*


vrijdag | 8 maart 2013 | 21h21 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fleur Norbruis: Betaald of onbetaald werk hebben is hierbij belangrijk.'

"Verplichte vrijwilligheid?"
"Op woensdag 13 maart organiseert GroenLinks een politiek cafe. Op die bijeenkomst gaan we debatteren over de vraag of we het een goed idee vinden dat mensen in de bijstand gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. ... Welkom op woensdag 13 maart in de Plataan en discussieer mee!"
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


vrijdag | 8 maart 2013 | 18h39 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Het is te gek dat een hele wijk zo lang in angst moet leven'

"Bandenprikker teistert buurt"
"Een buurt in Delft wordt al 21 jaar geterroriseerd door een geraffineerde bandenprikker. Sommige autobezitters zijn al tientallen keren de dupe geworden van de mysterieuze dader die steevast met een priem toeslaat."
telegraaf.nl


donderdag | 7 maart 2013 | 22h00 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Lucas Vokurka stelde de commissie gerust dat de Spoorzone geen crisiswijk wordt'

"Schets voor Spoorzone roept positieve reacties op"
"... Het afwegingskader voor de tijdelijke initiatieven is er volgens Vokurka al. Hij wees op een collegebrief uit december vorig jaar waarin wordt gesteld dat de Spoorzone een gebied wordt dat altijd af is en dat altijd van waarde is voor de stad. Zijn voorstel om een bijeenkomst te houden met de initiatiefnemers van tijdelijke plannen en de stedenbouwkundige werd door de commissie positief ontvangen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


donderdag | 7 maart 2013 | 21h29 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: Ik blijf het erg jammer vinden dat die twee auto’s dit wereld beroemde grachtenplaatje ontsieren.'

delft

"Twee gehandicapten auto’s blijven autovrije Oude Delft ontsieren"
"... Ik vermoed dat de bezwaarschriftencommissie haar oren teveel heeft laten hangen naar de zeer dwarse pro-autobelangen bewonerscommissie. Die zijn zelfs naar de Raad van State gegaan om spotgoedkope vervangende parkeerplaats in de Phoenixgarage af te dwingen voor hun auto."
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


donderdag | 7 maart 2013 | 21h08 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Laura Wytema: D66 wil daarom dat het Armamentarium in de ontwikkeling van de Spoorzone wordt betrokken.'

"Uitstekend stedenbouwkundig plan Spoorzone, nu nog extra waarde toevoegen"
"... Het plan kan onder andere door de ‘Nieuwe Delft’ rekenen op veel draagvlak in Delft. De Klankbordgroep, de jury met onder andere Joan Busquets, marktpartijen, het College van B&W en de stad hebben zich unaniem positief uitgesproken over de creatie van Jaap van den Bout. Het patroon van de binnenstad wordt voortgezet en een nieuwe gracht zorgt voor Delftse allure en de benodigde waterberging."
d66delft.nl - Laura Wytema


donderdag | 7 maart 2013 | 10h14 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jeroen van Oort: Maatschappelijke opgaven boven institutionele discussie'

"Maatschappelijke opgaven ontbreken in debat over herindelingen"
"Gisteravond organiseerden CDA Delft en TOP in het gebouw aan de Koornmarkt 48F een bijeenkomst rond het thema ‘herindelingen’. In het regeerakkoord staat geschreven dat gemeenten opgeschaald moeten worden tot tenminste 100.000 inwoners en dat het aantal provincies moet worden beperkt tot vijf. Kamerleden Peter Oskam (CDA) en Pieter Litjens (VVD) gingen in debat met Statenlid Josine Meurs (D66) en de zaal."
jhvanoort.nl


woensdag | 6 maart 2013 | 23h30 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rijnmond: Een paar tafeltjes voor een bakkerij, of een koffiezaak, het mag dus vanaf nu.'

delft

"Nieuw: kleine terrasjes in Rotterdam"
"De eerste lentedag van het jaar levert volle terrassen op in Rotterdam, maar ook een aantal nieuwe. Sinds dit jaar doet de gemeente namelijk niet moeilijk over winkels die tegen hun gevel een terrasje plaatsen, als dat niet verder dan een meter van de muur komt."
rijnmond.nl


woensdag | 6 maart 2013 | 22h13 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'BOW: U zult hopelijk begrijpen dat wij op dit tijdstip niet kunnen want ook wij werken.'

"Verzoek om gesprek met BWD nog steeds niet rond."
"BOW Zuid is nu ruim twee weken bezig om een gesrpek te arangeren met de BWD. Vandaag kwam de mail met de vraag of 21 maart om 11.30 uur uitkwam op het hoofdkantoor van de BWD in de van Bleyswijkstraat 91. We zouden dan een gesprek met de directeur mvr Klooster en onze welbekende opbouwwerker hebben."
123website.nl- BOW


woensdag | 6 maart 2013 | 21h41 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Fleur Norbruis: ... de gemeente voortaan zonder commissietussenkomst op bezwaarschriften kan beslissen.'

"Een onbegrijpelijk voorstel"
"Zoals veel gemeenten heeft Delft een Adviescommissie voor bezwaarschriften. Wanneer een burger (bedrijf of instelling) het niet eens is met een beslissing van de gemeente dan kan hij of zij hiertegen in de regel bezwaar maken. Dit bezwaarschrift komt dan bij de Adviescommissie bezwaarschriften, die bestaat uit onafhankelijke leden, en die commissie adviseert het college van B&W over de behandeling van het bezwaarschrift."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


woensdag | 6 maart 2013 | 00h00 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

"Internationale Vrouwendag 2013 in Delft is tweetalige festivalweek!"
"Dankzij het Comité 8 maart Delft e.o duurt Internationale Vrouwendag (8 maart) dit jaar een week. Van zondag 3 maart t/m 8 maart worden workshops, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd met als thema: Power door Partnership."
delft.groenlinks.nl - Catherine Bij de Vaate


woensdag | 6 maart 2013 | 20h28 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: Deze schandalige uitzuigerij van ons ouderen zullen we stoppen.'

"Legaal stelen van ouderen"
"Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeëist. Geld is foetsie!!!!"
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


woensdag | 6 maart 2013 | 20h09 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Anne Viruly: STIP ziet graag de Olympische dromen van Delftse talenten uitkomen.'

"Delft krijgt topsporthuis"
"Goed nieuws voor de Delftse topsporters: deze zomer krijgt Delft een echt topsporthuis. In dit huis zullen 35 topsporters komen te wonen die hun sportcarrière combineren met een Delftse opleiding. Elk uur dat naast studeren beschikbaar is, wordt er door deze studenten getraind: een levensstijl die weinigen navolgen."
stipdelft.nl - Anne Viruly


dinsdag | 5 maart 2013 | 14h13 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Knap manouvreren bij de ALDI'

delft nijverheidsstraat_000_bevoorrading_aldi_20130305_123844.jpg

Delft, Nijverheidsstraat. Morgen opent de vernieuwe en vergrootte ALDI Papsouwselaan met 1000 m2 verkoopoppervlak. De chauffeur die komt bevoorraden moet knap manouvreren om de losplaatst te kunnen bereiken. Geen stadswacht te bekennen om de onjuist geparkeerde auto te bekeuren.


maandag | 4 maart 2013 | 23h39 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Delftse gemeenteraadsgriffier Luuk van Luyk censureert inkomende burgerbrief'

delft delftpas_20130200_brief_gemeente_delft_2.jpg

Brief die de gemeente aan de pashouders zond.

"Delftpas voor 65+"
Griffier Luuk van Luyk censureert eigengereid bij het plaatsen op de lijst ingekomen stukken (DDL) zonder opgaaf van redenen de helft van de toelichting in mijn 'burgerbrief', die ik afgelopen zondag per email aan de gemeenteraad stuurde.

Klik hier om mijn volledig ingezonden mail te lezen.

From: prodeo
Sent: Sunday, March 03, 2013 11:48 PM
To: griffie gemeente delft ; luuk van luyk ; harrie fruyt van hertog
Cc: jan peter de wit ; bram stoop ; jos van koppen
Subject: Delftpas voor 65+

hi luuk van luyk
burgerbrief
graag ontvangstbevestiging
gr
harrie fruyt van hertog

-------------------------------------------------------------------------------
Delft, 3 maart 2013

Aan de Gemeenteraad
Delft

Betreft: Delftpas voor 65+

Ter inleiding:
weblog harriefruytvanhertog.nl
Brandlight besteelt Delftse ouderen
Posted on Friday 22 February 2013 | 15h21
Wethouder Ir. Stephan Brandlight van Groenlinks ontfutselt 65-plussers hun korting op de Delftpas. Voor de komende jaarperiode 2013/14 ga je als 65+ € 40,00 meer betalen.

De pas kost standaard € 60,00 in Delft, Rotterdam en Den Haag. Echter in Den Haag is de pas voor 65-plussers geheel gratis, in Rotterdam betalen 65-plussers een reductietarief van € 20,00 en in Delft betaal je als 65+ het volle tarief van € 60,00.

Dat krijg je nou met een vliegtuigingenieur op sociale zaken. Geld moet je halen waar het voldoende is. Ik leerde dat als Rotterdamse ambtenaar onder PvdA bewind.

harrie fruyt van hertog

-------------------------------------------------------------------------------
website Leefbaar Delft door JP de Wit

Studenten krijgen Delftpas met reductie maar Ouderen niet Geplaatst op 3 maart 2013 door Jan Peter de Wit

Groenlinks wethouder Stefan Brandlgt schrapt Delftpas korting voor ouderen maar niet voor studenten.

Groenlinks heeft het niet zo op Delftse bejaarden. Delftse ouderen moeten dit jaar de volle mep van €60 betalen voor de Delftpas. De korting van 40€ is wegbezuinigd. Maar Delftse studenten krijgen de Delftpas 2013 wel voor gereduceerd tarief van €20.

De Delftpas moet de maatschappelijke participatie bevorderen. Studenten kunnen al naar hun vele studentenverenigingen die voor spotprijzen gezelligheid, drank, muziek en sport ect bieden. Studenten worden met Stip in het college overal voorgetrokken.

Maar voor ouderen is er geen bal meer. Studenten vinden hun weg wel. Ouderen zijn vaak eenzaam en gaan niet zo snel de deur uit. Een Delfpas kan juist de drempel verlagen.

De PvdA heeft het gezellige buurt- en wijkwerk kapot gemaakt. En Groenlinks wethouder Stefan Brandligt bezuinigd nu op de Delftse oudjes. ‘Links’ Delft hakt hard in op sociale voorzieningen. Wel hebben ze alles over voor een nieuw Stadskantoor van 81,5 miljoen euro. Stenen gaan voor mensen.

De Delftpas 2013 is sowieso de meest uitgeklede pas van de regio. In Rotterdam krijgen ouderen de pas voor €20. Met die pas kunnen ze gewoon in Delft terecht.

De Ooievaarspas in Den Haag kost maar €12,50 en is voor kinderen en ouderen gratis. Ook kunnen ouderen met de Ooievaarspas gratis met de HTM.

Groenlinks Delft bezuinigd op ouderen maar niet op studenten. Stank voor dank.

Dit bericht werd geplaatst in Delftpas door Jan Peter de Wit .

------------------------------------------------------------------------------
Mijn vraag aan de raad: waarom voert wethouder Stephan Brandlight een eigen en afwijkend beleid inzake de Delftpas in vergelijking met Den Haag en Rotterdam. Stemt de raad daarmee in?

In afwachting van een antwoord

gr
harrie fruyt van hertog
hugo de grootstraat 174
2613tz delft
-------------------------------------------------------------------------------

Delftpas voor 65+ hier moet inzicht komen in de volgende gegevens:
- Hoeveel personen 65+ boven de inkomensgrens om korting te krijgen kopen een Delftpas.
- Van welke diensten/aanbiedingen maken voornoemde 65+ gebruik.
- Welke 65+ uitgaven zijn voor de gemeente Delft verbonden aan voornoemde diensten/aanbiedingen.
- Zonder tariefdifferentiatie van de initiele 65+ kosten, die de gemeente moet afrekenen zal deze groep buiten de boot vallen.
- Zolang de marginale opbrengsten groter zijn dan de marginale kosten kan de Delftpas voor deze groep blijven bestaan. Afschaffen van de 65+ pas tegen gereduceerd tarief zal in dit geval zelfs minder resultaat opleveren.

Na beantwoording van de openstaande vragen, kunnen er conclusies worden getrokken.
Blijkt dat de groep 65+ onterecht wordt buitengesloten dan zal er een onderzoek moeten plaatsvinden door economisch en commercieel geschoolde deskundigen naar de andere groepen.
Door gebrek aan voldoende generieke kennis en inzicht bij de meeste raads/commissieleden functioneert de controlefunctie van de Delftse gemeenteraad steeds weer ondermaats.
harrie fruyt van hertog"Delftpas voor 65+ - Brandlight besteelt Delftse ouderen"
"... Mijn vraag aan de raad: waarom voert wethouder Stephan Brandlight een eigen en afwijkend beleid inzake de Delftpas in vergelijking met Den Haag en Rotterdam. Stemt de raad daarmee in?"
ris.delft.nl - 'burgerbrief' harrie fruyt van hertog


maandag | 4 maart 2013 | 15h28 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Dick Koning: Geen werk, uitzichtloos solliciteren ...'

delft

"50 Plussers"
"Binnen Onafhankelijk Delft is een werkgroep gevormd die met name aandacht gaat besteden aan de steeds slechtere situatie van de ouderen in Delft. Gedeeltelijk is dit een gevolg van maatregelen van de regering, maar ook zonder die maatregelen dreigen de ouderen in Delft een soort tweederangs burgers te worden."
delftse-perikelen.info - Dick Koning


maandag | 4 maart 2013 | 13h58 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Jos van Koppen: dat intrekken van de speciale prijs voor de Delftpas voor 65-plussers domweg een algemene bezuinigingsmaatregel is.'

delft

"Knabbelt de gemeente Delft ook al aan het budget van de oudere inwoners?"
"Ons bereiken berichten dat gemeentelijke kortingen voor bepaalde leeftijdsgroepen vervallen zijn. Het lijkt erop, dat het college ook in Delft de ouderen met algemene maatregelen de dupe laat worden door de landelijke coalitie-trend te volgen."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


maandag | 4 maart 2013 | 12h42 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'ID kwijt? Gemeente Delft brengt zijn burgers in verwarring'

delft

Redactie PolitiekDelft:
Gemeente Delft spreekt de Rijksoverheid tegen. Kwestie van tijdig afstemmen en goed communiceren zodat de diensten elkaar niet tegenspreken. Het Rijk staat boven de gemeente. Wie heeft hier de grootste?
Delft: 'Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte te doen bij de politie.' Dubbel werk voor de burger dus.
harrie fruyt van hertog


GEMEENTE:
"ID-bewijs verloren/gestolen"
" Inwoners van de gemeente Delft kunnen voor een verloren of gestolen identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer doen bij de politie. Vanaf 4 maart kunnen Delftenaren daarvoor bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal tekenen. Inwoners van Delft kunnen dan ook direct een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen."
delft.nl


RIJKSOVERHEID:
"Wat moet ik doen als ik mijn paspoort of identiteitskaart kwijt ben?"
"Als uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) gestolen of verloren is, moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Die maakt vervolgens een proces-verbaal op. U krijgt een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Deze heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen in de gemeente waar u woont. U moet hierbij rekening houden met een langere aanvraagprocedure en extra administratiekosten."
rijksoverheid.nl


zondag | 3 maart 2013 | 22h57 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'JP de Wit: En Groenlinks wethouder Stefan Brandligt bezuinigd nu op de Delftse oudjes.'

delft

"Studenten krijgen Delftpas met reductie maar Ouderen niet"
'Groenlinks heeft het niet zo op Delftse bejaarden. Delftse ouderen moeten dit jaar de volle mep van €60 betalen voor de Delftpas. De korting van 40€ is wegbezuinigd. Maar Delftse studenten krijgen de Delftpas 2013 wel voor gereduceerd tarief van €20.'
leefbaar-delft.nl - JP de Wit


zondag | 3 maart 2013 | 16h47 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Rik Grashoff partijvoorzitter GroenLinks'

"GROENLINKS zoekt: PARTIJVOORZITTER (32 uur per week)"
"Wij vragen een gezaghebbende GroenLinkser ... een verbindende persoonlijkheid ...
Wij bieden: Een salaris op basis van indiensttreding in BBRA-schaal 14 ...
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren, bezoldiging bruto per maand minimaal € 4200,11 en maximaal € 6338,92."

delft oude_delft_137_rik_grashoff_petitie_lidl_20010911.jpg

Redactie:
Delft. Hoe positief of negatief herinneren Delftenaren zich de toen en nog in Delft wonende Rik Grashoff. Op 11 september 2001 neemt GroenLinks wethouder Rik Grashoff de duizenden petities in ontvangst van de mensen die tegen de sluiting zijn van de toenmalige LIDL aan de Pieter Steynstraat.
harrie fruyt van hertog


zondag | 3 maart 2013 | 12h26 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'GONDELAFFAIRE CLAIM € 1,2 MILJOEN

JP de Wit: Als de raad een schadeclaim toekent, dan is de volgende stap dat alle fractievoorzitters hoofdelijk hun excuus moeten uitspreken ...'

delft

"Bas Verkerk in Vrij Nederland lijst Sjoemelende politici"
"Burgemeester Bas Verkerk komt voor in Vrij Nederland de blamerende lijst van misstappen van politiek Nederland. Daar kom je in als je de regels hebt overtreden in je eigen voordeel en/of van wie de persoonlijke integriteit in twijfel is getrokken. Het gaat om een publieke affaire die de pers gehaald heeft."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


zondag | 3 maart 2013 | 04h00 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'KERKGEBOUW WORDT WOONGEBOUW'

delft cornelis_de_wittstraat_009_vm_kerkgebouw_20130228_170032.jpg

Delft. Aan de Cornelis de Wittstraat wordt een kerkgebouw uit 1982 getransformeerd tot twee woningen en een appartement.
hfvh


zaterdag | 2 maart 2013 | 22h10 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Martin Stoelinga: IS DIT GEEN GEWELDIG LAND OM IN TE LEVEN!!!!!!!'

delft

"De 55-plussers maken zich grote zorgen"
"Inderdaad dus ik ook, geen pensioen, dus alleen gespaard is dat voldoende niet als je eerlijke politiek bedrijft, dan is de kans groot dat je jou spaarcentjes kwijt raakt. Misschien vandaar deze gouden TIP!!!!! Je bent dus een 55+ en Peppie en Kokkie beweren dat er geen opvangplaats is voor jouw?"
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


zaterdag | 2 maart 2013 | 17h10 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

delft

Delft. Buitenwatersloot 60 voor en na de verbouwing.

"Raad van State tikt Delft op de vingers"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


zaterdag | 2 maart 2013 | 11h31 | week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Erik van Loon: I Will Win in the RDM Onderzeebootloods'

"The News (2006)"
"In I Will Win 2 - The News I portraited myself in pictures and words. On the front page of the New York Times, edition November 6th 2006, you see me winning the New York City Marathon in a world record of 2:04:30 with as runner-up my anagram Ron Volkaine."
erikvanloon.com


zaterdag | 2 maart 2013 | 00h00 |week 10 | POLITIEKDELFT.NL | *

'The Amazing Stroopwafels - Voor de storm'

WEEKENDMUSIC-Lijst


<-<--<--- VORIGE WEEK | POLITIEKDELFT.NL | --->-->-> ARCHIEFValid HTML 4.01 Transitional