PolitiekDelft.nl


| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading

| zaterdag | 30 juni 2012 | 23:37 | POLITIEKDELFT.NL

'Damen: De PvdA denkt bij dat laatste nadrukkelijke aan TOP en Hypo'

delft boerenbont_servies.jpg
Uit de wandelgangen: Ernst wil als vrijwilliger een afdeling 'Boerenbont Servies European Basics' optuigen. Het betreft handgeschilderd aardewerk dat vaak werd gebruikt in plattelandsgebieden. Politici vallen niet meer serieus te nemen, ze maken het er naar.

"Blauw, blauw, blauw"
"En dan is er nog de kwestie Nusantara.
... De PvdA denkt bij dat laatste nadrukkelijke aan TOP en Hypo, twee clubs die in de knel zitten omdat ze oude postkantoor aan de Hippolytusbuurt moeten verlaten, maar die hun bestaan wel hebben bewezen en een bijdrage leveren aan de stad. Wij denken dat zij samen met Erfgoed een boost zouden kunnen geven aan het Agathaplein. Wij hebben het college gevraagd, en dat werd ondersteund door meerdere partijen, om de mogelijkheden hiervoor goed te onderzoeken."
pvdadelftmiddendelfland.nl - Ernst Damen

Commentaar redactie Politiekdelft
Ernst Damen kletst weer aardig uit zijn nek. Eerst denken en dan wat zeggen. TOP en Hypo moeten het pand aan de Hippolytusbuurt verlaten omdat ze het huuraanbod dat Vestia ze heeft gedaan niet kunnen betalen. Een nieuwe of aanvullende bestemming in het gebouw van Nusantara vind ik prima, maar wel tegen een marktconforme huurprijs. De tijd dat de PvdA als grote 'baas' cadeautjes kon uitdelen aan bevriende organisaties is voorbij. Onder financieel bewind van Lucas Vokurka D66 zal een 'vriendenprijsje' zeker niet lukken. Oh ja, over goed onderzoeken, misschien moeten ze bij de PvdA de heer Damen eens goed laten onderzoeken.
harrie fruyt van hertog

| zaterdag | 30 juni 2012 | 22:29 | POLITIEKDELFT.NL |

'Norbruis: Binnenkort staat de wijkpost leeg en is deze kwetsbaar voor vandalisme.'

delft http://www.rampmuur.nl/images/riool/de_staal1.png
Kwaliteit openbare ruimte? - Van het groen in de stront (foto rampmuur.nl)
rampmuur.nl

"Rioolzuigers in het park?"
"... Rioolzuigers heeft de gemeente niet en zullen dus ook niet in het Hof van Delftpark worden gestationeerd. De gemeente onderzoekt wel of er onderdelen van de gemeentewerf aan de Staalweg verplaatst kunnen worden naar de lege wijkpost aan het Westblok. Of dat gebeurt en wat er dan komt is nog onduidelijk. Het is een denkrichting, aldus de gemeente."
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


| zaterdag | 30 juni 2012 | 20:56 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Koster: Ook blijkt dat eerdere signalen gemist zijn die wezen op de problemen.'

"Goede jaarrekening maar VVD heeft ook zorgen"
"... Ten tweede hebben de problemen rond Avalex en GGD Zuid Holland West duidelijk gemaakt dat gebrekkige financi�le sturing leidt tot financi�le tegenvallers voor de inwoners van Delft."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos


| zaterdag | 30 juni 2012 | 20:39 | POLITIEKDELFT.NL

'Koster: Het ICT-beleid, het planmatig werken, de sturing door het college en raad zijn onvoldoende professioneel.'

"Huisvesting van het onderwijs en de ICT van de gemeente Delft"
"... Er gaan geruchten dat er vertraging is opgetreden in de realisatie van de nieuwe huisvesting."
vvddelft.nl - Marc Koster van Groos


| zaterdag | 30 juni 2012 | 20:11 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Wethouders, bijzondere mensen?'
"Wat een achterlijk verhaal van die wethoudersvereniging. Wethouder is gewoon een normale baan en op afstand van de politiek, duaal. Ik betrek het maar even op de gang van zaken in Delft. Iedereen die zijn werk niet goed doet wordt ontslagen. Alhoewel, miljoenen verlies maken bij Avalex en gewoon blijven zitten. Zo juist is er een nieuwe groenlinkse wethouder sociale zaken aangetreden in Delft. Naar zeggen had hij als directeur-eigenaar een goed lopend en rendabel ICT bedrijf. Dat gaat hij dan inleveren voor een wethoudersbaantje van 5000 euro per maand. Anders is het als je maatschappelijk niks bent en dan uit hoofde van de politiek wethouder wordt en aan het einde van de rit noodgedwongen het maximale wachtgeld moet gaan genieten. Nederland verandert en wil daar van af!
Ik heb Stephan Brandligt om een reactie gevraagd."

harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft raadsvergadering_20120628_brandligt_bolten_widt.jpg
Raadsvergadering 28 juni 2012: Saskia Bolten feliciteert haar opvolger Stephan Brandligt. Ter info: Bolten, met veel vakbondskennis in huis, was oprichter van de wethoudersvereniging.

"Brief aan vaste commissie Binnenlandes Zaken van de Tweede Kamer over wijziging APPA 28 juni 2012"
"- Er is rond het wethouderschap reden voor zorg met het oog op de toekomstige kwaliteit in het wethouderschap.
- De voorgestelde wijziging lijkt echter te suggereren dat een politicus een gewone baan heeft.
- De wachtgeldregeling heeft enerzijds tot doel om gekwalificeerde mensen in de politiek te krijgen en te houden.
- Daarvoor moeten kandidaten doorgaans in het algemeen belang een goede functie of een goedlopend bedrijf opgeven.
- In geen enkele andere functie kan men immers van de ene op de andere dag worden ontslagen,
- Daarnaast constateert de Wethoudersvereniging met zorg dat een groot aantal wethouders sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 nog altijd geen nieuwe baan heeft kunnen vinden."
wethoudersvereniging.nl - Edo Haan


| zaterdag | 30 juni 2012 | 14:29 | POLITIEKDELFT.NL | *

'AVALEX PROGNOSE 2012: VERLIES 3,9 miljoen'

delft avalex_20120628_prognose_resultaat_2012.jpg

"Algemeen Bestuur 28 juni: stukken - Gepubliceerd op: vrijdag 29 juni 2012"
avalex.nl - Actueel Nieuws

Commentaar redactie Politiekdelft
Avalex is een Gemeenschappelijke Regeling, de vergaderingen van het bestuur zijn openbaar. Bestuursvoorzitter De Prez PvdA verklaarde alles geheim om de verliezen zo lang mogelijk weg te houden voor de 150.000 belastingbetalers.
8 miljoen euro zoek in drie jaar tijd en niets in de gaten hebben
(2010 - 1.561; 2011 - 2.455; prognose 2012 - 3.912) als verantwoordelijk bestuurder. Als belastingbetaler, en dus mede-eigenaar van Avalex, vind ik dat De prez zijn portefeuille beschikbaar moet stellen voor een betere bestuurder. De schade valt nu nog te overzien, circa 53 euro per huishouden.
harrie fruyt van hertog


| zaterdag | 30 juni 2012 | 13:55 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Van Oort: Avalex-verlies wordt door belastingbetaler geleden'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/5513/4103/4403/20120629_-_AD_bericht_Avalex.jpg

"Ontkenning verlies belastingbetaler door woordvoerder toont slechts zijn onbegrip"
"... Hoe het ook zij, de belastingbetaler betaalt dit verlies, hoe mooi de woordvoerder het ook heeft uitgelegd en poogt te ontkennen. Er is dus weer eens heel onzorgvuldig met uw en mijn geld omgesprongen."
Weblog - Jeroen van Oort


| zaterdag | 30 juni 2012 | 12:11 | POLITIEKDELFT.NL |

'Meuleman: Eerst een waarschuwing in plaats van direct bekeuren'

delft aad_meuleman_politiefiets_2008_04.jpg

"Stadswachten gastheer/gastvrouw?"
"Regelmatig worden signalen afgegeven over de wijze waarop stadswachten hun taak uitvoeren. Het beeld bij inwoners is dat deze medewerkers vooral het uitschrijven van bekeuringen als hoogste en enige prioriteit hebben. Er wordt geen enkele nuance ervaren in de wijze waarop zij communiceren met inwoners."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

Hieronder een typerend voorbeeld van veertien jaar geleden uit de adviespraktijk van PRODEO.

"achter mijn rug om een stopverbodbord gaan plaatsen"
"Na terugkeer bij mijn auto die ik vanochtend zoals gewoonlijk in de Vaandelstraat parkeerde, is het lachen me wel weer vergaan. Wat een grappenmakerij, 's ochtends vroeg parkeren en dan in de loop van de ochtend zonder dat ik er iets van weet achter mijn rug om een stopverbodbord gaan plaatsen en daarna een bekeuring uitdelen."
brief aan de directeur van het Parkeerbedrijf van de Gemeente Delft


| zaterdag | 30 juni 2012 | 01:16 | POLITIEKDELFT.NL |

"Eerste gronduitgifte in Spoorzone Delft"
"De gemeente Delft heeft vrijdag de eerste kavels in de Spoorzone verkocht. Ballast Nedam gaat eenderde van het gebied bebouwen."
omroepwest.nl


| zaterdag | 30 juni 2012 | 01:07 | POLITIEKDELFT.NL | *

'Slecht bestuur. Dat is de oorzaak van het tekort, constateerden de wethouders van zes gemeenten waar Avalex het vuil ophaalt.'

"Avalex komt 7 miljoen te kort door wanbestuur"
"De financi�le problemen bij afvalverwerker Avalex zijn groter dan verwacht. Over boekjaar 2010 was het tekort 1,3 miljoen euro, over 2011 2,5 miljoen euro en de prognose voor 2012 is ook niet bepaald rooskleurig: een tekort van 3,2 miljoen euro. In totaal dus een tekort van 7 miljoen euro over drie jaar."
omroepwest.nl


| zaterdag | 30 juni 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'Danny Vera - Tomorrow will be Mine (official youtube clip)'

| vrijdag | 29 juni 2012 | 23:36 | POLITIEKDELFT.NL |

'Huijpen: het stoppen met het museum grote gevolgen heeft voor liefhebbers van de collectie.'

"Financieel duurzame toekomst voor Erfgoed Delft"
"... In Delft ontstaan ondertussen spannende plannen voor het pand van Nusantara. Als deze plannen (financieel) haalbaar blijken, zou dit een gedurfde culturele aanvulling kunnen zijn voor het Sint Agathaplein."
d66delft.nl - Kim Huijpen


| vrijdag | 29 juni 2012 | 22:07 | POLITIEKDELFT.NL |

'De fracties SP, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft konden zich niet vinden in de definitieve zienswijze.'

delft metropoolregio_verplaatsingen_2.jpg

"Delft positief over Metropoolregio"
"... De regionale samenwerking in metropoolverband draagt daardoor dan ook bij aan de vitaliteit van Delft. De werkgelegenheid in de stad verbetert, de investeringen nemen toe en het biedt mogelijkheden voor het op peil houden van de voorzieningen. De bevolking, de bedrijven en instellingen van Delft varen er wel bij."
mrdh.nl - metropoolregio


| vrijdag | 29 juni 2012 | 20:22 | POLITIEKDELFT.NL |

'LIJSTTREKKER 2014 KOMT ER AAN'

delft jolanda_gaal_20120628_raadsvergadering.jpg
Raadslid Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft gaat in 2014 voor lijsttrekker.
Martin Stoelinga gaat met politiek pensioen. Hij wil meer vrije tijd. Hij blijft wel bestuurder. Martin gaat als vrijwilliger riksja's besturen.
uit Delftse bron


| vrijdag | 29 juni 2012 | 17:08 | POLITIEKDELFT.NL |

'Stoelinga: Geef dit fantastische museum de kans om zich opnieuw te bewijzen.'

delft https://stock-foto.nationalebeeldbank.nl/nationalebeeldbank_2007-12-122028-2_riksja.jpg
Stoelinga biedt zich aan, wie volgt ... "Er is vast nog wel iemand te vinden die, bijvoorbeeld met pensioen is, en de riksja's (red. becak's) rijdende kan maken en houden."

"Delft staat in de uitverkoop......"
"In de commissievergadering van vorige week, kwam Onafhankelijk Delft, als eerste, met een motie om museum Nusantara te behouden voor Delft. Ook op de huidige lokatie! ... Hoe is het toch mogelijk dat de gemeente Delft, B&W, onze prachtige musea in de uitverkoop doet."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga| vrijdag | 29 juni 2012 | 15:19 | POLITIEKDELFT.NL |

'De raad verzocht wethouder Junius verder om de raad beter te betrekken bij de verdere uitwerking van het project.'

delft paul_de_widt_20120628_raadsvergadering_plv_vz.jpg
Voorzitter Paul de Widt D66 vervangt burgemeester Bas Verkerk tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2012.

"Raad geeft opdracht voor nader onderzoek Blauw"
"... De raad nam een motie aan waarin het college werd opgedragen om het zgn. projectplan Blauw verder uit te werken en uiterlijk in oktober aan de raad voor te leggen. Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft stemden tegen de motie. Een raadsmeerderheid ging daarna akkoord met het voorstel van het college om het beschikbare budget van 1,3 miljoen euro voor Blauw, gefaseerd over de komende jaren te gaan inzetten voor drie kernwaarden: Oranje, Blauw en Stadsgeschiedenis."

"Metropoolregio"
"... Deze regio moet de stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden samenvoegen tot een nieuw samenwerkingsverband van 24 gemeenten (en de provincie)."

"Jaarrekening 2011"
"Op Leefbaar Delft na gingen alle fracties akkoord met de Jaarrekening 2011."

"Afscheid"
"... Stephan Brandligt (GroenLinks) neemt de portefeuilles Participatie en Duurzame Ontwikkeling over van Saskia Bolten."

ris.delft.nl - Gemeenteraad


| vrijdag | 29 juni 2012 | 14:27 | POLITIEKDELFT.NL |

'Meuleman: zij bleef desondanks 'vrolijk' van mening dat het toch echt een goed bedrijfsplan was.'

delft milene_junius_20120628_raadsvergadering.jpg
Wethouder Milene Junius CDA raadsavergadering 28 juni 2012.

"Raad 28 juni 2012"
"... Een belangrijk onderwerp in de gemeenteraad was de bespreking van het bedrijfsplan Erfgoed Delft e.o. en projectplan Blauw. Na de nachtelijke uurtjes in de commissie BLD moest er uiteindelijk �n de gemeenteraad een breed gedragen motie (coalitie en oppositie) aan te pas komen om wethouder Junius op het juiste spoor te zetten."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| vrijdag | 29 juni 2012 | 00:23 |

'van Woudenberg: Een nieuwe fractievoorzitter houdt ons allemaal fris en scherp.'

delft http://www.cda.nl/Render/Upload/Delft/2010-Ineke%20van%20Geenen_W227_H170_CRCenter95.png

"Nieuwe fractievoorzitter CDA Delft"
"Ineke van Geenen is met ingang van 25 juni 2012 gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Delft. Daarmee volgt zij per 2 juli a.s Rob van Woudenberg op die deze taak het afgelopen jaar heeft vervuld."
cda.nl/Delft


| donderdag | 28 juni 2012 | 11:52 |

'BOWzuid: Wij zullen en met ons velen uit de wijk zeker niet gaan accepteren dat er met vergunningen geparkeerd gaat worden.'

delft http://d2d665fk1gw9oe.cloudfront.net/15/5a/i54155797._szw1280h1280_.jpg

"Wij hebben geen parkeerproblemen!!!!!"
"Op dit moment is de bewonersorganisatie dagelijks bezig foto's te maken van het parkeren in de Professorenbuurt Wippolder. Het is nu even rustig als het gaat om het afsluiten van de TU campus maar wij willen niet voor verrassingen komen te staan. Wij weten namelijk dat de gemeente wellicht in gesprek is over het afsluiten van de TU campus."
123website.nl/BOWzuid


| donderdag | 28 juni 2012 | 11:26 |

'Van Oort: De taken van een volksvertegenwoordiger, namelijk volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle lijken in de voorstellen van een Metropoolregio ernstig onder te sneeuwen.'

"Verkiezingsprogramma's over vorming van regiobesturen"
"Vanavond staat in de gemeenteraad een brief over de vorming van een zogenaamde Metropoolregio op de agenda van de gemeenteraad. Die Metropoolregio is een bestuurslijk samengaan van Stadsgewest Haaglanden en Stadsgewest Rotterdam. Een bestuurlijk monster dat vooral lijkt ingegeven door grootheidswaanzin van de Haagse en Rotterdamse burgemeesters. Ik keek in enkele conceptverkiezingsprogramma's om te bezien hoe partijen naar de vorming van een metropoolregio staan."
Weblog - Jeroen van Oort


| donderdag | 28 juni 2012 | 11:17 |

'Westland stelt eigen (hoge) eisen aan deelname. De tijd dat in Den Haag het geld werd uitgegeven dat in het Westland werd verdiend, moet definitief voorbij zijn.'

delft http://www.hethelewestland.nl/Content/Uploads/Politiek/Stockfotoraad2011AA_4.jpg

"Opbouwende kritiek op Metropoolregio"
"Fractieleider Koos Koolstra van ChristenUnie/SGP Westland merkte het zorgelijk op tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 juni: in de eerste communicatie van de Rotterdamse en Haagse burgemeesters over de vorming van een Metropoolregio van 24 gemeenten was sprake van dwang; wie van de beoogde 22 andere gemeentebesturen zich niet wilde aansluiten, moest daartoe kunnen worden gedwongen. Een soortgelijke dubieuze attitude kostte Westland eind vorige eeuw een deel van Wateringen."
hethelewestland.nl - Louis Bruijnzeels


| woensdag | 27 juni 2012 | 23:44 |

'Van Oort: En dat de gemeenteraad in Delft zich nog eens over de volledigheid van het financi�le plaatje buigt.'

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003.jpg
Delft. Stadskantoor met stationshal, ontwerp Mecano.

"Conventant Aanpak Leegstand Kantoren doekje voor het bloeden"
"Vandaag zal minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen met kantooreigenaren een Convenant Aanpak Leegstand Kantoren ondertekenen, zo meldt de NOS. In het convenant spreken partijen met elkaar af dat regionaal wordt bekeken of er nog kantoren bijgebouwd moeten worden. Ook komt er een fonds, waar alle partijen aan bijdragen. Met dat fonds moet sloop van overtollige gebouwen gefinancierd worden."
Weblog - Jeroen van Oort


| woensdag | 27 juni 2012 | 16:36 |

'WANNEER VOLGT DELFT?' (hfvh)

"Online subsidieregister provincie Zuid-Holland"
"De provincie Zuid-Holland publiceert vanaf woensdag 27 juni 2012 op haar website het openbaar subsidieregister. Initiatiefnemers van het subsidieregister zijn Statenleden Ed Braam (PVV) en Eduard Schuringa (VVD). Naar aanleiding van hun verzoek om alle bestaande subsidieverlening in een openbaar register op te nemen, heeft de provincie het subsidieregister ontwikkeld: www.zuid-holland.nl/subsidieregister. Het subsidieregister is een momentopname, per kwartaal wordt het geactualiseerd."
zuid-holland.nl


| woensdag | 27 juni 2012 | 15:45 |

'Stoelinga: Ineens zie ik hem keurig met een op slot staande fiets aan de hand lopen en ik denk krijg nou wat, hoe doet hij dat?'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2683

"Dieven slaan fietsen aan de haak"
"... Toen zag ik dat hij een haak aan zijn broekriem had die aan de bagagedrager was geslagen waardoor het achterwiel een p��r millimeter van de grond kwam en het net leek alsof hij gewoon met zijn fiets aan de hand aan het wandelen was. "
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


| woensdag | 27 juni 2012 | 13:43 |

'Mus: laten uitgroeien tot een toonaangevend evenement'

delft hippolytusbuurt_014_20120620_160229_a.jpg
Delft, Hippolytusbuurt.
Hypo Kunstsuper goed voor de reclamebelastng.

"Tweede editie Hebbes in Hypo Kunstsuper"
"Zondag 1 juli vindt al weer de tweede editie van Hebbes, de creatieve markt voor hippe handgemaakte handel, plaats in Hypo de Kunstsuper. De initiatiefneemster Mus, van Atelier Mus, liep al tijden rond met het idee om creatievelingen een platform te geven. Vaak vallen hippe handgemaakte producten tussen wal en schip."
deweekkrant.nl


| woensdag | 27 juni 2012 | 13:34 |

'Van Leur: De collectie van Nusantara is uniek in de wereld'

delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/39/32/db/2b/3_26dp1bc05_26dp1bc05nusantaraa4sf_f.jpg

"Gemeente maakt iets kapot wat het nooit terug zal krijgen"
"Van alle kanten stromen protesten binnen over de voorgenomen sluiting van Museum Nusantara. Op zoek naar bezuinigingen kiest de gemeente ervoor de stekker uit het enige aan Indonesi� gewijde museum in Europa te trekken. Een onzalige keuze, meent Jos van Leur, voorzitter van de Etnografische Vereniging Delft."
deweekkrant.nl - Willem Van Altena


| woensdag | 27 mei 2012 | 03:13 |

'V.D. HOEK TE OUD VOOR MODERNE POLITIEK'
"Tijd dat de VVD fractie zich gaat verjongen met een nieuwe visie. Het was me al opgevallen dat de VVD website dit 'museum' stuk van Lea tot nu toe niet heeft willen publiceren."
harrie fruyt van hertog


delft sint_agathaplein_004_nusantara_20120626_164717_a.jpg
Delft, Nusantara.

Oproep aan B&W en raad van Delft,
... Dit college mag niet door volgende generaties gebrek aan visie verweten worden, maar�moet de geschiedenis in gaan als het college dat -zich bewust van de mogelijkheden en kansen van deze stad waar het zijn erfgoed betreft- de stad verblijdde met een langjarige en door de hele stad gedragen visie op erfgoed.
25062012/Leja


| woensdag | 27 juni 2012 | 01:50 |

'SASKIA BOLTEN'

delft saskia_bolten_20031129_a.jpg

"Raad neemt afscheid van wethouder Bolten"
"De raadsvergadering op donderdag 28 juni begint om 17.00 uur met het afscheid van Saskia Bolten, wethouder Participatie en Duurzame Ontwikkeling. De vergadering wordt van 17.30 tot 20.00 uur geschorst voor de afscheidsreceptie van de wethouder die burgemeester wordt in de West-Brabantse gemeente Steenbergen."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| woensdag | 27 juni 2012 | 01:12 |

'Lege parkeergarages en een overvolle binnenstad'

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/110901%20verslag%20parkeeronderzoek%20def-1.jpg

"Parkeren in de binnenstad"
"Bewonersorganisatie en ondernemers uit de binnenstad staan kritisch tegenover de parkeer hervormingsplannen van wethouder Junius. Middels een schrijven aan de gemeenteraadsleden hebben Belangenvereniging Zuidpoort, Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid, Belangenvereniging Wateringse Poort, BewonersPlatform Binnenstad Noord en de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft hun bedekkingen kenbaar gemaakt."
zuidpoort.org


| woensdag | 27 juni 2012 | 00:21 |

'Meuleman: De vraag is ook of het invoeren van mixed parkeren in de binnenstad leidt tot meer bezetting van de parkeergarages.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/06/parkeren.jpg

"Mixed parkeren binnenstad?"
"... De parkeerdiscussie (herijking parkeerbeleid) krijgt op korte termijn een vervolg in de raad. Om beleid succesvol te laten zijn, is draagvlak hiervoor onontbeerlijk. In ieder geval adviseert Stadsbelangen de wethouder nog eens goed te kijken naar de aanbevelingen van de bewoners en ondernemers in de binnenstad. Het zou een gemiste kans zijn om hieraan voorbij te gaan."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| woensdag | 27 juni 2012 | 00:12 |


"Telegraaf: Delftenaren hoorndol van snerpende trams"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| dinsdag | 26 juni 2012 | 21:51 |

'Stoop: Zuinig zijn op onze historie vraagt ook om zorgvuldigheid!'

delft sint_agathaplein_004_nusantara_20120626_164622_a.jpg

"Overleg Nusantara mager"
"... Stadsbelangen Delft vindt dat er meer tijd uitgetrokken moet worden om zorgvuldig en in �cht overleg dit museum en deze historische collectie voor Delft te behouden. Kortom: Stadsbelangen Delft vindt het voorstel nog niet rijp voor een definitieve beslissing."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop


| dinsdag | 26 juni 2012 | 21:48 |


"Regionale Masterclass 2012-2013"
"... De Masterclass biedt onze toekomstige bestuurders en volksvertegenwoordigers de mogelijkheid hun kennis verder te verbreden en te verdiepen. Het programma bestaat uit diverse cursussen en trainingen op het gebied van liberalisme, staatsinrichting en communicatieve vaardigheden."
vvddelft.nl - Willem van Valkenburg


| dinsdag | 26 juni 2012 | 04:37 | *

'SIMONE VERLAAT STADSBELANGEN'

delft https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/2336674524/DSC01541__600x800_.jpg

"AadvanTongeren: @S1m0neVanDijk Geen zin meer in politiek?"
twitter.com - Aad van Tongeren

Beste allen,
Langs deze weg deel ik jullie mee dat ik geen deel meer uitmaak van de fractie Stadsbelangen Delft en derhalve mijn werkzaamheden voor de commissies R&A en M&E met ingang van heden heb be�indigd.
Met vriendelijke groet,
Simone van Dijk


| dinsdag | 26 juni 2012 | 03:33 | *

'De Wit: Ik heb ook geen antwoord gekregen op deze vragen van de accountant als ook niet van De Prez, in de tweede besloten vergadering over Avalex'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/deloitte_forensic_avalex.jpg

"Schriftelijk opvragen bestuursdocumenten GR Avalex"
"De verslagen en van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur staan niet op de website van Avalex vermeld. Ik heb deze verslagen en ook de emails van de voorzitter De Prez nodig om te controleren of hij inderdaad niet eerder wist dan juni 2011 dat de Jaarrekening 2010 in plaats van een winst een fors verlies zou opleveren en ook dat de jaarrekening niet op tijd klaar zou zijn. Het Deloitte onderzoek is daar niet eenduidig over."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| dinsdag | 26 juni 2012 | 03:28 |


"Vervolgdebat bestemmingsplan Binnenstad Delft 2012"
"[27 juni 2012] lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
TOP en Delft Design organiseren een vervolgdebat over het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad 2012."
delftdesign.nl


| dinsdag | 26 juni 2012 | 03:05 |

'Van Gaal: Of ben je net als Saskia Bolten, de leider, ook iemand die pakt wat zij maar pakken kan???'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2679

"Graaien in een lege kas"
"Raadslid Ron Witsenboer laat mensen liever sparen over de rug van de belastingbetalende arbeiders. Wat is dit nu voor rare praat??? Bijstand is toch een uiterste maatregel, een laatste vangnet en niet een faciliteit die je in staat stelt je spaarrekening eens even te vullen met andermans/vrouws, zuurverdiende geld???"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| dinsdag | 26 juni 2012 | 02:23 |

'Van Gaal: Is dit het waar wij in onze maatschappij naartoe willen? Niet luisteren naar noodsignalen'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2678

"Pesterijen, brandstichting en andere ellende in het Tanthof"
"Graag wil ik reageren op een artikel uit de Delft op Zondag van 24 juni 2012. Het gaat over een moeder die vertelt dat haar zoon enorm gepest wordt, auto in de fik, schuur in de fik!!! Tot mijn grote schrik lees ik dat de gemeente deze man niet kan helpen!"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| maandag | 25 juni 2012 | 15:00 |

'van Adrichem: Met enige fantasie zijn er twee plaatsen aan te wijzen waar geen enkele overlast voor bewoners wordt veroorzaakt'

delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/65/de/a0/5d/3_26dp1intwesterkwartier.jpg

"Westerkwartier wil geen Greenwheels"
"De gemeente heeft het plan opgevat om een Greenwheelparkeerplaats in de Graswinckelstraat ter hoogte van nummer 1 aan te brengen. Dit wordt een plaats waar alleen zogenaamde Greenwheels, een soort huurauto's waarmee iedereen die een Greenwheelabonnement heeft kan rijden, mogen parkeren. Hiermee neemt het aantal parkeerplaatsen in de toch al drukke wijk af."
deweekkrant.nl


| maandag | 25 juni 2012 | 13:29 |


delft pvda_20120624_pagina_doz.jpg

PvdA Delft nieuwsberichten in Delft op Zondag 24 juni 2012


| maandag | 25 juni 2012 | 00:40 | *

'De Wit: Nee, wethouder De Prez blijft zitten waar ie zit en laat een oppositie VVD raadslid Van der Hoek (de meest irritante vergaderheks uit de 20e eeuw) mij voor justitie te slepen.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/deloitte_forensic_avalex.jpg

"Aangifte lekken Avalex is schending transparant bestuur"
"... Uitspraken De Prez in de media: Eerst deugde de accountant Deloitte niet. Toen werd de directeur Peter Floor op non-actief gestuurd. Nu wordt directeur Floor ontslagen. Allemaal informatie van DB voorzitter De Prez aan de media. En ik mag daar in het openbaar niets over zeggen. Pure onzin."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zondag | 23 juni 2012 | 00:30 |


"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD inzake pollers in de binnenstad"
sv_20120619_vvd_pollers_beantwoording.html


| maandag | 25 juni 2012 | 00:20 |

'Van Oort: Radio1 kiest partij in Israelisch-Palestijns conflict'

"De rol van publieke omroep is 'onpartijdigheid'."
"Gisterochtend meldde Radio1 in het journaal van 7 uur dat er beschietingen waren geweest tussen Isra�l en militanten uit de bezette gebieden. Ondanks een aanbod van Hamas afgelopen woensdag om wederzijds een staakt-het-vuren in acht te nemen, zouden er aan Palestijnse kant twee doden zijn gevallen."
Jeroen van Oort


| maandag | 25 juni 2012 | 00:10 |

'De Wit: Afgelopen woensdag heb ik op het stadhuis de zwaar geheime stukken ingezien over het gebruik van de diensttaxi van burgemeester Verkerk.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/bas_verkerk_westerhout_delft.jpg
Bas Verkerk feliciteert Ernst Young accountant Marianne Westerhout met de opdracht om de jaarrekeningen van het college te controleren.

"Taxi vervoer college kost ons 1000 euro per werkdag"
"... Ik controleer ��n post en die klopt niet. Daaruit concludeer ik dat Ernst & Young de vervoersuitgaven van het college buiten beschouwing heeft gelaten. Vermoedelijk vanwege een te innige relatie met Bas Verkerk en wethouders."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 23 juni 2012 | 13:02 |

'Footage of Roll-out DUT 12 | Luchtopname TU Delft Racing team'"Luchtvideo Roll-out DUT 12 op de markt in Delft"
"Broadwing heeft een luchtvideo gemaakt van de Roll-out van de DUT 12. Met deze electrisch aangedreven bolide gaat de TU Delft racen op Silverstone en Hockenhein om de studenten trofee. Hierbij de footage van een prachtige donut, te zien en te ruiken op deze luchtvideo."
broadwing.eu


| zaterdag | 23 juni 2012 | 12:15 |

'Derksen: Ik begrijp nu waar het begrip valse nicht vandaan komt.'

delft http://static1.ad.nl/static/photo/2012/5/16/5/20120623111252/media_l_1248020.jpg
Albert Verlinde met zijn echtgenoot Onno Hoes burgemeester Maastricht VVD.

"RTL-coryfee�n in de clinch over EK-lek Oranje"
"... Kijk, Albert maakt een denkfout, maar dit is blijkbaar zijn wereld niet. De Nederlands Elftalspelers vechten elkaar de tent uit en die ego's botsen �n wantrouwen elkaar. En als er wat uitlekte, zagen zij Heitinga als de kwade genius. Ik weet niet of hij het lek was - dat heb ik ook nooit beweerd - maar de spelers verdenken hem van het uitlekken van gevoelige informatie. Maar ik weet wel hoe het komt hoor? Albert heeft zich ontfermd over meisje Heitinga, die nu als een pseudo-Yolanthe aan de desk zit."
ad.nl


| zaterdag | 23 juni 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'Anne Murray - You Needed Me'

| vrijdag | 22 juni 2012 | 23:48 |

'TEGENRAPPORT LATEN MAKEN'
"Jos, je vijand moet je bestrijden. In dit geval moet je een gedegen tegenrapport laten maken door een gerenommeerde architect. Arbo regels zijn technisch op te lossen. Komt er geen rapport dan heeft Vokurka gelijk, jij kan wel gaan kijken maar dat heeft bij voorbaat zonder enige status geen enkele zin. Bijt nou eens lekker van je af."
harrie fruyt van hertog


delft markt_stadhuis_balkon_oldtimer_rollsroyce_delft.jpg

"Geen bruidsparen op het balkon"
"... De lokale media wisten in januari ook te melden dat bij ��n van de eerste echtparen die van de mogelijkheid gebruik konden maken de zoon van Martin Stoelinga betrokken zou zijn. Eind april. Dat wist ik niet toen ik het idee aangedragen had."
onafhankelijkdelft.nl - Jos van Koppen


| vrijdag | 22 juni 2012 | 22:24 |

'Rik Grashoff: kwaliteitspoliticus'

delft http://www.politiekdelft.nl/ruys_de_beerenbrouckstraat_000_2007-06-11%20@17-20-39_a.jpg
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat.
De straatvernieuwing is voltooid en het resultaat mag er zijn.
Zonder stoplichten en een rustige verkeersdoorstroming voor alle deelnemers.
De fietsers op hun eigen afgescheiden fietspad en ze kunnen op elke kruispunt
veilig oversteken door een aanwezig midden-eiland.
Al met al een verbetering en een chapeau van de redactie Politiekdelft
aan oud-wethouder Groenlinks Rik Grashoff, de bedenker van dit plan.
Motto: De stad is er voor de voetganger en de fietser. De auto is op bezoek.
bericht van 13 juni 2007

"GroenLinks: Verantwoording Kandidatencommissie Tweede Kamer"
"7 Rik Grashoff: kwaliteitspoliticus
Expertise: groen, ruimtelijke ordening, binnenlands bestuur, cultuur
De kandidatencommissie over Rik: Rik heeft zich bewezen als loyaal en degelijk Kamerlid dat werkt aan een lange termijn-agenda. Dossiers en politieke strategie�n bouwt hij doelgericht en gestaag op. Hij komt snel tot de kern en kan scherp debatteren. De commissie is gecharmeerd door de politieke stijl van Rik: hij doet niet mee aan de waan van de dag en weet resultaten te boeken. Hij slaat daarbij een brug naar maatschappelijke organisaties en andere partijen, bijvoorbeeld voor zijn initiatiefwet Mooi Nederland. Hij was gezaghebbend lid van de commissie De Wit over de financi�le markten. Rik is breed inzetbaar, van natuur en milieu tot financi�le markten, en van cultuur en integratie tot binnenlands bestuur. Rik kan door zijn rust en bestuurlijke ervaring een constructieve rol in de fractie spelen."
groenlinks.nl


| vrijdag | 22 juni 2012 | 21:57 |

'ANNE KONING PVDA POLITIEK AFGESERVEERD'
"Diederik Samsom zet Anne Koning op plaats 56 als lijst-opvulling."
hfvh


delft diederik_samson_anne_koning_001_2009.jpg
Diederik Samsom ziet Anne Koning niet zo zitten.

"ereplaats"
"... Mijn naam komt ook op de lijst voor: ik heb een mooie ereplaats op 56 gekregen."
annekoning.nl


| vrijdag | 22 juni 2012 | 16:29 | *

'LEJA VAN DER HOEK DOET ZINLOZE AANGIFTE'
"Het Avalex rapport van Deloitte staat openbaar op internet, hoezo GEHEIM. Het gaat over miljoenen euro's belastinggeld van de burgers die 'zoek' zijn en Leja van der Hoek VVD wil dat in een achterkamertje onder geheimhouding afhandelen. Verantwoordelijk wethouder Raimond de Prez poogde eerst nog de accountant de schuld te geven. Voorlopig staat het 1-0 voor Jan Peter de Wit vanwege zijn transparantie. Het Openbaar Ministerie heeft wel wat beters te doen dan telkens het gezeur van Delftse raadsleden die 'lekken' over zogenaamde geheimen."
harrie fruyt van hertog


delft heksenbezem.jpg
De bezem is er al ... nu de heks nog.

"Aangifte na schending geheimhouding"
"De voorzitter (red. Leja van der Hoek VVD) van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid heeft donderdag 21 juni aangifte gedaan van schending van de geheimhouding door raadslid Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft. Op de website van Leefbaar Delft publiceerde hij op woensdag 13 juni jl. informatie uit een besloten commissievergadering over de financi�le situatie bij afvalinzamelingsbedrijf Avalex."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| vrijdag | 22 juni 2012 | 02:03 | *

'TEST TEST TEST'
"Mooi Aad dat jij de audiovisuele systemen test. Ik wist geen eens dat je daar met je taalknobbel voor gekwalificeerd was. Laat ook eens naar de microfoons kijken. Vooral die van Maurits Bongers, wat een gehijg komt daar uit voort. Kan dat geluid niet gedempt worden? Trouwens gisterenavond heb je niets gecontroleerd. De camera stond de hele avond de zaal in gericht, de sprekers bleven buiten beeld."
harrie fruyt van hertog


delft http://s3.amazonaws.com/imgly_production/4716141/large.jpg
015 Lokaal | Uw voorzitter test de audiovisuele systemen (http://img.ly/jMSN).
Aad van Tongeren CDA, voorzitter van Commissie Middelen en Economie.

"woensdag 20 juni 2012 commissie Algemeen"
Webcast - Geluidsvoorbeeld Maurits Bongers


| vrijdag | 22 juni 2012 | 00:31 | *

'V.D. HOEK HAKT DE WIT IN DE PAN'
"Leja zou er als cie-vz goed aan doen haar commissievergaderingen op tijd te beginnen en niet zoals vorige week om zes minuten over acht. Eergisteren liep de vergadering uit tot half twee, voornamelijk door het langdurig geouwehoer van commissielid Lea over Nusantara. Steeds weer herhalingen. Geen Delftenaar of toerist die dit museum interesseert, vandaar dat het college het terecht wil sluiten en dan het gebouw marktconform verhuren of verkopen."
harrie fruyt van hertog


delft leefbaar_delft_20120622_aangifte.jpg

"VVD raadslid Lea van der Hoek belde mij zojuist dat ze bij de Politie aangifte had gedaan, omdat ik in de column van 13 juni, geheimen over Avalex zou hebben gelekt. In plaats van aangifte tegen de verantwoordelijke directieleden die miljoenen verkwist hebben, wordt een controlerend raadslid als crimineel weggezet. Ook Avalex voorzitter van het dagelijks bestuur PvdA wethouder Raimond de Prez mag zijn wettelijke plicht gewoon verzaken om op tijd de jaarrekening 2010 klaar te hebben."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

delft leefbaar_delft_20120613_website_avalex_verwijderd.jpg

Lees op Politiek Delft de webcolumn die Leefbaar Delft moest verwijderen:

'Bespreking Avalex rapport was ��n grote aanfluiting'
Politiek Delft - webcolumn Jan Peter de Wit Leefbaar Delft


| vrijdag | 22 juni 2012 | 00:10 |

'Buskermolen: Ook ziet STIP in het SUS-team een oplossing die zich meer richt op preventie.'

delft http://stipdelft.nl/upload/65/SUS%20team.jpg

"SUSsen of cameratoezicht?"
"De evaluatie van het SUS-team, een team van particuliere beveiligers die tijdens de uitgaansuren komt sussen bij ongeregeldheden is duidelijk: De ervaringen van het SUS-team zijn positief en door de preventieve werking worden potenti�le overlastgevers afgeschrikt. STIP pleit er daarom voor om door te gaan met deze oplossing voor het verhogen van de veiligheid op straat bij het uitgaan."
stipdelft.nl - Maarten Buskermolen


| donderdag | 21 juni 2012 | 14:57 |

'Molen De Roos stijgt op!'"Op 4 en 5 juli 2012 wordt Molen De Roos een meter opgevijzeld"
"voor de bouw van de spoortunnel. Een bijzondere operatie voor dit eeuwenoud en iconisch monument in Delft. U bent van harte welkom om naar deze opvijzeling te komen kijken. De molen wordt milimeter voor milimeter opgetild. Het werk duurt van woensdagochtend 4 juli tot donderdagmiddag 5 juli."
spoorzonedelft.nl


| donderdag | 21 juni 2012 | 01:37 | *

'DUT Racing presenteert de DUT12'

delft markt_000_dutracing_electric_dut12_20120620_154710.jpg

DUT (Delft University Team) Racing Team
The result, the DUT12 is something we are proud of! The first four wheel driven electric car of DUT Racing, with 85 kW (111hp) of power and a weight of merely 144kg.
DUT Racing

'VLIEGENDE CAMERA MAAKT OPNAMEN'

delft markt_000_vliegende_camera_20120620_155126.jpg


| woensdag | 20 juni 2012 | 23:41 | *

'Gaal: Word nou toch eens wakker financiele "debielen" in het Delftse B&W en Raad.'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2673
The Eurodisaster, has hit the iceberg and now there are simply not enough lifeboats..

"Hebben wij een euro rampenplan in Delft?"
"... Het lijkt op autistisch gedrag, niets aan de hand, het is overal mis�re behalve in Delft. De Prez moet zo onderhand wel flink wat eelt op zijn handen hebben van bedienen van de pomp inzake het "pompen of verzuipen" ... Avalex, GGD, Harnaschpolder jaja ik hoorde al weer een nieuw gerucht de lijst wordt nog langer..."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| woensdag | 20 juni 2012 | 22:53 |

'Oranje, Blauw en Stadsgeschiedenis.'

delft oranjeblanjebleu.jpg

"Commissie verdeeld over plannen Erfgoed en Nusantara"
"... Het college stelt voor om alle energie en aandacht op deze punten te richten en ze te concentreren op het Prinsenhof. In die plannen, en mede ingegeven door de noodzakelijke bezuinigingen, is geen ruimte meer voor Nusantara aan het Agathaplein. Het college wil het gebouw waar Nusantara nu al jarenlang in gehuisvest is, op een andere en liefst kostendekkende manier gaan inzetten."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| woensdag | 20 juni 2012 | 01:12 |

'Gebruik de Lege Ruimte'

delft cartoon_20111008.jpg

"Dag van de Architectuur 2012"
"[23 juni 2012 t/m 24 juni 2012]
thema 'Voedsel'
U kunt het programma ook downloaden onderaan deze pagina"
delftdesign.nl


| woensdag | 20 juni 2012 | 00:58 |


alt : http://www.dagvandearchitectuur.nl/events/view/260/filter:city/value:Delft

dagvandearchitectuur.nl


| woensdag | 20 juni 2012 | 00:05 |

'MOTIE NUSANTARA'

delft http://www.nusantara-delft.nl/images/_nusantara/nusantara.jpg
nusantara-delft.nl

"Gaat Delft zijn geschiedenis verkwanselen of behouden?"
"Onlangs werden we opgeschrikt met de mededeling dat Nusantara zou gaan sluiten.
Onafhankelijk Delft is het daar niet mee eens ...
Verder hebben wij onmiddellijk gemaild naar mensen ...
In die motie pleiten wij voor het behoud van Nusantara, een museum , dat ..."
Jos van Koppen - Onafhankelijk Delft


| dinsdag | 19 juni 2012 | 23:49 |


"Morgenavond D-Caf� 'Ontwikkelen' in het Boterhuis"
"Morgen (20 juni) om 19u30 houdt D66 Delft een bijeenkomst voor (aspirant)-leden met als thema "Ontwikkelen"."
d66delft.nl


| dinsdag | 19 juni 2012 | 17:25 |

'BOLTEN SCHRIJFT ONZIN AAN DE RAAD'
"Saskia Bolten vertrekt vrijwillig naar een nieuw baantje. Hier is artikel 43 Gemeentewet van toepassing. Ontslag dat neem je dus zelf. Ik zou dan de raad een nette afscheidsbrief schrijven zonder een onzinnig verzoek te doen. Nu al stress?"
harrie fruyt van hertog


delft cartoon_2007_09_24_conferentie_armoede_2.jpg
Saskia Bolten GroenLinks, in 2007 nog wethouder armoedebeleid, straks de nieuwe burgemeester van Steenbergen.

"Aanvraag ontslag"
Delft, 14 juni 2012
Aan de gemeenteraad
Betreft: aanvraag ontslag
Geachte leden van de Raad,
In verband met mijn benoeming tot burgemeester van Steenbergen op 2 juli 2012 verzoek ik u mij op die datum ontslag te verlenen als wethouder van de gemeente Delft. Ik heb de samenwerking met u enorm gewaardeerd.
Hoogachtend,
w.g.
Saskia Bolten
Wethouder Participatie en Duurzame Ontwikkeling
Gemeente Delft
Gemeenteraad - Wethouder Bolten: aanvraag ontslag.pdf


| dinsdag | 19 juni 2012 | 14:09 |

'GONDELAFFAIRE INTEGRITEIT BAS VERKERK'

Verslag gesprek Commissaris van de Koningin en fractievoorzitters 5 juni 2012
... Na opening van de bijeenkomst licht de CdK toe dat de bijeenkomst, gelet op het procedurele karakter, in beslotenheid plaatsvindt maar dat de uitkomsten niet geheim zijn. Zoals eerder afgesproken zal over de uitkomsten van dit gesprek naar buiten worden gecommuniceerd.
Verslag Jan Fransen


| dinsdag | 19 juni 2012 | 01:23 |

'Nota cameratoezicht 2001'
"In 2002 was ik raadslid voor FRIS. Cameratoezicht had toen mijn bijzondere aandacht. Vooral omtrent de wetgeving die in de maak was. ... meer >>"
harrie fruyt van hertog


delft burgwal_000_030602_bord_cameratoezicht_a.jpg
Delft, Burgwal met bord cameratoezicht bij poller in 2003.

"Nota cameratoezicht 2001"
cameratoezicht_nota_2001.html


| dinsdag | 19 juni 2012 | 00:57 |

'Van Tongeren: Veel belangstelling voor netwerk binnenstad in Het Meisjeshuis'

delft http://s3.amazonaws.com/imgly_production/4696731/large.jpg

www.delft.nl - Netwerk Binnenstad


| maandag | 18 juni 2012 | 23:49 |


delft http://www.denhaag.nl/upload/ff1580a3-fa8d-4a49-9f4f-c33a44c91c21_Haringparty%20MKB%20met%20St.%20Trix.JPG
Bram Stoop van Stichting Trix ontvangt de cheque van MKB Den Haag vice voorzitter Jeannette van Uffelen en Rob de Rooij, Werkgeversservicepunt Den Haag.

denhaag.nl


| maandag | 18 juni 2012 | 23:39 |


"SUS-team en camera's gaan heel goed samen"
"... Het is jammer dat cameratoezicht, dat de politie bij het station al vele heterdaadjes heeft opgeleverd, steeds maar weer onder vuur komt te liggen, om onduidelijke redenen."
vvddelft.nl - Hatte van der Woude


| maandag | 18 juni 2012 | 11:52 |

'Stoelinga: Men verkiest de doofpot.'"Niet een maar 33 Pontius Pilates in Delft"
"... Als het over de gondelaffaire gaat, dan doen mijn collega-gemeenteraadsleden mij vaak denken aan Pontius Pilatus. Hun houding is onverschillig. Het is een houding van waarom moeten we het hier over hebben, we hebben onze mening al op 24 mei 2005 gegeven, en verder willen we niets meer over de gondelaffaire horen. In de waarheid is men niet ge�nteresseerd."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


| maandag | 18 juni 2012 | 11:38 |

'Witsenboer: Door het pand te delen met initiatieven als de HYPO Kunstsupermarkt en Techniek Ontmoeting Punt TOP wordt een financi�le dekking mogelijk.'

delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/nusantara_open9.jpg

"Nusantara kan openblijven"
"De gemeente wil de museumactiviteiten van Erfgoed Delft beperken tot alleen Het Prinsenhof, waarin het thema Delfts Blauw een hoofdrol krijgt. In het plan voor de komende jaren wordt terloops vermeld dat Museum Nusantara wordt gesloten. GroenLinks steunt het initiatief van de Vereniging Verre Culturen en de Stichting Nusantara voor het open houden van Nusantara, met behoud van een kerncollectie."
delft.groenlinks.nl - Ron Witsenboer


| maandag | 18 juni 2012 | 00:06 |

'BOWzuid: Deze sloot is toen op ons verzoek uitgebaggerd'

delft http://d16cgiik7nzsna.cloudfront.net/0d/6b/i53504781._szw1280h1280_.jpg

"Weer karpers in Telderslaan"
"Vorig jaar heeft de bewonersorganisatie aan de bel getrokken over de Telderslaan die ernstig vervuild was en stonk. Het betrof het stuk tussen de Prof Krausstraat en de Schoemakerstraat. Deze sloot is toen op ons verzoek uitgebaggerd en de vieze bladeren en troep zijn er door de provincie uitgehaald. Wij waren en zijn nu nog blij met deze daadkrachtige reactie."
123website.nl/BOWzuid


| maandag | 18 juni 2012 | 00:05 |

'Delft - Stoplicht te snel voor oudere'
| maandag | 18 juni 2012 | 00:04 |

'Buskermolen: Fietsendiefstal is een groot probleem in Delft.'

delft http://stipdelft.nl/upload/65/levende%20etalage%20dag.jpg

"Delft bruist!"
"STIP vindt het belangrijk dat ondanks de extra bezuinigingen van 10 miljoen Delft een fijne stad blijft om in te wonen. Kunst en cultuur dragen daar aan bij, zij zorgen ervoor dat de stad spannend blijft, dat er altijd iets te beleven is en ze dragen bij aan het imago en de identiteit van Delft."
stipdelft.nl - Maarten Buskermolen


| maandag | 18 juni 2012 | 00:03 |


"Oude spreekwoorden blijven van toepassing in Delft"
"... en weer poetst een duur betaalde manager de plaat, fijn dat we dit als gemeenschap weer ergens verstopt op het internet mogen lezen ... En Delft dat blijft maar eindeloos lang geld pompen in dat bedrijvenschap, jaar in jaar uit! Daar moet je als wethouder financien toch ook niet goed van worden niet? Midden Delfland die maakt het niet uit hoor, want alle verdere verliezen zijn van nu af aan voor Delft en Den Haag. Slim he ..."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| maandag | 18 juni 2012 | 00:02 |

'Gijs Holla: ook het systeem uit Scheveningen is bekeken'

delft http://www.ons-scheveningen.nl/forumeen/index.php?PHPSESSID=43a5760ed2948ecc6f7dd79354918a29&action=dlattach;topic=136.0;attach=935

"Watersproeiers inzetten tegen de piepende trams"
"Keerlus Scheveningen zitten watersproeiers tegen het gillen/piepen van de trams in de keerlus, dit zit er al een paar jaar. De HTM weet de oplossing, maar doet niks in Delft. Sinds januari worden de bewoners aan de Westvest knettergek van de herrie. Dit moet NU stoppen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| maandag | 18 juni 2012 | 00:01 |

'De Wit: past toch niet in park zoiets'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/wijkpost_hof_van_delft.jpg

"Parkzomers willen geen putjesscheppers in hun park"
"hoi wethouder raimond de prez
is het waar dat de rioleringswagens naar de wijkpost hof van delft gaan?
de wijk weet daar niks van, en lijkt het niet te willen
wat is er aan de hand daar "
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 16 juni 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'Nick en Simon Rosanne'

| vrijdag | 15 juni 2012 | 23:36 |


"Commissie gaat akkoord met nieuwe Gronduitgifteovereenkomst Spoorzone"
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| vrijdag | 15 juni 2012 | 23:01 |


"Nieuw: emailservice aangevraagde vergunningen in uw buurt"
d66delft.nl

"Veilig uitgaan: susteam werkt beter dan camera's"
d66delft.nl


| vrijdag | 15 juni 2012 | 19:57 |

'v.d. Hoek: College ... laat daarmee gouden kansen voor de stad liggen.'

"Kip met de gouden blauwe eieren niet ophokken, maar vrij laten"
"... Met het plan Blauw dat het College heeft uitgebracht wordt Delfts Blauw gepresenteerd als de kip met de gouden eieren die de dienst Erfgoed moet gaan redden. In de visie van velen is Blauw voor Delft veel meer dan die redder van Erfgoed. Juist door Blauw te verzelfstandigen en alle ruimte te geven zal op termijn Delft er in z'n totaal beter van worden."
vvddelft.nl - Leja van der Hoek


| donderdag | 14 juni 2012 | 01:48 |

'Zwarte Cross Urban Tour presented by Monster Energy in Rotterdam en Delft'

delft http://www.monsterenergy.com/uploads_image/2012/06/06/1339005434-zwartecrossurbantour-monsterenergy_900.jpg

Datum 14 juni 2012
Locatie De Markt, Delft
Tijd 20:00 - 21:00 uur

monsterenergy.com - Zwarte Cross Urban Tour


| donderdag | 14 juni 2012 | 01:19 |

'Gaal: Bas ga de straat eens op en ga vermomd naar een cafe ... vraag gewoon eens wat Delftenaren van hun burgemeester vinden?'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2660

"Spreekbeperking en: Ach stap toch op man"
"De griffier in samenwerking met het presidium, bepalen de spreektijd per fractie. Dit om de hele lange en daardoor late vergaderingen tegen te gaan. Er wordt ook veel onzin uitgekraamd en het ellenlange herhalen is ook niet om vrolijk van te worden. De fractie krijgt nu ongeveer tussen de zes en tien minuten de tijd om je verhaal te doen of te reageren."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| woensdag | 13 juni 2012 | 23:47 | *

'De Wit: Een verklaring van getrouwheid of rechtmatigheid van een accountant is tegenwoordig helemaal niks waard.'

delft http://www.jpdewit.nl/C01925.jpg

"Bespreking Avalex rapport was ��n grote aanfluiting"
"... Nu had ik mijn vragen al schriftelijk aan Deloitte gestuurd, in het kader van effici�nt vergaderen. Maar De Groot had er geen trek in om lastige vragen te beantwoorden. Heel omslachtig ging deze vinkenzetter uitleggen wat forensic betekende. Alsof hij voor een kleuterklasje zat. Deels klopt dat ook wel. Het klasje van voorzitster Lea van der Hoek."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit
webpagina verwijderd door Leefbaar, zie:
Politiek Delft - webcolumn Jan Peter de Wit Leefbaar Delft


| woensdag | 13 juni 2012 | 22:07 | *

'Westvest Delft tram piept niet bij regen'


'reactie gjwvstrln: ... dus piepen ze ook niet als rails en onderstellen van de trams met sproeiertjes worden natgehouden, net zoals op het eindpunt van lijn 11 in Scheveningen.'

"D66 ontvangt meldingen van omwonenden bij het station"
" dat ondanks (of dankzij?) tramwerkzaamheden het tramgepiep teruggekeerd is. Het geluid is hoger en luider, en aanwezig bij iedere passerende tram, niet meer bij slechts een deel. De overlast is onverminderd groot, gezien het aantal trams dat per dag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat voorbij komt.
Graag horen wij van wethouder Junius (red. betreft OBS project dus Lucas Vokurka D66)
1) of dit teruggekeerde probleem bekend is bij de gemeente en bij de aannemer
2) wat er aan gaat gebeuren, en op welke termijn
3) of en hoe zij hierover communiceert met de omwonenden van de voorzijde van het station.
Met vriendelijke groet,
Laura Wytema"


| woensdag | 13 juni 2012 | 21:55 |

'Van Veen: Extra schrijnend was dat buslijn 82 diverse verzorgingstehuizen aandoet; de zwakkeren in de samenleving leken zo de dupe te worden van de bezuiniging op OV.'

"Buslijn 82 blijft behouden"
"CDA-wethouder Mil�ne Junius heeft ervoor gezorgd dat buslijn 82 in Delft blijft rijden. Hiermee wordt voldaan aan de vragen van de CDA Delft fractie, die samen met de Groenlinks-fractie en de SP-fractie aan de bel trok over het mogelijk verdwijnen van deze buslijn."
cda.nl/Delft - Dick van Veen


| woensdag | 13 juni 2012 | 19:34 |

'STADSKRANTDELFT'

delft sk_20120613_bas_verkerk_uitreiken_nederlanderschap.jpg
Burgemeester Bas Verkerk reikt aan 40 personen het Nederlanderschap uit.

"StadskrantDelft 13 juni 2012"
delft.nl


| woensdag | 13 juni 2012 | 13:19 |

'ZEER INTEGERE BESTUURDERS IN DELFT'
"Spies grijpt in. De Delftse praktijken komen ten einde. Lees de opvattingen van de Delftse wethouder-sociale zaken GroenLinks en ex-voorzitter van de Wethoudersvereniging Saskia Bolten. Bolten wordt binnenkort burgemeester van Steenbergen. In Delft kregen de aftredende wethouders van Bas Verkerk als extraatje ook nog een ruime studiekostenvergoeding om de slagingskansen bij het solliciteren te vergroten."
harrie fruyt van hertog


delft saskia_bolten_20120116_foto_moshe_amsalem.jpg
Saskia Bolten oefent alvast voor burgemeester, 'een echt vak' zegt ze.

Over de kaderstellende rol van de gemeenteraad | Afstudeerscriptie Bestuurskunde | Erasmus Universiteit Rotterdam | Saskia Bolten | 24 juni 2005
De baas de baas?

"Wachtgeldregeling gefaseerd invoeren"
"... De wethoudersvereniging heeft echt wel oog te hebben voor de veranderende wet- en regelgeving op arbeidsrechtelijk vlak, maar Roerig stelt tegelijkertijd dat 'politici geen gewone werknemers zijn. Ze hebben geen ontslagbescherming en kunnen van de ene op de andere dag op straat staan. Daar wordt onvoldoende rekening mee gehouden.'"
binnenlandsbestuur.nl -Yolanda de Koster


| woensdag | 13 juni 2012 | 10:15 |

'Van Baarle: de bewoners in de Buitenhof ... zouden vaker incidenten moeten melden ... wees op de mogelijkheid om dat anoniem te doen.'

delft cie_bld_20120612_david_van_baarle.jpg
Commissaris Politie Haaglanden David van Baarle in de commissie BLD 12 juni 2012.

"Brede steun voor wijkaanpak Buitenhof"
"... De Delftse politiechef David van Baarle maakte de commissie duidelijk dat het niet alleen gaat om repressief optreden van de politie. In navolging van de commissie benadrukte ook de politiecommandant dat de problemen met jongeren alleen via een integrale aanpak tot verbetering kan leiden. Volgens de cijfers van de politie telt de Buitenhof 72 criminele jongeren en 56 jeugdigen die overlast veroorzaken. Van de jongeren die bij de politieactie werden opgepakt zitten er nog 27 vast."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| woensdag | 13 juni 2012 | 08:20 |

'Stoelinga: Wij moeten geen Griekse en Italiaanse toestanden krijgen, waarin corruptie alle gelegenheid krijgt.'

delft kalverbos_lepelbrug_woonboot_cabrio_20050324_164512_a.jpg
Delft, Kalverbos. Woonboot Cabrio op weg naar nieuwe ligplaats.

"Ik ben blij met het onderzoek naar Bas Verkerk"
"maar we zijn er nog lang niet ... Er komt dan toch eindelijk een onderzoek naar de rol die Bas Verkerk speelt in de Gondelaffaire. Hij heeft er uiteindelijk zelf om verzocht en daar ben ik blij mee."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


| woensdag | 13 juni 2012 | 07:56 |

'Stoelinga: En ondertussen glijdt Delft, onder het bewind van Bas Verkerk, af naar de afgrond.'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2647
'Liberale lampenkap'.

"Mijn Prinsenstad verdient veel, heel veel beter"
"In onze geschiedenis ligt de toekomst verborgen. Delft mag zich, als Prinsenstad, verheugen in een bij vlagen roerige, maar ook mooie geschiedenis. Delft was een belangrijke stad, de stad waar het gebeurde in de tijd van de reformatie."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


| woensdag | 13 juni 2012 | 00:26 |

'Gaal: Bloedzuigers zijn het, en uiteindelijk moeten gewone burgers bloeden voor al die dure ambtelijke plannenmakertjes'

"Als zij konden rekenen, kwam alles voor elkaar......."
"Hoewel je zo je vraagtekens kunt hebben of we in Delft er wel verstandig aan doen of wij bijvoorbeeld wel in het bedrijvenschap Harnaschpolder moeten blijven deelnemen, kunnen we dit soort plannenmakerij verder wel vergeten lijkt me."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| dinsdag | 12 juni 2012 | 01:28 | *

'DECLARATIES VERKERK MOETEN OP INTERNET'
"Spies grijpt in. Bas betaalde ruim € 95.000,00 voor zijn 'vervoersarrangement' dat geheim moet blijven om veiligheidsredenen zegt hij. Zie beantwoording schriftelijke vragen van Leefbaar Delft waar Bas het verdomde de vragen naar behoren te beantwoorden. Uitgaven van gemeenschapsgeld moet je gewoon verantwoorden en moet je niet bekonkelen in het overleg met de coalitie-fractievoorzitters die altijd alles slikken in Delft."
harrie fruyt van hertog


delft dienstwagen_bas_verkerk_arie_van_der_veen_audi_03lbr3.jpg
Delft. Dienstwagen met chauffeur van burgemeester Bas Verkerk.

"Onkosten bewindspersonen en topambtenaren op internet"
"Alle onkosten van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren komen op internet. Ook de achterliggende documenten als facturen, bonnen, declaratieformulieren worden gepubliceerd. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. Het gaat onder andere om reis- en verblijfkosten in binnen- en buitenland, vakliteratuur, ict-voorzieningen aan huis en restaurantkosten."
rijksoverheid.nl


| dinsdag | 12 juni 2012 | 01:06 | *

'De Wit: Eigenlijk grote onzin dat het weer een geheime vergadering is daar het rapport openbaar is.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/deloitte_forensic_avalex.jpg

"Besloten bespreking over uitgelekt Avalex forensic rapport"
"Dinsdag 12 juni vindt van 19.00 - 20.00 uur de besloten toelichting van Deloitte plaats over het vertrouwelijke onderzoeksrapport Avalex. Het was mogelijk om van te voren vragen in te brengen. Dit zijn mijn vragen die ik aan Deloitte gestuurd heb."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| dinsdag | 12 juni 2012 | 00:45 |

'GRAS!'

delft http://www.ateliergras.nl/images/projecten/5/eethuis_01_atelierGRAS%20(Small).jpg

"Architectuur en voedsel"
"[14 juni 2012] LET OP! is op DONDERDAG! door Arjan de Groot, Chantal Vos, Sander Lap lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 tijd: 20.30 uur
Als opmaat voor de Dag van de Architectuur (23 en 24 juni) met het thema 'Architectuur en Voedsel' zijn er lezingen over dit thema."
delftdesign.nl


| dinsdag | 12 juni 2012 | 00:36 |

'Gaal: Lucas Vokurka. Jij die als jong raadslid toch wel even voor zoete koek aannam, dat de Delftse Spoorzone, wel even een 70 miljoen winst ging genereren.'

"Amsterdam verlaagt grondprijs om meer woningen te krijgen!!!"
"Ik ben nu wel benieuwd of we in de Delftse Harnaschpolder, het volle pond (700 euro de m2), proberen te blijven vangen, of dat we over een tijdje ook "gedwongen" worden de grond in de "aanbieding" te doen. Je zult maar eigenaar zijn van een nog lege kavel.... Of gaan we als Delft toch ons verlies nemen?"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| maandag | 11 juni 2012 | 23:56 |

'Hamelink: Je hoort van de mensen dat ze echt afhankelijk zijn van die bus.'

delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/BewonersSchuilenInBushokje.jpg

"Bewoners laten zien dat buslijn 82 belangrijk is."
"Zaterdag hebben tientallen bewoners de moeite genomen om in de regen te gaan staan voor buslijn 82. De SP had aangekondigd de bushokjes schoon te gaan maken samen met de bewoners, maar slechts een paar enthousiastelingen trotseerden de regen om met spons en zeem de ramen te lijf te gaan."
delft.sp.nl


| maandag | 11 juni 2012 | 23:11 |

'Van der Wedden: Inmiddels is er namelijk een situatie ontstaan waarbij steeds meer huishoudens vrijstelling krijgen van de waterschapsbelastingen.'

"AWP: waterschapsbelasting op basis van solidariteit"
"... Op dit moment kunnen inwoners van Delfland, die minder dan de bijstandsnorm verdienen, kwijtschelding van de waterschapsbelastingen aanvragen. De AWP Delfland vindt het principieel onjuist om inkomenspolitiek te bedrijven via de waterschapsbelastingen, dat is de verantwoordelijkheid van de 2e Kamer via de Inkomstenbelasting. De AWP Delfland pleit er daarom voor om net als voor 2007 alleen kwijtschelding van de waterschapsbelasting te verlenen aan inwoners, die minder verdienen dan 90% van de bijstandsnorm. Zo blijft er een vangnet voor de groep die �cht geen middelen van bestaan heeft."
guidovanderwedden.ning.com - Guido van der Wedden


| maandag | 11 juni 2012 | 17:15 |

'UPDATE DOSSIER GONDELAFFAIRE'
harrie fruyt van hertog


delft gondel_2004-08-16 _17-19-52_gondel_2.jpg
Delft. Op 16 augustus 2004 maakt de Haagse VVD-wethouder Bas Verkerk
een gezellig gondeltochtje door de Oude Delft.

"Leefbaar Delft - Webcolumns 2005"
Leefbaar Delft - Webcolumns 2005


| maandag | 11 juni 2012 | 03:48 |


"Zuidpoort in het nieuws: 'Strijd om enorme lamp'"
"Uit het AD van zaterdag 10 juni 2012"
zuidpoort.org


| zondag | 10 juni 2012 | 23:48 |

'Damen: Er hangen consequenties aan. Ook al komt eruit dat de burgemeester niet integer gehandeld zou hebben, wat ik overigens niet verwacht'

"Fractievoorzitters stemmen in met integriteitsonderzoek naar burgemeester Bas Verkerk"
"... Ook Ernst Damen vreest dat bij een bepaalde uitslag van het onderzoek de kous nog niet af is. 'Ik hoop dat iedereen zich bij de uitslag, ongeacht hoe die zal zijn, neerlegt. Dat zou de raadsleden ook sieren, maar ik vrees dat het uiteindelijk nog weleens anders kan lopen.'"
delftopzondag.nl - Alphons de Wit


| zondag | 10 juni 2012 | 22:53 |

'De Wit: PvdA Ernst Damen ... deze patjepee�r die ��n keer in de vier jaar iets publiceert.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/gondelarchief_delft.jpg

"Gemeentelijk Gondelarchief laat Leefbaar context weg"
"In het onlangs geplaatste Gondelarchief op de gemeentelijke website hier ontbreekt het belangrijkste. Namelijk de toen op de Leefbaar Delft website geplaatste columns. De hele Gondelaffaire begon met een Leefbaar webcolumn van Martin Stoelinga."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zondag | 10 juni 2012 | 18:35 | *

'De SP moet nog wat groeien en dan samen met de VVD de regering in.' hfvh

delft logo_sp_2012.jpg                 delft logo_vvd_2012.jpg                 STAND: 32 + 26 = 58 zetels

delft peil_nl_maurice_de_hond_20120610.jpg

peil.nl - Maurice de Hond


| zondag | 10 juni 2012 | 11:05 |

'FIETSPARKEERVAK ZONDER TULIPS OF NIETJES'
hfvh


delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/06/flexparking-2-266x200.jpg delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/06/flexparking-150x200.jpg

"Flex parkeren: gedeeld gebruik parkeerplaats auto en fiets"
"Het experiment met Flex parkeren in Kopenhagen lijkt goed uit te pakken. Waar 's avonds auto's staan, parkeren overdag fietsers. Kopenhagen startte vorig jaar met de proef, waarbij een aantal parkeerplaatsen werd voorzien van een blauwe markering en een bord dat duidelijk maakt dat de plek overdag voor de fietsers is en 's avonds en 's nachts voor auto's."
verkeersnet.nl


| zondag | 10 juni 2012 | 02:28 | CITATEN | *


delft rotterdam_centraal_20120509_151501.jpg
Rotterdam Centraal.

'Werkbezoek Rotterdam raad op 31 aug. 2012'
Ik zal niet deelnemen aan het werkbezoek, ik ga met echte vrienden, ik ben uitgenodigd door Dhr.Jules Deelder en Harry Fruit Hertog echte Rotterdammers!!! om de stad te bezoeken, en betaal deze uitjes liever zelf.
Martin Stoelinga


delft jan_peter_de_wit_vrachtwagen.jpg

'Werkbezoek Rotterdam raad op 31 aug. 2012'
ik zit lekker in rodos als ik dan nog met euroos ken betalen, en de moffen hadden heel rrrottedam voorgoed moeten platbombarderen want dan was ik verlost van die grote fruitlul en mijn pleuris werk
Jan Peter de Wit


| zondag | 10 juni 2012 | 01:18 |

'Vermomd als handhavers Stadstoezicht fietsen jatten'

delft http://static3.parool.nl/static/photo/2012/16/9/9/20120609091701/media_xl_1232679.jpg

parool.nl - Tirza de Fockert


| zondag | 10 juni 2012 | 00:05 |

'Stoop: Wij wensen mevrouw Klooster en haar team veel succes toe en willen graag met haar meedenken.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/06/juni20122-003-800x600.jpg

"Aandacht voor jeugdbeleid"
"... Jammer dat andere lokale (vooral oppositiepartijen) niet aanwezig waren.
... Ik bracht in dat het erop lijkt dat het werk van alle organisaties, die zich bezig houden met de problematiek van jongeren, meer met 'hun eigen handel' bezig houden dan met de jongeren zelf."
stadsbelangendelft.nl - Bram Stoop


| zaterdag | 9 juni 2012 | 22:41 |

'De Wit: Ze zijn hier de totaal versleten Haagse tramstellen aan het oprijden.'"Maatregelen tegen piepende trams werken totaal niet"
"... Bij regen piepen de trams niet. De oplossing moet in die richting gezocht worden. Waarom dat zo lang moet duren snap ik niet?"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 9 juni 2012 | 17:45 |

'Gaal: Ja, ze zijn hier lekker bezig'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2647

"MADE IN CHINA ?...................."
"... Hier in Delft geeft de raad en B&W liever geld uit aan een staande schemerlamp, made in china, en een nieuw te bouwen stadskantoor dat miljoenen gaat verslinden en waarvan we moeten afwachten of het nog wat op gaat leveren."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| zaterdag | 9 juni 2012 | 12:23 |

'Gaal: samenwerken i.p.v. concurreren'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2646

"Museum Het Prinsenhof wil publiekstrekker maken van Delfts Blauw"
"Museum Het Prinsenhof gaat Delfts Blauw de komende jaren een prominente plek geven in het museumprogramma. Met Delfts Blauw en Willem van Oranje heeft het museum twee krachtige thema's in handen -typisch Delfts en typisch Nederlands- waarmee het een nieuwe weg wil inslaan."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| zaterdag | 9 juni 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'The Platters - Great Pretender'
delft the_platters_great_pretender.jpg

| vrijdag | 8 juni 2012 | 22:36 |

'EIGENBELANG BOVEN ALGEMEEN BELANG'
"Gisteravond werd er onder andere ingesproken door de dames Astrid Keers en Janny van der Jagt-Toet over het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad. De dames wonen in de binnenstad en komen hun eigen belang behartigen namens Delfia Batavorum. Ze bewaken op hun manier het stadsschoon voor behoud zeggen ze. Weg met de terrasboten en geen stoelen en tafeltjes langs de gracht. Ook zouden de fietsen weg moeten. Ik ben ook lid van Defia Batavorum maar vind juist het tegendeel. Binnen tien jaar is dertig procent van het winkelaanbod verdwenen en met extra horeca kan Delft overleven is mijn mening."
harrie fruyt van hertog


delft binnenwatersloot_000_terrasboot_2007_07_12_13h40_14_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot.

"Voorontwerpbestemmingsplan binnenstad"
"... Het loslaten van het slecht werkende Functie Limitering Systeem kan in de nieuwe situatie betekenen dat er in alle panden op de Markt horecazaken kunnen komen. Is dat wenselijk?"
delft.groenlinks.nl - Fleur Norbruis


| vrijdag | 8 juni 2012 | 23:13 |


"CDA spreekt op Proteus' lustrumsymposium"
cda.nl/Delft - Dominique Joskin


| vrijdag | 8 juni 2012 | 18:24 | CITATEN | *


delft sint_agathaplein_000_20060406_1946_a.jpg
Delft, Sint Agathaplein met rechts museum Nusantara.

'Erfgoed Delft sluit Museum Nusantara'
"Het stadskantoor is toch veel belangrijker!!!! dan al die cultuur? waaraan de gemeente niets doet voor promotie, Nusantara ook weg Houd Delft nog wat over. Techniek museum weg Serpo weg, Wie wat is de volgende ik hoop Bas Verkerk in Bij het aantreden 2005 met Bas Verkerk stond Delft nog op een keurige 11 resp. 8 plaats de Stad om fijn in te wonen, nu anno 2012 gedaald op de ladder van aantrekkelijke gemeentes, 24 plaats woon aantrekkelijkheid en 18 e plaats sociaal economische index. Bedankt heren en dames van B&W Kopen jullie liever Chinese kunst????"
Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft


delft martin_stoelinga_kleuterbijbel_20100212_a.jpg

'ONBENUL AAD MEULEMAN STADSBELANGEN'
"Aad Meuleman zegt dat ik voor ingenomen ben, Deze onbenul weet toch als geen ander , als je een beetje gondeldossier kennis heb, je alleen maar de conclusie kan trekken.
<< Wegwezen Bas.>>
En anders moet Aad zijn commissielid Bram Stoop even raad plegen, die heeft in ieder geval een andere visie. Ik heb deze visie op papier van Bram, het was zijn afscheidsbrief aan mijzelf."
Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft

'BAS VERKERK OPSTAPPEN OF OP NON ACTIEF'
"Ik heb jos opgedragen om uit te spreken, Dat Bas Verkerk moet opstappen of op non actief te zetten zolang het onderzoek voorduurt, Zeven jaar gezwegen,"
groet Martin


| vrijdag | 8 juni 2012 | 17:32 |

'Huijpen: Ondertussen vragen we ons allemaal af hoe dit heeft kunnen gebeuren.'

delft alexander_pechtold_peter_smit_bop_20060222_2032_a.jpg
Alexander Pechtold begroet Peter Smit van BOP.

"D66 blij met snelle �n zorgvuldige bespreking van financi�le problemen GGD"
"De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er ernstige en acute financi�le problemen zijn bij de GGD Zuid-Holland West (ZHW). De fractie van D66 maakt zich hier zorgen over. Op dit moment voert PricewaterhouseCoopers (PWC) een onderzoek uit naar de ontstane situatie."
d66delft.nl - Kim Huijpen


| vrijdag | 8 juni 2012 | 10:42 |

'Guldemond: Het huidige bestemmingsplan is redelijk star en beschermend'

delft markt_049_otelli_2010_07_23_18_59_50.jpg
Delft, Markt 49.
Start van Otelli.

"Zorgen om tuinen en horeca in de binnenstad"
"Het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad zorgde donderdag 7 juni voor een uitvoerig debat in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte."
ris.delft.nl


| vrijdag | 8 juni 2012 | 09:10 |

'omgevingsvergunning afgewezen'

Wan Liya - The National Treasure, 2011
Wan Liya - The National Treasure, 2011

"plaatsen van kunstobject"
Soort bekendmaking omgevingsvergunning
Status afgewezen
Locatie (postcodes) 2611BP
Publicatiedatum 06-06-2012
Vervaldatum 01-08-2012
delft.nl

21 mei 2012:
VERKERK CHINESE KUNST KENNER?


| vrijdag | 8 juni 2012 | 08:31 |

'SP Amsterdam: Zo kan de vergoeding voor de raadsleden worden gehalveerd'

delft http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Cache/2012/1/120124145232.SP.shrinkcentercrop.586x180.jpg

"Hogere ambtenaren de klos bij SP"
"... Paar tientjes Het voorstel behelst een salarisverhoging van 2 procent voor ambtenaren tot en met schaal 8 (ongeveer 1750 netto per maand). Ambtenaren met een inkomen vanaf 3.000 euro netto (4.600 bruto) per maand moeten hiervoor 1 procent inleveren. Voor alle ambtenaren daartussen geldt de nullijn. Ivens: 'Die paar tientjes kunnen voor de laagste inkomens net dat verschil maken terwijl anderen er amper iets van merken.'"
binnenlandsbestuur.nl - Hans Bekkers


| vrijdag | 8 juni 2012 | 07:48 |

'Keers: Gezien de gevolgde procedure heeft het geen zin om nog nader inhoudelijk op de nota zienswijzen in te gaan.'

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/IMG_8890.JPG
Links Astrid Keers en Janny van der Jagt-Toet, insprekers namens Delfia Batavorum.

"Bestemmingsplan Nieuwelaan 178 vastgesteld"
"... De commissie behoud stadsschoon vraag met klem de burgers bij de andere kanslocaties in de binnenstad al in het stadium van randvoorwaarden en vooroverleg welstand in te schakelen, dat betekent dus ook dat de agenda en de verslagen van welstand op internet moeten staan, hetgeen op dit moment niet het geval is!"
zuidpoort.org


| donderdag | 7 juni 2012 | 22:27 |


delft http://www.leefbaar-delft.nl/telegraaf_verkerk_onderzocht.jpg

"Telegraaf: Rol Verkerk onderzocht"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| donderdag | 7 juni 2012 | 20:25 |

'Van Rossum: De kans is nu erg groot dat de bus blijft, maar we zijn er nog niet.'

delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/FO_20120228_Buslijn_82_nieuw.jpg

"Bushokjes lijn 82 opgepoetst"
"De Delftse SP zal komende zaterdag samen met bewoners van de Buitenhof de bushokjes van lijn 82 'opknappen' en schoonmaken. De actie is bedoeld om een laatste keer aandacht te vragen voor het belang van de bus, die volgend jaar uit de dienstregeling zou verdwijnen."
delft.sp.nl - Lieke van Rossum


| donderdag | 7 juni 2012 | 19:12 |


delft http://www.delft.nl/dsresource?objectid=default:101893&versionid=

"Op zoek naar Fietsparkeren2.0"
"Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn straks bij de stations nodig? Hoeveel ruimte kost dat? En: hoe gaan we dat in elkaar passen? Partijen zijn met elkaar op zoek naar innovatieve oplossingen."
delft.nl - Gemeente Delft


| donderdag | 7 juni 2012 | 16:57 |

'Bolten: Mijn vader was burgemeester ... later ontdekte ik dat het ook een echt vak was.'

"Saskia Bolten wil ook in Noord-Brabant een bruggenbouwer zijn"
"Na veertien jaar lokale politiek in de Prinsenstad zit het er bijna op voor Saskia Bolten, vroeger raadslid, nu namens GroenLinks wethouder participatie, milieu en duurzame ontwikkeling. In Steenbergen mag ze zich op 1 juli tooien met de ambtsketen."
deweekkrant.nl - Jesse Budding


| donderdag | 7 juni 2012 | 13:52 |

'Stoelinga: Inderdaad gingen deze twee onbenullen af als een gieter.'

delft ernst_damen_20111025_beschouwingen_b.jpg delft aad_meuleman_20120223_raadsvergadering_motie_integriteitsonderzoek_a.jpg
Ernst Damen PvdA en Aad Meuleman Stadsbelangen.

"ERNST DAMEN, PVDA EN AAD MEULEMAN, STADSBELANGEN,
DE BESTE VRIENDJES IN DE KLAS VAN BAS VERKERK."

"Inderdaad gingen deze twee onbenullen, af als een gieter. Aad Meuleman-Stadsbelangen, merkte op aan de heer Fransen commissaris der Koningin, dat hij ook een onderzoek wil naar de integriteit van raadsleden. Daar zou ik het zeker mee eens zijn wanneer dit om een evenzo echt gedegen onderzoek gaat. De heer Fransen merkte dan ook terecht op dat het nu over Burgemeester van Delft, Bas verkerk gaat en dat raadsleden het maar onder elkaar moeten uitvechten. Meneer Meuleman kreeg behoorlijke rode oortjes na deze keiharde opmerking en ook de andere beide heren van bureau Berenschot, schudden het hoofd. Toch kwam daar weer even de ware aard van Aad naar boven."
Martin Stoelinga - Onafhankelijk Delft


| donderdag | 7 juni 2012 | 12:44 |

'Queen Mary 2 loopt Rotterdam binnen'

delft rotterdam_nieuwe_maas_queen_mary_2_20120607.jpg

rijnmond.nl - RTV Rijnmond


| donderdag | 7 juni 2012 | 11:57 |

'Van den Brink: ... hebben Verkerk en het college van B&W alle democratische principes overboord gegooid ...'

delft oude_delft_000_gondelaffaire_christiaan_balje_bas_verkerk_2004-08-16_17_19_52.jpg
Berenschot onderzoekt de integriteit van Bas Verkerk in de Gondelaffaire.

'GONDELAFFAIRE KRIJGT STAARTJE VOOR BURGEMEESTER DELFT'
ROL VERKERK ONDERRZOCHT
"DELFT, donderdag De positie van de Delftse burgemeester Bas Verkerk hangt aan een zijden draadje, nu er na zeven jaar alsnog een onderzoek wordt ingesteld naar de beruchte Gondelaffaire. Dit stellen goed ingevoerde bronnen rondom het stadhuis."
De Telegraaf - Marieke Ekhart


| donderdag | 7 juni 2012 | 01:45 |

'De Wit: Jammer dat de raad hier altijd zo verkrampt en in zichzelf gekeerd reageert als het over bestuurders gaat.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/bmw_jan_franssen_delft.jpg

"CdK Jan Franssen onderzoekt integriteit Bas Verkerk"
"Gisteravond was CdK Jan Franssen naar onze raadszaal gekomen om te peilen of er genoeg draagvlak was onder de partijen om alsnog een integriteitsonderzoek te doen naar de rol van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| woensdag | 6 juni 2012 | 20:26 |

'Meuleman: Nog voor dat het onderzoek is gestart, heeft Stoelinga zijn conclusie dus al getrokken.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/06/onderzoek1.jpg

"Vooringenomen?"
"... De vraag werd dan ook gesteld aan de fractievoorzitters open te staan voor de uitkomsten van het voorgenomen onderzoek en deze te laten meewegen in de politieke oordeelsvorming. Alle fractievoorzitters evenals de heer Stoelinga, Stoelinga verving de heer van Koppen, stemden hiermee in. Ik was hierover sceptisch en heb dat ook aangegeven. Een dag later blijkt al dat dit terecht was. In een email bericht van 6 juni 2012 stelt Stoelinga dat de uitkomst van het onderzoek zal betekenen dat de heer Verkerk zal moeten vertrekken."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| woensdag | 6 juni 2012 | 16:19 |

'alle fracties: een goede basis om tot een deugdelijk onderzoek te komen.'

"Fractievoorzitters akkoord met integriteitsonderzoek"
"De fracties uit de gemeenteraad zijn gisteren unaniem akkoord gegaan met de opzet voor het onderzoek naar de rol van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


delft cartoon_2007_06_09_ernst_damen_190x250.jpg
Ernst Damen PvdA: Jullie helpen Delft naar de kloten!

Commentaar redactie:
Ernst Damen komt tot inkeer.
Dat heeft even geduurd. Jammer dat de bijeenkomst met Jan Fransen niet openbaar was en bewust wordt weggehouden voor de Delftse kijkers op de Webcast. Eerder adviseerde ik Damen als voorzitter van het werkgroepje Raadsenquete op mijn weblog: Het onderzoek moet opnieuw door een onafhankelijk en extern persoon die alle betrokkenen onder ede hoort. Bas Verkerk deed het onderzoekje in drie dagen, Berenschot doet een gedegen onderzoek in minstens drie maanden.
Weblog - harrie fruyt van hertog


| woensdag | 6 juni 2012 | 12:32 |

'Stoelinga: Ernst Damen van de PvdA, wuift de vermeende corruptie van Balje weg'

delft oude_delft_000_gondelaffaire_christiaan_balje_bas_verkerk_2004-08-16_17_19_52.jpg
Berenschot onderzoekt de integriteit van Bas Verkerk in de Gondelaffaire.

"GROTE OVERWINNING MARTIN STOELINGA, ONAFHANKELIJK DELFT"
"Naar aanleiding van de bijeenkomst door raadsleden in het stadhuis van dinsdag 5 juni 2012, aangaande het onderzoek naar de integriteit van burgemeester Bas Verkerk, kunnen wij van Onafhankelijk Delft, eindelijk de vlag uithangen!
Er is UNANIEM besloten dat het onderzoek doorgang moet vinden."
Martin Stoelinga - Onafhankelijk Delft


| woensdag | 6 juni 2012 | 02:25 |

'WAAR IS DRS KOPPEN ONAFHANKELIJK DELFT?'
"Heeft hij vandaag weer eens dik genoten op kosten van de gemeenschap? Vandaar had hij ook geen tijd om zijn partij OD bij te staan. Met de "Gondelaffaire" wil hij eigenlijk niets meer te maken hebben. Zo blijkt alles tot nu toe en als het anders is dan vernemen we dat graag. Btw het voor jou gratis VNG avondmenu was niet verkeerd toch Jos?"
harrie fruyt van hertog


delft jos_van_koppen_20120606_actieve_spreker.jpg
DRS Koppen. Bij Onafhankelijk Delft zijn ze trots op hun fractievoorzitter. Martin Stoelinga vindt hem een 'hele goeie' omdat hij zo goed kan 'lullen'.

"VNG-JUBLILEUMCONGRES"
"... Feestavond op het Malieveld. Met een korte wandeling bereikt u weer het Malieveld. Verleden, heden en toekomst komen daar op deze avond verrassend samen. Naast een voortreffelijk driegangendiner, verzorgd door de Vereniging van 3-4-5 Sterren Hotels Den Haag en omgeving, wordt u getrakteerd op klassieke muziek van het Residentie Orkest, jong talent van het Koninklijk Conservatorium en een verfrissende coproductie tussen Festival Classique en De Dutch Don't Dance Division. Als klap op de vuurpijl wordt de feestavond afgesloten met een optreden van d� Haagse trots, de de Golden Earring. Kortom, op culinaire en culturele wijze kunt u samen een nieuwe eeuw voor de VNG inluiden!"
vngjaarcongres.nl


| woensdag | 6 juni 2012 | 01:18 |


"CDA Delft onderzoekt met JouwDelft woonbehoefte Delftse jongeren"
"Het CDA Delft onderzoekt samen met de Delftse jongerenraad JouwDelft de woonbehoefte van Delftse jongeren. Dit onderzoek vindt plaats in aanloop naar de bespreking van de Delftse woningmarkt in de gemeenteraad in juni."
cda.nl - David van Dis


| dinsdag | 5 juni 2012 | 23:27 |


"GONDELAFFAIRE BETER TOEGANKELIJK OP DE GEMEENTELIJKE SITE VAN DELFT"
"... Op deze plek vindt u alle bij de Gemeenteraad bekende, offici�le documenten en andere relevante informatiedragers (films). ... Er wordt ook nog een "tijdslijn" toegevoegd om de historie van de Gondelaffaire overzichtelijk te maken."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

'GEMEENTELIJK DOSSIER GONDELAFFAIRE'
"Ik heb het dossier Gondelaffaire van de gemeente nog niet volledig bekeken. Wat mij wel opviel dat in het rijksrecherche rapport de namen van de Delftse ambtenaren zwart zijn gemaakt. Hier het rapport op Politiek Delft
HOME> DOSSIERS> OVERZICHT> PROCESVERBAAL RIJKSRECHERCHE
zonder anonimisering. Iets anders, de films downloaden duurt uren. Waarom staan die niet op een streaming server?"

harrie fruyt van hertog| dinsdag | 5 juni 2012 | 21:00 |

'De SP moet nog wat groeien en dan samen met de VVD de regering in.'
harrie fruyt van hertog


delft logo_sp_2012.jpg                         delft logo_vvd_2012.jpg

"Tweede Kamerverkiezingen 2012/Kandidatenlijst/SP"
"Op 29 mei 2012 werd de conceptlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 voor de SP bekendgemaakt. Cees Huizer vertelde mij dat hij een afspraak had met Emile Roemer voor een plaats op de landelijke kieslijst van de SP, niet dus. Ik zie wel een Delftse op de lijst staan, Lieke van Rossum op plaats 40. Bij de VVD staat Ronald Vuijk op plaats 47."
nl.wikipedia.org - SP

nl.wikipedia.org - VVD


| dinsdag | 5 juni 2012 | 13:25 | *

'ORANJE AFGEREISD NAAR KRAKOW'

delft krakow_lakenhal_19750529.jpg
Krakow, 29 mei 1975.
Gisteravond eens even in de vakantiealbums geneusd met vakantiefoto's. Ja hoor, het Polen-album met foto's genomen in mei 1975 met een Rollei 35S. In het toestel een fotorolletje Fujicolor super HG. In Krakow een nachtje in Hotel Francuski ****. Met de auto twee weken Polen in de rondte gereden en een weekje in Gdanksk. Honderd gulden kreeg je 2100 Zloty voor, een maandsalaris toen.
harrie fruyt van hertog


| dinsdag | 5 juni 2012 | 13:01 |

'De Wit: waarom is het eigenlijk besloten? de brief van cdk jan franssen staat gewoon op de lijst ingekomen stukken'

delft oude_delft_000_gondelaffaire_christiaan_balje_bas_verkerk_2004-08-16_17_19_52.jpg
Berenschot onderzoekt de integriteit van Bas Verkerk in de Gondelaffaire.

"Verzoek openbaar gesprek fractievoorzitters met CdK Jan Franssen over integriteitsonderzoek Bas Verkerk"
"... Het gesprek zal een procedureel karakter hebben. Christine Bel (D66) zal het overleg technisch voorzitten. Het overleg zal in beslotenheid plaatsvinden en over de uitkomsten zal de raad worden ge�nformeerd."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| dinsdag | 5 juni 2012 | 12:38 |


"Regiodebat in TOP Delft: naar een innovatieve regio"
"[06 juni 2012] lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur"
delftdesign.nl


| dinsdag | 5 juni 2012 | 12:21 |

'Burgemeester van Delft op'

delft http://www.provada.nl/images/logo_provada.jpg

"Delegatie burgemeesters op PROVADA"
"Op donderdag 7 juni zullen meer dan 20 burgemeesters en wethouders de PROVADA bezoeken. Zij worden rond 10:30 uur ontvangen op de stand van 'Amsterdam Metropolitan Area' ( Hal 11 stand 01). Na een korte toespraak zullen zij hun weg vervolgen naar de stand van OVG/JOIN (Hal 10 stand 18), waar zij een lezing zullen bijwonen over de Nieuwe realiteit bij corporaties, JOIN biedt toekomst voor maatschappelijk vastgoed!"
provada.nl


| dinsdag | 5 juni 2012 | 11:07 |

'De Wit: Rob heeft zijn woord niet gehouden en zweeg daarover.'

delft http://www.cdadelft.nl/files/fractie.jpg

"CDA fractievoorzitter Van Woudenberg treedt ASAP af"
"Ik werd vandaag gebeld door CDA fractievoorzitter Rob van Woudenberg dat hij inderdaad in maart wou aftreden. Dat was niet doorgegaan omdat zijn beoogd opvolger Ineke van Geenen zich ziek gemeld heeft. Dat duurt al twee maanden. Ik had eerst Rob moeten bellen voor ik iets schrijf. Ja dag. Zo werkt dat niet in het openbaar bestuur. Rob had zelf het initiatief moeten nemen en openheid van zaken geven. "
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| maandag | 4 juni 2012 | 18:32 |

'Gaal: Levende standbeelden heb ik in Delft nog niet gezien.'

delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2638

"Delft, de straatmuzikanten en performers ..."
"... Misschien is het een leuk idee om in Delft ook een soort "Straat Idool editie" te organiseren en dan wel door de ondernemers zelf, zodat wanneer het helemaal niet klinkt, zij dit zelf hebben veroorzaakt :)"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| maandag | 4 juni 2012 | 17:54 |


delft http://www.cda.nl/images/header_cda_begin2012.jpg

"Nieuwe website online"
"Zoals u wellicht heeft opgemerkt is de website van het CDA Delft vernieuwd. Alle nieuwsberichten vanaf 21 augustus 2010 zijn reeds overgeplaatst. Voor oudere artikelen kunt u nog altijd terecht op onze oude website."
cda.nl - Dominique Joskin


| maandag | 4 juni 2012 | 02:31 |

'GRATIS PARKEREN OP DE OUDE LANGENDIJK'

delft oude_langendijk_000_duiven_fietsen_20120602_153603_a.jpg
delft oude_langendijk_000_duiven_20120602_153549_a.jpg


| maandag | 4 juni 2012 | 01:17 |

'Princess Tower is ruim 413 meter hoog en telt 107 verdiepingen'

delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/233254.jpg

"Dubai heeft ook hoogste woontoren"
"Na het hoogste gebouw ter wereld heeft Dubai nu ook de allerhoogste woontoren. De door het bureau Adnan Z Saffarini ontworpen Princess Tower is ruim 413 meter hoog en telt 107 verdiepingen, waarvan 101 boven de grond. Dat heeft een woordvoerster van het Guinness Book of Records maandag gezegd. Het record is vorige week goedgekeurd."
architectenweb.nl


| maandag | 4 juni 2012 | 00:58 |


"Dag van de Bouw: Spoorzone Delft"
vvddelft.nl - Willem van Valkenburg

"Eerste publieke openstelling spoortunnel Delft juni 2012"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| maandag | 4 juni 2012 | 00:28 |

'De Wit: De Prez kan financi�le zaken niet aan. Dat is nu wel duidelijk.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/ggd_zuid_holland_west_ab_deprez_delft.jpg

"De GGD Zuid Holland West heeft in 2011 een verlies gemaakt van 2,5 miljoen."
"De Delftse vertegenwoordiger Raimond de Prez laat het volledig afweten in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (hier). Ook in dit dossier lijkt wethouder De Prez niet aan zijn actieve informatieplicht voldaan te hebben. Het verlies moest ik laatst uit de media vernemen. De Prez kan financi�le zaken niet aan. Dat is nu wel duidelijk. Interpellatiedebat moet duidelijkheid gaan brengen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| maandag | 4 juni 2012 | 00:10 |

'De Wit: Rob van Woudenberg en Kolkert hebben hun geloofwaardigheid verloren.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rob_van_woudenberg_delft.jpg

"Gaat het CDA Delft hun voorzittersfuncties nog rouleren?"
"... Als volledige buitenstaander was het niet zo moeilijk om te begrijpen dat er doorlopend ruzie in het CDA bolwerk was. In werkelijkheid hadden het bestuur en de fractie Jeroen van Oort het zwijgen opgelegd en het fractievoorzitterschap ontnomen. Maar zelfs dat mocht niet naar buiten komen. Dus werd er voor de leugen van het roulerend fractievoorzitterschap gekozen. Niks aan de hand."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 2 juni 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'Robin Gibb - Saved By The Bell (1969)'
delft robin_gibb_saved_by_the_bell_1969.jpg

| vrijdag | 1 juni 2012 | 23:10 |

'DOSSIER GONDELAFFAIRE'

delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"NIEUWE AANVULLING:"
"20120601 Gemeenteraad Gemeentelijk Dossier Gondelaffaire"
Gondelaffaire overzicht publicaties


| vrijdag | 1 juni 2012 | 19:19 |

'Kolkert: Een aantal leden zonder mailadres krijgt van het bestuur een papieren versie in de postbus.'

"Tweede Kamerverkiezingen 2012; het CDA concept-verkiezingsprogramma 2012-2017"
"Sinds hedenochtend is het, ten behoeve van de komende Tweede Kamerverkiezingen opgestelde CDA concept-verkiezingsprogramma 2012-2017 "Iedereen", beschikbaar voor de leden."
cdadelft.nl - Hans Kolkert


| vrijdag | 1 juni 2012 | 00:09 |

'Zuidpoort: Er wordt nauwelijks 'bewogen' in de beweegtuin en ook de knullige uitvoering laat te wensen over.'

delft kruisstraat_000_beweegtuin_20110418_175552_a.jpg
Delft. Bewegen in de van asbest gesaneerde beweegtuin aan de Kruisstraat.
Aankomend wethouder Stephan Brandligt gaat verder met zijn GroenLinkse hobby en pompt straks nog wat geld in de beweegtuin?

"Nieuwe idee�n voor beweegtuin: goed plan?"
"In de Delft op Zondag van 27 mei j.l. is een bericht gepubliceerd over spectaculaire nieuwe idee�n en plannen van een TU initiatief voor de beweegtuin aan de Kruisstraat. Wethouder Lucas Vokurka en aanstaand wethouder �n initiator van de Beweegtuin Stephan Brandligt tonen zich erg positief over de plannen."
zuidpoort.org - Belangenvereniging Zuidpoort


>> | ARCHIEF | POLITIEKDELFT.NL |

Valid HTML 4.01 Transitional