logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english | GR2010 |


woensdag | 31 maart 2010 | 21:30 |
SIETSE HEIDSTRA SLAAT OPNIEUW TOE

delft sietse_heidstra_20100312_gemeenteraad_onderzoek_rensen_1.jpg
brief Heidstra 12 maart 2010 (dossier Heidstra)

"Sietse Heidstra verzoekt Gemeenteraad om onderzoek"
"Nogmaals vergeet de griffie een brief van Heidstra aan de Raad als ingekomen stuk te registreren."
brief van Sietse Heidstrawoensdag | 31 maart 2010 | 20:30 |
OD STELT OVERBODIGE VRAGEN

De antwoorden zijn reeds beschreven in een nota uit 2006. Dat voetgangers gevaar lopen in het Delftse voetgangersgebied is tot nu niets van gebleken.


delft jacob_gerritstraat_000_fietsberaad_2004.jpg
Jacob Gerritstraat in rapport van Fietsberaad 2004

"Fractie Onafahankelijk Delft:
schriftelijke vragen inzake voetgangersgebieden waar ook gefietst mag worden"

"Het college is ongetwijfeld bekend met het principe "de fietser is te gast" in diverse straten en op pleinen van de binnenstad van Delft, waarbij voetgangersgebieden ook door fietsers gebruikt mogen worden."
OD - Jos van Koppen en Jolanda Gaalwoensdag | 31 maart 2010 | 16:30 |
"TU kan coalitieakkoord beïnvloeden"
"... Vokurka bedacht de gesprekken 'vooral om maatschappelijke thema's te verbinden met economische'. “De opgaven waar Delft voor staat vragen om nieuwe oplossingen, om andere keuzes én om samenwerking met alle partijen in de stad.” Vokurka hoopt de wethouders op 22 april te benoemen, mét coalitieakkoord erbij."
TU Delta - Saskia Bongerwoensdag | 31 maart 2010 | 04:45 |
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/03/30/delft_019.jpg
DELFT – Rotterdamseweg naast 'Hammenboerderij'

"Ook bij Duwo gaan de koeien in de wei"
"De buitenlandse studenten die van Duwo een woning hebben gehuurd in een speciaal voor hen gebouwd studentencomplex aan de Leeghwaterstraat, genieten van een oer-Hollands uitzicht kompleet met koeien in de wei."
Neslog - Herman Baaswoensdag | 31 maart 2010 | 01:00 |
ELITE KRIJGT VOORKEURSBEHANDELING

Ing. Lucas Vorkurka informeert eerst de 'betere kringen' over de formatie.
Bas Verkerk heeft als voorzitter van De Delftse Kring Lucas al aardig ingepakt.


delft lucas_vokurka_001.jpg
Ing. Lucas Vokurka

"Ing. L.P. Vokurka informeert u over de formatie"
"De formatie van het nieuwe college gaat tot nu toe geheel in de achterkamer. Er is nog geen enkele openbare bijeenkomst geweest. Elke keer brengt D66 formateur Vokurka een stukje informatie naar buiten. Zo weten we al welke partijen en wie de wethouders worden."
LD - Jan Peter de Witdinsdag | 30 maart 2010 | 12:30 |
"Coalitiepartijen Delft gaan in gesprek"
"De beoogde coalitiepartners D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP nodigen enkele organisaties in de stad uit voor een consultatiegesprek. De vijf coalitiepartijen in Delft gebruiken de resultaten van het geplande gesprek bij het bepalen en uitvoeren van het beleid voor de periode 2010-2014."
Gemeente Delftdinsdag | 30 maart 2010 | 03:30 |
delft hans_la_hey_20100326_autopyjama.jpg
2de Paasdag 5 april Autopyjamadag op de Delftse Kunstmarkt

"Autopyjamadag"
"Wethouder Anne koning gaat, op tweede paasdag om 12.00 ter gelegenheid van de Delftse kunstmarkt een auto aankleden met een door mij ontworpen pitspoes-autopyjama."
Hans la Heydinsdag | 30 maart 2010 | 02:30 |
HET RECHT ZEGEVIERT STRAKS

delft cartoon_20100313_vergaderen_open_raam_b.jpg
Sietse Heidstra mag Stadhuis niet in.

"Voortschrijdend inzicht"
"... Burgemeester Bas Verkerk zou, als direct betrokkene, door de Raad naar huis gestuurd kunnen worden."
OD - Sietse Heidstramaandag | 29 maart 2010 | 02:45 |
delft huub_halsema_20100326_sk_d66.jpg
Huub Halsema, raadslid D66

"Raad hevelt € 11,5 miljoen over naar 2010"
"... Na een schorsing verzekerde de wethouder de raad dat het niet ging om nieuw beleid. Dat gaf voor D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Stadsbelangen, STIP en VVD de doorslag ja tegen het voorstel te zeggen."
Stadskrant Delft blz 5 - Rens van Elstmaandag | 29 maart 2010 | 01:45 |
LUCAS VOKURKA LIJKT VERKEERD BEZIG

Het is erg stil en de 'D66 anders' transparantie is ver te zoeken.


"Delfts formatieproces: wel anders maar niet beter"
"Met stijgende verbazing volgt de VVD-fractie het formatieproces in Delft, dat onder leiding staat van D66 leider Lucas Vokurka. Ruim drie weken na de verkiezingen is nog niets bekend over de inhoudelijke koers die gevaren gaat worden."
VVD - Lennart Harpemaandag | 29 maart 2010 | 01:45 |
"Nieuwe gemeenteraad bescheiden van start"
"Tenslotte debatteerde de gemeenteraad over het voorstel van B&W om bepaalde budgetten uit 2009 over te hevelen naar 2010. De raad heeft eerder criteria gesteld waaraan budgetoverhevelingen moeten voldoen en het voorstel werd dan ook op die punten door de VVD getoetst en voldoende bevonden."
VVD - Lennart Harpemaandag | 29 maart 2010 | 01:30 |
"Studenten zeggen samen met ROOD: Stufi moet blijven!"
"... ROOD Delft ging op de technische universiteit langs om te vragen of zij de volgende generatie studenten ook een basisbeurs gunnen. De Delfste stufi ervaringsdeskundigen spreken zich massaal uit voor het behoud van de stufi."
SP Rood Delftmaandag | 29 maart 2010 | 01:15 |
GONDELAFFAIRE

"Balje beslagen opgeheven"
"Omdat Balje bang was dat Martin zijn geld zou wegsluizen heeft er gedurende de procedures die onlangs uiteindelijk door Martin gewonnen zijn een beslag gelegen op zijn bezittingen. Voor Martin was het gedurende deze periode zelfs onmogelijk om te pinnen!! In dit artikel de zeer welkome bevestiging van de advocaat van Balje met de bevestiging daarvan. Voor de volledige tekst van de uitspraak vind u hier"
OD - Martin Stoelingamaandag | 29 maart 2010 | 00:45 |
VOLDOEN AAN OVERHEVELINGSCRITERIA

De criteria van te voren opstellen zodat er niet over gezeurd hoeft te worden.

"Raadsvergadering: R&A commissie, voorbereidingsbesluit en budgetoverheveling"
"... Het enige punt dat daadwerkelijk werd besproken waren de budgetoverhevelingen. Met dit voorstel wordt geld dat in 2009 niet is besteed beschikbaar gesteld in 2010. Op die manier kan het beleid dat in 2009 niet met dit geld werd uitgevoerd alsnog worden uitgevoerd. Normaal gesproken zou dit volgens het CDA moeten leiden tot een uitgebreide discussie of het beleid met de gevraagde middelen nog wel moet worden uitgevoerd."
CDA - Jeroen van Oortzondag | 28 maart 2010 | 22:30 |
Cartoon door L. Rösenwasser

delft cartoon_20100326_raadsvergadering_in_de_pas.jpg
Delft. RAADSVERGADERING 25 MRT.
Alle partijen alweer in de pas!
(met BAS)
- in Delft verandert nooit iets -

Geknor van Bas Verkerk over de eed en de gelofte.
zie beeldverslag raadsvergadering.

ALTIJD WAT TE KNORREN (2)
"Verkerk: Je bent knettergek over de eed of de belofte.
Jan Peter en Martin hebben gelijk.
Ga je koffers eens pakken!!!
Nee je vergist je, het is een BOER
Dat vindt de gehele bevolking van Delft."
Aad Bonthuiszaterdag | 27 maart 2010 | 17:00 |
IE WIEK WAAIT WEG ...

delft phoenixstraat_000_molen_de_roos_wiekloos_2010_03_25_16_04_a.jpg
Delft, Phoenixstraat. Afgelopen week zijn de wieken van Molen de Roos verwijderd.

"De Roos wiekloos"
"... Toch zal ik blij zijn als de Roos haar wieken weer terugkrijgt en ProRail eindelijk klaar is met die graverij."
Anton Leeuwenhoekvrijdag | 26 maart 2010 | 13:30 |
delft http://www.stipdelft.nl/upload/65/installatie%20raad.jpg
"Nieuwe STIP raadsleden aan de slag!"
"Op dinsdag 9 maart nam Bas Bennebroek na anderhalf jaar STIP-raadslidmaatschap afscheid van de gemeenteraad. Twee dagen later werden Mariëlle van Kooten, Ferrie Förster en Bart Bikkers samen met 34 andere raadsleden geïnstalleerd in de nieuwe gemeenteraad. Voordat de beloften uitgesproken werden door de raadsleden hield Burgemeester Bas Verkerk een betoog over het belang van de eed en de belofte."
STIP - Ferrie Förstervrijdag | 26 maart 2010 | 07:00 |
ALTIJD WAT TE KNORREN

Eed en gelofte onreglementair afgelegd.

delft bas_verkerk_cartoon_2007_07_21_a.jpg
COMMENTAAR
"Na de opening van de Raadsvergadering kwam Bas Verkerk nog even terug op de installatie van de raadsleden. Twee raadsleden moesten het bij hem ontgelden. Jan Peter de Wit had verkeerd bewogen met zijn arm en Martin Stoelinga had iets gezegd dat hij niet mocht zeggen. Bas Verkerk, een geboren Hoonhorster sprak als regent over disrespect en onwaardig. Het wordt tijd dat de raadsleden ook dit gedrag van hun voorzitter afkeuren. Mijn mening als Rotterdammer, ben je daar niet geboren dan ben je een boer en blijf je altijd een boer."
HFvH
"Beeldverslag Raadsvergadering"
Naar het bedoelde item ...
Gemeenteraadvrijdag | 26 maart 2010 | 05:45 |
'N PAAR KLAGERS EN KUNST IS OVERLAST

delft provincialeweg_000_westlandseweg_graffiti_skatejam_2009_09_20_15_13_a.jpg
Delft, Provincialeweg/Westlandseweg Skatejam 2009.

"Tussen Kunst en Overlast"
"... Een graffitimuur mag wat ons betreft geen nieuwe “enge plek” worden. En verlichting mag niet hinderlijk bij een ander naar binnen schijnen. Want dan is er van kunst geen sprake. Dan hebben we het over overlast."
CDA - Jeroen van Oortvrijdag | 26 maart 2010 | 04:30 |
SCHEEPJES TERUG IN BINNENSTAD

delft http://api.ning.com/files/mi-Z0gGmBcobqrKYmVlrnLHtgwK93IH5ujfNB-z-RT9htKrOsebPh8wqcPGztql6J9QHL7Je7lhASbxR8FQQY9aEhYrdkyfr/Binnenbuitenwatersloot_nieuw.jpg?width=721
Delft. Bolwerk na de tunnelbouw.

"Herstel vaarverbinding Binnen- en Buitenwatersloot"
"Het spoorwegviaduct in Delft wordt komende tijd vervangen door een spoortunnel. Dit gaat gepaard met grootschalige herinrichting van de spoorzone. Eén van de meest in het oog springende bovengrondse wijzigingen betreft de aanleg van een singel ter plaatse van de huidige Phoenixstraat, vanaf de Binnenwatersloot tot aan de Wateringsevest/Kampveldweg."
Water weblog - Guido van der Weddenvrijdag | 26 maart 2010 | 03:15 |
WAT STEMT MIJN RAAD

delft watstemtmijnraad.jpg
"Wat stemt mijn raad? toont stemgedrag raadsleden"
"Welke besluiten neemt de gemeenteraad? En hoe wordt er door de 37 Delftse raadsleden gestemd tijdens de raadsvergadering? Dat is vanaf nu heel overzichtelijk te zien op de website Wat stemt mijn raad?"
Gemeenteraadvrijdag | 26 maart 2010 | 02:45 |
"schriftelijke vragen inzake
kosten verplanten bomen Delflandplein naar Voorhofdreef"

"De eerste week van maart zijn voor de aanleg van de Delflandplein rotonde een groot aantal grote bomen verplant naar de Voorhofdreef. Zeker twintig. Die werkzaamheden vonden deels in de nacht plaats. Het verplanten van grote bomen is een dure keuze. Van de aannemer hoorde ik een bedrag van €10.000 per boom. Een nieuw boompje planten is veel goedkoper. Een plataan met een stamomvang van 20/25 cm kost maar €150."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdonderdag | 25 maart 2010 | 21:00 |
VERDER MET VIJF WETHOUDERS

"Overeenstemming over verdeling portefeuilles nieuw college Delft"
"... In het nieuwe college worden de portefeuilles als volgt verdeeld:
- Lucas Vokurka (D66): Financiën, Onderwijs, Dienstverlening en Communicatie
- Raimond de Prez (PvdA): Zorg en Wijken
- Saskia Bolten (GroenLinks): Participatie en Duurzame ontwikkeling
- Milène Junius (CDA): Economie, Verkeer en Spoorzone
- Pieter Guldemond (STIP): Kennisstad en Ruimtelijke ordening"
Gemeente Delftdonderdag | 25 maart 2010 | 15:00 |
VOOR DE THUISBLIJVERS

delft testvideo_uitzending_gemeenteraad.jpg
"Direct beeldverslag Raadsvergadering"
"De uitzending van de raadsvergadering op
donderdag 25 maart 2010 begint om 20.00 uur."
Gemeenteraaddonderdag | 25 maart 2010 | 01:15 |
"Veel belangstelling voor Ruimte en Verkeer"
"Ongeveer veertig raadsleden en beoogd commissieleden hebben zich dinsdag 23 maart in de raadszaal door ambtenaren van de gemeente Delft laten informeren over zaken die binnen de gemeente met ruimte en verkeer te maken hebben."
Gemeenteraaddonderdag | 25 maart 2010 | 01:00 |
ALLEEN GENODIGDEN

Niet iedereen is welkom. Waardeloos afscheid Lian. Ben je emotioneel soms? hfvh


delft lian_merkx_uitnodiging_afscheid_20100407.jpg


donderdag | 25 maart 2010 | 00:45 |
WETHOUDER PSYCHOLOGISCH TESTEN

"Problemen coalitievorming Capelle aan den IJssel"
"... Daarnaast vinden de PvdA en D66 dat nieuwe wethouders een psychologische test moeten ondergaan om te bekijken of ze wel geschikt zijn voor de functie. Leefbaar vindt dat veel te ver gaan."
RTV Rijnmondwoensdag | 24 maart 2010 | 03:15 |
ROTTERDAMS = OPROTTEN

delft bas_verkerk_cartoon_2007_07_21_a.jpg
Bas Verkerk

"Na mijn informaties binnen onze mooi stad:"
"De aristocraat Verkerk moet zijn ontslag indienen.
Ik heb er verder geen mening over. Alhoewel?"
Aad Bonthuiswoensdag | 24 maart 2010 | 01:45 |
Bas Verkerk dicteert het Presidium

"Gelet op het persoonlijke karakter, is de brief van de heer Heidstra alleen verspreid onder alle fracties van de nieuwe raad. De brief is om die reden niet verder verspreid buiten de kring van fractievoorzitters."


delft cartoon_20100318_martin_wint_gondelaffaire.jpg
"Positie Bas Verkerk onhoudbaar!"

"COMMENTAAR REDACTIE POLITIEK DELFT:
De brief dd 5 maart 2010 van Sietse Heidstra aan de gemeenteraad"

"Wat het tijdelijk presidium met Bas Verkerk als voorzitter allemaal vindt interesseert me weinig. Het gaat niet over verspreiden van de brief maar vermelding als ingekomen stuk aan de raad. Ingekomen brieven komen normaliter volgens procedure op de lijst ingekomen stukken en moeten niet weggehouden kunnen worden omdat het onwelgevallig is."
Politiek Delft - Harrie Fruyt van Hertog

Brief van 5 maart 2010 van Sietse Heidstra aan de gemeenteraad
brief aan gemeenteraad - Sietse Heidstrawoensdag | 24 maart 2010 | 01:15 |
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/03/23/paradijspoort_016.jpg
"Zandhappen in de Paradijspoort"
"Maar ook in het klein is het leed groot en moeten voetgangers het zandhappen maar even voor lief nemen zoals hier in de Paradijspoort. De bestrating wordt er momenteel opnieuw aangebracht in dezelfde vorm en kleur als het winkelgebied in de directe omgeving."
Neslog - Herman Baaswoensdag | 24 maart 2010 | 00:45 |
delft http://main.district8.net/wp-content/220310rs1.jpg
"Delftse poller ellende deel IIV Oude Langendijk"
"Het is een tijdje stil geweest rond de pollers in de Delftse binnenstad, maar maandagmiddag 22 maart was het raak op de Oude langendijk. De bestuurder van een personenauto wilde de binnenstad verlaten en stopte bij de uitgaande poller."
District6.netwoensdag | 23 maart 2010 | 00:15 |
BABBELEN OVER BEZUINIGINGEN

delft http://ris.delft.nl/afbeeldingen/raad%20in%20Oegstgeest%20(2).jpg
"Raadsleden maken kennis met elkaar"
"De gemeente Delft staat vanaf 2011 een pakket aan bezuinigingen te wachten dat de komende jaren in het ergste geval kan oplopen tot 30 miljoen euro. De gemeenteraad moet daarom nu al kiezen waar de gemeente geld op kan besparen."
Gemeenteraadmaandag | 22 maart 2010 | 01:15 |
delft spoorsingel__023_oldtimers_klassieker_centrum_2010_03_20_15_02_a.jpg
Spoorsingel 23. Opendag afgelopen weekend Klassieker Centrum met diverse oldtimers.
PEUGEOT 404 Benzine
JAGUAR XJ6 4.2 SERIES III SOVEREIGN Benzine
ROVER 3.5 LITRE COUPE LPG
VOLVO P 13134 benzine
MERCEDES-BENZ 200 D
bj 21-09-1965 kenteken DM-52-21
bj 07-04-1986 kenteken PJ-18-KS
bj 30-06-1971 kenteken DE-77-92
bj 13-08-1965 kenteken EJ-46-55
bj 12-09-1966 kenteken AE-45-85maandag | 22 maart 2010 | 01:00 |
delft bas_verkerk_cartoon_2007_08_25_a.jpg
"Delft, een stad die bestuurd wordt vanuit de logica van de burger"
"De lokale overheid heeft te maken met veranderende taken. Dat brengt keuzes met zich mee in wat je wel en niet doet als gemeente. De VVD luistert naar kritische geluiden over zichtbaarheid en toegankelijkheid van het stadsbestuur."
VVD - Ronald Vuijk


delft oude_delft_000_gondelaffaire_2004-08-16_17-19-52_gondel_bas_verkerk.jpg
"De boot"
"Ik ga niet mee de boot in.
Maar ik hoop dat Verkerk die boot niet zal missen.
Martin, mijn complimenten met je succes."
Aad Bonthuiszondag | 21 maart 2010 | 19:15 |

delft gondelaffaire_20100321_advertentie_leuk_hoor.jpg

"Gondelaffaire: Stoelinga wint, Baljé misschien naar Hoge Raad"
"... Volgens Martin Stoelinga moet burgemeester Bas Verkerk nu ‘met de billen bloot’. “Als hij niet uit zichzelf opstapt, wil ik een motie van wantrouwen tegen hem indienen. Hij heeft dit te lang weggestopt. Hij wist ervan, maar wilde er nooit over praten. Als hij sportief is, dan trekt hij zijn conclusie en zegt hij: Ik heb gefaald en ik treed af. Als hij zelf niet die conclusie trekt, dan doen wij het wel.”"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 21 maart 2010 | 18:00 |
STADSPARTIJEN BLIJVEN ALS LOS ZAND

Samen 9 zetels en niets in te brengen, al jarenlang helemaal niets!
Oorzaak: hanengedrag. hfvh

"In de oppositie, dat heeft ook zo z'n voordelen"
"Aad Meuleman: 'Het heeft, vindt hij, wel degelijk nut om in de oppositie te zitten. “Vanuit daar kun je het College scherp houden.'

Jan Peter de Wit: “Je moet in Delft haast rechtzaken beginnen om je gelijk te krijgen of iets te veranderen aan het beleid van het College.”

Martin Stoelinga: 'had met zijn partij Onafhankelijk Delft graag geholpen om Delft te verlossen van de problemen waar de stad voor staat. We zullen met goede tegenvoorstellen komen.'"
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 21 maart 2010 | 17:00 |
SALARIS WETHOUDER € 6.975,00 P/MND

'Hierbij wil ik alle kiezers en campagnevoerders hartelijk bedanken.'
Voorstel: lever je salarisverhoging tov oude in als eerste bezuiniging!
Goed voorbeeld doet volgen! HFvH


delft lucas_vokurka_001.jpg
Lucas Vokurka, directeur Hogeschool INHolland

"D66 kiest voor een College met D66, PvdA, GroenLinks en STIP"
"... Als de onderhandelingen verder goed verlopen, wordt ook Vokurka wethouder. Omdat dit een fulltimefuntie is, zal hij zijn baan als directeur van Hogeschool INHolland moeten opgeven. “Dat is jammer, ja, maar ik vind het aan de andere kant ook heel spannend om straks wethouder te worden."
Delft op Zondag - Jesper Neelemanzondag | 21 maart 2010 | 16:15 |
EEN AKKOORD NOG VER TE ZOEKEN

delft westlandseweg_000_irenetunnel_graffiti_2009_02_20_13h13_2.jpg
Delft, graffiti 'size does matter' in de Irenetunnel.

"GÉÉN GRAFFITIMUUR IN HET HOF VAN DELFTPARK!"
"Een verontruste groep buurtbewoners is ter ore gekomen dat de gemeente Delft plannen heeft gemaakt om in het Hof van Delftpark een grote graffitimuur aan te leggen in de nabijheid van de gemeentepost."
Rampmuurzondag | 21 maart 2010 | 13:15 |
SALARIS WETHOUDER € 6.975,00 P/MND

delft anne_koning_001.jpg
PvdA wethouder Ir. Anne Koning controleert haar salarisstrook

"Compostdag"
"... Wat de dag een extra gouden randje geeft, is dat het feestelijke startsein gegeven zal worden door niemand minder dan Anne Koning! Als dat geen geweldige afsluiting van een bemeste carrière is…."
Agneta Parkzondag | 21 maart 2010 | 03:15 |
D66 DOET VERKEER STRAKS 10X BETER?

De stad krijgt het bestuur dat de bewoners zelf kiezen, niet zeuren dus

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/gele-borden.jpg
"Gele borden"
"Wij zijn een super geregeld land. Bij thuiskomst uit bijvoorbeeld een zonvakantie aan de Turkse Riviéra, is het eerste wat opvalt, als je vanuit de tunnelbuizen Schiphol oploopt, de enorme hoeveelheid bordjes, handige icoontjes en zelfs gesproken commando’s. Wij zeggen dan altijd (nog nagenietend van de heerlijke ongeregeldheid van het vakantieland): “we zijn d’r weer!”."
Volder van der Grachtzaterdag | 20 maart 2010 | 12:00 |
INFORMATEUR HOUDT ALLES GEHEIM

Vertrouwen in D66 en Lucas Vokurka raakt zoekt en openheid is er niet meer.
Moderator van weblog Pauljan Kuijper lijkt met vakantie gestuurd.
Reacties worden niet meer geplaatst. HFvH


delft weblog_d66_20100319.jpg

"De grootste dankzij u!"
"De meeste Delftse stemmers stemden gisteren D66 – een spectaculaire overwinning waar we enorm trots op en blij mee zijn! Hierbij wil ik alle kiezers en campagnevoerders hartelijk bedanken."
D66 weblog - Pauljan Kuijperzaterdag | 20 maart 2010 | 04:00 |
"Gondelaffaire - Gemeenteraadslid mag ex-wethouder Delft van corruptie beschuldigen"
"Gemeenteraadslid Stoelinga (voormalig Leefbaar Delft, nu Onafhankelijk Delft) beschuldigde oud VVD-wethouder Baljé van corruptie naar aanleiding van belastende beeld- en geluidopnames, waarvan hier een fragment te vinden is, van een telefonerende Baljé uit 2004. Baljé daagde Stoelinga, Leefbaar Delft en degene die de opnamen had gemaakt voor de rechter en eiste een forse schadevergoeding. Het Hof Den Haag heeft zich in de bodemzaak op 16 maart 2010 over de zaak uitgesproken. Het Hof geeft ruim baan aan de vrijheid van meningsuiting en benadrukt in het bijzonder het grote belang daarvan in de politieke arena."
Media Report - Juridisch weblog voor de mediazaterdag | 20 maart 2010 | 00:30 |
VRAGEN AAN DE INFORMATEUR

Lucas Vokurka maakt niet transparant wat hij precies heeft uitgevoerd deze week. Ik vind het een slechte beurt van hem omdat D66 niet aan de achterkamer doet, ... zeggen ze! hfvh

"Weblog D66 - reactie: De grootste dankzij u"
"vraag: waar blijft de rapportage van de voortgang van de coalitiebesprekingen?
voorstel: open ook een weblog waar vragen gesteld kunnen worden aan de informateur
hfvh"
D66 - weblog

"Eerste commissievergadering"
CDA - Jeroen van Oortvrijdag | 19 maart 2010 | 19:30 |
delft wallerstraat_000_oldtimer_rolls_royce_cloud_i_19592007-06-11_17-09-52_a.jpg
Oldtimer Rolls Royce Cloud I 1959

"Wethouder stelt op 5 april, tweede paasdag, auto ter beschikking voor de Pitspoes van de Delftse Kunstmarkt"
"Tijdens de bijeenkomst in Hotel Koen op zaterdag 28 november heb ik het idee gelanceerd om breipatronen voor autopyjama’s te ontwerpen. Deze ontwerpen kunnen dan op een speciale autopyjamadag langs het spoortraject worden getoond. Om dit idee werd hartelijk gelachen; klaarblijkelijk vond men het toch wel een leuk idee."
Hans la Heyvrijdag | 19 maart 2010 | 12:00 |
VUIJK = VEEL WOORDEN EN GEEN DADEN

Door het lezen van veel boeken had Ronald weinig tijd om te werken. hfvh


delft ronald_vuijk_delft_001.jpg
VVD wethouder Ronald Vuijk

"De Provincie heeft bestaansrecht"
"Gemeenten staan aan de vooravond van grote en ongekende saneringen van de gemeentelijke begrotingen. Politieke ambities, parade- en stokpaardjes moeten worden losgelaten en groepen burgers met ‘leuke’ wensen worden teleurgesteld. Dat gaat leiden tot forse druk op het lokaal bestuur en de individuele lokale bestuurders."
VVD - Ronald Vuijkvrijdag | 19 maart 2010 | 10:00 |
OLDTIMERS

Oldtimers op politiekdelft.nl meer ...

delft spoorsingels_023_klassieker_centrum_open_dagen_20100320_21.jpg
Delft, Spoorsingel 23.
Klassieker Open Dagen op 20 en 21 maart van 10:00 - 17:00 uur.
30 verschiilende klassiekers en een aantal Race Motoren uit de jaren 50/60.
Klassieker Centrumvrijdag | 19 maart 2010 | 00:45 |
STUUR JE BERICHT AAN DE INFORMATEUR

HELP! Laat Lukas weten wat jij er van vindt en wat hij het beste kan doen

delft lukas_vokurka_20100309.jpg
Informateur Lukas Vokurka

"Weblog Pauljan Kuijper: reactie op “De grootste dankzij u!”"
"Guido says: ... waarom mikken jullie op een college met de PvdA erin? De PvdA is de partij in Delft die het meest stemmen verloren heeft bij de verkiezingen. Het lijkt mij een volledig verkeerd signaal naar de burger om dat feit te negeren. Laat hen in de oppositie maar pogen het vertrouwen van de burger terug te winnen, voordat de burger door deze zet het vertrouwen in de democratie verliest…"
D66 - Pauljan Kuijperdonderdag | 18 maart 2010 | 23:15 |

"Fractie Leefbaar Delft: schriftelijke vragen inzake kosten opening sporthal De Buitenhof"
gemeente Delft - Doorlopende lijst

"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen Leefbaar Delft inzake wegomleidingen Phoenixstraat en andere straten door werkzaamheden Crommelijn"
gemeente Delft - Doorlopende lijst

"College van B&W: beantwoording schriftelijke vragen van Lid Van der Werf inzake taxistandplaats nieuwe stijl"
gemeente Delft - Doorlopende lijstdonderdag | 18 maart 2010 | 20:00 |
Cartoon door L. Rösenwasser

delft cartoon_20100318_martin_wint_gondelaffaire.jpg
MARTIN WINT GONDELAFFAIRE
Positie Bas Verkerk onhoudbaar!woensdag | 17 maart 2010 | 16:45 |
De rechten van de gondel foto berusten bij foto PRODEO. De foto is vrij beschikbaar voor iedereen. Ik heb de Delftse Post verzocht de stamp Weekkrant.nl te verwijderen. HFvH

delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/3c/ce/4c/06/3_11dp1aa03.jpg
"Bakzeil voor Baljé: Mokerslag in 'Gondelaffaire' met Stoelinga"
"... Christiaan Baljé: '... Als we voldoende aanleiding zien, zullen we zeker naar de Hoge Raad gaan. Uit dit vonnis blijkt dat iedereen maar moet kunnen zeggen wat hij wil. Zo ken ik er nog wel een paar. Maar ik zal het er voorlopig mee moeten doen.'"
Delftse Post -

"Stoelinga aan zet: Onafhankelijk Delft-voorman overweegt claims"
"... claims tegen personen en instanties die, afgezien van Baljé, in feite steeds zijn tegenstrevers waren. Hij wijst met name naar burgemeester Bas Verkerk en de huidige fractievoorzitter van Leefbaar Delft, Jan Peter de Wit."
Delftse Post -

"Politiek schandaal"
"Na het bekend worden van de uitspraak in de Gondelaffaire is advocaat Jens van den Brink 'erg blij voor Martin Stoelinga'. 'Deze hele zaak heeft hem niet alleen ontzettend veel geld gekost, het heeft hem persoonlijk ook heel veel leed berokkend. Ik ben enorm blij met de uitspraak van het Gerechtshof. Een glasheldere uitspraak, die Stoelinga op alle punten in het gelijk stelt en het belang van de vrijheid van meningsuiting in het politieke debat onderstreept.'"
Delftse Post -

"Commentaar KARL FLIEGER EN WILLEM VAN ALTENA"
"... Donkere wolken pakken zich ook samen aan de horizon voor VVD-burgemeester Verkerk, die zich nu tegen de schijn moet verdedigen dat hij een partijgenoot probeerde te helpen, die -als wat in de Dagavideo te horen is klopt!- hem informatie vanuit de vertrouwenscommissie had doorgespeeld."
Delftse Post -woensdag | 17 maart 2010 | 02:15 |
VOORKEURSCOALITIE STEMMERS POLL

delft poll_coalitie_20100315.jpg
De voorkeur van de stemmers is duidelijk.
De coalitie moet gevormd worden uit D66 + GL + VVD + CDA + STIP = 22 zetels.
Jammer dat OD + SB + LD geen samenwerking aangaan. Met 35 stemmen op de poll en goed voor 6 zetels inruilbaar voor de VVD.
Huidig aantal wethouders uren per week 5 x 36 = 180 uur.
20% bezuinigen blijft over 144 uur te verdelen over het aantal wethouders naar rato van de zetels.
Ik wens formateur Lucas Vorkurka alle succes.
hfvhzondag | 14 maart 2010 | 00:00 | tot | dinsdag | 16 maart 2010 | 24:00
Help informateur Lucas Vokurka met formeren.
Welke partijen moeten een coalitie vormen? (zetelverdeling 2010)
Breng 1x je stem uit.


D66 PvdA GL VVD CDA STIP OD SB SP CU LD   woensdag | 17 maart 2010 | 01:15 |
STOELINGA WINNAAR GONDELAFFAIRE

Claims in voorbereiding tegen VVD burgemeester Bas Verkerk, oud-VVD wethouder Christiaan Balje en fractievoorzitter Jan Peter de Wit Leefbaar Delft.


delft gondel_2004-08-16 _17-19-52_gondel_2.jpg
Varend in de gondel op de Oude Delft.
In het midden zittend Christiaan Balje en rechts van hem Bas Verkerk.

"Persbericht: Uitspraak Hof"
"Hierbij een persbericht namens Onafhankelijk Delft betreffende de uitspraak van het Haagse hof van Justitie in de procedure oud-wethouder tegen voormalig fractievoorzitter Leefbaar Delft."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal en Jos van Koppenwoensdag | 17 maart 2010 | 00:30 |

delft markt_087_stadhuis_sietse_heidstra_installatie_gr2010_2010_03_11_15_55_a.jpgdelft cartoon_20100313_vergaderen_open_raam.jpg
"Benoeming raadsleden/pandverbod Sietse"
"... Tijdens een "GEHEIME" vergadering met de fractievoorzitters, heeft burgemeester Bas Verkerk een eveneens "GEHEIME" brief, omtrent een zogenaamd "PANDVERBOD" getoond.Ik ben benieuwd!!!!"
Kafkiaanse praktijken - Sietse Heidstra

"Finale"
Rolf Clason

"Boomfeestdag"
PvdA - Anne Koning

"Nieuw college met vijf partijen is één teveel"
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 16 maart 2010 | 19:45 |
COHENMANIA OOK IN DELFT

delft rolf_clason_20100316_yes_we_cohen.jpg
YES WE COHEN (foto Rolf Clason)dinsdag | 16 maart 2010 | 13:00 |
DICK RENSEN SLAAPT ONRUSTIG VERDER

delft laan_van_overvest_043_ hans_van_der_burgh_20070125_a.jpg
Hans van der Burgh

"Dossier: Van der Burgh / Gemeente Delft"
"Bij deze zend ik u, ter informatie, een kopie van de aansprakelijkstelling gericht aan de Gemeente Delft c.q. het College van Burgemeester en Wethouders, die heden namens mijn cliënten de heer J.J. van der Burgh en zijn zoon de heer W.R. van der Burgh verzond. Hoogachtend, J.C Debije, advocaat"
gemeente Delft - brief DEBIJE VAN KOOIJ ADVOCATENdinsdag | 16 maart 2010 | 12:15 |
delft http://api.ning.com/files/2IT5QykwKG*XKoByE6FVIwG2ojgX0M5FxaZ8b5d6d98_/DoorgetrokkenWestsingelgracht.jpg
"Verlanglijst voor nieuwe waterwethouder Delft"
"Mij is nog niet bekend wie de nieuwe wethouder wordt in Delft met portefeuille water. Maar, zoals kinderen al lang voordat Sinterklaas in het land is, hebben nagedacht over hun verlanglijst, heb ik ook alvast een verlanglijstje opgesteld van de cadeaus die deze waterwethouder mijns inziens aan onze stad zou moeten geven."
Water weblog - Guido van der Weddendinsdag | 16 maart 2010 | 11:15 |
TIJD OM BAS VERKERK TE SCHEREN

Snelle onderzoek van VVD-er Bas Verkerk deugde niet
Martin Stoelinga gaat zijn schade civielrechtelijk verhalen op de burgemeester


delft http://www.rechtspraak.nl/Shared/Images/Layout/img_rechtspraak.gif
"Uitspraak Haagse hof in procedure oud-wethouder tegen voormalig fractievoorzitter Leefbaar Delft en restauranteigenaar"
"Den Haag, 16 maart 2010 - Het gerechtshof in Den Haag heeft op dinsdag 16 maart 2010 een vordering tot schadevergoeding van een oud-wethouder uit de gemeente Delft tegen de oud-fractievoorzitter van de politieke partij Leefbaar Delft afgewezen."
De Rechtspraakmaandag | 15 maart 2010 | 22:00 |
BAS VERKERK WORDT BEDANKT

Te weinig plakruimte leidt tot het asiociaal plakgedrag van Ir. J.P. de Wit

delft http://www.jpdewit.nl/smit_affiches.jpg
"Leefbaar Delft zegt wat het doet, en doet wat het zegt"
"Het heeft even wat langer geduurd dan gepland maar afgelopen zaterdag is Leefbaar Delft begonnen met de toegezegde grote schoonmaak actie van de affiches in de buurten."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 15 maart 2010 | 11:00 |
VUIJK NOG EVEN 'WINKELOPPASSER'

"Huidige wethouders blijven zitten "
"... Het antwoord op de vraag wat er gaat gebeuren als de onderhandelende partijen er niet uit komen luidt dus: “In eerste instantie niets”. De stad heeft gewoon een dagelijks bestuur met wethouders die volledig bevoegd zijn. Nieuw beleid wordt echter vanwege het ontbreken van politiek draagvlak niet meer gemaakt, de demissionaire wethouders ‘passen op de winkel’ zoals dat heet."
VVD - Ronald Vuijkmaandag | 15 maart 2010 | 01:30 |
TUSSENSTAND VOORKEURSCOALITIE

delft poll_coalitie_20100315.jpg
De voorkeur van de mensen die op de poll gestemd hebben wijkt duidelijk af van het voorstel van de onervaren informateur Lucas Vokurka. De PvdA staat op achterstand en wordt duidelijk minder gewenst. De PvdA (6 zetels) zou ingeruild kunnen worden voor de stadspartijen (6 zetels) gezamenlijk als deze tenminste gaan samenwerken.
hfvhmaandag | 15 maart 2010 | 00:00 |
BESTUURSDWANG: ZELF SCHOONMAKEN ANDERS BETALEN

delft cartoon_20100314_leefbaar_delft_schoonmaken.jpg
LEEFBAAR DELFT | KIEZERS ZIJN DOM | SHIT & DE WIT |
'Leefbaar Delft' heeft de stad weer schoongemaakt
Vrijheid van Spreken in Delft is weer voorbij!?
JP de Wit vangt de poen Smit doet het werk
Cartoon door L. Rösenwassermaandag | 15 maart 2010 | 00:00 |
BOS ZET COHEN OVER DOOD MIERLO HEEN

Niks zogenaamd vergeten, de meeste politici vergeten selectief!
Cohen is een fatsoenlijke man, bekend van het theedrinken.
Bos gaat terug naar zijn vrouw en kinderen.
Je hebt ook politici die doen het omgekeerde.
Hoe fatsoenlijk zijn de aankomende politci in Delft?
hfvh


delft job_cohen.jpg
Job Cohen

"Cohen"
"... In de tijd waarin populisme hand over hand toeneemt hebben we behoefte aan fatsoenlijke politici. Dat Cohen excusses maakte tegenover D66 omdat hij bij het bekendmaken van zijn kandidatuur neits zei over Hans van Mierlo, is mi tekenend. Ieder mens maakt fouten, het gaat erom of je die kunt erkennen, je kwetsbaar durft op te stellen en streeft naar verbetering."
PvdA - Anne Koning

"Keek op de week"
"... Op vrijdagochtend, iets na negen uur, een telefoontje van Lucas Vokurka met de mededeling dat de VVD niet uitgenodigd wordt voor het voeren van coalitiegesprekken. Waarvan akte!"
Lennart Harpe

"Persbericht Onderhandelingen voor nieuwe coalitie Delft"
CDA - Milene Junius

"Geen links college voor Delft"
Lieke van Rossum

"No bridge too far"
Ferrie Forster

"Raad in beeld"
Stadskrant Delft - pagina 5zaterdag | 13 maart 2010 | 21:00 |
Weekend Cartoon door L. Rösenwasser

delft cartoon_20100313_vergaderen_open_raam.jpg
Delft
Gemeen(te) Delft: altijd vernieuwend! | Asp.Cie lid O.D. krijgt (illegaal) "pandverbod" | Vergaderen door het open raam?zaterdag | 13 maart 2010 | 11:30 |
NA AGRESSIEF GEDRAG VOLGT EEN PANDVERBOD

Termijn en bezwaarmogelijkheden ontbreken

delft gemeente_delft_gedrags_en_huisregels_2010_1.jpg
"Wat te doen bij agressie"
"De gedrags- en huisregels van de gemeente Delft bij agressie en geweld"
Wat te doen bij agressiezaterdag | 13 maart 2010 | 04:00 |

"Wat een waardeloos verhaal van Verkerk"
"Wat een waardeloos verhaal van Verkerk. Daarnaast kan hij niet eens zijn ademhaling regelen. Je hoort op de registratie meer zijn neus dan de inhoud van zijn woordjes.
Ik heb 7 keer nog nooit door een burgemeester zo’n slechte beëdiging meegemaakt.
Maar ja hij is wel beschikbaar voor advies voor ieder raadslid. Een lachertje."
Aad Bonthuis

"... deze persoonlijke website begin april 2010 opgeheven wordt."
Stadsbelangen Delft - Bram Stoop

"Afscheidsspeech Niek van Doeveren"
CDA - Niek van Doeveren

"Sjaak Keuvelaar, Mechtild de Jong en Niek van Doeveren vertrekken uit de raad. Niek van Doeveren ontvangt een koninklijke onderscheiding."
CDA - Milene Junius

"Joëlle Gooijer beëdigd als raadslid namens ChristenUnie in Delft"
ChristenUnie - Joelle Gooijer-Medema

"Nieuwe fractie bekend"
PVDA - Jessica van Vugt

"Anne Koning keert niet terug als wethouder"
PVDA - Marjon van Holst

"Afscheid vertrekkende raadsleden"
PVDA - Jessica van Vugt

"Wil Steffen neemt afscheid van gemeenteraad"
VVD - Lennart Harpe

"VVD niet uitgenodigd voor coalitiegesprekken"
VVD - Lennart Harpevrijdag | 12 maart 2010 | 19:00 |
D66 DELFT TRAAG MET BERICHTGEVING

De snelle en altijd vlotte Lucas Vokurka komt als informateur rijkelijk laat met zijn persbericht op de D66 website.


delft lucas_vokurka_001.jpg
Informateur Lucas Vokurka

"PERSBERICHT: Onderhandelingen voor nieuwe coalitie met vijf partijen"
"Vijf partijen beginnen de besprekingen voor een nieuwe coalitie in Delft. De voorgenomen coalitie bestaat uit D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP."
Persbericht - D66vrijdag | 12 maart 2010 | 18:15 |
JOLANDA GAAT HET VARKEN WASSEN

delft jolanda_gaal_002.jpg
Jolanda Gaal

"Benoeming raadsleden op 11 maart 2010 "
"... Hoe je ook over deze mensen denkt, ik vind dat de democratie op deze manier met voeten wordt getreden!!! Hoe gemakkelijk is het niet om mensen die `lastig` kunnen worden, een pandverbod te geven of op te laten pakken wanneer zij `lastig`zijn. Ik vind dat er te snel naar deze middelen gegrepen wordt. Voor de buitenwacht geeft burgemeester Bas Verkerk een verkeerd signaal af..we zitten hier toch niet in de voormalige DDR."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaalvrijdag | 12 maart 2010 | 16:15 | *
SIETSE HEIDSTRA MAG STADHUIS NIET IN

In het ingelaste fractievoorzittersoverleg voorafgaand aan de installatie van de raadsleden deelde Bas Verk mee dat Heidstra, kandidaat 28 op de lijst van Onafhankelijk Delft, een geldig pandverbod heeft en geen toestemming krijgt het Stadhuis te betreden om de raadsleden van zijn partij na de beëdiging te feliciteren.
HFvH


delft markt_087_stadhuis_sietse_heidstra_installatie_gr2010_2010_03_11_15_55_a.jpg
Delft. Bij de ingang van het Stadhuis op de Markt geeft het Hoofd Huishoudelijke dienst Rinie Seebreghts Heidstra te verstaan dat hij niet naar binnen mag.


vrijdag | 12 maart 2010 | 15:45 |
"VVD Delft niet uitgenodigd voor coalitiegesprekken"
"D66 nodigt de VVD niet uit voor het voeren van coalitiegesprekken, die moeten leiden tot een coalitieakkoord en de vorming van een nieuw college van B&W. Informateur Lucas Vokurka (D66) liet dat vrijdag telefonisch weten aan VVD-fractievoorzitter Lennart Harpe."
Infothuis.tvdonderdag | 11 maart 2010 | 15:30 |
delft http://www.logistiek.nl/wosimages/16392_200.jpg
"020stadsdistributie.nl belevert Utrechtsestraat elektrisch"
"De drukke Utrechtstestraat in Amsterdam wordt een maand lang beleverd zonder dat er enige emissie van uitlaatgas of geluid aan te pas komt. Een initiatief van de plaatselijke ondernemers in samenwerking met de gemeente en 020stadsdistributie.nl."
logistiek.nl - Annemiek Jorritsmadonderdag | 11 maart 2010 | 11:15 |
VD VEEN NAAR RAADSVERGADERING

"Arie van der Veen bezoekt raadsvergadering"
"... Vanavond zal hij samen met mr. Gerard Spong zijn advocaat en enkele journalisten de raadsvergadering bezoeken en hij verzoekt de fractievoorzitters de kwestie vooraf te bespreken. Na 16 maart volgt een kort geding tegen van der Wel, Verkerk en Camps met als eis een voorschot opp de schadevergoeding wegens aantasting van zijn persoonlijke integriteit."
Persbericht - Arie van der Veendonderdag | 11 maart 2010 | 01:11 |
STALKEN EN PANDVERBOD

Raadsgriffier doet Martin Stoelinga een voorstel: Beoogd Commissielid/niet-raadslid van Onafhankelijk Delft, Sietse Heidstra, mag het Stadhuis alleen betreden onder begeleiding van een bewaker. De fractievoorzitters overleggen vandaag voorafgaand aan Raadsvergadering om 16:00 uur.


delft sietse_heidstra_20080128.jpg
Sietse Heidstra

"Stalken en pandverbod. Dossier Sietse Heidstra"
"Stalken en pandverbod, een verzameling eerdere publicaties op Politiek Delft over Sietse Heidstra, een bedreiger of een bedrieger, de gemeente Delft maakt het niet uit, ze beslist zelf en ze passeert de rechter."
Dossier - Sietse Heidstrawoensdag | 10 maart 2010 | 22:00 |
AAD MEULEMAN KIEST VOOR PLAATS NAAST LOKALO JAN PETER DE WIT

delft raadszaal_indeling_20100311.jpg
Delft Markt Stadhuis. Raadszaal met de indeling per 11 maart 2010.

"Raadsvergadwering Stadhuis 11 maart 2010 om 16:00"
"Benoeming van een tijdelijk voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de Algemene Commissie,
tevens tijdelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het presidium."
Gemeenteraadwoensdag | 10 maart 2010 | 21:30 |
OVEREENKOMST: GEBOUWENVERBOD

Gemeente Delft op stoel van de rechter en verstoort daarmee de rechtsorde.


delft sietse_heidstra_20100309_1831.jpg
Sietse Heidstra op de troon van Arie van der Veen

"Campagneweekboek"
"... 's Avond uitgebreid overlegd met Heidstra over gebouwen verboden en met Martin S. over de nieuwe coalitie. ... het AD had een goed verhaal over de stalker, zal in delft en bestuurlijk Rijswijk met belangstelling gelezen worden. Het is en blijft een schande die van der Wel en Verkerk. Beide producten van de verderfelijk paarse tijd, maar binnenkort beiden historie dankzij Harm, Ank en Ernst."
Campagnedagboek - Arie van der Veenwoensdag | 10 maart 2010 | 15:00 |
VEOLIA VERRIJKT BUSSTATION MET PRACHTIG BOUWSEL

Geheel onder architectuur en welstandswaardig. "Tijdelijk" elke dag genieten voor de busreizigers. (hfvh)

delft lokomotiefpad_000_delft_busstation_tijdelijk_bouwsel_2010_03_09_15_47_a.jpg
Delft. Veolia bouwsel op het "tijdelijke" busstation aan de achterzijde van het NS Station Delft.woensdag | 10 maart 2010 | 13:15 |
"Onderscheiding voor vertrekkende raadsleden"
"... 'Respect om de politiek op een hoger plan te brengen', aldus de voorzitter van het dagelijks bestuur van de gemeenteraad."
Gemeenteraaddinsdag | 9 maart 2010 | 13:00 |
LOKALOS ZITTEN NIET NAAST ELKAAR

delft http://www.jpdewit.nl/indeling_raad.jpg
Indeling Raadszaal

"Eerste fractievoorzittersoverleg was enerverend genoeg"
"Gisteravond was in het Stadhuis het besloten fractievoorzitters overleg. Mijn eerste officiële optreden als nieuw gekozen raadslid. Er kwamen heel wat zaken aan de orde. Enkele hete hangijzers zijn het noemen waard."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witdinsdag | 9 maart 2010 | 11:30 |
ARIE VAN DER VEEN LANDELIJK

"JAN PETER WORDT DE NIEUWE ELCO BRINKMAN"
Arie van der Veendinsdag | 9 maart 2010 | 03:00 |
"Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Delft op 3 maart 2010
per stemdistrict aflopend per partij"

naar tabelmaandag | 9 maart 2010 | 23:30 |
delft fleur_norbruis_002.jpg
Fleur Norbruis

"Fleur Norbruis weer fractievoorzitter"
"Saskia Bolten, Fleur Norbruis, Ron Witsenboer, Stephan Brandligt en Fatih Oduncu zijn de vijf gekozen GroenLinks raadsleden. De nieuwe fractie heeft Fleur Norbruis gekozen als fractievoorzitter."
GroenLinks - fractiemaandag | 9 maart 2010 | 21:00 |
BLAUWE HART ROOD INGEPAKT

delft oude_langendijk_000_rode_hart_2010_02_13_15_20_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.

"Wethouder Anne Koning keert niet terug in volgend college"
"Wethouder Anne Koning (PvdA) heeft bekendgemaakt niet te willen terugkeren in een volgend college. Anne Koning heeft haar besluit genomen na de voor haar partij teleurstellende verkiezingsuitslag van 3 maart."
Anne Koningmaandag | 9 maart 2010 | 20:00 |
ANNE KONING MAG VERTREKKEN ZONDER WACHTGELD

delft westvest_000_chaosrondbolwerk_gvdw.jpg
Delft, Westvest.

Het is een ware chaos op het kruispunt bij het Bolwerk.
Het is absoluut onduidelijk waar de voetgangers moeten oversteken en hoe ze moeten
lopen om levend aan de overkant te komen. De tijdelijke wegmarkering lijkt nergens op,
jawel, het lijkt op grafiti, zie foto!!

Groeten van uit het Westerkwartier,
Guido van der Wedden
Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartiermaandag | 8 maart 2010 | 15:30 |
BAS VERKERK BEVEILIGER DEMOCRATIE

Sietse Heidstra de toegang geweigerd tot het huis van de Delftse democratie


delft personen_bas_verkerk_burgemeester_sk_20090405.jpg delft sietse_heidstra_200709.jpg
Mr.Drs. Bas Verkerk           Ir. Sietse Heidstra

Heidstra: "Toegang Stadhuis geweigerd op verkiezingsavond"
"... Er zou volgens de 'beveiligers' spake zijn van een zgn. 'pandverbod', dit is echter niet het geval. Een 'aanzeggingsbrief' ... heb ik nooit ontvangen."
brief aan gemeenteraad - Sietse Heidstramaandag | 8 maart 2010 | 12:45 |
LD: GEEN SAMENWERKING LOKALOS

delft http://www.jpdewit.nl/d66_anders_bus.jpg
Delft, Bastiaansplein.

"Voorkeur stadsbestuur: D66, GroenLinks, VVD en CDA"
"Aanstaande dinsdag ben ik door D66 lijsttrekker Lucas Vokurka uitgenodigd om mijn voorkeurscollege met hem te bespreken. Dat is in ieder geval een sociale opstelling om niet alleen de grote partijen uit te nodigen. Omdat de PvdA de grootste verliezer is (van 11 naar 6 zetels) moeten ze - als het aan mij ligt voor straf - vier jaar de oppositie in. Dat heeft de kiezer duidelijk aangegeven."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Witmaandag | 8 maart 2010 | 02:45 |
SLECHTS DRIE STEMMEN TEKORT

delft simone_van_dijk_stadsbelangen_delft_nummer_3_gr2010.jpg
Simone van Dijk, kandidaat nummer 3 van Stadsbelangen Delft
behaalde 277 stemmen

Hoi Harrie
Heb je het opgemerkt dat Simone van Dijk bij ons drie stemmen te kort kwam?
Aad

Klopt Aad, 41326/37*25%=279 stemmenmaandag | 8 maart 2010 | 02:15 |
INTERNATIONALE VROUWENDAG

"Vrouwenemancipatie in Delft heeft volop aandacht, maar het kan nog beter"
"Internationale Vrouwendag viert op maandag 8 maart haar honderdste verjaardag. Een mooie aanleiding om de vrouwenemancipatie in Delft eens onder de loep te nemen. We spraken met onder anderen Saskia Bolten, Wethouder van Emancipatie, en met Séphine Laros en Liesbeth Hillers, van Vrouwennetwerk Dea Dia Delft."
Delft op Zondag

AFREKENING IR. ANNE KONING PVDA

"D66 en GroenLinks vieren feest, de PvdA en CDA likken hun wonden"
"D66 lijstrekker Lucas Vokurka kon zijn geluk woensdagavond niet op. De democraten gingen van één naar zes zetels en zijn nu de grootste partij van Delft. Ook GroenLinks deed het, met een groei van vier naar vijf zetels, goed. De PvdA was jarenlang de grootste partij van de stad, maar ook in Delft lijkt een deel van de kiezer het vertrouwen in de PvdA verloren te hebben."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman

AFREKENING IR. ANNE KONING PVDA

"Succes Anne!"
"Wij zullen Anne Koning nooit vergeten hoor als wethouder van verkeerschaos en geld -over-de-balk-smijter. Waar moeten we beginnen, er is zoveel geweest. De verbouwing van de Papsouwselaan waar je met goed fatsoen moet zoeken wat de verbeteringen zijn. Het Delflandplein. Leuk project maar helaas wel ten koste van een net gerenoveerde rijbaan!"
Delftblog - Agneta Parkzondag | 7 maart 2010 | 23:00 |
DUO BRAAF EN DEUGDZAAM

delft http://www.jpdewit.nl/smit_en_de_wit.jpg
Voorzitter Smit en lijsttrekker De Wit zijn een
oersterk, niet kapot te krijgen duo.

"Leefbaar Delft kan door, en daar is alles mee gezegd"
"Leefbaar Delft heeft haar enige zetel behouden. Oktober 2007 hadden drie raadsleden zich al afgesplitst in Onafhankelijk Delft. Die partij is ook maar gelijk gebleven, en dat ondanks de steun van stemmentrekkers Geert Wilders en Rita Verdonk.
Ook de twee onafscheidelijke lokale Muppets Meuleman & Koning van Stadsbelangen kunnen weer vier jaar op het balkon zitten, met hun eeuwig tot drie cijfers achter de komma verzuurd gezeur."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit

"Nieuwe sporthal aanwinst voor bewegend Delft"
VVD - Leja van der Hoekzondag | 7 maart 2010 | 03:00 |
COWGIRL

A woman on top


delft http://www.biancavdwerf.nl/20090917-128.JPG-for-web-normal.jpg
Bianca van der Werf

"Bedankt en tot ziens!"
"Allereerst wil ik de 86 stemmers bedanken die - ondanks alles - mijn naam nog hebben weten te vinden op lijst 3. Het heeft mij geen voldoende voorkeurstemmen opgeleverd om terug te keren voor een nieuwe termijn in de Gemeenteraad van Delft."
Bianca van der Werfzondag | 7 maart 2010 | 02:45 |
BRAM STOOP 224 STEMMEN

145 stemmen voor Wim de Koning nr. 2 van Stadsbelangen,
de lijstvolgorde klopte duidelijk niet, over achter de komma gesproken

Bram voert het woord, doet het werk en Wim vult maandelijks zijn zakken met € 1300.


delft bram_stoop_motor_suzuki_intruder_1500cc.jpg
Bram Stoop op de Suzuki Intruder

"Zoals bekend komt Bram even niet meer terug ..."
"... mijn persoonlijke website omgebouwd gaat worden tot een ander soort website."
Bram Stoopzondag | 7 maart 2010 | 01:45 |
TOP 281 POLITIEKE DELFTENARENzondag | 7 maart 2010 | 01:15 |
GR2010

"Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 Delft"
"Per kandidaat aantal uitgebrachte stemmen in aflopende volgorde.
Vast onderdeel in menubalk boven met GR2010."
GR2010zaterdag | 6 maart 2010 | 19:45 |
STRATEEG STOELINGA AL BUITENSPEL

"D66 Delft wil met iedereen praten"
"D66 in Delft heeft elke politieke partij in die stad uitgenodigd om te praten over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. ...
Onafhankelijk Delft heeft al laten weten in ieder geval niet in zee te willen met de PvdA en Leefbaar Delft."
RTV Westzaterdag | 6 maart 2010 | 11:30 |
delft frans_van_rijnswou_001.jpg
Frans van Rijnswou - Stadsradio Delft

"Andere gezichten"
"... De vorming van een college is de lokale prioriteit. Ik verwacht niet dat het lastig zal worden. Na enige rituele danspassen zal de VVD moeiteloos worden ingeruild voor D66. GroenLinks, PvdA en STIP vormen samen met D66 immers een comfortabele meerderheid in de Delftse raad."
ODD - Frans van Rijnswouzaterdag | 6 maart 2010 | 10:45 |
BERICHT VAN ARIE VAN DER VEEN

"weer terug in Delft"
"VAN DER VEEN KANDIDAAT TWEEDE KAMERLID CDA IN JUNI"
Arie van der Veenvrijdag | 5 maart 2010 | 22:00 |
"Van iedere lijst het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen en
het stemcijfer van de lijst vastgesteld."

Voorzitter hoofdstembureauvrijdag | 5 maart 2010 | 18:30 |
INDERDAAD, HET MOET ANDERS

Ik ben benieuwd of Lucas Vokurka zijn kunstje gaat vertonen


delft d66_anders_ja.jpg

"Anders Ja D66"
"Lucas Vokurka, de Delftse Pechtold moet vooral zijn schoenen blijven aanhouden.
Eerst moeten de winnaars D66 - 6 zetels, GL - 5, STIP - 3 en OD - 3 aan tafel.
Mijn idee: OD en SB moeten fuseren.
CDA en CU hebben een lijstverbinding samen 5 en te verkiezen boven de VVD.
Nieuwe college: D66 + GL + STIP + OD/SB + CDA/CU = 24 zetels.
De delftenaren hebben hier zelf voor gekozen.
De PvdA is afgezeken door de Delftse kiezers en ik ben nu blij dat ik geen lid meer mocht zijn. In mindere mate is de VVD ook een beetje nat geworden, landelijk winst maar in Delft ..."
Redactie Politiek Delft
harrie fruyt van hertogvrijdag | 5 maart 2010 | 18:30 |
delft gr2010_zetelverdeling_2006_2010.jpg

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Delft; zetelverdeling 2006-2010vrijdag | 5 maart 2010 | 18:00 |
PECH VOOR INFORMATEUR VOKURKA

Lian Merkx neemt de benen


delft lian_merkx_003.jpg
Lian Merkx

"Lian Merkx stapt uit de politiek"
"De Delftse wethouder Lian Merkx heeft donderdag bekendgemaakt dat ze zal stoppen als wethouder en niet zal terugkeren als mogelijk nieuwe wethouder in het nieuw te vormen college. Merkx spreekt van een emotionele keuze. Ze had het al voor de raadsverkiezingen besloten."
RTV Westvrijdag | 5 maart 2010 | 15:00 |
POLITIEK CARNAVAL BEGONNEN

Lokalos samen, samen dus, goed voor 9 zetels = 24%


delft personen_000_martin_stoelinga_carnaval_2006-02-24 @15-45-12_a.jpg
Martin Stoelinga

"ONAFHANKELIJK DELFT gaat niet in zee met de PvdA en Leefbaar Delft"
"... Wij zien geen meerwaarde in de PVDA, door het grote verlies van deze partij, en daarmee het aanzien van Delft ernstig zou schaden.
ONAFHANKELIJK DELFT gaat niet in zee met de PvdA en Leefbaar Delft."
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelingavrijdag | 5 maart 2010 | 11:00 |
KIEZERS BEDANKT

delft nkp_logo_klok3_a.jpg
De lijsttrekker van de Nederlandse Klokkenluiders Partij
Harrie Fruyt van Hertog bedankt zijn 75 kiezers.


vrijdag | 5 maart 2010 | 17:30 |

"Definitieve verkiezingsuitslag gemeenteraad Delft"
Gemeenteraad

"Monsterzege D66: PvdA bijna gehalveerd en nu tweede partij"
"Dat de PvdA een moeilijke avond tegemoet zou gaan na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag stond al heel lang vast. En dat D66 het goed zou doen was ook zonneklaar. Maar dat de partij van Lukas Vokurka in één klap de grootste van Delft zou worden, daar had niemand op gerekend."
Delftse Post

"Mag ik even uw aandacht?"
Stadsbelangen Delft - Bram Stoop

"Lijsttrekker Milène Junius bedankt kiezers voor vertrouwen"
CDA - Milene Junius

"Bedankt voor uw stem!"
fractie ChristenUnie

"D66 grootste partij in Delft"
D66 Delft

"VIJF ZETELS!"
GroenLinks - Saskia Bolten

"Onafhankelijk Delft bedankt kiezers"
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

"SP 2 zetels in de gemeenteraad: SP stemmers, bedankt!"
SP

"Stadsbelangen bedankt kiezers"
Stadsbelangen Delft

"STIP wint en krijgt 3 zetels - kiezers bedankt!"
STIP - Mariëlle van Kooten

"VVD-kiezers bedankt"
VVD afdeling Delftvrijdag | 5 maart 2010 | 10:45 |

Voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad in Delft op 3 maart 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lijst

partij

 

aantallen

%

zetels

 

 

 

 

 

 

1

Partij van de Arbeid

PvdA

6.277

15,3

6

2

Christen Democratisch Appèl

CDA

4.154

10,1

4

3

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVD

4.466

10,9

4

4

GroenLinks

GL

5.011

12,2

5

5

Leefbaar Delft

LD

1.319

3,2

1

6

Socialistische Partij

SP

2.261

5,5

2

7

Studenten Techniek in Politiek

STIP

3.282

8,0

3

8

Stadsbelangen

SB

3.023

7,4

2

9

Democraten 66

D66

6.417

15,6

6

10

ChristenUnie

CU

1.603

3,9

1

11

Nederlandse Klokkenluiders Partij

NKP

76

0,2

0

12

Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

PSenM

76

0,2

0

13

Onafhankelijk Delft

OD

3.122

7,6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal geldige stemmen

 

41.087

100

37

blanco stemmen

 

137

 

 

ongeldige stemmen

 

102

 

 

totaal aantal stemmen

 

41.326

 

 

 

 

 

 

 

 

aantal kiesgerechtigden

 

76.480

 

 

opkomstpercentage

 

 

54,0%

 

bron: Gemeente Delft, Burgerzaken en Basisregistraties, bewerkt door Onderzoek & Statistiek

Gemeenteraadsverkiezing 2010
Ga naar ...       Partij Programma's, Kieslijsten en behaalde stemmen per kandidaat in 2006Eénmaal per dag kan je stemmen.              Gemeenteraadsverkiezing 3 maart 2010

Ik stem:

1 PvdA 2 CDA 3 VVD 4 GL 5 LD 6 SP 7 STIP 8 SB 9 D66 10 CU 11 NKP 12 PSenMV 13 OD

stemmen geeindigd   

Naar de Poll-resultaten van WEEK 7 met grafiek.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
woensdag | 3 maart 2010 | 19:15 |
ROND 23H00 DE DELFTSE VERKIEZINGSUITSLAG

Bas Verkerk doet verslag op Stadsradio Delft


delft markt_087_stadsradio_delft_2010_03_03_16_32_a.jpg
De antenne-specialisten van Stadsradio Delft installeren de zendantenne
voor rechtstreekse verbing met de studio aan het Vesteplein.

"Manita Koop neemt campagne onder de loep"
"Tijdens de uitzending van Politiek Lokaal op woensdag 3 maart is Drs. Manita Koop in de studio de gast van presentator Frans van Rijnswou. Samen nemen ze de afgelopen verkiezingsperiode onder de loep.
Het programma begint om 21:00 uur en loopt tot middernacht. Vanuit de studio aan het Vesteplein presenteert Frans van Rijnswou een programma met interviews, prognoses, uitslagen en gezellige muziek. Verslaggever Aat Snaterse doet tijdens de uitzending rechtsreeks verslag van de traditionele uitslagenavond in het stadhuis. Delftenaren kunnen daar onder het genot van een drankje en een hapje meepraten over de uitslag. Snaterse spreekt natuurlijk ook met winnaars en verliezers."
Stadsradio Delftwoensdag | 3 maart 2010 | 20:00 |
NKP HEEFT ÉÉN STEM ZEKER


delft hugo_de_grootstraat_059_stemlokaal_2010_03_03_16_02_53_2_a.jpg
Lijsttrekker Harrie Fruyt van Hertog van de Nederlandse Klokkenluiders Partij stemde vanmiddag in het stemlokaal aan de Hugo de Grootstraat 59.
delft nkp_klok3_a.jpg In het stemlokaal was de stemming behoorlijk onderkoeld door de lage temperatuur aldaar ondanks geplaatste warmtekanonnen.


woensdag | 3 maart 2010 | 13:00 |
delft nkp_logo_klok3_a.jpg
"EUROPESE EN NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERSPARTIJ
DAAGT STAAT VOOR EUROPESE RECHTERS "

Persbericht Nederlandse Klokkenluiders Partijwoensdag | 3 maart 2010 | 14:00 |

"NKP daagt de Staat voor de rechter"
Delftnieuws - Michel Nap

"Dat is voor mij het belangrijkste!"
Stadsbelangen - Bram Stoop

" CDA Delft voert tot laatste moment campagne!"
CDA campagneteam

"Vandaag 3 maart: stemmen!"
PvdA - Wouter Bos

"SP fractie naar de stembus"
SP

"Lijsttrekker Lennart Harpe en wethouder Ronald Vuijk hebben
gestemd op de VVD. U stemt toch ook VVD vandaag?"

VVD afdeling Delftwoensdag | 3 maart 2010 | 03:30 |

"Kom naar de uitslagenavond in het stadhuis"
Gemeenteraad

"Donderdag spuiten we alle affiches zelf weer weg"
Gevel Totaal - Peter Smit

"Waarom landelijk stemmen als het Delfts ook kan?"
Stadsbelangen Delft - Bram Stoop

"Jan Peter Balkenende op 3 maart in Delft"
CDA campagneteam

"ChristenUnie sluit campagne af met flyer-actie"
ChristenUnie - Joelle Gooijer – Medema

"Bouwen aan Delft: speerpunten ChristenUnie"
ChristenUnie - Joelle Gooijer – Medema

"D66 wil college dat na verkiezingen aan de slag gaat"
D66 - Lucas Vokurka

"Stem 3 maart GroenLinks. Stem echt!"
GroenLinks - Saskia Bolten

"Tien voorstellen ter verbetering van de woonomgeving in Delft"
Onafhankelijk Delft - Martin Stoelinga

"PvdA-top op bestelling"
PvdA - Raimond de Prez

"Onze lijsttrekker: "Mensen centraal!""
SP

"Onze nummer 12 over: Ondernemen in Delft"
SP

"Onze nummer 2 over: Veiligheid"
SP

"op campagne met de fietstaxi"
GroenLinks - Ronald Kroondinsdag | 2 maart 2010 | 08:30 |
NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ

delft nkp_logo_klok3_a.jpg delft personen_harrie_fruyt_van_hertog_030828_raadsvergadering_a.jpg

"Wie is Harrie Fruyt van Hertog"
"Verzamelde publicaties door en over de klokkenluider"
Harrie Fruyt van Hertgdinsdag | 2 maart 2010 | 06:30 |
FORMATEURS: VAN DER VEEN EN BOLTEN

"Formatie-persbericht 2"
"Donderdag 4 maart om 10.00 uur komt het formatieteam voor het eerst bijeen om de winnende coalitie om te zetten in een college van B&W.
Basis voor het college zijn de programma's van de deelnemende partijen na programvergelijking met de musketiers samen te vatten in een 10 puntenplan voor de stad. Verbindend thema is steeds, boeien, binden en bouwen."
Formatiepersbericht 2 - Arie van der Veendinsdag | 2 maart 2010 | 00:00 |
BERICHT UIT DE GROTE ACHTERKAMER

VVD Bas Verkerk misbruikt PvdA Hans Camps voor het vuile werk


delft nkp_logo_klok3_a.jpg
Stem de klokkenluider woensdag voor transparantie in de Delftse politiek.
Harrie Fruyt van Hertog

"presidium" (red. Fractievoorzittersoverleg)
"Van JP de Wit begreep ik dat in het laatste presidium door Bas Verkerk opmerkingen zijn gemaakt over een vermeende psychische ziekte als grondslag voor maatregelen tegen mij. Deze oude truc van achter het Oostblok is vooral gaangbaar bij regime die tegen hun einde lopen. Ik heb al eerder dit verwacht en een rapport laten maken door twee vooraanstaande psychiaters."
Email - Arie van der Veendinsdag | 2 maart 2010 | 00:00 |
BEZOEKERSOVERZICHT POLITIEKDELFT.NL

delft google_analistic_20100302_politiekdelft.jpg


maandag | 1 maart 2010 | 14:45 |
VOORKEURSCOALITIE

"Formatie-persbericht 1"
"... De vookeurscoalitie bestaat uit CDA-CU. Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft, Groe.n Links en SP/ (Eerste reserve is D66)."
Formatiepersbericht 1 - Arie van der Veenmaandag | 1 maart 2010 | 14:15 |
JOUW STEM TELT OOK

delft barry_van_straten_a.jpg
Barry van Straten | Kandidaat nummer 11 | Onafhankelijk Delft | Lijst 13

"Delftenaren:
'Laat uw stem horen, uw stem bepaald mede de toekomst van Delft'"

"... Samen met Liedewei en Willemijn Timmermans, Wanda Nieuwenhuizen en Jeffrey de Jong ben ik, Barry van Straten, regelmatig op pad geweest om jonge kiesgerechtigden bewust te maken van het feit dat hun stem óók telt.
Wij krijgen van de doelgroep 18 t/m 24 jaar te horen dat zij geen idee hebben waar partijen voor staan en dat zij hier best meer over willen weten, maar zich geen weg weten te vinden in de Delftse politiek."
Onafhankelijk Delft - Barry van Stratenmaandag | 1 maart 2010 | 00:00 |
JOLANDA GAAL WETHOUDER CULTUUR?

delft personen_jolanda_gaal_20100124_a.jpg
Jolanda Gaal | Kandidaat nummer 3 | Onafhankelijk Delft | Lijst 13

"De Nieuwe Academie"
"Wij vinden de Nieuwe Academie te belangrijk om dit als STUNT te zien, zo melde ik meteen. We hebben in Delft ook laagdrempelige projecten nodig. Veel jongeren vallen buiten de boot of voelen zich niet thuis bij lijm en cultuur. Volgens zeggen vinden zij dit te elitair wat heel jammer is, juist omdat het door de gemeente Delft vrij goedkoop is beschikbaar gesteld."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

AAD MEULEMAN WETHOUDER RO?
Nieuwe college: (OD + SB + NKP) + (CU + CDA) + GL + SP

delft personen_000_aad_meuleman_002.jpg
Aad Meuleman | Lijsttrekker | Stadsbelangen | Lijst 8

"Tijd voor lokaal!"
"Het wordt hoog tijd dat Delft een ander bestuur krijgt. Het wordt hoog tijd dat de arrogantie wordt afgestraft door de kiezer. Als je bij voorbaat de kiezer al niet serieus neemt, waarom zou een kiezer dan nog moeten gaan stemmen? Stadsbelangen neemt de kiezer wel serieus en zal de wens van de kiezer respecteren. ... Het antwoord is simpel: ‘het wordt tijd voor lokaal in onze stad.’ Tenminste als de kiezer dat wil."
Stadsbelangen Delft - Aad Meuleman

"SP en VVD populair onder bezoekers van Delftopzondag.nl"
Delft op Zondag


delft http://www.bram-stoop.nl/afbeeldingen/campagne%20003.JPG
De ega van Bram Stoop overweegt om op Martin Stoeling te gaan stemmen

"Je moet blijven opletten in deze verkiezingstijd"
"De snor beloofde mijn vrouw zelfs dat zij morgen in het eerste elftal mocht spelen zo heb ik begrepen. Ik ben benieuwd op wie ze haar stem gaat uitbrengen. Daar is in huize Stoop het laatste woord in ieder geval nog niet over gevallen. Kortom er is gelukkig ook nog lol in deze tijd."
Stadsbelangen Delft - Bram Stoop

"Gemeente moet garantstelling verlenen aan duurzame ondernemers"
D66 - Lucas Vokurka

"Campange Onafhankelijk Delft wordt goed ontvangen"
Onafhankelijk Delft - Barry van Straten

KRENTENKAKKER MOET SCHADE BETALEN
delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/?artikel_plaatje=1839

"ASOCIAAL PLAKKEN!!!"
"Het zal de eigenaar van de energiehuisjes heel wat kosten om deze zooi te verwijderen. Of gaat de gemeente dit doen en verhaalt zij de kosten op JP de Wit en consorten? Het is toch te gek dat de burger van deze aktie de dupe wordt."
Onafhankelijk Delft - Jolanda Gaal

KRENTENKAKKER MOET SCHADE BETALEN
delft jan_peter_de_wit_20100227_krentenkakker.jpg
"Dat zou een zeer goede bezuiniging zijn"
"Een aantal bewoners uit de Wippolder gaan na de verkiezingen in ieder geval de vraag bij de gemeente Delft voorleggen wie het verwijderen van posters van Leefbaar Delft gaat betalen."
Stadsbelangen Delft - Bram Stoop

KRENTENKAKKER MOET SCHADE BETALEN
delft http://www.jpdewit.nl/frank_van_der_burg.jpg
Frank vol trots naast een illegaal geplakt Leefbaar-Delft affiche.

"Frank van der Burg Leefbaar Delft kandidaat nummer 10"
"... Ik woon sinds 1990 in Delft en werk sinds 1986 bij Combiwerk. In mijn vrije tijd heb ik veel kontakt met lotgenoten (mensen met een beperking) wat ik belangrijk vind, is dat er gewerkt wordt aan een betere toegankelijkheid van winkels, restaurants e.d. zodat deze voor mij en mijn lotgenoten beter toegankelijk zijn."
Leefbaar Delft - Frank van der Burg

"VVD voert actie voor veiligheid in openbaar vervoer"
VVD afdeling Delft

delft aad_bonthuis3.jpg

"Onze nummer 13 over: De RegioTaxi"
SPmaandag | 1 maart 2010 | 00:00 |
NKP DELFT IS LOKAAL ZELFSTANDIG

De klok wordt geluid over uitsluitend Delftse kwesties

delft nkp_logo_klok3_a.jpg

"Lokale partijen uitgesloten bij het Radio West lijsttrekkersdebat"
"Morgen 1 maart organiseert Radio West een radioverkiezingsdebat. De Delftse lijsttrekkers discussiëren over actuele thema’s zoals de toekomst van de coffeeshops in de stad, de buurthuizen en de bereikbaarheid van Delft.
Het debat onder leiding van Pieter Kuipers is van 18.00 tot 19.00 uur in bibliotheek DOK en wordt live uitgezonden op Radio West. Publiek is welkom. Tot zo ver goed nieuws.
Echter zitten alleen de PvdA, VVD, SP, CDA en NKP aan tafel met Pieter. De andere lijsttrekkers zijn daarvoor niet uitgenodigd.
Ik ga niet als zaalvulling bij een radio uitzending zitten. Het publiek zal het niet waarderen als de acht andere lijsttrekkers steeds met hun hand gaan zitten zwaaien om te scoren in de live-uitzending."
Leefbaar Delft - Jan Peter de Wit