logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|
delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


donderdag | 30 juni 2011 | 14:05 | *
Arie van der Veen: '... bereid ik me voor op het Ministerschap van Binnenlandse Zaken ...'
delft ik_ben_napoleon.jpg
"Voor een ander Delft, de grazige weiden van ps 23."
"De Heer is mijn Herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij schraagt me als ik wankel en draagt me als ik viel. Hoe vaak wordt dat lied niet gezongen bij het graf van gewone mensen, belijdende en zoekende mensen."
Weblog Hillenius - Arie van der Veendonderdag | 30 juni 2011 | 00:45 |
REFERENDUM HNK
"Het Concept-Raadvoorstel: Eind goed al goed !"
"Vanavond vergadert de raad van Delft. Ik stel het presidium voor het volgende concept-raadsvoorstel aan de agenda toe te voegen."
Weblog Hillenius - Arie van Veenwoensdag | 29 juni 2011 | 23:55 |
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Gemeenteraad behandelt referendumverzoek"
"De gemeenteraad van Delft behandelt donderdag 30 juni 2011 tijdens de raadsvergadering in het stadhuis op de Markt het inleidend verzoek om een referendum te houden over het al dan niet bouwen van een nieuw stadskantoor. Bij de behandeling wordt het advies betrokken van de onafhankelijke referendumkamer."
Gemeenteraadwoensdag | 29 juni 2011 | 23:50 |
"Commissie vraagt extra informatie delegatievoorstel"
Gemeenteraadwoensdag | 29 juni 2011 | 23:30 |
"Lokaal verkeers- en vervoersplan nog onvoldoende: VVD dient moties in"
"In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van donderdag 22 juni is gesproken over het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP). Eerder waren er bij de VVD al twijfels over de toekomstvastheid van het plan, de voorgestelde maatregelen in de TU-wijk en de verkeerssituatie op de Van Foreestweg/Kristalweg."
VVD - Linda Böckerwoensdag | 29 juni 2011 | 23:20 |
"Wat een verademing, wat een contrasten"
"Vrijdagmiddag in de Delftse Hout, de jaarlijkse barbecue, georganiseerd door het Stadsdiakonaat in het kader van Samen Stadgenoot, met en voor de dak- en thuislozen van Delft. Lekker zonnetje en vele, goed samenwerkende vrijwilligers die daar vlot een kleurrijke gastenreeks, Delftenaren van allerlei pluimage, van een hapje en een drankje voorzien met daarbij een hartelijk woord."
VVD - Leja van der Hoekwoensdag | 29 juni 2011 | 20:10 |
WANNEER IN DELFTSE BINNENSTAD?
hfvh

delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
"Nederland aantrekkelijke groeimarkt voor elektrische auto’s"
"Nederland wordt steeds aantrekkelijker als markt voor de uitrol van elektrische auto’s. Dat blijkt volgens minister Verhagen (Economische Zaken Landbouw & Innovatie) bijvoorbeeld uit het feit dat Opel zijn nieuwe model de Ampera naast Duitsland het eerst in Nederland op de markt brengt. 'Door de hulp van een kleine hulpmotor bestaan er bij dit model ook geen problemen meer met de actieradius,' aldus Verhagen."
Rijksoverheidwoensdag | 29 juni 2011 | 19:30 | *
GEEN WATERSKIBAAN IN DELFTSE HOUT
delft waterski_wakeboard.jpg
"Wakeboarden op de Grote Plas van de baan"
"Tijdens de bespreking van het voorontwerpbestemmingsplan Delft Oost (Delftse Hout) heeft een meerderheid van de raad zich uitgesproken tegen een wakeboardbaan in het gebied. GroenLinks ook."
GroenLinks - Fleur Norbruiswoensdag | 29 juni 2011 | 19:05 |
delft http://3.bp.blogspot.com/-StVQE32tWOw/Tgo1eaQVlEI/AAAAAAAAAN4/J20FPpRYQ6k/s1600/vrbld%2Bfietser%2Bin%2Bde%2Bvoorrang%2Bbij%2Bezelveldslaan-kruisstraat.jpg
"Van doorstromen naar omstromen"
"Recent heeft de PvdA in Cie. SVR voorgesteld om in TU-Noord het principe van goede doorstroming door de wijk via de (geografisch) kortste route om te buigen naar doorstromen buiten de wijk om: van doorstromen naar omstromen."
TU-Noord blog - BRwoensdag | 29 juni 2011 | 02:40 |
delft http://www.vvddelft.nl/StreamFile9360/scale/width145/height200/download/Ronald-Vuijk-1
"Ronald Vuijk kandidaat wethouder Midden-Delfland"
"De VVD Midden-Delfland draagt Ronald Vuijk, raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD Delft, voor als wethouder Leefomgeving, Economie en Financiën. Op 5 juli beslist de gemeenteraad van Midden-Delfland over de invulling van de vacature, die is ontstaan door het vertrek van wethouder Ageeth van den Heuvel."
VVD - bestuurwoensdag | 29 juni 2011 | 01:15 | *
TIJD VOOR EEN FIETSPARKEERPLAN
"Tot nu toe ontbreekt er een FIETSPARKEERPLAN in Delft. Het wordt tijd dat zo'n plan er gaat komen. De fietsparkeerproblematiek knelt thans het meest rondom het station, maar het is in de binnenstad niet minder. Gisteravond op de webcast waren Laura Wytema D66 en Mariëlle van Kooten STIP opnieuw positief bezig met het fietsparkeren. Inderdaad, de stad is er voor de voetgangers en fietsers, auto's zijn op bezoek. Dames doe je best en ga voor een Delfts stedelijk FIETSPARKEERPLAN. Jullie weten tenminste waar je over praat."
hfvh

delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2011/06/stalling.jpg
"Fietsberaad pleit voor heldere organisatie van het fietsparkeren bij stations"
"Ondanks de miljoenen die via het programma Ruimte voor de Fiets naar stationsstallingen gaan, zijn de problemen nog lang niet opgelost. Bureau Berenschot stelde vorig jaar in een advies aan de minister voor het fietsparkeren rond stations anders te organiseren zodat de knelpunten voortvarender zijn aan te pakken. Dat is hoog nodig, vindt ook het Fietsberaad, die pleit voor een concrete invulling van de voorstellen."
Verkeersnet.nlwoensdag | 29 juni 2011 | 01:00 |
107 MLN / 90.000 = € 1188,88 PER FIETSPLEK
delft http://roimg.nl/bestanden/afbeeldingen/nieuws/208x208/2011/juni/fiets208.jpg
"107 miljoen voor extra fietsenstallingen op stations"
"... Met de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen provincies en gemeenten tot 2020 circa 90.000 extra stallingen bouwen op stations. Dit gebeurt op de stations langs de trajecten waar in de toekomst spoorboekloos wordt gereden; Utrecht – Amsterdam, Den Haag – Rotterdam Utrecht - Den Bosch en Schiphol – Amsterdam – Almere - Lelystad."
Rijksoverheidwoensdag | 29 juni 2011 | 00:20 |
Misleiding, incompetentie, taakverwaarloozing en wanbeheer
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/img-20110627-00288.jpg?w=1024&h=768
"Opsporing verzocht….. te D."
"Nog maar net terug uit warmere oorden in binnen en – en buitenland of Delft vraagt alweer mijn aandacht. En dan vooral de list en het bedrog in Delft. En niet Balthazar Geraerdts of van de Zwijger zelf (lees de heidense scriptie van het Murmellius-gymnasium maar, nota bene de school van mijn moeder). Nee list en bedrog, in grote woorden misleiding ! Ik hoor het hulpkoster van de linkse kerk Brandligt nog mauwen…."
Weblog Hillenius - Arie van der Veenwoensdag | 29 juni 2011 | 00:15 | *
REFERENDUM HET NIEUWE KANTOOR
delft http://www.leefbaar-delft.nl/referendum_kamer_stadskantoor_delft.jpg
"De Referendum Kamer hield vanavond een hoorzitting met indiener Mastenbroek (rechts) over zijn verzoek om de burger over het nieuwe stadskantoor mee te laten beslissen. De argumenten van wethouder Junius (links) van spoedeisendheid en grote juridische en financiële claims werden in twijfel getrokken door voorzitter Beijen. Pas eind 2011 wordt er een definitief besluit genomen. Dus er is nog genoeg tijd voor een raadgevend advies van de burgers."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 28 juni 2011 | 13:45 | *
AADJE LULT ALS LEEK OVER HET HNK
"Technische en juridische problemen schetsen die er helemaal niet zijn. Heb je nou geinformeerd bij Benthem Crouwel Archtecten om achter de alternatieve mogelijkheden te komen als Het Nieuwe Kantoor wordt afgeblazen."
hfvh

delft rotterdam_coolsingel_entree_metro_1967.jpg
Rotterdam, Coolsingel. De simpele in en uitgang van de metro in 1967 bij opening.

"Station en Stadskantoor (2)"
"... Vlak voordat we deze besluiten gaan nemen, worden een paar partijen in de gemeenteraad een beetje zenuwachtig. Ze hebben meer informatie nodig, willen uitstel of een referendum. Het lijkt wel of ze vergeten zijn dat de Delftse gemeenteraad vanaf 2004 een lange serie besluiten heeft genomen over de bouw van het Stadskantoor. Voor een goed beeld zet ik de belangrijkste even op een rijtje:"
CDA - Aad van Tongerendinsdag | 28 juni 2011 | 03:30 | *
'SOMMETJES ZIJN GEWOON MISLEIDING'
"Bekijk en beluister wat Stephan Brandligt minder fraai betoogt.
Hij geeft blijk geen benul te hebben van financiele rekenkunde.
Heterdaadje gedragscode zou ik zo denken?
naar VIDEO"

hfvh

delft stephan_brandligt_cie_svr_20110622.jpg
Stephan Brandligt tijdens de commissievergadering van SVR 22 juni 2011.

"Dat is toch niet geloofwaardig?"
"Over beeldvorming, investeren, uitgaven, kosten en dekking
De afgelopen weken is er veel geroepen over het stadskantoor. Tot in de commissievergadering heeft zelfs het woord 'misleiding' geklonken. Mijns inziens is onduidelijkheid en begripsverwarring de aanleiding van deze grote woorden. Die verwarring wordt door het college van burgemeester en wethouders gezaaid en maakt het voor veel raadsleden moeilijk om tot een weloverwogen besluit te komen."
Jeroen van Oortdinsdag | 28 juni 2011 | 02:35 |
FORMEEL CLUBJE GAAT ADVISEREN
"Er valt heel weinig te adviseren, de groep bewoners die tegen het bouwen van Het Nieuwe Kantoor is groeit met de dag. Laat de bevolking de beslissing maar nemen. Het college is uitgeregeerd."
hfvh

delft delft_station.jpg
Delft. Station Delft.

"Referendumkamer Delft houdt hoorzitting"
"De onafhankelijke referendumkamer houdt dinsdag 28 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de commissiekamer in het stadhuis een openbare hoorzitting over het verzoek om over het al dan niet bouwen van een nieuw stadskantoor een referendum te houden."
Gemeenteraaddinsdag | 28 juni 2011 | 01:25 | *
IDEETJE VOOR VANAVOND?
"Weet ik zeker, 38 verschillende borrels op één avond drinken gaat niet lukken."
hfvh

delft binnenwatersloot_005_cafe_de_klomp_20110626_163641_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot. Bierhuis De Klomp met meer dan 38 soorten jenevers.dinsdag | 28 juni 2011 | 00:55 |
4000 HANDTEKENINGEN YES WE CAN!
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/mail.jpg
"De Delftse onafhankelijksstrijd in 40 dagen"
"4000 handtekeningen? Yes we can ! Wie zij dat ook al weer…?
Ik stel me beschikbaar de kar te trekken, met velen samen eindelijk schoon schip in Delft. Weg met HNK, met het college, het Glazen Huis… Delft kennisstad en de beweegtuin en de rest van de onzin projecten. Delft Anders !"
Weblog Hillenius - Arie van der Veendinsdag | 28 juni 2011 | 00:50 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/1650671164e047b0de05f9.jpg
"Eigenaar van La Cantina wil een terras, anders volgt een schadeclaim"
"Marcel Baker, de eigenaar van Mexicaans restaurant La Cantina, is nog altijd strijdvaardig als het om de in zijn ogen oneerlijke verdeling van terrassen op de Markt gaat."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 27 juni 2011 | 22:20 | *
KNUFFELHOTEL IN DELFT
delft http://knuffelhotel.nl/images/pages/WIC_portret_small.jpg
'Let op details als leren zolen'

"Carriere-plannen?"
"Elke beroepsgroep heeft zijn eigen stijl. Laat je adviseren voor je solliciteert."
Knuffelhotelmaandag | 27 juni 2011 | 20:05 | *
EVENTJES DE TRAMBAAN VERLEGGEN
hfvh

delft phoenixstraat_000_verleggen_trambaan_20110626_152055_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.
15:26 uur. Eventjes de tijdelijke trambaan verleggen in het weekend.
Op de achtergrond het stadkantoor van Jo Coenen, in de volksmond 'Het zwembad'.

delft phoenixstraat_000_verleggen_trambaan_20110626_215255_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.
21:52 uur. Het verleggen van de trambaan zeseneenhalf uur later schiet al aardig op.maandag | 27 juni 2011 | 17:20 |
"Rotterdam levert beste elektronische dienstverlening"
"De gemeente Rotterdam is als eerste geëindigd in de overheidsmonitor van elektronische dienstverlening. ... Rotterdam zet bijna alle bekendmakingen, vergunningen en regelgeving op haar website. Rotterdam heeft ook een Kwaliteitshandvest. Zij vertelt burgers over afhandeltermijnen en klachtenprocedures, en van de 34 gemeentelijke producten wordt bijna alles op het hoogst haalbare elektronische niveau aangeboden."
Rijksoverheidmaandag | 27 juni 2011 | 16:55 |
delft omgevingsvergunning_rotterdam.jpg
"Andere gemeenten zetten de bouwvergunningaanvragen op internet"
"Waarom Delft niet? Een goede vraag, die GroenLinks ook aan het college zal stellen"
GroenLinks - Fleur Norbruismaandag | 27 juni 2011 | 15:30 |
MET GOEDKEURING VAN ERNST DAMEN
"Jammer dat Ernst Damen als architect en projectontwikkelaar geen mening geeft. Ik heb hem alleen horen zeggen tijdens behandeling van de kaderbrief dat het verschil in exploitatiekosten tussen nieuw en oud nul moest bedragen! Lucas Vokurka heeft hem dat toegezegd."
hfvh

delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/16/8f/168ff769c7e4763dc426e72a46d8eff7/stadskantoor-fase-04-nw.jpg
Delft. Impressie van Het Nieuwe Stadskantoor (HNK).

"Het nieuwe Stadskantoor: verdieping er tussenuit?!"
"... Onze fractie pleit al sinds vorig jaar voor het op alle mogelijke manieren naar beneden brengen van de exploitatiekosten van het nieuwe Stadskantoor. Daarbij kiezen we wel voor het doorgaan van de nieuwbouw. Wij zijn dan ook een voorstander van het verkleinen van het nieuwe Stadskantoor. We hopen dat het doorrekenen van het kleinere gebouw zal aantonen dat het ook kan! Mocht blijken dat het niet mogelijk is, dan zullen we het college blijven aansporen op het verhuren van meer vierkante meters aan bedrijven. Maar, verkleinen van het gebouw, heeft onze voorkeur!"
PvdA - Gerard Kroonmaandag | 27 juni 2011 | 15:25 |
"Spoorzone; extraatjes ja of nee?"
PvdA - Gerard Kroonmaandag | 27 juni 2011 | 15:20 |
"Is er nog werk na het ‘Bestuursakkoord’?"
PvdA - Marjon van Holstmaandag | 27 juni 2011 | 15:15 |
"Je zal maar wethouder zijn"
PvdA - Raimond de Prezmaandag | 27 juni 2011 | 15:10 |
"Ik bouw aan Delft, omdat ik ..."
PvdA- Goriska van Cooten en Khaalid Hassanmaandag | 27 juni 2011 | 15:05 |
"Bestemmingsplannen: Laat uw stem horen"
PvdA - Frank Bazelmansmaandag | 27 juni 2011 | 14:20 | *
ZO PRATEN 'SOCIALE' GROOTVERDIENERS
hfvh

delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/ad/59/ad59e1933069b2beb3f3eaa9f9b07667/ernst1.jpg
Ernst Damen, fractievoorzitter PvdA.

"Het glas is halfvol"
"... We zijn een rijk en welvarend land en dat blijven we ook. Met de schouders er onder en de nodige creativiteit komt Delft er bovenop. En de PvdA zet zich daar permanent voor in."
PvdA - Ernst Damenmaandag | 27 juni 2011 | 13:15 |
Saldo van baten en lasten 2010: € - 15,5 miljoen
"Boekhoudfraude gemeenten en provincies: Dossier Delft"
"Ook van de jaarrekeningen van Delft klopt niet veel. Dan weer wordt een veel te laag, dan weer een veel te hoog saldo van baten en lasten gepresenteerd. Ook de weergave van de financiële positie klopt niet. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad al herhaaldelijk voor de misleidende jaarrekeningen. Maar ook hier een gemeenteraad zonder niveau, die zijn eigen verantwoordelijkheid niet kent en niet neemt en die het aan het college van b&w overlaat om naar Leo Verhoef te reageren."
Leo Verhoefmaandag | 27 juni 2011 | 11:55 |
"Prima opzet voor Welzijn 2.0"
"... Het CDA Delft is positief over de doelstellingen die worden genoemd, ... Het CDA is erg benieuwd naar de uitwerking van de doelstellingen, want erg concreet werd het nog niet. Echter, wij hebben alle vertrouwen in wethouder De Prez, omdat wij zien dat hij met een frisse zakelijke blik naar het vraagstuk kijkt."
CDA - David van Dismaandag | 27 juni 2011 | 11:35 |
"Over de CDA-missie van het kabinet"
Weblog Hillenius - Arie van der Veenmaandag | 27 juni 2011 | 11:15 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/img-20110623-00271.jpg?w=1024&h=768
"Een referendum als cultuurstrijd."
"Terwijl in het land de linkse kerk te hoop loopt tegen zichzelf, begint de bevolking in Delft in opstand te komen tegen de links-liberale kerk. Men is het gewoon zat het kringetje van zichzelf benoemende managers, adviseurs en bestuurders. Er komt in Delft een referendum over het Stadskantoor en dat zal in verschillende steden, waaronder Deventer, navolging vinden. Indrukwekkend en duidelijk is de reactie van de gewone man…. Wij zijn nu aan beurt, en zo is het !"
Weblog Hillenius - Arie van der Veenzondag | 26 juni 2011 | 12:45 | *
JA OF NEE
"Het referendum kan zorgen voor een democratische legitimatie."
hfvh

"Referendumverordening Delft 2009"
"Referendum - Een referendum is een stemming van alle kiesgerechtigden in Delft over een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad. Raadsleden zijn niet gebonden aan de uitslag van een referendum. Zij kunnen per referendum bepalen of zij zich al dan niet aan de uitslag zullen houden. In de referendumverordening staat exact omschreven hoe een referendum werkt."
Referendumverordening Delft 2009zondag | 26 juni 2011 | 02:10 |
DELFTSE INWONERS GAAN BESLISSEN
delft stadskantoor_stationshal_mecanoo_westvest_2007_06_referendum.jpg
"Delftenaren en Raadsleden steeds minder enthousiast over nieuw Stadskantoor"
"Delft lijkt niet bepaald enthousiast over een nieuw Stadskantoor. De oppositiepartijen trokken woensdagavond van leer tegen de herziene plannen van het College. Een dag later verzamelde Martin Stoelinga onder de Delftse bevolking voldoende handtekeningen voor een referendum."
Delft op Zondag - Jesper Nelemanzaterdag | 25 juni 2011 | 23:50 |
BUURTHUIZEN GAAN COMMERCIEEL
"D66 wil voor de buurthuizen een 'business plan' met andere woorden alles wordt zakelijk en er moet voor betaald worden. Als je op een stoel wilt zitten dan moet je die huren, 'seats2meet' noemt Kim Huijpen van D66 dat. Hoe gek gaat het nog worden met D66 ANDERS."
hfvh

delft kim_huijpen_d66.jpg
Kim Huijpen, raadslid D66.

"D66 ideeën over 'business model van een buurthuis' spreken wethouder aan"
"D66 denkt dat de exploitatie van het maatschappelijke vastgoed in Delft anders kan. Seats2meet of vergaderen in een buurthuis? Een gesponsorde bloemschikles? Wethouder De Prez reageerde positief op de ideeën van D66: 'Er kan van alles in die buurthuizen. Als het geen gemeentelijke doelstellingen verdrijft, dan zouden daar best bedrijfsmatige activiteiten in kunnen'."
D66 - Kim Huijpenzaterdag | 25 juni 2011 | 22:15 | *
delft referendum_graffiti_003a.jpg
"Graffiti"
"... Bezuinigingen kunnen dus ook positieve effecten hebben.... Alleen de huidige spuitplek bij de Irenetunnel wordt, na sloop hiervan ten behoeve van de Spoortunnel, gecompenseerd door aanleg van één nieuwe legale graffitiplek bij de skatebaan."
VVD - Lennart Harpezaterdag | 25 juni 2011 | 21:25 |
"Voor het derde achtereenvolgende jaar een negatief resultaat."
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/06/jaarrek.JPG
"Het moet beter!"
"In een eerste reactie op de jaarrekening 2010 willen we beginnen met iets positiefs. De leesbaarheid van deze taaie stukken is in vergelijking met vorig jaar een stuk verbeterd! De indeling van het jaarverslag volgt de indeling van de programmabegroting en de antwoorden op de 3-W vragen die per deelprogramma worden gegeven, geven snel inzicht in de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd, ..."
Stadsbelangen - Simone van Dijkzaterdag | 25 juni 2011 | 20:55 |
"... Delft het stadskantoor gewoon niet kan betalen"
delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/Spoorzone_Xesc.jpg
"SP: Niet bouwen stadskantoor is zeker een optie"
"Al jaren geleden, toen de eerste plannen voor een nieuw stadskantoor bovenop het station bekend werden, vond de SP de begrootte 85 miljoen euro een heleboel geld. Teveel geld voor de gemeente Delft."
SPzaterdag | 25 juni 2011 | 12:05 |
"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen fractie Onafhankelijk Delft inzake Atlas Nederlandse Gemeenten"
Gemeenteraadzaterdag | 25 juni 2011 | 10:35 |
"huisvestingslasten in HNK 1,6 mln. euro per jaar hoger"
delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis_580x150.jpg
"Gaan wij wel of niet door met het nieuwe stadskantoor?"
"De VVD concludeert dat de huisvestingslasten van de gemeentelijke organisatie in HNK hoger uitvallen dan de huidige kosten van huisvesting en dat staat in schril contrast met de in 2007 nagenoeg raadsbreed aangenomen motie."
VVD - Lennart Harpezaterdag | juni 2011 | 10:20 |
"Kraampjesbelasting voor goede doelen afgeschaft"
"Goede doelen hoeven in de toekomst geen precario meer te betalen als zij een kraampje neerzetten in de stad voor de verkoop van hun artikelen. Dit is het resultaat van vragen die GroenLinks over dit onderwerp stelde."
GroenLinks - Stephan Brandligtvrijdag | 24 juni 2011 | 22:05 |
delft amvdveen_IMG-20110621-00269.jpg
"Over het einde van HNK en Bas in drie bedrijven"
"Vanaf mijn hotelkamer kijk ik uit over de natuur en word permanent in Portugal en vanuit Delft op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We zagen woensdagavond een hakkelende twitteraadje en een strompelende Junius. Beiden duidelijk op weg naar de uitgang van hun politieke bestaan. Een uitstekende commissievoorzitter en een kansloze coalitie."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veenvrijdag | 24 juni 2011 | 19:30 |
JUNIUSPOLIS
delft http://www.jpdewit.nl/stadskantoor_delft_eerste_verdieping.jpg
"D66 wethouder Vokurka maakt Griekse Jaarrekening"
"De Jaarrekening 2010 sluit af met een tekort van €7,7 miljoen. Zeker tien jaar lang is er elk jaar een miljoenen tekort op de jaarrekening. Gevolg is dat er elk jaar ingeteerd wordt op de Algemene Reserves. De reserves zijn nu bijna op. En de veroorzakers zijn PvdA en hun bondgenoten van Groenlinks. Salon socialistisch Delft is al sinds 1998 aan de macht."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 24 juni 2011 | 19:05 | *
OPSTART REFERENDUM HNK
delft markt_020_referendum_janpeter_de_wit_martin_stoelinga_20110623_170811_a.jpg
"Bij de Liefhebber onderteken ik het inleidend referendumverzoek voor stopzetten van de bouw van het nieuwe stadskantoor. Martin Stoelinga liep op marktdag het vuur uit zijn sloffen voor de 300 benodigde handtekeningen. Gisteravond zijn de handtekeningen op tijd in het stadhuis ingeleverd."
Klik op -Leefbaar-Delft- voor complete foto met nieuwe vriendin van J.P. de Wit?
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 24 juni 2011 | 18:30 |
delft http://ruimtevolk.nl/wp-content/uploads/2011/06/P1020866.jpg
"Een gebouw als aanjager"
"De rol van individuele gebouwen bij gebiedsontwikkelingen in de Randstad
In de Nederlandse bouwpraktijk wordt veel gepraat over de manier waarop gebiedsontwikkeling zou moeten starten. Begrippen als ‘aanjagers, katalysatoren’ of ‘incubators’ passeren hierbij vaak de revue. "
Ruimtevolk - Matthijs Zaadnoordijk en Rogier Claassenvrijdag | 24 juni 2011 | 15:00 | *
NEST MEERKOETEN
delft oude_langendijk_000_meerkoeten_20110623_153043_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.
Meerkoeten bouwden hun nest op een stellingplank. De stelling is inmiddels grotendeels afgebroken en de eieren zijn uitgebroed. Ik telde vier uitgekomen vogeltjes.
harrie fruyt van hertogdonderdag | 23 juni 2011 | 13:00 |
VVD PRAAT ALS PROJECTONTWIKKELAAR
"Optie: HNK bouwen voor de markt. Gokken moet je doen met geld van jezelf, niet met gemeenschapsgeld. Conclusie: gemeente inzetten als risicodrager is hier uit den boze! Heeft Ernst Damen al een mening? Er staat al lange tijd niets op de PvdA website."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis_580x150.jpg
"Oppositie laakt voorstel college over stadskantoor"
"... De VVD kritiseerde woensdagavond het herziene dekkingsplan, omdat in 2007 via een motie is bepaald dat de huisvestingslasten van de gemeente niet mogen stijgen door de bouw van het nieuwe kantoor. Nu blijkt, volgens de VVD, dat die lasten jaarlijks 1,6 miljoen euro hoger uitvallen. De VVD vindt dat onaanvaardbaar, maar niet-bouwen is voor die fractie geen optie. De VVD verwacht dat bouwen een positief effect kan hebben op andere vastgoedontwikkelingen in het Spoorzonegebied. Voor de VVD is het echter niet noodzakelijk dat de gemeenteambtenaren naar het nieuwe kantoor verhuizen. Wethouder Milène Junius weersprak dat de huisvestingskosten hoger uitvallen."
Gemeenteraaddonderdag | 23 juni 2011 | 11:10 |
delft lansingerland_aarwarmteproject.jpg
"Groot aardwarmteproject in Lansingerland"
"Aardwarmte is een succesvolle alternatieve energiebron. Dat blijkt uit de ervaringen van tuindersbedrijf Van den Bosch uit Bleiswijk, dat als eerste in Nederland deze techniek toepast. Door het succes staat er in Bleiswijk, onderdeel van de gemeente Lansingerland, een groter aardwarmteproject op stapel, waaraan een vijftal bedrijven aan meedoen Ook woonwijken en andere bedrijven kunnen eraan gekoppeld kunnen worden."
RTV Rijnmonddonderdag | 23 juni 2011 | 09:00 | *
STRAKS REFERENDUM HNK? JA OF NEE
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis_580x150.jpg


"AVONDJE HNK (cie SVR 22 juni 2011 VIDEO)"
"Voor aanvang van de vergadering maakte voorzitter Paul de Widt bekend dat Onafhankelijk Delft een referendum wil organiseren over de bouw van wel of geen nieuw stadskantoor.

Investeren zonder rendement is een zinloze bezigheid. Het ziet er naar uit dat het Delftse college daar mee bezig is. Het Nieuwe Kantoor (HNK) zal en moet gebouwd worden, duurder in gebruik of niet, maakt niet uit. Sinds het ontwerp zijn de externe omstandigheden behoorlijk gewijzigd. Na de bankencrisis moet er al om fors bezuinigd worden, ook in Delft. Bezuinigingsidee van wethouder Junius is nu een verdieping minder bouwen of een verdieping verhuren.

Het hele nieuwe kantoor wegbezuinigen ofwel de nieuwbouw afblazen kan niet, want die risico’s zijn te groot zegt Aad van Tongeren om zijn wethouder een handje te helpen. Kwestie van onderzoeken en dan weten we ook wat dat kost. Deze ‘politicus’ zegt ook: het nieuwe kantoor is duurder in gebruik maar dat maakt niet uit want daar is dekking voor.

VVD, LD en SB: er moet een onderzoek komen naar de exploitatiekosten. Afgesproken was dat deze kosten niet hoger mogen zijn dan de huidige huisvestingskosten voor het ambtenarenapparaat. Het onderzoek moet ook inzicht geven in kengetallen zoals een m2 prijs, een m3 prijs en kosten per ambtenaar (1 fte)."

Wat mij opviel, het ontbreken van fractievoorzitter Ernst Damen, architect en projectontwikkelaar, bij uitstek de man die als politiekleider voor de PvdA het woord zou moeten voeren omdat hij veel verstand heeft van bouwen.
harrie fruyt van hertogdonderdag | 23 juni 2011 | 01:25 |
"Raadslid Leja van der Hoek in gesprek met huisarts Hans Breugem"
"... Wat kan beter in Delft? Bestrijding vervuiling en het onverantwoord gedrag van met name fietsers aanpakken. Die zorgen voor enorme chaos en gevaar."
VVD - Leja van der Hoekdonderdag | 23 juni 2011 | 00:45 |
"Impressie van de ALV van 8 juni"
"... Na de pauze kreeg het voormalig CDA-raadslid Jeroen van Oort de gelegenheid om zijn visie te geven op de gebeurtenissen, die aanleiding gaven tot zijn vertrek uit de fractie. De vergadering riep Van Oort vervolgens op om, conform de door hem getekende interne Partijverklaring, zijn zetel in de gemeenteraad op te geven in het belang van het Delftse CDA. Van Oort ging hier echter niet op in."
CDA - Hans Kolkertwoensdag | 22 juni 2011 | 10:25 | *
JEROEN VAN OORT: TEGEN HNK
delft http://www.politiekdelft.nl/stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
"Jeroen Van Oort: Geld stadskantoor kan beter aan de burgers worden besteed"
"Woensdagavond wordt in de commissie Spoorzone gesproken over het nieuwe stadskantoor. Volgens de planning vergt dit nieuwe stadspaleis een investering van 85.001.053 euro. Anderhalve week geleden kondigde B&W aan dat het bezuinigt op het kantoor door voor te stellen een verdieping minder te bouwen."
Delftse Postwoensdag | 22 juni 2011 | 10:05 |
"Referendum"
"Onafhankelijk Delft wil de Delftse burgers in een referendum laten beslissen over de bouw van het nieuwe stadskantoor. Of en hoe zo’n referendum tot stand kan komen wordt onderzocht. 'B&W houdt de burgers voor de gek”, meent OD. “Dat kan zo niet langer.'"
Delftse Postwoensdag | 22 juni 2011 | 09:10 | *
VOLOP VRACHTVERKEER OVER MARKT
"Ook GroenLinks Delft, vroeger toch wel actieve milieubewakers, vindt het tegenwoordig allemaal prima."
hfvh

delft markt_000_vrachtwagen_20110617_132531_a.jpg
Delft, Markt.
Als luchtkwaliteit je niet uitmaakt en je van drukte en beweging om je heen houdt kan je op een terras gaan zitten op de Markt. Afgelopen vrijdag waren er ook nog vijftien trouwerijen.
harrie fruyt van hertogwoensdag | 22 juni 2011 | 08:15 |
DELFT = VEEL PRATEN EN WEINIG DOEN
hfvh

delft utrecht_oude_gracht_bevoorrading_per_boot_20110609_134342_a.jpg
Utrecht, Oude Gracht.
De dagelijkse horeca-bevoorrading wordt per schip aangevoerd.

"Bevoorrading winkels moet schoner"
"Het bevoorraden van winkels in de binnensteden moet efficienter en milieuvriendelijker worden. Daartoe hebben diverse partijen, zoals de Stadsregio Rotterdam, de gemeenten en het bedrijfsleven afspraken gemaakt."
RTV Rijnmondwoensdag | 22 juni 2011 | 00:30 |
HILLENIUS GROET U UIT PORTUGA(A)L
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/blackberry-006.jpg
"Integriteit, tussen bestuur en strafrecht"
"... Delft droomt er permanent van creating history. Een hovaardige slogan, gevoed door een percentueel hoog aantal autisten in en rond het bestuur. Maar straks is het zo ver. Echt geschiedenis schrijven, namelijk de strafrechter op bezoek op Torenhove en de PG 30 juni in de gemeenteraad."
Weblog Hillenius - Arie van der Veenwoensdag | 22 juni 2011 | 00:20 | *
DE GILLISWIJK EN DE PROBLEMEN
delft chopinlaan_buytenweye_delft_20110102_b.jpg
Delft, Chopinlaan.
Opnieuw gaan op oudejaarsavond 2010 de ramen er uit in de Buytenweye.

"Stadsbelangen is niet blij"
"... De Gilliswijk is een wijk waar dagelijks zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen, waar misdrijven plaatsvinden en waar niemand zogenaamd iets ziet of hoort. Men is bang iets te zeggen. Een onaanvaardbare situatie. Tijdens het wijkbezoek heb ik een gesprek gehad met een aantal jongeren van Marokkaanse afkomst. Ook hieruit werd duidelijk dat het maatwerk van de gemeente vooral met de mond wordt beleden."
Stadsbelangen - Bram Stoopwoensdag | 22 juni 2011 | 00:15 |
"Aanpak Vogelaarwijken blijkt mislukking"
"Koophuizen Verder blijkt de verkoop van sociale huurwoningen wel een goed effect te hebben gehad op de leefbaarheid en veiligheid. Als sociale woningbouw wordt vervangen door koophuizen neemt de criminaliteit en onveiligheid het sterkst af en wordt de sociale cohesie in de wijk bevorderd."
Elsevier - Arne Hankelwoensdag | 22 juni 2011 | 00:10 |
"VVD: huisvestingslasten bepalend bij beoordeling plannen stadskantoor"
"... In een bijna raadsbreed aangenomen motie, die thans door het leven gaat als de motie Harpe, wordt het college opgeroepen de uiteindelijke huisvestingskosten in het nieuwe stadskantoor niet hoger te laten zijn dan de huidige huisvestingskosten, gecorrigeerd met indexpercentage, achterstallig onderhoud en ARBO-technische achterstanden."
VVD - linda böckerdinsdag | 21 juni 2011 | 02:00 |
delft http://hillenius.files.wordpress.com/2011/06/img00125-20101228-1604.jpg?w=1024&h=768
"Over Horen, Roepen, Getuigen en Dienen…. en vooral Zien !"
"In het voorjaar verscheen het Appel 2011, voor het CDA. Meerdere gemeentelijke afdelingen hebben dit document op hun site gezet en hanteren dat nu als richtsnoer. Helaas in Delft nog niet! Geen van de vijf werkwoorden past men toe. Dan maar wie niet horen wil, niet zien wil, die moet maar voelen een vooral niet roepen."
Weblog Hillenius - Arie van der Veendinsdag | 21 juni 2011 | 01:30 | *
GESCHIEDENIS, WAT IS DAT BOEIEND
"Bebouwing afbreken wegens oprukkende Spaanse troepen."
hfvh

delft bolwerk_vroeger_straks_delfia_batavorum.jpg
Delft, Bolwerk vroeger en straks.

"Bolwerk, Spoorzone, inrichting Bolwerk, aanbeveling CBS"
"... Gezien het bovenstaande verzoeken wij U bij de verdere uitwerking van het Bolwerk meer rekening te houden met de historische kenmerken van deze bijzondere plek."
HISTORISCHE VERENIGING DELFIA BATAVORUMdinsdag | 21 juni 2011 | 00:35 |
GAAT DE VVD NU ECHT BEZUINIGEN?
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
Lennart Harpe VVD: "Stadskantoor staat op een A1 locatie. Lege verdieping geen probleem, die kunnen we zo verhuren."

"VVD wil inzage in bezuinigingsscenario’s"
"... het is heel opmerkelijk dat het college de stukken wel bespreekt met allerlei mensen in de stad en deze niet ter beschikking stelt aan de gekozen leden van de gemeenteraad"
VVD - Marc Koster van Groosdinsdag | 21 juni 2011 | 00:20 |
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/06/nieuws.jpg
"Nieuwsbrief fractie 2011/03"
"In deze 3e nieuwsbrief geeft de fractie een overzicht van de activiteiten in de afgelopen twee maanden. Daarnaast geven Werner Bremer en Bram Stoop hun mening over ‘Raad in Beeld’ en ‘Wijkaanpak/beginspraak’."
Stadsbelangendinsdag | 21 juni 2011 | 00:05 |
"Fietsenchaos opgelost: handhaving in Spoorzone helpt"
D66 - Laura Wytemamaandag | 20 juni 2011 | 20:40 | *
"Stip wethouder Guldemond heeft hier gewoon gefaald."
delft http://www.jpdewit.nl/rietveld_109_poortwoning.jpg
Delft, Rietveld 109.

"Raad grijpt in bij wethouder Guldemond's eerste bouwplan"
"Ook als wij de klimaatdoelstellingen serieus willen nemen, moeten wij eigenlijk een "fossielvrije" stad krijgen. Geen gebruikers meer van fossiele brandstoffen. Dan moeten we dus ook "fossielvrij" gaan bouwen. Dat wil zeggen dat wij niet moeten bevorderen dat wij veel CO2 gaan uitstoten. Ja, "fossielvrij" is een mooi woord. Dat heb ik laatst gehoord op die bijeenkomst met allerlei experts."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 20 juni 2011 | 14:05 |
B&W BOUWT ONVERSTOORBAAR DOOR
hfvh

"Krimp kantorenmarkt nergens groter dan in Nederland"
"Nergens in Europa is het verval in de kantorenmarkt zo groot als in Nederland. De productiewaarde voor de bouwers daalt volgens Euroconstruct dit jaar met 31 procent tot amper nog een miljard euro. Terwijl de Nederlandse kantorenbouw verder het moeras inzakt, nemen op diverse plaatsen elders in Europa de investeringen fors toe."
Cobouw - Theo Leonémaandag | 20 juni 2011 | 13:00 | *
ARIE VAN DER VEEN PEILT HET CDA
delft peilingen.jpg
"Over het gebrek aan leiderschap in het CDA"
"... Gelukkig is Manita Koop actief, mijn politieke vriendin sinds twintig jaar uit Den Hoorn en Delft. Zij weet hoe het zit en is onafhankelijk, met de juiste contacten in MKB en VNO-NCW. Hermans en Wientjes lopen de deur plat in Delft."
Weblog Hillenius - Arie van der Veenmaandag | 20 juni 2011 | 11:30 | *
delft poll_hnk_tussenstand.jpg
"Op de website van het CDA presenteert Arie van der Veen bij de reacties op "Het nieuwe station en stadskantoor" zijn poll voor of tegen HNK."
delft poll_hnk_cda_link.jpg

http://poll.pollcode.com/MR0maandag | 20 juni 2011 | 10:10 | *
delft riolering_buwaslo_juni2011_foto_gvdwedden.jpg
"Vandaag wordt met behulp van een zogenaamde kous de riolering onder de Buitenwatersloot van binnenuit versterkt. De overlast bovengronds is minimaal, de straat hoeft niet open. Nadeel daarvan is dat wijkbewoners na afloop met de plassen blijven zitten, een erfenis van jarenlang uitstel van herstraten '"omdat de riolering toch vervangen moet worden'."
Guido van der Wedden, secretaris BV Olofsbuurt/Westerkwartiermaandag | 20 juni 2011 | 02:10 | *
PARKEERPLAATSEN AUTO'S BEPERKEN
"De stad is er voor de voetganger en de fietser. Autoverkeer moet geweerd worden. Ruimte in de binnenstad is om te wonen en niet om te parkeren. Hoe minder autoverkeer hoe meer woongenot, het is maar wat je belangrijk vindt."
hfvh

delft harrie_fruyut_van_hertog_costuum_20110617_103905_a.jpg
Delft, Markt.
harrie fruyt van hertog, eindredacteur Politiek Delft: "Cie kan nog veel leren".

"Commissie adviseert aanpassing Rietveld 109"
"... De fractie van GroenLinks kreeg weinig steun voor het eigen amendement dat naast een kleinere uitbouw van de poortwoning ook de hoogte van de drie woningen beperkt van acht naar maximaal zeven meter. Het amendement van Leefbaar Delft om geen parkeerplaatsen toe te staan kreeg bij afwezigheid van die fractie nagenoeg geen aandacht."
Gemeenteraadmaandag | 20 juni 2011 | 01:20 | *
"QUOTE VAN DE DAG"
"DICTATORSMENTALITEIT Die dictatorsmeerderheid in de gemeenteraad van Delft toch! Een paar bruggetjes gekromd ipv recht uitvoeren nou dat kon echt niet, maar een hele bouwlaag uit het HNK wegstrepen dat is geen probleem...( en wat levert dit dan werkelijk op in geld???) Hier is wel een woord voor: Machtsmisbruik, en het is natuurlijk ook zeer ongeloofwaardig allemaal. Dit heeft niets met democratie te maken!!! Natuurlijk voelt de Hr. vd Wekken, van het plan voor de bevaarbare gracht, zich nu volkomen gepiepelt = niet serieus genomen! Wat een puinhoop!"
Jolanda Gaalmaandag | 20 juni 2011 | 01:10 |
delft rode_kaart.jpg
"Rode kaart voor burgemeester Bas Verkerk (VVD)"
"Eerder liet ik al weten hoe burgemeester Verkerk (VVD) in de herfst van 2006 met doorzichtige drogredeneringen en op een volstrekt ondemocratische wijze een onaanvaardbare selectieprocedure voor een ontwerp voor een nieuw stadskantoor doordrukte. Toch kwam er nog een kink in de kabel voor burgemeester Verkerk en zijn partijvriendje Ronald Vuijk (VVD). De architecten, de mededingers voor het ontwerp voor het nieuwe stadskantoor, accepteerden de beoordeling van hun ontwerpen door de selectiecommissie namelijk niet."
Webcolumn - Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delftmaandag | 20 juni 2011 | 00:50 |
"Nieuw Stadskantoor moet negen miljoen goedkoper en qua dienstverlening beter"
Alphons de Wit Jr.maandag | 20 juni 2011 | 00:47 |
"Schoonmaak openbare ruimte: VVD krijgt helaas toch gelijk"
"Tijdens het debat over de Kaderbrief sprak de VVD wethouder De Prez (PvdA) aan op het minder schoonmaken van de openbare ruimte. De fractie wees op de toename van de vervuiling in de stad ten gevolge van de doorgevoerde bezuinigingen. Met overvolle afvalbakken, vieze grachten en op veel plaatsen zwerfafval als gevolg."
VVD - Lennart Harpemaandag | 20 juni 2011 | 00:45 |
delft bsbn.jpg
"Over liberalen en hun achterban"
"Als musketier heb ik al eens aandacht besteed aan de VVD in Delft, meer in het bijzonder aan hun kneuzen Vuyk en Verkerk. Meeliftliberalen met een te laag IQ, die vooral stoer willen doen op verjaardagen ten opzichte van hun familieleden die het wel gemaakt hebben. Maar dergelijke types heb je veel last, vooral als ze heulen met de linkse kerk zoals in Delft."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veenmaandag | 20 juni 2011 | 00:40 |
"WORDT DELFT EEN [KANT]OOR AANGENAAID?"
"ONAFHANKELIJK DELFT KOMT MET EEN MOTIE TEGEN HET COLLEGE! Over de discussies in de laatste commissievergaderingen van de gemeenteraad hing de grauwsluier van de ontwikkelingen in de Spoorzone en met name het nieuwe stadskantoor [HNK]. Het college kan tot nu toe [nog?] rekenen op de loyaliteit van de coalitiepartijen."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenmaandag | 20 juni 2011 | 00:30 |
"VERTONINGEN OP GLAD IJS EN GRIEZELIGE BESLUITEN...."
"Op donderdag 28 september 2006 is er in de gemeenteraad van Delft iets gebeurd dat ik nogal griezelig vind. Het ging over het toekomstige stadskantoor in Delft. Burgemeester Verkerk (VVD) en de wethouders wilden zelf beslissen over het stadskantoor en de bijbehorende nieuwe stationshal."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalmaandag | 20 juni 2011 | 00:15 |
"MILENE LIJKT DE KLOS...."
"De dag voordat het AD bolstond van het Nieuwe Stads Kantoor, hadden Martin Stoelinga en ik iets te horen gekregen waarvan onze haren... Het bericht dat wij doorspeelden aan Bert Hesselink sloeg in als een bom! Het NIEUWE STADSKANTOOR veroorzaakt wel meer dan een slordige 88 miljoen aan kosten en is still going up....(want veel is in het engels)"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalmaandag | 20 juni 2011 | 00:10 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/meeuwen_afvalcontainers_delft.jpg
"De dag na de buizerd zaten de meeuwen gewoon weer aan een feestmaaltijd op de Hippolytusbuurt. Als de binnenstadsondernemers niet meewerken aan het volgens de regels aanbieden van afval, dan heeft die buizerd geen enkele zin."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 20 juni 2011 | 00:05 |
"Telegraaf: Duur stadskantoor 'steen op de maag' "
"Wethouder Milène Junius (CDA). We hebben er alle vertrouwen in dat we geschikte huurders vinden. Het station is immers een toplocatie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 19 juni 2011 | 22:40 |
delft goudas_glorie_logo.jpg
"Over Gouda's Glorie"
"In Delft wordt al langer negatief gedaan over Gouda, als gemeente. Ten onrechte want Gouda is al jaren een goed florerende stad, met enkele moeilijke wijken. Waar niet zou je zeggen ? Maar het meest trieste voor Delft is dat Gouda Delft allang is gepasseerd in de rangorde van de atlas der gemeenten. En nog mooier Gouda krijgt een stadhuis van Soeters ! Een echt Stadskantoor en geen megalomaan project zoals in Delft."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veenzondag | 19 juni 2011 | 14:50 | *
GOPASTANOW
delft binnenwatersloot_024_gopasta_express_20110617_214955_a.jpg
Delft, Binnenwatersloot 24.
Nu ook in Delft een Gopasta Express.vrijdag | 17 juni 2011 | 09:00 |
'HET LIJKT WEL EEN TWEEDE RIETVELD?'
delft pieter_guldemond_000.jpg
Ir. Pieter Guldemond wethouder STIP

"Opnieuw bleek gisteravond in de commissie SVR dat wethouder Pieter Guldemond van STIP ondermaats presteert. De omgang met bewoners deugt niet. Bij het uitvoeren van het bestemmingsplan Scheepsmakerij 11-12 meldden de insprekers dat er slechte communicatie en informatie-uitwisseling was met de omwonenden. Guldenmond's voorzichtige en deftige manier van gemaakt ABN-praten geeft een onzekere indruk. Het wordt tijd dat het Limburgse studentje leert communiceren met 'Hollanders'."
harrie fruyt van hertogvrijdag | 17 juni 2011 | 08:40 |
Niet ‘ja anders’, maar ’gewoon hetzelfde’.
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/06/Dualisme1.jpg
"Hoezo dualisme in Delft?"
"Vanavond bleek maar weer eens in de commissie SVR dat het dualisme in de Delftse gemeenteraad nog ver te zoeken is. De coalitiepartijen willen geen zorgvuldige behandeling van het nieuwe plan van het college over het Nieuwe Kantoor. Op 30 juni 2011 zal en moet tijdens de raadsvergadering besloten worden over het nieuwe plan dat het college op 10 juni 2011 naar de raad stuurde."
Stadsbelangen - Aad Meulemandonderdag | 16 juni 2011 | 23:35 |
delft heilige_geestkerkhof_000_arie_vd_veen_henk_vd_veen_20110506_101703_a.jpg
Arie van der Veen.

"Weblogs - Arie van der Veen"
"Over CDA, kabinet en kerk"
Weblog - Arie van der Veendonderdag | 16 juni 2011 | 22:05 |
BEZUINIGINGSOPGAVE VAN € 34,6 MLN.
delft kaderbrief_2011_grafiek_risicoprofiel.jpg
"Kaderbrief biedt veel voer voor discussie"
"Stadskantoor Direct aan het begin van het debat stelden Stadsbelangen en Leefbaar Delft de geloofwaardigheid van de Kaderbrief aan de kaak, omdat daarin geen rekening wordt gehouden met het collegevoorstel over het nieuwe stadskantoor. Daarover wordt op 22 juni ook in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gesproken."
Gemeenteraaddonderdag | 16 juni 2011 | 20:55 |
"VVD blij met extra veiligheidsmaatregelen Oud & Nieuw"
VVD - Lennart Harpedonderdag | 16 juni 2011 | 15:30 | *
GULDEMOND LAATDUNKEND OVER GOUDA
delft gouda_stadskantoor_architectenbureau_soeters.jpg
Gouda, nieuwe stadskantoor in aanbouw.

"Pieter Guldemond had gisteravond in de commissie weer eens iets negatiefs te kutkammen over Gouda. Gouda was bijvoorbeeld geen 'Kennisstad'. Echter, Gouda heeft wel een stadskantoor ontwerp architectenbureau Soeters in aanbouw. Soms vraag ik me af: is Pieter een afgestudeerd bestuurkundige of is het iemand die af toe laat zien dat hij een 'domme Limburger' is gebleven. Neem zijn postzegelplannetje voor het Rietveld, hij presenteerde de Raad knoeizooi en moest het voorstel terugnemen."
harrie fruyt van hertogdonderdag | 16 juni 2011 | 14:25 |
AAD IN EEN TOMMY SLIM FIT OVERHEMD
Snob Van Tongeren (CDA) prefereert grote manchetten met dure manchetknopen. Een miljoentje meer of minder voor het nieuwe stadskantoor boeit hem niet zo. Gewoon doorgaan! Kijk mij eens besturen.
VIDEO - woensdag 15 juni 2011, 20.00 uur: commissie Algemeen
hfvh

delft aad_van_tongeren_manchetknopen_20110616.jpg
"Over de onzinkbare gemeente Delft...... "
"Gisterenavond keek ik via de webcast naar de eerste opname van de remake van de Titanic. Het onzinkbare schip uit 1912. Men weet de afloop. De eerste opname vonden plaats in het Stadhuis van Delft en worden genoemd de commissie Algemeen. Onderwerp de Kadernota, thema: het bouwen van de robuuste Titanic, begroting exclusief HNK, Spoorzone, hoe durf je.... En helaas het wordt nog niet eens een B-film, het is helemaal niks, sterker nog het wordt niks."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veendonderdag | 16 juni 2011 | 13:25 |
LEIDEN TEST GELE ZAKKEN

"Gemeente voert strijd tegen meeuwen op: gele zak breed verkrijgbaar"
"In haar strijd tegen de meeuwenoverlast gaat de gemeente opnieuw werk maken van de meeuwbestendige gele vuilniszakken. Eerder werd al een proef gedaan met de extra sterke zakken, maar het resultaat ervan was beperkt."
Sleutelstad.nl - Chris de Waarddonderdag | 16 juni 2011 | 12:55 |
"Politiek café Zorgen voor de zorg"
"... Het politiek café is op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur in de bovenzaal van café Rossio, Oude Delft 78 in Delft. De toegang is gratis."
GroenLinks - Stephan Brandligtdonderdag | 16 juni 2011 | 12:50 |
"Bezuinigingsvoorstel Stadskantoor Delft"
de Architectdonderdag | 16 juni 2011 | 12:20 |
... over de vraag hoe capabel dit college is om onze stad te besturen.
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/06/college2.jpg


"Kader geloofwaardigheid"
"In de commissie Algemeen van 15 juni 2011 stond de vervolgdiscussie over de Kaderbrief op de agenda. Onze fractie heeft aangegeven dat deze discussie op een later moment moet worden gevoerd. Gezien de ontwikkelingen vorige week met betrekking tot het Nieuwe Kantoor, vraagt onze fractie zich niet alleen af of het zin heeft serieus verder in te gaan op de Kaderbrief, maar nog meer hoe geloofwaardig en capabel dit college is evenals de coalitiepartijen."
Stadsbelangen - Aad Meulemandonderdag | 16 juni 2011 | 06:55 | *
WOESTIJNBUIZERD JAAGT OOK IN DELFT

"Sinds woensdagochtend verjaagt de woestijnbuizerd ook de meeuwen in Delft."
Birds Industrial Pestcontrol - valkenier Coen Woltersdonderdag | 16 juni 2011 | 01:30 |
MOOIE BUITENKANT, BINNEN IS ANDERS II
delft aart_van_der_leeuwlaan_332_wzc_abtswoude.jpg
Delft, Aart van der Leeuwlaan. Woonzorgcentrum Abtswoude (Pieter van Foreest).

"Bijgaand een dupliek op de discussie die gevoerd wordt."
"In de Delft op Zondag van 12 juni reageerde een woordvoerder van Pieter van Foreest over de ontstane onrust over de kwaliteit van zorg. Het zou allemaal zo’n vaart niet lopen. Daarnaast werd ook ene mevrouw Van Bijsterveld aan het woord gelaten. Haar moeder verblijft eveneens in Abtswoude. Zij stelt dat de zorg prima is!"
Theodor van der Lansdonderdag | 16 juni 2011 | 01:00 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/2729805644df1fd3ae3018.jpg
"Nog altijd zorgen om zorg voor ouderen, al is dat volgens Pieter van Foreest niet nodig"
"Pieter van Foreest heeft géén personeelstekort en de bewoners van de twintig zorginstellingen krijgen wél de zorg waar ze recht op hebben. Dat laat een woordvoerster van Pieter van Foreest weten naar aanleiding van de kritiek in de krant Delft op Zondag van vorig weekend."
Delft op Zondag - Jesper Neelemandonderdag | 16 juni 2011 | 00:45 |
'MENSEN MAKEN ZELF HUN WIJK'
delft ineke_van_der_wel_burgemeester_rijswijk.jpg
Burgemeester Ineke van der Wel over Rijswijk-Zuid

"Over het raadsuitje naar Rijswijk"
"Binnenkort gaat de raad van Delft op bezoek bij haar zustercollege in Rijswijk. Een werkbezoek aan Rijswijk. De lamme gaat bij de blinde op bezoek. Maar de Lamme Rijswijk moeten we wel in de gaten houden, dus blinden uit Delft de ogen open ! Net als Dellft zit Rijswijk klem in de grondexploitatie, ..."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veendonderdag | 16 juni 2011 | 00:30 |
delft http://www.jpdewit.nl/cs_den_haag_te_huur.jpg
"VVD wil eigen prutswerk rond nieuwe stadskantoor verhullen"
"... De VVD wil gewoon hun bedenkers en hoofdverantwoordelijken van het megalomane Mecanoo gebouw, burgemeester Bas Verkerk (VVD) en ex-wethouder en nu VVD raadslid Ronald Vuijk voor een afgang behoeden. De hele procedure van planvorming, uit VVD koker, van begin architectenselectie tot het eind van de aanbesteding, is een komplete rotzooi."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 16 juni 2011 | 00:15 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/buizerd_verjaagd_meeuwen_delft.jpg
Delft is een nieuwe attractie rijker. Een buizerd die de 'afval' meeuwen in de binnenstad verjaagd. Vanmorgen was in ieder geval al geen open gepikte afvalzak te zien rond de Markt.
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 15 juni 2011 | 14:55 | *
delft exploitatiekostenprognose_grafiek_20100709.jpg
"HNK Exploitatiekostenprognose juli 2010"
HNK - Exploitatiekostenprognosewoensdag | 15 juni 2011 | 14:30 |
HNK-EXPERT AAD VAN TONGEREN CDA:
"... het stadskantoor maar helemaal niet bouwen. Dat vinden we ondoordacht."

delft http://www.cdadelft.nl/files/GetImage_ashx.jpg
"Het nieuwe station en stadskantoor"
"... Zonder stadskantoor geen station en zonder station geen functionerende treintunnel. Omdat allerlei lopende contracten en afspraken moeten worden open gebroken, is die optie ook zeker niet niet goedkoop. Er zijn in die situatie alleen maar verliezers. Op 22 juni spreekt de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte over dit onderwerp. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad nog voor het zomerreces hierover een definitief besluit neemt."
CDA - Aad van Tongerenwoensdag | 15 juni 2011 | 13:30 | *
delft http://www.reisburoactueel.nl/wp-content/uploads/klmdelft-300x160.jpg
"KLM onthult Delfts blauw vliegtuig"
"Vandaag heeft KLM haar Delfts blauwe vliegtuig onthuld op Schiphol. Samen met de burgemeester van Delft liet KLM-directeur Erik Varwijk de hangardeuren openen en gaf het unieke vliegtuig acte de présence. Het vliegtuig van 64 meter lang en 18 meter hoog is bestickerd met 4000 stickers, elk in de vorm van een Delfts blauw tegeltje."
Reisburo Actueel - Arjen Lutgendorffwoensdag | 15 juni 2011 | 10:05 |
HOE KON HET GEBEUREN ...
hfvh
delft boekarest_paleis.jpg
Boekarest, Regeringspaleis.

"Nieuw stadskantoor € 31.748.817 te duur"
"... Mijn conclusie is nu al wel dat het nooit zover had mogen komen. Raadsleden uit de huidige en vorige periodes moeten zich, net als wethouders uit de huidige en vorige periodes, nog maar eens goed achter de oren krabben of zij dit hadden mogen laten gebeuren. Of het, in economisch goede en slechte dagen, verantwoord is dergelijke bedragen te reserveren voor projecten die meer ter meerdere eer en glorie van de bestuurders zelf is, dan dat de burger er daadwerkelijk een voordeel van heeft."
Jeroen van Oortwoensdag | 15 juni 2011 | 08:25 |
delft http://www.delftdesign.nl/upload/images/web_ticd.jpg
"Atelier ruimtelijke kwesties Masterplan TICD"
"Atelier - met inleiding door Wytze Patijn lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14 aanvang: 20.30 uur TOP organiseert samen met de stadsbouwmeester een atelier over de ruimtelijke kwesties in het Masterplan Technologische Innovatie Campus Delft (TIC-Delft). Het Masterplan 1.0 wordt nu uitgewerkt. Aan het einde van het jaar moet er een uitgewerkt Masterplan 2.0 liggen. U kunt nu in een atelier een bijdrage leveren aan de ruimtelijke uitwerking hiervan."
Delft Designwoensdag | 14 juni 2011 | 01:15 |
DELFT MET LEGE ZAKKEN
delft lege_zakken.jpg
"Over strafrechtelijke aansprakelijkheid van gemeentebestuurders in Delft."
"Vandaag kwam de aap uit de mouw in het Algemeen Dagblad. Huub Halsema, de trouwe vazal van Pavel, kon er niet om heen. Delft heeft geen reserve, weerstandsvermogen! Dus krijgt geen toestemming van hogere overheden om te bouwen. Hij zal het wel gehoord van Lucas in de fractie. En als een coalitiefractie moet je in tijden van nood, beter in tijden van list en bedrog je mond houden."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veenwoensdag | 15 juni 2011 | 01:00 |
delft ad_20110614_stadskantoor.jpg
"PvdA: Bouwlaag van stadskantoor afhalen is 'win-win-winsituatie'"
"Een win-win-winsituatie noemt fractieleider Ernst Damen van de PvdA het plan het stadkantoor een verdieping lager te maken."
Algemeen Dagbladdinsdag | 14 juni 2011 | 19:30 |
delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c01538f2f77a0970b-pi
"Op een mooie Pinksterdag..."
"Maandagochtend 10.30 uur. De eerste buitenlandse toeristen beginnen aan hun wandeling langs de Delftse bezienswaardigheden en het begint al meteen goed op de Burgwal. In alle talen van de ons omringende landen spreken zij hun verbazing uit over de ontstane afvalstortplaats naast de container."
Neslog - Herman Baasdinsdag | 14 juni 2011 | 15:30 |
HET NIEUWE KANTOOR
delft francine_houben_ronald_vuijk_bas_verkerk_2007_07_12_11h05_03_a.jpg
Delft, Stadhuis 12 juli 2007.
Francine Houben winnaar van de prijsvraag.
Het selectieteam Bas Verkerk en Ronald Vuijk vinden het ontwerp voor 'Het Nieuwe Kantoor' van bureau Mecanoo het mooiste.

"D-day in Delft"
"Maar vandaag over strategie in Delft. Over de strategie rond HNK. Dezer dagen heb ik beraad met mijn partners de Wit, Stoelinga en van Oort en Meuleman, want het begint serieus te worden. En het thema is van uitstel komt afstel. En gelukkig het college begint het ook in te zien. Op eens stond er opeens een nieuwe vergadering op het rooster. 22 juni commissie Spoorzone."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veendinsdag | 14 juni 2011 | 13:55 |
delft http://stipdelft.nl/upload/65/Studentenhostel.jpg
"Studentenhostel in Delft"
"Onlangs liepen we over de Voldersgracht. Er werd flink geklust aan het voormalige restaurant Les Compagnons op nummer 18. Voor het pand stond een busje van Jorplace, een Beachhostel in Scheveningen. Navraag leerde dat Scheveningse uitbater Jordy Koningh ook een Delftse vestiging van het budgetconcept gaat beginnen."
STIP - Ferrie Försterdinsdag | 14 juni 2011 | 01:15 | *
UTRECHT MALIEBAANSTATION
delft utrecht_maliebaanstation_1874_1939_20110609_111743.jpg
Utrecht - Vanaf 1874 kon je hier met de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij opstappen naar Amsterdam.
Je reisde Eerste Klasse, Tweede Klasse of Derde Klasse.
In 1939 werd het station gesloten en in 1953 vestigde het Nederlandse Spoorwegmuseum zich in de gebouwen.
Les voor Delft: Geef het oude Station Delft een aantrekkelijke herbestemming.
harrie fruyt van hertogdinsdag | 14 juni 2011 | 00:35 | *
ROTTERDAM CENTRAAL STATION
delft rotterdam_centraal_station_20110609_093152_a.jpg
Rotterdam - Nieuwe grootschalige perron-overkapping in aanbouw. Rechts op de foto nog een stukje
voormalige overkapping. Stationslocaties ontwikkelen is een complexe bezigheid.
Bijvoorbeeld te lage grondwaarde en tegengestelde belangen van ontwikkelaar en vervoerder.
Midden jaren zeventig kreeg een gerenommeerd Rotterdams architectenbureau van StadsOntwikkeling
de opdracht in hun naam snel een schetplan te maken voor ontwikkeling van station Rotterdam Centraal.
Om kort te gaan, idee was, er komt een grote betonnen plaat over de perrons met daarop kantoorkolossen.
Veertig jaar later komt er alleen een overkapping.
Les voor Delft: is het wel zo verstandig 'kantoor' te ontwikkelen bij station Delft Centraal?
harrie fruyt van hertogdinsdag | 14 juni 2011 | 00:15 |
RIJSWIJK CENTRAAL STATION
delft http://www.jpdewit.nl/station_rijswijk.jpg
"Het nieuwe stadskantoor ontkomt niet aan bezuinigingen"
"Het college heeft ineens door dat het nieuwe stadskantoor niet te betalen is. Dat is te lezen in de stukken die ze aan de raad sturen. De algemene reserves zijn bijna op. Het college ziet nu twee oplossingen. Het stadskantoor 15% kleiner maken oftewel één verdieping minder. Of meer vierkante meters verhuren. Dat eerste is natuurlijk goed nieuws. Een 25% kleiner stadskantoor was één van onze leuzen. Alleen blijft de vraag; waarom het college nu pas het mes in het plan gaat zetten?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 13 juni 2011 | 13:15 |
GESPLETEN CDA ZWIJGT
"Aan de secretaris van het CDA-Delft,"
"Woensdag 8 juni j.l. heeft het CDA in Delft vergaderd. Als lid ben ik benieuwd te vernemen wat de conclusies en uitspraken van deze vergadering zijn. Helaas staat er niets op de site en ik zelf werd niet toegelaten. Inmiddels zie ik dat Jeroen van Oort zich profileert als christen-democraat en dat het CDA stil is. Ook zie ik op Politiek Delft dat er al geschreven wordt over een nieuw CDA en dat de positie van wethouder Junius in het geding is, nu blijkt dat haar Nieuwe Kantoor vooral gebakken lucht is."
Arie van der Veenmaandag | 13 juni 2011 | 11:30 |
SJOERD SOETERS PUBLIEKSWINNAAR
delft stadskantoor_stationshal_soeters_1.jpg
"Over list en bedrog en het einde van het college in Delft."
"Deze week blies het Nieuwe Kantoor zijn laatste adem uit in het AD. Streep door de bouwplannen. Ik ben al bij Meccanoo geweest om hen compensatieorders aan te bieden en terecht. De provincie Zuid-Holland en BZK hebben een stokje voor de wensdromen van Bas, Pavel en Junius gestoken. En buizerd de Wit, paradijsvogel Stoelinga en spindoctor Hillenius hebben de zaak geregeld. De linkse kerk en haar liberale en cda-meelopers staan in hun nakie. En nu is het tijd om zaken te doen."
Webcolumn Hajenius - Arie van der Veenmaandag | 13 juni 2011 | 10:00 | 201106131000 *
"QUOTE VAN DE DAG"
"Een nieuw CDA met Stadsbelangen??? Welke idioot kan dat verzinnen???"
Aad Bonthuismaandag | 13 juni 2011 | 02:35 |
delft http://api.ning.com/files/W1TIGJHhlVRJOJkqrjT9gEOwfXGW6JOJeBZ*oYG4ZRdRE0gc1KPzsIKYN3nzEsept-VXdtS2FR*2DKMi95lWfZal0L*XWtp-/rubber_duck_sea_by_whispering_hills.jpg?width=750
"Scopewijziging Spoorzoneproject: nieuwe singel alsnog bevaarbaar!"
"Nog geen drie maanden geleden werd het breedgedragen burgerplan om de toekomstige Spoorsingelgracht op de spoortunnel te Delft bevaarbaar te maken door het college van B&W aan de raad ontraden. De reden was dat elke scopewijziging van het spoortunnelproject volgens het college leidt tot grotere risico's, met name op financieel gebied. Nu komt het college zelf met een enorme scopewijziging: het nieuwe stadskantoor, dat ook op deze zelfde tunnel wordt gebouwd, wordt mogelijk een verdieping lager!"
Water weblog - Guido van der Weddenmaandag | 13 juni 2011 | 01:35 | *
TROUWEN IN DELFT
delft oude_langendijk_000_paardenkoets_20110611_1510_a.jpg
Delft, Oude Langendijk, zaterdagmiddag 15:10 uur. Pollers houden trouwkoets staande. Na inmiddels een klein kwartiertje oponthoud kwam de wijkagent toevallig langs en hij belde direct de pollercentrale wakker. Ja hoor, de pollers gingen omlaag.maandag | 13 juni 2011 | 00:35 | *
MERCEDES BENZ G500?
hfvh

delft arie_vd_veen_mercedes_benz_g500_20110502_a.jpg
"Over mijn rechtszaken"
"... Het is nu nog geen twee maanden meer en vandaar dat men zich zenuwachtig gaat maken. 24 juni a.s komt er opeens een rechter langs op vordering van de OvJ om te bepalen of ik via een rechterlijke machtiging opgenomen zou moeten worden inneen GGZ-instelling. Met verlies van al mijn civiele en burgerlijke rechten. Ik ben wel goed, maar niet gek ! Drie raden wie daar achter zit U mag het zeggen."
Weblog - Hilleniuszondag | 12 juni 2011 | 15:35 |
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/5c/89/2f/9e/3_24dp1intstadska.jpg
"Stadskantoor Delft: kleiner en goedkoper"
"Het nieuwe stadskantoor kan kleiner, en dus goedkoper worden uitgevoerd. Door één etage minder te bouwen denkt het college dat er 9 miljoen bespaard kan worden, op een totale bouwsom van 60 miljoen. Als het niet lukt om de bouwplannen aan te passen zonder dat er tijdverlies optreedt, dan wil het college de ongebruikte ruimte aan derden verhuren."
Delftse Post - Willem van Altenazondag | 12 juni 2011 | 14:55 | *
delft http://www.banketbakkerijstoffer.nl/upload/img/piaggio_geert-jan_2.jpg
"Matthijs Stoffer: Het winkelaanbod in de Kuyperwijk moet worden aangepast"
"... Daarom lijkt het me goed als er op het plein in de Kuyperwijk een nieuw modern winkelcentrum komt; met een parkeergarage onder de grond. De gemeente kan geld hiervoor vrijmaken door enkele winkels te sluiten aan de Van Foreestweg en evt. woningen te bouwen voor o.a. (post)studenten / medewerkers van de TU Delft."
VVD - Marc Koster van Grooszaterdag | 11 juni 2011 | 14:35 |
"DE ARROGANTIE VAN DE MACHT EN DE ONMACHT VAN DE ARROGANTIE !!"
"Woensdag 8 juni hoorde ik een gerucht: “Het Nieuwe Stadskantoor [HNK] gaat niet door”. Het is toch niet waar? Ons gebed –dat zonder eind leek- wordt verhoord! Onafhankelijk Delft roept al jaren dat het HNK is: VEEL TE DUUR , VEEL TE GROOT, EN …… OVERBODIG MET AL DIE LEEGSTAND !!!!"
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppenzaterdag | 11 juni 2011 | 13:30 | *
delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c01538e833a08970b-800wi
"'Olifantenpaadjes' in stadsjungle"
Neslog - Herman Baas

delft http://www.leefbaar-delft.nl/schelpen_pad_oostpoort_delft.jpg
"Gelukkig leert de gemeente soms snel. Niks geen repac puingranulaat als in de Delftse Hout. Maar echte schelpen. Een goudeerlijk natuurprodukt. Alleen moeten nog wat olifanten de scherpe kantjes eraf lopen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 11 juni 2011 | 02:05 |
'ONZE GLAZEN BOL HEEFT GEWERKT'
delft kristallen_bol.jpg
Stoelinga blijkt weer eens groot 'kristalkijker'.

From: prodeo
Sent: Friday, June 10, 2011 12:04 PM
To: Martin Stoelinga ; harrie fruyt van hertog
Subject: Re: Het staskantoor wordt niet groter dan een zuipschuur

hi mart
goed werk
nu verder?
welke opties zijn er?
ik zie niets op de od site
alleen een huisuitzetting
gr
harrie

From: Martin Stoelinga
Sent: Friday, June 10, 2011 11:45 AM
To: 'prodeo'
Subject: Het staskantoor wordt niet groter dan een zuipschuur

Onze glazen bol heeft gewerkt, mijn informatie klopte eergisteren, vandaar Ber en Julia er op gedoken zijn, Mooi nu de credit voor Jan en Ik zij de clown. Groet Martin
Er komt nog veel meer!!!!!!! Mijn informatie bron staat op een hoog platform.zaterdag | 11 juni 2011 | 01:20 |
HANS KOLKERT WEES ARIE DE DEUR
CDA-lid Arie van der Veen werd afgelopen woensdag de toegang geweigerd tot de ledenvergadering in de Vierhoven kerk. Lekker fijn gaat dat allemaal bij die christelijke mensen. Laat Arie zijn zegje doen en dien hem van repliek. Een toegangsverbod vind ik CDA onwaardig.
hfvh

delft obrechtstraat_050_vierhovenkerk_groene_kruis.jpg
Delft, Obrechtstraat. Groen kruis op de Vierhovenkerk.

"Naar een nieuw CDA in Delft"
"Deze weken kunnen wel eens beslissend zijn voor de Delftse politiek de komende jaren. Er is namelijk een nieuwe beweging an het ontstaan. De Coalitie voor Delft Anders. Het nieuwe CDA, en dat bestaat uit de fracties van Onafhankelijk Delft. Leefbaar Delft, Stadsbelangen en de lijst van Oort. Deze nieuwe beweging heeft eigenlijk maar een doel, er voor zorgen dat Delft niet ten onder gaat."
Webcolumn - A.M. Hilleniuszaterdag | 11 juni 2011 | 00:55 |
COLLEGE VERRAST GEMEENTERAAD
delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2010/11/mecanoo_delft_westvest.jpg
"Een geloofwaardig college?"
"... Stadsbelangen vraagt zich af hoe geloofwaardig dit college is. Het beeld lijkt te bestaan dat de gemeenteraad naar willekeur wordt geïnformeerd afhankelijk van wat het beste uitkomt. Het college denkt nu 9 miljoen te besparen op de bouw van het Nieuwe Kantoor. Hierbij zal een interessante vraag zijn of het college al dekking heeft gevonden voor de overgebleven 51 miljoen euro."
Stadsbelangen - Aad Meulemanvrijdag | 11 juni 2011 | 00:55 |
"HELA HOLA, dat gaat toch zomaar niet?"
"Donderdag aanstaande is het een zwarte dag voor het sociaal welzijn van een moeder met twee autistische kinderen. De moeder die twee dagen de zorg voor haar twee kinderen heeft, wordt donderdag 9 juni aanstaande uit haar/hun huis gezet."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalvrijdag | 10 juni 2011 | 23:40 |
BODEMSANERING NOODZAKELIJK
delft http://www.jpdewit.nl/oostsingel_delft.jpg
Delft, Oostsingel.

"Weer een sanering van tuinen wegens bodemvervuiling"
"... Voor de gemeente Delft staan gezondheid en veiligheid van haar bewoners voorop. Zij gaat zorgvuldig om met locaties waar sprake is van bodemverontreiniging. Hiervoor gelden landelijk zeer strenge eisen op het gebied van de uitvoering van onderzoek en het nemen van passende maatregelen, zoals in dit geval sanering van een deel van het onderzochte gebied."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 10 juni 2011 | 23:15 |
"Vragen over hoge tarieven wegwerp-OV-chipkaart"
D66vrijdag | 10 juni 2011 | 20:35 | *
B&W START OMBUIGINGSOPERATIE HNK
"Het begin van de ombuiging HNK is er. Het college kan niet anders door financiele tekorten op lopende grondexploitaties en geen dekking op termijn door gebrek aan gronduitgiften. Aan de politieke tegenstand heeft het college zich geen minuut gestoord."
hfvh

delft stadskantoor_stationshal_mecano_kruis.jpg
"Bespreekstukken: Voorstel aan de gemeenteraad inzake geactualiseerde investerings- en exploitatiebegroting HNK."
"Bestuurlijke stukken:
- Nota Geactualiseerde strategienota HNK
- Aanvullende informatie Bijlage 4: Het Nieuwe Stadskantoor: een verdieping eraf
- Nota Nota HNK
- Aanvullende informatie Bijlage 1 - Toelichting en uitgangspunten financiele berekeningen
- Aanvullende informatie Spoorzone - Tijdwegdiagram
- Intern (1158605) - Memo - Het Nieuwe Stadskantoor: huur of eigendom
- Aanvullende informatie Bijlage 3a - HNK Geactualiseerde strategienota
- Aanvullende informatie Bijlage 6: Gedetailleerde technische toelichting
- RVB Raadsvoorstel
- Aanvullende informatie Contractstructuur HNK
- Ingekomen (1160039) - Hoofdlijnen en beslissende details aanbesteding Stadskantoor en Stationshal 1.2
- Aanvullende informatie Selectieleidraad aanbesteding Stadskantoor en Stationshal"
Gemeenteraadvrijdag | 10 juni 2011 | 20:20 |
"icoon voor de publieke dienstverlening’ beslist geen politiek doel"
"Vandaag verscheen een persbericht van het college van B&W over de voortgang van het stadskantoor. Als opties voor de voortgang van het project worden nu genoemd:
1. het gebouw en de grond verkopen aan een ontwikkelaar en ruimte in het gebouw terug huren;
2. meer ruimte in het gebouw aan derden verhuren;
3. een kleiner stadskantoor bouwen (een verdieping er af);
4. geen stadskantoor bouwen, maar wel een stationsgebouw;
5. een tijdelijk stationsgebouw bouwen en de bouw van het stadskantoor uitstellen."
Weblog - Jeroen van Oortvrijdag | 10 juni 2011 | 20:10 |
"over cda strategie"
"In de verschillende circuits waar ik acteer of geacteerd heb, was het ultieme moment van strategisch beraad een sigaar of meerdere roken. Mijn leermeester Huub Cloudt, stak de ene met de andere aan, een ook Ab Klink mocht graag meeroken. Theo Camps hield er ook wel van en of Jacobien ze lustte weet ik niet. Aart-Jan de Geus in ieder geval wel. Nu Aart-Jan aan de vooravond staat van de redding van het CDA lijkt het me goed om maar eens een rondje in de groep te roken."
Weblog hillenius - Arie van der Veendonderdag | 9 juni 2011 | 07:45 |
delft foto_amvdveen_IMG-20110607-00255.jpg
"Eind goed…. Al goed"
"Ik schrijf deze laatste Hillenius vanaf mijn hotelkamer in Deventer. Lekker bijkomen na een druk VNG-congres. Het Bestuursakkoord is aanvaard, met gemor van de achterban en een evaluatiemoment. Het Nieuwe Kantoor is van de baan, en het CDA heeft vergaderd. Er komt een commissie om de interne twisten te beslechten en iedereen beraadt zich op zijn of haar posities."
Webcolumn - A.M. Hilleniuswoensdag | 8 juni 2011 | 22:50 |
delft http://www.jpdewit.nl/raadsleden_nieuws_delft_1.jpg
"RaadsledenNieuws: Kwart minder raadsleden?"
"Als er een kwart minder raadsleden komen, zal niemand daar wat van merken. Door de invoering van het dualisme zijn er trouwens veel meer raadsleden dan vroeger. Voorheen waren wethouders ook raadslid. Dat foutje herstellen is voor Delft al 13,5% minder raadsleden. Opgeteld is 25% minder raadsleden volkomen logisch bij het sterk afnemende aantal ambtenaren en de terugtredende rol van de gemeente."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 8 juni 2011 | 22:40 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/fiets_drempels_rotterdamseweg_delft.jpg
De fietsdrempels aan de Rotterdamseweg zijn nu vloeiender gemaakt. Klagen helpt dus. Op gelijke hoogte brengen maakt toegang van rollators en rolstoelen in de bus mogelijk.
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 8 juni 2011 | 22:30 |
delft http://www.123website.nl/u/i43546309._szw1280h1280_.jpg.jfif
Mooi schoon om de container aan de Telderslaan nu proberen het zo te houden.

"Het werkt wel!!!! "
"Vorige maand hebben we talloze keren over het zwerfvuil om de containers geschreven. Ook hebben we diverse keren naar de afdeling toezicht openbare ruimte gemaild en de klacht daar neergelegd. Het probleem is voor ons duidelijk zo hebben wij ook geschreven op onze site, het probleem is namelijk een aantal bewoners zelf, die hun troep neer gooien."
Bewonersorganisatie Wippolder Zuidwoensdag | 8 juni 2011 | 02:20 | *
BAS VERKERK EVEN EEN THEOLOOG
hfvh

delft burgwal_000_maria_van_jessekerk_20110607_174249_a.jpg
Delft, Burgwal. Entree Maria van Jessekerk.

"Eerste Spoorzone viering"
"zondag 26 juni, 18.30 uur in de Maria van Jessekerk. Graag nodigen we u van harte uit voor deeerste "Spoorzone viering" op zondag juni 2011 in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20, aanvang 18.30 uur. Burgemeester Verkerk zal dan de "lekenpreek" verzorgen. Het thema is: "Boren naar zin"."
RKDelft - parochie Sint Ursulawoensdag | 8 juni 2011 | 01:25 |
DE CENTEN ZIJN OP
delft foto_amvdveen_IMG-20110607-00257.jpg
"Medische berichten uit Ulft e.o."
"Terwijl ik op een terrasje in Ulft geniet van een heerlijk kopje koffie met Deventer Koek. Word ik op het VNG-congres permanent geïnformeerd door een buizerd uit Deft over stand van zaken der meeuwen van het gemeentebestuur. En wat zijn de meeuwen uit het bestuur op eens stil. Ik ontrol het buisje aan de nek van de buizerd en lees:"
Webcolumn - A.M. Hilleniusdinsdag | 7 juni 2011 | 11:50 | *
WACHTGELDEN OUD-WETHOUDERS
delft http://www.jpdewit.nl/ss_rotterdam_college_delft.jpg
"Hoeveel wachtgeld krijgen de voormalige wethouders?"
"In het jaarverslag 2010 heb ik niets kunnen terugvinden welke bedragen de gemeente Delft aan wachtgelden heeft betaald aan voormalig bestuurders. Financieel D66 wethouder Lucas Vokurka zei bij zijn aantreden dat het bestuur transparanter zou worden. Daar merk ik maar bitter weinig van."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

"WACHTGELDEN - Veelgestelde vragen wethouders"
VNGdinsdag | 7 juni 2011 | 11:30 |
"Stop met opslag vingerafdrukken"
"... D66 wil dat in Delft zo snel mogelijk gestopt wordt vingerafdrukken op te slaan in een database en roept op deze database het liefst vandaag nog te vernietigen."
D66 - Kevin van Zelderendinsdag | 7 juni 2011 | 11:00 |
"Een dagje Achterhoek en achterkamertjes"
"Vanuit Nunspeet is het niet al te ver naar de Achterhoek. De redactie van Politiek Delft gaat vandaag op reis naar het VNG-congres. Met een gratis kaartje als kandidaat voor de beste lokale politieke site van Nederland. En als we die winnen mag Bas de prijs in ontvangst nemen. Immers hij is onze grootste bron van inspiratie !"
Webcolumn - A.M. Hilleniusmaandag | 6 juni 2011 | 12:00 |
"Sørensen: "Rotterdamse wethouders zijn amateurs""
"... Als voorbeeld noemt hij wethouder Kriens van de PvdA: "Deze vrouw heeft Nederlands gestudeerd en is nu verantwoordelijk voor het financiële huishouden van de stad. Dat kan gewoon niet. Als wethouders gekozen zouden worden, dan pas krijg je professionals", zegt Sørensen in het ochtendprogramma Wakker@rijnmond.nl op Radio Rijnmond."
RTV Rijnmondmaandag | 6 juni 2011 | 11:20 | *
delft http://www.jpdewit.nl/phoenixstraat_ozb_overlast_korting.jpg
Delft, Phoenixstraat.

"Vragen over OZB kortingen in het spoorzone gebied"
"Op de website www.politiekdelft.nl en daarna in het Algemeen Dagblad Delft las ik dat er kortingen worden gegeven van respectievelijk 20%, 10% en 5% op de OZB aanslag. Volgens gemeentewoordvoerder Mark de Kok is er geen verband tussen een door de gemeente verloren rechtszaak en de gegeven kortingen. En financieel D66 wethouder Vokurka had beloofd dat het college transparanter zou worden."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

"WOZ-waardebepaling panden langs de tunnel"
BOS/D - Bewoners Overleggroep Spoorlijn / Delftmaandag | 6 juni 2011 | 01:50 | *
'Die Ernst Damen, dat is een verschrikking'
HK
delft ernst_damen_2009_11_25_22_25_10_a.jpg
"GONDELAFFAIRE: Nabeschouwing van de Raadsenquete."
"Toen ik hoorde dat Ernst Damen voorzitter werd van het werkgroepje dat de Raadsenquete ging voorbereiden heb ik hem gebeld. Ik heb hem geadviseerd zich niet te bemoeien met de gondelaffaire wegens gebrek aan feitelijk kennis in deze zaak. Bovendien is Ernst Damen juridisch een ongeschoolde."
harrie fruyt van hertogmaandag | 6 juni 2011 | 00:25 |
delft obrechtstraat_050_vierhovenkerk_ramen.jpg
"Over Belvedere en het Roode Koper"
"... Woensdag a.s. rekenen we in het CDA Delft af, met Hans Kolkert, Rob van Woudenberg en Milene Junius. Maar we doen het niet zoals in het criminele circuit, afrekenen. Nee we bidden hen woorden toe waar ze niet om heen kunnen. Hans Kolkert de bede van Zacharias. Zo laat gij Heer Uw knecht…. Voor Rob, Blijft Gij hier met den ezel en dan bedoelen echt niet alleen Aadje."
Webcolumn - A.M. Hilleniusmaandag | 6 juni 2011 | 00:15 | *
JEROEN OPNIEUW FRACTIEVOORZITTER?
"JEROEN VAN OORT nieuwe fractievoorzitter ONAFHANKELIJK DELFT?"
hfvh

delft V
"Voetbalgala 2011"
Delft op Zondagzondag | 5 juni 2011 | 17:35 |
'Die Ernst Damen, dat is een verschrikking' delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/13940302744de89c0c7a865.jpg
"Koninklijk onderscheiden Henk Klootwijk vindt zichzelf geen lastig mannetje: 'Ik ben een kritisch mens'"
"Henk Klootwijk (70) heeft onze Koningin zo ver weten te krijgen dat het haar behaagde hem koninklijk te onderscheiden. Dat was weliswaar niet helemáál een verrassing voor hem, maar hij is er wèl trots op."
Delft op Zondag - Pim Beukema

QUOTES van Henk Klootwijk:
"Ik heb het namelijk voor elkaar gekregen dat ik als eindredacteur van de Wijkkrant Tanthof de persberichten van de Gemeente krijg."

"Eén van de redenen is dat ik RTV Rijnmond op de Delftse kabel wilde hebben. Ik heb in die zender veel meer vertrouwen dan in RTV West. Wij hebben thuis vanaf de ochtend totdat we de televisie aanzetten ook altijd RTV Rijnmond aan staan."

"Na de laatste verkiezingen hebben ze me weer gevraagd of ik interesse had. Nee, dus. Ik heb er geen zin meer in om tot half twee 's nachts te vergaderen. Daarbij komt: toen ik in de Gemeenteraad zat, hadden we respect voor elkaar. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar er was vooral ook respect. Nu vechten ze mekaar de tent uit. Dat wordt wel ontkend, maar ik weet wel beter."

"Dat hautaine moet weg. Ook in Delft. Maar ja, dan moet je niet bij deze fractie zijn. En zeker niet bij de fractievoorzitter. Die Ernst Damen, dat is een verschrikking. En ik ben niet de enige die dat zegt."

"Klootwijk heeft in Rotterdam veel kennis van en ervaring met de wijkaanpak opgedaan. "Ik wist er donders veel van. In Delft was op dat gebied niks". Graag had hij gezien dat Delft een voorbeeld had genomen aan de Rotterdamse aanpak, al was het maar gedeeltelijk. Maar helaas: "Delft heeft een andere route gekozen. Dat vind ik nog steeds jammer."

"Maar zowel de Gemeente als de woningcorporaties hebben geen visie. Men begint gelijk te schreeuwen dat er geen mogelijkheden zijn. Het is allemaal het gevolg van het woningtoewijzingsbeleid van Haaglanden. Daar houdt men zich in Delft strikt aan. Ik heb gezegd: Er is één sociale woningbouwvereniging in Delft en dat is Vidomes. De anderen zijn zo asociaal als de pest. En zeker m'n eigen huisbaas. Die vindt Poptahof en het ss Rotterdam belangrijker…"zondag | 5 juni 2011 | 15:55 |
delft http://www.delftfairtradegemeente.nl/dbtegel.gif
"Delft wereldwijd 1000ste Fairtrade Gemeente"
"Op zaterdag 4 juni is wereldwijd de mijlpaal van 1000 Fairtrade Gemeenten bereikt. 7 steden, waaronder Madrid, Seattle en Delft, ontvingen de titel Fairtrade Gemeente. Met de onthulling van het Fairtrade gemeentebord nam burgemeester Verkerk de titel voor Delft in ontvangst."
GroenLinks - Ron Witsenboerzondag | 5 juni 2011 | 15:45 | *
delft http://www.leefbaar-delft.nl/meeuwen_overlast_buizerd_delft.jpg
"Vanaf 15 juni zet de gemeente twee valkeniers met buizerds in om de meeuwen in de binnenstad te verjagen. De proef loopt tot september en kost €9000. Het zijn goed getrainde buizerds die de meeuwen niet doden. Enkel op woensdagochtend als de plastic afvalzakken opgehaald worden."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 4 juni 2011 | 12:20 |
delft http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/2011/05/voor_en_na1.jpg
Foto Belangenvereniging TU Noord.

"TU blundert met borden"
"Onlangs heeft de TU Delft borden geplaatst in de TU-wijk. Op zich is een goede verwijzing naar alle TU-gebouwen en parkeerplaatsen prima, maar waarom zo groot en zo slecht zichtbaar? Een blamage voor een TU met een wereldnaam op het gebied van architectuur, stedebouwkunde en industrieel ontwerpen!"
VVD - Linda Böckerzaterdag | 4 juni 2011 | 11:30 | *
Afgelopen donderdag: OUDE LANGENDIJK KLAAR VOOR PASSAGE GOLDEN TENLOOP
delft oude_langendijk_000_fietsen_golden_tenloop_20110602_152121_a.jpg


zaterdag | 4 juni 2011 | 10:10 |
VERKERK KRIJGT GOUDEN AWARD
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/55/4b/91/39/2_22dp2a50verkerka2f.jpg
"BNN prijst gastvrij Delft"
"Burgemeester Verkerk heeft dinsdag de gouden Award voor een gastvrij Delft in ontvangst heeft genomen uit handen van Dennis Storm van BNN. In het kader van het BNN-programma ‘Nu we er toch zijn op vakantie’ heeft hij met twee collega’s gedurende drie dagen inwoners, winkeliers, studentenhuizen, restauranthouders in Delft bezocht en ze werden overal heel gastvrij onthaald. Uitzending van het BNN-programma is gepland in augustus."
Delftse Postzaterdag | 4 juni 2011 | 08:40 | *
BRAINPORT EINDHOVEN >O
delft eindhoven_brainport.jpg
"ICF Names Eindhoven Region of the Netherlands as its Intelligent Community of the Year 2011"
"(New York City, 3 June 2011) – The Intelligent Community Forum (ICF) named the Eindhoven Region of the Netherlands as the world’s Intelligent Community of the Year 2011 during its annual awards ceremony at Steiner Film Studios in Brooklyn, New York (USA). Eindhoven, which made ICF’s list of the Top Seven finalists for three consecutive years, was represented by a delegation led by Mayor Rob van Gijzel of the City of Eindhoven and Deputy Mayor Yvonne van Mierlo of the City of Helmond."
Intelligent Community Forum (ICF)zaterdag | 4 juni 2011 | 00:30 |
BMW 7 VERLENGD
delft bmw_verlengd.jpg
"Over het verweesde CDA"
"Zondag a.s is het wezenzondag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Voor velen een vakantiezondag, maar voor anderen een dag om verweesd te zijn. Ook in het CDA . In Delft en in Nederland ! Donderdag 9 juni is het een jaar geleden dat JPB via de achterdeur vertrok en sindsdien is het tobben in het CDA. Geen van huidige voorlieden heeft het de positie of het statuur. Zelfs niet in een al dan niet verlengde BMW 7."
Webcolumn - A.M. Hilleniuszaterdag | 4 juni 2011 | 00:00 | *
delft mooiweer_spelen_2011.jpg
"ZONDAG 4 JUNI: Programma Mooi Weer Spelen 2011"
Mooi Weer Spelenvrijdag | 3 juni 2011 | 22:40 |
"Wagemans: Nationaal Historisch Museum naar Delft?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 3 juni 2011 | 22:15 |
VERHARDING MET PUINGRANULAAT?
hfvh

delft http://www.jpdewit.nl/sloop_afval_delftse_hout_paden.jpg
"Sloopafval op wandelpad Delftse Hout aangetroffen"
"Het lijkt er veel op dat voor egalisatie van een wandelpad in de Delftse Hout sloopafval is gebruikt. Ik trof het sloopafval aan langs de wandelpaden bij het hondenstrand. Het is vrij grof waarin ook glasscherven zitten. Het is van de zotte dat er sloopafval in ons enige natuur- en recreatiegebied wordt gebruikt. Volgens mij is dat ook nog verboden."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 3 juni 2011 | 13:05 |
LEUTEREN OVER EEN POSTZEGEL ...
delft rietveld_109_20110601_143602_a.jpg
Delft, Rietveld 109

"Over dansende schalen en buurgemeenten"
"... In Delft heerst ten onrechte de gedachte dat wij het centrum van de wereld, de economie, vooral de kenniseconomie zijn en dat we centrum in de regio zijn. Op papier zijn we dat, maar in de praktijk zijn we een onbestorven weduwe. Geen geld, geen uitstraling en geen empathie. Het lijkt Bolten en Koning wel… geen wonder dat Pijnacker, Naaldwijk, Den Hoorn niks willen."
Webcolumn - A.M. Hilleniusdonderdag | 2 juni 2011 | 12:55 | *
5 JUNE: THE ELECTRIC RALLY

Latest Professional Passionates Electric Rally Compilation from Butch & Sundance on Vimeo.donderdag | 2 juni 2011 | 10:45 | *
TOMTOM: SLA RECHTS AF NU
hfvh

delft phoenixstraat_000_oversteken_voetganger_fietser_20110601_130917_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.
Automobilisten moeten nog wennen aan de zojuist verlegde route.donderdag | 2 juni 2011 | 09:55 | *
... ophaaldag een smerig zooitje delft http://www.leefbaar-delft.nl/meeuwen_overlast_delft.jpg
"Groeten uit hartje Delft. Het is weer broedseizoen voor de meeuwen. Vooral rond het Stadhuis worden de vuilniszakken door meeuwen opengepikt. Het is op afvalzakken ophaaldag een smerig zooitje. Toeristen zullen wel denken "kan die burgemeester geen buizerd inhuren?""
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 2 juni 2011 | 00:25 |
REGENTEN 'BAS & WILMA'
delft bas_verkerk_20100527.jpg delft wilma_verver_001.jpg
Burgemeester Bas Verkerk en Burgemeester Wilma Verver.

"Hij stijgt met gedruis ten troon, over de Hemelvaart"
"Een wonderlijke dag, Hemelvaart. Ik vaar met een boot over de Lek, niet voor het oog met gedruis of gejuich ten troon… Hemelvaart in Delft. Het is beter voor U lieden dat ik ga. Wat zou het mooi zijn als Bas dat vandaag zou uitspreken. Waarschijnlijk niet naar een hoger troon in de Metropool maar gewoon weg…. Samen met powergirl Verver. Namelijk zij beiden meenden op een troon te zitten, zonder met de vier poten op de grond te zitten."
Webcolumn - A.M. Hilleniuswoensdag | 1 juni 2011 | 22:40 | *
"QUOTE VAN DE DAG"
"Fair betekent EERLIJK hoe is het mogelijk dat onze asociale burgemeester een fairtrade beloning ontvangt."
Martin Stoelingawoensdag | 1 juni 2011 | 11:50 | *
delft http://www.leefbaarrotterdam.nl/newsimg/ronald.jpg
"Ronald Sørensen neemt afscheid van de Rotterdamse politiek - ‘Het is vechten tegen de bierkaai’"
"... Buitengesloten “De gevestigde macht is uit op het consolideren van zijn machtspositie. Regenten willen niet langdurig de macht afstaan aan buitenstaanders zoals wij. De PvdA, maar ook partijen als het CDA, D66 en de VVD zijn conservatieve en elitaire bewegingen.”"
Leefbaar Rotterdam - Ronald Sørensenwoensdag | 1 juni 2011 | 08:55 |
delft http://www.fietsberaad.nl/library/Image/paalt.jpg
"Scala aan mogelijkheden om fietsongevallen te verminderen"
"Het aantal ongevallen met fietsers is te verminderen door de wegen, fietspaden en andere infrastructuur zorgvuldiger vorm te geven. Dat kan zowel een bijdrage leveren aan het voorkomen van zogenaamde enkelvoudige fietsongevallen, zoals aanrijdingen met paaltjes, als aan het terugdringen van ongelukken met motorvoertuigen."
Fietsberaadwoensdag | 1 juni 2011 | 01:20 |
"Bezoek Tanthof: ontsluiting blijft belangrijk aandachtspunt"
"Afgelopen zaterdag bracht een delegatie van GroenLinks Delft een bezoek aan het Belangen Platform Tanthof (BPT). In het wijkcentrum De Hofstee werd gesproken over verschillende onderwerpen, maar bleek ontsluiting van de wijk nog steeds een van de belangrijkste thema's."
GroenLinks - Peter Paul van 't Veenwoensdag | 1 juni 2011 | 00:10 |
delft IMG00471-20100130-1213.jpg
"Over de strijd op het middenveld"
"In de gemeentepolitiek gaat het ogenschijnlijk om praktische zaken. Toch is dat schijn. Alle principiele zaken komen uiteindelijk lokaal terecht….. maar de meeste raadsleden begrijpen dat niet of willen dat niet begrijpen. Politiek is een mix van rationaliteit, emoties en geld. Zo ook in Delft."
Webcolumn - A.M. Hillenius