logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft

____________________________________________________________________
zaterdag | 31 december 2011 | 20:00 |

delft http://www.123website.nl/u/i48867509._szw1280h1280_.jpg.jfif

"Oud en nieuw 2011 "
"Ook dit jaar waren we aanwezig bij de voorbereidingen van het oud en nieuw feest. We hopen dan natuurlijk dat het allemaal goed verloopt zonder problemen. Vaak lees je de dag na oud en nieuw in de media dat het weer eens fout is gegaan zo ook vanuit de politiek, waar heeft dit dan aan gelegen is dan de standaard vraag. De laatste jaren was dit vooral in de Gilliswijk."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid - Bram Stoop


____________________________________________________________________
zaterdag | 31 december 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Gerard Cox-Ben je in Rotterdam geboren"
____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 21:20 |

delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/media/images/delft/pvda-delft-2012.jpg

PvdA Delft


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 20:40 |
'De inspanningen op het terrein kenniseconomie kunnen wat mij betreft daarom niet groot genoeg zijn.'

delft rotterdam_festivals_mosaic_2011.jpg

"zorgen dat al onze mensen aan het werk kunnen"
"Vooruitblik 2012: Kenniseconomie | Er staat een nieuw jaar voor de deur en voor veel mensen betekent dit dat er goede voornemens zijn. Die heb ik ook; enkele politieke daarvan wil ik de komende dagen met u delen. Mijn verkiezingsmotto was: Delft terug aan de mensen! Gisteren besteedde ik al aandacht aan cultuur en parkeren, in dit artikeltje aandacht voor de kenniseconomie."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 19:00 | *
'AUTOMAAT BUITEN GEBRUIK'

delft buitenwatersloot_000_parkeerautomaat_20111230_oudjaar_buiten_gebruik.jpg

"Betaald parkeren Delft afgeschaft??"
"Op het parkeerautomaat aan de Buitenwatersloot zit een grote sticker van de gemeente "Automaat buiten gebruik. Geen betaald parkeren". Is dit een goed voornemen van wethouder Junius en is betaald parkeren in het Westerkwartier vanaf komend jaar eindelijk verleden tijd? Ze heeft wel vaker plannen gelanceerd zonder de buurt erbij te betrekken, dus het zou zomaar kunnen...
Een vergunningvrij 2012 gewenst namens de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier,"
Guido van der Wedden


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 13:05 |
'De raad wordt in feite buitenspel gezet, maar goed met een raadsmeerderheid die braaf volgt is dat te verwachten.'

"Dubieuze zaken in Delft, laakbaar ... (DDL)"
"Over de nieuwe molensteen DNM. 2011 kan getypeerd worden al een dubieus jaar in de Delftse politiek. Dubieus dankzij de (meestal) wijze analyses van Aad Meuleman. Een roerig en bewogen jaar, commotie en gedoe volgens van Jeroen van Oort en grimmig ... weer volgens Meuleman, en ze hebben gelijk ! Broek afzakmomenten volgens de Delftse Post ... En aan het eind van het jaar komt de rekening langs voor het HNK. Een mooie opmaat naar 2012."
Weblog - Arie van der Veen


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 01:55 |
'Het college van B&W zet met deze brief over de financiering gewoon alle HNK voorstemmers in de gemeenteraad gigantisch voor lul. Wat voor idioot ben je, als je ...'

delft http://www.jpdewit.nl/lening_stadskantoor_delft.jpg

"Het Nieuwe Stadskantoor kost eigenlijk € 135 miljoen"
"Het nieuwe stadskantoor HNK kost ons effectief nog veel meer dan ik voor mogelijk had gehouden. Zegge en schrijve € 135 miljoen. Uit een brief die in het kerstreces door het college ergens verstopt tussen alle inkomende brieven op De DoorlopendeLijst is gezet, blijkt dat we € 75 miljoen moeten gaan lenen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 01:30 |
'parkeerbeleid is onderdeel van woon- of economisch beleid'

"Vooruitblik 2012 - Parkeerbeleid"
"Er staat een nieuw jaar voor de deur en voor veel mensen betekent dit dat er goede voornemens zijn. Die heb ik ook; enkele politieke daarvan wil ik de komende dagen met u delen. Mijn verkiezingsmotto was: Delft terug aan de mensen! In dit artikeltje aandacht voor het parkeerbeleid en de manier waarop ik denk dat dat verder in het belang van de Delftenaar kan worden vormgegeven. In beginsel vind ik dat parkeren van auto en fiets gratis zou moeten zijn."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oort


____________________________________________________________________
vrijdag | 30 december 2011 | 01:15 |
'... kan het niet anders dan dat het CDA haar langste tijd binnen de huidige coalitie heeft doorgebracht.'

"Politiek grimmig 2011"
"2011 is lokaal politiek een grimmig jaar geworden, waarin de gemeenteraad zich helaas te veel heeft moeten bezig houden met allerlei randzaken. Verloren energie, onnodige kosten en geen inwoner die er beter door is geworden. Integendeel! Opvallende gebeurtenissen waren de sfeer binnen de raad, het gedoe binnen het CDA, Het Nieuwe Kantoor, het referendum en de Gondelaffaire."
Stadsbelangen - Aad Meulemandonderdag | 29 december 2011 | 21:45 |
"Uitwaaien op A4 Midden-Delfland op Nieuwjaarsdag."
"Op zondag 1 januari 2012 staat voor de 14e en laatste keer de Nieuwjaarswandeling over het dijklichaam van de A4 door Midden-Delfland op het programma. ... Nadere inlichtingen en aanmelding (niet verplicht): Email:(bij voorkeur):wil.vissers@planet.nl Per telefoon:0620605740"
GroenLinks - Wil Vissersdonderdag | 29 december 2011 | 20:15 |
'Ook bij verzelfstandigingen een heldere bestuursvorm'

"Vooruitblik 2012 - Cultuurbeleid"
"Er staat een nieuw jaar voor de deur en voor veel mensen betekent dit dat er goede voornemens zijn. Die heb ik ook; enkele politieke daarvan wil ik de komende dagen met u delen. Mijn verkiezingsmotto was: Delft terug aan de mensen! In dit artikeltje aandacht voor het cultuurbeleid en de manier waarop ik denk dat dat verder in het belang van de Delftenaar kan worden vormgegeven."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdonderdag | 29 december 2011 | 18:15 |
"Is de tijd rijp voor verzelfstandiging van Blauw/aardewerk?"
"Op de valreep van het oudejaar heeft de VVD fractie schriftelijke vragen (klik hier voor de tekst) gesteld aan het College over de stand van zaken op een aantal dossiers in de cultuursector. Belangrijke onderwerpen zoals verzelfstandiging Erfgoed Delft, aanpak kernwaarde Blauw en herhuisvesting Erfgoed Delft, waarover wel in de media wordt gepubliceerd (artikelen over sluiten van museum Nusantara, sluiting van museum Lambert van Meerten), maar waarover de Delftse gemeenteraad nog geen enkel voorstel van het College heeft ontvangen en derhalve ook niet haar kaderstellende rol volledig heeft kunnen oppakken."
VVD - Leja van der Hoekwoensdag | 28 december 2011 | 22:40 | *
'2011: jaar van commotie en gedoe.'

delft jeroen_van_oort_20110708.jpg
Fractievoorzitter Jeroen van Oort van de Fractie Van Oort.

"Een terugblik op het afgelopen jaar"
"Een politiek bewogen jaar is bijna afgelopen. Een jaar dat opende met een bewonersvereniging die het was opgevallen dat het CDA de burger centraal zou stellen. Daar is helaas weinig van terecht gekomen. Interne commotie en een wethouder met een onmogelijke portefeuille leidden af."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortwoensdag | 28 december 2011 | 17:40 |
'De vragen van Hebly mogen niet onbeantwoord blijven en anders moeten ze maar aan Prorail en de minister gesteld worden ...'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/stadskantoor_stationshal_hebly_theunissen.jpg

"Trillen op de grondvesten"
"Het aardige van een kerstreces is dat er ongemerkt dingen spelen, die grote impact hebben. En het is zaak om die wel in de gaten te houden. Zo schreef de Delftse architect Hebly een interessant artikel over de risico s van HNK. Bouwen op Spoortunnel. En natuurlijk geen reactie van het Delftse bestuur. Men zal wel weer staan te trillen op hun benen. Kritiek van een vakbroeder en dat is gevaarlijk."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 28 december 2011 | 17:10 |
"Bezoek Bomenwijk"
"... Wat de bewoners zorgen baart is dat begin 2012 het bestemmingsplan voor de Bomenwijk zal worden aangepast in overeenstemming met het huidige Masterplan van Vestia. Er lijkt een salami tactiek te worden toegepast. (redactie: nb Wethouder Saskia Bolten Groenlinks is de portefeuillehouder) Op maandag 9 januari is een bijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan voorzien vanuit de Gemeente Delft, waar bewoners bezwaren in kunnen brengen. Ook de fractie van GroenLinks Delft zal hierbij aanwezig zijn."
GroenLinks - Peter Paul van t Veenwoensdag | 28 december 2011 | 16:00 |
Column Willem van Altena - Delftse Post
delft willem_van_altena_20111228_dp.jpg

"Altenatief | Broek-afzak-momenten"
"Interessant, dat ingezonden opiniestuk van Jeroen van Oort. Ook ik word bevangen door de behoefte om terug te blikken op het afgelopen politieke jaar. Waarin hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselen. De gang van zaken rond het referendum voor het Stadskantoor valt in die laatste categorie, ook zonder de bemoeienis van het presidium overigens.
Column - Willem van Altenawoensdag | 28 december 2011 | 13:20 |
'RON WITSENBOER MOET VAN ZIJN BAZEN'
"De huidige presidiumvoorzitter Ron Witsenboer van Groenlinks zat al eerder fout. (Delftse Borrelpraat 8 augustus 2008)"
harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft cartoon_2008_08_07_witsenboer_nekschot.jpg

"Jeroen van Oort maakt balans op van roerig politiek jaar 2011"
"... Het is niet de taak van een gemeentebestuur om de pers te controleren. Raadsleden zijn heel goed zelf in staat om u te vertellen wat zij wel of niet willen. Het presidium moet slechts de vergaderagenda voorbereiden. Dat is zijn taak, níet het sturen van brieven naar de pers over wat wel en niet gepubliceerd mag worden. Daarover gaat het presidium van een gekozen volksvertegenwoordiging in een democratische rechtsstaat nadrukkelijk níet!"
Delftse Postwoensdag | 28 december 2011 | 12:40 |
'DELFTSE POLITIEK MET RECES'
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Cache/2011/10/111012162102.kassen-oogst.shrinkcentercrop.586x180.jpg
"Rotterdamse werklozen de kassen in"
"Geen Polen maar duizenden Rotterdammers gaan de komende 3 jaar aan de slag in de kassen in het Westland. Dat bevestigde de Rotterdamse PvdA-wethouder Marco Florijn van sociale zaken dinsdag naar aanleiding van berichtgeving door het AD."
Binnenlands Bestuurdinsdag | 27 december 2011 | 13:15 |
'HET NIEUWE KANTOOR MET TRILLINGEN?'
delft stadskantoor_stationshal_hebly_theunissen.jpg
http://www.heblytheunissen.nl/

"Hebly: nergens in Nederland op ondertunnelde sporen zulke grote gebouwen"
"Nu hoorde ik via via dat het maken van het stadhuis op het station zeer grote problemen oplevert voor het opvangen van de trillingen van de treinen voor het erboven geplaatste stadhuis. De funderingsvoorzieningen in de grond en de brugconstructie voor het stadhuis schijnen bijna onuitvoerbaar of in ieder geval bijzonder kostbaar te zijn."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadinsdag | 27 december 2011 | 03:30 | *
'KERSTBOOM OP DE MARKT IN DELFT'

delft markt_kerstboom_20111225_145800.jpgmaandag | 26 december 2011 | 20:10 |

delft soa_condylomata_acuminata_man.jpg

"JIP verhuist naar DOK"
"... Dit is ook de plek in Delft waar je gratis en anoniem elke eerste vrijdag van de maand een SOA-test kan laten doen. STIP vindt het belangrijk dat er in Delft gratis en anonieme SOA-testen gedaan worden en vindt bovendien dat de capaciteit van SOA-testen moet worden uitgebreid."
STIP - Maarten Buskermolen

"De duurzame binnenstad"
STIP - Maarten Buskermolenmaandag | 26 december 2011 | 13:05 |
'JP: Presidium voorzitter Witsenboer kan beter de site van de gemeenteraad in de gaten houden dan met een rood censuur potlood de Delftse kranten sites.'

delft http://www.jpdewit.nl/raads_informatie_systeem_delft.jpg

"Fout 500, website gemeenteraad Delft voor derde dag plat"
"Dat de website van de gemeenteraad uit de lucht is komt regelmatig voor. Alleen duurt het nu al drie dagen. De website www.delft.nl van het college van burgemeester en wethouders werkt altijd perfect."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 26 december 2011 | 12:55 |
'... met het oog op het nakende referendum is het zaak dat het CDA in Delft de rijen sluit en niet de luiken ...'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/005.jpg delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/112.jpg delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/279.jpg

"Christelijk politiek, over Eendracht, Licht en Thuiskomen"
"Deze kerstdagen staan in het teken van het thema van de kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk en de viering in de Eendrachtskerk in Zuid-Beijerland. Thuiskomen, licht en eendracht. Een mooie drieslag voor het komende jaar, in het bijzonder het jaar van de waarheid voor het CDA. Zowel landelijk als in Delft. Eendracht, licht en thuiskomen in die volgorde."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 26 december 2011 | 00:00 | *

delft logo_bekendste_delftenaar_2011.jpg

"Bekendste Delftenaar 2011"
Delft op Zondagzaterdag | 24 december 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Susan Boyle (Away In A Manger)Christmas in Rockefeller Center 2010 HD"

zondag | 25 december 2011 | 10:40 | *
'Tot 1 februari 2012 hebben we de tijd om tegen het besluit van de gemeenteraad opnieuw bezwaar aan te tekenen. U hoort nog van ons.'

delft stadskantoordelft_20111020_website_2.jpg

"Referendumkamer wijst gemeenteraad terecht."
"In de raadsvergadering van 15 december 2011 had de gemeenteraad weinig tijd nodig om het advies te volgen dat werd uitgebracht door de adviescommissie voor bezwaarschriften. De argumenten van de voorstanders in de gemeenteraad werden ter zijde gelegd en Ernst Damen (PvdA) trad op als woordvoerder van de coalitie. Hij had als enig verweer dat de raad dus altijd gelijk heeft gehad. Je zou verwachten dat in het zware weer waar we nu inzitten de politieke partijen de handen ineen zouden slaan en gezamenlijk naar oplossingen zouden streven. De coalitie vecht echter nog steeds voor prestige en de burger betaalt het gelag."
Stadskantoor Delft - Chris van Oerszondag | 25 december 2011 | 10:10 |
"De verhalen van 2000 jaar geleden en van nu grijpen mij."
"Zojuist werd in de kerk waarvan ik lid ben, de Vierhovenkerk in Delft, de kerstnachtdienst gevierd. De viering van de geboorte van Jezus Christus, één van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Ik vind dat altijd prachtig. Met elkaar zingen, danken en bidden en luisteren naar het kerstverhaal."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortzaterdag | 24 december 2011 | 22:20 | *
'DELFTSE KERSTKLOKKENLUIDERS'
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft krakeelpolderweg_000_verkiezingsbord_foto_jpdw.jpg
"Als de NRC het zegt ..."
"... Het beste is dat Bas en zijn trawanten zich op de oudejaarsavond per vuurpijl lanceren. Misschien kunnen ze nog even bij Andre Kuipers langs. Delft creating history. En daarna verdwenen in het niet ... het zwarte gat van de bestuurlijke duisternis. In linkse kringen heette dat vroeger: de mestvaalt der historie, achterin bij de Avalex."
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 24 december 2011 | 22:00 |
"Prettige feestdagen!"
"D66 Delft wenst u prettige feestdagen en een zeer gelukkig 2012 toe."
D66 - Huub Halsemazaterdag | 24 december 2011 | 11:00 | *

delft nosferatu_when_angels_cry.jpg

"VERKERK THE NIGHTMARE CONTINUOUS"
"Ook al die verplichte Kerstmuziek en Nieuwjaarswensen spuugzat?
De Tering Terror Bas Verkerk, The Nightmare Continuous. When Angels Cry."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 23 december 2011 | 23:25 |
'GONDELAFFAIRE'

"De Uitspraak: Mag een raadslid ook buiten de raad een wethouder corrupt noemen?"
"Mag een raadslid ook buiten de raadsvergadering een wethouder beschuldigen van ernstig wangedrag? Met commentaar van NJB-redacteur Tom Barkhuysen, advocaat en hoogleraar staatsrecht en Solke Munneke, universitair docent staatsrecht in Amsterdam."
nrc.nl - Folkert Jensmavrijdag | 23 december 2011 | 23:00 |
'Onze Zeurkous Aad M. van Stadsbehang is het spuugzat. Wat nou. Spugen als je zat bent, is ook een ziekte. '

"Algemeen Dagblad: Politicus is gescheld collega zat"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 23 december 2011 | 22:35 |
Michiel Goudriaan - Phoenix Allee

Bestaand plan waarin de Phoenix allee wordt opgevat als het centrum van de metropool Rotterdam -- Den Haag. Pleidooi voor opera / openluchttheater en postkunstacademisch onderwijs dat in de tussentijd gestart kan worden in tijdelijke containers.vrijdag | 23 december 2011 | 18:50 |
'Ratelband Damen en meeloper Brandlicht zullen nu wel zenuwachtig worden !'

"brief van de referendumkamer Delft"
"Ik onderschrijf geheel deze biref en adviseer van Oers c.s. deze toe te voegen aan het dossier voor de rechtszaak. Het geeft weer eens aan hoe onkundig en onwelwillend het Delfse gemeentebestuur is. En hoezo Damen, van Tongeren en die andere amateurs buiten hun boekje gaan, en hoe zeer Krul, Den Uyl c.s. niet weten hoe het zit. N.B. de brief is mede ondertekend door Fabricotti. Die heeft met Van Luyk gewoon zitten slapen, of is overruled door Verkerk en consorten."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 23 december 2011 | 18:35 |
delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2433
"BESTE WENSEN"
"Wij wensen alle eerlijke mensen een oprecht 2012 en prettige feestdagen"
Onafhankelijk Delftvrijdag | 23 december 2011 | 18:30 |
delft http://www.cdadelft.nl/files/cda%20kerstfoto%202011.jpg
"Kerst- en nieuwjaarwens"
"Het CDA Delft wenst u fijne feestdagen en veel zegen voor 2012!"
CDA Delftvrijdag | 23 december 2011 | 17:30 |
'De totale claim is 595.000 euro, maar Stoelinga is bereid om te schikken voor vier ton.'

delft http://www.powned.tv/images/fotos/Gondel_kl.jpg

"Tonnen geëist in Gondel-affaire"
"Raadslid Martin Stoelinga eist een schadevergoeding van bijna zeshonderdduizend euro van de gemeente Delft. Stoelinga heeft de claim ingediend na een uitspraak van de Hoge Raad vorige maand over de zogenaamde Gondel-affaire waarin hij één van de hoofdrolspelers is."
powned.tvvrijdag | 23 december 2011 | 01:25 | *

delft mooie_kerstdagen_en_een_goed_2012_kerststal_ms_20111219_155211.jpg
Foto kerststal fam. Stoelinga 2011.

mooie kerstdagen en een goed 2012
redactie politiekdelft.nl
harrie fruyt van hertogvrijdag | 23 december 2011 | 00:15 |
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/12/kerst.jpg
"Kerst- en Nieuwjaarswens"
"Fractie en bestuur van de politieke groepering Stadsbelangen Delft wensen alle inwoners van onze stad inspirerende Kersdagen toe en een voorspoedig en gezond 2012!"
Stadsbelangendonderdag | 22 december 2011 | 22:50 |
'Ook hier bovenwettelijke wensen van de raad'
hfvh

"Referendumkamer Delft"
"Betreft: advies naar aan leiding van adviesaanvraag gemeenteraad d.d. 15 november 2011"
Referendumkamer - L. Beijendonderdag | 22 december 2011 | 20:40 |
delft http://vvddelft.nl/files/StreamFile17803/scale/width600/height474/download/BANNERTBW

VVD afdeling Delftdonderdag | 22 december 2011 | 14:30 |
"Spoorzone terug naar de mensen"
"Gisteravond organiseerden TOP en WESD een bijeenkomst "Gebruik de lege ruimte". Onderwerp van gesprek was de tijdelijke invulling van percelen in de Spoorzone tussen het vrijvallen en het definitief in gebruik nemen. In een bomvolle zaal waren behalve ikzelf uit de gemeenteraad ook vertegenwoordigers van D66, PvdA, GroenLinks, VVD, STIP, SP en Leefbaar Delft."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdonderdag | 22 december 2011 | 14:20 |
'Op deze avond heeft parkeerbeheer echt ongelooflijk uitgehaald naar fout parkeerders.'

"LICHTJES AVOND IN DELFT ..."
"Maar is het mogelijk om mensen die zo hun best doen de stad te bezoeken, dat hen een beetje tegemoet gekomen wordt ivm de lokale puinhoop in onze stad en daardoor deze slechte parkeermogelijkheden. Is dit het visitekaartje na een avond gezellig Delft?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalwoensdag | 21 december 2011 | 22:10 |
"Social Return"
PvdA - Marjon van Holst

"Cultural Return"
PvdA - Frank Bazelmans

"Internationale forensen"
PvdA - Raimond de Prez

"Ondersteunen van kwetsbare Delftenaren"
PvdA - Jessica van Vugt

"Crisisopvang voor zwerfjongeren"
PvdA - Abdel Maanaoui

"Columntijd"
PvdA - Ernst Damen

"PvdA zorgt voor dialoog over homoacceptatie"
PvdA - Abdel Maanaoui

"Begroting 2012; Lastige keuzes in zware tijden "
PvdA - Khaalid Hassanwoensdag | 21 december 2011 | 16:00 | *
'ACCOUNTANT SPEELT DUBBELROL IN DELFT'
"Huisaccountant Marianne Westerhout - van Kimmenade van Ernst & Young voert in opdracht van de gemeenteraad de boekencontrole uit voor € 79.690,00. Het College verstrekt dezelfde accountant een commerciele opdracht van ruim € 150.000,00 voor een verificatie rapport over Het Nieuwe Kantoor. De vraag die je kan stellen: hoe onafhankelijk is zo een rapport, hoe betrouwbaar is een accountant. Echter de collegepartijen waren in hun nopjes met het rapport."
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft bas_verkerk_marianne_van_westerhout_van_kimmenade_ernst_young_accountantovereenkomst_a.jpg
Burgemeester Bas Verkerk feliciteert Ernst & Young accountant
Marianne Westerhout -van Kimmenade met haar opdracht.

"Consultatie gestart over accountancy"
"Het ministerie van Financiën is in overleg met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een consultatie gestart van een aantal beleidsvraagstukken over accountancy."
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

"Consultatiedocument accountancy"
"... THEMA´S
1. Onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid van externe accountants is één van de steunpilaren van de externe accountantsfunctie. Het maatschappelijk verkeer wil een onafhankelijk oordeel horen over de kwaliteit van de jaarlijkse financiële verslaggeving van ondernemingen. Dit oordeel moet afkomstig zijn van een onafhankelijke deskundige, de externe accountant. Relaties met cliënten, bijvoorbeeld het houden van financiële belangen kunnen een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van de accountant. Ook verschillende vormen van dienstverlening die de externe accountant naast de wettelijke controle verricht kunnen risico's met betrekking tot de onafhankelijkheid met zich meebrengen. Een ander aspect dat de onafhankelijkheid van de accountant kan beïnvloeden is door wie hij wordt benoemd en aangestuurd."
Consultatiedocument accountancywoensdag | 21 december 2011 | 11:50 |
delft http://www.jpdewit.nl/pvda_kerst_column_ernst_damen_delft.jpg
"PvdA fractievoorzitter Ernst Damen kan beter opstappen"
"PvdA fractievoorzitter Ernst Damen is duidelijk weer eens over De Rooie. Hij spuugt zijn gal over de oppositie. Onzin verkopers en herrieschoppers waar de burger geen donder aan heeft."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 21 december 2011 | 10:00 |
"Toch vuur met oud en nieuw in de Wippolder"
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid - Bram Stoopwoensdag | 21 december 2011 | 00:55 | *
'ALLEEN ELEKTRISCH, WANNEER IN DELFT?'
harrie fruyt van hertog (hfvh)


delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg

"Oplaadpunten elektrische auto's op verzorgingsplaatsen Rijkswaterstaat"
"Rijkswaterstaat maakt vanaf 10 januari 2012 het aanbieden van stroom op zijn verzorgingsplaatsen mogelijk. Marktpartijen kunnen dan een vergunning aanvragen voor het neerzetten van een (snel)laadpaal. Dit betekent dat berijders van elektrische auto's straks gemakkelijk langs de snelweg hun accu kunnen opladen."
Verkeersnet.nldinsdag | 20 december 2011 | 02:30 |
"Parade van plannen in Gebruik de Lege Ruimte"
"Op deze avond wordt met een parade van plannen de eerste periode van Gebruik de Lege Ruimte afgesloten. Alle plannen die tot nu toe zijn ingediend passeren de revue en worden becommentarieerd in relatie tot de tussentijd in de Spoorzone Delft. Ook wordt de opzet van deel 2 van Gebruik de Lege Ruimte en de activiteiten die in de komende periode plaatsvinden gepresenteerd."
Delft Designdinsdag | 20 december 2011 | 02:15 |
'in de gedragscode opnemen dan maar'
Jan Peter de Wit - Leefbaar Delft


"Niet uit ambt om strafblad"
"De regering ziet niets in wetgeving die regelt dat politici met een strafblad uit hun ambt worden gezet. Dat heeft ex-minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer geschreven."
Telegraaf -dinsdag | 20 december 2011 | 00:55 | *
'ZOGENAAMD NETTE GEDRAGSCODE'
"De zogenaamd nette Verkerk met zijn meelopers in het presidium en raad moeten kappen met het gebruiken van hun meerderheid om mijn vrijheid van meningsuiting te beknotten."
Jan Peter de Wit - Leefbaar Delft

delft http://www.jpdewit.nl/tering_tubercolose.jpg
"Politici mogen beledigen, choquéren en verontrusten"
"Oei, ik gaf mijn vorige webcolumn de titel Burgemeester Verkerk, krijg de tering met je gedragscode en dat is niet netjes. Dat klopt helemaal. Maar ik ben dat gezeur van burgemeester Verkerk cum suis helemaal spuugzat. Ik heb betere dingen te doen dan me elek keer weer verzetten tegen de Delftse gedragscode die de vrijheid van meningsuiting op onwettige wijze inperkt."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 19 december 2011 | 17:00 | *
'Stoelinga: een kleine man maar groot in daden'

delft vaclav_havel_martin_stoelinga_a.jpg
"VACLAV HAVEL OVERLEDEN"
"... Vaclav de voorvechter tegen het communisme, Hij heeft voor de Tsjechen de strijd gewonnen. Nu ik nog met het Delfts tuig!!!. Als mede ondertekenaar van Charta 77, nummer 166, was ik aanwezig in 1986 bij de door Jan Trinka namens Havel in ontvangst genomen Erasmus prijs. Zijn vriend en acteur las toen zijn dankwoord voor, want zelf mocht Havel niet komen. "
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingamaandag | 19 december 2011 | 02:55 |
delft http://awesomobile.com/wp-content/uploads/2011/12/pedal-porsche-13.jpg
"This is the Ferdinand GT3 RS. The pedal powered Porsche GT3 Replica."
"The body was mainly constructed using cardboard, PVC and aluminum foil. The creator, Hannes Langeder made the Ferdinand GT3 as a "socio-environmental statement". It took him over six months and cost £10,000 to complete. The Ferdinand GT3 RS in the eyes of the law is still considered a bicycle and can be driven on public roads. It is by far the lightest Porsche we have ever seen. Weighing in at a mere 220 pounds, it is also the slowest."
Awesomobilezondag | 18 december 2011 | 22:25 |
'GL ERG VOORBARIG, WACHT BEROEP AF'
"De afweging van de gemeentelijke bezwarencommissie is niets zeggend, meer dan 99% van de bezwaren worden daar afgewezen. De onafhankelijke bestuursrechter bepaalt straks in beroep."

harrie fruyt van hertog (hfvh)


"Delft krijgt verkleind nieuw stadskantoor"
"... Bij de behandeling van het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften blijkt weer eens dat voor sommige partijen het moeilijk te accepteren is dat ze ongelijk krijgen in een juridisch geschil. In dat geval deugt de rechter niet. Alleen als ze gelijk krijgen heeft de rechter het goed gezien. Het zijn de partijen die nooit twijfelen en per definitie gelijk menen te hebben. Gelukkig heeft de overgrote meerderheid van de gemeenteraad het advies overgenomen."
GroenLinks - Stephan Brantligdtzondag | 18 december 2011 | 21:00 |
'Wij zullen dus de BWD aanschrijven'
delft http://www.123website.nl/u/i48644012._szw1280h1280_.jpg.jfif
"Bewoners organisatie maakt zich zorgen"
"In de zondagskrant van 18 december was te lezen dat er voor een wijk nog geen vergunning is aangevraagd voor een vuur, met oud en nieuw. Dit betreft de wijk Wippolder. Een zeer lange traditie driegt dus verloren te gaan. Men vindt dat het initiatief bij de jongeren vandaan moet komen."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid - Bram Stoopzondag | 18 december 2011 | 17:40 |
'Dick Koning: wat ik nu in politiek Delft meemaak is met geen pen te beschrijven!! '

"ONTBOEZEMING"
"Waar zijn wij mee bezig? ... SFEER ? Ik ervaar die in de raad en de commissies veelal als stijf en niet echt hartelijk en respectvol. Men kent elkaar, uitzonderingen daargelaten, van verre. Veel commissieleden zien elkaar gewoon niet zitten. Doelbewust (?) worden fracties met hun leden volkomen genegeerd. En bij voorbaat worden hun politieke aspiraties de das omgedaan. Wat te doen met deze onfrisse praktijken? Gewoon een gezamenlijke Jeu de Boules - wedstrijd of iets dergelijks organiseren. Dan kan men tenminste nog met elkaar lachen."
Onafhankelijk Delft - Dick Koningzondag | 18 december 2011 | 12:30 |
"Raad kiest voor stenen en niet voor mensen"
"Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het laatst in het kalenderjaar 2011. Op de agenda stonden het bezwaar van de indieners van het referendumverzoek, een nota over taalachterstand, een nota over de omvang van het eventuele stadskantoor en een actuele motie over de Mooi Weerspelen. Die laatste werd na een toezegging van de wethouder overigens weer ingetrokken."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortzondag | 18 december 2011 | 02:00 | *
'de laatste stuiptrekkingen van de zogenaamde gondelaffaire'

delft pvda_delft_20111218_kop_krant_advertentie.jpg
"Columntijd"
"Het is weer tijd voor mijn column. Er is weer genoeg gebeurd en toch weet ik niet goed waar ik over zal schrijven. Ca ik u meenemen in de goede dingen die we als PvdA in de afgelopen maanden hebben kunnen doen, zoals het reguleren van de topinkomens in Delft, scherp inzetten op het beperken van de eigen bijdrage in de geestelijke ..."
PvdA Delft Krant - Ernst Damen

Email reacties:
'DE LAATSTE STUIPTREKKINGEN VAN DE PVDA EN HUICHELAAR ERNST DAMEN'
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazaterdag | 17 december 2011 | 22:40 | *
'Burgemeester Verkerk, krijg de tering met je gedragscode'
"In 2003 maakt Meuleman mij al uit voor politieke hooligan."
Jan Peter de Wit Leefbaar Delft"Vrijheid van meningsuiting"
"Uit voorspelbare hoek kwam natuurlijk de kritiek over mijn opmerking tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november jl. Ik noemde de uitspraak van de Hoge Raad in de ‘Gondelaffaire’ dubieus. Volksvertegenwoordigers krijgen van de rechter een extra vrijbrief om in het kader van ‘vrijheid van meningsuiting’ grensverleggende uitspraken te mogen doen. Of daar het toewensen van ziektes bij hoort, is de vraag."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 17 december 2011 | 16:40 | *
'PRESIDIUM CENSUREERT DELFTSE POST'
"De macht is raadslid Ron Witsenboer van GroenLinks naar zijn kop gestegen. Witsenboer, de voorzitter van het presidium ziet zich ook als dagelijks bestuurder van de gemeenteraad. Wie heeft dat goedgekeurd dat deze onderknuppel de vrije pers mag censureren?"
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft http://www.jpdewit.nl/censuur_presidium_delft.jpg
"Delfts Presidium gaat door met censuur op de pers"
"... Nee dus. Het presidium voelt zich geroepen om de pers te controleren op zogenaamde onjuiste publicaties. En zal daar ook mee doorgaan. Witsenboer zegt dat het presidium het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is. Behoudens de fractie van Oort en OD zijn alle partijen het er eens dat het presidium preventief toezicht blijft houden op de pers."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 17 december 2011 | 15:55 |
'POPBUDGET 150.000 EURO'
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/18730153674eea2d8cabf4f.jpg
"Blije gezichten, inspirerende verhalen en nieuwe contacten tijdens eerste Delftse Popcafé"
"Het popklimaat in Delft heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen. Daarom werd vorige week vrijdag in Velvet Music aan de Voldersgracht het eerste Delftse Popcafé gehouden."
Delft op Zondag - Alphons de Witzaterdag | 17 december 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"AFTER YOU'VE GONE - Rita Reys & Dutch Swing College Band"

vrijdag | 16 december 2011 | 21:50 |
'DELFT GOOIT BELASTINGGELD OVER DE BALK'
harrie fruyt van hertog (hfvh)


"Schriftelijke Vragen: Kosten Gondelaffaire voor de gemeente Delft"
"Nu binnen afzienbare tijd een en ander toch afgesloten schijnt te gaan worden wil Onafhankelijk Delft inzicht hebben in de kosten voor de gemeente Delft. Daarom zou ik gaarne een opgave van de kosten, zowel uitgedrukt in financiën voor de uren die ambtenaren eraan hebben besteed als betalingen en ontvangsten gesplitst voor de volgende onderdelen:"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 16 december 2011 | 20:55 | *
'NIETSZEGGENDE PLAFOND MOTIE HNK'
"Met moties kan je geen kosten beperken. De eerdere motie in 2007 levert het bewijs. Onverwachte tegenvallers worden verwerkt in de stichtingskosten en leiden altijd tot hogere exploitatie kosten. Wel een plafond of geen plafond dat maakt niet uit. De bouw stoppen kan niet meer en de raad keurt de extra kosten goed. Een bekend verhaal hoe dat werkt in de linkse politiek."
harrie fruyt van hertog (hfvh)


"Gemeenteraad stelt maximum aan gemeentelijk huisvestingsbudget"
"Een motie van de VVD, mede ingediend door Stadsbelangen en ChristenUnie, waarin een maximum gesteld wordt aan de jaarlijkse huisvestingslasten van de gemeente, is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De VVD vindt de toekomstige jaarlijkse huisvestingslasten van € 6,6 miljoen veel te hoog maar is, gegeven de politieke verhoudingen, tevreden over het feit dat een meerderheid van de raad dit bedrag nu ook als maximum heeft bestempeld."
VVD - Lennart Harpevrijdag | 16 december 2011 | 20:45 |
"Kleiner Stadskantoor"
"... SP is het er niet mee eens dat het nieuwe stadskantoor de gemeente jaarlijks meer gaat kosten dan de huidige kantoren voor ambtenaren. Van Rossum; “Een paar jaar geleden heeft de gemeenteraad afgesproken dat het Stadskantoor jaarlijks niet tot hogere kosten mocht leiden. Dat gebeurt nu toch. We nemen het het college kwalijk dat we dit pas te horen kregen toen het al te laat was en het gebouw er wel moest komen”."
SP - Lieke van Rossumvrijdag | 16 december 2011 | 13:55 |
"RAADSVERGADERING: College krijgt steun voor kleiner stadskantoor"
"Een zeer ruime meerderheid heeft donderdag 15 december ingestemd met een motie van VVD, Stadsbelangen en ChristenUnie om de huisvestingslasten van de gemeente Delft vast te stellen op 6,6 miljoen euro per jaar."
Gemeenteraaddonderdag | 15 december 2011 | 11:05 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (6)'
"Kom op Bas. Ga eens boven de partijen staan. Laat vanavond in de raadsvergadering zien wat je waard bent als mens. Sticht vrede in plaats van oorlog in de Delftse raad. Delft heeft recht op behoorlijk bestuur en dat begint bij de leiding, de burgemeester."
harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft http://www.jpdewit.nl/tankman_stopt_rode_garde_delft.jpg
"Jan Peter de Wit: DelftsRood NieuwsAlert: Presidium Generaal Ron Witsenboer (Groenlinks) voert de troepen van opperbevelhebber burgemeester Verkerk aan. De Salonsocialisten voeren een dappere strijd met hun bestuurlijke tanks om de referendum opstand neer te slaan. De Minister van Orde wordt om harde sancties gevraagd voor ontwrichtende acties en de verzetsbende raadslieden Van Oort, Stoelinga en De Wit uit de volksvertegenwoordiging te verbannen naar een psychiatrisch heropvoedingskamp."

"Burgemeester Verkerk, krijg de tering met je gedragscode"
"Bas Verkerk en het presidium kan de tering krijgen met hun oeverloze gezever over overtredingen van de gedragscode. Het stelletje onbenullen gaat nu ook hun domheid etaleren met een brief aan minister Donner om de gemeentewet artikel 15 te veranderen. Metropolistische waandenkbeelden van een burgemeester waarvan de houdbaarheidsdatum allang verlopen is."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 15 december 2011 | 03:30 | *
'VANAVOND RAADSVERGADERING'
"Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks"
"Vanavond kunt u via de webcast de raadsvergadering bekijken. Op de agenda staan onder meer het voorstel over het advies van de bezwaarschriftencommissie over het referendumverzoek en de brief van het college over de financiële uitwerking van optie 2 en 3 bij Het Nieuwe Kantoor (HNK). Ook zijn er twee actuele moties aangekondigd; Mooi Weer Spelen (Stadsbelangen) en Nieuwe Westelijke Oeververbinding (PvdA, VVD, CDA). De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Een vergadering gemist? Kijk dan op het webcastportaal."
Gemeenteraad

Aanta kijkers Raadsvergadering
webcast 24-11-2011: 328
webcast 10-11-2011: 389
webcast 25-10-2011: 395
webcast 13-10-2011: 285
webcast 22-09-2011: 415
webcast 25-08-2011: 301donderdag | 15 december 2011 | 02:40 |
'MEGANIMATIE'
delft spoorsingel_000_meganimatie_20111212_170616_a.jpgwoensdag | 14 december 2011 | 22:00 |
"Nieuw bestemmingsplan Binnenstad"
"Met de sfeergebieden wordt weergegeven waar welke functie de boventoon voert. Er wordt niet per perceel en per blok vastgelegd welk gebruik is toegestaan. Volgens het college ontstaat er zo duidelijkheid of functies in een bepaald sfeergebied passen en welke niet. Waarmee de diverse functies in de binnenstad de nodige ruimte en bewegingsvrijheid krijgen en de regeldruk afneemt."
GroenLinks - Fleur Norbruiswoensdag | 14 december 2011 | 16:10 |
'POLITIEK TALENT VAN 2011'
delft rik_grashoff_20060223010030_a.jpg
"Rik Grashoff genomineerd voor politiek talent van het jaar"
"GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff is door de parlementaire pers genomineerd voor politiek talent van het jaar. De NOS maakt dit vandaag bekend. Grashoff is een van de drie genomineerden voor de prijs. Grashoff volgde in januari 2011 Femke Halsema op. Hij is woordvoerder Landbouw en Binnenlandse Zaken en viel dit jaar met name op als lid van de Commissie-De Wit II, die onderzoek doet naar de bankencrisis."
GroenLinks - Tweede Kamer

"drie politici genomineerd voor de titel ‘Politiek talent van 2011'"
"... De genomineerden zijn: Rik Grashoff (Tweede Kamerlid GroenLinks), Jeanine Hennis-Plasschaert (Tweede Kamerlid VVD) en Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie). De winnaar wordt aanstaande zondag (18/12) bekend gemaakt tijdens een live uitzending van het NOS Radio 1 Journaal (13.00-14.00 uur, Radio 1)"
media cornerwoensdag | 14 december 2011 | 10:55 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (5)'
"De Delftse gedragscode is geen wet. Het is een verordening, die gemaakt is door de raadsleden zelf. Wat moet de minister daar nou van vinden. Niets. Terzijde, het referendum is geen gemeentelijk belang maar een politiek belang. Door onjuiste afhandeling in de raad is het verworden tot een juridisch spektakel. Er is een ernstige gezagscrisis en Bas Verkerk laat het afweten."
harrie fruyt van hertog - hfvh


"Concept besluitenlijst extra fractievoorzittersoverleg (FVO) d.d. 12 december 2011"
"... Verder bevat de Gedragscode ook artikel 2.2.: 'Een raadslid zal bij aangelegenheden die hem direct of indirect aangaan, of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken, niet aan de beraadslagingen voorafgaande aan de besluitvorming deelnemen.' ... Dat lijkt in dit geval naar de letter van de wet weliswaar toegestaan maar roept de vraag op of het in de geest van de wet is."
FVO - Bas Verkerkdinsdag | 13 december 2011 | 23:05 |
"Nieuwsbrief 2011/4: Standpunten fractie in commissie en gemeenteraad"
"... Inmiddels heeft ook de Provincie Zuid Holland zich kritisch uitgelaten over de jaarrekening 2010. Reden voor Stadsbelangen om de zorgelijke reactie van de Provincie ter bespreking te vragen. Dit onderwerp krijgt dus nog een vervolg."
Stadsbelangen - Aad Meulemandinsdag | 13 december 2011 | 21:00 |
'Dieptepunt in het hele politieke circuit is Ernst Damen, zelf benoemde PvdA-dorpsdespoot.'

delft hippolytusbuurt_000_ernst_damen_201001271314_avdv.jpg
"Delft, tja wat een complexiteit, dualiteit en vooral paradox."
"Delft kennisstad, het lijkt meer kennissenstad of roddelstad. Het bestuur komt niet veel verder dan een hullie tegen zulliesfeer. En de discussies over de gedragscodes, Gondel en HNK zijn om je voor te schamen."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 13 december 2011 | 20:50 |
"CDA Delft blij met heropening tramlijn 1 en 19"
"... De fractie en wethouder van het CDA Delft zijn blij dat de trams weer rijden."
CDAdinsdag | 13 december 2011 | 19:20 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (4)'
"Delft Kennisstad maar niet bij de fractievoorzitters blijkt nu. Dan gaan ze de minister maar lastig vallen. Lijkt me geen reclame voor burgemeester Bas Verkerk. Delft weet geen oplossing en demonstreert haar bestuurlijk onvermogen. Antwoord van de minister: maokt dagge wegkomt lillukke gataope."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft ernst_damen_20111025_beschouwingen_a.jpg  delft huub_halsema_20110825_raadsvergadering_b.jpg
Fractievoorzitters Ernst Damen PvdA en Huub Halsema D66.

"Fractievoorzitters bespreken hoorzitting"
"... De drie betrokken fracties verschillen hierover van mening met de overige fracties. Omdat de fractievoorzitters het naast dit punt ook niet eens werden over een aantal andere aspecten van de gedragscode, hebben de aanwezige fractievoorzitters unaniem besloten deze casus voor een reactie voor te leggen aan de minister van Binnenlandse Zaken die de gedragscode wettelijk verplicht heeft gesteld."
Gemeenteraaddinsdag | 13 december 2011 | 15:30 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (3)'
"Willem van Altena reageert op leugens van presidium voorzitter Ron Witsenboer Groenlinks. Ron nu zelf ook rijp voor een overtreding van de gedragscode gemeenteraadsleden Delft. Niemand die nog snapt waar die gasten mee bezig zijn. Zaak loopt uit de klauw. Waar blijft burgemeester Bas Verkerk om eens koffie te gaan drinken en weer normaal te doen tegen elkaar."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft willem_altena_001.jpg
"Reactie Willem van Altena: Publicatie Defltse Post"
"Ik voel me na enig nadenken toch geroepen te reageren op deze mail van dhr De Wit. Zonder er erg diep op in te gaan, neen, ik ben allesbehalve gelukkig met deze -in 25 jaar ervaring in meerdere grote steden- voor mij niet eerder vertoonde gang van zaken. Dat lijkt me helder. De gang van zaken rond het gewraakte artikel en waarom het van de site van de Delftse Post werd gehaald is als volgt."
Delftse Post - Willem van Altenadinsdag | 13 december 2011 | 14:10 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (2)'
"Het wordt steeds gekker in politiek Delft. Sinds kort lijkt het Delftse Presidium ook de eindredactie te voeren over de Delft Post. Voorzitter Ron Witsenboer van Groenlinks kiest voor cencuur."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft logo_de_weekkrant_delftse_post_20111200.jpg
"Publicatie Defltse Post"
"het presidium is blijkbaar bezig met censuur, en dat vind ik getuigen van dictatoriale neigingen door hun optreden is een artikel van de delftse post website verwijderd
de delftse post is, zeker in deze economisch zware tijden, bang om werk (verspreiden stadskrant) van de gemeente te verliezen"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 13 december 2011 | 06:10 | *
'Delft heeft bijna 100.000 inwoners en elke stad van die omvang heeft een poppodium. '

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/4906835154ee20c6f1c876.jpg
"Hoe is het nou met Luuk Braun"
"... - Wat is je eigen mening? “Ik vind dat Delft een popzaal verdient met de ene week bijvoorbeeld Caro Emerald en de week erna Go Back to the Zoo. Daarnaast zou ik een jaarlijks popweekend willen, vergelijkbaar met het Blues- en jazzfestival. Belangrijk vind ik ook dat er snel een oplossing komt voor het leegstaan van Yamamoto en het niet voor dit doel beschikbaar zijn van Speakers.”"
Delft op Zondag - Lenny Tamerusdinsdag | 13 december 2011 | 04:30 | *
'VOLGEND JAAR:
SCHAATSBAAN AANBESTEDEN EN NAAR MARKT'

harrie fruyt van hertog (hfvh)

delft beestenmarkt_schaatsbaan_20111211_jpdw.jpg
"Jan Peter de Wit: De Schaatsbaan op de Beestenmarkt is weer open.
Nu de baan steeds groter wordt, hoort deze gewoon op de Markt.
Burgemeester Bas Verkerk wil dat niet omdat anders de donderdag Markt moet wijken en als eventueel Beatrix overlijdt moet de Markt gelijk leeg zijn. Allebij oplosbare problemen als je maar wilt."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 12 december 2011 | 13:15 | *
'KRIJG DE TERING MET JE GEDRAGSCODE (1)'
"Raadsgriffier Luuk van Luyk lijkt ook niet wijs. Jij bent toch opgegroeid met de Rotterdamse gedragscode? Leg Bas Verkerk dat uit man. Elke week is er gezeik over artikelen die in de Rotterdamse code niet voorkomen. Wat te doen: Delftse code normaliseren en aanpassen. Wanneer gaat Bas eens gezellig koffie drinken met die overtreders. Meer uitpraten en minder procedure-neuken."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft luuk_van_luijk_001.jpg
Raadsgriffier Luuk van Luyk.

"Publicatie Defltse Post"
"Afgelopen donderdag stond onderstaand artikel op de website van de Delftse Post (‘Mij krijgen ze niet uit de raad’) naar aanleiding van de hoorzitting over het bezwaarschrift/initiatiefvoorstel HNK. Er was vooraf niet om commentaar gevraagd bij het presidium of de griffie."
Raadsgriffier - Luuk van Luykmaandag | 12 december 2011 | 11:20 |
'ONDERNEMERS MAKEN DE STAD, NIET DE PVDA'
harrie fruyt van hertog - hfvh

"PvdA Groningen werkt aan nieuwe visie binnenstad; fietsen vormen probleem"
"De PvdA-fractie in de stad wil een nieuwe toekomstvisie op de binnenstad. Volgens de sociaal-democraten spelen er ontwikkelingen die dit nodig maken. De binnenstad van Groningen krijgt een impuls door de komst van het Forum en de tram. Tegelijkertijd zien de sociaal-democraten dat veel ondernemers in de binnenstad het moeilijk hebben. Dit komt door de economische crisis, een toename van het internetshoppen en hoge huren. Van deze laatste punten is leegstand het gevolg."
Groninger Internet Courantmaandag | 12 december 2011 | 09:50 | *
'Als ik aannemer was zou ik juist om die reden geen zaken meer willen doen met de gemeente Delft.'
delft stadskantoordelft_20111020_website_2.jpg
"De Adviescommissie voor bezwaarschriften adviseert."
"... Misschien zou ook de gemeenteraad voor één keer naar de burgers van Delft kunnen luisteren in plaats van dergelijke oncollegiale handelingen te onderzoeken. Natuurlijk beraden wij ons op volgende stappen. Wordt vervolgd."
Stadskantoor Delft - Christ van Oersmaandag | 12 december 2011 | 03:45 | *
'Hij is er dan ook van overtuigd dat er nog meer slachtoffers gaan vallen.'

delft nieuwe_langendijk_poller_20111112_164019_a.jpg
"Ondernemers Nieuwe Langendijk luiden noodklok over nieuwe poller"
"Raymond Hogervorst van Bloemensalon de Zonnebloem: Een paar weken geleden is er op de Nieuwe Langendijk een brommerrijder tegen een lantaarnpaal dodelijk verongelukt. Ik weet bijna zeker dat hij door het niveauverschil bij de poller is geschrokken, heeft willen corrigeren, is gaan slingeren en frontaal tegen de paal gereden is."
Delft op Zondag - Alphons de Witzondag | 11 december 2011 | 23:25 | *
'ZIT ER EEN NIEUWE CDA-LEIDER IN DELFT?'
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/3404deelcomp1.jpg?w=460&h=634
"Ruth laat van zich horen ..."
"... Ik heb Ruth gesteund bij haar verkiezingen en Sjaak de pas afgesneden, mede omdat ik op dat moment zelf niet beschikbaar was als kandidaat. Nog los van het feit dat het maar de vraag is of Ruth te verslaan was. Zij is derhalve mijn keuze. En nu komt het er op aan."
Arie van der Veenzondag | 11 december 2011 | 18:50 |
"One Response to DE DELFTSE GEDRAGSCODE RAADSLEDEN
Martin Stoelinga says: ..."

Weblog - harrie fruyt van hertogzondag | 11 december 2011 | 17:10 |
"Delft Oranjestad 200 jaar 2013-2015"
"Namens de voorzitter van het Nationaal Comité en het projectbureau dank ik u voor de veelvuldige mails met informatie die u ons toestuurde. Wij hebben van uw gedachten en ideeën kennis genomen evenals van de websites waar u over spreekt."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 11 december 2011 | 15:00 | *
'BAS VERKERK DUBIEUS BEZIG'
"Transparantie. Bas Verkerk dient in het openbaar verantwoording af te leggen over de uitgave van gemeenschapsgeld. Ik vind dat Verkerk met zijn antwoorden in strijd handelt met de gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders van Delft. Verkerk negeert met name het punt Openheid en artikel 4.2."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft oude_delft_000_gondelaffaire_2004-08-16_17-19-52_gondel_bas_verkerk.jpg
"Dubieuze antwoorden studievergoeding ex-wethouders"
"Het college verdomd het om mijn vervolgvragen over de studievergoedingen aan de gewezen wethouders Koning en Merkx te beantwoorden. Koning en Merkx kregen samen €32.000 studiegeld na hun wethouderschap. Belachelijk, daar ze beiden hun studies allang afgerond hadden."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 10 december 2011 | 22:35 |
"One Response to DE DELFTSE GEDRAGSCODE RAADSLEDEN"
"Aad Meuleman says:
Beste Harry,
Prima dat je de door mij gemaakte opmerking plaatst. Prima dat jij daar kritiek op hebt. Maar geef dan wel een volledig beeld van wat ik daarover heb gezegd. "
Weblog - harrie fruyt van hertogzaterdag | 10 december 2011 | 22:30 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/SIDDER2011.jpg
"CLD pakt SIDDER-bokaal"
"In de jaarlijkse strijd tussen de Delftse middelbare scholen om de SIDDER-bokaal kwam dit jaar het Christelijk Lyceum Delft als de beste school uit de bus tijdens Scholieren In De Delftse Raad 2011. Fenne Buitenrust Hettema liet door haar kwaliteiten zien de beste debater van alle aanwezige leerlingen te zijn."
STIP - Ferrie Försterzaterdag | 10 december 2011 | 13:00 | *
'10.1 Het raadslid treedt niet op t.b.v. van een beroep- of bezwaarmaker in de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften.'
" In het extra fractievoorzittersoverleg komende maandag gaan Ernst Damen PvdA en Huub Halsema D66 er tegen aan. Waarschijnlijk komt Damen met een gelijkend gevalletje uit een beneden Moerdijks plattelands dorpje als voorbeeld. Halsema zal dan zeggen we moeten onderzoek laten doen of artikel 15 gemeentewet valt toe te passen. Rapport Elsinga niet eenduidig. "
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/4262936234ee20c60e26a5.jpg
"Stoelinga, De Wit en Van Oort hebben volgens presidium de gedragscode voor raadsleden geschonden"
"... Martin Stoelinga noemt het een zoveelste poging om hem het leven zuur te maken. Hij heeft al aangekondigd maandag niet bij het fractievoorzittersoverleg aanwezig te zijn. “Want ik ga hier eerst met twee hoogleraren over praten”, reageert hij. “Daarna zeg ik pas iets.” Ook Stoelinga zegt dat hij zich tijdens de hoorzitting over het referendum afzijdig heeft gehouden."
Delft op Zondag - Alphons de Witzaterdag | 10 december 2011 | 12:25 |
'Tijd voor een status aparte voor Delft in het koninkrijk'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/markt_000_arie_vd_veen_pasen_20110424_a2.jpg?w=460&h=306
"Nu daagt het in het Oosten, in Rijswijk en zelfs in Delft !"
"... Het daagt in Deventer. Daar heb ik advocaat Scheffer benaderd om het referendumclubje uit Delft te helpen. Natuurlijk voor het halve tarief van Hiemstra. Want in Delft alles voor de helft. Zeker na zo halfbakken advies van de bezwarencommissie. Bert den Uyl en Moesker en die andere bestuurlijk-juridische kneuzen richten zich weer eens op, boven de wet, boven de rechtspraak. Het lijkt Meuleman wel!"
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 10 december 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Dolly Parton - Thank God I'm A Country Girl on The Dolly Show 1976/77"

vrijdag | 9 december 2011 | 23:55 | *
'DE DELFTSE GEDRAGSCODE RAADSLEDEN'
" De Delftse gedragscode voor raadsleden rammelt. Artikel 5 meningsuitingen is natuurlijk wel van het ergste soort. In elk geval is mij al lang duidelijk dat deze gedragscode niets met eerlijkheid en integriteit te maken heeft. Op democratische wijze hebben we besloten, zal drammer Ernst Damen PvdA zeggen, om een minderheid de 'Delftse' regels op te leggen. Ernst Damen gaat er weer eens aan voorbij dat we in een rechtsstaat leven. In een rechtsstaat bepaalt het recht, niet de dictatuur van de Delftse meerderheid.

Regelen integriteit met een gedragscode prima maar voor de rest heeft een raadslid alleen te maken met de wet en niet met de fratsen van Ernst Damen PvdA en Huub Halsema D66. Nog gekker was Aad Meuleman, de afgelopen raadsvergadering zei Meuleman dat hij de uitspraak van de Hoge Raad over de Gondelaffaire 'dubieus' vond. De Delftse raad getuigt weer eens haar niveau.

Bijvoorbeeld als artikel 15 lid 1 van de gemeentewet is overtreden, verboden handelingen, dan moet burgemeester Bas Verkerk dat laten onderzoeken. Blijkt dat niet het geval dan is de kwestie klaar, anders schorsing en wel of geen ontslag als raadslid. De wet is echt, de Delftse gedragscode met zijn bijzondere artikelen is een wassen neus, sanctie: je mag het niet meer doen.

Gelukkig zijn Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft en Jan Peter de Wit Leefbaar Delft zo verstandig geweest om nooit met deze kwalijke gedragscode in te stemmen. Newbie Jeroen van Oort Fractie Van Oort is zo dom geweest om tijdens een commissievergadering op 8 november 2011 te zeggen dat hij de gedragscode van de gemeenteraad van Delft erkent. Jeroen ervaart nu persoonlijk met wat voor politiek 'tuig' hij vandoen heeft. "

harrie fruyt van hertog - hfvh
Plaats hier je commentaar

Gedragscode Raadsleden Gemeente Delft

Gedragscode Raadsleden Gemeente Rotterdam
vrijdag | 9 december 2011 | 22:40 |
"Over volksvertegenwoordigers,"
"Wat is volksvertegenwoordiging. Daar wordt in het openbaar bestuur vaak moeilijk over gedaan. En toch is de kern opkomen voor de belangen van de bevolking, ze op de agenda plaatsen en zorgen dat die belangen erkend, gehoord en gewogen worden."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 9 december 2011 | 20:45 | *
'EXTRA FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG'
harrie fruyt van hertog - hfvh

"Agenda extra fractievoorzittersoverleg 12 december a.s."
"Aanvulling met reactie Jan Peter de Wit."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 9 december 2011 | 14:00 | *
'KAMER III LOOPT IN DE GEMEENTELIJKE PAS'
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Kamer III"
"Onderwerp:
- afwijzing Initiatief voorstel 'geen nieuw stadskantoor bouwen' van de raadsleden Van Oort, De Wit en Stoelinga van 20 juii 2011
- afwijzing inleidend verzoek om een referendum te houden over een concept-raadsbesluit over de bow van een nieuw stadskantoor.
Bijlage:
- verslag hoorzitting"
Adviesvrijdag | 9 december 2011 | 13:50 |
"Bezwaar over raadsbesluit referendumverzoek HNK ongegrond"
"De Adviescommissie voor bezwaarschriften heeft het bezwaar over het raadsbesluit inzake het referendumverzoek ‘Geen nieuw stadskantoor’ ongegrond verklaard. Op het punt van het initiatiefvoorstel ‘Geen nieuw stadskantoor’ zijn de bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaard."
Gemeenteraadvrijdag | 9 december 2011 | 00:45 | *
'EXTRA FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG'
"Onderstaand de integrale email die griffier Luuk van Luyk in opdracht van Bas Verkerk aan alle raadsleden moest verzenden. De raadsleden van het initiatiefvoorstel 'HKN niet bouwen' worden in de verdachtenbank geplaatst. Martin Stoelinga en Jeroen van Oort reageerden direct. Jan Peter de Wit denkt nog even na."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft verkerk_verdient_straf.jpg
Burgemeester Bas Verkerk.

"Agenda extra fractievoorzittersoverleg 12 december a.s."
"Hierbij de reactie van Martin Stoelinga op de uitnodiging om het extra fractievoorzittersoverleg bij te wonen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 8 december 2011 | 23:55 | *
'DE BENDE VAN BAS'
"Martin Stoelinga geeft een korte nabeschouwing van zeven jaar procederen."

delft martin_stoelinga_20111124_raadsvergadering_motie.jpg
Fractievoorzitter Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft.

"De ratten verlaten het zinkende schip"
"Gerechtigheid bestaat dus toch nog, ook al moet je er zeven jaar voor knokken en kost het je een slordig miljoen om je gelijk te halen. Het is een pak van mijn hart dat de Hoge Raad mij uiteindelijk na jarenlange strijd in het gelijk heeft gesteld, maar het is zo tragisch dat door botte tegenwerking en vriendenpolitiek een klein kapitaal is opgegaan aan kosten."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 8 december 2011 | 20:10 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/12/121.jpg?w=460&h=345
"Over argusogen in het bestuur"
"De immer spitsvondige Aad Meuleman introduceerde laatst het mooie begrip argusogen in de Delftse gemeenteraad. En ere wie ere toekomt. Goed gezien Aad ! Een volksvertegenwoordiger moet argusogen hebben ! Argos of Argus was een mythologische figuur die de taak kreeg om als koe toezicht te houden op het overspel bij de Griekse Goden."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 8 december 2011 | 16:20 | *
'VERKERK = MEER NORMEN EN MET SANCTIES'
"De gedragscode in Delft is een heel bijzondere. Zelfs met artikelen die boven de wet uitgaan. Oorzaak: de juridische onbenullen in het fractievoorzittersoverleg die besluiten bij democratische meerderheid. Was het ook niet een Delfts raadslid dat de uitspraak van de Hoge Raad 'dubieus' vond."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft ernst_damen_20111025_beschouwingen_a.jpg  delft huub_halsema_20110825_raadsvergadering_b.jpg
Fractievoorzitters Ernst Damen PvdA en Huub Halsema D66.

"Aanpak corruptie in publieke sector schiet tekort"
"... Papieren normen Kolthoff stelt dat organisaties waarbinnen medewerkers zich niet integer hebben gedragen, zelden iets daarvan leren. Veelal wordt de oplossing gezocht in het op papier zetten van normen, in plaats van dat er aandacht wordt besteed aan de organisatiecultuur en de vraag hoe daarbinnen voorkomen kan worden dat medewerkers hun boekje te buiten gaan."
Binnenlands Bestuurdonderdag | 8 december 2011 | 11:10 |
delft http://www.werkplaatsspoorzonedelft.nl/img/logo_spoorzonedelft.gif
"Extra Werkplaats"
"Woensdag 14 december tussen 16.00 en 18.00 uur organiseert WeSD een extra Werkplaats. Omdat volgende week woensdag de laatste mogelijkheid is om jouw plan aan te melden voor de Parade van Plannen is het thema van deze Werkplaats: Gebruik de Lege Ruimte."
Werkplaats Spoorzone Delftwoensdag | 7 december 2011 | 02:05 |
"Belangrijker wat je doet!"
"... Als het aan Van Dijk ligt, is het dit jaar iemand die misschien wat minder in de picture staat, die de verkiezing wint. “Want het gaat er naar mijn mening eigenlijk niet om of je bekend bent of niet, maar of je iets voor de stad Delft doet."
Stadsbelangen - Simone van Dijkwoensdag | 7 december 2011 | 01:45 |
'Van museum naar Delfts Blauw Experience'
"Jaarlijks telt Royal Delft zo’n 120.000 bezoekers van over de hele wereld."


delft http://cdn.pressdoc.com/26418/images/80463-royal-delft-binnentuin-bouwkeramiek-original-1323081162.jpg
"Ingrijpende verbouwing museum Royal Delft van start"
"Delft, 6 december 2011 - Royal Delft, de enige overgebleven aardewerkfabriek in Delft van handgemaakt Delfts Blauw, is gestart met de grondige verbouwing van haar museum. Om de geschiedenis op een hedendaagse manier te presenteren wordt gewerkt aan een Delfts Blauw Experience, een reis door het heden, verleden en de toekomst van het eeuwenoude aardewerk."
Royal Delftwoensdag | 7 december 2011 | 00:35 | *
'RON WITSENBOER BEWIJST ZIJN ONBENUL'
"Aan de lopende band zijn er overtredingen van de DELFTSE gedragscode. Ron de Rotterdamse gedragscode voor raadsleden lijkt mij tien keer beter, bekijk hem eens. Alles wat al elders bij wet is geregeld hoort niet in de gedragscode. Ga aan de slag en maak een voorstel. Schei uit met raadsleden lastig vallen."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/presidium_delft_2011.jpg
"Van Presidium mocht ik niet bij hoorzitting aanwezig zijn"
"Vanavond werd ik gebeld door presidium voorzitter Ron Witsenboer dat ik door mijn aanwezigheid (zie verslag) in de hoorzitting van het bezwaarschrift over het referendum de gedragscode heb overtreden. Dat zou dan artikel 10.1 Een raadslid treedt niet op t.b.v. van een beroep- of bezwaarmaker in de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 6 december 2011 | 23:00 | *
'DE TERREUR VAN HET DELFTSE PRESIDIUM'
"Presidium voorzitter Ron Witsenboer (GroenLinks) laat zich als een Stasi op pad sturen om Jeroen van Oort in het pak te naaien. Het gaat niet om de gedragscode, het gaat om Artikel 15, lid 1 Gemeentewet. Deze wet geeft een opsomming van werkzaamheden en handelingen, waarvan raadsleden zich uitdrukkelijk dienen te onthouden omdat deze handelingen bij wet verboden zijn. Sanctie op overtreden is ontslag als raadslid."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft markt_stoelinga_wit_koppen_engels_oers_oort_oers_a.jpg
De initiatiefnemers van het referendum Geert Engels en Christ van Oers maken kennis met Jeroen van Oort, Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga, de raadsleden die het initiatiefvoorstel 'HNK niet bouwen' lieten agenderen.

"Gedragscode: semantiek of eed? Optreden in Commissie voor de Bezwaarschriften conform gedragscode en eed"
"Afgelopen donderdag heb ik het woord gevoerd in de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften. Toen werd daar het bezwaar behandeld dat de indieners van het referendumverzoek over het niet bouwen van een nieuw stadskantoor tegen het besluit van de gemeenteraad hebben ingediend. In de gedragscode voor raadsleden van de gemeente Delft staat over optredens in de Commissie voor Beroep- en bezwaarschriften in artikel 10: “Het raadslid treedt niet op t.b.v. een beroep- of bezwaarmaker in de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften.”"
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdinsdag | 6 december 2011 | 22:40 |
"Een mooi(e) rivier ! Eindelijk rust aan de Vecht!"
"... Dalfsen, Hoonhorst, Mooirivier ! Wat een lustoord, wat een retraite. Helaas aan alle dromen komt ook weer een eind. In de file bij Amersfoort, Utrecht en en bij de A-13. Oeff het duurt blijkbaar nog even DNG. Op naar de volgende retraite of heeft het referendum dan al een einde gemaakt aan HNK ? DNG gaat altijd door ook zonder Bas, Milene en Mooirivier."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 6 december 2011 | 03:50 | *
'JANPETER DE WIT ZET ER EEN PUNT ACHTER'
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft personen_janpeter_de_wit_20101220_a.jpg
Trucker Ir. Jan Peter de Wit, fractievoorzitter Leefbaar Delft.

"Raadslid De Wit: lidmaatschap commissie Middelen en Economie"
"hoi luuk
kan je mijn ontheffing als lid van de commissie middelen en economie op komende raadsagenda zetten
dan ben ik volledig commissieloos
ik kom daar toch nooit , en dit bevordert de broodnodige inkrimping
ik doe enkel nog raadsvergaderingen
in uitzonderingsgevallen kan ik toch in elke commissie onaangekondigd spreken
de reden is dat ik dat oeverloze gezever in die commissies zonde van mijn tijd vind en die tijd beter kan besteden aan eigen onderzoeken, voorstellen en opiniestukken
mvrgr jan peter de wit"
Gemeenteraaddinsdag | 6 december 2011 | 00:55 | *
'DELFTS COLLEGE ZOEKT GEESTELIJKE RUST'
"Het zou toch wel zo netjes zijn om een openbaar verslag van de collegeretraite vast te stellen. Bijvoorbeeld buurgemeente Schiedam maakt wel zo een verslag. De gesloten Delftse bestuurscultuur moet verdwijnen en breng er transparantie voor terug. Achteraf kan de burger zien of de uitgaven aan de retraite nuttig zijn geweest als er tastbare resultaten volgen."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft pijnacker_ackerdijkse_plassen_20110404.jpg
Pijnacker, Ackerdijkse plassen. Foto Jan Althof.

"Schriftelijke vragen over retraites van het college"
"... Een retraite biedt vaak de gelegenheid om in een groep met de hulp van een leider gedurende een aantal dagen intensief te mediteren. Om een en ander te kunnen beoordelen of dit soort geestelijke rustperiodes wel nuttig zijn, stel ik de volgende vragen:"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 5 december 2011 | 13:30 | *
'DELFTSE FACILITY MANAGERS'
"De onroerend goed 'deskundigen' in de Delftse gemeenteraad bouwen het HNK gewoon door. Lennart Harpe van de VVD vindt dat er nog een verdieping bij moet. Ze zien Delft als centrum van de regio Groot-Rotterdam en willen zelfs de regie gaan voeren over de samenwerking van de universiteiten."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_b.jpg
Delft. Het Nieuwe Kantoor (HNK). Financiering mislukt?

"Nederlandse kantorenmarkt ligt er nog slechter bij dan gedacht"
"... Het is nu nog moeilijker dan voorheen om een lening aan te trekken. Banken zijn alleen bereid om geld te lenen voor vastgoed op toplocaties zoals de Zuidas.’"
Facility Management Magazine - Eliza van den Ankermaandag | 5 december 2011 | 12:00 |
'... zich als een splinterpartij te verheffen boven de Hoge Raad'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/09/blackberry-108.jpg
"Over Sinterklazen en Zwarte Pieten in politiek en bestuur"
"Legendarisch is de opmerking van Hans Wiegel in een debat met Joop den Uyl. In een volle zaal studenten in Groningen riep hij: ‘Daar heb je Sinterklaas!’ En iedereen wist wat hij bedoelde. Sinterklaas cadeautjes weggeven. Op kosten van een onbekende ander!"
Weblog - Arie van der Veenzondag | 4 december 2011 | 23:40 | *
'WILLY WIJNMAALEN BENOEMD TOT ERELID
GROEPERING STADSBELANGEN'

delft willy_wijnmaalen_a.jpg
"Willy Wijnmaalen ere-lid"
"Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de politieke groepering Stadsbelangen Delft op 14 november 2011 werd Willy Wijnmaalen – van Leenen benoemd tot ere lid van de partij."
Stadsbelangen - Bestuurzondag | 4 december 2011 | 22:05 |
'Stadsbelangen zal deze gebeurtenissen ... met argusogen volgen.'

"Denkt, durven en doen!"
"... Het beschikbaar stellen van woonruimte aan probleem jongeren is zeker mooi en noodzakelijk, maar los dan ook de overlast problemen op. Het wordt de hoogste tijd dat Woonbron buiten het denken en durven, vooral concreet laat zien aan de bewoners wat men doet om de problemen op te lossen. Hierbij vindt Stadsbelangen het belangrijk dat de partners in deze wijk gezamenlijk optrekken bij het oplossen van dit probleem."
Stadsbelangen - Bram Stoopzondag | 4 december 2011 | 16:00 | *
'RAAKT AANBESTEDING HNK BESMET?'
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg

"Die-Hards referendum in de bezwaarschriften commissie"
"... En bedenk wel, het is maar een advies aan de gemeenteraad. Het zou me niets verbazen dat als de Bezwaarschriften commissie een positief advies zou geven dat PvdA fractievoorzitter Ernst Damen dit wederom naast zich neerlegt. Net als het positieve advies van de Referendumkamer."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 3 december 2011 | 14:20 | *
'Delft het aanhangwagentje van Den Haag'
"Bas Verkerk met zijn bekakte en bestuurlijke Haagse roots maakt een geheel verkeerde insteek. Delft gaat helemaal nergens over, maar praat er wel veel over. Het bedrijfsleven trekt de kar, daar waar het geld verdiend wordt. Conclusie: Groot-Rotterdam."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft randstad_holland_in_internationaal_perspectief.jpg
Bron: TNO-rapport - De Top 20 van Europese stedelijke regio's 1995 - 2007;
Randstad Holland in internationaal perspectief. Rapport

"Betreft: Metropoolregio Rotterdam Den Haag"
"... Wij stellen u voor in de november vergadering van de commissie BLD deze brief te bespreken om gevoelens mee te geven aan het college, zodat wij deze tijdig kunnen aanleveren voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag brede reactie op de brief van Donner."
College BenW - Bas Verkerk

"Haagse versie: Metropoolregio Rotterdam Den Haag"
College BenW Den Haag - Jozef van Aartsenzaterdag | 3 december 2011 | 13:00 | *
'Achter Haaglanden aanhuppelen terwijl Groot-Rotterdam regeert.'

delft rotterdam_blaak_kubuswoningen_paalwoningen_blaaksebos.jpg
Rotterdam.
Paalwoningen, kubus op pilaar, vormen samen 'Het Blaakse Bos', wereldwijd bekend.

"Op de (Zuid)vleugels van het bestuur naar Groot Rotterdam!"
"Gisterenavond had ik een lang gesprek met Jeroen van Oort, oud-CDA fractievoorzitter in Delft en tegenwoordig van zichzelf. We hadden het over de kwalen van het Delftse bestuur. En deze kunnen niet vaak genoeg beschreven en bestreden worden. Een nieuwtje is nu weer dat men sancties aan de gedragscode voor raadsleden wil verbinden."
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 3 december 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"NEW KIDS ft Corry Konings & Ronnie - Hoeren Neuken Nooit Meer Werken"

vrijdag | 2 december 2011 | 23:50 | *
'Keuzegids brandt bouwkunde Delft af'
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft berlageweg_001_brand_faculteit_bouwkunde_2008_05_13_19h25_30_a.jpg
"Kritische student slecht voor ranking universiteit?"
"De Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) is verontwaardigd over de conclusie van de Telegraaf over de resultaten van de Keuzegids Universiteiten 2012. Deze resultaten zijn gebaseerd op persoonlijke oordelen zonder referentiekader en niet vergelijkbare studierendementen. De VSSD vindt de conclusie van de Telegraaf inhoudelijk bedroevend en de resultaten van het onderzoek nietszeggend."
Vereniging voor Studie en Studentenbelangen te Delftvrijdag | 2 december 2011 | 22:05 |
"Stadskantoor wordt kleiner en duurder "
"... Een meerderheid van de commissie stemdeechterin met de plannen van het college. De VVD wil het onderwerp op 15 december nogmaals bespreken in de gemeenteraad en overweegt hierover een motie in te dienen."
VVD - Lennart Harpevrijdag | 2 december 2011 | 21:55 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Spoorzone_site.jpg
"Fietstunnel bij station Delft gaat dicht"
"Vanaf maandag 19 december 2011 wordt de huidige fietsenstalling aan de voorkant van station Delft in fases verplaatst. De nieuwe fietsenstalling komt ter hoogte van de voetgangersbrug te liggen, op het dak van de nieuwe spoortunnel."
STIP - Ferrie Förstervrijdag | 2 december 2011 | 20:00 | *
'Van Tongeren openbaart zichzelf als ware hij een echte Facility Manager:'
"Heel interessant wat CDA-er Aad van Tongeren allemaal denkt te weten van het HNK. In ieder geval komt hij heel goed uit zijn woorden."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
Delft. Het Nieuwe Kantoor.

"Stadskantoor wordt kleiner en goedkoper"
"De gemeente moet bezuinigen en het aantal ambtenaren wordt kleiner. Daarom kunnen we ook bij het Stadskantoor een stap terug. Donderdag 1 december besprak de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte twee varianten daarvoor: bouwen we het Stadskantoor in zijn oorspronkelijke omvang en gaan we een deel verhuren of bouwen we een kleiner kantoor?"
CDA - Aad van Tongerenvrijdag | 2 december 2011 | 09:25 |
"TU Delft slechtste universiteit "
"De twee Amsterdamse universiteiten en TU Delft met gezamenlijk ruim 70.000 studenten behoren tot de zwakste academies van het land. Zij bungelen onderaan de ranglijst van de Keuzegids Universiteiten 2012, de jaarlijkse kwaliteitstest die vandaag wordt gepubliceerd."
Telegraaf - Harrie Nijen Twilhaarvrijdag | 2 december 2011 | 08:20 | *
'COLLEGE HOUDT RAPPORT ACHTER'
"Het aardige is dat alle rapporten van de Nationale Ombudsman openbaar zijn. Over Delft zijn er al heel wat rapporten verschenen. Hier kan je daar naar zoeken. De gemeente Delft is geen onbekende voor de ombudsman."
harrie fruyt van hertog - hfvh

delft http://www.nationaleombudsman.nl/sites/all/themes/ombudsmanloket/images/brenninkmeijer.jpg
Alex Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman.

"College van B&W: afschrift van reactie op rapport van Nationale Ombudsman inzake klacht van burger over het college van B&W"
"Wij hebben kennisgenomen van het rapport van de Nationale Ombudsman waarin deze concludeert dat uw klacht over de onderzochte gedraging van het college gegrond is verklaard vanwege strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel."
College BenW - Lucas Vokurkadonderdag | 1 december 2011 | 21:45 | *
'PIM FORTUYN'
delft http://www.elsevier.nl/upload/a81322bf-a41c-4f4d-ad59-f5f165a8ca05_snel.jpg
"Speciale editie Pim Fortuyn - Ter Herinnering 1948 - 2002 van Elsevier"
"Op 6 mei volgend jaar is het precies 10 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Naast Leefbaar Rotterdam besteedt ook Elsevier hier aandacht aan en wel middels een speciale editie Pim Fortuyn - Ter Herinnering 1948 - 2002."
Leefbaar Rotterdamdonderdag | 1 december 2011 | 21:30 |
"Stadskrant Delft 30 november 2011"
Stadskrant Delftdonderdag | 1 december 2011 | 15:00 | *
'CLAIM STOELINGA 1.2 MILJOEN EURO'
delft markt_000_martin_stoelinga_zimbabewaanse_dollar_20111124_205258_a.jpg
Martin Stoelinga gaat nu ook voor euro miljonair.

"Uitgesproken tekst tijden motie afgelopen raadsvergadering"
"Binnenkort start de civiele procedure om schadevergoeding inzake de Gondelaffaire. De advocaat van Martin Stoelinga zal een claim van 1.2 miljoen euro indienen. Bas Verkerk zal als eerste getuige in persoon worden opgeroepen, hij kan zich dus niet beroepen op een advocaat. Nog niet bekend is of de rechtszaak in openbaarheid zal dienen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 1 december 2011 | 11:15 | *
delft taptoe_1954.jpg
Delft. Taptoe 1954.

"Naar de taptoe ... in Rotterdam in 2014? Kansen voor Delft!"
"Terwijl bestuurlijk Delft zich vooral druk maakt over zaken waar men niet overgaat, of waarbij men alleen staat, gaan de bestuurlijke en economische werkelijkheid verder. De provincie en Rotterdam kiezen voor de Blankenburgtunnel en Delft maakt zich sterk voor de Oranjetunnel. De metropoolvorming een samenwerking en lobby-instrument van vooral gemeenten, krijgt in Delft proporties van het geloven in een eigen centrumpositie."
Weblog - Arie van der Veen

<< vorige pagina                                                                  volgende pagina >>