PolitiekDelft.nl


| HOME | MISSIE | ARCHIEF | DOSSIERS | LINKS | CONTACT | ENGLISH | GR2010 |
delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft     delft
Loading


zaterdag | 31 maart 2012 | 23:55 |

delft http://www.leefbaar-delft.nl/bas_verkerk_veegt_zijn_straatje_schoon.jpg
"Geweldig treffende foto heeft Jesper Neeleman gemaakt van burgemeester Bas Verkerk. Staat op de voorpagina van de Delft op Zondag. Bas Verkerk veegt zijn bestuurlijke straatje voor het Stadhuis alvast schoon. Het onderzoek naar zijn integriteit moet nog beginnen. Uit beeld steelt Herman Weijers oude fietsen onder het motto 'Een schoon Delft'."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zaterdag | 31 maart 2012 | 23:45 |

'Van Oort: Er was slechts één voorstander, de rest was tegen. Het Platform beweerde dat er een ruime meerderheid voorstander zou zijn.'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/5713/3322/3417/20120331_-_Vreemde_eend.jpg

"Gespreide verantwoordelijkheid en de waarde van het maatschappelijk middenveld"
"... In een debatje met een lid van PvdA-huize kwam daarbij de geloofwaardigheid van het Platform Poptahof aan de orde en door hem ook de vraag of het Buurtplatform Poptahof een gesprekspartner is."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


zaterdag | 31 maart 2012 | 23:15 |

'Meuleman: Het zogenaamde draagvlak was duidelijk een schijnbeweging ...'

"Raad 29 maart 2012"
"... Opvallend was, dat de Wit (Leefbaar Delft) suggereerde, dat Stadsbelangen al op 10 november 2006 akkoord was gegaan met uitbreiding regulering parkeren in deze wijk. Hij vond dat Stadsbelangen een show opvoerde. Zijn bewering was al een show op zich, want op 10 november 2006 was er helemaal geen vergadering geweest. Hij haastte zich om te zeggen dat het dan tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november 2006 was geweest. Ook tijdens deze vergadering is uitbreiding regulering parkeren in deze wijk niet aan de orde geweest. Zie Handelingen van deze vergadering."
Stadsbelangen - Aad Meuleman

"Gras of Stenen?"
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zaterdag | 31 maart 2012 | 20:30 |

'De Wit: Ik zal meewerken aan de onderzoeksopzet. Want 'niet geschoten is altijd mis'.'

"CdK Jan Franssen brandt zijn vingers niet aan Bas Verkerk"
"... De eerste hobbel is al dat Onafhankelijk Delft raadslid Stoelinga persoonlijk al heeft laten weten dat hij dat hij zo een onderzoek zonde van het geld vindt. Daarentegen heeft Onafhankelijk Delft fractievoorzitter Jos van Koppen in het fractievoorzittersoverleg wel ingestemd met het onderzoekstraject. Wat is het nu?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zaterdag | 31 maart 2012 | 12:00 |

'Kuijper: 10. Negen keer onzin. Tot slot wil ik nog kwijt dat ik het een gemeenteraadslid onwaardig vind om de integriteit van een burger tijdens het raadsdebat, openlijk in twijfel te trekken.'

delft papsouwselaan_000_parkeren_20110521_164800_a.jpg
Delft, Papsouwselaan.

"Parkeerregulering in Poptahof"
"Gemeenteraadslid Jeroen van Oort verkondigt op zijn website nogal wat onzin over het gereguleerd parkeren in de Poptahof en rond winkelgebied In de Hoven. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar onwaarheden zet ik graag recht en zeker als het impliciete beschuldigingen aan mijn eigen adres betreft. Hieronder mijn reactie."
D66 Blog - Pauljan Kuijper


zaterdag | 31 maart 2012 | 11:50 |

'Kuijper: het is allemaal niet fantastisch opgeschreven, maar het voorstel is goed.'

"D66 verbetert parkeerplan Poptahof en In de Hoven"
"Vanaf 1 juni wordt in de Poptahof en rond winkelgebied In de Hoven betaald parkeren en vergunningparkeren ingevoerd, met steun van D66. Wel hebben wij eerst gezorgd dat ook langs de Hovenpassage het aantrekkelijke starttarief gaat gelden, en dat de parkeeroverlast door ambtenaren van het Werkplein zo mogelijk wordt aangepakt."
D66 - Pauljan Kuijper


zaterdag | 31 maart 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"Foxie Foxtrot van Nico Haak"

delft foxie_foxtrot_van_nico_haak.jpg


vrijdag | 30 maart 2012 | 23:50 | *

'Gaal: ... en je, op marktdagen, zo'n lelijke wagen voor je neus te gestald krijgt.'

delft kerkstraat_000_opslagwagen_marktkramen_20120329_141252.jpg
Delft, Kerkstraat.

"Geen gezicht deze verrommeling!"
"... Op weg naar Mielus (terrasje) op de markt, zag ik tot mijn ontzetting dat er een marktkraam oplegger geplaatst was, direct links van de Nieuwe Kerk op de Markt. "Leuk" wanneer je als ondernemer je best doet om een bedrijf te runnen en je, op marktdagen, zo'n lelijke wagen voor je neus te gestald krijgt."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Gevaarlijke electra aansluitpunten op de markt in Delft"
"Gezellig wandelen over de Markt. Op donderdag is dit vaste prik. Een heleboel marktlieden ken ik al jaren en daardoor raak je vaak in gesprek. Zo ook deze keer en wat ik hoorde vond ik niet echt een gesprek om vrolijk van te worden. Er zitten onder het oppervlak van de Markt, aansluitpunten om de marktkramen van energie te voorzien. Een soort van putten. Volgens diverse marktlieden schijnen die aansluitpunten in die putten heel gevaarlijk te zijn omdat ze verroest zijn en de deksels soms ontbreken of niet op slot zijn zodat er zo bij de stroom in deze putten gekomen kan worden. "
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Motie tegen hoge kosten en bezoek aan VNG-feest"
"Onafhankelijk Delft kwam in de raadsvergadering van 29 maart 2012 met een motie tegen het hoge bedrag van het VNG feest en is ook tegen het bezoek van raad en burgemeester en wethouders aan dit dure feest."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Bangalijsten in Delft?"
"Gisteren stond er in het Alegemeen Dagblad een vreselijk bericht. Een jong meisje zou zich van het leven hebben beroofd omdat zij door medescholieren op een bangalijst zou zijn geplaatst."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


vrijdag | 30 maart 2012 | 23:30 |

'ARE YOU BEING SERVED?'
'Huijpen: Het college van burgemeester en wethouders heeft de fractie overtuigd dat starters echt geholpen worden met dit instrument.'

"Huis kopen in de Harnaschpolder? Nu met starterslening"
"... Bovendien is het van belang dat er zoveel mogelijk woningen worden verkocht in de wijk Harnaschpolder. De verkoop van woningen levert de gemeente namelijk grondopbrengsten op. Deze grondopbrengsten zijn nodig om het huishoudboekje van de gemeente in balans te houden."
D66 - Kim Huijpen


vrijdag | 30 maart 2012 | 16:40 | *

'TAXIKOSTEN VERKERK BLIJVEN GEHEIM'
"Uit veiligheidsoverweging worden de taxikosten weggehouden voor de belastingbetalende Delftse burger. Bas Verkerk wordt gereden in een gewone Audi A6 met geel kenteken alsof het zijn dienstwagen is. Uit de RDW gevens blijkt het een Audi met een normaal standaard gewicht dus een wagen in een niet-gepantserde uitvoering. Misschien dat de chauffeur een karateopleiding heeft gehad. "
harrie fruyt van hertog


delft audi_coolsingel_dienstauto_bas_verkerk_20110414.jpg
Personenauto Audi A6 Benzine Massa leeg 1525 kg
datum eerste toelating 07-04-2010
catalogusprijs € 51582
Kenteken 03-LBR-3

"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Leefbaar Delft inzake taxivervoer burgemeester"
"De burgemeester maakt geen gebruik van de diensttaxi maar van een ander vervoersarrangement. Zoals u door de burgemeester is aangekondigd in het fractievoorzittersoverleg van 29 maart jl., zal de burgemeester binnenkort in een besloten bijeenkomst van het fractievoorzittersoverleg een toelichting geven op zijn veiligheidssituatie. Hij zal dan ook ingaan op zijn vervoersarrangement."
Gemeenteraad


vrijdag | 30 maart 2012 | 13:55 |

'GroenLinks besteedt geen aandacht aan de afwikkeling van het autoverkeer met beperkte snelheid'
harrie fruyt van hertog


delft project_mer_delft_zuidoost.jpg

"Bijeenkomst over Delft Zuidoost"
"GroenLinks vindt dat er met het rapport Groen-Blauw een prachtig stuk ligt met concrete maatregelen om de groen- en wateropgave in Delft Zuidoost integraal op te lossen. Een kans voor Delft. De volgende stap is dat de maatregelen gerealiseerd worden. Daarom heeft GroenLinks het voorstel gedaan voor een externe oriëntatie, deze wordt op dinsdag 3 april 2012 gehouden."
GroenLinks - Fleur Norbruis


vrijdag | 30 maart 2012 | 12:20 |

'Kroon: aanpassingen van wegen in dit gebied tot "langzamer rijden"- wegen'

delft verkeersbord_erf_rijswijk_dick_jensen_anne_koning.jpg
Rijswijks verkeersbord verovert Nederland

"Kom ook naar de bijeenkomst Groenblauw Delft Zuidoost"
"De PvdA is zeer verheugd met dit rapport; niet alleen voor de toekomstige ontwikkelingen in de wijk Delft Zuidoost, maar ook voor mogelijke ontwikkelingen in andere wijken. Daarnaast zien we het ook als een goed "export"-product naar andere steden om in bestemmingsplannen meer aandacht te krijgen voor Groen en Blauw. Naast deze Groenblauw ontwikkelingen heeft de PvdA zich de afgelopen maanden ook ingespannen om het verkeer op een betere wijze door deze wijk te laten stromen."
PvdA - Gerard Kroon


vrijdag | 30 maart 2012 | 11:55 |

'Van Oort: Zo langzamerhand begin ik me echt te schamen voor de raad waarvan ik deel uit maak.'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/d359592dff2ba318eb66364a07206c4e.jpg

"Parkeerregulering in Poptahof"
"... Een argument dat gisteren op tafel werd gebracht was daarom ook dat de raad zich een betrouwbare bestuurlijke partij wilde tonen door het parkeergeld van de burgers af te troggelen. De meerderheid van de raad vergat daarbij dat het de Delftse burgers heeft beloofd om geen lastenverhoging door te voeren."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


vrijdag | 30 maart 2012 | 03:10 |

'ONDERBURGEMEESTER HOUDT FIETSRAZZIA'
"Herman Weyers juridisch goed de fout in met het losknippen van lelijke fietsen om ze af te kunnen voeren. Hoezo samenwerking met Delftse Fietsersbond?"
hfvh


delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Bicycles_at_Delft.jpg

"Opgeruimde, of gestolen fietsen?"
"Ondernemersvereniging Binnenstad Delft heeft maandag 26 maart het initiatief genomen zelf iets aan de fietsoverlast te doen. Op het eerste gezicht klinkt dit als een sympatiek initiatief. Er is een probleem en de Ondernemersvereniging komt met een oplossing en steekt de handen uit de mouwen. Ze hebben de fietsen in de omgeving van het stadhuis, waarvan ze meenden dat het fietswrakken waren, verwijderd en afgevoerd in een grote container."
STIP - Maarten Buskermolen


vrijdag | 30 maart 2012 | 03:05 |

"Bemerkingen bij de bijna-crisis"
"Natuurlijk was het vanochtend even wachten op berichten uit het Catshuis. De analyses van buitenaf wezen op het serieuze risico van een kabinetscrisis. Immers wat heeft Wilders te verwachten van een crisis, en wat heeft te winnen bij doorgaan ? Alle reden voor hem om te dreigen te stekker er uit te trekken. Jolanda Sap stond al klaar met haar stekkerdoos."
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 29 maart 2012 | 12:15 |

'Er is geen onderzoek denkbaar dat elke twijfel omtrent de integriteit van burgemeester Verkerk op feitelijke gronden geheel kan wegnemen.'

delft bas_verkerk_20120110_2.jpg

"Burgemeester Verkerk kan beter afteden"
"Lezing van de brief van de Commissaris van de Koningin d.d. 27 maart jl. inzake het verzoek van de burgemeester d.d. 26 januari jl. om extern onderzoek te laten verrichten naar zijn integriteit, leidt nu al onvermijdelijk tot de conclusie, dat Bas Verkerk beter kan opstappen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


donderdag | 29 maart 2012 | 12:05 |

"Weesfietsen weghalen mag niet"
"Gisteren werd mij namens het college van burgemeester en wethouders onderstaand persbericht toegezonden. Ik vind dit persbericht een mooi voorbeeld van hoe de stad blijkbaar sneller loopt dan het stadsbestuur. Ik citeer:"
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


donderdag | 29 maart 2012 | 10:45 |

"De parkeerdebatten zijn een terugkerende verschrikking"
"Morgenavond gaat de gemeenteraad weer oeverloos kletsen over een mini stukje vergunningparkeren in de Voorhof/Poptahof. Een rituele dans, met de bekende afloop. Dit zei ik 10 november 2011 in de raadsvergadering:"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


donderdag | 29 maart 2012 | 10:15 |

'Van der Veen: Veelprater Damen was natuurlijk weer eens voor zijn beurt met zijn geblaat, de burgemeester is het beu.'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/logo.gif?w=460

"Over een onderzoek met cachet ..."
"En eindelijk is het zo ver ! Nu Den Haag schudt op zijn grondvesten vanwege de nakende kabinetscrisis, begint het in Delft te trillen. Te trillen vanwege het integriteitsonderzoek naar burgemeester Verkerk. De commissaris heeft voorstellen gedaan en ik kan mij vinden in zijn aanpak: de verkenning van zijn probleemstelling, het aangezochte bureau en de leden van de begeleidingscommissie. En gelukkig het bureau ken ik en de leden van de begeleidingscommissie. En enkelen daarvan zijn geinteresseerde lezers van mijn Hilleniuscolumns."
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 29 maart 2012 | 03:30 | *

'INTEGRITEITSONDERZOEK BAS VERKERK'

delft cartoon_20120320_olifant_varken.jpg

In KRO Brandpunt zegt Bas Verkerk het volgende:
Mijn gezin en mij hebben een doodsbedreiging gehad in maart 2006.
De dader daarvan is opgespoord.
Bij het onderzoek thuis bleek dat de man ook een vuurwapen had en munitie.
Hij is veroordeeld door de rechtbank voor zes maanden gevangenisstraf en een aantal maanden voorwaardelijk.
En deze dader staat op de gemeenteraadsverkiezingslijst van de heer Stoelinga.
uitzending gemist

UITSPRAAK IN CASSATIE SIETSE HEIDSTRA
Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd
[Verdachte] betwist niet dat hij patronen in huis had, maar hij wist niet dat dit niet mocht. Het gaat om patronen die niet meer bruikbaar zijn en die onderdeel uitmaakten van een verzameling koloniale spullen. [Verdachte] hield de patronen puur "voor de sier", als verzamelobjecten. Hij heeft er geen seconde aan gedacht dat dit strafbaar zou kunnen zijn.
Hoge Raad - uitspraak in Cassatie 21 december 2010

Commentaar redactie:
Bas Verkerk spreekt over een vuurwapen met munitie. Dit lijkt mij geen verspreking. Verkerk geeft hier blijk op de hoogte te zijn van de NFI rapporten. In de uitspraak komt wapen niet meer voor. Niet duidelijk is waarom hij zijn bedreiger bij de gondelaffaire betrekt.
Nu hij dit toch doet kan deze rechstzaak meegenomen worden in het integriteitsonderzoek. Doel van het onderzoek moet zijn dat Verkerk geen enkele invloed uitoefende op dit 'politieke proces'.
harrie fruyt van hertog


woensdag | 28 maart 2012 | 13:15 |

'Franssen: mogelijke twijfel over uw integriteit kan worden weggenomen'

delft bas_verkerk_20120129_kro_brandpunt.jpg
Bas Verkerk in KRO Brandpunt op 29 januari 2012.

"Verzoek om nader onderzoek inzake de Gondelaffaire"
"Op 28 januari jl. heeft u mij geinformeerd over een interview dat u heeft gegeven ten behoeve van het televisieprogramma Brandpunt over de 'Gondelaffaire'. In de uitzending kwam het telefoongesprek aan de orde dat de toenmalige wethouder Balje in 2004 met u heeft gevoerd, en waarvan een filmopname bestaat. U zag hierin aanleiding mij te vragen te bezien of door een nader onderzoek naar het desbetreffende telefoongesprek mogelijke twijfel over uw integriteit kan worden weggenomen. Naar aanleiding van uw verzoek heb ik de mogelijkheden verkend. Ik wil mijn bevindingen graag met u delen.
Bijlagen: Advies van prof. dr. J. de Ridder, hoogleraar Bestuurskunde aan de Rljkuniversiteit Groningen. Advies van dr. A. Cachet, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Eramus Universiteit Rotterdam."
Commissaris van de Koningin - Jan Franssen


woensdag | 28 maart 2012 | 10:55 |

'Lukraak geparkeerde fietsen ... en staan gewoon lelijk'

"Fietsinfarct in centrum"
"Wethouder Milene Junius ontvangt dinsdag 3 april op het stadhuis aan de markt het rapport 'Parkeren van fietsen in de binnenstad - Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft'. Dit rapport is opgesteld door zes belangenverenigingen die actief zijn in de Delftse binnenstad."
Delftse Post - Willem van Altena


woensdag | 28 maart 2012 | 09:25 |

'SPOORZONE STRAKS OOK GROENTETUIN?'
"Wethouder Lucas Vokurka heeft de Spoorzone Delft in zijn portefeuille genomen. Vokurka heeft een agrarische opleiding dus tuinieren met groente zal hem zeker aanspreken."
harrie fruyt van hertog


delft http://www.insnet.org/pnn/photostock/546.jpg

"Plantascraper levert groente voor hele stad"
"De Zweedse stad Linköping krijgt een groentetuin van 17 verdiepingen. De kas, die ook wel Plantascraper wordt genoemd, gebruikt een systeem van spiraalvormige transportbanden om potten met groenten en planten zo veel mogelijk zonlicht te laten krijgen."
duurzaamnieuws.nl


woensdag | 28 maart 2012 | 02:30 |

'sneeuwvrij houden voorkomt sociaal isolement'

"Antwoorden sneeuwruimen vragen om discussie"
"Onlangs stelde ik schriftelijke vragen over het sneeuwruimen in de woonzorgzones, of liever gezegd: het gebrek daaraan. Het college van burgemeester en wethouders antwoordde dat het met mij eens is dat het heel belangrijk is dat de trottoirs in de woonzorgzones begaanbaar zijn."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


woensdag | 28 maart 2012 | 01:55 |

'De gemeente wil 'verrommeling' in de stad tegengaan en vindt dat de glazen terrasafscheiding moet verdwijnen.'

delft http://cdn.rijnmond.nl/sites/default/files/imagecache/photo_popup/3/4/cafe_FC70B7223C214242C12579CE00712EB8_1.jpg

"Terrasbeleid bedreigt grootste terras van Rotterdam"
"Het grootste en oudste terras van Rotterdam dreigt verloren te gaan door het nieuwe terrasbeleid van de gemeente. Dat zegt de eigenaar van lunchcafe Raoel, naast de Bijenkorf. De glazen terrasschotten moeten verwijderd worden en de eigenaar vreest dat klanten daardoor zullen wegblijven."
RTV Rijnmond


dinsdag | 27 maart 2012 | 15:45 | *

'Van Oorschot: Daar heeft Karl Marx niets over geschreven en in de bijbel vind je het antwoord ook niet.'

delft personen_jan_peter_de_wit_martin_stoelinga_polle_eduard_harold_gabeler_20040819_a.jpg
19 augustus 2004: Jan Peter de Wit, Martin Stoelinga, Polle Eduard en Harold Gabeler, allen van Leefbaar Delft, ontvangen straks de nieuwe burgemeester Bas Verkerk.

"Vrij Nederland-artikel lijkt wel door waarzeggers geschreven!!!!"
"In de archieven kwam ik nog een leuk stukje uit Vrij Nederland tegen. Over de installatie van Bas Verkerk als burgemeester en andere Delftse zaken."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Kritiek op VNG-feest neemt hand over hand toe!"
"De kritiek op het dure eeuwfeest van de VNG neemt toe. Steeds meer gemeenten zien in, dat dit feest in tijden van enorme bezuinigingen, financieel, ver de grens van het toelaatbare overschrijdt!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Open vraag aan burgemeester Bas Verkerk:
Graag zou ik nu eens van burgemeester Bas Verkerk horen, waarom hij zo Pro-Europa is?"

"Realiseert onze burgemeester zich wel dat hij een van de weinigen in de VVD is? De linksen weten het allemaal beter in het Europarlementje en het "mooie" is, dat de (nog maar net ex) communistische landen die er net bij zijn gekomen, de grootste monden hebben!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 27 maart 2012 | 12:25 | *

'Herman Weyers VVD tegen vrij fietsparkeren'
"Gistermiddag elimineerde de gemeente de fietsnietjes op de Oude Langendijk. Een oplossing waar de fietsen dan wel moeten worden gestald wordt niet aangegeven. Idee: Maak van de Oude Langendijk een wandelstraat en gelijk een groot fietsparkeervak langs de grachtkant. Zie: Download hier * het Eindrapport Actieprogramma Binnenstad Delft."
harrie fruyt van hertog


delft oude_langendijk_000_fietsnietjes_verwijderd_20120326_171850_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.


dinsdag | 27 maart 2012 | 11:00 |

delft http://www.delftdesign.nl/upload/images/web_spoorzoneab.jpg

"Architectuurcafé met Stadsbouwmeester Wytze Patijn"
"[28 maart 2012] lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur Tijdens het café wordt een spoorzone ontwerp gepresenteerd door 8 studenten van de Academie voor Bouwkunst. De opgave was met een ontwerp te komen voor de tijdelijke en definitieve invulling dat bestendig is tegen grote veranderingen, voldoende variatie kent en waarbij op het eind zo mogelijk geld over blijft."
delftdesign


dinsdag | 27 maart 2012 | 10:45 |

'Van der Veen: Gemeenten en VNG laat zien en horen waar je voor staat. En doorbreek de wet van klets!'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/776088.gif?w=460
Hein van Oorschot, oud-burgemeester van Delft.

"Over de wet van klets"
"Dankzij de site van Onafhankelijk Delft viel mijn oog op een interview van een aantal jaren geleden met de oud-burgemeester van Delft, Hein van Oorschot, Destijds D66 en nu inmiddels actief in het CDA. Hij beklaagde zich over de in het Delftse gemeentebestuur heersende "wet van klets". Of te wel de gemeenteraad praat de avond vol ongeacht wat er op de agenda staat."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 26 maart 2012 | 10:45 |

'Van Leeuwen: de Gemeente zal er niet om liegen, maar ik zie weinig veranderingen'

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/13905612454f6c58d289c36.jpg

"Gemeente is blij met verkeersbordenbeleid, VVD is minder enthousiast"
"De Gemeente Delft heeft onlangs zo'n zeventig verkeersborden laten verwijderen en zo'n dertig borden laten verplaatsen of plaatsen. Verder zal een inspecteur voortaan preventief te werk gaan om een wildgroei aan onnodige verkeersborden te voorkomen."
Delft op Zondag - Alphons de Wit


maandag | 26 maart 2012 | 10:35 |

"Het is stil in Delft"
"... Het wordt rustig is Delft, het is stil. En terecht vraagt het Algemeen Dagblad zich af hoe het gesteld is met het integriteitsonderzoek naar Verkerk. En in Rijswijk wacht men af hoe het vertrek van Ineke van der Wel zich ontrolt."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 26 maart 2012 | 10:15 |

'De Wit: Rot op met die overbodige fietspalen.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/fietspaal_achterom_delft.jpg
"Wat een belachelijke wanvertoning, veroorzaakt door de ChristenUnie. Maak het Achterom autovrij. De binnenstad is er voor de fietser en voetganger. Nu is het een sluiproute naar de parkeerplaats Gasthuisterrein. Scheelt weer een stoplicht."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


maandag | 26 maart 2012 | 10:05 |

"Klacht invalidenparkeerkaart in de Professorenbuurt"
"... Dus ik vroeg mijn geld terug. Nee, mevrouwtje, daar kunnen we niet aan beginnen. Pardon, maar u levert geen dienst, dus ..."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zondag | 25 maart 2012 | 11:50 |

'Wonen tussen de schatten van Delft'

delft http://www.wonentussendeschatten.nl/docs/Image/220/thumb_217x132_de_prez_in_het_delftsegoedklein.jpg
Wethouder De Prez 'erebewoner' in de Harnaschpolder. De Prez: 'Het is hier écht Delfts'.

"Wat is het toch fijn een ijskonijn in de Harnaschpolder te zijn!"
"... Deze Kristalweg is een doorgaande weg geworden, wat niet is afgesproken en dan wordt het ook nog een racebaan en door de gemeente toegestaan. Ik ben benieuwd wanneer de eerste illegale autorace hier gaat plaatsvinden. Het traject leent zich hier natuurlijk uitstekend voor, helaas."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


zondag | 25 maart 2012 | 11:00 |

delft cda_webshop_20120325.jpg

"Gratis winkelen was eenvoudig bij webshop CDA"
"Het bleek kinderlijk eenvoudig om producten bij webshops van de meeste politieke partijen aan te schaffen en het resterende eindbedrag om en nabij nul te houden. Het aantal items kon namelijk op negatief gezet worden. CDA leverde de goederen wel."
tweakers.net - Olaf van Miltenburg


zaterdag | 24 maart 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"Jim Reeves - Adios Amigo"

delft jim_reeves_adios_amigo .jpg


donderdag | 22 maart 2012 | 15:40 |

'De provinciale Doofpot is berucht.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/ad_niets_bekend_franssen_verkerk.jpg
"In het AD van vandaag staat dat er nog steeds niet bekend is hoe CdK Jan Franssen het onderzoek naar de integriteit van burgemeester Bas Verkerk gaat uitvoeren. Verkerk heeft daar 27 januari zelf om verzocht. Als Franssen na bijna twee maanden nog niet weet of er een onafhankelijk onderzoek komt, dan lijkt het er op het op de lange baan wordt geschoven. Dood laten bloeden en tijdens het zomerreces met een persbericht van niks komen. De provinciale Doofpot is berucht."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


donderdag | 22 maart 2012 | 15:20 |

'Nederland schoon en ik prik mee'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/cache/0d853d1896c52c637e7d61c867b6b81f.JPG

"Delft: vunzige, verloederde stad aan de Schie"
"Steeds vaker word ik benaderd door mensen die zich zorgen maken over de steeds verder vervuilende en verloederende aanblik van onze gemeente. Of mensen die zich er ronduit aan ergeren. Aan graffiti, aan vuilnisbakken die door de enorme omvang buiten moeten blijven staan, door zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd, door vuilnis dat verkeerd wordt aangeboden en vervolgens vele dagen blijft liggen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


donderdag | 22 maart 2012 | 15:05 | *

'Burgemeester Bas Verkerk moffelt dat weer onder het tapijt.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/lening_vestia_delft.jpg

"Delft €114 miljoen geleend aan woningbouwcorporaties"
"... Vreemd genoeg wordt er in de beantwoording totaal niet ingegaan op het afbetalen van de lening door Vestia. Verkerk gaat pas antwoord geven als het beeld rond Vestia voldoende stabiel is. Een 'Busje komt zo' antwoord. De financiële problemen van Vestia bedreigen wel degelijk direct onze gemeentekas."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


donderdag | 22 maart 2012 | 03:00 |

'ZEER OUDE EN NIET MEER BRUIKBARE MUNITIE'

'UITSPRAAK IN CASSATIE SIETSE HEIDSTRA'


"Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd"
"[Verdachte] betwist niet dat hij patronen in huis had, maar hij wist niet dat dit niet mocht. Het gaat om patronen die niet meer bruikbaar zijn en die onderdeel uitmaakten van een verzameling koloniale spullen. [Verdachte] hield de patronen puur "voor de sier", als verzamelobjecten. Hij heeft er geen seconde aan gedacht dat dit strafbaar zou kunnen zijn.

[Verdachte] heeft dus gedwaald over de (on)geoorloofdheid van zijn handelen. Deze dwaling is ook verschoonbaar, gelet op het feit dat het om zeer oude en niet meer bruikbare munitie ging. Er is dan ook sprake van verschoonbare rechtsdwaling, hetgeen dient te leiden tot ontslag van rechtsvervolging wegens afwezigheid van alle schuld."
Hoge Raad - uitspraak in Cassatie 21 december 2010

woensdag | 21 maart 2012 | 23:40 |

"Red buslijn 82"
"De SP voert samen met bewoners actie om Buslijn 82 naar Delft Zuid te redden."
SP


woensdag | 21 maart 2012 | 23:25 |

"Goed voorbeeld doet volgen ..."
"... Daarom heeft Onafhankelijk Delft besloten om bij de ouderen op bezoek te gaan en deze vertellingen op schrift vast te leggen voor het nageslacht. We vinden ze te kostbaar om zomaar voorbij te laten gaan."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


woensdag | 21 maart 2012 | 23:20 |

"Nieuwsbrief fractie 2012/1"
Stadsbelangen


woensdag | 21 maart 2012 | 22:50 |

'Van Oort: Ik vraag me daarom af wie het in zijn hoofd heeft gehaald om die paaltjes te plaatsen.'

delft http://www.jhvanoort.nl/files/8213/3236/0799/20120321_-_paal_in_wegdek.jpg

"Zinloze paal in wegdek"
"... Op de een of andere manier is het aantal paaltjes in de gemeente Delft ongelooflijk hoog. Elke keer als ik een zo'n paaltje voorbij rijd denk ik: "Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten." Het heeft iets dwangmatigs om elke straat waarvan het niet direct de bedoeling is dat er met een auto wordt gereden een paaltje te plaatsen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


woensdag | 21 maart 2012 | 22:20 |

'GEVAARLIJKE PAALTJES OP FIETSPAD'
harrie fruyt van hertog


delft oostsingel_000_paaltje_fietspad_20100801_1544_a.jpg
Delft, Oostsingel. | *

"Positieve reactie college op vragen over gevaarlijke fietspaaltjes"
"... er zal worden geďnventariseerd welke paaltjes niet of nauwelijks functioneel zijn. Deze paaltjes zullen worden verwijderd. Daarnaast zal onderzocht worden hoe paaltjes die niet verwijderd kunnen worden, meer kunnen opvallen. De gemeente start een pilot met een paaltje dat wordt voorzien van rode LED-verlichting. Nieuwe paaltjes zullen alleen geplaatst worden wanneer dat echt nodig is. Er zal daarbij worden meegewogen of dit een gevaar oplevert bij fietsers."
ChristenUnie - Joëlle Gooijer- Medema


woensdag | 21 maart 2012 | 13:10 |

delft hans_de_jonge_20120321_presentatie.jpg

"Deskundigen vragen Delft geduld met Spoorzonegebied"
"... De drie deskundigen Hans de Jonge, Carel de Reus en Wim Nieuwenburg belichtten dinsdagavond vanuit hun eigen vakgebied de kansen die de markt voor de Spoorzone biedt en de kansen die de Spoorzone voor de markt biedt.
... Hans de Jonge ... vindt dat de gemeente het gebied opnieuw moet positioneren en op een hoger Randstedelijk en landelijk niveau (met de bijbehorende rijksbijdragen) moet bekijken. Volgens De Jonge gaat het om een belangrijk knooppunt in de kennisregio waarbij voor de langere termijn met flexibele en globale plannen gewerkt moet worden."
Gemeenteraad


woensdag | 21 maart 2012 | 12:15 |

"Over de nacht van Brinkman"
"... Hero Brinkman is een selfmade man, uiteindelijk politie-agent een ik sprak hem een keer in Nieuwspoort. Ik was niet erg overtuigd van zijn staatkundig inzicht, maar hij genoot er van mee te mogen doen met de 'grote jongens'. En nu heeft hij zichzelf opeens in de spotlights gezet. Met zijn vertrek uit de PVV en vooral de wijze waarop hij Wilders heeft neergezet: Polenmeldpunt, Islam, dubbele nationaliteit en politieke stijl en koers, breekt hij met de kroonjuwelen van Wilders."
Weblog - Arie van der Veen


woensdag | 21 maart 2012 | 11:50 |

'Het stadsbestuur moet zich juist voor de komst van dit soort bedrijven, die in het verlengde van de productie van kennis zelf opereren, inspannen.'

"Spoorzonebijeenkomst: over wonen, kantoren, productie en ontregelen"
"... De experts zien in Delft vooral kansen in de kenniseconomie. Niet alleen via de aanwezige kennisinstellingen, maar juist ook door het potentieel aan hoogwaardige arbeid. Die maakt dat het goed mogelijk moet zijn om productie van hoogwaardige producten naar Delft te halen. Dat betekent dat er in Delft weer meer productiebedrijven of fabrieken moeten komen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


dinsdag | 20 maart 2012 | 23:00 |

"Fractie in actie bij NL doet"
VVD - Leja van der Hoek en Linda Böcker


dinsdag | 20 maart 2012 | 22:50 |

"Verzet tegen verdwijnen bus 82"
"... Op donderdag 12 april 2012 spreekt de Delftse raadscommissie in het stadhuis over de plannen van het stadsgewest. De gemeente heeft tot 20 april de tijd om een zienswijze in te dienen."
GroenLinks - Ron Witsenboer


dinsdag | 20 maart 2012 | 21:00 | *

'CARTOON L. RÖSENWASSER'

delft cartoon_20120320_olifant_varken.jpg
39e Vermeer ontdekt!
EIND GOED AL GOED
Stilleven met VARKEN & OLIFANT.
THEMA: "LOKALE DEMOCRATIE IS IN GEVAAR!
DUS TIJD OM WEG TE GAAN!"


dinsdag | 20 maart 2012 | 20:50 |

delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/VVD_poster2.jpg

"Stem VVD voor een studieschuld"
"De regering is druk bezig met volgende ronde bezuinigen om het hoger onderwijs af te breken. Deze plannen komen echter niet zo maar uit de lucht vallen, maar zijn onder andere gehaald uit het partijprogramma van de VVD. Om studenten hierop te wijzen, heeft ROOD vanmiddag posters opgehangen. De tekst op de poster luidt: "Je studieschuld staat bij ons als een huis - VVD Zeker nu""
SP


dinsdag | 20 maart 2012 | 20:10 | *

'Stoelinga bespreekt Oost-Europa:
Helaas is de prachtige stad Praag, Amsterdam voorbij wat de criminaliteit door drugs betreft.'


"WIJ HEBBEN TE MAKEN MET DE DELFTSE POLITIEK"
"... Een paar weken geleden kwam de PVV met een meldpunt tegen overlast van Oost Europeanen. De gemoederen raakten zeer verhit hierover. Ik was vorige week in Tjechie en sprak hierover met een aantal Tjechen. Later in de week bleek dat er een enorme protestmars was geweest waarbij de Tjechen protesteerden tegen de vele immigranten uit Oost Europa, zoals Bulgaren, Roemenen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


dinsdag | 20 maart 2012 | 14:10 |

"Over democratie en staatsrecht"
"... In de linkse kringen, zo ook in Delft heerst de gedachte dat de helft plus regeert. Grootste vertolker van dit machtsdenken is de PvdA-fractievoorzitter, maar ook zijn vrienden van D66 en vooral Groen Links zijn behept met deze gedachte."
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 20 maart 2012 | 13:15 |

"Studio Sport en de reclame van het ziekenhuis"
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


dinsdag | 20 maart 2012 | 12:45 |

'NIET GISSEN, STEL JE VRAAG AAN FRANSSEN'
harrie fruyt van hertog


"ONDERZOEK NAAR DE INTEGRITEIT VAN BURGEMEESTER BAS VERKERK"
"... Je zou daarom verwachten dat we nu weleens zouden weten wie het onderzoek gaat /gaan doen en hoe de precieze onderzoeksopdracht is geformuleerd. We weten echter nog steeds helemaal niets. Dit vind ik wel vreemd omdat het toch om een zeer bijzondere kwestie gaat. De gondelaffaire lijkt zo wel een hele duistere zaak. Is er soms een mechanisme werkzaam dat ik blijkbaar niet doorzie en/of begrijp?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 20 maart 2012 | 12:05 |

'GEEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DELFT NAAR DIT VNG FEESTJE VAN 3 MILJOEN!!!'

"DE TSAREN KEREN WEER!"
"Hoe is het mogelijk dat de VNG een feestje organiseert van 3 miljoen in deze tijden van enorme bezuinigingen. Daar waar bejaarden in hun luier mogen verrotten en er geen tijd en geld is om een buurthuisje hier of daar open te houden, daar is wel tijd en geld voor het feestje van de VNG."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 20 maart 2012 | 11:55 |

'Protest tegen het eeuwfeest noemt Jorritsma kleinzielig gedoe.'

"Wethouders hekelen VNG-jubileumfeest (3 miljoen euro gemeenschapsgeld)"
"De eerste afzegging is binnen voor het feest dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 5 en 6 juni op het Haagse Malieveld viert ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag."
Binnenlands Bestuur - Martijn Delaere


dinsdag | 20 maart 2012 | 09:10 |

'... Rotterdam en Den Haag een compliment voor hun effectieve turbo-vrijage tot Metropoolregio.'

"Opinie Friso de Zeeuw: Spies moddert rustig door"
"Vervanging van WGR-plus door Vervoerregio's leidt tot meer bestuurlijke obesitas. Onlangs besloot de ministerraad dat we toe zijn aan een nieuwe fase in het doorrommelproces dat de bestuurlijke inrichting van dit land sinds jaar en dag kenmerkt. De WGR-plusregio's worden opgeheven, budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur gaan naar de provincies."
Metropoolregio Rotterdam Den Haag


dinsdag | 20 maart 2012 | 01:30 | *

'CARTOON L. RÖSENWASSER'

delft cartoon_20120318_olifant.jpg
38e Vermeer ontdekt!
Zo!
Stilleven met "SNOR" & OLIFANT.


dinsdag | 20 maart 2012 | 01:15 |

delft dir_metropolen_20110300.jpg

"Mogelijkheden voor de Spoorzone in de toekomst biedt"
"Bij deze stuurt de Dir (Delftse Ingenieurs Raad) een indicatief plan in om Delft na voltooiing van de spoorzone een sociaal economische meerwaarde te geven. Inspiratie haalden we uit internationale kunstzinnige- en wetenschappelijke ontwikkelingen waarnaast een vervolg op het plan van Joan Busquets voor een maatschappelijk functioneren van Delft en omstreken,"
Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan


dinsdag | 20 maart 2012 | 01:00 |

'Nederland: Koninklijk, Gezellig en Innovatief. Het begint te lopen, nu Delft nog!'

"Over de Koning Willem I-lijn"
"Vandaag bezocht ik de site van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. En met plezier zag ik dat de ideeen rond de Koning Willem I-lijn serieus worden. Met de HTM wordt overleg gevoerd over het inrichten van lijn 1, van Scheveningen tot Delft als Koning Willem I-lijn. Dit is nu eens een mooi voorbeeld van de manier, waarop overheid en bedrijfsleven samenwerken en vooral ook door creatieve ideeen uit te werken geld kunnen verdienen."
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 20 maart 2012 | 00:50 |

delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/FO_20120228_Buslijn_82_nieuw.jpg

"Red buslijn 82"
"... Deze bus is voor veel mensen de enige manier om van en naar het centrum te komen. Bus 82 is een belangrijke verbinding naar het ziekenhuis en het revalidatiecentrum."
SP


dinsdag | 20 maart 2012 | 00:40 |

delft http://www.cdadelft.nl/files/NLdoet_Rob_Doom.jpg

"CDA Delft in actie bij Herman Broerenschool tijdens NL Doet"
"Vrijdag 16 maart heeft het CDA Delft zich ingezet voor Nl Doet bij de Herman Broerenschool. Dit is een school voor speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen van 12 jaar tot 20 jaar hadden een High Tea georganiseerd voor de buurtbewoners met als doel een bijdrage voor het project om een tafeltennistafel op het schoolplein te krijgen."
CDA - Rob van Woudenberg


dinsdag | 20 maart 2012 | 00:30 |

'We zitten straks met een mega schuld en een heleboel ontevreden burgers.'

"Het Glazen Huis naar Delft: ja/nee"
"De wens om het Glazen Huis naar Delft te halen kan niet op veel politieke steun rekenen, zo konden we lezen in de media! Dat is de conclusie die getrokken mag worden, naar aanleiding van de diverse reacties uit de politieke hoek van Delft."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 20 maart 2012 | 00:20 |

'wanneer het toezicht faalt of incapabel is, dan kunnen er gekke dingen gebeuren.'

"Delft is debiteur voor 117 miljoen aan bouw spoortunnel"
"... Kortom, de financiële situatie ziet er verre van rooskleurig uit. Door belangrijke documenten geheim te houden is het mij onmogelijk gemaakt om hier over te publiceren. Eigenlijk zou de Rekenkamer dit moeten onderzoeken. Het gaat om zulke grote bedragen en ingewikkelde constructies dat de gemeenteraad volgens mij allang niet meer in staat is om dat te controleren."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


dinsdag | 20 maart 2012 | 00:15 |

"Gebruik de Lege Ruimte: Tweede workshop"
"lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur Op woensdag 21 maart wordt de tweede workshop georganiseerd voor deelnemers aan Gebruik de Lege Ruimte. Met vier workshops en advies van externe begeleiders krijgen zij ondersteuning bij de uitwerking van hun plan voor tijdelijk gebruik op een van de kavels in de Spoorzone vanaf 2014."
delftdesign.nl


zondag | 18 maart 2012 | 03:55 |

'PETITIE: GEEN STRAFVERMINDERING'

delft http://assets.petities.nl/system/uploads/1506/original/pim_vermoord.jpg?1331847708

"Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen!"
"Als geschokte en bezorgde burgers verzoeken wij de Minister van Justitie, of degenen die daarover gaan, om Volkert van der Graaf GEEN derde deel van zijn straf kwijt te schelden omdat de moordenaar van Pim Fortuyn zelfs 10 jaar later vanuit zijn cel geen enkele spijt betuigt en vervolgens ook niet uitsluit dat hij zo'n vreselijke moord/liquidatie ooit nog een keer zou plegen. Deze schokkende uitspraken van deze koele moordenaar waren te horen op TV in o.a. het programma "Edwin zoekt Fortuyn"."
petities.nl - TEKEN HIER JE PETITIE


zondag | 18 maart 2012 | 03:45 |

'ALLEEN PROGRAMMEREN'

"Autisme heeft ook voordelen"
"Alleen programmeren - Ook hoopt Spek dat er bedrijven zullen zijn die hun banen opsplitsen. 'Je ziet nu dat veel functies uit verschillende taken bestaan. Een programmeur moet bijvoorbeeld ook bepaalde managementtaken vervullen. Als het aan mij ligt, wordt dat in bepaalde bedrijven afgeschaft en houdt een programmeur zich voortaan alleen bezig met het programmeren. Laat iemand anders de managementtaken maar vervullen zodat mensen met autisme als programmeur aan de slag kunnen en precies kunnen doen waar zij goed in zijn.'"
psy - Annelies Spek


zondag | 18 maart 2012 | 03:35 |

'René Langeree:
Hij is een uitstekende programmeur.'

"Hij is ook echt een denker, hij kan twintig stappen vooruit denken en zo een oplossing vinden."


delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/stephan_brandligt_20100000.jpg?w=460
Stephen Brandligt GroenLinks beoogd wethouder 'Sociale Zaken'.

"Politicus en rekenaar Stephan Brandligt (46) weet wat hij wil en denkt vaak ver vooruit"
"Stephan Brandligt gaat de vertrekkend wethouder Saskia Bolten vervangen. Voor veel Delftenaren is het GroenLinks-raadslid echter nog een grote onbekende. Is hij een rekenaar, een denker of een zemelaar?"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


zondag | 18 maart 2012 | 03:05 |

'honderdvijfenzeventigduizend euro van de Gemeente in 'baar' geld'

delft herman_weijers_delftse_geldduck_20110415.jpg
HERMAN, DE DELFTSE $$$ DUCK | *

"Plannen om Glazen Huis naar Delft te halen gestaakt vanwege gebrek aan politieke steun"
"... Namens de PvdA liet Marjon van Holst ondanks een eerdere toezegging aan het adres van Weyers het initiatief een warm hart toe te dragen, maar niet over te willen gaan tot een garantie, omdat de commissieleden in korte tijd om een forse financiële afweging werd gevraagd."
Delft op Zondag - Alphons de Wit


zondag | 18 maart 2012 | 02:40 |

'de laatste tijd lijkt het wel of binnen de lokale politiek alleen nog maar wordt gesproken over studentenhuisvesting'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/woningen-150x150.jpg

"Studenten eerst?"
"Recentelijk werd duidelijk dat DUWO vier kamerwoningen gaat ombouwen tot studentenwoningen. Hierdoor worden huurwoningen niet meer beschikbaar voor andere inwoners van onze stad, onder andere starters. Dit nog los van de vraag dat door DUWO het voornemen om woningen om te bouwen tot studentenwoningen op geen enkele wijze werd gecommuniceerd met de bewoners in de betrokken wijk. Ook elders in onze stad (flats in Buitenhof) zouden dergelijke plannen bestaan."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zondag | 18 maart 2012 | 02:15 |

'in het kader van NL DOET'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/DSC01780-800x6002.jpg

"Vrijwilligers moet je koesteren"
"... Stadsbelangen heeft bijzonder veel waardering voor al die vrijwilligers die zich dagelijks op elk terrein inzetten. Simone van Dijk, Werner Bremer, Bram Stoop en Aad Meuleman hebben daarom namens Stadsbelangen in het kader van NL DOET als vrijwilliger meegewerkt aan de activiteiten die waren georganiseerd in Woonzorgcentrum Stefanna. Samen met de fracties van de VVD en D66."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zondag | 18 maart 2012 | 01:45 |

"PvdA Jongerendebat over Onderwijs en werkgelegenheid op 21 maart"
PvdA - Jan Drese


zondag | 18 maart 2012 | 01:15 | *

"Loterij voor gratis parkeervergunning(en) ..."
"... Vol aandacht las ik wat daar de afgelopen tijd de revue weer gepasseerd is en wat zie ik tot mijn stomme verbazing? LOTERIJ VOOR GRATIS PARKEERVERGUNNING(EN)."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

("reactie Guido van der Wedden: is inderdaad oud nieuws en we verlootten toen niet een parkeervergunning, maar eigenlijk betaalden we gewoon de mensen die wonnen hun vergunning terug, dus daar is geen toestemming van raadsleden voor nodig lijkt me.")


zondag | 18 maart 2012 | 00:45 |

'... het binnenhalen van Serious Request te duur'

"Onvoldoende draagvlak in raad voor Glazen Huis 2013"
"... Voor 3FM is het te overwegen de opzet van Serious Request te herzien, zodat het voor gemeenten haalbaar blijft het Glazen Huis binnen te halen."
GroenLinks - Ron Witsenboer


zondag | 18 maart 2012 | 00:30 |

delft http://d66delft.nl/page/images/thumb/w729h511_stefanna.JPG

"D66 zet de bloemetjes buiten op dag van de vrijwilliger."
"Ook dit jaar was de fractie van D66 Delft weer aan het werk op de dag van de vrijwilliger. Deze keer zetten we de bloemetjes buiten bij woonzorgcentrum Stefanna. Tientallen bloembakken en een mooi bloembed met violen in de binnentuin fleuren de omgeving van de bewoners op."
D66


zondag | 18 maart 2012 | 00:15 |

"Kom 20 maart: gebiedsontwikkeling in de Spoorzone"
"... De avond is een initiatief van Groenlinks, SP, D66, VVD, Stadsbelangen, Jeroen van Oort en STIP. De commissie hoopt via de inbreng van deskundigen en alle Delftenaren met inventieve, vindingrijke en haalbare bouwplannen een beeld te krijgen van de Spoorzone zoals dat gebied er over enkele jaren definitief zou kunnen uitzien."
D66


zaterdag | 17 maart 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"Meat Loaf; Paradise by the Dashboard Light with lyrics! ..."

delft meat_loaf_paradise_by_the_dashboard_light_with_lyrics.jpg


vrijdag | 16 maart 2012 | 23:30 |

delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Spoorzone_kaart.jpg

"Kansen in de Spoorzone"
"Na de eerste bijeenkomst over de kaders en mogelijkheden in het Spoorzone gebied vindt op dinsdag 20 maart de tweede bijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Spoorzone plaats. Hierbij staan de volgende vragen centraal: welke kansen biedt het Spoorzonegebied voor de vastgoedmarkt? Wat heeft de vastgoedmarkt het Spoorzonegebied te bieden?"
STIP - Ferrie Förster


vrijdag | 16 maart 2012 | 19:15 |

'... de actie puur vanuit idealisme is gestart.'

"Supermarkt biedt statiegeld voor blikjes"
"Geheel tegen de stroom in maakt een supermarktondernemer in Gorinchem naam met een extra statiegeldregeling. Bij de Plusmarkt in winkelcentrum Nieuw Dalem krijg je namelijk wel statiegeld voor blikjes en kleine plastic flesjes. Beiden leveren een stuiver op."
RTV Rijnmond


vrijdag | 16 maart 2012 | 13:05 |

'VAN ROSSUM SP: STRENGER HANDHAVEN EN LEGE GEBOUWEN VORDEREN'

"Cie MenE: Leegstand - TIC Delft"
"Wethouder Guldemond en binnenstadswethouder Milčne Junius legden de commissie uit dat het beleid vooral is gericht op overleg met pandeigenaren en ondernemers. Het college ziet dat als de eerste stap naar samenwerking in de strijd tegen leegstand. De SP bepleitte krachtiger maatregelen als dit na een jaar niet blijkt te werken. Diverse fracties vroegen om gebruikmaking van de leegstand- en huisvestingswet."
Gemeenteraad


vrijdag | 16 maart 2012 | 01:00 |

'... de doeltjes op het trapveld Medinastraat worden verwijderd.'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2012/03/Afbeelding-107-800x600.jpg

"Besluit hetzelfde als beginspraak?"
"... Wij hebben het college verzocht de aangekondigde werkzaamheden uit te stellen. Wij willen eerst deze kwestie in de commissie bespreken en desnoods via een interpellatiedebat in de raadvergadering van 29 maart 2012. Onderstaand onze brief aan het college."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


vrijdag | 16 maart 2012 | 00:15 |

delft http://www.delftceramica.nl/Delftceramica2010-2.jpg
Delft Ceramica. (http://www.delftceramica.nl/)

"Delft nog geen Keramiekstad met hoofdletters"
"... De betrokkenheid bij Blauw en keramiek in de stad is groot, zowel particulieren als ondernemers hebben veel met het onderwerp, en ook de wil er meer mee te doen, gezamenlijk, in het belang van de stad. De brede pijler Blauw en keramiek helpt bij het verlengen van de verblijfsduur van toeristen aan Delft en maakt dat de term DELFT KERAMIEKSTAD ook invulling krijgt."
VVD - Leja van der Hoek


donderdag | 15 maart 2012 | 12:30 |

"Wandel met ons mee!"
"In het weekend van 24 en 25 maart organiseert GroenLinks in heel Nederland wandelingen in natuurgebieden, om te laten zien dat we hiervan willen blijven genieten. Ook in Delft organiseert GroenLinks een wandeling samen met de afdelingen uit Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. Waar: Bieslandse bos - Start bij Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw Wanneer: zondag 25 maart van 14.00 tot 15.30u"
GroenLinks - dominique bentvelsen


donderdag | 15 maart 2012 | 00:15 |

"Buurtoverleg behoud bus 82 druk bezocht"
"... SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum zegt:'Als deze bus verdwijnt wordt het openbaar vervoer slecht bereikbaar voor grote delen van de wijk. Scholieren, ouderen of mensen die gewoon geen auto hebben; allemaal worden ze de dupe van deze bezuiniging'."
SP


donderdag | 15 maart 2012 | 01:00 |

"Starters starten straks makkelijker in Delft"
"... STIP wil het kopen van woningen voor meer starters mogelijk maken, zodat ook jonge mensen een kans maken om te starten op de woningmarkt. De starterslening is daarvoor een goed instrument. Een starterslening geeft mensen die een eerste woning kopen een steuntje in de rug door het verschil tussen de totale kosten van een woning en het maximale bedrag dat geleend kan worden bij een bank te overbruggen."
STIP - Annemieke Pannekoek


woensdag | 14 maart 2012 | 23:55 |

"PvdA Jongerendebat over Onderwijs en werkgelegenheid op 21 maart"
"Tanja Jadnanansing, 2e Kamerlid voor de PvdA, En natuurlijk ben je er zelf ook bij, zeker als het om 'onderwijs en werkgelegenheid' gaat en alles wat daar bij komt kijken. Je bent van harte welkom op woensdag 21 maart 17:00 uur in 't Boterhuis, Markt 15-17a te Delft. Het modulaire format is zoals alle Delftse PvdA politieke café programma's:"
PvdA - Jan Drese


woensdag | 14 maart 2012 | 21:05 |

"Politiek café dreigende afschaffing statiegeld plastic flessen"
"Het kabinet heeft besloten het statiegeldsysteem voor plastic flessen af te willen schaffen. Is hier het milieu mee gebaat of vooral de verpakkingsbranche en de supermarkten? Maandagavond 19 maart organiseert GroenLinks hierover een Politiek Café in Hotel De PLataan aan het Doelenplein 10 in Delft. Aanvang 20.00 uur, iedereen is van harte welkom."
GroenLinks - Stephan Brandligt


woensdag | 14 maart 2012 | 20:45 |

"Commissie S&V: CDA Delft wil wel startersleningen, geen Glazen Huis 2013"
"... Alhoewel het CDA Delft het Glazen Huis een mooi evenement vindt, konden wij niet instemmen met het verzoek om de gemeente hiervoor 175.000 euro voor op te laten brengen. In tijden van bezuinigingen vonden wij dit een te fors bedrag om zomaar als 'cash' over te maken."
CDA - David van Dis


woensdag | 14 maart 2012 | 19:45 |

"Geen Glazen huis in Delft"
"Dat de gezamenlijke Delftse ondernemers dat bedrag (in dezelfde moeilijke economische tijden) wel bij elkaar weten te brengen leek er niet meer toe te doen. Stip, Stadsbelangen, Groen Links en VVD gaven hun ja, PvdA en D66 bleven twijfelen, waarop ter plekke Herman Weyers het besluit nam dat er met zo weinig support vanuit de gemeenteraad geen nieuwe kandidaatstelling vanuit Delft zal plaatsvinden."
VVD - Leja van der Hoek

"Hoe gezond is en blijft Delft?"
"... In Delft is lange tijd de relatie DSW / gemeente niet optimaal geweest. Tijden veranderen en als ik goed heb geluisterd naar de aanwezige politieke collega's wordt het tijd voor een nieuwe lente, waarbij dan ook dat nieuwe geluid van samenwerking met partners (privaat en publiek) in stad en regio hoort."
VVD - Leja van der Hoek

"Raad Delft onderzoekt kansen in de Spoorzone"
VVD - Lennart Harpe


woensdag | 14 maart 2012 | 11:30 |

'Of gaat dit initiatief weer aan onderling gekrakeel ten onder?'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/waag-01.jpg

"Het Glazen Huis als metafoor"
"... Een koninklijk glazen huis in Delft, dat is wat past ! En wellicht wil de Prins van Oranje of Prinses Maxima de opening verrichten. Dan krijgt Delft in 2013 de plaats die het verdient, het wordt als het ware Delft zelf een glazen huis. Met een route door de stad langs alle monumenten en gedankplaatsen van Oranje."
Weblog - Arie van der Veen


woensdag | 14 maart 2012 | 11:20 |

delft http://www.lighting.philips.nl/pwc_li/main/shared/assets/images/project/NL/Rotterdam_citytouch/1.jpg

"Rotterdam heeft een wereldprimeur met het gebruik van CityTouch"
"dat in combinatie met Starsense RF wordt gebruikt als lichtmanagementplatform voor het beheren en bedienen van de openbare verlichting in een gedeelte van de binnenstad. 'Elk lichtpunt kan apart worden aangestuurd via radio-frequente (RF) signalen', vertelt Gerda Velthoen, adviseur openbare verlichting en buitenruimte. Om die signalen te kunnen ontvangen, worden op de armaturen kleine antennes aangebracht. 'Dankzij dit systeem kunnen we de lampen gemakkelijker dimmen, maar als er vanwege calamiteiten plotseling meer licht nodig is, dan kunnen we dat met één druk op de knop snel voor elkaar krijgen.'"
Philips


woensdag | 14 maart 2012 | 10:10 |

"Kansen in de Spoorzone!"
"Welke kansen biedt het Spoorzonegebied voor de vastgoedmarkt? En wat heeft de vastgoedmarkt het Spoorzonegebied te bieden? Op die vragen probeert de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte op dinsdag 20 maart antwoord te krijgen tijdens de tweede van drie bijeenkomsten over het toekomstperspectief van de Delftse Spoorzone."
Stadsbelangen


woensdag | 14 maart 2012 | 09:10 |

'Van Oort: ik ben alleen voorstander als de ondernemers het helemaal zelf betalen.'

delft serious_request_2012_enschede.jpg
"Serious request 2012 Enschede"

"Glazen Huis ook in 2013 niet naar Delft"
"... De voorzitter van de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft (red. Herman Weyers) probeerde € 175.000 los te peuteren van de gemeenteraad om dit evenement naar Delft te halen. Van mij mag het Glazen Huis naar Delft komen, maar dat moet dan wel volledig worden betaald uit private middelen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


woensdag | 14 maart 2012 | 00:15 |

'WIE IS STEPHAN BRANDLIGT'

"7 januari 2009: Peter Fagg interviewde Stephan Brandligt"
Artikel + redactioneel commentaar


dinsdag | 13 maart 2012 | 15:45 |

'... is het geloofwaardig dat een hogepriester van het geldverslindende HNK, straks het armoedebeleid en de maatschappelijk participatie trekt?'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/stephan_brandligt_20100000.jpg?w=460
Vliegtuigingenieur Stephen Brandligt GroenLinks
de beoogd wethouder op 'sociale zaken'.

"Een te gemakkelijke opvolging"
"... In het hele dossier van het HNK en referendum, acteerde hij al als een wethouder van het oude stempel. Kritiekloos achter voorgenomen besluiten aanlopen en de oppositie, negeren, kleineren jazelfs ridiculiseren. Zo n houding kan in een gemeenteraad, waar de verhoudingen toch vastliggen nog succes hebben, maatschappelijk draagvlak bouwt men er niet mee op. En nu moet deze lucht- en ruimtevaart IT, de maatschappelijke portefeuille in Delft gaan doen."
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 13 maart 2012 | 15:30 |

"2e Spoorzone bijeenkomst op 20 maart: Kansen in de markt"
GroenLinks - Fleur Norbuis


dinsdag | 13 maart 2012 | 01:45 | *

'RUTTEN PSV ONTSLAGEN, WIE VOLGT?'
harrie fruyt van hertog


delft vleermuis.jpg
Begrijpelijk schrijven met betere hersens door vleermuissspeeksel?

"Bolten vertrekt, wie volgt haar op?"
"... Ook voor de taak van wethouder Bolten heb ik de mogelijkheid van deeltijdfunctie open gelaten in mijn aangeleverde tekst. Het gaat om het geheel van vijf wethouders plus burgemeester, maar de laatstgenoemde heeft al een voltijds-aanstelling van elders."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


dinsdag | 13 maart 2012 | 01:45 | *

'RUTTEN PSV ONTSLAGEN, WIE VOLGT?'
harrie fruyt van hertog


delft vleermuis.jpg
Begrijpelijk schrijven met betere hersens door vleermuissspeeksel?

"Bolten vertrekt, wie volgt haar op?"
"... Ook voor de taak van wethouder Bolten heb ik de mogelijkheid van deeltijdfunctie open gelaten in mijn aangeleverde tekst. Het gaat om het geheel van vijf wethouders plus burgemeester, maar de laatstgenoemde heeft al een voltijds-aanstelling van elders."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


dinsdag | 13 maart 2012 | 00:45 | *

'GELUIDEN UIT DE SAMENLEVING'
"De PvdA moet ook tegen gedragscodes van moraalridders zijn, die anderen de maat willen nemen terwijl ze zelf een beetje rammelen. Tijd dat fractievoorzitter Ernst Damen ook eens iets fatsoenlijks gaat zeggen of schrijven over zijn Delftse PvdA in plaats van steeds weer Stoelinga en consorten op populistische wijze proberen te overschreeuwen. Meer Martijnen van Dam zouden de PvdA goed kunnen doen. De rest is dertien in een dozijn."
harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/0a/ea/0aeafce483ee14f73c57722b10ee341e/DSC_00550055.JPG
Martijn van Dam (links) vraagt Ernst Damen om zijn vraag nog eens rustig te herhalen.

"PvdA moet opkomen voor de mensen die hun leven in eigen hand willen nemen"
"Je ontworstelen aan kerk en kapitaal. Dat was altijd de belangrijkste doelstelling van sociaaldemocraten. Het is velen gelukt. We zijn steeds meer individuen en steeds minder onderdeel van een groter geheel. Die individualisering moet de PvdA aanmoedigen en ondersteunen. Ook in hernieuwde discussies over de rol van religie in de samenleving."
PvdA - Martijn van Dam


dinsdag | 13 maart 2012 | 00:25 |

"Een nieuw partijcongres voor het CDA?"
"... Als de leiding dat goed aanpakt kan er nieuw gezag ontstaan. Zo niet, dan is het woord aan de leden, met een ongewisse uitkomst."
Weblog - Arie van der Veen


dinsdag | 13 maart 2012 | 00:15 |

'HOUSING SYSTEMS'

delft prof_dr_peter_boelhouwer_01.jpg
Prof. Dr. Peter Boelhouwer Wetenschappelijk directeur / hoogleraar housing systems.

"Gebiedsontwikkelingen en veranderingen"
"lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
Peter Boelhouwer is directeur van onderzoeksinstituut OTB uit Delft en houdt een lezing over de nieuwe gebiedsontwikkelingen, de veranderingen op de woningmarkt en de gevolgen daarvan voor Delft."
Delft Design


maandag | 12 maart 2012 | 11:50 |

"Europeaan van de week: Bas Verkerk"
"In deze rubriek krijg iedere week een andere Nederlander het woord die betrokken is bij Europa. Europarlementariërs, topambtenaren of nationale politici, iedereen krijgt een podium om zijn of haar mening over Europa te geven. Deze week Bas Verkerk, burgemeester van Delft en lid van het Comité van de Regio's."
europa-nu.nl


maandag | 12 maart 2012 | 10:45 | *

'WITTE REUS'
"Witte Reus wast een berg, kost een beetje"
harrie fruyt van hertog


delft stephan_brandligt_20100000.jpg
Vliegtuigingenieur Stephan Brandligt Groenlinks beoogd opvolger wethouder Saskia Bolten.

"GroenLinks draagt Stephan Brandligt voor als wethouderskandidaat"
"De fractie van GroenLinks draagt het huidige gemeenteraadslid Stephan Brandligt voor om de huidige wethouder, Saskia Bolten, op te volgen. Saskia Bolten is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Steenbergen en zal daar naar verwachting op 2 juli worden benoemd. De fractie feliciteert Saskia en Stephan en wenst hen veel succes en plezier in de aanloop naar hun nieuwe functies!"
GroenLinks - dominique bentvelsen


maandag | 12 maart 2012 | 10:40 |

"Impressie raadsavond strategie 1 'Regionaal belang = lokaal belang'"
"Op dinsdagavond 6 maart waren raadsleden uit 19 van de 24 Metropoolregio-gemeenten bij elkaar in het Delta Hotel in Vlaardingen. Zij waren daar om ideeën uit te wisselen en te overleggen hoe er nauw samengewerkt kan worden aan een goede inrichting van verkeer en vervoer in de Metropoolregio. Achteraf werd de bijeenkomst omschreven als een mooie open discussie tussen raadsleden en bestuurders."
Metropoolregio Rotterdam Den Haag


maandag | 12 maart 2012 | 09:15 |

"Schade door de Spoorzone kan en moet beter worden afgehandeld, vinden VVD en SP"
"... Volgens Bongers heeft de directeur van de Ontwikkelings Bedrijf Spoorzone (OBS, red.) onlangs aangegeven dat de eisen om schade te mogen ontvangen ook wel erg streng zijn. 'Ik vraag me dus af wie die schadeverzoeken beoordeelt? Het zal best zo zijn dat men zich aan de procedure houdt, maar wij vertegenwoordigen toch ook de inwoners en ondernemers van Delft? Als zij aantoonbaar nadeel hebben dan horen wij ervoor te ijveren dat ze hun nadeel ook krijgen gecompenseerd.' Dat zou niet meer dan terecht zijn, vindt Bongers. "
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


zondag | 11 maart 2012 | 18:10 |

'Heuvelman: dat een evenement als de Mooi Weer Spelen dertigduizend mensen naar de stad trekt.'

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/4876446344f5a171cb9bf2.jpg

"Heeft de organisatie van de Mooi Weer Spelen veel last van de crisis?"
"Corina Heuvelman (62) is dit jaar voor het eerst voorzitter van de Mooi Weer Spelen. Ze zal er met de overige bestuursleden, waaronder de nieuwe en enthousiaste coördinator Els Brouwer, alles aan doen om het festival dit jaar plaats te laten vinden."
Delft op Zondag - Alphons de Wit


zondag | 11 maart 2012 | 16:40 |

'J.P. DE WIT: IK VIND DIT NIET NETJES. BOLTEN LAAT HAAR KIEZERS IN DE STEEK'

delft saskia_bolten_20120116_foto_moshe_amsalem.jpg
Loco Saskia Bolten GroenLinks. (foto Moshe Amsalem)

"Delft kan niet verder met vier wethouders, vinden de meeste partijen, maar wie Bolten opvolgt blijft nog even de vraag ..."
"... Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft denkt dat een opvolger van Bolten genoeg te doen krijgt. Het is volgens Van Koppen niet mogelijk om het wethoudersambt in deeltijd uit te voeren. 'Maar het zou mooi zijn als het College voor de komende twee jaar zodanige accentverschuivingen zoekt dat ongeveer één hele functie verdwijnt.' Daarmee kan Delft, denkt Van Koppen, weer wat bezuinigen. 'Drie wethouders met een deeltijdfunctie van 60 ŕ 70 procent zou een mooie besparing zijn voor de komende twee jaar.'"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


zondag | 11 maart 2012 | 16:10 |

'... afspraak dat betaald parkeren alleen wordt ingevoerd op verzoek van de bewoners ...'

"VVD geen voorstander van betaald parkeren Poptahof/Voorhof"
"... Uit het collegevoorstel blijkt echter dat een groot deel van de huidige parkeerproblemen (met name bij de Aldi en De Blokker) wordt veroorzaakt door werknemers van bijvoorbeeld de Torenhove (gemeente), de brandweer en de politie. Dit terwijl de (betaald) parkeerplekken die voor deze werknemers zijn gebouwd, leeg staan."
VVD - Linda Böcker


zondag | 11 maart 2012 | 11:55 |

'BELEID DE PREZ: STRATEN LEEG, GARAGE VOL'
harrie fruyt van hertog


delft papsouwselaan_000_parkeergarage_20101013_174439_a.jpg
Delft, Papsouwselaan. Parkeergarage In de Hoven.

'De heer Kroon (PvdA) en mevrouw Norbruis (Groen Links), bekende tegenstanders van autogebruik ...'

"De juiste plaats?"
"... Pijnlijk werd duidelijk, dat eigenlijk de echte reden voor regulering parkeren in dit gebied de nieuwe parkeergarage aan de Papsouwselaan was. Deze blijkt onvoldoende bezet te zijn. Dat bij de ondernemer van de parkeergarage duidelijk behoefte bestaat aan regulering parkeren, om zo de parkeergarage vol te krijgen, is niet onlogisch, maar kom dan niet met argumenten dat de bewoners dit graag willen."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zondag | 11 maart 2012 | 04:00 |

delft raimond_de_prez_20100611_stadskrant_delft.jpg

"Wethouder De Prez loopt een jaartje achter"
"Op 14 maart huldigt wethouder De Prez Atletiekvereniging AV De Koplopers wegens het 25 jaar bestaan met een jubileumcheque, als waardering voor de wijze waarop de vereniging invulling geeft aan haar sportieve en maatschappelijke functie."
allesvandelft.info


zondag | 11 maart 2012 | 03:45 |

delft http://www.leefbaar-delft.nl/fractie_leefbaar_delft.jpg

"Verantwoording fractievergoeding 2011 van Leefbaar Delft"
"Leefbaar Delft heeft eind februari haar verantwoording van de fractievergoeding 2011 ingeleverd. De jaarlijkse vergoeding is het vaste deel per fractie van €1306,- en €1306 per raadslid. In 2011 kreeg de fractie dus €2606,- in totaal."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


zondag | 11 maart 2012 | 03:30 |

'op emailberichten wordt volgens bewoners nauwelijks of niet gereageerd.'

"Vernieuwing = geluidsoverlast!"
"In de periode dat de tram tijdelijk buiten dienst is geweest, in verband met werkzaamheden bij de Irenetunnel, heeft HTM aangegrepen om de trambaan, die door loopt naar het Tanthof, te vernieuwen. Dat vernieuwing niet altijd een verbetering is, blijkt uit signalen die wij ontvingen van bewoners uit Tanthof West."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


zondag | 11 maart 2012 | 03:15 |

'Vrolijk volkje die burgemeesters.'

"Burgemeesters"
"Dus dan ga je die Erik Staal van Vestia maar eens googlen en dan lees je dat hij geen speler, maar een regisseur wilde zijn. En dat hij in een eenvoudig kantoor zonder deuren werkte. Dat hij een pionier was met visie op organisaties. Dat hij niet van het woord hoofdkantoor hield, omdat dat woord het idee oproept van afstand en van een machtcentrum."
nrc.nl - Youp van 't Hek


zaterdag | 10 maart 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC' (music-list)
"Engelbert Humperdinck - Please release me"

delft engelbert_humperdinck_please_release_me.jpg


vrijdag | 9 maart 2012 | 22:45 |

"De kracht van internetcommunicatie"
"Sinds juni 2011schrijf ik vrijwel dagelijks een Hilleniuscolumn. En zo na negen maanden tijd voor reflectie en daarbij helpt het statistiekprogramma van WordPress. En wat blijkt ? Inmiddels meer dan 44.000 gelezen columns. De commentaarformule werkt op korte en langere termijn. Dagelijks lezen honderd(en) mensen de nieuwe columns en waar nodig zoekt men via de zoekfunctie in WordPress of via google naar eerdere columns."
Weblog - Arie van der Veen


vrijdag | 9 maart 2012 | 10:30 | *

'RAIMOND DE PREZ GAAT UIT ZIJN DAK'
"Aad Meuleman maant De Prez tot rust. Wij schreeuwen toch ook niet tegen u. Doet u dat dan ook niet tegen de commissie. Geen Youp van 't Hek nodig in de raad om te lachen, De Prez is een en al stand-up comedian in zijn eerste optreden in deze commissie. Bij binnenkomst zei Raimond het al: 'gezellig is het hier'. Webcast"
harrie fruyt van hertog


delft raimond_de_prez_20120309_a.jpg

"Betaald parkeren in Voorhof roept veel vragen op"
"... De meningen waren niet alleen in de commissie verdeeld over het voorstel. Ook de insprekers lieten namens de Belangenvereniging Voorhof West II, de ondernemers van de Papsouwselaan en Hovenpassage en het Buurtplatform Poptahof tegenstrijdige geluiden horen."
Gemeenteraad


vrijdag | 9 maart 2012 | 09:40 |

'op naar Dordrecht en Leiden met het college, maar helaas deze doen niet mee in de Metropool.'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/youp-586x328.jpg?w=460&h=257

"Een nieuwe hoogleraar in Delft: buiten of bij zinnen"
"In mijn Hilleniuscolums besteed ik betrekkelijk weinig aandacht aan de ontwikkelingen op de TU-Delft. Alleen als deze politiek of bestuurlijk relevant zijn. Wel is mijn opvatting gegroeid dat de gemeente Delft teveel meelift met TU en daar te weinig inhoudelijk aan toevoegd. Maar goed het is natuurlijk wel een selling point voor Delft. Overlast van studenten of niet ..."
Weblog - Arie van der Veen


vrijdag | 9 maart 2012 | 08:50 |

'... wij raken een ervaren wethouder kwijt.'

delft delfgauwseweg_000_vlag_20060429_154854_a.jpg

"Burgemeester Bolten"
"Dat klinkt goed. Burgemeester Bolten bekt goed, beter dan burgemeester Verkerk. Maar helaas wordt Saskia Bolten geen burgemeester van Delft. Ze gaat verhuizen naar het Brabantse Steenbergen om daar een mooie ambtsketen te gaan dragen en op gezette tijden Carnaval te vieren."
Delftblog - Anton Leuuwenhoek


vrijdag | 9 maart 2012 | 01:55 |

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/EVL61%20uit%20de%20steigers.JPG

"Restauratie Ezelsveldlaan 61 nadert voltooiing"
"Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan het voormalig Techniek Museum aan de Ezelsveldlaan. Eind maart zal de restauratie voltooid zijn. Het pand, wat nu nog eigendom is van de familie Wesseling, zal dan vervolgens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar de gemeente Delft."
Belangenvereniging Zuidpoort


donderdag | 8 maart 2012 | 23:15 |

"Groen-Blauw in Delft Zuidoost"
"... Daarover wil GroenLinks graag verder praten met de projectpartners in een bijeenkomst van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte."
GroenLinks - Fleur Norbruis


donderdag | 8 maart 2012 | 14:00 | *

'OVER FATSOENSRAKKERS'
"Elke dag zijn er integriteitskwesties aan de orde. De toezichthouders zaten te slapen. Zeg Fleur, hoe staat het met het integriteitsonderzoek inzake Bas Verkerk. Heeft Jan Franssen al actie ondernomen? Of gaat hij eerst nog even met skivakantie om wat aan te sterken na zijn longontsteking. Laat Bas maar even wachten. Zoals je ziet, politiek gaat over personen en niet over zaken."
harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft zoetermeer_snowworld.jpg
Zoetermeer. Skien kan dicht bij huis in Snowworld.

"Mag alles?"
"In de politiek gaat het steeds vaker niet om de inhoud, maar om personen. Ik constateer dat regelmatig de grenzen van het fatsoen overschreden worden. Op het internet in vileine stukken waarin mensen tot de grond toe afgebrand worden. Vaak worden die stukjes ook nog geďllustreerd met gemanipuleerde foto's. Ook in het openbare debat is de woordkeus regelmatig onfatsoenlijk."
GroenLinks - Fleur Norbruis


donderdag | 8 maart 2012 | 13:05 |

'Het zou toch voor de hand liggen dat fracties zich nu al richten op de vraagstelling en scope van het onderzoek.'

"Over radiostilte en andere ongemakken ..."
"... Radiostilte in Zuid-Holland, terwijl Jan Franssen tijd over krijgt. Hij zou zich verdienstelijk kunnen maken met opening van zaken te geven over het integriteitsonderzoek naar Verkerk ... Immers een burgemeester die op de TV aangeeft niet kunnen wachten op het onderzoek naar zijn besmeurde blazoen, die laat je toch niet wachten?"
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 8 maart 2012 | 12:55 |

"De emancipatie van vrouwen is voltooid,"
GroenLinks - Catherine Bij de Vaate


donderdag | 8 maart 2012 | 12:40 |

"COMAZUIPERS!"
"Het woord alleen al, bezorgt mij een zeer unheimisch gevoel. Jongeren die zich massaal te goed doen aan een overdosis drank en vervolgens op de EHBO terecht komen. Vorig jaar 300 en nu wordt er voor dit jaar verwacht dat dit er 600 zullen worden."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


donderdag | 8 maart 2012 | 01:25 | *

'VERKERK VERDOMT HET 'N VERSLAG TE MAKEN'
"De commissievergadering van dinsdagavond was helemaal de Delftse wet van klets. De politieke relevantie was nihil, afschaffen die praatbijeenkomsten over ingekomen brieven. Op naar uitsluitend raadsvergaderingen, minimaal twee per maand en meer indien nodig. Bas Verkerk kwam mooi weg met zijn retraiteverhaal en een verslag maken ho maar. Ook de "± tachtig euro" commissieleden slikten alles weer voor zoete koek. Zie webcast."
harrie fruyt van hertog


delft jan_peter_de_wit_cie_20120306_retraite.jpg
Jan Peter de Wit neemt het op tegen Bas Verkerk en de rest zwijgt zoals gewoonlijk.

"Leefbaar Delft overweegt een motie in te dienen over de retraites"
"die het college heeft gehouden. De fractie vroeg zich af of het college in tijden van bezuinigingen niet soberder om kon gaan met heidagen. In zijn toelichting liet burgemeester Bas Verkerk weten dat ook het college in 2012 de tering naar de nering zet."
Gemeenteraad


woensdag | 7 maart 2012 | 19:40 |

'Je gehate Clowns zitten er nog steeds.'

delft martin_stoelinga_cliniclown.jpg
Cliniclown Martin Stoelinga stapt eind 2001 de politiek binnen en zit er nog steeds.

"2002, 6 maart om 23.28 uur was de toon gezet."
"Voormalig burgemeester Hein van Oorschot opent zijn toespraak met de volgende woorden: Ik moet Leefbaar Delft van feliciteren met hun duidelijke overwinning met 6 zetels, Maar ik hoop van harte dat deze groep nooit in het college zal komen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


woensdag | 7 maart 2012 | 19:20 |

'... vooral in de binnenstad overlast is bij bepaalde studentenhuizen.'

"Einde meldpunt 'overlast van studenten'"
"... Daarom zie ik meer in een gemeentelijk meldpunt voor overlast van studentenhuizen. De eigenaar van die panden moet door de gemeente op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken bij overlast Houden de overlast en klachten aan, dan zou de gemeente de kamerverhuurvergunning kunnen intrekken."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


woensdag | 7 januari 2012 | 18:55 |

'Maar we laten ons niet piepelen!'

delft http://www.zuidpoort.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/img%20laga%20luchtfoto.jpg

"Concessies Laga schijnwerkelijkheid"
"... Als Laga dan ook zegt dat ze hoopt dat 'de kou nu uit de lucht is' en 'desnoods bereid is om nog een bewonersavond te organiseren', dan kan ik niet anders concluderen dat Laga haar plan ongewijzigd zal doorzetten en op geen enkele wijze tot een serieuze compromis bereid is."
Belangenvereniging Zuidpoort


woensdag | 7 maart 2012 | 18:20 |

delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/0a/ea/0aeafce483ee14f73c57722b10ee341e/DSC_00550055.JPG

"PvdA-Kandidatendebat in 't Boterhuis"
"Onder de bezielende leiding van Ernst Damen hebben Nebahat Albayrak, Ronald Plasterk en Martijn van Dam een debat gevoerd, waarin zij aangaven waarom zij de beste kandidaat zullen zijn voor het fractieleiderschap."
PvdA - Jan Drese


woensdag | 7 maart 2012 | 00:10 |

'Wie gaat er nu iets bouwen zonder dat hier geld voor is?'

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_b.jpg

"BEZUINIGINGEN ..."
"Zoals we op de televisie hebben kunnen zien, willen veel gemeenten een nieuw stadskantoor laten bouwen. Zo ook in het Westland en Delft, waar de bewoners zich totaal niet gelukkig voelen met dit geldverslindende project."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


dinsdag | 6 maart 2012 | 11:40 |

'... hoe het verder is afgelopen met de Leefbaarpartijen, vergelijk Delft en omgeving, toch uiteindelijk persoonsgebonden en/of marginaal.'

delft oude_langendijk_000_martin_stoelinga_leefbaardelft_optocht_20011201_150703_a.jpg

"6 maart 2002: 10 jaar na dato"
"Onvermijdelijk gaan vandaag de gedachten terug naar 10 jaar geleden, de dag dat Pim Fortuyn won. Winnaar met Leefbaar Rotterdam en de grote uitdager van de macht in 2002. Wie nog eens kijkt naar het wonderlijke debat -meer door elkaar heen tetteren- kan eigenlijk alleen maar mixed feelings hebben."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 5 maart 2012 | 16:45 |

"QUOTE van de dag"
"Wanneer er bezuinigd gaat worden op raadsleden, kunnen we misschien ook alvast beginnen met de vrijgekomen wethouderspositie niet opnieuw in te vullen! Deze portefeuille zou dan verdeeld kunnen worden over andere wethouders ... Dit scheelt weer in de gemeentekas."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


maandag | 5 maart 2012 | 16:40 |

"6 maart: Debat met kandidaat partijleider PvdA in Delft"
"Het bestuur van de PvdA Afdeling Delft / Midden Delfland nodigt u van harte uit voor een debat met en over de kandidaat partijleiders van de PvdA op dinsdag 6 maart om 21.00 uur in het Boterhuis, Markt 15-17A, Delft."
PvdA - Bas de Koning & Fon ten Thij


maandag | 5 maart 2012 | 16:05 |

"Starters starten straks makkelijker in Delft"
"... De leningen zijn bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Zo kunnen kopers van wie het inkomen nog niet helemaal toereikend is al wel een woning kopen."
STIP - Annemieke Pannekoek

startersleningendelft.nl


maandag | 5 maart 2012 | 11:20 |

'In Rotterdam kende men vroeger zeven of acht wethouders, waarbij de PvdA er naar streefde ook in het college de meerderheid te hebben. Die tijd is inmiddels (gelukkig) voorbij.'

"Over kleinere besturen"
"Dezer dagen gaat in Delft de vraag spelen naar de opvolging van wethouder Bolten. Dat is natuurlijk in eerste instantie een interne aangelegenheid voor het partij en fractie en de coalitie. Maar een en ander kan in een breder perspectief geplaatst worden. En dan dan perspectief is de vraag naar de omvang van het besturen, gemeenteraad en college. En inmiddels speelt landelijk de vraag naar de omvang van het parlement en van de regering. Hoeveel bestuurders heeft men nodig."
Weblog - Arie van der Veen


maandag | 5 maart 2012 | 10:40 |

'Stoelinga: Ik durf te stellen dat tachtig procent van de gemeenteraadsleden alleen maar op die stoel zit omdat ze er dertienhonderd euro in de maand voor krijgen.'

"In Delft willen ze de waarheid begraven. Het liefst met mij erbij ..."
"... Na meer dan vijf jaar juridisch touwtrekken zette de Hoge Raad Baljé (VVD), de dubieus handelende burgemeester Bas Verkerk (VVD) en de falende Delftse gemeenteraad keihard op hun plaats. Nu wil Stoelinga vier ton aan advocatenkosten terug. Logisch, zou je denken. Maar die mening wordt door politiek Delft niet gedeeld ..."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


maandag | 5 maart 2012 | 10:00 |

"Miljardenbezuinigingen Kabinet Rutte leiden 'ongetwijfeld' tot miljoenenbezuiniging voor Delft"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman

"Wethouder Saskia Bolten wordt burgemeester van Steenbergen"
Delft op Zondag

"Steeds meer studenten zorgen voor steeds meer overlast, bewoners willen gedragscode"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman

"Wethouder Bolten niet blij met groeiende tweedeling tussen rijke en arme Delftenaren"
"... De gevolgen van het nieuwe regeringsbeleid vallen niet mee, vindt Bolten. 'Als je vroeger een uitkering en een inwonend werkend kind had, dan had je samen een goed inkomen. Het kind kon dan sparen, bijvoorbeeld voor een zelfstandige woning en een eigen gezin. Dat wordt nu minder, soms veel minder'."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman

"Stadsgewest moet bezuinigen en Delft blijft niet buiten schot"
"Stadsgewest Haaglanden moet op het gebied van Verkeer & Vervoer structureel vijfenveertig miljoen euro bezuinigen. Ruim de helft van dit bedrag wordt weggehaald uit het openbaar vervoer, de overige tweeëntwintig miljoen wordt bespaard op overige vervoersprojecten."
Delft op Zondag - Alphons de Wit

"TOP Delft en de HYPO moeten voormalig postkantoor verlaten, maar laten zich niet uit het veld slaan"
"... Hier komt namelijk een horecagelegenheid in. 'Het jammere is, dat als er geen andere partij was geweest, we met dezelfde anti-kraakconstructie doorgegaan zouden zijn met de HYPO kunstsupermarkt en TOP Delft', vertelt Rob van Eijkeren. 'Ook als zij een businessplan hadden kunnen overleggen dat continuďteit zou bieden, zou er een oplossing in beeld kunnen komen. Dat is helaas niet het geval'."
Delft op Zondag - Alphons de Wit


zondag | 4 maart 2012 | 12:45 |

"D-Café over de schuldencrisis "
"Tijdens dit D-café nemen we de gevolgen van schuldencrisis voor lokale overheden onder de loep.
21 maart 2012, 20:00-23:00 Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft"
D66 - agenda


zaterdag | 3 maart 2012 | 19:55 |

delft http://stipdelft.nl/upload/65/Fietsen_in_Delft.jpg

"Vlot en veilig richting de TU-wijk"
"... STIP vindt dat er per opbreking of omleiding bekeken dient te worden welke maatregelen concreet kunnen worden genomen om de verkeerssituatie voor de fietser zo veilig, overzichtelijk en comfortabel mogelijk te houden. Vanuit dat oogpunt heeft STIP schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. STIP hoopt op een positief antwoord vanuit het college, waarmee de overlast van de werkzaamheden voor fietsers zoveel mogelijk beperkt blijft."
STIP - Ferrie Förster


zaterdag | 3 maart 2012 | 17:00 | *

'Jan Peter: Over de opvolging kan ik kort zijn. Die moet er niet komen.'

delft http://www.leefbaar-delft.nl/a4_steenbergen_bolten.jpg

"Steenbergen kiest in Saskia Bolten anti-A4 burgemeester"
"Groenlinks wethouder Saskia Bolten vertrekt binnenkort naar het Brabantse gehucht Steenbergen om daar burgemeester te spelen. Gezien Bolten al 57 is, zag ik dit gelijk als uitbollen in een bestuurlijk plattelands bejaardenhuis. Weg uit de hektiek van de Randstad."
LeefbaarDelft - Jan Peter de Wit


zaterdag | 3 maart 2012 | 16:55 |

'Het ging me wat te ver dat de minister president opgeroepen moest worden om afstand te doen van deze website.'

"Opdrachten aan het college en aan het kabinet"
"De meeste raadsvergaderingen besluiten we over voorstellen van het college. De laatste raadsvergadering (van afgelopen 23 februari) daarentegen heeft de raad het college opdrachten meegegeven. Zeven moties stonden op de agenda. Waarvan er drie een opdracht aan het college bevatten om bij het kabinet te pleiten voor een bepaalde zaak."
ChristenUnie - Joëlle Gooijer-Medema


zaterdag | 3 maart 2012 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Die Soldaten Stuttgart 1989 (Bernd Alois Zimmermann)"

delft die_soldaten_stuttgart_1989_bernd_alois_zimmermann.jpg


vrijdag | 2 maart 2012 | 10:15 |

'Als verjaardagscadeau een frietje speciaal met frikandel in snackbar Laurens.'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2012/03/heidstra_20120227_verjaardagskaart_naar_vught.jpg?w=460&h=178

"Een hartelijke gelukwens aan Sietse in Vught"
"Vandaag viert Sietse Heidstra, Delfts restauratiearchitect zijn 52e verjaardag. Hij zal dat waarschijnlijk in kleine kring doen, en wellicht kan hij van zijn saldo gevulde koeken tracteren. Hij zit namelijk nog even vast in de P.I. Vught. Heidstra is in Delft bekend vanwege zijn prikkelende cartoons. Ook heeft hij sinds kort nationale bekendheid vanwege zijn vermeende bedreiging van de burgemeester."
Weblog - Arie van der Veen


vrijdag | 2 maart 2012 | 08:40 |

"Bezoek aan de Harnaschpolder"
"PvdA Delft / Midden-Delfland, bestuur en fracties, nodigen u van harte uit voor de excursie naar de Harnaschpolder op 17 maart 2012. Het motto van deze excursie: Wonen tussen de schatten van Delft"
PvdA - Jan Drese


vrijdag | 2 maart 2012 | 01:55 |

'Maar in de kenniseconomie wordt alleen de cognitieve bovenklasse werkelijk goed betaald.'

"De grote uitsortering"
"Het segregatiespook waart door Nederland. Het Rijk staat erbij en kijkt ernaar. De overheid trekt zich terug uit de ruimtelijke sector. Het Rijk ziet, behalve op het gebied van mobiliteit, nauwelijks nog een taak voor zichzelf weggelegd. Op provinciaal en gemeentelijk niveau is zelfsturing tegenwoordig het adagium."
Ruimtevolk.nl - Errik Buursink


vrijdag | 2 maart 2012 | 01:15 |

"Gemeenteraad Steenbergen draagt wethouder Bolten uit Delft voor als nieuwe Burgemeester"
"De gemeenteraad van Steenbergen heeft woensdagavond 29 februari 2012 mevrouw S. Bolten voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Steenbergen. De GroenLinks fractie Delft wenst Saskia veel succes in haar nieuwe functie!"
GroenLinks - dominique bentvelsen


vrijdag | 2 maart 2012 | 00:25 | *

'de gemeente gaat steeds meer taken uitbesteden en daarover de regie voeren en dat vergt minder ambtenaren en raadsleden'

"Nicis Raadsledenpanel | 25% Minder raadsleden"
"6. Zo ja, kunt u aangeven waarom? | zijn veels te veel raadsleden die geen klap doen en er maar een beetje bij zitten en hun zakken vullen en ook veel domme kommaneukers en proceduretijgers
8. Zo ja, kunt u aangeven waarom? | zelfs beter, in delft zijn ook nog eens een zelfde aantal niet gekozen plaatsvervangend raadsleden die veelal zo veel mogelijk vergaderingen bezoeken voor de onkostenvergoeding, waardoor elke vergadering een eeuw duurt"
LeefbaarDelft - Jan Peter de Wit


donderdag | 1 maart 2012 | 23:00 |

'Halve citaten suggereren andere werkelijkheid'

"Opmerkingen bij een artikeltje in de Stadskrant"
"In de Stadskrant die gister verscheen staat een opmerkelijk artikeltje naar aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Opmerkelijk naar inhoud, maar ook opmerkelijk vanwege, zoals de Engelsen dat zo mooi omschrijven, 'cherry picking'. Op de derde pagina van de Stadskrant worden lukraak wat citaten uit een brief van minister Spies gehaald. Door de vervolgzinnen niet te citeren ontstaat een beeld dat geen recht doet aan de inhoud van de brief."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


donderdag | 1 maart 2012 | 16:20 | *

'WAAR BLIJFT STIP NOU? ACTIE GRAAG! (2)'
"StudentCar: autodelen op de campus, de 100% elektrische auto Th!nk aangeschaft * schreef Bas Bennebroek 30 juni 2009 op de STIP website. Voor PolitiekDelft.nl is het primaire doel bijzonder vervoer aanbieden en dat moet de markt maar doen. Gemeentelijke regie is niet nodig. Concurrentievervalsing door de gemeente zit niemand op te wachten. Jammer, STIP liet het er bij zitten."
harrie fruyt van hertog


delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpgdelft thinkcity_elektrische_auto_002.jpg

"Het CDA Delft wil flexibel openbaar vervoer"
"In Rotterdam Overschie draait sinds twee jaar een project met fijnmazig vervoer als aanvulling op het Openbaar Vervoer. Milieuvriendelijke kleine voertuigen verbinden o.a. treinstation Schiedam met verschillende locaties binnen de deelgemeente Overschie."
CDA - Dick van Veen


donderdag | 1 maart 2012 | 12:40 |

'Mijn later geroemde bouwstenen * voor Delft haalden bijna de kolommen, maar de afstand naar het gemeentebestuur was te klein.'

"Over het andere been van de democratie"
"Dezer dagen is er weer een discussie opgelaaid over de rol van de lokale media, lees de kranten. De democratie behoort weerwoord en controle te verkrijgen door de lokale media. Dit geldt niet alleen in Delft, maar in vele vooral middelgrote gemeenten. De krant en aanverwante media als waakhond van de democratie!"
Weblog - Arie van der Veen


donderdag | 1 maart 2012 | 11:15 | *

'JA, IK WIL BURGEMEESTER WORDEN ...'
"Saskia succes met je nieuwe functie. Je hebt zeker weten genoeg ervaring opgedaan in Delft hoe het niet moet. Ook dat je PolitiekDelft.nl uitsloot voor het toezenden van de gemeentelijke persberichten is je vergeven. Bolten gaat in Steenbergen per maand bruto € 6894 verdienen, iets minder dan zij in Delft als wethouder ontvangt. Ik ben benieuwd of Bolten van haar wachtgeldaanvulling afziet, zoals de nieuwe burgemeester van Heusden deze week wel deed."
harrie fruyt van hertog


delft saskia_bolten_20110000.jpg
Wethouder Saskia Bolten Groenlinks Delft.

"Gemeenteraad Steenbergen wil Bolten als burgemeester"
"De gemeenteraad van Steenbergen heeft woensdagavond Saskia Bolten voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Steenbergen. Bolten is momenteel sinds 2006 wethouder van de gemeente Delft. Ze volgt Jan Hoogendoorn op, die met pensioen gaat."
Omroep Brabant - Ronnie Vermonden<< vorige pagina                                                                  volgende pagina >>


Valid HTML 4.01 Transitional