zondag | 16 juni 2013 | 22h22 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hatte van der Woude: Het is volgens de VVD zaak kinderen weer goed te gaan opleiden'

"Werkloosheidsaanpak Delft: VVD wil ook aandacht voor ouderen en kostwinners"
"... Wat de gemeente wel heel goed kan doen is het probleem meer bij de bron aanpakken en meer dan nu in te zetten op het aantrekken van niet alleen hoog-technologische bedrijven, maar ook hun toeleveranciers, distributeurs, onderhoudsbedrijven etc, die banen bieden voor laagopgeleiden."
vvddelft.nl


zondag | 16 juni 2013 | 19h56 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bert Barnhoorn: zal de winst voor Delft niet opwegen tegen het voortduren van de overlast die het bedrijf sinds lang veroorzaakt op haar omgeving.'

delft

"DSM: Delfts Paard van Troje"
"DSM dankt in een opvallende advertentie op p. 12 in Delft op Zondag van 16 juni de Raad en B&W van Delft voor de goedkeuring van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Delft Noord (DSM). Dat is terecht want noch B&W noch de Raad hebben DSM het afgelopen jaar een strobreed in de weg gelegd om het plan naar de zin van DSM en op tijd vast te stellen."
zuidpoort.org


zondag | 16 juni 2013 | 18h57 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lieke van Rossum: Het is ook prachtig dat er een basisschool komt voor kinderen van expats.'

delft

"De SP blijft knokken voor mensen in problemen, zegt Lieke van Rossum na een lange nacht in de Raad"
"De SP wil dat de Gemeente Delft meer grip krijgt op ondersteuning van mensen die door de crisis niet meer rond kunnen komen. Mensen hebben steeds minder te besteden en ook de werkloosheid neemt toe. De koopkrachtdaling kan voor een huishouden oplopen tot 7,7 procent, blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


zondag | 16 juni 2013 | 18h41 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Door Delftse maagd zijn bordjes naaktstrand al weggehaald"
"Een raadsbesluit is nog nooit zo snel uitgevoerd. Donderdag besloot de meerderheid van de gemeenteraad om het naaktstrand in de Delftse Hout op te heffen. Vrijdag zijn alle bordjes weggehaald die maar enigszins doen herinneren aan het naaktstrand."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


zondag | 16 juni 2013 | 17h02 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Naaktstrand: ingezonden reacties'

"... Eigenlijk belachelijk wanbestuur hoe integere naaktrecreanten in Delft tot derderangsburgers worden gemaakt, dit is Bas Verkerk ten voeten uit!!"
Jan van Delft

"... Dit college doet niets anders dan de burgers een oor aannaaien. En konden ze maar goed naaien, nee, daar kunnen ze ook niks van. Wat slordige steken. En de meeste laten ze ook nog vallen. De prutsers."
Alfred Brans

"... homoprostitutie, laat me niet lachen! zijn de dames en heren politici hier zover van de wereld? Aan homoprostitutie valt al meer dan een decennium niets meer te verdienen, dat is, ... geheel en al verdwenen achter internet-sites."
Ad Schuring


zondag | 16 juni 2013 | 15h10 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Rapport van bevindingen - De financiele verantwoordingen over 2012 vd fracties binnen de gemeenteraad van Delft.pdf"

"3.2.10 Financiële verantwoording Onafhankelijk Delft
De bestedingen die door de fractie van Onafhankelijk Delft zijn verantwoord zijn als juist en rechtmatig beoordeeld. Ultimo 2012 bedraagt de reserve ad €5229,67 negatief. Volgens artikel 23, lid 7 van de verordening is een negatieve reserve niet toegestaan. Dit betekent derhalve dat toekomstige fractiesamenstellingen mogelijk geconfronteerd kunnen worden met erfenissen uit het verleden.

3.2.12 Financiële verantwoording van Oort
De bestedingen die door de fractie van Oort zijn verantwoord zijn als juist en rechtmatig beoordeeld. In de eindverantwoording van deze (voormalige) fractie sprake is een nog openstaand tegoed op een andere fractie opgenomen. De inning c.q. voldoening daarvan betreft een eigen verantwoordelijkheid, waar de gemeente Delft geen verantwoordelijkheid voor heeft. Daarmee is voor de gemeente Delft deze fractieverantwoording als afgewikkeld te beschouwen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


zondag | 16 juni 2013 | 13h14 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Kroos is dodelijk"
"In de Burnierstraat in Den Haag verdronk enkele jaren geleden een jongetje van 6 jaar op een onbewaakt ogenblik bij een straatfeest. Hij dacht een grasveld op te rennen, maar rende een met kroos bedekte de sloot in. Omstanders konden hem onder het kroos niet vinden."
guidovanderwedden.ning.com


zondag | 16 juni 2013 | 12h57 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Liberaal Café over veiligheid"
"Op woensdag 19 juni organiseert de VVD Delft een liberaal café in café Einstein aan de Spoorsingel 24 te Delft. Het thema van de avond is veiligheid met als spreker VVD Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff. Het programma ziet er als volgt uit: 20:00 - 20.15 uur inloop met koffie en thee 20.15 - 21.30 uur presentaties en discussie 21:30 - 23.00 uur napraten en borrel"
vvddelft.nl - Miranda Voogt


zondag | 16 juni 2013 | 04h16 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Florine Goudeau: Oordopjes zijn het enige redmiddel, want van handhaving is geen sprake en de politie bellen is totaal zinloos.'

delft

"Bewoners van de Kromstraat vinden middelzware horeca geen goed idee"
"... Bewoners zijn hiertegen in het geweer gekomen met een zogeheten 'zienswijze', die zij tijdens de vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op 18 juni zullen verdedigen. De gemeente stelt dat voor de 'zware' horeca binnen de bestemming 'Centrum Pleinen-1' geen plaats is en dat de bewoners zich dus geen zorgen hoeven te maken."
zuidpoort.org


zondag | 16 juni 2013 | 03h25 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bas Verkerk bezoekt een HOP een
HEREN-ONTMOETINGS-PLAATS'

delft burgemeeste_rbas_verkerk_delft_de_sigaar.jpg

"Sluiting naaktrecreatie Delftse Hout"
"Inspreker Alfred Brans in de commissie:
Ik zou hier graag het hele Voorstel sluiting naaktrecreatie Delftse Hout willen doornemen, maar gezien de beperkte tijd, wil ik me tot een punt beperken, en wel de term HERENONTMOETINGEN, dat bijna tien keer voorkomt in het stuk. Zo hoog scoort dat woord bij Google geeneens."
HOP = HOMO-ONTMOETINGS-PLAATS


zondag | 16 juni 2013 | 02h48 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: Het lijkt erop, dat alles nog even voor het zomerreces er doorheen gejast wordt'

delft

"Haastige spoed zorgvuldig?"
stadsbelangendelft.nl


zondag | 16 juni 2013 | 02h29 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jos van Koppen: Het probleem van een Homo-Ontmoetings-Plaats waar misdrijven en of prostitutie plaatsvinden ligt in de uren waarop de katjes in het donker geknepen worden.'

delft

foto naaktstrandje.nl

"NAAKTSTRAND MOET OVERDAG BLIJVEN!"
"... Het lijkt me wel duidelijk, dat een politieagent of andere handhaver van de wet die in de Delftse Hout o.a. het zedelijk gedrag moet bewaken meer heeft aan een bordje: “vanaf hier is naaktrecreatie toegestaan” dan dat hij telkens moet beoordelen of men in zijn gedrag niet over de schreef gaat.
Het naakt zijn op zich kan dan al tot bekeuringen leiden, zoals enkele dagen na de sluiting bleek. De gemiddelde inwoner zal anno 2013 geen aanstoot meer nemen aan iemand die gewoon lekker in zijn blootje in zon en wind ligt of zit.
Ouders met kinderen die het niet prettig vinden als ze ineens langs een naaktstrand fietsen of lopen kunnen door een bordje “gewaarschuwd” worden of de volgende keer een andere route nemen. "
onafhankelijkdelft.nl


@LauraWytema @mathijsbouman Ook niet met je handen in je broekzak staan op de groepsfoto @D66_Delft Doe er wat aan pic.twitter.com/AIR3um9keZ

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) June 15, 2013

zaterdag | 15 juni 2013 | 12h39 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Mijn idee: vliegtuigingenieur Brandlight er in de cie stevig mee lastig vallen. hfvh

'Richard Wilkinson: Hoe groter de inkomensongelijkheid, hoe meer mentale problemen.'

delft

"EGO’s IN DE POLITIEK MAAR OOK DAARBUITEN, VALLEN VAN HUN VOETSTUK"
"... Nu ten tijde van deze grove bezuinigingen komen heel wat mensen met psychische problemen in de knel."
onafhankelijkdelft.nl


zaterdag | 15 juni 2013 | 10h22 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Het is onbehoorlijk bestuur en uit de felheid van het betoog van Verkerk sprak zuivere homohaat.'

delft

"Brandligt & Verkerk sluiten naaktstrand wegens zedenmisdrijven van homo’s"
"... Dat Groenlinks meeheult met Verkerk’s benepen visie vind ik ernstig kiezersbedrog. Groenlinks was een partij van vrijheid blijheid in de natuur. Maar die idealen zijn nu samen met hun PSP naaktposter icoon overleden (hier)."
leefbaar-delft.nl


zaterdag | 15 juni 2013 | 01h14 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Wim de Koning: Wij pleiten voor maatwerk, zodat er geen schrijnende situaties gaan ontstaan.'

delft

"Effectief zorgen om zorg"
"Tijdens de behandeling van de kadernota diende de SP een tweetal moties in, die Stadsbelangen Delft niet heeft gesteund. Het ging hier om de moties ‘Zorgen om zorg’ en ‘Armoedemonitor’. Waarom zou je tegen de motie `zorgen om zorg` zijn? Simpel, omdat het een open deur motie was en zoals zo vaak geeft de SP niet aan op welke andere beleidsterreinen er dan meer bezuinigd zou moeten worden."
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 23h56 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Dagje redactie PolitiekDelft.nl'

delft

foto: Vers gestreken overhemd van CDA raadslid Aad van Tongeren.

"Een drukke dag vandaag op de redactie van PolitiekDelft.nl.
Even snel telde ik 22 gelinkte berichten.
Helaas doe ik dat tot nu toe zelf aleen.
Uitbreiding van de redactie zou welkom zijn.
Wel vandaag weer een cartoon van Alfred Brans.
De politiek kan in Delft gewoon zijn gang gaan.
De raad keurt alles gelegitimeerd goed, de meerderheid regeert.
Perscontrole zoals vroeger ontbreekt nu aan alle kanten.
Neem 12-jarig CDA-raadslid Aad van Tongeren, gisteren twitterde hij:
'Met 'n vers gestreken overhemd vergadert prettiger! Op weg naar de #raad015'.
Hallo Aad, volgende raadsvergadering je shirt met luxe Mercedes-ster aan!
Al was het maar om de vrachtrijdende DAF sukkel in de raad af te troeven.
OK, politiek moet je niet serieus nemen anders overleef je niet, maar toch."
redacteur - harrie fruyt van hertog


vrijdag | 14 juni 2013 | 23h23 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Martin Stoelinga: Wij van OD gaan na fusie met LD voor GR2014 voor zes raadszetels! Verkiezinscampagne: gratis OD-oordoppen!
hfvh

'Jolanda Gaal: Misschien is het een idee, dat de horecaondernemers de bewoners van regelmatig gratis riante oordoppen voorzien'

delft

"OVERLEG IVM OPENINGSTIJDEN HORECA (AD KATERN DELFT)"
"... Want feit blijft dat het niets of niemand anders dan de gemeente Delft is, die deze situatie totaal niet goed heeft overzien. Daardoor komen er zoveel mensen naar deze pleinen en bezorgen zij,ongewild weliswaar, overlast. De gemeente Delft zou de bewoners misschien kunnen compenseren met een bijdrage aan dubbel glas, uit de pot precario… Daar moet Behoorlijk wat binnenkomen, me dunkt!"
onafhankelijkdelft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 22h26 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Pieter Guldemond: de discussie in de raad voor iedereen helder en na te zien en te lezen valt.'

delft

"Duidelijkheid van der Lee"
"... In ieder geval werd in de gemeenteraadsvergadering duidelijk dat het Transportbedrijf van der Lee in het nieuwe bestemmingsplan alle activiteiten behorende bij een transportonderneming mag blijven uitvoeren."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 14 juni 2013 | 21h57 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Nieuwe (Gondel)affaire komt er aan!
Je kan er op wachten.
Kiezers doen hier niet meer aan mee!
hfvh

'LD Fvz. Jan de Wit: ... zeer waarschijnlijk fuseren en in de raad een fractie vormen.'
OD Fvz. Jos van Koppen: ...???

delft

leefbaar-delft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 21h23 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ja hoor, daar is ie weer!'

delft telefoongids_goudengids_2013_2014_a.jpg

"Morgen nieuwe telefoongids 2013-2014 zo de ondergrondse container in. Weg met die papierrotzooi."
harrie fruyt van hertog


vrijdag | 14 juni 2013 | 19h17 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Jos van Koppen: raadslid en nu wethouder Stephan Brandligt van GroenLinks liet de bevolking bewegen in het asbest. De beweegtuin aan de Kruisstraat is begin juli 2011 gesaneerd.

"Einde beweegtuin nabij!"
"Mogelijk komt al voor 1 september een einde aan het bestaan van 'de beweegtuin' aan de Kruisstraat op de locatie van de voormalige bibliotheek. Uit de besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders gehouden op 3 juni maken wij op dat er een intentieovereenkomst is gesloten om op de locatie een 2-laags winkelpand te gaan ontwikkelen. Wij hopen dat in het nieuwe bouwplan ruimte gaat komen voor een openbare fietsenstalling."
zuidpoort.org


vrijdag | 14 juni 2013 | 18h32 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Horeca houdt vast aan sluitingstijd van 01.00 uur"
"... Jon Cornelese, die vicevoorzitter is van de afdeling Delft van Koninklijke Horeca Nederland, begrijpt niet waarom de bewoners deze brief nu sturen. Het overleg liep heel goed. Maar wat mij betreft houden wij als horeca vast aan de sluitingstijd van 01.00 uur van de terrassen. Om 23.00 uur sluiten scheelt veel omzet. Volgens Cornelese, zelf eigenaar café de Oude Jan, is het geven en nemen."
zuidpoort.org


vrijdag | 14 juni 2013 | 18h22 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Kim Huijpen: zegde de wethouder toe om de borden met ‘naaktstrand opgeheven’ te verwijderen.'

"D66 hecht aan locatieonderzoek voor naaktstrand"
"... Het college stelt namelijk dat er met grote regelmaat 'cruisende' en daadwerkelijk seksuele handelingen verrichtende mannen zijn gesignaleerd en aangehouden. Hiermee lijken deze mannen het te verpesten voor mensen die bloot willen recreëren in Delft."
d66delft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 16h39 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Wim de Koning (Stadsbelangen) tegen Lieke van Rossum (SP): U geeft nooit geen dekking aan. Lieke van Rossum: Wat Stadsbelangen nu zegt is echt dikke vette onzin! Ik kan het niet anders omschrijven.'

delft

"Comité Zorg voor elkaar Delft biedt Wethouder De Prez petitie aan"
"... In deze petitie, ondertekent door meer dan 300 bezorgde Delftenaren, vragen we de gemeente afstand te nemen van de bezuinigingsplannen van dit kabinet en dit kenbaar te maken aan regering en parlement."
delft.sp.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 16h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: Of denkt Ernst Damen dat dit gewoon een schenking is?'

delft ernst_damen_fvz_pvda.jpg

"GONDELAFFAIRE IN DE RAAD"
"... Afgelopen raadsvergadering zou er dan eindelijk een einde moeten komen aan de Gondelaffaire. De opmerkingen van met name Ernst Damen schoten mij toch in het verkeerde keelgat. Hij zei dat de partij en hij het er zeer moeilijk mee hadden gehad om Martin Stoelinga te compenseren in de vorm van de toekenning van 390.000 euro."
onafhankelijkdelft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 15h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jaren negentig: Wethouder Aad Bonthuis Stadsbelangen was voor een garage onder de Markt.'

delft

"Leefbaarheid binnenstad"
"... De Delftse binnenstad rondom het marktplein is op weg de komende jaren een grote horeca onderneming te worden met een overvloed aan terrassen niet alleen op het marktplein maar ook de Klis etc. en dat alleen in de 5 zomer maanden.
... De oorzaak is de autoluwe binnenstad en geen parkeermogelijkheden in het hart van de binnenstad voor bezoekers (minstens 500 parkeerplaatsen onder het marktplein om te beginnen, kosten minimaal 60 miljoen euro).
... De enige geruststelling voor mij is dat onze voorvaderen een straten en grachten tracé hebben achter gelaten wat niet kapot te krijgen is en dat alles wat verkeerd gegaan is de afgelopen halve eeuw ook weer gerepareerd kan worden, zo blijft er werk aan de winkel!"
zuidpoort.org - A.Th.van Wissen

"MIJN TOEKOMSTDROOM UIT 1996"
"... In het centrum zijn overal volop terrasjes, omdat in 1997 de horeca-nota tijdig werd herzien met een vooruitziende blik. Men is toen met voortvarendheid aan de slag gegaan, niet zonder enig tegensputterende en op korte termijn denkende ondernemers, die het niet zagen zitten. Alle winkels zijn op elke zondag open en de gemeente had het strakke avondsluitingsregime wat laten vieren, zodat het ook in de late uren gezellig is in Delft.
... Nu heeft Delft de diepste ondergrondse spiraalgarage ter wereld, de gemeente investeerde samen met kennis van de TU-Delft, je bent tenslotte kennisstad en nog steeds komen architecten, aannemers en noem maar op, dit ondergrondse gebouw bewonderen. Bij de opening mochten de grootste parkeerzeurders van Delft er als eerste naar binnen. Zij stelde zich op bij de ingang aan het kanaal ter hoogte van de Koepoortbrug en onder de Nieuwe Langendijk reisden zij door de geboorde tunnel af naar beneden. Na het parkeren met de lift omhoog en dan midden op de Markt staan, fantastisch toch."
weblog - harriefruytvanhertog.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 13h55 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Uitbreiding horeca economische noodzaak. Delft kan niet anders. Winkelbestand zal verder afkalven komende jaren. hfvh

'Ansje Jonquière-Kamps en Floris le Conge Kleyn: Wij spreken de gemeenteraad hierbij dan ook aan op haar regierol omdat ...'

delft

"Geen verruiming exploitatietijden horecaterrassen a.u.b."
"... Ondanks dat wij veelvuldig onze standpunten onder de aandacht hebben gebracht begint het er op te lijken dat er een nieuw horeca- en terrassenbeleid door de gemeente wordt ontwikkeld wat toch vooral de ondernemers in de binnenstad ten goede gaat komen.
... Omdat er inmiddels van september 2012 tot en met mei 2013 overleg is gevoerd achten wij het noodzakelijk de gemeenteraad te vragen de verantwoordelijkheid te nemen voor het woon- en werkklimaat in de binnenstad."
zuidpoort.org


vrijdag | 14 juni 2013 | 12h53 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'iSPEX Door een opzetstukje voor de lens van je iPhone te klikken verander je dit alledaagse gebruiksvoorwerp in een wetenschappelijk instrument.'

delft

"TU Noord meet luchtkwaliteit"
"De belangenvereniging TU Noord neemt deel aan de landelijke meting van luchtkwaliteit via iSPEX. Zo’n 10.000 deelnemers uit heel Nederland doen regelmatig een meting met hun iPhone en een speciaal opzetstukje."
tunoord.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 12h36 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hoe komt een narcist in beeld? Door VVD-tje-zieken als een professionele kwelgeest zonder sociaal geweten. hfvh'

delft

"Protest poster HANDEN THUIS RUTTE verwijderd"
leefbaar-delft.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 12h15 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: De expats hebben onlangs laten weten Delft juist aantrekkelijk te vinden ...'

"Kadernota 2013"
"... Het college heeft toegezegd dat in nota’s waar dat relevant is een paragraaf wordt opgenomen waarin staat wat er is gebeurd op het gebied van inspraak en participatie. Zo kan de raad tenminste controleren wat het college doet of niet doet."
delft.groenlinks.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 11h45 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delftse maagd zet na 8 jaar weer voet aan wal'

delft cartoon_delftse_maagd_alfred_brans_20130614.jpg

Cartoon door Alfred Brans

"Naaktstrand"
"Overleg met naturistenorganisaties en een onderzoek moet komend najaar uitsluitsel geven of in of rond Delft een alternatieve plek gevonden kan worden voor het opgeheven naaktstrand in de Delftse Hout. Dat liet wethouder Stephan Brandligt donderdagavond in de raadsvergadering weten. De borden ‘Naaktstrand opgeheven’ worden weggehaald, omdat naakt recreëren er nog wel is toegestaan zolang mensen er geen aanstoot aan nemen.

Een meerderheid van de raad zei het onderzoek naar een alternatieve locatie voor het naaktstrand af te wachten. Een motie van Leefbaar Delft om het naaktstrand open te laten, kreeg met de steun van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en SP geen meerderheid in de raad."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 14 juni 2013 | 10h41 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten


vrijdag | 14 juni 2013 | 10h30 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Herinrichting Poortlandplein"
"... De bewoners van het Zuidplantsoen hebben in een brief hun zorgen geuit over de afwikkeling van het verkeer van de Rotterdamseweg via de Jaffalaan."
tunoord.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 10h20 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Experts: een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert.'

delft

"Fietsrotonde Zwolle krijgt vorm"
"Het zat al een tijdje in de pen, maar deze zomer start de gemeente Zwolle echt met de aanleg van de fietsrotonde bij de huidige fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade. De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel."
verkeersnet.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 09h20 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bas Verkerk: de afgelopen twee jaar is het aantal zedenmisdrijven flink toegenomen.'

delft bas_verkerk_2011_a.jpg

"Delftse Hout decor van commerciële homoprostitutie"
"De Delftse Hout in Delft is het toneel van commerciële homoprostitutie. Burgemeester Bas Verkerk van de gemeente Delft zei donderdag tijdens de raadsvergadering dat hij daarvoor ‘sterke aanwijzingen’ heeft."
omroepwest.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 08h54 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram Stoop van Stadsbelangen scoort opnieuw met TRIX in Scheveningen'

delft

"Donatie van Lions club Scheveningen Den Haag aan de Trix"
"Op donderdag 13 juni heeft de Stichting Trix een fantastische donatie gekregen van de Lions club Scheveningen. Het betreft een bedrag van € 2.500,- bestemd voor de aanschaf van gereedschap. De Lions club heeft Stichting Trix als één van de goede doelen aangewezen vanwege het fantastische werk dat, zoals de Lions Club zegt, gebeurt bij de Trix voor jongeren met een meervoudige problematiek."
stichtingtrix.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 08h27 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Klaas Herrema: De uitvoerige tekst over de "knip" ....... Die is helemaal weggelaten!!!'

"GroenLinks stemt tegen aanpassing Bestemmingsplan Harnaschpolder"
"De gemeente Delft heeft, al jaren geleden, een “knip” beloofd tussen het oostelijk en westelijk deel van de wijk Harnaschpolder. Een knip, in de vorm van een bussluis, moet de overlast van auto's op de Kristalweg beperken. Maar in de toelichting bij het bestemmingsplan “Harnaschpolder aanpassing 2012” wordt met geen woord gerept over die knip."
delft.groenlinks.nl


vrijdag | 14 juni 2013 | 06h54 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE SLOT'

"Raad eet uit de hand van burgemeester Bas Verkerk."

"Raadsvergadering 13 juni 2013:
Bas Verkerk heeft de hele raad behalve Jan de Wit van Leefbaar Delft aan een touwtje. Leefbaar Delft weer als enige die het recht voor zijn raap durft te zeggen. Bas Verkerk heeft de schade volgens rapport Berenschot veroorzaakt dus dan moet hij niet de raad voor het blok zetten. Wat een poppenkast. De gemeente vergoed een stukje schade maar heeft geen schuld? Fijn zo'n advocaat.

De Delftse bewoners draaien alsnog op voor de schadevergoeding van de Gondelaffaire en advocaatkosten, volgens het raadsvoorstel € 453.000,00 (plus € 30.000,00 2012).
Martin Stoelinga brabbelde nog wat onzin, wat is die man toch een slechte spreker, elke burger kan van hem € 4,00 terug krijgen. Hij zou al twintig mensen hebben terugbetaald.

Deze toezegging zou tot actie moeten leiden vanuit de Delftse gemeenschap. Het mag wat mij betreft ook een gratis kopje koffie zijn met een stuk appeltaart om zijn feestje te vieren. Idee: Bon in de Delft op Zondag. Voor Stoelinga zelf zou het beste zijn om zich op zeventig jarige leeftijd voorgoed uit de Delftse politiek terug te trekken. Het is na ruim tien jaar welletjes geweest met hem. Ik zou zo gauw niet weten wat voor iets zinnigs zijn partij tot stand heeft gebracht voor de Delftse bevolking.

Eind 2001 vroeg ik samen met Jan de Wit aan Martin of hij lijstrekker wilde worden van Leefbaar Delft. Nu is mijn advies: Martin het is tijd om te stoppen, het is genoeg geweest. Ga maar lekker genieten in Praag, daar is alles toch beter?"

Redactie PolitiekDelft.nl - harrie fruyt van hertog


donderdag | 13 juni 2013 | 17h06 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Ook weer uit de knip van de burger. Vanavond beslist de raad over totaal € 453.000,00. hfvh

'GONDELAFFAIRE
Kosten advocaten onderhandelingstraject
€ 44.000 + € 48.000 = € 92.000'

"Bestuurlijke afronding gondelaffaire - Gewijzigd raadsvoorstel.docx"
"... Onderdeel van de afspraken in de voorovereenkomst zijn dat de kosten van rechtsbijstand aan de zijde van Stoelinga gedurende het onderhandelingstraject (fase 1) door de gemeente worden gedragen. In onze brief van 29 mei jl. hebben wij aangegeven dat deze kosten op die peildatum rond de €22.000 waren. Na verwerking van alle facturen bedragen deze kosten uiteindelijk rond de €44.000. De kosten aan rechtsbijstand aan zijde van de gemeente gedurende deze onderhandelingsfase bedraagt rond de €48.000."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 13 juni 2013 | 15h07 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Corine Wiedouw: staat hun tentje op een 'sunspot'. op die plek geen verslechtering mag optreden van de bezonning ten behoeve van nieuwe gebouwen'

delft

"Uitbaters lunchcafé vrezen hoog winkelcentrum"
"Het winkelcentrum Forum Rotterdam moet dertig meter lager worden dan gepland. Dat willen lokale horecaondernemers Roel en Corine Wiedouw, die vrezen dat het zeventig meter lange gebouw straks het zonlicht tegenhoudt."
rijnmond.nl

"Sunspots: Beleid gemeente Rotterdam"
"Binnen de gemeente Rotterdam is gekozen voor een specifieke aanpak, beschreven in de Hoogbouwvisie 2011, waarbij de nadruk niet ligt op de omringende bebouwing, maar juist op de openbare ruimte rond het plan. In de Hoogbouwvisie 2011 is een kaart opgenomen, waarin zogenaamde sunspots zijn gedefinieerd. Binnen deze sunspots mag in principe geen verslechtering van de bezonning plaatsvinden in de periode tussen 21 maart en 21 september en binnen een voor de spots specifieke tijdsperiode."
Ruimtelijke onderbouwing Forum Rotterdam pagina 38


donderdag | 13 juni 2013 | 14h46 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Snel verbouwen"
"Vanaf 1 juni kunnen Delftenaren gemakkelijker kleine verbouwingen aan hun huis verrichten. Het gaat hier om verandering aan de voorgevel, zoals dakkapellen of een nieuw kozijn. De regels voor de achtergevel waren al versoepeld. Delft is de eerste gemeente in Nederland die een bouwmelding laat volstaan voor dergelijke kleine bouwwerken."
stipdelft.nl - Gennadij Kreukniet


donderdag | 13 juni 2013 | 13h40 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"De twee aangekondigde moties voor vanavond"
"De motie OPEN EN BLOOT
De Motie “College haal zelf ook de broekriem aan” "
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


donderdag | 13 juni 2013 | 13h26 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Abdel Maanaoui: De PvdA trekt nu ten strijde om de teloorgang van een generatie tegen te gaan.'

delft

"PvdA Delft maakt werk van jeugdwerkloosheid"
"Veel Delftse jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. De PvdA deelt deze zorgen en wil daarom actief wat doen aan de stijgende jeugdwerkloosheid. Wij vinden dat iedere jongere recht heeft op een goede opleiding en fatsoenlijk werk. Om die reden dient de PvdA een motie in waarin het College wordt opgeroepen werk te maken van jeugdwerkloosheid."
pvdadelftmiddendelfland.nl


donderdag | 13 juni 2013 | 03h15 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

De stad is er voor de voetganger en de fietser. Auto's zijn op bezoek. hfvh

'BZP: De gemeente wijdt de situatie aan het gedrag van voetgangers! Wij vinden dat de wereld op zijn kop zetten.'

delft

"Hoek Brabantse Turfmark-Asvest blijft gevaarlijk"
"De hoek van de Brabantse Turfmarkt en Asvest nabij het Vesteplein is onoverzichtelijk. Het verkeer komt van drie kanten Asvest, Achterom en de Brabantse Turfmarkt. Omdat dit een belangrijke aanvoerroute is voor de bevoorrading van de winkels van de binnenstad is er veel autoverkeer op dit kruispunt."
zuidpoort.org


donderdag | 13 juni 2013 | 02h36 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'leuk om met pensioen te gaan,
maar alles gaat met pensioen.'

delft harrie_fruyt_van_hertog_20110617_a.jpg

Webcolumn - harrie fruyt van hertog


donderdag | 13 juni 2013 | 01h30 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft model_001_ik_wik_in_de_gemeenteraad.jpg

"U raadt het al een nieuwe man meldt zich aan."

"Beste Kamminga,

bent u familie van de makelaarsfamlilie uit Groningen? Ik kom daar vandaan.

Ik wil me graag aanmelden als kandidaat raadslid. Het maakt helemaal niet uit welke partij, want dat heb ik de afgelopen weken wel gemerkt, dat er niet serieus naar me geluisterd wordt. Heb ik zitting in de raad, kan ik tenminste naar me zelf luisteren en kijken op het mooie beeldscherm en de potkast, want dat was wel even wennen, toen ik me zelf terugzag, nadat ik de commissie BVD meb mogen toespreken over het naaktstrand een maand geleden. Ik kan leuk schrijven, goed luisteren bij tijd en wijle, maar altijd goed uit de hoek komen, schrep zijn. En ik woon naast de webmaster van Politiekdelft.nl, zodat het voor mij niet moeilijk zal zijn van alle roddel en achterklap op de hoogte te zijn.

Lees meer

Mijn hobby's zijn Napoleon Bonaparte en de Franse revolutie. In die volgorde, omdat ik achterom kijk naar het verleden, en dan komt Napoleon eerst en daarna pas die akelige revolutie.

Waarom Delft, nou dat is omdat hier wel wat zaken, en zakken opgeschud mogen worden. Het Pluche begint sleets te worden, en plakkerig als men er te lang op zit.

Tijdens Revoluties gaat wat minder zachtzinnig met elkaar om, er rollen wel eens wat koppen, maar het houdt de mensen scherp, gelijk de valbijl scherp moet zijn.

U ziet het wel, scherp ben ik zeker.

Ik verneem graag of er zich meer kandidaten gemeld hebben, of dat u straks nog aan mij vast zit.

Met alvast collegiale groet, Alfred Brans

SP. Mogen er nog spellings of steilvouten in zitten, u laat er gewoon een spelingscheque op los en die strijkt de oneffenheden wel glad. Daar bedienen de delftse ambtenaren zig ook van."

Webcolumn - Alfred Brans


woensdag | 12 juni 2013 | 16h31 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lieke van Rossum: Wij krijgen steeds vaker berichten van mensen die het financieel echt niet meer redden'

delft

"Armoedemonitor"
"De SP wil dat de gemeente Delft meer grip krijgt op ondersteuning van mensen die door de crisis niet meer rond kunnen komen. Mensen hebben steeds minder te besteden en ook en de werkloosheid neemt toe. De koopkrachtdaling kan voor een huishouden oplopen tot 7,7 procent, blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud."
delft.sp.nl


woensdag | 12 juni 2013 | 15h26 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Vz. PvdA Cees Kamminga: Delft en Midden-Delfland hebben goede mensen in het gemeentebestuur nodig.'

delft

"Ik in de gemeenteraad?"
"Politiek is leuk, leerzaam, interessant, boeiend en energie-gevend. Maar ook is het hard werken en tijdrovend; niet alleen vergaderen, maar ook de stad ingaan, actief de burger tegemoet, praten met allerlei professionele partijen, meedoen aan campagneactiviteiten, etc. Raadswerk is de meeste effectieve manier om zelf veel voor de stad, de wijken en de dorpen en hun inwoners te kunnen betekenen. Dat geeft uitermate veel voldoening."
pvdadelftmiddendelfland.nl


woensdag | 12 juni 2013 | 15h13 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jessica van Vugt: is de PvdA er een groot voorstander van om een armoedemonitor in te richten.'

delft

"Armoede in Delft?"
"Op initiatief van de SP dient de PvdA tijdens de Raadsvergadering op 14 juni een motie in waarbij het College wordt opgeroepen een armoedemonitor op te zetten en uit te voeren. Hiermee kunnen de effecten van de crisis en de landelijke en lokale bezuinigingen voor mensen met een laag inkomen beter gevolgd worden."
pvdadelftmiddendelfland.nl


Leuk initiatief van @hoteldeplataan : diner van ingrediënten waarvan de houdbaarheidsdatum net is verstreken bit.ly/12li8HO

— Christine Bel (@christine_bel) 12 juni 2013

woensdag | 12 juni 2013 | 13h14 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"NFN overspoeld met reacties opheffen Delftse naaktstrandje"
"Henk Jan Kamerbeek directeur NFN: Geachte leden van de Raad. Morgen, donderdag 13 juni, vergadert u met de wethouder over het naaktstrand Delftse Hout. Wij krijgen daarover reacties van onze leden en andere gebruikers van het strand."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


dinsdag | 11 juni 2013 | 22h00 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft personen_pieter_guldemond_elektrische_scooter_20091200_a.jpg

STIP-wethouder Pieter Guldemond maakte op een elektrische scooter een proefritje naar Denemarken.

"GEMEENTE DELFT MOET EXTRA BEZUINIGEN MAAR KOOPT ELECTRISCHE SCOOTERS"
"Dat de gemeente Delft er soms vreemde ideeen op na houdt dat wisten wij allang. Maar wat ons nu ter ore gekomen is slaat alles. Delft moet extra bezuinigen en dat doen zij op een hele vreemde manier. De opzichters en werkmeesters van de wijkposten krijgen in tijd van crisis en bezuinigingen een nieuw speeltje. Zij worden namelijk voorzien van spiksplinternieuwe electrische scooters."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


dinsdag | 11 juni 2013 | 21h19 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Nieuwe Sint Sebastiaansbrug
(Te) zware klim voor fietsers
stijgingspercentage 4,5%

'Vragen en antwoorden reactienota voorlopig ontwerp St. Sebastiaansbrug'

delft sint_sebastiaansbrug_voorlopig_ontwerp_2_zja_20130408_b.jpg

"Brughoogte voor fietsers en overzicht fiets- en looproutes omgeving brug"
"VRAAG: Voor de fietser is de brug te steil, temeer daar de aanritten zo te zien niet langer en dus nog steiler worden. Wat is het hellingspercentage en wat zijn bijv. de CROW (Centrum voor Regelgeving en onderzoek in de grond-, water-, Wegenbouw en techniek aanbevelingen of die van de Fietsersbond op dit terrein?

ANTWOORD: De brug is 1 meter hoger dan de huidige brug. Omdat de beginpunten van de aanbruggen gehandhaafd blijven en de brug verhoogd wordt, stijgt het hellingspercentages van de bestaande 3,33% naar 4,5% in de toekomst. Het CROW adviseert max 5% voor gemotoriseerd verkeer en 2% voor fietsverkeer. Het hellingspercentage is inderdaad hoger dan het huidige hellingspercentage. Het was gezien de diverse verkeersstromen die over de brug gaan en de eisen vanuit de vaarweg en de gemeente niet mogelijk een lagere brug te bouwen.
Fietsers en voetgangers kunnen de keuze maken om over de St. Sebastiaansbrug te reizen. Voor mensen die dit te steil vinden is er de mogelijkheid om de Hambrug te gebruiken."
reactienota (pdf) pagina 8


dinsdag | 11 juni 2013 | 17h08 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft sint_sebastiaansbrug_voorlopig_ontwerp_2_zja_20130408.jpg

"Reactienota Voorlopig Ontwerp St. Sebastiaansbrug"
"Naar aanleiding van de inloopavond over het Voorlopig Ontwerp van de St. Sebastiaansbrug op 17 april 2013, zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. De provincie heeft alle binnengekomen vragen en antwoorden gebundeld in een reactienota. Deze reactienota kunt u vinden in het documentenvenster op de webpagina van het project St. Sebastiaansbrug. Hier treft u ook een impressie van de inloopavond op 17 april 2013 aan."
zuid-holland.nl


dinsdag | 11 juni 2013 | 16h24 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'200 m2 graffiticanvas'

delft provincialeweg_delft_stip_graffitimuur_20130600.jpg

"De zomer komt eraan, en dat betekent dat we weer lekker buiten kunnen zijn. Een terrasje pakken, even voetballen op het veldje in de buurt of de nieuwe graffitimuur uitproberen. De muur is in december geopend en inmiddels wordt er goed gebruik van gemaakt. De legaal te bespuiten 200 vierkante meter liggen achter het Skatepark op de Provincialeweg."
stipdelft.nl - Gennadij Kreukniet


dinsdag | 11 juni 2013 | 15h43 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'integratie van openbaar vervoer- en vastgoedontwikkeling'

delft

"Profiteren van toenemende meerwaarde van ov-knooppunten"
"Snelweglocaties raken ‘uit’ ov-knooppunten ‘in’, dus koppeling ov-concessieverlening en vastgoedontwikkeling geeft nieuwe kansen. Hoe integreer je een ov-concessie met de aanbesteding van vastgoed? Daar gaat deze factsheet over."
kpvv.nl


dinsdag | 11 juni 2013 | 14h36 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Avalex: NV / BV model of het outsourcingsmodel.'

delft avalex_vuilniswagen_001.jpg

"Commissie BLD: Vergadering Rondetafelgesprek 11-06-2013 19h15"
"Op 15 januari 2013 heeft de Delftse raadscommissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid (BLD) gesproken over de stand van zaken bij het reinigingsbedrijf Avalex. Tevens is het rapport van prof. dr. J. Bossert besproken -Toekomstige governance scenario’s Avalex d.d. 10-10-2012- waarin concrete aanbevelingen worden gedaan over de gewenste toekomstige organisatievorm van Avalex."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


maandag | 10 juni 2013 | 23h19 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Extra bestuurskosten 2013: € 390.000,00 schade-tegemoetkoming Gondelaffaire door bestuursfouten Bas Verkerk. hfvh

'Jan de Wit: deze wethouders gaan helemaal niet over een volgend college. Dat zijn de kiezers en daarna de partijen.'

delft

"College ga ook eens de broekriem strak aanhalen"
"In de Kadernota 2013 staat geen extra bezuiniging op de bestuurskosten van het college. Het college knijpt alle voorzieningen af, en laat de lasten voor de burger stijgen. Maar op zichzelf schuiven ze de bezuiniging door naar het volgende college. Dat is hypocriet en ongeloofwaardig."
leefbaar-delft.nl


maandag | 10 juni 2013 | 13h23 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aan: Bas Verkerk
Van: Naaktrecreanten Delftse Hout'

"Strafbaarstelling naaktlopen"
"Ik ben bang dat het er toch van gaat komen, dat ik die nog nooit een maal in zijn leven een prent aan zijn broek heeft gehad, opgepakt gaat worden, voor het bloot genieten van de zon in Delft. Nou dat moet dan maar, maar als ik dan opgesloten moet worden, zou ik willen verzoeken of dat kan op slot Loevestein, want veel schuldiger dan Hugo de Groot voel ik mij ook niet. En ik heb vernomen dat Loevestein ook de deuren moet sluiten. Dat kan dan mooi achter mijn rug. Mijn mooie napoleonboekencollectie kan dan mooi mee in een grote kist.

Ik wil dus graag weten of ik een behandeling kan verwachten gelijk Hugo de Groot? Ik woon in zijn straat in Delft."
Alfred Brans


maandag | 10 juni 2013 | 07h32 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram Stoop: Bekend is dat de heer van Aartsen het project de Trix een warm hart toedraagt.'

delft

"Vlaggetjesdag in Scheveningen"
"Op zaterdag 8 juni was het vlaggetjesdag in Scheveningen. Ook de Trix had dit jaar de deuren geopend en ook een aantal jongeren die bij de Trix in Traject zitten waren aanwezig. We hebben veel bezoekers gehad zoals mensen vanuit de gemeente Den Haag. Veel mensen waaronder een aantal ouders van onze jongeren bezochten de Trix."
stichtingtrix.nl


maandag | 10 juni 2013 | 00h21 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'EINDE GONDELAFFAIRE'
Laten de JA-knikkers in de raad de Delftse bewoners opdraaien voor € 390.000,00 schadevergoeding als gevolg van bestuursfouten van Bas Verkerk?
Zo ja, dan schulderkenning en dan ook 100% van de claim 1,2 miljoen vergoeden.
Donderdagavond wordt daarover gestemd. hfvh

'Vergadering Gemeenteraad 13-06-2013'

delft

8.1 Voorstel van het college + brief van het college inzake bestuurlijke afronding gondelaffaire"
"Wethouder Vokurka wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn
> Voorstel aan de gemeenteraad inzake uitvoering vaststellingsovereenkomst aangaande bestuurlijke afronding gondelaffaire.
> College van B&W: bestuurlijke afronding gondelaffaire
ris.delft.nl - klik Agenda


maandag | 10 juni 2013 | 00h15 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'bijna vier ton belastinggeld over de balk is gesmeten'

"Wat ik zeggen wil... Stilte na de storm"
"Johan van der Struijff: Het valt me op dat het zo stil blijft na de afronding van de Gondelaffaire. De gemeente betaalt Stoelinga een fortuin uit de gemeentekas en iedereen laat dat zomaar gebeuren. Zijn er dan stiekem toch fondsen achter de hand gehouden om dit soort bloopers te financieren?
Of kan het zowel de gemeente als de burgers eigenlijk niet zoveel schelen dat er bijna vier ton belastinggeld over de balk is gesmeten. En dan heb ik in een achteraf kolommetje ook nog gelezen dat Baljé een schadeclaim overweegt. Nog meer geld in een bodemloos gat? Laten de heertjes het lekker onderling uitvechten, dan kan Delft aan belangrijke zaken denken."
delftopzondag.nl


maandag | 10 juni 2013 | 00h06 | week 24 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Inloopavond BVOW'

delft logo_bvow.jpg

Geachte leden en andere geïnteresseerden,

aanstaande woensdag 12 juni is er weer van 20 tot 22 uur een inloopavond in Buurthuis De Wending in de Raamstraat. Heeft u ideeën over hoe wij als wijken het parkeerbeleid kunnen afwenden, heeft u vragen over de laatste ontwikkelingen omtrent het actieplan Wilhelminapark, gedachten over zaken die beter of anders kunnen in onze wijken, of wilt u alleen maar komen luisteren? U bent in alle gevallen van harte welkom om met ons mee te denken.

Verder vindt u in de bijlage de nieuwsbrief zoals die voor komende woensdag nog door de wijken verspreid wordt, met onder andere informatie over de buurtborrel die het DSC organiseert om u te vertellen over de feestweek in het Grotius.

Wij hopen u woensdag te zien.

Met vriendelijke groeten,
Guido van der Wedden
Secretaris

download Nieuwsbrief 45 BVOW

delft bvow_20130605_inloopavond_nieuwsbrief.jpg


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo