logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


| *
REFERENDUM 'HET NIEUWE KANTOOR'
Doe mee! Laat het de redactie weten en stuur formulier in. *)toelichting
Naam:

E-mailadres:

Bericht:
woensdag | 31 augustus 2011 | 22:25 |
IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL
hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/huub_halsema_d66_delft.jpg
"D66 fractievoorzitter Halsema liegt dat het gedrukt staat"
"Om met de laatste zinnen te beginnen. Huub Halsema liegt door te zeggen dat er al een etage van het gebouw is wegbezuinigd van het nieuwe stadskantoor. Op dit moment laat CDA wethouder Junius gewoon voor het gehele stadskantoor een bestek maken. En dat bestek wordt nu aanbesteed. Daar kunnen bedrijven nu op inschrijven."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 31 augustus 2011 | 22:15 |
"Verziekte sfeer blamage voor Delft"
"Delft: historische stad met centrumfunctie, spil in de metropoolregio Haaglanden-Rotterdam, kennisstad in Europa? Wie de krant openslaat ziet een ander Delft: dat van verzuurde politici die met steeds grover verbaal geweld tegen de zogenaamde �gevestigde orde� proberen te vechten. Om man en paard te noemen: Jeroen van Oort, Jan-Peter de Wit en als hij er weer eens zou zijn vast ook Martin Stoelinga."
D66 - Pauljan Kuijperwoensdag | 31 augustus 2011 | 21:45 |
STRAKS RECLASSERINGSHESJES IN DELFT
delft reclassering_hesje.jpg


"Delft zal opbloeien, De waarheid zal zegevieren!!!"
"Het wordt tijd dat Delft zijn eigen DEFENESTRATIE krijgt!!! Eindelijk gaat er iets gebeuren in Delft, mijn mooie Prinsenstad. Eindelijk gaat het volk spreken en zal het de ingekakte politieke regentenkliek wakker schreeuwen. Delft gaat haar geschiedenis inderdaad cre�ren, maar niet door de realisatie van allerhande linkse luchtkastelen. Neen, het volk zal de op macht beluste ivoren torenbewoners ter verantwoording roepen voor de tonnen besteed aan het stadskantoor aan de Phoenixstraat."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 31 augustus 2011 | 20:05 | *
GONDELAFFAIRE
hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"Uitvoerige Conclusie AG over persrecht in Gondelaffaire"
"... Advocaat-Generaal Huydecoper heeft een uitvoerige en voor de persrechtpraktijk interessante conclusie geschreven. Hier volgen enkele relevante passages:"
Media Report Kennedy Van der Laan - Jens van den Brinkwoensdag | 31 augustus 2011 | 16:00 | *
ZO ONTVANGT DE NIEUWE KERK IN DELFT DE TOERISTEN
"Gisteren een telefoontje naar 14015 gemeente Delft. Na een kwartiertje in de wacht situatie gemeld.
Toezicht Openbare Ruimte (TOR) zou gaan kijken en naar bevind handelen.
Ruim een etmaal later geen verbetering te bekennen."

hfvh

delft markt_000_nieuwe_kerk_fietsen_20110830_153606_a.jpg
Delft, Markt.woensdag | 31 augustus 2011 | 11:30 |
delft westlandseweg_000_irenetunnel_000_031001_graffiti_a.jpg
Delft. Graffiti in de Irenetunnel.

"Graffitimuur goed idee"
"... De investering in de nieuwe spuitmuur is fors, ongeveer een ton meer het geval zou zijn geweest als het in 2009 vastgestelde beleid zou zijn uitgevoerd. Daar staat tegenover dat de onderhoudskosten ongeveer � 25.000 per jaar lager worden ingeschat. Dat betekent dus dat de totale kosten van het hebben van een spuitmuur al na vier jaar lager zijn dan in het geval de spuitlocaties over de stad worden verspreid. Per saldo is hier daarom behalve een beleidsverbetering ook sprake van een stevige bezuiniging."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortwoesdag | 31 augustus 2011 | 11:15 |
"Wall of fame of wall of shame?"
"Het college heeft besloten af te wijken van het besluit uit 2009 om 7 legale graffitiplekken verspreid over Delft te maken. Het stelt nu voor 1 legale plek te maken in de ecozone bij de Provincale weg. Een ongelukkige heroverweging wat GroenLinks betreft: te duur en op de verkeerde plek."
GroenLinks - Fleur Norbruisdinsdag | 30 augustus 2011 | 03:25 | *
ONZE WERELD MAKEN WE ZELF
hfvh

delft binnenwatersloot_bierhuis_de_klomp_20110827_011929.jpg
Delft, Binnenwatersloot.
Bierhuis de "KLOMP" als van ouds sedert 1652.

"Menselijke Maat"
"... Als je er voor zorgt (door de vormgeving van je steden) dat mensen zo veel mogelijk lopen of fietsen; is dat bijvoorbeeld goed voor de luchtkwaliteit, levendigheid en veiligheid (oogcontact), persoonlijke gezondheid etc. De voorbeelden in het boek zijn helder beschreven en (erg belangrijk!) in beeld gebracht."
Advies - Anne Koningdinsdag | 30 augustus 2011 | 03:15 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/bodegraven-20110829-004081.jpg
"En dat is ��n ..."
"Vanavond had ik opeens Marja van Bijsterveldt, de minister van OCW aan de lijn. In onze kringen is het gebruikelijk om verder over dergelijke gesprekken het zwijgen te doen en dat doe ik dan ook�. Maar ze belde wel op het goede moment, want per 1 september ga ik mij inhoudelijk voorbereiden op de portefeuille BZK en VHV. En daar is genoeg te doen. Ik geef een aantal aandachtgebieden."
Weblog - Arie van der Veen

"Over tweeenhalve Messias en een halve stalker."
"1. De top van het CDA heeft mij gezegd dat ik na een bevredigende uitspraak van het rechtbank, mij mag kandideren als minister van BZK en als ik dat zelf wil, partijleider van het CDA."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 30 augustus 2011 | 02:05 |
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/08/Watertoren.JPG
Delft. Watertoren aan het Kalverbos.

"Communicatie kan beter"
"Regelmatig wordt in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor goede communicatie naar bewoners toe en regelmatig wordt er beterschap beloofd. Desondanks kom je steeds weer situaties tegen waarbij de communicatie niet goed is verlopen of zelfs helemaal niet heeft plaats gevonden."
Stadsbelangen - Aad Meulemandinsdag | 30 augustus 2011 | 01:20 | *
HEEL CDA DELFT LIJKT IN VERWARRING
hfvh

delft arie_van_der_veen_delflander_alv_006_20110507.jpg
Mr.Drs. Arie van der Veen kandidaat minister van BZK en partijleider van het CDA.
bron: Hillenius 130

"CDA Delft: Reactie van leo (29 augustus 2011):"
"Vanmorgen stond in de krant dat van der Veen erntig is de war is. Ik ben het hier volkomen mee eens. Dus heer van der Veen ik neem het je niet kwalijk hoe je andere mensen beschadigd je bent immers in de war. IK hoop dan ook op een lichte straf maar hoop wel dat je jezelf smel bewust wordt wat je allemaal doet. Kortom waar is onze oude Arie die serieus genomen werd?"
CDA Delft - Leo ???maandag | 29 augustus 2011 | 15:13 |
'HET GELD LIGT OP STRAAT' hfvh
delft a2_maastricht_geld_ligt_op_straat.jpg
"Geldregen op de A2"
NOS op 3maandag | 29 augustus 2011 | 14:35 |
"In 2017 7,7 miljoen oplaadpunten voor EV"
delft http://www.groenopweg.nl/images/logo_gow.png
"... Het bureau verwacht dat in de toekomst het aanbieden van een laadpaal tot het standaardaanbod van elke elektriciteitsmaatschappij behoort en dat de kosten van het opladen op de gewone energierekening staan."
Groenopwegmaandag | 29 augustus 2011 | 14:05 | *
HOE ZIT HET MET DE SPOORZONE?
"Ik stel voor dat PvdA-er Ernst Damen, in het dagelijkse leven een kundig projectontwikkelaar annex architect bij een woningcorporatie in Haarlem eens een stukje schrijft op de PvdA website hoe de ontwikkelingen van de Spoorzone Delft er in nabije toekomst voorstaan."
hfvh

"Almere wil snel centrum bouwen in Poort"
"... Voor Duivesteijn was de maat vol. �Het consortium kiest voor een strategie van wachten op een voor hen zo gunstig mogelijk moment.� De gemeente dreigde het consortium daarop met een kort geding. Met het instellen van de commissie is het kort geding van de baan."
Architectenweb.nlmaandag | 29 augustus 2011 | 11:50 |
delft spoorzone_aanleg_dak_ondergronds_station_201108xx_metro.jpg
"Stadskantoor in Delft nog onzeker"
"Spoorzonewethouder Milene Junius waarschuwt voor miljoenenstrop als Delft bouw nieuw stadskantoor alsnog afblaast. Steeds meer partijen en burgers twijfelen aan miljoenenproject bij de Spoorzone. Eind september meer duidelijkheid."
Metronieuws.nl - Luuk Braunzondag | 28 augustus 2011 | 22:15 | *
delft paul_de_widt_20110825_a.jpg
Een emotinele Paul de Widt, lid van het Presidium wil onterecht excuses van Jeroen van Oort. Door onvoldoende kennis van de gemeentewet liep de politiek onervaren Paul in de val. Hoe integer ben je zelf als je beslissingen neemt die je niet mag nemen. red.hfvh
WEBCAST


QUOTE VAN DE AVOND
"Het onderwerp waar tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 augustus 2011 de meeste aandacht aan werd besteed was de gekwetste ijdelheid van het raadslid Paul de Widt van D66. Als Paul de Widt niet begrijpt dat hij met zijn kinderachtige gedrag de gemeenteraad van Delft degradeert tot een soort kleuterklas, dan spijt mij dat voor hem nog het meest. De verliezers zijn de inwoners van Delft die de moeite hadden genomen om het raadsdebat te volgen."
Reinoud Platezondag | 28 augustus 2011 | 20:10 |
'Het is eerder de PvdA die Delft failliet laat gaan.'
"Inleidend referendumverzoek onder spervuur van coalitie"
"Met name de coalitiepartijen PvdA, D66 en CDA gesteund door hun geallieerden Stadsbelangen en VVD gebruikten alles om het Stadskantoor referendum de grond in te boren. Tijdens het fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de raadsvergadering werd al duidelijk dat er een voorstel zou komen om het referendum voorstel naar volgende maand door te schuiven."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 28 augustus 2011 | 19:45 |
"Elke Delftenaar telt ... af"
"Delft is technisch failliet� en niet door of ondanks HNK, gewoon door wanbeleid sinds 1998. Grashoff en Torenstra, Rensen en Koning zijn de hoofdverantwoordelijken. En hun slippendragers liggen nu dwars. Onze hypomane vriend Damen, Brandlucht en�betwetertje Halsema. En ze doen met zijn drieeen een spelletje wat ze zelf niet door hebben en dat heet ijsschotsspringen. Het HNK, is als de Titantic al zinkende en ze springen met list en bedrog en gelegenheidsargumenten en onzin van schots naar schots."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 28 augustus 2011 | 18:45 |
AHMED DOET DE GROETEN AAN BAS
hfvh

delft http://www.rijnmond.nl/files/2091382/aboutaleb5.cropresize.1.jpg
"Rotterdam luistert naar idee�n van de straat"
"Het gemeentebestuur van Rotterdam luistert steeds vaker naar de idee�n van de straat en steeds minder naar de suggesties uit het ambtelijk apparaat. Dat zegt Ahmed Aboutaleb."
RTV Rijnmondzondag | 28 augustus 2011 | 04:20 | *
'BRABANTS BOERTJE GAAT LOS'
"Ernst Damen de fractievoorzitter van de PvdA verliest alle controle en vertoont opnieuw zijn manisch gedrag in de raadsvergadering."
hfvh

delft cartoon_20110827.jpgzondag | 28 augustus 2011 | 03:55 |
ERNST DAMEN: "We willen de stad behoeden voor een faillissement."
"Rel rond referendum stadskantoor"
" Voor- en tegenstanders van een referendum over het stadskantoor buitelden gisteren tijdens de raadsvergadering over elkaar heen. Of de poging voor de organisatie van een volksraadpleging doorgaat werd niet duidelijk."
AD Delftzondag | 28 augustus 2011 | 03:35 |
'de Delftse politiek voor joker zetten'
"D66 Delft: geen referendum bij onverantwoorde keuze"
"... Halsema hekelt de opstelling van de fracties Van Oort,Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft, "die er bewust een heisa van maken." De D66'er stelt dat ze misschien mooi in de krantkomen, maar de burger misleiden en de Delftse politiek voor joker zetten. "Raadsleden die fabels vertellen over zo�n project, mede-raadsleden betichten van antidemocratisch handelen en zelfs de burgemeester dreigen met een rechtszaak, die zoeken vooral sensatie.""
Delftse Postzondag | 28 augustus 2011 | 02:55 |
'Volgens Halsema levert het niet bouwen van het Stadskantoor het project juist g��n geld op.'
"Nog geen referendum over Stadskantoor"
"... Donderdagavond zou de Gemeenteraad zich over de kwestie buigen, maar dit ontaarde volgens het raadslid Jeroen van Oort in �muggenzifterij over regelgeving�."
Delft op Zondagzondag | 28 augustus 2011 | 01:20 |
QUOTE VAN DE DAG
"En in Delft is het precies hetzelfde, de angstcultuur wordt geintroduceerd, als we HNK niet bouwen gaan we failliet. De laatste ijsschots voor dat, rapport BING, of Berenschot jazelfs Ernst en Young afrekent met dit stelletje in Delft. Niet bouwen levert gewoon geld op immers Delft is van een onbetaalbare exploitatielast af, en we kopen de zogenaamde claims af van Prorail met een tegenvordering. en we vragen geld aan het Rijk. We dreigen met artikel-12 aanvrage. Dat is besturen, maar daar hebben al die overheidafhankelijke kleuters in de raad geen idee van. Stafmedewerkers of overheidsafhankelijk taartenbakkers, die VVD-ers�.en de rest. Alleen Van Oort en Stoelinga begrijpen. Inzicht en boerenslimheid."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 28 augustus 2011 | 00:50 | *
EERSTE HUURDER HNK DIENT ZICH AAN?
"Geruchten: F*mission wil straks de bovenste verdieping huren van HNK. Mede-eigenaar Harpe blijft daarom de woordvoerder op het ProRail dossier."
hfvh

delft taart_fmission_prorail_lennart_harpe.jpg
"Referendum Stadskantoor: VVD wil eerst resultaten van lopende onderzoeken zien"
"... Een ruime meerderheid van de gemeenteraad was het met de VVD eens om het debat in de gemeenteraad van 22 september voort te zetten."
VVD - Lennart Harpezondag | 28 augustus 2011 | 00:45 |
JEROEN VAN OORT: 'Raadslid moet de burger keuzes kunnen uitleggen'

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_a.jpg
"Raadsvergadering 25 augustus 2011"
"... Daarna begon een moddergevecht over het inleidend referendumverzoek en het initiatiefvoorstel �geen stadskantoor bouwen�. Nadat een week eerder het presidium al opzichtig en buiten de eigen competentie tegen artikel 37 lid 1 van het Reglement van Orde in had geadviseerd geen raadsvergadering te houden, trokken enkele raadsleden het advies van de referendumkamer in twijfel. Stukken tekst uit raadsbesluiten en toelichtingen daarop werden hiertoe ruw uit de verbanden waarin zij zijn gekaderd gehaald."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortzondag | 28 augustus 2011 | 00:15 |
B&W ZAAIEN ANGST BIJ DE RAADSLEDEN
"B&W melden nu dat stoppen tot kosten leidt die de stad niet kan dragen. Prima, graag zou ik deze mening ook willen horen van een onafhankelijke vastgoeddeskundige zonder enige aansturing door de huisaccountant."
hfvh

delft delft_stationsgebouw_1905_a.jpg
Delft, stationsgebouw 1905.

"D66: geen referendum bij onverantwoorde keuze"
"D66 Delft wil geen referendum over het wel of niet bouwen van het stadskantoor, als de stad zichzelf bij niet bouwen in een financi�le afgrond stort. B&W waarschuwen daarvoor; Ernst & Young checkt momenteel hun aannames. �Als Delft het stopzetten van de bouw financieel niet kan dragen, is een referendum alleen maar verspilling van tijd en geld,� aldus D66-fractievoorzitter Huub Halsema."
D66 - Huub Halsemazondag | 28 augustus 2011 | 00:05 |
'... het project is al te ver gevorderd en de complexiteit te groot.'
delft spoorzone_aanleg_dak_ondergronds_station_20110814_165435.jpg
Delft, Spoorzone. Aanleg van het dak van het ondergrondse treinstation.

"Verslag Raadsvergadering 25 augustus jl."
"... Ook afgelopen donderdag in het debat werden door verschillende partijen uitspraken gedaan die niet stroken met de waarheid. Zo werd er gesproken over 'vetes' tussen personen, een fantasierijke maar bizarre voorstelling van zaken."
CDA - Rob van Woudenbergvrijdag | 26 augustus 2011 | 14:50 |
Quotes van de dag
delft verhuiswagen.jpg
"Per 1 januari verhuizing naar Wassenaar afhankelijk van beoogd ministerschap Binnenlandse Zaken.Rutte en Van Bijsterveldt al geinformeerd."
Arie van der Veen

"Ik was kandidaat voorzitter van het landelijk CDA, naar voren geschoven door enkele ministers, maar ik heb in Trouw begin dit jaar bedankt voor de functies, hetzelfde geldt voor het gedeputeerdeschap in Overijssel. Functies met een salaris van 150.000 euri en meer."
Arie van der Veen

"Een van mijn competenties is als interim-griffier gemeenteraden en colleges adviseren. Bij deze om niet. Als beoogd minister van BZK, draai ik het dualisme de nek om. We gaan gewoon weer besturen, met checks and balances. zonder wethouders van buiten de gemeente,"
Arie van der Veen

"Want een echte straf is een avond met die Damen in een zaaltje zitten"
Arie van der Veenvrijdag | 26 augustus 2011 | 12:45 | *
GROOTSTE SPELBREKER HUUB HALSEMA
"Huub laat zijn kiezers in de kou staan. D66 de referendum partij bij uitstek negeert het advies van de referendumkamer en komt met een orde voorstel."
hfvh

delft huub_halsema_20110825_raadsvergadering_a.jpg
"Kort verslag raadsvergadering 26 augustus 2011"
"Bas Verkerk was duidelijk zichtbaar als een bestuurder en hij stond ver boven de partijen. Bravo Bas.

Gisteravond is er niet besloten over het verzoek inleidend referendum.
Huub Halsma wil pas in september besluiten, dan zijn de cijfers bekend van de onderzoekcommissie over onder andere de kosten van niet bouwen stadskantoor.
Later werd aldus besloten door een meerderheid.

PvdA-er Ernst Damen had het weer eens behoorlijk op zijn heupen. Manische fase?
Hij gaat bouwen, referendum of niet, want bij niet bouwen gaat Delft failliet volgens deze architect/projectontwikkelaar.
Is er nou niemand bij de PvdA die deze vent met zijn Brabantse boerengedrag er op kan wijzen zich normaal te gedragen in de raadszaal. Continu interrumpeerde Damen met persoonlijke aanvallen op de indieners van het initiatiefvoorstel.

Ik merk nog op dat Lieke van Rossum SP politieke kwaliteit leverde, ze gaf een heldere analyse over de tot standkoming van het referendum verzoek, alles was volgens de regels van de verordening.
Een politiek lesje voor Ernst Damen, die nog maar weinig begrijpt van politiek en zichzelf verheft boven het volk.

Voor de rest heb ik niets meer van belang te melden over deze politieke 'kleuterklas'.
O ja, Drs. Koppen nam het op voor de vleermuizen in de Bomenwijk.
Adviesje aan Paul de Widt, stap uit het presidium, je zit tussen onbenullen."
harrie fruyt van hertogvrijdag | 26 augustus 2011 | 09:30 | *
delft arnhem_centraal_ovt_openbaar_vervoer_terminal.jpg
Arnhem Centraal - Openbaar Vervoer Terminal (OVT).

D66 HALSEMA NEGEERT WENS BEVOLKING
"D66 als referendum partij moet zijn klanten bedienen. D66-fractievoorzitter Huub Halsema vindt zijn eigen mening belangrijker. Tegenargumenten van een politicus doen niet ter zake. Het volk, de belastingbetaler beslist, en als blijkt dat die tegen het bouwen van het megalomane stadskantoor is, dan gaat het bouwen dus niet door. Nu tijd voor een BURGERINITIATIEF, over de raad heen en ver weg van het politieke gekakel. Een nieuw voorstel: Wachten met aanbesteding en geen stadskantoor maar alleen stationshal bouwen."
hfvh


"D66: geen referendum bij onverantwoorde keuze"
"D66 Delft wil geen referendum over het wel of niet bouwen van het stadskantoor, als de stad zichzelf bij niet bouwen in een financi�le afgrond stort. B&W waarschuwen daarvoor; Ernst & Young checkt momenteel hun aannames. �Als Delft het stopzetten van de bouw financieel niet kan dragen, is een referendum alleen maar verspilling van tijd en geld,� aldus D66-fractievoorzitter Huub Halsema."
D66 - Huub Halsemavrijdag | 26 augustus 2011 | 02:15 |
"Raad 25 augustus 2011"
"... Het lijkt er op dat een vete binnen de gelederen van het CDA in Delft wordt uitgevochten over de rug van de Delftse gemeenteraad en de inwoners van onze stad. De vraag werpt zich op of het CDA onder deze omstandigheden nog wel deel uit kan maken van de coalitie en het college. Stadsbelangen vindt van niet. Wij vragen het CDA dan ook zich terug te trekken uit de coalitie en het college. Wij adviseren het CDA eerst hun interne problemen op te lossen. De tweestrijd binnen het CDA kan en mag niet ten koste gaan van het besturen van onze stad."
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 26 augustus 2011 | 01:55 |
"Naar een burgerinitiatief"
"De raadsvergadering van 25 augustus is een interessante vooroefening voor het echte debat in september en dat gaat gebeuren via een burgerinitiatief. Want de raad van Delft komt er niet uit. De zwakste speler is Ernst Damen, een intellectueel en verbale politieke minusvariant� die zijn hand overspeelt."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 26 augustus 2011 | 01:45 |
delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/f3/d3/f3d34159aaa6d7e9c8ec748589801074/PZ_11542653_115426_1503292a.JPG
"Doe mee met de wanderl-rol-driedaagse!"
"Op 31 augustus, 1 en 2 september houdt woonzorgcentrum Monica haar jaarlijkse wandel-rol-driedaagse weer. Een evenement dat niet zonder de inzet van vrijwilligers kan. Ben jij of ken jij iemand die hierbij wilt helpen? En ben jij bereid om 1 of meerdere middagen achter een rolstoel te lopen en deze bewoners hele leuke dagen te bezorgen? Neem dan snel contact op met woonzorgcentrum Monica."
PvdA - Woonzorgcentrum Monicadonderdag | 25 augustus 2011 | 09:20 | *
GROENLINKS EN REFERENDUM
delft referendum_graffiti_003a.jpg
Een lezer berichtte de redactie als volgt:
"Referendum Praatjes: Groen Links Delft en het referendum voorstel (!)"
"vergeet U niet om in Uw goed getimede bericht betreffende "D66 Delft" en hun mooie verkiezings referendumpraatjes, ook onze College "vrienden" van Groen Links prominent te noemen? Het ziet er naar uit dat de ex-CDA-er van Oort ook van deze prinsjes en prinsesjes een idee-tje heeft overgenomen...dat doet hij dan toch best wel slim. Ik wijs U op (bijvoorbeeld) : http://delft.groenlinks.nl/node/30092"donderdag | 25 augustus 2011 | 00:15 |
"Jongeren telefonisch benaderen ... of thuis opzoeken"
"... Vragen Samen met de STIP-voorvrouw Van Kooten stelde ik een aantal weken geleden schriftelijke vragen over dit onderwerp. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren zo veel mogelijk naar school gaan en een passende opleiding volgen. Als eerste aanzet voor de beantwoording van die vragen geeft dit persbericht me dan ook een goed gevoel."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortwoensdag | 24 augustus 2011 | 22:05 |

delft lucas_vokurka_002.jpg
Lucas Vokurka D66-wethouder-financi�n

"REFERENDUM, ��N VAN DE KROONJUWELEN VAN D66"
"Ik heb het verkiezingsprogramma 2010-2014 van D66 Delft eens nageslagen op referendum. Interessant wat daar over geschreven wordt."
Weblog - harrie fruyt van hertogwoensdag | 24 augustus 2011 | 11:00 |
delft gabi_van_driem_20110823.jpg
Gabi van Driem, in Delft bekend van de pandverboden en het verbieden van cartoons.

"Over Gaby en andere linkse kroonjuwelen"
"... En wie was er 's avonds op TV die eigenwijze Gabri van Driem. Hogepriesteres van de links-feministiche kerk, mannenhater en vooral lelijk. Waarschijnlijk meerder malen gedumpt, niks voor Prins Bernhard zullen we maar zeggen. Gabi de slippendrager van de macht in Delft maar haar briefjes over de pandverboden, kansloze overjarige links minkukel, gefileerd door mijn vrind Knoops. En maar tettereren en leuteren, net als Bolten, Norbruis en al die andere linkse kansloze zakkenvullers."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 24 augustus 2011 | 09:20 | *
'de argumenten van het college zijn afgeschoten'
delft oude_delft_000_gondelaffaire_2004-08-16_17-19-52_gondel_bas_verkerk.jpg
hfvh: "Burgemeester Bas Verkerk moet toch aan de bak de komende raadsvergadering.
Wel is duidelijk geworden dat het voltallige presidium uit juridische onbenullen bestaat. Gek dat die gasten niet goed voorgelicht worden door de raadsgriffier Luuk van Luyk."

"Referendumkamer positief over inleidend referendumverzoek;
fractievoorzittersoverleg was overbodig"

"... In de brief stelt de referendumkamer, waarvan de voorzitter rechter-plaatsvervanger is bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Haarlem, dat de gemeente zich aan zijn eigen procedures moet houden en wel de procedures zoals die in de verordeningen zijn opgeschreven. Die opmerking is ook relevant in het kader van de discussie die in het presidium en later het fractievoorzittersoverleg werd gevoerd. Niet het presidium en niet het fractievoorzittersoverleg gaan over het uitschrijven van een raadsvergadering als er een initiatiefvoorstel ligt, maar de burgemeester."
Fracte Van Oort - Jeroen van Oortwoensdag | 24 augustus 2011 | 00:05 |
"Over de slag om het groene plein ... en Torenhove"
"De slag in Tripoli is een echte metafoor voor het gevecht tegen HNK in Delft, de toekomstige compound van Bas c.s. met vluchtroutes via een enkeltje. We gaan voor het Groene Plein, voorlopig een grasveld rond het station, plein van het volk, plein van de martelaren, maar voorlopig het Prinses Amaliaplein, die van die ponies ..."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 23 augustus 2011 | 21:40 | *
Raadsvergadering van 25 augustus 2011
"Volg de Raad komende donderdag om 20h00 op de webcast."
hfvh

delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Bespreekstukken: Voorstel van de burgemeester inzake een inleidend verzoek tot het houden van een referendum."
"Voorstel van de burgemeester inzake een inleidend verzoek tot het houden van een referendum
Voorstel
Op basis van het advies van de referendumkamer, gelet op het bepaalde in de Referendumverordening Delft 2009, wordt de raad voorgesteld om het inleidend verzoek in te willigen, en over te gaan tot de volgende stap in de referendumprocedure.
Hoogachtend,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
R.H. van Luyk ,griffier. "
Gemeenteraaddinsdag | 23 augustus 2011 | 20:45 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/referendumkamer_stadskantoor_niet_bouwen_delft.jpg
"De Referendumkamer met voorzitter Laurens Beijen heeft positief geadviseerd over een referendum over het niet bouwen van het nieuwe stadskantoor van �85 miljoen. (lees het hele advies). Aanstaande donderdag gaat de gemeenteraadsvergadering toch door. Dat is maandagavond in een extra fractievoorzittersoverleg besloten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 23 augustus 2011 | 18:30 |
'ETIAM'
hfvh

delft paard_van_troje.jpg
"Timeo danaos et dona ferentes"
"Mijn leraar Latijn op het gymnasium, de helaas veel te jong gestorven Karel Kamp, heeft het er bij ons goed ingehamerd: het woordje �et�, ��n van de simpelste Latijnse woorden, moet hier niet vertaald worden als �en�, maar eerder als �ook�, liever nog �ook al� of zelfs �juist wanneer�. De regel �timeo danaos et dona ferentes� uit Vergilius' Aeneis betekent daarom niet �ik vrees de Grieken en hen die met geschenken komen�, maar iets als: �ik wantrouw de Grieken sowieso, maar al helemaal wanneer ze met geschenken komen aanzetten�."
PvdA webcolumn - Rolf Clasondinsdag | 23 augustus 2011 | 17:30 |
'Fietsstraat, auto te gast'

delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2011/08/fietsstraat.jpg
"Fietsstraat is nog even wennen"
"De wethouders zelf geeft uitleg in een video over het gebruik van een nieuwe fietsstraat in Eindhoven. Want fietsers begrijpen het concept nog niet echt. In het midden van de vernieuwde Kruisstraat in Eindhoven ligt een brede, geasfalteerde �rode loper�, met aan de buitenzijden twee smalle klinkerstroken. De bedoeling is dat fietsers en snorfietsers in twee rijrichtingen gebruikmaken van het rode asfalt."
Verkeersnet.nldinsdag | 23 augustus 2011 | 15:45 | *
REFERENDUM KOMT ER AAN
Bewoners die het HNK betalen, maken de dienst uit, niet het college van BenW. Op een nette wijze worden de met veel fantasie bedachte bezwaren van BenW eerst haarfijn gefileerd om daarna het college compleet af te serveren.
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_a.jpg
"Conclusie:"
"De introductie van het referendum als instrument om de betrokkenheid van burgers te vergroten, brengt met zich mee dat wanneer er een referendumverzoek wordt ingediend dat aan de formele eisen voldoet, dit zal worden gehonoreerd tenzij maatwegende redenen zich daartegen verzetten. Op basis van de haar beschikbare infomatie is de referendumkamer niet overtuigd van de aanwezigheid van dergelijke zwaarwegende redenen. De referendumkamer komt dan ook tot de conclusie dat het hier een toelaatbaar onderwerp betreft."
Referendumkamer Delft - L. Beijendinsdag | 23 augustus 2011 | 02:25 | *
delft buitenwatersloot_000_vernieuwen_kade_20110822_144130_a.jpg
Delf, Buitenwatersloot.
Hoogheemraadschap Delfland vernieuwt de kademuur van de Buitenwatersloot.
Voor zover mij bekend heeft de gemeente Delft het beheer overgedragen aan het HH Delfland. Nergens heb ik als belangstellende buurtbewoner op het WWW informatie kunnen vinden over de werkzaamheden die nu in uitvoering zijn.dinsdag | 23 augustus 2011 | 01:30 | *
MIL�NE JUNIUS VINDT HET PRIMA ZO
hfvh

delft engelsestraat_000_20110822_165950_a.jpg
Delft, Engelsestraat.
Aanleg tweede rijbaan om tweerichtingenverkeer weer mogelijk te maken.

"Bewoners Engelsestraat willen tweerichtingsverkeer, geen chaos en geen parkeergarage in de straat"
"... Er wordt volgens Jentink bij problemen door iedereen naar elkaar gewezen. De Gemeente Delft ligt volledig aan de leiband van Spoorzone Delft. De grip van de Gemeente op de situatie is nul komma nul. Iedereen die beweert dat dit niet zo is, zou eens het document �Overeenkomst van lastgeving en volmacht� moeten lezen."
Delft op Zondag - Jesper Neelemandinsdag | 23 augustus 2011 | 00:20 | *
MIL�NE JUNIUS VINDT HET PRIMA ZO
hfvh

delft http://farm7.static.flickr.com/6068/6069596620_1e0597e740_o.jpg
"Zo doen we dat in Delft"
"... probeert een argeloze buitenlandse bezoeker onze binnenstad toch met zijn auto te bezoeken dan wordt zijn auto vernield. Zo simpel is dat. Geen bekeuring, geen proces-verbaal, maar in plaats daarvan vernielt de omhoog komende poller de onderkant van de auto. Zonder enige vorm van proces wordt iemand die in overtreding is definitief beroofd van zijn of haar auto."
ODD -Frans van Rijnswoudinsdag | 23 augustus 2011 | 00:05 |
"Ik hou van Zuid-Holland"
"Nu de zaak in Delft in regie is, is het tijd om eens lekker uit te wijken en wellicht een dagje over te slaan met schrijven. Dezer dagen door Zuid-Holland en Salland. Mijn lievelingsstreken� en een beetje Groningen."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 22 augustus 2011 | 23:45 |
"Burgemeesters: geen wapens meer mee naar huis"
Binnenlands Bestuurmaandag | 22 augustus 2011 | 23:30 |
delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2011/08/steenstraat.jpg
"Shared Space Steenstraat in Arnhem kampt met parkeerproblemen"
"Het bord bij de ingang suggereert een shared space straat waar kinderen, fietsers en auto�s de ruimte moeiteloos delen. Maar de bezoekers aan de drukke Arnhemse winkelstraat moeten nog wel wennen aan het concept. Er wordt lukraak geparkeerd en voetgangers wagen zich nog niet in het territorium van de auto."
Verkeersnet.nlmaandag | 22 augustus 2011 | 22:05 |
delft http://stipdelft.nl/upload/65/OWee%20presidentenforum.JPG
"Wat kom jij doen in Delft?"
"In de OntvangstWeek 2011 verwelkomen Delft en de TU Delft 2300 potenti�le nieuwe Delftenaren. De OWee is gisteren op de Beestenmarkt van start gegaan met verschillende studentenbands en een flinke reeks knallende zomerhits. Onze nieuwe Delftenaren maken de komende dagen intensief kennis met de stad, de TU Delft en vanzelfsprekend met het bruisende studentenleven."
STIP - Mari�lle van Kootenmaandag | 22 augustus 2011 | 12:20 | *
ZOMERLIVEFESTIVAL
delft cartoon_20110822.jpgmaandag | 21 augustus 2011 | 11:45 |
"SP wil direct verbetering verkeersveiligheid"
"De afgelopen tijd ontvangt de SP steeds vaker klachten over verkeersveiligheid in Delft. Veel klachten gaan bijvoorbeeld over het gebied bij station Delft en het kruispunt voor de Irenetunnel bij de Westvest en Engelsestraat."
SP Delft - Lieke van Rossummaandag | 22 augustus 2011 | 01:20 |
REFERENDUM AFGESCHOTEN
delft ad_delft_logo.jpg
"College: Nieuw voorstel stadskantoor een truc"
"Burgemeester en wethouders zijn niet van zins mee te werken aan een referendum over het wel of niet bouwen van het stadskantoor. Dat schrijven zij in hun brief aan de referendumkamer, die zich dinsdag over de kwestie buigt. Volgens het coilege maakt de oppositie gebruik van trucs om het referendum mogelijk te maken"
Algemeen Dagbladzondag | 21 augustus 2011 | 23:15 | *
'Het wordt een gezellige avond onder leiding van het enige behoorlijke raadslid van de coalitie Paul de Widt.'
delft paul_de_widt_raadsenquete_20101216.jpg
"Het stadsdebat van d66, ik kom ook!"
"Leuk een stadsdebat, over de toekomst van de binnenstad� door D66. Je zou verwachten van het cda want die Junius gaat er nog over� Of door Groen Links excuusparty van Grashoff..hoe hij de stad vernield heeft� pukkelpop! Nee goed initiatief en goed forum,vooral met beroepszakkenvuller Weijers, die van het Glazen Huis. Een voormalige schoolmeester met teveel dollartekens. Maar goed we gaan serieus meedoen. En ik heb de volgende punten:"
Weblog - Arie van der Veenzondag | 21 augustus 2011 | 21:05 |
"Burgemeester dient uitnodiging raadsvergadering te sturen"
"Op 20 juli 2011 diende ik samen enkele andere raadsleden een initiatiefvoorstel �geen nieuw stadskantoor� in bij de burgemeester. Als vervolg hierop dienden enkele burgers op 10 augustus naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel een inleidend referendumverzoek in. Op 16 augustus ontvingen raadsleden tenslotte een e-mail vanuit de griffie die namens het presidium verzonden is waarin staat dat het presidium adviseert om op 25 augustus geen raadsvergadering te houden. Samen met enkele andere raadsleden heb ik een brief naar de burgemeester gestuurd waarin staat dat wij verwachten dat de burgemeester toch een raadsvergadering uitschrijft voor 25 augustus aanstaande."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortzondag | 21 augustus 2011 | 20:50 |
delft http://www.nupeople.nl/images/stories/pikgetrapt.jpg
"DE STAAT VAN HET LAND"
"De aandacht van velen ligt bij de piepend en knarsend zich voortrollende �slow Krach�. De wankele economische wereldorde. De creditcardmores en potverterende toon die gezet werd door de Amerikanen bleek ook in de gekunstelde Eurozone een Griekse, Portugese en Ierse variant te kennen."
Webcolumn - Theodor van der Lanszondag | 21 augustus 2011 | 210:40 |
"College van B&W: brief aan referendumkamer inzake toelaatbaarheid inleidend referendumverzoek HNK"
"Geachte heer Beijen,
Op 9 augustus j.i. is door twee burgers, te weten de heren Engels en Van Oers het inleidend referendumverzoek gedaan over het conceptraadsbesiuit 'Geen nieuw stadskantoor te bouwen'. Dit conceptraadsbesiult is gekoppeid aan een door de raadsieden Van Oort, De Wit en Stoelinga ingediend initiatiefvoorstel. Door middel van uw brief van 11 augustus stelt u ons in de gelegenheid om betreffende het inleidend referendumverzoek een standpunt in te dlenen bij de referendumkamer. Ons standpunt is als volgt:"
Gemeenteraadvrijdag | 19 augustus 2011 | 15:00 | *
vrijdag | 19 augustus 2011 | 12:15 |
"Bedreigd worden altijd onacceptabel"
"Helaas weten we inmiddels dat veel raadsleden te maken hebben met een agressieve en ook geweldadige benadering van derden."
Raadslid.nuvrijdag | 19 augustus 2011 | 11:40 | *
STATUS GROENLINKS ONDERMIJND
"Raadslid Ron Witsenboer van GroenLinks dringt zich op als presidiumvoorzitter. Is dat wel zo goed voor Delft? Tot nu toe presteert hij alleen maar 'dubieus politiek getetter' om het in zijn eigen woorden te zeggen."
hfvh

delft cartoon_2008_08_07_witsenboer_nekschot.jpg
"Onvrede GroenLinks-leden over affaire-Peters"
"... Maat nemen Voorzitter van het provinciaal bestuur van GroenLinks in Utrecht, Paulien Goedvolk, zegt dat het voor GroenLinks lastig wordt om in de toekomst anderen moreel de maat te nemen. Goedvolk vindt dat Peters voor de afweging staat of ze moet blijven nu de schijn van belangenverstrengeling is vastgesteld."
Elsevier - Arne Hankelvrijdag | 19 augustus 2011 | 00:05 |
"Over (on)recht in Delft"
"... Oh ja lang, sluik haar bril en trillend van het slechte geweten of de twitter. AvT�.graag opbrengen naar het bureau. En die ander, onwelriekend ruikend, naar brandlucht� onverzorgd links en luisterend naar de naam Knutsel� Ron W, te D. Oppakken. En Bas V. rijdende in de 03-LBR-3. Meestal tijdens werktijd in winkels, of in Den Haag�. Kijk even op de Buitenwatersloot, waar die vitrages dicht zijn, lijkt wel een woning van een bondspredikant. Of anders verblijvende in Hoonhorst."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 18 augustus 2011 | 23:05 |
"D66 Stadsdebat op 15 september in het Vermeercentrum"
"... Voor het panel zijn vier mensen uitgenodigd. Naast voorzitter Herman Weyers van de Ondernemersvereniging Binnenstad Delft zitten in het panel Janny van der Jagt namens de bewoners van de binnenstad en Marcel van der Reijken, voorzitter van de Delftse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Het vierde panellid, dat namens de bewoners zal spreken, wordt later bekendgemaakt."
D66 - Paul de Widtdonderdag | 18 augustus 2011 | 13:05 |
"Nieuwe portefeuilleverdeling VVD-fractie"
VVD - Lennart Harpedonderdag | 18 augustus 2011 | 12:50 |
'... omdat het presidium daarmee de burger een democratisch recht ontneemt.'
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/52/92/d8/ec/3_34dp1intdovanoort.jpg
"Raadsleden dreigen Verkerk met rechter"
"Onlangs dienden drie raadsleden een initiatiefvoorstel, en twee Delftse burgers een referendumverzoek in. Het doel van beide acties: tegenhouden dat het nieuwe Stadskantoor er komt. Op 25 augustus moeten beide verzoeken door de gemeenteraad behandeld worden. Maar het ziet er naar uit dat die vergadering helemaal niet doorgaat."
Delftse Post - Willem Van Altenadonderdag | 18 augustus 2011 | 01:20 |
PRESIDIUM VERKEERD BEZIG
Opnieuw maakt plaatsvervangend-presidiumvoorzitter Ron Witsenboer door gebrek aan voldoende kennis van de gemeentewet grove fouten. Deze Groenlinkse kneus zo gauw mogelijk vervangen. Maak de burgemeester voorzitter of anders iemand van de grootste partij.
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_003_a.jpg
"raadsvergadering 25 augustus"
"Op 20 juli 2011 is een initiatiefvoorstel "geen nieuw stadskantoor" bij u ingediend. Op 10 augustus is naar aanleiding van dit initiatiefvoorstel een inleidend referendumverzoek bij u ingediend. Op 16 augustus ontvingen raadsleden tenslotte een e-mail vanuit de griffie die namens het presidium verzonden is waarin staat dat het presidium adviseert om op 25 augustus geen raadsvergadering te houden. Met deze brief maken wij u kenbaar dat wij desondanks van u verwachten dat u een raadsvergadering uitschrijft voor 25 augustus aanstaande."
fractie Van Oort - Jeroen van Oortdonderdag | 18 augustus 2011 | 01:05 |
"Fractie D66: schriftelijke vragen inzake de weg naar Delft klimaatneutraal in 2050"
Gemeenteraadwoensdag | 17 augustus 2011 | 23:00 | *
DANIEL CLASON IN DELFTSE JAZZDAGEN

Na een zomer met jazz-activiteiten in Italië en Duitsland komt Daniel Clason (trompet) aanstaand weekeinde met zijn eigen DANIEL CLASON BAND naar zijn thuisstad Delft. Tevens speelt hij trompet in het FYJO (Festival Youth Jazz Orchestra).
Ik beveel deze optredens van harte en met trots bij u aan.
Met vriendelijke groet,
Rolf Clason (vader van Daniel)
FYJO zaterdag 20 augustus 2011 in de VAK om 16:15 uur
Daniel Clason Band zaterdag 20 augustus 2011 op de Beestenmarkt om 17:45
(Daniel op youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=daniel+clason+&aq=f )woensdag | 17 augustus 2011 | 14:10 | *
TOT UW ORDERS, EXCELLENTIE delft aad_van_tongeren_manchetknopen_20110616.jpg
Aad van Tongeren per email: Arie, Zoals je wel begrepen zult hebben, gaan deze mails en je sms-en rechtstreeks door naar naar de politie Haaglanden en Rijksrecherche. Dus ga er vooral mee door, zou ik zeggen.

'Maar nee Van der Veen moet door Aadje in blinde paniek, woede en frustratie kapot gemaakt worden.'

delft cda_20110817_website_reacties.jpg
Reacties op website CDA - Aad van Tongeren

"Aad van Tongeren and friends"
"Aad van Tongeren is een apart figuur. CDA-raadslid in Delft, ambtenaar bij OCW en zelfbenoemde woordvoerder van het CDA Delft inzake het nieuwe kantoor. Een ijdeltuit, typische alpha zonder verstand van geld� en een grote draaikont. Toen het CDA nog in de oppositie zat was hij de grootste tegenstander van Het nieuwe kantoor, en hij liep zelfs enkele geemotioneerd weg uit de raadsvergadering, want in Delft schond men de democratie. En het liefst loopt Aad te twitteren met fans and friends. Waarschijnlijk ook ambtenaren die niks te doen hebben."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 17 augustus 2011 | 13:35 |
'Tja en Bas was ziek'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/img-20110812-003841.jpg?w=460
"Bas heeft er de ziekte in ..."
"Bronnen rond het stadhuis en in de stad melden mij het nieuws. Bas is ziek beter gezegd Bas heeft er de ziekte in. Hij moet voorzitter van het presidium worden en zijn eigen ondergang regisseren. Wat is er aan de hand. Het nieuwe politieke seizoen is geopenend en we beginnen met de voorbereiding van de raadsvergadering van 25 augustus. a.s. Een agendapunt het referendum."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 17 augustus 2011 | 12:40 |
AUTO'S WEG, FIETSEN TERUG
"Niets op tegen toch? De stad is er voor de voetganger en de fietser."
hfvh

delft choorstraat_fietsen_2010_06_12_15_58_01_a.jpg
Delft, Choorstraat.

"Het geeft gedonder in onze prachtige stad."
"Regelmatig houden mensen ons in de stad aan ivm de overlast van fietsen die her en der worden geplaatst. Bewoners worden gek van al die bezoekers voor hun raam of deur en ondernemers worden gek van de fietsen die hun mooi ingerichte etalages ontsieren. Het zijn vaak niet de bezoekers van woonhuis, winkel of eetgelegenheid, die hun fiets plompverloren neerzetten."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalwoensdag | 17 augustus 2011 | 12:15 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Referendumkamer houdt hoorzitting"
"De onafhankelijke referendumkamer houdt maandag 22 augustus van 20.00 tot 21.00 uur in de commissiekamer in het stadhuis een openbare hoorzitting over het inleidend referendumverzoek dat de gemeenteraad op 9 augustus heeft ontvangen."
Gemeenteraadwoensdag | 17 augustus 2011 | 11:55 |
'Daarom vindt Stadsbelangen het verstandig om het initiatiefvoorstel te bespreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2011.'
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/08/mecanoo_delft_westvest.jpg
"De juiste volgorde"
"Het initiatiefvoorstel over het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor, dat de fracties van van Oort, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft hebben ingediend, kan naar de mening van Stadsbelangen nog niet worden besproken. Er ontbreekt op dit moment nog belangrijke informatie."
Stadsbelangen - Aad Meulemandinsdag | 16 augustus 2011 | 14:05 |
"D66 op werkbezoek bij Ipse de Bruggen"
"... Er worden steeds meer eisen gesteld (zo wordt in de sociale werkvoerziening de productie opgevoerd), maar ook het dagelijks leven wordt complexer (denk bv. aan de invoering van de OV-chipkaart)."
D66 - Christine Beldinsdag | 16 augustus 2011 | 14:00 |
"PvdA op bezoek bij Ipse de Bruggen"
"... Grote wens van de begeleiders: een parkeervergunning. Een stichting kan blijkbaar geen parkeervergunning krijgen (met moeite 1 bezoekersvergunning). Hierdoor moeten ze auto helemaal bij de GGZ parkeren. Niet erg handig wanneer 1 van de jongeren bijvoorbeeld onverwacht naar een dokter moet."
PvdA - Jessica van Vugtdinsdag | 16 augustus 2011 | 02:10 |
"Burgerbrief: kabelskibaan in de Delftse Hout"
"... Ik stuur deze brief omdat ik in de afgelopen drie jaar eigenlijk nooit echt duidelijkheid heb gekregen betreft mijn initiatief. Tot op heden is er namelijk nog geen besluit over genomen en is het nog nooit door het College behandeld."
Gemeenteraad

woensdag | 29 juni 2011 | 19:30 |
GEEN WATERSKIBAAN IN DELFTSE HOUT
Politiek Delftdinsdag | 16 augustus 2011 | 01:20 |
"Vakantielijstjes"
"... Heerlijk vakantie en studie� lekker naar het HNK in Boekarest..nu conferentiecentrum, vroeger HNK van de CPR� en van Ceaucescau�. een soort Bas Verkerk uit de vorige eeuw. Slecht mee afgelopen, veroordeeld zonder conclusie van de PG. Gewoon standrechtelijk�. Als Heidstra dit maar niet leest."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 16 augustus 2011 | 00:45 |
"Martin Stoelinga is weer een ronde verder!"
"Balj� zal bakzeil moeten halen na het verwerpen van zijn cassatie-verzoek ! De procureur-generaal van de Hoge Raad heeft een onvoorwaardelijk advies ten nadele van ex-wethouder Christiaan Balj� uitgebracht aan de Hoge Raad."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenmaandag | 15 augustus 2011 | 13:15 |
'uit de kluiten gegroeide kweekkas uit het Westland'
delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_architecten_07_2007_a.jpg
"wel of niet bouwen van een Stadskantoor"
"... Delft wordt thans geteisterd door de vraag wel of niet bouwen van een Stadskantoor gelijkend op een zijn uit de kluiten gegroeide kweekkas uit het Westland ter waarde van � 80 miljoen Onafhankelijk Delft heeft steeds geroepen en met haar andere politieke partijen dat dit onverantwoord is, gezien de huidige desastreuze economische ontwikkelingen in de wereld-economie."
Onafhankelijk Delft - Dick Koningmaandag | 15 augustus 2011 | 00:15 | *
GONDELAFFAIRE
"De Cassatie verloopt tot nu toe in het voordeel van Martin Stoelinga."
hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"Conclusie Cassatiegeding 12 augustus 2011. (zaaknr. 10/02632)"
"Procureur-Generaal Mr. Huydecoper geeft een beknopte samenvatting met relevante aspecten tot het onderhavige cassatiegeding en hij concludeert tot verwerping van het cassatieberoep van Balj�. Het advies van de Procureur-Generaal gaat naar de Raadsheren en 11 november aanstaande volgt het arrest van de Hoge Raad."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazondag | 14 augustus 2011 | 23:55 | *
(VROLIJKE) OLDTIMER VAN DE WEEK
delft volkswagen_kenteken_11al29_maart_1974_20110814_171719_a.jpg
Oldtimer VOLKSWAGEN Kenteken 11-AL-29 bouwjaar maart 1974zondag | 14 augustus 2011 | 21:30 |
NIEUWE CDA LEIDER KOMT ER AAN
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/img-20110812-003871.jpg?w=460&h=613
"Een nieuwe toekomst voor het CDA in Delft."
"... Het CDA Delft mag over een paar jaar mij steunen als lijsttrekker van het landelijk CDA, en ik ben bereid een spreekbeurt in beraad te nemen. Alleen Junius, Kolkert, Robbie en Aadje op de laatste rij, en de koffie schenken en folders verspreiden."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 14 augustus 2011 | 19:25 | *
SCHIETVERENIGING DOELTREFFEND
"Voorzitter Loek Wessling is inmiddels als lid geroyeerd."
hfvh

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/schietvereniging1-137x137.jpg
"Doeltreffend"
"�G�edemiddag, spreek ik met D�el-Tr�ffend?�.
�Goedemiddag meneer, jazeker�.
�De schietvereniging D�el-Tr�ffend?�.
�Inderdaad. Schiet- �n scherpschuttervereniging�.
�Die in de Delftse H�ut?�.
�Helemaal goed meneer�.
�Mag ik u wat vr�gen?�.
�Maar natuurlijk�.
�Ik wil schieten, r��k schieten, een verg�nning en een w�pen. Kan dat?�.
�Dat moet geen probleem zijn meneer, dat is de basis voor ons scherpschutters�.
�De b�sis? Ben ik iets vergeten, is er n�g meer?�."
Delftblog - Volder van der Grachtzondag | 14 augustus 2011 | 19:15 | *
DANSSCHOOL WESSELING
delft cartoon_20110814.jpgzondag | 14 augustus 2011 | 14:05 | *
GONDELAFFAIRE
delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

"... de Hoge Raad wisten mij te melden dat de Procureur-Generaal ..."
"... Kringen rond de Hoge Raad wisten mij te melden dat de Procureur-Generaal, mijn vriend Fokkens zijn Advocaat-Generaal opdracht heeft gegeven ... de heer M. Stoelinga te Delft in het gelijk te stellen. Het arrest van het Hof Den Haag te bevestigen en daarmee Balje en Verkerk in het ongelijk te stellen. Alleen de Hoge Raad moet het arrest nog bevestigen en wij juristen weten, dat de Hoge Raad, vrijwel nooit contrair gaat. En daarmee wordt het referendum in november een volkstemming der rechtvaardigen over het onrecht dat Stoelinga is aangedaan, jarenlang in de Gondelaffaire."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 14 augustus 2011 | 13:10 |
'Wesseling: Het probleem met de geluidsrapporten konden we zelf oplossen, dat was wel goedgekomen.'
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/1912909124e44f8a90c907.jpg
"Delftse dansschool verhuist definitief n�et naar voormalig Techniekmuseum"
"De Gemeente Delft heeft afgelopen maandag besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank, die eind juni bepaalde dat Dansschool Wesseling zich niet in het voormalig Techniekmuseum mag vestigen. �Dat is voor ons toch wel een flinke strop�, reageert Loek Wesseling. De Delftse Dansschool heeft al sinds 2003 haar zinnen gezet op het pand aan de Ezelsveldlaan 61, maar buurtbewoners kwamen in protest."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 14 augustus 2011 | 12:50 |
CDA-raadslid Aad van Tongeren vindt de actie van zijn twee partijleden �dom en onverstandig�.
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Prominente CDA�ers keren zich tegen eigen wethouder"
"Drie Delftse gemeenteraadsleden lanceerden enige weken geleden een initiatiefvoorstel om tot een referendum over het nieuwe Stadskantoor te komen. De coalitiepartijen reageerden toen door te zeggen dat een dergelijk voorstel door burgers ingediend moest worden. En aldus geschiedde afgelopen dinsdagmiddag. Twee betrokken burgers, Christ van Oers en Geert Engels, dienden een referendumverzoek in dat moet leiden tot een heroverweging van het besluit om een nieuw stadskantoor te bouwen."
Delft op Zondag - Alphons de Wit jr.zondag | 14 augustus 2011 | 12:15 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/20530237244e44f5f6c07fe.jpg
"Valkeniers verminderen meeuwenoverlast, maar de meeuwen zijn nog niet gevlogen"
"De tijd dat meeuwen in de binnenstad ongestoord vuilniszakken konden openscheuren, is voorbij. Elke woensdagmorgen zijn twee valkeniers en hun woestijnbuizerd Harry al vroeg in de weer om de overlastveroorzakende meeuwen de stuipen op het lijf te jagen."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 14 augustus 2011 | 11:25 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/img-20110812-00391.jpg?w=460&h=345
"De muur ... over de hovaardige tweedeling"
"Helaas moest ik terugkomen van vakantie, anders had ik mij dit weekend aangesloten bij de herdenking van de muur in Oost-Berlijn. Angela Merkel, die ik persoonlijk een paar keer heb ontmoet, liebe Frau Merkel, hield een indrukwekkende speech. En het is goed om te herdenken en vooral ons te realiseren dat de muur het ultieme fysieke en geestelijk monument is van de linkse kerk. En wat schetst mijn verbazing, een of andere misdienaar van de linkse kerk in Delft, bij of uit de Vaate begint te mauwen over de muur en de tweedeling in de Nederlanse Samenleving ... en ze heeft gelijk alleen ze begrijpt het niet."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 14 augustus 2011 | 11:10 |
'De Wet Appa geldt niet voor wethouders. Wachtgeld is een gunst geen recht.'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/img-20110812-00387.jpg?w=460&h=613
"Roomse burgemeestersdochters en andere ongemakken ..."
"Vanuit Limburg�. Het is opmerkelijk. In de Delftse politiek zijn twee roomse burgemeestersdochters aktie. Bolten� dochter van een vroegere burgemeester van Schipluiden en Merckx dochter van de vroegere KVP-burgemeester van Breda."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 14 augustus 2011 | 00:45 |
'Het college voelt nattigheid voor hun eigen positie als er claims van Wesseling naar buiten komen.'
delft http://www.jpdewit.nl/loek_wesseling_dansschool_delft.jpg
"Gemeente koopt pand terug van crimineel Loek Wesseling"
"Ik heb me altijd al verbaasd dat het college 'zaken' deed met Loek Wesseling waarvan je op zijn minst kan zeggen dat hij geen enkel benul heeft van zijn criminele gedrag ten opzichte van omwonenden. Dan heb ik het over de illegale en strafbare munitie en wapenarsenaal van Wesseling, maar ook over de plotselinge achterkamer 'deal' met het college om een dansschool, annex partycentrum, restaurant en buitenterras in het gemeentelijke pand van het Techniek Museum te beginnen. Wesseling heeft geen enkel moment de omwonenden bij zijn plannen betrokken. Dat is ook een soort overval."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 13 augustus 2011 | 22:15 |
CHECKPOINT OUDE LANGENDIJK
hfvh

oude_langendijk_000_poller_bebording_20110814_153613_a.jpg
"Herinner de Muur: geen tweedeling in de stad"
"Vandaag is het 50 jaar geleden dat begonnen werd met de bouw van de Berlijnse Muur. 13 augustus 1961 wordt in heel Duitsland herdacht. De Berlijnse Muur lijkt nu geschiedenis. Of toch niet? Kan de geschiedenis zich herhalen, ook in Delft?"
GroenLinks - Catherine Bij de Vaatezaterdag | 13 augustus 2011 | 19:55 |
delft http://www.vvddelft.nl/StreamFile7890/scale/width267/height200
"Kom langs op de VVD-bank tijdens de infomarkt"
"Volgende weekend begint de jaarlijkse OWEE voor de nieuwe eerstejaars studenten. Traditioneel vindt op maandagmiddag de infomarkt plaats op de Markt. Ook dit jaar kan je met je Owee-groep op foto op de oranje VVD-bank. Dus kom langs!"
VVD - Willem van Valkenburgzaterdag | 13 augustus 2011 | 03:25 |
KADMIUM
delft http://www.kadmium.nl/wp-content/uploads/2011/07/header_juli_11.jpg
"Zondagmiddag 14 augustus live akoestische Jukebox 555"
"Koornmarkt 48F: Zondag a.s. van 14 tot 18 uur gezellige muzikale middag voor giro 555! Bekende en minder bekende muzikanten staan klaar om belangeloos hun muziek met het publiek te delen. Maar om de artiesten aan het spelen te krijgen, moeten de toehoorders eerst cash de nodige euro�s bij elkaar leggen. Dankzij de bonte verzameling artiesten die hun medewerking hebben toegezegd, belooft het een bijzondere middag te worden. Zo�n middag die je niet mag missen. En 100% akoestisch."
Kadmiumzaterdag | 13 augustus 2011 | 02:10 |
'BEN JIJ OOK TERUGGEROEPEN?'
Wordt dit het dak van het ondergrondse treinstation of wordt het de vloer van de hal in het nieuwe megalomane stadskantoor? Het referendum bepaalt.
hfvh

delft spoorzone_aanleg_dak_ondergronds_station_20110807_135238.jpg
"Terug van vakantie geroepen"
"Waar ik al bang voor was gebeurde. Harry Fruyt roept mij terug van vakantie. Ik kan niet gemist worden in Delft. De ontwikkelingen volgen elkaar in ijltempo op. Terwijl ik genoot met mijn warme privechauffeuse in Thorn, ging de telefoon.. Niet mijn ex-huisgenoot die opbiechtte waar de twee TV�s waren die hij ontvreemd had, maar Harry. We moeten aan de slag met het burgercomite. En hij heeft gelijk. Wat is het probleem ?"
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 12 augustus 2011 | 12:00 |
'juli 2008: PvdA, VVD, D66 en CDA maken het ontwikkelingsplan zonder inspraak omwonenden.'
hfvh

delft ezelsveldlaan_000_vm_techniekmuseum_2008_07_15_11h41_13_a.jpg
Delft, Ezelsveldlaan.
Het voormalig Techniekmuseum waar Dansschool Wesseling zich wil huisvesten.

"S.V.: Dansschool Wesseling: College door rechter teruggefloten"
"Onafhankelijk Delft heeft met interesse de �affaire dansschool Wesseling� gevolgd in de afgelopen jaren. Generaties Delftenaren en Westlanders hebben de eerste danspassen gezet op de Houttuinen, maar ook Wesseling moest wijken voor de Spoorzone-ontwikkeling. Dat was duidelijk."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenvrijdag | 12 augustus 2011 | 00:25 | *
PHOENIX ALLEE
delft phoenixstraat_000_singel.jpg
Delft, Phoenixstraat met singel.
Delftse Ingenieurs Raad voor politieke ontwikkelingen - Michiel Goudriaan

"Delft op orde ondanks Bas V"
"... Na het referendum komt Delft op orde. We ontwikkelen een realistisch scenario voor de Phoenixallee, met boogbruggen en een grote parkeergarage met electrische oplaadpunten. We gaan de stad opknappen en e de bibliotheelk in Tanthof gaat weer open. De ex-wethouders gaan daar boeken kaften en ze kunnen allen hun wachtgeld inleveren, vooral ook Merkx en Koning."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 11 augustus 2011 | 07:55 |
"Pollers horen in bananen-republiek, niet in Delft"
delft oude_langendijk_000_touringcar_poller_20090428.jpg
"Pollers strijdig met rechtsstaat"
"Nu het toeristenseizoen op het hoogtepunt is, kunnen we weer met grote regelmaat in de krant lezen dat bezoekers van de Prinsenstad als ze een verkeersovertreding maken door het Delftse autoluwbeleid worden beroofd van hun auto."
Fractie van Oort - Jeroen van Oortdonderdag | 11 augustus 2011 | 07:45 |
"Uitkomsten onderzoeken gebruiken in campagnes referendum"
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Referendumverzoek stadskantoor"
"Dinsdag 9 augustus hebben de Delftenaren Geert Engels en Christ van Oers bij de voorzitter van de gemeenteraad een inleidend referendumverzoek ingediend. Door nu een referendumverzoek in te dienen kunnen de inwoners nog voor de allesbeslissende raadsvergadering van december hun mening geven over de vraag of er wel of geen nieuw stadskantoor moet worden gebouwd."
Fractie Van Oort - Jeroen van Oortdonderdag | 11 augustus 2011 | 05:05 | *
JAZZ FESTIVAL DELFT

delft markt_070_mielus_jazztrio_be_dew_bop_dan_simons_erwin_beijersbergen_wim_ninaber_20110807_185609.jpg

"bij MieluS genieten van Be-DEW-Bop"
"Op vrijdag 19 augustus kunt u vanaf 17.00 uur bij MieluS genieten van Be-DEW-Bop. Dit trio bestaande uit Dan Simon, Erwin Beijersbergen en Wim Ninaber beweegt zich ongestoord voort binnen de traditionele Jazz-stijlen."
MieluS - Emile van Schravendijk

"Jazz Festival Delft"
"Nieuws - programma - impressie - specials"
Jazz Festival Delftwoensdag | 10 augustus 2011 | 23:50 |
"Raad ontvangt inleidend verzoek referendum"
"... Het initiatiefvoorstel en het referendumverzoek kunnen dan op donderdag 25 augustus aanstaande behandeld worden in de raadsvergadering. De agenda van deze raadsvergadering moet nog door de raad worden vastgesteld."
Gemeenteraadwoensdag | 10 augustus 2011 | 15:05 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/aart_houtman_delft.jpg
"Tijdens het varend Corso liep ik op de Zuidkolk even Bacinol 2 binnen. Prachtig gerestaureerd Braat gebouw met allemaal verrassende kunst. Zo sprak ik de Delftse schilder aarthoutman.nl Zeker de moeite waard als je uitgekeken bent op bootjes met groente."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 10 augustus 2011 | 15:00 |
"Referendum op agenda"
"�Een referendumverzoek hoort door Delftse burgers gedaan te worden, en niet door raadsleden. Die hebben hun eigen middelen om iets op de politieke agenda te plaatsen�. Dat was ongeveer de strekking van de reacties van de collegepartijen op het plan van raadsleden Martin Stoelinga, Jan-Peter de Wit en Jeroen van Oort om een raadplegend referendum over het nieuwe stadskantoor op de agenda te zetten. Ziedaar: gistermiddag dienden de burgers Engels en Van Oers dat referendumverzoek in bij de gemeenteraad."
Delftse Post - Willem Van Altenawoensdag | 10 augustus 2011 | 13:55 |
"Over het burgerinitiatief en zijn gevolgen. Succes en sterkte"
"Vandaag is door oud-raadslid Engels het burgerinitiatief, in de vorm van een verzoek tot referendum ingediend, ondersteund door voldoende handtekeningen. Volkomen volgens plan nemen nu gewone burgers het initiatief in handen en dat dient gewaardeerd te worden door de gemeenteraad in augustus. Vanzelfsprekend zal de linkse meerderheid met volgelingen dit proberen tegen te houden Ik geef ze alvast de argumenten, allemaal quasi-argumenten maar toch:"
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 10 augustus 2011 | 12:55 |
OPNIEUW REFERENDUM VERZOEK
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"inleidend verzoek raadgevend referendum 'geen nieuw stadskantoor'"
Referendum verzoek - G. Engels en C. van Oersdinsdag | 9 augustus 2011 | 13:15 |
'Nee Harpe, een omhooggevallen ambtenaar in zaken categorie Vuyk, Balje en Verkerk. Typisch een net niet hbo-er, daar hebben wij academici alleen maar last vast ...'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/img00053-20100212-1108.jpg?w=460&h=345
"De goede keuzes van Martin en de verkeerde van Harpe,"
"Martin Stoelinga ken ik nu al weer twee jaar en we kunnen het goed samen vinden. Deze roomse volksmenner en ik vullen elkaar goed aan. Ik heb Martin vorig jaar al een keer neergezet als een roomse volksjongen verdwaald in de liberale machtspolitiek. En zo is het�.En daarom help ik Martin en hij helpt mij. Samen zullen wij de gedrochten Verkerk en Balje onverdoofd, namelijk via de publieke rechtspraak uit Delft verwijderen. ik begin op 30 augustus in mijn rechtszaak waar ik Van der Wel en Verkerk aanpak en via de band de bondsmutsen van Gooijer en van Woudenberg, maar dat terzijde."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 8 augustus 2011 | 19:25 |
BURGERCOMITE
"Het burgercomite in de startblokken ..."
"Kunnen we al stemmen, wat moeten we doen ? Geeft U mij maar 10 stickers ik leg ze in mijn cafe� en vooral wanneer is het referendum ? Zo maar wat vragen die opkwamen toen we gisteren bij het varend corso waren. Het volk in Delft smacht naar gerechtigheid, als een moede hinde en vooral als hijgende herten. Gewone lieve mensen, in scootmobiel, met de kleinkinderen."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 8 augustus 2011 | 14:30 | *
FIJN SFEERTJE IN RAAD
hfvh

"Quote van de dag"
"Sorry Anja Bij deze groep mensen zitten zo weinig vrienden die ik vertrouw dat ik afzie om in groepsverband naar Rijswijk te fietsen, deze stad een werkbezoek te brengen, ik zou mij schamen, ook daar ik goede relatie onderhoud met div. bestuursleden van de gemeente Rijswijk. Groet"
Martin Stoelingamaandag | 8 augustus 2011 | 13:30 | *
VVD HEEFT 'SCHIJT' AAN GEDRAGSCODE
hfvh

"De VVD houdt zich zelf niet aan de gedragscode waar ze mee hebben ingestemd."
"Op 24 mei 2005 beschuldigde de VVD-fractievoorzitter Leefbaar Delft van onwettig en onrechtmatig handelen in de gondelaffaire. Inmiddels is gebleken dat Leefbaar Delft toen helemaal niet onwettig of onrechtmatig had gehandeld. Volgens de gedragscode zou de VVD hun onterechte beschuldiging nu publiekelijk moeten rectificeren. De VVD doet dit niet en heeft dus maling aan de gedragscode.

In september 2009 beschuldigde Lennart Harpe op de website van de VVD Martin Stoelinga van laster naar aanleiding van een advertentie van Stoelinga in het huis-aan-huisblad Delft op Zondag in augustus 2009. Ik vond deze advertentie ongelukkig, maar het was zeker geen laster. Lennart Harpe overtrad dus de gedragscode met zijn valse beschuldiging.

Naar mijn mening heeft de VVD geen enkel recht om van Jan Peter de Wit te verwachten dat hij zich houdt aan een gedragscode waar hij nooit mee heeft ingestemd en waar de VVD zich niet aan houdt."
Daniel Puertomaandag | 8 augustus 2011 | 12:00 |
delft pim_beukema_20060223.jpg
"In memoriam Pim Beukema"
"Afgelopen donderdag is journalist Pim Beukema overleden. Hij werd 73 jaar."
Delft op Zondag

Condoleance
Namens de redactie van Politiek Delft condoleer ik
de familie met het overlijden van Pim Beukema.
harrie fruyt van hertogmaandag | 8 augustus 2011 | 10:20 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/15285625384e3bd4897e331.jpg
"Architect haalt oud plan invulling spoorzone uit de kast"
"De inrichting van het spoorzonegebied is iets dat veel Delftenaren al tijden bezighoudt. Waar enkele raadsleden proberen de plannen volledig van tafel te vegen, kwam architect Arjan Hebly van Hebly Theunissen Architecten al vijf jaar geleden met een alternatieve invulling."
Delft op Zondagmaandag | 8 augustus 2011 | 06:45 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/nieuw_stadskantoor_nee_delft1.jpg?w=148
"Over de buizerd, chauffeur van politieke explosieven."
"In augustus 2009 sprak ik voor het eerst met JP� nee niet die ridder-grootkruis, maar de Wit. Hij liep samen met zijn hondjes te snuffelen op de Koornmarkt. En ik adviseerde hem de hele stad vol te plakken met stickers, nee tegen het stadskantoor. En het is hem gegund hij is de enige fractie in Delft die permanent zich verzet heeft tegen HNK."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 8 augustus 2011 | 06:20 | *
VAREND CORSO 2011
"Locoburgemeester Lucas Vokurka, well-dressed in een kapitein kostuum wandelend op de Hooikade tussen het volk. Vokurka gaat straks de vlootschouw van het Varend Corso 2011 afnemen."
hfvh

delft hooikade_000_varendcorso_lukas_vokurka_20110807_142952.jpg
Delft, Hooikade.
Varend Corso 2011maandag | 8 augustus 2011 | 06:15 | *
VAREND CORSO 2011
delft cartoon_20110808_varendcorso_1024x786.jpgmaandag | 8 augustus 2011 | 06:00 | *
SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING
"Commentaar van de redactie."
hfvh

delft taart_fmission_prorail_lennart_harpe.jpg
Taart van ProRail voor F*mission, het bedrijf van mede-eigenaar Lennart Harpe fractievoorzitter VVD.

"Schijn van belangenverstrengeling"
"Jammer dat Lennart Harpe zo een vreemd verweer schrijft en de kwestie gaat aankaarten bij het fractievoorzittersoverleg. Extra reden voor de redactie van Politiek Delft om er op terug te komen. De handelingen van Harpe zijn allemaal overbodig, want Lennart Harpe lijkt niets te snappen van de 'Gedragscode Gemeenteraad'.

Artikel 2 belangenverstrengeling
2.1 Een raadslid maakt in eerste aanleg een eigen afweging rond mogelijke belangenverstrengeling. Bij twijfel wordt het raadslid in staat gesteld zijn afwegingen zelf publiek te maken
2.2 Een raadslid zal bij aangelegenheden, die hem direct of indirect persoonlijk aangaan, of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken, niet aan de beraadslagingen voorafgaande aan de besluitvorming deelnemen.
2.3 Een raadslid neemt van een aanbieder van producten of diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan be�nvloeden

Prorail doet zaken met Fmission, waar Harpe directeur en mede-eigenaar is. Harpe is VVD-woordvoerder op het dossier tunnel/HNK, waar Prorail partij in is..
Zeker voor de onwetende buitenwereld is er dus schijn van belangenverstrengeling en die schijn (... eigen afweging rond mogelijke belangenverstrengeling) moet je volgens de Delftse gedragscode vermijden. Lennart kan dus niet langer woordvoerder zijn op het Prorail dossier. Tot nu toe heeft Lennart Harpe die schijn niet voorkomen en hij brengt Delft mede door media-aandacht onnodige bestuurlijke imagoschade toe."
Politiek Delft - harrie fruyt van hertogmaandag | 8 augustus 2011 | 05:45 |
SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING
hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/vvd_raadslid_harpe_onder_vuur_delft.jpg
"VVD'er Harpe agendeert zelf zijn integriteitskwestie"
"Harpe kiest in het AD voor de aanval op mij. Ik had hem eerst persoonlijk moeten aanspreken op zijn gedrag. Dat staat in de gedragscode. Nu erken ik vanaf het begin af aan de gedragscode niet op het punt van meningsuitingen. Ik ben politicus en die hebben juist als taak zonder schroom en beperkingen in volledige vrijheid hun mening te kunnen geven. Ik ben niemand verplicht eerst te bellen of te schrijven voordat ik mijn mening publiceer. Dat staat in onze Grondwet. Vrijheid van spreken en drukpers."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 6 augustus 2011 | 02:50 |
'Bas Verkerk de bron van alle kwaad in bestuurlijk Delft'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/blackberry-108.jpg
"Over de faux pas�. van Bas"
"Mensen vragen me wel eens wat ik zo de hele dag doe. En waar ik van leef op dit moment, zeker de bezorgde zusters der gemeenten of belangstellende singles. Mijn antwoord is dan altijd, gelijk in de Bijbel van een brood en een vis en een keer per week een euroknaller."
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 6 augustus 2011 | 02:30 |
"Reactie op publicatie van Leefbaar Delft"
"Na mijn vakantie nam ik kennis van de publicatie van fractievoorzitter Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft, waarin hij mijn integriteit ter discussie stelt. Dit vanwege het feit dat het bedrijf Fmission, waarvan ik mede aandeelhouder ben, in het verleden voor ProRail heeft gewerkt."
VVD - Lennart Harpevrijdag | 5 augustus 2011 | 00:10 | *
AAD VAN TONGEREN BEKENT ZIJN ONZIN
Aad kan niet anders, door collegedeelname van het CDA moest hij zijn mening over het HNK 360 graden bijstellen. Terzijde: ook "vergat" hij Martin Stoelinga te feliciteren met de behaalde overwinning in hoger beroep inzake de "GONDELAFFAIRE". De taak van Aad was het CDA heel houden. Jeroen van Oort is nog steeds ook een CDA-er? Laten we eerst het referendum maar afwachten.
hfvh

delft aad_van_tongeren_20110804_twitter_onzin_stadskantoor.jpg
Van harte eens! Er wordt in politiek 015 helaas veel onzin & desinformatie verspreid over het Station & Stadskantoor.
Twitter - Aad van Tongerendonderdag | 4 augustus 2011 | 23:50 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/harrie_fruyt_van_hertog_001.jpg
"De bunkers van Harry Fruyt van Hertog."
"Een van meest bijzondere fenomenen van de Delftse Poiltiek is Harry Fruyt van Hertog, hoofdredacteur van Politiek Delft, en omnivoor van het lokaal bestuur. Harry heeft jaren in Rotterdam gewerkt in de wereld van architectuur, grondbedrijf en vastgoed."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 4 augustus 2011 | 10:05 |
delft http://spoorzonedelft.nl/Render/Upload/Schoolpoort2_S44595.jpg
"Archeologie: Schoolpoort deel 2"
"Dinsdag hebben we de gehele achterzijde van de Schoolpoort kunnen vrijmaken. De funderingen zijn veel zwaarder dan we verwacht hadden. De aanname was dat het een �standaard� waltoren zou zijn met een kleine uitbouw er naast. Dit blijkt niet het geval. De hele poort is in ��n keer aangelegd."
Spoorzone Delft - Steven Jongmadonderdag | 4 augustus 2011 | 09:15 | 201108040915 *
VAREND CORSO 2011

delft varendcorso_20110807_programma_delft.jpg

Varend Corso 2011woensdag | 3 augustus 2011 | 19:45 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/08/logo.gif
"Over tunnelvisies en erger���"
"Zaterdag j.l kwam ik zoals bekend Ludy Geut tegen op de fiets op de Spoorzone. Ludy ken ik al jaren en hij is directeur overheidsadvies bij Berenschot. En in Delft is hij zoals hij dat noemt�. snurkend PvdA-lid. Wij keken rechts om naar de dorre vlakke van het tunneldak HNK en ik zei�. Bel alvast maar met Alco van der Veen. Die weet van de Scheg in Deventer nog wel wat het betekent: tunnelvisie, wensdenken en beleidsrationalisaties. En Ludy riep toeval bestaat niet. Berenschot bereidt zich al voor op de evaluatie van Het niet gebouwde Kantoor. En ik geef enkele handreikingen uit mijn eigen ervaring."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 3 augustus 2011 | 15:30 | *
SUIKERZOET STADHUIS
delft stadhuis_dragant_suikerfondant_henk_van_der_veen.jpg
Om af te likken: het Delftse stadhuis.

"Aan de bouwwoede van Henk van der Veen lijkt geen einde te komen. In de etalage van Leonidas pronkt de Oostpoort, opgetrokken uit sneeuwwit dragant (een hard soort suiker-fondant), en de afgelopen twee maanden heeft hij gewerkt aan het stadhuis van Delft! 'lk hoop dat de gemeente het wil tentoonstellen', zegt hij zelf."
Delftse Postwoensdag | 3 augustus 2011 | 14:05 |
IN DELFT IS 70 METER AL HEEL HOOG
hfvh

delft http://www.cobouw.nl/binaries/content/gallery/beeld/nieuwsbeeld/2011/08/03/20110803_kingdom_tower.jpg
"Kilometer hoge toren moet Burj Khalifa overtreffen"
"Jeddah - De schatrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal heeft dinsdag plannen ontvouwd om in de havenstad Jeddah een toren van minstens ��n kilometer hoog te laten verrijzen."
Cobouwwoensdag | 3 augustus 2011 | 13:25 | *
HNK NIET BOUWEN KOST 4 TOT 6 MILJOEN
delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
"... er uiteindelijk vanaf zagen."
"Natuurlijk kostte dat geld. En ook wij zijn ons ervan bewust dat het tussen een slordige vier en zes miljoen gaat kosten als we de plannen voor het nieuwe gemeentekantoor verwijzen naar de plek waar ze horen, het grijze archief of de prullenbak zo u wilt. Maar beter dat dan ruim tachtig miljoen storten in een bodemloze put."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 3 augustus 2011 | 12:55 |
'Nu de doofstomme geblinddoekte politici nog.'
"Noodrem"
"Het zal de handen wel niet op elkaar brengen van de regentenpartijen in de Delftse raad en ongetwijfeld zal er wel weer een stoere anonieme Groen Linkser zijn die wat raaskalt, maar geloof nu eindelijk eens dat de Delftenaar op straat niks ziet in een prestigieus nieuw stadskantoor."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 3 augustus 2011 | 02:10 | *
T-U-N-N-E-L-D-A-K
delft westvest_tunneldak_perrons_20110731_153428.jpg
Denkend aan het referendum maakte ik deze foto. Hoe zou Aad van Tongeren dat nou bedoelen, de funderingen voor het stadskantoor zijn al aangelegd en er is geen enkele weg meer terug. Niet bouwen van het HNK is volgens CDA-er van Tongeren niet meer mogelijk! Ik zie links en rechts alleen maar diepwanden, meer niet. Omdat hij toevallig aan de overkant woont denkt hij er meer verstand van te hebben, maar is dat ook wel zo. Ik ga het checken en ga de foto met mijn vraag voorleggen aan info@spoorzonedelft.nl.
We wachten maar af.
harrie fruyt van hertogdinsdag | 2 augustus 2011 | 11:20 |
'... afrekenen met twee liberale blaaskaken'
"Over recht halen en recht brengen"
"De maand augustus en eigenlijke de komende maanden staan voor mij in het teken van juridische procedures. Recht halen en recht doen en een beetje recht brengen. Cassatiezaken, kerkelijke procedures, en natuurlijk het referendum in Delft. Ik ben benieuwd waar we staan 31 december, maar ik heb er alle vertrouwen in."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 2 augustus 2011 | 10:35 |
'... De vraag is of er wel een belangenverstrengeling tussen Prorail en Harpe is.'
delft http://www.fmission.nl/Portals/56/Afbeeldingen/Taart-ProRail.jpg
"Integriteit VVD fractievoorzitter Lennart Harpe discutabel"
"Vorige week stond op www.politiekdelft een foto van twee taarten die het bedrijf Fmission van VVD fractievoorzitter Lennart Harpe van Prorail kado gekregen had. Op 4 december 2008 is Fmission van start gegaan en ProRail is de eerste opdrachtgever, lees ik op Fmission.nl. En nu is Prorail ook een zeer belangrijke partij bij de bouw van ons nieuwe stadskantoor en stationshal. Over het stadskantoor/stationshal voert VVD fractievoorzitter Harpe al jaren het woord en heeft over dat onderwerp in het verleden ook gestemd in de raad."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 1 augustus 2011 | 22:25 |
"Communicatie inwoners aandachtspunt"
"Stadsbelangen ontving onderstaand emailbericht. De bewoner beklaagt zich over het gebrek aan communicatie in zijn wijk over de rioleringswerkzaamheden. De bewoners werden hier vooraf niet over ge�nformeerd. Hierdoor werden parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven. Het inwinnen van informatie over de rioleringswerkzaamheden (duur) verloopt moeizaam en terugbelafspraken worden niet nagekomen."
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 1 augustus 2011 | 01:50 |
'... uitgebreid gebeld met Aad Zeuli en we zitten op een lijn, namelijk rustig aan met het referendum'
delft cartoon_20110801.jpg
"Over politiek leiderschap"
"... Mijn voorkeur is half oktober/ begin november zeker in relatie tot het arrest van de Hoge Raad tegen Bas Verkerk en die blaaskaak van Balje. En helaas voor Stoelinga en de Wit. Prima gozers maar het volk doet liever zaken met van Oort, van Wissen, Meuleman en Van der Veen. Politiek leiderschap is namelijk gebaseerd op visie, vertrouwen en kennis van zaken. Op moed en karakter in de politiek en niet het eigen belang van een automatenkoning". Zo is het nu eenmaal. En de linkse kerk slopen vergt moed en karakter en inzicht."
Weblog - Arie van der Veen