*


zondag | 31 maart 2013 | 13h17 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Asociale grofvuil dump Delftse Hout'

delft

"Het kan dan wel Pasen zijn, maar sommigen moeten toch van hun grof vuil af. Gewoon dumpen in de Delftse hout. Bij het Avalex overlaadstation aan de Voltaweg kan dat gratis. Maar dat is blijkbaar te ver rijden voor deze asocialen. Of ze hebben geen pasje aangevraagd."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


zondag | 31 maart 2013 | 07h40 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Jordi: Ik wilde altijd overal bij horen en altijd het middelpunt zijn.'

delft

"Jordi (19) vond rust in de islam"
" Wie zijn de jonge moslims en bekeerlingen die uit geloofsovertuiging naar Syrië gaan? Vast staat dat een aantal van hen uit Delft komt en dat één van hen de 19-jarige Jordi is. Hij woont in de Delftse wijk Tanthof, niet ver van de wijk Buitenhof, van waaruit half februari een grote groep jongens naar Syrië vertrok. Ze verwijderden vrijwel tegelijkertijd hun Facebook-pagina's en vertrokken naar het Midden-Oosten."
nos.nl


zaterdag | 30 maart 2013 | 14h50 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | Tweeten

'Een waterpeilsticker op elke lantaarnpaal?'

delft

"Vandaag werd in Filmhuis Lumen de film 'Het verloren land' uit 2006 getoond van de filmmaker Jos de Putter. Een indringende, droomachtige docufictie met historische beelden en special effects. Vanuit het jaar 2070, nadat een natuurramp het overgrote deel van Nederland onder water heeft gezet, kijkt hij naar het heden en laat een klimaatmodeleerder, bioloog, minister en huisvader, laverend tussen wetenschap en geloof, vertellen hoe het zover kon komen."
guidovanderwedden.ning.com


zaterdag | 30 maart 2013 | 13h47 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Windrek op Mekelpark'

delft

"Het is maar een model, zei prof. Johan Smit (EWI) bij de onthulling. En modellen hoeven niet te werken. Niettemin heeft het Mekelpark er weer een technisch kunstwerk bij: de Ewicon. Ewicon staat voor electrostatische wind converter, een uitvinding van dr.ir. Dhriradj Djairam die er in 2008 op promoveerde en er sindsdien in het hoogspanningslab van EWI verder aan gewerkt heeft."
delta.tudelft.nl - Jos Wassink


vrijdag | 29 maart 2013 | 23h22 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Nieuws uit Olofsbuurt en Westerkwartier'

"Vergunningparkeren van 10 tot 24 uur?"

Aanstaande donderdag om 20 uur spreekt onze voorzitter Hannah Koning in de raadscommissie in op het nieuwe parkeerbeleidskader. De belangenvereniging is tegen de volgende punten uit het voorgenomen nieuwe parkeerbeleidskader: verruiming van de bloktijden (was van 16 – 22 uur en wordt van 10 uur– 24 uur ’s avonds), invoering van een digitale bezoekerskaart en de totstandkoming van het beleid (parkeerpanels in de zomervakantie, weinig meedenkend en meer meedelend). Meer informatie in het persbericht hieronder dat wij hebben verspreid.

Om de raadsleden te laten zien dat u ons steunt, roepen wij u op om op de publieke tribune te komen zitten. Kom dan donderdag om 20 uur naar het stadhuis.

PERSBERICHT - Vijf keer minder bezoekersuren voor negen keer meer geld

Twee weken geleden lanceerde wethouder Junius het nieuwe parkeerbeleid voor Delft. Jammer genoeg blijkt uit de voorstellen dat wederom niet geluisterd is naar de mening van de wijken rondom het centrum van Delft. De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) is dan ook teleurgesteld. De twee belangrijkste bezwaren zijn volgens de BVOW de verruiming van de bloktijden en het feit dat met de invoer van de digitale bezoekerskaart bezoekersparkeren duurder wordt terwijl je als bewoner minder uren bezoek kunt ontvangen.
Lees meer

Bloktijden

Op dit moment mag in de Olofsbuurt en het Westerkwartier op maandag tot en met vrijdag tussen 16 en 22 uur en zaterdag tussen 12 en 22 uur alleen met een vergunning worden geparkeerd. Daarbuiten is parkeren gratis. Wethouder Junius wil dit verruimen naar maandag tot en met zaterdag van 10 tot 24 uur en zondag van 12 tot 18 uur. Een onnodige maatregel die een oplossing biedt voor een probleem dat er niet is in Olofsbuurt en Westerkwartier. Overdag is er namelijk altijd ruim voldoende plek om op straat te parkeren. Bewoners worden hier dus niet beter van, sterker nog, dit plan introduceert nieuwe problemen: mantelzorgers, aannemers die komen verbouwen, oma's die komen oppassen en andere bezoekers die overdag willen langskomen, kunnen niet meer gratis op straat parkeren: een niet echt sociale maatregel dus.

Uit de in juli 2012 gehouden wijkbrede enquête bleek dan ook dat tweederde van de wijkbewoners tegen verruiming van de bloktijden is.

Ook bezoekers aan het centrum die bereid zijn iets verder te lopen om gratis te kunnen parkeren worden de dupe. Wellicht is het doel deze bezoekers de parkeergarages in te jagen. Jammer als het rendabel maken van de parkeergarages die bedoeld zijn om het centrum autoluw te maken ten koste gaat van het woongenot van de bewoners van de omliggende wijken.

Digitale bezoekerskaart

Op zich lijkt een digitale bezoekerskaart misschien een goede regeling voor de wijken rondom het centrum, maar er zijn nogal wat bedenkingen bij de plannen. Een bewoner betaalt nu 29,40 voor een bezoekerskaart. Daar zou deze tijdens de bloktijden bezoekers gratis voor kunnen laten parkeren: dat zou uitkomen op 2080 uur gratis per jaar voor 29,40 euro. Een bewoner betaalt na invoeren van de digitale bezoekerskaart 36 euro per jaar voor slechts 400 gratis uren. Conclusie: eerst kon voor 0,01 euro per uur maximaal 2080 uur geparkeerd worden en straks voor 0,09 euro per uur, slechts 400 uur. Vijf keer minder bezoekersuren voor negen keer meer geld.

Het gevolg is dat voor meer euros een stuk minder gratis parkeeruren beschikbaar zijn. En dat terwijl de bloktijden worden verruimd waardoor een bewoner de bezoekerskaart kaart juist vaker nodig heeft.

Ook het sociale aspect gaat verloren: bij verjaardagen is het nu vaak zo dat buren elkaars bezoekerskaarten lenen. We maken zo gebruik van elkaars gratis uren om een leuke verjaardag te kunnen hebben. Op zich klinkt een digitale aanmeldprocedure van kentekens leuk, maar zal het dan nog mogelijk zijn om bezoekerskaarten te delen? Als aanmelden betekent dat je uren kwijtraakt, dan zullen buurtgenoten niet snel hun logingegevens delen en/of auto's van bezoekers van verjaardagen van buurtgenoten gebruik laten maken van hun uren.

De uitslag van de eerder genoemde enquête is ook op dit punt duidelijk: 74% van de wijk wil de huidige bezoekerskaart met draaischijf handhaven en ziet niets in een digitaal systeem.

Bezwaren eerder kenbaar gemaakt

De BVOW maakte haar bezwaren eind augustus 2012 kenbaar aan de wethouder. Het is jammer dat hier weinig mee blijkt te zijn gebeurd. Voorzitter Hannah Koning van de BVOW zal daarom donderdag 4 april in de commissievergadering de bezwaren van de buurt kenbaar maken.

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan een e-mail aan het secretariaat om u af te melden.

---
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier Secretariaat p/a G.A. van der Wedden A: Hovenierstraat 27, 2613 RM Delft T: 015-2147102 W: www.bvowd.nl E: secretariaat@bvowd.nl Twitter: @bvowdelft


vrijdag | 29 maart 2013 | 19h19 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Leefbaar Delft: vindt als enige die aanpak te soft en pleitte voor het oppakken van geradicaliseerde Syrië-gangers.'

delft

"aandachtswijk Buitenhof. Daarbij kwam ook de brief ter sprake over jihad-strijders in de media."
"Burgemeester Bas Verkerk legde uitvoerig uit dat de aanpak is gericht op het oppakken van de ronselaars en het monitoren van Syrië-gangers die terugkeren. Hij sprak daarbij uit dat de overheid en de verschillende gemeenschappen de handen ineen moeten slaan. Een meerderheid van de raad steunt de aanpak van het college die aansluit bij het regionale strategie en landelijk beleid."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


vrijdag | 29 maart 2013 | 11h59 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: Het zal je kind maar zijn.'

delft bas_verkerk_20130328_rv.jpg

"Raadsvergadering 28 maart 2013"
"Bij het eerste agendapunt kon ook de brief van het College van B&W 'Jihadstrijders in de media' worden besproken. In de eerste termijn uitte alleen JP de Wit LD enige kritische opmerkingen. Voor de rest sloten bijna alle fracties zich aan bij de brief.

Het meest boeiende in de raad van gisteravond vond ik het betoog van burgemeester Bas Verkerk. Voor het eerst dat hij bij mij overkwam als 'Burgervader' die ook bezorgd was. We hebben het niet hebben zien aankomen, de uitreis naar Syrie.
'Het zal je kind maar zijn.' Goede ouders die niets van doen hebben met radicalisering. Zeer snel plotseling vertrokken. Veel ouders hebben het niet in de gaten gehad.

De burgemeester is bezorgd over de mensen in zijn stad. Hij vindt dat hij internationale gemeenschap daar bij mag betrekken. Bij terugkeer van de 'jongemannen' wordt bekeken wat de persoonlijke aanpak moet zijn.
Wordt vervolgd."
harrie fruyt van hertog


vrijdag | 29 maart 2013 | 10h58 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Extra raadsvergadering op donderdag 4 april'

"In vervolg op het rapport Berenschot houdt de gemeenteraad van Delft op donderdag 4 april vanaf 18.00 19.30 uur een extra raadsvergadering.
In die vergadering zal de raad de uitkomsten bespreken van het overleg dat afgelopen maanden heeft plaatsgevonden tussen de fracties over de wijze waarop de Gondelaffaire definitief kan worden opgelost. Het stuk hierover zal in de loop van komende week naar de raad worden gestuurd."
ris.delft.nl


donderdag | 28 maart 2013 | 12h09 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Jihadstrijder tegen tolerantie en emancipatie"
"Delft heeft een primeur: de eerste Nederlandse jihadstrijder die in de heilige oorlog tegen democratie, tolerantie en respect voor andersdenkenden gesneuveld is. Een keurige jongen was het, volgens iedereen die hem heeft gekend, een echte vriend. Natuurlijk. Het kerkhof ligt vol met mensen die een ander nooit iets hebben misdaan."
djccommunicatie.nl - Marcel de Jong


donderdag | 28 maart 2013 | 11h45 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Adviescontracten bij controleklant bedreigen onafhankelijkheid accountant"
"De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bezorgd over een reeks contracten voor advieswerkzaamheden die de vier grootste accountantskantoren kort voor het einde van 2012 hebben gesloten met ondernemingen waarvan ze ook de wettelijke controle van de jaarrekening uitvoeren."
afm.nl


donderdag | 28 maart 2013 | 00h08 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'RAADSVERGADERING 28 maart 2013'

delft edwin_bakker_terrorisme_deskundige_devijfdedageo_20130327.jpg

"wat te doen bij terugkomst van de Delftse 'Jihadisten'"
Het college heeft de gemeenteraad een brief gestuurd: Jihadisten in de media. Desgewenst kan de raad de brief betrekken bij agendapunt 1 van de bespreekagenda van de raad van 28 maart 2013.

Probleem: hoe bereik je slachtoffers van hun eigen ideeen?
Volgende vraag: wat te doen bij terugkomst van de Delftse 'Jihadisten'.
Hopelijk doet de raad een voorzetje zodat de burgers precies weten hoe de diverse partijen er over denken.
Deradicaliseren en gezinsweefsel herstellen is mijn optie.

Genoeg raadsleden hebben inhoudelijke voldoende kennisniveau op dit gebied om duidelijk te maken hoe men het wil hebben in Delft. Kom met een gezamenlijk breedgedragen Delfts plan. Wellicht dat minister Ivo Opstelten zo'n plan inpast in het landelijke plan.

Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme zei gisteravond in het programma
De Vijfde Dag (41:35) van de EO om 20:25 uur op NED2 het volgende:

Bij terugkomst worden de paspoorten afgepakt.
Er zal hulp nodig zijn.
Zijn het geharde strijders of jongens die afgeknapt zijn.
Wel opsluiten als ze gevaarlijk zijn geworden.
Het zijn Nederlandse staatsburgers en terug in de maatschappij is beter dan ze afschilderen als potentiele terroristen.

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van Edwin Bakker.
PolitiekDelft.nl - harrie fruyt van hertog


woensdag | 27 maart 2013 | 22h09 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Teruggekeerde Jihadstrijders direct arresteren. Het zijn mogelijk oorlogsmisdadigers.'

delft

"Burgemeester Verkerk verzweeg radicalisering voor gemeenteraad"
"... Verkerk laat in de kranten optekenen dat de VN in Syrië moet interveniëren. Verkerk weet meer van het Midden-Oosten dan van de Gillisbuurt. Ik denk dat geen enkele partij in de raad, hiermee achter hem staat. Verkerk is zelf een ongeleid projectiel."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


woensdag | 27 maart 2013 | 14h16 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BENT U OOK JIHADI?'

delft

"Een aantal inwoners van Delft is de afgelopen weken naar Syrië afgereisd om mee te vechten in de oorlog. Burgemeester Bas Verkerk van Delft heeft echter een oplossing.

De burgervader heeft uitgezocht hoe hij jongeren die naar Syrië willen vertrekken, kan herkennen. In een brief (pdf) aan de gemeenteraad formuleert hij een aantal criteria om mogelijke toekomstige jihadi's te kunnen identificeren. Benieuwd of u misschien over drie weken op het vliegtuig zit? Lees dan verder."
powned.tv


woensdag | 27 maart 2013 | 11h44 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Volgens Franssen zijn netwerk- bijeenkomsten belangrijk in deze tijd'

delft

"Franssen diep door het stof om duur feest"
"Commissaris van de Koningin Franssen is diep door het stof gegaan voor het feest van 33.000 euro dat onlangs in het provinciehuis is gehouden. 'De kosten waren te hoog, dat had nooit moeten gebeuren. Dat spijt me', antwoordde Franssen op vragen van de PVV. Het toezicht op de aankleding van de zaal zou onvoldoende zijn geweest."
rijnmond.nl


woensdag | 27 maart 2013 | 10h51 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'De Vijfde Dag
vanavond EO om 20:25 uur op NED2'

delft

"Nederlander vertelt over zijn jihad in Syrië"
"Woensdag vertelt voor het eerst een Nederlandse jihadist zijn verhaal. Hij bekeerde zich twee jaar geleden tot de islam en vertrok onlangs richting Syrië om 'gehoor te geven aan de roep van Allah'."
eo.nl


woensdag | 27 maart 2013 | 08h29 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Liever minder vergoeding dan minder raadsleden"
"Vijf van de zeven partijen in de gemeenteraad van Goes vragen de Eerste Kamer niet in te stemmen met het wetsvoorstel om het aantal raadsleden te verminderen. 'Ik heb liever minder raadsvergoeding.'"
binnenlandsbestuur.nl


woensdag | 27 maart 2013 | 07h49 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: Motie parkeervergunningen voor gehandicapten'

delft

"DE ( MEESTAL) OUDEREN KOMEN MOEILIJK AAN EEN GEHANDICAPTEN PARKEERVERGUNNING IN DELFT!!"
"Overwegende dat,
- Zich buitenshuis verplaatsen voor lichamelijk gehandicapten een probleem vormt
- ..."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


dinsdag | 26 maart 2013 | 21h01 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bas Verkerk: ... houdt Delft goed in de gaten wat er in de stad gebeurt.'

delft

"College van B&W: Jihadstrijders in de media"
"Delft was de afgelopen dagen landelijk in het nieuws naar aanleiding van onbevestigde berichten over de dood van twee Delftenaren tijdens de oorlog in Syrië. In deze brief ontvangt u meer informatie over de achtergrond en de rol en aanpak van de gemeente.
... Er wordt samen met andere gemeenten en landelijke autoriteiten gewerkt aan een plan voor jongeren die terugkeren."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


dinsdag | 26 maart 2013 | 12h48 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Hoe straks € 1,2 miljoen veilig beleggen'

delft

"Hoe je spaargeld in veiligheid brengen (deel 1)"
"Een spaardeposito is juridisch eigenlijk niets meer dan een lening aan de bank. Dit is een belangrijk uitgangspunt.
Banken verdienen geld door de middelen die ze via deposito’s verwerven uit te lenen tegen een iets hogere rente.
Het verschil tussen de rente die ze ontvangen op bijvoorbeeld hypotheekleningen en de rente die ze betalen aan spaarders, is de rentemarge. Dit is de belangrijkste bron van inkomsten voor een bank."
aandelen.com - Maarten Verheyen


dinsdag | 26 maart 2013 | 10h10 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Droge voeten door berging met een capaciteit van 2400m³'

delft

"waterberging parkeergarage kruisplein"
"Kruisplein krijgt ondergrondse ‘parkeerplaats’ voor water. Rotterdammers in het centrum houden voortaan de voeten droog dankzij de bouw van een waterberging boven de ondergrondse parkeergarage op het Kruisplein."
rotterdam.nl


dinsdag | 26 maart 2013 | 09h54 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

"België blijkt topleverancier Syrische strijders"
"Verhoudingsgewijs trekken er vanuit geen enkel ander land zoveel jongeren naar Syrië om aan de zijde van de rebellen te strijden als uit België. Dat zegt de vooraanstaande Nederlandse terrorisme-expert Edwin De Bakker (Universiteit Leiden/Clingendael)."
demorgen.be - Kim Herbots


dinsdag | 26 maart 2013 | 09h14 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Royal Delft resultaten 2012 verbeterd ondanks margedruk retail"
"Royal Delft Group nv (PORF.AE) heeft over 2012 een verbetering van de resultaten gerealiseerd, blijkt dinsdag voorbeurs uit het persbericht van de maker van Delfts aardewerk, kristal en keukengerei met daarin de cijfers over 2012. De nettowinst steeg naar EUR174.000 van EUR134.000 over 2011 bij een omzet die EUR800.000 hoger lag en opliep naar EUR24,4 miljoen."
beurs.nl


dinsdag | 26 maart 2013 | 01h36 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP DE WIT STUURT VERVELEND MAILTJE'

delft

"Subject: censuur
redactie politiek delft
mij wegdrukken is voor iedereen duidelijk
hier scheiden onze wegen
zat er al aan te komen
je verborgen haat campagne tegen mij (vrachtwagenchauffeut) en snor kan
je nu botvieren
zal je bezoekers aantal weer verhogen bij de linkse kliek en flikker op naar jouw harpe
ik ben dat gekanker op mij ook zat
jp"Commentaar redactie:
PolitiekDelft.nl zal altijd zo onafhankelijk mogelijk het politieke nieuws uit Delft weergeven. Daar kan ik weinig aan toevoegen op dit moment. Politiek is meer dan met geschreeuw vanuit een koude en onderkoelde vrachtwagencabine heethoofdig te keer gaan tegen het Delftse politieke gebeuren. Kom met ter zake doende argumenten op je website. Motto: haal JP de Wit binnen in je partij en je bent verzekerd van ruzie.
harrie fruyt van hertog


maandag | 25 maart 2013 | 18h40 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN'

Martin Stoelinga:
Kom a.s. donderdag 28 maart naar het Stadhuis. Aanvang 20.00 uur.

delft

"Oproep"
"Kom a.s. donderdag 28 maart naar het Stadhuis.
Aanvang 20.00 uur.
Misschien wel de laatste vergadering (?) in verband met DE GONDELAFFAIRRE !!
IK HOOP HET"
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


maandag | 25 maart 2013 | 18h22 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: MOTIE JONGERENCENTRUM THE CULTURE'

"Het beleid van het college in De Buitenhof – Gillisbuurt moet drastisch gewijzigd!!"
"Draagt het college op De voorgenomen bezuinigingen op personeel per 1 augustus bij The Culture te schrappen uit de beleidsvoornemens en voor de extra kosten die dit met zich meebrengt in de begroting ruimte te zoeken in ( een combinatie van) budgetten voor veiligheid, integratie en stimulering van een multiculturele samenleving."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


maandag | 25 maart 2013 | 17h52 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Wij hebben Saskia Bolte en de Prez al eerder hierover bezocht… niks van terecht gekomen!'

delft

"WAT VINDEN WIJ VAN DE PROBLEMATIEK ROND DE DELFTSE JIHADSTRIJDERS"
"Al een aantal jaar maken wij ons zorgen over de problematiek in de Buitenhof… De gebeurtenissen die zich daar al een hele tijd afspelen zijn niet voor de poes. Dit blijkt al uit het feit dat er een jaar geleden een inval is gedaan om in ieder geval een aantal jeugdbendes op te rollen. Wij zijn toen naar de persbijeenkomst in het stadhuis geweest…. en we hadden meer vragen dan dat we antwoorden kregen."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


maandag | 25 maart 2013 | 10h11 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Praten over water tijdens een open filmdag in Delft'

Delft, Nederland: Een internationaal panel van geleerden en communicanten komen samen in Delft om hun stem te laten gelden gedurende een communicatie symposium over film- en waterwetenschap. Het doel van de symposium is om de taal van water wetenschap en techniek te versimpelen, zodat het ook voor het algemene publiek duidelijk te volgen is en zodoende bijdraagt aan een beter waterschap beleid. Het evenement is een open en informeel discussieplatform waar studenten, geleerden, beleidsbepalers en het algemeen publiek hun mening kunnen geven.

Zaterdag 30 maart opent Filmhuis Lumen zijn deuren voor een open dag waar de film “Het Verloren Land”, van de filmmaker Jos de Putter, te zien zal zijn. Na de film is er gelegenheid om te discussieren over de film en het onderwerp ervan. De film werd gekozen voor zijn unieke blik op honderden jaren geschiedenis en op de toekomst van de Nederlandse ervaringen met water.
Lees meer

Linda Lilienfeld, oprichter en projectdirectrice van de Let’s Talk About Water symposia, begon deze open filmdagen te organiseren door heel Amerika. Vandaag de dag zijn deze open film dagen wereldwijd uitgezaaid. De Let’s Talk About Water evenementen zijn bedoeld om helderheid en begrip te verkrijgen over de watercrisis en de oplossingen daarvan waaronder gesprekken plaats te laten vinden onder het algemeen publiek. Dit promoot de water wetenschap. Linda uit “Ik geloof in het belang van water. Het houdt ons, de wereld, bij elkaar. We moeten leren om gezamelijk te praten buiten de grenzen van onze normale levens. De inspanningen en kennis van waterdeskundigen moeten meer toegankelijk worden voor een breder publiek.

Delft is gekozen als host van dit evenement, vanwege zijn water en academische kennis, zijn locatie en zijn frisse atmosfeer wat communicatie en interactive op een intieme schaal mogelijk maakt bij Filmhuis Lumen.

Een aantal van de leden die het evenement bijwonen zijn Dr. Richard Hooper, Uitvoerend Directeur van CUAHSI (Consortium van Universiteiten voor de geavanceerde Hydrologische Wetenschappen Inc.), Antonio Parodi van de stichting CIMA, Nick van de Giesen van de TU-Delft, Andras Szollosi-Nagy van Unesco-IHE en Dr. David Chandler van de Universiteit van Syracuse.

Volgens het Interoverheids Panel van Klimaatveranderingen (IPCC) is water and zijn beschikbaarheid het hoofdprobleem waar de sociale druk op ligt. Dit onder de realiteit dat het klimaat zichtbaar veranderd. Linda zegt “Ik geloof in de kracht van film om mensen aan het denken te zetten, te voelen en te laten begrijpen. De mensen die naar dit evenement in Delft komen zullen de kans krijgen te praten en ideeën uit te wisselen over water en hun rol om actie te ondernemen.”

Voor meer informative en interview afspraken kunt u contact opnemen met: Mira-Bai Simon – mb.simon@live.com Tel. +31 (0) 639 073 583

Over Linda Lilienfeld Linda Lilienfeld is de stichter en project coördinator van Let’s Talk About Water. Ze is al 37 jaar werkzaam in het onderzoek van film en is gespecialiseerd in wetenschap en geschiedenis. Naast haar onderzoeken is ze ook nog werkzaam als consultant bij het National Gallery of Art Film Program in Washington DC. Linda Lilienfeld gedurende het Let’s Talk About Water evenement in Marseille 2010: http://youtu.be/l2VcrmrzU-s

Over Let’s Talk About Water Let’s Talk About Water is opgericht in 1992 als een uniek programma dat de kracht van film en de wetenschap van water bij elkaar bracht om studenten, faculteiten en het algemeen publiek samen te laten komen. Onderwerpen die al aan bod zijn gekomen zijn o.a. vervuiling, bereikbaarheid van water, overstromingen, droogte, klimaatverandering en nog tal van andere onderwerpen m.b.t. water. Bezoek: http://letstalkaboutwater.com

CUAHSI (Consortium van Universiteiten voor de geavanceerde Hydrologische Wetenschappen Inc.) is partner van het evenement Let’s Talk About Water voor technische ondersteuning. Zij zullen zorgen voor de expertise, het identificeren van problemen en oplossingen en het creëren van discussies om het debat meeslepend te maken en houden. Bezoek: www.cuahsi.org

Over Let’s Talk About Water in Delft op 30 Maart 2013

Let’s Talk About Water Event at the Filmhuis Lumen Een gratis en leuk film en water evenement toegankelijk voor studenten, geleerden, politici en het algemeen publiek. Datum Zaterdag 30 maart, 2013 Tijd: 11:00 – 15:00 (Koffiepauze is meegerekend) Locatie: Filmhuis Lumen Doelenplein 5 Tel. (0) 15 214 0226 info@filmhuislumen-lumen.nl http://bit.ly/ZSjh4A Film: Het Verloren Land (The Lost Land) Producent, Jos de Putter 2006, Nederland 58 minuten Nederlands gesproken (Engelse ondertiteling) http://bit.ly/ZSjh4A


maandag | 25 maart 2013 | 09h58 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Steeds meer gratis wifi in Rotterdam-Centrum"
"Het bedrijf IP Specials heeft het gratis wifi-netwerk bijna gereed. 24 van de 28 zendpunten in het Rotterdamse centrum werken en daarmee heeft een groot deel van de binnenstad gratis draadloos internet."
rijnmond.nl


maandag | 25 maart 2013 | 09h39 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Gemeenteraad wacht volle agenda"
"De voortgangsrapportage Buitenhof, het evenementenbeleid en de Binnenstadsnota zijn een paar van de onderwerpen die de gemeenteraad bespreekt op donderdag 28 maart. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Onafhankelijk Delft heeft bij de voortgangsrapportage Buitenhof, het gehandicaptenparkeerkaartenbeleid en de Visie en agenda Binnenstad 2020 aangekondigd mogelijk moties in te dienen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


maandag | 25 maart 2013 | 08h46 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Verontwaardigde wietrokers"
"Op hoge toon wordt deze dagen geprotesteerd tegen de lijn van Opstelten t.o.v. cannabis. Het vuur waarmee dit gebeurt doet bijna denken dat een der fundamenteelste mensenrechten geschonden wordt."
vvddelft.nl


maandag | 25 maart 2013 | 05h45 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"CDA Delft doet mee met NLdoet"
"CDA Delft deed dit jaar ook weer mee aan de grootste Oranje Fonds vrijwilligersactie van Nederland, NL doet. Op vrijdag 15 maart bezochten ze verpleeghuis de Bieslandhof en deden samen met de bewoners klusjes en gezellige spelletjes."
cda.nl/zuid-holland


maandag | 25 maart 2013 | 00h05 | week 13 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Vrouw Erdogan bezoekt Porceleyne Fles in Delft"
"De vrouw van de Turkse premier Erdogan werd vanmiddag door de Delftse burgemeester Verkerk verwelkomt bij de Porceleyne Fles in Delft, waar ze een rondleiding kreeg. Vlak voor vertrek nam ze nog de moeite twee Nederlands-Turkse dames te begroeten die bijzonder verheugd waren met het bezoek van de hoogwaardigheid bekleders in hun woonplaats."
nufoto.nl


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK         | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->Valid HTML 4.01 Transitional