C 1000 en gamma kunnen geld verdienen door even door TU campus te rijden. Hier staan veel hun gestolen winkelwagens. twitter.com/StoopBram/stat…

— Bram Stoop (@StoopBram) 26 mei 2013

zondag | 26 mei 2013 | 19h58 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De FLYERS/RAAMPOSTERS kunnen verwijderd worden.'

delft

"Einde actie Flitsparkeren? NEE!"
"Onderstaande punten vanuit de verenigingen ondervonden (nog) geen steun:
- Fietsparkeren
- Uitgifte criteria vergunningen
- Capaciteit spoorzone"
zuidpoort.org


zondag | 26 mei 2013 | 19h13 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'CDA Delft houdt open lijsttrekkersverkiezingen!'

"CDA Delft volgt landelijke trend"
"... Tijdens de ALV van jl. 8 mei werd het bestuursvoorstel hieromtrent aangenomen en werd besloten open lijsttrekkersverkiezingen te organiseren, waarbij alle leden met gelijke kans kunnen solliciteren naar de functie van lijsttrekker van het CDA Delft."
cda.nl/zuid-holland/delft


zondag | 26 mei 2013 | 19h03 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'CDA Delft: Duurzaam doe je samen'

delft

"CDA Delft feliciteert stichting de Witte Roos"
"Vorig weekend stond in de Delft op Zondag dat de stichting De Witte Roos zowel winnaar is van de Le Comteprijs 2012 als de Delft op Zondag Publieksprijs 2012. Het CDA vindt dit zeer terecht en feliciteert de heer (Tjeerd) Deelstra en zijn stichting De Witte Roos."
cda.nl/zuid-holland/delft


zondag | 26 mei 2013 | 15h35 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hatte van der Woude: Daarnaast staat nog een motie open waarin wordt gevraagd om openbaarmaking vanaf medio 2013'

"Subsidiebeleid in Delft: nog teveel onduidelijkheid"
"Reeds in 2012 werd door het college aangekondigd dat het subsidiebeleid herijkt zou worden. Hoewel de liberale kaderbrief 2013 van het college van B&W grotendeels op de instemming van de VVD fractie Delft kan rekenen, vinden wij de invulling van dit punt in de de kaderbrief wel teleurstellend."
vvddelft.nl


'HERHAALD BERICHT'

dinsdag | 3 juli 2012 | 02:01 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

WANNEER VOLGT SUBSIDIEREGISTER DELFT?

"Over aangevraagde en toegekende subsidies is op de gemeentelijke website van DELFT niets te vinden. Daar moet verandering in komen. Het is de Delftse bestuursstijl alles geheim te maken en te houden. Als je er openbaar over praat wordt er aangifte gedaan. Wat zijn die raadsleden toch stil. Ga eens wat doen!"
harrie fruyt van hertog

delft provincie_zuid_holland_subsidieregister_2012_1e_kw.jpg

"Openbaar Subsidieregister"
"Op initiatief van de statenleden Braam en Schuringa publiceert de provincie Zuid Holland vanaf heden elk kwartaal een openbaar subsidieregister. De provincie Zuid Holland heeft begin 2012 een subsidieapplicatie in gebruik genomen, die het mogelijk maakt de verleende subsidies te publiceren. Het register van nu is een momentopname. Wanneer er subsidieverleningen plaatsvinden wordt het overzicht aangevuld. Het subsidieregister wordt per kwartaal geactualiseerd."
zuid-holland.nl - Subsidies


zondag | 26 mei 2013 | 13h29 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Henk den Boer: Wellicht kan de aangepaste startersregeling een impuls geven'

"Verbreding startersregeling bij koopwoningen"
"Kortgeleden besloot het College van B. en W. de startersregeling te verbreden tot alle woningen in de stad in plaats van alleen voor de Harnaschpolder. De VVD heeft hier twee jaar geleden al op aangedrongen en is blij, dat het College nu deze beweging maakt."
vvddelft.nl


zondag | 26 mei 2013 | 13h17 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ria Makkus-Luiten: deze week kwam de melding van politie dat ze stoppen met actief zoeken naar tante Riet'

delft

"Familie vermiste Riet van Veldhoven vraagt om hulp"
"Beste Jan Peter, Ik vraag je namens de Familie van Mevr Van Veldhoven-van Velzen om hulp. Mevrouw word sinds 22-04-2013 vermist, de familie en politie heeft al op meerdere plaatsen naar haar gezocht zonder resultaat.
Reactie Jan Peter de Wit: Ik zal burgemeester Verkerk vragen of hij snel in actie wil komen om een grootschalige zoektocht in Delft door vrijwilligers te organiseren."
leefbaar-delft.nl


zondag | 26 mei 2013 | 07h28 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'VerdraaidGoed! BLUE HERO LISANNE ADDINK'

"Delft: Een vernieuwende kijk op reststromen"
"VerdraaidGoed is een jong ontwerpbureau dat verrassende duurzame producten ontwerpt en produceert. Bijzonder is, dat we hiervoor bijna alleen maar restmaterialen gebruiken. Zo verkleinen we met onze producten meteen de afvalberg. Bovendien worden onze producten gemaakt in Nederlandse sociale werkplaatsen zodat we zorgen voor een mooie vorm van werkgelegenheid."
verdraaidgoed.nl


zondag | 26 mei 2013 | 06h25 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nachtburgemeester Leo Quack'

delft

"Bij nacht en ontij"
"Zo, daar zijn we weer. Met de Pinksteren zijn we een weekje naar Spanje geweest. ...
Verder is het op zaterdag al drie jaar geleden dat ik De Oude Jan van de hand deed. Dat wordt op zaterdag 1 juni gevierd met een groot feest op het Heilige Geestkerkhof. Op www.oudejan.nl is het programma te vinden. Zie ik je daar?"
delftopzondag.nl


zondag | 26 mei 2013 | 06h05 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Wat ik zeggen wil ... Horen, zien en zwijgen"
"Mevrouw Ruigrok: Bij deze wil ik de volksvertegenwoordigers van de coalitie CDA, D66, PVDA, Groen links en Stip bedanken het instemmen met het nieuwe parkeerbeleid. Het veroorzaakt een verdere aantasting van onze persoonlijke vrijheid (financiële beperking voor bezoek) en een inbreuk op de privacy (digitale bezoekerskaart). De huidige coalitie heeft hiermee wederom aangetoond geen gevoel te hebben over wat er leeft onder de Delftse bevolking."
delftopzondag.nl


zaterdag | 25 mei 2013 | 21h27 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jordi de Jong: Hij voelde zich in Nederland niet vrij genoeg om zijn geloof te belijden'

delft

"Syriëganger wil weer normaal leven"
"De Nederlandse Syrië-ganger Jordi de Jong wil weer een normaal leven leiden met zijn vrouw en zijn zoon. Dat schrijft hij in een verklaring aan de NOS. De Jong keerde een paar weken geleden terug naar Nederland. De Jong schrijft dat hij zijn besluit om naar Syrië te gaan, nam na gesprekken met zijn vrienden en na kijken van filmpjes op YouTube."
nos.nl


zaterdag | 25 mei 2013 | 14h38 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Guido van der Wedden: Als iemand uit de wijk mij vraagt, ik stemde altijd CDA, wat moet ik nu? Dan zou ik zeggen: stem dan nu Christenunie.'

delft logo_bvow.jpg

"Radio-interview met BVOW over bezwaren nieuw parkeerbeleid"
"Datum: 25/05/2013 Auteur: Guido van der Wedden
Klik hieronder op play om het interview te beluisteren."

bvowd.nl


zaterdag | 25 mei 2013 | 11h21 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bewoners praten over overlast die vergelijkbaar is met coffeeshops'

delft prins_alexander_waterpijp_20090800_a.jpg

Ook prins Willem Alexander rookt de waterpijp. Waterpijp roken valt niet onder het rookverbod. Vreemd dat er nog geen shishalounges in studentenstad Delft zijn. Wel jammer voor de politiek, dan kunnen ze weer lekker gaan 'regelen'. hfvh

"Zorgen over shishalounges in Rotterdam"
"CDA-Tweede Kamerlid Peter Oskam en fractievoorzitter van CDA Rotterdam Wubbo Tempel maken zich zorgen over de toename van zogenoemde shishalounges in Rotterdam."
rijnmond.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 21h12 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anne Viruly: vanaf nu ieder jaar €1,25 miljoen in de kenniseconomie te investeren.'

delft

Delft, start bouw nieuw hoofdkantoor 3M Nederland op science park Technopolis Delft.

"Investeren in innovatie werkt"
"Steeds meer technologische bedrijven vestigen zich in Delft. Dat is niet gek, Delft zet zich daar immers hard voor in. Veel van de voorwaarden hebben we al - kennisinstellingen op HBO- en WO-niveau, onderzoeksinstituten en ruimte om te bouwen. Wat er nog mist, wordt door onze wethouder Pieter Guldemond hard aan gewerkt. Onder de noemer ‘Technologische Innovatie Campus’ worden er verschillende projecten uitgevoerd die de kenniseconomie versterken. Zo komt er een technologisch MBO, komen er meer vierkante meters voor YES!Delft bedrijfjes en wordt de bereikbaarheid van de campus verbeterd. Dit zijn slechts drie van de vele plannen. En het werkt."
stipdelft.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 16h14 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Martin Stoelinga: Blij met Delft en Nederland'

"Net terug uit Tsjechie wat was ik daar blij!!"
onafhankelijkdelft.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 16h09 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Jordi extreem kan doorschieten en graag in het middelpunt van de belangstelling wil staan.'

delft

"Burgemeester Verkerk arresteer die Jihad Jordi direct"
"Geachte burgemeester Verkerk
Vandaag las in in de Telegraaf dat de Delftse ‘Jihad Jordi’ Abdul Rahman Abu Moussa die feitelijk Gerrit de Jong heet, uit Syrië is teruggekeerd in Delft. Ook lees ik dat hij nog niet is benaderd door de Politie of de AIVD."
leefbaar-delft.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 14h46 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'O. Holland: Ook ons bod was hetzelfde als Plan Nera.'

delft logo_holland_kinderopvang.jpg

"Holland Kinderopvang B.V.: ontwikkeling Hugo de Grootstraat 59.pdf"
"Geachte raadsleden,
... Er hebben mijns inziens continu ontwikkelingen afgespeeld die individueel misschien correct lijken maar in samenhang mij, op zijn zachtst gezegd, getuigen van onbehoorlijk bestuur c.q. onrechtmatig overkomen.
... het lijkt er sterk op dat ik voortdurend doelbewust door "het ambtenarenapparaat/de gemeente" wordt tegengewerkt.
... ik voornemens ben om de door mij geleden schade op de gemeente middels de daartoe geëigende juridische procedures te verhalen."
ris.delft.nl

'Lucas Vokurka: geschetste route brengt bezwaar- en beroepsmogelijkheden met zich mee, het college kan derhalve geen garanties geven.'

delft hugo_de_grootstraat_059_kinderdagverblijf_knotz_20130428_160410_a.jpg

"College van B&W: ontwikkeling Hugo de Grootstraat 59 (2).pdf"
"... Het college houdt vast aan de wens om op de locatie een kinderdagverblijf te realiseren. Om dat mogelijk te maken is een juridische route uitgewerkt. Met deze brief willen wij inzicht geven in de te volgen route. Deze route is afgestemd met de ontwikkelaar (Hugo de Grootstraat B.V.) en de uitbater van het kinderdagverblijf. Ook zijn de risico's van de gekozen route met hen besproken, die zijn door beide partijen erkend en aanvaard."
ris.delft.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 11h37 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bewoners Keppel: Wij hebben de gemeente nergens voor nodig'

delft

"Bewoners nemen lokale voorzieningen over"
"Sinds enkele jaren doen welgestelde en hoogopgeleide inwoners van Keppel (1100 inwoners, gemeente Bronckhorst) hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden."
binnenlandsbestuur.nl


vrijdag | 24 mei 2013 | 00h33 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bestuurskosten: Claim Gondelaffaire € 1,2'

delft

"Bezuinigen burgemeester en wethouders wel op zichzelf?"
"... Daarom wil ik weten wat in grote lijnen de bestuurskosten met toegewezen ondersteuning van B&W waren in 2012. En welke bezuiniging hierop in de Kadernota 2013 ‘Met het oog op morgen’ wordt voorgesteld?"
leefbaar-delft.nl


donderdag | 23 mei 2013 | 14h10 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"College van B&W: overzicht verzoekschriften Nationale Ombudsman 2012.pdf"
"... In 2012 zijn er 37 klachten door de Nationale Ombudsman ontvangen met betrekking tot de gemeente Delft (2011: 51). Er zijn in totaal 38 klachten in 2012 afgehandeld. Hieronder wordt weergegeven wat het college in het jaaroverzicht constateert.

Rapport Nationale Ombudsman:
Overzicht verzoekschriften Datum: 28-02-2013
Gemeente Delft
Cijfermatig overzicht verzoekschriften
In behandeling per 01-01-2012 ...............................  6
Ontvangen van 01-01-2012 tot en met 31-12-2012 ... 37
Te behandelen .................................................... 43
Afgedaan
1) Niet in onderzoek, totaal ................................... 24
2) Onderzoek
a. met rapport .....................................................  1
b. met rapportbrief ...............................................  1
c. tussentijds beëindigd (interventie) ...................... 12
d. bemiddeling .....................................................  0
In behandeling per 31-12-2012 ...............................  5"
ris.delft.nl


donderdag | 23 mei 2013 | 00h57 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Micropost"
"JP de Wit: Schandalig, burgemeester Bas Verkerk maakt zich meer zorgen over de families van Delftse Jihad strijders die naar Syrië vertrokken om te moorden, dan om de mysterieuze vermissing sinds 22 april van Riet Veldhoven (77)"
leefbaar-delft.nl


donderdag | 23 mei 2013 | 00h17 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"D66 ing. Vokurka is verkeerd bezig met vergunning kinderopvang Hugo de Grootstraat"
"Ir. JP de Wit: Kort gezegd is het weer enorm prutswerk van het interpreteren van bestemmingsplannen. Zo moeilijk is dat niet, misschien is een opfriscursus voor de wethouder nodig. Begin er eerst eens mee om alles voor iedereen toegankelijk op internet te zetten.

Transparantie voorkomt al dit gedonder. Nu is het wel erg onbetrouwbaar van wethouder Vokurka dat als er een fout gemaakt is, die simpel via een nieuw besluit te herstellen. Dat is inderdaad onbehoorlijk bestuur. Het zou eerlijk zijn als de gehele openbare inschrijving opnieuw gedaan werd. Nu blijft het beeld van vriendjespolitiek onuitwisbaar hangen."
leefbaar-delft.nl

'VOORGESCHIEDENIS IS TRANSPARANT'

delft

"Gemeente Delft verkoopt voormalig schoolgebouw"
"De gemeente Delft heeft het voormalig schoolgebouw aan de Hugo de Grootstraat 59 in Delft per openbare inschrijving verkocht aan Nera Vastgoed bv. De partijen hebben medio september 2011 overeenstemming bereikt. Het gebouw wordt door Nera Vastgoed herontwikkeld tot onder andere een kinderdagverblijf."
dtz.nl

"Tav hr O. Holland: Verkoopproces Hugo de Grootstraat 59 te Delft"
"... De verkoop van het pand tweemaal is aangekondigd in Delftse Post middels een advertentie alsmede is de verkoop gepubliceerd op de website van de gemeente en dus voor een ieder toegankelijk was."
ris.delft.nl - college B&W

"Huurcontract Hugo de Grootstraat"
"Hugo de Grootstraat BV heeft een overeenkomst gesloten met Knotz Kinderopvang met betrekking tot de verhuur van de begane grond en eerste verdieping van het nog te renoveren gebouw aan de Hugo de Grootstraat 59 in Delft. Knotz Kinderopvang zal een kinderdagverblijf vestigen in het gebouw."
neravastgoed.nl


woensdag | 22 mei 2013 | 22h01 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Onderwaterfiets TUD klaar voor record'

delft

"Het WASUB-team van de TU Delft wil het snelheidsrecord voor mensaangedreven onderzeeërs verbreken. De International Submarine Races zijn van eind volgende maand in Maryland, VS. Het record staat nu op 13,02 km/pu. Op donderdag 23 mei test het Delftse team haar onderzeeër eerst nog even in het 200 meter lange ‘Concept Basin’ van het maritieme onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen."
bootjesgek.nl


woensdag | 22 mei 2013 | 14h41 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

16h00 VERONICA: UITZENDING WAS NEP!

'productie programma: het preventieve karakter van de uitzending ... anti-inbraaktips'

delft

"PvdA verbolgen over 'live-inbraak' op Veronica"
"... Raadslid Marleen Haage: "Het is walgelijk dat er door een tv-programma op sensatie belust strafbare feiten worden gepleegd. Wij hebben daarom aan de burgemeester gevraagd of er gerechtelijke stappen tegen de inbreker, de verslaggever en diens cameraploeg ondernomen gaan worden. Daarnaast willen we weten of er ook tegen Veronica stappen ondernomen kunnen worden, want dit soort televisie gaat ons echt te ver."
pvda-utrecht.nl


woensdag | 22 mei 2013 | 13h22 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Raadslid Marleen Haage van de PvdA: schandalig dat er voor kijkcijfers een misdrijf wordt gepleegd'

"PvdA boos om inbraak door tv-makers"
"De PvdA in Utrecht wil dat de makers van het televisieprogramma Nachtwacht worden vervolgd, omdat zij een inbraak hebben gepleegd in een Utrechts huis. Voor het programma van Veronica dat maandag werd uitgezonden, tikte een inbreker een ruitje van een woning in. De presentator en cameraman liepen mee naar binnen en filmden de kraak."
rtvutrecht.nl


dinsdag | 21 mei 2013 | 17h44 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Wim Hamelink: Het is mooi dat mensen zich vrijwillig inzetten om leuke activiteiten te ontplooien'

"Schriftelijke vragen aan college over vrijwilligersbeleid 'Breed Welzijn Delft'"
"... De SP fractie vreest dat middels deze koerswijziging twee vrijwilligersvarianten ontstaan namelijk de traditionele vrijwilliger met burgerinitiatief enerzijds en anderzijds de zogenaamde ‘BWD-vrijwilligers’."
delft.sp.nl


dinsdag | 21 mei 2013 | 14h18 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'SP-Kamerlid Farshad Bashir: op de bon slingeren van scooterhufters veel sneller en makkelijker'

delft

"SP wil scooterhufters beboeten op kenteken"
"SP-Kamerlid Farshad Bashir zal daar dinsdag op aandringen tijdens een overleg van de Tweede Kamer met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). ,,De overlast op de fietspaden van grote steden zoals Amsterdam wordt door scooters steeds groter'', zegt het Bashir. ,,Dit is voor fietsers zeer frustrerend."
binnenlandsbestuur.nl

Commentaar redactie:
delft
In Amstelveen worden sinds november 2012 de New York Pizza's per E-bike bezorgd.

"IN DELFT BLIJVENDE OVERLAST VAN COURIERS OP BROMSCOOTERS"
Welke politieke partij gaat hier nou eens mee aan de slag?
Pizza-bezorgers met ontheffing mogen met hun herrie makende en milieu onvriendelijke scooters op volle snelheid door de Delftse (binnen)stad scheuren. Hoelang gaat die overlast nog duren? Ontheffingen beeindigen en voortaan alleen nog bezorgers op de (elektrische) fiets.
politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog


dinsdag | 21 mei 2013 | 12h20 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Afstudeerscriptie: onderzoek naar veiligheid 's avonds in Delft'

delft beestenmarkt_000_afstudeerscriptie_nina_loomans_20130521.jpg

Geachte heer of mevrouw,

Voor mijn afstudeerscriptie ben ik bezig met een onderzoek naar veiligheid 's avonds in Delft. In dit onderzoek bekijk ik hoe veilig mensen zich voelen in Delft en welke factoren van invloed zijn op dit gevoel van veiligheid.

Het doel is om uiteindelijk uitspraken te doen over hoe het veiligheidsgevoel verbeterd kan worden.
Ik denk dat dit onderzoek voor de gemeente erg nuttig kan zijn. Er wordt namelijk vaak vanuit uit gegaan dat preventie bijvoorbeeld door camerabewaking de veiligheid verbeterd maar er zijn veel aanwijzingen dat dit soort maatregelen juist een averechts effect kunnen hebben het veiligheidsgevoel van de bezoekers.

Wel heb ik om gegronde uitspraken te kunnen doen ongeveer 300 respondenten nodig. Om deze reden hoop ik dat jullie mij kunnen helpen met de verspreiding van deze online enquete.

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_etFSmgvOMGSE5tr

Ik hoop dat u mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Nina Loomans

Nina Loomans


dinsdag | 21 mei 2013 | 01h25 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Stichting Witte Roos wint Le Comteprijs én de Delft op Zondag Publieksprijs 2012"
delftopzondag.nl - Karl Flieger


dinsdag | 21 mei 2013 | 01h04 | week 21 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Rob van Woudenberg is nu echt op weg naar Oeganda"
"Rob van Woudenberg stapt vrijdag in het vliegtuig naar Oeganda. Niet om daar vakantie te vieren, maar om deel te nemen aan de Musketiermarathon. Een barre tocht door een bloedheet en stoffig gebied, puur en alleen om de lokale kinderen een steuntje in de rug te geven. Ze krijgen kleding, onderwijs, eten en… emotionele steun."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


maandag | 20 mei 2013 | 20h47 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: mega drankgebruik in sociëteiten tegengaan'

delft

"Micropost"
"JP de Wit: Ik stel voor dat het college per 1 jan 2014 ook de drankverstrekking in studentenverenigingen onder dezelfde paracommercie regelgeving als de voetbalclubs etc laat vallen om het mega drankgebruik in sociëteiten tegen te gaan."
leefbaardelft.nl

"Nieuwe Drank- en Horecawet 2012"
"... De gemeente kan daarbij recht doen aan de verschillen tussen paracommerciële instellingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat studentenverenigingen andere regels kunnen worden opgelegd door een gemeente, dan sportverenigingen of buurthuizen."
burgemeesters.nl


maandag | 20 mei 2013 | 17h35 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Klusjes met een bijstandsuitkering'

delft

"Jan Peter de Wit: Kijk dit zijn klusjes die de gemeente door mensen met een bijstandsuitkering verplicht kan laten doen. Elke dag een ronde op een bakfiets door de straten met gestapelde bouw en de rotzooi naast de containers naar het afval overlaadstation brengen."
leefbaar-delft.nl


maandag | 20 mei 2013 | 14h13 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: men doet er vooral alles aan om de eigen toko in stand houden.'

delft

Den Haag. Erwin Lensink gooit op Prinsjesdag in 2010 een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets. Voor de troonswisseling in 2013 wordt Lensink opnieuw preventief vastgezet. Instanties kunnen alles.

"Verbeteren hulpverlening noodzaak!"
"... dat inmiddels gebleken is, dat tien instanties betrokken waren bij de situatie van het gezin.
... De praktijk laat herhaaldelijk zien dat verschillende hulpverlenende instanties TE veel en TE vaak langs elkaar heen werken.
... Niet één instantie die dit drama heeft kunnen voorkomen.
... de hulpverlening in Nederland is uitgegroeid tot vele ‘onnodige’ of ‘overbodige’ instanties, die niet alleen veel geld kosten, maar volstrekt onvoldoende met elkaar communiceren dan wel in staat zijn problemen daadwerkelijk en effectief op te lossen."
stadsbelangendelft.nl


maandag | 20 mei 2013 | 07h31 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Herman, ga eens op je handen staan!'

delft markt_000_herman_weijers_autosalon_20130518_170539_a.jpg

Delft, Markt.

"Motto van Herman Weijers: Een schoon Delft."
"Na afloop van een alweer zeer geslaagde Autosalon ruimt ridder Herman zelf de laatste restjes rommel."
politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo