PolitiekDelft.nl


| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading

| donderdag | 31 mei 2012 | 23:10 |

'Velthoven: De parcycle ... gaat deze maand van start in stads- en zakencentra van Delft ... '

delft http://www.ttm.nl/wosimages/8892_333.jpg

"DHL zet meer bakfietsen in"
"DHL gaat de CO2-uitstoot door haar distributiewerk nog meer te lijf door in stedelijke gebieden bestelwagens te vervangen door fietskoeriers. Recent hebben negen bestelwagens plaatsgemaakt voor een moderne bakfiets. "
ttm.nl - Arjan Velthoven


| donderdag | 31 mei 2012 | 22:58 |

'v.d. Gracht: De vijftigduizend euro die was bestemd om de fietsendiefstal te verminderen, wordt ingetrokken.'

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/fietsenstalling-180x134.png

"Burgerlijke gehoorzaamheid"
"... Van alle Delftse vergrijpen gaat een kwart over fietsendiefstal! Omvang: meer dan twaalfhonderd keer is er afgelopen jaar aangifte gedaan. En dat is een topje van de ijsberg, want ja, wie doet er nog aangifte? Ooit van iemand gehoord dat dat heeft geleid tot een hereniging met het betreffende stalen ros? Oplossingstip van onze burgemeester: laten we als burgers afspreken dat we geen fietsen meer stelen ..."
delftblog.nl - Volder van der Gracht


| donderdag | 31 mei 2012 | 22:44 |

'Gooijer: Fietsendiefstal is heel vervelend, maar burgers hebben zelf een verantwoordelijkheid'

"Kadernota vastgesteld"
"... Een van de weinige concrete maatregelen die wel werd aangekondigd leverde ook direct forse discussie op: het extra budget (€50.000) voor de aanpak van fietsendiefstal wilde het college wegbezuinigen. In de commissiebehandeling waren we vrijwel de enige fractie die begrip had voor deze maatregel. Wellicht behoeft dat uitleg: dat standpunt heeft te maken met de visie op overheidstaken die, wat onze fractie betreft, ten grondslag moet liggen aan elke bezuiniging."
christenunie.nl - Jo�lle Gooijer - Medema


| donderdag | 31 mei 2012 | 15:41 |

'Gaal: De zebra is, zoals wij allemaal weten, zwart wit... maar het paaltje ook! Gevolg ...: al 5 ongelukken met mensen op de fiets ...'

delft kristalweg_000_paaltje.jpg

"Hoe gek kan het worden aan de Kristalweg?"
"Gisteren stond de brandweer aan de Kristalweg in Delft een pas geplaatst paaltje los te schroeven omdat zij er anders niet door konden!!!"
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal


| woensdag | 30 mei 2012 | 11:54 |


"Besturen willen verder met Metropoolregio"
"De besturen van Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Den Haag willen verder met de Metropoolvorming. Ook nu politiek nog geen duidelijkheid is over de WGR-plus en de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer."
mrdh.nl


| woensdag | 30 mei 2012 | 09:20 |

'RAAD ONGECENSUREERD IN BEELD, HULDE!'

delft markt_087_stadhuis_sk_20120530.jpg

"Raad over Kaderbrief"
"Op 24 mei heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2012 vastgesteld. Daarin stelt het college een extra bezuiniging van € 10 miljoen voor, bovenop de eerder vastgestelde bezuiniging van € 34,6 miljoen."
StadskrantDelft - Raad over Kaderbrief


| woensdag | 30 mei 2012 | 01:12 | *

'Peter Floor: resultaten van 2010 en 2011 een bewuste keuze uit de zomer van 2011 van het dagelijks bestuur van Avalex zijn.'

delft http://www.delftopzondag.nl/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Avalex.JPG

"Vuilnishoop binnen afvalverwerker Avalex lijkt zich alleen maar hoger en hoger op te stapelen"
"... Verschillende lokale politici stellen op hun websites vraagtekens bij de bekwaamheid van het dagelijks bestuur, in het bijzonder bij die van voorzitter en Delftse wethouder Raimond de Prez. CDA-dissident Jeroen van Oort laat weten dat de wethouder 'zich met open ogen in de maling heeft laten nemen', Leefbaar Delft-fractievoorzitter Jan Peter de Wit spreekt op zijn weblog zelfs van 'een nieuwe Gondelaffaire in wording' en Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft noemt De Prez een 'blijkbaar slappe PvdA-bestuurder die als een beginneling een rad voor de ogen gedraaid werd'."
delftopzondag.nl - Alphons de Wit


| woensdag | 30 mei 2012 | 00:38 |


"Nieuwsbrief voor Olofsbuurt en Westerkwartier, nummer 40, mei 2012"
bvowd.nl - Arthur van Adrichem


| woensdag | 30 mei 2012 | 00:14 |

'Halsema: weinig mensen "betalen om verder te moeten lopen", waar bewaakt betaald fietsparkeren vaak op neerkomt.'

"Gratis bestaat niet, slim budget besteden wel"
"... Omdat fietsen sporadisch uit bewaakte stallingen worden gestolen, kunnen de totale kosten voor de gemeenschap wel eens lager uitvallen dan bij een stallingtarief van 0,50 euro. Dit is het geval als er op handhavingskosten (politie etc) meer bespaard wordt dan de inkomstenderving."
d66delft.nl - Huub Halsema


| dinsdag | 29 mei 2012 | 20:45 |

'Stoelinga: Het is dat ik het toch nog steeds zo goed naar mijn zin heb in mijn eigen Delft'

delft martin_stoelinga_20120529_schaakklokken.jpg
Martin Stoelinga luidt de klokken in de gemeenteraad.

"Sharia"
"Ik begeef me dagelijks met regelmaat op het Wereld Wijde Web om op de hoogte te blijven van het nieuws en om de nodige ergernis op te doen. Ik weet, het is niet best voor de bloeddruk, maar het houdt je wel scherp."
Martin Stoelinga - Onafhankelijk Delft


| dinsdag | 29 mei 2012 | 18:30 |

'Van Woudenberg: Het is de verbinding van mensen die wij als CDA zo belangrijk vinden'

"Gemeenteraad stelt kaderbrief 2012 vast"
"... Wanneer de overheid minder kan faciliteren biedt dit kansen om ruimte te geven aan mensen zelf. Zij kunnen de verbinding met elkaar op zoeken, elkaar helpen en stimuleren. Dit wordt niet opgelegd van bovenaf."
cdadelft.nl - Rob van Woudenberg


| dinsdag | 29 mei 2012 | 13:46 | *

'COR MELCHERS - NAIEVE SCHILDERIJEN'

delft markt_000_cor_melchers_20120528_153930_a.jpg
Delft, Markt.

delft vrouwenregt_000_cor_melchers_20120529.jpg
Delft, Vrouwenregt, schilderij Cor Melchers.

"Biografie"
"De Huissense kunstschilder Cor Melchers is al enige jaren actief als schilder van naieve en expressionistische schilderijen. Zijn stijl is opvallend vrolijk en bont van kleur. Het laat ook de alledaagse en gewone tafrelen zien in een wat geromantiseerde en harmonische omgeving. Schoonheid ligt in oprechte eenvoud en draagt mede bij tot simpel geluk, zo lijkt zijn devies."
cormelchers.nl - Cor Melchers


| dinsdag | 29 mei 2012 | 11:46 | *

'Van Vugt: mogelijkheden te cree�ren dat uitkeringsgerechtigden nuttig werk verrichten'

delft westlandseweg_000_20080911_jpdw.jpg

"PvdA ziet werk als topprioriteit"
"... De PvdA is van mening dat werk de beste manier is om uit armoede te raken. In Delft moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden, maar zeker ook aan werk te helpen. Het aantal mensen zonder baan neemt toe en dat is voor de PvdA niet aanvaardbaar. Iedereen die kan werken, moet ook aan het werk. Als daarbij ondersteuning vanuit de gemeente nodig is, dan moet die ondersteuning er ook zijn."
pvdadelftmiddendelfland.nl - Jessica van Vugt


| dinsdag | 29 mei 2012 | 11:39 |

'D66: zorg dat de publieksbalie goed toegankelijk is'

"D66: laat de publieksbalie leren van de kapper"
"Je haren laten knippen kan tegenwoordig ook 's avonds of thuis. Maar voor een paspoort gelden - uitgezonderd vrijdag - nog altijd ouderwetse kantooruren, en verplicht afreizen naar de Stadswinkel."
d66delft.nl


| dinsdag | 29 mei 2012 | 04:44 | * | - WEEK MUSIC - |
'Delftse toeren TV: Ken je Nico Haak. Jazeker, hier staat zijn manager.'
delft delftse_toeren_tv_harrie_fruyt_van_hertog_martin_stoelinga_mielus_op_markt.jpg

Bron: DelftseToerenTV / NICO HAAK EN DE PANIEKZAAIERS - Het whiskylied

HOME Jimmy Tigges

Tot ziens bij: Muziekcafe MieluS op de Markt.


| dinsdag | 29 mei 2012 | 03:44 |

'Van Oort: Wat er is gekomen is echter slecht visieloos gezwets'

delft westvest_020_030616_verkeerssituatie_a.jpg
Delft. Het VAK gebouw aan de Westvest.

"Verzelfstandiging VAK gestoeld op totaal gebrek aan visie"
"... Beter ware het als de verzelfstandiging uitgesteld zou worden. Dat onze gemeentelijke politici eerst eens een visie over cultuuronderwijs neer zouden leggen. En dan kijken welke organisatievorm daar het beste bij past. Misschien leidt de conclusie dan zelfs wel tot een (management) buy out, of een private cultuurschool die de taken van de VAK overneemt. Tot een handhaving van de huidige situatie of juist de uitvoering van de huidige plannen. Regie nemen betekent niet dat je zelf organiseert, maar dat je duidelijke doelen stelt. Daar heeft de raad in het coalitieakkoord ook om gevraagd."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


| maandag | 28 mei 2012 | 11:30 |

'De Wit: Grootste voorstanders van censuur vooraf waren de fractievoorzitters Ernst Damen (PvdA) en Rob van Woudenberg (CDA).'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/stadskrant_of_pravda_delft.jpg

"Meerderheid fractievoorzitters tegen censuur in Stadskrant"
"Mijn aangedragen stukje van 100 woorden voor de Stadskrant van aanstaande woensdag mag toch geplaatst worden. Praesidium voorzitter Witsenboer (GroenLinks) vond dat ik de gedragscode had overtreden en verzocht de fractievoorzitters om plaatsing in de Stadskrant tegen te houden."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit

"Aangeleverde tekst van Leefbaar Delft aan redactie van de StadsKrant Delft:
"Iedereen is op kosten aan het bezuinigen. Behalve onze burgemeester Bas Verkerk. Die liet zich in 2011 voor €95.000 per taxi vervoeren. De gemeenteraad is niet ge�nformeerd over zijn luxe 'vervoersarrangement'. Verkerk voelt zich niet veilig in Delft. Als Verkerk zich bedreigd waant dan moet hij net als ieder ander de Politie bellen. Je kan je afvragen waarom Verkerk zich niet meer op straat durft te vertonen. Deze kostenpost moet zo snel mogelijk afgelopen zijn. Verkerk ga maar lekker fietsen, dat is goed voor je geestelijke en lichamelijke conditie."

"Gedrag Ernst Damen PvdA, oordeel ook zelf"
"Zie hoe Ernst Damen PvdA, die het allemaal altijd zo goed weet met ZIJN GROTE MUIL zich misdraagt in de afgelopen raadsvergadering van donderdag. Doe ook eens wat aan dat boerse accent man. hfvh."
WEBCAST


| zondag | 27 mei 2012 | 21:58 |

'Van Oort: De verhalen van Thomas Mann zijn nog steeds een les.'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/791cdfa9299fc3bc9d6dcd3691d3425e.jpg

"Invloed van een literatuurlijst"
"Deze weken is het 20 jaar geleden dat ik eindexamen VWO deed. Een van de boeken die ik voor mijn literatuurlijst Duits had gelezen, was 'Dr. Faustus' van Thomas Mann. In mijn tijd moest zo'n boek nog gewoon gelezen worden, tegenwoordig kun je ook een luisterversie bestellen."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


| zondag | 27 mei 2012 | 16:30 |

'Harpe: De VVD-fractie was over het algemeen positief'

"Kadernota: 10 miljoen extra bezuinigen maar niet op verminderen fietsendiefstal"
"... Ook het wegbezuinigingen van het eerder gereserveerde bedrag van € 50.000 voor bestrijding van fietsendiefstal stond ons tegen. Daarom diende de VVD, samen met Stadsbelangen en CDA, een motie in om dit te voorkomen. Na het nodige debat in de raad, onder andere over het gratis maken van fietsenstallingen, werd de motie iets gewijzigd waarna ook de fracties van PvdA, D66, GroenLinks en STIP zich achter de motie konden stellen en deze mee indienden. Bij stemming werd de motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen."
vvddelft.nl - Lennart Harpe


| zondag | 27 mei 2012 | 15:22 | *

'De Wit: wat kritische geluiden uit de oppositie maar de coalitiepartijen zwegen zoals altijd. Ja-Knikkers'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/avalex_chaos.jpg
"Avalex Dagelijks Bestuur voorzitter Raimond De Prez mag van de meerderheid van de raad gewoon doorgaan met het achterhouden van informatie. De Prez heeft hier als wethouder een pretportefeuille met sport en wijkaanpak. Maar ook in de zes Avalex DB vergaderingen per jaar zit hij er voor Jan Lul bij."

"Voorzitter DB Avalex Raimond de Prez (PvdA) zit fout"
"... Het beste is als Avalex geprivatiseerd of verkocht wordt. Het blijft anders zeker aansukkelen met zeven incapabele politieke kapiteins op dit luxe cruiseschip gefinancierd door de burgers. Geldverspilling, machtsspelletjes en vriendjespolitiek zullen aan de orde van de dag blijven."
www.leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zondag | 27 mei 2012 | 14:03 |

'Meuleman: er had best meer publiek mogen zijn.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/polle2-800x465.jpg

"Trots op Polle!"
"... Echte muzikanten die 'ewoon' muziek maken en met heel veel plezier. Geen trucjes of geluiden die meelopen met de nummers, maar life muziek zoals dat hoort. Het oogt allemaal zo simpel, maar op het podium stonden vijf top muzikanten."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| zondag | 27 mei 2012 | 10:32 |

'BOWzuid: er was zwaar vuurwerk onder zijn auto die voor de deur stond gegooid.'

delft http://www.123website.nl/u/i52883403._szw1280h1280_.jpg.jfif

"Het zal je maar gebeuren."
"... Onze voorzitter Peet Traub ondervond dit dus aan den lijve op vrijdag 26 mei om 23.15. Hij stond op het punt zijn buitendeur op het nachtslot te draaien toen hij een klap hoorde die tot aan de Kloosterkade te horen was zo bleek later."
123website.nl/BOWzuid


| zondag | 27 mei 2012 | 10:03 |

'Gemeenteraad: voor maximaal 50.000 euro een nieuw plan van aanpak tegen fietsendiefstal te maken'

"Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2012 vast"
"... De totale bezuinigingsopgave tot 2016 loopt daarmee op naar bijna 45 miljoen euro. Hoe de gemeente de extra bezuiniging precies gaat invullen, wordt bekend wanneer de gemeenteraad in november de programmabegroting voor volgend jaar vaststelt."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| zondag | 27 mei 2012 | 09:53 |

'Witsenboer: doet GroenLinks niet mee aan moties die ook maar de schijn geven dat mensen met een uitkering tweederangsburgers zijn.'

"Vernieuwde kaders voor bestaand sociaal beleid"
"... GroenLinks heeft een drietal overbodige moties van de collega-coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en STIP over het sociaal beleid niet gesteund. In feite dragen deze drie moties het college op om beleid uit te voeren dat al twee jaar met succes wordt uitgevoerd. De door deze meerderheid aangenomen moties doen geen enkel recht aan het bestaande sociaal beleid en zijn een slecht signaal naar de partners in de stad waarmee al uitgebreid wordt samengewerkt."
delft.groenlinks.nl - Ron Witsenboer


| zondag | 27 mei 2012 | 09:43 |

'Bel: aan het werk komen en blijven is de beste manier om uit de armoede te blijven.'

"Aandacht voor uitkeringsgerechtigden in crisistijd"
"... Door goed te kijken naar de vraag uit de markt (bv. in de zorg en techniek) is de kans dat mensen ook daadwerkelijk een baan vinden na zo'n traject groter."
... dat mensen zolang zij in een uitkeringssituatie zitten nuttig werk doen, bv. vrijwilligerswerk in de zorg, zodat zij betrokken blijven en werkervaring opdoen.
... mensen actief wijzen op instanties die bv. gratis goederen verstrekken, zoals de non-food bank.
d66delft.nl - Christine Bel


| zaterdag | 26 mei 2012 | 02:31 | QUOTES / CITATEN | *


delft avalex_vuilniswagen_001.jpg

'AVALEX'
"Geen wonder dat Raimond de Prez het Deloitte rapport geheim houdt. Er zou uit kunnen blijken dat de wethouder in de maling is genomen. Het miljoenenverlies kan Avalex opvangen uit de reserves, dus de burger merkt er niets van, zegt de Prez. Ho eens even, die reserves zijn toch ook gemeenschapsgeld? In het bestuur van een onderneming heb je vakmensen nodig, geen politici, zo blijkt maar weer."
harrie fruyt van hertogdelft oude_delft_036_receptie_nico_jouwe_bolten_bewaking_bodyguard_20080925_174149_a.jpg

'BOLTEN MET WACHTGELD NAAR STEENBERGEN?'
"MOTIE ONAFHANKELIJK DELFT INZAKE WACHTGELD UIT ZICHZELF VERTREKKENDE WETHOUDER SASKIA BOLTEN: WIE ZWIJGT STEMT TOE! Identiek aan de situatie met Bas Verkerk destijds! We zullen het achteraf nog wel even checken ..."
Jolanda Gaaldelft mielus_20110727_011959-02_a.jpg

'MIELUS OP DE MARKT'
"Afgelopen donderdag stond er geen enkele oplegger op een zonnige marktdag! Het gezeur dat de wagens in de buurt moeten staan i.v.m. wind e.d. is onzin. Het enige wat er moet gebeuren is de doekjes van de tenten oprollen en op de grond leggen. Daar heb je echt geen oplegger in de buurt voor nodig!"
Miel


| zaterdag | 26 mei 2012 | 01:47 |

'Meuleman: extra bezuinigingen ..., dat de inwoners zo veel mogelijk ontzien moeten worden.'

delft bereikbaarheid_delft_20120526.jpg

"Raad 24 mei 2012"
"... Daarnaast is Stadsbelangen Delft het niet eens met het naar beneden bijstellen van de ambitie met betrekking tot de bereikbaarheid van onze stad. Bereikbaarheid van onze stad is van groot belang van onze inwoners, bezoekers en toeristen en dus ook voor onze economie. Vooral de automobilists waardeert de bereikbaarheid met een dikke onvoldoende. Dat is niet acceptabel."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| zaterdag | 26 mei 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |
'Mr. Trololo original upload'
delft trololo_eduard_khill.jpg

| vrijdag | 25 mei 2012 | 14:34 |

'verkeersnet.nl: 1. Is er (zonder paaltje) een probleem?'

delft achterom_000_fietspaaltje_20120416_162821_a.jpg
Delft. Hinderlijke en overbodige fietspaaltjes bij fietsbrug aan het Achterom.

"Wel of geen paaltje op het fietspad?"
"Paaltjes op fietspaden kunnen een goedkope en effectieve manier zijn om auto's te weren, maar er gebeuren ook de nodige ongelukken mee. Jaarlijks raken een paar honderd fietsers ernstig gewond als gevolg van aanrijdingen met paaltjes. Volgens de CROW-aanbevelingen mogen wegbeheerders alleen paaltjes toepassen als dit strikt noodzakelijk is. De praktijk is anders. Daarom heeft het Fietsberaad een concept-keuzeschema opgesteld, dat helpt bij afwegingen over noodzaak en bij een veilige vormgeving."
verkeersnet.nl


| vrijdag | 25 mei 2012 | 12:15 |

'Halsema: Onze motie helpt die unieke mix in balans te houden.'

delft huub_halsema_d66_20100929_a.jpg

"Bewoners binnenstad vaker aan de wethouderstafel"
"Dankzij een motie van D66, VVD, ChristenUnie, Stadsbelangen en Groenlinks gaat wethouder Junius zich hard maken om bewoners structureel mee te laten praten over het binnenstadsbeleid. Wij zijn daar blij mee, omdat zo bewonersidee�n sneller naar voren komen. En eventuele tegenstellingen kunnen sneller worden opgelost, met minder kans op juridische rompslomp."
d66delft.nl - Huub Halsema


"Redactie: De bedoelde bijeenkomsten zijn particulier initiatief van Stichting Centrum Management Delft (zie SCMD). D66 dringt de burgers nu op aan de vergadering. Als de binnenstadsbewoners inderdaad van toegevoegde waarde zouden zijn dan werden ze wel uitgenodigd. Voor je het weet is het besloten Binnenstadsforum van vroeger weer terug. Toen een grote achterkamer waar veel werd bekonkeld met de wethouder en buiten de raad om. Trouwens, de binnenstad gaat de hele Delftse bevolking aan. Hoe transparant is D66 Delft?"
harrie fruyt van hertog

| vrijdag | 25 mei 2012 | 11:33 |


delft http://prod.epi.missethoreca.nl/Resizes/mainarticleimage/PageFiles/50/43/64350/001_food-image-1024477.jpeg

"Chinees zakenhotel Delft maakt doorstart"
"Het vorig jaar failliet verklaarde China Hotel Holland in Delft is heropend als Shanghai Hotel Holland. De nieuwe eigenaar van het zakenhotel langs de A13 is de Chinese investeerder Zhang Chunze, general manager is Skai Pang"
missethoreca.nl - Rik Leonards


| vrijdag | 25 mei 2012 | 11:00 |

'Van Oort: Delftse woon aantrekkelijkheid holt achteruit'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/1e86154e760b7e2998e946046a60d4c0.jpg

"Atlas voor Gemeenten 2012 is uit - de staat van de stad"
"... Delft blijkt in de woonaantrekkelijkheidsindex op de 24e plek te staan. Vorig jaar was dat nog de 23e plek, in 2010 de 21e en in 2008 de 17e. De woonaantrekkelijkheid wordt in Delft ten opzichte van andere grote gemeente elk jaar minder. In de sociaal-economische index staat Delft op de 18e plek. Vorig jaar was dat nog de 19e ..."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


| donderdag | 24 mei 2012 | 23:38 |

'Stoelinga: Hoe een handjevol mensen op een verkeerde stoel het levenswerk van velen maken tot een boze droom.'

delft parkeerplaats_voetgangers_20120525.jpg
Tijd om even te parkeren.

"Dromend van Delft"
"... Een stad waar de vroede vaderen zijn verdrongen door een clubje blunderende incompetente pseudo-politici. Voorgegaan door een burgemeester wiens integriteit ter discussie staat en die waarschijnlijk niet weet wat dat betekent, anders had ie allang, met het schaamrood op de kaken en de staart tussen de benen, het hazenpad gekozen. Een burgemeester met 79 bijbanen."
onafhankelijkdelft.nl - Martin Stoelinga


| donderdag | 24 mei 2012 | 16:11 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft avalex_20120330_tabel_met_namen.jpg
Tabel met namen in Deloitte rapport Avalex 20 maart 2012.

"Leefbaar Delft met interpellatieverzoek AVALEX-AFFAIRE"
"Geachte heer De Wit,
Uw heeft afgelopen week een interpellatieverzoek ingediend met daarbij de volgende vragen. Het College geeft u middels deze brief antwoord op de door u gestelde vragen.
Vraag 5
Waarom heeft u dat rapport geheel wegehouden voor de Delftse raadsleden, maar mochten raadsleden uit Pijnacker Nootdorp het wel inzien?
Antwoord: Het onderzoeksrapport bevat zeer gevoelige personele- en bedrijfsinformatie en kan daarom niet openbaargemaakt worden."
1231409 - College van B&W: beantwoording vragen van de fractie Leefbaar Delft inzake interpellatie.pdf


| donderdag | 24 mei 2012 | 14:58 |

'... nu wel toestemming ... van burgemeester Eberhard van der Laan.'

delft http://static3.parool.nl/static/photo/2012/5/13/3/20120524123954/media_xl_1219083.jpg

"538 krijgt toestemming voor oranjefeesten op Museumplein"
"De doorsnee fan van het Nederlands elftal is minder agressief dan de gemiddelde Ajaxfan. Daarom krijgt Radio 538 van de gemeente Amsterdam toestemming om tijdens het Europees kampioenschap op het Museumplein op grote schermen voetbal te vertonen."
parool.nl


| donderdag | 24 mei 2012 | 11:54 |

'Berenschot: De onderzoekers benadrukken dat een onderzoek weinig kan bijdragen als betrokkenen hun opvatting en oordelen al klaar hebben.'

delft bas_verkerk_20120129_kro_brandpunt.jpg
Burgemeester Bas Verkerk in KRO Brandpunt 29 januari 2012.

"Onderzoek op verzoek burgemeester Verkerk"
"... De onderzoekers en de leden van de begeleidingscommissie zijn van mening dat het mogelijk is een onderzoek uit te voeren. Zoals al eerder aangekondigd, wil de Commissaris van de Koningin het onderzoek pas starten nadat hij met de gemeenteraad van Delft heeft gesproken over het draagvlak voor dit onderzoek."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| donderdag | 24 mei 2012 | 10:53 | *

'Van Oort: Rapport Deloitte toont onbekwaamheid bestuur Avalex'

delft avalex_vuilniswagen_002.jpg

"Delfts College wil gelekt rapport alsnog geheim houden"
"... De Delftse vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Avalex is niet zomaar bestuurslid, maar voorzitter (red. wethouder Raimond de Prez PvdA). Dat geeft hem een extra verantwoordelijkheid. Uit het rapport blijkt zonneklaar dat hij niet in staat is geweest om de directie van Avalex zo aan te sturen dat er wel op tijd een jaarverslag lag. Wat mij betreft kan lezing van het rapport slechts tot de conclusie leiden dat de wethouder zich met open ogen in de maling heeft laten nemen. Dat heeft tot gevolg gehad dat hij de Delftse gemeenteraad niet volledig heeft ge�nformeerd."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


| donderdag | 24 mei 2012 | 08:43 |

'WANNEER VOLGEN DE PIZZAKOERIERS?'
hfvh


delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/pr_032612_nl_fietskoerier_fietskoerier.png

"Meer fietskoeriers in Den Haag, Delft en Rotterdam"
"Na Amsterdam heeft DHL nu ook fietskoeriers in Den Haag, Delft en Rotterdam. Recent zijn 12 auto's vervangen door fietskoeriers en er lopen pilots waarmee het totaal rond de 25 ligt."
verkeersnet.nl


| donderdag | 24 mei 2012 | 05:14 |

'SMVP: de mogelijke financiering van boa's uit opbrengsten uit bekeuringen volledig in strijd is met handhaving als sluitstuk van beleid.'

delft cartoon_2007_08_07_stadswachten_a.jpg

"Handhavingsbeleid gemeente veelvormig en versnipperd"
"... De stichting liet bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek doen naar de verhouding tussen boa's en de reguliere politie in zes steden. Hij ontdekte een bonte verzameling van boa's en concludeert dat gemeentelijk beleid gericht op toezicht en handhaving veelvormig en versnipperd is. De stichting maakt zich zorgen over het sterk wisselende opleidingsniveau van boa's in gemeenten. Dat roept volgens hen de vraag op of de kwaliteit van optreden in alle gevallen is gewaarborgd. Professionalisering lijkt dringend gewenst."
binnenlandsbestuur.nl - Wouter Boonstra


| woensdag | 23 mei 2012 | 21:15 | *

'GRAAG OP TIJD OM 20:00 UUR BEGINNEN BAS!'
"en zet de interpellatie als eerste punt op de agenda zodat de Delftse bewoners kunnen zien hoe hun geld werd verspild door Avalex zonder dat het dagelijks bestuur er weet van had. Toen Raimond de Pres PvdA een accountantsonderzoek liet instellen, op jacht naar de miljoenen die zoek waren, vergat hij dat te melden aan de raad."
harrie fruyt van hertog


"Leefbaar Delft vraagt interpellatie aan"
"In de raadsvergadering van donderdag 24 mei zal de fractie van Leefbaar Delft een interpellatie vragen over de financi�le situatie bij afvalinzamelingsbedrijf Avalex. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. De fractie heeft vragen over het bestuurlijk handelen van wethouder Raimond de Prez als voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex en over de informatievoorziening aan de gemeenteraad van Delft."
ris.delft.nl - Gemeenteraad


| woensdag | 23 mei 2012 | 02:07 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'
"Toezicht kan je pas houden als je er verstand van hebt. Hoe kan je nou controle houden zonder enige kennis van zaken. De eerste zes jaar van mijn werkzame leven ben ik begonnen (1964) op een gerenommeerd accountantskantoor in Rotterdam, elite en nog heel streng in die tijd. De kennis die ik daar opdeed komt nog steeds van pas. Begroting en jaarrekening wat moet je met al die cijfers als Wageningse bomen-ingenieur bijvoorbeeld. Hoe kan je nou in het DB zitten zonder enige MT ervaring? Zie de gevolgen en het dan ook nog weghouden voor Jan-publiek die het gaat betalen. Ik heb aangifte gedaan van lekken, sorry Raimond van jou had ik meer verwacht dan een gek oorbelletje."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.leefbaar-delft.nl/rdeprez.jpg
Wethouder Raimond de Prez PvdA en voorzitter van het dagelijkse bestuur Avalex.

"Knipsels over financieel wanbeleid bij Avalex"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| woensdag | 23 mei 2012 | 01:45 |

'Meuleman: deze kwestie net zo lang onder de aandacht blijven brengen bij het college tot dat het probleem volledig is opgelost.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/05/tram.jpg

"Nog steeds geluidsoverlast"
"Ondanks het positieve bericht dat er op 7 mei jl. acties zijn afgesproken tussen Haaglanden, de gemeente en HTM om de geluidsoverlast van de trams op te lossen, blijkt ruim twee weken later dat er nog niet echt vorderingen te melden zijn. De overlast is er nog steeds."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| woensdag | 23 mei 2012 | 00:53 | *

'BAM, TOFIK DIBI KOMT ER AAN'
"Bij winst van Dibi is het gedaan met de procedure neukende Witsenboeren, deze communistische figuren worden afgezeken! Hallo Tofik, ik heb niets met GroenLinks, maar van mij mag of beter moet je winnen. Succes!"
harrie fruyt van hertog


delft http://www.joop.nl/fileadmin/pics2012/5mei/dibi_620.jpg
Tofik Dibi cartoon bron: http://www.joop.nl/

"Wijkbezoek Tanthof"
"... Onderweg ook langs de tram gereden - helaas kwam er op dat moment geen langs - maar verschillende deelnemers gaven aan dat het geluid duidelijk veel harder is dan voor de aanpassing van de rails. De oorzaak is niet echt duidelijk - de oplossing lijkt eenvoudig - gewoon wat langzamer rijden in de bochten - heeft iets te maken met het kwadraat in de snelheid als we het goed hebben begrepen."
delft.groenlinks.nl - Peter Paul van t Veen


| woensdag | 23 mei 2012 | 00:44 |


"Buitengewone ALV in verband net de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september a.s."
cdadelft.nl - Hans Kolkert


| dinsdag | 22 mei 2012 | 11:46 | *

'KNOKKEN MET HET STAAL VAN EEN HARNASCH OF STERVEN IN HET HARNASCH..?'

delft harnasch_od_20120522.jpg

"AVALEX TEKORT VERBLEEKT, VERGELEKEN BIJ PROJECT HARNASCHPOLDER..?"
"Naar aanleiding van het grote probleem dat ontstaan is bij Avalex, dacht ik het Project Harnaschpolder ook maar eens even onder de loep te nemen. Het gevolg hiervan is een nog groter stinkende put dan ik dacht."
Jolanda Gaal - Onafhankelijk Delft


| dinsdag | 22 mei 2012 | 02:17 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/peter_floor_avalex_delft.jpg
"Directeur Avalex Peter Floor ontslagen door Raimond de Prez"

"Interpellatie debat: Financi�le chaos bij Avalex?"
"Ja, dat ik dit ooit zou moeten toegeven: de gemeenteraad in Pijnacker/nootdorp is sneller en veel beter ge�nformeerd over de financi�le chaos bij reinigingsbedrijf Avalex dan wij. En dat is een blamage op zich. Vooral daar onze wethouder De Prez voorzitter van het dagelijks bestuur is."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| dinsdag | 22 mei 2012 | 02:11 |


delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Fietsoverlast%20Laga%20Nieuwelaan%20Delft%2017%20augustus%202010.jpg

"Meldpunt: Overlast Laga"
"Omwonenden van LAGA aan de Nieuwelaan zijn een blog (Stop Overlast Laga) begonnen om de overlast van de roeivereniging te melden, dit bij gebrek aan Gemeentelijke en Politie co�rdinatie. Op het blog kan onder andere overlast worden gemeld die bezoekers van LAGA veroorzaken: http://laga.museumhof.nl/"
zuidpoort.org


| maandag | 21 mei 2012 | 23:07 |

'Van Veen: de fietser en de voetganger krijgen terecht een steeds hogere prioriteit in Delft.'

"Veiliger verkeer in Delft"
"Delflandrotonde: Vandaar dat wij de aanbeveling uit het externe studie overnemen, om de fiets- en voetgangersoversteken verhoogd op een plateau te plaats. Op die manier zijn fietsers beter zichtbaar en is het voor de auto duidelijker dat zij voorrang moet verlenen."
cdadelft.nl - Dick van Veen


| maandag | 21 mei 2012 | 17:55 | *

'VERKERK CHINESE KUNST KENNER?'
"Fijn Bas, als je zo cultuurminnend bent, koop de lamp dan over in prive en zet hem in je achtertuin. Wanneer het donker wordt bel je Maxima om de lamp te ontsteken. Val de Delftenaren er niet mee lastig. € 15.000 gemeenschapsgeld moet beter besteed worden in tijden van crisis. Vindt Presidiumvoorzitter Witsenboer er ook nog iets van? Allemaal zwijgen en ja knikken."
harrie fruyt van hertog


Wan Liya - The National Treasure, 2011
Wan Liya - The National Treasure, 2011

"College van B&W loopt tegen de Chinese lamp"
"... Met verve beschreef de wethouder de pracht en de uniciteit van de vaas, het feit dat Kroonprinses Maxima hem had ontstoken op het Lange Voorhout in Den Haag bij de opening van de Haagse beeldententoonstellig vorige zomer en dat hij maar 15.000 euro kostte en natuurlijk ook was te linken aan Delft. Mijn argumentatie dat de plaatsingskosten van de vaas, geschat op 7000 euro, toch de betrekkelijkheid van het koopje aangeven ..."
vvddelft.nl - Leja van der Hoek


| maandag | 21 mei 2012 | 05:36 |

'MAAK OUDE DELFT OOK TELEFOONCELVRIJ'
"Eindelijk is ook de Oude Delft voor een stukje autovrij. Fietsen in twee richtingen formeel ook geen probleem meer. Hoe GroenLinks moet je zijn om je telefooncel in verkeerde kleuren te handhaven op deze locatie. Wat een Dibi gedoe."
harrie fruyt van hertog


delft oude_delft_000_telefooncel_20120520_162145_a.jpg
Delft, Oude Delft.


| maandag | 21 mei 2012 | 03:09 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'
"Op 22 juni 2009 hebben Koning en Jense namens het AB de ontwerpbegroting 2010 voor akkoord ondertekend. De ontwerpbegroting 2010 sluit met een positief resultaat van € 896.000. In de vergadering DB d.d. 3 oktober 2011 wordt een verlies gepresenteerd van € 1.337.000.
Een track van ruim twee miljoen euro in een jaar tijd, geld dat zoek is. Elke financiele onderbouwing ontbreekt tot nu toe. Reden voor het DB om een extern onderzoek te laten uitvoeren.
Wethouder Raimond de Prez PvdA, de voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex vergeet de Delftse raad in te lichten en dat is een politieke doodzonde.
Tijd om de aanwezige vuilniswagens eens te gaan tellen."

harrie fruyt van hertog


delft adriaan_pauwstraat_000_ondergrondse_container_inclusief_toegangscontrole_20120520_142147_a.jpg
Delft, Adriaan Pauwstraat.
Avalex plaatst nieuwe ondergrondse vuilcontainer inclusief toegangscontrole gefabriceerd door de Koninklijke Bammens. Vraag aan Raimond: Moet je straks per afvalzakje extra betalen om de verliezen te compenseren?

"12 mei 2009: Koning kan zich niet voorstellen ..."
"Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft op 3 oktober 2011 besloten een onderzoek te laten verrichten door een externe accountant. De aanleiding vormt de voortdurende onduidelijkheid in de informatievoorziening over de resultaten van het boekjaar 2010 en het uitblijven van dejaarrekening."
Avalex Rapport Deloitte 2012


| maandag | 21 mei 2012 | 01:41 | *

'DE PREZ MET FOUTE ROL IN AVALEX-AFFAIRE'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rdeprez.jpg

"Was De Prez wel onwetend over Avalex wantoestanden?"
"Als ik op de woorden van wethouder De Prez moet afgaan, dan was het bij ons vuilnisophaaldienst Avalex eerst de accountant die niet deugde, maar nu lees ik in het AD dat directeur Peter Floor wordt ontslagen. De informatie die ik tot nu toe kreeg van wethouder De Prez, die tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Avalex, is tegenstrijdig. Het lijkt op een nieuwe gondelaffaire in wording. Ook toen kregen de ambtenaren de schuld, terwijl de politiek verantwoordelijken zogenaamd geen blaam trof. Dat alleen al is totaal ongeloofwaardig."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zondag | 20 mei 2012 | 12:40 |


delft peiling_tk20120520.jpg

"Een onbestuurbaar land"
"Tja, het zijn cijfers van de Hond, maar wie het weet mag het zeggen. We beginnen op Griekenland te lijken."
Weblog - Arie van der Veen


| zondag | 20 mei 2012 | 01:38 |

'De Wit: ... bezoekjes aan bordelen en tropisch Bonaire'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/vestia_villa_staal.jpg

"Fors minder aflossing door Vestia op geldlening van Delft"
"Ik zou de lening die Vestia bij de gemeente Delft had in de gaten houden. Vestia is door witteborden crimineel gedrag van hun topmannen Marcel de Vries en Erik Staal aan het failliet gaan. ... De gemeente Delft loopt als schuldeiser nog steeds risico met Vestia. Vreemd genoeg is daar geen woord over te vinden in het jaarverslag 2011. Ook accountant Marianne Westerhout van Vinkjesbureau E&Y is het niet opgevallen."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 19 mei 2012 | 01:21 |

'zuidpoort.org: Op de website van de gemeente Delft is nog niets terug te vinden ...'

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Sebastiaansbrug%20bij%20nacht%20%28foto%20ZJA%29.jpg

"Nieuwe Sebastiaansbrug?"
"Volgens een bericht op de website van Omroep West zal er binnenkort een aanvang worden gemaakt met het groot onderhoud aan de Sebastiaansbrug. Het onderhoud wordt gedaan aan de draaibare delen van de brug. Op dit moment zit er wat speling op de hoofdas en dat wordt verholpen. Verder wordt gezorgd dat de brug de komende jaren veilig blijft.Het is de bedoeling dat er in 2015 een nieuwe brug komt. Aldus de website van Omroep West."
zuidpoort.org


| zaterdag | 19 mei 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |

'Donna Summer - The Hostage'

delft donna_summer_the_hostage.jpg


| vrijdag | 18 mei 2012 | 23:15 | QUOTES /CITATEN |


delft vlag_noord_korea.jpg

'BAM BAM BAM BAM BAM'
"GroenLinks ondemocratisch bezig.
Partij steunde Tofik Dibi niet.
Kandidatencommissie wilde geen referendum.
Uiteindelijk oordeelden de leden.
Referendum lijsttrekker komt er.
GroenLinkse chaotische praktijken zien we ook in Delft.
De geselecteerde en geschikt bevonden Presdiumvoorzitter Ron Witsenboer
schiet nog al eens door met zijn prehistorische Oostblok opvattingen.
De gedragscode vindt Witsenboer belangrijker dan democratische waarden."
harrie fruyt van hertog

delft logo_sp_178x100.jpg

'Vertrek SP raadslid John van Pag�e'
"Het werd 'm wat te veel.
Het had niet met onvrede of iets te maken, het is zijn eigen keuze.
Ik denk dat hij het werk als raadslid wat heeft onderschat."
SP raadslid Wim Hamelink


| vrijdag | 18 mei 2012 | 23:06 |

'Volder: Kortom: gepiep hoort een beetje bij een stad.'

"Decibel"
"Opmerkelijk berichtje in de Delft op Zondag: "Bewoners van de Westvest en delen van Tanthof worden al maanden gek van het gepiep van voorbijrijdende trams". Al sinds december wordt door een actieve buurtbewoner het gepiep opgemeten met een heuse decibelmeter."
delftblog.nl - Volder van der Gracht


| vrijdag | 18 mei 2012 | 16:18 |

'Gaal: Wij zijn de controlerende factor in het geheel, doe dat dan ook!'

delft mooi_weer_foto_od.jpg

"MOOI WEER SPELEN KUNNEN WE ALLEMAAL"
"Wanneer ik het zo beluisterd heb in de vergadering ME van woensdag 16 mei 2012, moeten we niet zeuren(ik) omdat zij ( het college) er ook niets aan kunnen doen, dat er een crisis is. Naar mijn mening duurt de crisis al een tijdje en vind ik dat wanneer er ingegrepen kan worden, dit moet gebeuren teneinde nog erger te voorkomen..."
Jolanda Gaal - Onafhankelijk Delft


| vrijdag | 18 mei 2012 | 15:02 |

'Toch een bevaarbare Spoorsingel?'
"Studenten tillen een kano naarbinnen bij Soci�teit Phoenix."
Guido van der Wedden


delft phoenixstraat_000_kano_14052012115.jpg
Delft, Phoenixstraat.


| vrijdag | 18 mei 2012 | 14:17 |

'IN DELFT CENSUREERT HET PRESIDIUM'
"Presidiumvoorzitter Ron Witsenboer GroenLinks schiet weer eens door. Op voorhand wil hij bepalen welke stukjes van raadsleden in de StadsKrant, het propaganda pamfletje van de gemeente mogen worden geplaatst. In de Delftse gedragscode is de vrije meningsuiting voor raadsleden, volksvertegenwoordigers ingeperkt door de regerende politieke meerderheid."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.omroepgelderland.nl/upload/82ba895c-dc4b-4f64-bc85-8a5f8d931a86_26-04-12_Poster.jpg

"OM legt Nijmeegse krakerssite plat"
"NIJMEGEN - Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft een internetprovider bevolen een Nijmeegse krakerswebsite uit de lucht te halen. Aanleiding was een foto op de website van Koningin Beatrix met een strop om haar nek."
omroepgelderland.nl

delft https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/censored1-620x260.jpg

"OM negeert rechter bij bevel blokkeren website"
"Vorige week haalde het Openbaar Ministerie (OM) honderden websites uit de lucht omdat er op ��n van die websites ��n strafbaar plaatje stond. De politie en het OM hebben de provider twee keer gevraagd de website te blokkeren zonder de bij wet verplichte voorafgaande rechterlijke toetsing. Dat zet jouw communicatievrijheid onder druk."
bof.nl - Rejo Zenger


| vrijdag | 18 mei 2012 | 08:31 |

'GESTOORD GEDOE'

delft webcast_storing.jpg

Publieksvriendelijk communiceren wil maar niet lukken bij de gemeente Delft. Afgelopen dinsdag en woensdag haperde de webcast-uitzending. Het is dan kennelijk te veel moeite om STORING op de website te plaatsen.
harrie fruyt van hertog


| vrijdag | 18 mei 2012 | 07:18 |

'Belangenverenigingen: extra parkeervoorzieningen in de spoorzone.'

"Belangenverenigingen stellen kernpuntenlijst samen"
"5. Fietsparkeren Een visie op fietsparkeren en locaties voor inpandige fietsenstallingen. Bij nieuwbouw, verbouw een wettelijke verplichting tot inpandig fietsparkeren en bij functie- verandering een verplichte fietsparkeernorm invoeren."
BEWONERSVERENIGING GRACHTENGEBIED ZUID BELANGENVERENIGING WATERINGSEPOORT BELANGENVERENIGING ZUIDPOORT


| vrijdag | 18 mei 2012 | 06:56 |

'Van Bergen: De schrijvers hebben het rapport allemaal niet gelezen'

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/120401%20Fietsen%20in%20de%20binnenstad%20POSTER%202.jpg

"Belangenvereniging reageert op misplaatste kritiek"
"... Kennelijk hebben we een gevoelige snaar geraakt met onze signalering van dit probleem. Echter, naarmate ik verder las in de ingezonden stukken verdween mijn enthousiasme om plaats te maken voor teleurstelling."
zuidpoort.org - Henk van Bergen


| vrijdag | 18 mei 2012 | 00:27 |

'De Wit: Ook is de jacht geopend op kleine vergrijpen. Menig hondenbezitter (176) zal dit al ondervonden hebben.'

"Burgemeester Verkerk liet 24,5% meer boetes uitschrijven"
"In 2011 werden 42.399 bekeuringen uitgedeeld. Met 24,9% een forse stijging ten opzichte van de 34.054 in 2010. De gemeentekas wordt met 1,7 miljoen flink gevuld. Wat deze handhaving kost dat weet ik niet. Volgens D66 mag er geen winst gemaakt. Maar dat is nu niet te controleren."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| donderdag | 17 mei 2012 | 21:21 |

'Van Oort: G500 is ego�stisch clubje met dictatoriale neigingen'

delft http://www.g500.nl/wp-content/uploads/2012/04/screen-capture-42.png
Wat is G500?

"Jongerenbeweging wil partijstructuren omverwerpen"
"Sinds korte tijd is G500 wereldnieuws in heel Nederland. Onder aanvoering van een voormalig studentenleider hebben tien jongelingen het initiatief genomen een tienpuntenactieplan op te stellen. 'Visie' noemen ze het zelf, maar ik kan er niet meer in ontdekken dan een lijstje concrete maatregelen, waarbij de lusten vooral ..."
jhvanoort.nl - Jeroen van Oort


| donderdag | 17 mei 2012 | 21:14 |

'Harpe: Wat dit Lenteakkoord gaat betekenen voor de financi�n van Delft is nog niet bekend'

"Het Lenteakkoord"
"Zoals u allemaal weet hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord gesloten over de begroting 2013, het zogenaamde Lenteakkoord. Op zich een mooi resultaat, gegeven de verhoudingen in politiek Den Haag en het belang om snel maatregelen te treffen die leiden tot de noodzakelijke bezuinigingen."
vvddelft.nl - Lennart Harpe


| donderdag | 17 mei 2012 | 19:27 |

'Brandligt: Gelukkig is deze toets geschrapt in het Lenteakkoord'

"Staatssecretaris De Krom staat nog steeds achter huishoudtoets"
"... De huishoudinkomenstoets zou slechts een relatief klein bedrag besparen maar veel ellende veroorzaken. Een bepsaring die overigens weer geheel teniet zou worden gedaan door de hoge uivoeringskosten bij de gemeenten. Maar erger nog is de ontwrichting van gezinnen die nu net het hoofd boven water houden."
delft.groenlinks.nl - Stephan Brandligt


| donderdag | 17 mei 2012 | 18:58 |

'Van Dijk: Bovendien loopt onze stad bijzondere risico's met projecten als de spoorzone maar ook de deelneming in Parking Delft B.V.'

"Pijnlijk doch onvermijdelijk"
"De kaderbrief 2012 sluit naar ons inzicht en gevoel meer dan de afgelopen jaren aan bij de werkelijkheid. De financi�le positie van Delft is bepaald niet rooskleurig. Het resultaat over 2011 is weliswaar na 3 jaar weer positief, maar dit resultaat is voor een belangrijk deel bepaald door incidentele baten ..."
stadsbelangendelft.nl - Simone van Dijk


| donderdag | 17 mei 2012 | 13:22 |

'Leefbaar Delft: Alleen moet die gehandicaptenparkeerplaats nog weg.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/oude_delft_autovrij.jpg
"Eindelijk is dit stukje van de Oude Delft autovrij. Dit heeft 12 jaar geduurd. Het is een verademing dat het blik weg is, lekker midden op de straat lopen en fietsen. Het is gelijk veel ruimtelijker en past perfect bij onze historische uitstraling."
leefbaar-delft.nl


| woensdag | 16 mei 2012 | 15:23 |

'Van Dis: trekken aan een dood paard in een ver verleden wellicht een leuke kermisattractie was'

delft paard_achter_de_wagen.jpg

"CDA Delft gaat akkoord met kermis weer op Markt"
" Het idee van een grote innovatieve kermis lijkt leuk, maar het is de vraag of de gemeente dit vanuit een wensdenken moet oppakken, of dat dit vanuit ondernemers zelf moet komen. Wij denken het laatste. Zonder de wil bij ondernemers om dit op te pakken is het trekken aan een dood paard."
cdadelft.nl - David van Dis


| woensdag | 16 mei 2012 | 13:22 | *

'TREK IN EEN LEKKER BROODJE?'

delft brabantse_turfmarkt_080_bakker_bart_20120515_131435_a.jpg
Delft, Brabantse Turfmarkt.
Gisteren opende Bakker Bart. Heerlijk vers broodje filet met ei gegeten.
De redactie wenst de exploitant alle succes.
harrie fruyt van hertog


| woensdag | 16 mei 2012 | 11:40 |

'PvdA-Delft en VVD-Delft, hebben destijds gezaaid en D66 maakt het karwei af.'

delft kavel_den-hoorn_17610_1_1305111318.jpg

"HET IS KERMIS IN DE BALLEN TENT, LANG LEVE DE LOL."
"De Delftse wethouders De Prez en Vokurka, denken dat zij als enige in Nederland, geld blijven "verdienen" aan hun Harnaschpolder. Pffff, het moet echt niet gekker worden. Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en ga zo maar door. In het hele land zijn er flinke problemen. In Delft niet? Nou vergeet het maar..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| woensdag | 16 mei 2012 | 03:31 |

'Meuleman: Een wachtgeldregeling van 10 jaar is niet meer van deze tijd.'

"Wachtgeldregeling politici"
"Minister Spies van Binnenlandse Zaken is bezig met een nieuwe wetgeving wachtgeldregeling politici. Een belangrijke wijziging wordt de duur van de wachtgeldregeling. Deze wordt gelijk getrokken met de duur van de werkloosheidswet zoals dat geldt voor alle mensen die werkloos zijn dan wel worden. Een terecht voornemen om deze regeling wettelijk te veranderen."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| woensdag | 15 mei 2012 | 03:13 |

'Meuleman: Zelfs in de gemeenteraad is men momenteel bezig met voorbereidingen om digitalisering bij de gemeenteraad in de toekomst meer vorm te gaan geven.'

"Digitaal versus studentenwoningen"
"... je kunt je afvragen of het (in de toekomst) mogelijk is meerdere vakken online te kunnen gaan volgen. In ieder geval een interessante optie. Kijkend naar het aantal studentenwoningen dat het college de komende jaren wil realiseren, is hier de vraag gerechtvaardigd om voor de toekomst het aantal te bouwen studentenwoningen te heroverwegen. Wellicht heeft Delft minder studentenwoningen nodig dan gedacht en kan hierdoor meer accent worden gelegd op woningen voor de eigen Delftse inwoner, waaronder vooral starters."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| woensdag | 16 mei 2012 | 02:28 |


delft super_sexy_can_man.jpg

"Stanislas in actie tegen afval:"
"In het kader van hun maatschappelijke stage, waar ook de BVOW bij betrokken was, maakten leerlingen van het Stanislascollege filmpjes om hun leeftijdsgenoten ervan te overtuigen afval niet op straat of in het park te gooien. Kijk hier naar deze filmpjes."
belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW)


| woensdag | 16 mei 2012 | 01:46 |

'Waterman: ... bevaarbaar maken van de Spoorsingel'

delft http://www.vvddelft.nl/files/StreamFile19872/scale/width250/height275/download

"VVD Delft geeft prijs voor bijzondere inzet van Ronald Waterman voor Delft."
"Ronald Waterman was onder andere oprichter van de vereniging Regio Water die zich inzette voor het beter benutten van het Delftse water. Daarnaast heeft hij zich sterk gemaakt voor het bevaarbaar maken van de Spoorsingel en het vergroten van de botanische tuin."
VVD - Willem van Valkenburg


| dinsdag | 15 mei 2012 | 11:38 | *

'DELFTSE BINNENSTAD VERROMMELT'
Misschien een aandachtspuntje voor de stadsbouwmeester dat hij zegt wat hij er van vindt.
hfvh


delft brabantse_turfmarkt_000_terras_kasteelmuren_20120513_143135_a.jpg
Delft.
Terras op de Brabantse Turfmarkt met lelijke 'kasteelmuren'.

delft rotterdam_karel_doormanstraat_terrassen_20120509_150955_a.jpg
Rotterdam.
Terrassen op de Karel Doormanstraat met een rustige en nette uitstraling.

delft breda_grote_markt_terrassen_20090824_125431_a.jpg
Breda.
Terrassen op de Grote Markt zonder storende tussenschotten en reclame.


| dinsdag | 15 mei 2012 | 07:32 |

'QR-code Quick Response'
http://www.politiekdelft.nl

delft QR-Code-15052012-634726637755568000.jpg


| maandag | 14 mei 2012 | 22:54 |

'D66 Delft is tegen winst uit vergunningen'

"D66: Geen winst op parkeervergunningen"
"D66 Delft wil voorkomen dat er winst gemaakt wordt op parkeervergunningen. De Kaderbrief 2012 (daarin staan de uitgangspunten voor de Delftse begroting 2013) bevat een passage die winst uit parkeervergunningen mogelijk lijkt te maken. Onze fractie heeft vandaag daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld op dit punt."
d66delft.nl - Huub Halsema


| maandag | 14 mei 2012 | 15:47 | *

'BOLTEN DENKT AAN PIEMELVERBOD?'
"In Delft was Saskia Bolten expert in de pandverboden. Wijkagent Nico van den Wijngaard kan rekenen op de nieuwe burgemeester. Nog zeven weekjes slapen."
hfvh


delft rotterdam_eendrachtsplein_000_kabouter_buttplug_20090716_152717_a.jpg
Rotterdam. Kabouter Buttplug op het Eendrachtsplein.

"Beledigende houten piemel in beslag genomen, kunstenaar verhoord"
"De politie in de gemeente Steenbergen zou wel eens een zwaar weekend tegemoet kunnen gaan. De kunstenaar van deze houten piemel is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Zijn kolossale piemelkunstwerk, die in de tuin van de kunstenaar stond, is in beslag genomen. Omroep Brabant meldt dat de piemel voorzien was van een bordje met de naam van een wijkagent. Die agent deed aangifte van belediging en zijn collega's namen daarop kennelijk resoluut actie."
mediareport.nl - Jens van den Brink


| maandag | 14 mei 2012 | 11:51 |

'BAS VERKERK OVERWEEGT DROOGLEGGING?'
hfvh


delft gic_voetbalscherm.jpg

"Mega videoschermen in Groningen tijdens EK voetbal; Rehwinkel stelt regels vast"
"Het zou nog wel een behoorlijk gezellig kunnen worden in de binnenstad tijdens het EK voetbal. Burgemeester Rehwinkel staat althans toch grote videoschermen toe. Maar hij heeft wel enkele scherpe voorwaarden gesteld om te voorkomen dat het uit de hand gaatlopen in de binnenstad, door drank en emotie."
Groninger Internet Courant


| maandag | 14 mei 2012 | 02:04 |

'Mede door de aanval op Rotterdam gaf ook de rest van Nederland zich over.'

delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/photo_popup/4/f/bombardement_Wikipedia_cc_D96657B490990C9AC12579FD007E8752_8.jpg

"Rotterdam herdenkt bombardement 1940"
"Het is vandaag precies 72 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd. In een kwartier tijd vaagden Duitse bommenwerpers een groot deel van het stadscentrum weg. Nog dezelfde dag gaf Rotterdam zich over."
rijnmond.nl


| maandag | 14 mei 2012 | 00:59 |


delft bord_verboden_toegang.jpg

"Collectief horecaverbod voor vervelende gasten"
"Koninklijk Horeca Delft wil een collectief horecaverbod voor vervelende gasten. Met zo'n verbod kunnen zulke bezoekers in alle horecazaken in Delft worden geweigerd. Nu kan een caf� een raddraaier een ontzegging van maximaal een jaar geven, maar in de praktijk gaat diegene gewoon naar een ander caf�. Met een collectief verbod kan dat niet meer. De politie is enthousiast over het plan. De gemeente Delft moet uiteindelijk een besluit nemen over het collectieve horecaverbod."
omroepwest.nl


| zondag | 13 mei 2012 | 23:25 |

'Meuleman: ... het noodzakelijk blijft extra maatregelen te nemen om fietsendiefstal tegen te gaan.'

delft spoorsingel_000_politie_gestolen_fiets_20120513_140205.jpg
Delft, Spoorsingel.
Zondagmiddag. Politie in actie met gestolen fiets. Kijk eens wat dat kost. Oorzaak ligt bij de burger volgens burgemeester Bas Verkerk. Die moet beter op zijn fiets letten.

"Webcolumn: 'Lief voor elkaar'"
"In de commissie BLD deed burgemeester Verkerk wel een hele bijzondere uitspraak. Het college heeft in het kader van bezuinigingen € 50.000,- geschrapt. Dit bedrag was bedoeld om extra maatregelen te nemen tegen fietsendiefstal. Het bedrag was niet meer nodig, want zo stelde de burgemeester: als Delftenaren elkaars fietsen niet meer stelen, hebben we geen extra € 50.000,- meer nodig. De spijker op zijn kop, maar het getuigt van weinig realisme."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman

"Oplossing in zicht tramsoap"
"... Stadsbelangen Delft heeft in de commissie SVR van mei jl. bij de wethouder erop aangedrongen druk te blijven uitoefenen op de uitvoering van de gekozen oplossingen. Wethouder Junius zegde dit toe. Wij zullen in de commissievergadering van juni as. naar de stand van zaken vragen."
stadsbelangendelft.nl - Aad Meuleman


| zondag | 13 mei 2012 | 22:47 |

'Bewonersorganisatie Wippolder Zuid die nu uit vijf mensen bestaat, staat bekend om simpel maar ook dat zij niet met zich laten sollen.'

"Hoe serieus wordt je genomen?"
"Begin dit jaar hebben we een wijkwandeling gemaakt met de woningcorporatie, wijkagent en andere betrokkene uit de wijk. Ook was er iemand bij die het mooie stuk over ouderenproof in de Wippolder heeft opgesteld. Dit soort wandelingen heeft zo blijkt nu weinig nut, want of j� serieus genomen wordt blijft altijd de vraag."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid

"Telderslaan/Hendrik Casimirstraat, Delft"
"Aan de Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat in Delft komen 40 energiezuinige eengezinswoningen in de sociale huursector. Deze komen op de plaats van de 66 verouderde portiekwoningen die er nu staan. De sloop daarvan is gepland in najaar 2012."
vidomes.nl

delft telderslaan_000_vidomes.jpg


| zondag | 13 mei 2012 | 16:46 |

'SPIN DOCTOR ARIE VAN DER VEEN OVER MOEDERDAG'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/05/mona4-290x180.jpg?w=460&h=234

"Over moeders in het CDA"
"Vandaag moederdag ... We denken aan onze eigen moeder, aan moeder de vrouw. En we zijn op zoek naar een moeder voor of in het CDA. En dan komt gelijk Mona Keijzer in beeld. Moeder van vijf kinderen. Het zal een drukte van belang daar zijn in Waterland, met al die knutseltjes. Of moeten de jongens flyers vouwen."
Weblog - Arie van der Veen


| zaterdag | 12 mei 2012 | 10:15 | *
delft hamer_en_sikkel.jpg

delft presidium_delft_2011_2.jpg

'WITSENBOER CENSUREERT STADSKRANTDELFT'
"De Stadskrant Delft is het propagandablaadje van burgemeester Bas Verkerk. Volgens het redactiestatuut ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Stadskrant Delft bij de portefeuillehouder Communicatie. Voor plaatsing van een stukje op de raadspagina speurt Presidium-voorzitter Ron Witsenboer naar onwelgevalligheden. Het Presidium behoort eigenlijk niet meer te zijn dan een agendaclubje. Maar onder het mom van de gedragscode grijpt Witsenboer zijn politieke kansen en zie hoe oud-communistische trekken boven komen bij deze 'politiekcorrecte' GroenLinkser. De redactie gaat over het wel of niet plaatsen van een stukje door een raadslid en zeker niet het Presidium en de fractievoorzitters, afwachten dus."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.leefbaar-delft.nl/presidium_censuur_kadernota.jpg

"Zo werkt censuur in Delft. Slecht nieuws weghouden"
"Iedereen is op kosten aan het bezuinigen. Behalve onze burgemeester Bas Verkerk. Die liet zich in 2011 voor €95.000 per taxi vervoeren. De gemeenteraad is niet ge�nformeerd over zijn luxe 'vervoersarrangement'. Verkerk voelt zich niet veilig in Delft. Als Verkerk zich bedreigd waant dan moet hij net als ieder ander de Politie bellen. Je kan je afvragen waarom Verkerk zich niet meer op straat durft te vertonen. Deze kostenpost moet zo snel mogelijk afgelopen zijn. Verkerk ga maar lekker fietsen, dat is goed voor je geestelijke en lichamelijke conditie."
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 12 mei 2012 | 07:35 | *

'Gaal: Het lijkt mij dat wethouder Raimond de Prez, beter op had moeten letten!'

delft raimond_de_prez_20120512_od.jpg

"HET VUIL WORDT DUUR BETAALD!"
"Terwijl voorzitter Raimond de Prez (wethouder Delft, PvdA), van het dagelijks bestuur Avalex, gezellig in het zandbakje speelt, vliegen ondertussen de miljoenen er bij Avalex door diverse mislukte projecten uit!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| zaterdag | 12 mei 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |

'Extra opname: Go Back To The Zoo - Somebody Else - 10-4-2012'

delft extra_opname_go_back_to_the_zoo_somebody_else_10_4_2012.jpg


| vrijdag | 11 mei 2012 | 21:31 |

'De SP concludeerde tevreden dat het college actief met het gemeentelijke vastgoed omgaat en scherp op de centen is.'

"Commissie uit zorgen over bereikbaarheid"
"... De commissie sprak op verzoek van de SP ook even over het plan van aanpak over het afstoten van gemeentelijke panden na de verhuizing van alle ambtenaren naar het nieuwe stadskantoor. In dat plan stelt het college voor wat er eventueel met panden zou kunnen gebeuren; verhuren, verkopen of slopen."
Gemeenteraad


| vrijdag | 11 mei 2012 | 14:06 | *

'DE PREZ BLEEF ZWIJGEN TOT OP HEDEN'
"PvdA wethouder Raimond de Prez en ook voorzitter van het dagelijkse bestuur van Avalex als opvolger van Anne Koning hield alles onder de pet. Tot nu toe weten de raadsleden in Delft niets van de Avalex-affaire. Ik heb het Deloitte-rapport even vluchtig doorgenomen en zag al wat rare praat van onze Delftse bomen-ingenieur. Zoek op Koning in het rapport. Kom ik op terug."
harrie fruyt van hertog


delft spijkstaal_elektro_vuilnisauto.jpg

"AVALEX: Het geheime Deloitte-rapport ....."
"Exclusief voor de lezers van Telstar en Het Krantje Online is hierbij het 125 pagina's tellende Deloitte-rapport, dat naar onze redacties is gelekt. Het rapport bevat vertrouwelijke e-mailberichten, namen van medewerkers en bedragen. De raadsleden hebben dit rapport, vanwege de geheimhouding, niet ontvangen."
hetkrantje-online.nl - Telstar


| vrijdag | 11 mei 2012 | 11:57 |

'Max van Dalen vindt dat de pollers teveel ongelukken met zich meebrengen'

"Posters, pollers en het idee van Max van Dalen"
"Om te voorkomen dat welwillende toeristen/bezoekers tegen een poller oprijden, omdat bijvoorbeeld de bus ervoor rijdt, heeft Max het idee opgevat om bij de poller een "bekend Delfts figuur" uit de geschiedenis van Delft te laten staan. Dit zou bijvoorbeeld een langdurig werkeloze kunnen zijn of een gepensioneerde die er schik in heeft iets voor de stad te betekenen."
onafhankelijkdelft.nl - Jolanda Gaal

delft martin_stoelinga_20100213_155216_a.jpg
Delft. Pollerbewaker op de Wijnhaven.
De eerste 65+kandidaat meldt zich met een lange pinokkioneus van het liegen.

"Geachte heer/mevrouw"
"Ik heb de wethouders en burgemeester al eerder aangeschreven met het idee, om de pollers te vervangen door een slagboom en een wachthuisje met daarbij levend personeel in kostuum van het Legermuseum, dat elke 2 uur rouleert en binnen hun 8 uursdienst loopt in militaire pas van checkpunt naar checkpunt.
Dit heeft meerdere doelen: A) extra attractie voor onze historische stad B) vraagbaak voor publiek C) controlepost D) ogen en oren van de Gemeente, Burgerij en Politie (sociale controle.)
Wie: onder andere studenten en lieden met behoud van uitkering (DAAR ZIJN ER PLENTY VAN)
Max van Dalen, Delft 6-8-2009."


| vrijdag | 11 mei 2012 | 09:20 |

'Accountant E&Y: vorig jaar 180.000 euro aan onduidelijke kosten gedeclareerd.'

delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/photo_popup/0/8/verver_3D6F12D858ABBEEFC125796E00320EB4_38.jpg
Voormalig burgemeester Wilma Verver van Schiedam.

"Declaraties in Schiedam onduidelijk"
"Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben tussen 2008 en vorig jaar 180.000 euro aan onduidelijke kosten gedeclareerd. Accountant Ernst & Young, dat het onderzoek deed, kan niet vaststellen of de onkosten daadwerkelijk voor het werk werden gemaakt. Dat wil volgens de accountant ook niet zeggen dat de voormalige burgemeester Verver en haar wethouders het geld onrechtmatig declareerden. Dat was voor de onderzoekers moeilijk om te achterhalen."
rijnmond.nl


| vrijdag | 11 mei 2012 | 08:50 |

'De Wit: dat maakt het HNK tot een financi�le stinkende gierput van grof machtsmisbruik door burgemeester bas verkerk cs'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/bas_verkerk_westerhout_delft.jpg
Bas Verkerk sluit deal met Pvda controleur Marianne Westerhout over doorlopende goedkeuring van zijn jaarrekeningen. Bas Verkerk heeft onrechtmatig (zonder goedkeuring van raad) in 2011 zijn vriendjes in het college laten besluiten (belangenverstrengeling) dat hij voor 95.000 euro een vervoersarrangement (diensttaxi) mocht gebruiken en over dit besluit is de raad niet ge�nformeerd laat staan om toestemming gevraagd, ik lees er niets over jullie rekenmeester rapport

"Ernst & Young vraagt mij verklaring over fractievergoeding"
"... en zeker omdat ze ook nog eens voor de pvda een actieve functie vervult en de pvda zo helemaal zeker weet dat naar hun uitkomst wordt toegeschreven en zo accepteerde e&y westerhout in 2011 een onderzoek van het college om de hoogte van de kosten te bepalen als het stadkantoor HNK niet gebouwd wordt en die opdracht zou nu volgens de accountantswet onrechtmatig zijn omdat e&y tegelijkertijd de controle en dik betaalde (2 ton) opdracht aanvaard heeft van zelfde instantie"
leefbaar-delft.nl - Jan Peter de Wit


| vrijdag | 11 mei 2012 | 01:32 | *

"Delftstede - grand caf� SpoorBijster met rijdend stoomtreintje"

delft delftstede_grand_cafe_spoorbijster_met_rijdend_stoomtreintje.jpg


| donderdag | 10 mei 2012 | 22:44 |

'Stoelinga: Dit gemeentebestuur blinkt niet uit waar het gaat om eerlijkheid en duidelijkheid'

delft martin_stoelinga_20100621_162347_a.jpg

"Hopeloos"
"Als je het krakkemikkige gemeentebestuur van Delft mag geloven, dan staan we er in financieel opzicht goed voor. Het gemeentebestuur heeft laten weten dat de financi�le positie van de gemeente gezond is en dat de financi�le weerstand op niveau is. "En gij geleuf dah", zeggen ze in Limburg.
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


| donderdag | 10 mei 2012 | 15:55 |

'Beheersing van geluid en trillingen bij lichte railtransportsystemen'
"1994: ... Op dit moment ligt het hoofdaccent van het onderzoek bij booggeluid. Het 'piepen', 'gillen', of 'snerpen' geeft de meeste klachten van geluidhinder klachten. Bij de TU in Delft wordt een theoretisch model gemaakt ten aanzien van het ontstaansmechanisme van booggeluid.
Hans I.A. van Leeuwen DGMR Raadgevende Ingenieurs BV - Den Haag"


delft gerrit_van_straalen_sbs6_20120507.jpg
Gerrit van Straalen is al bij de dokter geweest. SBS6

"HTM en Spoorzone Delft werken samen aan oplossing piepende trams"
"... Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Spoorzone Delft blijft er, binnen de mogelijkheden, alles aan doen om het piepen zo snel mogelijk terug te dringen."
spoorzonedelft.nl


| donderdag | 10 mei 2012 | 15:18 |

'DELFT BLIJFT IN DE WACHTKAMER'

"Amsterdam wacht niet op Mijnoverheid.nl"
"De gemeente Amsterdam moet geen post meer versturen aan inwoners met een computer. Dat willen de fracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks (samen goed voor 37 van de 45 zetels), die aan een initiatiefvoorstel werken."
binnenlandsbestuur.nl - Freek Blankena


| donderdag | 10 mei 2012 | 14:43 |

'Het normale onderhoud bij sociale woningbouw wordt volgens Vestia wel gewoon uitgevoerd.'

delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/photo_popup/7/2/vestia_4012CC1D5B67549CC1257997003B4616_64.jpg

"Problemen Vestia treft 35 Rotterdamse projecten"
"Woningcorporatie Vestia schrapt 35 projecten in Rotterdam. Het gaat zowel om nieuwbouw als renovatie van sociale woningbouw. Dat zegt wethouder Karakus van Rotterdam. Met de projecten is naar schatting honderden miljoenen euro's gemoeid. Door de financi�le problemen bij de woningbouwcorporaties krijgt Vestia geen leningen meer ..."
rijnmond.nl


| donderdag | 10 mei 2012 | 14:33 |

'Eerder voerden ook Utrecht en Groningen al soortgelijke fietsparkeersystemen in.'

delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/zwolle_stalling.jpg

"Nieuw fietsparkeersysteem in stalling Zutphen"
"Vanaf 14 mei is een fietsparkeersysteem met tijdsregistratie actief in de gratis bewaakte fietsenstalling onder het treinstation in Zutphen. Treinreizigers die op de fiets naar het station komen zien bij aankomst in de stalling op een digitaal scherm waar vrije plaatsen zijn en kunnen zo makkelijker een plek vinden. Tegelijkertijd wordt de maximale gratis stallingsduur teruggebracht naar tien dagen."
verkeersnet.nl


| donderdag | 10 mei 2012 | 11:52 |

'Een aantal fracties wees portefeuillehouder Veiligheid Bas Verkerk op het feit dat heel veel Delftenaren met deze vorm van criminaliteit te maken hadden of krijgen.'

"Kaderbrief 2012 zorgt voor complimenten en vragen"
"... Een discussiepunt dat uitgebreid aan de orde kwam was de aanpak van fietsdiefstallen en het voornemen van het college om die aanpak niet uit te breiden met een bedrag van 50.000 euro dat daarvoor opzij was gezet. Bijna alle fracties lieten zich kritisch uit over deze bezuinigingsmaatregel, omdat het aantal fietsdiefstallen in 2011 is toegenomen met 26%. Een kwart van de totale Delftse criminaliteitscijfers heeft te maken met gestolen fietsen."
Gemeenteraad


| donderdag | 10 mei 2012 | 11:34 |

'Verkerk: het gewoon burgers zijn die massaal elkaars fiets stelen'

"Delft fietsstad ... wie fietst er op jouw fiets?"
"... Onterecht vond de VVD fractie echter het schrappen van de prestatie op het verminderen van fietsendiefstal. En dat terwijl, zoals het college zelf ook stelt, dit een groot maatschappelijk probleem is in Delft, en -al voor de recente toename van fietsdiefstal met 26%- Delft bij de koplopers van Nederland behoort als het gaat om dit probleem."
VVD - Hatte van der Woude


| donderdag | 10 mei 2012 | 11:07 |

'Gaal: De wachtgeld regeling als aanvulling op haar salaris als burgemeester van Steenbergen.'

delft saskia_bolten_20120510_od.jpg
Wethouder Sociale Zaken Saskia Bolten GroenLinks.

"AFSCHEID NEMEN DOET PIJN!"
"Nog even en dan is het zover. Saskia Bolten gaat Delft verlaten, om burgemeester te worden in Steenbergen. Steenbergen dat toch veel kleiner is dan Delft, met zijn 23.394 inwoners. Dat baantje als burgemeester zal dan ook niet zoveel opleveren als het wethouderschap in Delft. Ik vraag mij dan ook af of Wethouder Bolten, gebruik gaat maken van de wachtgeld regeling?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| donderdag | 10 mei 2012 | 10:27 |


"Vrouwen leren de taal op eigen kracht"
"... De PvdA fractie heeft tijdens de begroting van 2010 ervoor gezorgd dat er budget beschikbaar blijft om taallessen te blijven bieden aan Delftenaren die de taal niet machtig zijn."
PvdA - Abdel Maanaoui

"Doe mee met onze campagne!"
"Wil jij ook deel uitmaken van de belangrijke en spannende campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in september? Meld je dan nu aan als vrijwilliger!"
PvdA - Jan Drese


| donderdag | 10 mei 2012 | 10:03 |

'Drs. Koppen: Wethouder[s]: laat een testteam met buitenlanders eens de Delftroute rijden'

"De Pollers, kwelgeesten van Delft!"
"Met de regelmaat van de klok rijdt er een voertuig tegen een poller. Het is vaak nog erger: de poller gaat omhoog als het voertuig al gedeeltelijk over de poller heen is."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


| donderdag | 10 mei 2012 | 08:48 |

'Norbruis: Is een kinderboerderij annex waterspeeltuin bijvoorbeeld een voorziening die nodig is of alleen nuttig?'

"Kaderbrief in Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid"
"... In de Kaderbrief staat dat er door de bezuinigingsdruk een nog scherper onderscheid wordt gemaakt tussen wat de stad m�et doen en wat de stad k�n doen. Daarbij wordt gedacht aan overdracht van gemeentelijk vastgoed aan partners, maar ook aan de oprichting van co�peraties die de exploitatie van bijvoorbeeld de kinderboerderijen/waterspeeltuinen kunnen overnemen. Uit de reactie van het college bleek gisteravond dat dit spoor nog niet uitgewerkt is. Het college verkent de mogelijkheden."
GroenLinks - Fleur Norbruis


| dinsdag | 8 mei 2012 | 16:20 |

'smeerinstallaties of watersproeiers'

delft http://www.omroepwest.nl/files/imagecache/frontpage-160x90/images/2012/apr/1513711_0.jpg

"Overlast piepende trams aangepakt in Delft"
"De overlast van piepende trams langs een flat aan de Westvest in Delft wordt aangepakt. Dat is de uitkomst van een overleg tussen HTM, ProRail en Spoorzone Delft."
omroepwest.nl


| dinsdag | 8 mei 2012 | 15:25 |

'INTERVISIE (zelfhulpmethode)'

"Intervisietrajecten voor wethouders"
"... Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen."
wethoudersvereniging.nl - Saskia Bolten


| dinsdag | 8 mei 2012 | 14:38 |


"Vragen over de veiligheid van bezoekers aan de Kromstraat"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Delftse Aletta Hekker (D66) wordt wethouder in Bergen"
D66


| maandag | 7 mei 2012 | 23:42 | *

'Petitie Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen!'

delft delft

From: Petities.nl
Sent: Monday, May 07, 2012 11:44 AM
To: prodeo@ziggo.nl
Subject: Petitie Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen!, voortgangsbericht 1

Beste harrie fruyt van hertog,
Op 18-03-2012 heeft u de petitie 'Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen!' ondertekend als 'harrie fruyt van hertog' uit 'delft'. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de voortgang van het initiatief met maximaal drie mails. Namens de petitionaris stuurt Petities.nl u het 1e voortgangsbericht. Stuur uw reactie op het onderstaande niet naar petities.nl, maar naar de petitionaris op smol.013@hetnet.nl.
Mijn oproep is of u zo vriendelijk zou willen zijn om te proberen zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van deze petitie via e-mail, twitter, hyves en facebook om te voorkomen dat Volkert v/d G. (de moordenaar van Pim Fortuyn) strafvermindering krijgt.
Zegt het voort, zegt het voort!
Er kan ook door gezinsleden/familie getekend worden.
Elk ander e-mailadres is een geldige stem.
Zie ook www.lijstsmolders.nl voor een uitgebreid overzicht met fragmenten en knipsels hierover.
Groetjes Hans Smolders

Petities.nl - Petitie Volkert van der G.


| maandag | 7 mei 2012 | 20:27 |

'IBA: versterken het beeld van Amsterdam als fietsstad en cre�ren ze extra toeristische waarde.'

delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/231738.jpg

"IBA onderzoekt dakparkeren voor fietsen"
"Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) onderzoekt de mogelijkheid om fietsen automatisch op daken van gebouwen te parkeren. De dienst ziet het als een van de oplossingen om de huidige overlast van wildparkeren op straat tegen te gaan."
architectenweb.nl


| maandag | 7 mei 2012 | 13:04 | *

'KUTKOMPAS VAN KROUWEL DE WAUWEL'
"Andre Krouwel komt nu met een omroepkiezer. Na het invullen zou ik lid moeten worden van Omroep MAX. Het enige wat daar van mij bij past is mijn leeftijd. Het aardige is dat ik nog nooit een programma van deze omroep heb bekeken en ook niet zal doen. Ik was aanwezig bij het samenstellen van het Kieskompas 2006 voor Delft. Laat ik maar niet vertellen hoe dat er aan toe ging. Met de omroepkiezer kondigt Andre bij mij zijn eigen ondergang aan."
harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft kieskompas_omroep_20120507.jpg

"Ontdek welke omroep het beste bij jou past"
OmroepKiezer.nl


| maandag | 7 mei 2012 | 02:11 |

'LEEFBAAR DELFT HERDENKT PIM FORTUYN'
" De fietspolitie op pad gestuurd door Bas Verkerk controleert op (lege/aangebroken) bierblikjes rondom het standbeeld van Hugo de Groot maar doet geen navraag naar de demonstratie-vergunning, die er overigens niets is. Grote afwezige bij de Delftse herdenking is toenmalig lijsttrekker Martin Stoelinga die in 2002 de raad binnenkwam met zes zetels voor Leefbaar Delft. De woorden van Stoelinga zittend op een olifant: 'Wij tetteren voor u.'"
harrie fruyt van hertog


delft markt_herdenking_pim_fortuyn_leefbaar_delft_20120506_143850_a.jpg
Een zeldzaamheid: Partijvoorzitter Peter Smit van Leefbaar Delft zit op een droogje.


| maandag | 7 mei 2012 | 00:47 |

'De Wit: Pim Fortuyn werd door de bestuurlijke elite als extremist weggezet.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/smit_de_wit_pim_fortuyn_2012.jpg

"Herdenking Pim Fortuyn op de Markt in Delft"
"Vandaag op de Markt de herdenkingen van Pim Fortuyn die tien jaar geleden door milieuactivist Volkert van der Graaf van de wereld werd geramd."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| maandag | 7 mei 2012 | 00:32 |

'BOW Zuid: kortom het bindt ook de mensen uit de wijk en daar gaat het ons om.'

delft http://www.123website.nl/u/i52337278._szw1280h1280_.jpg

"Schijt maar op de uitlaatstrook"
"Zoals we al eerder schreven op onze website is de speeltuin voor het voormalig 55 plus centrum de Wipmolen een groot succes. De bewonersorganisatie heeft alleen al diverse keren een discussie gehad met mensen die hun hond uitlieten en het nodig vinden door de speeltuin te lopen."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid


| maandag | 7 mei 2012 | 00:20 |

'Van Oort: Terugbrengen staatsschuld is solidariteit met toekomstige generatie'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/7c12c6cc7e6e74e1a6f7cba5903ff356.jpg

"Begrotingstekort moet veel verder dan tot 3% zakken"
"In de komende verkiezingskoorts zullen veel van de debatten over bezuinigingen gaan. Zijn de regels die 'Brussel' oplegt nu wel of niet te streng? Ik vind van niet, sterker, de regels zouden best nog wel eens aangescherpt mogen worden."
Weblog - Jeroen van oort


| zondag | 6 mei 2012 | 23:44 |

'Politiekdelft.nl feliciteert SC Feyenoord'
"De Rotterdamse aartsrivaal is na elf jaar terug aan de top. Feyenoord sluit het seizoen af op een tweede plaats in de eredivisie."
harrie fruyt van hertog


delft logo_feyenoord_sterker_door_strijd.jpg


| zaterdag | 5 mei 2012 | 14:08 |

'Met alle respect, PIM FORTUYN 2002-2012'

delft pim.jpg
"ODE AAN PIM FORTUYN ..."
"Op 6 mei is het precies tien jaar geleden, dat Pim Frotuyn werd vermoord.
Een politieke moord!
Pim Fortyun, de man die de mensen de hoop gaf dat het anders kon.
Het werd ook anders.
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| zaterdag | 5 mei 2012 | 11:56 | *

'Tien jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord is.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/pimfortuyn.jpg

Morgen is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord is.
Morgen zal Leefbaar Delft om 14:00 uur die politieke moord herdenken op de Markt bij het standbeeld van Hugo Grotius.
Iedereen die foto's of knipsels heeft van Pim Fortuyn vragen wij die mee te nemen om op het standbeeld te plakken.
Er zijn geen toespraken.
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 5 mei 2012 | 11:36 |

'Delft, piepende tram die door bocht gaat Westvest (2)'

delft delft_piepende_tram_die_door_boch_gaat_westvest.jpg

"Herrie van piepende trams in bochten moet direct stoppen"
"Niet alleen de bewoners van de Westvest maar ook in de Tanthof zijn de tering herie van de piepende tramwielen spuugzat. De HTM heeft geen geld meer en de Haagse wethouder Smit zal het een rotzorg zijn. De gemeente heeft verschillende keren al aan de bel getrokken maar de herrie blijft."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| zaterdag | 5 mei 2012 | 11:31 |


"Uitnodiging Mini-symposium 'Ouderen en Openbaar vervoer in Zuid-Holland'"
VVD - bestuur afdeling Delft


| zaterdag | 5 mei 2012 | 06:35 |

'ALEX MUSTER BERICHT:'

delft alex_muster_20120503_192239_b.jpg

"LAST CHANCE: Forum Update from About.com(discovery Atlantis=in=Aden.)"
Prof. MUSTER, discoverer, of Atlantis in Aden.


| zaterdag | 5 mei 2012 | 00:00 | * | - WEEKEND MUSIC - | WM-Lijst |

'John Lennon - Imagine'

delft john_lennon_imagine.jpg


| vrijdag | 4 mei 2012 | 15:07 | *

'EERSTE ILLEGAAL NIET-PARKEERVAK-FIETSEN'
"Hup Herman, aan de slag. De volgende stap een gereguleerd fietsparkeervak naast het hek langs het water. Voorlopig alleen op marktdagen. Stadsbussen keren bij het blauwe hart. Obstakels weg zodat calamiteiten-verkeer gewaarborgd blijft."
harrie fruyt van hertog


delft oude_langendijk_000_niet_parkeervak_fietsen_20120503_195541_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.

delft oude_langendijk_000_20120503_150854_a.jpg delft oude_langendijk_000_20120503_151459_a.jpg delft oude_langendijk_000_niet_parkeervak_fietsen_20120503_151253_a.jpg


| vrijdag | 4 mei 2012 | 14:46 |


"Onschuld en dodenherdenking"
"Het is 4 mei 2012, we likken onze wonden en herdenken onze doden. Niet zomaar mensen die zijn overleden. We herdenken dat er in de tweede wereldoorlog zoveel doden zijn gevallen. Onschuldige mensen. Miljoenen ................................."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| vrijdag | 4 mei 2012 | 12:20 |


delft http://www.dearchitect.nl/binaries/content/gallery/Nieuws/2012/05/04/delfthofjes.jpg/delfthofjes.jpg/architectimage%3Alargethumbnail

"Delftse Hofjes in Spoorzone Delft"
"... Het plan biedt een vorm van ouderenzorg die Delft op dit moment niet of nauwelijks heeft: de combinatie van (ouderen)woningen met voorzieningen als een restaurant, sport en 24-uurs zorg op verzoek. Met de neus op het station kunnen de bewoners nu, maar ook later als ze minder mobiel zijn, met de trein naar vrienden en familie in het land. De combinatie van wonen met voorzieningen en openbaar vervoer bevordert de zelfstandigheid van de bewoners en actieve deelname aan de maatschappij."
de architect.nl


| vrijdag | 4 mei 2012 | 11:49 |

'Pim Fortuyn Interview 28-01-2002'

delft pim_fortuyn_interview_28_01_2002.jpg

"Nooit uitgezonden interview Pim Fortuyn gevonden"
"In de archieven vond VPRO recent een nooit uitgezonden interview met Pim Fortuyn. Voor het programma De Nieuwe Wereld klopte IJsbrand van Veelen begin 2002 bij Fortuyn aan om zijn mening te horen over leefbaarheid, de veiligheid van steden en gated communities. Het werd een college over veel meer: over onderwijs, verantwoordelijkheid van burgers, openbaar bestuur, een sterke overheid, de Nederlandse identiteit en het belang van emancipatie van islamitische vrouwen:"
VPRO


| vrijdag | 4 mei 2012 | 11:17 |

'BOLTEN DRUK MET WACHTGELDEN'
hfvh


"Stabiliteitsprogramma: aanpassing uitkeringsduur politieke ambtsdragers"
"De Tweede Kamer heeft in het stabiliteitsprogramma besloten dat de maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici per 1 september 2012 wordt gelijkgesteld aan de maximum WW-duur. Er bereiken ons al vragen welke consequenties dit heeft voor burgemeesters en wethouders."
wethoudersvereniging.nl - Saskia Bolten


| vrijdag | 4 mei 2012 | 11:13 |


"Tijdelijkheid als permanente strategie voor gebiedsontwikkeling"
ruimtevolk.nl - Dries Drogendijk


| vrijdag | 4 mei 2012 | 10:57 |


"Huishoudtoets in Delft opgeschort!"
"De PvdA heeft met tevredenheid en opluchting kennis genomen van het bericht van de gemeente Delft dat de uitvoering van de huishoudtoets wordt opgeschort."
PvdA - Jessica van Vugt


| vrijdag | 4 mei 2012 | 10:51 |


"Fietsen door de Tanthof"
"GroenLinks fietst op zaterdag 12 mei a.s. door de Tanthof. Dit naar aanleiding van het concept bestemmingsplan voor de Tanthof dat binnenkort in de raad besproken zal worden."
GroenLinks - dominique bentvelsen


| vrijdag | 4 mei 2012 | 09:23 | *

'WET GELUIDHINDER (Wgh)'
"De wet geluidhinder is er om de burger te beschermen in zijn woonomgeving. Het is de taak van de gemeente Delft om vast te stellen of de normen voor de maximale geluidsbelasting op de gevel van een huis worden overschreden. Het is toch niet zo moeilijk voor de raad om het college op te dragen om een geluidsonderzoek uit te voeren en maatregelen te treffen. Extra raadsvergadering wegens spoedeisende motie. Om te huilen, Delft Kennisstad piepend door de bocht! Hoe zit het met de EU-richtlijn Omgevingslawaai?"
harrie fruyt van hertog


delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/rails.jpg

"Trage soap overlast tramrails"
"Ondanks aandringen van onze fractie in de commissie SVR van maart en april 2012 is er nog steeds geen enkel teken te bespeuren dat leidt tot het oplossen van de geluidsoverlast van de nieuwe tramrails die is aangelegd in Tanthof West."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


| donderdag | 3 mei 2012 | 12:51 | *

'Jan: De firma Berenschot krijgt het nog druk met zijn integriteitsonderzoek.'

"Klassieke doofpotaffaire in gemeente Delft"
"Reactie op dit bericht Door Jan (Delftse burger) op 3 mei 2012 10:46
Hierbij nog een kleine kanttekening: De Delftse burgemeester Bas Verkerk was in dezelfde periode ook bestuurslid bij de stichting ABP (IB2001 aangifte verplicht inkomen van 30 mille per jaar), en trok tegelijkertijd een wachtgeld (1 mile per maand) ten laste van de gemeente Den Haag om zijn Delftse burgemeesterswedde aan te laten vullen. Volkomen in strijd met de APPA 1969 is dit wachtgeld uitgekeerd, tenslotte had niet dhr. Verkerk zijn ABP vergoeding 50/50 aan de VNG en de Gemeente Delft moeten laten overmaken maar had de gemeente Den Haag deze belastbare ABP vergoeding met zijn wachtgeld moeten verrekenen."
binnenlandsbestuur.nl - Douwe Jan Elzinga


| donderdag | 3 mei 2012 | 10:36 |

'Gaal: Zijn er nog wel echte arbeiders die op de PvdA stemmen? Wat doet die PvdA dan voor hen? In Delft hebben wij Ernst Damen.'

delft internationale.jpg

"DE INTERNATIONALE ROEPT OP TOT BLOEDVERGIETEN."
"Natuurlijk ken ik de internationale maar al te goed. Mijn opa zong hem en mijn moeder ook. Zij schreef hem voor mij op toen ik een jaar of zestien was. Zij vond dit blijkbaar de leeftijd om over politiek na te gaan denken. Mijn ouders stemden altijd PvdA en wanneer ik, toen ik ouder was, tegengas gaf, brrr nou dan kon je het krijgen!"
Jolanda Gaal - Onafhankelijk Delft


| woensdag | 2 mei 2012 | 21:18 | *


delft the_why_delft_30_april_2012.jpg
Delft, Markt. Een fan van The Why band stuurde nog een filmpje.


| woensdag | 2 mei 2012 | 17:52 |


delft http://www.delfia-batavorum.nl/gpEasy/data/_uploaded/image/website/header4.jpg

"Nominaties Le Comteprijs 2011"
"Uit een totaal van 13 inzendingen heeft de commissie voor de Le Comteprijs 5 verfraaiingen genomineerd voor de Le Comteprijs 2011. De winnende inzending wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene ledenvergadering van 15 mei. Dan wordt ook de winnaar van de door Delft op Zondag georganiseerde publieksprijs bekendgemaakt.
Lezers kunnen hun stem uitbrengen op de website van Delft op Zondag."
HISTORISCHE VERENIGING DELFIA BATAVORUM


| woensdag | 2 mei 2012 | 15:25 |

'BOW Zuid: een zeer goed plan geweest om hier een speeltuin te maken.'

"Nieuwe speeltuin voor de kinderen"
"... Ook een bord waarop duidelijk staat dat men niet met honden achter het hek mag komen zou geen overbodige luxe zijn. De ouders en de kinderen worden er namelijk op z'n hollands gezegd, schijtziek van."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid


| woensdag | 2 mei 2012 | 15:18 |

'Gaal: Natuurlijk walgt de eigen bevolkingsgroep ook van dit soort intens laffe criminelen.'

"DE HAAGSE METROPOOL"
"Mijn zoon doet zoiets niet" ....
"Ach moedertje, bij de reclassering kennen zij jouw zoon, zijn zogenaamde vriend en vele andere verschrikkingen, maar al te goed. Kijk nog eens goed naar de video. Het lijkt er nu toch wel heel sterk op, dat de politie een nogal warm spoor te pakken heeft."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| woensdag | 2 mei 2012 | 15:10 |

'Van Koppen: hier blijkt een aantal coalities met de PvdA in de "Delftse regering" aan potverteren gedaan te hebben.'

"Hup, alweer een speelplek minder! Siberi� is zijn speelplek kwijt!"
"Vanmiddag bleek, dat "waarschuwingen" aan het adres van de wethouder niet helpen. We kregen in april ineens een nota, waarin stond dat in 2012 al een aantal speelplekken zou verdwijnen. De komende jaren zouden er meer volgen."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


| woensdag | 2 mei 2012 | 14:07 |


"Ontwikkelingscombinatie Spoorzone Delft uit elkaar"
"De gemeente Delft en de Ontwikkelingscombinatie Spoorzone Delft gaan uit elkaar. De veranderde marktomstandigheden maken dat de samenwerking geen stand kan houden. Dat maken de partijen bekend."
Cobouw - Mario Silvester


| woensdag | 2 mei 2012 | 00:37 | *

'THE WHY BIJ MIELUS OP DE MARKT'

delft markt_070_072_the_why_mielus.jpg

Delft - Koninginnedag op de Markt.
Ik ben geen muziekdeskundige, alleen maar liefhebber en films maken is voor mij helemaal nieuw. Ik heb genoten van het optreden van The Why, muziek vol met emotie en dat trekt mij meer dan gepolijste topkwaliteit. Lekker gemoedelijk sfeertje en we hebben geen haast, ook MieluS niet. Opvallend hoeveel leeftijdgenoten even stil hielden om te luisteren.
harrie fruyt van hertog

Reactie van een leeftijdgenoot
Mielus trakteert Delft op The Why
Op Koninginnedag trakteerde Muziek- en Eetcaf� Mielus de burgers op een spectaculair optreden van de Delftse band The Why. Deze band bestaat al sinds 1966 en speelt rock-klassiekers, vooral uit de jaren '60 en '70! De 5-koppige band maakt gebruik van de mooiste apparaten en instrumenten, inclusief beroemde gitaren van Rickenbacker, Gibson en Fender.

Daarmee speelden de heren een geweldig repertoire van The Beatles, The Rolling Stones, Tom Petty, The Cream, U2 en The Doors. Gedurende 3 uur konden de fans genieten van heerlijke songs als Brown Sugar, Refugee, Crossroads, White Room, Love me two times, Satisfaction en nog v��l meer. Alle bandleden vormden een heerlijk geheel, zonder zwakke schakels. De passie voor muziek spetterde eraf en maakte grote indruk op de honderden toeschouwers op het terras en ver daarbuiten. Ook veel toeristen bleven hangen rond Mielus, onder de indruk van de show op het zonovergoten terras van Mielus, naast de Nieuwe Kerk.

De show kende 2 probleempjes: Er waren te weinig zitplaatsen. En de band verdient een ruimer podium. Dan komen de show en vooral het grote volume van de geluidsinstallatie beter tot hun recht. Maar al met al kwamen de liefhebbers van Rock & Roll op het zonnige terras van Mielus prima aan hun trekken. Het is te hopen dat Mielus veel vaker dit soort middagen zal organiseren. Dat waarderen we enorm.
Een dankbare fan.


| dinsdag | 1 mei 2012 | 22:36 |

'Van Koppen: de spreektijd van het college! ... de griffier durft niet te bellen ... college staat in de praktijk weer eens boven de regels.'

"De Raad en de tijdslimieten"
"Om te voorkomen dat raadsleden de betogen uit de commissies nog eens helemaal herhalen en raadsvergaderingen onnodig uitlopen, is na discussie besloten de spreektijd per fractie in de raadsvergadering te beperken."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


| dinsdag | 1 mei 2012 | 15:00 |

'Gaal: Wel worden er dure nieuwe ambtenaren aangenomen!!!'

"Achterstandswijk blijft achterstandswijk!!"
"De gemeente Delft moet zeker tien miljoen extra gaan bezuinigen! Het komt er dus zo ongeveer op neer dat er in totaal rond de 45 miljoen euro bespaard moet worden. Weer zal de gemeente moeten gaan snijden vanwege het bezuinigingspakket, waar het demissionaire kabinet Rutte een besluit over zal nemen."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| dinsdag | 1 mei 2012 | 15:03 |

'Gaal: De klachten kwamen al eerder van de Marktkooplieden. Deze werden zelfs verboden om er weer over te beginnen!'

delft http://www.politiekdelft.nl/rotterdamseweg_268_evenemententerrein_stroomvoorziening_2006-09-14%20@17-23-23.jpg
Degelijke stroomvoorziening op het evenemententerrein Rotterdamseweg. (Foto's)

"Vragen over de veiligheid van burgers en bezoekers"
"Onafhankelijk Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid en burgers en bezoekers naar aanleiding van gevaarlijke stroomputten en open stroomkast op de Markt in Delft."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


| dinsdag | 1 mei 2012 | 14:40 |

'Valk: De middag werd afgesloten met een informele borrel'

delft http://www.cdadelft.nl/files/bezoekspoorzone.jpg

"Rondleiding Spoorzone voor CDA leden"
"Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde het CDA Delft weer de voorjaarsactiviteit. Dit jaar bezochten ongeveer 25 CDA leden uit Delft de Spoorzone in Delft. Natuurlijk was hierbij ook onze eigen CDA-wethouder Mil�ne Junius aanwezig, die politiek verantwoordelijk is voor dit Delftse 'project van de eeuw'."
CDA - Gerrit Jan Valk


| dinsdag | 1 mei 2012 | 12:09 |

'Van Oort: Politici kunnen beter thuisblijven'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/97e4f3480f60c7e437ad94f5c69216ac.jpg

"Voetbal is wel oorlog maar geen politiek"
"Op 8 juni begint het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekra�ne. Een toernooi waar miljoenen mensen naar uitkijken. Een enkeling om er te voetballen en eeuwige roem te verwerven, verreweg de meesten om het toernooi als toeschouwer te beleven. Voetbal mag volgens wijlen bondscoach Rinus Michels oorlog zijn, het spel zou zich van politiek verre moeten houden. Zo staat dat gelukkig ook in de voetbalspelregels, die over de hele wereld en voor elk niveau gelijk zijn. Voetbal staat los van politiek."
Weblog - Jeroen van Oort


| dinsdag | 1 mei 2012 | 11:59 |

'Meuleman: Bij de Koepoortbrug trof ik een 'nuttige' bewegwijzering aan. Daar zullen heel veel mensen baat bij hebben ... of?'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-30-076-800x437.jpg

"Notitie bewegwijzering"
"Wethouder Junius gaf in de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan met een notitie over bewegwijzering te zullen komen. De raad nam desondanks een motie aan met betrekking tot een onderzoek bewegwijzering naar het centrum van onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


| dinsdag | 1 mei 2012 | 11:46 |

'De Wit: de maatregelen van Verkerk voldoen niet aan de BZK richtlijnen.'

"Diensttaxi burgemeester Verkerk kostte in 2011 € 95.000"
"Burgemeester bas Verkerk wilde niet antwoorden op mijn schriftelijke vragen over het gebruik van zijn diensttaxi. 22 april 2012: Burgemeester Verkerk houdt kosten diensttaxi geheim. Op 26 februari had ik om een overzicht gevraagd Vragen over gebruik van diensttaxi burgemeester Verkerk. Dat overzicht krijg ik niet vanwege zijn veiligheidssituatie en met name dan bedreigingen. Het is zogenaamd tactische informatie waar kwaadwillenden iets mee kunnen doen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


| << VORIGE MAAND                    | ARCHIEF |                    VOLGENDE MAAND >> |

Valid HTML 4.01 Transitional