logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


| *
REFERENDUM 'HET NIEUWE KANTOOR'
Doe mee! Laat het de redactie weten en stuur formulier in. *)toelichting
Naam:

E-mailadres:

Bericht:
maandag | 31 oktober 2011 | 18:45 |
"Over de stress van Lucas c.s."
"... Delft, kijk ons eens, tettert ook mee. Stress. Ik heb Vokurka niet gehoord bij de algemene beschouwingen. En nu grijpt het de stresstest aan. Doel is namelijk en geef hem eens ongelijk�.meer geld van de overheid en uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. Een oude truc van linkse gemeenten."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 31 oktober 2011 | 00:45 | *
delft stadskantoordelft_20111020_website.jpg
"Acceptatie verdediging door landsadvocaat Pels Rijcken."
"Wij hebben de hand kunnen leggen op de bevestiging van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn waarin ze de opdracht accepteren van het presidium van de raad om op te treden als procesgemachtigde. Het prijskaartje (� 330/uur) is daaraan toegevoegd. Totaal kosten worden begroot op � 8250.- Procesgemachtigde namens het presidium? Hadden we niet de raad ter verantwoording geroepen?"
Stadskantoordelft.nl - Christ van Oersmaandag | 31 oktober 2011 | 00:35 | *
'VOKURKA: GELD HALEN WAAR HET IS'
"Ook denkbaar is om de parkeertarieven te differentieren. De grootste vervuilers betalen het meest, elektrische auto's parkeren bijvoorbeeld voor half geld. Een compleet geautomatiseerd parkeerafrekensysteem ontwikkeld door Delft Kennisstad biedt uitkomst. Straks een export knaller!"
hfvh

delft http://www.passion4wheels.nl/static/p4w/base/2010/5/P5oaRLFX4WcitmK0/sizes/small.jpg
Nissan Leaf Auto van het Jaar 2011, voor het eerst elektrisch.

"Verhoging parkeertarieven: over melkkoeien en beperking van rechten"
"Afgelopen donderdag is tijdens de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte het voorstel van het college behandeld om alle parkeertarieven met 13% te verhogen. De VVD vindt dit een slecht voorstel. De naar een parkeerplaatszoekende automobilist heeft geen andere keuze en betaalt 13% meer zonder dat hij daar iets voor terug ziet in de vorm van meer of betereparkeervoorzieningen."
VVD - Linda B�ckermaandag | 31 oktober 2011 | 00:30 |
"Parkeren is ook een stuk emotie"
"Ga je in zo�n geval klagen, komen er hier ook parkeervergunningen (kassa voor de gemeente)..."
Delftblog - reactie Koosmaandag | 31 oktober 2011 | 00:20 | *
'DELFT ONDERGAAT STRESSTEST'
"Dertien grote steden, waaronder Delft, ..."
hfvh

delft cartoon_20111030.jpg
"Praatjesmaker Vlad. Dracul Vorkova"

"Delft en twaalf andere steden willen een stresstest en hulp van de regering"
"Dertien grote steden, waaronder Delft, gaan een stresstest ontwikkelen en uitvoeren om hun financi�le positie goed te bewaken. Ze hebben dit onlangs in een brief aan het kabinet laten weten. In diezelfde brief vragen de dertien wethouders van dertien grote steden de regering om hulp."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 31 oktober 2011 | 00:15 |
delft http://www.jpdewit.nl/verkerk_koning_merkx_studiegeld_delft.jpg
"Delft betaalt studie vorige wethouders Koning en Merkx"
"Nu we fors moeten bezuinigen moest ik ineens denken aan de tonnen wachtgeld die Delft aan hun voormalige wethouders moet betalen. In de vijf voorgaande jaren betaalde Delft bijna zeven ton. Ook bleek uit de schriftelijke antwoorden van 30 juni 2011 dat er aan twee voormalig wethouders (financi�le) faciliteiten toegekend zijn voor het volgen van een (aanvullende) opleiding. Het betreft mevrouw Koning en mevrouw Merkx."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 31 oktober 2011 | 00:10 |
"D66 steunt vuilophaal om de week"
D66 - Pauljan Kuijpermaandag | 31 oktober 2011 | 00:05 |
"Aangenaam woonklimaat voor iedereen in Delft"
"... De GroenLinks fractie zal het college vragen hoe de acceptatie van andere leefstijlen in de woonomgeving in de hele stad bevorderd kan worden. GroenLinks zal aandacht blijven vragen voor alle bewoners die gepest worden. Dat geldt zowel voor homo-pesterij als intimidatie tegen vrouwen. En welke vorm van intimidatie dan ook, op welke grond dan ook."
GroenLinks - Catherine Bij de Vaatezaterdag | 29 oktober 2011 | 10:00 |
"1812: overwegingen bij de weekendmuziek"
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 29 oktober 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Tschaikowsky: Ouvert�re "1812" (Finale)"

zaterdag | 29 oktober 2011 | 00:00 | *
'BRIEF WEGGEHOUDEN VOOR PUBLIEK'
"Griffier Luuk van Luyk 'vergeet' de inkomende brief van Pels Rijcken gericht aan de gemeenteraad op de DDL te plaatsen. Alle brieven aan de Raad zijn openbaar en behoren transparant conform de afgesproken procedure op de DLL geplaatst te worden. Ik zal eens vragen of de procedure al op orde is."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Van Pels Rijcken Inzake: Gemeenteraad Delft / advies referendum"
"Geachte heer Van Luyk,
Graag bevestig ik de aanvaarding van de opdracht aan ons kantoor om als procesgemachtigde op te treden in de bestuursrechterlijke procedures die door de heren Engels en Van Oers aanhangig zIjn gemaakt tegen de besluiten van de Raad van 22 septernber 2011 met betrekking tot de bouw van het stadskantoor en het verzoek tot het houden van een referendum daarover."
brief Pels Rijcken - E.J. Daaldervrijdag | 28 oktober 2011 | 21:35 |
"Vertrek homokoppel onderstreept belang homo-emancipatiebeleid"
"D66 zal het college binnenkort vragen hoe tolerantie in de woonomgeving bevorderd wordt. Zeer recent is een homokoppel verhuisd uit Delft. Dit vertrek onderstreept dat het bespreekbaar maken van homoseksualiteit nodig blijft."
D66 - Kim Huijpenvrijdag | 28 oktober 2011 | 21:25 |
"Algemene beschouwingen Christenunie over de plannen van het gemeentebestuur voor 2012"
ChristenUnie - Jo�lle Gooijer- Medemavrijdag | 28 oktober 2011 | 21:15 |
"Sponsoring"
VVD - Lennart Harpevrijdag | 28 oktober 2011 | 21:10 |
"Parkeertarieven: Kassa! 11% tariefsverhoging"
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 28 oktober 2011 | 20:30 | *
'het lijkt erop dat het college het gat in de begroting deels wil vullen over de rug van de autobezitters'
delft bvow_20111027_prijs_bewonersvergunning_parkeren_grafiek.jpg
"Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier: parkeertarieven"
"... De Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) is ter ore gekomen dat het college van B&W wil voorstellen om de tarieven voor het bewonersvergunningparkeren mogelijk met meer dan 10% te verhogen om hiermee extra inkomsten voor de gemeente Delft te genereren, waar geen enkele extra prestatie tegenover staat."
Gemeenteraadvrijdag | 28 oktober 2011 | 20:15 |
"Nieuwsbrief voor Olofsbuurt en Westerkwartier, nr 38, oktober 2011"
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartiervrijdag | 28 oktober 2011 | 16:15 |
'De PvdA en Groen Links, jullie plegen kiezersbedrog!'
delft foto_jan_blom_spook_spoorzolder.jpg
Spook Spoorzolder. Foto Jan Blom

"SIDDEREN van ongeduld."
"Eerdaags is het weer zover. De leerlingen die uitgekozen zijn, om in de politieke keuken van Onafhankelijk Delft een kijkje te komen nemen, zijn bekend. Ook dit jaar zijn het weer nieuwsgierige jonge mensen van het Sint Stanislas College. De groep van vorig jaar heeft het heel goed gedaan en werden zelfs even genoemd! Nou, dat was nog niet eerder voorgekomen in onze archieven. De stadspartij, Onafhankelijk Delft, is niet al te populair bij onze mede raadsleden maar wel bij de Delftse bevolking."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalvrijdag | 28 oktober 2011 | 14:55 |
delft http://www.dearchitect.nl/binaries/content/gallery/architect/projecten/2011/43/uitbreiding-stanislascollege-delft-ton-voets-architecten/ton-voets-ssc-delft-in-tekst.jpg/ton-voets-ssc-delft-in-tekst.jpg/architectimage%3Aextralargethumnail
"Uitbreiding van het Stanislascollege in Delft"
"Het Stanislascollege in Delft is een school met historie. Het oudste deel is gebouwd in 1955 in de traditionalistische architectuurstijl van de Bossche school. Latere aanbouwingen waren karig en sober. Een halve eeuw intensief gebruik heeft ook zijn sporen nagelaten. Middels vervangende nieuwbouw en renovatie heeft Ton Voets Architecten de afgelopen jaren het gebouw weer geopend naar buiten toe en ruim baan gemaakt voor daglicht. Onlangs is de laatste uitbreiding opgeleverd."
de Architectvrijdag | 28 oktober 2011 | 14:10 | *
'EIGENLIJK IS ER NIETS AAN DE HAND'
"Ga straks maar rustig slapen met de zegen van de Delftse PvdA."
hfvh

"Algemene Beschouwingen PvdA Delft"
"Voorzitter, collega raadsleden, mensen op de publieke en ambtelijke tribune en kijkers thuis, Dit college is op de goede weg, ik constateer een kleiner tekort op de najaarsrapportage dan de afgelopen jaren, ..."
PvdA - Ernst Damenvrijdag | 28 oktober 2011 | 14:00 | *
'POLITIE OPTREDEN HOORT ER BIJ'
"...werd door de politie met wapenstokken op de menigte ingeslagen.
... werd plotseling de aanval ingezet met politiehonden.
Delftse Post - Willem van Altena"


delft http://www.leefbaar-delft.nl/speakers_beach_party_delft.jpg
"Speakers Beach Party's zijn in het weekend een groot succes. Soms is er s'-nachts een beetje ruzie op de Burgwal. Bas Verkerk wil dat Delft de Metropool van de Randstad wordt. Dan hoort daar een bruizend nachtleven bij."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 28 oktober 2011 | 13:10 |
"Algemene beschouwingen"
"Dinsdag 25 oktober waren de algemene beschouwingen, het eerste deel van de gemeenteraadsvergadering waar de nieuwe begroting wordt vastgesteld. D66 fractievoorzitter Huub Halsema had het daar over drie belangrijke thema's: bouwen, beroepsonderwijs en briljante businessplannen."
D66 - Huub Halsemavrijdag | 28 oktober 2011 | 11:00 | *
'2020: HET ZALIGE HIERNAMAALS'
"De roulerende CDA-fractievoorzitter Rob van Woudenberg moet er op letten kerk en staat gescheiden te houden, in de politiek mag je je ogen nergens voor sluiten."
hfvh

delft spotprent_albrecht_durer_1494.jpg
Spotprent Albrecht D�rer 1494.

"2020: Leve het CDA!"
"... En in Delft is het in het CDA niet anders. De inbreng van Rob, en het zal in veel gemeenten niet anders zijn is CDA onwaardig. Bureaucratische prietpraat� overheidsgeorienteerd en domweg aan de oppositie in eigen kring en daarbuiten voorbij gaan, en dan het presteren Gods zegen te verbidden. Pure blasfemie en een schande. Maar gelukkig het zullen wel de laatste beschouwing van Robbie zijn, voor dat hij rouleert. Geen idee waar je het over hebt, en je onkunde en onwil en je wettisch bondsgeneuzel ook nog onderhorig maken aan Gods Zegen. Nee Rob, dat s Heeren Zegen niet op je daal�en zijn gunst uit Sion en vooral het Haantje jouw en je clubje niet bestraal."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 28 oktober 2011 | 08:30 | *
'STATIONS'
hfvh

delft s_hertogenbosch_station_20111027_104141_a.jpg
Station 's-Hertogenbosch.
Het station naar ontwerp van architect Rob Steenhuis werd in 1998 geopend.donderdag | 27 oktober 2011 | 07:30 |
'2020: CDA BESTAAT NIET MEER'
"Met Gods zegen."
hfvh

delft cartoon_20111008.jpg
Stadsplein & Hertenkamp "De grote leegte".

"Algemene beschouwingen"
"Ik wil u meenemen naar het jaar 2020, bij leven en welzijn, ik laat aan uzelf of u uw ogen erbij dicht doet of niet. Hoe ziet onze stad Delft er dan uit? Ik zie een stad voor mij:"
CDA - Rob van Woudenbergdonderdag | 27 oktober 2011 | 00:35 |
'NIET NAGEMAAKT MAAR ECHT'
hfvh

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/10/zuiver1.jpg
"Authentieke Beschouwingen"
"Zowel de oppositie (VVD) als de coalitie (PvdA) noemde de Algemene Beschouwingen van Stadsbelangen een authentieke beschouwing. Dank voor het compliment. Authentiek staat voor: oorspronkelijk, echt, betrouwbaar, origineel, echt, zuiver, puur, geloofwaardig."
Stadsbelangen - Aad Meulemanwoensdag | 26 oktober 2011 | 22:50 |
"Algemene Beschouwingen 2012"
"... het lijkt erop dat u het enorme Spoorzone project in de hand hebt. Ondanks de overlast die er voor Delftenaren is, geloven wij wel dat het project tot een goed einde zal komen."
SP - Lieke van Rossumwoensdag | 26 oktober 2011 | 22:25 |
'DELFT VEEL KLETSEN EN WEINIG DOEN'
"Op termijn al het vervuilend verkeer de stad uit. Is er al een nota?
Voorzetje: Te beginnen met de touringcars de komende zomer."

hfvh

delft http://media.groenopweg.nl/m/m1eyxdtbrdhu_800.jpg
"Renault Midlum is de allergrootste EV"
"Normaal gesproken is een elektrisch voertuig klein van formaat, maar Renault pakt het in dit geval groter aan. De Renault Midlum is een volledig elektrische vachtwagen met een laadvermogen van 5,5 ton en een totaalgewicht van 16 ton!"
Groenopweg - Marco Gorterwoensdag | 26 oktober 2011 | 22:00 |
'DELFT VEEL KLETSEN EN WEINIG DOEN'
"Op termijn al het vervuilend verkeer de stad uit. Is er al een nota?
Voorzetje: Te beginnen met de touringcars de komende zomer."

hfvh

delft http://media.groenopweg.nl/m/m1eyxglbgrin_800.jpg
"Car2go: 300 elektrische Smarts voor Amsterdam"
"Elektrische ambities heeft Amsterdam altijd al in overvloede gehad, maar tot nu toe bleef het bij wat relatief kleine initiatieven. Vandaag heeft de hoofdstad echter een grote stap gezet met de presentatie van het Car2go project. Hierdoor is Amsterdam namelijk in ��n klap 300 elektrische Smarts rijker."
Groenopweg - Alexander Iniawoensdag | 26 oktober 2011 | 21:45 |
'SPOOK IN DELFT'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/10/spook-arie.jpg
"Even stilte voor de storm ! En voor Ernst Damen het volgende:"
"Al ratelt en praat Ernst nog zo snel, de bestuursrechter achterhaalt hem wel� en niet eens per jaguar !
mr.drs.A.M. van der Veen"
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 26 oktober 2011 | 18:55 |
delft stadskantoordelft_20111020_website.jpg
"Stilte voor de storm"
"De ontwikkelingen rond het referendum lijken in een windstilte terecht te zijn gekomen. Dat is ook zo. De afgelopen weken waren weken van reces, vakantie dus. De Tweede Kamer was er niet, de gemeenteraad natuurlijk ook niet en de rechtbank evenmin. Allen zijn, naar verwachting, nu weer aan het opstarten."
Stadskantoordelft.nl - Chris van Oerswoensdag | 26 oktober 2011 | 12:05 |
'OCCUPAY DELFT NEE!'
"ALGEMENE BESCHOUWINGEN over de BEGROTING 2012"
"Onafhankelijk Delft roept alle inwoners die door de bezuinigingen getroffen worden op om donderdag 10 november wanneer de Raad de begroting 2012 gaat vaststellen te komen protesteren v��r het Stadhuis en in het Stadhuis voor zover er ruimte is onder het motto:
OCCUPAY DELFT NEE ! DELFT MOET GEEN ARTIKEL 12 GEMEENTE WORDEN"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoendag | 26 oktober 2011 | 11:40 |
'Aandacht voor parkeren mag niet ontbreken'
"VVD bijdrage Algemene Beschouwingen 2011"
"Op dinsdagavond 26 oktober vonden de Delftse Algemene Beschouwingen 2011 plaats. De VVD mocht, als grootste oppositiepartij, het spits afbijten. De fractie stond onder andere stil bij de financi�le situatie van Delft, het Spoorzone project, Delftse Duurzaamheid, Parkeren, een veilig woon- en leefklimaat en het bewaken van gemeentelijke kerntaken."
VVD - Lennart Harpe

"VVD presenteert Lokaal Liberaal Duurzaamheids Manifest"
"Tijdens de Algemene Beschouwingen presenteerde de VVD Delft het geactualiseerde Lokaal Liberaal Duurzaamheids Manifest. Een ambitieus maar tegelijkertijd realistisch document waarin helder wordt gemaakt hoe de VVD Delft aankijkt tegen duurzaamheid en op welke wijze wij daar in Delft handen en voeten aan willen geven."
VVD - Lennart Harpewoensdag | 26 oktober 2011 | 03:30 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/10/arie-maarten-van-der-veen3.jpg
"Een nieuwe serie Hilleniuscolumns"
"De nieuwe serie columns begint na de uitspraak van de Hoge Raad tegen burgemeester Verkerk inzake de Gondelaffaire en na de uitspraak van de bestuursrechter in de kwestie referendum Delft. Voor verder nieuws in Delft wordt U verwezen naar: www.politiekdelft.nl
mr.drs.A.M. van der Veen
Hillenius per 25 oktober 40.000 gelezen columns, sinds oktober 2009."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 26 oktober 2011 | 02:45 | *
'SCHOFTERIG GEDRAG ERNST DAMEN'
"Ernst, het 'democratisch orgaan' na zijn eerst termijn weer ruziezoekend bezig met Aad Meuleman. Wanneer kapt deze vent eens met zijn geschreeuw en gaat hij indoudelijk debatteren. Tot nu toe is Damen weinig constructief doende. Opmerking: Gisteravond plaatste Bas Verkerk (taalpolitie) 'schofterigste' op de verboden woordenlijst voor Delftse politici. Wat een zooitje in Delft."
hfvh

delft ernst_damen_20111025_beschouwingen.jpg

Webcast Beschouwingen Ernst Damenwoensdag | 26 oktober 2011 | 02:30 |
"Commissies adviseren raad over begroting"
"In het eerste deel van de begrotingsbehandeling hebben de twaalf raadsfracties gisteravond hun algemene beschouwingen gegeven. Deze en volgende week worden de begrotingscommissies gehouden."
Gemeenteraadwoensdag | 26 oktober 2011 | 02:10 |
'Eerst hervormen, dan investeren en daarna pas bezuinigen.'
"Algemene beschouwing 2011"
"... In de drieslag �Delft bezuinigt, hervormt en investeert� hoort het woord �bezuinigt� wat mij betreft daarom niet vooraan, maar achteraan te staan. Natuurlijk, het woord mag niet vergeten worden, maar het gaat er om dat er hervormingen komen en dat er ge�nvesteerd wordt. Investeren in de toekomst. Ik zie daarom graag dat we gaan denken vanuit de drieslag �Delft hervormt, investeert en bezuinigt.� Eerst hervormen, in die hervormingen investeren en door die investeringen bezuinigen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortwoensdag | 26 oktober 2011 | 02:05 | *
'Wekelijks vuil ophalen'
"Initiatiefvoorstel "wekelijks vuil ophalen" samen met VVD, CU en Stadsbelangen ingediend"
"Samen met de fraties van de VVD, ChristenUnie en Stadsbelangen diende ik vandaag een initiatiefvoorstel in met het doel het huisvuil wekelijks bij de mensen op te halen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortwoensdag | 26 oktober 2011 | 01:45 |
'Tim en Hannah in Delft'
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/AB_collage.jpg
"Blijf denken en durf te kiezen"
"STIP knalt de begrotingscommissies in! De Algemene Beschouwing 2011 geeft een blik op het Delft van STIP � een potente stad die haar toekomst maakt, ook voor Delftenaren die die toekomst minder makkelijk zelf kunnen maken."
STIP - Mari�lle van Kootenwoensdag | 26 oktober 2011 | 00:30 |
"PvdA bezuinigt op stenen en niet op mensen"
"Het accommodatiebeleid wordt herzien en dit betekent dat acht van de drie�ntwintig buurthuizen op termijn gaan sluiten. Dit is de boodschap van het College van B&W in het Spreidingsplan van Delftse wijkcentra. Een boodschap die uiteraard zeer gevoelig ligt en veel emoties met zich meebrengt voor de direct betrokkenen ..."
PvdA - Abdel Maanaouiwoensdag | 26 oktober 2011 | 00:40 |
"Algemene Beschouwing 2011"
"... Naast de gebruikelijke raadsvoorstellen besprak de raad ook een enqu�teverzoek en twee verzoeken tot een referendum. Het debat was vaak stevig. Dat hoort bij de politiek. Maar GroenLinks constateert ook dat steeds vaker de grenzen van het fatsoen overschreden worden. Op internet, maar ook in het openbare debat. Werden eerst alleen collega-raadsleden bestempeld als huichelaars en leugenaars. Inmiddels worden ambtenaren en externe adviseurs van raad en college ook niet meer ontzien. Dergelijke uitingen verharden het politieke klimaat en maken de kloof tussen burger en politiek alleen maar groter. Ze beschadigen het beeld van de politiek. GroenLinks neemt hier afstand van."
GroenLinks - Fleur Norbruiswoensdag | 26 oktober 2011 | 00:20 |
"Waarom zit ik straks met een roze pink tijdens de Algemene Beschouwingen?"
GroenLinks - Catherine Bij de Vaatewoensdag | 26 oktober 2011 | 00:10 | *
'NIEUW STATIONSPLEIN'
delft cartoon_20111025.jpgdinsdag | 25 oktober 2011 | 18:00 | *
'Ik hoop dat de rechter het referendum over het stadskantoor laat doorgaan en dat de Delftenaar in opstand komt tegen dit college. Het stadskantoor is een brug te ver.'
delft http://www.jpdewit.nl/geld_stadskantoor_delft.jpg
"Begroting 2012-2015 Delft rekent zich rijk"
"H� h� eindelijk aan de slag. Geen cadeautjes dit keer, bezuinigen, uitstellen en schrappen Ten eerste wil ik deze toespraak opdragen aan de twee dappere Delftenaren Chris van Oers en Geert Engels die het lef hadden om een referendum over het nieuwe stadskantoor aan te vragen. En natuurlijk ook hun 411 ondersteuners. Die kregen wel steun van mij, maar helaas niet van de coalitiepartijen. De gemeenteraad stemde het referendum voorlopig weg. Om verweer te voeren huurt de meerderheid het schofterigste advocatenbureau van Nederland in. Ongelofelijk maar waar."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 25 oktober 2011 | 16:25 | *
'Algemene Beschouwingen Stadsbelangen Delft Programmabegroting 2012-2015 tijdens de Gemeenteraadsvergadering 25 oktober 2011.'
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/10/dwarsliggers.jpg
"Stadsbelangen houdt spoor recht!"
"Mensen maken de stad, Samen met de stad, Anders�ja, Delft in beweging, stad terug aan de mensen en Wij maken Delft. De verkiezingsslogans van de coalitiepartijen achter elkaar geplaatst. Hoopvolle slogans, maar wat is er tot op heden van terecht gekomen? Wie moest het nu eigenlijk anders gaan doen? De mensen, de coalitiepartijen, het college? En vooral.., wat zouden ze ook al weer anders gaan doen?"
Stadsbelangen - Aad Meulemandinsdag | 25 oktober 2011 | 02:05 | *


Weblog - Arie vander Veendinsdag | 25 oktober 2011 | 00:55 | *


MUSEUMNACHT DELFTdinsdag | 25 oktober 2011 | 00:45 | *
'ALGEMENE BESCHOUWINGEN'
"Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft vanavond in de Algemene Beschouwingen: Opnieuw verhuizing poller. Zeker 4 ton aan bankbiljetten door de plee gespoeld."
hfvh

delft http://www.leefbaar-delft.nl/poller_verplaatsen_delft.jpg
"Dit is al de vierde keer dat de poller aan de Nieuwe Langendijk een klein stukje verplaatst wordt. Eerst stond hij op de Markt ter hoogte van Hugo. Toen naast het voormalig VVV kantoor. Toen naast de T van Tempo Team. En nu weer 20 meter verder naar kruising Oosteinde. Zeker 4 ton aan bankbiljetten door de plee gespoeld."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 25 oktober 2011 | 00:20 |
"Vanavond 19h00: Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks"
"Op de agenda van de gemeenteraad staan onder meer de algemene beschouwingen op de programmabegroting 2012-2015. De raadsvergadering begint eerder dan gebruikelijk, namelijk om 19.00 uur."
Webcast

Gemeenteraad - agendadinsdag | 25 oktober 2011 | 00:10 |
"TOP-Debat economische kwesties TIC-Delft"
"Debat lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
TOP organiseert samen met VNO-NCW Delft op 26 oktober as een vervolgdebat over vooral de economische kwesties van het Masterplan Technologische Innovatie Campus Delft (TIC-Delft)."
Delftdesignmaandag | 24 oktober 2011 | 14:45 | *
'DELFTSE BEGROTING'
"Vorig jaar gingen alle moties van de oppositie de prullenbak in, laat staan dat de Delftse burger iets mag vinden of zeggen. In Delft wordt de opposite gezien als vijand en daar luister je niet naar, nietwaar meneer Damen (fvz pvda)."
hfvh


"Enschede betrekt burgers bij opstellen begroting"
"De gemeenteraad van Enschede gaat de gemeentelijke begroting 2012-2015 in samenspraak met inwoners van de stad inrichten. Daarvoor is een aparte website Koers053 gemaakt. Ook worden stellingen over de begroting aan het Enschede Panel voorgelegd en organiseert de gemeenteraad een Motiemarkt. Tijdens deze markt kunnen bewoners proberen hun idee�n te �slijten� aan raadsleden, zodat deze als motie in het raadsdebat behandeld worden."
Ministerie BZKmaandag | 24 oktober 2011 | 13:15 | *
'MEDIA STILTE RONDOM REFERENDUM'
" Op de website http://www.stadskantoordelft.nl is de nieuwsstroom over het Referendum Delft STADSKANTOOR JA of NEE naar de burger toe sinds de lancering geheel tot stilstand gekomen. Het laatste bericht dateert van 14 oktober deze maand. Is er al een referendumcommittee?"
hfvh

delft http://www.metronieuws.nl/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$akzcv3iurasbtlkqxia4wj06wce66tu.jpeg
"Stadskantoor Delft pas over vijf jaar af"
"Het omstreden nieuwe stadskantoor in Delft is pas in 2016 helemaal klaar. Dat blijkt uit het nieuwe tijdschema voor de realisatie van de projecten in de Delftse spoorzone. In de spoorzone komt het nieuwe kantoor samen met een stationshal bo�venop een spoortunnel. Onder de stationshal komt een ondergronds treinstation. Dat is net als de spoortunnel op dit moment al in aanbouw."
Metronieuws - Luuk Braunmaandag | 24 oktober 2011 | 01:45 |
'Zonnekoningen bij het ABP'
delft abp_logo_uw_vermogen_om_te_leven.jpg
"Verstand van financi�le risico�s? - Het bestuur van ABP"
"... G.A.A. Verkerk x ... (red. Burgemeester Bas Verkerk)
het abp-bestuur heeft nauwelijks financi�le ervaring Het is onbegrijpelijk waarom het apg het renterisico niet heeft afgedekt bij de relatief hoge lange rente "
FEM Business - Edin Mujagicmaandag | 24 oktober 2011 | 00:40 | *


'ZONDAG OVERDENKING PETER SMIT'

Met Permissie
Wij liegen in commissie
Wij zijn de meerderheid van de raad
en voegen het woord bij de daad
Schijt aan de burger is ons betoog
Wij zouden willen dat iedereen zo loog
Daarom gaan wij door met liegen
Anders kunnen wij niemand meer bedriegen.
Leefbaar Delft - Peet Smitmaandag | 24 oktober 2011 | 00:30 | *
'GEZOCHT: DURFKAPITAAL'
"Serpo zoekt durfkapitaal Wordt STOELINGA DE REDDER VAN SERPO? Bij de redding van het Vermeerhuis trok Stoelinga zich terug toen het er op aan kwam. Nu een herkansing. Wordt Stoelinga de hoofdsponsor om een heropening van het Serpo reptielenhuis financieel mede mogelijk te maken? Een VERKIEZINGSKLAPPER!"
hfvh

delft serpo_20111023_website.jpg
"Serpo wil weer terug naar Delft en als het even kan naar het voormalig Techniekmuseum"
"... Raadslid Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft gaat volgende week een initiatiefvoorstel indienen waarin hij pleit voor een terugkeer van Serpo. Omdat Serpo, legt Stoelinga uit, �een topattracties� was. �De Gemeente heeft geld nodig en wil van het voormalig Techniekmuseum af. Ze krijgen nu de kans om Serpo terug te krijgen in Delft�, zegt Stoelinga. Die kans, vindt hij, moet de Gemeente niet laten schieten. �Delft is toe aan iets als Serpo, waardoor het toerisme toeneemt. Het is onbegrijpelijk dat we Serpo ooit hebben laten gaan. Als je in de stad een enqu�te houdt, weet ik zeker dat het merendeel wil dat Serpo terugkomt.�"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 24 oktober 2011 | 00:20 |
'Doctor honoris causa'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/10/img-20110928-0043131.jpg?w=460&h=345
"Over de tragiek van Bas. receptuur voor een looser"
"Bas intrigeert me. Hoe komt zo�n man op de verkeerde plaats ? Is het de politiek ? De ambitie. speling van het lot ? Ik weet het niet�ik denk het peters principle� te hoog mikken. Hij past gewoon niet. Laten we eens een functioneringsgesprek met Bas voeren. We doen dat per chat ..."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 23 oktober 2011 | 00:10 |
"Bovenwoningen Bonairestraat kunnen hun afval niet kwijt"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 24 oktober 2011 | 00:05 |
"Even stilstaan bij #delftzuid"
"Terwijl er nog hard wordt gewerkt in de Spoorzone is de verbouwing van station Delft Zuid af. Het geheel vernieuwde station is op vrijdag 7 oktober dan ook feestelijk geopend."
STIP - Anne Virulyzaterdag | 22 oktober 2011 | 10:00 |
"Weekend Muziek"
Leefbaar Delftzaterdag | 22 oktober 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Brian Wilson and The Corrs - God Only Knows"

vrijdag | 21 oktober 2011 | 23:55 |
'OPPOSITIE HEEFT NIETS IN TE BRENGEN.'
"Dat is al jaren zo in Delft en dat zal ook jaren nog zo blijven. Als oppositie kan je het beste aan de begroting geen vergadertijd besteden. Schrijf je standpunten op en publiceer op je website. Daar geniet Bas Verkerk zo van."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
Het nieuwe stadskantoor.
Een slordige 100 miljoen moet kunnen, vindt ook de Delftse VVD fractie.

"Algemene Beschouwingen"
"De blaadjes vallen gestaag van de bomen en dat weet je als politicus: de Algemene Beschouwingen komen er aan! Hoogtepunt van het jaar of jaarlijks terugkerende teleurstelling? Het antwoord op deze vraag wordt ongetwijfeld gekleurd door de positie die je als partij inneemt; coalitie of oppositie. De Delftse VVD is oppositiepartij en heeft vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis een zogenoemde gecorrigeerde meerjarenbegroting ingediend."
Raadsledennieuws - Lennart Harpevrijdag | 21 oktober 2011 | 23:45 |
delft kanaalweg_000_030601_straatfeest_a.jpg
Delft, Kanaalweg.
Zomer 2003. E�n van de eerste straatfeesten op kosten van de gemeente naar idee van raadslid Wim Bot GroenLinks.

"Bezoek Belangenvereniging BoKa"
"... Bij het gebied rond de Kanaalweg en Botaniestraat is al jarenlang niet echt iets aan onderhoud gedaan dan wel veranderd, terwijl dit gebied volgens de belangenvereniging zich uitstekend zou kunnen lenen tot een soort �wetenschapsboulevard�. De Kanaalweg zou omgedoopt kunnen worden tot �Weg van de Wetenschap�."
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 21 oktober 2011 | 22:15 | *
'AUDI A6 CATALOGUSPRIJS � 51.582,00'
hfvh

delft http://www.leefbaar-delft.nl/03_LBR_3_delft.jpg
Leefbaar Delft Jan Peter de Wit: "Krijg een aantal vragen of burgemeester Bas Verkerk wel zijn dienstwagen met chauffeur voor het Stadhuis op de autovrije Markt mag parkeren. Zolang het geen blauw Taxi- of AA nummerborden heeft, Niet. Maar bij 'bijklus' Bas telt elke seconde. Je moet het zien als vluchtauto. Als de raadsvergadering is afgelopen is hij 't eerste weg."

"DIENSTAUTO"
"... Het idiote gedoe om met een beveiligde taxi, vermond als dienstauto door Delft te rijden en dan te doen alsof het dienstauto is belachelijk. En nog erger, niet op de fiets naar het stadhuis te durven komen en de chauffeur maar shaggies draaien. Die zou beter in de raad in de steunfractie van de Wit plaats kunnen nemen, en als Bas de vergadering weer uit de hand laat lopen, roepen: burgemeester kan de Wit meerijden?"
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 21 oktober 2011 | 13:30 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Pro-referendum website"
"Christ van Oers en Geert van Engelen, de burgers die het anti-stadskantoor referendum willen laten houden, hebben sinds kort een website in de lucht waar ze hun kant van het verhaal belichten. Via stadskantoordelft.nl is te volgen hoe het gaat met de plannen rond het referendum en de rechtszaak die ophanden is."
Delftse Post - Willem van Altenavrijdag | 21 oktober 2011 | 00:40 | *
'WEBSITE REFERENDUM DELFT'
"Vandaag hebben Christ van Oers en Geert Engels, de initiatiefnemers van het Delftse Referendum 'Stadskantoor Ja of Nee' hun website opengesteld. Transparantie moet voorop staan. Jammer dat de correspondentie met advocaat Hiemstra nog ontbreekt. Waar en wanneer dient de rechtszaak tegen de Delftse raad?"
hfvh

delft stadskantoordelft_20111020_website.jpg
"Referendum DELFT"
"STADSKANTOOR ja of NEE ?"
Stadskantoordelft.nl - Chris van Oersvrijdag | 21 oktober 2011 | 00:30 |
'DAMEN ONGEINTERESSEERD IN DEBAT'
hfvh

delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/8c/a3/8ca3cf9093deebeed0ab64c5df59f359/geboeide-toehoorders.JPG
"Foto-impressie Jongerendebat 'Crisis in huis'"
PvdAvrijdag | 21 oktober 2011 | 00:20 |
"Verslag studiereis Delftse horeca naar PRAAG op 1-2 en 3 oktober 2011"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 21 oktober 2011 | 00:10 |
'En Ernst Damen krijgt niet alleen HNK, het referendum maar ook de Gondel over zich heen. En dat vergeten de kiezers in 2014 niet, net zo min als de PvdA leden.'

"Laat hem besturen waken, over de bestuurlijke rollen in de Gondelaffaire"
"... De Gondelaffaire staat de komende week centraal. dankzij Reinout Plate. Een adviseur van Martin, met een wat autistisch en neurterig karakter, heel egschikt voor Delft. Een te groot ego, maar geen verkeerd figuur. Hij hielp Martin aan de advocaten bij Kennedy van der Laan. En nu mijn vriend Cees Drion benoemd is in de Hoge Raad is het helemaal kat in het bakkie. Als Balje hem maar niet gaat wraken, haha."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 20 oktober 2011 | 15:30 |
'STATIONSHAL TIANJIN'
delft http://architectenweb.nl/bin/news/215684.jpg
"HSL-station voor Chinese stad Tianjin"
"In de Chinese stad Tianjin is een nieuw treinstation opgeleverd. Het station heeft een dak van vierhonderd meter lang en is ontworpen door Gerkan, Marg and Partners (gmp) Architekten."
Architectenweb.nldonderdag | 20 oktober 2011 | 11:25 |
'Planning stationshal en stadskantoor'
hfvh

delft http://www.spoorzonedelft.nl/Upload/BOUWFASERING%20STATION&STADSKANTOOR%202011.jpg
"Delft bouwt stadskantoor en stationshal"
"Spoorzone Delft krijgt een bijzonder gebouw: een nieuw stadskantoor met stationshal. Het gebouw komt boven op de spoortunnel en is verbonden met het ondergronds station."
Spoorzone Delftdonderdag | 20 oktober 2011 | 02:30 | *
'KOMEN EN GAAN'
"Hierna volgt onbevestigde berichtgeving. Helaas, slapen doen we 's nachts. Hahaha."
hfvh

delft hans_krul_mr_j_krul.jpg
Delft. Gemeentesecretaris Mr. J. Krul (Hans).

"De spelers en het spel in de gemeente Delft"
"Vanuit de advieswereld werd ik benaderd om het gerucht te bevestigen en nog beter of ik een introductie van een mij bevriend bureau zou kunnen regelen bij Bas�.. Het moet niet gekker worden. Toch komt dat aardig uit want deze week had ik alvast een gesprek met een bureau over de nodige reorganisatie en cultuurverandering in Delft. Een paradigmashift en daar hoort een interim-oplossing bij. En nu is het zover. Krul pakt zijn biezen, want hij zal zich vergist hebben. Een brave secretaris van de TU, het Europees centrum van de Techniek en Kenniseconomie, naar de gemeente Delft het centrum van list en bedrog en incompetentie."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 20 oktober 2011 | 01:00 | *
'ONAFHANKELIJK OUD WORDEN'
"Elke dag. Maak er wat van. Goed idee. Als het SP-voorstel wordt afgestemd dan stort de Delftse SP alle raads- en commissievergoedingen in het SPOED-REGIO-TAXI-FONDS. Echte SP-ers zijn solidair en geen zakkenvullers, ze doen dat zonder enig morren. Ja toch?"
hfvh

delft maurits_bongers_anti_borrelactie.jpg
SP-er Maurits Bongers doet de ronde. Wat kost nou zo'n montuurtje?

"SP dient initiatief SpoedRegioTaxi in"
"De SP stelt de gemeenteraad voor via een initiatiefvoorstel een RegioTaxi voor spoedgevallen in Delft mogelijk te maken. De SpoedRegioTaxi moet volgens het voorstel naast de RegioTaxi komen die met name minder mobiele mensen vervoert. Omdat de RegioTaxi per rit meerdere mensen ophaalt, bedraagt de wachttijd ongeveer een uur. Voor vervoer naar de huisarts of eerste hulp is soms meer spoed geboden."
Gemeenteraadwoensdag | 19 oktober 2011 | 15:35 |
"Rotterdamse economische missie in Rusland"
"Premier Rutte en minster Schultz van Haegen leiden woensdag een driedaagse economische missie naar Rusland. Ook bestuurders van het Havenbedrijf Rotterdam en de maritieme bedrijven IHC Merwede en Boskalis gaan mee met de missie."
RTV Rijnmondwoensdag | 19 oktober 2011 | 14:30 |
"Utrecht lonkt naar Amsterdam en Almere"
"De stad Utrecht wil een metropoolregio vormen met Amsterdam en Almere. De drie gemeenten en hun regio's vormen samen de noordvleugel van de Randstad en hebben een sterke onderlinge samenhang. Utrecht heeft daarom het voortouw genomen om met de twee andere steden een plan van aanpak te maken voor de op te richten metropoolregio en de infrastructuur in het gebied."
Architectenweb.nlwoensdag | 19 oktober 2011 | 03:50 |
'ALLEMAAL NET ECHT'
"Vier vergaderingen begrotingsonzin. De oppositie heeft daar niets te zoeken. Hoe oud moet je zijn om dat te beseffen. Zelf ben ik 65 en de jeugd is al tijdig afgehaakt. Sommige politici rekenen tot zes cijfers achter de komma. Zinloos als je ook voor de komma niets te vertellen hebt."
hfvh"Beschouwingen in eerste termijn begrotingsdebat"
"Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de twaalf fracties in de Delftse gemeenteraad dinsdag 25 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 19.00 uur."
Gemeenteraadwoensdag | 19 oktober 2011 | 02:25 |
'GONDELAFFAIRE NADERT EINDE'
"De te verwachten claim van Stoelinga zal minimaal 500.000 euro bedragen. Precies op tijd om deze in de Delftse begroting 2012 te verwerken tenzij Bas Verkerk persoonlijk aansprakelijk wordt geacht."
hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"DE GONDELAFFAIRE"
"De Delftse gondelaffaire ontstaat in het voorjaar van 2005 als Christiaan Balj� (VVD) zijn aftreden als wethouder aankondigt om in dienst te treden bij projectontwikkelaar Blauwhoed te Rotterdam. Pizzeriahouder Salvatore Daga beweert echter dat Balj� hem een subsidie van 40.000 euro had toegezegd voor de exploitatie van twee gondels in de Delftse stadsgrachten."
Reinoud Platewoensdag | 19 oktober 2011 | 01:30 | *
'BEDREIGER KLAAGT BIJ OPSTELTEN'
"... Ook roept zij (Saskia Bolten) het openbaar ministerie op om serieus werk te maken van deze aangiftes en daders hard aan te pakken. De Officier van Justitie wil nu de gevangenisstraf van 12 maanden in hoger beroep met aftrek tot uitvoering brengen. Heidstra, nr 28 op de lijst van Onafhankelijk Delft wil eerst zijn gratieverzoek afwachten voor omzetting in taakstraf."
hfvh

delft sytse_heidstra_20111013_brief aan_ivo_opstelten_a.jpg
Sietse Heidstra schrijft een brief aan Ivo Opstelten.

"DELFT'S BESTUUR WEER IN OPSRAAK"
"Geachte Heer Opstelten,
In 2005 ben ik vanuit de Gemeente Delft vals beschuldigd en helaas door politieke druk hier inmiddels ook voor veroordeeld. Zo gaat het helaas regelmatig in ons land.
Zo begint de brief van Sytse Heidstra aan de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ivo W. Opstelten, naar aanleiding van het tegen hem uitgebrachte arrestatiebevel. "
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 19 oktober 2011 | 00:40 | *
'BIEN IEK HIER IEN PIENAKKER?
IEST IEVEN PIESEN.'

delft politie_motorrijder_wildplasser.jpg
"Ja echt dit is Nederland HET LAND VAN VRIJHEID EN DOMHEID"
"... Deze agent??? Vroeg mij welke plaatsnaam deze wijk had? Ik vertelde hem dat dit Pijnacker en Nootdorp samen waren, dus gewoon een gemeente. Hij schreef verder op wat er op deze rotonde was mis gegaan; vervolgens vroeg hij mij hoe hij Pijnacker moest schrijven."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadinsdag | 18 oktober 2011 | 12:55 | *
'Drs. K.: de inkomsten �na aftrek van de echte gemaakte meerkosten- besteden aan een of meer goede doelen zoals de voedselbank of vakantiebank lijkt me niet fout.'
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/2d/e4/c1/73/2_42dp1intdibruid.jpg
"Delftse balkonsc�ne voor bruidjes"
"Het balkon van het stadhuis kan veel vaker gebruikt worden dan nu het geval is. Dat vindt althans Onafhankelijk Delft-raadslid Jos van Koppen. Hij ziet in het balkon een ideale plek voor bruidsparen."
Delftse Post - Willem van Altenadinsdag | 18 oktober 2011 | 12:20 | *
'Tweede Kamer volgt idee van Meuleman'
hfvh

delft http://static.autoblog.nl/images/wp2011/cartman-as-the-police-respect-my-authority_450.jpg
"Voorstel: bij kleine overtreding eerst een �gele kaart�"
"Ja, nog meer bureaucratie, dat is precies wat we nodig hebben in Nederland.
Een nieuw begin van de week, en dus liggen er ook een aantal nieuwe plannetjes uit de Tweede Kamer, die misschien wel het afgelopen weekend rond de borreltafel gesmeed zijn. De PvdA en D66 willen een gele kaart invoeren, die je na het maken van een kleine overtreding ontvangt, als soort van voor-waarschuwing voor de echte bekeuring. Het idee hier achter is �gelijke monniken, gelijke kappen�, de willekeur in het straffen moet zo tegengegaan worden."
Autoblog.nldinsdag | 18 oktober 2011 | 01:50 | *
'ER IS ER ��N JARIG ...'
hfvh

delft arie_van_der_veen_20111018_51jaar.jpg
"Veel dank"
"Langs deze onpersoonlijke weg zeg ik U allen dank voor de gelukwensen die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 51e verjaardag. Het is mij op dit moment niet mogelijk U allen persoonlijk te bedanken."
Weblog - Arie van der Veen

Weblog - Arie van der Veen (416)

Weblog - Arie van der Veen (417)dinsdag | 18 oktober 2011 | 01:40 |
" DOORGEVEN VAN KLACHTEN AAN DE GEMEENTE DELFT SOMS NIET MOGELIJK!!!!

PARKEERPROBLEMEN � DE CHOORSTRAAT MOET EN KAN LEGER !!

GEBRUIK HET BALKON VAN HET STADHUIS !!

Bezuiniging op plastic en plakband? "

Onafhankelijk Delftdinsdag | 18 oktober 2011 | 01:10 | *
'Landsadvocaat Bert Jan Houtzagers wordt zelfs de grootste criminele schoft van de Nederlandse advocatuur genoemd.'
delft http://www.jpdewit.nl/gelaat_landsadvocaat.jpg
"Gemeenteraad kiest schofterig advocatenburo Pels Rijcken"
"Om twee Delftse burgers te bestrijden die een referendum willen, heeft de meerderheid van de gemeenteraad het bureau van Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ingehuurd. Volgens columnist Lepeltak zitten achter die hele deftige namen vrij schofterige advocaten. Deze op macht beluste raadsleden huren nu de Landsadvocaat in, om hen te verdedigen in de Adviescommissie voor Bezwaarschriften."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 18 oktober 2011 | 00:20 |
'Delfts college laat burgers opdraaien voor kosten'

"Parkeerregulering slechts bedoeld om kosten gemeente en investeerders te dekken"
"Afgelopen week schreef ik een stukje op mijn website over het invoeren van gereguleerd parkeren in de wijk Voorhof. Dat heb ik geweten; het regent reacties. Die zijn welkom en die blijven welkom. E�n van de reacties bevatte een rapport dat de gemeente Delft samen met ontwikkelaars Woonbron, Van der Vorm Vastgoed en Vorm Ontwikkeling liet opstellen."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdinsdag | 18 oktober 2011 | 00:10 | *
'WILT U EVEN BLAZEN MENEER'
"Honden mogen onaangelijnd los lopen. Vrij schijten en zeiken, maakt niet uit. Wel opruimen. Proefgebied de Burgemeestersrand. Na vijf waarschuwingen wordt je pas bekeurd. Heb je Stadsbelangen gestemd dan bedrijven wij clientisme en heb je recht op het dubbele aantal waarschuwingen."
hfvh

delft burgemeestersrand_plattegrond.jpg
"Zes cijfers achter de komma"
"... Opvallend was dat vandaag in het AD de landelijke politiek aandacht vraagt voor hetzelfde onderwerp. Niet direct boetes uitschrijven voor kleine, onschuldige overtredingen, maar eerst waarschuwen. De PvdA en D66 hebben hierover nu een initiatiefvoorstel gemaakt dat binnenkort aan minister Opstelten zal worden aangeboden. Het leeft dus niet alleen op lokaal niveau, maar zoals nu blijkt ook landelijk. Een prima initiatief. Inmiddels reageerde een lezer op het artikel op onze website."
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 17 oktober 2011 | 02:00 |
"Parkeren in Poptahof en Voorhof moet straks tegen betaling of met een vergunning"
"Als het aan het College van B en W ligt, wordt er vanaf volgend jaar vergunning- en betaald parkeren ingevoerd in de wijken Voorhof en Poptahof. Dat is volgens het stadbestuur nodig omdat de parkeerdruk in dit deel van de stad de afgelopen jaren is toegenomen."
Delft op Zondagmaandag | 17 oktober 2011 | 01:45 |
"Politie vindt nauwelijks drugs bij inval in Het Rieten Mandje en dus duurde de sluiting niet lang"
"Caf� Het Rieten Mandje is alweer open. Vorige week vrijdag werd het caf� aan de Nieuwe Langendijk na een politie-inval voor onbepaalde tijd gesloten, maar op dit besluit kwam de Gemeente Delft afgelopen donderdag terug."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 17 oktober 2011 | 01:10 |
"Coalitie strak in gelid bij het (welzijns-)accommodatiebeleid"
"De gemeenteraad sluit geen buurt- en welzijnsaccommodaties. De raad stelt beleids- en financi�le kaders. Een collegebesluit met vergaande gevolgen, het sluiten van een achttal buurt- en jongerenaccommodaties, werd besproken in de commissievergadering van 4 oktober jl.. Na een uitvoerige gedachtewisseling, veel insprekers en een bomvolle publieke tribune in de commissievergadering, werd besloten in de raadsvergadering het debat voort te zetten."
VVD - Leja van der Hoekmaandag | 17 oktober 2011 | 01:00 |
"College verandert accommodatiebeleid; kaders welzijnsbeleid ontbreken"
"Gisteravond vergaderde de gemeenteraad urenlang over het accommodatiebeleid. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om acht buurthuizen te sluiten. Voor veel bezoekers is dit een moeilijk te aanvaarden gedachte. In de gemeenteraad werd er veel over gezegd maar weinig veranderd."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortmaandag | 17 oktober 2011 | 00:50 | *
'MEULEMAN BIJT STADSWACHT'
"Regelgeving is helder. Bij overtreding volgt een bekeuring. Wat valt daar nou over te zeuren. Kom met een voorstel en schaf de aanlijnregel dan af, zo simpel is het. Met het eeuwige gezeur van Stadsbelangen tot zes cijfers achter de komma schiet niemand wat op. Straks krijgt heel Delft elke maand een 'bekeuring' om HNK te betalen. Heb het daar over aub."
hfvh

delft man_bijt_hond.jpg
"Je maintiendrai"
"Het werk van stadswachten is nuttig, maar ook lastig. Handhaving is in onze maatschappij nu eenmaal noodzakelijk en niemand zal het krijgen van een bekeuring toejuichen. Vaak is het geven van een bekeuring terecht, maar soms zou ook gekozen kunnen worden voor een andere oplossing."
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 17 oktober 2011 | 00:40 | *
delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_olof_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_muyskenlaan_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_onder_de_schie_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_ooievaarsnest_sluit_pvda_delft.jpg
delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_voorhof_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_hangout_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_boomhuis_sluit_pvda_delft.jpg delft http://www.jpdewit.nl/buurthuis_viking_sluit_pvda_delft.jpg
"R.I.P. PvdA wethouder De Prez sluit acht buurthuizen"
"Het is zover. De Delftse PvdA is kompleet haar eigen principes aan het verloochenen. Buurthuizen sluiten. Asocialer kan haast niet. Zogenaamd om te bezuinigen. Maar ondertussen wel een megalomaan nieuw Stadhuis van �85 miljoen bouwen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 17 oktober 2011 | 00:30 | *
'BESTUURLIJKE OBESITAS'
delft http://www.leefbaar-delft.nl/dienstwagen_bas_verkerk_delft.jpg
"Elke raadvergadering staat de priv? chauffeur van burgemeester Bas Verkerk uren lang demonstratief voor het stadhuis met zijn dienstwagen te wachten. Als "bestuurlijke obesitas" Bas wat vaker de fiets zou pakken zouden die besparing genoeg zijn om minstens twee buurthuizen minder te sluiten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 17 oktober 2011 | 00:20 |
'DELFT NOG OUDERWETS BEZIG'
"De nieuwe versie van NotuBox is vanaf heden beschikbaar voor alle klanten van NotuBiz die papierloos vergaderen met NotuBox. "
hfvh

delft detelefoongids_cartoon.jpg
"Amsterdamse raadsleden over de overstap naar papierloos vergaderen "
"Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober is in Amsterdam officieel besloten dat de gemeente papierloos zal gaan vergaderen. Ze zijn hiermee de eerste van de vier grote gemeenten en zullen door de overstap zo'n 3 miljoen kopie�n en zo'n 160.000 euro besparen. De gemeente is tevens de eerste die gebruik zal gaan maken van de nieuwste versie van NotuBox van NotuBiz."
Raadslid.numaandag | 17 oktober 2011 | 00:10 | *
'Grenzen van fatsoen: tachtig bijbanen en een burgemeesterssalaris met wachtgeldaanvulling uit Den Haag.'
hfvh

delft provincialeweg_bob_jeep_2007-04-25 @18-23-46_a.jpg
"Burgemeesters vrezen voor imago omdat ze harder moeten optreden"
"... De burgemeester van Delft, VVD�er Bas Verkerk, zegt dat hij �toegenomen agressie, fysiek en verbaal�. Ook signaleert hij �grofheid op internet, waarbij de grenzen van het fatsoen jegens bestuurders, die zich met hart en ziel inzetten voor de stad en samenleving, regelmatig worden overschreden�."
NRC.nl - Pim van den Doolzaterdag | 15 oktober 2011 | 12:00 |
"Weekend Muziek"
Leefbaar Delftzaterdag | 15 oktober 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Sting - Fields of Gold (HD)"

vrijdag | 14 oktober 2011 | 23:45 |
'2. Ernst Damen, een schande voor de stad en de PvdA.'

"Met Christ(us) opgestaan�Hallejujah"
"Vanochtend stond ik op met Christ(us). Christ Van Oers belde me. Even reflecteren op de raadsvergadering. En hij had weinig commentaar op mijn analyse.
Hoofdwaarnemingen:"
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 14 oktober 2011 | 23:15 | *
'WIJ VAN DE VVD ZIJN VOOR HNK'
delft cartoon_20111011.jpg
"Aardbeienpraat"
"Mijn goede humeur was snel verstoord na het lezen van de ingezonden brief van de heer Hellebrekers. Waarschijnlijk had de heer Hellebrekers een oud voorraadje drank weggewerkt want zijn verhaal, waarin hij de Delftenaren probeert duidelijk te maken dat het een goed idee is een nieuw stadskantoor te bouwen, heeft veel weg van de praat van een dronken aardbei. Hellebrekers weet weliswaar dat er in de Oude Jan een klok hangt, maar dat bij zo�n klok ook een klepel hoort is hem waarschijnlijk vreemd."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 14 oktober 2011 | 14:40 | *
'OOK DELFT DOET DE STRESSTEST'
"Voor wat het waard is. Ook Dexia kwam probleemloos door de stresstest en een paar maanden later toch failliet."
hfvh


"Grote steden ondergaan financi�le stresstest"
"Om de ontwikkeling van hun financi�le positie goed te bewaken gaat een aantal grote steden een stresstest ontwikkelen en uitvoeren. 13 wethouders van steden met meer dan 100.000 inwoners schrijven in een brief aan het kabinet dat ze dat gaan doen. Ze vragen de regering tegelijk hulp om de oplopende financi�le risico�s het hoofd te kunnen bieden die ontstaan door bezuinigingen �n meer taken."
Architectenwebvrijdag | 14 oktober 2011 | 12:15 |
"Coalitiehuiskamer"
"In de coalitiehuiskamer waren de plooien met betrekking tot het accommodatiebeleid vooraf achter de schermen weer glad gestreken. Van de terechte kritische inbreng in de commissie SV van Groen Links was in de raad niets meer overgebleven. Als doekje voor het bloeden kwam de PvdA met twee huiskamermoties. Bedacht in de �PvdA huiskamer.�"
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 14 oktober 2011 | 10:05 | *
'ALLES OVER DE LANDSADVOCAAT'
"De gemeenteraad kiest onder aanvoering van PvdA-er Ernst Damen voor landsadvocaat Pels Rijcken. Ernst Damen betoogt dat deze advocaat de beste in zijn soort is om de Delftse gemeenteraad te verdedigen inzake afwijzing van het inleidend verzoek een referendum te houden, alsmede tot verwerping van het initiatiefvoorstel 'geen nieuw stadskantoor bouwen'."
Webcast
hfvh

delft smalle_marges_landsadvocaat.jpg
"LANDSADVOCATEN IN BEKLAAGDENBANK"
Klokkenluideronline

"Petitie: Het Geschonden Gelaat van de Staat"
Boublog - mr.drs. Bou Berkenboschvrijdag | 14 oktober 2011 | 02:15 | *
'OPNIEUW KINK IN DE KABEL'
"Onder toeziend oog van burgemeester mr.drs. Bas Verkerk mogen de coalitieraadsleden aanmodderen. Het raadslid met de grootste 'muil' blijkt opnieuw het meest juridische onbenul."
hfvh

delft bas_verkerk_20111013_raadsvergadering.jpg
"From: arie maarten van der veen
Sent: Friday, October 14, 2011 1:25 AM
To: Witte-van den Haak
Cc: prodeo@ziggo.nl
Subject: rechtsbijstand Gemeente Delft

Geachte mevrouw Witte en mr Van Wijk, Amici,
Nav de raadsvergadering van 13 oktober jl wil ik waarschuwen voor mogelijke belangenverstrengeling op basis van art.7 van de Advocatenwet (red. bedoeld wordt gedragsregels 1992 regel 7 enz.), indien U de gemeente Delft gaat bijstaan in de referendumzaak van Oers en Engels.
Aangezien het initatiefvoorstel dat thans in rechte voorligt wordt ondersteund door uw client M. Stoelinga c.s. lijkt het mijn team in strijd met opgemelde artikel. En zullen de belanghebbenden niet schromen een klacht in te dienen bij de deken van orde van advocaten in uw arrondissement.
Het leek mij gelet op onze vriendelijk contacten verstandig U hierop te wijzen, en wellicht is dit binnen kantoor over het hoofd gezien,
Met vriendelijke groet,"
mr,drs. AM van der Veen

Webcast - benoeming advocatenkantoor Pels Rijckenvrijdag | 14 oktober 2011 | 01:10 | *
'En dan piept de ontremde machtswellusteling Damen wel anders. De PvdA. Van de arrogantie.'
delft cartoon_2007_06_09_ernst_damen_190x250.jpg
"Over de doodlopende weg naar Pels Rijken"
"De gemeenteraad van Delft heeft weer eens een historisch besluit genomen. Men gaat procederen en doet dat voor een deel tegen zichzelf. Immers de initiatiefnemers van het initiatiefvoorstel waren raadsleden en de burgers van Oers en Engels vragen om hun recht. Men heeft weer eens, door gebrek aan juridisch inzicht en politiek gevoel de verkeerde keuze gemaakt. En deze zal een voor een duidelijk worden."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 14 oktober 2011 | 01:05 |
"Commissielid Shahin Arabha in gesprek met Marleen van de Kerkhof"
"In deze nieuwe webrubriek wordt steeds een actieve Delftenaar ge�nterviewd door een lid van de fractie van de VVD Delft. Deze week: commissielid Shahin Arabha in gesprek met JOVD Delft-voorzitter Marleen van de Kerkhof."
VVD - Shahin Arabhadinsdag | 13 oktober 2011 | 14:25 | *
'HNK BOUWEN LIJKT NIET VERSTANDIG'
"Na de oplevering van het HNK kan gelijk begonnen worden met de transformatie naar een exclusief appartementengebouw."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_a.jpg
"Helft kantoren binnen twintig jaar leeg"
"De helft van de kantoorruimte in Nederland komt binnen twintig jaar leeg te staan door de opkomst van het nieuwe werken. Dat verwacht ING Economisch Bureau. Het nieuwe werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) kan volgens de bankeconomen leiden in 2030 tot een leegstand van 22 miljoen vierkante meter kantoorruimte, oftewel 48 procent van de totale beschikbare kantoorruimte. "Dat is een re�el scenario", zegt Stef Bais, econoom van ING Economisch Bureau."
Cobouw - Marc Doodemandonderdag | 13 oktober 2011 | 13:50 |
'Wat was de reden om twee vrouwen aldaar aanwezig, inwendig te visiteren/onderzoeken, op straat?'
delft nieuwe_langendijk_001_kennisgeving_gesloten_verklaard_20111010_184600.jpg
"SV: een onbezonnen inval in het cafe het rieten mandje te Delft"
"Onlangs werd er met veel ophef, een inval gedaan bij het Rieten Mandje, gelegen aan de Nieuwe langendijk te Delft. De gehele straat was af gezet en er waren 60 ME�ers op de been om een en ander te bekrachtigen. De buurt stond totaal op zijn kop! In het Rieten Mandje hangen camera�s, dit op verzoek van de eigenaar zelf. Deze camera�s staan in directe verbinding met het politiebureau Delft."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 13 oktober 2011 | 12:10 | *

'QUOTE'
"Referendum Soap: kijk morgenavond om 19.00 uur naar speciale uitzending van het fractievoorzittersoverleg"
free live webcam indien geen beeld dan heeft de censuur toegeslagen
Jan Peter de Witdonderdag | 13 oktober 2011 | 11:55 |
"Bekijk de raadsvergadering rechtstreeks"
"13 oktober 2011 - Via internet kunnen alle raads- en commissievergaderingen van de Delftse gemeenteraad rechtstreeks worden bekeken.
Vanavond kunt u via de webcast de raadsvergadering bekijken. Op de bespreekagenda van de gemeenteraad staan onder meer de brief van het college over de nota accommodatiebeleid en het spreidingsvoorstel van welzijnsaccommodaties en de Najaarsrapportage 2011.
De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Een vergadering gemist? Kijk dan op het webcastportaal."
Gemeenteraaddonderdag | 13 oktober 2011 | 01:10 | *
'... 35,821245 procent kans op slagen Een procesrisico.'
"Zes cijfers achter de komma en toch is Aad Meuleman nog niet bevredigd, een verificatie rapport van Marianne Westerhout van Ernst&Young lijkt hem op dit moment overbodig. Eindelijk, in politiek gaat hij Bonthuis (bontluisje) voorbij en morgen maakt Aad de NACHT VAN MEULEMAN."
hfvh

delft personen_aad_meuleman_muzikant_20011124.jpg
"Over de nacht van Aad en de ochtend van Christ(us)."
"Tweeenhalve Messiassen in Delft is dat niet veel op 97.000 inwoners. Dat twitterde Aad van Tongeren vertwijfeld. De halve Messias daar bedoelt hij mij mee, maar de echte twee zijn Geert Engels en vooral Christ van Oers. Christoffel voor intimi en Christus voor zijn groeidend aantal aanbidders. Christ is net als ik gezonden, een gezondende om Delft te verlossen. Te verlossen van het kwaad, van dit college van de financiele ondergang en van HNK. En als een echte Christ(us) schetst hij een perspectief�. een HNK: Het Nieuwe Hertenkamp."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 13 oktober 2011 | 01:00 | *
delft stadskantoordelft.jpgdonderdag | 13 oktober 2011 | 00:50 |
"College brengt ouderen en kansarmen weer achter de geraniums"
SP Delftdonderdag | 13 oktober 2011 | 00:15 | *
'JUNIUS MET GROOT VOORBINDGEWEI'
hfvh

delft http://www.leefbaar-delft.nl/milene_junius_met_gewei_hert.jpg
"Lieve kijkscherm kinderen. Morgenavond donderdag 13 oktober is het weer vergaderen geblazen in het Praathuis op de Markt. Het CDA hertje Mil�nen Junius heeft een nieuw plannetje bedacht voor de kromme spoorlijn. In plaats van leegstaande kantoren en villa's wil ze een groot Hertenkamp. En na middernacht, oogjes dicht en snaveltjes toe."
Jan Peter de Witwoensdag | 12 oktober 2011 | 21:20 | *
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Referendum: Geen nieuw stadskantoor bouwen."

"brief van EBH-Elshof Advocaten, Mr. J. Hiemstra verzoekt voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening
en te bepalen dat:
Alle activiteiten worden opgeschort in de besluitvorming rondom het stadskantoor, met uitzondering van de behandeling van het bezwaarschrift, tot 6 weken nadat de gemeenteraad op het bezwaarschrift heeft beslist, gericht tegen de raadsbesluiten d.d. 22 september 2011, tot afwijzing van het inleidend verzoek een referendum te houden, alsmede tot verwerping van het initiatiefvoorstel ''geen nieuw stadskantoor bouwen''."

brief J. Hiemstra deel 1

brief J. Hiemstra deel 2

brief J. Hiemstra deel 3

brief J. Hiemstra deel 4woensdag | 12 oktober 2011 | 18:00 | *
'UIT HET HANDBOEK BAS VERKERK'
"Als jezelf zonder lef en visie bent als raadslid dan krijg je instructies."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg

Memo aan het fractievoorzittersoverleg

Raadsvoorstel Procesmachtigingwoensdag | 12 oktober 2011 | 13:20 | *
'BAS MET HET HOOFD IN DE WOLKEN'
"Bas Verkerk organiseert zijn toekomstig visitekaartje, het mooiste gebouw van Delft in wording. Met een eenvoudig optrekje tel je niet mee in Brussel."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
Delft.
Het Nieuwe Kantoor.

"De Europese Droom van Bas"
"Te weinig in Delft is nog bekend dat Bas Verkerk een groot Europeaan is. Centralist van de Europese Kenniseconomie en Vastgoedvisionair. HNK, Het nieuwe Berlaymontgebouw en erger�.. Bas van de Europese Raad van gemeenten en regio�s. Een papieren tijger, die wel een formele status kent in de Europese Verdragen, maar verder voor kennisgeving wordt aangenomen."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 12 oktober 2011 | 08:10 |
delft http://www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/europa/2011/20111011_Brussel_web2.jpg
"De vernieuwde Europese Subsidiewijzer beschikbaar"
"De Europese subsidiewijzer is geheel vernieuwd! De publicatie werd 10 oktober feestelijk gepresenteerd op de VNG-borrel tijdens de Open Days in Brussel door Bas Verkerk, burgemeester van Delft en voorzitter van het Comit� van de Regio's."
VNGwoensdag | 12 oktober 2011 | 00:30 |
delft http://stip.live.valentnet.nl/upload/65/Graffitiwand.jpg
"Over legale spuitplekken"
"STIP heeft zich altijd hard gemaakt voor graffiti als moderne kunstvorm. De Irenetunnel vormde jarenlang de bekende �Wall of Fame�. Inmiddels is een deel van de Irenetunnel al gesloopt vanwege de aanleg van de spoortunnel. Een alternatieve legale spuitplek is dus noodzakelijk."
STIP - Ferrie F�rstermaandag | 11 oktober 2011 | 14:30 | *
'Delft straks Rotterdam-noord'
Ahmed Aboutaleb zoekt nog een hulpje voor zijn China contacten.
hfvh

delft http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Cache/2011/10/111011091026.rotterdam.shrinkcentercrop.586x180.jpg
"Rotterdam en Haaglanden willen snel Metropoolregio"
"... Dat hebben burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jozias van Aartsen van Den Haag dinsdag gemeld in reactie op de brief van het kabinet over de bestuurlijke vernieuwing in de Randstad. V��r 1 januari 2012 wil de toekomstige Metropoolregio een plan presenteren voor verregaande samenwerking op zeven gebieden, waaronder bereikbaarheid, economie, onderwijs en ruimte."
Binnenlands Bestuurmaandag | 11 oktober 2011 | 14:00 | *
12 weken bezwaartermijn
"From: arie maarten van der veen
Sent: Tuesday, October 11, 2011 1:53 PM
To: prodeo@ziggo.nl ; ...
Subject: 12 weken bezwaartermijn
Het valt mij op dat de gemeente 12 weken neemt voor de behandeling van het bezwaarschrift. Dat betekent mi dat dit gemeld moet worden ihkv de aanbesteding. Dat betekent toch dat het een besmet project wordt. Dit moet nu juist het punt van discussie worden. En de keuze van een advocaat is aan het college en niet aan de raad. Het college moet met twee of drie advocaten komen die ook aangeven wat het procesrisico is. Dat zou aan de orde kunnen komen in het open groepsgesprek van de Wit. Het valt mij op dat noch de griffie noch de raadsleden weten hoe het zit.....
gr AM van der Veen"dinsdag | 11 oktober 2011 | 13:00 | *
'TRANSPARANTIE GRAAG'
"Geen gedoe met besloten fractievoorzittersoverleg. Alle raadsleden kunnen mee beslissen, graag keuze uit drie advocatenkantoren en hun offerte inclusief een kanspercentage van slagen op winnen van de rechtszaak. Pels Rijcken doet cassatie Gondelaffaire/Stoelinga, dus mijns inziens uitsluiten in verband met verstrengeling."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg

"From: jan peter de wit
Sent: Monday, October 10, 2011 8:47 PM
To: Luuk van Luyk
Subject: verzoek openbaar fractievoorzittersoverleg do 13 oktober as
hoi luuk
ter doorzending aan voorzitter verkerk en de fractievoorzitters
aangezien in het fractievoorzitters veel tijd is ingeruimd voor de bespreking van de behandelwijze van het bezwaarschrift over de referendum afwijzing van de raad en de voorlopige voorziening stel ik voor om
- dit in het openbaar te bespreken
- in de raadszaal
- en met webcast uitzending op internet
omdat het referendum een initiatief van vele burgers betreft en voor hun van belang is om te weten met welke argumenten en welk standpunt de partijen innemen om tot hun keuzes te komen is transparantie hier van groot belang.
mvrgr jan peter de wit"dinsdag | 11 oktober 2011 | 06:30 | *
'MOTIES SPOORZONE' delft logo_jeroen_van_oort_01.jpg
"Op 29 september is de brief van 15 september, kenmerk 1174756 van het college aan de orde geweest. In vervolg op deze brief dient Jeroen van Oort van de fractie Van Oort voor de komende raadsvergadering twee moties in. In beide gevallen is het idee dat de besluitvorming veel nadrukkelijker in de gemeenteraad moet plaatsvinden, omdat het vergaande gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de stad en de financi�le positie van de gemeente."

MOTIE �Integraal ontwikkelconcept Spoorzone�

MOTIE �Ontbinding raamovereenkomst�dinsdag | 11 oktober 2011 | 05:15 | *
'WERELDRECORD IS BINNEN'
hfvh

delft krattenbrug_wereldrecord_delft_20111010_182657_a.jpg
Delft, Markt.
Stapelpatroon Wanneer kratten op elkaar gestapeld worden zit er veel speling tussen de kratten, tot wel enkele millimeters. Om de speling te minimaliseren en de brug stevig te laten staan is een goed stapelpatroon belangrijk. Er moeten in twee dagen 14.000 kratten geplaatst worden, om dit goed te laten verlopen is een simpel stapelpatroon zodat er snel gebouwd kan worden.
Fundering en steigerwerk De speling in de kratten moet op een goede manier geminimaliseerd worden, als dit niet gedaan wordt kan de zakking in het midden van de brug te groot worden. Om dit te bewerkstelligen is er gekozen voor een beweegbare fundering. Deze kan enkele centimeters kantelen om de kratten goed tegen elkaar te drukken. Ook het steigerwerk is verstelbaar zodat eventuele verzakkingen opgevangen kunnen worden.
Krattenbrugdinsdag | 11 oktober 2011 | 04:30 |
"Gebruik de Lege Ruimte"
"lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 Tijd: 20.30 uur
Onder de titel GEBRUIK DE LEGE RUIMTE starten WESD en TOP Delft de Werkplaats voor de tussentijd in Spoorzone Delft. In het komende half jaar zullen in dit werkplaatsprogramma idee�n en plannen voor vrije bouwkavels in het Spoorzonegebied worden verzameld en met de indieners worden ontwikkeld tot uitvoerbare projectvoorstellen."
Delft Designdinsdag | 11 oktober 2011 | 04:25 | *
'COLLEGE B&W MISDRAAGT ZICH'
hfvh

"De Nationale Ombudsman: rapportage onderzoek naar een klacht van een burger over het college van B&W"
"Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Delft een met hem en anderen in zijn woonomgeving gesloten overeenkomst van 25 mei 2007 niet is nagekomen door een daarmee strijdige vergunning voor woningbouw achter zijn woning te verlenen."
Gemeenteraaddinsdag | 11 oktober 2011 | 04:00 | *
'HOEZO SPOEDEISEND?'
hfvh

"Bezwaarschrift tegen raadsbesluit referendumverzoek"
"... De adviescommissie zal haar advies conform de wettelijke termijn binnen 12 weken vaststellen en naar de raad sturen. De raad besluit vervolgens over de gegrondheid van het bezwaarschrift. "
Gemeenteraaddinsdag | 11 oktober 2011 | 03:05 |
"Eindelijk de CDA-ledenvergadering"
"Het is gelukt eindelijk een CDA-ledenvergadering. Van Oers, Engels en vele andere bezorgde CDA-leden met verstand van geld hadden al gedreigd en nu is het dan zover. Ik zal voorstellen dat Henk de Kat een inleiding houdt voor de pauze over het faillissement van Delft, dankzij Junius met goedkeuring van Aadje en Roulerende Rob."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 11 oktober 2011 | 02:40 |
"CDA Delft in gesprek met achterban"
"Bij CDA Delft staat betrokkenheid hoog in het vaandel, het luisteren naar de leden valt hier ook onder. Zaterdag 8 oktober jl. organiseerde het bestuur een zogenoemde koffietafel in hotel Johannes Vermeer aan de Molslaan. In informele sfeer konden de leden van onze lokale partij ge�nformeerd worden en van gedachten wisselen met het bestuur, de fractie en de wethouder."
CDA - Benjan Geurtsmaandag | 10 oktober 2011 | 11:05 | *
delft dhc_tafeltennisvereniging.jpg
"Tafeltennisvereniging DHC (Poptahof) is haar locatie kwijt!"
"Het zal niemand ontgaan zijn dat het Poptahof gestaag een metafose ondergaat. E�n van de gevolgen van deze verandering is dat onze gymzaal en aangebouwde kantine medio 2014 wordt afgebroken om, naar het zich laat aanzien, plaats te maken voor wat parkeerplaatsen en een paar bomen."
Email van Tafeltennisvereniging DHC - Ren� Langereemaandag | 10 oktober 2011 | 10:00 | *
'VERGUNNING REGULEERT AANBOD'
"Parkeervergunningen reguleren het parkeeraanbod. Omliggende woonwijken blijven dan gevrijwaard van geparkeerd blik wat daar niet hoort. Er zijn voorbeelden in Delft (Siberi�) waarbij de bewoners smeekten om een parkeervergunning."
hfvh

delft papsouwselaan_000_parkeergarage_20101013_174439_a.jpg
Delft, Papsouwselaan.
Parkeergarage In de Hoven. Eerste twee uur gratis.

"Parkeerprobleem is probleem van investeerders"
"... Ik vind het verder sowieso een rare gedachte dat wanneer mensen of bedrijven ergens willen investeren zij blijkbaar niet alle kosten daarvan zelf hoeven dragen. Als Van der Vorm, Albert Heijn en Aldi zo nodig in een bestaande wijk groter willen groeien, dan hoort daar onder meer bij dat zij zorgen dat de parkeervoorzieningen voor anderen niet verslechteren."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortmaandag | 10 oktober 2011 | 09:55 |
"Eindelijk de CDA-ledenvergadering"
"Het is gelukt eindelijk een CDA-ledenvergadering. Van Oers, Engels en vele andere bezorgde CDA-leden met verstand van geld hadden al gedreigd en nu is het dan zover. Ik zal voorstellen dat Henk de Kat een inleiding houdt voor de pauze over het faillissement van Delft, dankzij Junius met goedkeuring van Aadje en Roulerende Rob."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 10 oktober 2011 | 03:10 |
"Negatief saldo van 1,8 miljoen euro baart stadsbestuur �n de oppositie zorgen"
"Delft bezuinigde er het afgelopen jaar al flink op los. Desondanks is er ook dit jaar een negatief saldo van 1,8 miljoen euro, waardoor de algemene reserves van de stad n�g lager zijn dan ze al waren. De Najaarsrapportage 2011 laat zien in hoeverre de gemeentelijke financi�n afwijken van de begroting voor dit jaar."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 10 oktober 2011 | 02:50 |
'En Oh ja, even niet de rekening aan Ernst en Young (300000n euri) betalen'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/10/img-20110923-00427.jpg?w=460&h=345
"Over de nacht van Aad"
"... En dan de nacht�woelen Aad Meuleman slaapt slecht. Zijn droom, oppositieleider zijn, ligt in schreven. 12 jaar ploeteren en Van Oort gaat er straks met zijn zetels van door, en niet te vergeten die verschrikkelijk snor. En dan ziet Aad Meuleman het licht."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 10 oktober 2011 | 01:05 |
"Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders"
"Het is weer zover, er kan een aanvraag ingediend worden voor de regeling Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK). Dankzij deze regeling kun je tot �100 van je woonlasten terug krijgen van de gemeente."
STIP

"Aankomende student wil betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemer"
"... De meerderheid gaf met 119 stemmen aan dat ze het allerliefst willen dat de gemeente inzet op betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Studenten die aan de TU Delft afstuderen en tijdens of na hun studie een interessant product op de markt willen brengen, zijn vaak op zoek naar bedrijfsruimte."
STIP - Annemieke Pannekoekmaandag | 10 oktober 2011 | 01:00 |
"Simpel initiatief lijkt lastig?"
"... Al geruime tijd is de bewonersvereniging bezig om contact te leggen met de Gemeente Delft om toestemming te vragen voor het gebruik van een stukje grond in hun wijk. Die toestemming is het enige dat zij vragen, want geld om de jeu de boules baan aan te laten leggen, is er."
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 10 oktober 2011 | 00:40 |
delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/TekenenBuurthuisVoorhof.jpg
"Sluiting Buurthuis Voorhof door wijkbewoners niet geaccepteerd"
"Afgelopen zaterdag 1 oktober stond Actiegroep Voorhof de hele dag met een knalrode bakfiets en spandoeken in Winkelcentrum De Hoven. Er werden handtekeningen verzameld bij omstanders tegen de sluiting van Buurthuis Het Voorhof aan de Herman Gorterhof."
SPmaandag | 10 oktober 2011 | 00:15 |
"Verkeer door TU Noord"
PvdA - Gerard Kroonmaandag | 10 oktober 2011 | 00:05 |
"Vooraankondiging Najaars ALV CDA Delft"
"In november a.s. zal weer de najaars-Algemen Ledenvergadering (ALV) gehouden worden. De leden krijgen hiertoe een schriftelijke uitnodiging toegezonden. Onderwerpen van bespreking zijn de begroting 2012, een debat met de wethouder en fractie die verantwoording zullen afleggen ..."
CDA - Hans Kolkertzondag | 9 oktober 2011 | 22:20 | *
'De raad is nog steeds niet volledig in control'
"Jos van Koppen (Onafhankelijk Delft) vond het jongste onderzoek naar het controlerend vermogen van de gemeenteraad zelfs weggegooid geld: �We kunnen het allemaal toch niet behappen. Niemand mag van ons verwachten dat we alles begrijpen ...�"

delft lucas_vokurka_henk_de_kat_20100217.jpg
In aanloop naar de verkiezingen 2010:
Henk de Kat interviewt Lucas Vokurka, lijsttrekker D66.

"Wie heeft er nog controle over de Spoorzone en alle miljoenen die daarmee zijn gemoeid?"
"Door jarenlange verschraling in de krantenwereld is er, jammer genoeg, geen journalist die het functioneren van het stadsbestuur nog constant kritisch volgt. Als alternatieve waakhond zou de Delftse Rekenkamer, die voortreffelijke rapporten publiceert, zich komende jaren puur met de Spoorzone kunnen bezig houden. Ook kan het geen kwaad als burgers aan hun raadsleden laten weten dat ze geen genoegen meer nemen met slap gejammer. Openheid en financieel inzicht, en een krachtiger raad, zijn echt noodzaak, want de bodem van de stadskas is inmiddels bereikt. Elke volgende Spoorzone-strop gaat vanaf nu keihard ten koste van iets anders in Delft.
Henk de Kat, Delft
(oud-redactiechef Delftsche Courant en voormalig Randstad-redacteur Haagsche Courant)"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 9 oktober 2011 | 19:30 |
'Weest paraat, daar is de landsadvocaat.'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/10/img00053-20100212-11081.jpg?w=460
"Daar is de landsadvocaat�. een aantal vragen"
"... De landsadvocaat moet het bezwaarschrift van Van Oers en Engels demonteren en nog erger de nakende rechtszaak tegen de gemeente Delft doen. Want Bas en zijn vrienden worden gedaagd. EN wat nog interessanter is Pels Rijken heeft ook Bas verdedigd bij de Hoge Raad inzake cassatie Gondel, en grandioos verloren. Twee halen een betalen lijkt het wel ! De raad zoju nooit akkoord mogen gaan met deze advocaten, zelfs de meerderheid niet. Puntje voor Stoelinga."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 9 oktober 2011 | 18:40 | *
'JURIDISCHE ONDERSTEUNING RAAD'
"Alvorens een externe jurist te kiezen zou dat overlegd moeten worden waarbij alle raadsleden hun zegje kunnen doen. Houd dit overleg openbaar en met webcast uitzending in de Raadszaal. Die Delftse onzin moet een keer afgelopen zijn. De Landsadvocaat is zeker voor de voorstanders van het referendum niet acceptabel omdat deze advocaat een verlengstuk van de overheid is."
hfvh


"Gemeenteraad huurt Landsadvocaat Pels Rijcken in"
"De meerderheid van de Gemeenteraad huurt het zwaarst mogelijke juridische geschut in van Landsadvocaat Pels Rijcken om het referendum bezwaarschrift van de twee burger muggen Van Oers en Engels kapot te schieten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 9 oktober 2011 | 18:10 |

"Algemeen Overleg over het spoor in de Tweede Kamer"
"... Bij de nieuwbouw van Arnhem waren diverse Rijksinstanties, de Provincie, de Gemeente, ProRail, NS-reizigers en NSPoort betrokken. Niemand wil zijn vingers branden aan een evaluatie."
ROVERzondag | 9 oktober 2011 | 15:55 |
Krattenbrug � 2011
Wereldrecordpoging van 7 tot 11 oktober op de Markt in Delft

delft http://www.krattenbrug.nl/web/wp-content/uploads/2011/10/IMG_6990.jpg
"Laag 25!"
"Langzaam maar zeker wordt de vorm van de brug steeds beter zichtbaar. We zijn ondertussen aangekomen op laag 25. Hierbij wordt de brug ondersteund door een hulpconstructie die ook bestaat uit kratten. Deze ondersteuning zit vast aan het steigerwerk. Maandag zal het steigerwerk naar beneden gaan en dus ook deze hulpconstructie."
Krattenbrugzaterdag | 8 oktober 2011 | 00:00 | *
'WEEKEND MUSIC'
"Bedrich Smetana - M� Vlast Moldau (Vltava)
[City of Prague Philharmonic Orchestra]"


vrijdag | 7 oktober 2011 | 23:55 | *
'TOEKOMST VISIE SPOORZONE'
delft cartoon_20111008.jpg
Stadsplein & Hertenkamp "De grote leegte".vrijdag | 7 oktober 2011 | 23:45 |
'Dat �s Heeren Zege(n) op uw daal'
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Eindelijk naar de rechter, voor Delft, tegen HNK."
"Na twee jaar schrijven, betogen, mailen en doen� de linkse kerk mag zich melden bij de rechter. Tenzij men zich nog bekeert en terugkeert van het heilloze pad. Een kwestie van het bezwaarschrift honoreren."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 7 oktober 2011 | 23:30 | *
JURIDISCHE PROCESGANG VAN START
"Mr. Hiemstra bezorgt ondemocratische raadsleden het eerste schaamrood. Spoedoverleg en repareren of doorgaan tot rechterlijke uitspraak? Ik wacht af."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Bezwaarschrift tegen raadsbesluit"
"Bezwaarschrift tegen raadsbesluit inzake inleidend referendumverzoek en tegen raadsbesluit initiatiefvoorstel "Geen nieuw stadskantoor"
brief van EBH-Elshof Advocaten, Mr. J. Hiemstra."
Gemeenteraadvrijdag | 7 oktober 2011 | 17:30 | *
PERSBERICHT
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Indieners referendumverzoek tekenen bezwaar aan"
"Geert Engels en Christ van Oers, de indieners van het referendumverzoek over het nieuwe stadskantoor, hebben via hun advocaat bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van het referendumverzoek door de Delftse gemeenteraad. Ook hebben zij bij de bestuursrechter schorsing gevraagd van het besluit het initiatiefvoorstel om geen nieuw stadskantoor te bouwen. Het initiatiefvoorstel was het conceptbesluit dat volgens de referendumverordening noodzakelijk is om een raadgevend referendum te kunnen houden."
Christ van Oers en Geert Engelsvrijdag | 7 oktober 2011 | 16:50 |
"Wethouder Bolten vraagt succesvol MAU aan voor Delft"
"... Uit twee verschillende onderzoeken is gebleken dat het landelijke standaard rekenmodel onvoldoende rekening houdt met de Delftse situatie en dat het gemeentelijk beleid op alle fronten goed in elkaar steekt. Dankzij deze onderzoeken heeft Delft nu een groot bedrag binnengesleept voor de uitvoering van de WWB. Om welk bedrag het precies gaat, is nu nog onduidelijk, maar Delft kan rekenen op maximale aanvulling, een bedrag dat in de miljoenen gaat lopen."
GroenLinks - Dominique Bentvelsen fractiemedewerkervrijdag | 7 oktober 2011 | 12:30 | *
'BIJ DE NS PISSEN IN DE PLASZAK'
"Ik zeik zowat in mijn broek van het lachen. Altijd is het veel lachen met de NS/Prorail. 1,1 miljard onderbesteed en geen geld voor normale toiletten."
hfvh

delft plaszakken.jpg
Maria Hopman, onderzoekster van de Radboud Universiteit.

"Vakbond machinisten over NS-plaszak: Is dit een grap?"
"De vakbond voor rijdend personeel bij het spoor, de VVMC, vindt de plaszak waar de NS mee komt voor reizigers met hoge nood 'verschrikkelijk'. 'Toen ik het hoorde, dacht ik echt: dit is een grap', zegt bestuurder Wim Eilert van de vakbond."
Volkskrantvrijdag | 7 oktober 2011 | 10:55 |
"Nieuw accommodatiebeleid maakt veel los"
"... Een nota die grotendeels op onze steun kan rekenen. Toch hebben wij een aantal kanttekeningen, een aantal ervan zijn al gemaakt en ook aangegeven door de vele insprekers die aanwezig waren. Het is duidelijk dat de voorgenomen sluiting van buurthuizen in de stad veel los maakt en het was dan ook bijzonder druk op de publieke tribune in de raadszaal.. Het is goed om te zien dat de samenleving zo nadrukkelijk voor zichzelf opkomt!"
CDA - David van Disvrijdag | 7 oktober 2011 | 01:50 |
"Parkeren bij de sportvelden: altijd lastig!"
"... Martin Stoelinga heeft zich daarover in het openbaar � de media- bijzonder kwaad gemaakt ! Gevolg was dat een groot aantal bekeuringen teruggedraaid werd."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppendonderdag | 6 oktober 2011 | 18:00 | *
'VERGADERING WETHOUDERS VERENIGING IN DELFT'
delft cartoon_20111006.jpgdonderdag | 6 oktober 2011 | 13:10 |
'... het aantal potenti�le artikel 12 gemeenten kan oplopen naar 35 gemeenten.'
"Financi�le effecten van de vastgoedcrisis bij gemeentelijke grondbedrijven"
"De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen kunnen de komende jaren oplopen tot 2,9 miljard euro. De meeste gemeenten kunnen een dergelijk verlies opvangen uit hun reserves, sommige gemeenten zullen extra moeten bezuinigen."
ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesdonderdag | 6 oktober 2011 | 13:00 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/spoorzone_vastgoed_delft.jpg
"Sheet van de presentatie van OntwikkelingsBedrijf Spoorzone bv (100% dochter van de gemeente Delft) directeur Bart Jan Kouwenhoven. Het contract met Ballast Nedam en NS Poort voor de gehele vastgoedontwikkeling in de spoorzone wordt ontbonden. Voor het nieuwe stadskantoor gelden dezelfde argumenten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 6 oktober 2011 | 03:25 |
'EERST VLEERMUIZEN EN NU ZESTONNERCHAUFFEURS'
"Politiek onbenul Drs. Koppen doet ontzettend zijn best om er bij te willen horen. Hij komt weer eens op voor een minderheid, namelijk deze keer voor zestonnerchauffeurs. Het valt te lezen in zijn langdradig verhaal gepresenteerd op schoolmeesters niveau met tussen de haken overbodige uitleg."
hfvh

delft daf_vrachtwagen_geschiedenis.jpg
DAF, de moeder van het internationale wegtransport.

"Waar kan ik keren met mijn 6-tonner?"
"... Nog vreemder was het, dat een bord met �max. gewicht 6 ton� nu ook ineens op de Tweemolentjeskade stond. Je komt met een auto van meer dan 6 ton van de Insulindeweg en rijdt de voorgeschreven omleiding naar de Oostsingel op om bij de Tweemolentjeskade te ontdekken dat je geen kant meer op kunt!! "
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppendonderdag | 6 oktober 2011 | 02:20 |
delft http://www.delftseatelierroute.nl/maggezien_flyer_A5_finish-1.jpg

Delftse Atelierroutedonderdag | 6 oktober 2011 | 02:00 |
"Buurthuisbezoekers uiten onvrede over accommodatiebeleid"
"Tien insprekers hebben in de commissie Samenleving & Volkshuisvesting van 4 oktober hun onvrede laten blijken over het voornemen van het college om hun specifieke buurthuis te sluiten."
Gemeenteraaddonderdag | 6 oktober 2011 | 00:55 |
'MR.DRS. ARIE VAN DER VEEN GEEFT JURIDISCHE LES'
hfvh

delft markt_000_arie_vd_veen_20110409_195347_b.jpg
"Over vertegenwoordiging"
"Een van de aardigste boekjes die ik tijdens mijn studie las was van mr.A.R.Bloembergen, lid van de Hoge Raad en Staatsraad i.b.d. Ik heb later vaak met hem vergaderd.Vertegenwoordiging in civielrechtelijke en publiekrechtelijke zin. En voor Bas is het jammer. Hij moet zich bij de Bestuursrechter melden inzake de kwestie referendum HNK. Immers hij vertegenwoordigt de gemeente Delft in en buite rechte�en hij kan daartoe iemand machtigen�bij volmacht."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 6 oktober 2011 | 00:45 |
"Bomvol maar ineffici�nt"
"�De buurthuizen zitten bomvol� De woorden van oud wethouder Rensen in ��n van zijn laatste gemeenteraadsvergaderingen klinken nog na. En toch besluit het college acht buurtaccommodaties te sluiten. Bijzonder te constateren dat vooral onder de verantwoordelijkheid van de PvdA in de afgelopen decennia heel veel ruimtebehoefte is gerealiseerd zonder kritisch stil te staan bij de soms voor de handliggende alternatieven."
Stadsbelangen - Bram Stoopwoensdag | 5 oktober 2011 | 19:30 |
'... wethouders stellen staatrechtelijk niets voor' delft saskia_bolten_20100423_sk.jpg
GroenLinks Wethouder Saskia Bolten van Sociale Zaken en
voorzitter van de Wethoudersvereniging.

"Onbezorgd besturen in Delft"
"Saskia Bolten is maar druk. Niet zo zeer met visieontwikkeling, draagvlak zoeken en besluiten nemen. Maar met hobbies. Linkse hobbies BBQ voor de armen en ambtenaren, en klimaatneutraal Delft. Maar haar nieuwste hobby is de wethoudersvereniging, met als directeur mijn vriend Ton Roerig. En Saskia is bang, bang voor de burgers. En zij stookt nu haar collegae op."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 5 oktober 2011 | 16:55 | *
'BOLTEN STUURT DELFTSE BEDREIGER NAAR PI VUGHT'
LJN: AZ8817, Rechtbank 's-Gravenhage , 09/754053-06
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AZ8817
hfvh

delft vught_pi_penitentiaire_inrichting.jpg
"Wethoudersvereniging roept op tot aangifte tegen agressie"
"... Voorzitter Saskia Bolten van de Wethoudersvereniging roept Colleges op om melding te maken van bedreigingen bij betrokken instanties en om aangifte te doen bij politie. Ook roept zij het openbaar ministerie op om serieus werk te maken van deze aangiftes en daders hard aan te pakken. Samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de Wethoudersvereniging beleid uitwerken om agressie in het lokaal bestuur tegen te gaan."
Wethoudersvereniging - Saskia Boltendinsdag | 4 oktober 2011 | 12:50 |
'De aannemers beschreven ... ProRail als autistisch.'
delft delft_ondergronds_station.jpg
Delft, ondergronds station.

"Bende bij ProRail"
"... De nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail staat voor een gigantische opgave. Het is in het belang van de reiziger dat zij er in slagen zal om van ProRail een goedwerkende organisatie te maken, waar Nederland trots op kan zijn."
ROVER - Arri�n Kruytdinsdag | 4 oktober 2011 | 11:30 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Is het referendum nog wel nodig?"
"Vanavond is er overleg met het referendumcomite. Het bezwaarschrift is gereed en het verzoek om een voorlopige voorziening staat bijna op de rol. De behandelend advocaat en mijn juridische adviseurs zien het als een op voorhand gewonnen zaak, Het gaat namelijk niet om HNK, het gaat niet om het referendum het gaat over wanbestuur in Delft. En dat is de kwestie."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 4 oktober 2011 | 01:30 | *
'IN HET WEEKEND GEEN HANDHAVING (2)'
"Precies een week later en weer het zelfde beeld. CDA-Wethouder Milene Junius laat het afweten en geeft daarmee het slechte voorbeeld. Ook op het Nijverheidsplein (foto) maakt de gemeente er een zooitje van. Door gebrek aan stallingplaats voor de afgevoerde fout geparkeerde fietsen gaan ze op een hoop tegen het hek."
hfvh

delft lokomotiefpad_000_fietsoverlast_20111002_161131_a.jpg
Delft, Lokomotiefpad.
Dus wat maakt het uit. Pleur je fiets maar tegen het hek.
harrie fruyt van hertogdinsdag | 4 oktober 2011 | 01:20 |
'... over de PvdA in Delft hebben we het maar niet. Zelfs de website is zo dood als een pier.'

"Het CDA als stadspartij in Delft en daarbuiten."
"Vorig jaar hield ik op de CDA-bestuurdersdag in aanwezigheid van Donner een toespraak over de toekomst van het CDA in de steden. Mijn stelling was het CDA moet samenwerking zoeken met stadspartijen, partijen die dicht bij mensen staan en Delft is de pilot. De Coalitie voor Delft, de CDA is het voorbeeld voor Nederland, heel het CDA landelijk begint mee te kijken."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 4 oktober 2011 | 01:00 |
'Algemene Wet Bestuursrecht'
"De Raad gaat verweer voeren. Bestuursrecht: begrippen Een bestuursorgaan neemt besluiten. Zo zijn de burgemeester en de gemeenteraad orgaan van de gemeente, aldus artikel 6 Gemeentewet. Het wordt me als niet jurist al te moeilijk, misschien dat raadsgriffier Mr. Luuk van Luyk morgen voor 14h00 nog even een verhelderende toelichting kan schrijven voor de raadsleden die het ook niet snappen. Leg ook uit waarom er zo'n haast is geboden."
hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/gemeenteraad_rechter_delft.jpg
"Het wordt een steeds groter bestuurlijk zooitje in Delft."

"Presidium zet gemeenteraad voor onzinnig ultimatum"
"... Het voorstel van het presidium is onacceptabel. De gemeenteraad is het algemene bestuur, het college van B&W het dagelijks bestuur van de gemeente. Het dagelijks bestuur doet het werk. Burgemeester Verkerk als voorzitter van de raad en de wethouders voeren raadsbesluiten uit. Zo gaat dat altijd. En neem anders maar het presidium want die noemen zichzelf ook graag het dagelijks bestuur van de raad. Andere keuzen genoeg dus."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 4 oktober 2011 | 00:50 |
"Toch geen referendum"
"... Tenslotte: voordeel van een referendum was geweest dat het college gedwongen zou zijn om de stad in te gaan en uit te leggen waarom de bouw van een stadskantoor een goed idee is. Nu het verzoek is afgewezen moet het college wat de ChristenUnie betreft dit verhaal nog steeds met volle inzet aan de stad uitleggen. Het lijkt er nog niet op dat dit gebeurt. Het college laat dit vooralsnog aan de coalitiepartijen in de Raad over. Een gemiste kans."
ChristenUnie - Jo�lle Gooijer

"Uitnodiging politiek caf�"
"Op donderdag 20 oktober organiseert de Christenunie een politiek caf� waar u de kans zult krijgen om mee te denken over de bezuinigingen. Download hieronder de uitnodiging."
ChristenUniedinsdag | 4 oktober 2011 | 00:40 |
"Tweede Kamer: 'accountantspraktijk splitsen'"
"Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de accountantspraktijk opsplitsen in een deel voor de boekencontrole en een deel voor meer commerci�le diensten."
Controllers Magazinedinsdag | 4 oktober 2011 | 00:30 |
'Besteding spoorbudgetten door ProRail'
delft taart_fmission_prorail_is_rijk_delft_arm.jpg
"Kamer onvolledig ge�nformeerd over ProRail"
"... ProRail kreeg in 2005 de concessie het Nederlandse spoornet te beheren. Het bedrijf, dat volledig eigendom is van de Staat, krijgt daarvoor jaarlijks circa 2 miljard euro. Het ministerie kan volgens de onderzoekers niet eenduidig vaststellen welk deel van het budget in de jaren 2005-2010 is besteed. "Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het nog niet bestede deel maximaal 1,1 miljard van totaal 11,5 miljard is'', schrijven de rapportopstellers."
Cobouwdinsdag | 4 oktober 2011 | 00:20 |
'OBJECT ONVERKOOPBAAR DOOR MONUMENTENVERPLICHTING'
"Onze Fleur zou ook eens moeten vertellen waarom dit pand in het bezit van de gemeente is gekomen. Met welk doel heeft de gemeente dit pand ooit aangekocht? De gemeente is toch geen onroerendgoed exploitant."
hfvh

delft ezelsveldlaan_000_031014_techniek_museum_a.jpg
Delft, Ezelsveldlaan medio 2003 met rechts het Techniek Museum van de TU-Delft.

"De soap die Wesseling heet"
"Toekomst Het is nu zaak dat de gemeente het pand op zorgvuldige wijze herbestemd en goed verkoopt. Het is en blijft een prachtig pand op een zeer goede locatie. Tot slot hoopt GroenLinks dat Wesseling spoedig een geschikte plek vindt voor de dansschool en het partycentrum."
GroenLinks - Fleur Norbruisdinsdag | 4 oktober 2011 | 00:10 |
'HALLO MET DE ECHTE JAN KLAASSEN'
"Alleen maar dubbeltjes in de Delftse gemeenteraad, kwartjes zijn er niet te bekennen. Gemeentelijke Grondbedrijven lijden miljoenen verliezen en dan komt er weer zo'n GroenLinkse kletsmajoor een beetje deftig hees piepen over de sociale woningvoorraad. Geen geld geen Zwitsers."
hfvh

delft klaas_herrema_van_mourik_architecten_a.jpg
Klaas Herrema 1961, projectleider Van Mourik Architecten.

"Nieuwe kansen voor vastgoedontwikkeling Spoorzonegebied"
"... Bijvoorbeeld als het gaat om planuitwerking in het verlengde van de (eventueel bijgestelde) Woonvisie. En denk ook aan woon/werkcombinaties, de buurt/wijkeconomie en noodzakelijke uitbreiding van de sociale woningvoorraad."
GroenLinks - Klaas Herremamaandag | 3 oktober 2011 | 00:05 | *
'BRANDLIGT EEN POLITIEKE OPLICHTER?'
Stephan Brandligt legt de democratisch afgesproken regels omtrent het referendum gewoon naast zich neer. De rechter zal hem leren. Deze luchtvaart ingenieur steekt een angstaanjagend betoog af dat niet bouwen van het nieuwe stadskantoor duurder is dan wel bouwen. Inderdaad, Brandligt ziet ze vliegen.
hfvh


delft http://www.jpdewit.nl/stephan_brandlight_huichelaar_delft.jpg
"Groenlinks huichelaar Brandlight zet burgers buitenspel"
"In de gemeenteraad is Stephan Brandlight opgeklommen tot de spreekstalmeester van de coalitie. De manisch ontspoorde ratelband Ernst Damen van de PvdA heeft afgedaan. En Referendumkamer voorzitter Beijen (tevens rechter) heeft niets overgelaten van de geloofwaardigheid van CDA fractiepoedel Aad van Tongeren."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 3 oktober 2011 | 00:10 | *
'CDA BREEKT STRAKS DELFTS COLLEGE'
"Raadslid Aad van Tongeren faalt met zijn opdracht. Aad mocht nog een periode 'doorregeren' met als taak het CDA heel houden. Dat is niet helemaal gelukt. Fvz. Jeroen van Oort ging op de loop en CDA-leden Christ van Oers en Geert Engels kwamen met een referendum. CDA-Delft Voorzitter Hans Kolkert nodigt de leden uit om koffie te komen drinken. De dagen Van Tongeren zijn geteld."
hfvh

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/14930170524e85be1ad4250.jpg
"Indieners referendum leggen zich niet zonder slag of stoot neer bij Raadsbesluit"
"... Het hangt er, denk ik, vooral vanaf hoe onze advocaten het aanpakken. Als die een goede strategie kiezen, kan het referendum er nog zomaar komen. Dit moet echter wel snel gebeuren, want in principe staat de aanbesteding voor half december gepland. Inmiddels heb ik begrepen dat ook hierin wel ��n tot twee maanden speling is. Er is dus nog wel tijd, maar we moeten niet al te lang wachten."
Delft op Zondag - Alphons de Wit Jrmaandag | 2 oktober 2011 | 00:15 |
'Delft is aan de bedelstaf gebracht en ontdekt dat nu'

"Rapportage grondexploitatie Spoorzone; over getallen en velerlei waarheden"
"In de commissie Spoorzone van 29 september werd de brief van het college van burgemeester en wethouders besproken over de problemen die zijn ontstaan in de grondexploitatie van het spoorzone gebied. In samenvatting komt het er op neer dat op een verwachte opbrengst van � 78.000.000 tegen prijspeil 2003 een tekort dreigt van tussen � 7.000.000 en � 27.000.000 netto contante waarde. NS Poort heeft wil zich als ontwikkelaar terugtrekken, zodat er voor de gemeente geen stabiele partner meer is voor de ontwikkeling van een gebied van 30 hectare grond."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortmaandag | 3 oktober 2011 | 00:20 |
'De gemeente Delft is een onbetrouwbare partner voor zijn burgers'

"De introverte, ge�ndividualiseerde en exclusieve overheid"
"... Een overheid die geleid wordt door lieden die zich vereenzelvigen met hun achterban, de samenleving. Lieden die de belangen van die samenleving stellen boven hun eigen belangen en het onderbuik gevoel, die zelf vastgestelde regels ook naleven. Politici sluiten nu veel te veel de ogen voor de werkelijkheid waarin zij leven."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortmaandag | 3 oktober 2011 | 00:25 |
'HNK ZONDER PARKEERVOORZIENING'
delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
"Nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling Spoorzone en parkeeroplossing HNK roepen vragen op"
"... Er werd ook gesproken over de nieuwe parkeeroplossing van Het Nieuwe Kantoor. Nu er besloten is om het kantoor te bouwen, zal binnenkort de bouwvergunning worden aangevraagd. Daarvoor is een sluitende parkeeroplossing nodig en die was er tot op heden nog niet. De wethouder gaf in de vergadering aan dat er volgens haar ruimte genoeg is om de benodigde ca. 300 parkeerplekken te vinden in de Phoenixgarage en de te bouwen Spoorsingelgarage. Een idee waar de VVD zich absoluut niet in kan vinden."
VVD - Linda B�ckermaandag | 3 oktober 2011 | 00:30 |

"Observant in het weekend"
"... Vanochtend eerst een rondje Delft. Bij de dominees langs, mijn vriendinnen bemoedigd�. en het eerste R.I.P. geinstalleerd. Het Referendum Informatiepunt bij de slager Verbree in de van Bruggenstraat, vragen naar Cees. De Delft op Zondag intrigerend. Gelijk Christ van Oers gebeld om hem te complimenteren, niet alle Roomsen dolen in Delft� zullen we maar zeggen Aad"
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 3 oktober 2011 | 00:35 | *
'INGELASTE UITZENDING'
"Lachen in de cie SVR. Onaangekondigd stapt OBS-directeur Van Kouwenhoven binnen en houdt zijn praatje over een miljoenentekort. De cie zat al in tijdnood, maar vindt het best. Zelfs Paul de Widt D66, altijd onberispelijk in gedrag en zeer integer laat het hem overkomen. Even A4-tje uitdelen wel zo simpel."
hfvh


"Commissie staat stil bij ontwikkelingen Spoorzone"
"... OBS-directeur Van Kouwenhoven legde in een presentatie tijdens de overlegvergadering de nadruk op de kansen die de nieuwe situatie biedt. Op dit moment wordt bekeken hoe het contract met de ontwikkelcombinatie OCSD kan worden ontbonden. De economische crisis heeft er volgens de OBS-directeur voor gezorgd dat een dergelijk grootschalig vastgoedproject in deze tijd niet meer te realiseren is. Hij hield de commissie voor dat rekening moet worden gehouden met een grondwaardevermindering tussen de zeven en 27 miljoen euro op de aanvankelijk geraamde grondwaarde van 78 miljoen. Het plan Busquets gaat niet op de schop maar zal in stukken worden geknipt met de nadruk op het stationsgebied en het zuidelijke deel van de Spoorzone."
Gemeenteraadmaandag | 3 oktober 2011 | 00:40 | *
'AAP KOMT UIT DE MOUW'
"Jeroen de Bruin blijkt een control-freak. Gewoon doorgaan tot de relatie gesloopt is."
hfvh

delft vrijheidslaan_001_c1000_tassencontrole_20110315_154024_a.jpg
Delft, Vrijheidslaan C1000.

"Makro is geen onderneming voor ondernemers meer, vindt Stadsbelangen"
"... E�n van hen is Jeroen de Bruin van C1000 Vrijheidslaan. Hij drong er in de zomer bij de Gemeente Delft op aan dat Makro zich moet beperken tot groothandelactiviteiten en dat de Gemeente hierop moet handhaven."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzaterdag | 1 oktober 2011 | 00:00 |
'WEEKEND MUSIC'
"cuby and the blizzards window of my eyes"