logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


| *
REFERENDUM 'HET NIEUWE KANTOOR'
Doe mee! Laat het de redactie weten en stuur formulier in. *)toelichting
Naam:

E-mailadres:

Bericht:
zondag | 31 juli 2011 | 09:10 |
"Iedereen minister!"
"... Er is al doorgedrongen in Den Haag dat er een referendum komt in Delft. En de VVD-top begreep ik houd al rekening met het afscheid van Bas."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 31 juli 2011 | 08:45 | *
Daarom steun ik het burgerinitiatief voor een referendum over het wel of niet bouwen van het stadskantoor.
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Spoorzone"
"Ik constateer dat het gemeentebestuur de wensen van Delftenaren inzake het spoorzoneproject keer op keer negeert. Zo willen de bewoners van het Westerkwartier geen drukke verkeersader aan de kant van hun wijk over de Coenderstraat (langs kleinschalige laagbouw); ze willen dat het verkeer zoals nu blijft lopen over de Westvest langs bedrijven en flats. Ondanks dat een motie van CDA en Stadsbelangen om hiernaar onderzoek te doen in 2006 werd aangenomen, blijft de verkeersader in alle plannen dicht langs de woonwijk komen."
Delft op Zondag - Guido van der Weddenzaterdag | 30 juli 2011 | 01:45 | *
VERBAZING BIJ STADSBELANGEN
"In de voorhoede zitten de 'verkenners' en als je niet kunt meekomen slof je mee in de achterhoede. In de voorhoede kom je alleen titels tegen, Ir. de Wit, Drs. Van Oort en MM. Stoelinga. Voor als je het niet mocht weten, MM staat voor Multi Millionair. Geen medewerker met titel te bekennen in de voorhoede van Stadsbelangen. In de redactie van PolitiekDelft hebben we zelfs een medewerker met dubbele titel, Mr.Drs., straks een vereiste om ministerieambtenaar te mogen worden. Nee, dan het Belgische gedoe van Meulemanse. Aad, je hebt gelijk, het slaat nergens op, jouw verhaal bedoel ik."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
"Overigens heeft Stadsbelangen, gezien de beschikbare informatie op dit moment, haar voorkeur uitgesproken voor het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor. "

"Voor de troepen uitlopen"
"Het door een aantal fracties ingediende initiatiefvoorstel om het Nieuwe Kantoor niet te bouwen, heeft bij onze fractie, na de discussie in de gemeenteraad van juni 2011, tot enige verbazing geleid. Vooral het initiatief van de fractie van Oort voor dit voorstel."
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 29 juli 2011 | 00:10 |
delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c01539039a0a5970b-pi
"Warm welkom in Delft"
"Met een luide knal ramde er gistermiddag voor de zoveelste keer een auto op de inmiddels beruchte poller op de Oude Langendijk. De warme olie uit het kapotgereden carter vloeide rijkelijk over de straat terwijl de hevig geschrokken toeristen op hun gemak moesten worden gesteld door brandweer en politie."
Neslog - Herman Baasdonderdag | 28 juli 2011 | 22:45 |
'En het studentengehalte van de raad in Delft moet geneutraliseerd worden. STIP met een wethouder die afstudeert op kosten van de gemeente lachwekkend.'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/limburg-en-zeeland-2010-014.jpg?w=420
"Krijgt een stad het bestuur dat het verdient?"
"Delft is een stad met drie gezichten. De verleidelijke binnenstad, de TU en de chaos in de buitenwijken. En dan noem ik nog niet het tanende bedrijfsleven. En dat heeft effecten op het bestuur. In mijn CDA-bestuuderskringen geldt al jaren voorkom dat je burgemeester in Delft wordt. Veel fracties, gezever en geen bestuurskracht en vooral geen geld, geen eigen middelen. En het dualisme heeft dat nog eens verergerd omdat de raad niet meer weet waar hij over gaat."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 28 juli 2011 | 00:10 |
"Rijdt u verkeerd? Dan sloopt Delft uw auto"
"En w��r kan er een slachtoffer bijgeschreven worden op de lange lijst, die door de beruchte Delftse pollers wordt gemaakt. Dinsdagmiddag klapte even voor drie uur een nietsvermoedende automobilist op de �treiterpaal� op de Nieuwe Langendijk. Het gevolg: een hoop smurrie op de weg en een zwaar beschadigde auto. De zoveelste."
Delftse Postwoensdag | 27 juli 2011 | 23:00 |
BURGERINITIATIEF
"Over mensen van goede wil"
"Dezer dagen ben ik druk met het benaderen voor kandidaten voor het burgercomite. Inwoners van Delft, met liefde voor de stad en met een gezaghebbende positie in hun maatschappelijke omgeving. Een dominee, een bouwkundige, een archtitect en twee businessmensen en mijn slager. De sigarenboer en de bakker volgen nog. En al die mensen hebben een verlangen, een goed bestuurde, financieel gezonde stad Delft, met redelijke lasten."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 27 juli 2011 | 02:40 | *
MARKT ALS OPSLAGTERREIN

Delft, Markt.
Te vaak en te makkelijk wordt de Markt gebruikt voor opslag van marktmaterialen. Tijd voor TOR, toezicht openbare ruimte, om er aandacht aan te schenken.woensdag | 27 juli 2011 | 00:15 |
LEKKER ANONIEM SCHRIJVEN
"Emotionele kreten van een GroenLinkser zonder enig concreet feitenrelaas, iemand die niet eens zijn naam onder zijn stuk durft te plaatsen. Na de afgang van plv presidiumvoorzitter Ron Witsenboer met valse beschuldigingen zit de angst er goed in."
hfvh

delft referendum_3.jpg
"Tegenstanders HNK steeds ongeloofwaardiger"
"De fabeltjes die de tegenstanders van het nieuwe stadskantoor (HNK) rondstrooien worden steeds fantastischer. Niet gehinderd door feitenkennis probeert men koste wat kost de gemeente in grote financi�le problemen te brengen."
GroenLinks - anoniemdinsdag | 26 juli 2011 | 23:55 |
'Bas Verkerk slaapt rustig verder.'
delft http://www.jpdewit.nl/kernreactor_delft.jpg
"Gevaren kleine kerncentrale TU Delft zwaar onderschat"
"... Mensen die zeggen dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat ik mensen angst opzadel zullen ongetwijfeld opstaan. Maar speciaal daarvoor hoe is het mogelijk dat een simpele kortsluiting in een koffiezetapparaat het TU bouwkunde gebouw deed afbranden en instorten. De TU is totaal niet berekend op grote calamiteiten. En dat maakt het nog beangstigender."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 26 juli 2011 | 23:45 |
'Wie doet mee?
Mail delftanders @gmail.com'

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/img00474-20100130-14027.jpg?w=420
"Stop het Nieuwe Kantoor, Leve Delft���������over het burgercomite."
"... En daarom begint vandaag de serieuze optuiging van het burgercomite dat een doel heeft in zes woorden: Stop het Nieuwe Kantoor, Leve Delft. En ikzelf ga het leiden, omdat ik als aankomend minister van Binnenlandse Zaken geen materiele belangen in Delft heb en wil hebben. Ik weet niet eens of ik er wil blijven wonen, zo n slecht bestuurde stad."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 26 juli 2011 | 01:30 | *
DOOIE BOOM VOOR DE DEUR
"Wie interesseert het echt in Delft. De gemeente vindt het allemaal best. Lukas Vokurka D66 wethouder financi�n bezuinigt en houdt zijn hand stevig op de knip."
hfvh

delft markt_000_dode_boom_20110725_160447_a.jpg
Delft, Markt.
harrie fruyt van hertogdinsdag | 26 juli 2011 | 00:30 |
delft rolf_clason_2010_02_18_17_07_a.jpg
"LIEFDE"
"... Bij mijn afscheid als raadslid in 2010 sprak de burgemeester: �Jij hebt de liefde teruggebracht in deze zaal.� En ik maar denken: �Ja, daar g��t het toch over?�"
Webcolumn - Rolf Clasonmaandag | 25 juli 2011 | 23:35 | *
TIJD VOOR COMIT� VAN AANBEVELING
"Naast het initiatiefvoorstel van de politiek komt de gevestigde orde als het meezit met een burgerinitiatief ondersteund door het comit� van aanbeveling. Beide voorstellen met het zelfde doel, een referendum 'Niet bouwen Het Nieuwe Kantoor'."
hfvh

delft markt_087_stadhuis_stoelinga_van_oort_de_wit_20110720_155823_a.jpg
"Foutje"
"Aad van Tongeren is het gevoel voor de realiteit enigszins aan het verliezen. De Christen Democratische voorman wil het doen voorkomen dat de indieners van een initiatief om te komen tot een referendum over het al dan niet doorgaan van de bouw van het nieuwe gemeentekantoor jengelende pubers zijn die hun zin niet hebben gekregen tijdens de discussies in de raad."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingamaandag | 25 juli 2011 | 23:10 |
"Over leiderschap in de Tour, de stad en de staat"
"Cadell Evens is de terechte winnaar van de Tour de France. Modern leiderschap, namelijk je team smeden, coachen en zelf voorgaan in de strijd. Zo werken wij ook in Delft met de coalitie voor Delft Anders. Van Oort schrijft stukkies, de Wit, pikt de bitterballen en ziekt en stookt, en Martin haalt de stemmen op, en de rest van het oppositiepeloton."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 24 juli 2011 | 20:40 |
ACCOUNTANT GEEFT VASTGOEDADVIES?
hfvh

delft bas_verkerk_marianne_van_westerhout_van_kimmenade_ernst_young_accountantovereenkomst_a.jpg
Accountantovereenkomst juni 2010.
Burgemeester Bas Verkerk en accountant Marianne
Westerhout - van Kimmenade van Ernst & Young.

"Ongelukkig met keuze onderzoeker"
"... Al met al kom ik tot de conclusie dat de keuze van zowel het college als de accountant om hier met elkaar in zee te gaan geen gelukkige is. Ik begrijp eerlijk gezegd vooral niet dat de accountant deze opdracht voor die paar centen aanneemt. Zij neemt met deze opdracht een groot risico over de beeldvorming rond haar eigen integriteit terwijl er helemaal geen directe aanwijzingen zijn dat die in twijfel getrokken moet worden."
fractie - Jeroen van Oortzondag | 24 juli 2011 | 15:50 |
De Delftse bevolking koos voor ontwerp van Soeters.
delft stadskantoor_stationshal_soeters_1.jpg
"Oud-projectontwikkelaar maakt zich zorgen om Stadskantoor, maar volgens Ernst Damen valt het allemaal wel mee"
"De huidige plannen die de Gemeente Delft met de Spoorzone heeft zijn niet realistisch, stelt A. van Wissen, oud-directeur van een bouw- en ontwikkelingsmaatschappij. De beslissingen over dit project worden genomen door politici en ambtenaren die gewoon kennis ontberen, waardoor er veel publiek geld over de balk wordt gesmeten."
Delft op Zondag - Alphons de Wit Jr.zondag | 24 juli 2011 | 15:45 |
"Er komt een extern onderzoek naar gevolgen van niet bouwen van Stadskantoor"
"De Delftse politiek blijft roerig als het gaat om het nieuwe Stadskantoor. Waar op 1 juli het reces voor Gemeenteraad en Gemeentebestuur begon, werd men al op maandag 18 juli teruggeroepen voor een spoedberaad over het nieuwe Stadskantoor."
Delft op Zondag - Alphons de Wit Jr.zondag | 24 juli 2011 | 15:40 |
"Op de camping bij ds. Liefting"
"... En daarna heerlijk terug naar Schoonhoven, zo waar enkele kenissen van Bas Verkerk. Ze hadden al gehoord over zijn nakende vertrek. Er was door hen al een plaats op de camping, als voorschot van genade bereid� Ik zeg alleen niet waar. In ieder geval ver weg van Delft !"
Weblog - Arie van der Veenzondag | 24 juli 2011 | 15:30 |
delft http://www.vvddelft.nl/StreamFile16157/scale/width300/height534/download/foto-palen-in-TU-Wijk
"TU haalt grote borden weg"
"Al eerder maakte de VVD Delft melding van de enorme borden die de nieuwe bewegwijzering rond de TU-wijk moeten vormen. De vraag was of de borden wel met vergunning waren geplaatst. De bewoners wisten in ieder geval van niets en stelden vragen aan de gemeente. Afgelopen donderdag zijn alle nieuwe borden in de TU-wijk weer weggehaald en staan er alleen nog grote stalen palen."
VVD - Linda B�ckerzaterdag | 23 juli 2011 | 22:05 |
"Delft in zes woorden: Stop Het Nieuwe Kantoor, leve Delft!"
"Vanochtend werd mijn brievenbus weer eens bevuild, niet door Paardenpoep, hoewel het woord schijten mij niet aanspreekt, alleen in de Duivel schijt op de grote hoop�.. Nee de Blauwe Pravda,,,, de stadskrant Delft was er weer. Een zielig en kansloos, en gelukkig vooral slecht gelezen blad van de gemeente."
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 23 juli 2011 | 21:55 |
delft http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/2011/07/20110721-070135.jpg
"Palen worden borden "
"aanvulling 20 juli: De TU heeft besloten om veiligheidsredenen de borden te ontmantelen. Voorlopig staan rondom de campus lege palen die ons herinneren aan een wel erg solistische actie van de TU. De gemeente Delft heeft de TU geadviseerd de omgeving te betrekken bij de ontwikkelingen rondom de bewegwijzering van de TU campus."
Belangenvereniging TU Noordzaterdag | 23 juli 2011 | 21:50 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/tu_borden_weg_delft_1.jpg
"De TU Delft staat voor paal"
"Eind mei plaatste de TU Delft gigantische verkeersborden in de TU wijk. Hoewel het eigen terrein is, moet de TU daar een vergunning van de gemeente voor hebben. Die had de TU dus niet aangevraagd. De Belangenvereniging TU Noord was ook onaangenaamd verrast en stelde vragen aan het college. In de antwoorden raadt het college de TU aan om in overleg te treden met de belangenvereniging TU Noord."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 23 juli 2011 | 01:05 | *
POLITIEPAARDEN SCHIJTEN STAD VOL
hfvh

delft pynepoort_000_paardenvijgen_20110722_195434_a.jpg
Delft, Pynepoort.

"Na veel moeite werden de paardenvijgen in de naastgelegen boomspiegel geveegd met een bezem uit de ANWB-winkel door de mannelijke politieruiter. Volgens de politieman was deze 'mest' goed voor de boom. Het lijkt mij echter minder goed als je snuffelende hond een hap neemt van zo'n parasietenhoop. Het zou normaal zijn wanneer ruiters, dus ook politieruiters als goed voorbeeld, een veger en blik en zakken met zich mee voeren, en gewoon de rotzooi netjes opruimen en meenemen. Net zoals hondenbezitters altijd strontzakjes bij zich moeten hebben om niet bekeurd te worden."
harrie fruyt van hertogzaterdag | 23 juli 2011 | 00:50 |
"Referendum niet bedoeld voor raadsleden"
"Eerder deze week lanceerden raadsleden Jeroen van Oort, Martin Stoelinga en Jan-Peter de Wit een initiatiefvoorstel om het nieuwe stadskantoor niet te bouwen. Er moet bovendien een raadplegend referendum komen waarin de burger zich kan uitspreken voor of tegen het nieuwe stadskantoor. Aad van Tongeren van collegepartij CDA heeft felle kritiek op de actie van het drietal."
Delftse Postvrijdag | 22 juli 2011 | 13:00 |
'VD VEEN MET TRIOOTJE IN PRINSENHOF'
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/e8e567df0a0d5008_o.jpg?w=460
"Over (super)trio�s"
"Menig man droomt van een trio, in wisselende samenstelling en dat geldt ook voor vrouwen heb ik inmiddels begrepen. Maar die trio�s wil ik vandaag niet behandelen het is meer de kracht en soms de zwakte van en driemanschap�. en vooral het punt, waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn. En dat richt in Delft eerst op het CDA, dan op mijn supertrio en uiteindelijk om het comitie voor het burgerinitiatief."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 22 juli 2011 | 03:05 | *
PRORAIL TRAKTEERT OP TAART
"Hoezo belangenverstrengeling?"
Martin Stoelinga

delft taart_fmission_prorail_lennart_harpe.jpg
Taart van ProRail voor F*mission, het bedrijf van mede-eigenaar Lennart Harpe fractievoorzitter VVD.donderdag | 21 juli 2011 | 18:20 |
'Het CDA is en blijft er enthousiast over'
delft stadskantoor_stationshal_mecano_004.jpg
Delft. Het nieuwe stadskantoor met stationshal.

"Referendum over het nieuwe Station&Stadskantoor?"
"Drie gemeenteraadsleden � Delft heeft 37 raadsleden � hebben bij de gemeenteraad een voorstel ingediend om het Stadskantoor in de spoorzone niet te bouwen. Zoiets heet een initiatiefvoorstel. Ieder gemeenteraadslid heeft het wettelijk recht zo�n voorstel in te dienen. Vanuit dit formele perspectief valt er dus weinig op het voorstel aan te merken. Waar wel wat op valt aan te merken, is het doel van deze actie."
CDA - Aad van Tongerendonderdag | 21 2011 | 15:35 |
TEGEN HET NIEUWE KANTOOR (HNK)
delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
"Vooraankondiging Burgerinitiatief tegen Het Nieuwe Kantoor in Delft"
"Vandaag zijn de voorbereidingen begonnen voor het burgerinitiatief tegen HNK in Delft. Er wordt een comite van burgers gevormd en dat gaat bevolking van Delft mobiliseren tegen de bouw van HNK, Zij vormen de buitenboordmotor voor de gemeenteraad in Delt. Het burgerinitatief wordt gegoten in een raadsvoorstel dat de Raad van Delft opropet zich tegen HNK te keren en de kredieten in te trekken."
Persbericht - Arie van der Veendonderdag | 21 juli 2011 | 14:30 | *
Alles over Initiatiefvoorstel, Burgerinitiatief en Referendum

"Initiatiefvoorstel van de fracties Van Oort, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft inzake 'geen nieuw stadskantoor'"
Gemeenteraad

"De spelregels over initiatiefvoorstellen zijn opgenomen in het reglement van orde van de gemeenteraad (artikel 37)."
Gemeenteraad

"De regels voor het burgerinitiatief zijn vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief."
Gemeenteraad

"Referendum verordening en protocol"
Gemeenteraaddonderdag | 21 juli 2011 | 12:05 | *
EERSTE HANDTEKENING IS BINNEN
delft markt_087_stadhuis_initiatiefvoorstel_oort_alphons_de_wit_harrie_fruyt_van_hertog_foto_jpdewit.jpg
"Harrie Fruyt van Hertog tekent als eerste de 'ondersteuningsverklaring inleidend referendumverzoek'. Jeroen van Oort adviseert mij voor de zekerheid navraag te doen bij raadsgriffier Luuk van Luyk of oud-raadsleden krachtens de Delftse verordening gerechtigd zijn om te tekenen, te meer daar Delft meestal afwijkend gedrag vertoond van de codes die landelijk gangbaar zijn."
harrie fruyt van hertogdonderdag | 21 juli 2011 | 11:15 |
"Bouw nu geen nieuw stadskantoor"
"�Bouw geen nieuw stadskantoor�. Dat is de strekking van een initiatiefvoorstel door de fractie Onafhankelijk Delft (OD), Leefbaar Delft (LD) en de fractie-Van Oort. De afgelaste raadsvergadering van 25 augustus moet alsnog doorgaan om dit voorstel te bespreken, en ook om te spreken over een nieuw raadplegend referendum. Net op tijd om zo�n referendum voor half december plaats te laten vinden, want dan gaat de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het kantoor van start en is er feitelijk geen weg meer terug."
Delftse Post - Willem van Altenadonderdag | 21 juli 2011 | 10:30 | *
PRESENTATIE INITIATIEFVOORSTEL
"Delft Stadhuis 20 juli 2011.
De indieners Martin Stoelinga, Jeroen van Oort en Jan Peter de Wit geven tekst en uitleg over hun ingediende Initiatiefvoorstel 'GEEN NIEUW STADSKANTOOR'."


delft markt_087_stadhuis_stoelinga_van_oort_de_wit_20110720_155823_a.jpg delft aad_van_tongeren_20110720_twitter_referendum.jpgdonderdag | 21 juli 2011 | 10:05 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/referendum_graffiti_003a21.jpg?w=460&h=122
"Een moedige eerste stap"
"Vandaag had ik het eerste overleg met het team dat het burgerinitiatief voorbereidt. We bereiden een stappenplan voor met doelstellingen en mijlpalen en de kern is stop HNK en maak vooral een plan Voor Delft en tegen HNK en Bas c.s. En tijdens dat overleg opeens de berichten dat het waar is. Een raadsvoorstel tegen HNK."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 21 juli 2011 | 08:45 |
'WITSENBOER MISBRUIKT GEDRAGSCODE'
hfvh
delft cartoon_20110720_martelwerktuigen.jpg
"Excuses"
"Vol verwachting zit ik al een dag achter mijn pc te wachten op een e-mailtje van presidium voorzitter Ron Witsenboer. Communist Witsenboer heeft de karakteristieke eigenschappen van een lijkenpikker. Een aasgier die bij het minste of geringste, zonder voor alle zekerheid een paar rondjes boven zijn doelwit te cirkelen, met een noodgang naar beneden duikt om recht te zetten wat in zijn vertroebelde groen linkse ogen scheef is gegroeid."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingawoensdag | 20 juli 2011 | 14:30 |
INITIATIEFVOORSTEL
delft jeroen_van_oort_250x188.jpg
"Nieuw verzet tegen stadskantoor"
"Komt er dan t�ch een referendum over wel of geen nieuw stadskantoor in Delft? Vandaag -woensdag 20 juli- geven de fracties Onafhankelijk Delft, Leefbaar Delft en de fractie-Van Oort een persconferentie waarin een nieuw initiatiefvoorstel wordt toegelicht."
Delftse Postwoensdag | 20 juli 2011 | 12:40 |
EERST INITIATIEFVOORSTEL

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg
"PERSCONFERENTIE "Geen nieuw stadskantoor"
"Om 16.00 uur is er in de Burgemeesterskamer in het stadhuis aan de Markt in Delft een persconferentie waarin wij u het initiatiefvoorstel zullen toelichten. Vanzelfsprekend geven wij u dan ook de gelegenheid vragen te stellen. Mede namens de heren De Wit en Stoelinga nodig ik u van harte uit bij deze persconferentie aanwezig te zijn."
Jeroen van Oortwoensdag | 20 juli 2011 | 05:05 |
'gemeente-accountant is domweg niet vrij om de raad te adviseren'
AvdV


delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/referendum_graffiti_003a21.jpg?w=460&h=122
"Over economen, juristen en strategen"
"Dezer dagen vond een interessante bijeenkomst plaats in de achterkamertjes van het Stadhuis. De gemeenteaccountant, een mooie mevrouw die ook de PvdA-Zuid-Holand actief is was uitgenodigd om de raadsleden een rad voor ogen te draaien. Zij is namelijk werkzaam bij Ernst en Young, en is accountant en dan moet je opletten. En gelukkig mijn buizerd de Wit was alert en zelfs Jos van Koppen werd het te gortig."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 20 juli 2011 | 04:15 |
"Referendumverordening"
"... Vooruitlopend op dit advies stelt het presidium vast dat Delft een raadgevend referendum kent, een door de bevolking aangevraagd referendum. De raad heeft in 2009 nadrukkelijk niet gekozen voor een raadplegend referendum, een door de politiek aangevraagd referendum."
Presidium - Luuk van Luykwoensdag | 20 juli 2011 | 03:05 |
ACCOUNTANT DOET HET HNK ONDERZOEK
"Uit de wandelgangen: Niet doorgaan van de bouw zal Delft minimaal tussen de tien en vijftien miljoen euro kosten. Een ontwerp voor overkapping van het ondergrondse station ligt al klaar bij ProRail."
hfvh

delft bas_verkerk_marianne_van_westerhout_van_kimmenade_ernst_young_accountantovereenkomst_a.jpg
Accountantovereenkomst juni 2010.
Burgemeester Bas Verkerk en accountant Marianne
Westerhout - van Kimmenade van Ernst & Young.

"WAARHEIDSVINDING - HOE ONAFHANKELIJK IS ONAFHANKELIJK?"
"... Tijdens de vergadering was een aantal �bobo�s vanuit het Spoorzone-project� aanwezig. Men zit natuurlijk op het vinkentouw om alles zo rooskleurig mogelijk te verwoorden.Ook de nieuwe gemeentesecretaris [per 1 juli] was er. Wethouder Junius ontbrak. Voor mij is duidelijk, dat om iedere schijn van �dubbele petten� en �ons kent ons� [lees:ouwe jongens krentenbrood] te voorkomen een andere accountant uitgekozen moet worden."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenwoensdag | 20 juli 2011 | 02:30 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/img-20110426-00151.jpg?w=420
"Over het gras van Bas"
"Groot zal de paniek geweest zijn op Torenhove en vooral aan de Barbarasteeg toen Delft op Zondag verscheen. De centen zijn op schreef ik al�. maar nu huis-aan-huis. Geen geld uit de grondexploitatie van de Spoorzone. En zoals gebruikelijk in de linkse kerk, de 78 miljoen euro opbrengst was al ingeboekt. Ad Havermans had mij al gewaarschuwd. De centen zijn op. En nu zit Delft met de gebakken peren."
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 20 juli 2011 | 02:25 |
"Uit onderonsje kostenonderzoek stadskantoor HNK gestapt"
"Ik ben het er niet mee eens dat het college het verificatieonderzoek naar het niet bouwen van het stadskantoor door accountant Ernst & Young laat doen. En al helemaal niet als het college de baas speelt en censuur pleegt op de vragen die partijen stellen. Dat is de reden dat ik gisteravond vrij snel uit het beraad ben gestapt. E&Y doet de controle van de jaarrekening voor de gemeenteraad. Die totaal onafhankelijke positie ten opzichte van het college moet intact blijven. Dan moet E&Y geen opdracht aannemen van het college. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 20 juli 2011 | 01:55 |
GEHEIMZINNIG GEDOE OVER HNK
hfvh

"Voortgang extern onderzoek en ambtelijke bijstand stadskantoor"
"... Aansluitend spraken fractievertegenwoordigers van SP, van Oort en VVD (mede namens ChristenUnie en Stadsbelangen) met de gemeentesecretaris en de griffier over de aanpak van het verzoek tot ambtelijke bijstand voor de toetsing van de investerings- en exploitatiebegroting van het Stadskantoor. Het gaat hier om het beantwoorden van vragen die niet in het externe onderzoek aan de orde komen."
VVD - Lennart Harpewoensdag | 20 juli 2011 | 01:40 |
delft http://vvddelft.nl/StreamFile8837/scale/width150/height209/download/Linda-Bocker-2
"Linda B�cker nieuw VVD raadslid"
"Na het zomerreces wordt Linda B�cker benoemd tot raadslid van de gemeente Delft. Zij neemt de plaats in van Ronald Vuijk, die onlangs benoemd is tot wethouder van de gemeente Midden-Delfland."
VVDdinsdag | 19 juli 2011 | 03:35 | *
DRS KOPPEN LEZEN WE NOOIT IETS VAN"
"De dagen als Onafhankelijk Delft fractievoorzitter Jos van Koppen worden geteld. Nooit publiceert 'ons Joske' een politieke stellingname. Alle bijeenkomsten woont hij bij en daar wil hij aardig gevonden worden zoals een ouderwetse CDA-er, meelopen.
Conclusie: Koppen blijkt ongeschikt een stadspartij in de oppositie te leiden."

hfvh

delft jos_van_koppen_drie_bierflesjes_2b.jpg
Jos van Koppen in de commissies: 'Altijd veel praten en altijd weinig zeggen'.

"POLITIEK TRIBUNAAL (7)"
Jan Peter de Wit: "hoi presidium voorzitter ron witsenboer
ik vind dat je deze mail en al ingevoerde maatregel direct moet intrekken omdat deze in strijd zijn met recente afspraken en regels ten eerste hebben we recent afgesproken dat �overtredingen� van de gedragscode in het fractievoorzittersoverleg zouden plaatsvinden en niet in het presidium"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadinsdag | 19 juli 2011 | 02:35 | *
'LAAT DE BURGERS BESLISSEN'
AvdV

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/referendum_graffiti_003a21.jpg?w=460&h=122
"Alleen een burgerinitiatief kan HNK stoppen."
"Terwijl de raad met reces is gaat het vergaderen door. Onze buizerd de Wit zit er helaas een keer naast met zijn aanval op de PvdA-accountant. Het is geen kwestie of die mevrouw PvdA is, dat is irrelevant. Het punt is dat de verkeerde soort adviseur wordt ingehuurd, beter gezegd de raad in maag gesplist wordt. Onze brave griffier van Luyk heeft weer niet opgelet. Er moet een externe organisatieadviseur, kaliber Hans Andersson of Theo Camps komen ..."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 19 juli 2011 | 01:45 |
CIJFERNEUKEN ZONDER ENIGE VISIE
"Junius kiest de accountant voor beantwoording van vragen over het HNK. Dat is de verkeerde discipline. Luuk van Luyk, de raadsgriffier laat het allemaal gebeuren en vergeet opnieuw zijn taak om de raad bij te staan. Laat een onroerendgoedontwikkelaar zijn visie geven over de kansen van het HNK."
hfvh

delft http://www.haagsvrouwennetwerk.nl/images/stories/expositie/MarianneWesterhout.jpg
Marianne Westerhout, accountant partner Ernst & Young.

"Twijfels over onderzoeker Ernst & Young stadskantoor"
"Dus het college geeft de leiding van een extern onafhankelijk onderzoek ook nog eens in handen van iemand met de politieke kleur van de ��n na grootste coalitiepartij PvdA. Daarvan krijg ik op voorhand nog grotere twijfels. Wetende dat de Pvda in de persoon van voormalig PvdA wethouder Anne Koning hiervoor een hoofdrol heeft gespeeld bij de huidige plannen van het nieuwe stadskantoor. En nu zit Anne Koning in de Provinciale Staten PvdA-fractie en heeft dus direct te maken met bestuurslid Marianne Westerhout. Ik vind dat een onderzoeker van de raad geen openlijke politieke kleur moet hebben. Dat roept nu eenmaal vooroordelen tot leven."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 18 juli 2011 | 07:45 |
DE LANGSTE HUMMER H1 IN NEDERLAND
delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c015433cc8b1f970c-pi
"Te huur: Hummer met zwembad"
"Chauffeur Herman van Limo Rental uit Zwolle is te vroeg in Delft gearriveerd om zijn bruiloftsgasten van het stadhuis te halen. Dat wordt dus wachten."
Neslog - Herman Baasmaandag | 18 juli 2011 | 05:45 |
DUT (Delft University Team) Racing Team
delft http://nieuws-2.nl/nieuwsnl/novum/265/651525.jpg
"Elektrische auto TU Delft racet naar winst"
"Studenten van de TU Delft hebben dit weekend met een elektrische auto een racewedstrijd op Silverstone in Engeland gewonnen. Hun zogenoemde DUT11 won naast het algemeen klassement negen van de tien individuele onderdelen."
binnenland.nieuws.nlzondag | 17 juli 2011 | 21:05 |
STADSLANDBOUW IN SPOORZONE?
"Financieel wethouder Lucas Vokurka van D66 is agrarisch opgeleid. Zijn studie (B agrarische Dier- & Veehouderij) aan de Hogeschool INHolland Delft sloot hij af in 2004. Lucas ga aan de slag en beperk de verliezen op de grondexploitatie."
hfvh

delft lammeren.jpg
Vers lamsvlees te koop bij de boerderijwinkel.

"Tegenvaller dreigt voor bouw van woningen en kantoren rond Spoortunnel"
"Delft dreigt met het Spoortunnel-project tegen een nieuwe strop aan te lopen. De verwachte winst van 78 miljoen euro op de bouw van huizen en kantoren in de Spoorzone blijkt niet langer zeker. Het geld is echter op papier al uitgegeven aan andere zaken rond het spoor. Betrokken projectontwikkelaars verkondigden al eerder dat er onvoldoende kopers zullen zijn voor de 1500 nieuwe woningen en 23.000 vierkante meter kantoorruimte, die jaren geleden optimistisch werden gepland. De projectontwikkelaars zien de opzet niet meer zitten, vanwege de inmiddels langdurige crisis op de bouwmarkt."
Delft op Zondagzondag | 17 juli 2011 | 19:40 |
VAKANTIEBRIEVEN
delft saskia_bolten_201019_commissie_algemeen.jpg
"Het wordt lachwekkend�. het gemeentebestuur van Delft"
"... Bolten, eerste vertegenwoordiger van de linkse azijnpissers en kansloze procedureneukers, waar het Westerkwartier van Delft vol van zit. En zelf de eigen procedures niet kennen en bij de rechter afgaan�.. formalistische quasi-juristen. Echte vakbondsbetweters. En straks wegggevaagd door de Stem des Volks en dat is wat anders dan het gepiep van de Baboefiets."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 17 juli 2011 | 18:05 |
GESLAAGD. PROFICIAT!
delft http://roimg.nl/bestanden/afbeeldingen/ocw/2011/07/16/dsc-0011.jpg
"Kaartje van Van Bijsterveldt verdient vervolg"
"... In de zomerperiode staan scholieren voor de keuze wel of geen vervolgopleiding te starten of wel of niet opnieuw examen te doen. Het is daarom van belang juist in deze periode jongeren die zich niet voor een (vervolg)opleiding hebben ingeschreven actief te benaderen. Samen met Mari�lle van Kooten van de STIP-fractie stelde ik daarom de volgende vragen aan het college:"
Jeroen van Oortzondag | 17 juli 2011 | 14:00 |
"Ronald Vuijk vertrekt uit de gemeenteraad"
"Raadslid Ronald Vuijk zegt lidmaatschap van de gemeenteraad van Delft op. Op voordracht van de VVD heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland Ronald Vuijk gekozen als wethouder."
VVDzondag | 17 juli 2011 | 13:35 |
EIGENBELANG VOOR HUURDERSBELANG
hfvh

delft http://www.rijnmond.nl/files/Media/10-2007/Jan%20Franssen.cropresize-1.jpg
"Franssen verdient te veel bij"
"... Commissaris van de koningin in Zuid-Holland Jan Franssen verdient als voorzitter van de raad van toezicht bij Delta Wonen 25 duizend euro. Dat is dus zo'n tienduizend euro meer dan toegestaan."
RTV Rijnmondzondag | 17 juli 2011 | 13:05 |
TIJD VOOR REFERENDUM
"Wie betaalt, die bepaalt. Dat is uiteindelijk de Delftse belastingbetaler!"
hfvh
delft http://www.jpdewit.nl/stadskantoor_delft_junius_referendum.jpg
"Censuur op vragen onderzoek optie 'niet bouwen' HNK"
"Wethouder Junius had in de gemeenteraad van juni de toezegging gedaan dat partijen vragen konden aanleveren voor de optie 'niet bouwen' van het nieuwe stadskantoor. Nu zijn bijna alle vragen van de oppositie (SP, LD, OD en JvOort) aangepast of geschrapt. Dat riekt naar censuur."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 16 juli 2011 | 01:25 |
"Vakantiebrief 3: Meedenken bij de BBQ."
"... Jammer dat het links-liberale blok in Delft doof en wederspannig blijft. Maar vanaf volgende week is dat over, want dan komt het initiatief raadsvoorstel tegen HNK er aan. En dan is de discussie vooral of er ook een burgerinitiatief aan gekoppeld wordt, of dat de steun al genoeg is om het linkse en liberale geneuzel in raad op 23 augustus gebroken wordt."
Weblog - Arie van der Veenzaterdag | 16 juli 2011 | 01:10 | *
WIE, WAT EN WAAR?
"Raadsel foto van Ir. J.P. de Wit in trance. Schiet mij maar lek."
hfvh

delft http://www.leefbaar-delft.nl/eenarmige_bandiet_toerist_delft.jpg
Waan me zo in Las Vegas. Helaas de ��narmige bandiet van de gemeente doet het niet. "Binnenkort in gebruik. Dank voor uw geduld".
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 15 juli 2011 | 23:45 | *
WAAR EN WANNEER WAS JE ERGENS
"Op stap met de GISTEQ aan voor vastlegging van mijn afgelegde route. Om 15:13 ontmoette ik Jan Peter op het terras van MIELUS, Markt 70, de rest van de politiek nergens gezien, die was al op vakantie."
hfvh

delft politiek_delft_on_route_20110715_a.jpg


vrijdag | 15 juli 2011 | 11:00 |
DRS KOPPEN RE(A)GEERT ZELF(S) NIET
"Woordgrapjes Jos, waar jij zo dol op bent. Te druk met de tentamens? Wanneer splits je af?"
hfvh

"Reactie Jan Peter de Wit op opstelling Ron Witsenboer"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 14 juli 2011 | 20:45 |
"Leefbaar vraagt provincie in te grijpen in financi�le situatie Rotterdam"
"Raadsleden Marco Pastors en Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam hebben de Provincie Zuid Holland middels een brief gevraagd de begroting van Rotterdam nader onder de loep te nemen. Leefbaar Rotterdam is bang dat de financi�le situatie van Rotterdam door fouten in de begroting en zeer optimistische inschattingen van mee- en tegenvallers nog flink zal verslechteren. De provincie moet er juist op toezien dat er sprake is van een gezonde financi�le situatie binnen de gemeenten."
Leefbaar Rotterdamdonderdag | 14 juli 2011 | 14:25 |
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/4d/1e/47/89/3_28dp1e02.jpg
"Pontje blijft heen en weer pendelen"
"... Wat Van der Lans verbaast: 'Politiek Delft pakt dit helemaal niet op. Veel Delftenaren werken immers in Rijswijk: bij TNO, in de Bogaard, bij het EPO. Als ik Rijswijk was, zou ik toch een factuurtje naar Delft sturen.'"
Delftse Post - Paul Du Lacdonderdag | 14 juli 2011 | 13:40 |
"Leguaan Japie terug bij eigenaar"
RTV Westdonderdag | 14 juli 2011 | 02:30 |
LEGUAAN BESCHERMDE DIERSOORT
delft http://serpo.nl/Walter_Getreuer_%20directeur_SERPO_met_leguaan-gevangen-te-Delft-.jpg
"12 juli 2011 is een magistraal mooie leguaan gevangen in de wijk Wippolder te Delft."
"... De leguaan is bij Reptielenzoo Serpo ondergebracht en heeft daar de naam Bas V. gekregen omdat de burgemeester van Delft, Bas Verkerk wettelijk gezien nu de financieel verantwoordelijke is voor dit dier."
SERPO - Walter Getreuerdonderdag | 14 juli 2011 | 02:05 | *
ARIE HOOFDPIJN VAN DE OMFIETSWIJN
hfvh

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/img-20110314-00010.jpg?w=420
"Over de getallen 38 en 39 en 40."
"... Bas Verkerk, te licht bevonden voor de rekenkamer, ABP en het echte werk in Den Haag. En in Delft dromend van de Metropool, de centrumgemeente en andere waanideen. Want in zijn eigen raad heeft hij de zaken niet op orde. Hij hoort gewoon voorzitter van het presidium te zijn en te doen wat de wet voorschrijft, namelijk voorzitter van raad en college zijn. Maar nee daar acht de man zich te belangrijk voor."
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 14 juli 2011 | 01:50 |
"Midden-Delfland"
"Gisteravond reisde ik af naar buurgemeente Midden-Delfland, alwaar fractiegenoot Ronald Vuijk benoemd zou gaan worden tot wethouder Leefomgeving, Economie en Financi�n. Wat u zegt; een portefeuille met LEF! Maar voordat het zover was boog de gemeenteraad, bijeen in de raadzaal in Maasland, zich over andere onderwerpen. Als Delfts raadslid is het boeiend te zien hoe anders de collega's in Midden-Delfland het doen."
VVD - Lennart Harpedonderdag | 14 juli 2011 | 01:05 | *
delft cartoon_20110711_jan_torenstra_kleur.jpg
"Tonnen wachtgeld oud-wethouder Jan Torenstra PvdA"
"... Gewichtheffer Jan Torenstra, was zo te zien, tijdens zijn wethouderschap altijd fit genoeg. Waarom kon de Sterkste man van Delft daarna geen baan vinden?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 14 juli 2011 | 00:50 |
delft http://www.jpdewit.nl/presidium_gemeenteraad_delft_2011.jpg
"Presidium voorzitter Ron Witsenboer gaat gelijk de fout in"
"... Ik stel voor dat Ron Witsenboer zijn tijdelijke voorzitterschap neerlegt, hij is bij deze niet geschikt om in deze functie onpartijdig te handelen. Er moet een andere voorzitter komen , en het meest logisch lijkt mij Bas Verkerk of anders iemand uit D66 (de grootste partij)."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 12 juli 2011 | 00:15 |
EXCELLENTIE ARIE VAN DER VEEN?
"... zal mee bepalend zijn of ik Minister van Binnenlandse Zaken word"

delft arie_van_der_veen_001.jpg
Arie van der Veen.

"30 augustus a.s.: mijn strafzaak en de rest"
"Een van de best gelezen hilleniuscolumns is die over mijn strafzaak. En er is nieuws, want mijn advocaat en ik hebben de zaak voorbereid. En het wordt een groot spectakel, immers een positieve uitkomst van deze zaak voor de meervoudige strafkamer zal mee bepalend zijn of ik Minister van Binnenlandse Zaken word en daarna mogelijk ook landelijk CDA-partijleider."
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 11 juli 2011 | 21:40 |
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/07/Foto10051.jpg
"Welzorg in Delft"
"... Het was voor Stadsbelangen dan ook een bijzondere eer om samen met de directeur van Welzorg, de heer Jelle Hassefras, de openingshandeling te mogen verrichten op deze mooie locatie."
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 11 juli 2011 | 18:50 |
'... investeert NS in Delft in een prachtig station'
delft http://spoorzonedelft.nl/Render/Upload/GS_COLLEGE2010_PORTRAITS_101_S44595.jpg
"Column wethouder: Keihard werken aan de toekomst"
"De gemeenteraad heeft op 30 juni groen licht gegeven voor een collegevoorstel met verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor. Het stadskantoor houdt de gemoederen flink bezig."
Spoorzone Delft - Milene Juniusmaandag | 11 juli 2011 | 17:05 | *
POLITIEK TRIBUNAAL (7)
'een politieke persoonlijke vendetta tussen witsenboer en stoelinga'

delft delftse_post_20041203_ron_witsenboer_grootste_delftenaar.jpg
Ron Witsenboer beetje onaardig in de Delftse Post.

"Presidium reactie op publicatie 'Referendum' van Martin Stoelinga"
"hoi presidium voorzitter ron witsenboer
ik vind dat je deze mail en al ingevoerde maatregel direct moet intrekken omdat deze in strijd zijn met recente afspraken en regels
ten eerste hebben we recent afgesproken dat �overtredingen� van de gedragscode in het fractievoorzittersoverleg zouden plaatsvinden en niet in het presidium ..."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 11 juli 2011 | 08:30 |
'iedereen een gratis beurt bij Bianca'
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/20090917-014-web.jpg?w=420
"Vakantiebrieven (1): Knippen en scheren"
"... En voor de vakantie stel ik voor dat wie wil, iedereen een gratis beurt bij Bianca, autowassen bij IMO. En Torenstra en die andere maximaliseerders van wachtgeld schoffelen. Binnenkort het Grashofveld maaien bij het station. Knippen en scheren. Daar gaat het om !"
Weblog - Arie van der Veenmaandag | 11 juli 2011 | 01:15 |
WACHTGELD: 'VOOR DE B�HNE OPHEF'
Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen

delft http://www.jpdewit.nl/vvd_raadslid_bianca_van_der_werf_delft.jpg
"VVD raadslid B. van der Werf streek �9422 wachtgeld op"
"... Ze is wel het eerste raadslid die in Delft ooit wachtgeld kreeg. Maar dat is des te verwerpelijker omdat ze nog in haar Leefbaar tijd tegen deze mogelijkheid stemde. Wachtgeld voor raadsleden is in december 2006 door de raad geschrapt. Door een voorstel van Groenlinks, PvdA, D66 en Stadsbelangen konden zittende raadsleden er nog wel gebruik van maken."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 10 juli 2011 | 22:00 |
"Eerste trein rijdt in 2015 door de tunnel, maar wat als het Stadskantoor niet wordt gebouwd?"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 10 juli 2011 | 21:50 |
"Wesseling mag zich niet aan de Ezelsveldlaan vestigen en daar is de buurt blij om"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 10 juli 2011 | 20:40 |
POLITIEK TRIBUNAAL (6)
... een ambtelijke schrobbering voor Luuk van Luyk.
En het terugplaatsen in schaal 10.

delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/img00053-20100212-11081.jpg?w=460&h=345
Martin Stoelinga, raadslid Onafhankelijk Delft.

"Voor het tribunaal van de linkse kerk, met Verkerk op de achterhand."
"Rapport van de getuige-deskundige mr.drs.AM van der Veen Schriftelijke vragen inzake de gedragscode de rol van de griffier en de positie van de waarnemend raadsvoorzitter te Delft (De Delftse Democratische Republiek (DDR)"
Weblog - Arie van der Veenzondag | 10 juli 2011 | 19:50 |
POLITIEK TRIBUNAAL (5)
'Gids op weg naar de dictatuur'
delft rode_boek.jpg
"Geachte leden van het presidium van de gemeenteraad van Delft,"
"... Mijn grootste bezwaar tegen de gedragscode is dat deze gedragscode de vrijheid van meningsuiting veel te veel beperkt. De gedragscode ondermijnt daarom de democratie. Eigenlijk wil ik niet eens van een gedragscode spreken. Een betere naam voor dat document is: Gids op weg naar de dictatuur."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazondag | 10 juli 2011 | 19:20 |
RIANT ZAKKENVULLEN IS HUN RECHT
hfvh

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/07/wachtkamer.jpg
"Regeling bestuurders oud nieuws"
"... Het feit dat voormalige bestuurders gebruik maken van deze regeling kan hen niet worden verweten, los van de vraag of je vindt dat deze regeling moet worden veranderd of dat er andere voorwaarden aan deze regeling moeten worden gesteld. (bijvoorbeeld sollicitatieplicht en duur van de uitkering)"
Stadsbelangen - Aad Meulemanzondag | 10 juli 2011 | 18:50 |
POLITIEK TRIBUNAAL (4)
WITSENBOER WALST OVER GRIFFIER
hfvh

delft luuk_van_luijk_001.jpg
Luuk van Luijk, raadsgriffier gemeente Delft.

"Gedragscode Artikel 5 meningsuitingen grote onzin"
"Groenlinkse Ron Witsenboer vertoont het gedrag van een inquisiteur: aanklager en rechter tegelijk. Als de griffie zich aangesproken voelt kunnen zij daar best zelf over klagen rechtstreeks in het fractievoorzittersoverleg. De gedragscode is er niet om politieke spelletjes mee te spelen. Stoelinga neemt niets terug en biedt ook geen excuus aan. Einde verhaal."
Redactie Politiek Delft - harrie fruyt van hertogzondag | 10 juli 2011 | 17:30 |
POLITIEK TRIBUNAAL (3)
WITSENBOER ERGER DAN VOORGANGERS
hfvh

"Presidium reactie op publicatie 'Referendum' van Martin Stoelinga"
"... Conform de gedragscode kan het raadslid Stoelinga door het fractievoorzittersoverleg worden aangesproken op het ongewenste gedrag. Wij stellen voor dat dit gesprek plaatsvindt met een kleine delegatie van de fractievoorzitters, aangevuld met een lid van het presidium en de burgemeester als voorzitter van de raad. Na dit gesprek dient de heer Stoelinga onjuist gebleken beweringen publiekelijk (op de website van Onafhankelijk Delft) te rectificeren. De heer Stoelinga dient zijn excuses aan te bieden aan de griffier, in het bijzijn van het presidium in de rol van werkgever. De ondersteuning van de fractie Onafhankelijk Delft door de griffie wordt vanwege de onheuse publiekelijke bejegening op de website van een medewerker van de griffie tijdelijk geschorst, gedurende een tot drie maanden. Bij herhaling wordt deze termijn verlengd tot de duur van een jaar."
Presidium - Ron Witsenboer waarnemend voorzitterzondag | 10 juli 2011 | 15:30 |
POLITIEK TRIBUNAAL (2)
delft martin_stoelinga_20100909_a.jpg
Martin Stoelinga raadslid Onafhankelijk Delft.

"Communist Witsenboer reactie"
"Witsenboer: ... het is niet gepast in het openbaar de suggestie te wekken dat er opzet in het handelen van de griffier is geweest omdat, volgens jouw conclusie, �de tekst niet voldoet aan de criteria waaraan ze moet voldoen�."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazondag | 10 juli 2011 | 13:40 |
POLITIEK TRIBUNAAL (1)
... opzet in het handelen van de griffier ...
delft ron_witsenboer_001.jpg
Ron Witsenboer, raadslid Groenlinks.

"presidium reactie op publicatie Martin Stoelinga"
"... De heer Stoelinga doet voorkomen dat de griffier een taak heeft bij het formuleren en indienen van het inleidend verzoek. Volgens de Delftse referendumverordening is het de referendumkamer die voor de gemeenteraad toetst of een verzoek referendabel is. De griffier heeft hierin geen taak om te adviseren aan raadsleden, mede omdat raadsleden zelf geen inleidend verzoek tot een referendum kunnen indienen. Deze procedure moet de heer Stoelinga bekend zijn."
Presidium - Ron Witsenboer waarnemend voorzitterzondag | 10 juli 2011 | 12:20 |
delft http://2.bp.blogspot.com/-e56O4J0qL1k/Thdq_s4iVbI/AAAAAAAAAOI/xwv1v7loKNY/s1600/photo.JPG
"De eerste boom geofferd voor megalomane TU bebording"
TU-Noordzondag | 10 juli 2011 | 12:05 |
"Wacht...geld"
"Het heeft even geduurd en er moest zelfs meerdere malen met de Wet Openbaarheid van Bestuur worden gewapperd, maar uiteindelijk zijn ze er toch; de bedragen die de Gemeente Delft in de afgelopen vijf jaar heeft uitgegeven aan wachtgelden voor wethouders."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazondag | 10 juli 2011 | 12:00 | 201107101200 *
Jan Torenstra is de grootste zakkenvuller
delft http://www.leefbaar-delft.nl/jan_torenstra_pvda_wachtgeld_delft.jpg
"Voormalig PvdA wethouder Jan Torenstra is de grootste zakkenvuller van Haaglanden hij kasseerde �268.000 wachtgeld sinds zijn opstappen in april 2006"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 10 juli 2011 | 11:40 |
delft http://www.jpdewit.nl/wesseling_renovatie_delft.jpg
"Rechter vernietigt bouwvergunning voor Partycentrum Wesseling"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 10 juli 2011 | 00:30 |
VAN DE SPORTREDACTIE
delft arie_van_der_veen_feyenoord_vitesse_img-20110709-00331.jpg
Feyenoord scoort de vierde treffer tegen Vitesse. Fotobureau Arie van der Veen.
Muzikale ondersteuning Tom Jones: Green, Green Grass of Home

"Vakantie, eind goed al goed�.. tot 1 augustus a.s."
Weblog - Arie van der Veenzondag | 10 juli 2011 | 00:15 | *
ARNHEM CENTRAAL
delft arnhem_centraal_ovt_openbaar_vervoer_terminal.jpg
Arnhem Centraal - Openbaar Vervoer Terminal (OVT).
Arnhem Centraalvrijdag | 8 juli 2011 | 13:10 |
GOED IDEE VOOR BOLTEN
hfvh

delft http://www.leefbaarrotterdam.nl/newsimg/Upward-Trend-Graph.jpg
"Wekelijkse stand bijstandsuitkeringen"
"Het stadsbestuur moet enorm bezuinigen, maar heeft een slechte begrotingswijziging doorgevoerd. Leefbaar Rotterdam wil ook zo min mogelijk mensen in de bijstand, maar de budgetten die nu voor de bijstandsuitkeringen zijn gereserveerd, zullen volgens Leefbaar Rotterdam leiden tot een nieuw tekort."
Leefbaar Rotterdamvrijdag | 8 juli 2011 | 11:35 | *
'Ik noem vier raadsleden uit Delft die volkomen niet aan de maat zijn.'
delft voorstraat_002_corngroup_graffiti_20110707_185740_a.jpg
Delft, Voorstraat. Entree Corn group met graffiti-versiering.

"Over dolende gemeentebestuurders en calvinistische juristen"
"... En nog een nieuwtje voor Bolten de nieuwe minister van BZK wil niet praten met de wethoudersvereniging. Hij praat met bestuurdersverenigingen en de VNG. En niet met wethouders die het in eigen huis niet op orde hebben, en zich vermommen in nette jurkjes terwijl ze eigen gemeente zich vertonen in tuinbroeken en hobbezakken."
Weblog - Arie van der Veenvrijdag | 8 juli 2011 | 10:55 |
delft http://api.ning.com/files/dHNFGAtzmrlq2LT8AuL-ldTwSS9hOVHYJoa1CFRbD8H57ZHks9-b5FrgApmmU9xcs83QL9QIFaoZpM76FCCr4vrrxRZCcVt9/schapenindemist.jpg?width=721
De dijken van de Commandeurspolder bij Maasland gaan voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Op 30 juni gaf de Verenigde Vergadering (VV) van het hoogheemraadschap van Delfland namelijk groen licht voor de kadeverbetering van de Commandeurspolder door het definitief ontwerp voor de Oostgaag en Noordvliet goed te keuren.
Water weblog - Guido van der Weddendonderdag | 7 juli 2011 | 15:10 |
"JanGeert van der Post: Dit project maakt van de stad weer een geheel"
"... Je zult trouwens zien dat de afstand tussen bijvoorbeeld winkelcentrum De Hoven en de binnenstad straks veel kleiner lijkt dan nu het geval is. Ook gevoelsmatig verandert er veel, waarschijnlijk meer dan we ons nu kunnen voorstellen. Ik kom dan ook zeker terug om de spoorzone opnieuw te aanschouwen.�"
Spoorzone Delftdonderdag | 7 juli 2011 | 14:55 | *
electrische McRae 4x2 Buggy
delft http://media.groenopweg.nl/m/m1eyq8mbwj3r_800.jpg
"Tim Coronel presenteert elektrische buggy Dakar"
"De deelname van Nederlanders aan de Dakar Rally is niet nieuw, maar het wordt een ander verhaal als dit met een elektrisch voertuig is. Tim Coronel gaat het proberen met een speciale buggy."
Groenopdeweg - Alexander Iniadonderdag | 7 juli 2011 | 14:30 | *
delft http://www.witinyglaskunst.nl/img/M.jpg
Glaskunstenaar Majid Zarabi far.

"PERSBERICHT - Feestelijke onthulling levensgroot kunstwerk"
"Op dinsdag 19 juli 2011 om 13.00 uur onthult wethouder Saskia Bolten een bijzonder Witiny-kunstwerk met het thema �De Mens � Leven & Dood�. Het is een artistieke creatie van Broedplaats Poptahof-ondernemer en kunstenaar Zarabi Far. In de afgelopen drie jaar vormde hij uit 35.000 stukjes glas, koper, tin en ijzer het fraaie mensbeeld van 1,85 M. Het kunstobject en andere kleurrijke prachtwerken van Zarabi Far zijn vanaf 19 juli te bezichtigen in galery Witiny aan de Taj Mahalplaats 12.
Atelier & Galery Witiny glaskunst"
Witiny Glaskunst - Majid Zarabi fardonderdag | 7 juli 2011 | 14:05 |
"Kamer besluit positief op Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening"
"De spreekwoordelijke kogel is door de kamer. De Tweede Kamer heeft positief besloten op het wetsvoorstel dat de taak van schuldhulpverlening bij de gemeente neerlegt. Het wetsvoorstel voor de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening werd gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De NVVK is blij met het wetsvoorstel, dat ook een moratorium en de mogelijkheden voor een basisbankrekening bevat."
Sociaal Totaaldonderdag | 7 juli 2011 | 12:15 |
DEED IE DAT PER ONGELUK, ...
... een blunder van de griffier die ervoor opgeleid is en voor betaald wordt om de stukken op juiste manier de gemeenteraad in te leiden.

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg
"Referendum"
"... De griffier, een soort secretaries, de eerste juridische beleidsadviseur van de raad, zou het stuk in de juiste kaders vatten zodat het in de raad kon worden behandeld. Wat blijkt? De tekst voldoet niet aan de criteria waaraan ze moet voldoen. Fout van Onafhankelijk Delft? Misschien, Maar zeker een blunder van de griffier die ervoor opgeleid is en voor betaald wordt om de stukken op juiste manier de gemeenteraad in te leiden."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 7 juli 2011 | 10:40 |
delft http://www.jpdewit.nl/vvd_wethouder_ronald_vuijk.jpg
Ronald Vuijk, oud-VVD-wethouder in Delft.

"Stopt het wachtgeld van VVD graaier Ronald Vuijk?"
"Ex VVD wethouder Ronald Vuijk is 5 juli benoemd als wethouder in de gemeente Midden Delfland. Nogal een forse teruggang in status om bestuurder te worden van een verzameling piepkleine agrarische dorpjes met in totaal maar 18.000 inwoners. Maar daar zit Vuijk niet mee. Want toen de VVD na 3 maart 2010 uit het college viel, kwam Vuijk gewoon als raadslid terug in de raad. Een droeve aanblik. Maar het was financieel lucratief. Een wethouder mag bovenop het wachtgeld nog 20% bijverdienen. En met de raadsvergoeding kon Vuijk zo zijn wachtgeld aanvullen tot een volledig wethouderssalaris. De zesde wethouder op onze payroll. Maximaal uit de pot graaien dus."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 7 juli 2011 | 10:15 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/kapelsbrug_nieuw_delft.jpg
"De nieuwe Kapelsbrug zou een welving/kromming krijgen om een beetje in de stijl van de Delftse boogbruggen te blijven. Ik zie het niet. Voor een boogcontructie had ook CDA raadslid Aad van Tongeren zich nog breed gemaakt."
Jan peter de Witdonderdag | 7 juli 2011 | 09:20 |
delft http://www.spoorzonedelft.nl/Render/Upload/ADVERTENTIE2a_W420_H170_CRCenter95.jpg
"Spoorzone Delft op planning"
"... Spoorzone Delft loopt volgens planning; er zijn geen wijzigingen op de planning zoals in december 2010 gecommuniceerd. Dit betekent dat de treinen in 2015 ondergronds rijden. De oplevering van de tweede tunnelbuis, de parkeergarage Spoorsingel en de inrichting van de openbare ruimte vindt dan plaats in 2017."
Spoorzone Delftdonderdag | 7 juli 2011 | 07:55 | *
delft avalex_vuilniswagen_001.jpg
Vuilniswagen Avalex.

"Gezinnen vrezen de langdurige opslag van vieze luiers"
"De afgelopen week kregen burgers in Delft een brief over het omwisselen van containers. Uit die brief bleek tevens dat het college van B&W voornemens is het afval voortaan nog maar eens per twee weken op te halen. In het verkiezingsprogramma waarop ik gekozen ben staat nadrukkelijk dat dat geen goed idee is: �groen- en restafval wordt eens per week opgehaald�"
Jeroen van Oortwoensdag | 6 juli 2011 | 23:35 | *
"VVD stelt schriftelijke vragen over afvalinzameling"
"Naar aanleiding van een brief (met veelgestelde vragen) van Avalex aan inwoners van Delft over het zogenaamde alternerend ophalen van afval (eens in de twee weken), hebben de fracties van van Oort en de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W."
VVD - Lennart Harpewoensdag | 6 juli 2011 | 23:05 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Referendum voor Delft"
"Vandaag start het referendum in Delft. Het is namelijk een modern referendum en de 4000 benodigde handtekeningen worden opgehaald via internet. Centraal daarbij staat de site Politiek Delft.nl. Webmaster en spindoctor Harry Fruyt van Hertog werkt dag en nacht om de vele honderden reacties te verwerken. Hij heeft zelfs geen tijd meer om zijn boodschappen te doen !"
Weblog - Arie van der Veenwoensdag | 6 juli 2011 | 21:55 |
Lucas Vokurka: '... de financi�le situatie van Delft niet rooskleurig is.'
delft lucas_vokurka_002.jpg
Lucas Vokurka, D66-wethouder financien.

"Jaarrekeningen gemeente Delft niet misleidend"
"In uw bericht over de jaarrekening van Delft schrijft u dat de Delftse jaarrekening niet klopt. U neemt dat als waarheid aan en roept een beeld op dat niet correct is. Ik maak bezwaar tegen uw vergelijking met Griekenland. Uw bericht is waarschijnlijk gebaseerd op een brief van de heer Verhoef. U heeft ons niet gevraagd om toelichting of reactie. Die geven wij u graag."
Nieuwsbankwoensdag | 6 juli 2011 | 15:25 | *
BLIJFT VUIJK OP DELFTSE PAYROLL?
hfvh

delft paarse_krokodil_2.jpg
Ronald Vuijk kreeg in 2009 de Paarse Krokodil van MKB Zuid-Holland.

"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van de
fractie Leefbaar Delft inzake wachtgeld voormalig bestuurders"

"... Over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 is aan vijf voormalig wethouders een uitkering betaalbaar gesteld.
Het betreft: ... de heer R. Vuijk voor in totaal een bedrag van � 54.527,36 bruto."
Gemeenteraadwoensdag | 6 juli 2011 | 15:00 |
delft personen_000_ronald_vuijk_a.jpg
Ronald Vuijk, oud-wethouder VVD.

"Ronald Vuijk verlaat gemeenteraad Delft"
"VVD-raadslid Ronald Vuijk is dinsdag 5 juli door de gemeenteraad van Midden-Delfland benoemd als wethouder leefomgeving, economie en financi�n.
Gelet op de bepaling in de Gemeentewet is hij met ingang van zijn benoeming geen lid meer van de gemeenteraad van Delft. Hij wordt opgevolgd door Linda B�cker, die na het zomerreces zal worden ge�nstalleerd als raadslid."
Gemeenteraadwoensdag | 6 juli 2011 | 14:15 |
"Schriftelijke vragen: meer woningen voor pas afgestudeerden in Delft"
"D66 ziet dat pas afgestudeerden vaak moeilijk aan geschikte woonruimte kunnen komen. Ook geven Delftse bedrijven aan dat er in de stad weinig woningen zijn voor hun hoogopgeleide werknemers. Daarom presenteert de gemeenteraadsfractie via schriftelijke vragen aan het college van B en W concrete voorstellen om jonge professionals aan een huis in Delft te helpen. "Delft moet niet willen dat die groep naar Rotterdam en Den Haag verdwijnt," aldus D66-raadslid Kim Huijpen."
D66 - Kim Huijpenwoensdag | 6 juli 2011 | 01:40 |
'JE ZAL MAAR BURGER VAN DELFT ZIJN'
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/07/SIBmanneke.jpg
"Webcolumn �Slachtoffer�"
"Ik had mij al maanden geleden voorgenomen niet meer schriftelijk te reageren op stommiteiten en op uitspraken van de leden van het Delftse College van Burgemeester en Wethouders. En dat is mij aardig gelukt. Tot de laatste weken en vooral tot het verschijnen van de bijlage van de PvdA in Delft op Zondag van afgelopen weekeinde."
Stadsbelangen - Aad Bonthuiswoensdag | 6 juli 2011 | 01:20 |
delft http://d16cgiik7nzsna.cloudfront.net/84/f8/i44300420._szw425h320_.jpg
Vindt maar een rechte lantaarnpaal!! Als je er langs kijkt dan zie je de zigzaggende lantaarnpalen.
Bewonersorganisatie Wippolder Zuiddinsdag | 5 juli 2011 | 23:45 |
IK ZAL HANDHAVEN
delft je_maintiendrai.jpg
Je maintiendrai.

"Delft Oranjestad 2013-2015"
"Vorige week was ik even bij Ank Bijleveld aan de deur. Mijn politieke vriendin inmiddels 21 jaar. We zaten vroeger in trein en ik bezoek haar regelmatig in het haar woonplaats Goor, vlakbij Diepenheim de vroegere woonplaats van de moeder van Prins Berhard. Een Oranjestreek en daarover wilde ik haar spreken. Ze wordt namelijk voorzitter van het Nationale Comite."
Weblog - Arie van der Veendinsdag | 5 juli 2011 | 23:00 |
"Kosten stadskantoor: VVD vraagt ambtelijke bijstand aan"
"Samen met de fracties van SP, Stadsbelangen, ChristenUnie en van Oort, gaat de VVD nader onderzoek doen naar de investerings- en exploitatiekosten van het nieuw te bouwen stadskantoor in Delft. Tijdens de laatstgehouden gemeenteraadsvergadering bleek opnieuw dat er forse verschillen van inzicht zijn over de hoogte van de toekomstige huisvestingslasten."
VVD - Lennart Harpedinsdag | 5 juli 2011 | 22:50 |
"VVD stemt niet in met Kaderbrief"
"... De VVD weet dat de bezuinigingen anders en beter kunnen. De gemeente Delft hoort zich met de kerntaken bezig te houden en geen geld uit geven aan zaken die niet bij een gemeente horen. Delft kan en moet een moderne gemeente zijn die slim, slank en slagvaardig is, die de tering naar de nering zet en bewoners en ondernemers zoveel mogelijk ontziet als het gaat om lastenverzwaringen."
VVD - Marc Koster van Groosdinsdag | 5 juli 2011 | 22:40 |
"College verstrekt uiteindelijk toch scenario�s"
VVD - Marc Koster van Groosdinsdag | 5 juli 2011 | 22:30 |
"Gekker"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadinsdag | 5 juli 2011 | 22:20 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/beweegtuin_asbest_delft.jpg
"Krijg de pleuris. Ik heb pas nog allemaal oefeningen gedaan in de Beweegtuin aan de Kruisstraat. Bedankt Groenlinks, voor mijn stoflongen en met jullie plannetje dat ook nog eens �50.000 kostte. Slooppuin op wandelpaden en asbest in de speeltuinen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 5 juli 2011 | 22:00 |
"Toe aan reces"
"Vorige maand schreef ik dat ik in juni veel interessante vergaderingen verwachtte, die waarschijnlijk wel wat langer zouden duren dan de raadsvergadering in mei. Die verwachting is uitgekomen, herhaaldelijk werd het na twaalven. Exemplarisch voor de volle agenda was de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte (SVR)."
ChristenUnie - Jo�lle Gooijer � Medemamaandag | 4 juli 2011 | 11:45 |
delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpgdelft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpgdelft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpgdelft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
"Proeven met �slimme netten� in vijf regio�s"
"... Verhagen wil verder elektrisch rijden versneld uitrollen in vijf tot tien kansrijke regio�s en daarbij vooral inzetten op leaseauto�s, elektrisch openbaar vervoer en taxi�s. Verder moet er met marktpartijen een uniform betaalsysteem worden ontwikkeld en moet er een goed netwerk komen aan laadpalen en snellaadpalen."
Verkeersnet.nlmaandag | 4 juli 2011 | 11:05 |
... kosteloos opleidingen kunnen volgen
delft http://www.wethoudersvereniging.nl/sites/wethoudersvereniging.nl/files/wv_oud_logo.png
Voorzitter Wethoudersvereniging Saskia Bolten (midden).

"Professionalisering"
"... Voor de burgemeesters is er een centraal gefinancierd fonds waar burgemeesters kosteloos opleidingen kunnen volgen zonder tussenkomst van de gemeente. De Wethoudersvereniging streeft naar een soortgelijk fonds voor wethouders. Op een centraal punt werken aan de professionalisering van het vak, voor nu maar ook voor een betere doorstroom naar een andere functie in de toekomst."
Wethoudersverenigingmaandag | 4 juli 2011 | 10:50 |
STUDEREN OP KOSTEN VAN GEMEENSCHAP
hfvh

delft saskia_bolten_20110000.jpg
Wethouder Saskia Bolten van GroenLinks.

"Wethouders willen betere scholing"
"Wethouders willen een vergelijkbare professionele ondersteuning als de burgemeesters. �Wethouders moeten hun vak professioneel kunnen uitvoeren�, zegt Saskia Bolten, voorzitter van de Wethoudersvereniging. Bijna dagelijks krijgt de Delftse wethouder Saskia Bolten aanbiedingen van adviesbureaus en zelfstandigen - vaak ex-wethouders - voor coaching, intervisie en ondersteuning van wethouders. �Je kunt het zo gek niet noemen of ik heb er wel informatie over gehad�, zegt Bolten (GroenLinks)."
Binnenlands Bestuur - Henk Bouwmansmaandag | 4 juli 2011 | 10:05 |
'BIJNA DAGELIJKSE KOST'
delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c01538fa0cd89970b-pi
"Dagje naar Delft... ja gezellig!"
"De bewoners van de Oude Langendijk kijken er allang niet meer vreemd van op. Ze schudden hoogstens nog meewarig het hoofd als er weer eens een argeloze toerist met zijn voertuig boven op een poller is beland."
Neslog - Herman Baasmaandag | 4 juli 2011 | 08:05 |
... het komende decennium een verdubbeling van de leegstand van kantoren in de gemeente Delft.

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg
"Vergissing', want ik wil het niet op de spits drijven"
"Het regent argumenten voor een nieuw stadskantoor, maar hoe valide zijn die?
...
Conclusie: zelden zoveel inmiddels uitgekomen vergissingen in ��n zin gezien."
Jeroen van Oortmaandag | 4 juli 2011 | 00:55 |
WIE HEEFT ARIE IN DE WACHT GEZET?
hfvh
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/07/img00501-20100203-14231.jpg?w=460&h=345
"Over het geheime referendumvoorstel en de publieke opinie"
"Politiek Delft kwam vandaag met een politieke nieuwtje. En terecht er wordt gewerkt aan een nu nog vertrouwelijk referendumvoorstel en dat moet zorgvuldig gebeuren want het college, Aad van Tongeren en alle kladloos ja knikkende ambtenaren zijn schuw, maar vooral listig en Bert den Uijl de oude vos wil met pensioen."
Delft Anders - Arie van der Veenzondag | 3 juli 2011 | 23:35 |
ONGEWENST GLAS EN TEGELGLAZUUR
delft http://www.jpdewit.nl/repak_slooppuin_wandelpad_delft.jpg
Je hoeft maar even goed te kijken op het Burgemeesterspad (wandelpad achter de Burgemeestersrand) of je hebt zo een hand vol glasscherven. Zelfs stukjes spiegel vallen op. Het zegt niets dat dit slooppuin Repak CE gecertificeerd is. Alleen fakir's lopen graag over glasscherven. Ik niet.

Beantwoording SV: "Vokurka gaat nog meer slooppuin op wandelpaden dumpen"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 3 juli 2011 | 22:40 | *
delft http://s3.amazonaws.com/imgly_production/1373409/large.jpg
AadvanTongeren Het is heerlijk zomer's in de Delftse binnenstad.
Big Band opent Dol's Muziekhandel op Binnenwatersloot
http://img.ly/5LhLzondag | 3 juli 2011 | 18:40 |
delft aad_van_tongeren_20110703_twitter_postkamer_kopieerhok.jpg
"Slechte neus voor vruchtbare investeringen"
"Het college heeft in de afgelopen kerstvakantie de eigen etage verbouwd. Ik berichtte u eerder al dat dat u � 138.000,00 heeft gekost. Ik vind dat dat onverantwoord is in een tijd dat de stad moet bezuinigen en er een voorstel ligt om het college te laten verhuizen naar een megalomaan nieuw stadskantoor. In een tijd dat de coalitie � overigens volkomen terecht � besluit om � 30.000.000 per jaar te bezuinigen, past het niet om te beginnen het eigen bureau op te knappen."
Jeroen van Oortzondag | 3 juli 2011 | 17:35 |
"Raad 30 juni 2011"
"In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2011 werden diverse moties ingediend bij de behandeling van de Kaderbrief. Een aantal moties werd door Stadsbelangen mee ingediend."
Stadsbelangen - fractiezondag | 3 juli 2011 | 16:30 | *
DRS KOPPEN TOONT ZIJN 'STRIJDLUST'
Deze 'weggooier' kan zo weer terug naar zijn oude club, het CDA om Aad van Tongeren te steunen. Al eerder verknalde fractievoorzitter Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft het parlementair onderzoek over de Gondelaffaire door mee te lopen met de werkgroep die werd aangevoerd door de coalitie."
hfvh

delft doz_20110703_voorpagina_2.jpg
"Kosten voor niet bouwen Stadskantoor worden onderzocht, maar er komt g��n referendum"
"... De Raad neemt volgens het kader nu g��n besluit over de bouw van het kantoor en dus is het volgens de referendumverordening 'niet toelaatbaar'. De Raad volgde dit advies. "Jammer, maar het was te verwachten", reageert Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft, de partij die de handtekeningen vorige week vergaarde.
... Ook Jos van Koppen van Onafhankelijk Delft heeft z'n twijfels of de bouw van het Stadskantoor nog wel kan worden afgeblazen. "Ik weet niet hoe het afloopt, we krijgen in elk geval meer informatie. Het is nu een kwestie van de onderzoeken afwachten.""
bron: Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 3 juli 2011 | 14:40 | *
STRAKS OPNIEUW REFERENDUMVERZOEK
"In alle rust wordt er achter de schermen een nieuw en fundamenteel inleidend referendumverzoek voorbereid. Nadere informatie volgt binnenkort. De redeactie van PolitiekDelft.nl houdt je tijdig op de hoogte."
hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/referendum_stadskantoor_ja_delft.jpg
"Referendum Stadskantoor gaat niet door,aanbesteding wel"
"Het inleidend referendum verzoek van de heer Mastenbroek is door de referendumkamer afgewezen. De vraagstelling van het verzoek komt niet overeen met de strekking van het raadsvoorstel bij de geactualiseerde strategienota HNK. Erg jammer dat er niet goed is nagedacht over de vraagstelling. Het is niet anders."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 3 juli 2011 | 12:55 |
ALLEEN SP EN OD STEMDEN VOOR
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"De wisselwachters bij de spoortunnel van Delft"
"... Het is echter wel duidelijk dat je als je met dat voorstel instemt je impliciet ervoor kiest om het stadskantoor te bouwen. Het was kiekeboe gedoe van de referendumkamer om te doen alsof het voorstel dat tijdens de raadsvergadering werd besproken niet ging over de bouw van het nieuwe stadskantoor. Onze fractievoorzitter Jos van Koppen heeft dit tijdens de raadsvergadering goed onder woorden gebracht."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingazondag | 3 juli 2011 | 03:15 |
GROENLINKS LAAT BEWEGEN IN ASBEST
hfvh

delft kruisstraat_000_beweegtuin_20110418_175552_a.jpg
Delft. De beweegtuin aan de Kruisstraat.

"Bewegen is zo heerlijk...maar de Rapen zijn gaar."
"... Uitgebreid hebben we het erover gehad.... en wat blijkt nu: Dat er asbest is gevonden!!! Fijn wanneer je kinderen daar lekker hebben gespeeld! Het is toch niet te geloven dat er helemaal geen afdoende onderzoek is gedaan. Mooi zootje weer. We staan er als gemeente Delft weer goed op! Hoe moeten onze bewoners nu vertrouwen in ons als Raad en College hebben="
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalzondag | 3 juli 2011 | 01:35 |
BINNENKORT IN DELFT:
'VOLKSSTEMMING TEGEN BAS VERKERK'
TEGEN BAS = TEGEN HNK


delft referendum_graffiti_003a.jpg

"DELFTANDERS 6 - Over het echte referendum in Delft"
"Er heerst verwarring in de stad. Helaas geschapen door onverhoeds opereren van Martin Stoelinga, afwezigheid van Jolanda Gaal en gebrek aan leiding van Jos van Koppen. Er moet namelijk gewoon een referendum komen, en niet over de halfbakken voorstellen van het Delftse college. Onduidelijk, ondeugdelijk gemotiveerd en financieel niet onderbouwd. Het belangrijkste is dat er nog nooit een definitief besluit is genomen om een HNK te bouwen. En dat er ook geen volledig budget is door de raad vastgesteld. Dat betekent dat het college mandaat heeft om te gaan bouwen als er voldoende gedraaid is om de alternatieven. En waar de dekking vandaan komt. Joost mag het weten, wellicht de Banco Vaticano."
Weblog Hillenius - Arie van der Veenzondag | 3 juli 2011 | 00:50 |
"DELFTANDERS 1, 2, 3, 4, 5"
Weblog Hillenius - Arie van der Veenzaterdag | 2 juli 2011 | 23:55 | *
GRASHOFF DOCTRINE BREEKT DELFT OP
"Geintegreerde projecten moet je flexibel bouwen, dus technisch en juridisch gescheiden. Milene Junius zal de gevolgen rapporteren bij niet bouwen stadskantoor."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg
"Waarom GroenLinks voor het nieuwe stadskantoor is"
"In de raadsvergadering van 30 juni 2011 is weer een stap gezet op weg naar een nieuw stadskantoor in de Spoorzone. GroenLinks is voorstander van de bouw van het nieuwe stadskantoor. Dat neemt niet weg dat het vanwege de veranderde omstandigheden verstandig is nog eens kritisch naar het plan te kijken of er nog besparingen mogelijk zijn. Dat is ook precies wat er nu gaat gebeuren."
GroenLinks - Stephan Brandligtzaterdag | 2 juli 2011 | 22:15 |
"Het Steen eindelijk open!"
Stadsbelangen - Bram Stoopzaterdag | 2 juli 2011 | 23:05 |
"PvdA: gemeente maak werk van zorginstellingen!"
"De PvdA Delft roept het college op de samenwerking tussen de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen & Zorg en de Delftse zorginstellingen aan te gaan en te intensiveren. Hiermee wil de PvdA bereiken dat meer mensen met een uitkering werk vinden in de zorg. Een motie hiertoe is in de Gemeenteraadsvergadering op 30 juni door een meerderheid van de Raad aangenomen."
PvdAzaterdag | 2 juli 2011 | 01:50 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Impulsief Referendumverzoek"
"... Het is duidelijk dat over het inleidend referendumverzoek niet goed is nagedacht. Impulsief iemand voor het karretje spannen om een verzoek in te dienen, zorgen dat jezelf met de foto in de krant komt, want dat is belangrijk, en vervolgens het laten afweten als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraadsvergadering. En zo kan het gebeuren dat er een inleidend referendumverzoek gaat over een voorstel dat niet voorligt. Een domme en misleidende actie, waarbij onze inwoners ook nog eens op het verkeerde been worden gezet."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 2 juli 2011 | 01:40 |
"Motie afkeuring geparkeerd"
"... Wethouder Mil�ne Junius zegde toe dat ze in overleg met de fracties een onafhankelijke deskundige laat kijken naar de financi�le gevolgen van niet-bouwen en dat ze haar best doet de resultaten voor 23 augustus a.s. aan de raad te presenteren. Door deze toezegging besloten de fracties van de SP, Leefbaar Delft, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen de motie van afkeuring in te trekken, omdat het niet mogelijk bleek de motie aan te houden. De motie staat dus in de parkeerstand."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 2 juli 2011 | 01:30 |
"Bezuiniging niet voor college"
"Met de fractie van Oort heeft Stadsbelangen tijdens de behandeling van de Kaderbrief een amendement ingediend. Het college dat de mond vol heeft van forse bezuinigingen, waar burgers last van hebben, liet de eigen etage in de Torenhove in december 2010 verbouwen voor � 138.000 euro. Dit zonder de raad hierover vooraf te informeren. Het college is daartoe verplicht."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzaterdag | 2 juli 2011 | 01:20 |
"Delft fietst"
"... Om ook na 2012 maatregelen te nemen ter ondersteuning van het fietsbeleid, heeft STIP gisteren een motie ingediend om ook in 2013 en 2014 een bedrag van 200.000 euro te reserveren voor fietsen. De motie werd mede ingediend door GroenLinks, de PvdA, D66, Leefbaar Delft en de fractie van Oort. Daarnaast werd de motie gesteund door de Christenunie, SP en Onafhankelijk Delft. De motie is aangenomen. STIP is verheugd dat een ruime raadsmeerderheid zich heeft uitgesproken om mensen te stimuleren de fiets te gebruiken."
STIP - Ferrie F�rsterzaterdag | 2 juli 2011 | 01:10 |
"Onderbouwing investering stadskantoor niet voldoende"
"... Uit de eigen geactualiseerde nota HNK van het college blijkt dat de exploitatiekosten van het nieuwe stadskantoor ruim 1.6 miljoen euro per jaar hoger zullen uitvallen dan de exploitatiekosten van de huidige huisvesting. Naar mijn mening zitten in die begroting opbrengstbedragen opgenomen die uiterst discutabel zijn: de huuropbrengsten. Daarmee wordt het tekort een kleine 2 miljoen per jaar."
Jeroen van Oortzaterdag | 2 juli 2011 | 01:00 |
... HNK als katalysator ...
delft http://stipdelft.nl/upload/65/stadskantoor.jpg
"Delft bouwt een stadskantoor"
"... De inschatting van STIP is dat de meest logische keuze op grond van alle aspecten het bouwen van HNK is. Daarbij gelden twee argumenten: het meeste waar voor je geld en ook het kunnen inschatten en beheersen van de risico�s. Stopzetten van de bouw is een formele mogelijkheid met een verwachte zeer ernstige financi�le schade voor de gemeente."
STIP - Mari�lle van Kootenzaterdag | 2 juli 2011 | 00:50 |
"Het nieuwe stadskantoor: D66 kiest voor bezuiniging"
"... Als de gemeente besluit de bouw van het stadskantoor af te blazen, moet een nieuw dak voor het station ontworpen en doorgerekend worden. De oplevering van het station zal maanden vertraging oplopen, en het Rijk en Prorail zullen de veroorzaker van de vertraging �de gemeente Delft- naar verwachting een miljoenenrekening sturen."
D66 - Laura Wytemazaterdag | 2 juli 2011 | 00:40 |
"Rietveld: Geen goed plan"
GroenLinks - Fleur Norbruiszaterdag | 2 juli 2011 | 00:30 |
"Raadsvergadering 30 juni 2011"
Gemeenteraadzaterdag | 2 juli 2011 | 00:20 |
'Die Ernst Damen, dat is een verschrikking'
Henk Klootwijk
Motie van afkeuring: 'Dat wordt overigens niet door de PvdA op prijs gesteld. In de wandelgangen werd mij toegefluisterd dat Stadsbelangen door deze kritiek in de toekomst coalitiedeelname wel kan vergeten. Een bekend PvdA strategie, die andere fracties in de afgelopen jaren wel vaker �of the record� kregen te horen.'
Aad Meuleman

"Goriska bedankt!!"
"... Burgemeester Verkerk complimenteerde Goriska met de wijze waarop zij invulling gaf aan haar raadswerk: met durf, moed en inzicht. Kerneigenschappen die raadsleden moeten hebben aldus de burgemeester."
PvdAzaterdag | 2 juli 2011 | 00:10 |
"De SP in Rijswijk en Delft bezoeken Vrijenban"
"Op zaterdag 2 juli tussen 15:00 en 17:00 bezoekt de SP de Vrijenban met de SPreekbus."
SPvrijdag | 1 juli 2011 | 00:50 | *
GEZIEN IN HET WESTERKWARTIER
"Bewoners in de Warmoezierstraat hebben een fietsrek geplaatst met een systeem om 'stationsfietsen' het fietsparkeren in het rek te beletten."
hfvh

delft warmoezierstraat_afsluitbaar_fietsenrek_20110630_182530_a.jpg
Delft, Warmoezierstraat. Afsluitbaar fietsrek.
harrie fruyt van hertogvrijdag | 1 juli 2011 | 00:05 |
Delft koerst rechtstreeks af op artikel 12
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/blackberry-090.jpg?w=150&h=112 delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/blackberry-090.jpg?w=150&h=112
"brief aan Liesbeth Spies, gedeputeerde CDA Zuid Holland"
Beste Liesbeth,
"Zoals je weet ben ik een voorstander van de provincie als orgaan op het moment dat zij doet waar ze voor staat namelijk kaders stellen en vooral toezicht houden op de gemeenten ! Prima om nu in te grijpen in de waanzinnige kantorenbouw in Zuid Holland. Ik verzoek je het gemeentebestuur en vooral partijgenoten Junius en Van Tongeren tot de orde te roepen. En Delft te verbieden verder te gaan met dit waanzinnige project."
Weblog Hillenius - Arie van der Veen