zondag | 23 juni 2013 | 17h06 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Adriaan van Buuren: Het wordt tijd dat je de politiek gaat verlaten omdat je een blamage bent voor Delft.'

delft http://www.politiekdelft.nl/kop_americano3.jpg

"zondag 29-01-2006
INGEZONDEN en OPEN BRIEF
Adriaan van Buuren bericht Martin Stoelinga
onderwerp: "Sympathieke actie: Bidden voor Delft"

... Wat moet je met die treurige lijst van kandidaten van jou? De LEUGENAAR Stoelinga, een SOCIALISTISCHE COMMUNIST De Wit en een heuse NEPPROFESSOR.

... Wat wil je nou? Moet dit zooitje volk Delft gaan leiden met een gejat programma ...

Laat me niet te hard lachen want dan blijf ik erin!"

politiekdelft.nl - brief Adriaan van Buuren


zondag | 23 juni 2013 | 16h09 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft jan_de_wit_rv_20130613_daf_raf_2.jpg

Gefrustreerde Delftse atoom-ingenieur Jan de Wit van Leefbaar Delft trapt weer eens flink ongenuanceerd op zijn gaspedaal. hfvh

'Jan de Wit: Op 7 mei publiceerde ik Corpsballen laten VMBO leerlingen stof happen'

delft

"Debat overlast Corpsballen Lustrum verbouwing in Grotius VMBO"
"... D66 wethouder Vokurka heeft de gemeenteraad niet geinformeerd over het probleem dat ontstond toen de verhuizing van het Grotius VMBO naar de Brasserskae niet doorging. Toen had had hij tegen het DSC moeten zeggen: ga maar op zoek naar een nieuwe locatie voor jullie Lustrum want het gebouw blijft voorlopig in gebruik."
leefbaar-delft.nl


zondag | 23 juni 2013 | 14h27 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gemeente toont goede wil. Eerst de uitkomst van het gesprek tussen Holland en Guldemond maar eens afwachten.' hfvh

delft

"Holland Kinderopvang onbehoorlijk tegengewerkt door College"
"... Onder dwang van de commissie heeft Stip wethouder Guldemond aanstaande donderdag snel een afspraak met hem gemaakt. Maar dat zal wel weer een informatief éénrichtingsgesprek worden."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


Verhelderend stukje in #NRC over studentencorps in #grotius gebouw. pic.twitter.com/4FIqs5tlhk

— Christine Bel (@christine_bel) June 22, 2013


Whiting:
'Meuleman werd bij het Grotiuscollege als een kleine kwajongen weggestuurd.'


zaterdag | 22 juni 2013 | 12h53 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Museumdepot verkocht"
"Na een selectieprocedure van bij elkaar een kleine acht maanden heeft het Rijk op 20 juni het voormalige depot van het Legermuseum aan de Paardenmarkt aan een nieuwe eigenaar overgedragen."
deweekkrant.nl


zaterdag | 22 juni 2013 | 00h53 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Oplossing: één GROTE sociale stadspartij die goed is voor minstens negen zetels. Maar met de haantjes Stoelinga, Meuleman en de Wit was dat altijd onmogelijk. Ikke, ikke en ikke. Coalitie kreeg dus de macht. hfvh

'Jan de Wit: De coalitie bestaat uit D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Stip en gedoogpartner VVD.'

delft

"College bezuinigt nog geen sigaar"
"Burgemeester Bas Verkerk is niet van plan om maar één sigaar uit zijn eigen doos te bezuinigen. Heel de gemeente moet bezuinigen en de lasten voor de burger gaan stelselmatig omhoog. Maar mijn motie om 5 ton op de bestuurskosten van het college te bezuinigen kreeg alleen de steun van de SP en OD."
leefbaar-delft.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 19h22 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit extreemlinks geworden?' hfvh

delft jan_de_wit_rv_20130613_daf_raf.jpg

"Vrachtwagenchauffeur maakt propaganda voor DAF?"
"Een lezer van de website politiekdelft.nl maakte de redactie attent op het DAF T-shirt. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 13 juni droeg de fractievoorzitter van Leefbaar Delft een t-shirt met een DAF logo. Bij nader beschouwen klopt dat logo niet. Misschien dat Jan de Wit daar zelf duidelijkheid over wil verschaffen."
DAF of RAF


vrijdag | 21 juni 2013 | 16h30 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Zogenaamde geheime informatie aan raadsleden past niet meer in een transparante democratie. Fvz. Drs. Kopjes van OD is er trots op en ontleent er zijn status aan.' hfvh

'Aad Meuleman: Vreemd dat een gedeelte van de gemeenteraad beschikt over vertrouwelijke informatie'

delft

"Geheime informatie"
"In de commissie SVR van afgelopen dinsdag heeft wethouder Junius in beslotenheid een mededeling gedaan. De aanwezige commissieleden konden hier kennis van nemen. Als fractievoorzitter kon ik in verband met een ander overleg op hetzelfde tijdstip, deze stond al eerder vast, niet deelnemen aan deze, op het laatste moment ingelaste, besloten vergadering."
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 15h56 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Milène Junius gekozen tot lijsttrekker CDA Delft!"
"Na een open sollicitatieprocedure is op woensdag 19 juni j.l. tijdens een geanimeerde Algemene Ledenvergadering de lijsttrekkersverkiezing gehouden en is Milène Junius unaniem en eenduidig door de aanwezige leden gekozen als lijsttrekker van het CDA Delft op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Milène Junius is sinds 2010 CDA wethouder Economie, Vervoer, Spoorzone en Cultuur."
cda.nl/zuid-holland/delft

Hi Milene
De redactie van politiekdelft.nl feliciteert je met je unanieme verkiezing tot lijstrekker CDA in GR2014.
harrie fruyt van hertog


vrijdag | 21 juni 2013 | 15h09 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Politiek, doe eens iets nuttigs.
Verbied zwaar verkeer in binnenstad!'
hfvh

delft breestraat_000_italiaanse_bus_vast_op_brug_foto_guidovdwedden_1.jpg

delft breestraat_000_italiaanse_bus_vast_op_brug_foto_guidovdwedden_2.jpg

Italiaanse bus vast op brug Breestraat. Foto's Guido van der Wedden.


vrijdag | 21 juni 2013 | 14h22 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Afscheid van zittende en benoeming van nieuwe bestuursleden bij het CDA Delft"
"Michiel Simons, Gerrit Jan Valk en Dominique Joskin hebben tijdens de ALV op woensdag 19 juni afscheid genomen als bestuursleden van het CDA Delft. Voorzitter Hans Kolkert sprak elk van de heren toe en dankte hen voor hun inzet en bijdragen aan de lokale afdeling. Tijdens die ALV werden Stefan Suurmond als penningmeester en Nick van Schaik , die momenteel actief is binnen het CDJA, als secretaris benoemd. Lisette de Jongh Swemer die tot dat moment secretaris was, wordt nu algemeen bestuurslid met bijzondere aandacht voor ledenzorg en gaat als campagnecoördinator optreden."
cda.nl/zuid-holland/delft


vrijdag | 21 juni 2013 | 13h58 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bert Vogel: Een goed voorbeeld hiervoor is het Rotterdam Climate Initiative.'

delft

"Vele schouders onder duurzaamheid"
"Duurzaamheid nastreven is in Delft bepaald geen leeg voornemen. Er wordt ook geen simpel einddoel nagestreefd: Delft gaat voor volledig energieneutraal. De gemeente kan dat niet alleen; zij veroorzaakt slechts 2% van de CO2-uitstoot. De duurzame klapper moet dus komen van de bedrijven, de particuliere huizenbezitters of bijvoorbeeld de kennisinstellingen. Daar is echter wel een rol in weggelegd voor de gemeente."
stipdelft.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 06h11 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'uitnodiging DSC voor BUURTBORREL'

delft

Na het uitstappen in Delft opnieuw de trein in om binnen te komen.

"Als bewoner van de Olofsbuurt en Westerkwartier was ik uitgenodigd om onder het genot van een drankje een kijkje te nemen op het lustrumterrein op het Hugo Grotius College. Elke bezoeker werd bij binnenkomst begroet door het bestuur van het DSC, het Delfts Studenten Corps.

Op 13 juli start hier voor de 33ste keer het grootste studentenevenement van Nederland. Tijdens de rondleiding werden mijn vragen netjes beantwoord. Er zijn constructieve berekeningen voor de buizenconstructie, ook is er een asbestrapport en voor de rest geloofde ik het wel. Eerder had ik al uit betrouwbare conciergebron dat er weinig aan de HAND was.

Raadsleden Anne Viruly en Jan de Wit kwamen POOLSHOOGTE nemen, vroege vogel Aad Meuleman heb ik niet meer gezien. Whiting schrijft in een reactie op de SB site: dhr. Meuleman werd bij het Grotiuscollege als een kleine kwajongen weggestuurd. Logisch, speurneus Meuleman kwam een dag te vroeg."

politiekdelf.nl - harrie fruyt van hertog


Grote belangstelling op buurtborrel #lustrumDSC, alom ontzag voor t verzette werk, de gekke thema's en.. de treinen! pic.twitter.com/5aDfPW03jD

— Anne Viruly (@AnneViruly) June 20, 2013

vrijdag | 21 juni 2013 | 05h27 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: Omdat de signalen van overlast bleven aanhouden, is onze fractie zelf polshoogte gaan nemen'

delft

"Niets aan de hand?"
"Ondanks alle signalen vanuit de praktijkschool, dat overlast wordt ervaren van de voorbereidingen voor het studentenfeest in juli 2013, blijft de directie van de school ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Het gaat allemaal prima en iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ook het college, als antwoord op onze schriftelijke vragen (zie link http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=4661), is die mening toegedaan."
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 05h08 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lucas Vokurka: dat er niets aan de hand was en dat er geen enkele overlast zou zijn.'

delft

"Delfts gemeenteraadslid geweigerd bij school van superfeest Corps"
"Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft is niet welkom op het Grotius College. Het raadslid wilde poolshoogte nemen op de school omdat hij had gehoord over overlast die leerlingen ondervinden door een verbouwing. Meuleman werd de toegang geweigerd door een medewerker van de school."
omroepwest.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 04h23 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Conclusie: winnen van de overheid blijft moeilijk en ook na lange tijd procederen meestal verliesgevend.' hfvh

'Joëlle Gooijer: ik maak me er zorgen over wanneer rechtspraak leidt tot exorbitant hoge kostenposten'

delft

"Raadsvergadering 13 juni jongstleden"
"We mogen ons gezegend weten te leven in een democratische rechtsstaat. Waarin vrijheid van meningsuiting geldt, waarin door burgers gekozen volksvertegenwoordigers regeren, waar openbaarheid van bestuur geldt. En waarin rechters oordelen over recht en onrecht, in vaak complexe situaties. Maar ik maak me er zorgen over wanneer rechtspraak leidt tot exorbitant hoge kostenposten of tot eindeloze gevechten. Zoals in de Gondelaffaire gebeurd is. Daarvoor is de democratische rechtstaat niet bedoeld. Donderdag heeft ook de ChristenUnie ingestemd met het voorstel tot afronding van de gondelaffaire. Dit voorstel gunt Martin Stoelinga een grote som geld die recht moet doen aan de hoge proceskosten die hij de afgelopen 9 jaar heeft moeten maken. Om tot dit bedrag te komen, zijn veel gesprekken gevoerd. In die gesprekken is ook erkend dat de gondelaffaire een zeer grote wissel op het leven van een aantal mensen heeft getrokken. Wederzijdse erkenning daarvan is in mijn ogen het begin van een oplossing die verder reikt dan de som geld waarover de Raad afgelopen donderdag besloten heeft."
christenunie.nl


vrijdag | 21 juni 2013 | 03h52 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'powned.tv: Volgens burgervader Bas Verkerk wordt de plek veel gebruikt voor zogeheten 'commerciële homoprostitutie'.'

delft

"Naturisten in het hemd gezet #Naakt"
"De gemeente Delft wordt door de Naturisten Federatie Nederland voor de rechter gesleept. Reden van deze actie is dat de gemeente niet wil dat de naaktrecreanten nog langer op het strand van Delftse Hout hun broekvlees opvoeren. De federatie trekt dit niet en onderneemt stappen."
powned.tv


donderdag | 20 juni 2013 | 12h51 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Utrecht krijgt grootste fietsenstalling ter wereld"
"Een verhoogd plein met daaronder een fietsenstalling met plaats voor 12.500 fietsen. Zo gaat Stationsplein oost in Utrecht eruit zien. Naast Stationsplein west wordt Stationsplein oost één van de twee nieuwe volwaardige entrees van Utrecht Centraal. Het is een verhoogd plein met daaronder een grote fietsenstalling voor 12.500 fietsen."
verkeersnet.nl


donderdag | 20 juni 2013 | 11h09 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NFN: in kort geding ... om het onjuiste gedrag van de gemeente te kunnen corrigeren.'

delft

"NFN start kort geding tegen Delft"
"De NFN gaat een kort geding starten tegen het besluit van de gemeente Delft om het naaktstrand in de Delftse Hout niet langer een officiële status te laten hebben. Daarmee moet een einde komen aan de onduidelijkheid voor de naaktrecreanten die nu graag in de Delftse Hout vertoeven."
nfn.nl


woensdag | 19 juni 2013 | 22h45 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Blijkbaar denkt Verkerk dat het wel overwaait.'

delft

"Burgemeester Verkerk neemt Jihad Jordi in bescherming"
"Ik vroeg of Verkerk Jihad Jordi gelijk te arresteren en verhoren. Ik krijg daar dus geen bevestigend antwoord op. Wordt Jordi soms in de burgemeesterskamer op de thee uitgenodigd? Als ik het uitgebreide interview dat laatst Nederlandse Jihadisten aan Trouw gaven lees, dan is Jordi blijkbaar te slap om te vechten."
leefbaar-delft.nl


Net unaniem door leden CDA Delft gekozen tot lijsttrekker gemeente raadsverkiezingen 2014. Zin in!! #delft

— Milène Junius (@MileneJunius) June 19, 2013

woensdag | 19 juni 2013 | 19h41 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'SP Delft: Daarom willen we u vragen om een paar minuten te nemen om onze enquête in te vullen.'

"Bent u 65-plus?"
"Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. De landelijke overheid en de gemeente bezuinigen flink, waardoor bijvoorbeeld ziektekosten steeds duurder worden. Maar aan de andere kant wordt ook op pensioenen gekort. De SP wil graag weten of Delftse 65-plussers nog goed kunnen rondkomen, en van welke bezuinigingen zij last hebben."
delft.sp.nl


woensdag | 19 juni 2013 | 17h53 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Bestemming015 is een multidisciplinair festival"
"op verschillende locaties in en rond de Spoorzone. Binnen en buiten. Vaststaand en reizend. Jong en oud. Alle disciplines. Het spannend stuk Delft transformeert de komende jaren naar een prachtige boulevard dwars door Delft, waardoor vier aanliggende wijken fysiek met elkaar verbonden worden en de laatste trein bovenlangs rijdt in 2015. Bestemming015 leeft samen met bewoners van Delft toe naar deze transformatie."
bestemming015.nl


woensdag | 19 juni 2013 | 15h59 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: Natuurvriendelijke oevers zijn nodig om meer water op te vangen in de sloten.'

delft

"Natuurvriendelijke oevers in Delft Zuid Oost"
"Op verschillende plekken in Delft Zuidoost worden natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd. De oevers maken deel uit van het project Groen Blauw Delft Zuidoost en dragen bij aan wateropvang, waterkwaliteit en de natuur in de stad."
delft.groenlinks.nl


woensdag | 19 juni 2013 | 13h08 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Idee voor de Delftse Fiets-ambassadeur'

"Bas Verkerk is sinds kort ambassadeur voor de fietsveiligheid. In Japan kan je zien hoe ze fietsen veilig en ruimte beperkend ondergronds opbergen. De reis voor een orienterend bezoekje wordt eerdaags geboekt?"
politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog


woensdag | 19 juni 2013 | 12h25 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Rob van Woudenberg: we gaan die marathon volbrengen. Is het niet lopend, dan wandelend en desnoods kruipend.'

delft

"Rob van Woudenberg zal zijn trip naar Oeganda nooit vergeten"
"Fantastisch, geweldig, indrukwekkend, overweldigend. Rob van Woudenberg kan geen superlatief kiezen voor zijn trip naar Oeganda. Daarom gebruikt hij er maar vier als eenheid. De marathon die Rob enkele weken geleden in Oeganda voor het goede doel liep, heeft voor zijn bijdrage in zweet en tranen 17.000 euro opgeleverd."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


woensdag | 19 juni 2013 | 12h05 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Holland Kinderopvang verwijt de gemeente vriendjespolitiek'

delft

"Commissie deelt zorgen over Kromstraat"
"Het bestemmingsplan speelt volgens wethouder Pieter Guldemond in op de toekomst van de binnenstad, waarin behoud van en levendigheid in het historische deel van Delft met elkaar in balans zijn.
Meisjeshuis
mevrouw Van Bokhoven die naast het Meisjeshuis woont. Ze wees de commissie op de geluidsoverlast die zij ondervindt van de activiteiten in het Meisjeshuis. Het bestemmingsplan staat een uitbreiding van twaalf evenementen per jaar met versterkte muziek in de sociëteit toe. Van Bokhoven vreest dat de sociëteit een partycentrum wordt. Dat riep in de commissie veel vragen op.
Strandpaviljoen
In de commissie kreeg wethouder Guldemond de handen ook niet op elkaar voor het voorgenomen strandpaviljoen aan de grote plas in de Delftse Hout. ... De meeste fracties hebben vooral moeite met de omvang van het paviljoen.
ontwerpbestemmingsplan Noord-West 1
wordt als hamerstuk toegevoegd aan de agenda van de extra raadsvergadering van donderdag 27 juni.
Hugo de Grootstraat 59
Leefbaar Delft overweegt in de raadsvergadering van 11 juli een motie in te dienen tijdens de verdere bespreking van het bouwplan in het voormalige schoolgebouw Hugo de Grootstraat 59. ... Holland Kinderopvangverwijt de gemeente vriendjespolitiek, rechtsongelijkheid en het aanpassen van de regels tijdens de planontwikkeling van de voormalige school die na een prijsvraag werd toegewezen aan Hugo de Groot BV. ... Hij (red. Guldemond) beloofde de commissie op korte termijn in gesprek te gaan met de heer Holland en hij zegde een bestuurlijke reactie toe op de brief die Holland naar de gemeenteraad stuurde."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 18 juni 2013 | 23h23 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gemeente Nijmegen: Door het gebruik van e-scooters verbetert de luchtkwaliteit in de regio en neemt de geluidsoverlast af.'

delft

"Subsidie voor e-scooters nu ook voor particulieren"
"De gemeente wil bewoners van Nijmegen steunen bij de aanschaf van een elektrische scooter. Zij krijgen 30 procent van de aanschafwaarde terug met een maximum van € 750,-. Ook bewoners uit omliggende gemeenten die in Nijmegen werken of een opleiding volgen kunnen subsidie aanvragen. Voor ondernemers en organisaties uit Nijmegen geldt de regeling ook nog steeds."
nijmegen.nl


dinsdag | 18 juni 2013 | 22h00 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

TRANSPARANTIE Geheime vergaderingen zijn niet meer van deze tijd en daar ga je dus niet naar toe, zeker niet als stadspartij. hfvh

'Jos van Koppen: Dan ga je je afvragen: wat is er aan de hand? Ik houd u dus NIET op de hoogte!'

delft

"geheime vergadering SVR"
"Vanavond is er een besloten/geheime vergadering voorafgaande aan de commissievergadering SVR aangevraagd door wethouder Junius."
onafhankelijkdelft.nl


dinsdag | 18 juni 2013 | 00h01 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'HEREN-ONTMOETINGS-PLAATS'

delft cartoon_20130617_herenontmoetingsplaats.jpg

Cartoon door L.R. - heren-ontmoetings-plaats


maandag | 17 juni 2013 | 19h59 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Bas Verkerk fiets-ambassadeur voor Delft

'Minister Schultz: Fietsen hoort bij Nederland en is niet weg te denken uit het straatbeeld.'

delft

Minister Schultz met de burgemeesters V.l.n.r.: Aat de Jonge (Dronten), Fred Veenstra (Franekeradeel), minister Schultz, Lucas Bolsius (Amersfoort), Bas Verkerk (Delft) en Charlie Aptroot (Zoetermeer)

"Zeven burgemeesters ambassadeur fietsveiligheid"
"Op verzoek van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaan zeven burgemeesters zich als speciaal ambassadeur regionaal inzetten voor fietsveiligheid. Vandaag heeft zij hen een bundel overhandigd met een modelaanpak en voorbeelden van effectieve maatregelen. Nederlandse gemeenten kunnen die gebruiken om fietsen lokaal veiliger te maken. De zeven ambassadeurs Fietsveiligheid hebben daarbij een voortrekkersrol."
rijksoverheid.nl


maandag | 17 juni 2013 | 16h34 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Christine Bel: D66 is groot voorstander van het beter gebruik maken van vrijwilligers.'

delft

"Delft investeert waar dat het hardste nodig is!"
"Innovatie en participatie, dat is waar Delft voor kiest in deze lastige tijd. Dat betekent naast de hoognodige bezuinigingen, investeren in de toekomst van Delft, een toekomst waarin elke Delftenaar meedoet."
d66delft.nl


maandag | 17 juni 2013 | 00h10 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Ik was het enige raadslid die dat vond dat Verkerk daar ook zijn consequenties uit moest trekken'

delft compensatiebon_koffiegebak_stoelinga_20130616.jpg

COMPENSATIEBON
Delftse belastingbetalers krijgen koffie met gebak aangeboden door Martin Stoelinga?

In de raad vertelde Martin Stoelinga dat hij al twintig klagers € 4,00 had terugbetaald. Ik zou het een mooie geste vinden wanneer Stoelinga de burgers op koffie met gebak trakteert om zijn gondel-feestje mee te vieren. Bovendien is het een compensatie voor de extra lasten waarmee de 'slimme VVD-er' Bas Verkerk zijn burgers opzadelt ondanks zijn persoonlijke bestuursfouten zoals gemeld in het rapport Berenschot. hfvh

"Gondelaffaire smeult nog jaren juridisch na"
"... De vraag is: Hoe krijgen we Verkerk weg? Sowieso niet meer herbenoemen in 2016. Misschien kunnen we advertenties zetten in het VNG blad, gratis af te halen, Burgemeester, met 9 kettingjaren, nauwelijks gewerkt, zien is meenemen, en inruilen is niet mogelijk."
leefbaar-delft.nl

Jan de Wit: En de raad heult mee, om maar geen excuus te hoeven maken naar Martin en mij toe.
Excuses naar Jan de Wit zijn grote onzin. Hij ging samen met Leefbaar Delft voorzitter Peter Smit op bezoek bij de advocaat van Balje en samen boden ze daar hun verontschuldigingen aan en haalden alle geschreven stukken omdat die onvoldoenede juist waren van de Leefbaar website. Balje beloofde, tegen de wil van zijn advocaat, geen claims in te dienen tegen de vereniging Leefbaar Delft. hfvh


maandag | 17 juni 2013 | 00h05 | week 25 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'DSM: Wij danken de burgers, de Raad (red. op één na), Burgemeester en Wethouders voor dit vertrouwen.'

delft dsm_dankt_burgers_raad_benw_rv_20130613.jpg

'Als enige en ongefundeerd:
Tegen is de fractie Leefbaar Delft'

delft jan_de_wit_rv_20130613.jpg

'PREDIKER' Jan de Wit in de raad: Ik DAF, jij DAFT, wij moeten allemaal gaan DAFFEN.

"8.3 Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen Delft Noord (DSM)"
player.companywebcast.com - Raadsvergadering 13 juni 2013


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo