zondag | 19 mei 2013 | 10h58 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Sloepjes en kano's, vaar een stukje door!'

delft

Delft. De vernieuwde Kapelsbrug is inmiddels opgeleverd en vormt de entree voor het waterverkeer naar de Delftse binnenstad.

"Erop of eronder(door) voor de vaarverbinding Buitenwatersloot-Binnenwatersloot"
"... De VVD vindt dat deze kans op het verbinden van de vaarroute vanuit het Westland met de Delftse binnenstad niet gemist mag worden."
vvddelft.nl

"De kans om de Binnen- en Buitenwatersloot weer met elkaar te verbinden krijgen we nooit meer"
"Als het aan Pim van der Marel en Guido van der Wedden ligt, kan het (kleinschalig) waterverkeer binnen afzienbare tijd van de Buitenwatersloot via de Binnenwatersloot de binnenstad van Delft in varen."
delftopzondag.nl


zondag | 19 mei 2013 | 12h11 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hardstenen loper bij HNK Delft'

delft

Openbare publicatie

hi van den ban
Ik woon in Delft en zie de laatste jaren steeds meer hardsteen toepassingen, die het aanzien van de stad verbeteren. Ook op de markt, waar het plaveisel het zwaar te verduren heeft door intensief gebruik, wekelijkse markt, evenementen, enz. Enige schade blijft niet uit, maar dat heb je ook bij andere soort bestratingen.

Gisteren schreef Lennart Harpe, de fractievoorzitter van de VVD negatief over het toekomstig gebruik van hardsteen bij Het Nieuwe Kantoor. Hij was op sleeptouw genomen door ‘deskundigen’ van Delfia Batavorum en ingegeven door wat hij had gezien in Den Haag. Door dit verhaal ben ik op zoek gegaan naar leveranciers en kwam uit op de website van van den ban. Ook Delft staat bij de referenties. Den Haag ontbreekt.

Als opdrachtgever geef je specificaties af en als er later niet aan wordt voldaan of gebreken zijn moet de leverancier zijn werk in orde maken. Zo simpel lijkt het mij.
Ik wilde van den ban deze halfzachte informatie van deze Delftse vvd-politus niet onthouden en ontvang graag een inhoudelijke reactie voor publicatie en met name waarom hardsteen juist wel kan worden toegepast.
Zie: http://www.politiekdelft.nl/pd201320.html#hard-hoofd-in-hardsteen
Verder nog succes gewenst.

gr
harrie fruyt van hertog
redacteur politiekdelft.nl

-----------------------------------------------------------------------------
integrale tekst vvd website

politiekdelft.nl - harrie fruyt van hertog


zondag | 19 mei 2013 | 09h43 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De VVD fractie heeft er een hard hoofd in en is niet overtuigd.'

delft

"Hard hoofd in hardsteen"
"Tijdens de vergadering van de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte (SVR) heeft de VVD fractie het college van B&W gevraagd het gebruik van het beoogde hardsteen in de openbare ruimte van de Spoorzone te heroverwegen. Den Haag ging Delft voor en gebruikte hardsteen rondom het Spui en de Turfmarkt. Met redelijk dramatische gevolgen, zoals uit de foto’s blijkt."
vvddelft.nl


zaterdag | 18 mei 2013 | 12h38 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram Stoop: Mijn motivatie'

delft

Bram Stoop van TRIX en Ivo Opstelten minister V&J.
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 17 mei 2013 | 22h04 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Column: Flodders van Tante Hof'

delft

"Tante Hof publiceert elke twee weken haar flodders voor Stadsbelangen Delft In haar eigen column. Hierin blikt zij op haar ‘eigen wijze’ terug op diverse gebeurtenissen van de afgelopen weken. Vandaag de eerste flodders.

Kroning
Nederland heeft sinds decennia weer een Koning. Het was een grandioos festijn. Beelden van de troonswisseling gingen de hele wereld over. Wat een reclame voor Nederland. Zelfs Joanna, het Koningslied of het feit dat Willem helemaal geen troon op zijn bolletje kreeg kon de pret niet drukken. Bea bedankt! Willem succes!
"
stadsbelangendelft.nl


vrijdag | 17 mei 2013 | 19h16 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Wet financiering politieke partijen"
"... Het beeld van politieke partijen is van essentiële betekenis voor het vertrouwen van de burger in de politiek. Alleen al de schijn van belangenverstrengeling kan het aanzien van de democratie schaden. Om deze reden is het noodzakelijk dat politieke partijen inzicht verschaffen in de bijdragen die zij naast de overheidssubsidie ontvangen. Transparantie van inkomsten heeft tot doel zichtbaar te maken hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
eerstekamer.nl
redactie hfvh: aanvullende wetgeving voor lokale partijen komt er per 1 januari 2015."


vrijdag | 17 mei 2013 | 18h50 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Lokale partijen benadeeld"
"... Waar afdelingen van landelijke partijen gebruik maken van overheidssubsidie, moeten lokale partijen in bijna alle gemeenten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Deze rechtsongelijkheid wordt nu vergroot met het verplicht invoeren van een giftenreglement voor lokale partijen."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 17 mei 2013 | 18h20 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Brussel, Nederland, Delft, overal hetzelfde."
"... ons ooit zo geprezen pensioenstelsel wordt binnen niet al te lange tijd door Brussel aangepakt en zo volgt er nog veel meer. En het Nederlandse volk blijft muisstil zitten terwijl het geschoren wordt."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


vrijdag | 17 mei 2013 | 13h56 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Milene Junius: door deskundigen is beoordeeld dat het voldoende veilig is'

delft phoenixstraat_000_in_uitrit_hoogheemraadschap_20130506_170552_a.jpg

Delft. In- en uitrit aan de Phoenixstraat van Hoogheemraadschap Delfland.

"Commissie tevreden over Kadernota 2013"
"Rondvraag De fractie van Stadsbelangen deed via de rondvraag een dringende oproep aan wethouder Junius om nog eens goed te kijken naar de verkeersveiligheid bij de in- en uitrit van de Phoenixgarage. Hierover waren diverse klachten binnengekomen. Wethouder Junius antwoordde hierop dat dit al door deskundigen is beoordeeld en dat het voldoende veilig is bevonden. Bovendien, zo zei ze, hebben de weggebruikers ook een eigen verantwoordelijkheid in de omgang met de medeweggebruiker."
ris.delft.nl


vrijdag | 17 mei 2013 | 09h54 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Volgens B&W wordt naaktrecreatie hierdoor strafbaar, maar B&W kent de wet niet'

"Naaktstrandje Delftse Hout"
"Hoera, de sluiting van het naaktstrandje in de Delftse Hout is nog lang geen gelopen race, zoals blijkt uit de commissie vergadering van 14 mei. Een aantal fracties zijn zonder meer voor het openhouden van het naaktstrand en een aantal andere fracties vinden dat er juist te veel onduidelijkheid wordt geschept door de sluiting."
naaktstrandje.nl


vrijdag | 17 mei 2013 | 08h55 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Geruststellende antwoord op misbruik ‘no pay no cure’ WOZ bezwaren"
"... Lees hier de langste antwoorden die ik ooit kreeg van een college. Dat is even wennen na al die ja, nee en zie vorige vraag antwoorden die ik meestal krijg."
leefbaar-delft.nl


vrijdag | 17 mei 2013 | 07h35 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Democratische controle bij decentralisaties staat onder druk"
"... Nu al breken gemeenteraden het hoofd hoe de democratische controle op de vele samenwerkingsverbanden geregeld moet worden. Omdat de verantwoording aan een individuele gemeenteraad veelal via een gemeentelijke vertegenwoordiger in het algemeen bestuur loopt, komen gemeenteraden steeds meer op afstand te staan. Hierdoor hebben de volksvertegenwoordigers minder zicht op de bedragen die in de samenwerkingsverbanden omgaan."
binnenlandsbestuur.nl


donderdag | 16 mei 2013 | 22h17 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anne Viruly: De nieuwe brug wordt veel slanker en krijgt een moderne feel.'

delft

"Nieuwe Sint Sebastiaansbrug"
"STIP krijgt veel vragen over de nieuwe Sebastiaansbrug, van “wanneer is het af? tot “hoe gaat het eruit zien?” Hieronder proberen we je alles te vertellen. Wil je meer weten? Bel ons gerust!"
stipdelft.nl


donderdag | 16 mei 2013 | 19h35 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Verslag Politiek Café 1 mei: De 24-uurseconomie inleider Ruard Ganzenvoort"
"... Mensen zijn steeds meer bereid meer te doen voor minder geld, zeggenschap en zekerheid. Wat dat betreft is de marxistische analyse van arbeidskracht in dienst van het kapitaal nog steeds van kracht."
delft.groenlinks.nl


donderdag | 16 mei 2013 | 12h20 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Fleur Norbruis: Ze ervaren het fietspad als te smal en vinden het stuk richting de splitsing bij de Hamtunnel vanaf de Zuidwal erg gevaarlijk.'

delft zuidwal_000_fietspad_20130519_150506_a.jpg

"Ruimer baan voor de fiets op de Zuidwal"
"Naar aanleiding van talloze klachten uit de stad zal GroenLinks het college vragen stellen over de nieuwe inrichting van het fietspad aan de Zuidwal."
delft.groenlinks.nl


donderdag | 16 mei 2013 | 11h45 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Slechte communicatie wethouder Vokurka over 33e DSC Lustrum"
leefbaar-delft.nl


woensdag | 15 mei 2013 | 23h18 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: De gewone naaktrecreant wordt de dupe van een gering aantal schennisplegingen rond het naaktstrand'

delft

"Veel politieke steun voor openhouden naaktstrand"
"Niet alleen staatssecretaris Weekers had het gisteravond zwaar, maar hier ook Groenlinks wethouder Stephan Brandligt. Zijn botte maatregel om het naaktstrand te sluiten is bij veel partijen verkeerd gevallen. De sluiting van het naaktstrand zou een abrupt eind maken aan de homo ontmoetingsplaats die daar zou zijn ontstaan."
leefbaar-delft.nl


woensdag | 15 mei 2013 | 19h53 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lennart Harpe: Naar mate de huidige raadsperiode verstrijkt neemt het college van B&W meer en meer VVD beleid over'

"Kadernota 2013 bevat hoog VVD gehalte"
"Gisteravond behandelde de raadscommissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid (BLD) de Kadernota 2013, waarin contouren zijn opgenomen en richting wordt gegeven ten aanzien van de begroting 2014. Alhoewel er nog drie commissiebehandelingen en een raadsvergadering te gaan zijn, kan reeds nu geconcludeerd worden dat de VVD fractie met deze Kadernota zal gaan instemmen."
vvddelft.nl


woensdag | 15 mei 2013 | 14h52 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: Het beeld dat bestaat, is dat afspraken niet worden nagekomen'

delft

"Jubileum Studenten Corps"
"Uit diverse publicaties, die elkaar ook tegen spreken, hebben wij begrepen, dat een en ander niet soepel zou verlopen. Zo zouden verbouwingen, sloopactiviteiten, boren enz. gewoon tijdens schooltijd plaatsvinden. Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke situatie, hebben wij dan ook de volgende vragen."
stadsbelangendelft.nl


woensdag | 15 mei 2013 | 09h39 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'D66 in 2008: Een HOP (homo-ontmoetingsplaats) sluiten lost niets op, het verplaatst alleen maar het fenomeen.'

"Meerderheid tegen opheffen naaktstrand"
"Een ruime meerderheid heeft zich in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid haar twijfels uitgesproken over het besluit van het college om het naaktstrand in de Delftse Hout op te heffen. Leefbaar Delft, D66 en SP kondigden aan dat ze in de raadsvergadering van 13 juni via moties het strand of een andere plek in Delft willen behouden voor naaktrecreatie."
ris.delft.nl


dinsdag | 14 mei 2013 | 17h20 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ir Jan de Wit stelt pikante vragen ...'

delft burqini_bourkini_boerkini_burkin.jpg

"Naaktstrand Delftse Hout: burqini, bourkini, boerkini, burkin"
"Vraag 4 Is het toegestaan om met een burka op het strand te barbecueën?
Vraag 5 Hetzelfde voor zwemmen met burkini?
Antwoord vraag 4 en 5
Het gaat hier om landelijke politiek en wetgeving. Er bestaat tot op heden geen wettelijke grondslag voor een Burkaverbod."
leefbaar-delft.nl


dinsdag | 14 mei 2013 | 16h07 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Milene Junius: en van één plus één drie maken.'

delft

"Betrokkenheid bundelen"
"... Zoals ideeën voor Delft als Waterstad en voor de Kleuren van Delft. Iedereen is welkom om mee te doen en veel partijen doen mee – bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren. Omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor de binnenstad en samen meer kunnen bereiken."
cda.nl/zuid-holland/delft


dinsdag | 14 mei 2013 | 06h41 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gedoogbeschikking komt er aan! Knotz Kinderopvang opent op 16 mei 2013 Villa Hugo'

delft hugo_de_grootstraat_059_kinderdagverblijf_knotz_20130428_160410_a.jpg

Delft. Knotz Kinderopvang opent op 16 mei 2013 Villa Hugo aan de Hugo de Grootstraat 59.

"College van B&W: ontwikkeling Hugo de Grootstraat 59.pdf"
"... Hugo de Grootstraat BV heeft voor de locatie waar het kinderdagverblijf wordt ondergebracht een vergunning aangevraagd. Deze vergunning heeft het college verleend. Het college stelde zich op het standpunt dat binnen de huidige bestemming Maatschappelijk het kinderdagverblijf vergund kon worden. Tegen de vergunning is bezwaar aangetekend. De Adviescommissie voor bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning te herroepen."
ris.delft.nl"Diverse zienswijzen week 17 van 2013.pdf"
"Rechtstaete (vastgoedadvocaten en belastingadviseurs) namens bewoners van de Hugo de Grootstraat en de Van Slingelandtstraat

Namens cliënten, de heer wonende aan de Hugo de Grootstraat te (2613 VN) Delft, mevrouw huurder van de bedrijfsruimte staande en gelegen aan de Van Slingelandtstraat te (2613 lT) Delft alsmede de besloten vennootschap, Holland Kinderopvang B.V., gevestigd aan de Van Slingelandtstraat te (2613 TT) Delft, bericht ik u als volgt.

Cliënten hebben geconstateerd dat met betrekking tot het perceel /.pand Hugo de Grootstraat 59 in het bestemmingsplan geen ruimtelijke bestemming is voorgesteld. Het perceel / pand is letterlijk en figuurlijk een witte vlek op de bestemmingsplankaart."
ris.delft.nl


maandag | 13 mei 2013 | 17h55 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan van Delft: dat ditzelfde heerschap nu dagelijks figuurlijk de kont likt van Bas Verkerk (GONDELAFFAIRE)'

delft cartoon_2007_06_30_lucas_vokurka_draaikontje.jpg

"Indien Verkerk in de rechtszaal wederom zijn geheugen blijkt te zijn verloren gaan we nog wat beleven"
"Je blijft je toch verbazen dat een aantal Delftse ambtenaren (zie memo) destijds in 2005 zo uit de hand aten van ene advocaat Paardekoper die nota bene een corrupte VVD-client bijstond…dat de huidige D66 wethouder Vokurka als raadslid vlot instemde met de voorstellen van B&W Delft om politiek af te rekenenen met een partij die hem niet aanstond, dat ditzelfde heerschap nu dagelijks figuurlijk de kont likt van Bas Verkerk en nog geen jaar geleden namens B&W Delft met een genant voorstel kwam om een en ander voor 17 mille te schikken, dat de kostenteller inmiddels op een paar honderdduizend Euro meer staat."
onafhankelijkdelft.nl


maandag | 13 mei 2013 | 17h10 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Blijkbaar stelt de gemeente ... Ik schat dat de onderhandelingen ... Ik hoop dat er ... (GONDELAFFAIRE)'

delft

"Stoelinga zet met advertentie extra druk op mediation"
"De mediation tussen raadslid Stoelinga en de gemeente in de Gondelaffaire is al twee weken onderweg zonder eind resultaat. De advertentie die Stoelinga dit weekend in de Delft op Zondag plaatste, spreekt boekdelen. Blijkbaar stelt de gemeente een erg laag bedrag voor in relatie tot de gemaakte kosten van 1,1 miljoen euro."
leefbaar-delft.nl


maandag | 13 mei 2013 | 15h04 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: En noot voor Dhr Meuleman van Stadsbelangen, mijn hersenen liggen in het LUMC. (GONDELAFFAIRE)'

delft stoelinga_doz_20130512_advocaatrekeningen_gondelaffaire_b.jpg

Klik op bovenstaande tekst voor vergroten of
lees de tekstversie

'Heel Delft mag weten wat me die Gondelaffaire aan advocatenrekeningen heeft gekost. Het is te gek voor woorden!'

Martin Stoelinga hoort wel tien keer per week de vraag: 'Waarom eis jij schadevergoeding van de Gemeente Delft? Dat gaat de belastingbetaler geld kosten. Het is toch jouw probleem, die hele Gondelaffaire!?' En steeds moet hij uitleggen dat niet HIJ maar de GEMEENTE DELFT indertijd is begonnen met rechtszaken tegen HEM; een volksvertegenwoordiger die een misstand aan de kaak stelde en daar al sinds 2005 door wordt achtervolgd. Sinds hij door de Hoge Raad in het gelijk werd gesteld, probeert hij financiële genoegdoening te krijgen. Mag het, alsjeblieft..? Maar het is nog steeds niet geregeld...

'Ik ben het zo zat om me steeds te moeten verdedigen voor iets waar ik eigenlijk part noch deel aan heb. De rechtszaken die Baljé op aandringen van de Gemeente Delft tegen mij ging voeren, hebben me alleen al aan advocatenrekeningen bijna 450.000 euro gekost. Ik heb meer dan 800 facturen gekregen, niet te geloven! Als de Gemeente Delft, met Bas Verkerk voorop, toen de zaak op een fatsoenlijke manier had begeleid, was het nooit zo ver gekomen. Ze wilden me voor altijd het zwijgen opleggen, maar ik heb nooit opgegeven. Het kan toch niet zo zijn dat je als BEËDIGD gemeenteraadslid je mening niet mag geven als je iets fouts op het spoor bent?'

Waarschuwing
Die discussie is inmiddels achter de rug. Stoelinga mocht zeggen wat hij zei en kwam na heel lang touwtrekken als 'winnaar' uit de strijd. 'Nou ja, winnaar!? Je wilt niet weten wat het met mij en mijn gezin heeft gedaan. Dwangsommen, deurwaarders op de stoep, het onrecht. Vooral het onrecht. Ik kan nog steeds ongelofelijk kwaad worden als ik eraan denk wat ze me hebben aangedaan. Dat is niet in geld uit te drukken. En dat geldt ook voor het feit dat ik door een beslag van 1,4 miljoen euro op al mijn bezittingen jarenlang feitelijk niets heb kunnen ondernemen. Ik ga daar maar geen berekening van maken, want dan zou je schrikken.'

Wat Martin Stoelinga vooral belangrijk vindt, is dat huidige en toekomstige gemeenteraadsleden beter worden beschermd. 'Je denkt dat je in een democratie leeft, maar ik weet wel beter. De Gondelaffaire is het beste voorbeeld dat je als gemeenteraadslid vogelvrij bent, als je tegen 'hogere machten' vecht. Ik ga er voor pleiten om op landelijk niveau een verzekering te laten invoeren tegen dit soort wantoestanden. Je moet toch als volksvertegenwoordiger kunnen opkomen voor de belangen van het volk, wat krijgen we nou!'

Totale kosten:
· Advocaatkosten Kennedy van der Laan procedures Baljé en verschotten
Maar liefst 811 facturen in totaal a 329.942 euro
· Advocaat kosten mr. Duijsens 88.438 euro.
· Advocaatkosten Van Meurs 36.287 euro.
· Verlies n.a.v. gedwongen verkoop aandelen Kresto S.p.o.l. 109.000 euro
· Verlies n.a.v. gedwongen verkoop onroerendgoed 234.452 euro.
· Onterecht geexecuteerde dwangsommen 60.000 euro.
· Heffing fiscus vanwege gedwongen uitkering lijfrentepolis 55.000 euro
· Immateriële schade Stoelinga 200.000 euro.
· Immateriële schade vennootschappen 24.000 euro.
Totaal: 1.137.119 euro.

---------------------------------------------------------------------------

"DE GONDELAFFAIRE: WIE DE STEEN PAST, HANG IK HEM OM DE NEK."
"Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat er maar geen einde lijkt te komen aan deze verschrikkelijke affaire. Daar waar alleen maar verliezers zijn en gesprekken elkaar hebben opgevolgd, kan ik mij niet anders dan aantrekken dat het weer allemaal spielerei is geweest en dan van een aantal topambtenaren."
onafhankelijkdelft.nl


maandag | 13 mei 2013 | 13h59 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Petitie Zorgen om Zorg'

delft

"... Wij roepen daarom het college van B&W van de gemeente Delft op om publiekelijk afstand te nemen van deze bezuiniging en dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer en de Nederlandse regering."
delft.sp.nl


maandag | 13 mei 2013 | 12h57 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ben Bronsema: Earth, Wind & Fire'

"Promotie: Energiepositief met natuurlijke ventilatie"
"Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Hij wil met vallend water, zon en wind een energiepositief kantoor realiseren. Bronsema is nu op zoek naar een gebouw voor een grootschalige praktijkproef met zijn Earth, Wind & Fire-concept."
tudelft.nl


maandag | 13 mei 2013 | 01h33 | week 20 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delft komt met overbodige regelgeving'

delft

In 1902 is de stroomtram vanaf de Duyststraat vanwege de ongelukken vervangen door de paardentram. De prent suggereert dat de komst van de elektrische tram in 1906 het gevaar weer terugbrengt.
Galerij van J.W. Flier.

"Wijziging Reglement van Orde, de Commissieverordening 2008 en de Verordening Rekening & Auditcommissie 2008."
Artikel 9 Vergaderfrequentie
Aan artikel 9, tweede lid, wordt de zin ‘Na 24.00 uur wordt geen nieuw agendapunt meer in behandeling worden genomen’ gewijzigd in ‘Na 24.00 uur wordt geen nieuw agendapunt meer in behandeling worden genomen, tenzij de commissie anders bepaalt’.
ris.delft.nl - fractievoorzittersoverleg


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo