logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


vrijdag | 29 oktober 2010 | 13:00 |
HERVORMINGSDAG

delft vrouw_juttenland_000_doorkijk_oude_jan_brug_20040627_170449_a.jpg
Delft. Zicht op de Oude Kerk vanaf het Vrouwjuttenland.

"Over Hervormen, Bisschoppen en het nieuwe kabinet."
"Dit weekend staat kerkelijk Delft uitgebreid stil bij Hervormingsdag. De dag dat herdacht wordt dat Maarten Luther in 1517 zijn stellingen op de muur spijkerde als oproep voor vernieuwing, bekering en herorienatie in de toen nog algemeen katholieke kerk. Heel bijzonder is altijd weer de herdenking in de Oude Kerk waar meer dan 1000 mensen bijeenkomen om dit in gebed en gezang te herdenken."
column - Arie van der Veenvrijdag | 29 oktober 2010 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/websiteafbeeldingen/aftg.jpg
"Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)"
Fietsersbond


"Verkeerskundige en juridische aspecten van �Alle Fietsers Tegelijk Groen�-regelingen"
Fietsberaad


"Langzaam verkeer genereert meeste omzet supermarkt"
Verkeersnet


"Winkelier heeft meer aan fietsers dan aan automobilisten"
Verkeersnet


Net als Stadsbelangen zeurt Agneta Park over de file. hfvh

delft papsouwselaan_000_file_20101002_154419_a.jpg
"Papsouwsechaos"
Delftblog - Agneta Park


delft http://www.leefbaar-delft.nl/sloop_itc_hotel_delft.jpg
Foto van donderdag 28 oktober 2010 De sloop van het Internationaal Luchtkarteringscentrum en daarna het ITC en Dish hotel aan de Kanaalweg is begonnen. De bijzondere houten handsnijwerken uit 1950 aan de buitenzijde verhuizen naar het nieuwe Internationale Hotel in Enschede. Jammer dat dit soort erfgoed geheel uit Delft verdwijnt.
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 28 oktober 2010 | 15:30 |
DELFT, DERDE STAD VAN ZUID-HOLLAND

delft wapen_delft_3.jpg
Wapen van Delft.

"Over regio's, gemeenten en samenwerking....identiteit."
"... Laten we als uitgangspunt nemen Delft, derde stad van Zuid-Holland. Dat vergt tenminste 150.000 inwoners. In die zin onderschrijf ik de ambitie van het college. Er moet onder regie van de Provincie-Zuid Holland eenm regionale bestuurlijke en ruimtelijke visie komen op Delfland. Samen met Den Haag en Rotterdam, gehoord de gemeente Westland en Zoetermeer."
column - Arie van der Veendonderdag | 28 oktober 2010 | 13:30 |
HET NIEUWE KANTOOR GAAT DOOR

Niet duidelijk is hoe de Delftse bevolking denkt over de nieuwbouw van het Stadskantoor. Het college van B&W wil dolgraag bouwen en de meerderheid van de Raad vindt bezuinigen op het Stadskantoor niet nodig. Een referendum WEL OF GEEN nieuw Stadskantoor zou duidelijkheid kunnen geven. hfvh


delft http://www.jpdewit.nl/mecanoo_delft_westvest.jpg
"Referendum: Nieuwe Stadskantoor bouwen Ja of Nee?"
"In het begrotingsdebat heb ik gepleit voor het niet doorlaten gaan van de bouw van 'Het Nieuwe Stadskantoor' van �80 miljoen. Door daar op te bezuinigen maak je gelijk een flinke klapper. Het nieuwe stadskantoor komt op de spoortunnel naast het oude station."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 28 oktober 2010 | 07:45 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Raad stelt noodzaak bezuinigingen niet ter discussie"
Gemeenteraad


"Wat is er anders in 2014?"
D66 - Huub Halsema


"Algemene Beschouwingen 2010"
PvdA - Ernst Damen


"Algemene Beschouwing 2010"
GroenLinks - Fleur Norbruis


"VVD Delft: Delftenaren gaan meer betalen voor minder dienstverlening"
VVD - Lennart Harpe


"STIP zet in op de toekomst"
STIP - Mari�lle van Kooten


"Andere keuzes"
"... Stadsbelangen kondigt alvast een motie aan over een ander vorm van inspreken over niet geagendeerde onderwerpen. Momenteel kunnen burgers over een niet geagendeerd onderwerp bij elke commissie inspreken. Dat is tot nu toe geen succes gebleken. De burger spreekt in en de commissie gaat over tot de orde van de avond. Er moet immers een agenda worden afgewerkt. Daarvoor in de plaats zou de raad maandelijks een avond kunnen beleggen, waarbij burgers de mogelijkheid hebben met de raad in discussie te gaan over allerlei onderwerpen en dat zal meer bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen burger en politiek."
Stadsbelangen - Aad Meuleman


"Algemene beschouwingen 2010"
SP - Lieke van Rossumwoensdag | 27 oktober 2010 | 02:45 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"VOOROORDELEN"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


delft fiat_600_multipla_1963_taxi_ah1319.jpg
Oldtimer: Fiat 600 Multipla 1963 - Taxi

"Jolanda Gaal brengt je veilig thuis"
Delftblog - Jesse Plaats


delft stadskantoor_stationshal_mecano_001.jpg Delft met de nieuwe stationshal annex het stadskantoor. (HNK) Geraamde kosten 80 miljoen euro. Advies aan KERELTJE Vokurka: bezuinig en hou deze centen in je knip!
Begroting corrigeren is afblazen van de nieuwbouw van het Stadskantoor! hfvh

"VVD Delft presenteert een gecorrigeerde begroting"
VVD - Lennart Harpe


"Bijdrage CDA Delft aan Algemene Beschouwingen 2010"
CDA - Jeroen van Oort


"Helft ingezameld plastic verbrand"
Trouw Groen


"STIP-wethouder Pieter Guldemond bij TV West over studentenhuisvesting"
STIP - Ferrie F�rster


delft http://www.leefbaar-delft.nl/sloop_kapelsbrug_delft.jpg "Foto van dinsdag 26 oktober 2010 De sloop van de Kapelsbrug is begonnen. Dat was dus helemaal niet nodig geweest. De oude brug had verstevigd kunnen worden zodat deze geschikt was geworden voor tramlijn 19. Maar de vorige Pvda wethouder wilde zonodig een modern ontwerp met onderdoorgang."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 26 oktober 2010 | 21:30 |
RUTTE & ZN OP DE REDACTIE-TAFEL

delft rutte_en_zn_jenever_20101024_171451.jpgdinsdag | 26 oktober 2010 | 06:00 |
STERKER DOOR STRIJD

delft wapen_rotterdam_sterker_door_strijd.jpg
Wapen van Rotterdam met de wapenspreuk "Sterker door strijd".

"Over sterker door strijd en andere uitwedstrijden"
"... Sterker door strijd! Dat geldt ook in het Delftse gemeentebestuur. Natuurlijk viel mijn oog bij terugkomst meteen op de Delft op Zondag. Een prima artikel met interview van Martin Stoelinga over de Gondelaffaire. Het politieke jachtseizoen lijkt geopend met Bas Verkerk als hijgend Hert... en ik waag te betwijfelen of hij de jacht zal ontkomen."
column - Arie van der Veendinsdag | 26 oktober 2010 | 05:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://api.ning.com/files/TkfG4vS*jlz*sO3vOFYcobM8TLhQfqr6Ioc5uEapB8xSEvS32YqV*xbM9vabiP06qBM1ldcSt8XZYm-pNRi84QU7S33LQWYn/Kampveldwegdriehoek.jpg?width=721
"Burgerbrief roept gemeenteraad op tot actie inzake stadssingel"
Water weblog - Guido van der Wedden


"Initiatiefvoorstel: Gecorrigeerde Begroting 2011-2014"
VVD - Lennart Harpe


"STIP wants Delft to communicate bilingually"
STIP - Willem-Jozef Van Goethem


"Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: verzoek inzage kermisopbrengsten" BOVAK - Mw. mr. N.M.G. Vermolen


"decharge als gemeenteraadslid"
STIP - Bart Bikkers


delft anna_krul_002.jpg
"Nachtburgemeester van Delft, Anna Krul zou het wel leuk vinden"
Delft op Zondag - Jesper Nelemanmaandag | 24 oktober 2010 | 09:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://www.leefbaar-delft.nl/oplaadpunt_hoven_garage_delft.jpg
"H� h�, eerste oplaadpunten voor elektrische auto's in Delft"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


delft voorstraat_000_heropening_poelbrug_martin_stoelinga_christiaan_balje_20030621.jpg
Delft. Heropening Poelbrug op 21 juni 2003 aan de Voorstraat door VVd-wethouder Christiaan Balje en eigenaar Sporthuis Ruisch Martin Stoelinga.

"College koos partij voor oud-wethouder Balj�, en dat kan niet, vindt Martin Stoelinga"
Delft op Zondag - Jesper Neleman

GONDELAFFAIRE: overzicht publicaties

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.
Gondelaffaire: overzicht publicaties


"Gerrit Jan Valk nieuwe penningmeester CDA Delft"
CDA - Gerrit Jan Valkvrijdag | 22 oktober 2010 | 13:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://www.jpdewit.nl/omnibus_2010.jpg
"Overbodig veel papier voor Omnibusenqu�te 2010"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"SV: Omnibusenqu�te 2010 moet voortaan digitaal"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Invoering bestuurlijke strafbeschlkking"
Bas Verkerk


"SV: verkeerssituatie onderaan de Sebastiaansbrug richting Mijnbouwstraat"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


delft elektrische_auto_20101022.jpg
"Elektrisch rijden - Innovatie. Informatie. Inspiratie."
Ministerie Verkeer en Waterstaat - Wil Ren� Jansen


"VNG reactie op het regeerakkoord"
VNG - R. Pans

"Klachten over sociale dienst (bijlagen ter inzage bij de griffie)"
Burgerbrief - Cees Huizer
woensdag | 20 oktober 2010 | 20:30 |
DELFTSE SCHAATSBAAN NAAR DE MARKT?
delft http://www.westonline.nl/core/get_image.php?afbeelding_id=21347&width=480&height=270&afbeelding_extensie=jpg
"Groot ijsattractiepark op Haagse Malieveld"
"Op het Malieveld in Den Haag zal deze winter het grootste ijsattractiepark van Europa staan. Van half december tot half februari kunnen bezoekers glijden van een ijsglijbaan, een ijstheater bezoeken en uiteraard schaatsen. Het attractiepark Paradice wordt 20.000 vierkante meter groot. Een kwart van de oppervlakte zal zijn bedekt door ijs."
RTV Westwoensdag | 20 oktober 2010 | 17:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Vliegende Brigade PvdA"
PvdA Delft


"Alle PvdA leden zijn uitgenodigd voor de ledendag in de Tweede Kamer op zaterdag 6 november."
PvdA Delft


"Burgerbrief: opvolging derde Delftse waterbrief"
Guido van der Wedden


"Burgerbrief: verleende ontheffing en bouwvergunning aan de Betonfabriek Vrijenban."
bewoner Wassenaarstraatdinsdag | 19 oktober 2010 | 14:30 |
FIETSEN, ALLEMAAL FIETSEN ...

delft coenderstraat_000_fietsenoverlast_20101018_1530_a.jpg Delft, Coenderstraat afgelopen maandagmiddag nog steeds een zooitje.

"Fietsen bij stations"
"Een groot deel van de treinreizigers komt met de fiets naar het station en daar is veel voor te zeggen. Fietsverkeer neemt weinig ruimte in beslag, is goed voor het milieu en gezond voor de fietser zelf. Daarna begint de ellende. Veel stations worden ontsierd door links en rechts geparkeerde fietsen, waaronder een opvallende hoeveelheid wrakken."
ROVER - Arri�n Kruytdinsdag | 19 oktober 2010 | 14:00 |
EXACTE LENGTE EN DNA BLIJVEN GEHEIM
delft http://www.inghist.nl/Nieuws/Actueel/images/background-2.jpg "400 Nieuwe brieven van Willem van Oranje"
"De digitaal toegankelijke database met correspondentie van Willem van Oranje is nu uitgebreid met bijna 400 nog niet eerder gepubliceerde brieven. De brieven zijn gevonden door aanvullend onderzoek in archieven in Frankrijk en Duitsland. Deze voor het eerst getraceerde brieven gaan bijvoorbeeld over het 'oorlogsjaar' 1568 en ..."
Instituut voor Nederlandse Geschiedenisdinsdag | 19 oktober 2010 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft mezzo_mantelzorg_20101018.jpg
"Uitnodiging aan alle Delftse mantelzorgers"
Startpunt Wonen-Zorg-Welzijn - Sonja Koelewijn Mantelzorgconsulent


"Buurtbewoners eisen camera toezicht op Buitenwatersloot"
AD - Guido van der Wedden
maandag | 18 oktober 2010 | 00:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://www.biancavdwerf.nl/co-morbiditeitenADHD.jpg-for-web-normal.jpg
"Nederland is de nummer 1: Abnormale kinderen"
Column - Bianca van der Werf


delft http://www.leefbaar-delft.nl/olie_lekkage_poller_delft.jpg
"... Voormalig Groenlinks wethouder Grashoff laat hiermee een grote ecologische voetprint achter."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/5740.jpg
"Je ne maintiendrai pas"
Delftblog - Anton Leeuwenhoek


"Welkom op WikiDelft!"
WikiDelft
zaterdag | 16 oktober 2010 | 15:30 |
BAS VERKERK GAAT GOED DE FOUT IN

Bewoners van de Wassenaarstraat behalen overwinning op de gemeente Delft. De betonfabriek Vrijenban kreeg ten onrechte een bouwvergunning. hfvh


delft rotterdamseweg_376_betonfabriek_vrijenban_2010_07_05_13_35_a.jpg
Delft, Rotterdamseweg 376. Nieuwbouw strijdig met bestemmingsplan.

"Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage"
"Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit van 4 maart 2010 wordt vemietigd wegens strijd met artikel 3.6 van de Wro in samenhang met artikel 3, lid 1 onder B, sub d, van de planvoorschrifien. Uit het voorgaande volgt tevens dat verweerder nog maar ��n rechtens juiste beslissing kan nemen, te weten het weigeren van de ontheffng en de bouwvergunning."
Uitspraak Rechtbankzaterdag | 16 oktober 2010 | 03:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"VIDEO: donderdag 14 oktober 2010, 20.00 uur: raadsvergadering"
Gemeenteraad


delft sytse_heidstra_mark_rutten_20090307_a.jpg De Delftse restauratie-architect Sietse Heidstra gaf Mark Rutte politiek advies.
Foto Ter Burg.

"VVD plaatst kritische kanttekeningen bij Bestuursprogramma"
VVD - Lennart Harpe


"Inbreng CDA bij debat bestuursprogramma 2011-2014"
CDA - Jeroen van Oort


delft http://stipdelft.nl/upload/65/Plaatje_WbW.jpg
"Win-win voor corporaties Woonbron en DUWO"
STIP - Ferrie F�rster


delft nkp_logo_001_a.jpg
"Bezuinigingen Regiotaxi in het AD en de Telegraaf"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Raad bespreekt bestuursprogramma"
Gemeenteraad


"Inlevertermijn van amendementen op het Concept-Verkiezingsprogramma CDA-Zuid Holland 2011-2015 verlengd!"
CDA - Hans Kolkertwoensdag | 13 oktober 2010 | 12:30 |

delft arie_van_der_veen_start_tweede_jaargang.jpg
"Een jaar musketier en daarna"
"De maand oktober is in onze familie een bijzondere maand. Verjaardagen, herdenkingen het kan niet op. Deze maand hoop ikzelf, zoals ds Liefting altijd schrijft een bijzondere leeftijd te bereiken. En het leuke is dat je een jaar lang vijftig bent, zodat we het door het jaar heen kunnen vieren."
oktobermusketier - Arie van der Veenwoensdag | 13 oktober 2010 | 12:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft http://www.jpdewit.nl/regiotaxi_bus_delft.jpg
"Oudjes pakken met leeftijdgrens Regiotaxi naar 80 jaar"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"Op bezoek bij belangenvereniging"
Stadsbelangen - Aad Meuleman en Koos den Haan


"De kracht van Delft"
GroenLinks - Fatih Oduncu


"Scholieren In De Delftse Raad"
STIP - Ferrie F�rster


"Scholieren azen op SIDDER-bokaal"
Gemeenteraad


"Het onderzoeksrapport �Poppodia en de betrokkenheid van jongeren�."
JRD - Jongeren Raad Delftdinsdag | 12 oktober 2010 | 09:00 |
DELFTSE DISSIDENTEN ANTI WILDERS

delft arnhem_cda_congres_milene_junius_jeroen_van_oort_20101002_1539.jpg Op het CDA congres stemden wethouder Mil�ne Junius en fractievoorzitter Jeroen van Oort 'TEGEN'

"Vragen aan Milene en Jeroen en het CDA Delft."
"Het CDA is een serieuze partij. Men discussieert met elkaar over zware onderwerpen. Men bestrijdt elkaar in de media en daarna sluit men weer de rijen. Dat is zo landelijk en wellicht ook in Delft. Positief is dat de partij als vereniging af en toe bij elkaar komt en vergadert. Dat is in Delft ook het geval. Toch is er wel iets vreemd. Op een congres spreken de leden namens zichzelf, althans dat neem ik aan. Ze stemmen namens zichzelf of vertegenwoordigen ze ook een soort achterban. Dat is een vraag die binnenkort in Delft aan de orde komt op de ledenvergadering."
Column - Arie van der Veendinsdag | 12 oktober 2010 | 01:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"PROCES TEGEN WILDERS BELANGRIJK ALS HET OM VRIJHEID VAN MENINGSUITING GAAT"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


Quote van de dag: "HET VERDEDIGEN VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING WORDT DUUR BETAALD!"
Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delft

INDIEN NODIG WETTELIJK REGELEN

Een gedragscode gaat over integriteit, niet over namen noemen we niet. Jammer dat presidiumvoorzitter Aad Meuleman van Stadsbelangen naar mijn mening alle juridische kennis en politieke ervaring ontbeert om dit soort kwesties op eigen initiatief naar behoren en gekwalificeerd af te handelen. Al eerder werd hij 'afgezeken' door het ministerie van BZK. hfvh

"Delftse gedragscode raadsleden moet publiceren naam ambtenaar verbieden" burgemeester Bas Verkerk


delft http://www.jpdewit.nl/presidium_gemeenteraad_delft_2010.jpg
"Presidium constateert Overtreding Gedragscode"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit


"SV: Digitale pasfoto aanleveren voor ID kaart of paspoort en bezwaar betalen ID kaart."
Leefbaar Delft- Jan Peter de Wit


"Stadskrant Delft: fractievoorzitters geven een eerste reactie op de voorstellen en plannen van het college."
D66 �Sturen op doelen�
�We zien een groot deel van het D66-verkiezingsprogramma terug in de begroting en het bestuursprogramma. Delft laat meer over aan de eigen verantwoordelijkheid en creativiteit van inwoners en organisaties.
Huub Halsema, fractievoorzitter

PvdA �Moeilijkste begroting ooit�
�Wie nog denkt dat het in de Delftse politiek nergens over gaat, moet zich eens verplaatsen in de gemeenteraad die de komende weken moet besluiten over de moeilijkste begroting die de gemeente ooit heeft gezien. In deze begroting zitten veel bezuinigingen. Er is geen andere keuze omdat we eenvoudigweg veel minder geld �uit Den Haag� krijgen.
Ernst Damen, fractievoorzitter

Groenlinks �Economie van duurzaamheid�
�Het bestuursprogramma lijkt een goede uitwerking van het coalitieakkoord te zijn met thema�s die Groen- Links belangrijk vindt. Er wordt ge�nvesteerd in werk, (taal)onderwijs en economie. De gemeente maakt economie van duurzaamheid door in te zetten op groene banen (leerwerktrajecten in de Delftse Hout), maar ook door het aantrekken en ondersteunen van innovatieve, duurzame bedrijven.
Fleur Norbruis, fractievoorzitter

VVD �Problemen vooruitschuiven�
�De wijze waarop het college van b&w invulling geeft aan de noodzakelijke bezuinigingen roept bij de VVD veel vragen op. Wat als eerste opvalt is dat in 2011 veel minder wordt bezuinigd dan het college van b&w in de voorjaarsrapportage aankondigde. In plaats van 12 miljoen wordt nu 8 miljoen bezuinigd. Dat lijkt op het vooruitschuiven van de problemen. Dit gevoel wordt versterkt door het feit dat veel bezuinigingen na 2011 nog niet ingevuld zijn.
Lennart Harpe, fractievoorzitter

CDA �Kans om zelf te beslissen�
�In het bestuursprogramma vindt het CDA veel uitgangspunten terug die ook prominent in ons verkiezingsprogramma stonden: bereikbaarheid, geen lastenverhoging, goede dienstverlening, ruimte voor vrijwilligers en verenigingen, een goed woningaanbod en iedereen die daarvoor in aanmerking komt aan het werk of op school, om een paar van onze hoofdpunten te noemen. De mens is veel meer dan voorheen uitgangspunt.
Jeroen van Oort, fractievoorzitter

STIP �Stevige culturele basis behouden�
�Never waste a good crisis: denk creatief, neem het voortouw, hervorm en denk in oplossingen. STIP is blij. Het Delftse college neemt de leus ter harte. Delft gebruikt haar leegstaande panden voor starters en groeiers die nu veelal buiten Delft ruimte vinden. Delft werkt samen met partners, zoals de TU Delft en Rotterdam als dat effici�nt is of als er kansen liggen in samenwerking, bijvoorbeeld in de zorginnovatie.
Mari�lle van Kooten, fractievoorzitter

Onafhankelijk Delft �Minder huisvuilinzameling geen goed plan�
�We geven nog geen eerste reactie op de programmabegroting, omdat we ons nog aan het inlezen zijn.
Jos van Koppen, fractievoorzitter

Stadsbelangen �Doelen kunnen best ambitieuzer geformuleerd�
�Onze eerste globale indruk van het bestuursprogramma, uitgaande van 30 miljoen noodzakelijke bezuinigingen, is gematigd. Het terugbrengen van het aantal programma�s naar vier is een discussiepunt. De raad wordt hierdoor beperkt in haar mogelijkheid om financieel bij te sturen.
Aad Meuleman, fractievoorzitter

SP �Afbraak van zorg en sociale voorzieningen�
�Het college wil een kleinere overheid, maar gaat voorbij aan het feit dat we dan straks veel minder te zeggen hebben over wat er gebeurt in Delft. Dit �hervormen� dat het college van plan is, klinkt mooi maar komt neer op het afbreken van de zorg en sociale voorzieningen: bezuinigen op de Wmo en het sluiten van buurthuizen.
Lieke van Rossum, fractievoorzitter

ChristenUnie �Keuzes overtuigen niet echt�
�Dit college staat voor de moeilijke taak fors te bezuinigen. Dat gaat Delft merken. De ChristenUnie vindt dat een college het aan zijn burgers verplicht is een goede onderbouwing te geven van de gemaakte keuzes. Helaas missen de bezuinigingen een duidelijke visie op de gemeentelijke rol en kerntaken en op de kansen en bedreigingen voor onze stad. Waarschijnlijk komt dit door de uiteenlopende maatschappijvisies van de vijf coalitiepartijen.
Jo�lle Gooijer-Medema, fractievoorzitter

Leefbaar Delft �Blij gemaakt met dode mus�
�Positief is de aankondiging dat het aantal ambtenaren kleiner wordt. Hoeveel staat dan weer niet in de begroting. Lijkt er veel op dat we blij worden gemaakt met een dode mus. Dat is zeker het geval met de bezuiniging op de afvalinzameling. Het restafval en GFT wordt straks nog maar ��n keer in de veertien dagen opgehaald. Dat is dus de helft zo vaak. Dan zou je verwachten dat de afvalstoffenheffing halveert.
Jan Peter de Wit, fractievoorzitter
Stadskrant Delft week 40


"... Lucas Vokurka verdient hiermee de titel �vuilniszakkenvuller�"
Jan Peter de Wit


"Gemeenteraad bespreekt bestuursprogramma"
Gemeenteraad


"SIDDER 2010"
Stadsbelangen - Aad Meuleman

OPROEP: DELFTSE STUDENTEN DOE MEE!

delft http://api.ning.com/files/HXW1rj6Bl7ExplvU*zlynqJQUtsoykP6xQOBI7-Zi161-0DI80yhcAlXi71yeEoJBM9BnP0-*uYB*ixfuF*PCrLVNQCuyB8g/Afbeelding_waterwars.png
"Nudge Waterwars!"
Water weblog - Guido van der Weddenmaandag | 11 oktober 2010 | 01:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Ondernemerschap in de wijken"
PvdA - Khaalid Hassan


"Spoortunnel"
PvdA - Gerard Kroon

DRS VAN KOPPEN LEGT JP HET UIT

Stoelinga op zakenreis en Jos heeft geen tijd zegt hij. De gereserveerde kraam voor Onafhankelijk Delft werd afgezegd. Gemiste kans om het publiek met een A4-tje voor te lichten over de komende enquete 'GONDELAFFAIRE'. hfvh
delft markt_000_jan_peter_de_wit_jos_van_koppen_delfiade_20101009_131909.jpg "Foto's DELFIADE 2010"
Leefbaar Delft - Janpeter de Wit


delft http://www.leefbaar-delft.nl/delfiade_smit_de_wit_delft.jpg
"We geven nog geen reactie op ......., omdat we ons nog aan het inlezen zijn" Jos van Koppen, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft
Citaat op Leefbaar Delft:


DOZ: "Delftse politiek hoopt het beste of vreest het ergste van nieuwe Kabinet"

Jo�lle Gooijer, van de ChristenUnie, zegt dat haar partij nog geen concreet idee heeft van wat de consequenties voor Delft zullen zijn

Ronald Vuijk, plaatsvervangend voorzitter van de Delftse VVD, ziet het wat anders. "De plannen van het Kabinet-Rutte I zijn goed voor onze stad. De Overheid wordt kleiner en de economie krijgt volop kans zich verder te ontplooien.

Lieke van Rossum, van de SP. "Dit Regeerakkoord gaat in Nederland zorgen voor een tweedeling tussen arm en rijk. De bonussen blijven, maar mensen die al weinig verdienen komen er slecht vanaf".

Mari�lle van Kooten, fractievoorzitter van STIP, zegt: "Het Delftse Coalitieakkoord omarmt YES!Delft als incubator voor starters. Delft investeert in kennis. De stad is proeftuin van de kennisinstellingen en Delft stimuleert ontwikkeling en gebruik van duurzame uitvindingen.

Huub Halsema, van D66. "Het durft maar weinig hervormingen aan. Geen slimme (arbeids)mobiliteit en duurzaamheid, maar asfalt, het gedateerde ontslagrecht en kernenergie.

Jeroen van Oort, fractieleider van het Delftse CDA, vindt het niet meevallen in een paar regels wat te zeggen over het Regeerakkoord.

Fleur Norbruis namens GroenLinks ventileert. "De gemeenten krijgen 1,2 miljard minder uit het Gemeentefonds en ze moeten taken van het Rijk overnemen. Meer werk en minder geld, dus. Zeker is dat er gekort gaat worden op de Wet werk en Bijstand, op de Wet Sociale Werkvoorziening en op het budget voor re-integratie.

Aad Meuleman van Stadsbelangen. "Dankzij een strategische blunder van onder andere PvdA en D66 krijgt Nederland nu een Kabinet Rutte-Verhagen, met gedoogsteun van en aan Wilders". Dat zal niet zonder gevolgen blijven ... "Nederland zal met andere ogen worden bekeken.

Jan Peter de Wit, van Leefbaar Delft, weet het zeker: "Dit linkse College gaat de Regeringspartijen zo veel mogelijk saboteren. D66 heeft als ��ndagsvlieg niks in te brengen. De dag na de verkiezingen werd D66 doodstil. Niks 'anders', dus. De PvdA/GroenLinks-clan heeft het CDA en de VVD weer uit elkaar weten te spelen.

Ernst Damen, van de Delftse PvdA, ziet behalve een aantal 'goede dingen' toch vooral elementen in het Regeerakkoord die 'geen goede uitwerking zullen hebben op de kwaliteit van de Delftse samenleving'. Hij noemt wat voorbeelden. "Als gemeenten zich alleen moeten richten op hun kerntaken mag Delft geen geld meer uitgeven aan bijvoorbeeld cultuur.

Jos van Koppen. Hij spreekt namens Onafhankelijk Delft: "Voor Delft geldt op dit moment slechts dat er fors bezuinigd moet worden.
Delft op Zondag - Pim Beukemazaterdag | 9 oktober 2010 | 23:00 |
WEEKEND FOTO: AUTOBUSSEN BLIJVEN NIEUWE LANGENDIJK TEISTEREN

delft willem_naghelstraat_000_verkeersbord_20101009_141531_a.jpg Delft, Willem Naghelstraat.
Ook het nieuwe college durft de uitvoering Autoluw fase 4 niet aan. Maximale breedte 2,20 en lengte 10 meter,
maar vorige week werd het bordje 'uitgezonderd autobussen' toegevoegd.
Conclusie: Het zware busverkeer blijft de Nieuwe Langendijk teisteren. hfvhzaterdag | 9 oktober 2010 | 00:00 |
NIEUW: VANDAAG EERSTE DELFIADE

delft http://www.jpdewit.nl/delfiade_delft.jpg
"Delfiade: morgen staat Leefbaar Delft met kraam op Markt"
"Morgen zaterdag Delfiade. De fractie van Leefbaar Delft staat met een kraam op de Markt. Organisator Tom Wagemans geeft alvast het goede voorbeeld door een culturele happening zonder gemeentesubsidie van de grond te trekken. Tom heeft een groot hart voor de stad en dat waardeer ik."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 9 oktober 2010 | 00:00 |
DELFTSE CDA'ERS ANTI WILDERS

delft http://www.jpdewit.nl/cda_wethouder_junius_delft_congres.jpg "Delftse CDA delegatie Van wethouder Mil�ne Junius en fractievoorzitter Jeroen van Oort stemden 'TEGEN' op het congres. Cordon sanitaire jegens Wilders moet er volgens hun blijven. Aan al die lege plekken om hun heen is te zien dat ze van verstandige CDA'ers lik op stuk krijgen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 8 oktober 2010 | 02:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"TWK en lastenverlichting sportverenigingen"
STIP - Ferrie F�rster

"Geheime stukken Gondel Affaire"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga


delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2010/10/brandweer.jpg
"Brandweer stuit op poller"
Stadsbelangen - Aad Meuleman

"Pollers"
Verkeerskunde


delft personen_jan_lamberts_stadsdiaken_delft_dp_20101006_a.jpg
Stadsdiaken Jan Lamberts (foto Karl Flieger)
"t Is niet niks om de bekendste man van de stad op te volgen"
"... Je voorganger betrok heel vaak de politiek bij zijn werk. Volg jij die lijn? �Zeker. Iemand als wethouder Bolten is echt tof om mee samen te werken. En het is ook goed om te zien hoe de studenten van Stip zich inzetten tegen de armoede in de stad."
Delftse Post - Karl Fliegerwoensdag | 6 oktober 2010 | 21:00 |
"Gehoord: Op het CDA congres stemden wethouder Mil�ne Junius en fractievoorzitter Jeroen van Oort 'TEGEN'" Jan Peter de Wit

delft http://www.leefbaar-delft.nl/eurlings_at_your_service.jpg "Foto van woensdag 6 oktober 2010 Camiel Eurlings 'At your service'! Op zijn Pim Fortuyn's steun aan Maxime Verhagen en aan Nederland. Wat mij betreft het hoogtepunt van het CDA congres. Daar moet je lef voor hebben."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 6 oktober 2010 | 20:30 |

PROF MUSTER BERICHT:

PROF MUSTERwoensdag | 6 oktober 2010 | 15:00 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


"Algemene Ledenvergadering D66 Delft 11 november 2010"
D66 Delft


"Vacature bestuursvoorzitter en bestuurssecretaris"
D66 Delft


"Innovatie en systeemverandering"
adviseur - Anne Koning

CASSATIE UITSPRAAK GONDELAFFAIRE
krijgt straks nog een grote betekenis wat betreft vrijheid van meningsuiting. Lees ook de commentaren van de Belgische 'Meulemansen'. hfvh
delft nederlandse_vlag.jpg
"Tweede zitting in zaak-Wilders start in gespannen sfeer"
HLN.BE

GONDELAFFAIRE: overzicht publicaties

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.
Gondelaffaire: overzicht publicaties


"Begrotingsplannen roepen veel reacties op"
Gemeenteraad


"Pop in Delft zorgt voor uitgebreid debat"
Gemeenteraad


Opnieuw video met slechte geluidskwaliteit, erg zacht, net als maandag voorafgaand. Gek dat niemand daar wat aan doet. Als dat maar goed gaat straks bij de uitzending met de behandeling van het voorstel GONDEL-ENQUETE. hfvh

"commissie Samenleving & Volkshuisvesting 5 oktober 2010"
Videowoensdag | 6 oktober 2010 | 10:30 |
Glaskunst-Atelier Witiny

exposeert vanaf 9 oktober iedere zaterdag van 11 .00 tot 16.00 uur in Poptahof haar meest bijzondere glaskunstschatten


delft http://www.witinyglaskunst.nl/img/lamp08.jpg delft http://www.witinyglaskunst.nl/img/raam01.jpg
Witiny Glaskunst is het enige glaskunst-atelier in Delft De heer Zarabi Far is de enige witiny-glaskunstenaar in Delft. Hij heeft het glaskunstvak geleerd in Iran en is nog een van de weinigen in de wereld die de Witiny-glaskunst beheerst.
Witiny Glaskunstdinsdag | 5 oktober 2010 | 00:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft aad_meuleman_20100929_a.jpg
"Webcolumn: �Nederlander zijn�"
Stadsbelangen - Aad Meuleman


delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/61/dd/61dd2e0ba9087d56123854aacdee23f5/thumb-ernst.jpg
"Aan het werk!"
PvdA - Ernst Damen


"Jongeren in de Wippolder moeten zich even vermaken zonder Jongerencentrum"
Delft op Zondag - Jesper Neleman


delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/1357507674ca5a7459455e.jpg
"Wethouder opent grootste Delftse verenigingsgebouw"
Delft op Zondag


"Plastic scheiden en recyclen helemaal niet succesvol"
Kassa
maandag | 4 oktober 2010 | 19:00 |
38CC

delft adriaan_van_rees_38cc_20101003_152532.jpg Adriaan van Rees exposeert nog tot 10 oktober 2010 in 38CC Hooikade 13 Delft.maandag | 4 oktober 2010 | 16:00 |
CDA: POLITIEK TONEEL, HEERLIJK TOCH!

Het enige wat ik nog miste waren de reclameblokken tussendoor. hfvh

delft http://www.nupeople.nl/images/stories/images-5.jpeg
"Vernieuwing door verbinding"
"... De verrassing zat hem in het kijkcijferrecord voor een op een vrije zaterdag. Het VVD-congres (2007) waar de machtstrijd Rutte � Verdonk live werd uitgezonden werd qua kijkcijfers verpulverd. In 2007 verlekkerden zich gemiddeld 385-duizend mensen aan de interne twist. Op dierendag 2010 keken gemiddeld 740-duizend mensen naar een maar liefst 8! uur durende uitzending. John de Mol had dit graag in zijn stal gehad. De dagvoorzitter gaat als hilarisch presentator de geschiedenis in. Van het spektakel met een stem-apotheose die zijn weerga in de parlementaire geschiedenis niet kent heb ik genoten. Daarvan wel!"
Nupeople - Theodor van der Lanszondag | 3 oktober 2010 | 12:00 |
WEEKEND FOTO POLITIEK DELFT NIEUWS (2)

CDA congres in Arnhem. Delft vertegenwoordigd met Milene Junius en Jeroen van Oort. In de wandelgangen zoemde de Delftse "GONDELAFFAIRE" rond.


Volgende weekend jouw foto hier? Stuur je foto naar de redactie Politiek Delft.

delft arnhem_cda_congres_milene_junius_jeroen_van_oort_20101002_1539.jpg Arnhem, CDA congres.zondag | 3 oktober 2010 | 01:00 |
WEEKEND FOTO POLITIEK DELFT NIEUWS (1)

Zaterdagmiddag: een kwestie van keus. Geweldig dat tweerichtingen fietspad. De Delftse fietser krijgt alle ruimte en zonder enige beperking in tijd.


Volgende weekend jouw foto hier? Stuur je foto naar de redactie Politiek Delft.

delft papsouwselaan_000_file_20101002_154419_a.jpg Delft, Papsouwselaan.zaterdag | 2 oktober 2010 | 01:30 |
BERICHTEN UIT DE DELFTSE POLITIEK


delft peter_smit_20100930_cie_svr.jpg
"Extra inspraakavond live op deze website"
Gemeenteraad


"Zes idee�n voor betere gemeentecommunicatie"
D66 - Pauljan Kuijper


"Delft en het geld"
PvdA - Marjon van Holst


"Nieuwe kansen voor de Wmo?"
PvdA - Jessica van Vught


delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/ac/e4/ace4a4bc64ebcc239acd4d4f21397050/thumb-aad_bonthuis_sb.jpg
"Linkse �Bal�"
PvdA - Aad Bonthuis


"Groen dak in TU wijk"
GroenLinks - Fleur Norbruis


"Let op: locatie ledenvergadering 6 oktober verplaatst!"
GroenLinks - Paul de Graaf


"Autoloze woning zet parkeerbeleid onder druk"
VVD - Linda B�cker


delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=1968
"Het Kasteelbankje in Tanthof Oost"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal


delft oostsingel_000_paaltje_fietspad_20100801_1544_a.jpg
"Delft, Oostsingel. Gevaarzettend paaltje midden op het fietspad ..."
Politiek Delft - harrie fruyt van hertog


delft http://www.leefbaar-delft.nl/rood_fietspad_paaltje.jpg
"... Het grijze paaltje is vervangen door een rode met reflectie."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 1 oktober 2010 | 16:30 |
DELFT OPNIEUW IN DE LANDELIJKE PERS

Tanthof niet veilig

delft kasteelbankje.jpg
Oud-PvdA-wethouder Anne Koning thans Adviseur opende het bankje.

"Altijd toezicht ouders bij scholierenbankje"
Telegraaf - Marieke van Essenvrijdag | 1 oktober 2010 | 16:00 |
TANTHOF NIET VEILIG

delft http://www.biancavdwerf.nl/20090917-150.jpg-for-web-normal.jpg
"Kasteelbankje"
"In april jl. onthulde voormalig wethouder Anne Koning in Tanthof-oost het Kasteelbankje, dat werd ontworpen door leerlingen van groep 7 en 8 van de Simon Carmiggeltschool. Het Kasteelbankje was een resultaat van een Brede School Activiteit uit 2009 en staat inmiddels op de groenstrook nabij het basketbalveld tegenover Basisschool de Regenboog."
Column - Bianca van der Werfvrijdag | 1 oktober 2010 | 14:00 |
... nieuwe verbinding met gewone mensen
delft arie_van_der_veen_2010 117_a.jpg
Arie van der Veen.

"Over Vrijheid, Verantwoordelijkheid en Democratie"
"Als gelovige mensen, mogen wij leven in Vrijheid. En wij zijn daarmee geroepen tot Verantwoordelijk(heid). Verantwoordelijkheid voor het oog van onze Schepper en ten opzichte van onze medemens. Dat is onze wezenlijke opdracht ook wel vertaald in het liefdesgebod van Christus. Vandaag staan Vrijheid en Verantwoordelijkheid centraal."
Congresmusketier 2 - Arie van der Veenvrijdag | 1 oktober 2010 | 14:00 |
TANTHOF NIET VEILIG

delft jolanda_gaal_20100214.jpg
Jolanda Gaal raadslid Onafhankelijk Delft.

"vragen ivm onveiligheid tanthof oost eo."
"Tot ons komen meer en meer vragen en opmerkingen maar vooral klachten uit de wijk Tanthof Oost en de Componistenbuurt. De klachten lopen uiteen. De bankjes die er geplaatst zijn om er heerlijk even op uit te rusten of van de omgeving te genieten, worden gebruikt door zwervers, druggebruikers en hangjongeren met vechthonden."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalvrijdag | 1 oktober 2010 | 00:15 |
GONDELAFFAIRE: GEHEIME STUKKEN (II)

mei 2005 - Het college heeft schriftelijk contact met de advocaat van VVD-wethouder Christiaan Balje en geeft deze advocaat instructies en zegt daarbij geen opdrachtgever te zijn. Stoelinga kon doodvallen. hfvh

delft gondel_20040816_171952_oude_delft.jpg Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Balj� en Bas Verkerk samen in de boot.

brief aan advocaat Baljevrijdag | 1 oktober 2010 | 00:00 |
VROEGER WAS ALLES BETER TOCH?

Doe er voor mij ook nog maar een biertje bij. hfvh


delft http://home.kpn.nl/spronk33/plaatjesmap/Bestuur%20Waterschap%20afs%20Twee.jpg "Regeerakkoord: waterschapsbesturen terug naar jenever-met-sigaren-tijd"
"In het concept-regeerakkoord staat: "Het kabinet komt met een voorstel dat inhoudt dat gemeenteraden de waterschapsbesturen kiezen." Jammer, want hiermee keert de situatie terug zoals die tot midden jaren '90 bestond: gemeenteraadsleden kiezen via vriendjespolitiek hun voorgangers of prominente partijleden in het waterschapsbestuur, waardoor de democratische controle verslapt."
Water weblog - Guido van der Wedden