logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 31 augustus 2010 | 00:00 |
GEMEENTERAAD NU AAN DE BEURT

GONDELAFFAIRE: Gemeenteraad geef BenW opdracht de 'Gondelaffaire' zo snel mogelijk bestuurlijk in der minne te schikken, voordat er weer eindeloze rechtszaken op gang komen met alleen maar verliezers!. hfvh


delft gondel_2004-08-16 20@17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

"Integriteit van bestuur, over meevaren en meelopen."
"... Twee personen moeten hun verantwoordelijkheid nemen: in de eerste plaats Bas Verkerk als door de Kroon benoemde voorzitter van raad en college, de burgemeester. En onze vriend Aad Meuleman (ik schrijf nu eens geen Heulemans), als voorzitter van het presidium. De gemeenteraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen de Gondelaffaire op te lossen en het college daartoe opdracht te geven."
organisatie-adviseur - Arie van der Veendinsdag | 31 augustus 2010 | 00:00 |
"Over dissidenten, prominenten en de wethouder uit Delfzijl"
"In het voorjaar schreef ik over het CDA en de noodzaak van een leiderswisseling in verband met het einde van de lifecyclus van Balkenende. Nu een half jaar verder is de zaak gans anders. Het CDA is gehalveerd, wordt bestuurd door waarnemende bestuurders, onderhandelt over een minderheidskabinet en is behoorlijk in rep en roer."
Arie van der Veenmaandag | 30 augustus 2010 | 18:00 |
BAS VERKERK: MORGEN GAAT HET BETER

Prioriteiten stellen: 'snoepreizen' maken of brieven van burgers tijdig en duidelijk beantwoorden. hfvh

delft bas_verkerk_li_jiansheng_jingdezhen_20100800.jpg
Burgemeester Bas Verkerk bezoekt The Ceramics Industries of Jingdezhen in China

"Beantwoording vragen betreffende het stuk (1040086, VSM) - College van B&W: afschrift van reactie op burgerbrief inzake Shurgard aan het Karrepad 4 te Delft"
"Door de CDA-raadsfractie zijn al geruime tijd geleden raadsvragen gesteld in de commissie VSM naar aanleiding van een reactie op de burgerbrief inzake Shurgard aan het Karrepad 4 te Delfi (1040086,VSM). Na de collegewisseling is gebleken dat de reactie op deze vragen nog niet was verzonden. Het college wil nu de beantwoording voortvarend oppakken. De volgende vragen zijn gesteld: ..."
burgemeester Bas Verkerkmaandag | 30 augustus 2010 | 00:00 |
STOELING WIL EEN EXTERN ONDERZOEK

De "GONDELAFFAIRE" krijgt een nieuw vervolg. Martin Stoelinga verzoekt Bas Verkerk om een extern onderzoek. Inzet: € 600.000,00 schadevergoeding. hfvh


delft gondel_2004-08-16 20@17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

"Verzoek om extern onderzoek op basis artikel 155a-f van de Gemeentewet naar het handelen van B. Verkerk en wethouders inzake de ‘Gondelaffaire’"
"... Het zal u niet verbazen dat ik – alweer met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad (mede gebaseerd op rapporten van Elzinga en Schiller) – de geleden schade vergoed wil zien. Deze enquete moet in dat licht worden bezien. Er zal namelijk naar mijn vaste overtuiging uit blijken, dat uw handelwijze en die van de wethouders op zijn zachtst gezegd aan alle kanten ‘rammelde’."
brief aan Bas Verkerk van Martin Stoelingamaandag | 30 augustus 2010 | 00:00 | *
BAS VERKERK HEEFT WAT UIT TE LEGGEN

Regenten besturen het ABP pensioenfonds. De Delftse burgemeester Bas Verkerk is een van de bestuurders bij het ABP. De pensioengerechtigden van 65 jaar en ouder die 40 jaar lang pensioenpremie hebben betaald, hebben daar geen enkele zeggenschap over. Deze klantengroep wordt collectief geschoren. Hup, afstempelen maar! hfvh


delft abp_logo_uw_vermogen_om_te_leven.jpg
"Afstempelen pensioenen niet nodig"
"Nieuwe sterftetafel - Maar dit jaar werden de pensioenfondsen wederom door onheil getroffen. Ten eerste werden de regels m.b.t. de te gebruiken sterftetafel, die wordt gebruikt om de dekkingsgraad uit te rekenen, gewijzigd. Vroeger pasten de pensioenfondsen hun sterftetafel aan als het Actuarieel Genootschap – een wijze club van verzekeringswiskundigen – de sterftecijfers van de afgelopen vijf jaar hadden gewikt en gewogen en een nieuwe tabel hadden uitgegeven. Maar tegenwoordig moeten pensioenfondsen verplicht de sterftetabellen gebruiken van het CBS. Het CBS had gemeten dat de levensverwachting in Nederland weer flink was gestegen. Het effect van de maatregel was dat de dekkingsgraad met 5% naar beneden ging. Pensioenfondsen die eerst op een dekkingsgraad van 100% stonden, gingen nu naar een dekkingsgraad van 95%."
EasyInvest BV - Martin Plooimaandag | 30 augustus 2010 | 00:00 |
WONINGNOOD IS THEORETISCH GELUL

Tot nu toe heb ik nog geen studenten in Delft op straat zien slapen. Conclusie: ze hebben allemaal onderdak. Alleen de zon gaat voor niets op, zeg maar. hfvh


delft http://www.mijnalbum.nl/Foto-HPUHNT8M.jpg
"Ik ben gek en hij is gek ... nu mijn vraag:
wat ben jij eigenlijk met die gekke ketting Saskia?"
Het GroenLinks Foto-album 2006-2010 van wethouder Saskia Bolten.

"Politiek Café jongerenhuisvesting"
"Enkele duizenden nieuwe studenten zijn begonnen in Delft. Tegelijkertijd is het tekort aan kamers voor studenten volgens de Landelijke Studentenvakbond nog nooit zo groot als nu. En daar komen de niet studerende jongeren, jongeren met problemen, tienermoeders en jonge stelletjes die ook willen wonen nog bij."
GroenLinks - Stephan Brandligtmaandag | 30 augustus 2010 | 00:00 |
KONINGSVELD BLIJKT GROOT GIFVELD

GGD: "Gezondheidsrisico's: alleen door dagelijkse consumptie van grote hoeveelheden knollen. Bij fruit was dit risico nauwelijks aanwezig omdat dit seizoen gebonden is en niet het hele jaar door gegeten wordt."


delft http://www.cdadelft.nl/files/scheepmakerij%20verontreiniging.jpg
"Bewonersbijeenkomst Bodemverontreiniging Scheepmakerij"
"Dinsdagavond 24 augustus ben ik als raadslid namens het CDA naar de bewonersbijeenkomst "Bodemverontreiniging Scheepmakerij" geweest. De gemeente had de informatiebijeenkomst georganiseerd voor de direct betrokkenen van de 8 woningen in de Scheepmakerij en voor geintresseerde buurtbewoners. Er was een redelijk goede opkomst met zo'n 50 bewoners, een aantal gemeenteambtenaren en de RTV West."
CDA - Rob van Woudenbergzaterdag | 28 augustus 2010 | 04:30 |
BANKVOORZIENING GESIGNALEERD

delft http://2.bp.blogspot.com/_Aub-oqcCk4U/THZlbRpIDtI/AAAAAAAAA50/Cb4n4f5bKUc/s640/kunstbank.jpg
"Basisvoorziening"
" Delft staat in de top 10 van gemeenten waarin senioren het kortst moeten reizen voor een basisvoorziening. Ik weet niet of een bankje tot de basisvoorzieningen behoort, maar de gemeente Delft maakt haar zesde plaats op de lijst waar en heeft er eentje geplaatst in het parkje tussen de Mahlerstraat en de Buitenhofdreef, vlak bij de ingang van de apotheek."
ODD - Frans van Rijnswouzaterdag | 28 augustus 2010 | 03:30 |
IN DELFT: WESTERPOP

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/avatarwesterpoptweets_bigger.jpg
"Westerpop"
"Het gezelligste festival van Nederland, gratis toegankelijk, vlakbij het historische centrum van Delft, jaarlijks ruim 15.000 bezoekers, en…. dit jaar nieuw: een internationaal podium! Bovendien een marktje met leuke rommeltjes en de sporadische bijzondere lp, en natuurlijk het straattheater."
Delftblog - Barbara Steegzaterdag | 28 augustus 2010 | 03:00 |
EERST INBURGEREN EN DAN STEMMEN!

Als je geen Nederlands kunt lezen en niet weet hoe het te vertalen is dat jouw probleem, dat gaan we niet oplossen op kosten van de gemeenschap. Mooie taak voor STIP om A4-tjes uit te delen waar nodig! hfvh"STIP vraagt college om opkomstverhogende maatregelen bij verkiezingen"
"STIP signaleert een taalbarrière voor niet-Nederlandstalige stemgerechtigde Delftenaren tijdens verkiezingen. De coalitiepartij stelde gisteren schriftelijke vragen aan het college van B&W."
STIP - Bart Bikkerszaterdag | 28 augustus 2010 | 02:30 |
PETITIES.NL

"Delft opent loket op Petities.nl"
"Inwoners van Delft die een handtekeningenactie willen houden om een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad te krijgen, hoeven daarvoor niet meer de straat op. Via het Delftse loket op petities.nl kunnen handtekeningen nu digitaal worden ingezameld."
GroenLinks - Fleur Norbruiszaterdag | 28 augustus 2010 | 01:15 |
WETHOUDER MILENE JUNIUS GOED BEZIG

De stijle 'RIK GRASHOFF' drempels in de Hugo de Grootstraat zijn vervangen door een vloeiende wegverhoging van niets. De snelheidstoename is al zichtbaar en hoorbaar. Motto: de stad is er voor de voetganger en de fietser. hfvh


delft hugo_de_grootstraat_000_verkeersdrempel_20100827_185347.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.donderdag | 26 augustus 2010 | 12:15 |
FF VOORSTELLEN: IK BEN JULLIE LEIDER

delft vokurka_vogupka.jpg
D66-wethouder Ir. Lukas Vokurka.

"Over leiderschap, handreikingen voor Vorkurka en Junius."
"Wie in een goede boekhandel rondneust komt al gauw bij een hoekje met boeken over leiderschap. Managementboek, filosofische boeken. Er zijn helaas weinig boeken over politiek-bestuurlijk leiderschap. En dat is iets anders van managerial leadership. Er is een markt voor, en zeker in gemeenteland. Laten we in Delft beginnen met het ontwikkelen van politiek-bestuurlijk leiderschap. Wellicht een export product vanuit onze innovatieve gemeente."
nazomer Musketier 2 - Arie van der Veendonderdag | 26 augustus 2010 | 08:30 |
BAS VERKERK HEEFT WAT UIT TE LEGGEN

Bas Verkerk is een van de 12 bestuurslden van het ABP. Samen kregen zij in 2009 een vergoeding van € 807.867,00 ofwel gemiddeld € 67.000,00 per persoon voor het beheren van 218 miljard euro van 2,8 miljoen klanten. Als de Delftse bestuurskracht van deze man de opmaat is bij het ABP dan valt te vrezen voor de pensioenuitkeringen. hfvh


delft abp_logo_uw_vermogen_om_te_leven.jpg

"VNG waarschuwde al voor korting ABP-pensioen"
"... Noodmaatregel In de laatste brief van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt het korten van de nominale pensioenrechten en aanspraken als ‘meest effectieve, maar eveneens zeer ingrijpende’ ingreep genoemd. Bovendien is het een noodmaatregel met een ‘heftig ­psychologisch effect’."
Binnenlands Bestuur - Hans Bekkers en Henk Vlamingdonderdag | 26 augustus 2010 | 07:00 |
EXTRA POLITIEBERICHT: "PAKKETJE"

Bas V. hoort het straks aan in het driehoeksoverleg met OM en Politie. hfvh


delft pakketje.jpg
"Verdacht pakketje aangetroffen onder auto Syriësingel"
"De Explosieven Opruimingsdienst heeft woensdagmiddag een verdacht pakketje verwijderd dat bevestigd was onder een auto die geparkeerd stond op de Syriësingel. Omstreeks 05.30 uur kreeg de meldkamer van Politie Haaglanden de melding dat er onder een geparkeerde auto aan de Syriësingel mogelijk iets bevestigd was."
Politie Persberichten

"Explosief onder auto crimineel "
Telegraaf - Marieke van Essendonderdag | 26 augustus 2010 | 04:30 |
ABSOLUUT GEEN KLEUTERTJE LUISTER ...

GONDELAFFAIRE - Claim van € 565.000,00 in geding, voorwaar geen kinderspel. Wijselijk heeft Martin Stoelinga het verslag dan ook niet ondertekend. hfvh


delft gondel_2004-08-16%20@17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

"VERTROUWELIJK:
Verslag gesprek tussen dhr.Stoelinga en Wethouders Vokurka en Bolten
Datum: 30 juni 2010
Aanwezlg: Dhr. Stoelinga, Dhr. Meuleman, Dhr. Vokurka, Mevr. Bolten en Dhr. Van der Jagt (verslag)"

"... Over de volgende stap zegt de heer Vokurka dat het college zal komen met een schrijven waarin de claim weerlegd wordt. Als afslenterde opmerking geeft de heer Vokurka aan dat het verslag, gezien de vakantieperiode snel ondertekend moet worden."
Naar verslag - Martin Stoelingadonderdag | 26 augustus 2010 | 01:15 |
GEWELDIG PLEIN, ZEKER VOOR FIETSERS!

delft http://www.biancavdwerf.nl/Delflandplein.jpg-for-web-normal.jpg
"Rotonde of toch verkeersplein?!"
"... Beroepsmatig gezien maak ik regelmatig gebruik van deze rotonde cq. verkeersplein en ik sluit daarom niet uit dat zich de komende periode een aantal problemen kunnen gaan voordoen. Te denken valt aan de toenemende verkeerstroom en de oplevering van de parkeergarage aan de Papsouwselaan-boulevard, die ongetwijfeld verkeersopstoppingen zal veroorzaken met in- en uitgaand verkeer."
Website - Bianca van der Werfdonderdag | 26 augustus 2010 | 00:30 |
"VVD blij met onderzoek uitbreiding cameratoezicht"
"... Dit leverde levendige debatten op met vooral de lijsttrekker van D66 die daar tegen was. Niet zo gek, gezien de tekst in het verkiezingsprogramma: D66 wil af van cameratoezicht. In het stationsgebied moet de nieuwe inrichting het huidige cameratoezicht overbodig maken. Inmiddels maakt D66 deel uit van de coalitie en is de partij met één wethouder vertegenwoordigd in het college van B&W. Desalniettemin komt er een onderzoek naar de uitbreiding van cameratoezicht en de VVD is daar content mee. Hopelijk geldt dat ook voor de D66-fractie in de gemeenteraad."
VVD - Lennart Harpedonderdag | 26 augustus 2010 | 00:15 |
"Delft aardewerkstad en Delft stad van Vermeer"
"Wat een prachtig bericht in de krant: Chinese strijders uit het terracottaleger in het Prinsenhof! Het gebeurt niet zo vaak dat ik blij word van het lezen van het Delftse ochtendblad, maar na de kop Terracottaleger naar Delft kon ik wel juichen."
VVD - Leja van der Hoekwoensdag | 25 augustus 2010 | 16:45 |
DELFT GAAT GROEIEN ALS JE DAT WILT hfvh

delft delft_plattegrond_20100823_002a.jpg

"Over de opheffing van Delft"
"De poll op politiek Delft over de bezuinigingen leidde tot interessante resultaten c,q, indicaties. Niet alleen bezuinigen op ambtenaren (- 25%) maar ook uitstel van het nieuwe stadskantoor werden gekozen. Die keuzes liggen voor de hand, maar veel opmerkelijker was de keuze voor fusie met de buurgemeenten. Fusie met de buurgemeenten wat moet leiden tot tot een nieuwe gemeente Delft met 150.000 inwoners"
Arie van der Veenwoensdag | 25 augustus 2010 | 03:00 |
"Stand van zaken bij het CDA"
"... Men zoekt niet de oppositie maar regeren is geen doel op zich. In de afgelopen maanden heeft de fractievoorzitter Maxim Verhagen overigens vele malen getracht contact te krijgen met de PvdA, echter zonder succes. Elke vorm van contact wordt blijkbaar geweigerd tot nu toe."
CDA - Hans Kolkert,woensdag | 25 augustus 2010 | 02:15 |
DELFTSE POLITIEK IN MOOIE WOLKEN

delft wateringseweg_000_20100824_151102_a.jpg
Delft, Wateringseweg.woensdag | 25 augustus 2010 | 01:15 |
CONFORM "Binnenvaartpolitiereglement"?

Peanuts, maar College van B&W gaat dwars! Oppositie gunnen we niets! hfvh


delft geerweg_000_kantoorgracht_000_woonboot_binnenvaartpolitiereglement20100824_150009_a.jpg
Delft. Wat bleef na renovatie, een te krappe waterdoorgang Kantoorgracht/Geerweg met het Rijn Schiekanaal.

"Geen herstel van vrije doorvaart Kantoorgracht / Rijn-Schiekanaal"
"... Het is ook interessant te zien hoe de gemeentelijke regels over ligplaatsen van woonboten worden gehanteerd door de gemeente zelf! De situatie voldoet zo in ieder geval niet aan het eigen beleid van het college. De woonboten liggen te dicht bij elkaar en te dicht bij de brug."
VVD - Linda Böckerwoensdag | 25 augustus 2010 | 00:45 |
ERNST DAMEN: MET EEN KATER NAAR HUIS

delft torbeckestraat_kater_20100824_152213_a.jpgdinsdag | 24 augustus 2010 | 22:00 |
STRIJD: IVO OPSTELTEN OF JOB COHEN?

delft rolf_clason_2010_02_18_17_07_a.jpg
Delft, februari 2010 in boekhandel De Wijnhaven.
Rolf Clason heeft zojuist zijn dichtbundel GRENSGEVALLEN gepresenteerd.

"CHAPEAU"
"... Ik hoor het hier, bij de Belgische grens, overal ten noorden van mij piepen en knarsen in de liberale hoofden en harten. Ik wens ze de wijsheid toe die ze behoeven. Beste vrienden, mag ik jullie (her)lezing aanbevelen van het toneelstuk „Les Mains Sales" van Jean-Paul Sartre?"
Rolf Clasondinsdag | 24 augustus 2010 | 20:15 |
UIT HAARLEM: EEN LESJE "OMBUIGEN"

delft superman_in_delft.jpg

"Gemeenteraad Haarlem stelt financieel meerjarenbeleid (kadernota) vast"
"•Investeringsplafond (Haarlem gaat minder investeren): € 7 mln.
•Efficiency en interne organisatie (efficiënter werken door het ambtelijk apparaat en minder externe inhuur): € 6 mln.
•Taken en taakuitvoering (welke taken wel, niet of anders uitgevoerd worden): € 5 mln.
•Subsidies en verbonden partijen: € 9 mln.
•Woonlasten en andere inkomsten: € 8 mln."
Gemeente Haarlem - Griffiedinsdag | 24 augustus 2010 | 03:00 |
"Het reces is voorbij"
"... Na mijn bijdrage ontspon zich nog een leuk inhoudelijk debat. De SP reageerde heftig op mijn voorstel om na te denken over ‘loslaten’ van de BWD. Je moet immers, zo redeneerde de fractievoorzitter van de SP, de controle als raad op deze organisatie hebben. Ik heb gereageerd dat dit verschil van mening juist blootlegt dat de ChristenUnie niet een linkse partij is, hoewel dat vaak wel wordt gedacht, en de SP wel. Je moet niet alles willen controleren."
Christen Unie - Joëlle Gooijer-Medemadinsdag | 24 augustus 2010 | 02:15 |
delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/Creative%20Factory.jpg
"Behoud creatief Delfts toptalent: STIP opent de publieke brainstorm"
"Momenteel kent Delft de incubator YES!Delft voor technostarters en Bacinol II als bedrijfsverzamelgebouw voor kunstenaars en vormgevers. In dit rijtje kan verder de zogeheten ‘broedplaats’ genoemd worden. De manier van netwerken in deze verschillende vormen van kennisintensieve verzamelingen van starters en de inrichting van het pand in kwestie bepalen welke doelgroep hier wordt gehuisvest"
STIP - Willem-Jozef Van Goethemdinsdag | 24 augustus 2010 | 00:15 |
SERIEUZE 'BEGINSPRAAK' IN DELFT

De deskundigen gaan luisteren naar de meedenkers (meestal "leken geleuter") om hun plannen er beter van te maken. Ik ben benieuwd hoe de Gasthuisplaats zich gaat ontwikkelen. Zonder de hoogte in te gaan lijkt een nieuwbouwplan economisch niet rendabel. hfvh


delft gasthuisplaats_000_ontwerp_christoph_kohl.jpg
Ontwerp 2004 Christoph Kohl.

delft gasthuisplaats_000_ontwerp_jo_crepain.jpg
Ontwerp 2004 Jo Crepain.

"Beginspraak is niet voor bange bestuurders"
"In het coalitieakkoord wordt het begrip beginspraak geintroduceerd. Het college is van plan om de burgers van Delft actief bij plannen te betrekken. Daarmee laat Delft zien dat het een open en actieve gemeente nastreeft, die betrokken burgers serieus neemt en met ze samenwerkt."
GroenLinks - Fleur Norbruismaandag | 23 augustus 2010 | 02:00 |
INWONERS BETALEN PROCESBEGELEIDER

"Beantwoording schriftelijke vragen Inzet externe procesbegeleider"
"Vraag 6 Is het college het er mee eens dat jullie zelf of jullie eigen partijen deze rekening van E8000 voor de externe kracht bij hun collegevorming moeten betalen?
Antwoord: het college is het hier niet mee eens."
b&w - Bas Verkerkmaandag | 23 augustus 2010 | 01:00 |
STOOP: 'GROOTSTE CULTURELE DWALING'

delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2010/05/gevangenis.jpg
Delft. Gevangenis in het Stadhuis op de Markt.

"Aanvullende schriftelijke vragen stadsgevangenis"
"Wij weten niet wat uw college verstaat onder de term ‘enkele weken’, maar wij gaan ervan uit dat er inmiddels duidelijkheid moet zijn over genoemd onderzoek. Kunnen wij de uitkomst van uw onderzoek uiterlijk voor het eind van deze maand tegemoet zien? Zo nee, wanneer wel?"
Stadsbelangen - Aad Meulemanmaandag | 23 augustus 2010 | 00:45 |
"CDA Delft maakt stad weer stukje meer bereikbaar"
"... Dit stukje Delft is voor ondernemers, bewoners en bezoekers van winkels weer een stukje meer bereikbaar geworden en het CDA Delft is een verkiezingsbelofte in ieder geval voor een klein beetje alvast nagekomen!"
CDA - David van Dismaandag | 23 augustus 2010 | 00:00 |
DENKEN DOEN ALLEEN DE BESTUURDERS

De raad luistert en keurt de voorstellen goed of af. D66-wethouder Ir. Lucas Volurka liet het compleet afweten, niets concreets van hem gehoord . hfvh


delft http://www.pvdadelftmiddendelfland.nl/uploads/9a/9f/9a9f932652df7569f529b4876a554eb5/ernst_klein.jpg
Fractievoorzitter PvdA Ernst Damen.

"Met een kater naar huis: VVD, SP en Stadsbelangen geven niet thuis bij oproep om mee te denken over de bezuinigingen."
"... . Tijdens de commissievergadering zorgde dhr. Meuleman van Stadsbelangen er na ongeveer 5 minuten voor dat de rest van de avond in het teken van strijd stond in plaats van inhoudelijk debat, de VVD en de SP gooide nog wat olie op het vuur waardoor we als raad eigenlijk geen steek verder zijn gekomen."
PvdA - Ernst Damenzondag | 22 augustus 2010 | 01:00 |
SHILLEN AAN DE SCHIE

delft rotterdamseweg_000_lijm_en_cultuur_20100821_161452_a.jpg

Delft, Rotterdamseweg terrein Lijm & Cultuur. (voor vergroting 5184x3456 klik op foto)
Gespot: Martin Stoelinga en Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft. Ze gaan afgelopen zaterdagmiddag al vroeg 'shillen aan de Schie'.
Uitgebreide informatie op Chaos aan de Schie.zaterdag | 21 augustus 2010 | 11:45 |
LEEFBAARDELFT: NIEUWE STADSKANTOOR OPSCHORTEN, 25% MINDER AMBTENAREN

delft http://www.jpdewit.nl/anders_d66.jpg
"Coalitie noemt nog geen enkel bezuinigingsvoorstel"
"... Natuurlijk greep ik de kans aan om onze belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma op te frissen: - nieuwe stadskantoor spoorzone uitstellen (€80 miljoen) - 25% minder ambtenaren (150 minder) - 25% minder regels en bureaucratie - Lasten 25% omlaag - Geen externe bureaus meer inhuren (€10 miljoen) - BWD afschaffen of fors korten, zelfbestuur van de buurthuizen terug - Lijm & Cultuur flop stoppen (€1,2 miljoen) - Gebiedsuitbreiding. Inlijven van Delfgauw, Den Hoorn, het Haantje en Sion - Waarderingssubsidies linkse cultuurhobby's afschaffen ‘675.000)"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 21 augustus 2010 | 03:30 |
"OWee-blikken openen"
SP Rood Delftzaterdag | 21 augustus 2010 | 03:30 |
"College durft niet te kiezen"
"... Bezuinigen kan op extra’s zoals ‘stadsmarketing’ en het nieuwe stadskantoor"
SP - Lieke van Rossumzaterdag | 21 augustus 2010 | 03:15 |
"Toon van het debat"
"... Stadsbelangen heeft het college meegegeven dat de bezetting van de ambtelijke organisatie onderdeel moet worden van de bezuinigingsoperatie. Wij zijn er nog steeds van overtuigd, dat Delft qua bezetting veel vlees op het bot heeft. In het verlengde daarvan kan dan ook worden bezien of de kosten, die gemoeid zijn met de bouw van het nieuwe stadskantoor, een tandje lager kunnen."
Stadsbelangenzaterdag | 21 augustus 2010 | 03:00 |
"De OWee-stemmen zijn geteld..."
STIP - Ferrie Förster

"Investeer in een nieuwe generatie ingenieurs"
STIP - Ferrie Försterzaterdag | 21 augustus 2010 | 02:30 |
POLITIEK ONERVAREN FRACTIEVOORZITTER MET VEEL TE HOGE VERWACHTINGEN

Trouwens ook Lennart Harpe had niets te melden, afblazen nieuwbouw Stadskantoor of minder ambtenaren, niemand die nu weet waar de VVD in Delft precies voor staat. hfvh


delft http://www.vvddelft.nl/www.vvddelft.nl/StreamFile9167/scale/width150/height225/download/Lennart-Harpe-1
Fractie-voorzitter VVD Lennart Harpe.

"Bezuinigen en hervormen? B&W doet nog steeds niet mee."
"... De VVD-fractie verwacht van B&W, als dagelijks bestuur van deze stad, een visie, ideeën en voorstellen. Vervolgens kunnen wij daarover meedenken en debatteren en leidt een en ander tot besluitvorming in de raad."
VVD - Lennart Harpezaterdag | 21 augustus 2010 | 02:15 |
"Bodemverontreiniging Koningsveld"
"De verontreiniging in de tuinen van de Scheepmakerij is zorgelijk maar niet direct bedreigend"
PvdA - Ernst Damenzaterdag | 21 augustus 2010 | 01:00 |
PAULJAN KUIJPER: "HUFTERPROOF"

delft http://d66blog.nl/pauljan-kuijper/files/IMG_0418.JPG
"Beheer Abtswoudsebos onbeheersbaar? (2)"
"Onder de kop ‘Beheer Abtswoudsebos onbeheersbaar?’ vroeg onze fractie zich kort voor het zomerreces af hoe het kan dat in het Abtswoudsebos ten zuiden van Tanthof bijvoorbeeld een gesloopt bankje in anderhalf jaar niet vervangen wordt. We vroegen wethouder Bolten om dit voor 1 juli op te lossen en ziedaar: kort voor 1 juli verschenen overal mooie nieuwe bankjes."
D66 - Pauljan Kuijperzaterdag | 20 augustus 2010 | 21:00 |
BAS VERKERK KRIJGT CLAIM € 565.000,00

Afrekening GONDELAFFAIRE komt in zicht.


delft gondel_2004-08-16%20@17-19-52_gondel_.jpg
Delft, Oude Delft.
16 augustus 2004 - VVD-ers Christiaan Baljé en Bas Verkerk samen in de boot.

"inzake: Stoelinga c.s. / Gemeente Delft"
"Bij brief van 11 juni 2009 (in bijlage) heeft de heer Stoelinga de gemeente Delft aansprakelijk gesteld voor haar onrechtmatig handelen in de kwestie Baljé. Alvorens verdere stappen te nemen heeft Stoelinga het arrest van het Gerechtshof te Den Haag in de bodemprocedure tussen hem en de heer Baljé afgewacht. Dat arrest is inmiddels op 16 maart jl. gewezen1. Dit arrest geeft verdere onderbouwing voor de aansprakelijkstelling van de gemeente."
Brief aan B&W van Martin Stoelingavrijdag | 20 augustus 2010 | 19:30 |
NIEUWE STADSKANTOOR OPSCHORTEN

delft http://www.politiekdelft.nl/stadskantoor_stationshal_mecano.jpg
"Opschorten"
"Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft zouden de bouw van het nieuwe stadskantoor willen opschorten. Leefbaar Delft wil verder een kwart minder ambtenaren, Breed Welzijn Delft korten of afschaffen en meer zelfbestuur in de buurthuizen. Onafhankelijk Delft liet weten tegen bezuinigingen in sport en recreatie te zijn."
Gemeenteraadvrijdag | 20 augustus 2010 | 19:00 |
SASKIA BOLTEN: "BIJ ZO'N BRIEF ..."

delft saskia_bolten_201019_commissie_algemeen.jpg
GroenLinks wethouder Saskia Bolten met 'zwaar' hoofd in commissie Algemeen.

"Commissie stelt vragen over gifgrond"
"... “Bij zo’n brief (red. zie brief van J.M. van Reenen Vakteamhoofd Milieu) zou bij mij de schrik er ook inzitten”, aldus wethouder Bolten, die uitvoerig in ging op de vragen uit de commissie. De VVD wilde onder meer weten hoe zeker het was dat er geen Pcb’s onder de huizen of in de kruipruimten liggen en op welke feiten de wethouder baseerde dat er geen gezondheidsrisico’s voor de bewoners zijn."
Gemeenteraadvrijdag | 20 augustus 2010 | 18:30 |
GROEN GROEN KNOLLENLAND

delft http://www.leefbaar-delft.nl/knol_voor_bolten.jpg
"Foto van vrijdag 20 augustus 2010 In de raadscommissie geeft Jan Peter de Wit aan milieu wethouder Saskia Bolten (Groenlinks) een knol uit een moestuin in gifwijk Koningsveld. Voor het avondeten van morgen. De knol is zwaar verontreinigd met PCB's maar volgens Bolten kan dat geen kwaad voor je gezondheid als je niet elke dag knollen eet. Nou eet smakelijk."
Leefbaar Delftvrijdag | 20 augustus 2010 | 16:00 |
POLITIE VERBIEDT ZWEMMEN IN GRACHTDelftse studenten zwemmen uit vreugde in de gracht: politie grijpt gelukkig in! Bij de Delftsche Studenten Bond waren ze zo blij met het aantal ingeschreven nieuwe leden, dat de president met een aantal leden in de gracht sprong om dit te vieren. Ondanks dat dit zonder lawaai of overlast geschiedde, vonden de dienstkloppers van de politie Haaglanden het nodig hier boetes van 90 euro per persoon voor uit te schrijven. Terecht? Dat zal de kantonrechter uitmaken... Mijn mening: ga boeven vangen!
Guido van der Wedden

De studente zijn bekeurd op grond van "Verboden te zwemmen nabij bruggen"!
Binnenvaartpolitiereglementvrijdag | 13 augustus 2010 | 13:00 | tot | donderdag | 19 augustus 2010 | 20:00 |
POLL: WAAROP BEZUINIGEN?

Donderdag 19 augustus 2010 praten de leden van de commissie Algemeen over bezuinigingsvoorstellen. De komende vier jaar moet er 30 miljoen euro bezuinigd worden. Zie hervormingsagenda

Waarop bezuinigen? Kruis je voorkeuren aan.
 
Onderhoud wegen, straten en pleinen
25% minder ambtenaren
Geen nieuw stadskantoor
Verhoging belastingen en eigen bijdragen
Fuseren met buurgemeenten

  donderdag | 19 augustus 2010 | 18:30 |
GRAVES EN EL ATAQUE DEL TORO BAS
donderdag | 19 augustus 2010 | 17:45 |
HARNASCHPOLDER WORDT GOUDMIJN?

delft delft_harnaschpolder_2008_02_14_13h35_09_a.jpg.jpg
Delft. Aanleg van het warmtenet in de Harnaschpolder. (foto prodeo februari 2008)

"Verzwegen reserves van grondbedrijven"
"Grondexploitatie vormde decennialang een gegarandeerde bron van inkomsten voor gemeenten. Nu die geldstroom hapert, luiden steden de noodklok: bouwstops worden aangekondigd en projecten uitgesteld. Maar deskundigen stellen vandaag in Trouw dat de lokale overheden te haastig reageren. „Grondbedrijven potten op.""
Trouwdonderdag | 19 augustus 2010 | 15:30 |
VOORTAAN ALLEEN OP WERKBEZOEK DUS

delft http://www.pbase.com/jurjen/image/102788493.jpg
"Gemeenteraadsuitje slechte voorbeeld bij bezuinigingen"
"Vrijdag 27 augustus maakt de gemeenteraad een snoepreisje naar Leiden. Ze noemen het nu werkbezoek. Dat is al minder dan in 2008 toen de reis ging naar het Europese Parlement in Brussel (kosten €14.000) waar Bas Verkerk voorzitter van de Nederlandse Delegatie is. Maar laten we in deze tijd van bezuinigingen, dit soort "werkbezoeken" maar helemaal schrappen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 19 augustus 2010 | 02:00 |
ANARCHITECTURE

delft http://www.levenaanhetspoor.nl/images/stories/dag%204%20low%20res.jpg
"ANARCHITECTURE"
"9-28 augustus, Calvé terrein, Wateringseweg 4, Delft
ANARCHITECTURE is een kunstproject dat ingaat op de stadsvernieuwing rond de spoorzone in Delft. Door de sloop- werkzaamheden voor de spoortunnel is er een open ruimte ontstaan. Anarchitecture wil deze ruimte gebruiken om een gesprek op gang te brengen over stadsplanning, de eetbare stad en DIY architectuur."
ANARCHITECTUREdonderdag | 19 augustus 2010 | 01:00 |
TOILETTEN ZEGGEN, GRAFKELDER DOEN

delft http://www.jpdewit.nl/kelder_nieuwe_kerk.jpg
"Ondergrondse toiletten of extra grafkelder Nieuwe Kerk?"
"... Die drie miljoen moeten de Hervormde Kerk, het Rijk en Beatrix maar ophoesten. Zo, weer een mooie bezuiniging gevonden. Ja toch, financieel wethouder Lucas Vokurka D66! De restauratie kan makkelijk gefinancierd worden uit openstelling voor publiek van de koninklijke grafkelders. Dat wordt hoog tijd na ruim vier eeuwen. En het zijn publieke figuren die riant leven van onze staatssteun. En een gratis staatsbegrafenis. Kunnen ze wat terugdoen zonder dat het moeite kost."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 19 augustus 2010 | 00:45 |
GIFWIJK KONINGSVELD

delft http://www.leefbaar-delft.nl/gifwijk_koningsveld_delft_2.jpg
"Foto van woensdag 18 augustus juli 2010 Straalverbinding met gifwijk Koningsveld. Vraag aan de gemeente over de hoeveelheid aangetroffen PCB's. Antwoord gemeente: In de bodemlaag waar knolgewassen wortelen zijn de gehalten ongeveer twee à driemaal de interventiewaarde. Dat betekent dat er spake is van sterke verontreiniging."
Leefbaar Delftdonderdag | 19 augustus 2010 | 00:00 |
delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/Marielle%20&%20Ferrie2.jpg
Mariëlle van Kooten en Ferrie Förster, gemeenteraadsleden voor STIP in Delft.

"STIP in de OWeeCourant"
"‘Lees het snel en vorm een mening’, zo kopt de OWeeCourant van dinsdag over het interview met gemeenteraadsleden voor STIP Mariëlle van Kooten en Ferrie Förster. STIP is benieuwd naar het oordeel van de ruim 2400 OWee'ers wat betreft deze eerste indruk van de partij en beantwoordt graag al jullie vragen!"
STIP - Ferrie Försterwoensdag | 18 augustus 2010 | 05:45 |
DISCUSSIE IN HET CDA

delft markt_000_arie_van_der_veen_20100214.jpg
Delft, Markt.
Arie van der Veen voor de Niuwe Kerk en het standbeeld van Hugo de Groot.

"Over wegen en preken"
"Voor het eerst in jaren is er weer een echte discussie in het CDA. Een discussie over de inhoudelijke koers, tot op zekere hoogte. In ieder geval een discussie die zelf predikanten noopt op zich er mee te bemoeien. Vanuit Doesburg en Hengelo klinken serieuze geluiden. Een prachtig debat begint over de verhouding kerk en staat. En de spanning tussen rechtstaat, politiek domein en geestelijk domein. Nog even en JP gaat er zich mee bemoeien!"
Arie van der Veenwoensdag | 18 augustus 2010 | 03:15 | *
POPPINK CS NU AL AAN HET DANSEN

Zijn woning straks in waarde verdubbeld door gratis een mooi park voor de deur. Waardevermeerdering door 'planwinst'. hfvh


delft cartoon_20100818_poppink_ah_dansen.jpg
Delft, Phoenixstraat 52. Cartoon door L. Rosenwasser.

" Burgerbrief: overschrijding verzakkingsnormen en toegezegde berekeningen voor de panden aan de Phoenixstraat i.v.m. de bouw van de spoortunnel"
Delft.nl - brief aan Presidium Gemeenteraadwoensdag | 18 augustus 2010 | 01:00 |
NIETS AAN DE HAND, GEEN KNOLLEN ETEN

Briefje aan bewoners: we komen je tuin afgraven zonder verdere informatie en communicatie en het dan gek vinden dat de pers er grootschalig op inspringt. De reputatieschade aan Delft Kennisstad met TU Universiteit laat zich radem. hfvh


delft http://www.tunoord.nl/wp-content/uploads/2010/08/delftse-wijk-gebouwd-op-gifgrond.jpg.
"Bewoners Koningsveld jaren op gifgrond"
"... In de media wordt de zaak tot grote proporties opgeblazen met onvolledige en onjuiste informatie. Berichtgeving in o.a. het AD, Binnenlands Bestuur, de Volkskrant, de Telegraaf, RTL4 en TVwest."
Belangenvereniging TU Noorddinsdag | 17 augustus 2010 | 19:45 |
"OJee het is Owee "
"De OntvangstWeek voor studenten die in Delft gaan studeren is in volle gang. Als buurman van een Virgielhuis heb ik de vele voorbereidingen van nabij mogen meemaken. Inmiddels is het feest losgebarsten. Dat betekent even niet de auto parkeren op de gracht en oordoppen paraat hebben liggen op het nachtkastje."
VVD - Lennart Harpedinsdag | 17 augustus 2010 | 05:30 |
BRANDWEER EN POLITIE IN ACTIE 00h11

Onduidelijk bleef wat er aan de hand was. Na een korte inspectie vertrokken de uitgerukte voertuigen weer. hfvh


delft hugo_de_grootstraat_000_brandweer_politie_20100817_001221_2.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.dinsdag | 17 augustus 2010 | 04:15 |
"Bodemverontreiniging Scheepmakerij"
"De gemeente gaat de verontreinigde bodem saneren aan de Scheepmakerij. De PCB-verontreiniging in de bodem is aan het licht gekomen tijdens de aanleg van het riooltracé in de huidige Agatha van Leidenlaan in aansluiting op de herontwikkeling van de nieuwe wijk Koningsveld. Het gaat om 8 woningen."
Gemeente Delftdinsdag | 17 augustus 2010 | 03:30 |
VRAGEN VERONTREINIGDE GRONDEN

delft jos_van_koppen_2010_03_11_19_26_a.jpg
Jos van Koppen, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft.

"vragen verontreinigde gronden"
"De fractie van Onafhankelijk Delft heeft met verontrusting kennis genomen van diverse berichten over grondverontreiniging binnen de gemeentegrenzen.
Naar aanleiding hiervan stelt de fractie de volgende vragen."
Onafhankelijk Delft - Jos van Koppendinsdag | 17 augustus 2010 | 02:00 |
"Boeren slimheid???"
"... Het behoeft dus verder geen betoog dat het nieuwe stadskantoor in een tijd als deze, tot een elitair onderonsje moet worden gezien, waar de Delftenaren geen voordeel aan hebben. Het gemeentehuis, in de volksmond het zwembad genoemd, was bij de bouw al te klein bevonden, nu echter lijkt het nieuwe stadskantoor, een megaomvang te krijgen. Ik dacht eigenlijk dat wanneer er op zoveel ambtenaren moet worden bezuinigd, zo'n enorm gebouw helemaal niet nodig is. Willen "ze" soms in Delft een nieuw staaltje van "BOERDERIJ" management."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaaldinsdag | 17 augustus 2010 | 01:45 |
delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/Campagnekickoff.jpg
"Welkom in Delft!"
"De Delftse OntvangstWeek (OWee) is gisteravond van start gegaan op een uitpuilende Beestenmarkt. Ook dit jaar meldde zich wederom een recordaantal nieuwe studenten aan - ruim 2400 nuldejaars TU’ers zullen de komende dagen intensief kennismaken met Delft."
STIP - Ferrie Försterdinsdag | 17 augustus 2010 | 00:15 |
KONINGSVELD BLIJKT GROOT GIFVELD

delft lucas_vokurka_001.jpg
D66-wethouder Ir. Lukas Vokurka
met de portefeuille communicatie.

"D66: snel uitleg over gifgrond Koningsveld"
"Bewoners in de Delftse wijk Koningsveld blijken al jaren op grond te wonen die met pcb's is verontreinigd. D66 Delft is onaangenaam verrast en verwacht op korte termijn uitleg van het College van B&W."
D66 - Pauljan Kuijpermaandag | 16 augustus 2010 | 22:30 |
PERSBERICHT GEMEENTE PAS OM 16:57

Gifwijk in rep en roer. De landelijke pers heeft haar slag al geslagen. hfvh


delft http://www.leefbaar-delft.nl/gifwijk_koningsveld_delft.jpg
Leefbaar Delft - Foto van maandag 16 augustus juli 2010 Reporters TVWest, SBS6, Nos, AD, Telegraaf in gifwijk Wippolder. Bij een onderzoek in 2009 is in de tuinen van acht huurwoningen van Vestia aan de Scheepsmakerij in de grond en grondwater PolyChloorBifenylen (PCB's) aangetroffen. De gemeente stuurt de bewoners nu pas een brief dat dit tot gezondheidsrisico's kan leiden. De tuinen worden in november op kosten van de gemeente, 1 meter diep afgegraven.

"Gemeente zaait paniek over gifgrond in gifwijk Wippolder"
"De schrik zit er goed in bij de bewoners aan de Scheepmakerij en de Agatha van Leidenlaan. Je straat is ineens landelijk groot nieuws omdat je in een gifwijk woont. Een aantal zaken vind ik vreemd in de brief aan de bewoners. Ten eerste is het een onderzoek uit 2009. Dus waarom komt de gemeente daar nu pas mee? En waarom moet ik dat als eerste op TVWest zien?"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 18 augustus 2010 | 20:30 |
SCHEEPSMAKERIJ GIFTIGE PCB IN BODEM

GroenLinks-wethouder Saskia Bolten: "PCB's (Poly Chloor Bifenylen) alleen gevaarlijk als je zelf geteelde knollen eet van deze grond."


delft scheepmakerij_011_030708_a.jpg
Delft, Scheepsmakerij.

"Bewoners verontrust over vervuilde grond"
" Bewoners van de Scheepmakerij en omgeving in Delft hebben afgelopen weekend een brief van de gemeente ontvangen, waaruit blijkt dat er onder acht woningen zwaar vervuilde grond is aangetroffen. De buurt is woedend, maar ook ongerust."
TV Westmaandag | 16 augustus 2010 | 18:00 |
BODEMVERONTREINIGINGEN IN DELFT

delft personen_jolanda_gaal_20100124_a.jpg
Jolanda Gaal, raadslid Onafhankelijk Delft.

"Vervuilde grond"
"Wat denken Burgemeester en Wethouders hieraan te gaan doen?????
Toestanden genoeg rondom de veiligheid van onze bewoners dacht ik zo, kan dat stadskantoor wel even wachten toch???."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalmaandag | 16 augustus 2010 | 16:00 |
KONINGSVELD BLIJKT GROOT GIFVELD

Delft weet op knappe wijze negatief de landelijke pers te halen. Er was geen gemeentelijke persbericht te bekennen dus gaat de landelijke pers er mee aan de haal. Newbie D66-wethouder Ir. Lukas Vokurka heeft publiekelijk communiceren nog niet helemaal in zijn 'boerderij' vingers blijkt. Terzijde: Volurka kan zich alvast voorbereiden op de Kruisstraat waar DOK werd gesloopt. hfvh


delft koningsveld_000_speelterrein_2006-04-27 @16-51-26.jpg
Delft, Koningsveld.

"Delftse buurt op gifgrond "
"Bewoners in de Delftse wijk Koningsveld blijken al jaren op met pcb's verontreinigde grond te wonen. De gemeente gaat de bodem nu met spoed saneren, zo blijkt uit een brief die bewoners het afgelopen weekend hebben ontvangen."
Binnenlands Bestuurmaandag | 16 augustus 2010 | 04:30 |
VUILNISBELT

delft phoemixstraat_042_048_20100815_164807.jpg
Delft, Phoenixstraat.
Zondagmiddag, het tijdig ophalen van de vuilniszakken nog steeds geen succes. hfvhmaandag | 16 augustus 2010 | 03:45 |
"Senioren zijn een groep waar je veel rekening mee moet houden voor de nabije toekomst"
"... Niet klagen, maar vooruitkijken naar nieuwe mogelijkheden. Dat is Ouderenproof. Bijvoorbeeld voor de hoge bruggen, de bereikbaarheid en de kwaliteit van het gezondheidscentrum en nog vele andere zaken in Tanthof."
Delft op Zondag - Martijn Linthorstmaandag | 16 augustus 2010 | 03:00 |
PARKEREN CAMPERS STRAKS VOORBIJ

Voorzitter Cor Elmendorp preekt voor eigen parochie. hfvh


delft engelsestraat_000_foto_jp_camper_cor_elmendorp.jpg
Delft, Engelsestraat.
In de nieuwe garage passen geen campers.

"Vaststelling herziening bestemmingsplan Spoorzone"
"... In de uiteindelijke situatie, na aanleg van de spoortunnel, zoals die voortvloeit uit de plannen en de daarop gebaseerde Herziening van het bestemmingsplan Spoorzone, is voorzien in maximaal 180 parkeerplaatsen gesitueerd in een éénlaagse parkeergarage op de spoortunnel."
Buurtvereniging Delftzicht - Cor Elmendorpmaandag | 16 augustus 2010 | 01:30 |
STIP AL 38 DAGEN OP VAKANTIE

Sinds 9 juli 2010 geen bericht meer gezien van de studentenpartij. hfvh

delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/Zomerreces.jpg
"Zon, zee, strand! STIP op vakantie"
STIP - Bart Bikkerszondag | 15 augustus 2010 | 14:15 |
POLITIE HAAGLANDEN IN RACEMONSTER?

delft spyker_c8_spyder_politie.jpg
De Politie Haaglanden overweegt de aanschaf van een Spyker C8 Spyder.
Men kan dan snelheidsovertreders met een makkie inhalen.
Eerder werd een Lamborghini Gallardo overwogen, waar hun Italiaanse collega's mee over de weg scheuren. Om budgettaire redenen moest van deze aankoop worden afgezien. hfvhzondag | 15 augustus 2010 | 14:00 |
"Quote's van de dag"
"Als je geen nieuws hebt, dan moet je het maken." harrie fruyt van hertogzondag | 15 augustus 2010 | 00:00 |
RAADSLEDEN MET RECES

Onderstaand een lijst met de meest zichtbare en productie leverende raadsleden op PolitiekDelft.nl. Opvallend is dat de "Volkse Partijen" Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft de meeste stukken produceren. hfvh

delft publicaties_raadsleden_reces_2010.jpgzaterdag | 14 augustus 2010 | 13:30 |
IN DE GRAFKELDER WILLEM VAN ORANJE

"Bijdrage: Van wie is het graf van Willem van Oranje?"
"Ingezonden e-mail van Klaas Dijkstra
Geachte heer De Wit,
Ik las in het AD van 6 augustus dat u geen genoegen neemt met de weigering van de burgemeester het graf van Willem van Oranje te openen voor onderzoek door Delftech. Het verbaast me dat u meent dat alleen de koninklijke familie dit verzoek kan weigeren en dat de burgemeester moet aantonen dat ze dit gedaan hebben. Dit klopt niet hoor."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzaterdag | 14 augustus 2010 | 03:00 |
OUDRAADSLID: FINANCIEEL-WK-EXPERT

Gebiedende wijs is werkwoord -n: Kotse wat het kotst.


delft bianca_van_der_werf_xxx.jpg
Oud-raadslid Bianca van der Werf, gestart bij Leefbaar Delft.

"Kosten wat het kost"
"... En er kunnen momenteel geen garanties worden afgegeven dat Nederland er winst uit zal halen. In het ergste geval levert het ons land een verlies op van ruim 150 miljoen euro en in het uiterste geval blijven we na de WK van 2018 achter met een tekort van 1miljard euro. En zo blijft de crisis nog wel even voortduren."
Bianca van der Werfzaterdag | 14 augustus 2010 | 02:30 |
ARIE BERICHT ZIJN CDA VRIENDEN


Arie van der Veen.

"Subject: de 44"
"Beste CDA-vrienden,
De 44 is een leuk initiatief in het CDA, maar kansloos. Het is namelijk gebaseerd op het ARp-denken van 38 jaar geleden rond 1972. Het betere IK uit de gereformeerde wereld. Rond 1972 werd in de AR wereld bedacht dat de heilstaat op aarde en in Nederland bereikt kon worden via de PvdA-samenwerking."
Arie van der Veenzaterdag | 14 augustus 2010 | 01:00 |
PRAKTIJK OF THEORIE UIT BOEKEN

Sociologen zien sociale cohesie als solidariteit (PvdA). Die tijd is ver voorbij, individualisme viert hoogtij vooral door de moderne communicatie. Twitteren in plaats van ouderwets een biertje drinken in de kroeg. hfvh


delft poptahof_herstructuering.jpg
Delft, Poptahof.
Tot nu toe komt er weinig terecht van de door de PvdA ingezette herstructurering.

"Herstructureren helpt sociale cohesie niet"
"... Je gaat natuurlijk geen herstructurering in gang zetten als activiteit om zo de bewonerscontacten te stimuleren. Maar er zijn een hoop andere redenen om iets aan aandachtswijken te willen verbeteren. Onderzoek als dit helpt je om te leren en te focussen op bereikbare doelen en ingrepen die helpen."
Anne Koningvrijdag | 13 augustus 2010 | 16:30 |
PARKEERGARAGES WEL VERKEERSVEILIG?

delft http://www.leefbaar-delft.nl/koepoortgarage_vloer.jpg
"Schriftelijke vragen over spiegelgladde parkeergaragevloeren"
"... Maar als ik in de pas geopende Koepoortgarage kijk, dan zie ik ongeveer dezelfde coating liggen. De zwarte delen glimmen zelfs van gladheid. Dat ziet er wel prachtig uit, maar bij regenval kan Rob Slotemaker daar een overdekte slipcursus geven. Blijkbaar heeft Bouw- en Woningtoezicht dit over het hoofd gezien."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 13 augustus 2010 | 11:30 |
JURIDISCH GEPRUTS GEMEENTE DELFT

delft http://www.jpdewit.nl/affiches_wegspuiten_leefbaar_delft.jpg
"Trek spoedeisende bestuursdwang tegen Leefbaar Delft in"
"Leefbaar Delft was 11 maart spoedeisende bestuursdwang opgelegd door burgemeester Bas Verkerk vanwege illegaal geplakte affiches bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als niet op 15 maart alle affiches verwijderd waren, dan zou de gemeente Leefbaar verantwoordelijk stellen voor de kosten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 13 augustus 2010 | 00:30 |
GEZOCHT: 100 M2 EXPOSITIERUIMTE

Museum Conservator zoekt 100 m2 voor zijn Sprookjes Museum.


delft ad_20100810_alex_muster_sprookjesmuseum_2.jpg

"Reactie van de Museum Conservator op artikel in het AD-Delft"
Conservator Sprookjes Museum Delft - Alex Mustervrijdag | 13 augustus 2010 | 00:00 |
VERTIKAAL GROEN AAN MUUR

delft hugo_de_grootstraat_000_muurgroen_20100812_143345.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat. "Vertikaal groen" aan muur.donderdag | 12 augustus 2010 | 01:45 |
DELFTSE RIS TE VEEL MICROSOFT.DOC

RIS = Raads Informatie Systeem

delft logo_reactieformulier.jpg
From: noreply@delft.nl
Sent: Thursday, August 12, 2010 12:59 AM
To: redactie@politiekdelft.nl
Subject: Ontvangstbevestiging (VJV-653952)
Reactieformulier RIS2.0

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van uw ingevulde internetformulier bericht ik u het volgende:
Uw (aan)vraag/melding is in behandeling genomen.

Opmerking/vraag : TRANSPARANTIE
mijn vraag:
Kan het RIS alle documenten voortaan aanbieden in HTML zonder copieer beveiliging.
Nu is het een MICROSOFT zooitje.
Naam : harrie fruyt van hertog de heer
Adres :
Postcode :
Plaats :
E-mail : redactie@politiekdelft.nl
Telefoon :
Uw correspondentienummer is: VJV-653952
Vermeld dit nummer bij eventueel verder contact medonderdag | 12 augustus 2010 | 01:15 |
KAPPEN MET NIEUWE STADSKANTOOR

Stoppen met nieuwbouw Stadskantoor bespaart minimaal 88 miljoen euro! Alleen een stationshal in traditionle baksteen ala Soeters is voldoende! hfvh


delft stadskantoor_stationshal_soeters_1.jpg


"Commissie Algemeen leidt bezuinigingsdebat in"
" De leden van de commissie Algemeen komen donderdag 19 augustus 2010 bij elkaar om de aftrap te geven voor het bezuinigingsdebat dat met de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad op donderdag 4 november 2010 wordt afgerond."
Gemeenteraaddonderdag | 12 augustus 2010 | 01:00 |
FIFA BEPAALT

delft fifa_holandia.jpgdonderdag | 12 augustus 2010 | 00:15 |
SWASTIKA IN DELFT

delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c0133f2f6919c970b-pi
"'Swastika mit Fahrräder' op de Beestenmarkt"
"Ofschoon heel Delft zo onderhand wel weet dat de hakenkruispaaltjes op de Beestenmarkt in geen enkel opzicht verwijzen naar het toenmalige Derde Rijk, blijven onze toeristische oosterburen er toch wat moeilijk bij kijken als ze geconfronteerd worden met de spiegelbeeldige swastikapaaltjes op het plein."
Neslog - Herman Baaswoensdag | 11 augustus 2010 | 22:45 |
ROSE, MAAR ALLEEN UIT DE KOELKAST
delft hugo_de_grootstraat_redactie_lindemans_cawarra_rose_20100811_223611_2a.jpg
Delft - Vanavond op de redactie van PolitiekDelft.nl wordt er gekoelde Lindemans Cawarra rose gedronken. Te koop bij AH met bonus, van € 4,49 voor € 2,99. Dat is 30% korting, heerlijk wijntje zonder kenner te zijn maar het omfietsen waard!

"Rosé La Tulipe wordt door kenners beoordeeld als de lekkerste rosé ter wereld"
" Ik hoor niet bij die kenners, want ik heb lang niet alle op de wereld beschikbare rosé gedronken en kan dus geen eerlijke vergelijking maken. Maar het is een uitstekende rosé waar ik graag voor omfiets."
ODD - Frans van Rijnswouwoensdag | 11 augustus 2010 | 22:00 |
"Krijgt Delft Goudse toestanden met autoloze woningen?"
"Het Delftse college wil de parkeereis versoepelen bij woningbouwplannen in de binnenstad door bewoners van een autoloze woning een parkeervergunning te weigeren. Maar een autoloze woning heeft niet altijd een autoloze bewoner. Die ervaring heeft er in Gouda toe geleid dat vijf jaar na invoering de autoloze woning weer is afgeschaft. Krijgt Delft nu ook Goudse toestanden?"
VVD - Linda Böckerwoensdag | 11 augustus 2010 | 21:00 |
delft http://www.jpdewit.nl/oude_sok_kwijtschelding.jpg
Jan Peter de Wit:
"Bijstandstrekkers moeten hun geld voortaan in een oude sok onder hun bed bewaren."

"Kwijtschelding gemeentebelasting minima is wassen neus"
"Ik heb een aantal klachten van Bijstandstrekkers gekregen dat hun verzoek tot kwijtschelding van gemeentebelastingen is afgewezen wegens te hoog vermogen. Nu hadden ze natuurlijk helemaal geen "vermogen" maar iets meer saldo dan hun uitkering op hun rekening staan. Elke euro teveel telt dan bij de gemeente."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 10 augustus 2010 | 01:30 |
GLIJEN MAAR IN DE ZUIDPOORT-GARAGE

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/Glad.jpg
"Glijgarage"
"Afgelopen zaterdag was het erg glad in Delft. Nee, het heeft niet gevroren maar wel geregend, heel veel geregend. Nu veroorzaakt neerslag in het algemeen niet altijd gladheid maar in dit geval helaas wel. Parkeergarage De Zuidpoort leek namelijk wel het toneel van de TV serie “Blij dat ik glij”, alleen was er van blijdschap geen sprake."
Delftblog.nl - Agneta Parkdinsdag | 10 augustus 2010 | 00:45 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/kiss_my_ass_station_delft.jpg
Leefbaar Delft Foto van maandag 9 augustus juli 2010 De vertraging van één jaar van de Delftse spoortunnel komt door weesleidingen zegt directeur van het ontwikkelingsbedrijf spoorzone Bart-Jan Kouwenhoven in het NRC. Wel negentien bedrijven moesten we aanschrijven. CDA wethouder Milène Junius onderhandelt met het Rijk over deze meerkosten.dinsdag | 10 augustus 2010 | 00:00 |
POLITIEK VAN PVDA BLIJFT ONBEHOLPEN

Links laat het zitten. Anderen de mond snoeren en zelf niets zeggen. De deur dichtgooien en dan kwaad zijn dat je niet mag meedoen! Kom op Clason, waar moet Delft op gaan bezuinigen, heb het daar eens over. hfvh


delft markt_000_demonstratie_wilders_wees_wijs_rolf_clason_tijn_noordenbos_2008_03_07_20h02_47_a.jpg
Delft, Markt.
07-03-2008 - Rolf Clason deelt pamfletten uit aan een twintigtal demonstranten. ...

"Troje – een column van Rolf Clason"
"Begin 2008 organiseerde ik samen met Tijn Noordenbos een demonstratie op de Markt. We waren de eersten van het land en wilden Geert Wilders daarmee in overweging geven, af te zien van de voorgenomen publicatie van zijn film Fitna. Het kwam mij te staan op felle kritiek van buiten, maar ook van binnen mijn fractie. Of ik van de pot gepleurd was om beperkingen te willen opleggen aan de vrijheid van meningsuiting!"
PvdA - Rolf Clasonmaandag | 9 augustus 2010 | 00:30 |
NACHTBURGEMEESTER

delft heilige_geestkerkhof_000_nachtburgemeester_hfvh_jg_foto_jp.jpg
"Ben jij de nachtburgemeester van Delft?" Nee hoor, de redacteur van PolitiekDelft. hfvh

"Een Nachtburgemeester moet iedereen na etenstijd een leuke avond gunnen"
- Moet het volgens jullie ook een geboren en getogen Delvenaar zijn?
Jansen: “Nee, de motivatie van die persoon vind ik belangrijker.”
Campo: “En als je veel in de stad komt, zit je er zo in.”
Delft op Zondag - Jesper Nelemanzondag | 8 augustus 2010 | 22:45 |
delft http://www.jpdewit.nl/rectificatie_doz.jpg
"Delft op Zondag: geen censuur maar pech"
"Vorige week was mijn bijdrage niet in de Delft op Zondag opgenomen. Ik dacht dat het met censuur te maken had. Wat u niet mocht lezen in Delft Op Zondag Maar dat was gelukkig niet het geval. De vervanger van de redacteur bleek een aantal e-mails over het hoofd te hebben gezien."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witzondag | 8 augustus 2010 | 22:30 |
"Nog even, dan mogen de politici bedenken hoe er bezuinigd gaat worden, deel 2"
"Dat ging dus even goed mis. We stelden in de vorige uitgave van deze prachtkrant, en dat ook nog 's in het openingsverhaal, dat sommige partijen niet hadden gereageerd op ons verzoek een paar kinderlijk eenvoudige vragen te beantwoorden. We toonden daar, vanwege de vakantieperiode, zelfs het nodige begrip voor. Later moesten we echter beschaamd vaststellen dat die partijen wel degelijk van zich hadden laten horen. Op de één of andere manier waren die reacties aan onze aandacht ontsnapt."
Delft op Zondag - Pim Beukemazondag | 8 augustus 2010 | 13:00 |
GRONDSANERING KOST MILJOENEN

delft kruisstraat_000_sloop_vm_dok_bibliotheek_2010_07_16_11_29_a.jpg
Delft, Kruisstraat.
Voor DOK (bibliotheek) was hier drukkerij Brouwer gehuisvest.

"Gedoe in de Yperstraat ..."
"Het gebouw van de voormalige bibliotheek is gesloopt. Maar is dit nu wel zo goed doordacht? De grond is namelijk ernstig vervuild, door de drukkerij die er gevestigd was, voordat het bieb werd. Nu echter de gehele boel tegen de vlakte is, komen "ze" er ineens achter dat wanneer het regent, stortregent, sneeuwt hagelt enz enz, de vervuilde grond in het grondwater terecht komt."
Delftnieuws.nl - Jolanda Gaalzondag | 8 augustus 2010 | 02:30 |
LIEVER EEN MOOIE STADSBRUG

delft stadsbrug_regentessebrug_rotterdam.jpg
Rotterdam, Regentessebrug (Vier Leeuwenbrug) is een voorbeeld van een mooie stadsbrug.

"Bruggen in Delft"
"Hoe is het toch mogelijk dat de Gemeente Delft (lees B&W), niet in staat blijkt te zijn om het " bruggenbeleid " naar behoren uit te voeren. Met het vingertje naar anderen wijzen gaat hen echter goed af."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalzondag | 8 augustus 2010 | 01:30 |
IN OVERLEG MET BOERENVERSTAND

delft heilige_geestkerkhof_jpdew_sh_jvk_avdv_jg_2010_07_22_15_58_a.jpg
Delft, Jolanda Gaal op het terras van café de Oude Jan op het Heilige Geestkerkhof.

"Boeren slimheid???"
"... Het gemeentehuis, in de volksmond het zwembad genoemd, was bij de bouw al te klein bevonden, nu echter lijkt het nieuwe stadskantoor, een megaomvang te krijgen. Ik dacht eigenlijk dat wanneer er op zoveel ambtenaren moet worden bezuinigd, zo'n enorm gebouw helemaal niet nodig is. Willen "ze" soms in Delft een nieuw staaltje van "BOERDERIJ" management?."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalzondag | 8 augustus 2010 | 00:30 |
OOK VEEL LEZERS VAN POLITIEKDELFT.NL MET RECES

delft google_analistic_20100808_politiekdelft.jpgzaterdag | 7 augustus 2010 | 23:30 |
WALGELIJK! PARKEREN OP HET FIETSPAD

Op de nabij gelegen Sportring is parkeerruimte zat, maar ja, dan moet 300 meter lopen. hfvh


delft brasserskade_parkeren.jpg
Delft. In de nabije omgeving van de Brasserskade is parkeerruimte zat.

"Gemeente verpest voetbalfeest"
" Het is onbegrijpelijk maar het is waar! Schandalig en eigenlijk gewoon walgelijk, zoals Martin Stoelinga het noemt! De gemeente Delft verpest, De Stad Delft Bokaal, wat een waar voetbalfeest aan het worden was met een stapel parkeerbonnen"
Delftnieuws.nl - Michel Napzaterdag | 7 augustus 2010 | 22:00 |
OVERLAST BETONFABRIEK HOUDT AAN

delft rotterdamseweg_000_betonfabriek.jpg
Delft, Betonfabriek Vrijenban aan de Rotterdamseweg.

"Bewoners Wassenaarstraat straks geen nachtrust meer"
"Bewoner: ... Blijft jammer dat Bas Verkerk zijn belofte nooit is nagekomen om de cijfers te leveren van augustus 2008 tot augustus 2009 zoals hij de Raad had beloofd. Dan hadden we nu ongeveer het percentage kunnen zien qua afname voor de controles van politie en gemeente en daarmee ook het volume dat geproduceerd is toendertijd voor 06.00 uur."
AD Delft - Martijn Ripzaterdag | 7 augustus 2010 | 14:00 |
VAN STRAAT NAAR PHOENIX ALLEE

delft http://home.tiscali.nl/goudriaan/phoenix/waterval1.jpg
"Maken we van Delft een zinderende Stad voor een habbekrats?"
"Wanneer komt er een indrukwekkend magnifieke waterval zoals boven getoond op de Phoenix Allee in combinatie met echt water waardoor er een uitstraling ontstaat van internationale allure!"
Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaanvrijdag | 6 augustus 2010 | 23:00 |
WANNEER 30 KM ZONE IN 'STAD' DELFT?

delft http://www.brussel.be/artdet.cfm/docrF3y5z0UOzw=
"Zone 30 in Vijfhoek vanaf 16 september 2010"
"De Vijfhoek van Brussel wordt een zone 30 vanaf 16 september 2010. Alle voertuigen, behalve trams, mogen er dan niet meer harder rijden dan 30 kilometer per uur."
Stad Brusselvrijdag | 6 augustus 2010 | 21:00 |
OUD-WH KONING WAS VERKEERD BEZIG

delft http://neslog.web-log.nl/.a/6a013483511ad9970c013486054909970c-800wi
"Kanaalweg"
"Het mocht een lieve duit kosten, dit initiatief van de toenmalige wethouder Anne Koning: Een avontuurlijk ogend speeltuintje langs de Kanaalweg ter hoogte van de Botanische tuin. Wat voorheen een slecht bezochte hondenuitlaatplaats was met zitbankjes om er je hond te kunnen zien poepen, is nu getransformeerd tot een kinderloze speeltuin."
Neslog - Herman Baasvrijdag | 6 augustus 2010 | 00:00 |
SPROOKJES MUSEUM DELFT
ZOEKT 100 M2 EXPOSITIERUIMTE

delft alex_mustert_20100803_3.jpg

"Ontruiming woning dreigt"
"Gemeente inspecteurs vinden te veel boeken in huis te gevaarlijk en de collectie sprookjesboeken dreigt verloren te gaan als geen ruimte elders kan worden gevonden."
brief van gemeente Delft - Alex Mustervrijdag | 6 augustus 2010 | 16:30 |
VAREND CORSO 2010 DOOR DELFT

delft oostsingel_000_varend_corso_bas_verkerk_20100801_153715_a.jpg

Klik op foto voor vergroting.
Delft, Oostsingel.
Bas Verkerk met veel VVD-partijgenoten om zich heen beziet vanaf de kade van Roeivereniging "De Delftsche Sport" aan het Oostplantsoen het voorbijtrekkend Varend Corso 2010. hfvh

"Burgemeester 'Geniet' van Varend Corso"
"Het Varend Corso was prachtig, alleen: waarom was onze geweldige burgemeester Bas zo chagrijnig? Bent u ook naar het Varend Corso wezen kijken? Wij van Onafhankelijk Delft wel. Het was hartstikke druk en gezellig langs de grachten, waar al die schitterende creaties vanuit het Westland langs kwamen varen. Een groot feest. Maar blijkbaar niet voor iedereen…"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 6 augustus 2010 | 15:30 |
GEVAARLIJKE PAALTJES OP FIETSPAD (2)

Leefbaar Delft komt in aktie en gelast CDA wethouder Milene Junius ... hfvh


delft http://www.leefbaar-delft.nl/oostsingel_gevaarlijk_paaltje.jpg
Leefbaar Delft Foto van donderdag 5 augustus juli 2010 In het donker valt dit grijze paaltje midden op het nieuwe fietspad aan de Oostsingel helemaal niet op. Verkeerswethouder Milène Junius (CDA) moet dit subiet door een rood paaltje met reflectoren laten vervangen.vrijdag | 6 augustus 2010 | 14:15 |
BOUWSTOP NIEUWE STADSKANTOOR?

Alleen nieubouw stationshal voldoende. hfvh


delft stadskantoor_stationshal_soeters_1.jpg
"Stadskantoor"
"Nu de financiele crisis over Nederland raast worden diverse bouwprojecten en infrastructurele werken op de lange baan geschoven of afgeblazen. Dit zijn projecten die te duur zijn, niet echt noodzakelijk en/of maatschappelijk niet echt gewenst. Vreemd eigenlijk dat zulke projecten voordien wel werden gerealiseerd."
Onafhankelijk Delft - Sietse Heidstradonderdag | 5 augustus 2010 | 04:00 |

Delft, Koornmarkt.
Oldtimer: Volkswagen Caddy 1984.
Wil je alle Delftse oldtimers gepubliceerd Politiekdelft.nl zien, tik dan boven bij ZOEK op deze site: "oldtimer" in.donderdag | 5 augustus 2010 | 02:30 |
WEER EEN MISKLEUN VAN MR.DRS. BAS V.

delft http://www.leefbaar-delft.nl/willem_van_oranje.jpg
"Bas Verkerk gaat niet over openen kist Willem van Oranje"
"Maar burgemeester Bas Verkerk is volgens mij helemaal niet bevoegd om te beslissen dat de kist van Willem van Oranje gesloten....
Bas Verkerk: ... In diverse instanties heb ik en mijn adviseurs aangegeven dat de grafrust en piëteit met de Koninklijke Familie dient te prevaleren boven het lopende -wetenschappelijke- onderzoek of het door u gezochte publicitaire effect rondom het onderzoek."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 4 augustus 2010 | 00:00 |
VAREND CORSO 2010 ... DAG BAS

delft oostsingel_000_varend_corso_foto_willem_van_valkenburg.jpg
Delft, Oostsingel. Foto Willem van Valkenburg.

"Varend Corso"
"Afgelopen zondag was de VVD-fractie aanwezig bij de Delftdag van het Varend Corso. Het was dit jaar, ondanks het dreigende weer, weer een geslaagd evenement. Het zou zonde zijn als we dit een (paar) jaar zouden moeten missen, vanwege de aanleg van de Spoortunnel. Een foto-compilatie van het Varend Corso vindt u hier"
VVD - Willem van Valkenburgdinsdag | 3 augustus 2010 | 22:15 |
WEER EEN MISKLEUN VAN MR.DRS. BAS V.

delft markt_champagne_ontkurken_lian_merkx_bas_verkerk_2007_10_01_19h29_39.jpg
Delft, Markt, 1 oktober 2007 -
Wereldrecord poging champagne ontkurken Lian Merkx sabreert met zachte hand op stijlvolle wijze een champagnefles onder toeziend oog van chevalier Bas Verkerk.

"Schriftelijke vragen Boetes voor nuttigen alcoholhoudende drank op straat in nabijheid van buiten biertaps bij festiviteiten Koninginnedag"
"... De bezoekers hadden bier in plastic bekertjes gekocht bij een buitentap voor de Koornbeurs op de Voldersgracht. Op Koninginnedag werd ook met buitentaps bier verkocht op de Wijnhaven en in de Nieuwstraat. De bezoekers werden vlakbij, op de Oude Langendijk, op zeer ongastvrije wijze, door de Politie op de bon geslingerd."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 3 augustus 2010 | 21:30 |
WEER EEN MISKLEUN VAN MR.DRS. BAS V.

delft http://www.jpdewit.nl/dp_bas_verkerk.jpg
"Gedragscode"
"... De naam van Jan Peter de Wit mag schijnbaar in diskrediet gebracht worden in de media door berichten over een sanctie, terwijl hij wettelijk niets fout gedaan heeft."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 3 augustus 2010 | 04:00 |
SLUIPVERKEER WORDT AANGEPAKT

delft zuiderstraat_000_bord_doodlopende_straat_20100802_1650_a.jpg
Delft, Zuiderstraat.
Bewoners eindelijk verlost van doorgaand sluipverkeer.dinsdag | 3 augustus 2010 | 00:15 |
MUURSTEEN BLYVEN BURCH

delft vijverstraat_007_mannetjesvaren_muurvaren_20100802_1657_a.jpg
Delft, Vijverstraat.
Het poortje van Blyven Burch met links een muur- en mannetjesvaren.maandag | 2 augustus 2010 | 23:00 |
BORDEN, BORDEN, BORDEN ... (2)

"Bebording op de Bieslandsekade"
"Aan de reactie van Herman Baas over de bebording op de Bieslandsekade valt goed te zien dat een pastoor heel iets anders is dan een jurist! Overigens vinden wij in de literatuur wel een pastoor-jurist, namelijk in het boekje “Het Dorp”van Peter van Straten, waarin de veldwachter Dries (!) tevens pastoor is. Hopelijk houdt de prominente CDA-er die hiervoor model heeft gestaan, het VVD-CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV tegen! Mr. A.A.M. van Agt staat de laatste jaren immers bekend als binnen zijn partij invloedrijk èn dissident."
Grtzzz Rolf Clasonmaandag | 2 augustus 2010 | 21:15 |
BEZUINIGINGSVOORSTELLEN IN DE MAAK

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/8720598494c56e897273f2.jpg
"Nog even, dan mogen de politici bedenken hoe er bezuinigd gaat worden"
"Politici zijn net mensen. Dus hebben ze recht op vakantie. Daar maken ze dus vrolijk gebruik van. Maar binnenkort is het uit met die pret."
Delft op Zondag - Pim Beukemamaandag | 2 augustus 2010 | 03:45 | *
GEVAARLIJKE PAALTJES OP FIETSPAD

delft oostsingel_000_paaltje_fietspad_20100801_1544_a.jpg
Delft, Oostsingel
Gevaarzettend paaltje midden op het fietspad met een te onzichtbare kleurstelling!
Fietsersbond - Melddpunt 'Mijn slechtste fietspad'maandag | 2 augustus 2010 | 02:30 |
VAREND CORSO BUITENWATERSLOOT:
FEEST VOOR EN DOOR DE BEWONERS


Impressie van het geslaagde Buitenwatersloot 2010. Helaas volgende jaren waarschijnlijk geen varend corso omdat door de spoorwerkzaamheden het water langer afgesloten gaat zijn dan afgesproken...
Groeten uit het Westerkwartier,
Guido van der Weddenmaandag | 2 augustus 2010 | 01:45 |
VAREND CORSO 2010 DOOR DELFT

delft oostsingel_000_varend_corso_bas_verkerk_20100801_1535_a.jpg
Delft, Oostsingel.
Onder toeziend oog van burgemeester Bas Verkerk, tezamen met andere Delftse notabelen passeert het Varend Corso 2010. hfvhmaandag | 2 augustus 2010 | 00:00 |
Cartoon door L. Rösenwasser

delft cartoon_20100801_vokurka_boerderij_manager.jpg
"Wethouder Volurka (Prof.Dr.Ir. etc.)
Opleiding: Boerderij-managerzondag | 1 augustus 2010 | 23:00 |
delft http://www.jpdewit.nl/censuur_doz.jpg
"Wat u niet mocht lezen in Delft Op Zondag"
"...Het is nooit verstandig om kritisch te zijn naar journalisten en zeker niet openlijk. Ik zal daar wel weer op afgerekend worden. Goliath tegen David. Opvallend is dat de college partijen D66, PvdA, Stip en CDA door weer niets in te zenden, kompleet schijt hebben aan de DOZ."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit