zondag | 12 mei 2013 | 00h00 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

Rotterdam de aller mooiste rotstad die er is


zaterdag | 11 mei 2013 | 14h51 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

GONDELAFFAIREadvocaatrekeningen Stoelingatotaal: 1.137.119 twitter.com/PolitiekDelftn…

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 11 mei 2013

zaterdag | 11 mei 2013 | 13h57 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram bezoekt maandag Fred en Ivo'

delft

"Rondetafelgesprek met staatssecretaris Teeven en minister Opstelten."
"Maandag 13 mei zal de projectleider van de Trix op uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven deel nemen aan een rondetafelgesprek. Dit zal gaan over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Bekend is dat Bram Stoop een lange tijd ervaring heeft in het werken met jongeren met een meervoudige problematiek, die vaak in het criminele circuit zitten of hebben gezeten. Vanaf 1989 is Bram werkzaam met jongeren met zo’n meervoudige problematiek in Haaglanden en is een bekende verschijning in het hulpverleningscircuit van Haaglanden."
stichtingtrix.nl


vrijdag | 10 mei 2013 | 15h37 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Zorgakkoord? Afbraakakkoord!"
"Het zorgakkoord dat drie weken geleden gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en het kabinet zorgt voor een verlies van 50.000 banen in de zorg. Thuiszorg wordt voor 40 % afgebroken waardoor 170.000 mensen hun thuiszorg verliezen, verzorgingshuizen gesloten, de toekomst van de dagbesteding is afhankelijk van de gemeenten, die wel een korting van 25 % te verwerken krijgen. Dit accepteren wij natuurlijk niet."
delft.sp.nl


vrijdag | 10 mei 2013 | 13h11 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GroenLinks parkje € 18,00 per inwoner'

delft wateringsevest_038_bacinol_20050918_105830_a.jpg

Delft. Het inmiddels gesloopte Bacinol-gebouw aan de Wateringsevest.

"College van B&W: planschadeclaim DSM.pdf"
"Op 22 april jl. heeft DSM een planschadeclaim ingediend bij de gemeente. De claim heeft betrekking op het bestemmingsplan Spoorzone. In dat bestemmingsplan is het Bacinolterrein opgenomen. Volgens DSM is dat terrein door het bestemmingsplan Spoorzone minder waard geworden omdat de gebruiksmogelijkheden zijn verminderd. DSM claimt daarvoor (minimaal) 1,8 miljoen euro."
ris.delft.nl -


vrijdag | 10 mei 2013 | 07h2700 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Kadernota, tramlijn 19 en bestemmingsplannen"
" In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt donderdag 16 mei onder meer de voortgangsrapportage Tramlijn 19 besproken. Op de agenda staan ook drie ontwerpbestemmingsplannen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 10 mei 2013 | 06h43 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

Micropost
"J.P. de Wit: Het is heerlijk rustig in de Gillisbuurt nu veel werkloze hangjongeren met Jihadtours naar Syrië zijn"

Reacties op “Corpsballen laten VMBO leerlingen stof happen”
Schandalig op 9 mei 2013 om 23:11 schreef:
Wat ik niet snap meneer J.P. De Wit, is waarom uw frustratie behalve bij studenten ook nog eens bij allochtonen ligt? Ik denk dat u zich moet schamen voor uw uitspraken zoals uw micro post onder in beeld ‘ het is heerlijk rustig in de gillisbuurt nu de werkloze hangjongeren met de jihad tours naar syrie zijn’. Volgens mij bent u gewoon een zeer verbitterde trieste man die zelf niet in staat was om zijn leven een positieve draai te geven en uit u dat op alle mensen die dat wel doen. Hoe knap is het dat een stel ‘ apen beulen als studenten’ een miljoenen omzet gaan draaien deze zomer naast hun studies? En dat zij dan enige bende maken, a la, volgens mij bent u ook niet het type om uw honds stront braaf op te ruimen of uw peuken in de vuilnis bak te gooien. Enige waar u goed in bent is mensen kleineren en voor rotte vis uitmaken.
leefbaar-delft.nl


donderdag | 9 mei 2013 | 16h39 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Grotius College: Praktijkschool volgend jaar op dezelfde locatie'

delft

"Het artikel in het Algemeen Dagblad zou de indruk kunnen wekken dat de praktijkschool volgend schooljaar 'tegen de vlakte' gaat, wil de directie van de praktijkschool benadrukken dat de school ook volgend schooljaar (2013-2014) gewoon open blijft. Alle lokalen blijven intact en alle lessen gaan dus ook gewoon door. Zolang er nog geen geschikte andere locatie voor de praktijkschool is gevonden, blijft dit ook zo."
grotiuscollege.nl


donderdag | 9 mei 2013 | 12h57 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BVOW Verslag inloopavond 8 mei 2013'

delft

2. Studentenfeest Grotius in de Wijk
DSC: de ingezonden brief op de site van Leefbaar Delft, waarin staat dat leerlingen zwaar leiden onder de aanwezigheid van DSC is onjuist. De studenten hebben juist goede afspraken gemaakt met de school, dit vinden ze belangrijk.
Er wordt niet getimmerd en verbouwd zolang er nog leerlingen aanwezig zijn. Toch is er een bericht naar buiten gekomen over astma-aanvallen, geen examens kunnen doen, etc.
DSC wil dat die scholieren gewoon kunnen doorstuderen en hun examens kunnen halen. Afspraken houden zij zich aan, dus balen ze van dit artikel.
Ook schoolbestuur zelf schok van de brief.

6. Parkeren
Lees volledige verslag

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Verslag inloopavond 8 mei 2013, 20.00 uur,
Buurthuis de Wending
Buurthuis De Wending

Aanwezig: Guido van der Wedden (voorzitter), Rudy Negenborn (verslag), Harry van Adrichem, G.T. Vollebregt, M. Boomkens, Daan Budde, Anne-Marije Zwerver, Rob Duijnisveld, Guido Meijer, Mike Reuser, Florine Segers, Reinout Wiersema, Niki Breedveld, Hendrik Luinenburg
Afgemeld: Hannah Koning, Huub Langeweg, Marc Wiese en de wijkagent

1. Opening, mededelingen & post
Hannah heeft zich ziek gemeld, Guido zal voorzitten, Rudy zal notuleren. De vergadering bestaat uit twee delen: eerst wordt het thema ‘Studenten in de wijk’ behandeld n.a.v. het grootse feest dat het Delftsch Studenten Corps in het Grotiuscollege gaat houden en daarna nog enkele punten van de maandelijkse BVOW-ledenvergadering.

Guido opent de vergadering om 20:05. Hij legt het programma van de avond uit en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de representanten van het Delftsch Studenten Corps (DSC).

2. Studentenfeest Grotius in de Wijk De representanten van het DSC stellen zich voor. Voorzitter en twee organisatoren van het grote feest in het Grotius college. De vereniging viert haar 33e lustrum. Lustra worden altijd groots gevierd. Een pand wordt omgetoverd tot een plek waar veel gebeurt. Dit jaar zal het lustrum plaatsvinden van 13 tot 26 juli, in de zomervakantie. In het hele land, in de stad, en in het Grotiuscollege gaan allerlei activiteiten plaatsvinden. Het is een moment waarop de vereniging zich volledig gaat inzetten en hecht wordt en een moment waarop de vereniging goede banden met de buurt gaat maken. Ze zijn al begonnen met het opbouwen van een band met de buurt (o.a. door een Halloweenactiviteit met de mensen uit de buurt).
Er komt ook een buurtborrel in het Grotiuscollege (voor 13 juli), zodat de hele buurt kan zien wat er zoal gaat gebeuren—datum volgt! Briefjes komen in de brievenbussen (uitnodigingen via brievenbussen en eventueel ook via nieuwsbrief van de BVOW).

Het lustrum wordt een groot evenement—veel bezoekers (capaciteit van in totaal 2500 personen; 1700 studenten zijn lid van het DSC; een groot deel zal aan de festiviteiten deelnemen; daarnaast zullen vanuit andere steden ook studenten naar Delft komen). De ingang van het terrein komt aan de kant van het station, via een brug over de sloot die komt te liggen in het verlengde van de blauwe brug die nu over het spoor loopt. Bezoekers gaan er dan aan die kant uit, in plaats van dat zij door de buurt gaan lopen. De evenementen die ’s avonds plaatsvinden vinden binnen plaats en niet op het grasveld. Een akoestisch bedrijf adviseert over het aanbrengen van isolatie zodat er ’s avonds ook aan de normen voldaan gaat worden.

Reünistenweekend (oudleden komen op bezoek): mensen zullen naar verwachting parkeren in de Phoenixgarage omdat daar het programma op de sociëteit begint. Verder is de verwachting dat de mensen vooral met het openbaar vervoer zullen komen. Studenten verwachten niet dat de hele wijk vol zal staan met parkeerbezoekers. Het parkeerterrein bij het Nijverheidsplein zou ook een goede plek zijn voor parkeren. Er moet daar wel betaald worden, dhr. Boomkens vertelt dat met de gemeente wel te praten is over gratis parkeren bij speciale gelegenheden, zoals bij de Slinger in de Wijk.

Voor mensen die ergernis krijgen, komt er een telefoonnummer (vast) dat altijd te bereiken is voor het doorgeven van klachten. DSC onderhoudt ook goed contact met de brandweer en de politie. Op de website van het DSC (http://www.lustrum.nl/) komt alle informatie over contacten te staan. De studenten gaan ook actief de bewoners laten weten hoe ze contact op kunnen nemen.
Mogelijk kunnen ze ook via de BVOW-nieuwsbrief een aankondiging inclusief contactgegevens rondsturen.

Gelegenheid voor vragen:

Bewoner: hoe voorkom je dat de mensen door de wijk gaan lopen?
DSC: mensen gaan alleen door de ene ingang bij het station. De verwachting is dat 50% van de bezoekers daarvandaan direct met de trein vertrekt of door het station naar het centrum loopt, dat 40% via de Parallelweg – Coenderstraat zijn weg zoekt naar het noordelijk deel van Hof van Delft en Binnenstad en dat 10% door de wijk gaat (omdat deze studenten in de wijk wonen of op de Krakeelhof).

Bewoner: nu lopen ze al allemaal in de buurt, zonder 3000 studenten.
DSC: beveiliging is geregeld om de uitstroom te begeleiden. Ze zullen ook bij de Coenderstraat gaan staan.
Er zijn natuurlijk altijd studenten die toch de wijk in gaan, maar die wonen daar toch al, dus die zullen daar sowieso langs gaan. Grootste deel van de studenten zit aan de binnenstad kant, dus die lopen toch al de andere kant op.
Boodschap is: Meteen bellen als er ergens last van is!

DSC: een aantal grote commissies moet ervoor zorgen dat alles goed gaat verlopen; 50 man.

Bewoner: zijn er ook afspraken met de politie gemaakt? DSC: ja, de politie is er ook bij betrokken.

Bewoner: kunnen jullie geen busjes klaarzetten om mensen weg te brengen? Bijvoorbeeld naar de Van Hasseltlaan?
DSC: Het is niet de insteek van mensen om dingen te molesteren; voorgaande keren zaten we vaak in de TU wijk of daar in de buurt; altijd wel als leuk ervaren; ook tijdens grote evenementen op de sociëteit is er soms opeens geluidsoverlast omdat er veel studenten door de wijk lopen. We gaan communiceren dat we dat niet willen, in samenspraak met de politie. DSC kent geen verhalen van dat het verkeerd is gegaan. Er zal wel altijd extra politie zijn omdat het een groot evenement is. DSC gaat checken of er ook echt meer politie in die wijk gaat rondlopen tijdens het feest.

Bewoner: mensen die van Westerpop last hebben, die zullen straks ook wel gaan bellen. Houd de Coenderstraat en Parallelweg in de gaten. Bos bloemen bij de mensen in de Coenderstraat en Parallelweg? Bedankje aan de direct omwonende in de buurt sturen (gaat DSC zoiets zeker doen).

Bewoner: is het programma al bekend? Wanneer kunnen we de drukte verwachten?
DSC: 5 feesten duren tot een uur of 4:00, 5:00. Op de website staat alle informatie. www.Lustrum.nl Reunistenweekend; maandag: welkomstfeest studenten uit andere steden; dinsdag: broertjes-zusjesdag; woensdag niks: donderdag: feest in Rotterdam; vrijdag: wel feest; zaterdag 20 juli: Delftdag;

Bewoner: 5:00 doordeweeks is laat; Er zijn veel mensen die moeten werken. Al is alles binnen, de direct daar omheen wonenden zullen er last van hebben.

DSC: roken gaat binnen gebeuren in rookkamers. Nooduitgangen en vluchtplannen worden getoetst door brandweer en politie. Veiligheidsplan is nog niet helemaal definitief, maar wel bijna. DSC gaat ook communiceren naar de buurt waar de vluchtroutes zijn. Er kan geen vergunning komen als het beveiligingsplan niet goed in elkaar zitten.

Sommige bewoners willen graag het veiligheidsplan zien.
DSC: Mail ons als er vragen zijn of als je details wilt weten.

Bewoners: de school wordt na de feesten gesloopt?
DSC: Ja, vanwege spoorzoneproject; uitgesteld tot later na het lustrum (was eerst direct); de gemeente moet namelijk nog op zoek naar een andere lokatie voor de praktijkvleugel van de school. Na het feest komt een deel van de school weer terug. Over een week komt de plattegrond op de website. De praktijkschool kan gewoon blijven functioneren.

Bewoner: op de site van Leefbaar Delft stond iets anders.

DSC: de ingezonden brief op de site van Leefbaar Delft, waarin staat dat leerlingen zwaar leiden onder de aanwezigheid van DSC is onjuist. De studenten hebben juist goede afspraken gemaakt met de school, dit vinden ze belangrijk. Er wordt niet getimmerd en verbouwd zolang er nog leerlingen aanwezig zijn. Toch is er een bericht naar buiten gekomen over astma-aanvallen, geen examens kunnen doen, etc. DSC wil dat die scholieren gewoon kunnen doorstuderen en hun examens kunnen halen. Afspraken houden zij zich aan, dus balen ze van dit artikel. Ook schoolbestuur zelf schok van de brief.

Bewoners: Wellicht toch handig om een tegenbericht ergens te plaatsen. Er is wel veel stof door bouwpuin wat naar beneden uit het raam werd gegooid. Bewoners moesten ramen sluiten omdat het stof niet wordt afgevangen.
DSC: direct bellen als er zoiets aan de hand is!

Bewoner: Voor mensen die zich toch zorgen maken, kan er door DSC gefaciliteerd worden in alternatieve slaapvoorzieningen?
DSC: Als er problemen zijn kun je bellen. Komt allen zelf kijken bij de buurtborrel. Het telefoonnummer volgt later; kijk op de website. Kom naar de buurtborrel en kom naar de Delftdag (daar moet je wel een kaartje voor kopen (via de website)).

3. Verslagen overleggen 13 maart 2013, met acties
Geen opmerkingen, verslagen zijn vastgesteld.
Alle acties afgehandeld, behalve A43.

4. Post
De secretaris meldt dat binnengekomen zijn:
Parkeerbeleid:
Vele e-mails met dankbetuigingen van bewoners voor de inzet inzake het parkeerbeleid, waardoor het secretariaat tijdelijk overbelast was: de secretaris is gewend alle inkomende mails persoonlijk te beantwoorden, maar is daar nu niet aan toegekomen, dat doet hij langs deze weg.
Enkele kopieën van e-mails van bewoners aan individuele raadsleden over het parkeerbeleid.
Vraag van dhr. Langeweg, een van onze leden: wethouder Junius heeft hem uitgenodigd n.a.v. zijn e-mail voor een persoonlijk gesprek. Hij doet dit gesprek liever in aanwezigheid van een aantal gelijkgestemde wijkbewoners en met iemand van de BVOW erbij.
Besluit: BVOW is akkoord als hij terugmailt en hij kan gebruik maken van de BVOW mailing list om mensen te vinden die mee willen.

Overig parkeren:
Mail voormalige ontmoetingskerk Cornelis de Witstraat: hier is een particulier initiatief om de voormalige kerk om te bouwen tot woningen. De gemeente let hierbij zwaar op het aantal parkeerplaatsen: er zouden 4,4 plaatsen nodig zijn, er is 1 invalideplek omgezet tot parkeerplaats en een plek elders gehuurd, waardoor het tekort 2,4 plaatsen is. In een gesprek met wethouder Vokurka heeft deze de nieuwe eigenaar voor het blok gezet: of een overeenkomst tekenen dat geen vergunning wordt aangevraagd, of geen omgevingsvergunning voor de ombouw tot 3 woningen.
De schrijver van de brief over de kerk is aanwezig. Gevraagd naar bestemmingsplan, mobiliteit en welstand. Uiteindelijk heeft welstand gezegd dat ze er pas naar gaan kijken als bestemmingsplan en mobiliteit akkoord zijn. Op gegeven moment bericht dat het akkoord is. Toen architecten, pand aankopen. Duurde lang voordat omgevingsvergunning kwam. Bleek dat mobiliteit het voorstel niet had gezien. Vergunning werd geweigerd, want er waren gewoon geen parkeerplekken. Er is beleid voor hoe je dat moet berekenen. Hele discussie geworden over hoeveel. Gemeente heeft hem onder druk gezet. Hij moest tekenen, anders kon hij niet verder. Het werd of een vergunning krijgen of een weigering.
Heeft de gemeente een poot om op te staan? Stadsbelangen is er mee bezig (Aad Meuleman).
Vokurka zegt: de buurtvereniging is moeilijk. Vokurka is bang dat er rechtszaken vanuit de BVOW zouden komen als er toestemming gegeven zou worden.
Zelfde verhaal speelt bij de Arubastraatkerk. Willen ze ook een woning neerzetten; zelfde verhaal met parkeerplekken.
Als schrijver van tevoren had geweten dat dit zou gaan spelen, dan was hij de bouw niet aangegaan. Wordt moeilijker om de woning te verkopen. Bewoner vindt het vervelend dat hij anders behandeld gaat worden dan de andere bewoners (hij mag geen vergunning aanvragen).
POET lijst—Parkeren op eigen terrein—lijst van woningen die zelf voor parkeerfaciliteiten moeten zorgen. Dat kan niet in dit geval (kan niet in de kelder van de kerk parkeren).
Wat kan BVOW betekenen? Bewoners vragen wat die ervan vinden (Cornelis de Wittstraat). Gemeente kan het goed vinden als BVOW een parkeerplekwijziging voorstelt, als blijkt dat de bewoners het OK vinden.
Enkele leden merken op dat in de Cornelis de Witstraat enkele huizen zijn samengevoegd waardoor de parkeerdruk hier lokaal juist is afgenomen. Daarom kan het verzoek van de eigenaar om hier een uitzondering op het parkeerbeleid te maken worden gesteund.
Besluit: de BVOW steunt de bewoner en is het niet eens met de beslissing van de gemeente.
Indien nodig kan de BVOW dit ook in een briefje zetten dat de eigenaar kan gebruiken richting gemeente.

Kopie mail Berkmanterrein: per 1 juli vervallen hier 20 parkeerplaatsen. Bewoners van de Coenderstraat hebben aan Spoorzone gevraagd of hier compensatie voor komt, wij ontvingen een kopie van deze vraag.

Overige zaken:
Kopie mail geurvervuiling Delft van dhr. Bert Barnhoorn, die bezwaar maakt tegen vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijven Terrein Delft Noord (DSM), hij schrijft: “Praktisch de hele binnenstad van Delft, Voordijkshoorn, Wippolder en Hof van Delft liggen evenals flinke delen van de toekomstig Rijswijkse woonwijk Sion - ‘t Haantje en de Haagse woonwijk Ypenburg binnen de geurcontour van DSM, waarbinnen hinder is te verwachten en mogen daarom van de provincie, teneinde verdere toename van de hinder te voorkomen, niet zomaar nieuwe woningen worden gebouwd!”
Dhr. Barnhoorn wil dat DSM maatregelen neemt om de geuroverlast te voorkomen.
Bewoners: geen last van geur.
Besluit: geen actie nodig van BVOW.

5. Financiën
Rekening Belangenvereniging 2012:
De vastgestelde jaarrekening is bij de gemeente ingediend. Er zijn ongeveer 350 betalende leden.

6. Parkeren

Parkeerbeleidskader

Uit enquête bleek dat de hele wijk de bezoekerskaart wil houden en bloktijden op dezelfde manier wil houden. Politiek forum: bezoekerskaart/bloktijden: ook hier was duidelijk wat het standpunt van de wijk was. Wethouder heeft voorgesteld om bloktijden van 10-24 te maken. Garages rond het centrum staan te leeg; niet rendabel. Gemeente hoopt dat bezoekers in de garage gaan staan i.p.v. in de wijk. Bezoekerskaart vervangen in digitale kaart: goedkopere controle.
BVOW heeft ingesproken in vergadering; BVOW heeft brief ingestuurd met argumenten; overdag geen probleem, dus waarom verandering? PvdA heeft ons n.a.v. brief uitgenodigd om uitleg te geven. Ook CDA per e-mail. Wij hebben aangegeven waarom we tegen zijn. In de raad is uiteindelijk door VVD, CU, Stadsbelangen, Leefbaar Delft, onafhankelijk Delft, SP aangegeven dat ze het met ons eens waren. Grote coalitiepartijen hebben zich daar weinig tot niets van aangetrokken. Op website van coalitiepartijen werd wel aangegeven dat ze naar ons hebben geluisterd: ze zijn 2 uur aan ons tegemoet gekomen: bloktijden van 12-24, i.p.v. 10242.

Vanaf 1 oktober 2013(??) zullen de nieuwe bloktijden en digitale bezoekerskaart ingevoerd gaan worden. Het is voor 1 jaar, als proef. Dan volgt een evaluatie.

We hadden ook bezwaar op de procedure. Daarnaast, prijs is afgelopen jaar 11% omhoog gegaan; vanaf nu alleen nog maar met de inflatie. Het is de vraag hoe lang deze belofte stand zal houden (eerdere ervaring geeft weinig hoop). Gemeente kan straks precies zien hoeveel uur mensen aan bezoek hebben gehad. Ze kunnen dan bij de evaluatie 100 uur extra geven, mocht dat mogelijk zijn.

De vraag: willen/kunnen wij hier nog iets aan doen?

Brief naar de Europese Gemeenschap? Je mag niet de ene economische eenheid gebruiken om de andere in stand te houden. Dus: om de parkeergarages vol te krijgen, mag je dan de bewoners gaan lastig vallen daarmee?

Kunnen we nog een bezwaar indienen tegen het besluit? Vorige bezwaarprocedure gewonnen, omdat de inspraakprocedure zo slecht was. Dat is nu ook weer het geval.

Actie: juriste in de wijk benaderen om te vragen of er juridisch nog wat mogelijk is (Guido).

Kunnen we niet de wijk oproepen om massaal Nee te zeggen tegen een nieuwe regeling? Dreigen om vanaf 1 sept. 2013 geen nieuwe vergunning aan te vragen. Verwachting dat er te weinig mensen zullen reageren op de oproep om dit te doen.

Ludieke actie zien we meer zitten, dan een boycot. We moeten wel voorkomen dat er mensen door ons een boete krijgen. Met een boycot halen we de nationale media wellicht. Timing: vlak na de invoering. Dit geeft dan wat reuring voor de verkiezingen. De aanwezige leden vinden in meerderheid dat de BVOW niet alleen tegen de tijd dat de volgende verkiezingen er zijn in herinnering mag brengen hoe een en ander gelopen is, maar dat er ook best een stemadvies gegeven mag worden, als in de volgende parijen hebben naar u als wijk geluisterd.

Vanaf wanneer? 1 okt 2013? Later? Systeem blijkt al te bestaan, in een andere stad. Is bekend hoe het in die andere steden bevalt? Verhaal van de gemeente is positief. Verder geen kunde over of het in andere steden bevalt.

Actie: informeren in Nijmegen bij een willekeurige buurtvereniging wat ze daar van het systeem vinden (Harry)

Actie: gesprek aanvragen met de wethouder over de nadere invulling van de plannen (Guido)

8. Rondvraag en sluiting
Vragen:
Invalideplaats bij De Wending; bord eronder net zoals aan eind Kromstraat bij Korenmarkt. Daar zijn 2 gehandicaptenparkeerplaatsen. Van ma t/m za gehandicaptenparkeren. 21-23 ’s avonds vrij. ’s Nachts vrij. Contact opnemen met Annemarie Blufpand, Annemarie Verrest, Michiel van Bokhorst (Guido)

Spoorzone brief over Berkman: 1 juli verdwijnen 20 plekken. BVOW wacht antwoord brief bewonersvereniging van de direct omwonenden af.

Voor de facebookpagina van de BVOW beginnen zich steeds meer wijkbewoners aan te melden. Dit kan via https://www.facebook.com/groups/bvowd/

Guido sluit de vergadering om 22u15.

ACTIELIJST
Actiepunt Door Gereed A43
14-06-2011
Op langere termijn actieplannetje opstellen over hoe de overlastproblemen de Mozaiekschool in toekomst te voorkomen, check ook Karel Bevers
Marc, Marieke Loopt A70
9-5-2013 juriste in de wijk benaderen om te vragen of er juridisch nog wat mogelijk is Guido
A71
9-5-2013 Informeren in Nijmegen bij een willekeurige buurtvereniging wat ze daar van het systeem vinden Harry
A72
9-5-2013 Gesprek aanvragen met de wethouder over de invulling van de plannen Guido
A73
9-5-2013 Contact opnemen over invalideplaats Guido

Belangrijke data 2013
Woensdag 5 juni, 20u Inloopavond, thema Spoorzone, De Wending
Woensdag 4 september, 20u Inloopavond, thema nader te bepalen, De Wending
Woensdag 9 oktober, 20u Inloopavond, thema nader te bepalen, De Wending
Woensdag 13 november, 20u nloopavond, thema nader te bepalen, De Wending
Woensdag 11 december, 20u Inloopavond, thema nader te bepalen, De Wending
Alle vergaderdata onder voorbehoud, kijk voor wijzigingen op http://www.bvowd.nl of bel of mail met de secretaris, 015-2147102.


donderdag | 9 mei 2013 | 12h12 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'TWEETS over en uit de Delftse Politiek'

kennis en ervaring van lokalepoliticus als Bram, die @stadsbelangenvertegenwoordigt, ook wordterkend door de landelijke politiek

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 9 mei 2013

Rondetafelgesprek Jeugdcriminaliteit stadsbelangendelft.nl/?p=4653

— Stadsbelangen Delft (@Stadsbelangen) 9 mei 2013

Lang weekend heerlijk ff uitblazen. Volgende week weer genoeg doen maar dat is zorg voor later

— Bram Stoop (@StoopBram) 9 mei 2013

Het was weer een verrassende avond bij #TOPDelft. Een stripmuseum in 't Armamentarium? Daar blijken mensen vliegensvlug voor te willen lopen

— Kim Huijpen (@KimHuijpen) 8 mei 2013

Nu @delftdesigntop presentaties over het #Armamentarium #delft Wat is mogelijk na vertrek @legermuseum ?! Start met historie door Wim Weve.

— Milène Junius (@MileneJunius) 8 mei 2013

luuk van luyk: Laatste raad | RaadsledenNieuws j.mp/143LTKX

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 8 mei 2013

’Raad moet zelfde inleveren als burger’ shar.es/lIjmM via @sharethisin delft komt daar de claim gondelaffaire nog bij

— harrie fruytvhertog (@PolitiekDelftnl) 8 mei 2013

donderdag | 9 mei 2013 | 11h19 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'de kennis en ervaring van een lokale politicus als Bram, die Stadsbelangen Delft vertegenwoordigt, ook wordt erkend door de landelijke politiek'

delft

"Gesprek Jeugdcriminaliteit"
"Onze fractiegenoot Bram Stoop zal op maandag 13 mei 2013 op uitnodiging van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven deel nemen aan een rondetafelgesprek. Dit gesprek zal gaan over de aanpak van jeugdcriminaliteit."
stadsbelangendelft.nl


woensdag | 8 mei 2013 | 18h07 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Corpsballen laten VMBO leerlingen stof happen'

delft

Het Grotius College in Delft, aan de van Bleyswijckstraat.

K. de Lastdrager:
"En nu komt de clou: vanwege het feit dat er werd aangenomen dat het gebouw leeg zou zijn, werd het gebouw aangewezen als locatie voor het Lustrum van het Delftsch Studenten Corps om hun “feestweekje” te houden. Het personeel inclusief Locatiedirecteur nam vanzelfsprekend aan dat dat niet door zou gaan als er nog gewoon schoolactiviteiten zouden zijn."
leefbaar-delft.nl

Wederhoor
Bij navraag aan de senaat van het Delftsch Studenten Corps antwoordde de president niet erg overtuigend:
In de email die geplaatst is op www.leefbaar-delft.nl staan veel ongefundeerde aannames en onwaarheden.
Indien u een keer langs wil komen of specifieke vragen heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Daan Budde


woensdag | 8 mei 2013 | 10h56 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'CDA: Koninginnedag in Buitenhof'

delft

"Na ons bericht van vorige week over het Koninginnedagfeest in Buitenhof, moesten we op de dag zelf natuurlijk ook langs gaan om te kijken hoe het feest was. We zagen een zeer goed georganiseerde dag, lekker druk en feestelijk. Zelfs de ingehuurde toiletten waren oranje! Een prachtig initiatief in een gezellige wijk dat op steun van het CDA Delft kan rekenen!
Klik op deze link voor een fotoverslag."
cda.nl/zuid-holland/delft


dinsdag | 7 mei 2013 | 18h52 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Algemene ledenvergadering BZP 27 mei a.s."
"Datum: maandag 27 mei 2013 - 19:30
Plaats: Buurthuis de Molshoop aan de Yperstraat, Delft"
zuidpoort.org


dinsdag | 7 mei 2013 | 16h28 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Bart Smals voorgedragen als VVD-lijsttrekker"
"Het bestuur van de VVD Delft draagt Bart Smals voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Bart Smals (1970) is al langere tijd actief binnen de VVD. Smals was van 2009 tot 2012 bestuurslid van de VVD Delft. Momenteel is hij penningmeester van de VVD Kamercentrale Dordrecht ..."
vvddelft.nl - bestuur


dinsdag | 7 mei 2013 | 15h03 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Ingekomen stukken. NFN Open & Bloot: Opheffen naaktstrand Delftse Hout.pdf"
"Desgewenst betrekken bij agendapunt 6 overlegvergadering 14 mei 2013"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 7 mei 2013 | 14h15 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Nieuwelaan: illegale bomenkap?"
"... Bij navraag blijkt dat het hier gaat om bomen op het terrein van de roeivereniging Laga aan de Nieuwelaan 53 met postcode 2611 RR. Inmiddels zijn een aantal van de betreffende bomen ook al gekapt."
zuidpoort.org


dinsdag | 7 mei 2013 | 13h33 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Feestje op de Burgwal. Eén kleine misser op deze dag.'

delft

Foto ShanePictures

"Burgwal compleet afgesloten, met vijf gorilla’s voor de nauwe ingang."
Meer dan vier duizend kaartjes verkocht! Iedereen snapt dat je zo’n aantal mensen nooit op zo’n klein stukje kan proppen. En zeker niet met maar vijf wc’s en één muntjesverkooppunt. Nog los van het feit dat de toch al niet draagkrachtige jeugd weer vijf euro voor deze harington uit de zak getrokken werd, was het ook voor de niet dance-gangers irritant. De hele binnenstad stond vast, geen doorgang meer mogelijk! De politie moest er aan te pas komen met afsluitingen en mondjesmate doorstroom. Missertje."
delftblog.nl - Volder van der Gracht


dinsdag | 7 mei 2013 | 13h05 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Zienswijze Horeca en Terrassen nota"
"Belangenvereninging Zuidpoort heeft samen met Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf een zienswijze ingediend inzake Horeca en Terrassenbeleid in Delft. Bij het voorgestelde beleid hebben wij de onder ander de volgende kantekeningen geplaatst."
zuidpoort.org


dinsdag | 7 mei 2013 | 12h04 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Reminder: inloopavond studentenfeest in Grotius'

"De inloopavond van de BVOW op 8 mei a.s. zal als thema ‘studenten in de wijk’ dragen. Van 13 tot en met 26 juli zal namelijk het 33ste lustrum van het Delftsch Studenten Corps (D.S.C.) plaatsvinden in het Grotius College met tal van evenementen te organiseren voor studenten, reünisten èn inwoners van de stad Delft. Een deel van het Grotius College zal komende maanden worden omgetoverd tot feestterrein, waar verschillende horecagelegenheden zoals restaurants, barretjes en discotheken zullen huizen. De studenten hebben ons verzekerd dat Westerkwartier en de Olofsbuurt geen overlast zullen ondervinden van de festiviteiten. Naast twee weken feest op het terrein zullen er ter gelegenheid van dit lustrum onder andere een technisch symposium, een grootschalige benefietactie, een TU-dag en een Delftdag (20 juli) op touw worden gezet. Meer informatie en volledig programma: kom op 8 mei naar de inloopavond van de BVOW, kijk op www.lustrum.nl of mail naar secretaris@delft.lustrum.nl .

De inloopavond zal plaatsvinden in buurthuis De Wending, aan de Raamstraat, tegenover de Kerk, van 20-22 uur. Na afloop van het onderwerp 'studentenfeest in Grotius' zullen wij het over de laatste ontwikkelingen op het gebied van parkeren hebben. In de bijlage treft u het verslag van de vorige themaavond, met als onderwerp 'groen in de wijk' aan.

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan een e-mail aan het secretariaat om u af te melden. Op dit moment loop ik achter met verwerken van e-mails aan de BVOW, het kan dus zijn dat u deze nieuwsbrief ten onrechte nog een keer ontvangt.

---
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier
Secretariaat p/a G.A. van der Wedden
A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft
T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl
E: secretariaat@bvowd.nl
Twitter: @bvowdelft


dinsdag | 7 mei 2013 | 02h48 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Phoenixstraat, rijbaan met tram verschuift richting binnenstad'

Na vier dagen ging tramlijn 1 weer rijden over de Phoenixstraat afgelopen maandag. Mooi project, als er geld voldoende is, zijn er geen problemen, alles kan. Alleen zou wethouder Milene Junius CDA wat meer aandacht moeten hebben voor de fietsers. Absoluut niet laten omrijden! Niet de Spoorzone bepaalt maar de gemeente Delft!
harrie fruyt van hertog


Delft, Phoenixstraat hoek Binnenwatersloot aanleg aansluiting met Westvest.

delft wateringsevest_nieuwe_plantage_kopeindpunt_tramlijn_19_20130506_160532_a.jpg
Delft, Wateringsevest, Nieuwe Plantage. Het kopeindpunt tramlijn 19 wordt aangelegd.

delft phoenixstraat_000_20130506_160529_a.jpg
Delft, Phoenixstraat voorbij molen de Roos. Tram gaat nu rechtdoor en voor fietsers is er geen ruimte meer, omrijden maar. Hopelijk gaat dat goed?

delft phoenixstraat_000_20130506_160522-02_a.jpg
Delft, Phoenixstraat. Hallo spoorzone. De stad is er voor de voetganger en de fietser. Auto's zijn op bezoek, laat die maar omrijden. Een fietser is net als water, hij kiest de kortste weg.

delft phoenixstraat_20130506_160525_a.jpg
Delft, Phoenixstraat. Fietser, omrijden alsjeblieft.

delft phoenixstraat_000_20130506_170531_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.

delft phoenixstraat_000_20130506_170527_a.jpg
Delft, Phoenixstraat. Op achtergrond de oude rails die vorige week nog werd gebruikt.

delft westlandseweg_000_20130506_170525_a.jpg
Delft, Westlandseweg. Wissel is vernieuwd.


dinsdag | 7 mei 2013 | 01h39 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Dossier Anton Prins herkeuring voor Gehandicapten Parkeer Kaart'

Keuring GGD-HM - Anton Prins


dinsdag | 7 mei 2013 | 01h11 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Anton Prins: een scootmobile van 10 mile terwijl ik het ook met een gratis 5 jarige Gehandicapten Parkeer Kaart af kan'

"Misschien kunt U als raadslid bewerkstelligen dat ik als nog de 5 jarige Gehandicapten Parkeer Kaart krijg, en de gemeente Delft 10 mile bespaart.
In afwachting van Uw bevindingen.
met vriendelijke groet,
A.J.Prins."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


dinsdag | 7 mei 2013 | 00h04 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: Zelfs het 2e uur in de parkeergarage in de Hoven is goedkoper dan bij u het geval is'

delft

"Parkeertarieven Ziekenhuis"
"Stadsbelangen Delft is van mening, dat mensen die uw ziekenhuis bezoeken, als patiënt of bezoekers van patiënten, door de tarieven die door uw ziekenhuis worden berekend onnodig en onterecht financieel worden benadeeld."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


maandag | 6 mei 2013 | 22h57 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'PERSBERICHT'

delft

"WATER IN DELFLAND"
"De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op 15 mei een lezing Water in Delfland van 20:00 - 22:00 uur in het trefpunt Rotta, Hoeksekade 164, 2661 JL BERGSCHENHOEK. De toegang is gratis, informatie via 015 – 261 00 48 of www.knnv.nl/afdelingDelfland

De lezing wordt gegeven door Heleen Brasser die zal ingaan over het leven in en op het water het water; hoe wij omgaan met het water. Ook zal het beheer van het water aan de orde komen.

Deze lezing wordt georganiseerd naar aanleiding van het jaarthema van de KNNV Water. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl
Lees meer

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema in 2013 staat Water centraal

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). KNNV afdeling Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging en Ravon. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.knnv.nl/afdelingDelfland."


maandag | 6 mei 2013 | 18h19 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Lennart Harpe stopt als raadslid'

"De huidige fractievoorzitter van de VVD Delft - Lennart Harpe - keert na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 niet terug in de gemeenteraad van Delft. Harpe stelt zich na twee raadsperioden niet meer verkiesbaar voor de Delftse liberalen."
vvddelft.nl


maandag | 6 mei 2013 | 14h34 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ouders: geheime ontmoetingen bij moskeeën en in geheime huiskamerbijeenkomsten in Den Haag, Delft en Zoetermeer.'

delft

"Hollandse jihadstrijders 'slachtoffers mensenhandel'"
"De tientallen Nederlandse moslimjongeren die in Syrië vechten aan het front, zijn actief geworven en gehersenspoeld door ronselaars die al jaren actief zijn. Dat zeggen de families van jongens die zich in Syrië hebben aangesloten bij een extremistische islamitische strijdgroep, vanavond in EenVandaag en Omroep West."
eenvandaag.nl


maandag | 6 mei 2013 | 14h01 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Amsterdam is beste fietsstad ter wereld"
"Net als vorig jaar riep internationale specialist Copenhagenize Amsterdam uit tot de beste stad om te fietsen. Andere Nederlandse steden deden het ook goed. Utrecht staat op drie en Eindhoven op zes."
parool.nl


maandag | 6 mei 2013 | 13h18 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Frans Timmermans: De vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid zijn fundamentele mensenrechten'

delft

"Nederland roept op vrijheid van meningsuiting te beschermen"
"‘... Niet alleen voor journalisten maar ook voor een samenleving zelf, zodat mensen in vrijheid hun mening kunnen vormen en daarover kunnen debatteren. Een democratische samenleving bestaat niet zonder persvrijheid.’ Dat zei minister Timmermans vandaag ter gelegenheid van de internationale dag van de persvrijheid. Deze dag werd in 1993 door de Verenigde Naties ingesteld om persvrijheid wereldwijd onder de aandacht te brengen en te bevorderen."
rijksoverheid.nl - minister Frans Timmermans


maandag | 6 mei 2013 | 12h48 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Dag van de Vrijheid van Meningsuiting"
"6 mei 2002 werd Pim Fortuyn door Volkert van der Graaf in koele bloeden vermoord. Dat is elf jaar geleden maar nog fris in mijn geheugen. Volkert komt volgend jaar wegens goed gedrag al vrij. Zijn straf was 18 jaar, maar blijkbaar maakt het niet uit dat hij geen enkele spijt heeft van zijn daad."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


maandag | 6 mei 2013 | 11h37 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stem mee voor de Le Comte Publieksprijs!'

1-delft 2-delft 3-delft 4-delft 5-delft

"In het kader van de Le Comte Publieksprijs besteedt Delft op Zondag op 5 mei aandacht aan de nominaties. U kunt stemmen voor de publieksprijs op de volgende manieren:
via mail aan redactie@delftopzondag.nl: geef aan wie u het beste vindt, wie tweede en wie derde, of
via Twitter door in uw tweet #lecomtepublieksprijs te vermelden."
delfia-batavorum.nl

Ik kies voor de nominaties: 2, 4 en 5.
harrie fruyt van hertog


maandag | 6 mei 2013 | 11h11 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nachtburgemeester: Al maken ze nu een bord met een groen licht en zetten ze er ‘1X’ onder, wordt het volgens mij voor de toeristen een stuk duidelijker.'

delft nieuwe_langendijk_000_poller_20130501_150543_a.jpg

"Bij nacht en ontij"
"... Ik kijk nu uit naar het aspergeseizoen, dat dit weekend achter het stadhuis in stijl wordt geopend."
delftopzondag.nl - nachtburgemeester Leo Quack


maandag | 6 mei 2013 | 00h36 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'D66 Huub Halsema ENECO vertel: waarom wordt de schoonste en duurzaamste energiecentrale van Europa ontmanteld?'

delft

"'Duurzame' centrale na jaar deels ontmanteld"
"Energiebedrijf Eneco overweegt de nieuwe elektriciteitscentrale in de Europoort gedeeltelijk te ontmantelen. Het gaat om de Enecogen-centrale, die nog geen jaar in gebruik is."
rijnmond.nl


maandag | 5 mei 2013 | 00h03 | week 19 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Groenlinks bestond helemaal niet tijdens WO II. Laat ze oprotten met die krans.'

"Duitsers dumpen rotzooi met Dodenherdenking in Delftse Hout"
"Kees bedankt voor je film. Die Duitsers wisten natuurlijk helemaal niet dat wij 4 mei de doden van de Wereldoorlogen herdenken. Schade…"
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo