logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


maandag | 31 mei 2010 | 17:00 |
TETTEREN: DE OLIFANTEN KOMEN ER AAN

delft martin_stoelinga_olifant_leefbaardelft_optocht_20011201_1523-_a.jpg
Delft, Markt.
Start campagne van Leefbaar Delft met olifant Suzy op 1 december 2001.

"Een olfant in de kamer"
Jan Peter de Wit
De interpellatie over de �46.000 wachtgeld die Bas Verkerk bovenop zijn riante burgemeesterssalaris krijgt, duurde inderdaad kort omdat bijna alle partijen er het zwijgen toededen. Net geleerd van Leefbaar Rotterdam: �There�s an elephant in the room� oftewel �Er is een olifant in de kamer�. Er is een probleem is waarvan iedereen weet dat het er is, maar niemand praat erover.maandag | 31 mei 2010 | 05:45 |
delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/Campagne20100529_Kliko.jpg
"Grote schoonmaak in Delft"
"... Kies op 9 juni voor de grote schoonmaak. Want een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee: Je maakt de SP sterk, je trekt de PvdA naar links, je stuurt Balkenende uit het Torentje en je laat de VVD er niet in."
SP Delftmaandag | 31 mei 2010 | 05:00 |
HET DELFTSE POLITIEKE TONEEL

Serieuze mensen met moraal in de Delftse Raad zijn ver te zoeken.
Ikke, ikke, ikke, ... Verkerk mag wachtgeld "in zijn broek steken".


delft aad_meuleman_20100527_vz_presidium-raadsvergadering.jpg
Presidium-voorzitter Aad Meuleman
grootste Jan toneel die alles goedkeurt.

"Discussie voor b�hne (red. toneel)"
"De fractie Stadsbelangen Delft heeft tijdens het interpellatiedebat over de zogenaamde wachtgeldaffaire gemeend niet te moeten reageren op het �stunt voor de b�hne� interpellatiedebat dat was aangevraagd door Leefbaar Delft en gesteund door Onafhankelijk Delft."
Stadsbelangen Delft - Aad Meulemanmaandag | 31 mei 2010 | 00:00 |
HALFGAAR VERSLAG

CDA durft geen mening te geven over Interpellatie Wachtgeld Verkerk.


delft jeroen_van_oort_250x188.jpg
CDA fractievoorzitter Jeroen van Oort

"Raadsvergadering 27 mei"
"Afgelopen donderdag was er raadsvergadering. De eerste �echte� vergadering met het nieuwe College. Het was natuurlijk nog even wennen voor de raadsleden en de nieuwe collegeleden, zeker ook omdat de meeste stukken nog door het vorige college waren voorbereid."
CDA Delft - Jeroen van Oortmaandag | 31 mei 2010 | 04:30 |
KOLKERT: ZE STAAT ER GEWELDIG BIJ!

delft http://www.cdadelft.nl/files/IMG_0005.jpg
"Ook Delft start bijdrage aan landelijke CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen."
CDA Delft - Hans Kolkertmaandag | 31 mei 2010 | 04:15 |
"VVD campagnespots online"
"De VVD heeft vier nieuwe campagnespots gelanceerd. De spots zetten vier speerpunten van de VVD helder neer: meer politie op straat (we betalen ons blauw), economie en ondernemerschap (wie hard werkt verdient beter), rechtvaardigheid (vandalen gaan betalen) en de hypotheekrenteaftrek (hypotheekrenteaftrek staat bij ons als een huis). Hieronder zijn de spots te zien."
VVD Delftmaandag | 31 mei 2010 | 04:00 |
delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/Fotos_027.jpg
Wethouder Saskia Bolten GroenLinks

"Broedplaats Poptahof"
"Vandaag, zaterdag 29 mei, hield Broedplaats Poptahof een Open Dag aan de Taj Mahalplaats in het nieuwe wooncomplex Purper. Broedplaats Poptahof is het creatieve hart van de Poptahof waar diverse creatieve ondernemers en kunstenaars zijn gevestigd."
GroenLinks - Fleur Norbruismaandag | 31 mei 2010 | 04:00 |
"Verkiezingsdebat in Speakers met Lea Bouwmeester"
"In Delft is er op woensdag 2 juni een debat over deze verkiezingen. Het debat is speciaal voor jongeren. De avond is in Speakers tussen 19.00 uur en 22.00 uur.
Datum: woensdag 2 juni, Plaats: Speakers, Burgwal 45-49 Delft, gratis entree
Organisatie: Werkgroep Migranten Communicatie, Marokkaanse Vereniging, Turkse Vereniging, Jongerenraad Delft, Breed Welzijn Delft, Gemeente Delft, Stichting Meander en Technische Universiteit."
PvdA Delftmaandag | 31 mei 2010 | 03:45 |
"Jongerendebat in Speakers op woensdag 2 juni"
"Programma 19.00 uur: Start 19.30 uur: Debat, interactief met publiek 21.30 uur: Borrel met DJ 22.00 uur: Sluiting Entree gratis. Speakers vind je aan de Burgwal 45."
D66 Delftmaandag | 31 mei 2010 | 03:15 |
INTERPELLATIE KORT EN KRITISCH

delft jan_peter_de_wit_20100527_raadsvergadering_interpellatie_wachtgeld_foto_sk_hans_de_lijsen.jpg
Jan Peter de Wit Leefbaar Delft met Interpellatie Wachtgeld Verkerk
foto Hans de Lijsen

"Raad stelt herzien bestemmingsplan Spoorzone vast"
"In de vergadering van donderdagavond heeft de gemeenteraad ...
Wachtgeldregeling Tot slot hield de raad op verzoek van de Leefbaar Delft-fractie een korte interpellatie over de wachtgeldregeling die burgemeester Verkerk tot 15 juli aanstaande ontvangt van de gemeente Den Haag, waar hij eerder wethouder was."
StadsKrant pagina 5 - Rens Elstmaandag | 31 mei 2010 | 02:45 |
PIETER OP DE ELEKTRISCHE SCOOTER

Pieter wil alleen nog maar elektrische voertuigen toestaan in de binnenstad.


delft personen_pieter_guldemond_elektrische_scooter_20091200_a.jpg delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
STIP-wethouder Pieter Guldemond op elektrische scooter naar Denemarken.

"Wethouder Pieter Guldemond over daadkracht en durf
Laten zien dat het in Delft gebeurt"

"Hij wil de Delftse kenniseconomie versterken, ervoor zorgen dat meer studenten in de stad kunnen wonen en Delftenaren meer betrekken bij bouwplannen: wethouder Pieter Guldemond."
StadskrantDelft pagina 3 - Barry Raymakersmaandag | 31 mei 2010 | 02:15 |
delft hans_van_bemmel_pastor_maria_van_jessekerk_delft.jpg
Pastor Hans van Bemmel

"Tien vragen aan Hans van Bemmel"
"Pastor Hans van Bemmel (60) vertrekt op 27 juni voorgoed uit Delft. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad organiseert daarom op zaterdag 29 mei van 14.00 tot 18.00 in de Vierhovenkerk een afscheidsbijeenkomst voor de Bekendste Delftenaar 2009."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 31 mei 2010 | 00:45 |
GA RUNSHOPPEN PER FIETS

delft voorstraat_000_invalidenparkeren_bedrijfswagen_prins_001.jpg
Delft, Voorstraat.
"Slimme" ondernemer parkeert zijn bedrijfswagen op invalidenparkeerplaats.

"Je wagen parkeren en dan even stad in?
Dat wordt aan de Voorstraat steeds lastiger"

"Aan de Voorstraat zijn steeds minder runshopplaatsen; parkeerplekken waar bezoekers van de binnenstad maximaal ��n uur kunnen parkeren. Dit tot ongenoegen van Anton Prins van de nabijgelegen Kantoorvakhandel A.J. Prins."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 31mei 2010 | 00:30 |
"Delft Highlights geeft straks een kijkje in de technische keuken van de stad"
" In Delft gebeurt veel, heel veel op het gebied van techniek, innovatie en ondernemerschap. Veel Delftenaren krijgen hier echter weinig van mee. Daarom beginnen Dumay Strategie & Communicatie en RODI Media vanaf komend weekend met het verspreiden van de gratis krant Delft Highlights. De eerste editie van Delft Highlights valt volgend weekend bij alle Delftenaren op de mat."
Delft op Zondagzaterdag | 29 mei 2010 | 03:00 |
Cartoon door L. R�senwasser

delft cartoon_20100528_bastronaut_verkerk_800x581.jpg
BASTRONAUT VERKERK
Nieuwe bijbaan: MANNETJE OP DE MAANvrijdag | 28 mei 2010 | 23:00 |
INTERPELLATIE WACHTGELD VERKERK

Jan Peter de Wit en Martin Stoelinga gaan de strijd aan!


delft bas_verkerk_20100527_raadsvergadering_interpellatie_wachtgeld.jpg
Bas Verkerk sluit wit weggetrokken van ingehouden woede de vergadering.

naar de VIDEO INTERPELLATIE WACHTGELD

Commentaar redactie door harrie fruyt van hertog

Afgelopen donderdagavond volgde ik de raadsvergadering via het internet. Opnieuw kwam burgemeester Bas Verkerk (VVD) in opspraak. Eerder over zijn tachtig bijbanen en nu over zijn wachtgeld van de gemeente Den Haag van 1000 euro per maand als aanvulling op zijn burgemeester salaris van meer dan 8000 per maand.

Het enige dat Bas er zelf over wilde zeggen was dat het wettelijke in orde was en dat het tot het prive domein behoorde. Je hebt helemaal gelijk Bas, maar jij bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van die regeling. Jij denkt dat een Haagse vuilnisman jouw immorele bankiersgedrag accepteert. In Delft had je al geen enkel aanzien meer en de kans om het op te krikken laat je lopen door voor geld te kiezen.

Welk aanzien heb je straks nog in het VNG CAO overleg en bij het ABP bestuur. Er zijn grenzen en steeds ga je daar over heen. Wees een sociaal fatsoenlijke vent en stort de ontvangen gelden (tot nu toe 46.000 euro) terug naar de gemeente Den Haag.

De video-uitzending stopte voortijdig precies op het moment dat Stoelinga het woord zou gaan voeren in zijn tweede termijn. Vandaag heb ik opname bekeken, maar ik kan niet beoordelen of die compleet is of dat er in geknipt is.
Ook opvallend: de website van de Gemeenteraad vandaag zwijgt of is het zwijgen opgelegd over de Interpellatie Wachtgeld. Ik ben benieuw wat de Stadkrant straks gaat melden.

naar de VIDEO INTERPELLATIE WACHTGELD

Als je een reactie wilt plaatsen: mail naar redactie@politiekdelft.nlvrijdag | 28 mei 2010 | 20:30 |
INTERPELLATIE WACHTGELD VERKERK

delft martin_stoelinga_20100527_raadsvergadering_interpellatie_13612.jpg
Martin Stoelinga

"Burgemeester Verkerk doet er het zwijgen toe !"
"... Een interpellatie zou alleen bij urgente zaken van toepassing zijn. De fractievoorzitters hadden echter voorafgaande aan de raadvergadering wel de interpellatie goedgekeurd. De indiener bepaalt natuurlijk wat hij urgent vindt en niet het presidium; een onnodig staaltje van jezelf belangrijk vinden dus. Hierdoor was het niet nodig de "affaire Verkerk" als agendapunt op te voeren [andere mogelijkheid]"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 28 mei 2010 | 19:45 |
INTERPELLATIE WACHTGELD VERKERK

delft http://www.jpdewit.nl/vokurka_baas_van_verkerk.jpg
"Burgemeester Verkerk legt geen verantwoording af over zijn wachtgeldaffaire"
"... PvdA burgemeester Job Cohen, die zelf ontslag nam als burgemeester van Amsterdam, zag geheel af van zijn wachtgeld. Hij vond het moreel niet passen. Dat is het goede voorbeeld. Heel ongeloofwaardig om gisteravond van PvdA fractievoorzitter Ernst Damen te horen dat hij volledig achter Verkerk staat. Hij valt daarmee zijn grote roerganger Cohen af."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witvrijdag | 28 mei 2010 | 19:00 |
delft http://api.ning.com/files/cKwsu1Gi3vq68OV07idAFllU4eNnWTy3CGzM44v3perdcTXZB1f2TX2o9kLTDDLKC2HNjqJxSoL00SOOwDj*WFmsLVs6cmgo/deltasync2.jpg?width=721
"Vervoer over water in Delft. DeltaSync"
"Een waterbusverbinding tussen station Delft, het centrum en de TU wijk, daar ging de interessante lunchlezing "vervoer over water Delft" die ik vandaag bij Deltasync in Delft bijwoonde onder andere over. Wenneke Lindemans en Rutger de Graaf presenteerden hun onderzoek 'Water voor bereikbaarheid' en gingen daarbij vooral op het hoofdstuk over de kansen voor Delft in."
Water weblog - Guido van der Weddenvrijdag | 28 mei 2010 | 18:15 |
BURGEMEESTER: 'WEBSITE MOET SLUITEN'

De burgemeester verdraagt niet langer kritiek en tegenspraak.


delft http://images.townnews.com/trentonian.com/content/articles/2010/05/25/news/doc4bfb5fbf66454212622640.jpg
Bordentown City Mayor James Lynch

"Burgemeester VS wil kritische site verwijderen"
"De burgemeester van een klein plaatsje in de Amerikaanse staat New Jersey wil een website die kritiek uit op zijn beleid laten verwijderen. De site, bordentownmayorreallysucks.com, bevat volgens de burgemeester negatieve opmerkingen over hem en zijn gezin, en zou misleidend zijn voor mensen die informatie zoeken over het stadje Bordentown."
NRC - redactievrijdag | 28 mei 2010 | 02:45 |
HOOFD EN HART

delft http://delft.veritasforum.nl/afbeeldingen/poster_veritas.jpg
"Het Veritas-forum in Delft nodigt u uit ..."
"SPREKERS Jan Pronk (PvdA) Piet Hein Donner (CDA) Uri Rosenthal (VVD)
Woensdag 2 juni 2010, 20.00 uur het Prinsenhof, ingang Oude Delft 183"
Het Veritas-forum in Delftdonderdag | 27 mei 2010 | 02:15 |
DIEP BUKKEN AUB!

delft gasthuislaan_000_canelhopper_2010_05_26_16_48_a.jpg
Delft, Gasthuislaan. Drie elektrische watertaxi's van Canalhopper op rij.donderdag | 27 mei 2010 | 01:45 |
delft bolwerk_000_westvest_kringloopwinkel_2010_05_26_15_15_a.jpg
Delft, kruising Bolwerk/Westvest.

"Telefoonlijn geopend voor meldpunt Spoorzone"
"Vandaag gaat de SP langs bij ondernemers in de Delftse binnenstad voor de lancering van het 'Meldpunt Spoorzone'. SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum vindt dat het hoog tijd is voor een meldpunt voor al de mogelijke problemen rondom de spoorzone: �Voordat het nieuwe station in Delft af is, moet er veel verbouwd worden."
SP - Lieke van Rossumdonderdag | 27 mei 2010 | 01:15 |
VVD GROOTSTE PARTIJ IN DE PEILINGEN

36 zetels
"Ronald Vuijk is kandidaat voor de Tweede Kamer 2010 voor de VVD"
"Ga op 9 juni stemmen. Stem VVD, stem Ronald Vuijk, plaats 45"
VVD - Ronald Vuijkwoensdag | 26 mei 2010 | 12:00 |
delft personen_bas_verkerk_20100526_foto_dp_a.jpg
Bas Verkerk burgemeester Delft. (foto Delftse Post)

"Men weet ons goed te vinden"
"Hij is een netwerker pur sang. Onlangs is hij begonnen aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester. Wat zonder bewezen kwaliteiten als bestuurder natuurlijk nooit zou zijn gebeurd . Burgemeester Bas Verkerk neemt zich voor om ook in zijn tweede ambtsperiode de belangen van Delft en zijn inwoners zo goed mogelijk te dienen."
Delftse Post - Peter Faggwoensdag | 26 mei 2010 | 03:30 |
delft gemeenteraad_in_beeld.jpg
"Raad in beeld"
"donderdag 27 mei 2010, 20.00 uur: raadsvergadering (agenda + interpellatie)"
Gemeenteraad - Videowoensdag | 26 mei 2010 | 03:00 |
"Delft op vijfde plaats van subsidie kunst en cultuur per inwoner"
"... Veel meer moeten we minder keuzes maken in het totale aanbod en meer aan de 'markt' overlaten. Dus niet doorgaan met versnipperen van veel kleine subsidies aan kleine aanvragers. Ook moet fors het mes in het ambtenaren apparaat dat zichzelf in stand houdt met al die bureaucratie voor kleine subsidies."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witwoensdag | 26 mei 2010 | 02:45 |
"Ontwikkelingen in Schieoevers"
"Afgelopen vrijdag bracht de fractie een bezoek aan dNA (de Nieuwe Academie) die vorig jaar verhuisde van de Nijverheidstraat naar Hal C in de Kabelfabriek in Schieoevers. Een inspirerend bezoek, waarin de fractie is bijgepraat en rondgeleid door Frank Koenen van dNA."
GroenLinks - Fleur Norbruiswoensdag | 26 mei 2010 | 02:15 |
"Kwijtschelding lokale belastingen moet uitgebreid"
"... Als dit wetsvoorstel eindelijk in de Tweede Kamer wordt aangenomen zou de gemeente Delft de eerste moeten zijn die er een eigen invulling aan geeft in ons anti-armoedebeleid. Er kunnen dan meer mensen (zoals ondernemers op bijstandsniveau) voor kwijtschelding in aanmerking komen. Maar vooral haalt het voor mensen die het aangaat een zeer vervelend gevolg van spaarzin uit de weg."
GroenLinks - Ron Witsenboerwoensdag | 26 mei 2010 | 01:30 |
BANG VOOR ECT

delft sint_jorisweg_002_ect_gebouw_2010_05_10_21_07_a.jpg
Delft. St Joristerrein met het ECT (elektroconvulsietherapie) gebouw.

"Interpellatie wachtgeld Verkerk"
"... Tenslotte wat ir (in opleiding) Vurkova ook schrijft, dat is veel te kort door de bocht. Aanvulling op salaris vanuit een andere gemeente als burgemeester dient gemeld te worden, als is het maar vanwege de integriteit."
Arie van der Veenwoensdag | 26 mei 2010 | 01:00 |
DE DIPLOMAAT VAN STADSBELANGEN

Overdreven beleefdheid om onbeleefd te zijn moet stoppen!


delft aad_meuleman_liggend_op_de_vloer_stadsbelangen_delft.jpg
Aad Meuleman, fractievoorzitter Stadsbelangen Delft, liggend op de vloer.

"Overdreven beleefdheid?"
"... Vreemd is ook dat in bijdragen van fracties vaak het woord �voorzitter� wordt gebruikt. Alsof de discussie wordt gevoerd met alleen de voorzitter. Het wordt tijd om deze overdreven en nutteloze beleefdheid te doorbreken. Bovendien scheelt het weglaten van deze onnodige kreten veel tijd en kunnen vergaderingen daardoor korter en effectiever verlopen."
Stadsbelangen Delftwoensdag | 26 mei 2010 | 00:15 |
delft http://api.ning.com/files/ht2bDLLex1iK2L1UCOzjwpTEbKFIZBxJ0YRmjXwSURawqGtFfW-JFFVL6vHhAtUankebnR*Ni-2I-ZPVqtCO8zsGajkKgL1H/Foto1.jpg?size=173&crop=1:1
"Met volle kracht in de gracht!"
"Tijd: Mei 30 2010 vanaf 11.00 to 17.00 Locatie: Zuidkolk Plaats: Delft"
Water weblog - Guido van der Weddendinsdag | 25 mei 2010 | 01:00 |
"Wethouder Saskia Bolten over participatie en duurzaamheid
Van de lappendeken een �chte deken maken"

"Ze is de enige wethouder in het college die dat de afgelopen vier jaar ook al was. De komende periode wil ze, samen met zoveel mogelijk Delftse organisaties, verder de strijd aangaan tegen armoede en voor duurzaamheid: wethouder Saskia Bolten."
Stadskrant Delft pagina 3 - Anne-Margot van Eijckdinsdag | 25 mei 2010 | 00:45 |
delft http://www.dok.info/cms_files/Image/margot1.jpg
Margot Nicolaes, nieuwe directeur van DOK

"Margot Nicolaes neemt stokje over"
"Margot Nicolaes wordt de nieuwe directeur van DOK, de Delftse bibliotheek. Zij neemt daarmee per 1 juni 2010 het stokje over van Eppo van Nispen tot Sevenaer. DOK, die eind december 2009 nog werd onderscheiden als �Beste Bibliotheek van Nederland�, ..."
DOK - nieuwsdinsdag | 25 mei 2010 | 00:15 |
VZ PRESIDIUM AAD MEULEMAN FAALT

Aad Meuleman toont gedrag dat een Stadspartij onwaardig is. Een collega raadslid, ook van een Stadspartij nota bene zijn rechten ontnemen.


delft personen_aad_meuleman_muzikant.jpg
Aad Meuleman, ook in de politiek een artiest.

"Presidium zwakt interpellatie wachtgeld Verkerk nu al af"
"... Okee dan, de interpellatie gaat ze te ver. Het Haagse wachtgeld van Verkerk wordt een regulier agendapunt. Dat is in strijd met het Reglement van Orde en de Gemeentewet. Volgens Gemeentewet artikel 155 kan elk raadslid om een interpellatie vragen. Dat is gewoon een recht."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 25 mei 2010 | 00:00 |
delft http://www.jpdewit.nl/22-05-10-082.jpg
"Avalex maakt er een zooitje van in Harnaschpolder"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 24 mei 2010 | 00:00 |
LAATSTE DAG STADSDIALOOG

delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
SPOORZONE: Elektrisch rijden moet!

"Inspireer de ontwerpers"
"Welkom bij de Stadsdialoog Spoorzone Delft. Op deze site kunt u meedenken over de inrichting van 4 locaties in de Spoorzone. Schrijf uw wensen, verlangens of idee�n op, of upload een inspirerende foto. Weet u wat de Spoorzone nodig heeft? Klik dan op ��n van de vier locaties om te beginnen."
Stadsdialoogzondag | 23 mei 2010 | 22:00 |
delft http://www.delftfairtradegemeente.nl/dbtegel.gif
Fairtrade gemeente: ook Delft!

"Fairtrade: wel het goede voorbeeld geven maar geen subsidie"
"... De VVD-fractie is dan ook tegen het verstrekken van een subsidie in 2010 van EUR 10.000 aan de werkgroep ten behoeve van een betaalde kracht. Niet uitgesloten is dat ook in 2011 subsidie nodig is."
VVD - Lennart Harpezondag | 23 mei 2010 | 21:45 |
"Commissie uit kritiek op regeling Haaglanden"
"... De commissie besprak verder een collegebrief over de campagne om van Delft een Fairtrade Gemeente te maken ..."
Gemeenteraadzondag | 23 mei 2010 | 21:15 |
delft http://www.mecanoo.com/projecten/A422_2/A422_03_Delft_Coenderstraat.jpg
Delft, Coenderstraat. Ontwerp Stadskantoor Mecanoo.

"Achter het station komt geen blinde muur"
"Wethouder Junius van Verkeer heeft in de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van 18 mei toegezegd dat er in de uiteindelijke inrichting van de openbare ruimte achter het station aan de Coenderstraat geen blinde muur zal komen."
VVD - Linda B�ckerzondag | 23 mei 2010 | 20:00 |
massa leeg voertuig 48 ton

delft markt_000_demag_ac60_kraanwagen_2010_05_22_17_33_a.jpg Delft, Markt.
DEMAG AC 60 kraanwagen om de parachute hoog te houden.
"GroenBlauw Markt"
"... Bij de Nieuwe Kerk stond Rob Verlinden met zijn roadshow met speciale aandacht voor het duurzaam tuinieren. Hij opende samen met wethouders Junius en Bolten de markt."
GroenLinks - Fleur Norbruisvrijdag | 21 mei 2010 | 14:00 |
ZOMERSEDAG MET KLAPROZEN

delft hugo_de_grootstraat_000_klaprozen_2010_05_21_11_16_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraatvrijdag | 21 mei 2010 | 01:15 |
DELFTSE RODDELPERS

"twitter.com/Delftblog"
"... De eerste roddel die wij via twitter de wereld insturen gaat over wethouder Lucas Vokurka. Hij schijnt een liefdesnestje te hebben gekocht. Een grachtenpandje en hij hoopt dat onze mooie blonde ex-wethouder een steentje gaat bijdragen in de woonlasten."
Delftblog - Anton Leeuwenhoekvrijdag | 21 mei 2010 | 01:00 |
OPLOSSING: ALLE WACHTGELDEN RETOUR

delft http://www.jpdewit.nl/wachtgeld_verkerk.jpg
"Wachtgeld Verkerk interpellatie raadsvergadering van mei"
"... Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Verkerk voor de status van het Delftse burgemeesterschap heeft gekozen terwijl Verkerk toen al wist dat de salaris teruggang werd opgevangen door Den Haag. Dat wisten wij in Delft niet bij uw benoeming. Het beeld dat Delft eigenlijk te min voor Verkerk is, heeft hij door wachtgeld te aanvaarden, zelf geschapen."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 20 mei 2010 | 23:30 |
CDA JUNIUS GEEFT RUIMTE AAN DE AUTO

delft coenderstraat_000_fietsenstalling_2009_11_15_14_23_a.jpg
Delft, Coenderstraat.

"'Berkman'-terrein wordt weer parkeerterrein"
"... Heel anders was de reactie van wethouder Junius van Verkeer, die op mijn vraag naar het gebruik van het Berkmanterreinals parkeerplaats positief reageerde in de Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van 18 mei. Zij heeft toegezegd binnenkort met een concreet voorstel te komenhet terrein weer te bestemmen als parkeerterrein voor auto's."
VVD - Linda B�ckerdonderdag | 20 mei 2010 | 23:00 |
BW-SLOOT: FIETSSTRAAT GOED IDEE

Autoverkeer past zich aan en mag fietser niet inhalen.


delft westlandseweg_000_fietsstraat_2005-05-13_a.jpg
Delft, Westlandseweg met de eerste fietsstraat in 2005.

"Asfaltering Buitenwatersloot nog niet zeker"
"Naar aanleiding van een bericht in Delft op Zondag van 16 mei heb ik wethouder Junius van Verkeer gevraagd of het klopt dat het college voornemens is de Buitenwatersloot te asfalteren bij de herinrichting als fietsstraat en of herbestrating in klinkers alsnog overwogen wordt."
VVD - Linda B�ckerdonderdag | 20 mei 2010 | 22:450 |
delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/gallery_normal_image_6/Kindergemeenteraad_001.jpg
"Kindergemeenteraad"
"22 leerlingen uit groep 7/8 van basisschool De Omnibus uit Poptahof hebben afgelopen dinsdag het voorstel om vier sportzaterdagen met aansluitend een wijkfeest te houden gekozen als beste voorstel tijdens de kindergemeenteraad. Dit voorstel wordt daadwekelijk uitgevoerd."
GroenLinks - Fleur Norbruisdonderdag | 20 mei 2010 | 12:15 |
EN HARDER WERKEN ZEGT COLLEGE B&W

delft delft_aan_het_werk_collegeakkord_2010.jpg
"College besluit tot gemeentebrede vacaturestop"
"Nog maar 50% van de vacatures die vrijkomen bij de gemeente Delft worden opnieuw ingevuld. Dat is een van de maatregelen die het college neemt om te komen tot een kleinere organisatie met lagere kosten. Dit besluit, dat het college dinsdag 18 mei heeft genomen, is een uitwerking van het onlangs gesloten coalitieakkoord �Aan het werk�."
Gemeente Delft - College B&Wwoensdag | 19 mei 2010 | 23:45 |
HET PRESIDIUM HEEFT ...

Loopjongens voor de burgemeester zonder enige wettelijke basis tot nu toe.


delft personen_000_aad_meuleman_002.jpg
Aad Meuleman voorzitter Presidium

"Commissies nemen eigen rol onder de loep"
"De commissie Samenleving en Volkshuisvesting heeft dinsdag 18 mei als eerste �nieuwe� commissie de aftrap gegeven voor een nieuwe periode waarin het aantal van vier raadscommissies is gehandhaafd en waarin ook de eigen rol onder de loep zal worden genomen."

"Autoluwplusgebied"
"... Wethouder Junius stelde, mede naar aanleiding van een inspraakreactie, aan de commissie voor om een proef van een jaar te houden met het omkeren van de rijrichting in de Oranje Plantage. De commissie adviseerde de wethouder echter om eerst in overleg te gaan met de bewoners en na te gaan of het omdraaien van de rijrichting echt noodzakelijk is."
Gemeenteraadwoensdag | 19 mei 2010 | 23:00 |
"D66: vasthouden aan afspraken inpassing A4"
"D66 Delft is tegen de A4 Midden-Delfland. En als hij er toch komt, moet aan de inpassingsafspraken van het IODS-convenant worden voldaan. Het huidige plan van de minister voldoet daar lang niet aan, en dus moet hij terug naar de tekentafel."
D66 - Pauljan Kuijperwoensdag | 19 mei 2010 | 22:45 |
"Oproep voor 21 mei studentenbetoging: Stufi moet blijven!"
"... PvDA, D66, VVD en Groenlinks willen allemaal de komende regeringsperiode de stufi afschaffen. Dit pikken studenten niet! Met je poten van onze stufi af! Op de betoging van 21 mei laten studenten massaal horen dat het schandalig is, dat de toegankelijkheid tot MBO's, HBO's en universiteiten op het spel staat."
SP Delftwoensdag | 19 mei 2010 | 17:15 |
BEREIKBAARHEID DELFT VOOR ALLES

CDA-wethouder Milene Junius geeft de auto's vrij spel, minder pollers en meer asfalt, het woord fiets komt slechts eenmaal voor in het CDA-partijprogramma.
hfvh


delft milene_junius_20100519_dp_foto_willem_van_altena.jpg
Milene Junis wethouder CDA.
foto Willem van Altena.

"Spoorzone is van ons allemaal"
"Voor Mil�ne Junius zijn het drukke tijden. Als lijsttrekker van het CDA heeft ze een stevige campagne achter de rug, en zonder kans om daarvan bij te komen is ze wethouder geworden in het nieuwe college. Met een pittig takenpakket: Spoorzone, economische zaken, cultuur, binnenstad �n verkeer en vervoer."
Delftse Post - Willem van Altenamaandag | 19 mei 2010 | 17:00 |
DIRECTIEWISSELING IN DOK

delft vesteplein_000_dok_2007_11_06_a.jpg
Delft, Vesteplein 100.

"Een huis vol verhalen"
"Een krappe twee weken nog maar, en dan draagt Eppo van Nispen tot Sevenaer het directeurschap van DOK Delft over aan Margot Nicolaes. Hoe gaat het nu verder met de modernste bibliotheek ter wereld?"
Delftse Post - Willem van Altenawoensdag | 19 mei 2010 | 15:00 |
LEO QUACK VAN CAFE 'DE OUDE JAN'

delft leo_quack_politiepet_2006-05-06.jpg
Delft, Heilige Geestkerkhof.
Leo Quack voor de bar in Caf� 'De Oude Jan'

"Bekende Delftenaar aan het woord: Leo Quack"
"... Leo Quack is nu ruim twaalf jaar eigenaar van Caf� 'De oude Jan'."
NVM Makelaarskrantwoensdag | 19 mei 2010 | 12:00 |
delft abdel_maanaoui_001.jpg
Abdel Maanaoui, raadslid PvdA

"Vrouwen uit Delft bezoeken de Tweede Kamer"
"Op woensdag 19 mei brengt een groep van 25 vrouwen van de Marokkaanse vereniging en de Somalische vereniging een bezoek aan de Tweede Kamer."
PvdA - Abdel Maanaouiwoensdag | 19 mei 2010 | 03:00 |
delft oude_delft_000_jeebee_scootercar_kent95jkj8_bj20090616_2010_05_17_13_52_a.jpg
Delft, Oude Delft.
Jeebee Scootercar (Jeroen Boekhoorn). Elektrisch aangedreven versie komt er aan.woensdag | 19 mei 2010 | 03:30 |
"GENOEG.OP! GENOEG GEVOCHTEN!"
"Levensmoe?? Welnee! Ik heb mijn best gedaan, meer kan ik niet. Genoeg tegenslagen, gemis, vechten om overeind te blijven..aangaan van contacten...uitproberen van zoveel. Geleefd volgens de regels die gelden voor het hebben van een uitkering opgelegd door wetgeving of opgevolgd vanuit ethisch standpunt van mijzelf."
Burgerbrief aan Raad - Trudy van Susterenwoensdag | 19 mei 2010 | 01:15 |
delft vrouwenregt_000_watertaxi_2009_08_08_14_33_a.jpg
Delft, Vrouwenregt.
Passagiers stappen uit de Delftse watertaxi.

"Met watertaxi naar TU-wijk?"
"Het historische watersysteem van de gemeente Delft biedt interessante mogelijkheden om ingezet te worden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Door de fijnmazigheid van de grachten zijn vele locaties in de binnenstad per boot bereikbaar."
TU Noord blogdinsdag | 18 mei 2010 | 02:00 |
delft wijnhaven_016_rolf_clason_lian_merkx_2010_02_18_17_12_a.jpg
Delft, Wijnhaven boekhandel De Omslag.
Wethouder Lian Merkx neemt eerste exemplaar
gedichtenbundel van Rolf Clason in ontvangst. (feb 2010)

"Na de meivakantie"
"De kinderen zijn weer naar school. Ik blik terug op de meivakantie. Mijn goede vriend Rolf Clason schreef een ballade voor de Dag van de Arbeid. Hij leidde deze in met de volgende woorden: ..."
Anne Koningmaandag | 17 mei 2010 | 12:30 |
GRONINGEN WEL EN DELFT NIET?

delft nederlands_elftal_001.jpg
"Enorm scherm op Grote Markt in Groningen tijdens WK voetbal in juni"
"De kans is groot dat het in juni een drukte van jewelste gaat worden op de Grote Markt in Groningen. Stadjers, toeristen en passanten kunnen dan op een enorm scherm samen kijken naar het WK voetbal. De Groningse gemeenteraad bespreekt vanmiddag een initiatiefvoorstel daartoe van de fractie van de PvdA."
Groninger Internet Courantmaandag | 17 mei 2010 | 10:00 |
delft markt_000_puzzelrit_scoormobiel_20100516_foto_wp.jpg
Foto Wim Polman. diavoorstelling ...

"Puzzeltocht"
"Voor mensen die gebruik maken van een scootmobiel was er afgelopen zondag door de Organisatie Gehandicapten Delft in samenwerking met de Harting Bank en het Ned. Rode Kruis afd. Delft een puzzeltocht door delft georganiseerd. Tevens stond er op de markt een kraam waar men volledig kon worden geinformeerd over het werk van deze organisatie. Al met al was het een geslaagde dag."
Wim Polmanmaandag | 17 mei 2010 | 01:15 |
FOUTE START MILENE JUNIUS
CDA-WETHOUDER
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/4788273204bed39f32ec0e.JPG
Delft, Buitenwatersloot.

"De Buitenwatersloot asfalteren?
Geen gezicht en geen goed idee, vinden bewoners en ondernemers"

"De Gemeente Delft heeft plannen om de Buitenwatersloot te asfalteren. Daar moeten de bewoners en de ondernemers niet aan d�nken. Ze hebben inmiddels een handtekeningenlijst opgesteld en ze willen op 2 juni een petitie aan wethouder Mil�ne Junius aanbieden om hun protest kracht bij te zetten."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 17 mei 2010 | 00:45 |
ROTTERDAM BLIJFT 2X IN EREDIVISIE

delft http://www.rijnmond.nl/files/2562722/sparta_excelsior3.jpg
"Bizarre slotfase wordt Sparta fataal"
"Een bizarre minuut in de blessuretijd zette de wereld voor Sparta en Excelsior op zijn kop. Sparta nam de leiding in de derby die als inzet een plaats in de eredivisie had. Fernandez schoot amper een minuut later het eredivisieschap van Sparta weer aan diggelen."
RTV Rijnmondmaandag | 17 mei 2010 | 01:00 |
PASSANTENVOORZIENING ONDERMAATS

delft zuidwal_000_zuidkolk_aanlegsteiger_20060616_0851.jpg
Delft, Zuidkolk.
Aanlegsteiger voor passanten met stroom- en watervoorziening.

"Passantensteiger Zuidkolk: klachten stroom- en watervoorziening"
"Voor de stroom- en watervoorziening heeft u hier palen staan, waar tegen betaling een bepaalde hoeveelheid stroom/water geleverd wordt. Over deze palen zijn veel klachten. En, het gaat daarbij niet om een momentopname, deze klachten zijn er al een lange tijd en bij een groot aantal bootpassanten in Delft."
burgerbrief aan de raadmaandag | 17 mei 2010 | 00:15 |
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/05/15/gat_vlstraat_004.jpg
Delft, Vlamingstraat.

"Opnieuw bouwvergunning ingediend Vlamingstraat 92-94"
"Al veertien jaar lang kijken de bewoners van de Vlamingstraat met gemengde gevoelens aan tegen een schutting voor een kale vlakte ter hoogte van de huisnummers 92 en 94 in hun straat. Dat nieuwbouw hier zo lang op zich laat wachten is opmerkelijk en volgens een straatbewoner te wijten aan pesterij van de gemeente: "
Neslog - Herman Baasmaandag | 17 mei 2010 | 00:00 |
"Integratie, hoezo mislukt?"
"Op 1 mei organiseerde GroenLinks een Politiek Caf� als alternatieve 1 mei bijeenkomst over integratie. Inleiders Maria Scali en Ruard Ganzevoort (staat 18de op de verkiezingslijst voor GroenLinks) hadden en frisse kijk op het thema."
GroenLinks - Stephan Brandligtzaterdag | 15 mei 2010 | 23:30 |
AHRENS FOX 1926 MOTORBRANDSPUIT

delft ahrens_fox_brandweer_motorbrandspuit_schaalmodel_2010_05_15_14_27_a.jpg
Delft, Voldersgracht gezien op de antiekmarkt.
Schaalmodel Ahrens Fox motorbrandspuit.
Jeugdherinneringen lees meer ...zondag | 16 mei 2010 | 00:05 |
STROOMSTORING IN DELFT


delft stroomstoring_2010_05_16_00h05_02h00.jpg

"STROOM IS OP OM 00:05 UUR"
"Met zaklantaarn kaarsen en theelichtjes opgezocht voor verlichting.
Batterijradiootje aan op Radio1 en om 13:00 de eerste beller uit Delft.
De stroom was uitgevallen meldde hij.
Rond 02:00 was er weer prik."
hfvhvrijdag | 14 mei 2010 | 19:00 | *
GEEN IR OPLEIDING TE BEKENNEN

Lucas Vokurka ondertekent als 1e loco burgemeester met de Ir. titel.


delft lucas_vokurka_brief_20100511_aan_od.jpg
Ondertekend: Ir. L.P. Vokurka l.b.

"Wethouder Vokurka, maak kennis met ..."
"Lucas Pavel (Lucas) Vokurka is op 9 februari 1980 geboren. Zijn studie (B agrarische Dier- & Veehouderij) aan de Hogeschool INHolland Delft sloot hij af in 2004. Van 2004 tot 2006 was Lucas Vokurka manager Externe Projecten bij Hogeschool INHolland Delft. In dezelfde periode was hij ook parttime medewerker voor de D66-fractie in de Tweede Kamer. Van 2006 tot 2008 was hij bij Hogeschool INHolland Delft werkzaam als Opleidingsmanager Life Sciences en vanaf 2008 als directeur Unit Agriculture. Voor D66 Delft was hij van 2004 tot 2006 bestuursvoorzitter en vanaf 2006 fractievoorzitter. In 2006 en 2010 was hij lijsttrekker. Lucas Vokurka is op 22 april 2010 benoemd als wethouder."
Gemeente Delft info - maak kennis met ...vrijdag | 14 mei 2010 | 15:45 |
STADSKRANT VERZWIJGT OVERWINNING

Stoelinga wint rechtzaak in de Gondelaffaire, maar Verkerk feliciteert hem niet.


delft rude_pravo.jpg
Rud� Pr�vo ��fredaktor L. Vokurka

"Stadskrant Delft lijkt net de Pravda en de Rude Pravo"
"Stadskrant Delft lijkt net de Pravda en de Rude Pravo, alleen schreven die soms de waarheid Het clubkrantje van de gemeente Delft, de Stadskrant Delft, is me steeds meer een doorn in het oog. Als de gemeente ergens een speeltuintje aanharkt of een stoep opnieuw bestraat, is de redactie er als de kippen bij om er een prachtig verhaal van te maken."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingadonderdag | 13 mei 2010 | 23:45 |
"Commissievergaderingen gaan van start"
"Komende week gaan de commissievergaderingen in de nieuwe opzet van start. Onderstaand kunt u lezen welke CDA-ers aan de commissievergaderingen zullen deelnemen. Maandagavond bespreekt de CDA-fractie de onderwerpen die in de commissies aan de orde zullen komen in de fractievergadering."
CDA - Jeroen van Oortdonderdag | 13 mei 2010 | 23:00 |
GOLDEN TENLOOP 2010
delft nieuwe_langendijk_000_goldentenloop_2010.jpg
Delft, Nieuwe Langendijk.

"Golden Tenloop 2010"
"Het was weer gezellig druk tijdens de Golden Tenloop in Delft. Van jong tot oud werden weer als vanouds aangespoord om de gekozen afstand tot een goed einde te brengen. Het weer was op enkele druppels na voor de lopers goed maar iets minder voor de toeschouwers. Al met al was het voor de organisatie een geslaagd evenement."
Politiek Delft Sportredactie - Wim Polmandonderdag | 13 mei 2010 | 17:00 |
Dani�l in de leeuwenkuil

delft cartoon_20100510_musketeer_arie_vd_veen.jpg
Cartoon door L. R�senwasser.

"collegeprogramma"
"... Vukuvo's clubje D66 is inmiddels al gehalveerd, en is nooit bij machte de belangrijke maatschappelijke en organisatorische wijzigingen door te voeren. Hij mist het inzicht, de ervaringen en de netwerken. De Prez lijkt mij een bekeerde PvdA-er en hij kan goed werk doen in het opruimen van de erfenis van rensen."
Arie van der Veendonderdag | 13 mei 2010 | 03:30 |
IR VOKURKA KEURT WACHTGELD GOED

Waarom ondertekent Bas Verkerk de brief zelf niet. Sinds wanneer Vokurka Ir?


delft lukas_vokurka_20100309.jpg
Ir. Lucas Vokurka, Wethouder D66.

"beantwoording vragen OD inzake wachtgeld gemeente Den Haag"
"... Wij vinden het niet relevant of de heer Cohen al dan niet geweigerd heeft deze vorm van wachtgeld te aanvaarden en wat hierbij zijn overwegingen zijn geweest. Wij kunnen slechts constateren dat in het geval van de heer Verkerk de wet Juist is toegepast."
B&W - Ir. Lucas Vokurkadonderdag | 13 mei 2010 | 02:15 |
delft http://rood.delft.sp.nl/nieuws/116/ROOD_college_overval_2.jpeg
"Politieke leiders beroven studenten in Delft"
"Op dinsdag 12 mei hebben �stufidieven� Alexander P., Job C., Mark R. en Femke H. studenten beroofd. Op TU Delft hebben de politieke leiders, verkleed als boeven, collegezalen overvallen en de studiefinanciering van studenten afpakken."
SP Rood Delftdonderdag | 13 mei 2010 | 02:00 |
delft
Delft, Spoorsingel pand nachtopvang.

"Een dak boven je hoofd"
"... De nachtopvang telt 10 bedden. Het kost 6 euro om gebruik te mogen maken van een bed. Daarnaast kan er worden gedoucht en krijgt men �s avonds een warme maaltijd en de volgende dag een broodmaaltijd. Wat STIP betreft kan de dak- en thuislozenopvang meer diensten verlenen, zoals uitgebreidere hulp bij het terugkeren in de samenleving."
STIP - Ferrie F�rsterdonderdag | 13 mei 2010 | 01:00 |
"Huren wordt onbereikbaar voor modaal"
"AMSTERDAM - Al geruime tijd tikt er een Brusselse bom onder de Nederlandse huurmarkt. Maar nu de ontstekingsdatum van 1 oktober naderbij komt, beginnen steeds meer betrokkenen zich zorgen te maken over de gevolgen voor de lagere middeninkomens."
Volkskrant - Xander van Uffelendonderdag | 13 mei 2010 | 00:15 |
STUDENT DOET WETHOUDERSCHAP ER BIJ

De Delftse bevolking gaat hier niet van juichen. Geen inhoudelijk woord of visie over bezuinigen, het benodigde bestuurlijke draagvlak zal verder afkalven.
hfvh


delft pieter_guldemond_20100513_dp_foto_willem_van_altena.jpg
Pieter Guldemond wethouder Ruimtelijke Ordening en Kenniseconomie.
foto Willem van Altena

"Studenten zijn echte Delftenaren"
"Pieter Guldemond is namens studentenpartij STIP wethouder in het nieuwe college. Hij zal zich voornamelijk met de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Kenniseconomie bezig houden. Oorspronkelijk uit Zuid-Limburg afkomstig, koos Pieter voor een studie Technische Bestuurskunde in Delft. En als alles goed gaat studeert Pieter Guldemond na de zomer af. "Vier jaar wachten leek me niet zo'n goed idee.""
Delftse Post - Willem van Altenawoensdag | 12 mei 2010 | 21:30 |
ASPIRANT-AGENTEN OEFENEN BEKEUREN

delft http://www.cdadelft.nl/files/Parkeerterrein%20Papsouwselaan%204.jpg
Delft, Papsouwselaan parkeerterrein.

"Een duur bloemetje"
"... De agenten is niets kwalijk te nemen, die doen gewoon hun werk (zoals op de foto hieronder goed te zien is). Verschillende ondernemers zeiden dat ze veel klachten krijgen van klanten, die de situatie onduidelijk vinden. Bewoners vertelden mij dat ze de situatie maar vreemd vonden."
CDA - David van Diswoensdag | 12 mei 2010 | 19:45 |
CDA DELFT: KOM LEKKER ETEN BIJ MARJA

delft rijsttafel.jpg
Rijsttafel

"CDA-avond Delft"
"Graag nodigen wij u en uw introduc� uit om deel te nemen aan een CDA thema-avond, die op aanstaande vrijdag 28 mei gehouden zal worden in de Vierhovenkerk te Delft. Deze avond zal staan in het licht van de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en opgeluisterd worden door Mw. Marja van Bijsterveldt."
CDA - Hans Kolkertwoensdag | 12 mei 2010 | 17:45 |
PEDOFILIE

delft jeroen_van_oort_250x188.jpg
Jeroen van Oort, fractevoorzitter CDA-Delft

"CDA Delft stelt vragen over 'Vieze Mannen'"
"... De kinderen hebben contact met elkaar via zogenaamde "chatboxen". In deze chatboxen schrijven kinderen korte berichtjes aan elkaar, vaak maar ��n regel. Een ander kind antwoord hier op, zodat gesprekken ontstaan. Deelnemers aan de chatbox kunnen zich afzonderen van andere gebruikers, zodat tweegesprekken kunnen ontstaan. "Vieze mannen" maken misbruik van deze technologische verworvenheid en stellen kinderen in deze tweegesprekken ontmoetingen voor."
CDA - Jeroen van Oortwoensdag | 12 mei 2010 | 13:00 |
SCHADE MARTIN STOELINGA � 380.000.=

Gondelaffaire duurt voort, Bas Verkerk aan zet ...


delft 0vaarcorso_martin_stoelinga_leo_quack_daga_salvatore_20050807_a.jpg
Martin Stoelinga, fractievoorzitter Onafhankelijk Delft

"Spraakmakend arrest in politieke webrel in Delft"
"Martin Stoelinga mocht als raadslid van Leefbaar Delft wethouder Christiaan Balj� corrupt noemen in 'webcolumns'. Dat is zijn vrijheid van politieke meningsuiting. Ofwel: de mediacratie corrigeert de bedenkelijke democratie in de gemeente Delft."
Netkwesties - Peter Olsthoornwoensdag | 12 mei 2010 | 01:30 |
HANS VERBEEK GROENLINKS:

"Don Rik Quichotte"
"... In de haast werd een monsterverbond gesloten om die concurrentie voor Molen De Roos tegen te houden. Het meetinstituut, vliegveld Zestienhoven, niet-in-mijn-achtertuin-clubjes en de patjepee�rs van Leefbaar Delft dwarsboomden gezamenlijk het plan van Don Grashoff de la Mancha."
Delftblog - Anton Leeuwenhoekdinsdag | 11 mei 2010 | 23:30 |
GONDELAFFAIRE: CLAIMS KOMEN ER AAN

Stoelinga stelt Bas Verkerk en gemeente Delft aansprakelijk voor zijn schade.


delft gondel_2004-08-16 _17-19-52_gondel_2.jpg
Delft, Oude Delft.
Bas Verkerk rechts zittend toen nog wethouder in Den Haag.

"Offend, shock or disturb"
"... Onder verwijzing naar enkele standaarduitspraken van het EHRM stelt het hof vast dat meningsuitingen van politici naar hun inhoud en vorm onder art. 10 EVRM een krachtige bescherming genieten. Dergelijke uitingen mogen zelfs beledigen, choqueren en verontrusten. Vrije meningsuiting en incasseringsvermogen in de politieke arena zijn in de Straatsburgse benadering als communicerende vaten: een politicus mag meer zeggen maar moet ook meer dulden."
Publiekrecht en Politiekdinsdag | 11 mei 2010 | 03:00 |
GIRO D'ITALIA 2010 HEEL EVEN IN DELFT

delft jan_de_oudeweg_000_giro_d_italia_doorkomst_peleton_foto_wp.jpg
Delft, Jan de Oudeweg.
Doorkomst van het peleton Giro d'Italia 2010 op 10 mei. Foto Wim Polman.

"de Giro 2010 kwam door Delft"
"Eindelijk was het dan zover de Giro 2010 kwam door Delft, Na lang en geduldig wachten werd dit beloond toen de eerste drie koplopers voorbij kwamen onder luid applaus van het in grote getale toegestroomde publiek. Het stond zo vol dat men het hogerop ging zoeken en op het dak van een pandje op de hoek van de Jan de Oudeweg ging zitten om er maar niets van te missen."
Wim Polmanmaandag | 10 mei 2010 | 17:00 |
POLLER OLD GEEFT OPNIEUW VEEL ELLENDE

Het middel heiligt op geen enkele wijze het maatschappelijke doel.
Beter: Flitscamera en forse bekeuring!


delft oude_langendijk_000_20100506_poller_foto_wim_polman.jpg
Delft, Oude Langendijk. Foto Wim Polman.

"Poller blijft schade veroorzaken"
"Vorig week donderdag reed een busje achter een touringcar. Even later knalde het busje op de poller met als gevolg een carterlekkage. De gemeente had veel werk aan het schoonmaken van de straat. De chauffeur van het busje onderzoekt de mogelijkheden om de gemeente aansprakelijk te stellen." hfvhmaandag | 10 mei 2010 | 14:00 |
delft de_groene_kieswijzer_2010.jpg
Naar De Groene Kieswijzerzondag | 9 mei 2010 | 23:45 |
NZH-MOTORRIJTUIG A327 VLIEGT UIT DE BOCHT

delft krakeelpolderweg_westlandseweg_tramontsporing_keerlus
Delft. Keerlus Krakeelpolderweg/Westlandseweg.

"Beeldverslag tramontsporing op keerlus"
"16:55 NZH-motorrijtuig A327 ontspoort op de Krakeelpolderweg.
17:00 Deskundigenoverleg komt op gang.
17:30 Inspectie van de tramrails op kruising, status twijfelachtig.
17:40 Onderzoeksteam komt in beweging.
17:45 De Party tram arriveert. Deze tram bestuurd werd door dhr Scheepmaker,
ingenieur bij HTM en voorzitter van SHTM (onderdeel van HOVM).
17:50 HTM Railmateriaal zojuist gearriveerd.
17:55 Calamiteiten Co�rdinator laat de geleerden onder de tram kijken.
18:10 "vreugde tours" rijdt langs, vervoert tijdelijk de Lijn 1 passagiers.
18:15 Koppeling bijwagen wordt gelost.
18:30 Het motorrijtuig wordt met een lier getrokken en schiet de rails in.
19:00 Vasteggen van de aangetroffen maatvoering.
19:35 Calamiteit is geklaard, A327 gaat op weg naar de remise in Den Haag.
naar foto's ...
harrie fruyt van hertog

Relevante links
De digitale tram
HOVM (Haags Openbaar Vervoer Museum)
Tramweg Stichtingzondag | 9 mei 2010 | 05:45 |
STEFFEN HEKELT POLITIEKE ONELINERS

delft wil_steffen_20100400.jpg
Wil Steffen

"Wil Steffen zette punt achter kwart eeuw politiek,
ze speelt nu weer elke dag piano"

"Onlangs zette Wil Steffen een streep onder haar niet geringe politieke bezigheden. Op een maand na 25 jaar was ze actief ten bate van de VVD en in de Delftse Gemeenteraad. 'Z� lang is helemaal nooit de bedoeling geweest'."
Delft op Zondag - Pim Beukemazondag | 9 mei 2010 | 04:45 |
delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/20865002424be3eae51e794.JPG
"Studenten leggen werk tijdelijk neer uit protest tegen bezuiningen"
"Studerend Delft is boos. De TU Delft wil over de hele universiteit 10 procent bezuinigen en de studenten vinden niet al die bezuinigingen een even goed idee."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 9 mei 2010 | 04:30 |
delft http://www.stufimoetblijven.nl/sites/www.stufimoetblijven.nl/files/stufimoetblijven.jpg
"TU student laat eten staan voor behoud stufi"
"De Delfste student begrijpt niet waarom de stufi afgeschaft wordt. Toegankelijk onderwijs is immers essentieel voor de alom geprezen kenniseconomie. Geen enkele (toekomstige) student zit te wachten op een torenhoge schuld als gevolg van het doen van een studie. Onderwijs is meer dan een kostenpost!"
SP Rood Delftzondag | 9 mei 2010 | 00:30 |


"Giro door Delft"
"... In de regio rijdt het peloton onder andere door Zoetermeer, Pijnacker en Delfgauw. De renners komen via de Delftsestraatweg bij het viaduct bij de A13 Delft binnen. Vervolgens wordt er om de rotonde aan de Nassaulaan gereden en koersen de renners via de Rijksstraatweg, parallel aan de A13, direct richting Rotterdam. De renners worden rond 12.45 uur in Delft verwacht."
Gemeente Delftzaterdag | 8 mei 2010 | 17:00 |
IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL

delft stemwijzer2010_advies_hfvh.jpg
Bovenstaand het advies dat ik van StemWijzer kreeg.
Het bevreemde mij al direct. hfvh

"Stemwijzer niet betrouwbaar"
"Er is kritiek losgebarsten op de stemwijzer, omdat partijen standpunten zouden hebben aangeleverd die niet stroken met hun verkiezingsprogramma. Dat schrijft het AD. De miljoenen mensen die de komende weken de stemwijzer gaan raadplegen kunnen bedrogen uitkomen."
Joop.nlvrijdag | 7 mei 2010 | 22:00 |
PROPAGANDA IN STADSKRANT GESTART

Onervaren Vokurka gaat de boel vrolijk hervormen en 30 miljoen bezuinigen.


delft lukas_vokurka_20100507_sk.jpg
Wethouder Lukas Vokurka "de Delftse Obama"

"Niet schaven, maar hervormen"
"... Hij laat zich daarbij graag inspireren door de aanpak van president Obama van de VS. �Die heeft laten zien hoe belangrijk het is om een goed verhaal te hebben. Om te weten wat je wilt, en om je verhaal te durven uitdragen. Meeslepend � dan kun je mensen meekrijgen. Door niet op de persoon te spelen, maar wel scherp in de duels te zijn.�"
StadsKrant - Nico Vesseurvrijdag | 7 mei 2010 | 20:00 |
KIESKOMPAS 2010

delft kieskompas_2010_vraag_1.jpg
Naar Kieskompasvrijdag | 7 mei 2010 | 19:30 |
delft stemwijzer_2010_vraag_1.jpg
Naar StemWijzervrijdag | 7 mei 2010 | 00:15 |
GEMEENTE GEEFT TOT NU TOE NIET THUIS

delft van_renswoudestraat_000_aanleg_bestrating_2010_04_28_15_04_a.jpg
Delft, Van Renswoudestraat.

Bewoners De Genestetstraat: "Onze huizen zijn zwaar beschadigd"
"Vandaag ontvingen we uw brief over het fotoboek Koepoort Delft. Deze brief eindigt met de zin dat u ons -als afsluiting van een lange periode waarin veel is gebeurd - veel plezier toewenst. Het afsluiten is vanuit ons perspectief nog geenszins aan de orde en schiet dan ook bij ons totaal in het verkeerde keelgat."
Arjen Kouwenhoven en Nienke Schilddonderdag | 6 mei 2010 | 22:00 |
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/05/06/dsc00336.jpg
Delft, Vlamingstraat (foto Herman Baas)

"Zeventien bomen gekapt in de Vlamingstraat"
"Hoewel de bewoners van de Vlamingstraat door de gemeente er schriftelijk van op de hoogte waren gesteld, was het afgelopen dinsdag toch even slikken toen in alle vroegte een begin werd gemaakt met het kappen van bomen langs de gracht."
Neslog - Herman Baasdonderdag | 6 mei 2010 | 11:15 |
delft http://api.ning.com/files/mh48fndsLTSgK1rvvwPTPODzAUOD3-QzPFx3XfjWra4jON0DioPNgi*hf9Z7nO*sUvrgSGOkh3355g75eO7yJCy-yssgAqAo/800pxDelft_stadhuis3.jpg
"Delfland onder water? Kies bewust op 9 juni!"
"9 juni gaat Nederland weer naar de stembus. Alleen VVD, SGP en Christenunie hebben zich in hun verkiezingsprogramma's voor behoud van de waterschappen in de huidige vorm uitgesproken. We kiezen daarmee 9 juni niet alleen de leden van de Tweede Kamer, we kiezen tevens voor onze veiligheid tegen overstromen ..."
Guido van der Weddendonderdag | 6 mei 2010 | 03:30 |
ENGE PLEK DOOR DODE HOEK

delft lokomotiefpad_000_dode_hoek_fietspad_2010_04_29_14_53_a.jpg


delft melding_enge_plek.jpg


Melden van enge plekkenwoensdag | 5 mei 2010 | 16:300 |
delft http://api.ning.com/files/J8yHPaqXvKrdfyKmBLDgcEUgU6jrF9sLV*snBAmzF3FPExWJNRxsrnYsBNMNmt4WzrjBPMItzyrNa90FJf4ueqSavqyJoOXL/015affiche_A4metVaart.jpg?size=173&crop=1:1
"Evenement A4 met Vaart"
"Door een groot aantal instanties, politieke partijen en anderen, wordt op HemelVAARTdag, donderdag 13 mei, een grote manifestatie voor de aanleg van de A4 met Vaart-variant gehouden. Voorstanders van de A4 met Vaart en tegenstanders van de IODS-variant, kunnen voor 11 mei een zienswijze tegen het Ontwerp Trace Besluit indienen."
Guido van der Weddenwoensdag | 5 mei 2010 | 01:45 |
MOOIE KANSEN VOOR RAIMOND DE PREZ

- Exploitatie buurthuizen terug naar vrijwilligers ook goed voor bezuinigingen
- Rechtse optie: Overlastgevende buurthuizen sluiten en panden in de verkoop


delft raymond_de_Prez_20100400_delft_wethouder_pvda.jpg
PvdA-wethouder Raymond de Prez

"Buurthuisvrijwilligers nodigen nieuwe wethouder uit."
"Het Platform Vrijwilligers Buurthuizen, dat op initiatief van de SP werd opgericht, heeft de nieuwe wethouder wijkzaken -PvdA�er Raimond de Prez- direct in zijn eerste werkweek uitgenodigd voor een gesprek."
SP Delftwoensdag | 5 mei 2010 | 01:15 |
STADSGEVANGENIS BLIJFT GESLOTEN

Steen: Delft Rondleidingen verzorgt rondleidingen door de middeleeuwse gevangenis met martelwerktuigen het Steen


delft http://www.stadsbelangendelft.nl/wp-content/uploads/2010/05/gevangenis.jpg
Delft, Stadhuis Markt.
Het Steen is de middeleeuwse gevangenis met martelwerktuigen.

"Toezegging niet nagekomen"
"... haalbaarheid voor een publieksfunctie van de Steen. (bekend als de stadsgevangenis)... Op 1 februari 2010 heeft de heer Stoop per e-mail aan oud wethouder Merkx gevraagd naar de stand van zaken. Zij antwoordde dezelfde dag dat het haalbaarheidsonderzoek bijna klaar was. Nog even geduld was haar reactie."
Stadsbelangen Delft - Aad Meuelmanwoensdag | 5 mei 2010 | 01:00 |
"YES!Delft is al groter dan Delft"
"Twee weken geleden vond het YES!Delft Network Event plaats. Op Lijm & Cultuur hadden zich 500 ondernemers, studenten en andere ge�nteresseerden verzameld om live de onthulling van de Ephicas-sidewings voor vrachtwagens mee te maken - en om naar o.a. minister van Financi�n Jan Kees de Jager te luisteren."
STIP - Bas Bennebroekwoensdag | 5 mei 2010 | 00:30 |
"Cultuurhistorisch groen geinventariseerd"
"Delft heeft niet alleen monumentale gebouwen, maar ook monumentaal groen. In 2007 is op aandringen van GroenLinks door de gemeenteraad aan het college gevraagd niet te wachten met het inventariseren van cultuurhistorisch groen in Delft. De KNNV heeft deze inventarisatie nu klaar: 16 mooie groene parels in en rond de binnenstad van Delft."
GroenLinks - Stephan Brandligtmaandag | 3 mei 2010 | 04:30 |
INCORRECTE AFHANDELING BURGERBRIEF

Ook Onafhankelijk Delft laat kandidaatraadslid Sietse Heidstra in de steek.


delft cartoon_20100502_communicatie_geen_kaas_van_gegeten_a.jpg
Cartoon L. R�senwasser

"Brieven Heidstra"
"... Heidstra schreef op 2 april een brief aan de Raad. Heidstra zijn brief is afgedaan door het presidium en ondertekend door aad meuleman. Dit klopt van geen kanten, de raadsleden weten nergens van omdat alles is weggehouden. Reglementair kan het presidium geen brieven gericht aan de raad beantwoorden aan burgers. Formeel moet het antwoord rechtsgeldig ondertekend zijn door de gemeente. ..."
harrie fruyt van hertogmaandag | 3 mei 2010 | 03:00 |
"Burger niet ge�nteresseerd?"
J.A.M. de Koning: "... Jammer dat je als actieve burger naar een ruimte wordt gestuurd met een doek �n geluid. Nee, over vier jaar hou ik deze avond niet meer vrij. Ik wil geen tweederangsburger zijn. Om 19.55 uur was ik weer thuis, een bakkie koffie rijker."
Delft op Zondag - Wat ik wil zeggenmaandag | 3 mei 2010 | 03:00 |
"Oppositie vraagt zich af hoe het College 30 miljoen euro wil bezuinigen"
"De oppositiepartijen in de Delftse Gemeenteraad zijn kritisch over de plannen van het nieuwe stadsbestuur. Na veertig dagen onderhandelen maakte het College van B en W vorige week in het coalitieakkoord �Aan het werk!� bekend wat het de komende jaren van plan is."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanmaandag | 3 mei 2010 | 02:45 |
delft V
" Politie deelt bekeuringen uit tijdens Gumball 3000"
"Leiden - De KLPD heeft zaterdagavond 1 mei meerdere deelnemers van de Gumball 3000 rally bekeurd voor onder andere snelheidsovertredingen. De politie was op de hoogte van de komst van de rally naar Nederland en stond ook klaar om ze op te vangen."
District8.netmaandag | 3 mei 2010 | 02:30 |
delft V
Oude Delft 147.

"Smalste huis van Delft staat te koop"
"Wonen in het huis van de lijfarts van Willem van Oranje. In Delft kijken we nergens vreemd van op, want in veel oude panden gingen historische beroemdheden de huidige bewoners voor. Ook het smalste huis van de stad aan de Oude Delft 147, werd van 1558 tot 1592 bewoond door Pieter van Foreest die niet alleen lijfarts van de Vader des Vaderlands was, maar ook medeoprichter van de Universiteit Leiden."
Neslog - Herman Baasmaandag | 3 mei 2010 | 02:00 |
"Stad 2.0"
"... Maar het gaat me ook om (gewoon) groen en water, verkeersdoeleinden (fietspaden, stoepen etc), speelplekken, afvaloplossingen, warmtebedrijven etc."
Anne Koningmaandag | 3 mei 2010 | 01:40 |
"Dag van de arbeid, dag van de AOW"
"Deze zaterdag 1 mei � de dag van de arbeid � haalde de SP Delft samen met SP-Kamerlid Remi Poppe handtekeningen op voor de actie '65 blijft 65'. Ondanks het druilerige weer, bleven veel mensen op het Bastiaansplein even staan om de actie te steunen."
SP Delftmaandag | 3 mei 2010 | 01:35 |
"Atlas voor gemeenten 2010 is uit!"
"Toen ik woensdag thuis kwam, lag de versie 2010 van de Atlas voor gemeenten in de brievenbus. In deze atlas vergelijken Gerard Marlet en Clemens van Woerkens de ruimtelijk economische ontwikkeling van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten."
CDA - Jeroen van Oortmaandag | 3 mei 2010 | 01:30 |
"Aan het werk"
"Na 12 jaar in de oppositie is het CDA terug in de coalitie. Samen met D66, PvdA, Groen Links en Stip vormen wij sinds 22 april het nieuwe college. Na ruim 7 jaar in de gemeenteraad gezeten te hebben, ben ik op 22 april ge�nstalleerd als wethouder Economie, Vervoer, Spoorzone en Cultuur."
CDA - Milene Juniusmaandag | 3 mei 2010 | 01:15 |
"1 mei viering"
"Integratie, hoezo mislukt? Dat is het thema van de 1 mei viering van GroenLinks op zaterdag 1 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur in TOP. Sprekers zijn Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU en Maria Scali. Zij is op verschillende manieren betrokken bij participatieprojecten in Delft."
GroenLinks - Stephan Brandligtmaandag | 3 mei 2010 | 01:00 |
"Terugblik 1 mei-viering"
"De afdeling kan terugzien op een mooie 1 mei-viering. In een volle zaal van "de Buytenweye" werd de 1 mei-viering ondersteund door het voormalige koor "Koorts" dat voor deze gelegenheid speciaal weer bijeengekomen was. Met enthousiasme werden aloude socialistische strijdliederen ten gehore gebracht met als slot "de internationale" dat uit volle borst staande werd meegezongen."
PvdA - Leonie Zweekhorst