zondag | 28 april 2013 | 12h58 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: Het enige negatieve is, dat de porseleinen vaas er niet erg vandalisme proof uitziet'

delft

"Chinese schemerlamp Doelenplein slaat nergens op"
"... Niemand snapt waar die enorme schemerlamp op slaat. Het slaat op het miskennen van de waarde van zaken die je hebt. Delft is wereldberoemd met Delfts Blauw porselein. Toeristen uit heel de wereld komen de fabriek aan de Rotterdamseweg bekijken en kopen op de Markt allemaal prullaria. Maar ondanks dat zet Verkerk een enorme Chinese porseleinen vaas neer."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


zondag | 28 april 2013 | 12h40 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: in de politiek heb je altijd een keuze mogelijkheid'

delft

"Bewoners Bomenwijk gepasseerd"
"... Kennelijk wil de PvdA aan de bewoners in de Bomenwijk laten zien, dat men zogenaamd toch wel luistert naar de bewoners. Feitelijk was dat niet het geval. Stadsbelangen Delft heeft de motie van de PvdA niet gesteund, omdat deze motie geen recht deed aan het alternatief plan dat de werkgroep van bewoners uit de Bomenwijk hadden ingediend."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


zaterdag | 27 april 2013 | 20h36 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: behalve Groen Links geen enkele beweging om de touringcars uit de binnenstad te weren.'

"Gedwongen ‘gastvrije’ bloktijden"
"Delft heeft uiteindelijk in de raad een verklaring afgegeven, waarin wij niet akkoord zijn gegaan met het nieuwe parkeerbeleid."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meulemandelft aad_meuleman_20130427_tweet.jpg
naar tweet 27 april 2013

Heer Meuleman, al langer dan veertien jaar raadslid, vraagt zich af lees ik:
"Overigens blijft het vreemd dat deze nota niet formeel met een raadsbesluit in de raadsvergadering werd vastgesteld. Je kunt je afvragen in hoeverre dit ‘vastgestelde’ beleid zonder raadsbesluit geldig is. Een onderwerp dat onze fractie in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg op de agenda zal zetten."

Wel meneer Meuleman,
Het betreft een Kadernota Parkeerbeleid 2013-2020. Wat wil nu het geval, de raad stelt de kaders. Er behoeft dus niets meer besloten te worden toch? Dat heeft u al gedaan door puntsgewijs kaders vast te stellen bij meerderheid.
Wat betreft LUMC inzake domheid genezen, ik begrijp dat die behoefte inmiddels persoonlijk bij u speelt, vraag het eens na bij Jolanda Gaal na haar genezing.
redactie harrie fruyt van hertog


zaterdag | 27 april 2013 | 17h42 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram Stoop: Eerlijk is dan ook om niet alleen kritisch te zijn, maar ook de discussie aan te gaan met organisaties, zoals het CJG.'

"Werkbezoek Jeugd en Gezin"
"... Wat mij daarnaast opviel was dat mensen, die structureel via de media, en wat al niet meer, kritiek hebben op de hulpverlening, er deze avond niet bij waren. In totaal maar 8 raads- en commissie/niet raadsleden. Opvallend was ook de afwezigheid van de PvdA en CDA Delft. Kortom helaas weinig politieke interesse voor dit belangrijke item, waar velen hun mond van vol hebben."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop


zaterdag | 27 april 2013 | 12h40 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan de Wit: “socialist” De Prez gaat waarschijnlijk ook beloond worden met een zonnige toekomst in corporatiewereld.'

delft

"De PvdA bouwt Rijkeluiswoningen in de Bomenwijk"
"De PvdA in Delft liegt en bedriegt tegen haar achterban. PvdA wethouder Raimond de Prez sloopt sociale woningbouw en laat “Vestia” dure herenhuizen wegzetten in de laatste deelplannen van de Bomenwijk. Daarmee zet De Prez het oorspronkelijke bouwplan van het toenmalige boeventuig van het Vestia management voort."
leefbaar-delft.nl - Jan de Wit


zaterdag | 27 april 2013 | 09h15 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Parkeerbeleid vastgesteld: VVD houdt mixed feelings"
"Het nieuwe Delftse parkeerbeleid is in de raadsvergadering van donderdag 25 april vastgesteld."
vvddelft.nl - Linda Böcker


zaterdag | 27 april 2013 | 09h05 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Bestemmingsplan Bomenwijk aangepast; asfaltbaan door Mekelpark een gemiste kans"
"... Op het gebied van het verkeer wordt er wel veel verbeterd, maar blijft de VVD aandringen op een oost-west verbinding ter hoogte van voormalig Bouwkunde. Die verbinding kan de hoeveelheid zinloze omrijbewegingen van het verkeer in het hele TU-gebied aanzienlijk beperken."
vvddelft.nl - Linda Böcker


zaterdag | 27 april 2013 | 03h08 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"D66 stelt schriftelijke vragen over het strafbaar stellen van illegaliteit"
"... Aangezien de uitvoering en de effecten van deze maatregelen bij de gemeente komen te liggen hebben GroenLinks en D66 schriftelijke vragen gesteld aan het Delftse college van Burgemeester en wethouders. De schriftelijke vragen staan hier."
d66delft.nl - Kim Huijpen


vrijdag | 26 april 2013 | 22h36 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Klaas Herrema: Alsof Vestia bepaalt wat, waar en hoe hoog er in Delft gebouwd mag worden.'

"Geen Toren in de Bomenwijk"
"Dat was de inzet van GroenLinks in de raadsvergadering van 25 april 2013. Wethouder De Prez van de PvdA ontraadde het amendement van coalitiepartner GroenLinks, en stemde toe met een amendement van zijn eigen partij. Dat amendement was van nagenoeg dezelfde strekking, maar GroenLinks durfde iets verder te gaan met het verlagen van de geplande Toren in de Bomenwijk."
delft.groenlinks.nl - Klaas Herrema


vrijdag | 26 april 2013 | 18h40 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BVOW Guido van der Wedden: Teleurstellend nieuw parkeerbeleid'

delft bvow_20130423_delft_parkeren_met_schijf.jpg

"Gemeenteraad maakt gebaar naar onze wijk: parkeren blijft ’s ochtends gratis"

(Parkeren is emotie, dit is een emotioneel artikel op persoonlijke titel door Guido van der Wedden)

Gisterenavond is in de gemeenteraad over het nieuwe parkeerbeleid gesproken. De resultaten zijn voor Olofsbuurt en Westerkwartier teleurstellend. Het centrum krijgt zijn zin (geen flitsparkeren), de wensen vanuit de schil worden niet gehonoreerd: de digitale bezoekerskaart wordt ingevoerd en de bloktijden worden uitgebreid.

Uitbreiding bloktijden
Overdag is er in onze wijken geen parkeerprobleem, echter, rond het centrum staan drie dure parkeergarages leeg. Om deze vol en daarmee rendabel te krijgen, stelde wethouder Junius (CDA) voor de bloktijden van 16-22 te veranderen in 10-24. De BVOW heeft haar uiterste best gedaan de politiek te bewegen hiervan af te zien: er zijn geen cijfers bekend waaruit blijkt dat overdag grote groepen bezoekers aan de binnenstad in onze wijk parkeren, er is overdag geen parkeerprobleem in onze wijken en de bewoners willen dit in meerderheid niet. De onderbouwing van de gemeente is volgens ons daarom uiterst dun. Oppositiepartijen als VVD, Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en Leefbaar Delft steunden daarom het betoog van de BVOW.

Lees meer

De coalitie van PvdA, CDA, D66, Groen Links en STiP gaf na de verkiezingen aan een coalitie te willen zijn die naar de burger luistert. Gisteren in de raad bleek dit wederom een loze belofte. Deze coalitiepartijen steunden ons niet. Om ons wel enigszins tegemoet te komen hebben o.a. PvdA, CDA en D66 een motie ingediend waarmee het vergunningparkeren niet om 10 uur, maar voortaan om 12 uur zal ingaan. Volgend jaar volgt een evaluatie. Persoonlijk vind ik deze twee uur extra een doekje voor het bloeden en wat gaan we volgend jaar evalueren? Niet wat u als bewoner ervan vond, neem ik aan, want dat kon ze nu ook al niks schelen…

Digitale bezoekerskaart
In 2007 probeerde de gemeente al eens een digitale bezoekerskaart in te voeren. Zij vroegen ons toen advies en een ‘Commissie digitale bezoekerskaart’ van de BVOW adviseerde na onderzoek negatief. De gemeente trok daarop het plan in. Ondanks dat de vele bezwaren tegen de invoer van een digitale bezoekerskaart sinds 2007 niet gewijzigd zijn, is de kaart nu alsnog ingevoerd. Gelukkig ontlokte D66 de wethouder wel een toezegging op het gebied van privacy: de gegevens van uw bezoek zijn dus veilig. Ook blijkt dat er meerdere bezoekers tegelijk aangemeld kunnen worden, waarmee ook dit bezwaar weggenomen is.

Motie Prijs alleen nog met inflatie omhoog
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. De raad nam een motie aan dat het college bij voorstellen voor hogere parkeertarieven maximaal de inflatiecorrectie moet toepassen.

Positief? Eerst onderging de vergunningprijs een enorme verhoging afgelopen jaar en de ging de prijs van de bezoekerskaart dit jaar nogmaals flink omhoog (waar niemand het over heeft), nu mogen we blij zijn dat hij vanaf nu niet verder stijgt. En die belofte, ach, in 2005 nam de raad een motie van gelijke strekking aan, waarvan het college zich in 2012 al niets meer aantrok. Toen wij de raad hier op wezen, ondernam deze nauwelijks enige actie. Deze motie heeft dan ook vooral symbolische waarde.

CDA Delft verheugd met nieuwe parkeerbeleid:
D66: nieuw Delfts parkeerbeleid in 6 punten:
De overige partijen hebben nog geen artikel op hun site staan. Zou het zo zijn dat de partijen die het meest aan de burger uit te leggen hebben, hun website als eerste op orde hebben? Ben benieuwd welke partij als volgende een artikel plaatst.

Over elf maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, denkt u dan bij het stemmen terug aan dit moment en geef uw steun aan een partij die uw mening steunde.

BV Olofsbuurt en Westerkwartier - Guido van der Wedden


vrijdag | 26 april 2013 | 17h26 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"CDA Delft verheugd met nieuwe parkeerbeleid"
"Parkeren is emotie. En de emoties liepen hoog op tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. Op de agenda stond het nieuwe parkeerbeleid van de stad. CDA Wethouder Milene Junius heeft er lang en uitgebreid aan gewerkt en wat de CDA fractie betreft mag het resultaat er zijn. Het nieuwe beleid is helder, eenvoudig en betaalbaar."
cda.nl/zuid-holland/delft


vrijdag | 26 april 2013 | 15h21 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Afscheidsspeech Luuk van Luyk:
Ook Delft kent de begrippen BOP EN FRIS'

delft luuk_van_luyk_20130425_rv.jpg

Webcast - Luuk van Luyk

"Verslag gemeenteraadsvergadering 25 april 2013"
"Vertrek Bij aanvang van de vergadering stonden Paul de Widt (wnd. voorzitter werkgeverscommissie van de gemeenteraad) en burgemeester Bas Verkerk kort stil bij het vertrek van raadsgriffier Luuk van Luijk die vanaf 1 juni de nieuwe statengriffier van Zuid-Holland wordt. De Widt zei dat de raad met gepaste tegenzin akkoord ging met het ontslagverzoek, en Verkerk ging in op de raadssteun die de griffier kreeg voor structurele wijzigingen in vergaderprocedures die meer gestroomlijnd zijn waardoor de raad nu steviger in het debat zit."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 26 april 2013 | 14h47 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'D66 Huub Halsema: Privacy is belangrijk bij kentekenparkeren'

delft

"Bits of Freedom vraagt om transparency reports"
"Hoe vaak vraagt de politie jouw gegevens op bij bedrijven? De overheid weigert dit te vertellen, dus vragen we het bedrijven zelf. In een brief die we deze week aan verschillende Nederlandse bedrijven hebben gestuurd, vragen we hen om een ‘transparency report’ te publiceren "
bof.nl


vrijdag | 26 april 2013 | 14h17 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Nieuw Delfts parkeerbeleid in 6 punten"
"Gisteravond is in de gemeenteraad het nieuwe parkeerbeleid besproken, dat in principe geldt t/m 2020. 6 punten op een rij:
... Privacy is belangrijk bij kentekenparkeren. De wethouder heeft aan D66 toegezegd dat het systeem helemaal zal passen in de richtsnoeren kentekenregistratie van het college bescherming persoonsgegevens."
d66delft.nl - Huub Halsema


vrijdag | 26 april 2013 | 00h51 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Mooie manchetten, als een minister CRM'

delft aad_van_tongeren_20130425_rv.jpg

CDA-er Aad van Tongeren, ooit de twitterkoning van Delft.

"Delft Raadsvergadering 25 april 2013"
Afgelopen avond was er een gemeenteraadsvergadering in Delft. De agendapunten waren weinig spannend, geen gemiddelde Delftse burger die het echt interesseert en blijft kijken op de webcast. Vanavond heb ik voor het eerst gelijktijdig #raad015 op twitter gevolgd. Met twee computerschermen is dat goed te doen. Raadslid mevrouw Ir. Marjon van Holst van de PvdA denkt zelf daar alles van te weten.

Hieronder een lijstje van de raadsleden en wethouders die gisteravond vanuit de Delftse raad twitterden. Serieus of niet serieus dat maakt niet uit. Hier de namen:

Hatte Van Der Woude ‏@hhvdw
Huub Halsema ‏@HuubHalsema
Milène Junius ‏@MileneJunius
Fleur Norbruis ‏@FleurNorbruis
Pieter Guldemond ‏@pieterguldemond
Lennart Harpe (VVD) ‏@LennartHarpe
Laura Wytema ‏@LauraWytema

Dat aantal valt dus zwaar tegen. Het is wel duidelijk dat de meeste raadsleden niets snappen van directe communicatie met hun achterban. Andersom, je moet je achterban daar wel over inlichten, maar ja, wat nou als ze zo ver nog niet zijn.
harrie fruyt van hertog


donderdag | 25 april 2013 | 17h05 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE: CLAIM € 1,2 MILJOEN'

delft gondel_20040816_171952_gondel_2_bas_verkerk_delft_a.jpg

Afwikkeling claim Gondelaffaire via mediation geheim
Op de raadsagenda voor vanavond staat nog niets over de afwikkeling van de claim Gondelaffaire. Schiet dus niet erg op. Bas Verkerk heeft politieke winst geboekt maar de macht en ook de zwarte piet ligt nu bij de gemeenteraad.

Ik moet nog zien welke raadsleden een schadevergoeding die in de tonnen zal lopen gaan goedkeuren. Alleen al de advocaatkosten van Stoelinga bedragen een kleine vijf ton. Zo net voor de gemeenteraadsverkiezingen de burgers voor de kosten laten opdraaien. Dat gaat volgens mij politiek niet lukken.

Er zijn aantoonbare bestuursfouten gemaakt, ook door de raad. PvdA-er Ernst Damen blokkeerde de raadsenquête. De rollen van de voormalige wethouders Jan Torenstra PvdA en Rik Grashoff GL zijn daardoor nooit in openbaarheid gekomen.

Laten de bestuurders maar zelf de portemonnee trekken en de raadsleden dragen een jaar lang hun raadsvergoeding bij.
Zo simpel is het op te lossen.
harrie fruyt van hertog


donderdag | 25 april 2013 | 16h50 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'VVD TK Ard van der Steur: Bemiddeling tussen partijen pakt bijna altijd sneller, efficiënter en goedkoper uit dan een rechtszaak'

delft

"VVD wil dat mediation een volwaardig alternatief wordt voor rechtspraak"
"De VVD vindt dat er een landelijk register voor mediators komen. De partij wil bemiddeling een wettelijke status geven, zodat het een volwaardig alternatief wordt voor de rechtspraak. Ard van der Steur, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft daarover vandaag een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Van der Steur wil met zo’n register voor bemiddelaars de kwaliteit en transparantie van mediation zeker stellen."
nrc.nl - Annemarie Kas


donderdag | 25 april 2013 | 16h02 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'De Voedselraad in Rotterdam is uniek voor Nederland'

delft

"Voedselraad promoot lokale groenten en vlees"
"Een nieuwe organisatie in Rotterdam moet voedsel uit Rotterdam en omgeving gaan promoten. Zo worden lokale boeren in kaart gebracht zodat het voor Rotterdammers gemakkelijker wordt om gezond en lokaal geproduceerde groenten en vlees te kopen."
rijnmond.nl


donderdag | 25 april 2013 | 15h53 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"GroenLinks Delft tegen het strafbaar stellen van illegaliteit"
"In het regeerakkoord van de PvdA-VVD is afgesproken dat illegaal verblijf strafbaar gesteld moet worden. Hiertoe is op 14 januari een wetsvoorstel ingediend. GroenLinks Delft is tegen dit wetsvoorstel: strafbaarstelling van illegaliteit staat op gespannen voet met fundamentele mensenrechten."
delft.groenlinks - Catherine Bij de Vaate


donderdag | 25 april 2013 | 15h43 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Politiek Cafe 1 mei: De 24-uurseconomie?"
"Op woensdagavond 1 mei wordt stilgestaan bij de betekenis van arbeid in de 24-uurseconomie. Dat doen we samen met Ruard Ganzevoort, 1e Kamerlid voor GroenLinks en theoloog aan de VU in Amsterdam. De bijeenkomst is in Hotel de Plataan, Doelenplein 10 en start vanwege 1 mei om 20.00 uur feestelijk."
delft.groenlinks.nl


donderdag | 25 april 2013 | 14h46 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Kadernota 2013 en jaarstukken 2012 gemeente Delft'

"Delft maakt scherpe keuzes voor de toekomst"
"Delft is financieel gezond. Dat blijkt uit de jaarrekening 2012. Naast de jaarcijfers presenteert het college vandaag de Kadernota 2013. Het college ligt op koers met de uitvoering van het Bestuursprogramma 2011-2014. De crisis en de economisch onzekere situatie vragen wel om scherpere keuzes voor de toekomst van Delft. De keuze van het college: blijven investeren in innovatie én zorgen dat elke Delftenaar mee kan doen in de stad."

Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Kadernota Delft 2013'

Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Jaarstukken 2012 en MPG 2013-2016'


donderdag | 25 april 2013 | 14h15 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'In 2011 zijn bij 7290 van de 9520 fietsongevallen fietsers op objecten gebotst of gevallen.'

delft

"Linke paaltjes op fietspaden verwijderd"
"Stadsregio Amsterdam laat burgers gevaarlijke obstakels op fietspaden in kaart brengen. Inwoners van acht gemeenten in de Stadsregio Amsterdam kunnen ervoor zorgen dat levensgevaarlijke paaltjes of andere obstakels op fietspaden nog voor het einde van het jaar verdwenen zijn."
metronieuws.nl


donderdag | 25 april 2013 | 13h29 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL |

Weer ellende aan de Kristalweg vanwege paaltjes op de zebra's Wanneer hebeurt er wat wethouder junius? twitter.com/JOLANDAGAAL/st…

— JOLANDAGAAL/GALA (@JOLANDAGAAL) 25 april 2013

donderdag | 25 april 2013 | 01h11 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"MOTIE transparantie deelnemers Le Cercle Cigogne in Prinsenhof"
"... Daar het betaald is uit gemeenschapsgelden is het een formele bijeenkomst geworden en hebben de Delftenaren recht om te weten waar hun belastingcenten aan besteed worden Als aanwezigen anoniem hadden willen blijven, dan hadden zij hun eigen rekening moeten betalen"
leefbaar-delft.nl- Jan de Wit


woensdag | 24 april 2013 | 23h01 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'CDA Delft Aad van Tongeren: Bomenwijk De appartementengebouwen gaan er raar uitzien.'

delft markt_000_020729_a.jpg

"Bouwen pal langs de A13, een goed idee?"
"Toen de Bomenwijk net na de Tweede Wereldoorlog werd ontworpen door architect van Tijen waren er in heel Nederland ongeveer 140.000 auto’s. De A13 heette toen nog rijksweg 13 en er passeerden zo nu en dan een paar auto’s over die weg. Het was dus geen probleem langs de rijksweg woningen te bouwen."
cda.nl - Aad van Tongeren


woensdag | 24 april 2013 | 20h26 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Kasseienstrook Pynepoort wordt weggehaald"
"En het zou helemaal fijn zijn als Delftse stratenmakers dit klusje mogen doen.
Geen arbeidsmigranten uit Oost en Zuid Europa die steeds meer het werk van de gewone man roven.
Er zijn genoeg Delftse zzp’ers die om werk schreeuwen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


woensdag | 24 april 2013 | 17h05 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Bezwaar tegen mogelijkheid van slopen cultuurhistorische gebouwen TU zonder vergunning"
"In het bestemmingsplan TU Midden en Noord is een aanpassing in de planregels om cultuurhistorisch waardevolle TU-gebouwen te kunnen slopen zonder vergunning. Op verzoek van TU Delft is een tweetal aanpassingen gedaan met mogelijk verstrekkende gevolgen."
tunoord.nl


woensdag | 24 april 2013 | 16h48 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de Leefbaar Delft fractie inzake bestrating Pijnepoort"
"... Ja, de strook zal dit jaar vervangen worden door bestratingsmateriaal wat wel een afwijkende kleur heeft, maar ook "normaal" beloopbaar is."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


woensdag | 24 april 2013 | 16h28 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delftse Post Marcel de Jong: Jawel, we krijgen een parkeergestapo die huis na huis invalt ...'

delft

"De Delftse Parkeergestapo houdt gasten in de gaten"
"Stel dat uw supermarkt de hoeveelheid melk in een pak halveert, maar de prijs verdubbelt. Grote kans dat u uw heil in een andere winkel gaat zoeken. De overheid de rug toekeren, is daarentegen geheel onmogelijk. Vanaf uw geboorte zit u vast aan deze moloch die precies weet wat ze met uw geld moeten doen."
deweekkrant.nl - Marcel de Jong


woensdag | 24 april 2013 | 15h20 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delftnieuws.nl: Zij gooien (bijna) al het afval weer op één grote stapel.'

delft

"Moet afval meer gescheiden worden?"
"... Politiek bedrijven is waarschijnlijk heel leuk en om deze dingen te bedenken ook maar de praktijk wijst echter weer eens uit dat het de burgers zeer veel geld kost! We gooien het dus letterlijk met zijn allen op de vuilnishoop!"
delftnieuws.nl - Michel Nap


woensdag | 24 april 2013 | 15h07 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Delft reikt Jongerenlintje uit"
"... Het eerste Delftse Jongerenlintje zal op 12 augustus aanstaande worden uitgereikt op de Wereldjongerendag. Het CDA roept alle Delftenaren op om jongeren die voor een lintje in aanmerking komen aan te melden. Dat kan via de fractie van het CDA of JouwDelft."
cda.nl


woensdag | 24 april 2013 | 14h47 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Stanislas grijpt SIDDER-bokaal"
"Uiteindelijk heeft een driekoppige jury van Delftse politici de SIDDER-bokaal uitgereikt aan het Stanislas College en is Rintati Roza (red. Onafhankelijk Delft) verkozen als beste debater."
stipdelft.nl - Ruben Schippers


woensdag | 24 april 2013 | 06h28 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BVOW tegen het nieuwe parkeerbeleid'

delft bvow_20130423_delft_parkeren_met_schijf.jpg

"Raadsvergadering 25 april aanvang 19h30"
"AGENDA: 8.1 - Brief college inzake Kadernota parkeerbeleid Delft 2013-2020 en Nota Parkeernormen | Bijlagen: achterliggende stukken bij dit agendapunt"
Webcast - Raadsvergadering april


woensdag | 24 april 2013 | 04h25 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Albatros Johannes voor een lekker visje'

delft papsouwselaan_000_viskraam_albatros_johannes_20130423_160449_a.jpg

Delft. Op de Papsouwselaan staat sinds kort op dinsdag en donderdag de viskraam van Albatros Johannes uit Scheveningen met verse vis. Ik maakte even een stop om een speciaaltje, een lekkerbekje te eten. Heel bijzonder, goed en goedkoop met Pangasius pangasius, kabeljouw kan ook maar dubbel zo duur. Johannes, tot volgende keer.
harrie fruyt van hertog


dinsdag | 23 april 2013 | 14h59 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delft Keramiek 2013'

delft

"Langs beelden en design 27 april t/m 9 juni"
skpd.nl


dinsdag | 23 april 2013 | 14h29 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Regio moet meer afval scheiden'

delft

"De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Delft lopen achter bij het gescheiden inzamelen van afval. Minder dan 40 procent van het afval wordt apart aangeboden als gft, plastic of papier."
omroepwest.nl


dinsdag | 23 april 2013 | 00h06 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'College van B&W:
Burgerjaarverslag over 2012.pdf'

ris.delft.nl - Gemeenteraad


maandag | 22 april 2013 | 23h45 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE: CLAIM € 1,2 MILJOEN'

delft gondel_20040816_171952_gondel_2_bas_verkerk_delft_a.jpg

"Stadsbelangen op het paard geholpen"
"Er zit mij nog een novum dwars uit de raadsvergadering van 4 april die in zijn geheel ging over de Gondelaffaire. En wel dit. Stadsbelangen fractievoorzitter Aad Meuleman sprak namens de fracties van de PvdA (6 zetels), STIP(3), D66(6), GroenLinks(5), de VVD(4), de ChristenUnie (1), het CDA(4) en Stadsbelangen Delft (2) = 31 raadsleden."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


maandag | 22 april 2013 | 02h17 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Koningslied alleen voor kijkers > 60 jaar'


maandag | 22 april 2013 | 00h23 | week 17 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Alfred Brans: Ik wees ze er op dat het in Nederland toegstaan is op een rustige plek naakt te vertoefen.'

delft open_en_bloot_wapen_delft_2.jpg

From: Alfred Brans
Subject: Handhaving Delftse Hout
To: sbrandligt@delft.nl
Date: Saturday, April 20, 2013, 7:22 PM

Beste Wethouder.

Ik heb vandaag gelegen op de locatie van het door B&W opgeheven naaktstrand, want dat was wel nodig na dit bare voorjaar, nu de zon dan eindelijk heerlijk scheen. Ik had mijn naaktheid bedekt met een kledingstuk en heb daar uren kunnen zonnen.

En toen was daar een agent op het pad. En na tien minuten stonden daar opeens links van mij in het groen drie agenten die mij te bloot vonden, en mij er op wezen dat het naaktstrand per 18 april opgeheven is. Ze sommeerden mij dan ook een zwembroek aan te trekken. Die heb ik al 35 jaar niet meer.

Lees meer

Ik wees ze er op dat het in Nederland toegstaan is op een rustige plek naakt te vertoefen. Ook wees ik ze er op dat naaktzonnen op een verkeerde plek een klachtendelict is. Ook durfden ze te beweren dat de Gemeente Delft het NAVAH terrein heeft aangewezen als zijnde de aangewezen locatie om uit de kleren te gaan. Dat lijkt me van niet.

Ook omdat dat terrein niet vrij toegankelijk is. En je kan niet stellen dat de ene recreant in de Delftse Hout gratis mag zonnen en de andere maar zijn portemonnaie moet trekken en een uithoek van Delft moet opzoeken.

Verder wisten ze me ook nog te vertellen, dat een zwembroek de billen dient te bedekken. Even later mocht een tanga wel. Dus het ene moment mogen blote billen niet en het andere moment blote billen wel. Hier nader naar gevraagd, geeft ie als antwoord dat er aan wel een veter zich van achteren bevindt. Blijkbaar wil Delft wel heel strikte kledingvoorschriften in de Hout, alleen weet men het blijkbaar nog niet precies.

Nu ben ik een man, en geen vrouw, dus is me niet te kennen gegeven of topless zonnen ook al verboden is in Delft. Ik ben wel benieuwd. Maar dit ter zijde.

Ik zou graag willen weten van u als wethouder voor Groen Links of we in een rechtstaat leven of in een politiestaat, waar de willekeur van agent zus en zo het doen en laten van de vrije burger bepaalt.

In afwachting van uw antwoord, groet ik u vriendelijk,

Alfred Brans


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK        | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo