:
HEREN ONTMOETINGS PLAATS'

delft bas_verkerk_enige_lul_die_aanstoot_geelft_in_delft.jpg

queerlog.nl - Ad Schuring


zaterdag | 6 juli 2013 | 20h06 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'OD censureert reactie Dick Koning'

delft dick_koning_pvv_wilders_delft.jpg

Dick Koning lid raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimtelijke ontwikkeling.

"Interne machtstrijd gaande bij Onafhankelijk Delft"

"Vanmiddag plaatste Dick Koning een reactie op de website van OD.
(MARTIN BLIJFT IN DE POLITIEK Dick Koning: Ik ben daar helemaal niet blij mee)
Inmiddels is dat bericht gecensureerd en geheel van de website gehaald zonder melding van enige reden.

Kennelijk hebben de leden van OD geen individuele vrijheid om hun meningsuiting te publiceren. Jarenlang werd er geprocedeerd tot aan de hoge raad om te strijden voor vrijheid van meningsuiting.

Fractievoorzitter Jos van Koppen toont opnieuw gebrek aan niveau en bestuurskracht en zijn partij Onafhankelijk Delft lijkt nu al gesneuveld voordat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van start gaat. De redactie kreeg van een OD-insider te horen dat OD NUL zetels gaat halen in GR2014."

politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog redactie


zaterdag | 6 juli 2013 | 15h15 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'American Day Delft 2013'

delft sportring_000_american_day_delft_20120708_152853_a.jpg

Archieffoto American Day Delft 2012.

"Een leuke dag voor jong en oud. Met harley's en amerikaanse auto's en trikes. En......Zundappies Hele dag Live muziek!! dit jaar met Cuise controll!!!

07 juli 2013 van 11.00 tot 17.00 uur naar de American Day Delft op de sportring(brasserskade) in Delft."
am-day.hyves.nl


zaterdag | 6 juli 2013 | 14h01 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal:
MARTIN BLIJFT IN DE POLITIEK'

delft martin_stoelinga_dick_koning_2010_01_28_19_49_11_a.jpg

"Dick Koning
Ik ben daar helemaal niet blij mee.
Een hartinfarct grijpt de mens aan en de patiënt zal zich gaan realiseren de onzekerheid dat het leven een andere wending geeft. Lange tijd rust is een eerste vereiste om helemaal weer in het reine te komen.
Er zijn altijd mensen die denken laconiek en denken dat de patiënt weer volop in de running kunnen komen en zich niet realiseren wat voor impact dit op de mens heeft
Thuis zal de onzekerheid toe slaan vooral als Martin 5 minuten te laat thuis komt.
Patiënt met een hartinfarct kunnen alleen maar overweg met lotgenoten en kunnen de vragen en zorgen kwijt bij die lotgenoten.
Conclusie is, geef Martin de ruimte om weer tot zichzelf te komen. daarom zal terugkeer in de politiek een lange weg moeten gaan.
Dick Koning (lotgenoot)
commissielid Onafhankelijk Delft"
onafhankelijkdelft.nl


zaterdag | 6 juli 2013 | 13h19 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Brandligt ... zette daarmee de gemeenteraad maar ook aanwezige ambtenaren mr. M. Angenent, mr. drs. J. van der Hoest en drs. U. de Wreede grandioos voor lul.'

delft

"GroenLinks wethouder Brandligt mocht borden Naaktstrand weghalen"
"De naturistenvereniging heeft het kort geding tegen het weghalen van de bordjes naaktstrand verloren. In 1986 is de wet veranderd en geldt overal artikel 430a van het wetboek van strafrecht. Dat wil zeggen dat de Strafrechter bepaalt of er op dat moment, plaats en omstandigheden naakt gerecreëerd mag worden."
leefbaar-delft.nl


zaterdag | 6 juli 2013 | 11h17 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Maar Junius is zo stom om €25.000 uit onze gemeente kas te snaaien.'

delft

"Kunstwerk Hamtunnel onrechtmatige daad CDA wethouder Junius"
"CDA wethouder Miléne Junius steelt geld uit de gemeentekas voor een volkomen zinloze keramiek wand in de Hamtunnel. Een Novum. Een stelende wethouder hadden we nog niet. Stip en LD hadden 2 maanden geleden het plan voor een extra €55.000 voor een tweede keramiekwand in de Hamtunnel ter bespreking gevraagd."
leefbaar-delft.nl


vrijdag | 5 juli 2013 | 22h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Rechter: Wat niet officieel geopend is, kun je ook niet sluiten en vervolgens weer openen.'

"Naaktstrand Delftse Hout na kort geding niet officieel, maar wel geschikt"
"Gisteren stonden de NFN en de gemeente Delft voor de rechter in de zaak over het naaktstrand in de Delftse Hout. De rechter sprak vandaag uit dat het naaktstrand sinds 1986 niet officieel is aangewezen en verwierp het bezwaar van de NFN. Volgens de wet mag je behalve op officiële stranden echter ook bloot op ‘geschikte’ stranden. En dat is het strand in de Delftse Hout volgens de NFN ook."
nfn.nl


vrijdag | 5 juli 2013 | 14h51 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De bedoeling is dat De VAK vervolgens in gefuseerde vorm verzelfstandigt.'

delft westvest_007_009_unesco_ihe_vak_cafe_verderop_20130606_173847_a.jpg

"VAK reorganiseert"
"De VAK, centrum voor de kunsten, start een reorganisatie en gaat mogelijkheden voor fusie onderzoeken. Het college van Delft heeft hiermee ingestemd. Het college omarmt ook de ambitie om De VAK in een later stadium te verzelfstandigen. Doel is om De VAK om te vormen tot een sterke, financieel gezonde en flexibele organisatie."
delft.nl


vrijdag | 5 juli 2013 | 13h45 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Commissie Middelen en Economie"
"- Oprichting ROM stemt tot tevredenheid
- Compensatieregeling"
Aan het begin van de vergadering stond de ChristenUnie even stil bij de evaluatie van het college van de compensatieregeling OZB voor startende ondernemers. Dit jaar kwamen tien verzoeken binnen, waarvan er zeven werden toegewezen.
ris.delft.nl - Gemeenteraad


Kwestie van Oort/OD is onder de rechter, wij doen geen mededelingen tot er een oordeel is.

— JOLANDAGAAL/GALA (@JOLANDAGAAL) July 5, 2013

donderdag | 4 juli 2013 | 23h09 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fractievoorzitter Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft 'vergeet' prive voorgeschoten rekening advocaat ad € 7.651,28 aan Jeroen van Oort terug te betalen.' hfvh

delft markt_stoelinga_wit_koppen_engels_oers_oort_oers_a.jpg

Jos van Koppen vergadert wel ongevraagd (spion) mee, maar Jos verdomt later zijn eigen aandeel naar rato in de advocaatkosten bij te dragen. (foto Koos Bommele)

"Burgerbrief: fractieverantwoording 2012.pdf"
" Jeroen van Oort schrijft aan de raad:

de accountant - analoog aan (3) - raadsleden die financiële consequenties van politiek handelen uit hun privévermogen financieren en raadsleden die anderen daarvoor lijken op te willen laten draaien, nu over één kam lijkt te scheren.

Door eigen middelen in te brengen nu de fractie van Onafhankelijk Delft nog niet aan zijn verplichtingen jegens mijn Fractie/mij heeft voldaan (en voor het meerdere, dat niet door debiteuren gedekt werd), heb ik aan de verplichting van een niet-negatieve reserve voldaan. De vordering op de Fractie Onafhankelijk Delft is daarmee overgegaan van de Fractie Van Oort naar de natuurlijke persoon Van Oort. Daarmee is de reserve van de Fractie Van Oort op nul gekomen, conform de verordening en conform de tekstuele bevinding die de accountant bij mijn fractie opschreef."
ris.delft.nl - brief Jeroen van Oort


donderdag | 4 juli 2013 | 21h48 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NFN: Tijdens de zitting bleek al snel dat de gemeente het naaktstrand nooit officieel heeft aangewezen en daarom ook niet officieel kan opheffen.'

delft

"Update kort geding: Naaktstrand Delftse Hout heeft verrassende status"
"Op donderdag 4 juli stonden de NFN en de gemeente Delft voor de rechter in de zaak over het naaktstrand in de Delftse Hout. Naaktrecreanten komen al jaren op het strand en volgens de NFN kunnen ze dat ook gewoon blijven doen. Het kort geding dat vandaag diende heeft aan deze mening niets aan veranderd.
... De officiële uitspraak van het kort geding volgt morgen, vrijdag 5 juli, om 12.00 uur."
nfn.nl


donderdag | 4 juli 2013 | 21h31 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Commissie positief over jaarstukken 2012"
"De leden van de commissie Algemeen hebben woensdag 3 juli een positief advies gegeven aan de gemeenteraad over de jaarstukken 2012. Verschillende fracties complimenteerden het college met het behaalde positieve brutoresultaat van 13,6 miljoen euro. Dit leidt na verwerking van voorstellen voor budgetoverheveling en afrekening van exploitatiesaldi tot een positief nettoresultaat van 6,4 miljoen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 4 juli 2013 | 20h58 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Per saldo levert Stella dus meer energie op dan ze gebruikt, en is daarmee ‘energiepositief’.'

delft

"Stella: gezinsauto op zonne-energie"
"Vandaag heeft Solar Team Eindhoven ’s werelds eerste gezinsauto op zonne-energie gepresenteerd. Het studententeam van de TU in Eindhoven verschijnt met ‘Stella’ aan de start van de World Solar Challenge in Australië onder het motto ‘voor niets gaat de zon op’. Wij waren erbij en konden een eerste blik werpen op de auto met ruimte voor vier personen, een kofferbak en een actieradius van ruim 600 kilometer."
autovandaag.nl - Roel van Gils


donderdag | 4 juli 2013 | 20h06 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anne Viruly: na het sluiten van de Speakers, jongeren in Delft behoefte hebben aan een plek om uit te gaan.'

delft

"Kromstraat gekortwiekt"
"Er kan geen tweede “Bebop” in de Kromstraat komen. En ook geen nieuw cafe-restaurant. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot in de Raad van juni de ontwikkeling van de Kromstraat aan banden te leggen. STIP stemde tegen dit amendement. Volgens STIP maken uitgaansmogelijkheid in de Kromstraat de hele stad namelijk aantrekkelijker."
stipdelft.nl


@christine_bel Sterker Jos is ook een grote verrader van OD. Hij blokkeerde het enquette-onderzoek. #raad015 pic.twitter.com/6XDnznc9m8

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) July 4, 2013

015 Lokaal | Vergaderstilleven. Uw voorzitter is dorstig vanavond. pic.twitter.com/Hbu2F1TjS3

— Aad van Tongeren (@AadvanTongeren) July 3, 2013

@AadvanTongeren Nog steeds dure SPA op kosten van de gemeenschap. Waarom geen kraanwater? Lijkt mij een duurzame bezuiniging.

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) July 3, 2013

donderdag | 4 juli 2013 | 01h40 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: bestuurlijke incest zou verboden moeten worden. Het werkt niet. Het zijn allemaal tandeloze vergadertijgers.'

delft

"Gemeente griffie krijgt schuld niet vermelden nevenfunctie Wim de Koning"
"Stadsbelangen raadslid Wim de Koning heeft alles doorgegeven aan de griffie. Dus zij hebben fouten gemaakt. Ik geloof daar niks van. Maar ik zal het ze vragen. In feite kon niemand, sinds de verkiezingen van 2010 weten, dat Wim de Koning ambtenaar was. Dat is achteraf een kwalijke zaak omdat hij aan alle stemmingen heeft deelgenomen."
leefbaar-delft.nl

Redactie:
De heer W. de Koning is hoofd van de Afdeling Beleid bij de gemeente Brielle:
- Jeugdbeleid - Sportbeleid - Ouderenbeleid - Gezondheidsbeleid - Gehandicaptenbeleid - Vrijwilligersbeleid - Maatschappelijke dienstverlening en zorg - Accommodaties (sport en cultureel) - Lokaal onderwijsbeleid
Gemeente Brielle afdeling beleid


woensdag | 3 juli 2013 | 20h49 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Christine Bel: Nog te vaak is de gemeente onverbiddelijk als bv. uitkeringsgerechtigden een afspraak vergeten of hun statusformulier te laat inleveren'

delft

"Gemeente moet niet werken vanuit slechts regeltjes en papieren werkelijkheid maar ‘menselijke waarden’ meewegen."
"In de dienstverlening naar de burger toe moet de gemeente burgers serieus nemen en regels niet boven het doel ervan stellen. Zeker in het contact tussen overheid en de meest kwetsbare burgers is het van groot belang dat er aandacht blijft voor iemands achtergrondsituatie. Dit stelt zowel de Nationale Ombudsman Als het Instituut Sociaal Raadslieden in zijn jaarverslag. D66 Delft sluit zich daar van harte bij aan."
d66delft.nl


woensdag | 3 juli 2013 | 14h43 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Wim de Koning: het UWV totaal niet werkt'

delft

"Vraag aan Stadsbelangen raadslid Wim de Koning over zijn nevenfuncties"
"... Dat triggerde mij om te vragen waar jij werkt?
Daar jij bij mijn fractie en anderen er om bekend staat dat je enkel over je eigen werk in de commissie praat en het nooit over korfballen hebt, lijkt het erop dat je toch nog een betaalde baan hebt."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


woensdag | 3 juli 2013 | 13h51 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Verslag: commissie Samenleving en Volkshuisvesting dinsdag 2 juli 2013"

"Meerderheid voor uitbreiding starterslening
... dat iedereen tussen de 18 en 35 jaar straks voor woningen in heel Delft een starterslening kan aanvragen.

Jaarverslag 2012 van het Instituut Sociaal Raadslieden
... Met de Nationale Ombudsman concludeert het ISR ‘dat ambtenaren steeds meer in de rol van robot worden geduwd en dat hun denk - en handelingsvrijheid onder druk staat’.

Kunstwerk
Bij de bespreking over het kunstwerk in de Hamtunnel hekelde Leefbaar Delft het besluit van het college om ook de tweede wand in de tunnel van een keramiek te voorzien. De fractie vond dat het college de raad om de financiële middelen had moeten vragen. Ook STIP liet weten vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing van het besluit.

Kinderopvang
GroenLinks ... zou graag zien dat de verordening ook toestaat dat studerende ouders in aanmerking komen voor een bijdrage.

Sint Agathaplein
Lucas Vokurka: TOP, Delft Design, HYPO Kunstsuper, Kadmium, Stunt en Het Collectief moeten samen met Erfgoed Delft gaan kijken of ze hun voorstellen kunnen uitwerken tot een gezamenlijk plan. Als dat uitgewerkte plan niet aan alle criteria voldoet, wordt het gebouw verkocht."

ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 2 juli 2013 | 22h28 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Discussieavonden over het Verkiezingsprogramma'

"Op 9 juli en 16 juli zijn er twee avonden voor leden gepland waarbij we de eerste contouren van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 uitwerken. Op de eerste avond, 9 juli, zullen we voornamelijk over sociale vraagstukken praten en op de tweede avond, 16 juli, gaat het vooral over duurzaamheid, ruimtelijke ordening en groen. De avonden beginnen om 20.00 uur."
delft.groenlinks.nl - Paul de Graaf


dinsdag | 2 juli 2013 | 19h27 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stichting Sint Agathaplein: keuze bestemming gebouwen Nusantara.pdf'

delft stichting_sint_agathaplein_20130701.jpg

"Geachte College en leden van de Raad.
Met verbazing hebben wij kennis genomen van zowel het Juryrapport beoordeling plannen St. Agathaplein 4 als de brief van het College aan de gemeenteraad van 10 juni j.l. nr. 1307877.
Onze verbazing richt zich onder meer op de beoordeling per inhoudelijk criterium. Of de jury heeft niet goed geluisterd en de stukken niet goed gelezen, of in de verwerking ervan is iets fout gegaan."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 2 juli 2013 | 18h54 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De Nuna 7, voorzien van 6m² aan zonnepanelen, weegt 180kg en kan een snelheid behalen van 185km/u.'

delft

"Nuon Solar Team presenteert Nuna 7-zonneauto"
"Het Nuon Solar Team van de Technische Universiteit Delft heeft zijn zonneracewagen Nuna 7 gepresenteerd. Het voertuig, dat in oktober aan de World Solar Challenge 2013 zal meedoen, beschikt over vier in plaats van drie wielen en heeft een asymmetrisch ontwerp."
tweakers.net


dinsdag | 2 juli 2013 | 11h56 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: Mensen tweeten en facebooken dat het een lieve lust is.'

delft pvv_geert_wilders_martin_stoelinga.jpg

"Demagogen onder elkaar.
Geert Wilders: beste Martin, je moet je kiezers overtuigen van je conclusies."

"MASSAAL PROTESTEREN 21 SEPTEMBER ‘T PLEIN DEN HAAG"
"Dat de VVD met aanhang het minder of niet moeilijk heeft in deze barre tijden, moge duidelijk zijn, maar dat de Partij van de Arbeid is gaan samenwerken met de VVD, dat is toch wel heel apart. Alles om in de coalitie te komen. Zelfs je kiezers verraden. De bezuinigingen rijzen de pan uit en zo’n beetje heel Nederland is in opstand aan het komen."
onafhankelijkdelft.nl


dinsdag | 2 juli 2013 | 11h28 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Irene van Kaam: Opdrachtgevers kom uit je stoel en denk na over je rol als opdrachtgever.'

delft

"Gezocht: innovatief opdrachtgeverschap"
"Het duurt in Nederland gemiddeld zo’n zeven jaar voordat nieuwbouw of herontwikkeling klaar is. Waarom? De bottleneck zit niet alleen in de procedures en de kopersstaking, maar vooral in de processen. Dit bleek ook uit het onderzoek van het Watertorenberaad."
ruimtevolk.nl


dinsdag | 2 juli 2013 | 11h08 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: De ambtenaren hebben hun werk niet goed gedaan!!!'

delft

"GRONDPRIJZEN DELFT WORDEN VERLAAGD"
"Zoals ik ruim anderhalf jaar geleden al voorspelde en ook op aandrong is nu waarheid… De gemeente heeft de grondprijzen verlaagd. Nu kunnen we natuurlijk allemaal juichen, want dit maakt bouwen goedkoper en daarmee de huizenprijs( is dit echt zo dat moeten we maar afwachten), maar ik blijf erbij dat gemeenten geen ondernemertje moeten spelen..nu zie je wat ervan komt.."
onafhankelijkdelft.nl


dinsdag | 2 juli 2013 | 09h29 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Opstelten wil stadswachten herkenbaarder maken"
"De stadswachten krijgen voortaan allemaal hetzelfde uniform. Het pak moet in januari 2014 klaar zijn. Doordat het uniform overal gelijk is, moeten de zogeheten boa's beter herkenbaar worden, schrijft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer."
rijnmond.nl


dinsdag | 2 juli 2013 | 00h27 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Hart onder de riem voor geslaagde scholieren"
"Na het bekend worden van de examenuitslagen kregen de geslaagde scholieren in Delft onverwacht bezoek van ROOD jong in de SP. Nadat de scholieren de hartelijke felicitaties en een presentje met leuke snuisterijen voor het behalen van hun diploma in ontvangst hadden genomen werd er gesproken over de kabinetsplannen in het hoger onderwijs."
delft.sp.nl


dinsdag | 2 juli 2013 | 00h10 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Reunie Cafe Royal - De Bonte Os'

delft voldersgracht_010_reunie_cafe_royal_de_bonte_os.jpg

"Meld je nu aan voor de reünie"
"De datum van de reünie is bekend, 20 juli 2013. We hopen dat een ieder, oud of jong, zal komen en de reünie een succes maakt. Het begint om 16.00 uur, om 18.00 uur een buffet, met de complimenten van de Bonte Os en om 20.00 uur de partyband Re-Start. Wil je komen en heb je nog geen uitnodiging? Meld je aan via de knop hieronder of bel 015-8877587."
Meld je aan


maandag | 1 juli 2013 | 22h35 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: En de burgemeester weet precies dat hij er één op 4 mei één preventief liet oppakken. Dat durft hij dan wel.'

delft

"Debat aanvraag over slappe aanpak teruggekeerde Delftse Jihadstrijders"
"Ik heb de totaal ontwijkende antwoorden van VVD burgemeester Bas Verkerk ter bespreking gevraagd in de eerstvolgende commissie BLD. Die is pas op 11 september. Als ik iets ter bespreking vraag moet ik het altijd van een motivatie voorzien. Hier dan ... "
leefbaar-delft.nl


maandag | 1 juli 2013 | 22h21 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Ik heb 21 september PVV demonstratie in mijn agenda gezet"
"Ja, ik sta geheel achter de demonstratie van Geert Wilders tegen die Eurofiel Rutte. Ik ga naar het Plein. Dat is zeker. Net als vroeger demonstreren tegen de regering."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


maandag | 1 juli 2013 | 17h47 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"8 juli: Ronde Tafel over zorg en wonen voor ouderen in Delft"
"Maar het is niet altijd duidelijk hoe een en ander vorm is gegeven. Wat is er door de overheid geregeld, en wat door de gemeente? Moet het streven zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? En wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van zorg en wonen? Dat zijn een aantal vragen waarover op maandagavond 8 juli Mona Keizer (Tweede Kamerlid CDA), Raimond de Prez (Wethouder Delft, PvdA) en Ellie Ham van zorginstelling Pieter van Foreest over in gesprek gaan. U bent van harte uitgenodigd bij dit gesprek, van 19.00 uur tot 21.30 uur in de Bieslandhof (Beukenlaan 2, Delft). Door het beperkt aan plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dit kunt u doen via bertplatell@cdadelft.nl."
cda.nl/zuid-holland/delft


maandag | 1 juli 2013 | 10h55 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Stoelinga (70) in ziekenhuis na hartinfarct"
"... Momenteel verblijft de Delftse politicus in een Portugees ziekenhuis, verwacht wordt dat hij daar enkele weken moet blijven. Of hij daarna zijn werkzaamheden en politieke werk kan hervatten is nog met geen mogelijkheid te zeggen."
deweekkrant.nl


maandag | 1 juli 2013 | 01h02 | week 27 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Centenbak Drs Koppen is de grootste verrader van Onafhankelijk Delft'

delft jos_van_koppen_centenbak.jpg

"Integer opstappen"
"Hoe lang is de houdbaarheidsdatum van een integere politicus? En wanneer slaan loyaliteit en integriteit om in corruptie? Wiens belang prevaleert? Is dat het belang van de grondbeginselen van de partij? Of van de gepeilde virtuele zetels van Maurice de Hond? Van de partijkas? Het gezamenlijke belang van de betrokken politici misschien? Of uiteindelijk toch wel het belang van alle burgers en de BV Nederland? Wie zal het zeggen?"
deondernemer.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo