logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|

delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft delft


maandag | 28 februari 2011 | 07:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/Oscar___Peter_Paul.jpg
"Lijsttrekker Oscar Dijkhoff van GroenLinks Zuid-Holland op bezoek in Delft met elektrische auto"
"GroenLinks Lijsttrekker Oscar Dijkhoff was zaterdagmiddag 26 februari met een elektrische Peugeot iOn van Greenwheels op het Bastiaansplein. Even opladen met dank aan Mockamore en daarna weer door naar Den Haag. Op deze manier vragen we aandacht voor het gebrek aan oplaadpunten voor elektrische auto's in de dichtstbevolkte provincie van ons land."
GroenLinks - dominique bentvelsen


"GONDELAFFAIRE: Lessen voor de toekomst"
GroenLinks - Ron Witsenboer


"Nieuwsbrief nummer 36 - Maart 2011"
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier


"Eerste stap naar meer (studenten)woningen in Delft Zuidoost gezet"
D66 - Laura Wytema


"Liever mensen dan lenzen"
GroenLinks - Fleur Norbruis


delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/14486903814d679db10e751.jpg
"Martijn Sipkema wilde het woord omdat dat irritatie oproept en dat levert hem een tegeltje op"
Delft op Zondag


"Wat ik zeggen wil - ingezonden brieven"
Delft op Zondagzondag | 27 februari 2011 | 13:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://www.jpdewit.nl/ernst_damen_jp_de_wit.jpg
"Gondelwerkgroepvoorzitter Ernst Damen schiet uit zijn slof"
"... Ernst Damen slaat met zijn harde kritiek op mij dus volledig de plank mis. Woede is een slechte raadgever. Het moet eerlijker zegt de Pvda. Ja, maar dan had de voorbereidend werkgroepvoorzitter Ernst Damen de raadsenquête gewoon wel door moeten laten gaan."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


OOK ERNST DAMEN KIEST VOOR DOOFPOT

Jan Torenstra helpt Bas Verkerk een handje om het rijksrechercherapport in een door Martin Stoelinga aangedragen doofpot te dumpen.
Raadsvergadering 3 november 2005

"Raadslid Damen (PvdA) geeft verkeerde voorstelling van zaken"
"... Dat Ernst Damen het niet weet maakt pijnlijk duidelijk dat de werkgroep over de raadsenquête zich nauwelijks in de gondelaffaire heeft verdiept. Het was van het begin af aan de bedoeling van de werkgroep om de gondelaffaire opnieuw in de doofpot te stoppen."
Column - Martin Stoelingazondag | 27 februari 2011 | 11:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


KLOKKENLUIDER IS DE KLOS
delft nkp_klok3_a.jpg
"De Gemeenteraad is klaar met de Gondelaffaire, maar Stoelinga nog lang niet"
"... Ook Stoelinga zei er overigens niet veel over, want hij ging met z’n collega-fractieleden Jos van Koppen en Jolanda Gaal en Jan Peter de Wit uit protest op de publieke tribune zitten."
Delft op Zondag - Jesper Neleman


"Gedragscode van Delftse gemeenteraad ondermijnt democratie"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


"Raadsleden lopen weg!"
Onafhankelijk Delft - Michel Nap/Delftnieuws.nl


"Quote van de dag"
"Een nog onbekend nadeel van zandbakken is dat het ‘s nachts grote kattenbakken zijn. Van de drollen in het zand kan je doodziek worden."
Ir. J.P. de Wit (red. zandbakkenspecialist)


"Moeder Visstraat: waarom niet nagedacht over speeltuin?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Werkgroep aan de slag met Delft Zuidoost"
GroenLinks - Fleur Norbruiszaterdag | 26 februari 2011 | 20:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


ERNST DAMEN ZEGT: BALJE NIET CORRUPT


"Subject: Ernst Damen"
"Fractievoorzitter Ernst Damen (PvdA) beweert op de website van de PvdA dat vast is komen te staan dat oud-wethouder Baljé (VVD) niet corrupt is omdat de officier van justitie de beschuldiging van corruptie heeft geseponeerd. Dit is een drogredenering. Een officier van justitie kan iemand niet wegens corruptie vervolgen want het begrip corruptie komt in het Wetboek van Strafrecht niet voor."
Webcolumn - Rxxxzaterdag | 26 februari 2011 | 13:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_plp.jpg
"Gondelaffaire: over en uit!"
"... Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft besloten na een kleine schorsing om de raadszaal te verlaten: ze liepen weg voor het debat! Ongelooflijk, in mijn ogen is een volksvertegenwoordiger die het debat mijdt de stem van zijn kiezers niet waard. Er is maar één reden waarom je als volksvertegenwoordiger de vergadering van de gemeenteraad legitiem verlaat en dat is als er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, want een integer raadslid houdt zich daar verre van."
PvdA - Ernst Damenzaterdag | 26 februari 2011 | 10:45 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft mene_mene_tekel_upharsin.jpg
"Het Glazen Huis, over Bassie en Adriaan en de rest....."
"... In Delft wordt ten onrechte geprobeerd een Glazen huis te krijgen (#FM) en een Glazen tempel te bouwen (HNK). En beiden zijn fout. Jammer dat de reformatorsche tempelwachters Joelle en Rob dat nog niet inzien of het niet durven te zeggen. Zuster Gooijer-Medema, we besturen de stad niet met een poll, we zijn geen D66 ! En Rob, de samenleving is niet maakbaar, meetbaar en monitorbaar. Beter de Cathechismus lezen van zondag 1 tot EN MET zondag 52 ! Nee de slechts bestuurde stad van Nederland is weer lekker bezig."
Column - Arie van der Veen

"In de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2011 kwamen diverse zaken aan de orde."
"Afronding Enquêteverzoek - ... Daarnaast heeft de raad aangegeven, hoe zij voortaan dergelijke kwesties aan de orde wil stellen. Stadsbelangen vindt het voor Delft pure winst dat voor de toekomst deze kader stellende afspraken door de gemeenteraad zijn vastgelegd. Dan kan daarover geen discussie meer ontstaan."
Stadsbelangen - fractievrijdag | 25 februari 2011 | 15:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Quotes van de dag"
"De meerderheid van de gemeenteraad van Delft heeft gisterenavond de indruk gewekt en versterkt geen echte belangstelling te hebben voor en geen actieve rol te willen spelen bij het bestrijden en voorkomen van integriteitsschendingen in het stadsbestuur. Men geeft er namelijk de voorkeur aan om (vermeende) integriteitsschendingen in de achterkamer te bespreken en af te handelen."
Reinoud Plate


VZ. PRESIDIUM TREKT AAN DOOD PAARD
De rechter legt zonodig sancties op. Wat presidium voorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen vindt moet hij weten. Je kan gewoon 'schijt' hebben aan zijn hierarchische top-down mening. Uitpraten bij de raadsborrel kan niet meer.
hfvh

delft aad_meuleman_politiefiets_2008_04.jpg
"Gemeenteraad leert lessen voor de toekomst"
"... Wanneer het vermoeden van een overtreding bestaat, wordt het betreffende raads-, commissie-, of collegelid daar persoonlijk op aangesproken. Als dat niet leidt tot een bevredigende uitkomst, wordt de kwestie voorgelegd aan het presidium (dagelijks bestuur van de raad) of het fractievoorzittersoverleg. Uiteindelijk wordt de zaak in de openbaarheid in commissie- of raadsverband behandeld."
Gemeenteraad


"Biertje na de raad wegbezuinigd"
Delftse Post


RAAD VOORTAAN NUCHTER NAAR HUIS hfvh
delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/borrelactiemaurits.jpg
"SP viert ‘borrelloze’ gemeenteraad"
SP - Lieke van Rossum


"Maak twee metropolitane Randstadprovincies"
"Nieuw bestuurlijk model moet einde maken aan spagaat waarin de provincies Noord- en Zuid-Holland nu gevangen zitten Er gaat iets gebeuren met de bestuurlijke organisatie van de Randstad. De stadsregio’s van Rotterdam en Den Haag zijn op weg naar een fusie."
ruimtevolk - Pieter Maessen


"Terrasbotenbeleid"
HISTORISCHE VERENIGING DELFIA BATAVORUM - Mr DJ. van Doorninck


"Uitkomst debat veilig uitgaan: geen extra Delfts Blauw op straat"
VVD - Lennart Harpevrijdag | 25 februari 2011 | 09:00 |
DE "GONDELAFFAIRE" DUURT VOORT

Het enqueteverzoek wordt afgerond door de raad. De leden van Onafhankelijk Delft en Leefbaar Delft verlaten de vergadering. Er worden lessen getrokken door en voor de raadsleden onder aanvoering van presidiumvoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen. Onderzoek onder ede naar het bestuurlijk handelen en de integriteit van het college en de gemeentesecretaris is totaal niet aan de orde geweest.
De "Gondelaffaire" duurt voort.
hfvh


delft gondel_2004-08-16 @17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

VIDEO raadsvergadering afrondend debat enqueteverzoekvrijdag | 25 februari 2011 | 07:45 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Quote van de dag"
"Eind negentiende eeuw was een raadslid nog iemand. Dat bleef tot ver in de twintigste eeuw. Dames en heren van stand die de verschillende bevolkingsgroepen vertegenwoordigden. Die er voor zorgden dat mensen zich herkenden in die raadsleden."
Meino Schraal


"Meerderheid raad besluit dat ‘gondelaffaire’ afgehandeld is"
Delftse Post - Willem Van Altena


delft http://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2011/02/solowheel.jpg
"SOLOWIEL"
"We hebben het wiel opnieuw uitgevonden, zegt de in de VS wonende Chinese uitvinder Mr.Chen van Inventist bescheiden."
Verkeersnet.nldonderdag | 24 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Raad rondt debat na enquêteverzoek af"
"De gemeenteraad houdt donderdag 24 februari een afrondend debat, nadat het verzoek van Onafhankelijk Delft om een raadsenquête in te stellen naar de Gondelaffaire in december vorig jaar werd afgewezen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het stadhuis."
Gemeenteraad (Webcast/video)


"Gaat de hele gondelaffaire de doofpot in?"
"... Van een nieuw college en een totaal andere raad dan destijds had meer verwacht mogen worden. Zeker met D66 als grootste partij, een partij die zich altijd voorstander van transparantie en open bestuur toont. Dat zelfs D66 zich committeert aan de verkeerde beslissingen -dat is niet onze conclusie, maar die van de rechter!- van het vorig college, en volhardt in het ‘cordon sanitaire’ dat rond Stoelinga en de zijnen lijkt te bestaan, is ronduit teleurstellend."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


"Te vroeg voor schoon schip in gondelaffaire"
Delftse Post - Willem Van Altena


INTEGRITEIT
Hoe integer ben je als je de 'Gondelaffaire' morgen in de raadsvergadering politiek en bestuurlijk als afgerond wilt beschouwen zonder eerst de cassatie uitspraak af te wachten. hfvh

delft prof_dr_j_th_j_van_den_berg_1.jpg
"Workshop 'Integriteit in lokaal bestuur' met professor Joop van den Berg"
"Joop van den Berg is een man naar wie je graag luistert. Een workshop onder leiding van deze (in Leiden inmiddels emeritus-) hoogleraar is een aangenaam uurtje. En het onderwerp is er een waar de VvG zelf ook de nodige aandacht voor heeft: integriteit bij volksvertegenwoordigers."
Griffier gemeente Zutphen - Krijn van der Heijden


WAAROM EEN DELFTSE GEDRAGSCODE?
Zogenaamd lezen 'goede' raadsleden de 'slechte' raadsleden de les. Presidium voorzitter Aad Meulemans snapt geen reet van de nieuwe media. Vrije politieke meningsuiting op websites kan je niet onderdrukken met betuttelende regeltjes in een gedragscode. hfvh

"Internet door kleine thuisserver"
"Een Amerikaanse professor wil het internet helemaal opnieuw opbouwen. "Dit keer zonder overheden en grote bedrijven die je in de gaten kunnen houden. ...
We moeten die veel beter maken voor de mensen die verandering willen dan voor mensen die anderen willen onderdrukken", besluit Moglen. "Verbonden zijn helpt."
ZDNet.nl - Jeroen Geuens


STEM ANDERS, STEM UIT PROTEST OP
delft plp_poster_martin_stoelinga_jan_peter de wit.jpg
"Over klikken, likken en klakken"
"De lamentabele gemeentepolitiek in Delft heeft er weer een dieptepunt bij. Namelijk de notitie over gedragsregels. Laten we ze noemen, na analogie van Mao en Khaddaffi het gele boekje van Meuleman, of het bruine boekje van Heulemans. Wat een treurige aanfluiting en dat de griffie er aan meedoet, destemeer een bewijs dat het dualisme een farce is."
Column - Arie van der Veen


"Toveren - MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost in gemeenteraad"
TU-Noord blog - MM


delft http://www.leefbaar-delft.nl/verkiezingsbord_delft_staten_verkiezingen_2011.jpg
"En weer zijn de verkiezingsborden veel te klein."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


MARIA JOHANNA HOEVE NOORDELOOS
delft maria_johanna_hoeve_noordeloos_20080500.jpg
"Over Noordeloos, Dordrecht en Delft."
"Deze weken heerst in Nederland meer voorjaarsvakantie dan verkiezingskoorts en dat is jammer. Want er komen belangrijke verkiezingen aan. Voor Nederland, de provincies maar ook in Delft."
Column - Arie van der Veenwoensdag | 23 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Verkiezingsdebat lijsttrekkers Eerste Kamer"
PvdA Delft - Bestuur


"Delfts Provinciale Staten Debat"
GroenLinks - Jappe Zijlstra


"Hoe zie jij pop in Delft?"
STIP - Mariëlle van Kootendinsdag | 22 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Quote van de dag"
"Stadsbelangen wordt allang niet serieus genomen Aad! anders wordt je niet aangesteld als presidium voorzitter, om de vuile agenda punten op de raadsagenda te zetten, als oppositiepartij wordt je slim monddood gemaakt, Dat mag wel een taartje kosten. Lang leve Bas en zijn trawanten."
Martin Stoelinga


ONDERBURGEMEESTER WEYERS BEPAALT
De meeste raadsleden luisteren kritiekloos en slikken de mooie praatjes van VVD-er Herman Weyers voor zoete koek. hfvh

delft binnenwatersloot_000_20101107_162720_vermeermeisje.jpg
Delft, Binnenwatersloot.
Herman Weyers wil het 'melkmeisje' als toeristentrekker in het Vermeer Centrum.

"Het Glazen Huis kost inderdaad wat, maar je krijgt er meer voor terug, vindt Herman Weyers"
"... Verder is iedereen die we spreken er positief over. Weyers beseft dat er 'een hoop geld’ voor nodig is om Serious Request naar Delft te halen. Maar als het goed is krijg je er ontzettend veel geld, enthousiasme en motivatie voor terug. Het zou een grote reclamespot zijn voor Delft en je krijgt uiteindelijk meer dan dat je zelf aanzet. Voor zo ver ik weet zijn 99 van de 100 mensen er enthousiast over."
Delft op Zondag


delft herman_weyers_20100430_ridder_orde_oranje_nassau_a.jpg
"Liever een zuur partijtje dan een zakkenvuller!"
"Herman Weyers wil snel geld verdienen over de rug van de belastingbetalers
Herman Weyers werd volgens Delft op Zondag spontaan misselijk toen hij de kritiek van Jan Peter de Wit op de komst van het Glazen Huis las. Dat is logisch want de baas van Evenementenbureau Delft wil geld verdienen. Zogenaamd om het onder de Delftse ondernemers te verdelen, maar wie hem kent weet wel beter."
Column - Martin Stoelinga


"Connexxion"
"... dat zij dezelfde prestaties en kwaliteit kunnen leveren voor 120 miljoen Euro minder. Voor het kabinet een aanlokkelijk perspectief, maar voor de reiziger? Kwaliteit is ook een goede klantenservice. Die is bij Connexxion nog op Oost-Europees niveau."
ROVER - Arriën Kruyt


"Politiek café popklimaat in Delft"
Stephan Brandligt


"iets of niemand is zo fanatiek als parkeerbeheer..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


"Gemeenteraad bezint zich op gedragscode"
"Circa 40 raads- en commissieleden hebben afgelopen dinsdag tijdens een thema-avond over integriteit uitgebreid gedebatteerd over de vorm en inhoud van de Delftse gedragscode voor raadsleden. Professor Joop van den Berg leidde de discussie."
Gemeenteraad


STOELINGA OVERTREEDT GEDRAGSCODE
Martin Stoelinga deelt de mening van Jan Peter de Wit en uit dit expliciet op zijn website Onafhankelijk Delft. Overduidelijk wordt aangetoond dat de inperkende publicatie regels ofwel censuur, die presidiumvoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen voor de nieuwe gedragscode aankondigt nu al geen stand houden. hfvh

"Presidium geeft Democratie mokerslag in Gondelaffaire"
"... Er komen nu extra gedragsregels die raadsleden voorschrijven hoe ze moeten handelen bij "integriteitskwesties". Dit keurslijf beperkt de vrijheid van spreken en is daarmee in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingamaandag | 21 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft markt_000_stadhuis_25_jaar_stadsbelangen_delft_20110131_1925_foto_jpdw.jpg
"Quotes van de dag"
"Inmiddels wordt Stadsbelangen wel degelijk serieus genomen, menen de twee. Anders krijg je niet het voorzittersschap van het Presidium."
Aad Bonthuis


delft http://www.jpdewit.nl/presidium_gemeenteraad_delft_2010.jpg
"Presidium geeft Democratie mokerslag in Gondelaffaire"
"Aanstaande donderdag heeft het Presidium nieuwe gedragsregels voor raadsleden op de raadsagenda gezet. Al voor het zogenaamde 'afrondende debat' naar aanleiding van de Gondelaffaire zijn de conclusies al getrokken. Het debat in de raad is gelijk een farce. In de achterkamertjes is alles al voorbeklonken. Ruimte voor wijzigingen is nihil."
Leefbaar Delft - Jan Pter de Wit


delft http://www.politiekdelft.nl/d66_anders_ja.jpg
"COMMENTAAR: DELFTSE GEDRAGSCODE VALT NIET TE HANDHAVEN"
"Presidiumvoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen komt met aanvullingen op de gedragscode, aanvullingen die al voor de Raadsbehandeling een schijnvertoning blijken te zijn. Vrijheid van meningsuiting kan je niet inperken en al helemaal niet op internet. Jammer dat het Delftse D66 niet ingrijpt en het er tot nu toe bij laat zitten en 'Heulemans als ongewapende dictator' zijn vrije gang kan blijven gaan. Kortom tijd voor een nieuwe en betere presidiumvoorzitter, mijn voorstel: de beurt is aan D66, anders ja!"
Redactie Politiek Delft - harrie fruyt van hertog


"Politiek café: De Provincie in alle Staten!"
"... Alle Delftse provinciale kandidaten( van links naar rechts) zijn uitgenodigd ..."
PvdA Delft


"Verkiezingskrant VVD PS-statenverkiezingen is uit!"
VVD Delft - Bestuur


"Bustour Tweede Kamerleden Zuid-Holland en Zeeland"
PvdA Delft


"Herbestemming TU-gebouw Mijnbouwplein"
architectenweb.nl


"Tijdelijke verkeerssituaties"
GroenLinks - Klaas Herrema


"Standbeeld ter ere van de sloper van het onderwijs"
SP Delftzondag | 20 februari 2011 | 23:30 |
PERSLEIDING: DE START EN 570 METER VERDER DE FINISH

delft mercuriusweg_000_persleiding_20110219_143825_a.jpg delft abtswoudseweg_000_persleiding_20110220_124405_a.jpg
Delft - Mercuriusweg zaterdagmiddag en een dag later de Abtswoudseweg zondagmiddag.
"persleiding Abtswoudseweg"
Visser & Smit Hanabzaterdag | 19 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Presidium zet INWONERS VAN DELFT BUITENSPEL!"
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


"Bomenkap Spoorsingel"
"Begin maart moeten zeventien bomen aan de Spoorsingel gekapt worden. Het verwijderen van de bomen neemt ongeveer twee werkdagen in beslag. De panden aan de Spoorsingel moeten gemonitord worden als het bemalen (= grondwater wegpompen en elders terugpompen) van de bouwput start."
Spoorzone Delft


"Het Glazen huis is zo breekbaar als wat"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


"Vastgoedontwikkeling spoorzone plotseling GEHEIM"
"... Het college wil nu de afspraken geheim houden om daarmee hun falen weg te kunnen moffelen. Als raadslid mag ik de stukken wel inzien maar sta dan wel onder geheimhouding. Daarmee maakt het college mij gelijk medeplichtig aan hun obscure werkwijze. Daar pas ik voor."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Ehh jasses, er vallen toch geen dooien?"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


REGIO GROOT-ROTTERDAM
"Provincies verliezen razendsnel aan bestaansrecht"
"De provincie is passé, zo meent Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau. 'We moeten naar een ander model. De provincies in Nederland zijn niet zo'n logische bestuurseenheid', zegt Teulings. 'Ze zitten vaak het stads- of agglomeratiebestuur in de weg. Dus moeten we naar een ander model, meer geconcentreerd op stadsgewesten of stadsprovincies, hoe je ze ook noemt'."
Het Financieele Dagblad (Alleen voor abonnees)
"Grote meerderheid wil provincie houden"
Binnenlands Bestuur
"Provincies? Opheffen levert alleen maar geld op"
De Gelderlander


IN EEN GIFGROEN GROEN KNOLLENLAND
delft saskia_bolten_201019_commissie_algemeen.jpg
zie archief PD 20 augustus 2010
"Niet Bleker, Maar Groener!"
"Staatssecretaris Bleker wil per direct stoppen met de financiering van inrichting en onderhoud van de recreatiegebieden rondom Delft. Daardoor komen de Balij/Bieslandse Bos, Midden-Delfland en de Groenblauwe Slinger in grote problemen. De natuur- en milieuorganisaties uit Delft en omgeving voeren actie."
GroenLinks - Fleur Norbruis


"Alexander Pechtold bezoekt YES Delft"
D66 - bestuur


"Milieu in Delft Zuidoost"
SPvrijdag | 18 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


BURGERS KRIJGEN GEEN SPREEKRECHT
Het 'afrondend debat' raadsenquete komt nu direct op de Raadsagenda. Delft kent geen algemeen inspreekrecht bij Raadsvergaderingen, daarvoor moet je naar de Commissievergadering. Gevolg: Presidium voorzitter Aad Meuleman (Stadsbelangen) beperkt de Delftse bevolking in zijn vrijheid van het spreken; om zijn zegje te doen. Misschien dat hij het inspreken nog overweegt, anders is het gedrag van deze sinjeur op zijn minst zeer ondemocratisch te noemen.
hfvh

delft markt_000_20050506_pim_fortuyn_vrijheid_spreken.jpg
Pim Fortuyn: "Laten wij waken over de vrijheid van het spreken."
"Afrondend debat n.a.v. raadsbesluit 16 december 2010 inzake enquêtevoorstel"
"Op 16 december jl. heeft de raad besloten om het enquêteverzoek inzake de Gondelaffaire niet te honoreren. De raad heeft tevens besloten om ‘op een later moment een afrondend debat te houden met het college’ naar aanleiding van een drietal aanbevelingen die de werkgroep heeft benoemd in haar rapport d.d. 10 december 2010."
Presidium - chefke Aatje Meulemans


"Kamervragen: treintunnel Delft tientallen miljoenen duurder"
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - mw. drs. M.H. Schultz van Haegen


"Rechter haalt streep door terrasboten"
Delftse Post


"rapportage Spoorzone Delft 4e kwartaal 2010"
College van BenW


"informatie Phoenixgracht"
College van BenW


"Bevaarbare gracht kost 1,5 miljoen"
Delftse Post


VOKURKA: MAAK OOK DELFTSE DECLARATIES TRANSPARANT
De Delftse belastingbetaler heeft er recht op te weten wat de wethouders en de burgemeester maandelijks declareren. hfvh

"Zijlstra wil bonnetjes zien"
TU Delta - Marijke de Vriesdonderdag | 17 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


KWALITEITSKENMERK POLITIEKDELFT.NL
Hier lees je dagelijks gebalanceerde berichtgeving geheel ongecontroleerd door enige 'Delftse' gedragscode en al helemaal niet goedgekeurd door het hoofd van het Delftse Presidium, Aat Meulemans van Stadsbelang.

hfvh

ELEKTRISCHE AUTO
delft http://media.groenopweg.nl/m/m1fyxbfb25cf_800.jpg
"Elektrische Porsche Boxster onthuld"
"Porsche maakt zich met de elektrische Boxster E op voor de toekomst. Voorlopig zijn de auto’s nog onderdeel van een project waarbij Stuttgart als modelregio fungeert voor de ontwikkeling van de elektrische auto."
Groenopweg - Nic de Boer


delft bas_verkerk_foto_2.jpg
Burgemeester Bas Verkerk.
Terug naar 11 september 2004: "Hoe word ik burgemeester?"
"Wat nou democratie – burgemeesters worden nog altijd aangewezen door de koningin, na overleg achter gesloten deuren. We besloten deze vorm van bestuurlijke folklore eens van dichtbij te bekijken te Delft, waar op 19 augustus een nieuwe burgemeester werd benoemd. ‘U wilt een burgemeester die goed vergaderingen kan leiden? Ik zal het noteren.’"
Vrij Nederland - Michiel Hulshof


"Raadsenquête naar grondzaken Apeldoorn"
"... In een ‘dossier’ over de zaak in de regionale krant de Stentor wordt ook de integriteit van de afdeling grondzaken ter discussie gesteld. Zo zegt de Bedrijven Kring Apeldoorn dat de gemeente ‘jarenlang fundamentele fouten heeft gemaakt en nagelaten heeft om iedere schijn van belangenverstrengeling weg te nemen’."
Binnenlands Bestuur


"Gemeente Delft/Stoelinga"
"Bij brief van 15 juli 2010 heb ik u namens de Gemeente bericht, dat de Gemeente bereid was om de heer Stoelinga in aanmerking te laten komen voor een vergoeding ten bedrage van EUR 17.264,29, onder de voorwaarde dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Indien Stoelinga het aanbod niet of niet tijdig zou aanvaarden, zou het aanbod komen te vervallen."
brief Feltz - Martin Stoelinga


PAS OP! LEGIONELLA!
delft legionella.jpg
"De vrede van Rijswijk 2015 (revisted)"
"Mijn liefde voor de gemeente Rijswijk is ontstaan in 1982, Toen mijn vader gereformeerd predikant werd in Rijswijk (ZH). Natuurlijk kenden wij de vrede van Rijswijk, maar verder ging onze kennis niet."
Column - Arie van der Veen


"PARKEREN BIJ DE SPORTHAL VAN DE TUD: EEN FINANCIELE RAMP?"
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


"Dick Koning 80 jaar!"
Onafhankelijk Delft - Dick Koning


Antwoord SV: "De toekomst van de wekelijkse warenmarkt?"
Onafhankelijk Delft - Bram Stoop


"Een code ROOD voor het onderwijs"
SP


"Tweetalige informatie bij verkiezingen"
STIP - Marielle van Kooten


herhaald bericht
WETHOUDER JUNIUS VERKEERD BEZIG hfvh
delft rotterdamseweg_000_20110128_asfaltbult.jpg
"Bulten asfalt zijn volstrekt zinloos"
"Nog niet zo lang geleden lag er langs de Rotterdamseweg een mooi vlak fietspad. Totdat eind 2010 de gemeente Delft bij vier bushaltes een bult asfalt neerplempte ..."
Gerard Lappee


GEEN HALVEZACHTEN IN REKENKAMER
Inmiddels gonst Vendrik als GL kandidaat door de wandelgangen. hfvh

"fietspad Rotterdamseweg"
"In uw brief van 28 januari vraagt u zich af waar de asfaltdrempels op de Rotterdamseweg toe dienen. Deze zijn bedoeld als toegang naar de toegankelijke bushaltes."
mr. drs. G.A.A. Verkerkwoensdag | 16 februari 2011 | 07:45 |
delft ruys_de_beerenbrouckstraat_hoek_w_h_van_leeuwenlaan_20110213_122837_a.jpg
Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat hoek W.H. van Leeuwenlaan.
Op de voormalige lokatie van de Openhofkerk is de nieuwbouw Albert Heijn bijna gereed.woensdag | 16 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


GONDELAFFAIRE SLEEPT VOORT
Komend slotdebat 'enquete Gondelaffaire' en/of gedragscode eind februari is grote onzin. De personen die het betreft zullen wel gek zijn om deze politieke afslachting te gaan bijwonen. De Gondelaffaire is helemaal nog niet afgesloten en suddert rustig verder. Stoelinga staat winnend. Eerst de cassatie-uitspraak maar eens afwachten die nu in het najaar van 2012 wordt verwacht. hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

"Deze open brief is gericht aan Bas Verkerk burgemeester van Delft"
"... Ik hoop dan ook dat deze vragen op een niet zo onbenullige en onwetende manier beantwoord gaan worden als de vorige keer. Dat is een college van B&W onwaardig!"
Open brief - Martin Stoelinga


"Steden willen opleiding stadsingenieurs"
Binnenlands Bestuur


delft logo_stadgidsdelft_nl.jpg
"Stadgids Delft Uw gids voor rondleidingen in Delft" (toegevoegd aan Links)
Stadgids Delft


delft http://www.cdadelft.nl/files/lokaal1.jpg
"Ondernemende provincie"
CDA - Dominique Joskin


"Maak kennis met de proeftuinman"
STIP - Mariëlle van Kootendinsdag | 15 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


HOGE WATERSTAND delft http://www.dewatertoren.eu/images/foto_ruimte_1.gif
"Vragen vertraging Spoorzonetraject"
Stadsbelang - Aat Meulemans


"Hebben wij een date 2 maart?"
SP Delft


delft http://farm5.static.flickr.com/4102/5445577795_d262a6b05d.jpg
"Foto's Plakdag Staten verkiezingen PLP lijst 9"
Leefbaardelft - Jan Peter de Wit


delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c014e860fdb6a970d-pi
"Suïcidale fotografe kiekt snelwegbruidspaar"
Neslog - Herman Baasmaandag | 14 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Bijna iedereen positief over de komst van het Glazen Huis naar Delft"
"... Verder vraagt De Wit zich af wie de gemaakte kosten gaat betalen als Delft in april níet wordt uitgekozen. 'Herman Weyers zei dat de OBD zich garant stelde voor 225.000 euro, maar het lijkt me sterk dat deze vereniging zo rijk is'."
Delft op Zondag - Redactie


"Ook de laatste kilometers 150kV ondergronds?"
"... Onze fractie was er niet van overtuigd dat alle argumenten stevig genoeg op tafel waren gekomen in het overleg dat de wethouder op 26 november 2010 heeft gevoerd op het ministerie van ELI. Dat standpunt werd gesteund door de stichting “Delft Zegt Nee Tegen 380kV”, die tijdens de SVR-commissievergadering kwam inspreken."
D66 - Paul de Widt


delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/02/DSC01334.JPG
"Info over toekomst Phoenixgracht"
"... Wij begrijpen niet waarom de gevraagde informatie niet spontaan wordt verstrekt. Het toekomstbeeld, zoals voorgesteld door de inwoner (zie afbeelding) ziet er een stuk aantrekkelijker uit. Passend bij onze stad. Alle reden dus om de argumentatie van het college extra te toetsen. Een gebied dat nog lange tijd mee moet gaan, vraagt daarom qua uitstraling extra zorg en aandacht."
Stadsbelangen - Aad Meulemanzondag | 13 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


DOMINEE ARIE VOORSPELT!
delft arie_van_der_veen_20110124_peuter.jpg
"Na 2 maart 2011: over Eli, Samuel en Ruth,"
"De statenverkiezingen van 2011 zijn bij voorbaat al historisch. En ze beloven voor het CDA weinig goeds. De peilingen van Maurice zijn nog niet hard genoeg om als een stok de hond te slaan. Maar we zullen zien. Sinds kort is mijn geboorteplaats Sud-West Fryslan het beeld van hoop. Maar ook daar ging het toen het nog Wunseradiel heette veel beter."
Column - Arie van der Veen


"Initiatiefnemer CDA-manifest voor de rechter"
"CDA-lid Arie van der Veen stelt zich toch niet beschikbaar voor het voorzitterschap van zijn partij. (Partijbestuur) Eerder kondigde de initiatienemer van 'Het Appél van 2011', het manifest dat een groep lokale CDA-leden vorige maand opstelde, dat hij zou meedingen naar het voorzitterschap. Hij ziet er vanaf omdat hij zich binnenkort moet verdedigen voor de rechtbank in Den Haag."
Trouw - Redactie politiek

DSM TOEGEPASTE KENNIS IN KENNISSTAD
Witte biotechnologie met hoogopgeleide werknemers in de laboratoria.
delft dsm_delft_2030.jpg
"De concurrentie is keihard"
"Sinds twee jaar bekleedt Frank Teeuwisse de functie van locatiedirecteur DSM in Delft. Hij gelooft volledig in de toekomst van het bedrijf dat gespecialiseerd is in biotechnologie. Maar, zo constateert hij, samenwerking is nodig om te voorkomen dat Nederland de concurrentieslag verliest. Frank over DSM, beestjes, uitwerpselen, innovatie en samenwerking."
VNO-NCW West - Veerle Fockezaterdag | 12 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Delftse CDA'er beschuldigd van stalken van ambtenaar"
"... lk zit bij de Waffen SS en dat is wat anders dan de Germaanse, ik ruim alle mislukte advocaten uit de weg, en stop ze in de Churchilllaan onder grond, zou de Delftenaar hebben gezegd. ... Ook zou de man bij een incident in Delft een politievrouw hebben uitgemaakt voor 'muts' en 'mavoklantje'"
AD - Cerberus

DELFT BETER STADSREGIO-ROTTERDAM?
Stadsregio's hfvh

delft personen_frank_teeuwisse_directeur_dsm_delft_20110210.jpg
Directeur Frank Teeuwisse van DSM Delft.
"Commissie Externe oriëntatie Kenniseconomie"
"Delft is te klein ... sluit aan bij grotere regio"
VIDEO

"Kennisstad kan meer enthousiasme gebruiken"
Gemeenteraad


"We kleuren samen met Jetta Klijnsma de straten van Delft ROOD!"
PvdA Delft

GROEN, GROEN EN NOG EENS GROEN
WAT NOU OVER WERKGELEGENHEID?

Aan het woord zogenaamd linkse huisvrouwtjes maar zelf wel met een ruim rechts gezinsinkomen met prietpraat over groen waar je niet van kunt leven. hfvh

Groen rond Delft Anne Koning PvdA Zuid-Holland over Bieslandse polder

delft fleur_norbruis_003.jpg
"Bieslandse Polder in de kunstsupermarkt"
GroenLinks - Fleur Norbruisvrijdag | 11 februari 2011 | 00:00 |
CDA'ER STRAKS VOOR DE RECHTER

delft arie_van_der_veen_20100206_1147_a.jpg
Arie van der V.

"Over drempelwachters, priesters en profeten...."
"Deze dagen verscheen een groot artikel in De Telegraaf over mijzelf. Door een Delfts raadslid werd ik getypeerd als 'een hoogbegaafd politicus met een visie'. En voor de typering ben ik hem dankbaar. Hopelijk verbreidt dit goed gerucht zich straks ook te Rijswijk en vooral bij mijn politieke vrienden Verkerk en Van der Wel. De zaak zit als volgt."
Column - Arie van der Veenvrijdag | 11 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg
"CDA'er voor rechter wegens bedreiging"
"De 50-jarige Arie van der Veen uit Delft wordt ervan verdacht een jaar lang de secretaresse van de Rijswijkse burgemeester te hebben lastig gevallen."
Telegraaf - Marieke van Essen


"3FM Serious Request: serieuze plannen voor het Glazen Huis op de Delftse Markt in 2012"
VVD - Leja van der Hoek


"Serious Request – het glazen huis"
ChristenUnie - Joëlle Gooijer - Medema


"Heerlen geeft zestigplussers subsidie op aanschaf elektrische fiets"
Verkeersnet.nl


"Leuk dat Martin kwam; met de burgemeester hebben we helemaal niks"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=2092
"De Delftse Zetel ..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaaldonderdag | 10 februari 2011 | 13:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Groen licht voor initiatiefgroep Glazen Huis"
"Martin Stoelinga: Onafhankelijk Delft ziet niks positiefs in het initiatief en ziet het Glazen Huis liever niet in Delft, omdat het niet zeker is wat het de stad oplevert, behalve de herinnering bij de bezoekers aan een onbereikbare binnenstad."
Gemeenteraad


"CDA wethouder Junius smijt met geld voor Glazen Huis"
"... In Leiden geeft het college in dit voorstel met €95.000 veel minder om het bidbook voor 2011 te maken. Alleen als het de initiatiefnemers niet lukt dan springt Leiden nog voor maximaal €95.000 extra bij."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

TRIEST hfvh
delft http://www.jpdewit.nl/meest_actieve_sprekers_gemeenetraad_delft.jpg
"Het Glazen Huis: Voorzitter Paul de Widt had haast"
"De commissie behandeling was een formaliteit. Voorzitter Paul de Widt had haast. Om 21:15 stonden presentaties gepland. Interrumperen mocht niet en al helemaal niet bij mede presidiumlid Lea van der Hoek (VVD). Presidiumleden lullen bijna alle tijd vol en spelen elkaar de bal toe."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


delft phoenixstraat_000_bagijnetoren_casabarista_coffee_on_wheels_20110209_104745.jpg
Delft - Phoenixstraat verplaatsing Bagijnetoren.
Casabarista! coffee on wheels, een beker koffie aangeboden door Spoorzone Delft.

"Fotoserie: Bagijnetoren succesvol verplaatst"
VVD - Willem van Valkenburg


"Monument en icoon Bagijnetoren vandaag succesvol verplaatst"
Spoorzone Delft


WETHOUDER JUNIUS VERKEERD BEZIG hfvh
"Waar zijn de paaltjes gebleven?"
"... Sinds 1 februari is het zover en onze vrees wordt bewaarheid. Het bord dat personenauto's moet tegenhouden, sorteert geen effect en gehandhaafd wordt er ook niet. Auto's rijden gewoon door (en rijden tegen het verkeer in terug). Deze hele mooie sluiproute zonder verkeerslichten tussen Wateringsevest en Zuidwal is nu al, na een week, ontdekt. Een sneller alternatief voor Phoenixstraat en Westvest."
GroenLinks - Fleur Norbruis


UIT HET ZICHT MET DEZE LELIJKE KOLOS
De beste optie is afzinken of als contrapoint gebruiken bij de tunnel. Weg ermee! Theodor van der Lans

delft binnenwatersloot_000_melkmeisje_wim_t_schippers_20101107_162720_a.jpg
"Wat doen we met de Melkmeid?"
VVD - Leja van der Hoek


delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2011/01/lepeltje-lepeltje-banaan.jpg
Presidiumlid Aad Meuleman: Robuust lepeltje of schouder?
"WEEK VAN DE LIEFDE: STIP wil veilig vrijen"
STIP - Ferrie Försterwoensdag | 9 februari 2011 | 13:45 |
BAGIJNETOREN HALVERWEGE VERPLAATSING

delft phoenixstraat_000_bagijnetoren_20110209_113934_a.jpg
Delft - Vanaf vanochtend 10:00 uur wordt de ongeveer 500 jaar oude Bagijnetoren op de Phoenixstraat 15 meter opgeschoven. De verplaatsing van de 280 ton wegende toren verloopt tot nu toe probleemloos. hfvhwoensdag | 9 februari 2011 | 08:15 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Debat over Delft Kennisstad en de regio"
"Datum: Woensdag 23 februari 2011 Tijd: 20.30u"
Techniek Ontmoetings Punt


"Informele verkiezingsbijeenkomst op 22 februari aanstaande"
CDA - Dominique Joskindinsdag | 8 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Agp 6 - bespreking voorstel over 3FM Serious Request 2012 in Delft"
VIDEO: vanavond aanvang 20:00 uur cie S&V 8 februari 2011


"Glazen Huis naar Delft in 2012"
Ondernemersvereniging Binnenstad Delft


"Politiek denkt na over komst Glazen Huis"
Delftse Post


"DP: Stoelinga en De Wit begraven strijdbijl voor Statenverkiezingen"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Platform Lokale Partijen: lokaal beslissen over lokale zaken"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 7 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Brief aan AB en raden ten aanzien Metropoolregio Den Haag Rotterdam"
Stadsgewest Haaglanden


"nieuwsbrieven Metropoolnieuws"
rotterdam worldportworldcity


delft logo_kieskompas_stemwijzer_wiekiesjij.jpg
"Stemwijzer, Kieskompas en Wiekiesjij kunnen u helpen bij uw stemkeuze."
Provincie Zuid-Holland


"VVD wil wel cameratoezicht in uitgaansgebied"
VVD - Lennart Harpe


CDA-DELFT ONBETROUWBARE BESTUURSPARTNER

Opnieuw frustreert het autistisch gedrag van CDA-fractievoorzitter Jeroen van Oort het college. Hoe kan je nou alweer een eigenwijze motie aankondigen zonder enige steun. Tijd voor een nieuwe fractievoorzitter in het CDA. Wellicht een betere optie: het CDA in te ruilen voor de VVD. Eerst de provinciale verkiezingen maar eens afwachten. D66 wellicht weggevaagd en PvdA verder de put in. hfvh


"Alleen het CDA wil meer duidelijkheid over samenwerken met omliggende gemeenten"
"... Van Oort kondigde daarom een motie aan om een werkgroep van Raadsleden te laten onderzoeken tot welk niveau de samenwerking met Rijswijk moet gaan. Geen enkele andere partij leek hier echter iets voor te voelen. Zij hebben er vertrouwen in dat het College hen, zoals Bas Verkerk al aankondigde, tijdig informeert over verdere stappen."
Delft op Zondag


delft plp_20110203_jan_peter_de_wit_bert_euser_martin_stoelinga_foto_alphons_de_wit.jpg
"Platform Lokale Partijen: lokaal beslissen over lokale zaken"
Delft op Zondag - Alphons de Wit Jr.zondag | 6 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft platform_lokale_partijen_plp_poster_2011_a.jpg delft plp_poster_martin_stoelinga_jan_peter de wit.jpg
Bert Euser, Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit.

"Onafhankelijk en Leefbaar trekken samen op in de Provincie"
"Bert Euser: “Lokale partijen halen bij elke verkiezing ongeveer 25 procent van de stemmen”, zegt hij. “Dat is veel. Het zijn dan ook altijd mensen die alles weten van de stad waarin ze wonen. Die zelfs hun kiezers vaak persoonlijk kennen. Je ziet dat in lokale partijen mensen samenkomen vanuit verschillende ideologieën en politieke stromingen. Juist omdat ze op lokaal niveau niet door hun eigenlijke partij worden gehoord of gesteund."
Platform Lokale Partijen - Martin Stoelinga


"De HULPTROEPEN ..."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


"Schandblok nieuwe stijl"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalzaterdag | 5 februari 2011 | 12:15 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Stoelinga en De Wit begraven strijdbijl voor Statenverkiezingen"
Delftse Post - Willem Van Altena


"Bespreking MER Delft Zuidoost"
GroenLinks - Fleur Norbruis


delft mark_rutte_bas_verkerk_prinsenhof_calveboek_20110201.jpg
"Mark, minister president voor alle Nederlanders, ook voor de (ooit) pindakaas makende Delftenaren"
Leja van der Hoek


DSC09478
"Presentatie PLP kandidaten Martin Stoelinga en JP de Wit"
"... Onze grote geus Bert Euser heeft gisteravond in café Willem van Oranje aan de aanwezige pers uitlegt hoe hij straks in de Eerste Kamer gaat stemmen. Doet hij mee met die linkse piraten of steunt hij Rutte? Of vaart hij zijn eigen koers? Ik lees het binnenkort wel in de kranten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

BenW STROOIT MET GEMEENSCHAPSGELD

"Informatie Glazen Huis"
"Financiën - Een geschatte bijdrage van € 225.000 tot 275.000"
College BenW - Milene Junius


"Glazen Huis 3FM Serious Request 2012 naar Delft!"
initiatiefgroep - David Lansen en Herman Weyers


"Commissie praat verder over Glazen Huis"
Gemeenteraaddonderdag | 3 februari 2011 | 13:45 |
PROTESTADVIES STEM LIJST 9 STOELINGA
Een stem op Martin Stoelinga laat zien dat je tegen het HNK, Het Nieuwe stadsKantoor bent. hfvh

delft plp_poster_martin_stoelinga_jan_peter de wit.jpg
"Hoi, er komen verkiezingen aan. Nu snel nog even boeken per volmacht."
"... De VVD is de lachende derde, en natuurlijk het opeens weer vereende koppel, Billy Stoelinga en Kid de Wit. Toen ik hun poster zag dacht ik, Stoelinga is steeds meer een soort Wilders, altijd met een bodygard (de Wit) maar dat terzijde."
Column - Arie van der Veendonderdag | 3 februari 2011 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft burgwal_045_049_speakers_affiche_balkenende_20060803_1936.jpg
"Gideon Rozendaal: Speakers als poppodium is voorbij"
TU Delta - Jorinde Hanse

WETHOUDER JUNIUS VERKEERD BEZIG
hfvh
delft rotterdamseweg_000_20110128_asfaltbult.jpg
"Bulten asfalt zijn volstrekt zinloos"
"Nog niet zo lang geleden lag er langs de Rotterdamseweg een mooi vlak fietspad. Totdat eind 2010 de gemeente Delft bij vier bushaltes een bult asfalt neerplempte ..."
Gerard Lappee


"Uitvoerig debat over veiligheid in Delft"
"Het viel enkele fracties op dat het aantal fietsendiefstallen in Delft enorm hoog is: 22% van alle aangiften. In de tweede helft van dit jaar komt het college met een nota Aanpak fietsendiefstal. “Dat is voor ons prioriteit één”, aldus Verkerk. Op de tweede en derde plaats staan veilig uitgaan en het veiligheidshuis."
Gemeenteraad


"Tilburg pakt fietsdiefstal aan"
"In 2009 werd in Tilburg nog 3318 keer aangifte gedaan van fietsdiefstal. In 2010 was dit 1684 keer, een daling van 49%. De bereidheid om aangifte te doen is licht gestegen. Bijna de helft van de gedupeerden doet nu aangifte en dus concludeert de gemeente dat er minder fietsen gestolen worden."
Verkeersnet.nlwoensdag | 2 februari 2011 | 14:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


Het Presidium vergadert achter gesloten deuren

delft http://www.jpdewit.nl/secretarije_stadhuis_delft.jpg
"Burgemeester Bas Verkerk op het matje bij het Presidium"
"... Verkerk moet nu alles op alles zetten voor zijn nieuwe baan. Dat doe je niet door te zeggen dat je weinig kans maakt. Die knop moet om. Verkerk heeft de beste papieren. Hij is perfect voor de Algemene Rekenkamer. Verkerk is de allerbeste kandidaat. Verkerk, Yes you Can!"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


delft plp_logo.jpg
"Perspresentatie"
"De Delftse PLP kandidaten Martin Stoelinga (8) en Jan Peter de Wit (13) nodigen u morgen tijdens een maaltijd uit voor een perspresentatie van het Platform Lokale Partijen voor de Provinciale verkiezingen.
Tijd: donderdag 3 februari 2011 van 18: 00 tot 20:00
Plaats: Gran Café Willem van Oranje op de Markt 48/50 Delft"
Perspresentatie


"Geslaagd optreden in Delft van vice-premier Verhagen, Liesbeth Spies en Asje van Dijk"
CDA - Liesette de Jongh Swemer


"Uitnodiging ouderenproof Wippolder 2011"
Belangenvereniging TU Noorddinsdag | 1 februari 2011 | 18:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


... ANNA JE HEBT TOCH GEEN SOLLICITATIES LOPEN?
hfvh
delft anna_krul_20110201_005844_nachtburgemeester_belvedere.jpg
"Anna Krul is de eerste Delftse Nachtburgemeester"
Delft op Zondag


"Nieuwe ledendag VVD, een gedenkwaardige belevenis"
VVD - Shahin Arabha


"CDA Delft blij met tijdelijke studentenhuisvesting in Spoorzone"
CDA - David van Dis


"Dick Koning 80 jaar!"
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppen


"Provinciale verkiezingen 2 maart 2011.."
"... De mensen die Leefbaar stemmen, zijn verwand aan de mensen die op Onafhankelijk Delft stemmen en daardoor zijn deze twee lokale partijen een samenwerkingsverband aangegaan om zodoende als lokale partij een kans op vertegenwoordiging in de provincie te verkrijgen."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


delft jeroen_van_oort_zonder_kop_20110201.jpg
"... als je je tegen de machthebbers keert gaat je kop eraf!"
"... je mag dan raadslid zijn, als je je tegen de machthebbers keert gaat je kop eraf! Zo werkte dat toen en zo werkt het kennelijk nog steeds. Alleen Jeroen van Oort van het CDA heeft openlijk toegegeven dat zijn fractie destijds fout zat door mij niet te steunen."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c0148c8300643970c-800wi
"Uitgesloten van deelname? Dat zullen we nog wel 'ns zien!"
Neslog - Herman Baas