*


vrijdag | 15 maart 2013 | 18h56 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

"De SP Fractiekrant 2013 is uit"
"De afgelopen weken is hard gewerkt aan de nieuwe SP fractiekrant. De krant staat vol informatie over zaken waarmee de SP fractie zich het afgelopen jaar in de raad en op straat heeft bezig gehouden."
delft.sp.nl


vrijdag | 15 maart 2013 | 13h41 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Kroonappels: Breng snel uw stem uit!'

delft

"Welkom bij de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels"
"Ter gelegenheid van de troonswisseling is het Oranje Fonds op zoek naar de mooiste sociale initiatieven in het Koninkrijk. Duizenden organisaties hebben zich aangemeld en nu bent u aan zet! Stem en wijs het nieuwe Koningspaar de weg in uw gemeente."
kroonappels.nl


vrijdag | 15 maart 2013 | 13h18 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Catherine Bij de Vaate: Delft is de stad van innovatie. In technologie en in sociaal beleid.'

delft

"Ons goed recht"
"Je ziet een jongetje dat wordt geholpen bij zijn middageten. Je ziet een groep getatoeëerde leden van een motorclub. Je ziet toezichtscamera’s aan een lantaarnpaal. Je ziet een pasgetrouwd stel elkaar een hapje taart voeren. Al die verschillende beelden horen bij een fototentoonstelling van Amnesty International ..."
delft.groenlinks.nl - Catherine Bij de Vaate


vrijdag | 15 maart 2013 | 12h42 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Milène Junius: Ik dank u voor uw belangstelling en betrokkenheid. Dit heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de plannen.'

delft

"Nieuw Delfts parkeerbeleid"
"U hebt in de afgelopen periode meegedacht of belangstelling getoond bij de ontwikkeling van een nieuw, modern parkeerbeleid voor Delft. Vandaag ontvangt de gemeenteraad de beleidsnota die het college hierover heeft vastgesteld. Ook u wil ik graag rechtstreeks informeren."
zuidpoort.org


vrijdag | 15 maart 2013 | 11h31 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

"College van B&W: zienswijze op de 1e wijziging begroting 2013 en het meerjarenperspectief van de Regionale Belasting Groep"

delft

ris.delft.nl

Voor het incasseren van de gemeentelijke belastingen betaalt Delft in 2013 € 1.814.000,00 aan de RBG. Dat is ruim € 18,00 per inwoner.
hfvh


vrijdag | 15 maart 2013 | 11h03 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft: Het nieuwe parkeerbeleid'

delft

"De juiste parkeerder op de juiste plaats"
"Het college kiest voor een parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat de juiste parkeerder op de juiste plek parkeert, dat duidelijk is en gastvrij voor bezoekers aan onze stad. De parkeerdruk in de binnenstad en delen van de schil is hoog. Met name bewoners moeten vaak lang zoeken naar een parkeerplek."
delft.nl


vrijdag | 15 maart 2013 | 10h25 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Derksen: Genee is een pedante lul'

delft

"Johan Derksen schuift vrijdag toch weer aan bij Winfred Genee in het tv-programma Voetbal International. Dit ondanks de knallende ruzie van donderdagavond, waarbij Derksen boos wegliep uit de live uitzending."
rijnmond.nl


vrijdag | 15 maart 2013 | 00h55 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram neemt de volgende keer een lekkere cake mee.'

delft

"Reguliere vergadering BOW Zuid"
"R.v/d Laan geeft aan dat de uitlaatstroken voor honden te ver buiten de wijk liggen
R. Geboers geeft aan dat de zandbak aan het Nassauplein een kattenbak is geworden en er veel zwerfvuil ligt.
J. Grit. De plantenbakken voor het buurthuis zijn een aanfluiting en zien er niet uit.
S.Deamen de vuilcontainer aan de Emmalaan loopt wekelijks over omdat deze te klein is.
Maarten .B De bossages achter de Wipmolen worden niet meer bijgehouden
Danielle van W Er staan regelmatig vuilcontainers in de poorten en de heggen worden niet bijgehouden zodat je er bijna niet meer doorheen kunt lopen in de zomer."
123website.nl/BOWzuid


donderdag | 14 maart 2013 | 23h44 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GRATIS PARKEREN IN DE NIEUWE KERK'

delft markt_080_020415_parkeren_nieuwe_kerk.jpg

Doorrijden maar! Achterin is nog plek.

delft

"Meer foto's"
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


donderdag | 14 maart 2013 | 21h31 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: Je moet een penicillinekuur niet na drie dagen stoppen, maar afmaken!'

delft

"WE HEBBEN AANDACHT VOOR OUDEREN EN JONGEREN!!"
"-keuring gehandicapten voor parkeervergunningen - jongerencentrum “The CULTURE”"
... Dat een meerderheid van de raad de motie gaat steunen is namelijk niet ondenkbaar. Over een tekst voor die motie wordt in de komende dagen nagedacht. We hebben nog een week de tijd om de motie in te dienen.
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


donderdag | 14 maart 2013 | 15h11 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'SNEEUW IN DELFT'

Strooizand en strooizout zijn wegbezuinigd door de gemeente.


donderdag | 14 maart 2013 | 10h51 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Miranda Voogt VVD: werkwijze in Breda verhaal van Klaas Dijkhoff de woorden kroeg en bier.'

delft

"VVD Collegetour"
"Afgelopen zaterdag zijn negen Delftenaren afgereisd naar Amersfoort om daar met 1200 andere VVD’ers deel te nemen aan de VVD Collegetour. De Collegetour is georganiseerd voor gemeenteraadsleden en potentiele gemeenteraadsleden, met als doel het kunnen afwegen of het raadslidmaatschap iets is wat bij je past."
vvddelft.nl - Miranda Voogt


donderdag | 14 maart 2013 | 10h35 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Catherine Bij de Vaate: In Haaglanden heeft 17 procent van de mensen moeite met lezen of schrijven.'

delft

"Burgemeester opent Amnesty-expo in DOK"
" “Veel mensen denken bij schending van de mensenrechten aan het buitenland. Maar het gebeurt hier ook”, vertelt GroenLinks-raadslid Catherine Bij de Vaate. Om Delftenaren hier bewust van te maken, heeft zij een foto-expositie van Amnesty International over mensenrechten naar Delft gehaald. Burgemeester Bas Verkerk opent de tentoonstelling zaterdag 16 maart om 11.00 bij het Leescafé van DOK."
deweekkrant.nl


donderdag | 14 maart 2013 | 01h42 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival'

delft

"North Sea Jazz festival krijgt naam sponsor"
"... Het Havenbedrijf vindt een financiële bijdrage aan het muziekfestival vanzelfsprekend. ‘’Het is voor de haven belangrijk dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau is’’, zei directeur Hans Smits."
rijnmond.nl


donderdag | 14 maart 2013 | 00h55 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *
herhaald bericht van vrijdag 08-09-2006 18h42

'Redactie PD in 2006: Taptoe Delft nodig de Nederlandse TV uit om Delft weer op de kaart te zetten'

delft markt_000_taptoe_2006-09-08 @18-42-19.jpg

Delft, Markt.

"Alles moet weer wijken voor de Taptoe op de Markt in Delft."
"De Markt is volgebouwd met tribunes voor de kaartjes-opbrengst zegt Herman Wijers van het Evenementenbureau. Idee redactie: Weg met die tribunes en geef de aanwezige terrassen meer ruimte met een wandelpad ervoor en nodig de Nederlandse TV uit om Delft weer op de kaart te zetten met dit speciale evenement."
harrie fruyt van hertog
Politiek Delft 2006-09-30


donderdag | 14 maart 2013 | 00h30 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Delft wordt hierdoor op een geweldige positieve wijze op de kaart gezet. Top!'

delft

"Taptoe van het jaar!"
"Afgelopen maandag werd bekend dat Taptoe Delft opnieuw is verkozen tot Taptoe van het Jaar en zich wederom een jaar lang de beste Taptoe van Nederland mag noemen. Het bericht werd ook officieel bekend gemaakt op de website van Korpsmuziek, de organisator van deze jaarlijkse verkiezing. De politieke groepering Stadsbelangen Delft feliciteert het bestuur van de Stichting Taptoe Delft met dit fantastische succes."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


woensdag | 13 maart 2013 | 22h21 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Ecologische zones interesseren mij geen bal. Academisch gelul van gesjeesde biologen.'

delft

"Moestuinen op braakliggende bouwterreinen"
"De nota Groen van Groenlinks wethouder Brandligt mist totaal de hedendaagse tijdgeest. We zitten in een zware crisis en mensen hebben het zwaar. In andere grote steden, zoals Amsterdam en Rotterdam (hier) zijn al stadsboerderijen. Mensen willen hun eigen groenten gaan telen in moestuintjes. Dat is een totale misser in deze Nota Groen. Wethouder Brandligt had hier op in moeten spelen met nieuw beleid."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


woensdag | 13 maart 2013 | 18h54 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Aad Meuleman: Harnaschpolder komt moeizaam op gang als gevolg van kredietcrisis'

delft

"Notitie Harnaschpolder"
"... De fracties van de VVD, SP en Stadsbelangen Delft willen graag met zowel de commissie als het college in gesprek om te bezien of eenzelfde traject, met grote betrokkenheid van de raad, andere partijen en het college, zoals nu het geval is geweest bij het schetsontwerp Spoorzone, ingezet zou kunnen worden bij de Harnaschpolder. Een dergelijk traject kan een opmaat betekenen voor een prima invulling van de Harnaschpolder om verdere verliezen te kunnen voorkomen."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


woensdag | 13 maart 2013 | 18h06 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delft verkwist geld met papierwinkel II'

delft

'Marcel Schikhof: In 2012 zijn de kosten per aanslag berekend op 0,41 euro.'

Op 29 januari 2013 stelde ik aan de gemeenteraad de vraag: waarom wordt de aanslag (nog) niet per email verzonden?
Gisteren na zes weken wachten beantwoordt projectleider Marcel Schikhof mijn vraag als volgt:

Geachte heer Fruyt van Hertog,

Naar aanleiding van uw vraag aan de gemeenteraad van Delft over de toezending van de WOZ aanslag kan het college van burgemeester en wethouders u de volgende informatie verstrekken.

In 2012 zijn de kosten per aanslag berekend op 0,41 euro. Vanaf 2013 worden de aanslagen verzorgd door de Regionale Belasting Groep. De kosten voor 2013 zijn bij de gemeente nog niet bekend.

Voor wat betreft elektronische toezending is artikel 2.14 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit artikel stelt in lid 1:

"Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is."

De geadresseerde dient dus het initiatief hiervoor te nemen. De website van de gemeente Delft biedt de mogelijkheid hiertoe via de digitale dienst 'stopzetten toezending belastingaanslag'. Na aanmelding ontvangt u in januari een e-mail met het bericht dat het digitale aanslagbiljet is te raadplegen.

Wij hopen dat uw vragen hiermee zijn beantwoord.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Marcel Schikhof projectleider
scan brief

------------------------------------------------------------------------------------

Zoals je zelf al leest, een niets zeggend antwoord. Een 'LUL' antwoord. Sterker, deze sinjeur gaat de burger aan het werk zetten. Een ambtenaar moet mijns inziens actief betrokken zijn en de ambitie hebben er iets van te willen maken.
In de tussenliggende periode was ik zelf al op zoek gegaan.
Ik kwam uit bij FiNBOX.

Het blijkt dat de gemeente Delft is aangesloten bij FiNBOX. Heb ik nooit eerder geweten. Logisch want de gemeente Delft communiceert het ook niet. Ook op Delft.nl is het zoekresutaat nihil.

De makkelijkste oplossing, even aanmelden bij je bank. Inloggen bij de bank doe ik dagelijks omdat ik door AH alles met de pinpas ben gaan betalen.
Tot je dienst Lucas Vokurka. Ga aan de slag en bezuinig.
harrie fruyt van hertog


woensdag | 13 maart 2013 | 16h20 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Amsterdam wil meer fietsenstallingen"
"... Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren wil ondernemers verplichten te investeren in fietsvoorzieningen in de buurt van hun publiekstrekkers, liet ze woensdag weten. Ze wil onder meer het wildparkeren van fietsen op de Dam bestrijden. Ze is daarom met De Bijenkorf in gesprek om een ondergrondse fietsenstalling te bouwen bij het Beursplein."
architectenweb.nl


woensdag | 13 maart 2013 | 13h03 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Sergio Boutkan: dat kritische journalistiek niet door een overheidsinstantie aan banden mag worden gelegd.'

delft

"Landerd verliest kort geding van lokale krant"
"Vrije meningsuiting De rechter noemt de beschuldiging van meineed 'niet passend'. Maar omdat beide partijen in hun afspraken het belang van vrije meningsuiting hebben onderkend, is die niet van dien aard dat de gemeente het recht had om de jarenlange samenwerking per direct te beëindigen. Een vordering tot rectificatie had meer voor de hand gelegen, aldus de uitspraak."
binnenlandsbestuur.nl


dinsdag | 12 maart 2013 | 23h05 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Zoeken van personen overheid in Delft'

delft

"Nieuw toegevoegd aan de LINKS"
"Vandaag heeft de redactie de website overheidinzuidholland.nl/delft toegevoegd aan de LINKS.
Zie hoe makkelijk je bijvoorbeeld naar Delftse ambtenaren kan surfen."
overheidinzuidholland.nl/delft - zoeken ambtenaren enz.


dinsdag | 12 maart 2013 | 22h36 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Westplantsoen met drie monumentale bomen minder'

delft westplantsoen_000_bomenkap_20130311_171639_a.jpg

Delft, Westplantsoen.


dinsdag | 12 maart 2013 | 21h17 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Maak op veel gebruikte fietsparkeerplekken duidelijk omlijnde fietsparkeervakken'

delft

"Trots op Delftse fietsparkeerders"
"Nederlanders zijn spaarzaam en proberen alles op een rijtje te hebben. En dat zie je ook op straat. Neem nu al die precies op een rij geparkeerde fietsen op zaterdag bij theater De Veste en bibliotheek DOK. Het zit in onze genen. Uit zichzelf zetten fietsers hun fietsen netjes op een rij. Prachtig."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


dinsdag | 12 maart 2013 | 20h00 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Huub Halsema: Nu is het zaak dat zowel bewoners als ondernemers begrip tonen voor elkaars zorgen.'

delft

"Bewoners binnenstad nu écht aan ondernemerstafel"
"De Stichting Centrum Management Delft, een ondernemersclub inclusief de wethouder economie, gaat halfjaarlijks aan tafel met bewoners.
(SCMD: ... dat binnen de SCMD niet voldoende draagvlaak bestaat voor een vaste stoel voor bewoners in de SCMD omdat ....)"
d66delft.nl - Huub Halsema


dinsdag | 12 maart 2013 | 13h49 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Bezoek van wijkagent aan BOW Zuid"
"Op maandagavond 11 maart was de wijkagent Hans Bogaarts op bezoek bij BOW Zuid in het buurthuis in de Prof Krausstraat. BOW Zuid gaat de komende tijd met alle partners uit de wijk om de tafel en de wijkagent stond nu op de agenda. De BWD, de wijkcoördinator en woning corporatie staan in de planning."
123website.nl/BOWzuid


dinsdag | 12 maart 2013 | 00h15 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'harrie fvh: Ernst Damen PvdA blokkerde het enquete onderzoek Gondelaffaire'

delft http://www.politiekdelft.nl/gondel_20040816_171952_gondel_2_bas_verkerk_delft_a.jpg

"GONDELAFFAIRE CLAIM 1,2 MILJOEN"
"Sinds begin januari is er zowat wekelijks een bijeenkomst in de achterkamer met specifiek uitgenodigde fractievoorzitters geweest. VVD-er Jan Fransen CdK, ook boter op het hoofd door Martin Stoelinga de deur te wijzen, gaf Bas Verkerk te kennen dat hij de GONDDELAFFAIRE in 2013 ‘geruisluisloos’ moest oplossen."
harriefruytvanhertog.nl


maandag | 11 maart 2013 | 15h41 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Geert Engels vertrekt bij Stadsradio Delft'

delft markt_087_stadsradio_delft_2010_03_03_16_32_a.jpg

Stadsradio Delft verzorgt de verkiezingsuitslagen gemeenteraad 2010.

Dames,
Heren,

Per maart is Geert Engels terug getreden als bestuursvoorzitter van Stadsomroep Delft.

Na bijna zeven jaar had hij al eerder te kennen gegeven het stokje over te willen dragen daarbij een goed lopend radio station achter latend.

De programmering is ver op orde en vele vrijwilligers ( tot 60 man) maken het station voor wat het nu is.

Jammer vindt de scheidend bestuursvoorzitter dat er (nog) geen TV in Delft is gerealiseerd. Ik had dat graag gerealiseerd , echter daar zijn erg veel extra vrijwilligers voor nodig en zie die maar eens te krijgen aldus Engels.

Financieel is het weer een ander verhaal.

Er is nog geen opvolger bekend, tussentijds zal de vice- voorzitter Anton Galjé de honneurs waarnemen.

Met vriendelijke groeten,

Frans Mokveld
secretaris Stads Radio Delft
E-mail secretaris@stadsradiodelft.nl
tel. 06-13459487


maandag | 11 maart 2013 | 12h43 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'SP Delft: De komende weken zal het comité daarom regelmatig op het Bastiaanplein te vinden zijn.'

delft

"Sta op voor de zorg : 6 april"
"Op 6 april is er een grote manifestatie voor de zorg in Den Haag. Op deze dag protesteren we massaal tegen de voorgenomen bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, de dagbesteding en de persoonlijke verzorging van ouderen en zieken. Op initiatief van de SP Delft is er in Delft een comité opgericht die in Delft gaat oproepen deze dag naar Den Haag te komen."
delft.sp.nl


maandag | 11 maart 2013 | 08h14 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gemeente Landerd: een ambtenaar met naam genoemd en beschuldigd van meineed.'

"Gemeentepagina naar de Omroeper"
"Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties in De Omroeper worden gepubliceerd. ... In de periode juli 2010 tot heden heeft de Arena regelmatig namen van ambtenaren genoemd in hun berichtgeving. Hier zijn zij keer op keer op aangesproken door het college van B&W. Ambtenaren kunnen zich publiekelijk niet verdedigen, het zijn de bestuurders die eindverantwoordelijk zijn. Voor een kritische berichtgeving is het noemen van namen van ambtenaren niet noodzakelijk."
landerd.nl


maandag | 11 maart 2013 | 07h54 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Thomas Bruning: vanuit het oogpunt van het grondrecht op vrije meningsuiting een overheidsinstantie onwaardig'

delft

"Nederlandse Vereniging van Journalisten ‘ernstig bezorgd’"
"De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft in scherpe bewoordingen gereageerd op het besluit van de gemeente Landerd om de plaatsing van het gemeentenieuws in weekblad Arena per direct te beëindigen vanwege kritische berichtgeving in de krant."
arenalokaal.nl


dag | maart 2013 | 00h00 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'VOLGDERAAD.NL/DELFT'

"VOLGDELFT"
"Twitter - Nieuws - Blogs"
volgderaad.nl/delft


zondag | 10 maart 2013 | 20h35 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: Een glijdende schaal zou misschien nog acceptabel zijn. Dat laatste bedenk ik me nu in dit interview...'

delft jos_van_koppen_2010_03_11_19_26_a.jpg

"Even Bellen Met... Jos van Koppen"
"Onafhankelijk Delft maakt zich boos. De Gemeente Delft wil beknibbelen op ouderen."
delftopzondag.nl - Lenny Tamerus


zondag | 10 maart 2013 | 20h08 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Bram Stoop: Het PvdA beleid van de afgelopen jaren heeft simpelweg niet gewerkt'

delft

"Resultaat Gilleswijk nog mager"
"... Het artikel in het AD van 7 maart 2013 bevestigt helaas het beeld waar Stadsbelangen Delft al diverse keren voor heeft gewaarschuwd. ... Als je het artikel leest in het AD zijn wij niet optimistisch. Stadsbelangen Delft zal blijven meedenken en vooral hopen."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop


zondag | 10 maart 2013 | 17h41 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Delft moet gered worden.'

delft choorstraat_002_sporthuis_ruisch_snor_stoelinga_20130310_150814.jpg

Delft, Choorstraat.
Ruisch doet niet mee en houdt de deur op koopzondag gesloten.

"Gemeente, doe mee!"
"Ik heb met belangstelling de verhalen gelezen over de vereniging Tussen de Geveltjes. We moeten Delft er met zijn allen weer bovenop helpen, dat vind ik ook. Er is heel wat mis gegaan in het verleden waar we nu nog last van hebben.
Lees meer

Toen Delft zo nodig autoluw moest worden, had de politiek natuurlijk eerst moeten zorgen voor voldoende parkeerplaatsen buiten het centrum. Maar nee, eerst werd de zaak met pollers dichtgegooid en veel later kwamen er pas garages. Daardoor zijn heel veel mensen in die periode naar Den Haag en Rotterdam uitgeweken en die hebben we niet meer terug gezien. Dat is de eerste miskleun waar we nu nog steeds last van hebben.

Het tweede probleem is volgens mij dat we onze parkeerwachten nou eindelijk eens moeten wijs maken dat ze zich als gastheren en gastvrouwen moeten gedragen. Als een toerist of iemand uit de regio een foutje maakt, wordt hij gelijk op de bon geslingerd. Dat is toch belachelijk! Ik kom in heel Europa in de mooiste steden, zoals Brugge, Gent en Praag. Zeker in de Belgische steden stellen de handhavers zich als gastheren op. Dat voelt gewoon beter. Brugge heeft net zo’n groot centrum als Delft, alleen komen daar vijf miljoen toeristen per jaar op af en hier 600.000, geloof ik. Ik weet zeker dat dat voor een deel daar door komt. Want is Brugge nou als stad zoveel mooier dan Delft en heeft het zo veel meer te bieden? Daar moet de gemeente Delft echt iets mee doen, als er straks door Tussen de Geveltjes plannen worden gemaakt. Anders kan je het van tevoren al vergeten. Ik hoop dat het wat oplevert, maar ik moet het nog zien.

Ik ben veertig jaar ondernemer en ik heb al zo veel plannen voorbij zien komen. Het belangrijkste is dat iedereen hetzelfde doel heeft. En dat geldt zeker voor de gemeente Delft. Er is nu een groep mensen die echt iets van de stad wil maken, grijp die kans, zou ik zeggen. De gemeenteraad is vrijdag op ‘werkbezoek’ geweest in Maastricht. Ik hoop dat ze daar goed om zich heen hebben gekeken en er wat van hebben geleerd.
Delft moet gered worden. We zijn flink afgezakt op allerlei lijsten. Het wordt tijd dat die trend stopt. Dus, gemeente, doe mee!"

Martin Stoelinga

delft wateringsevest_000_vrije_plaatsen_parkeergarage_20130310_155534.jpg

Delft, Wateringsevest.
Vandaag op koopzondag nog voldoende vrije plaatsen in de Delftse parkeergarages.


zondag | 10 maart 2013 | 13h11 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

"Racebaan voor de deur"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


zondag | 10 maart 2013 | 12h53 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Manifestatie met Ruth Peetoom in Delft'

delft

"CDA Delft start campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 tijdens de feestelijke CDA-manifestatie te Delft op 25 maart a.s."
"Aanvang: 19:30 uur Locatie: Het voormalige Barbara-klooster, thans Sociëteit Alcuin van K.S.V. Sanctus Virgilius, Oude Delft 57, 2611 BC Delft."
cda.nl/zuid-holland/delft


zaterdag | 9 maart 2013 | 11h42 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Gerrit van Straalen: Het is ondenkbaar dat wij hier tot en met 2015 naar moeten (willen, kunnen) luisteren.'

delft

"HTM donder op met je rotherrie"
"Geachte heer Nauman, [redactie: Omgevingsmanagerbij Prorail (Spoorzone Delft)] In de bijlage vindt u een foto van een postertje dat ik heb opgehangen bij de tramhalte. Goed leesbaar voor de trambestuurders. Ik blijf dit soort dingen doen tot de rotherrie is opgehouden. U heeft hiertoe de macht en de middelen. Het is ondenkbaar dat wij hier tot en met 2015 naar moeten (willen, kunnen) luisteren. Als de armoedzaaiers van HTM zich ongestraft mogen misdragen mag ik dat ook. Het was vrijdag weer ouderwets. Het ergste is dat het nergens voor nodig is. Vriendelijke groet, Gerrit van Straalen, vice-voorzitter VVE Westvest/Kethelstraat"
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


zaterdag | 9 maart 2013 | 11h28 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Olofsbuurt en Westerkwartier Woensdag 13 maart inloopavond Groen in de wijk"
"Door gebruik van bestrijdingsmiddelen hebben dieren zoals de bij het in de stad vaak beter dan erbuiten. De BVOW en natuurvereniging KNNV Delfland willen daarom streven naar minimaal 100 natuurrijke tuinen in onze wijken. Wilt u meepraten over hoe u uw stadstuin op natuurlijke wijze kunt inrichten om zo bij te dragen aan een gezonde en groene leefomgeving? Kom dan op woensdag 13 maart om 20 uur naar buurthuis De Wending voor onze inloopavond met als thema ‘groen in de wijk’. Ook de KNNV zal hierbij aanwezig zijn. De BVOW werkt graag samen met u aan een veilige en leefbare wijk."
bvowd.nl


zaterdag | 9 maart 2013 | 00h12 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Michiel Simons verlaat het bestuur'

delft


cda.nl/zuid-holland/delft


zaterdag | 9 maart 2013 | 00h10 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'het Chinese terracottaleger'

delft

foto mheyerdahl.com

"Vrouwen Terra Cotta leger"
"De Stichting Keramiek Promotie Delft organiseert van 27 april tot 9 juni 2013 een keramiekmanifestatie met verschillende exposities op diverse locaties in Delft. Opzienbarend is het vrouwen terracottaleger vredesleger, in de Oude Kerk. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 30.000 subsidie beschikbaar gesteld."
delft.nl


zaterdag | 9 maart 2013 | 00h05 | week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fietsen is de laatste jaren al fors toegenomen in de Engelse hoofdstad, met 173 procent sinds 2001.'

delft

"Londen investeert ruim miljard in de fiets"
"Burgemeester Boris Johnson gaat ruim een miljard euro in de fiets investeren. Naar Nederlands model wordt het netwerk fors uitgebreid met vrijliggende fietspaden en komen er meer fietsenstallingen. Om de veiligheid te verbeteren worden meer rotondes in de stad aangelegd. Fietsen is de laatste jaren al fors toegenomen in de Engelse hoofdstad, met 173 procent sinds 2001."
verkeersnet.nl


zaterdag | 9 maart 2013 | 00h00 |week 11 | POLITIEKDELFT.NL | *

Mêlée - Built To Last (Video)

WEEKENDMUSIC-Lijst


<-<-<-<-<   VORIGE WEEK         | POLITIEKDELFT.NL |        ARCHIEF   >->->->->Valid HTML 4.01 Transitional