logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


| *
REFERENDUM 'HET NIEUWE KANTOOR'
Doe mee! Laat het de redactie weten en stuur formulier in. *)toelichting
Naam:

E-mailadres:

Bericht:
woensdag | 30 november 2011 | 22:55 | *
'HOGE RAAD DOET ZEER DUBIEUZE UITSPRAAK'
"Fractievoorzitter Aad Meuleman van Stadbelangen laat in de raadsvergadering van 24 november 2011 weten 'hooglijk verbaasd te zijn over de uitspraak van de Hoge Raad' inzake de Gondelaffaire. Aad Meuleman noemt het een 'zeer dubieuze uitspraak'."
hfvh

delft aad_meuleman_20111124_raadsvergadering.jpg

Webcast - raadsvergadering 24 november 2011woensdag | 30 november 2011 | 22:05 |
"Tunnel-visie: D66 Delft voor Oranjetunnel"
"Door een motie van onder meer D66 sprak Delft zich vandaag bij de minister nadrukkelijk uit voor de Oranjetunnel. De Blankenburgtunnel, het andere alternatief voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) in Rotterdam, tast het groen te veel aan en zet de deur op een kier voor een A24 dwars door Midden-Delfland."
D66 - Paul de Widtwoensdag | 30 november 2011 | 18:35 | *
'STRAKS GROOT-ROTTERDAM'
"Niks Holland-West of Rotterdam-Delft-Den Haag. Het bestuur van Groot-Rotterdam gaan we huisvesten nabij het station Rotterdam Centraal. Een HSL-station met snelle verbindingen naar Europa. De Blankenburgtunnel is al te moeilijk voor het Delftse bestuur."
hfvh

delft http://www.rijnmond.nl/files/3101981/blankenburgtunnelkaart.cropresize.tmp.jpg
"Provincie wil Blankenburgtunnel"
"Zuid-Holland heeft een voorkeur voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, boven de aanleg van de Oranjetunnel. Dat heeft het provinciebestuur besloten."
RTV Rijnmondwoensdag | 30 november 2011 | 17:45 | *
'Spoedeisend, in de procedure tot september 2012 is er voldoende tijd.'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/geert_engels_christ_van_oers_20111105_jpdw1.jpg?w=460&h=345
"Weer een dolle en dwaze donderdag (II)"
"De tweede wordt de zitting van Kamer III van de bezwaarschriftencommissie en ik ben benieuwd. Twee burgers, Van Oers en Engels trekken ongewapend, maar voorbereid naar het Stadhuis om de strijd aan te binden met de gemeente, in de vorm van de landsadvocaat Daalder en de gemeenteadvocaat Gelpke. En het staat eigenlijk al 1-0 voor de burgers in de strijd met de macht. En nu is men bij de macht op visite, de bezwaarschriftenkamer. En ik heb op dit moment geen opvatting over dat gremium. Maar we zullen zien."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 30 november 2011 | 17:30 |
"Winkeltijdenwet"
"In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de wetsherziening inzake de nieuwe winkeltijdenwet op de agenda. Minder regels voor de opening van winkels resulteren in steeds ruimere openingstijden, ook op zondag. De CDA-fractie stemde daar niet mee in omdat het beperken van het aantal koopzondagen in het belang is van ons allemaal."
CDA - David van Disdinsdag | 29 november 2011 | 23:15 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/cameretten_verkeersbord_weg_delft.jpg
"Aan dit verkeersbord bij de Cameretten erger ik me het meeste. Ontsiert ��n van de meest fotogenieke spots van Delft. Alle borden voor auto's kunnen weg uit de autovrije binnenstad. Nergens meer voor nodig. CDA wethouder Junius moet hier maar eens rondfietsen dan vindt ze er tientallen in plaats van altijd maar achterin de gemeente-taxi te kruipen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 29 november 2011 | 22:05 |
"Studiebeurs ex-wethouders"
"Naar aanleiding van uw beantwoording, dd. 02-11-2011 uw kenmerk 1188233, op de schriftelijke vragen van de fractie van Leefbaar Delft van 30 oktober en 2 november 2011, meent onze fractie dat de beantwoording door het college vraagt om een vervolgactie. Reden waarom wij het college aanvullende schriftelijke vragen hebben gesteld over dit onderwerp."
Stadsbelangen - Aad Meulemandinsdag | 29 november 2011 | 21:05 | *
"Referendum HNK Bezwaarschriftencie: Verweerschrift Gelpke en Daalder"
"Bezwaarschrift wordt behandeld in de vergadering van kamer III van de Adviescommissie voor bezwaarschriften in het Stadhuis aan de Markt 87, 2611 GS te Delft op donderdag 1 december 2011 om 20.00 uur."
Verweerschriftendinsdag | 29 november 2011 | 13:50 |
"Blankenburgtunnel of Oranjetunnel: coalitie in Delftse gemeenteraad verdeeld"
"... Een motie van SP en coalitiepartij GroenLinks met de oproep om alleen de Oranjetunnel te bepleiten in het bestuurlijke overleg werd met onverwachte steun van coalitiepartij D66 aangenomen. Hiermee was de coalitie in Delft volledig verdeeld: GroenLinks en D66 willen alleen een Oranjetunnel en CDA, PvdA en STIP willen de optie voor de Blankenburgtunnel open houden."
VVD - Linda B�ckerdinsdag | 29 november 2011 | 12:20 | *
'Maarten, opletten op je eretitel.'
delft maarten_buskermolen_1.jpg
Maarten Buskermolen fractievoorzitter STIP.

"Maarten, een nieuwe vriend!"
"Dankzij Bas heb ik een nieuwe vriend in de raad in Delft. Maarten Buskermolen, een aankomende talent van STIP, en helaas roulerend fractievoorzitter. Maar sedert zijn eerste optreden in de raad benoemd tot staakundig, bijna staatrechtelijk geweten van de raad. En dat is een eer. Maar voordat het echt zo ver is moet Maarten nog een en ander leren en bestuderen."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 29 november 2011 | 11:00 | *
'STADSKRANT DELFT of PRAVDA'
"De Stadskrant Delft is duidelijk het propaganda blaadje van het Delftse College. Aan objectieve berichtgeving wordt niet gedaan. Geen letter meer over de Gondelaffaire nadat Martin Stoelinga blijkens de uitspraak van de Hoge Raad definitief heeft gewonnen."
hfvh

delft rude_pravo.jpg
Rud� Pr�vo ��fredaktor L. Vokurka

"Uitspraak Hoge Raad Gondelaffaire geen nieuws voor de Stadskrant Delft"
Martin Stoelinga bericht de redactie van de Stadskrant Delft als volgt:
"Tot mijn grote verbazing vind ik nergens de uitspraak inzake gondelaffaire van de Hoge Raad. Daar deze uitspraak een grote impact heeft op de Delftse samenleving, zou ik U willen verzoeken om de uitspraak van deze zaak in uw krant te vermelden. Eerdere uitspraken en toen nog verloren zaken waren met kader wel uitdrukkelijk geplaatst."

Een woordvoerder namens de redactie van de Stadskrant Delft antwoordt Stoelinga:
"De uitspraak van de Hoge Raad heeft u inderdaad gemist in de Stadskrant. De reden hiervoor is dat de Stadskrant zich meer en meer toelegt op nieuws van en over de gemeente. De gondelaffaire � en de uitspraak � komen overigens wel aan bod in verslagen van de gemeenteraad."

Reacte van Martin Stoelinga:
"Dat de Stadskrant Delft zich meer toelegt op en over de gemeente, is mooi! Maar het is wel verwonderlijk dat alle door de gemeente en Balje gewonnen uitspraken wel in de Stadskrant Delft stonden. Wij moeten geen PRAVDA krant worden daar heb ik lang genoeg mee te maken gehad in Praag, als mede Charta ondertekenaar. En wel als enige Nederlander."dinsdag | 29 november 2011 | 09:35 |
"Delft kiest voor de Oranjetunnel"
"In navolging van andere gemeenten zoals Maassluis, Vlaardingen, Midden-Delfland en Schiedam heeft de gemeenteraad zich gisteravond uitgesproken voor de Oranjetunnel."
GroenLinks - Fleur Norbruisdinsdag | 29 november 2011 | 01:35 | *
'ACTUELE MOTIE GONDELAFFAIRE'
"Het interpellatie verzoek van Onafhankelijk Delft werd afgewezen. Martin Stoelinga maakte handig gebruik van de motie om daar alsnog zijn toelichting te presenteren. Jammer was dat zijn oorspronkelijke tekst te veel was ingekort en de buitenstaander geen compleet beeld kreeg van de ware geschiedenis."
hfvh

delft martin_stoelinga_20111124_raadsvergadering_motie.jpg
"Martin Stoelinga tijdens actuele motie Gondelaffaire"
Webcast - raadsvergadering 24 november 2011dinsdag | 29 november 2011 | 00:40 |
"De gondelaffaire is als het aan Martin Stoelinga ligt nog verre van over"
Delft op Zondag - Alphons de Witdinsdag | 29 november 2011 | 00:25 |
"Cijfers over winkelleegstand in Delft zijn schrikbarender dan het lijkt"
Delft op Zondag - Alphons de Wit

"Randstad Koopstromenonderzoek 2011"
Randstad Koopstromenonderzoek 2011maandag | 28 november 2011 | 21:00 |
"Verslag raadsvergadering 24 november 2011"
Gemeenteraadmaandag | 28 november 2011 | 20:40 |
"Extra brainstormsessie woensdag 30 november 2011"
"TOP Delft, Hippolytusbuurt 14. Aanvang 20.30 uur
De brainstormbijeenkomsten geven een vervolg aan de eerste idee�n voor tijdelijk gebruik in de Spoorzone. In pitches worden de ideeen gepresenteerd en met belangstellenden besproken. Er is ruimte om draagvlak en partners voor de ontwikkeling van een plan te zoeken."
gebruik de lege ruimte

"MEERWAARDE VAN DELFT NA REALISATIE VAN PHOENIX ALLEE"
"Presentatie "MEERWAARDE VAN DELFT NA REALISATIE VAN PHOENIX ALLEE"
30 Novenmer 2011 in TOP Delft"
Delftse Ingenieurs Raad voor politieke ontwikkelingen - Michiel Goudriaanmaandag | 28 november 2011 | 19:50 |
"Het project Spoorzone bezongen"
"... Ik denk nog na over het 1e klas treinkaartje dat alle kerkgangers kregen: een enkele reis huidige lokatie / hemel, geldig van geboorte tot dood. Een kaartje met een eeuwigheidswaarde. Dat kan alleen maar in de kerk."
VVD - Leja van der Hoekmaandag | 28 november 2011 | 19:40 |
"Even afrekenen op lichtjesavond!"
"En die Huub Halsema maar bazelen dat recht en bestuur gescheiden werelden zijn. Ja dat is zo Huub, als het bestuur zich aan het recht houdt. Dan valt het namelijk niet op, want dan werkt men binnen het gerechtigheidsmotief. Maar bestuurders, in staat en kerk die dat niet doen, die krijgen rechters langs."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 28 november 2011 | 19:15 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/spook-van-de-spoorzone.jpg?w=100&h=154
"Over het spook van de Spoorzone"
"... De waarheid in Delft is als een spook, soms komt hij langs ! Stoelinga heeft hem onthuld en de Hoge Raad met hem in de Gondel. En dat spook is vervelend want het past niet in de meerderheidsdemocratie in Delft. En zolang men deze blijft ontkennen blijft de waarheid een spook. Het spook van de Spoorzone. Geen sprookje of verhaaltje, nee de waarheid en helaas de politieke werkelijkheid in Delft!"
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 28 november 2011 | 17:00 |
"Scheiding der machten leidt in Delft niet tot scheiding van adviseurs"
"... Het college heeft de accountant hiermee de opdracht gegeven zijn eigen vlees te keuren. Bovendien geeft het college de accountant waardoor het gecontroleerd wordt een wel erg grote eigen opdracht. Immers, de controleopdracht van de gemeenteraad bedraagt � 79.690,00, terwijl de verificatieopdracht van het college aan dezelfde accountant volgens het college �ergens tussen de � 150.000,00 en de � 200.000,00 kost. Het college dat gecontroleerd moet worden door deze accountant is hiermee in een keer een twee, twee�nhalf keer zo�n grote opdrachtgever geworden. Dat maakt de geloofwaardigheid van zowel college als accountant op zijn zachtst gezegd niet groter."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortmaandag | 28 november 2011 | 16:20 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Oplaadpunt.jpg
"Startsein voor 2012"
"... Met het aannemen van de motie oplaadpunten elektrische vervoersmiddelen die STIP heeft ingediend met het CDA en GroenLinks is Delft verzekerd van stappen in de richting van een aantal oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen."
STIP - Mari�lle van Kootenmaandag | 28 november 2011 | 15:00 |
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/11/leavdhoek-008-3.jpg
"Er bij horen!"
"Namens Stadsbelangen was ik op 26 november 2011 aanwezig bij de bijeenkomst, die door de WMO raad was georganiseerd. Bij binnenkomst bleek al snel dat het druk was en dat er diverse organisaties uit het brede WMO veld zich presenteerden. Na diverse gesprekken met de aanwezige organisaties begon het formele programma."
Stadsbelangen - Bram Stoopmaandag | 28 november 2011 | 14:30 |
'STADHUIS: VERBODEN VOOR HONDEN'
delft markt_000_stadhuis_peter_smit_verboden_honden_20060131_a.jpg
"Controles zwerfafval: prima, graag ook tegen hondenpoep!"
"... Een gedragsverandering op dit punt is nodig; een gedragsverandering die in ons omringende landen al gemaakt is: daar is het opruimen van de poep van je eigen hond heel normaal. Wij roepen de stadswachten en de politie dan ook op bij de zwerfafvalacties ook op de hondenpoep te letten. En hondenbezitters, jullie laten toch niet gebeuren dat we echt terug moeten naar de hondenbelasting?"
GroenLinks - Stephan Brandligtmaandag | 28 november 2011 | 13:55 |
"Nader kennismaken met D66"
"Locatie: De Doelen, Rotterdam Tijd: 10:00 � 13:00 Toegangsprijs: � 15,00 (incl. lunch"
D66 Delftzondag | 27 november 2011 | 12:45 | *
'Jan Peter de Wit: Rot op met je Gedragscodes die de vrijheid van meningsuiting beperken.'

delft http://www.jpdewit.nl/teletekst_motie_van_afkeuring.jpg

"Politieke moord op Leefbaren in 2005 doodgezwegen"
"... Het debat deed er niet toe. En alle partijen steunden de Motie van Afkeuring tegen de handelswijze van Leefbaar Delft vanwege het naar buiten brengen van een mogelijke corruptiezaak. De elite zei daarmee tegen de volksjongens ,dat ze dat niet tolererden en dus niet thuis hoorden in het stadshuis en beter gelijk konden opstappen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 27 november 2011 | 00:45 |
'DOGMATISCH DENKEN'
"Een religieuze of politieke overtuiging is prima maar wel meegaan met de veranderingen. We leven in een 24/7 economie met de opkomst van internetwinkels, de gedateerde zondagsluiting verandert daar niets aan."
hfvh


"Zondagopening gaat ten koste van kleine winkeliers en personeel"
"Samen met het CDA en de ChristenUnie diende ik een amendement in waarin wij voorstelden de zondagopening tot 12 zondagen te beperken. Alleen de SP steunde dit amendement, dat in tegenstelling tot het voorstel van het college wel rekening houdt met kleine winkeliers en personeel."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortzondag | 27 november 2011 | 00:25 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/donner.jpg
"Minister Donner in de Universiteitsbibliotheek"
"Donderdag 17 november is minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar Delft gekomen om het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting te ondertekenen."
STIP - Maarten Buskermolenzaterdag | 26 november 2011 | 23:40 |
"Even rechtzetten"
"In gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 beweerde de heer Stoelinga dat Stadsbelangen, samen met de fracties van het CDA, SP en Leefbaar Delft, tijdens de raadsvergadering van 3 novemner 2005 een motie van afkeuring had ingediend tegen de burgemeester."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 26 november 2011 | 23:05 |
"Tweede inventarisatie bebording in Delft"
"In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van 27 oktober jl. gaf de wethouder aan geen borden te kennen in Delft, die niet op de juiste plaats staan of onduidelijk zijn."
VVD - Lennart Harpezaterdag | 26 november 2011 | 18:35 | *
'ECONOMIE BOVEN DELFLAND GELEUTER'
"Bas Verkerk kan het schudden in Rotterdam. Het blijkt nog steeds een bestuurlijk rommeltje in Delft, nu weer door een geintje van Martin Stoelinga. De motie alleen Oranje tunnel bouwen van GroenLinks haalde het met hakken over de sloot dankzij de steun met drie stemmen van Onafhankelijk Delft. "
hfvh

delft http://www.rijnmond.nl/files/3101981/blankenburgtunnelkaart.cropresize.tmp.jpg
"Rotterdamse raad wil Blankenburgtunnel"
"Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Eerder hadden de Rotterdamse wethouders ook al die voorkeur uitgesproken."
RTV Rijnmondzaterdag | 26 november 2011 | 18:15 |
"Gemeente Delft ook tegen Blankenburgtunnel"
"In navolging van andere gemeenten zoals Maassluis en Vlaardingen hebben de gemeenteraad en het college van Delft zich gisteravond uitgesproken tegen de Blankenburgtunnel � en voor de Oranjetunnel."
SPzaterdag | 26 november 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Spoorzonelied treintunnelvisie - Hans Steenks"

vrijdag | 25 november 2011 | 23:30 |
"Verder na de Gondel"
"Gisterenavond strandde de Gondel in de raad van Delft, zoals verwacht. Mijn bouwstenen voor de interpellatie zijn goed gelezen en daarmee is het onderwerp voldoende geagendeerd in en buiten bestuurlijk Delft. Maar noch de aanval de de Wit de noch de aanval van Stoelinga hadden direct effect in de raad. Een gesloten blok dat zich zelfs meende boven het recht te mogen verheffen. Halsema verklaarde, recht en bestuur zijn gescheiden werelden. En in Delft lijkt dat zo. Een onkundige en onwelwillend bestuur, zo wordt Delft gezien in de juridische wereld en dat wordt nog wat."
Arie van der Veenvrijdag | 25 november 2011 | 22:00 | *
'ZWD 200 000 000'
"Martin Stoelinga gebruikt zijn laatste spaarcentjes, two hunderd million Zimbabwaanse dollars, om zijn claim op de gemeente Delft langs juridische weg te incasseren."
hfvh

delft markt_000_martin_stoelinga_zimbabewaanse_dollar_20111124_205258_a.jpg
"Martin Stoelinga eist vertrek van burgemeester Verkerk van Delft"
"Huidig Delfts Raadslid en toenmalig fractievoorzitter van Leefbaar Delft heeft in de gemeenteraad van Delft via een interpellatie en per motie het vertrek geeist van burgemeester Verkerk. De reden voor het vertrek van Verkerk ligt volgens Stoelinga in het arrest van de Hoge Raad van 11 november j.l. waarin Stoelinga na zes jaar procederen in het gelijk gesteld is."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 24 november 2011 | 01:35 |
alt : http://www.delft.nl/pdf/stadskrant/2011/skwk47.pdfwoensdag | 23 november 2011 | 21:55 |
"VVD-motie Parkeren Stadskantoor voor tweede keer aangenomen ..."
"... Het gemak waarmee het college denkt het parkeervraagstuk rondom het nieuwe Stadskantoor op te lossen begint bijzondere vormen aan te nemen. De gemeenteraad was tijdens de laatste raadsvergadering toch heel helder geweest in de wens om meer informatie en een deugdelijke onderbouwing van de stelling van het college, dat de gekozen parkeeroplossing past binnen de eigen parkeernormen en juridisch houdbaar is."
VVD - Lennart Harpewoensdag | 23 november 2011 | 17:55 | *
'Een narcist pur sang. Obsessief, ambitieus, machtsbelust, dominant ...'
delft http://www.nupeople.nl/images/stories/ajaxhoofdrol.jpeg
"Vooruitgesnelde roem"
"Als Ooa-lid had ik begin dit jaar in Amersfoort het genoegen een lezing over �Veranderkracht: slaag- en faalfactoren� door Steven ten Have te mogen meemaken. Ten Have�s roem was hem vooruitgesneld. Brille en uitmuntend redenaarschap werd hem in kringen aangewreven. Wie was deze Ten Have?"
Weblog - Theodor van der Lanswoensdag | 23 november 2011 | 14:05 | *
Anonymus, Romanza
Spanje 15e eeuw gespeeld door Henk Groeneweg in de Nieuwe Kerk te Delft.
"Henk heeft de hoogste baan van Delft"
"Wekelijks strijkt bij Muziek- en eetcaf� Mielus op de Markt 70 een min of meer bekende Delftenaar neer. Deze week is dat Henk Groeneweg, de stadsbeiaardier van Delft."
Delftse Postwoensdag | 23 november 2011 | 13:40 |
'D66 heeft altijd gesteld voorstellen te beoordelen op kwaliteit en niet op afkomst'

"Coalitie en oppositie werken samen"
"De stemmingsuitslagen van de begrotingsbehandeling in de Stadskrant wijst uit dat coalitie en oppositie samenwerken op basis van de inhoud, en zo hoort het ook. Aad Meuleman van Stadsbelangen beklaagde zich vorig jaar november publiekelijk over het feit dat geen van zijn voorstellen werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad."
D66 - Pauljan Kuijperwoensdag | 23 november 2011 | 11:40 | *
delft http://home.tiscali.nl/goudriaan/jpg/topregio.jpg
"Metropoolregio Rotterdam-Den Haag"
"Op deze ontwikkelingen moet de gemeente Delft inspelen anders wordt het bedrijfsleven van Delft buiten spel gezet."
Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan en Ties van der Veerwoensdag | 23 november 2011 | 10:50 |
"Gast van de Raad!"
"Een aardig aspect van de gemeenteraad is het fenomeen gast van de raad. Een introductieprogramma door het gemeentehuis, een gesprek met de burgemeester en een bezoek aan de raadsvergadering. Echt iets voor mij en jammer er is nog niet van gekomen."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 22 november 2011 | 14:20 |
'KWARTETTEN'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/1004004011030678.jpg
"Kwartetten"
"De economische crisis slaat toe, mensen zijn meer thuis. Tijd voor een gezelschapsspel. Kwartetten. Binnenkort verschijnt het Delfts politiek kwartet. Met 11 series en plaatjes. Nu alvast een voorproefje. En een paar jaar gelden kwam de VVD Delft met een kwartet, tijd om hen de eer te gunnen en het idee te kopieren. Precies wat de VVD in Delft ook meestal doet, maar dan zonder bronvermelding."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 22 november 2011 | 13:30 | *
'GONDELAFFAIRE: INTERPELLATIE VERZOEK'
"Interpellatie 'schoon schip maken' op bespreekagenda."


delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg
"Openbare vergadering van de raad der gemeente Delft te houden op 24 november 2011 om 20.00 uur in het Stadhuis."
"AGENDA
E. Vaststellen bespreekagenda
Interpellatieverzoek van de heer Van Koppen c.s. d.d. 21 november 2011 inzake gondelaffaire"
Interpellatie 'schoon schip maken'dinsdag | 22 november 2011 | 00:30 | *
'Sint vroeg Aad Meuleman een sinterklaasliedje te zingen'

delft markt_000_aad_meuleman_zangmarathon.jpg
Delft. �Sinterklaas� maakte afgelopen zaterdag reclame op de Markt voor de zangmarathon van Aad Meuleman in cafe ROYAL. Als tegenprestatie moest Aad een sinterklaasliedje zingen. Binnenkort wordt de cheque officieel overhandigd in het R de Graaf Gasthuis.maandag | 21 november 2011 | 23:25 |
"Inspirerende avond VVD en D66 over cultureel ondernemerschap"
"... De initiators van de avond Leja van der Hoek (VVD) en Kim Huijpen (D66) denken dan ook dat dit Delftse festival een geschikt project kan zijn voor crowdfunding. Maar raadsleden moeten natuurlijk niet op de stoel van de stichtingsbestuurders gaan zitten."
D66 - Kim Huijpenmaandag | 21 november 2011 | 23:05 |
"De behandeling van de begroting 2012"
"... Ondanks de zware financi�le tijden is het college erin geslaagd de tarieven met niet meer dan de inflatie te laten stijgen en de financi�le buffers te versterken."
CDA - Rob van Woudenbergmaandag | 21 november 2011 | 20:40 |
delft http://stipdelft.nl/upload/19/AfscheidWillemEnFerrie.bmp
"STIP-Raadsleden nemen afscheid"
"Op 10 november 2011 heeft de Delftse raad afscheid genomen van Ferrie F�rster en Willem-Jozef Van Goethem als raadsleden. Zij worden komende raadsvergadering opgevolgd door Annemieke Pannekoek en Maarten Buskermolen."
STIP - Annemieke Pannekoekmaandag | 21 november 2011 | 16:50 |
delft http://stipdelft.nl/upload/65/ConvoiExceptionelRaadszaal.bmp
"De raadszaal 'even' als poppodium"
"... Ook is er een website gemaakt, www.popmuziekindelft.nl en worden netwerkavonden georganiseerd in de vorm van Delftse Popcaf�s waarbij livemuziek uiteraard niet ontbreekt. Het eerste Delftse Popcaf� zal 9 december plaatsvinden in Velvet."
STIP - Maarten Buskermolenmaandag | 21 november 2011 | 13:20 | *
'WATERSCHAP INDIRECT GEKOZEN'
"Wat zijn nou de financiele voor- of nadelen voor de inwoners wanneer het waterschap bestuurd gaat worden door de provincie. Ik lees daar niets over."
hfvh

delft http://api.ning.com/files/mY5tDJsVvMcKoKsGQyvVOd*Ho5gHexyvU0jVniLKzXQ_/holland271.jpg?width=737&height=552
"Kabinet kiest voor politieke achterkamer!"
"Het Kabinet heeft vorige week besloten dat het bestuur van het waterschap in het vervolg indirect gekozen moet gaan worden. Bij de verkiezing van de Eerste Kamer, die indirect door de provinciebesturen gekozen wordt, riepen politici in koor dat dit een achterhaald systeem is. Zelfs premier Rutte vond dat het zo niet langer kon. Nu vindt het Kabinet om onbegrijpelijke redenen hetzelfde kunstje, namelijk het waterschapsbestuur laten kiezen door de gemeenteraad, w�l van deze tijd. De Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland is hier absoluut geen voorstander van."
Water weblog - Guido van der Weddenmaandag | 21 november 2011 | 10:50 |
"Aanvragers referendum zijn ondanks �verlies� zeer tevreden met uitspraak rechter"
Delft op Zondag - Alphons de Witmaandag | 21 november 2011 | 10:45 |
"Drie verschillende partijen delen ��n mening: Het waterschap mag niet worden afgeschaft"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 21 november 2011 | 09:55 | *
'DE VERKERK VAN BUITENLANDSE ZAKEN'
"Regent Uri Rosenthal handelt net als (zijn vriend?) regent Bas Verkerk die overtredingen van de gedragscode wil gaan sanctioneren. Niet doen Bas. Laat dat nou maar aan de rechter over als het echt nodig is."
hfvh"Rosenthal wil ambtenaren de mond snoeren"
"... Ze klagen over zijn 'ondiplomatieke' optreden en noemen die 'kortzichtig'. Rosenthal zei zondag in Buitenhof ambtenaren te willen verbieden anoniem hun beklag te doen in de media."
JOOP.nlmaandag | 21 november 2011 | 09:10 | *
'En het wordt tijd dat deze schoftering incompetente bestuurlijke ploert (allemaal citaten van de Wit) op het schavot verschijnt.'"Bas lijkt het maar niet te leren"
"Weinig is in Delft bekend van het zogenaamde fractievoorzittersoverleg, samen met het presidium een schimmig gremium, met Bas Verkerk als voorzitter. Welnu dan weet men wel hoe het loopt, geen leiding, geen inhoud en vooral proberen elkaar met een gedragscode aan te pakken en kapot te maken. Bas Verkerk, de afwezige, de ongelukkige en vooral de incompetente."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 21 november 2011 | 07:55 | *
'IR. ERNST DAMEN IS ALWETEND'
"Het Oost-Brabantse boertje debiteert graag wat er in zijn hoofd opkomt, nu weer 'Stoelinga maakt weinig kans'. Zich afvragen of zijn stellingname juridisch de lading dekt komt bij deze wereldvreemde sinjeur geen enkel moment op. Ik zou zeggen lees de GONDELAFFAIRE: WOB STUKKEN er nog eens op na."
hfvh

delft cartoon_2007_06_09_ernst_damen.jpg
Ernst Damen: "Soms komt inzicht op het stomste moment.... zoals vandaag, terwijl ik met de stofzuiger door mijn woonkamer heen ging; vloer, plintjes, bank...."

"Hoge Raad stelt Martin Stoelinga in het gelijk, maar wat vindt politiek Delft hier eigenlijk van?"
"Ernst Damen: �... Als Stoelinga een claim bij de Gemeente neerlegt denk ik dat hij weinig kans maakt, want het is een zaak tussen hem en Balj�.� Verder hoopt Damen dat er snel een streep wordt getrokken onder de hele gondelaffaire: �Het enige wat de hele affaire namelijk heeft opgeleverd, is dat de Gemeente en de politiek in een negatief daglicht zijn komen te staan.�"
Delft op Zondag - Alphons de Witmaandag | 21 november 2011 | 00:30 | *
'Willem: Ons gemeene Vaderland is gered: De oude tyden zullen weldra herleeven.'
"Er kwam in 1815 een Oproerwet en de persvrijheid werd aan banden gelegd."
hfvh

delft willem_1_in_amsterdam_1813.jpg
Aankomst van koning Willem I in Amsterdam op 2 december 1813.

"Delft en de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden"
"Van 2013 tot 2015 vieren we in Nederland het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.Wat zijn de voorbereidingen in Delft, stad met als kernwaarde Oranje?"
VVD - Leja van der Hoek

"Voor de kunst: cultureel ondernemerschap"
"... Waarom dan niet iets organiseren om de Delftse bevolking in den brede aan te spreken en om een bijdrage te vragen? Gaat dit misschien een eerste voorbeeld van crowdfunding in Delft worden? (red. wat is crowdfunding)"
VVD - Leja van der Hoek

delft http://vvddelft.nl/files/StreamFile17706/scale/width110/height83/download/2011-11-09-richtingborden-%287%29
"VVD pakt woud van borden aan in de stad. Doet u mee?"
VVD - Alex van Leeuwenmaandag | 21 november 2011 | 00:10 |
'Burgemeester Bas Verkerk hoor ik hier niet over.' delft http://www.jpdewit.nl/doorsnede_iri_reactor_delft.jpg
"Stresstest kerncentrale Delft van onvoldoende kwaliteit"
"De eerste voortgangsrapportage over de Stresstest van de Delftse kernreactor HOR (Hoger Onderwijs Reactor) is gepubliceerd. En het ziet er niet best uit voor onze veiligheid in Delft. In de aanbiedingsbrief van minister drs. M.J.M. Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat aan de Tweede Kamer staat dat het rapport niet van voldoende kwaliteit is."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 21 november 2011 | 00:05 |
"Begroting 2012 vastgesteld; Twee amendementen ChristenUnie aangenomen"
"... Ook een tweede amendement dat we samen met D66, VVD en fractie van Oort indienden, werd door een raadsmeerderheid aangenomen. Daarmee hebben we bereikt dat het bodemtarief, dat dit college wilde invoeren voor kleine bouwprojecten, wordt verlaagd van � 200,- naar � 100,-. Dit amendement heeft veel effect voor mensen die het komend jaar een bouwvergunning aanvragen, maar of men dan beseft dat dit dankzij de ChristenUnie tot stand gekomen is, betwijfel ik�."
ChristenUnie - Jo�lle Gooijerzondag | 20 november 2011 | 01:30 | *
'EIGENTIJDS BOUWWERK EEN AANWINST'
hfvh

delft paradijspoort_000_snackkiosk_luc_20111119_172743_a.jpg
Delft, Paradijspoort.
Luc succes met je moderne Snackkiosk.
harriezaterdag | 19 november 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Ramses Shaffy - We Zullen Doorgaan"

vrijdag | 18 november 2011 | 21:55 |
delft stadskantoordelft_20111020_website_2.jpg
"INITIATIEFNEMERS REFERENDUM STADSKANTOOR OPGETOGEN OVER UITSPRAAK RECHTER"
"... De argumenten van gemeenteraad en college waarom dit verzoek niet ontvankelijk verklaard zou moeten worden, worden stuk voor stuk en duidelijk beargumenteerd door de rechter naar de prullenbak verwezen. Op geen enkel punt krijgen gemeenteraad en college van de rechter het gelijk aan hun zijde."
Stadskantoor Delft - Geert Engels en Christ van Oersvrijdag | 18 november 2011 | 21:45 |
"Impressie van de ALV van 16 november 2011"
"Ook meldde hij de uitspraak van de voorzieningenrechter die het verzoek om een voorziening van de heren Van Oers en Engels betreffende het houden van een inleidend referendum afwees en de gemeenteraad in het gelijk stelde wat betreft het afwijzen van een referendum over het al dan niet bouwen van het nieuwe stadskantoor."
CDA bestuur - Hans Kolkertvrijdag | 18 november 2011 | 12:40 | *
'INTERPELLATIE OVERLEG MET ADVOCAAT'
"Martin Stoelinga bespreekt de concept interpellatie met zijn advocaat Jens van den Brink en wacht op groen licht om deze procedure voort te zetten."
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/martin_stoelinga_20111111_a.jpg?w=460&h=345
"Bouwstenenen voor Interpellatie lid M. Stoelinga d.d. 24 november 2011"
"Meneer de voorzitter,
Veel dank aan U en aan de raad van Delft dat er vanavond de gelegenheid is een onderwerp aan de agenda toe te voegen, naar aanleiding van het Arrest van de Hoge Raad van 11 november j.l� over de zaak die is gaan heten De Gondelaffaire."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 18 november 2011 | 01:55 | *
'HORECA OPKOMST OP BINNENWATERSLOOT'
"De markt van verhuurbare verkoopruimte ontwikkelt zichzelf. De gemeente moet dit niet willen regelen want dat leidt alleen maar tot meer leegstand. Het FLS was al een doodgeboren kindje van communist Rik Grashoff GroenLinks om uitzendbureaus te bestrijden. Detailhandel heeft geen toekomst anno 2011. Voorzitter Herman Weyers van Ondernemersvereniging Binnenstad Delft weet niet meer wat hij moet doen en schuift het af naar de gemeente. Lees hier zijn brief."
hfvh

delft binnenwatersloot_008_broodjes_cinderella_het_delftse_hoekje_20111117_1725_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot.
Afgelopen maandag opende Cinderella Het Delftse Hoekje voor lekkere broodjes.vrijdag | 18 november 2011 | 01:40 |
delft http://do8ae71anmf4y.cloudfront.net/b9/29/i47917497._szw200h250_.jpg
"Gezellig avondje voor de kaartclubs en vrijwilligers in de Wipmolen."
"De bewonersorganisatie Wippolder Zuid heeft op 17 december een gezellig avondje voor de 55 plussers uit de wijk. Nu de rook weer een beetje opgetrokken is over het slechte besluit van de gemeente om de Wipmolen te sluiten hebben we zelf de Wipmolen gehuurd voor een leuke avond voor onze 55 plussers. We verwachten er ongeveer 70."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid - Bram Stoop en Peet Traubvrijdag | 18 november 2011 | 00:20 | *
'Automobilisten die een dagkaart kopen voor de Koepoortgarage, krijgen van wethouder Junius binnenkort 50 procent korting op de prijs.'
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/47/96/2e/76/3_47dp1intdokoepoga.jpg
"Delfts burger subsidieert Koepoortgarage"
"Secretaris Guido van der Wedden van de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier is woedend: �Wij moeten komend jaar maarliefst 17 procent extra betalen voor onze parkeervergunning. De rest van Delft profiteert van deze extra inkomsten. Koud een week later komt dan het nieuws dat bezoekers aan het centrum 50 procent korting krijgen op de prijs van een kaartje in de parkeergarage! We betalen in het centrum al extra belasting en de mensen die vanuit de buitenwijken of van buiten de stad met de auto komen, profiteren ook nog van extra korting. Ik voel me als parkeervergunninghouder geschoffeerd door deze dubbele discriminatie�."
Delftse Postvrijdag | 18 november 2011 | 00:10 |
'GL BEDREIGT ROTTERDAMSE ECONOMIE'
hfvh

"Blankenburgtunnel bedreigt het Midden-Delfland"
"Midden-Delfland, het laatste stukje groen tussen Vlaardingen en Maassluis, dreigt te verdwijnen onder een laag asfalt en beton door de Blankenburgtunnel, een nieuwe verbinding tussen de A20 en de A15. Deze nieuwe zesbaanssnelweg met torenhoge op- en afritten is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Wat GroenLinks betreft komt die tunnel er dan ook niet."
GroenLinks - Fleur Norbruisdonderdag | 17 november 2011 | 14:20 | *
'Geert Engels en Christ van Oers, zijn blij met de uitspraak van de voorzieningenrechter.'

"Rechter: �referendumvraag komt te laat�"
"... Christ van Oers vult aan: �En daar zit nu precies de crux. De rechter is van oordeel dat het referendumverzoek nu te laat komt en dat, op basis van een accountantsrapport, gesteld kan worden dat de schade van een referendum enorm zou zijn. Die redenering is voor de commissie van de bezwaarschriften eenvoudig te weerleggen. De rechter heeft daarbij blijkens haar motivering immers niet de juiste informatie gekregen. Wij zien het beroep bij de commissie voor de bezwaarschriften op 1 december dan ook met heel veel vertrouwen tegemoet.�"
Delftse Postdonderdag | 17 november 2011 | 13:30 | *
'De raad zou de bewuste raadsleden bijvoorbeeld hun vergoedingen ... kunnen afnemen. De burgemeester en enkele fracties voelen daar wel voor, maar D66 niet.'

"D66 niet voor sancties bij overtreden gedragscode"
"Moet de meerderheid van de gemeenteraad raadsleden die de eigen gedragscode overtreden vergoedingen en rechten afpakken? D66 vindt van niet. We betreuren en veroordelen wangedrag ten stelligste, maar uiteindelijk moet elke gekozen volksvertegenwoordiger zijn werk naar eigen inzicht kunnen doen."
D66 - Pauljan Kuijperdonderdag | 17 november 2011 | 13:10 |
'ZWOLLE KLANTVRIENDELIJKE KENNISSTAD'
hfvh

delft http://www.zwolle.nl/upload_mm/f/1/a/13969_fullimage_logo_metschaduw_130x207.jpg
"Naardeauto.nl"
"Voor slechts � 1,- worden uw aankopen bezorgd naardeauto.nl
Tot eind december hoeft u in Zwolle niet zelf met grote kado�s, schoenendozen, speelgoed of elektronische apparaten door de binnenstad te sjouwen. U kunt vanaf nu aankopen bij uw auto in parkeergarage Diezerpoort laten bezorgen. Zwolle voegt daarmee als pilot een extra service toe om de binnenstad van de Overijsselse hoofdstad nog gastvrijer te maken dan ze al is."
Naardeauto.nldonderdag | 17 november 2011 | 11:20 |
'Wie de uitspraak van mr. Holtrop leest, kan constateren dat er weinig overblijft van het verweer van Pels Rijcken en zeker niet van Gelpke.'

"Drie dolle en dwaze donderdagen in Delft."
"... want de echte strijd begint nu, dat is namelijk de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift. En daaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van spoedeisend belang. Want de echte besluiten over HNK, voor zover men van besluiten kan spreken, vinden pas plaats in september 2012. De rechter heeft niet opgelet en was een beetje in de war door het rapport van Ernst en Young."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 17 november 2011 | 11:00 |

"'s-Hertogenbosch Fietsstad 2011"
"Beste Fietsstad voor het eerst beneden de rivieren De Fietsersbond reikt vandaag de eretitel Fietsstad 2011 uit aan de gemeente �s-Hertogenbosch. Genomineerd waren de gemeenten �s-Hertogenbosch, Harderwijk, Houten, Groningen en Pijnacker-Nootdorp. De onafhankelijke jury was unaniem onder de indruk van de inspanningen van de gemeente �s-Hertogenbosch om het fietsen een impuls te geven."
Fietsersbonddonderdag | 17 november 2011 | 02:15 | *
delft sk_20111116_afval_in_de_bak.jpg
Afval in de bak of � 100,00 boete. Delft schoon? Doe het gewoon!donderdag | 17 november 2011 | 01:00 |
"Parkeren wordt geen melkkoe bij verhoging van de tarieven"
"... Het CDA heeft daarom, samen met de PvdA, in een motie gevraagd de kosten van het parkeren inzichtelijk te maken, en bij een afwijking tussen verhoging en kostendekkendheid het verschil het komende jaar terug te geven."
CDA - Dick van Veenwoensdag | 16 november 2011 | 16:45 |
"Rechter wijst verzoek om voorlopige voorziening stadskantoor af"
"De Voorzieningenrechter in Den Haag heeft woensdag 15 november het verzoek van de heren Engels en Van Oers afgewezen om twee besluiten van de gemeenteraad van Delft te schorsen. Het ging om het besluit om het initiatiefvoorstel �Geen nieuw stadskantoor� af te wijzen en het besluit om het inleidend referendumverzoek hierover niet te honoreren."
Gemeenteraadwoensdag | 16 november 2011 | 11:10 | *
'VOORLOPIGE VOORZIENING AFGEWEZEN'
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"REFERENDUM: UITSPRAAK VOORZIENINGENRECHTER"
REFERENDUM: UITSPRAAK VOORZIENINGENRECHTERwoensdag | 16 november 2011 | 10:05 |
'Maar hoe nu verder?'

"Gondelaffaire: de geest is uit de fles"
"Juridisch gezien is de Gondelaffaire ten einde. Na acht jaar (redactie: moet zijn zes jaar) heen en weer procederen heeft de Hoge Raad als allerhoogste instantie gesproken. Martin Stoelinga is n�et zijn boekje te buiten gegaan toen hij Christiaan Balj� van corruptie beschuldigde."
Delftse Post - Willem van Altenawoensdag | 16 november 2011 | 08:55 | *
'Aad Meuleman: Dit jaar gaat de opbrengst naar de afdeling Oncologie van het Reinier de Graaf Gasthuis.'
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/12/cf/24/dc/3_46dp1e04dezenemena5f.jpg
"Ik zing alles, mits ze genoeg betalen!"
"Bij de naam Aad Meuleman (59) denkt de gemiddelde Delftenaar aan politiek. En natuurlijk, Aad is al een hele poos actief binnen de muren van het stadhuis. Maar dat was niet de reden om naar Muziek- en eetcaf� Mielus te komen. Daar wilde hij het liever hebben over ... muziek."
Delftse Postwoensdag | 16 november 2011 | 01:45 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Val_op.png
"Fietslampjesactie"
"De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat de dagen steeds korter worden en het naast later licht, ook vroeger donker. Juist in deze tijd, het begin van de winter, fietsen veel fietsers zonder licht. In samenwerking met de Gemeente en de Politie Haaglanden houdt Stichting StudentInzicht de komende dagen een fietsverlichtingsactie."
STIP - Annemieke Pannekoekwoensdag | 16 november 2011 | 01:35 |
'Zes jaar genegeerd, gekleineerd en met de gedragscode geknecht. Een schofterig bestuur zou ik Delft noemen.'

"Een midzomernachtsdroom van 24 mei 2005"
"... Als we de Gondelaffaire in de tijd uitzetten, kan men vaststellen dat het burgemeesterschap van Verkerk door de jaren heen, mede dankzij de Gondel een grote flop is geworden. Als voorzitter van de raad gefaald. Als bestuurlijk procesmanager geen grip�. en als ambtsdrager geen gezag. En nu zit hij met de gebakken peren. De motie van 24 mei 2005 zal herzien moeten worden en hem dreigt een kansloze claimprocedure."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 16 november 2011 | 01:25 |
'GODS ZEGEN'
delft http://www.jpdewit.nl/cda_gods_zegen_delft.jpg
"De terugkeer van god in de raadszaal"
"Nu zit ik al sinds 1998 in de gemeenteraad maar gebeden heb ik nog nooit meegemaakt in de raadszaal. Nu het CDA landelijk maar ook in Delft aan de macht is, is de bede om gods zegen over de begroting, de ambtenaren, het college en de gemeenteraad weer terug in onze raadszaal."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 16 november 2011 | 01:05 |
"Van Oers, Engels en Van Oort spreken het CDA-Delft toe, via de rechter."
"Gelukkig ontving ik hedenochtend een berichtje van de CDA-voorzitter Kolkert. Ik ben niet welkom op de besloten ledenvergadering van het CDA. En gelukkig maar, want men zou nog niet jarig zijn met mijn komst. Een eis tot excuses aan Stoelinga, niet meer dan terecht na de Gondelaffaire en een volle aanval op wethouder en fractie inzake HNK."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 16 november 2011 | 00:50 |
'Wat als macht niet meer is dan pluche aan je kont?'

"Gedachten bij de notulen van 8 juni"
"Van de week kreeg ik notulen onder ogen van een op 8 juni van dit jaar gehouden vergadering. Daarin staat onder andere te lezen: �� licht toe dat de raad nog nee kan zeggen tegen het stadskantoor. De maandelijkse kosten van het nieuwe pand worden gelijk gehouden met de kosten voor de huidige vijf panden.(�)�"
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdinsdag | 15 november 2011 | 12:45 | *
'GONDELAFFAIRE: WOB STUKKEN'
"281 bijlagen over periode 9 mei 2005 t/m 9 juli 2009"


GONDELAFFAIRE: WOB STUKKENdinsdag | 15 november 2011 | 01:20 |
"Ook Hoge Raad stelt Martin Stoelinga in het gelijk"
Delft op Zondag - Jesper Neelemandinsdag | 15 november 2011 | 00:50 |
'Van Oers: Daarbij is het natuurlijk onverantwoord om iedere Delftse burger nu minstens duizend euro aan een nieuw ambtenarenpaleis bij te laten dragen.' delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/747465144ebd0323e5f2c.jpg
Geert Engels, Jeroen van Oort, Christ van Oers, Jan Peter de Wit, Martin Stoelinga en Jos van Koppen (v.l.n.r.) bereidden vorige week zaterdag gezamenlijk de rechtszaak voor. (foto: Koos Bommel�)

"Van Oers en Engels wachten vol vertrouwen op uitspraak over referendum"
"Vertegenwoordigers van het College van B en W , de gemeenteraad en betrokken burgers troffen elkaar afgelopen dinsdag voor de Haagse rechtbank. Mr. M.M.F. Holtrop beslist komende woensdag of het nieuwe Stadskantoor in Delft er definitief komt �f dat Geert Engels en Christ van Oers nog mogen hopen op het besluit tot niet bouwen van het �ambtenarenpaleis�."
Delft op Zondag - Alphons de Witdinsdag | 15 november 2011 | 00:05 |
"Duurzaamheid met DSM in Delft"
"... DSM is al toonaangevend in de wereld op het gebied van witte biotechnologie en met de nieuwe plannen wil het die positie verstevigen. De plannen van DSM passen naadloos in de ambitie van Delft en de idee�n van GroenLinks: groei van de kenniseconomie gericht op duurzaamheid!GroenLinks ondersteund deze ontwikkelingen dan ook van harte."
GroenLinks - Stephan Brandligtmaandag | 14 november 2011 | 21:20 | *
'De gemeenteraad heeft het landadvocaten bureau Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ingehuurd. En die staan helaas bekend als het meest schofterige advocatenbureau van heel Nederland.'
delft http://www.jpdewit.nl/gelaat_landsadvocaat.jpg

"Bas Verkerk gebruikt gedragscode om mij te demoniseren"
"... De gedragscode wordt nu misbruikt om kritische raadsleden die de waarheid zeggen de mond te snoeren en publiekelijk te demoniseren. Dat is niets nieuws, maar nu gebeurt het zonder enige vorm van 'proces'. Als je dit mag zeggen bij Harry Mens in zijn statig, speciaal op VVD'ers gericht programma. Waarom zou ik dat dan niet in de raad mogen zeggen?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 14 november 2011 | 20:30 |
delft http://www.delftdesign.nl/upload/images/webdelft__poptahof.jpg
"De herstructurering van Poptahof"
"door Karin Schrederhof, directeur van Woonbron Delft lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
Vragen die aan de orde komen zijn: wat is de stand van zaken, hoe gaan we na de crisis te werk en wat leert ons dat de over de toekomst."
Delft Designmaandag | 14 november 2011 | 12:15 |
'Mijn advies zou zijn een interpellatiedebat 24 november a.s. met als inzet de reactie van het college van BenW en daarna van de raad op het arrest van de Hoge Raad.'

"Einde of nieuw begin van de Gondelaffaire"
"De Gondelaffaire is een vreemde kwestie in Delft. De zittende politiek (de meerderheid) meende dat de zaak afgehandeld was. En in zekere zin is dat nu ook zo met het arrest van de Hoge Raad. Het gaat nu veel meer over de afhandeling van de claim van Stoelinga en die is in de eerste instantie juridisch en daarna politiek. En het aparte is dat deze claim politieke dynamiet bevat als men het goed speelt."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 14 november 2011 | 11:30 | *
'GONDELAFFAIRE: VOORSTEL 2 JUNI 2010'
"Martin Stoelinga deed een voorstel aan BenW. Reactie nihil. Nu de uitspraak van de Hoge Raad positief is voor Stoelinga kan de vordering in rechte van start."
hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"inzake: Stoelinga c.s. / Gemeente Delft"
"... Indien de gemeente niet ingaat op dit voorstel, hebben cli�nten mij verzocht een procedure te starten tegen de gemeente. Het ligt voor de hand dat in dat kader getuigen onder ede zullen worden gehoord, waaronder in elk geval burgemeester Verkerk en de gemeentesecretaris. Cli�nten zullen in deze procedure onder meer een verklaring voor recht eisen dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens cli�nten, naast vergoeding van de volledige hiervoor genoemde kosten en schade."
Kennedy Van der Laan - Jens van den Brinkmaandag | 14 november 2011 | 03:00 | *
'VOORZETJE INTERPELLATIE GONDELAFFAIRE?'
"Misschien de komende raadsvergadering eerst een interpellatie om het bestuurlijk onvermogen van Bas Verkerk en zijn 'schofterige' afhandeling aan de orde te stellen. De geschreven mening van Stoelinga is alvast een opzetje om wat vragen te formuleren. Mocht de raad de interpellatie afwijzen dan is daarmee ook het politiek bestuurlijk onvermogen van de raad bewezen. Ernst Damen PvdA zal het wel weer democratie noemen, besluiten om niets te doen doordrammen van de politieke meerderheid.
DE GONDELAFFAIRE DIE STAAT, MENEER VERKERK! "

hfvh

delft martin_stoelinga_20111111_a.jpg
Een goed gemutste Martin Stoelinga neemt de telefonische felicitaties in ontvangst.

"Mening van Martin Stoelinga over de gondelaffaire"
"... Concluderend vind ik dat de gemeente Delft om vier redenen onrechtmatig ten opzichte van mij heeft gehandeld: 1. men heeft niet naar mij willen luisteren en mij de voet dwars gezet toen ik de politieke weg wilde bewandelen, 2. men heeft een zeer partijdig onderzoek naar de vermeende corruptie van Balj� uitgevoerd, 3. men heeft altijd geweigerd om een onafhankelijk extern onderzoek te laten doen, en 4. men heeft Balj� aangezet om een rechtszaak tegen mij te beginnen door hem daarvoor geld aan te bieden."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingamaandag | 14 november 2011 | 00:00 |

"Begroting 2012: Delft sterker uit de crisis"
D66 - Huub Halsema en Christine Bel

"Kenniseconomie: Cherchez la femme!"
GroenLinks - Catherine Bij de Vaate

"HET IS BAL!"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"DE DAG VAN DE WAARHEID ..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"Kom naar PvdA Jongerendebat over de Pensioenen"
PvdA - bestuur afdeling Delft

"Paal en perk gesteld aan topinkomens"
PvdA - Jessica van Vugt

"Gele kaart parkeerbeleid"
Fractie van Oort - Jeroen van Oort

"Alternerend vuil ophalen dient burger noch portemonnee"
Fractie van Oort - Jeroen van Oort

"Gemeenteraad wil snel uitleg over parkeeroplossing Stadskantoor"
VVD - Lennart Harpe

"(Delfts blauwe) scherven brengen geluk!"
VVD - Leja van der Hoek

"Parkeertarieven stijgen met 13 procent, bevoegdheden blijven bij raad"
VVD - Linda B�ckerzondag | 13 november 2011 | 12:15 | *
'DE STOOMBOOT UIT SPANJE'
delft http://www.rijnmond.nl/files/1866/SSRdam.cropresize.1.JPG
"Groot Sinterklaasfeest op SS Rotterdam"
"Op het voormalige cruiseschip De Rotterdam is zondag een groot Sinterklaasfeest voor kinderen uit verschillende opvangcentra in Nederland."
RTV Rijnmondzaterdag | 12 november 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Altijd zal ik van je houden - Aad Meuleman"

vrijdag | 11 november 2011 | 22:15 | *
'Met zijn zangmarathon hoopt hij veel geld in te zamelen voor de afdeling oncologie van het Reinier de Graaf Gasthuis.'
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/12129921664eb3d25a408b9.jpg
"Aad Meuleman zingt dertien uur lang voor het goede doel"
"Met zijn zangmarathon hoopt hij veel geld in te zamelen voor de afdeling oncologie van het Reinier de Graaf Gasthuis.
Zaterdag 19 november is hij daarom vanaf 12.00 uur achter een microfoon in Caf� Royal aan de Voldersgracht te vinden. �s Nachts om 1 uur houdt hij pas weer op."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanvrijdag | 11 november 2011 | 22:00 |
"Weekend Muziek"
Leefbaar Delftvrijdag | 11 november 2011 | 20:10 | *
'BAS PIST BUITENGEMEEN NAAST DE POT'
"Nieuw, Bas Verkerk grijpt direct naar de gedragscode, eerder was het natuurlijk ook een overtreding van het reglement van orde. Alhoewel, de Wit citeerde, mag dat ook al niet meer. Je moet maar lef hebben als 'integere bestuurder' die vandaag nog werd afgestraft door de Hoge Raad. Delft is inmiddels het lachertje van bestuurlijk Nederland met dank daavoor aan Bas Verkerk, die van geen ophouden weet. Bijna denkend: 'Doe ff normaal man.'"
hfvh

delft smalle_marges_landsadvocaat.jpg
'ALLES OVER DE LANDSADVOCAAT'

"Jan Peter de Wit pleegt een buitengemeen grove beledigende kwalificatie."
"Het betreft de kwalificatie: 'Pels Rijcken is een schofterig advocatenkantoor'. Bas Verkerk: we moeten zorgen voor het gezag van de raad naar buiten toe en invulling geven aan de waardigheid van het ambt. Het is een overtreding van de gedragscode en die staat."
Webcast - raadsvergadering 10 november 2011vrijdag | 11 november 2011 | 18:25 | *
"Gondelaffaire: RTV West reacties"
"... tijd om eens schoon schip te maken in Delft, te beginnen met burgemeester Bas Verkerk. Tenzij VVD-er Verkerk zo eerlijk is om in het openbaar sorry te zeggen tegen Stoelinga cs.. Tsja Bas lastig he, wij in Delft zijn coulant hoor en houden het voorlopig op een "beginnend burgermeestersfoutje". Maar het kleeft wel aan je, bij iedere sollicitatie in het kader van je outplacement zal men aan je vragen hoe je je zo hebt kunnen laten gaan in het met Delfts publiekgeld financieel ondersteunen van prominent VVD-lid en dronkelap Balj�. Dat laatste mogen we nu allemaal ongestoord zeggen, lees de Hoge Raad er maar eens goed op na. Tijd voor een wijntje! J.D. de Graaf (niet gecontroleerd) vr, 11/11/2011 - 14:19"
RTV Westvrijdag | 11 november 2011 | 17:50 | *
'POLITIEK TRIOOTJE IN DELFT'
"Arie van der Veen bereidt het voorspel voor."
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/persconferentie_hnk_niet_bouwen_delft1.jpg?w=460&h=345
"Concept-raadsvragen bij de Gondelaffaire"
"Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken rond het arrest van de Hoge Raad inzake de Gondel resten er natuurlijk vragen. En deze vragen zijn in de eerste instantie politiek. In het gemeenterecht dienen deze vertaald te worden in schriftelijke vragen door raadsleden. Vragen om te stellen aan het college van B&W en vooral om deze te laten beantwoorden door het college van Delft. Die vragen luiden als volgt:"
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 11 november 2011 | 16:40 | *
'POLITIEK IS NIETS VOOR DOMME MENSEN'
"Hallo Aad, jij was er toch bij toen het filmpje voor het eerst werd vertoond. Heb je Martin nou al gefeliciteerd met je excuses erbij? De poltieke afrekening met burgemeester Bas Verkerk komt er aan. Dat snap je toch wel?"
hfvh

delft aad_van_tongeren_20111110_wit_horloge.jpg
Aad van Tongeren is behoorlijk bij de tijd met zijn mooi bijpassend witte horloge.

"Aad van Tongeren op TWITTER"
"015 Lokaal | Ik hoop dat met HR-arrest van vandaag de 'Delftse Gondelaffaire' kan worden afgesloten."
Twitter - Aad van Tongerenvrijdag | 11 november 2011 | 14:30 | *
'GONDELAFFAIRE: Hoge Raad heeft twee zwarte Pieten uitgedeeld. Een voor Bas en voor Balje'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/blackberry-109.jpg
"De Hoge Raad heeft gesproken."
"... Het ligt voor de hand dat Verkerk als burgemeester reageert op deze zaak, aangezien het een raadslid van Delft betreft. En helaas voor Bas excuses zij n meer genoeg. Het gaat om afrekenen. Eerst financieel, een schadeclaim van Stoelinga bij de gemeente. En dan politiek ! En als de gemeente Delft aansprakelijk gesteld wordt door Stoelinga is er geen uitvlucht voor Verkerk meer. En de politieke kwestie is dann dat rechtstreeks door Verkerks handelen er schade is aangebracht financieel en publicitair aan de Delft� dat is nog een schenden van de gedragscode!"
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 11 november 2011 | 14:00 | *
'Het gaat om een zaak die bekend staat als de pizza-affaire.'
"Hoge Raad stelt oud-raadslid Delft in gelijk"
"De uitlatingen over corruptie van oud-fractievoorzitter Martin Stoelinga van Leefbaar Delft aan het adres van voormalig wethouder Christiaan Balj� (VVD) zijn niet onrechtmatig. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Daarmee bevestigde het hoogste rechtscollege van Nederland de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag."
Telegraaf

Volkskrant

Reformatorisch Dagblad

Binnenlands Bestuur

Trouwvrijdag | 11 november 2011 | 13:45 |
"+++PERSBERICHT+++ Vrijdag 11 november 2011, 10.30 uur."
"Stoelinga winnaar 'gondelaffaire'"
Persbericht - Martin Stoelingavrijdag | 11 november 2011 | 12:30 | *
'STOELINGA WINNAAR GONDELAFFAIRE'
"Hoe integer was Burgemeester Bas Verkerk (VVD) in de aanloop naar de rechtszaak. In plaats van boven de partijen te staan steunde Verkerk van meet af aan Christiaan Balje (VVD). Ongetwijfeld komt de rol van Verkerk boven water bij het getuigen in de civiele claim op de gemeente Delft."
hfvh

delft oude_delft_000_gondelaffaire_2004-08-16 @17-19-47_b.jpg
Delft. Oude Delft, 16 augustus 2004.
Bas Verkerk (rechts) en Christiaan Balje (midden) samen in de gondel.

"Uitlatingen oud-fractievoorzitter Leefbaar Delft niet onrechtmatig"
"Kern van de uitspraak
De uitspraak van het hof dat de uitlatingen over voormalig VVD-wethouder van de gemeente Delft door de oud-fractievoorzitter van Leefbaar Delft niet onrechtmatig zijn, blijft in stand.
Achtergrond
Over een VVD-wethouder van Delft hebben de toenmalige fractievoorzitter van Leefbaar Delft en de partij Leefbaar Delft in een reeks publicaties uitlatingen gedaan die erop neerkwamen dat de wethouder corrupt is en dat hij van zijn positie als wethouder misbruik heeft gemaakt. Volgens de oud-wethouder zijn deze uitlatingen onrechtmatig omdat zij de grenzen van de vrijheid van meningsuiting hebben overschreden."
Hoge Raad der Nederlandenvrijdag | 11 november 2011 | 01:40 | *
'SCHADECLAIM RUIM 1 MILJOEN'
"Stoelinga: Balje is bij deze rechtszaken financieel gesteund door de gemeente en de burgemeester weigerde onafhankelijk onderzoek te doen. Verkerk zou onmiddellijk moelen aftreden."


delft gondel_metro_20111111.jpg
"Luuk Braun: Gondelaffaire komt tot climax"
"Na jaren van procederen over en weer vandaag juridisch eind aan slepende kwestie rond afluisterschandaal Delft. Martin Stoelinga is de verwachte winn�ar nad�t advoocaat-generaal Hoge Raad cassatieverzoek van ex-wethouder Christiaan Balje verwierp. Gemeentera�dslid bereidt forse schadeclaim van ruim 1 miljoen voor en eist vertrek burgemeester Verkerk."
METRO - pagina 7donderdag | 10 november 2011 | 19:00 |
"donderdag 10 november 2011, 20.00 uur: raadsvergadering (voortzetting 25 oktober 2011)"
Webcastdonderdag | 10 november 2011 | 13:00 | delft http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/309043_185228401558648_100002144670744_389463_150113111_n.jpg
"Avond Cultureel Ondernemerschap"
"In de Delftse politiek wordt de term 'cultureel ondernemerschap' steeds vaker gebruikt. Met de afdelingen van VVD en D66 willen we op woensdagavond 16 november op zoek gaan naar de betekenis van dit begrip. De discussieavond vindt plaats in het Falie Begijnhof Theater, Rietveld 49 in Delft."
D66 afdeling Delftdonderdag | 10 november 2011 | 00:15 | *
'HET EINDE BEPAAL JE ZELF'

"Geachte Tweede Kamerleden,"
"Op 22, 23 of 24 november 2011 bespreekt u het Burgerinitiatief �Voltooid leven� van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Bijna 117.000 burgers ondersteunden dit initiatief v��r legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid vinden.
Tot nu toe heeft u alleen met deskundigen en belangenorganisaties gesproken over deze problematiek. Om een nog beter beeld te krijgen van de ernst van deze problematiek wil ik graag ook mijn verhaal met u delen:"
Geachte Tweede Kamerledendonderdag | 10 november 2011 | 00:05 |
"De Gondelaffaire"
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 9 november 2011 | 18:15 | *
'DOSSIERS'
De website PolitiekDelft.nl is uitgebreid met "DOSSIERS".
Onder de link archief bovenin vind je de dossiers
- Referendum HNK correspondentie en
- GONDELAFFAIRE: overzicht publicaties (niet compleet).
hfvh
woensdag | 9 november 2011 | 17:20 | *
'START GEDRAGSCODE IN 2002'
"Speciaal voor Pauljan Kuijper. Klik even op deze link. Na negen jaar klepzeiken nog geen meter opgeschoten. Hoe zou dat nou komen Pauljan? Weet jij daar antwoord op te geven. Ok, je bent er even stil van. Geef toe, Arie van der Veen als consultant voor de gemeente Delft wist er toen alles al van.".
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/persconferentie_hnk_niet_bouwen_delft.jpg?w=460&h=345
Toppers in de Delftse gemeenteraad: Martin Stoelinga, Jeroen van Oort en Jan Peter de Wit.

"Over integriteit gesproken."
"Bijna negen jaar geleden trad ik op in de raad van Delft over de integriteit van bestuur. Beter gezegd praten over fatsoen en omgangsvormen. In de jaren negentig schreef ik al eens een boekje voor het landelijk CDA over integriteit van bestuur met als titel: Een steekpenning bederft het hart. Een mooie tekst uit Prediker."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 9 november 2011 | 14:40 |
delft http://www.topdelft.nl/img/00239.jpg
"De tweede brainstormsessie "Gebruik de Lege Ruimte""
"Datum: donderdag 10 november 2011 Tijd: 20.30u
De tweede brainstormsessie is onderdeel van het werkplaatsprogramma Gebruik de Lege Ruimte. De brainstormbijeenkomsten geven een vervolg aan de eerste idee�n voor tijdelijk gebruik in de Spoorzone die tijdens de startbijeenkomst van het project op 12 oktober naar voren zijn gekomen."
Techniek Ontmoetings Puntwoensdag | 9 november 2011 | 13:00 |
delft http://www.delftdesign.nl/upload/images/webdsmlogo.jpg
"Een toekomst voor Industri�le Biotechnologie op het DSM terrein"
"door Frank Teeuwisse lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
De Bio-based economy neemt een steeds grotere vlucht: fossiele brand- en grondstoffen zullen vervangen moeten worden door hernieuwbare grondstoffen. Door middel van biotechnologie kunnen zowel plantaardige grondstoffen ingezet worden, als bespaard worden op energie."
Delft Designwoensdag | 9 november 2011 | 10:50 |
delft http://www.studentinzicht.nl/ledop/img/deactie.jpg
"'LED op!' weer in Delft!"
"De kick-off van de fietsverlichtingsactie in Delft zal op een ludieke manier plaatsvinden: aanstaande woensdagavond om 17:00 uur bij bij de TU Delft op de t-splitsing van de wegen Christiaan Huygensweg en Mekelweg. Hoe precies is een verrassing, maar een goed verlicht fotomoment wordt in ieder geval verzorgd."
Studentinzichtwoensdag | 9 november 2011 | 03:10 | *
'GEDRAGSCODE DELFT: SCHAVOT ALS SANCTIE'
"Bas Verkerk zegde toe de sancties te gaan voorbereiden. Na drie uur slap ouwehoeren was de commissie nog net zover als bij aanvang. Hoe dom ben je om je als raadslid voor dit soort vergaderingen te lenen. Vrijheid van meningsuiting valt niet in te perken. Enige slimheid bespeurde ik bij D66-er Pauljan Kuijper, tijd dat hij ook gaat schrijven voor de politieke opiniesite PolitiekDelft.nl. Pauljan je bent welkom.
Drs. Koppen debatteert goed en verraadt daarbij opnieuw Stoelinga. Martin, die vent gauw afvoeren als fractievoorzitter."

hfvh

delft fruyt_van_hertog_in_schavot_20030810.jpg
Delft, Markt.
Als gevolg van de gedragscode FRIS raadslid harrie fruyt van hertog veroordeeld tot het schavot op 26 juni 2003.woensdag | 9 november 2011 | 01:55 |
"Motie: Kunstgrasveld SV Wippolder"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadinsdag | 8 november 2011 | 22:20 |
delft stadskantoordelft_20111020_website_2.jpg
"Rechtszaak verliep naar tevredenheid"
"Er is inhoudelijke tevredenheid over het verloop van de rechtszaak over het schorsen van het concept raadsbesluit. De schorsing van dat raadsbesluit is nodig omdat een referendum alleen kan worden toegekend door de bezwarencommissie als een geldig raadsbesluit voo ligt. Mr. J. Hiemstra zei hierover: "Indien er juridische problemen ontstaan, verwacht ik deze aan de zijde van het initiatiefvoorstel (concept-raadsbesluit)."
De pleitnotities van de advocaten staan onder 'Feiten'.
Stadskantoor Delft - Christ van Oersdinsdag | 8 november 2011 | 20:00 |
'GEDRAGSCODE, AVONDJE ZINLOOS OUWEHOEREN'
"dinsdag 8 november 2011, 20.00 uur: commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid"
Webcast

STORING IN UITZENDING
20:00 uur. Wat een gedoe toch altijd. Misschien moet Luuk van Luijk wat minder naar cursus en eerst zijn werk goed gaan doen.
hfvh

TIJDELIJKE LINK Webcast
20:46 uur. Met dank aan Jan Peter de Wit Leefbaar Delft voor snelle actie en reactie.dinsdag | 8 november 2011 | 19:00 |
"Rechtbank buigt zich over voorlopige voorziening"
"... De advocaat van de gemeenteraad betoogde dat schorsing juridisch niet het effect heeft dat de indieners beogen, en dat daarnaast de uitkomst weliswaar onbevredigend kan zijn voor de indieners, maar dat de raad op 22 september jl. redelijkerwijs tot zijn besluit heeft kunnen komen. De advocaat van het college van B&W benadrukte daarnaast dat vertraging in het Spoorzoneproject, uitstel van de bouw van het stadskantoor of het niet-bouwen, Delft miljoenen euro�s aan schadeclaims kan kosten.
De rechtbank doet op woensdag 16 november aanstaande uitspraak. "
Gemeenteraaddinsdag | 8 november 2011 | 17:55 | *
'COLLEGE HELEMAAL FOUT BEZIG'
"Willens en wetens met een grote bek het nieuwe stadskantoor bouwen, maar geen geld hebben voor de bijbehorende parkeervoorziening. Een parkeereis is nergens wettelijk geregeld. De gevolgen zijn hier zichtbaar, er zijn wel gemeentelijke afspraken maar die legt het college naast zich neer en valt de bewoners lastig met parkeerproblemen die er aan komen."
hfvh

delft westlandseweg_000_lokomotiepad_nijverheidsstraat_parkeerterrein_2009_10_20_16_17_a.jpg
Delft, Nijverheidsplein met 200 parkeerplaatsen.

"VVD wil adequate parkeeroplossing Stadskantoor"
"De VVD is het absoluut niet eens met de door het college van B&W gepresenteerde parkeeroplossing voor het nieuwe Stadskantoor. Conform de gemeentelijke parkeernorm dienen ruim 300 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Het college is echter voornemens 81 bestaande parkeerplaatsen te reserveren in de Phoenixgarage."
VVD - Lennart Harpedinsdag | 8 november 2011 | 17:30 |
delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/217231.jpg
"Expositie Joan Busquets in Spoorzone Delft"
"Op 9 november wordt de tentoonstelling Joan Busquets. Creating history in Spoorzone Delft geopend. In de tentoonstelling in het informatiecentrum Delft Bouwt wordt het stedenbouwkundig plan van de Spaanse architect Joan Busquets voor de spoorzone belicht."
architectenweb.nldinsdag | 8 november 2011 | 16:55 |
"Een gezellige referendumochtend"
"... En het belangrijkste onderwerp van discussie was het waanzinnige plan van Harpe om voor te stellen om de referendumverordening in te trekken. In feite een dolksteek. Want stel dat de bezwaarschriftenprocedure wordt vervolgd en op een zeker moment bij de rechter komt. Dan stelt de rechter vast er is geen referendumverordening. Reden om in de raad deze kwestie aan de orde te stellen en zelfs te dreigen met een schorsing. De Wit en Van Oort opletten!"
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 8 november 2011 | 16:15 | *
'HARPE VVD HOOGST ONBETROUWBAAR'
"Afschaffen referendumverordening. Lennart Harpe schrijft op de VVD website als volgt: 'Het onderwerp stond oorspronkelijk gepland voor de vergadering van 30 augustus, maar de behandeling wordt aangehouden tot dat de huidige juridische procedures rondom het referendumverzoek �niet bouwen stadskantoor� zijn afgerond'. Het initiatiefvoorstel staat echter al op de komende raadvergadering van 10 november. Enige wat Harpe nog kan doen is het voorstel intrekken om niet als verrader te boek te staan."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg

"Initiatiefvoorstel Harpe (VVD-fractie) inzake intrekken referendumverordening Delft 2009"
Gemeenteraaddinsdag | 8 november 2011 | 15:00 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/SIDDER_2011.jpg
"Op naar SIDDER 2011"
"Op vrijdag 9 december organiseert STIP samen met de raadsgriffie van de gemeente Delft en met hulp van andere fracties het project Scholieren In De Delftse Raad (SIDDER). Hierbij gaan bovenbouwleerlingen van de vwo- en havo-afdelingen van het Christelijk Lyceum Delft en het Stanislas College een raadsvergadering naspelen. De scholieren gaan in twee vergaderingen met elkaar in debat over fictieve raadsvoorstellen."
STIP - Ferrie F�rsterdinsdag | 8 november 2011 | 14:40 |
"Bankje bij de bushalte Martinus Nijhofflaan"
PvdA - Marjon van Holstdinsdag | 8 november 2011 | 00:15 | *
'HEROPENING HASSEBAS WILLEMSTRAAT'
delft willemstraat_082_hassebas_hassan_20111107_1617_a.jpg
Delft. Heropening van de Hassebas in de Willemstraat hoek Laan van Overvest 82.
Een jaar later na de brand is het interieur en de inventaris compleet vernieuwd.
Je kunt er weer terecht voor verse patat, kwaliteit snacks en shoarma.
De redactie wenst Hassan en zijn vrouw alle succes met de voorzetting van Hassebas.
hfvhdinsdag | 8 november 2011 | 00:05 | *
'STUDIEGELDEN OUD-WETHOUDERS'
"Normaal gesproken is een wethouder voldoende gekwalificeerd en moet het vinden van een andere baan niet zo moeilijk zijn. Als dat niet zo snel wil 'lukken' mag je twee jaar studeren op kosten van de gemeenschap. Echter de huidige lichting wethouders krijgt te maken met sollicitatieplicht. STIP-wethouder Pieter Guldemond pakte het 'slim' aan en studeerde af in het eerste jaar van zijn wethouderschap. We zijn echt gek in Delft!"
hfvh

delft metronieuws_20111104_studiegelden_wethouders.jpg

"Beantwoording vragen over studiegelden oud-wethouders"
College BenW, voor deze R.M. de Prez l.b.
(redactie: heel bijzonder dat Verkerk of Vokurka niet ondertekenen.)

"Vervolgvragen studievergoeding gewezen wethouders Koning (�18.442) en Merkx (�14.500 ex btw)"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 7 november 2011 | 08:15 | *
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Dinsdag 8 november zitting Voorlopige Voorziening Referendum HNK"
"Het verzoek zal door de voorzieningenrechter worden behandeld op dinsdag 8 november 2011, om 9.30 uur in 's-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, Paleis van Justitie. De voorzieningenrechter die de zaak op de zitting behandelt is mr. M.M.F. Holtrop."
brief Rechtbankmaandag | 7 november 2011 | 01:50 | *
'twee prominente Delftse CDA-leden'
delft geert_engels_christ_van_oers_20111105_jpdw.jpg
Delft, Markt. Geert Engels en Christ van Oers. (foto J.P. de Wit)

"Rechter besluit komende dinsdag over referendum Stadskantoor"
"Na maanden van touwtrekken tussen enkele betrokken burgers en oppositieleden aan de ene kant en het gemeentebestuur aan de andere kant, lijkt er aanstaande dinsdag een einde te komen aan een discussie die Delft al tijden in haar greep houdt. De rechter gaat dinsdag beslissen of er een referendum over het nieuwe Stadskantoor komt of niet. Begin augustus namen Christ van Oers en Geert Engels, twee prominente Delftse CDA-leden, het initiatief om een referendum aan te vragen."
Delft op Zondag - Alphons de Witmaandag | 7 november 2011 | 00:15 |
"Een rapp�l met sirene geluiden en ronddraaiende rood, groene lichten."
GroenLinks - Sinan Ozkayamaandag | 7 november 2011 | 00:10 | *
'10% van de gemeenten heeft een referendumverordening.'
"In Delft werd het eerste referendum gehouden in 1952.
http://www.europa-nu.nl"

hfvh

delft http://www.europa-nu.nl/9326000/g/refer_gr.jpg
Delft, stadhuis. Koos Vorrink, ds O.T. Hylkema, mr. J.M.A.H. Luns en loco-burgemeester J.A. Lausberg.

"VVD: referendumverordening niet wijzigen maar intrekken"
"... Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de VVD fractie aangekondigd met een initiatiefvoorstel te komen om de huidige referendumverordening in te trekken. Uiteraard dient de lopende procedure eerst afgerond te worden, maar daarna zal het debat over het instrument referendum gevoerd worden. Diverse politieke partijen hebben reeds aangegeven de verordening te willen aanpassen, gelet op de onduidelijkheden en interpretatieverschillen die de huidige verordening oproept."
VVD - Lennart Harpemaandag | 7 november 2011 | 00:05 | *
'AFSCHAFFEN REFERENDUM NIETS OP TEGEN'
"Op termijn alleen maar voordelen, 90% van de gemeenten doet het zonder referendum. Bij de verkiezingen moet een kiezer goed opletten als hij gaat stemmen. Geen stem meer op iemand of een partij die hem niet zint."
hfvh


"Idee Harpe = je huis verkopen terwijl het in brand staat"
"Zolang iets onder de rechter is, gaan we er als politiek niet over praten. Dat is mij vele malen gezegd in de gemeenteraad. Ook door de VVD."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 6 november 2011 | 20:10 |
'Als voorzitter van de raad tegen en als voorzitter van het college weer andere argumenten dan als voorzitter van de raad. Je reinste kenniseconomie zullen we maar zeggen.'
delft lukas_vokurka_bas_verkerk_raadsvergadering_20100624_a.jpg
"Lukas Vokurka: rustig maar Bas, het komt wel goed met jou."

"Bas voor de rechter ... ook de rechtse kerk wankelt"
"Deze week, de week van de (juridische) waarheid in Delft. Dinsdag het schorsingsverzoek bij de bestuursrechter en vrijdag arrest van de Hoge Raad inzake de Gondel. En daarna receptie in de Tobbe, borrelen en happen op kosten van Bas Verkerk!"
Weblog - Arie van der Veenzondag | 6 november 2011 | 19:15 | *
'In de brief van de college advocaat mr. Gelpke van bureau Van der Feltz staan keiharde politieke leugens.'
delft http://www.jpdewit.nl/martin_gelpke.jpg
Martin Gelpke van Van der Peltz Advocaten
treedt op als gemachtigde voor het college van BenW.

"College wil bezwaarschriftencommissie binnen sluipen"
"... Dan is het bizar om nu ineens van het college, vanuit de achterkamer, een verzoek te zien, dat ze zich in het verweer willen voegen. Dat is in strijd met het raadsbesluit van 22 september. Het college zou enkel, indien nodig, om een reactie gevraagd kunnen worden. Zie memo (deze is niet op het RIS gezet). Dit is list en bedrog en achterhouden van informatie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 6 november 2011 | 13:50 | *
'DOSSIER: REFERENDUM HNK'
"Het dossier REFERENDUM HNK is in bewerking en de redactie van PolitiekDelft publiceert vandaag alle stukken die sinds gisteren in haar bezit zijn gekomen."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg

"Dossier: REFERENDUM HNK"
Correspondentie overzichtzaterdag | 5 november 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Feyenoord, You'll Never Walk Alone"

vrijdag | 4 november 2011 | 22:20 |
"Weekend Muziek"
Leefbaar Delftvrijdag | 4 november 2011 | 21:30 |
'WATERSCHAP DELFLAND TE DUUR'
delft http://api.ning.com/files/kkbosKXpiJHSf44E3uz*j4FR8ar2DxIDViUkRheflsc_/vvbezoekharnaschpolder1.jpg
"Delfland heeft hoogste zuiveringsbelasting van Nederland: wat gaan we daar aan doen?"
"Het bedrag dat in Delfland nodig is om het afvalwater van 1 inwoner te zuiveren is het hoogste van alle waterschappen, te weten 49 euro per i.e. (inwoner equivalent), tegen minder dan 24 euro gemiddeld in het land. Dit resulteert in een zuiveringsheffing (belasting) van 65 euro per jaar, circa een kwart boven het landelijk gemiddelde van 50 euro. Dit blijkt uit het rapport �Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2009 Waterschapsrapport voor Hoogheemraadschap van Delfland'. De AWP Delfland stelt hier vragen over."
Water weblog - Guido van der Weddenvrijdag | 4 november 2011 | 15:45 |
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/51/fc/06/b8/2_45dp1intvrreferendum.jpg
"Referendumvraag dinsdag bij rechter"
"... �Hoewel de gemeente blijft rondbazuinen dat de bouw van het stadskantoor in volle gang is, moeten we toch de realiteit niet uit het oog verliezen�, waarschuwt Geert Engels. �En die werkelijkheid is dat er nog geen definitief besluit is over het bouwen, geen besluit over hoe het stadskantoor er uit gaat zien en wordt de aanbesteding van de bouw pas eind 2012 gegund. Er wordt dus niet eerder gebouwd dan in 2013. En als het aan de ondertekenaars van het verzoek voor een referendum ligt, ook d�n niet.�"
Delftse Postvrijdag | 4 november 2011 | 09:55 | *
'Jan Peter de Wit: Ga lekker werken en betaal het zelf! Dit is dubbel vangen. En wachtgeld �n studiegeld.'
delft http://www.newreadmetro.com/pics/metro_logo.gif
"Studievergoeding ex-wethouders Delft"
"De voormalige wethouders Anne Koning (PvdA) en Lian Merkx (studentenpartij STIP) hebben van de gemeente Delft naast wachtgeld ook een vergoeding voor het volgen van een studie gekregen. Merkx ontving ��nmalig bruto 14.500 euro en Koning 18.442 euro. Leefbaar Delft (LD) is daar boos over. �In deze tijden van fors bezuinigen ben ik al niet blij met wachtgeld aan maar liefst vier ex-wethouders�, zegt LD-fractievoorzitter Jan-Peter de Wit. �Maar dit slaat alles. Vooral omdat Lian Merkx de huidige vriendin is van D66-wethouder Lucas Vokurka. Ik wil weten of hij daarover mee besloten heeft. Het is raar dat dit collegebesluit nooit is gepubliceerd.�"
Metro - Luuk Braunvrijdag | 4 november 2011 | 09:40 |
"Studievergoeding voor ex-wethouders"
"Leefbaar Delft is boos. Twee ex-wethouders krijgen niet alleen wachtgeld, maar ook hun studie wordt vergoed. De partij heeft het in Metro over zakkenvullers. De gemeente heeft nu al meer dan 32.000 euro uitgegeven aan de opleidingen. "Ga lekker werken en betaal het zelf! Dit is dubbel vangen. En wachtgeld en studiegeld�, zegt fractievoorzitter Jan-Peter de Wit."
De Stentorvrijdag | 4 november 2011 | 01:00 |
'Ronduit schokkend nieuws is dat een neerstortend vliegtuig niet tot de ontwerp eisen hoorden. Dat voorspelt niet veel goeds voor de Delftse reactor uit 1963.'

"Belangrijkste deel stresstest kerncentrale Borssele geheim"
"De stresstest van de kernreactor in Delft is nog niet gepubliceerd. Wanneer wel hoor ik nog van Postbus 51. Van het EPZ eindrapport Stresstest Kerncentrale Borssele wordt ik niet veel wijzer. De echte risico's zijn geheim verklaard door CDA minister Maxime Verhagen. Het grootste risico is "de mens". En dan vooral terroristen als Anders Breivik of Taliban strijders. En zelfs Greenpeace hoort, sinds ze een trein met kernafval wilden laten ontsporen, in die categorie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 3 november 2011 | 21:30 | *
'Kunst en culinair onder ��n dak'
delft papsouwselaan_218a_witiny_glaskunst_20111103_1626_a.jpg
Delft, Papsouwselaan 218a, Witiny Glaskunst.

"Witiny glaskunst kleurt Papsouwselaan"
"Op zaterdag 5 november om 13.00 uur openen de Delftse wethouder Saskia Bolten en Woonbron-directeur Karin Schrederhof het nieuwe onderkomen van Witiny Glaskunst in de kiosk op het parkeerterrein aan de Papsouwselaan 218a. Kunstenaar Majid Zarabi Far en zijn vrouw Sue startten vorig jaar als een van de eerste Broedplaats Poptahof-ondernemers aan de Taj Mahalplaats. De nieuwe locatie biedt deze energieke ondernemers alle ruimte om werk, expositie, winkel en lunchroom met elkaar te combineren."
Witiny Glaskunst - Majid Zarabi Fardonderdag | 3 november 2011 | 10:50 | *
'DE BAS-MARK'
delft cartoon_20111103.jpgdonderdag | 3 november 2011 | 09:50 |
delft stadskantoordelft_20111020_website.jpg
"Rechtszaak loopt op 8 november"
"Wij hebben een uitnodiging ontvangen van de voorzieningenrechter mr. M.M.F. Holtrop op 8 november a.s. om 09:30 uur voor de rechtbank in Den Haag. We gaan de voorlopige voorziening afdwingen."
Stadskantoordelft.nl - Christ van Oersdonderdag | 3 november 2011 | 08:35 | *
'DELFTSBLAUW EN ELEKTRISCH'
"Burgemeester Bas Verkerk presenteert zich bij representatieve verplichtingen in zijn Delftsblauwe en elektrisch aangedreven dienstwagen, een Audi Etron."
hfvh

delft audi_etron_dienstwagen.jpg
"Warm verhaal voor de grootste kernwaarde van Delft: Blauw"
"Tijdens begrotingsbehandeling op commissie niveau afgelopen dinsdagavond heb ik namens de VVD fractie waar het de portefeuille cultuur betreft het volgende aan de wethouder voorgelegd:"
VVD - Leja van der Hoekwoensdag | 2 november 2011 | 23:40 | *
'Ernst Damen ... is het spoor finaal bijster.'
delft ernst_damen_20111025_beschouwingen_a.jpg
PvdA fractievoorzitter Ernst Damen.

"Lawaaipapagaai"
"Ernst Damen, de lawaaipapagaai, die in de raad van onze mooie stad geacht wordt zich namens de Partij van de Arbeid in te zetten voor de Delftse burgerij, is het spoor finaal bijster. Gelukkig is de socialistische voorman gezegend met een zuidelijk accent zodat hij voor een rechtgeaarde Hollander nauwelijks te verstaan is. "
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 2 november 2011 | 22:55 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/11/nieuw_stadskantoor_nee_delft.jpg?w=148&h=129
"Burgers eisen opschorting aanbesteding HNK in Delft bij de bestuursrechter in Den Haag, dinsdag 8 november a.s. 9.30 hr"
"n afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift bij de gemeente Delft wegens het niet-houden van een referendum inzake de bouw van HNK te Delft, dient dinsdag 8 november a.s. het verzoek om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in Delft. Het begint menens te worden."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 2 november 2011 | 21:20 | *
'STOELINGA SNORTIPS'
hfvh"Tweede Kamer-lid VVD-er Bart de Liefde krijgt snortips van fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft."woensdag | 2 november 2011 | 18:05 | *
'ZITTING NADERT SNEL'
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg
"De heer mr. E.J. Daalder (red. Pels Rijcken)"
"Geachte heer,
Over het verzoek om een voorlopige voorziening met procedurenummer 11/7865 VEROR V153 deel ik u het volgende mee. Het verzoek zal door de voorzieningenrechter worden behandeld op dinsdag 8 november 2011, om 9.30 uur in 's-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, Paleis van Justitie. De voorzieningenrechter die de zaak op de zitting behandelt is mr. M.M.F. Holtrop."
brief Rechtbank 's-Gravenhagewoensdag | 2 november 2011 | 16:00 |
"Het Nieuwe Winkelen in Delft"
"... En wat GroenLinks betreft ook aan de slag met nieuwe technologie. We zijn erg gecharmeerd van Het Nieuwe Winkelen in de binnenstad � een project van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waarin ondernemers wordt geleerd hoe ze effici�nt en effectief gebruik kunnen maken van nieuwe technologie, in het bijzonder smart Phone applicaties."
GroenLinks - Fleur Norbruiswoensdag | 2 november 2011 | 00:40 | *
'STADSBELANGEN NETJES AFGESERVEERD'
hfvh

"Beantwoording SV: fractie Stadsbelangen inzake activiteiten Makro"
"... Omdat de activiteiten van de Makro vestiging niet aangemerkt worden als detailhandel is de vergelijking met de detailhandel in de winkelcentra niet aan de orde."
Gemeenteraad - College van BenWwoensdag | 2 november 2011 | 00:20 |
"Wethouder zegt toe onderzoek naar fietsparkeren in binnenstad te starten."
"... Wij zijn evenwel niet direct een voorstander van het invoeren van betaald parkeren voor de fiets, of het instellen van een parkeervergunningszone voor de fiets, zoals enkele partijen in de commissie voorstelden. Fietsers zijn als water en laten zich moeilijk sturen. Verleiden met goede alternatieven is naar onze mening de beste methode om het fietsgebruik en het stallen van fietsen in goede banen te leiden."
CDA - Dick van Veenwoensdag | 2 november 2011 | 00:10 |
"De Roedel wil blijven snuffelen ..."
"Het lijkt overal wel slecht te gaan. Wandelend door De Delftse Hout, kwam ik een zeer verdrietige vrouw tegen. Zij is de eigenaresse van de honden uitlaatservice genaamd, De Roedel. Sinds een half jaar mag zij de honden uitlaten op een stukje grond van een boer."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalwoensdag | 2 november 2011 | 00:05 |
"Wordt Held bij de club van Delft"
"Mijn oog viel dezer dagen op een foldertje uit Delft. Wordt Held bij de club van Delft. En ik heb er gelijk een aantal aangemeld. Namelijk Christ van Oers en Geert Engels en hun ruim 400 medestanders. Wat een goed idee, held van Delft worden. Of te wel, steun het referendum !"
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 1 november 2011 | 21:50 |
'Bijvoorbeeld KunsthalPLANT, dat aandacht besteedt aan innovatief tuinieren, groenvoorziening en stadslandbouw.'

"Nieuwe evenementen naar Rotterdam"
"Rotterdam Festivals heeft maandag de evenementenagenda van 2012 bekend gemaakt. Naast jaarlijks terugkerende evenementen als het Film Festival, North Sea Jazz en de Parade, staan er voor komend jaar ook nieuwe dingen op het programma. Zo is Rotterdam in 2012 gastheer van de internationale sportevenementen EK Honkbal en EK Handbal."
RTV Rijnmonddinsdag | 1 november 2011 | 00:25 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/8030841334eaaafbf367ba.jpg
"Nijverheidsplein staat vol fietsen, Gemeente hoopt dat ze ook weer worden opgehaald"
"Niemand wordt vrolijk van verkeerd geparkeerde fietsen. Ze kunnen hinderlijk in de weg staat, vooral in het drukke stationsgebied. De Gemeente Delft begon in mei van dit jaar daarom met handhaven. Fietsen die in het stationsgebied buiten de met witte lijnen aangegeven vakken staan, worden door twee nieuwe handhavers verwijderd en naar een fietsparkeerterrein aan het Nijverheidsplein gebracht. Hier kunnen de offici�le eigenaren hun rijwielen, als ze die nog kunnen vinden, weer ophalen. �Daar zijn geen kosten aan verbonden�, benadrukt een woordvoerder van de Gemeente Delft."
Delft op Zondag - Jesper Neelemandinsdag | 1 november 2011 | 00:05 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/willem_oltmans_delft.jpg
"RTL Nieuws over de ook door de Gemeenteraad ingehuurde Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn die hier verweer voert tegen het burgerinitiatief referendum Het Nieuwe Stadskantoor: Doofpotten en hoofdpijndossiers kosten overheid miljoenen. Willem Oltmans, Cas Spijkers, Chipshol, Geert Wilders en straks HNK."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit