zondag | 7 april 2013 | 19h12 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan Peter de Wit: hoeveel geld de gemeente Delft in 2011 en 2012 kwijt was aan deze No cure No pay WOZ bedrijven.'

"WOZ waarde aangevochten door No Cure No Pay buro’s?"
"Met enkel je burgerservicenummer (sofi-nummer) en je geboortedatum kan je op website van de gemeente Delft de WOZ waarde van je woning inzien. En dat gaat maximaal drie jaren terug. Ook de taxiverslagen kan je hier inzien. Inclusief de drie woningen die betrokken zijn bij de taxatie."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zondag | 7 april 2013 | 18h48 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: Martin Stoelinga beaamt dat er weer een item aankomt bij Kanniewaarzijn….Maandag opnames.'

delft

"HET KABBELGAT DULT GEEN GONDELS… WE KABBELEN RUSTIG DOOR"
"Wat is het toch allemaal een dubbel gevoel. Eerst werden we bestempeld als het uitschot van de raad en nu mogen we met het grote spel meespelen. Althans, dat laten zij ons, in de raad, geloven. Er is nog weinig goeds besloten wat mij betreft. Het kan nog alle kanten uit gaan. Mediation…en wanneer dit niet lukt, Arbitrage…."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


zondag | 7 april 2013 | 16h03 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Linda Böcker: Minder bezoekerskaarten betekent namelijk minder werk en dus hoeven de tarieven niet te stijgen!'

"Lange discussie over het parkeerbeleid"
"Met maar liefst 8 insprekers en een uitgebreide bespreking van de fracties was het een lange zit. Het nieuwe parkeerbeleid kent wat de VVD betreft een aantal goede punten. Maar ook een aantal verbeterpunten."
vvddelft.nl - Linda Böcker


zondag | 7 april 2013 | 14h13 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Cor Elmendorp: zijn er in onze wijk Delftzicht verschillende mensen al jaren bezig mee te denken over de herinrichting'

"Cor Elmendorp: Parkeerbeleid"
"Ik wil reageren op een brief die in de krant van 31 maart stond, waarin mijn naam genoemd wordt. De heer Van Straalen doet hier een aantal uitspraken waar duidelijkheid in moet komen.
Ik wil de heer Van Straalen vragen om als hij weer krokodillentranen wil gaan huilen niet mijn naam daar bij te vermelden. Ga niet de mensen die veel werk steken in het proberen onze wijk zo leefbaar mogelijk te houden zo in een kwaad daglicht zetten."
delftopzondag.nl - Wat ik zeggen wil...


zondag | 7 april 2013 | 14h01 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'fotograaf Koos Bommelé: Er staan allerlei strepen op de weg waar volgens mij niemand iets van snapt.'

delft

"Het is niet pluis op de kop van de Hugo de Grootstraat"
"... Maar de hele situatie is op die plek zo onoverzichtelijk, dat het een wonder is dat er niet veel vaker ongelukken gebeuren. Ik zou het heel erg op prijs stellen als de Gemeente Delft eens onderzoek laat doen naar hoe het daar beter kan."
delftopzondag.nl


zondag | 7 april 2013 | 13h14 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

delft

"Gemeenteraad akkoord met afronding Gondelaffaire, maar Martin Stoelinga voelt zich aan de goden overgeleverd"
"... Met name de passage in het voorstel, dat de leider van Onafhankelijk Delft afziet van vordering voor de burgerlijke rechter mocht het advocatenoverleg mislukken, is voor hem reden om te verzuchten: “Ik voel me nu aan de goden overgeleverd. Ik kan me alleen nog vasthouden aan mijn vertrouwen in de belofte van Bas Verkerk, dat we er financieel uit komen.”"
delftopzondag.nl - Karl Flieger


zaterdag | 6 april 2013 | 22h53 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"WEBCASTUITZENDING EXTRA RAADSVERGADERING GONDELAFFAIRE 4 APRIL 2013"
"Bekijk de extra raadsvergadering over de Gondel affaire:
http://player.companywebcast.com/delft/20130404_2/nl/Player
Vanaf (13.10 min)."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


zaterdag | 6 april 2013 | 16h59 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"AD Delft: Deal in Gondelaffaire"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zaterdag | 6 april 2013 | 13h55 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'NPR Mobiel parkeren
Delft: Interesse getoond'

delft

"Waarom NPR? Moderniseren parkeerbeleid"
"Steeds meer gemeenten streven naar modernisering van hun parkeerbeleid. Sleutel tot deze verbeterslag is digitalisering. Digitalisering vereist een stabiele digitale infrastructuur en eenduidige afspraken met verschillende dienstverleners, zoals parkeerproviders en leveranciers van parkeeroplossingen. Met het digitaliseren van het parkeerarsenaal is veel financieel voordeel te behalen."
nationaalparkeerregister.nldelft

"Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten"
"Op de parkeermarkt zijn veel verschillende partijen actief. Bovendien zijn er veel verschillende systemen voor het registreren en handhaven van betaald parkeren. Het servicehuis parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) neemt gemeenten, parkeerbedrijven en serviceproviders werk uit handen. Dit doet het SHPV onder andere door te zorgen voor het beheer van de parkeerrechtendatabase en door de afhandeling van transacties te verzorgen voor de deelnemers."
shpv.nl


zaterdag | 6 april 2013 | 11h25 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: vreemd dat de tarieven in de parkeergarages vrijwel hetzelfde blijven als op maaiveld.'

delft

"Aanpassing Parkeernota noodzakelijk"
"De Parkeernota is, evenals bij andere fracties, door Stadsbelangen Delft met een positieve grondhouding ontvangen. Als gevolg van veel weerstand bij bewoners en ondernemers heeft het college haar eerdere plannen moeten aanpassen. Dat heeft het college dan ook gedaan. Prima. De nota zorgt ervoor dat mix parkeren in de binnenstad verdwijnt, waardoor onnodig zoekverkeer wordt voorkomen."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


zaterdag | 6 april 2013 | 03h30 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jolanda Gaal: hoe het voelt om bedonderd te worden.. en daarom begrijp Ik Martin Stoelinga ook zo goed'

delft

http://www.ilballodeldoge.com/

"HET WOORD “GONDEL” HEEFT VOOR ALTIJD EEN BIJSMAAK"
"Al sinds het millenium jaar 2000, reis ik meerdere malen per jaar naar Venetie. Prachtige stad, een openluchtmuseum…ongekend… Samen met mijn dochter hielden we moeder/dochter week en bezochten we het prachtige bal van mijn lieve vriendin Antonia Sautter, Het : ”Il Ballo Del Doge”. De kostuums voor dit prachtige bal had ik zelf gemaakt, zoals ik altijd alles zelf ontwerp en maak. Van kostuums tot hoed, van schoen tot sieraad. Alles tot in perfectie…"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


zaterdag | 6 april 2013 | 02h41 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Joëlle Gooijer: mensen in staat moeten blijven om hun huur en zorgverzekering te blijven betalen, om daarmee een stapeling van problemen te voorkomen.'

delft

"Boete bij uitkeringsfraude moet niet leiden tot extra problemen"
"Met een ruime meerderheid is tijdens de raadsvergadering van 28 maart een amendement aangenomen dat op initiatief van de ChristenUnie is ingediend op de ‘verordening inning bestuurlijke boete bij recidive’. Samen met GroenLinks, SP, D66 en CDA dienden we dit amendement in om te zorgen dat mensen die een boete opgelegd krijgen na herhaaldelijke fraude met hun uitkering, toch elke maand een deel van hun uitkering behouden. Daarmee kan voorkomen worden dat mensen hun huur of zorgverzekering niet meer betalen. De boete wordt niet lager, maar hij wordt over een langere periode geïnd.

In Delft fraudeer je voor de helft, zo suggereert de VVD op haar site. Een vreemde suggestie. Met het aangenomen amendement blijft fraude immers evenzwaar bestraft. De boete wordt alleen zodanig geïnd dat problemen op andere vlakken worden voorkomen."
delft.christenunie.nl - Joëlle Gooijer


zaterdag | 6 april 2013 | 01h54 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Huub Halsema: de hoofdreden voor het opheffen van vrij parkeren zou toch schaarste moeten zijn.'

delft

"Parkeertijden rondom Binnenstad nog niet duidelijk"
"Gisteren besprak de raadscommissie het nieuwe Delftse parkeerbeleid. Op hoofdlijnen steunt D66 dit nieuwe beleid, met name de vuistregel "bewoners op straat, bezoekers in de garage" is prima voor de binnenstad. Wat betreft de parkeertijden in de schil rondom de binnenstad ziet D66 het collegevoorstel graag gewijzigd."
d66delft.nl - Huub Halsema


zaterdag | 6 april 2013 | 01h44 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Burgemeester Verkerk: Iedereen in Delft moet alert zijn op jongeren met baarden in traditionele kleding.'

delft

"Burgemeester Verkerk: Meldt Syrië-gangers bij mij"
"Gesproken teksten van voorzitter burgemeester Bas Verkerk en Leefbaar Delft raadslid De Wit over Jihadstrijders in de Delftse gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2013."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


vrijdag | 5 april 2013 | 20h33 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Aad Meuleman: Het voelt als een broodbon, waarvoor mensen in de rij moeten staan.'

delft

"Digitale bezoekerskaart discutabel"
"Met de nota parkeerbeleid wil het college de digitale bezoekerskaart invoeren in plaats van de huidige bezoekerskaart. Bewoners met een parkeervergunning mogen maximaal 400 uur per jaar gebruik maken van deze digitale bezoekerskaart. Zodra het bezoek is gearriveerd, moet de bewoner het kenteken van zijn of haar bezoeker digitaal dan wel telefonisch (extra kosten voor de bewoner) aanmelden bij de gemeente."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 5 april 2013 | 20h13 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'BVOW Algemene Ledenvergadering'

Geachte leden en andere geïnteresseerden,

hierbij ontvangt u de oproep voor de Algemene Ledenvergadering a.s. woensdag om 20 uur in buurthuis De Wending. De agenda vindt u in bijgaande nieuwsbrief die dit weekeind in de wijk verspreid wordt.

U wordt woensdag ook bijgepraat in het dossier parkeren, waar onze voorzitter gisteren over ingesproken heeft. Ik wil de leden die gisterenavond op de tribune zaten of ons afgelopen dagen ondersteunende mails hebben gestuurd hartelijk danken voor hun steun. Er zijn wat openingen, we geven dus niet op in onze strijd om behoud van de huidige bloktijden en behoud van de huidige bezoekerskaart.

Met vriendelijke groeten,
Guido van der Wedden


vrijdag | 5 april 2013 | 15h10 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Meerderheid positief over nieuw parkeerbeleid'

"In de extra overlegvergadering van de commissie ontving wethouder Milène Junius van diverse fracties complimenten voor de totstandkoming van de nota. De fracties waardeerden met name het overleg met de diverse partijen zoals bewoners en ondernemers in de stad nadat zij bezwaar hadden gemaakt tegen het aanvankelijke plan om mixparkeren in te voeren. In de binnenstad wordt dat nu afgeschaft."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 5 april 2013 | 13h03 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jan Peter de Wit: wethouder Junius leg er zo snel mogelijk gewone stenen neer'

delft

"Weg met die struikelkasseien in de Pynepoort"
"Op de “kruising” Pynepoort, Kruisstraat en Achtersack ligt een vlak met kasseien. Zeg maar bij de Blokker. De meeste mensen lopen er om heen, want het ‘loopt’ voor geen meter. Een oude dame in een scootmobiel sprak me er op aan. “jij zit toch bij de gemeente?” Kan jij er voor zorgen dat ze deze idiote hobbelstrook weghalen. Ik rammel uit mijn scootmobiel."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


vrijdag | 5 april 2013 | 12h46 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Michel Nap: Verkerk koopt schuld af bij Stoelinga'

"De gemeenteraad van Delft heeft gisterenavond ingestemd met een procedure waarmee alle partijen en raadslid Martin Stoelinga gezamenlijk komen tot een bestuurlijke afronding van de Gondelaffaire."
delftnieuws.nl - Michel Nap


vrijdag | 5 april 2013 | 09h10 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Belangrijke stap gondelaffaire'

"De gemeenteraad heeft samen met Martin Stoelinga, met de vaststelling van een voorovereenkomst over het te volgen proces, een belangrijke stap gezet naar een bestuurlijke oplossing, die een einde moet maken aan de zogenaamde gondelaffaire."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


vrijdag | 5 april 2013 | 00h35 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Burgemeester Bas Verkerk sprak zijn grote waardering uit aan alle partijen en Martin Stoelinga voor hun inzet om tot dit besluit te komen.'

delft martin_stoelinga_20130405_extra_rv.jpg

"Raad akkoord met afronding Gondelaffaire"
"... De raad heeft het college gevraagd uitvoering te geven aan het besluit. Jan Peter de Wit (Leefbaar Delft en Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) stemden tegen. Zij vonden het voorstel niet ver genoeg gaan. Martin Stoelinga onthield zich van stemming."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 4 april 2013 | 23h10 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Gemeenteraad: kwaliteitsimpuls en meer aandacht voor water"
"In de raad van 28 maart gaf het college hun visie op de toekomst van de binnenstad. De VVD ziet veel goede punten in deze visie en de daaruit voortvloeiende agenda binnenstad. Het is een startpunt om onze stad vitaler, gastvrijer en economisch sterker te maken; een breed raamwerk voor de toekomst van de binnenstad."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos


donderdag | 4 april 2013 | 20h30 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

"Extra raadsvergadering afwikkeling Gondelaffaire"
De macht ligt bij de meerderheid. Democratie. De politiek, de raad kan zelf beslissen wat zij wil. Dat doet de Delftse raad dan ook. Ook de raad maakte fouten maar die blijven buiten beeld. De voorovereenkomst, de interne afwikkeling van de schade is geheim verklaard. Martin Stoelinga blijft men afknijpen ondanks zijn gelijk bij de Hoge Raad.

Jan Peter de Wit en Jolanda Gaal waren duidelijk in hun standpunt. De overige raadsleden zwegen en lieten Aad Meuleman het woord voeren. De Gondelaffaire gaat zeker geschiedenis schrijven. Allereerst voor aankomend juristen die het Gondelarrest zullen bestuderen. Daarnaast is de schade-afwikkeling in de achterkamer een voorbeeld van tweederangs dorpspolitiek.

Kijk zelf op de webcast naar het korte debat vaststellingsovereenkomst Gondelaffaire. Het voorstel werd aangenomen met twee stemmen tegen van LD en OD.

redactie - harrie fruyt van hertog


donderdag | 4 april 2013 | 16h40 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

"Bekijk de extra vergadering rechtstreeks"
"Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur kijken naar de webcast van een extra raadsvergadering. De raad bespreekt de uitkomsten van het overleg dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden tussen de fracties over de wijze waarop de Gondelaffaire definitief kan worden opgelost."
ris.delft.nl


donderdag | 4 april 2013 | 15h15 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Stoelinga wil graag in de spotlights'

delft martin_stoelinga_sbs6_koetsiertje_monument.jpg

Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft pleit opnieuw voor een gedenkteken voor de zes slachtoffers die in 1983 werden doodgeschoten in cafe Het Koetsiertje aan de Houttuinen zo valt te lezen in AD Delft van vandaag.

Even ter herinnering hieronder nog eens het standpunt uit 2009 van Jan Peter de Wit Leefbaar Delft, die sinds kort weer nauw 'samenwerkt' met Onafhankelijk Delft naar eigen zeggen.
redactie - harrie fruyt van hertog

delft logo_leefbaar_400x72.jpg

JP de Wit: Martin Stoelinga is doodlopende tak van Leefbaar

delft koetsierje_delft_kijkt.jpg

Het voorstel van Martin Stoelinga voor een monument van de doden bij café het Koetsiertje was een brug te ver voor Bram Stoop. Foto delft.kijkt.nl

Datum: 9 september 2009

De twee van Leefbaar Delft afgesplitste raadsleden Martin Stoelinga en Bram Stoop zijn nu ook met ruzie uit elkaar gevallen. Voormalig Leefbaar Delft lijsttrekker Stoelinga zit nu in zijn eentje in de raad.

Dit is een trieste en diep bedroevende afgang voor Stoelinga die een partij met vier zetels naar de klote heeft geholpen. Het is nu wel bewezen dat er met egotripper Stoelinga niet samen te werken valt. Bij Bram Stoop -die bij zijn vertrek uit Leefbaar Delft nog zei "ik volg Stoelinga blindelings"- is blijkbaar de grens bereikt.

Die grens werd bij Stoop bereikt bij het voorstel van Stoelinga op SBS6 om een monument op te richten voor de zes doden die in 1983 vielen bij de schietpartij in café het Koetsiertje aan de Houttuinen. De Turkse moordenaar Cevdet Yilmaz was nu in opspraak geraakt omdat de TBS kliniek eigenhandig had besloten hem vrij te laten terwijl hij een levenslange gevangenisstraf uitzat.

De publiciteitsgeile lijkenpikker Stoelinga dacht hier weer mooi een slaatje uit te kunnen slaan door met zijn voorstel op deze golf mee te liften. Ingewijden weten dat café eigenaar Smits de Turk Yilmaz zo vaak heeft getergd met racistische uitspraken dat dit de oorzaak was van de schietpartij. "Je mag dan wel een Nederlands paspoort hebben, je bent en blijft een kanker-Turk". Andere stamgasten deden daaraan mee.

Daarmee valt natuurlijk de daad van Yilmaz niet te rechtvaardigen, maar aan de andere kant gaan we in Delft geen monument neerzetten voor een racist.

Al eerder wilde de fractie van Stoelinga een straatnaam noemen naar bekende Delftse atleet Tinus Osendarp. Ook toen werd over het hoofd gezien dat Osendarp zich in de oorlog bij de SS had aangesloten en de dood van tientallen verzetsmensen op zijn geweten had. Het gaat Stoelinga niet om de inhoud, als hij zelf maar in beeld is. Liefste heeft Stoelinga een straatnaam naar zichzelf vernoemd.

De constante drang van Martin Stoelinga naar aandacht wordt veroorzaakt door een groot minderwaardigheidscomplex. Met zijn grote snor probeert hij zijn kleine statuur (1,54 zonder steunzolen) te corrigeren. Met het raadslidmaatschap hoopt Martin aanzien te krijgen bij de Delftse elite. Maar de met gokkasten en bruine kroegen binnengelopen multimiljonair zal dat nooit lukken.

Ik besef me terdege dat deze afsplitsingen ook heel slecht zijn voor Leefbaar Delft en de lokale partijen in het algemeen. Leefbaar heeft voorheen bewust gekozen voor een bekende Delftenaar als uithangbord van de partij om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. Daarmee haal je natuurlijk een ego in huis. Daar zijn we goed van genezen.
jpdewit.nl - Jan Peter de Wit


donderdag | 4 april 2013 | 13h11 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'AD: Brug gaat de lucht in'

delft

"Keuze voor geheel ander ontwerp Sebastiaansbrug"
"De nieuwe St. Sebastiaansbrug gaat er compleet anders uitzien dan gepland. Het wordt een zogeheten tafelbrug, waarbij het hele wegdek inclusief tramleidingen horizontaal liggend de lucht in wordt geduwd. 'Het uitzicht van omwonenden wordt beter.'"
zuidpoort.org


donderdag | 4 april 2013 | 12h15 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Nieuw ontwerp Sint Sebastiaansbrug'

delft vvd_twitter_20130404_sint_sebastiaanbrugs.jpg

http://wfvv.eu/ZbCcwf


donderdag | 4 april 2013 | 11h57 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'SP-raadslid Lieke van Rossum: We horen dat mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid een klacht in te dienen.'

delft

"Geen onderzoek gehandicaptenparkeerkaart"
"... De SP vroeg in de afgelopen raadsvergadering, samen met enkele andere partijen, om een onderzoek naar de procedure bij het verstrekken van parkeerkaarten. Volgens PvdA-wethouder de Prez onnodig: er zou slechts een klein percentage van de aanvragers klachten hebben."
delft.sp.nl


donderdag | 4 april 2013 | 02h13 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delftse raadsleden op TWITTER'

delft open_gevangenis_delft.jpg

OPEN GEVANGENIS

Sinds 21 februari 2013 ben ik ook op TWITTER
en ik heb inmiddels 235 tweets verzonden met een focus op de Delftse raadsleden. Veel wijzer ben ik er tot nu toe niet van geworden. Ik had iets meer verwacht.

Het komt mijns inziens omdat de Delftse raadsleden weinig te vertellen hebben in de Delftse politiek. Kennelijk zijn ze bang om hun eigen mening te ventileren. Sterker, raadsleden die wel hun mening ventileren in de commissie zijn niet op twitter.

Dat gedrag zie je ook terug op de poltitieke websites in Delft, er wordt maar mondjesmaat geschreven. De Delftse raadsleden zijn meer gewend om te luisteren en dan uit beleefdheid ja te knikken. Twee wethouders springen er positief uit op twitter, dat moet ik nageven, Lukas Vokurka en Pieter Guldemond.

Ervaringen.
Er is een CDA-er die steevast elke avond na 12:00 uur gaat slapen en dan nog even 'tweet' naar welke muziek hij luistert. 's Ochtends is hij weer present rond tien uur op kantoor en kijkt uit het raam en ziet de zon schijnen. Over politiek in Delft lees ik niets van deze zogenaamde erudiet. Jawel, ik heb ook lang haar.
Voorlopig even genoeg over twitter.

Vraag: waarom reageert er niemand vanuit de raad?

email: redactie@politiekdelft.nl

harrie fruyt van hertog


woensdag | 3 april 2013 | 20h24 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Martin Stoelinga: Je wordt al gauw voor leugenaar uitgemaakt.'

"wie wil er nu nog raadslid worden????????????????/"
"Waarom is het vinden van nieuwe raadsleden een hels karwei, gewoon om de volgende redenen, Je zal maar raadslid wezen en je werk serieus neemt, Dus wantoestanden aan de kaak stelt,
Je wordt al gauw voor leugenaar uitgemaakt. De waarheden worden mooi beschreven in het nieuwe boekwerk.
Je laat een onderzoek doen, naar de kosten van een woonboot die voor heel veel geld wordt aangekocht door een vriendje van dezelfde woonboot. Deze is toevallig wethouder een vorm van corruptie? Ja!
Er komt een rechtszitting omdat een oplettend raadslid vind dat je getallen niet mag noemen, dank me de koekoek, kosten rechtbank advocaten 5000. Euro
Het raadslid moet dit zelf betalen, leuke hobby toch!
Of je geeft aan dat er gif in een bouwgrond zit je laat de monsters onderzoeken, maar eerst gaat een hele gemeente raad je uitmaken, voor oproer kraaier,
Later blijkt de grond flink vervuilt te zijn, bij innamen dodelijk bij aanraking minder gevaarlijk, was de uitkomst van het onderzoek door TNO.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, Harry
Ik heb voorlopig meer geld uitgegeven dat ik ontvangen heb in die tien jaar, alleen omdat je een eed heb afgelegd.
Inderdaad wie wil er nog raadslid worden????????????????????//
Groet Martin


woensdag | 3 april 2013 | 14h44 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Dit terwijl het werk nog steeds drie tot vier avonden per week in beslag neemt.'

"Raadsleden vinden: lastige klus"
"Het is een enorm karwei om kandidaten te vinden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Mede door de geringe vergoeding lopen vooral in kleinere gemeenten nauwelijks mensen warm voor een functie in de lokale politiek."
refdag.nlcommentaar redactie:
Een Delfts raadslid vangt ruim € 1000,00 netto per maand
Er zijn raadsleden die geen enkele commissievergadering bezoeken en als ze al de raadsvergadering bijwonen, deze vergadering niet volledig 'uitzitten'. In Delft nog geen vier uur per maand in actie. Een uurtariefje van meer dan € 250,00 is lekker eten. Geen raadslid die de betrokken personen er op aanspreekt.
harrie fruyt van hertog


woensdag | 3 april 2013 | 14h06 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Luuk van Luyk: Mijn ervaring is dat elke gemeente een eigen draai geeft aan rijksregelingen'

delft

"Hoeveel divisies heeft de ombudsman?"
"Burgers begrijpen door de bank genomen wel dat ze niet altijd gelijk kunnen krijgen maar ze verwachten wel –terecht– dat er serieus met hun vragen en zorgen wordt omgegaan. En dan gaat het minder om het aantal divisies van de ombudsman, en meer om de vraag hoe je zelf de burger tegemoet treedt."
raadsledennieuws.nl - Luuk van Luyk


woensdag | 3 april 2013 | 13h45 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Linda Böcker: Minder enthousiast worden we van het openbreken van het gesloten parkeersysteem.'

"Debat over nieuw Delfts parkeerbeleid"
"... Op het moment dat het gesloten systeem losgelaten wordt, zou dat kunnen leiden tot veel hogere tarieven voor parkeren en vergunningen, waarbij de inkomsten veel hoger zijn dan de werkelijke gemaakte kosten. Morgen gaan we onder andere over dit onderwerp met wethouder Junius in discussie."
vvddelft.nl - Linda Böcker


woensdag | 3 april 2013 | 13h33 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Stadslab: "Kansen met Water""
"Een aantal actieve, betrokken Delftenaren, die een passie voor water(toerisme) met elkaar gemeen hebben, heeft de handen uit de mouwen gestoken om plannen te genereren als concrete invulling van de door de gemeenteraad vastgestelde derde waterbrief. In mei 2012 hebben wij een notitie opgesteld waarin concrete ideeën staan ..."
pvdadelftmiddendelfland.nl/delft


woensdag | 3 april 2013 | 13h15 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'enquete: een ruime meerderheid van de bewoners van onze regio voorstander is van renovatie van het huidige stadion.'

delft

"Feyenoord presenteert plannen nieuwe Kuip"
"Het nieuwe stadion voor Feyenoord gaat 313 miljoen euro kosten. Ook wordt het stadion het meest duurzame van Europa. Dit bleek tijdens de presentatie van de plannen aan de Rotterdamse gemeenteraad. Het stadion krijgt een schuifdak en er is plek voor 63.000 toeschouwers. Ook komen er 90 business-units en ruim 6000 business-seats."
rijnmond.nl


woensdag | 3 april 2013 | 13h00 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"24 april: Renske Leijten komt naar Delft!"
"Op woensdagavond 24 april organiseert het actiecomité Zorg voor elkaar Delft een openbare avond over de bezuinigingen op de (thuis)zorg. Op deze avond, die gehouden wordt in wijkcentrum de Vleugel (Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft), zal SP Tweede Kamerlid Renske Leijten uitvoerig ingaan op de gevolgen van de bezuinigingen op de zorg die deze regering van plan is door te voeren."
delft.sp.nl


woensdag | 3 april 2013 | 12h13 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

delft gondel_20040816_171952_gondel_2_bas_verkerk_delft_a.jpg

Zie DOSSIERS voor informatie Gondelaffaire

"Openbare vergadering van de raad der gemeente Delft,
te houden op 4 april 2013 om 19.30 uur in het Stadhuis.
NB Gewijzigd aanvangstijdstip
De burgemeester van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk, gelet op artikel 17, tweede lid, Gemeentewet, deelt mede dat aan de orde zal zijn:
AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen bespreekagenda
3. Bespreekagenda
1.
Afronding rapport-Berenschot
Het te bespreken stuk wordt u in de loop van volgende week nagezonden
4. Sluiting"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 2 april 2013 | 23h180 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

"Stadslab 'Kansen met Water'"
"woensdagavond 3 april organiseert de gemeente een stadslab over 'Kansen met Water'. Aanmelden kan via waterplatformdelft@gmail.com"
delft.groenlinks.nl - dominique bentvelsen


dinsdag | 2 april 2013 | 22h5700 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft

"Stadslab ‘Kansen met water’"
"Dit Stadslab is een initiatief van het Expertise Platform Water. Het Platform wil de economie en de werkgelegenheid in Delft stimuleren door de “kansen met water” beter te benutten.
wanneer/waar : 3 april 2013, Meisjeshuis, Oude Delft in Delft
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Aanmelden via e-mail met vermelding van naam en functie/beroep : waterplatformdelft@gmail.com"
stadsbelangendelft.nl


dinsdag | 2 april 2013 | 18h47 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

delft sk_20070700_bezoekerskaart.jpg


"Huidige bezoekerskaart bevalt"
Beste raadsleden,
er is niets verander ten opzichte van de situatie van 2007. Wij wijzen u op het bijgaande krantenbericht dat toen verspreid is en waarmee de gemeente te kennen gaf naar de wensen van de belangenverenigingen te luisteren. Wij hopen dat u dat nu weer doet.
Vriendelijke groeten uit Olofsbuurt-Westerkwartier,
Guido van der Wedden


dinsdag | 2 april 2013 | 13h43 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'inwoners van Arnhem brommerlawaai als belangrijkste bron geluidhinder ervaren'

delft

"Subsidieregeling e-scooters tegen brommerlawaai"
"De subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe elektrische scooters en de sloop van oude brommers is in Arnhem nu ook geopend voor particulieren. De gemeente wil zo ook iets doen aan de overlast door brommerlawaai. Inwoners van Arnhem, en inwoners van omliggende gemeenten die in Arnhem werken of naar school gaan, kunnen een aanvraag indienen."
verkeersnet.nl


dinsdag | 2 april 2013 | 05h33 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

de_oud_delftenaar_politiekdelftnl.jpg

'DE OUD DELFTENAAR'

"Als artsen staken, sterven er minder mensen"
"... Maar het belang van zorg en aandacht begint niet bij de arts of in het ziekenhuis. Menselijke relaties zijn van vitaal belang voor de gezondheid. De zogenoemde 'eerst lijn' van de gezondheidszorg is niet de huisarts maar de familie. Het is vastgesteld dat de meeste mensen die aan een hartaanval overlijden, eigenlijk sterven van eenzaamheid."
nl.odemagazine.com


dinsdag | 2 april 2013 | 03h25 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Delft Design: we dagen u uit om mee te denken'

delft

"Delft Design: Het Nieuwe Ontwikkelen, vervolg"
"[03 april 2013]
Met Kees Dol (OTB), Jasper van Zwol, Marius Heijn (Era Contour)
lokatie: TOP, Koornmarkt 48F Tijd: 20.30 uur
‘Het Nieuwe Ontwikkelen’ krijgt een vervolg met drie presentaties als opmaat voor de kansen die er zijn in de Spoorzone Delft en de binnenstad voor Particulier Opdrachtgeverschap, Bouwgroepen en CPO formules."
delftdesign.nl


dinsdag | 2 april 2013 | 02h35 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'JP de Wit: Deze sigarenrokers noemen het netwerkbijeenkomsten.'

burgemeeste_rbas_verkerk_delft_de_sigaar.jpg

Burgemeester Bas Verkerk aan 'de sigaar'.

"Betaalde Delft 5000€ aan borrelclub Le Cercle Cigogne (Kring van de Ooievaar)?"
"... Daar Leefbaar Delft met Martin Stoelinga in 2007 vol verwikkeld was in rechtszaken als gevolg van de Gondelaffaire, wil ik kunnen controleren of hier in Delft ook rechters rondliepen die werkten in het Haags Paleis van Justitie. Zeker daar recent het integriteitsonderzoek door Berenschot concludeerde dat Verkerk de schijn van partijdigheid tegen had."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


dinsdag | 2 april 2013 | 01h59 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Bram Stoop: dat gevolgen van beslissingen voor mensen niet of nauwelijks worden meegewogen.'

delft

"De ‘zorgkaasschaaf’"
"Strijdbare Delftenaren hebben zich verenigd in het ‘Zorg voor elkaar Delft’ en komen in verzet tegen de zorgbezuinigingen van het kabinet. Toen ik dit las, vroeg ik me af wat dit betekent voor inwoners in onze stad die dagelijks zorg nodig hebben. En ook of de beoordelaars, die op huisbezoek gaan bij mensen om te zien hoeveel thuiszorg men ..."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop


maandag | 1 april 2013 | 03h09 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Gerrit van Straalen: Al met al lijkt het nieuwe parkeerplan een bruikbaar idee, hoewel er vragen zijn.'

"DOZ Wat ik zeggen wil ... Parkeren"
"De bezetting van het parkeerterrein Groene Haven in de wijk Delftzicht ligt tussen de 25 en 60 %. Alleen tijdens het Varend Corso staat het vol. De bezoekers van de heer Elmendorp hebben dus alle gelegenheid om te parkeren voor zijn huis. Die magere bezetting komt voort uit een opmerking van de heer Elmendorp tijdens de 2e Informatie-avond d.d. 29 maart 2010."
www.delftopzondag.nl - Gerrit van Straalen vice-voorzitter VVE Westvest/Kethelstraat


maandag | 1 april 2013 | 01h36 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'In 2007 was Le Circle Cigogne te gast in Delft voor een diner. Dat kostte de gemeente ongeveer 5000 euro.'

delft

Delftse borrelpraat 11-01-2008

"Borrelgenootschap Franssen kostte ook gemeenten veel geld"
"Niet alleen de provincie Zuid-Holland, maar ook verschillende gemeenten in de regio hebben het netwerkgezelschap Le Circle Cigogne, waarvan ook commissaris van de koningin Jan Franssen lid is, ontvangen. De borrels en dinertjes kostten de gemeenten vele duizenden euro’s."
omroepwest.nl


maandag | 1 april 2013 | 00h38 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Ronald Vis Tussen de Geveltjes: Vergis je niet, er wordt al heel druk naar de huurprijzen gekeken.'

"Steeds meer ondernemers zien in Tussen de Geveltjes de weg naar een mooie toekomst"
"Nog maar een week of twee en dan krijgt Delft het ware gezicht te zien van Tussen de Geveltjes. Tijdens de ‘Grand Opening’ in Theater de Veste wordt duidelijk wie met welke gedrevenheid de doelstelling gaan waarmaken: Delft binnen vijf jaar naar de top-5 van Nederlandse winkelsteden brengen."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


zondag | 1 april 2013 | 00h22 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'JP de Wit: ga alsjeblieft niet naar Syrië, maar die jongens krijgen 5.000 of 10.000 euro aangeboden en ze zijn weg.'

delft

"Delft zit in zijn maag met jihadisten en burgemeester Verkerk
voelt zich een roepende in de woestijn"
"Jonge Delftenaren die soldaatje gaan spelen in Syrië houden de gemoederen al een poosje behoorlijk bezig. Zij hebben ongetwijfeld geen flauw idee dat de burgeroorlog daar geen computerspelletje is met een reset knop ..."
delftopzondag.nl - Karl Flieger


maandag | 1 april 2013 | 00h07 | week 14 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Hatte van der Woude: Het gaat hier niet om mensen die eens iets vergeten in te leveren maar om moedwillig, verwijtbaar recidiveren.'

"In Delft fraudeer je voor de helft"
"... Met een meerderheid werd een amendement aangenomen dat voorkomt dat de gemeente bij iemand die meerdere keren bijstandsfraude heeft gepleegd 100% van de uitkering in kan houden. Dat wordt nu 50%. Dit terwijl in de verordening ruimte is geschapen om als iemand echt niets meer heeft, of bijvoorbeeld uit huis gezet dreigt te worden, van de regels af te wijken en maatwerk te bieden."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude


<-<-<-<-   VORIGE WEEK         | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->html5 logo