logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
|


Gemeenteraadsverkiezing 2010
Ga naar ...       Partij Programma's, Kieslijsten en behaalde stemmen per kandidaat in 2006E�nmaal per dag kan je stemmen.              Gemeenteraadsverkiezing 3 maart 2010

Ik stem:

1 PvdA 2 CDA 3 VVD 4 GL 5 LD 6 SP 7 STIP 8 SB 9 D66 10 CU 11 NKP 12 PSenMV 13 OD

  

Naar de Poll-resultaten van WEEK 4 met grafiek.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
zondag | 31 januari 2010 | 10:45 |
EEN STADSBOUWMEESTER IS DURE ONZIN

delft http://www.jpdewit.nl/ernst_damen_stadsbouwheer.jpg
Ernst Damen | Lijsttrekker | PvdA

"Op valreep dure PvdA Stadsbouwmeester ambtenaar erbij"
"... Ik hoop dat dit de laatste stuiptrekking is van de PvdA in Delft. De aanstelling van de Stadsbouwmeester is een goed voorbeeld hoe de Partij voor de Ambtenaren weer een totaal overbodige dure manager aanstelt. En dat in tijden waar iedereen moet bezuiniging."
Jan Peter de Witzondag | 31 januari 2010 | 02:00 |
CAMERA'S LEVEREN KEIHARDE BEWIJZEN!

Lukas praat eens met nr 17 op je lijst, hij kwam het de raad beroepsmatig uitleggen in 2002. FRIS was als enige partij voor camera's! red. HFvH


delft http://d66delft.nl/page/images/header_lucas_stadhuis.jpg
Lukas Vokurka | Lijsttrekker | D66

"Cameratoezicht lost problemen niet op"
"Het plaatsen van camera's lost de werkelijke problemen niet op. Dat vindt D66. 'Cameratoezicht is symptoombestrijding', stelt lijsttrekker Lucas Vokurka. Als jongeren in de wijk zich misdragen of drugsverslaafden het Centraal Station dreigen over te nemen, dan wordt de oplossing algauw gezocht in cameratoezicht. Vokurka: 'Bij sommige partijen is het bijna een Pavlov-reactie.'"
Lucas Vokurkazaterdag | 30 januari 2010 | 19:45 |

delft http://www.bram-stoop.nl/afbeeldingen/wientjes%20001.JPG
"Bewonersorganisatie Wippolder Zuid"
"Als ik weer herkozen zou worden in de gemeenteraad, zal er wat mijn persoontje niets veranderen en zal ik doorgaan met wat ik ook de afgelopen vier jaar heb gedaan. Gewoon Bram die klaar staat daar de burger dit van mij verwacht en wat ik ook beloofd heb aan hen. Aan deze belofte kan men mij nu wederom houden."
Bram Stoopzaterdag | 30 januari 2010 | 19:30 |
delft hans_van_der_sandt_combiwerk.jpg
Hans van der Sandt

"Op bezoek bij Combiwerk"
"... Directeur Hans van der Sandt vertelde de fractie dat het Combiwerk van nu een arbeidsontwikkelingsorganisatie is. De mens staat centraal. Doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking) aan een passende plek op die arbeidsmarkt te helpen. Zoveel mogelijk buiten de muren van Combiwerk."
Fleur Norbruiszaterdag | 30 januari 2010 | 19:30 |
GL LEKKER IN DE COLLEGE PAS

"Raad bespreekt klachten buurthuisvrijwilligers"
"... GroenLinks wilde liever ook de voorstellen pas in februari bespreken, omdat er afspraken waren over een brede ori�ntatie op voortgang en gehoorde problemen in het welzijnswerk, maar wilde nu ook de inhoudelijke reactie geven waar de SP motie om vroeg."
Ron Witsenboerzaterdag | 30 januari 2010 | 18:15 |
LIJSTTREKKERS OVER ECONOMIE

Lees hun duidelijke standpunten in de Stadskrant Delft


delft nkp_harrie_fruyt_van_hertog_stadskrant_delft_20090120_a.jpg
Harrie Fruyt van Hertog | Lijstrekker | Lijst 11 | Nederlandse Klokkenluiders Partij

"Gemeenteraads verkiezingen 2010"
"Op 3 maart kunt u naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Afgelopen week zijn de kieslijsten vastgesteld. In Delft doen dertien partijen mee aan de verkiezingen. Op deze pagina�s stellen de lijsttrekkers zichzelf en hun partij voor. In de komende uitgaven van de Stadskrant Delft komen de lijsttrekkers ook aan het woord over actuele thema�s. Deze week: de economische situatie."
Stadskrant Delft - zie pagina 8 en 9zaterdag | 30 januari 2010 | 17:15 |
delft http://www.vvddelft.nl/StreamFile8826/scale/width200/Hatte-van-der-Woude-1
Hatte van der Woude | Kandidaat nummer 6 | VVD

"Veiligheid veel besproken onderwerp op straat"
"... Zolang het in buurten alleen rustig blijft als de politie zichtbaar aanwezig is, is extra toezicht noodzakelijk. Bijvoorbeeld door extra wijkagenten of cameratoezicht. Wie twijfelt aan het nut daarvan moet eens een belletje plegen met Paul Peters, hoofd klantencentrum van Randstadrail."
Hatte van der Woudezaterdag | 30 januari 2010 | 14:30 |
Quote van de dag

"D66 loopt nu al naast zijn schoenen, Dhr. Pauljan Kuyper zegt de SP heeft niets opgeleverd en niets bereikt. Martin Stoelinga Onafhankelijk Delft complimenteert D66 wel wat zij hebben bereikt namelijk een HOMO Ontmoetingsplaats naast de A13 tegenover de benzine pomp. Hartelijk gefeliciteerd Mijnheer Pauljan Kuipers. D'66 Dat de D66 landelijk vrij hoog staat in de peilingen, is niet de verdienste van de plaatselijk D66"
Martin Stoelingazaterdag | 30 januari 2010 | 14:30 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/raadszaal_delft_nieuw.jpg
"'De Wit'te Raadszaal"
"Deze smakeloze nieuwe inrichting past in het nieuwe Stadskantoor maar niet in een monument uit 1246. Het is een kopie van de Haagse raadszaal (IJspaleis). Er mag geen koffie en thee gedronken worden vanwege de besmettelijkheid van het vloerkleed. Ook de snack's staan voortaan op de gang."
Jan Peter de Witzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
delft http://delft.christenunie.nl/l/library/download/395729?width=525&height=431
David Koerts, Jabco Vreugdenhil, Jo�lle Gooijer, Wim van Balen en Robert Heij.

"Kennismaking met de kandidaten"
"Op deze site is van de eerste 5 kandidaten van onze lijst een nadere kennismaking geplaatst. Klik hier om nader te kennis te maken met achtereenvolgens: Jo�lle Gooijer Jabco Vreugdenhil Wim van Balen Robert Heij David Koerts"
ChristenUnie Delftzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
delft personen_saskia_bolten_foto_gl.jpg
Saskia Bolten

"Wel goed voorbeeld, maar geen cent erbij"
"Staatssecretaris Klijnsma heeft een evaluatie van het bestuursakkoord Participatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Delft wordt erin genoemd. Als goed voorbeeld. ... In de evaluatie zelf worden goede voorbeelden gegeven. Delft is daar nadrukkelijk een van. Zie pagina 15. Leuk om te lezen. Alleen: het voorbeeld dat genoemd wordt, bestond al voor het bestuursakkoord er was. En we hebben er geen cent extra voor gekregen."
Saskia Boltenzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"Burgemeester pleit andermaal voor Groot-Delft"
"Ik vind dat we beter op basis van gelijkwaardigheid met omringende gemeenten over samenwerking kunnen praten. Dat is zo ook in het CDA verkiezingsprogramma gekomen. Samenwerking is natuurlijk wel heel wat anders dan een fusie."
Jeroen van Oortzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"Interview Stephan Brandligt Stadsradio Delft"
"Stadsradio Delft heeft met een aantal Delftse politici interviews gehouden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010."
Stephan Brandligtzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"PERSBERICHT: Gemeente Delft laat helft budget onderwijshuisvesting liggen"
"... Uit het onderzoek van de Aob blijkt dat de gemeente Delft de afgelopen drie jaar gemiddeld 52 procent van het onderwijsbudget niet heeft uitgegeven. Over de periode 2007-2009 is dat in het totaal een bedrag van 14,6 miljoen euro."
fractie D66 Delftzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"Buurthuizendebat te belangrijk om af te raffelen"
"... D66-fractievoorzitter Pauljan Kuijper vroeg de SP onomwonden wanneer ze eens ophoudt met de vermoorde onschuld te spelen. Toen de SP zich hierop bij monde van Lieke van Rossum van de prins geen kwaad toonde, stelde Kuijper vast dat deze manier van politiek bedrijven haar in elk geval vier jaar lang niets heeft opgeleverd."
fractie D66 Delftzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"GroenLinks fietst in de stad"
"GroenLinks neemt de fiets in Delft. Van Delft willen we weer fietsstad nummer 1 maken in Nederland met veilige doorgaande fietspaden en voldoende stallingsplaatsen op stations en in de stad. Daarmee wordt Delft schoner, duurzamer, veiliger en mooier. Door het GroenLinks logo op uw fiets aan te brengen kunt u zichtbaar maken dat ook u kiest voor GroenLinks en een schone stad."
Willem Brouwerzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
MEULEMAN NEGEERT DE KIEZERS

Opnieuw toont Stadsbelangen zich als een dwarse stadspartij, OD en LD voor!

"SP zet vrijwilligers in kou"
"Op initiatief van Stadsbelangen is in november 2009 met alle fracties een externe ori�ntatie afgesproken met Breed Welzijn Delft. Vrijwel alle fracties hebben hiervoor input geleverd. Vooral over de positie van de vrijwilligers in de buurthuizen. Deze presentatie vindt door omstandigheden pas as dinsdag (2 februari 2010) voorafgaande aan de commissie Samenleving & Volkshuisvesting plaats."
fractie Stadsbelangen Delftzaterdag | 30 januari 2010 | 00:00 |
"VVD Delft: bredere functie buurthuizen.
Toegankelijk voor iedereen, centrum van de wijk"

"Volgens Leja van der Hoek van de VVD kan de rol van de buurthuizen worden vergroot. 'Wij zien juist een grotere rol voor de buurthuizen. Iedereen moet het buurthuis kunnen binnenstappen en iets van zijn gading kunnen vinden.'"
fractie VVDvrijdag | 29 januari 2010 | 00:00 |
delft stoelinga_raadsvergadering_20100128.jpg
Raadszaal met nieuwe meubeltjes en Delftsblauw vloerkleedje

"Gemeenteraad live"
"Beeld- en geluidsverslag van de raadsvergadering van 28 januari 2010"
Gemeenteraadvrijdag | 29 januari 2010 | 21:30 |
LIJSTTREKKERS OP YOU TUBE

delft harrie_fruyt_van_hertog_stadsmarketing_delft.jpg
Harrie Fruyt van Hertog | Lijsttrekker | Nederlandse Klokkenluiders Partij

"Delft Marketing"
"Interviews met de lijsttrekkers van Delft"
DelftMarketing - Jeroen Beelenvrijdag | 29 januari 2010 | 17:15 |
DICK RENSEN PVDA DENDERT DOOR

delft lieke_van_rossum_001_sp_lijsttrekker_gr2010.jpg
Lieke van Rossum | Lijsttrekker | SP Delft

"Gemeenteraad heeft geen zin om naar vrijwilligers te luisteren"
"Van Rossum: 'Inmiddels zegt de hele raad zich ook zorgen te maken over de problemen in de Delftse buurthuizen, maar al het geneuzel over procedures en 'zorgvuldigheid' laat zien dat ze weinig gevoel voor urgentie hebben. Als puntje bij paaltje komt weigeren ze keer op keer om in actie te komen en de vrijwilligers te steunen.'"
fractie SPvrijdag | 29 januari 2010 | 15:30 |
JP DE WIT PLAKT DE SP WEG

delft krakeelpolderweg_000_aanplakbord_verkiezingen_gr2010_2010_01_24_16_53_a.jpg
Delft Krakeelpolderweg.
Oud-Tweede Kamerlid voor de SP Piet de Ruiter vertelde mij: "Ik ben slecht te spreken
over de egoistische handelwijze van de oud-SP-er Jan Peter de Wit, thans van
Leefbaar Delft bij het overplakken van onze verkiezingsaffiches." HFvH
 


vrijdag | 29 januari 2010 | 14:00 |
delft zaalvoetbal_toernooi_20100220_a.jpg
"Delft-Buitenhof Zaalvoetbaltoernooi"
Kan wel! jongerenvrijdag | 29 januari 2010 | 13:00 |
ALLEEN OD EN LD STEUNEN MOTIE SP

delft personen_jolanda_gaal_20100124_a.jpg
Jolanda Gaal | kandidaat nummer 3 | Onafhankelijk Delft

"Raadsvergadering 28 jaunuari 2010 - SP Motie Buurthuizen"
"... In de raad werd er, vind ik, niet de aandacht aan besteed als had gemoeten. Het was zelfs zo dat wanneer Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft aan het woord wilde komen dit niet al te snel werd opgemerkt door Bas Verkerk, de burgemeester. Hij keek er zelfs enigzins verveeld bij. Ook Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft, werd amper de tijd gegund om zich uit te spreken."
Jolanda Gaalvrijdag | 29 januari 2010 | 13:15 |
PETER SMIT LD NR 3 LAAT ZICH HOREN

delft http://www.leefbaar-delft.nl/rensen_fledderus.jpg
"PvdA wethouder Rensen blaast de aftocht bij tegenspraak"
"PvdA wethouder Dick Rensen krijgt het SP Zwartboek Delftse Buurthuizen overhandigd van het Platform Vrijwilligers Buurthuizen. Toen Rensen aan zijn gebruikelijke ellenlange onnavolgbare verdediging begon greep Peter Smit op zijn bekende luidruchtige wijze in. Deze tegenspraak van een gewone volksjongen werd Rensen te veel en hij blies gelijk de aftocht naar de veilige raadszaal."
Jan Peter de Witdonderdag | 28 januari 2010 | 14:30 |
STOOP VANAVOND TEGEN SP MOTIE

delft bram_stoop_004_20080815.jpg
Bram Stoop | nummer 6 | Stadsbelangen

"Natuurlijk is er veel mis, Welzijnsbeleid"
"... De vraag die ik nu mijzelf stel is, of het nu echt ten goede komt aan de vrijwilligers als we vanavond akkoord zouden gaan met de motie van de SP. In de commissie heb ik al aangegeven dat dit wat mij betreft geen meerwaarde heeft."
Bram Stoopdonderdag | 28 januari 2010 | 00:00 |
VOORBEREIDINGEN NIEUWE COALITIE

Delftse Stadspartijen mogelijk in college als ze gezamenlijk optrekken
delft arie_van_der_veen_hans_klein_breteler_ineke_giezeman_20100127_op_pad_001a.jpg
Arie van der Veen, Hans Klein Breteler en Ineke Giezeman

"Musketier Van der Veen op pad "
"Musketier Van der Veen druk in gesprek met CDA-fractievoorzitter in de Staten Hans Demoedt over de Visie Delft 2015, herindeling met Rijswijk e.o. En zittend naast beoogd informateur in Delft Hans Klein Breteler, lid van de landelijke CDA-programmacommissie en ereburger van delft oud-lid van EersteKamer, vml. Directeur Pieter Foreestgroep. En oud-kandidaat vice-voorzitter CDA. Ook huidig vice-voorzitter Ineke Giezeman was zichtbaar aanwezig."
De Muskatier - Arie van der Veendonderdag | 28 januari 2010 | 00:00 |
SPONSORS VULLEN DE OORLOGSKAS OD
delft dp_20100127_martin_stoelinga_henry_lander_2.jpg
Henry Lander en Martin Stoelinga

"Ik kan Martin niet in de steek laten"
"... Onafhankelijk Delft betoogde door de aanhoudende rechtszaken tegen Martin Stoelinga en de beslagen op diens vermogen niet in staat te zijn campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. E�n van de mensen die OD te hulp schoten is Henry Lander, eigenaar van caf� De Liefhebber op de Markt."
Delftse Postdonderdag | 28 januari 2010 | 00:00 |
T.R. OP DE GRACHTEN OOK TOESTAAN

delft papsouwselaan_000_industriestraat_000_kruispunt_2009_07_28_16_19_a.jpg
Delft Papsouwselaan.

"Delft legt meer fietspaden aan met twee richtingen"
"Wethouder Anne Koning; 'Groot voordeel van een fietspad met twee richtingen is dat fietsers een directere route kunnen kiezen. Het is veiliger omdat fietsers niet tweemaal een oversteek nodig hebben. Op zo�n fietspad is bovendien geen sprake meer van fietsende spookrijders die onveilige situaties kunnen veroorzaken.'"
gemeente Delft - Anne Koningdonderdag | 28 januari 2010 | 00:00 |
RAD VAN FORTUIN

"Buurthuisvrijwilligers in actie met SP"
"Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 januari voert het Platform Vrijwilligers Buurthuizen samen met de SP actie om het vertrouwen en de vrijheid die ze verdienen terug te eisen. Vanaf 19:30 wordt in de hal van het stadhuis een ludiek spelletje 'Rad van Fortuin' gespeeld."
fractie SPwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
JEROEN JE WAS GEWELDIG, BEDANKT
delft http://www.cdadelft.nl/files/Jeroen%20en%20Hans.jpg
"Jeroen van Oort neemt afscheid als voorzitter"
"... Maar bovenal wil ik al die mensen danken die het mogelijk hebben gemaakt dat het CDA nu staat waar het staat. Een stevige partij met een dijk van een programma. Een kandidatenlijst waar mensen op staan die daadwerkelijk oog voor andere mensen hebben. Een campagneteam dat draait als een trein. En een bestuur dat sinds vandaag bestaat uit liefst zes man."
CDA bestuur - Jeroen van Oortwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
MARTIN STOELINGA HART VOOR DE STAD

delft martin_stoelinga_001_blauwe_hart.jpg
Martin Stoelinga | Lijstrekker Onafhankelijk Delft | Lijstnummer 13

"Politieke partijen zijn het roerend eens:
op 3 maart moet de stemming er goed inzitten"

"Martin Stoelinga, van Onafhankelijk Delft, noemt 3 maart 2010 (onder meer) "de dag van vrijheid van meningsuiting voor alle Delftenaren'. En: "Laat op 3 maart allemaal zien of u kandidaten steunt die onafhankelijk zijn van landelijke partijen en dat u meer vertrouwen heeft in kandidaten die bij voorbaat al een hart voor de stad Delft hebben". Komen stemmen vindt hij ook hierom deksels handig: 'U kunt dan de neergang in onze stad stoppen. Op 3 maart kunt u afrekenen met de oude politiek'."
Delft op Zondagwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
AFGANG PvdA 'ARCHITECT' ERNST DAMEN delft http://www.leefbaar-delft.nl/raadszaal_nieuw_delft.jpg

"Smakeloze inrichting"
"Het moderne steriele witte goedkope keukenaanrecht interieur van de raadszaal past totaal niet in het monumentale stadhuis met oude meesters aan de muur. Kost ook nog eens �160.000. Deze smakeloze inrichting hebben we te danken aan PvdA lijsttrekker Ernst Damen (architect) die voorzitter van de werkgroep raadszaal was."
Jan Peter de Witwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
ERNST DAMEN AL GEOFFERD?

"Marjon van Holst nieuwe lijsttrekker van de Delftse PvdA"

delft marjon_van_holst_001.jpg
Marjon van Holst | PvdA

"Politieke partijen zijn het roerend eens:
op 3 maart moet de stemming er goed inzitten"

"Marjon van Holst, lijsttrekker van de Delftse PvdA, geeft een opsomming van de vele, 'soms ingrijpende beslissingen' waarvoor de Gemeenteraad de komende vier jaar staat: "Werkgelegenheid, zorg, wonen en woonomgeving, groen, jongeren en onderwijs, samenleven, milieu en duurzaamheid, kunst en cultuur, veiligheid en de bereikbaarheid van de stad."
Delft op Zondagwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
delft http://www.jpdewit.nl/bombardier.jpg

"TU Delft legt plannen in de week bij Gemeenteraad"
"... Rector magnificus Luyben kwam aan het eind met een prachtige uitsmijter. De TU Delft wil geen ouderwets HTM boemeltreintje met bovenleiding over de campus. Zo'n antiek 'museumlijntje' is onverteerbaar voor de TU die de uitstraling wil hebben van een hypermoderne Technische Universiteit die voorop wil lopen zowel nationaal als internationaal."
Jan Peter de Witwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
"TU Delft - samen met de stad"
"... Het is heel positief dat de TU de plannen in een vroeg stadium presenteert aan het bestuur van de stad. Het als het ware in de week legt. Dit is ook het moment voor de TU om met de bewoners in de omgeving van de TU-wijk in gesprek te gaan. Nu overleggen zorgt voor draagvlak. Bovendien is gebleken dat de betreffende ..."
Fleur Norbruiswoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
"Laagdrempelige en toegankelijke buurthuizen;
daar is iedereen het over eens. De vraag is alleen hoe?"

"... De lijsttrekker van D66 gelooft in een centrale rol van de wijkcentra. �We willen immers �lle wijkbewoners kansen geven om deel te nemen aan de diverse activiteiten. En natuurlijk moeten er regels gelden, het is geen kroeg.� Junius sluit zich hierbij aan: �Een buurthuis is geen buurtcaf�."
Delft op Zondag - Marjan den Boerwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
"Parkeren in Westerkwartier:
de theorie klopt wel, maar de praktijk wijst anders uit"

"... Coby de Koning, bewoner van de wijk, ziet de problemen opstapelen. 'Het parkeerplaatsje bij tankstation Berkman was normaal de ideale gelegenheid voor bewoners om hun auto kwijt te kunnen. Sinds de onteigening, een half jaar geleden, is daar een fietsenstalling voor in de plaats gekomen. En waar moeten wij dan naartoe?'"
Delft op Zondag - Tim van Peppenwoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
"Zorgen over parkeren in Olofsbuurt-Westerkwartier"
"Sinds enige tijd is het voormalige parkeerterrein naast het tankstation van Berkman ingericht als fietsenstalling. Dat scheelt circa 25 autoparkeerplaatsen. Nu er meer fietsenstallingen gerealiseerd zijn, is de vraag of dit terreintje toch niet weer als autoparkeerplaats gebruikt kan worden. Het biedt enige oplossing voor het wijkparkeren."
Lennart Harpewoensdag |27 januari 2010 | 00:00 |
"Delftse belastingadviseur een succes"
"Onze wethouder Saskia Bolten (Sociale Zaken en Financi�n) is enthousiast over het succes. 'We gaan er in 2010 zeker mee door.' Bolten pleit er al jaren voor dat de rijksbelastingdienst een dependance in Delft opent, waar mensen met hun vragen naar toe kunnen. 'Het is eigenlijk te gek, dat mensen uit een stad als Delft uren vrij moeten nemen om naar Den Haag te reizen voor hun vragen over hun lasten.'"
Fleur Norbruismaandag |25 januari 2010 | 19:00 |
delft martin_stoelingat_20070102_19h45.jpg
Martin Stoelinga | Lijsttrekker Onafhankelijk Delft | Lijstnummer 13

"Realiteitszin ver te zoeken bij dit college en burgermeester Bas Verkerk"
"... Verkerk orakelde tijdens zijn nieuwjaarstoespraak dat Delft afscheid moet nemen van bescheidenheid. Dat klinkt goed hoor, maar om afscheid te kunnen nemen van die vermaledijde bescheidenheid zullen we eerst afscheid moeten nemen van een burgemeester die er blijk van geeft mijlenver van de realiteit af te staan."
Martin Stoelinga


maandag | 25 januari 2010 | 14:45 |
VERPLAATST BUSSTATION GEOPEND
delft stationsplein_000_busstation_gesloten_2010_01_24_15_39_a.jpg delft lokomotiefpad_000_busstation_opening_2010_01_24_16_39_a.jpg
Busstation aan het Stationsplein gesloten             Het nieuwe busstation langs het Lokomotiefpad

delft lokomotiefpad_000_busstation_opening_2010_01_24_16_19_a.jpg delft westlandseweg_000_irenetunnel_entree_busstation_2010_01_24_16_41_a.jpg
Gratis een beker koffie voor de bezoekers             Entree busstation via de Westlandseweg


maandag | 25 januari 2010 | 00:00 |
"DE MUSKETIERS INTERACTIEF"

delft arie_van_der_veen_20100119_3.jpg delft nkp_klok_182x250.jpg
Arie van der Veen,
met een nieuwe jas,
met een nieuwe bril,
met nieuwe politiek in Delft!

"Vanaf 1 februari tot aan de verkiezingen op 3 maart
start op politiekdelft.nl de serie Musketier interactief."
De Muskatiers interactief - Arie van der Veen


maandag | 25 januari 2010 | 00:00 |
VERKIEZINGSCARNAVAL BEGONNEN
Arie Bombarie komt het Delftse CDA een beetje opschudden delft arie_van_der_veen_fotograaf_koos_bommele_20100123_email_8N6I0884_a.jpg
foto van Koos Bommele
Musketier van der Veen nam deze week afscheid van vertrekkend stadsprins en van CDA-voorzitter Jeroen van Oort.

"Subject: CDA niet betrokken bij publicatie Poltiek Delft"
"Aan alle lijsttrekkers voor de komende Delftse gemeenteraadsverkiezingen
Geachte lijsttrekker,
Afgelopen vrijdag bereikte ons en velen van u onderstaand bericht; inmiddels is onderstaande op de website van Politiek Delft gepubliceerd. Hoewel bij de meesten onder u bekend, hecht het CDA Delft er aan nogmaals te vermelden dat de heer Arie van der Veen geheel onafhankelijk van het CDA spreekt, schrijft en publiceert. ..." Mil�ne Junius, fractievoorzitter en lijsttrekker, Hans Kolkert, opvolgend voorzitter, Jeroen van Oort, voorzitter en campagneleider


maandag | 25 januari 2010 | 00:00 |
delft nkp_klok_182x250.jpg
"Kerstpakketten en Geschenken register College openbaar"
"Weer wat meer transparantie bereikt. In navolging van de Tweede Kamer heeft het Delftse college hun G E S C H E N K E N R E G I S T E R 2009 nu ook op de gemeentelijke website gezet."
Jan Peter de Wit


zondag |24 januari 2010 | 02:00 |
BEZOEKERS RECORD POLITIEKDELFT.NL
PolitiekDelft.nl heeft thans de meest bekeken pagina's van de politieke websites in Delft
Verzoek aan partij-webmasters: stuur je bezoekersgrafiek voor publicatie aan de redactie@politiekdelft.nl


delft google_analistic_20100123_politiekdelft.jpg


zaterdag |23 januari 2010 | 14:00 |
delft bram_stoop_delft_stadsbelangen_sk_20091016_a.jpg
Bram Stoop nummer 6 Stadsbelangen

"Ook het woord penetreren staat er niet bij!!"
"...Nu komt de tijd eraan dat men op gepaste wijze de bevolking van Delft weer gaat bestoken met beloftes en kretologie�n waar de honden geen brood van lusten. Ik heb er een aantal voor u opgesomd. ..."
Bram Stoop


zaterdag |23 januari 2010 | 14:00 |
delft lian_merkx_002.jpg
Lian Merkx

"Subsidie voor Delftse Boekenbende"
"Wethouder Merkx (Cultuur): �Het festival is een fenomeen in Delft en het draagt bij aan het realiseren van meerdere gemeentelijke speerpunten op het gebied van cultuur en educatie. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van lezen door kinderen en het zorgen voor een hogere cultuurparticipatie door kinderen en hun begeleiders."
gemeente Delft


zaterdag |23 januari 2010 | 14:00 |
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/01/23/jezus_redt_021.jpg
"Jezus is de weg, de waarheid en het leven"
"Tumult op het Bastiaansplein voor de evangelisatiebus van de gezamenlijke kerken 'Interkerkelijk'. Een boze man in joggingpak en bierbuik zoekt ruzie met de flyerende reli-jongeren en schreeuwt tenslotte tegen een van hen: 'God bestaat niet LUL!'"
Neslog - Herman Baas


zaterdag |23 januari 2010 | 14:00 |
BRANDWEER IS DIERENVRIEND

delft http://www.telstar-online.nl/beheer/fotos/_2010/020932/020932_katvanomewillem.jpg
"Kat springt van twee hoog uit dakgoot"
"Pijnacker - Klein leed vanmiddag in Klapwijk. Op het dak van een woning aan de Truus Wijsmullerstraat werd een kat gespot."
Telstar online


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 | delft phoenixstraat_000_bomenkap_iep_2010_01_19_11_54_a.jpg
Delft.
Aanleg treintunnel eist tol. Bomenkap aan de Phoenixstraat. Een gezonde iep op leeftijd
op weg naar de verbrandingsoven in Rotterdam, een milieu-eis als gevolg van de heersende iepziekte.zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
VAN ONZE CORRESPONDENT UIT
HOONHORST (GEM. DALFSEN)

zonder vergunning illegaal boom gekapt

delft jolanda_gaal_002.jpg
Jolanda Gaal

"BOMENBELEID"
"Reactie geplaatst door Jolanda Gaal:
Ik heb in de wandelgangen vernomen dat Bas Verkerk zeer weinig met bomen op heeft. Iets met zijn broer, een vakantiehuis en onterecht gekapte bomen....Ik ga het uitzoeken...."
Onafhankelijk Delft


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
"Rotterdam wil van losse kramen af"
"Rotterdam wil af van alle patat-, stroopwafel- en loempiaverkopers in de binnenstad. Hun kramen zouden een rommelige aanblik geven. Er worden geen vergunningen meer verlengd, waardoor de laatste verkopers uiterlijk in 2013 weg zullen zijn."
RTV Rijnmond


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
STAD VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS

"Ruime meerderheid Delftenaren positief over autoluwe binnenstad"
"En 68% zegt, hoe minder auto's in de binnenstad, hoe beter. Dat fietsers ruim baan hebben in de binnenstad wordt gewaardeerd. 85% van de ondervraagden zou het ermee oneens zijn als fietsen zou worden verboden."
gemeente Delft DIP - Lian Merkx


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
"NESLOG TWITTER 23 01 10 00.09 uur"
"Delft helpt Ha�ti en dat is mooi. Kunstenaar Ren� Jacobs maakte er een leuk plaatje van om de ramp wat inzichtelijker te maken voor hen die op een blinde kaart met geen mogelijkheid kunnen aanwijzen waar Ha�ti ligt en veranderde het stadhuis in een doddig ru�ne'tje van na de kruithuisexplosie uit 1654."
Neslog - Herman Baas


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
"Twee partijen minder dan vier jaar geleden"
"... De partijen die aan de verkiezingen deelnemen zijn: PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, Leefbaar Delft, SP, STIP, Stadsbelangen, D66, ChristenUnie, Onafhankelijk Delft, Nederlandse Klokkenluiders Partij en Partij v. Sociale en Maatsch. Vernieuwing."
Gemeenteraad


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
"Minister Hirsch Ballin ontvangt CDA - stedenpamflet over veiligheid en respect" "Minister van Justitie, Hirsch Ballin, heeft dinsdag 19 januari het CDA - stedenpamflet �Veiligheid en Respect� ontvangen. Dit pamflet is het product van een samenwerking tussen een groot aantal lijsttrekkers uit de grote- en middelgrote steden en de CDA - Tweede Kamerfractie. Mil�ne Junius, lijsttrekker CDA Delft en nr. 4 Rob van Woudenberg werkten mee."
Milene Junius en Rob van Woudenberg


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 | delft personen_joelle_gooijer_lijstrekker_2010_christenunie_a.jpg
Joelle Gooijer-Medema

"Stem lijst 10, stem ChristenUnie"
"Vandaag is door middel van loting het lijstnummer voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend geworden. Het betreft lijst 10. Een mooi nummer, zeker omdat de ChristenUnie dit jaar tien jaar bestaat."
ChristenUnie


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
delft http://delft.groenlinks.nl/files/imageupload/sticky_teaser_image_1/groenlinks_terrassetje.jpg

"GroenLinks samen met Wippolder!"
"Aanstaande zaterdag -23 januari- komt GroenLinks naar de Nassaulaan, in de buurt van de supermarkt, om met de bewoners in gesprek te gaan. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u van gedachten wisselen met de lokale GroenLinkse politici op een bijzondere GroenLinkswagen."
Willem Brouwer


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
"Partij met SPOT!"
spot


zaterdag |23 januari 2010 | 00:00 |
DE NIEUWE TEGENPARTIJ
delft ld_20100121_verkiezingsbord_bopbus.jpg
BOP is Leefbaar geworden (red.: BOP = Bier of Pils)

"Aftrap Leefbaar Delft campagne op verkiezingsborden"
"Voorzitter Peter Smit is er zo mee klaar. Met zijn handen werken doet hij dagelijks. Dachten dat die andere posters reclame waren. Echter bij thuis nazoeken blijken die van de SP te zijn."
LeefbaarDelft


vrijdag |22 januari 2010 | 22:00 |
"dankzegging voor welwillende medewerking"
"Beste Ren�,
Wij van de Klokkenluiderspartij zouden nog graag onze waardering willen uitspreken voor Uw welwillende medewerking in dezen en natuurlijk ook van de balie-medewerkers."
NKP - Joeri Wiersma


vrijdag |22 januari 2010 | 22:00 |
delft personen_harrie_fruyt_van_hertog_030828_raadsvergadering_a.jpg
harrie fruyt van hertog

"PvdA: Wij wensen u succes met uw politieke keuze"
"Aan dhr. Harri Fruyt den Hertog
Wij hebben vernomen dat u deelneemt aan en op de lijst staat van de Nederlandse Klokkenluiders Partij in Delft. Wij feleciteren u daar van harte mee.
Interim voorzitter bestuur afdeling PvdA Delft/Midden-Delfland
Jan Torenstra"
PolitiekDelft - harrie fruyt van hertog


vrijdag |22 januari 2010 | 00:00 |

Bas Verkerk trekt de nieuwe lijstnummers
delft markt_087_stadhuis_trekking_lijstnummers_bas_verkerk_rene_mulder_heuvelman_2010_01_21_16_36_11.jpg
Delft, Stadhuis Markt.
Achtereenvolgens trekt Bas Verkerk onder toeziend oog van hoofdstembureau Rene Mulder en
hoofdburgerzaken Rob Heuvelman vier zwarte enveloppen uit de glazen bokaal met de nummers.

10 CU (ChristenUnie), 11 NKP (Nederlandse Klokkenluiders Partij),
12 PSenMV (Partij Sociale en Maatschappelijke Verniewing) en 13 OD (Onafhankelijk Delft).

De PvdA en Groenlinks gaan een lijstverbinding aan en evenzo het CDA met de ChristenUnie.

De andere lijstnummers:
1 Pvda, 2 CDA, 3 VVD, 4 GroenLinks, 5 LeefbaarDelft, 6 SP,
7 STIP (Studenten Techniek In Politiek), 8 StadsbelangenDelft, 9 D66.
harrie fruyt van hertogdonderdag |21 januari 2010 | 00:00 |

Harm Wiersma: KLOKKENLUIDERSPARTIJ moet er komen!
delft zusterlaan_110_denksportcentrum_harm_wiersma_joeri_wiersma_2010_01_20_21_20_a.jpg
Delft, Zusterlaan.
Gisteravond bezocht Harm Wiersma, de oud-damkampioen het DUWO denksportcentrum, samen met zijn zoon en bekende.
Harm is mede-oprichter van de Nederlandse Klokkenluiders Partij.
Vandaag verblijven zij rond het stadskantoor aan de Phoenixstraat om ondersteuners van de Klokkenluiderspartij te stimuleren.


woensdag |20 januari 2010 | 10:00 |
Stoelinga: de KLOKKENLUIDERSPARTIJ moet er komen!
delft phoenixstraat_000_stadskantoor_martin_stoelinga_harrie_fruyt_van_hertog _2010_01_19_13_11_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.
Dinsdag was een drukte van jewelste op de afdeling van het Delftse stembureau, Martin en Harrie voeren nu al fusie-besprekingen. Harrie: Aan snippers heb je niets en als het meezit: Martin gewoon de grootste STADSPARTIJ VAN DELFT!

OPROEP VOOR ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN NKP

NOG DRIE DAGEN VOOR HERSTEL VAN VERZUIMEN
om je ondersteuningsverklaring in te leveren
1 print de ondersteuningsverklaring
2 ga met legitimatie en verklaring naar het stadskantoor aan de Phoenixstraat
3 meld je aan de balie en je formulier wordt afgehandeld met een stempel
4 gooi gestempeld formulier bij mij in de brievenbus Hugo de Grootstraat 174
DANK JEWEL!


brief gemeente Delft 19 januari 2001: verzuimen kandidaatstelling ...
Machtiging Model H 3-1
(info NKP)dinsdag | 19 januari 2010 | 00:00 | delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

011 | 19-01-2010 | Martin, een roomse volksjongen
010 | 19-01-2010 | Het orgeltje van Rick
009 | 18-01-2010 | Corpsrouw en innovatie
012 | 16-01-2010 | Keerpunt 2010, Bouwstenen voor een college... (concept)
___ | 16-01-2010 | Toespraak mr.drs. A.M.van der Veen in de gemeenteraad ...
___ | 15-01-2010 | Persbericht
008 | 15-01-2010 | Het CDA, Een gezellige familie
007 | 14-01-2010 | Een gastvrije Prinsenstad. Op bezoek in de huiskamer van Delft
006 | 13-01-2010 | Barbara en de spoortunnel, over beelden en religie
005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015
000 | 26-10-2009 | Bouwstenen voor Delft

maandag |18 januari 2010 | 10:00 |
delft phoenixstraat_000_oversteekplaats_nabij_schoolstraat_2010_01_18_15_34_a.jpg
Delft, Phoenixstraat.
De hele ploeg kinderen moet wachten op de smalle tussenstrook.
Zie achter abri links, betonblokken voorkomen dat autoverkeer zich hier begeeft.

maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Olofsbuurt-Westerkwartier Nieuwsbrief nummer 33"
"Verkiezingen: weet op wie u stemt! Ook de komende tijd staat er weer veel te gebeuren in en rondom onze wijk. Het belangrijkst zijn uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Om de keuze voor u gemakkelijker te maken hebben wij de verschillende politieke partijen gevraagd te vertellen wat zij voor u en onze wijken kunnen betekenen. In deze nieuwsbrief hebben wij hun inbreng voor u op een rij gezet. Wilt u hun zelf vragen waarom u op hen moet stemmen?"
BV Olofsbuurt-Westerkwartier


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
ASOCIAAL GEDRAG VAN RONALD VUIJK
"DE KOEPOORTGARAGE"
"Programmapunt: Blunders van het Delftse college van B&W en de Oplossingen door Onafhankelijk Delft"
Martin Stoelinga


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/hoogspanning_delft.jpg
"GEMEENTE BLUNDERT IN AANLEG 380kV-HOOGSPANNINGSLIJN"
"Tot woede van Leefbaar blijkt dat de gemeente door een grove blunder waarschijnlijk geen beroep meer kan aantekenen tegen de aanleg van de 380kV-hoogspanningslijn aan de zuidkant van Delft. De gemeente heeft de griffiekosten te laat betaald en de regels van het bestuursrecht schrijven dan voor dat verder beroep niet meer mogelijk."
Daan Poelman


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
DE DELFTSE PRAATJESMAKER delft blaaskaak.jpg
"Nieuwjaarsspeech Lucas Vokurka: 'Delft moet anders. D66 is er klaar voor'"
"Zijn we er klaar voor? � Ja, D66 is er klaar voor. Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staat vol met uitstekende mensen. We hebben een programma dat Delft een impuls geeft; als economisch hart van de regio en als kennisstad van de wereld. We hebben tientallen Delftenaren bereid gevonden ..."
Lucas Vokurka


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Weg met die kloof tussen burger en politiek?
Rolf Clason vindt die afstand juist heilzaam"

"... Praten met Rolf Clason (63) valt zonder meer onder de noemer 'aangenaam tijdverdrijf'. Hij vertelt z'n verhaal zonder opsmuk, doorspekt met een gezonde portie onderkoelde humor. Hij heeft er geen enkele moeite mee het beestje bij de naam te noemen. Vertelt realistisch over zijn leven, waarin het niet alleen maar rozengeur en maneschijn was. Of is het rozegeur en manenschijn?"
Delft op Zondag - Pim Beukema


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Oud-wethouder Aad Bonthuis hoopt dat de volgende Gemeenteraad
minder ruzie maakt en meer samenwerkt"

"... We hadden soms stevige discussies met elkaar, maar na afloop was het altijd weer gezellig. Dat is het grote verschil met nu. ... De verhoudingen tussen de verschillende partijen zijn niet zoals ze moeten zijn. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ik denk dat ze te veel ruzie met elkaar maken."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"BUURTHUIZEN EN BREED WELZIJN DELFT (BWD)"
"Programmapunt: Onafhankelijk Delft is het volstrekt oneens met de vergaande bemoeienis van BWD met de gang van zaken in de Delftse buurthuizen. Onafhankelijk Delft vindt dat er alleen een financi�le relatie moet bestaan tussen BWD en de buurthuizen."
Martin Stoelinga


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Een Ondernemersfonds, de Delftse ondernemers zien er wel wat in,
zo op het eerste gezicht"

"... De freeriders, dat zijn de ondernemers die zonder financi�le inbreng p wel profiteren van de activiteiten in de stad, zullen dan verdwijnen, weet de adviseur. 'Jaarlijks betalen ze een vast bedrag waarvan de ondernemers bepalen wat ermee gaat gebeuren.'"
Delft op Zondag - Tim van Peppen


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
OVERDAG WERKENDEN DE KLOS
"Publieksbalie gesloten op vrijdagavond 22 januari"
"Vrijdagavond 22 januari is de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16 vanaf 17.00 uur gesloten wegens verbouwwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak."
gemeente Delft


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
delft http://delft.sp.nl/include/afd/afd_pickies/JijIkWijBord.jpg
"Jij en Ik zijn Wij"
"Afgelopen vrijdag heeft het plakteam van de SP een eerste rondje door de stad gemaakt, lege verkiezingsborden zijn immers maar saai. De 'teaser' posters met de tekst 'Jij. Ik. Wij.' geven een eerste voorzet voor wat de kern van de Delftse SP-campagne gaat worden: een gemeente die beter samenwerkt met haar inwoners"
SP


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Antwoord over onze bezorgdheid ingevroren Watertaxi's"
Bram Stoop


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
"Inwoners dupe TU-plannen?"
Stadsbelang


maandag |18 januari 2010 | 00:00 |
" lessen over onze samenleving bij de Rembrandtschool"
Anne Koning

zondag |17 januari 2010 | 20:00 |
delft

"Hoe te handelen als NKP-ondersteuner"
naar Ondersteuningsverklaring

16 januari 2010 | 00:00 |
delft lennart_harpe_lijsttrekker_vvd_delft_20100303.jpg
Lennart Harpe lijsttrekker VVD Delft

"Maak kennis met Lennart Harpe, de lijsttrekker van de VVD Delft"
"Zodra de verkiezingsuitslag bekend is moet als eerste een stevige coalitie gevormd worden, met een slim, slank en slagvaardig stadsbestuur aan het roer. Het nieuwe collegeprogramma zal in het teken staan van noodzakelijke bezuinigingen. Het wordt geen gemakkelijke periode, maar ik zie ook kansen. Onder druk wordt alles vloeibaar."
VVD - Lennart Harpe


16 januari 2010 | 00:00 |
delft http://www.leefbaar-delft.nl/plastic_vol_oostsingel.jpg
"Lelijke en volle plastic afvalcontainers zijn stap terug"
"De plastic inzameling met grote straatcontainers zorgen gelijk al voor meer rotzooi op straat. De grijze plastic inzamelingscontainers werden pas na ��n maand geleegd. Gevolg is dat burgers hun gescheiden plastic ernaast zetten."
Jan Peter de Wit


16 januari 2010 | 00:00 |
"Gemeente wil stadsdialoog over inrichting markante plekken Spoorzone"
"De gemeente start dit voorjaar een stadsdialoog over de inrichting van vier markante plekken in de Spoorzone. Het college wil pas besluiten over deze plekken nadat Delftenaren hun idee�n hebben ingebracht."
Gemeente Delft


16 januari 2010 | 00:00 |
"Debat over kenniseconomie: Kansen voor Delft als proeftuin voor TU"
"... De stad Delft en de TU moeten veel meer samenwerken. Delft kan een proeftuin zijn voor de Technische Universiteit. ... TU-collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg gaf aan zeker te willen samen werken, maar benadrukte dat de TU een internationale organisatie is die verder kijkt dan alleen de gemeente."
Milene Junius


16 januari 2010 | 00:00 |
"SP Delft:'DUWO heeft boter op haar hoofd'"
"Deze week stuurde studentenhuisvester DUWO huurders zonder campuscontract een dreigbrief dat ze snel zo'n contract moeten ondertekenen, met de verplichting binnen een half jaar na afstuderen weg te verhuizen."
Lieke van Rossum


16 januari 2010 | 00:00 |
"Meerderheid voor versmalling Voorhofdreef"
"De voorgenomen versmalling van de Voorhofdreef kan doorgaan. Een meerderheid van de commissie Ruimte en Verkeer voelde er donderdag 14 januari tijdens een debat over een notitie van Stadsbelangen weinig voor om het besluit van de raad te herzien."
Gemeenteraad


16 januari 2010 | 00:00 |
"Speelplek Mijnbouwplein "
"... geef de kinderen uit de buurt zo snel mogelijk een speelplek terug. Dat kan gemakkelijk voor de zomer. Nu maakt de gemeente Delft alweer een belofte niet waar: de speelplek zou er komen zodra de nieuwbouw af was."
TU-Noord blog - MM


16 januari 2010 | 00:00 |
Delftse borrelpraat
Delftse Borrelpraat

15 januari 2010 | 00:00 |
delft od_logo_255x663_stoelinga_delft.jpg Lijsttrekker Martin Stoelinga presenteert de grootste kieslijst (37) van Delft!

"Kieslijsten Kandidaten 2010"
"Hier de Kieslijsten met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Vandaag aangevuld met de kieslijst van Onafhankelijk Delft. OD komt met een lijst met 37 kandidaten de grootste lijst van Delft. Bij 100% van de stemmen kunnen zij alle raadszetels bezetten. Dit jaar is het voor het eerst dat partijen met een lijst van 50 kandidaten mogen uitkomen."
redactie PolitiekDelft


15 januari 2010 | 00:00 |
PVDA BIOZAK TORENSTRA KOMT TERUG?
delft hatte_van_der_woude_vvd_delft.jpg
Hatte van der Woude VVD kandidaat nr. 6

"Scheiden van plastic door burgers is niet zo milieuvriendelijk"
"... Als klap op de vuurpijl is nascheiden ook nog eens goedkoper � niet onbelangrijk in deze tijd. Daarnaast belast het de burger niet, die nu vaak al part-time afvalverwerker is: papier, batterijen, blank glas, gekleurd glas, textiel, groente, fruit, tuinafval�.en aanbieden in nette takkenbosjes graag. Als het zin heeft doen we het graag, maar zo niet, dan liever niet."
Hatte van der Woude


15 januari 2010 | 00:00 |
"Nieuwjaarstoespraak Lennart Harpe"
"... Wie straks ook aan het roer zal staan, er zullen pijnlijke besluiten genomen moeten worden. De bezuinigingen die op ons afkomen zullen fors zijn. Ik hoop dan ook maar dat dit kabinet, dat de gemeenten graag ziet als zogenaamde eerste overheid, ons niet op de eerste plaats zet bij het afwentelen van de bezuinigingen."
Lennart Harpe


15 januari 2010 | 00:00 |
"Samen met de stad graag"
"Wederom ontving de raad een brief van de Bewonersbelangenvereniging Koepoort. De bewoners hebben in december een brief aan het college gestuurd en nog geen antwoord ontvangen. Wel lazen ze tot hun verbazing in de krant dat wethouder Vuijk op bezoek is geweest en bewoners zou hebben gesproken. Niets van gemerkt!"
Fleur Norbruis


15 januari 2010 | 00:00 |
"Betaald parkeren in de TU-wijk? STIP heeft daar nog veel vragen bij"
"... STIP is geen principieel tegenstander van betaald parkeren. De ruimte in Delft is schaars, en wij vinden het daarom terecht dat je betaalt voor de plek die je geparkeerde auto inneemt. Maar bij het plan van de universiteit zoals het er nu ligt, hebben we nog wel veel vragen."
Bas Bennebroek


15 januari 2010 | 00:00 |
"Commissie S&V: discussie over Grotius en discussie over helderheid"
"Alleen als volstrekt duidelijk is waar we over besluiten en wat de consequenties zijn, kunnen de verschillende politieke partijen een heldere afweging maken. Dan kunnen burgers en andere belanghebbenden reageren op voorgenomen besluiten en dan kunnen politieke partijen aan de burger uitleggen waarom afwegingen zijn gemaakt. Dat past bij een andere kernwaarde van het CDA: �publieke gerechtigheid�."
Jeroen van Oort

14 januari 2010 | 00:00 |
"Campagne 'Delfts icoon 2010' echt van start"
"Met een speciale quiz over bekende Delftenaren op www.delft.nl/quiz is de zoektocht naar h�t Delftse icoon voor 2010 nu �cht van start gegaan. De quiz is onderdeel van de uitgebreide Delftse iconencampagne. Vanaf 26 januari worden negen Delftse iconen gepresenteerd en kunnen Delftenaren via de website stemmen op hun favoriet."
Gemeente Delft - Lian Merkx


14 januari 2010 | 00:00 |
delft milene_junius_maria_van_der_hoeven_delft_cda.jpg
Milene Junius en Maria van der Hoeven

"Milene Junius: Kansen voor Delft als proeftuin TU"
"De stad Delft en de TU moeten veel meer samenwerken. Delft kan een proeftuin zijn voor de Technische Universiteit. De historische stad en de innovatieve universiteit hebben enorm onderscheidende kansen. Alleen door samenwerking tussen de gemeente en de TU kunnen kansen worden gecre�erd. Het bedrijfsleven kan daarvan enorm profiteren."
Delftnieuws.nl - Michel Nap


14 januari 2010 | 00:00 |
"Inburgerkolder Gouda. Is het in Delft anders?"
"Wat te denken bijvoorbeeld van de gemeente Gouda die al sinds juni 2008 ongeveer vijfhonderd euro per dag uitgeeft om een groepje inburgeraars naar de cursus te brengen. ... In Delft krijg je gelukkig een diploma van Bas Verkerk, als je Aap, Noot, Mies achter elkaar kunt opzeggen."
Martin Stoelinga


14 januari 2010 | 00:00 |
"Veiligheidshuis in Delft??????"
Bram Stoop


14 januari 2010 | 00:00 |
"Oostblokbewoners in onzekerheid"
Bram Stoop


14 januari 2010 | 00:00 |
"Zij kunnen veranderingen afdwingen in het welzijnswerk"
"... Ik ben tegen het feit om de buurthuisbezoekers, vrijwilligers en de wijkbewoners een worst voor te houden wat vervolgens een luchtbel blijkt te zijn. Als het zo zou zijn dat we nu gaan praten over de buurthuizen dan bereik je daar totaal niets mee omdat we nog ruim anderhalve maand voor de verkiezingen zitten."
Bram Stoop


14 januari 2010 | 00:00 |
"ANNE OPENT SCHOOLZONE REMBRANDTSCHOOL"
Rolf Clason


logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 13-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen


"Delft wordt veiliger"
"... Politie, gemeente en Openbaar Ministerie hebben de georganiseerde misdaad in 2009 een forse slag toegebracht. Bureau Recherche Delft en de Regionale Recherche deden onderzoek naar fabricage, handel en bezit van verdovende middelen, gewelddadige incidenten in en om Delft, bezit en handel in vuurwapens en de georganiseerde misdaad achter hennep."
Gemeente Delft


"Verkiezingen 2010: PvdA Mensen maken de stad"
"Inleiding verkiezingsprogramma 2010: De PvdA zet in op werk. Zeker nu is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en blijven. Zorg, onderwijs en een leefbare stad blijven voor de PvdA de speerpunten voor nu en in de toekomst. Wij zijn trots op onze stad en zullen ons ook de komende jaren inzetten om Delft nog sterker, socialer en mooier te maken."
bestuur PvdA


"Slagbomen om de Campus TU Delft"
"... Hierdoor wordt de Campus een afgezet betaald parkeren gebied en een stad binnen een stad, althans zo zie ik het. In juni 2009 was dit al bekent zoals in onderstaande alinia uit juni 2009 is te lezen. In juni 2009 heb ik op mijn site al gewaarschuwd voor de gevolgen van dit plan en het woord parkeervergunningen was ook in 2009 al gevallen."
Bram Stoop


"Reacties van bezoekers"
"U kunt een reactie op een bepaald onderwerp geven door onderstaand formulier in te vullen. Na beoordeling zal ik het op mijn website plaatsen. Dit houdt dus in, geen persoonlijke grieven tegen wat voor persoon ook daar is deze website niet voor. U kunt ook vragen aan mij stellen, u krijgt dan gegarandeerd binnen 24 uur antwoord. Mijn gastenboek heb ik verwijderd omdat er helaas toch mensen zijn die er misbruik van maken."
Bram StoopANNE KONING VERKEERD BEZIG
Oplossing: alles in een afvalzak en nascheiding, zo simpel is het. hfvh
delft http://www.leefbaar-delft.nl/plastic_vol_oostsingel.jpg
"Dagfoto's: Nu ook rotzooi naast volle plasticinzamelingscontainers"
"Kan PvdA wethouder Koning dan niets goed doen? Nee dus. Nog meer rotzooi op straat. Nu naast de plastic inzamelingscontainer."
Jan Peter de Wit


"Raadscommissie wil voorlopig niet praten over buurthuizen"
"In de commissievergadering van vanavond heeft de SP-fractie aangekondigd een voorstel over de buurthuizen in te dienen in de raadsvergadering van 28 januari. SP-raadslid Lieke van Rossum 'Het Platform Vrijwilligers Buurthuizen, dat op initiatief van de SP werd opgericht, wil die avond laten horen hoe slecht het gaat met de ...'"
Lieke van Rossum


delft http://3maart2010.nl/upload/65/lijst2010sneeuw.jpg
"Dit zijn ze: kandidaten voor 4 jaar STIP"
"... 30 Delftse jongeren en studenten stellen zich kandidaat namens STIP. Lijsttrekker Mari�lle van Kooten: "STIP maakt Delft, voor iedereen die jong van geest is en in onze oude stad woont, de kandidatenlijst laat dat zien. Ons verkiezingsprogramma richt zich op een innovatief en creatief Delft met een sterke kenniseconomie."
Bart Bikkers


"Kieslijsten Kandidaten 2010"
"Hier de Kieslijsten met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.
Vandaag aangevuld met de kieslijst van STIP"
redactie PolitiekDelft

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| dinsdag 12-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft google_analistic_20100111_politiekdelft.jpg

"Verzoek om ONDERSTEUNINGVERKLARING"
"Het reslutaat om mij te ondersteunen met de Klokkenluiderspartij is tot nu toe bedroevend. Ik begrijp dat mijn vaste lezers, circa 50 tot 60 per dag een klokkenluider in de Delftse raad niet nodig vinden.

Ik weet het, de dag voor de Kerst heb ik pas besloten, eerder kwam de NKP niet op mijn pad en het idee sloot naadloos aan op mijn gedachten, ik ben te laat begonnen en dus geen tijd om goed voor te bereiden.

Digitale benadering lijkt voorshands te mislukken en de schuld ligt grotendeels bij mijzelf. Jammer dan. Dan maar geen berichten van een raadslid uit de politieke keuken. De straat op gaan om ondersteuning te vragen heb ik geen zin in. Het moet digitaal gebeuren, maar daar ben ik kennelijk te vroeg mee.

Het hele Kiesgebeuren is nog steeds een grote papierwinkel om het ingewikkeld te houden voor nieuwe toetreders.
Daarna zo'n 1200 stemmen halen wordt ook een zware opgave, dus .....
harrie fruyt van hertog

Het indienen van een ondersteuningsverklaring is mogelijk van 12/1 t/m 19/1 dit jaar.
Naar ondersteuningsverklaring"


B&W MET EEN BEK VOL TANDEN
delft dick_rensen_saskia_bolten_bas_verkerk_anne_koning_lian_merkx_ronald_vuijk_delft_ss_rotterdam.jpg
Dick Rensen, Saskia Bolten, Bas Verkerk, Anne Koning, Lian Merkx en Ronald Vuijk

"Beantwoording schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement
van orde Gemeenteraad inzake twitteren door wethouders"

"Vraag 7 Waarom heeft de man van Anne Koning de twitternieuwssite pol�tiekdelft gekaapt?
Deze vraag kunnen en willen wij niet beantwoorden."
college BenW


"Groene bushokjes"
"In ons verkiezingsprogramma is uiteraard veel aandacht voor groen in de stad. Belangrijk daarbij is dat buiten bestaande kaders wordt gedacht. Wees creatief! Een mooi voorbeeld is het groene bushokje."
Fleur Norbruis


"Mededeling redactie:"
Martin Stoelinga laat weten dat Reinoud Plate een goede vriend van hem is en absoluut geen politiek/juridisch adviseur voor Onafhankelijk Delft.
Reinoud Plate verzoekt om verwijdering van de foto's met daarop zijn afbeelding. Omdat Reinoud een aardige en betrouwbare vent is, heb ik aan zijn verzoek volddaan, juridisch zijn er geen gronden voor.
Ik heb de berichtgeving van gisteren inmiddels aangepast.
harrie fruyt van hertog

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 11-01-2010 00h00

delft van_de_brugghenstraat_000_fietsen_garage_2010_01_09_13_14_a.jpg Delft, Van de Brugghenstraat.
Fietsen Garage voor service en vakmanschapOPROEP AAN DELFTENAREN
Lees hier verder ...


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft arie_van_der_veen_20091121_1.jpg DE MUSKETIERS
Columns door Arie van der Veen

005 | 11-01-2010 | Over een nieuwe Hof voor Delft
___ | 10-01-2010 | Persbericht
004 | 10-01-2010 | Het dame(n)offer en de aftocht der daslozen
003 | 08-01-2010 | De vrede van Rijswijk 2015
002 | 07-01-2010 | De kleren van keizer!
001 | 05-01-2010 | De blik op 2015

INGEZONDEN REACTIES OVERDUIDELIJK
"Steeds meer kritiek op het Buurthuizenbeleid van Breed Welzijn Delft"
"Het rommelt in sommige Delftse Buurthuizen. Sinds Breed Welzijn Delft de Buurthuizen beheert, is de huiskamerfunctie meer en meer op de achtergrond geraakt. Dat vindt een aantal teleurgestelde ex-bestuursleden en (ex-)vrijwilligers. Ze hebben zich inmiddels op initiatief van de SP Delft verenigd in het Platform Buurthuizen."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


"BWD Delft weer in opspraak"
"... Voor een huis tuin en keuken blad zoals Bas Verkerk het noemt vindt ik het een goed stuk. De directeur van de BWD, mevrouw Emmy Klooster geeft in het artikel ook een reactie in wat niet klopt volgens de buurtbewoners. Onder andere de heer Ronald van Wingerde heeft een duidelijke reactie geschreven hoe hij er over denkt."
Bram Stoop


delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/9306261324b471e3655c13.JPG
Cees Huizer en Harrie Fruyt van Hertog kloppend aan de deur

"Er valt n�g meer te kiezen: er doen twee nieuwe politieke partijen mee"
"Harrie Fruyt van Hertog, bekend van de website politiekdelft.nl, besloot namelijk vlak voor de Kerst pas dat hij zich weer in de politiek wil storten. Hij is de lijsttrekker en tevens enige kandidaat op de lijst van de NKP Delft. 'Dus als we twee zetels krijgen kan ik dat niet invullen en als ik dood ben bestaat de partij niet meer', heeft hij al bedacht. Uitgebreide plannen om Delft te veranderen hebben Fruyt van Hertog en zijn partij niet. 'Als ik in de Gemeenteraad kom zit ik daar alleen om de boel te controleren.'"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


delft reinoud_plate_delft_politiek_1.jpg
Reinoud Plate foto verwijderd

"Gondelaffaire"
"Oud-wethouder Christiaan Balj� (VVD) voert vele rechtszaken tegen het gemeenteraadslid Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft vanwege de Gondelaffaire. De belangrijkste van deze rechtszaken is een civiele bodemprocedure."
Reinoud Plate


"Mededeling redactie: positie Reinoud Plate"
Reinoud Plate heeft zich teruggetrokken als Klokkenluider (Kandidaatsraadslid voor de NKP in Delft) en kiest er voor op verzoek van Martin Stoelinga verder te gaan als politiek/juridisch adviseur voor Onafhankelijk Delft.
harrie fruyt van hertog


EEN GROOT REKENWONDER IN DELFT
"Even bellen met... Herman Weyers"
"... Nu zijn er ondernemers die elk jaar tussen de 500 en 5000 euro kwijt zijn. Als er straks 800 ondernemers meebetalen ga ik ervan uit dat de gemiddelde bijdrage lager is."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


"Wethouders Twitteren zich naar 3 maart toe"
"Toch zou ik willen dat Verkerk eens met zijn vuist op de collegetafel slaat; "Kappen met dat geTwitter!". Iedereen kan zien dat jullie geen zak meer doen. Nog 50 dagen, 20 uur, 50 minuten, 56 seconden en dan zijn jullie allemaal werkloos. Ga een baan zoeken."
Jan Peter de Wit


REKENWONDER: 3,2 KG PER INWONER
"Glad"
"... In Delft is nu al meer dan 320 ton zout gestrooid sinds het �seizoen� begon op 15 november 2009. Per normale strooibeurt wordt 225 km gestrooid."
Anne Koning


WILT U SERIEUS ZIJN AUB
"Saskia Bolten: Pleidooi voor Sociaal Duurzaam Pact"
"... Deze week heb ik een paar verkiezingsprogramma�s van andere partijen gelezen. Ons programma is natuurlijk het beste. Maar ik zeg er in ��n adem bij: inhoudelijk zijn er naast verschillen ook veel aanknopingspunten. Op basis van de inhoud kunnen 'Wij van GroenLinks' best een coalitie sluiten met de serieuze partijen in onze stad."
Saskia Bolten

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 10-01-2009 00h00
OPROEP AAN DELFTENAREN

delft nkp_klok_182x250.jpg
De Nederlandse Klokkenluiders Partij NKP doet mee in Delft alleen als jij dat wilt!

"Gezocht: Delftenaren voor ondertekening van een ondersteuningsverklaring"
"Om een kieslijst te mogen indienen moet deze lijst ondersteund worden door minimaal 20 ondersteuners. Wil je mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 ondersteunen, stuur dan een mailtje aan info@klokkenluiderspartij.nl. Ik zal je dan zo snel mogelijk informeren hoe te handelen om na legitimatie in het Stadskantoor aan de Phoenixstraat een ondersteuningsverklaring te ondertekenen."
harrie fruyt van hertog

PROGRAMMA NKP-DELFT


delft logo_ik_wil_in_de_gemeenteraad.jpg
25-12-2009 "Ik wil in de gemeenteraad (3)" harrie fruyt van hertog
22-04-2009 "Ik wil in de gemeenteraad (2)" harrie fruyt van hertog
08-04-2009 "Ik wil in de gemeenteraad (1)" harrie fruyt van hertogUITSLAG PEILING WEEK 01
delft peiling_stand_20100109_24h00_a.jpg

De bovenstaande uitslag is niet representatief omdat de steekproef select plaatsvindt
bij de lezers van Politiek Delft.

Stadspartijen samen 52% van de zetels.
VVD 9% en SB 5% terug en OD 9% erbij.
HFvHGrafiek delft peiling_grafiek_2010_wk01.jpg


logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 09-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

LUISTER, 3 DINGEN GOED BEGRIJPEN ...
delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/01/08/patrick_van_der_duin_016.jpg
Dr Patrick van der Duin

"Kijken naar de toekomst is handelen met voorkennis"
"... Het CPB bijvoorbeeld heeft toentertijd de Fortuyn revolte niet zien aankomen terwijl elke boerenlul die om zich heen keek die onvrede allang zag.
Als je een goeie toekomstverkenner wilt zijn moet je drie dingen doen:
met het openbaar vervoer reizen, naar alle verjaardagen gaan en zelf boodschappen doen.
"
Neslog - Herman Baas


'FIJNE' KATHOLIEK GEEFT ZIJN MENING
Ga eerst maar eens biechten en daarna je excuses aanbieden!
delft biechtstoel_001.jpg
"Terugblik op de activiteiten van de gemeenteraad in 2009"
"... Ook heb ik geen goed woord over voor de overlopers Bram Stoop en Bianca van der Werf; zij zitten door mijn harde werken en verkiezingsgeld in de gemeenteraad. ... Daarbij praat ik nog steeds niet met de huichelaars in de raad o.a. Hans Camps en Bas Verkerk, J.P. de Wit en anderen."
Martin Stoelinga


"Kan de politie een b��tje met de burger meedenken?"
"Ik zal niet vaak mensen van het gezag tegenspreken. Maar zaterdag 2 januari was ik zo teleurgesteld in het �blauw op straat� dat ik me even heb laten gaan zonder enig scheldwoord te gebruiken. Na een gezellige verjaardagsborrel bij vriend Tijn (60 jaar) trof ik rond tienen, toen ik op de fiets thuis kwam, zes jongeren aan onder mijn huis."
Delftse Post - Willem Overgaag


"Iedereen doen wat men moet doen!!! Gillisbuurt"
"De verkiezingen komen eraan en de komende tijd zullen de politieke partijen hun standpunten en verkiezingsprogramma�s naar buiten dragen om zoveel mogelijk Delfse burgers te overtuigen dat deze op hun moeten stemmen in maart 2010 tijdens de gemeenteraadverkiezingen. Ik sta op de kandidatenlijst van Stadsbelangen en hoop natuurlijk dat men daarop stemt."
Bram Stoop


"Waarom extra subsidie voor Speakers?"
"Het tussentijds verlenen van � 70.000 extra subsidie aan Speakers om voor Delft een poppodium te behouden heeft bij Onafhankelijk Delft vragen opgeroepen. Naar aanleiding hiervan heeft Onafhankelijk Delft aan het college de volgende vragen gesteld:"
Martin Stoelinga

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 08-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/01/06/harrie_009.jpg
"Bevlogen chroniqueur van de Delftse politiek"
"Mijn site is een platvorm voor de Delftse politiek met als doel om transparantie te cre�ren en daar waar nodig is verbeteringen aan te dragen�, aldus Fruyt van Hertog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn virtuele bezoekers hoofdzakelijk uit politieke en journalistieke kringen komen. �Want wil je iets weten over de Delftse politiek, dan geeft mijn site een goed overzicht van wat iedereen schrijft"
Neslog - Herman Baas


"Ik wil in de gemeenteraad"
"Het idee om aan de raadsverkiezingen 2010 mee te doen leefde al eerder bij mij. Kijken in de politieke keuken en daar transparant en onafhankelijk verslag van doen op PolitiekDelft.nl was de hoofdgedachte. Enig partijbelang is niet aan de orde."
Delftnieuws.nl - Michel Nap


delft nkp_klok_182x250.jpg
De Nederlandse Klokkenluiders Partij NKP doet mee in Delft alleen als jij dat wilt!

"Gezocht: Delftenaren voor ondertekening van een ondersteuningsverklaring"
"Om een kieslijst te mogen indienen moet deze lijst ondersteund worden door minimaal 20 ondersteuners. Wil je mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 ondersteunen, stuur dan een mailtje aan info@klokkenluiderspartij.nl. Ik zal je dan zo snel mogelijk informeren hoe te handelen om na legitimatie in het Stadskantoor aan de Phoenixstraat een ondersteuningsverklaring te ondertekenen."
harrie fruyt van hertog


DE MUSKETIERS (2)
delft arie_van_der_veen_20091100_2.jpg
Arie van der Veen

"De kleren van keizer!"
"En dan de burgemeester. Toen ik de foto in de Delfste Post zag schrok ik. Verkerk valt met glas wijn van voetstuk. Als ik een voorlichter had zou ik die ontslaan. Zo n belangrijke toespraak en dan zo n foto. Het lijkt wel als of hij in een gat van 15 miljoen valt ! En nieuwe kleren vanwege de wijnvlekken of had hij niets aan ? Nee, de burgemeester krijgt na mei een simpele keuze. Blijven of wegwezen."
De Musketiers - Arie van der Veen


OOK GELUKKIG NIEUWJAAR: PROOST
delft personen_bas_verkerk_foto_dp_fred_nijs_a.jpg
Bas Verkerk (foto Fred Nijs)

"Zwaar weer op til"
"Verkerk voorziet tegenvaller van 15 miljoen
Een redelijk tevreden terugblik op een redelijk verlopen jaarwisseling; trots terugblikken op Delftse prestaties van het afgelopen jaar; een waarschuwende vinger over naderende bezuinigingen en een sneer richting de media: ziedaar de ingredi�nten van de nieuwjaarsrede die burgemeester Bas Verkerk maandag uitsprak."
Delftse Post - Willem van Altena


BAS VERKERK HEKELT ANONIMITEIT
"Waar en wanneer was de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Delft?"
"De nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente Delft was dit jaar slecht aangekondigd. En dus hield burgemeester Verkerk een mooie toespraak voor de gebruikelijke incrowd van raadsleden, beleidsambtenaren en de prinsenclub. Niet bepaald een toonbeeld van transparant en toegankelijk openbaar bestuur, zo vindt D66."
D66 - schrijver anoniem


DE MUSKETIERS (3)
"De vrede van Rijswijk 2015 "
"Mijn liefde voor de gemeente Rijswijk is ontstaan in 1982, Toen mijn vader gereformeerd predikant werd in Rijswijk (ZH). Natuurlijk kenden wij de vrede van Rijswijk, maar verder ging onze kennis niet. Maar vele jaren woonden mijn ouders op verschillende plaatsen: Leeuwendaalkwartier, Steenvoorde en vooral Pax Domaine."
De Musketiers - Arie van der Veen


delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2010/01/07/martin_stoelinga_008.jpg
"Heeft Martin Stoelinga de langste van Delft?"
"Martin Stoelinga (66) alias 'De Snor' is behalve familieman ook een spraakmakend politicus die niets onbesproken laat in zijn recente biografie 'Nooit saai�.altijd wat!' Maar wat weten we eigenlijk van de snor van Stoelinga? Helemaal niks. Tijd dus voor een haarfijn gesprekje met 'De Snor'."
Neslog - Herman Baas


"Ijsvrij maken watertaxi's ?"
"Vanmorgen heeft een ijverig iemand geprobeert om de electrische watertaxi''s ijsvrij te maken. Dit is niet gelukt want het ijs in inmiddels tot 7 centimeter dikte gegroeid. Zoals je kunt zien zitten zelfs de handbediende roeren er gewoon nog op en de snoeren van de oplader hebben ze ook in de watertaxi's laten liggen."
Bram Stoop


"Geen vraag is raar."
"STIP wil dat jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) Delft terecht blijven kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Ferrie, onze nummer 2, en ik gaan namens de fractie richting de Van Bleiswijckstraat 91 om de banden tussen het JIP en STIP aan te halen: ..."
Mari�lle van Kooten


"Gemeente publiceert bestemmingsplannen voortaan ook digitaal"
"Per 1 januari 2010 publiceert de gemeente bestemmingsplannen digitaal, via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiermee voldoet de gemeente aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Doel is om de toegankelijkheid van bestemmingsplannen te vergroten."
Gemeente Delft

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 06-01-2010 00h00

delft markt_087_gladzo_parket_2010_01_05_14_35_a.jpg Delft, Markt.
De vernieuwing van de Raadszaal schiet al op.
Gladzo Parket is nu bezig met het leggen van een nieuwe parketvloer.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

DE MUSKETIERS (1)
delft arie_van_der_veen_20091100_2.jpg
Arie van der Veen

"De blik op 2015"
"Bouwstenen voor een burgemeester
In het kader van de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 start Politiek Delft op haar site een rubriek met drie telkens wisselende commentatoren, onder de naam de drie musketiers."
De Musketiers - Arie van der Veen


TIJDIG PUBLICEREN PROBLEEM IN DELFT
"Nieuwjaarstoespraak van een burgemeester"
"Dames en Heren, Vrienden,
Hartelijk welkom en blij dat u er allemaal bent. Want hoe kun je nu beter het nieuwe jaar beginnen dan met allemaal mensen die onze stad een warm hart toedragen en zich actief voor onze stad in willen zetten. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad of als wijkraadslid, als bestuurder van een instelling, als vrijwilliger of ondernemer. Er gebeurt heel veel goeds en daar bent u allemaal op de een of andere manier bij betrokken. Dank daarvoor!"
Nieuwjaarstoespraak een burgemeester


GEZOCHT: GOED POLITICUS/REDACTEUR
"Vogel"
"... Sinds enige tijd wordt onze de website van Onafhankelijk Delft bezocht door een vreemde vogel, ene Arne Vogel. Het schijnt een mens te zijn, maar wel een mens dat veel gelijkenis vertoont met de vliegende edities. Immers, ook deze vogel doet zich tegoed aan het voer dat we op onze website verschaffen en vervolgens schijt hij, met zijn wezenloze commentaren, de heleboel onder."
fractie Onafhankelijk Delft


delft http://www.jpdewit.nl/nieuwjaarsreceptie_delft_2010.jpg
"Verkerk roept op tot eenheid"
"Het lukt burgemeester Verkerk nog steeds niet om veel meer burgers naar de nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis te krijgen. Ook de (horeca)ondernemers laten het massaal afweten. De grote zaal is zoals gewoonlijk half gevuld met raadsleden, wethouders, carnavalsprinsen en een enkele bekende Delftenaar. Ook de burgemeestersvrouw is zoals altijd afwezig."
Jan Peter de Wit


"Watertaxi, dit vraagt om aktie"
"... Mijn vraag is, of u bereid bent om met de Stichting die de watertaxi�s beheerd in overleg te gaan en een oplossing te vinden dat de water taxi�s uit het water gehaald worden. Ik zie dit als een preventieve activiteit. In het verleden hebben we al slechte ervaringen gehad met gesubsidieerde bootjes die in de wintermaanden kapot waren ..."
Bram Stoop


"Dat is mijn mening en visie over de Gillisbuurt"
"... kunt u het artikel lezen wat ik in september 2009 heb geschreven over de Gillisbuurt. Toen heeft er niemand gereageerd maar nu de verkiezingen voor de deur staan valt men over elkaar heen dat is realiteit anno 2010. Zoals mij vaker gebeurd komt in ieder geval uit wat ik heb gezegd vanuit mijn visie die niet vanuit een hype ..."
Bram Stoop


"Dagfoto: Uitgebrand autowrak bij Fortuna"
"Dit zal je auto maar zijn. Dit uitgebrande autowrak staat bij Korfbalvereniging Fortuna aan de Schoemakerstraat."
Jan Peter de Wit


"VROUWEN ..."
"VROUWEN, gelukkig komen er steeds meer vrouwen tot de conclusie dat zij maatschappelijk gezien zeer belangrijk zijn. Vrouwen, zo anders dan mannen. Vrouwen die meerdere dingen tegelijk kunnen doen... Ze moeten wel! Hoe vaak behoort huis en haard nog tot het domein van de vrouw en dit terwijl zij ook buitenshuis werkt?"
Jolanda Gaal


OOIT GERESPECTEERD NU EEN HALVE ZOOL
Oud Politie-woordvoerder Haaglanden lult er maar wat angstaanjagend op los
"Het einde nadert"
"... Nog 25 dagen en dan kan niemand meer zijn woning verlaten. De spekgladde wegen maken het dan onmogelijk om nog naar school en werk te gaan. De winkels kunnen niet meer worden bevoorraad. Maak van de komende drie weken gebruik om veel te hamsteren. Je moet een grote hoeveelheid blikken met soep en bonen in voorraad nemen. Neem ook een flinke doos kaarsen en fakkels mee uit de winkel nu het nog kan."
Frans van Rijnswou


"Doorlopende lijst"
"Week 1 2010"
Gemeente Delft


"Milieuzone in Delft in werking"
"1 januari 2010 is de Delftse milieuzone voor vrachtverkeer in werking getreden. De milieuzone in de zuidoostrand van de binnenstad, draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en een duurzamere distributie van goederen."
Gemeente Delft


delft personen_joelle_gooijer_lijstrekker_2010_christenunie_a.jpg
Joelle Gooijer

"ChristenUnie Delft in het nieuws"
"Als kiesvereniging zijn we trots op onze nieuwe lijsttrekker: Jo�lle Gooijer. Het bleef ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt. Maar de media aandacht stond vooral in teken dat de ChristenUnie nu zonder SGP aan de verkiezingen mee doet."
fractie ChristenUnie


"Is Nederland ziek?"
"Zowel de landelijke- als de lokale overheid moeten keihard optreden tegen de relschoppers die het de hulpdiensten bijna onmogelijk maken om hun werk te doen. Dat vraagt daarnaast ook om het nog beter bijbrengen van het besef in onze samenleving dat je met je handen moet afblijven van onze hulpdiensten."
fractie Stadsbelangen Delft


"Geen vraag is raar."
"STIP wil dat jongeren tussen de 12 en 25 jaar bij het JIP (Jongeren Informatie Punt) Delft terecht blijven kunnen voor informatie, advies en ondersteuning."
Mari�lle van Kooten

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 04-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

LD PUBLICEERT TRANSPARANTE CIJFERS
VVD en Stadsbelangen registreren hun bezoekers ook met Google Analystic
"Bezoekers teller website maand december 2009"
Jan Peter de Wit


"Teleurstellend jaar voor organisatoren van schaatsbaan op de Beestenmarkt"
"... Robin Verschoor vindt het jammer dat de Gemeente ondertussen w�l met gemeenschapsgeld een schaatsbaan in de Poptahof voor een deel bekostigt. 'Dan denk ik: kunnen we dat geld niet beter besteden? We hebben tenslotte al een schaatsbaan in de stad.'"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


"Gelukkig nieuwjaar!"
"Fractie en bestuur van STIP wensen je een heel gelukkig nieuwjaar! Voor ons is 2010 een erg belangrijk jaar, met op 3 maart de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn hard aan het werk met de campagnevoorbereidingen, en je zult ons binnenkort door de hele stad zien. Overigens is maandag 4 januari vanaf 17 uur de offici�le nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor alle Delftenaren op het Stadhuis aan de Markt."
Bas Bennebroek


"De beste wensen? De Delftse lijsttrekkers hebben er een heleboel"
"Zoveel partijen, zoveel wensen. Als het echter om de verkiezingen van 3 maart a.s. gaat, hebben alle fracties ��n grote gezamenlijke wens: veel zetels in de Gemeenteraad en als het even kan natuurlijk een plekje in het College van B en W."
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


DE ONZALIGE WENSEN VAN STOELINGA
delft kerststal2.jpg
Onafhankelijk Delft komt er aangemarcheerd
"... Martin Stoelinga: 'de Islamisering moet de Delftse samenleving niet worden opgedrongen, verplichting tot integreren en inburgering, ...'"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


"Stoelinga en Balj� proberen rechters te overtuigen met een filmpje, een biografie en onderzoeksrapporten"
"... Volgens Balj� is hij door de Gondelaffaire de nodige inkomsten misgelopen. Om dit te compenseren wil hij bij Stoelinga een schadeclaim voor 1 miljoen euro indienen. 'De Gondelaffaire heeft me bovendien m�n huwelijk gekost', zegt Balj�. 'Mijn vrouw en kinderen zijn bij me weg en ik woon nu kleiner dan eerst.'"
Delft op Zondag - Jesper Neeleman


"Mil�ne Junius neemt 1e exemplaar verkiezingsprogramma in ontvangst"
"Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA Delft heeft lijsttrekker Mil�ne Junius het eerste exemplaar van het verkiezingsprogram 2010-2014 in ontvangst mogen nemen."
Bestuur CDA


"Het is een vast onderdeel van het politieke jaar: de nieuwjaarsborrels.
Het CDA beet dit jaar het spits af."

"Jeroen van Oort en Mil�ne Junius keken naar het afgelopen jaar en het nieuwe -verkiezings- jaar. Verjonging in het afdelingsbestuur met de komst van o.a. Benjamin Geurts, en -tot veler verrassing- de bekendmaking dat lijsttrekker Mil�ne Junius nu reeds tot fractievoorzitter is gekozen in plaats van Niek van Doeveren."
Rolf Clason


"11 januari: Debat met minister Van der Hoeven over kenniseconomie"
Bestuur CDA


"Gelukkig Nieuwjaar!"
"Bestuur, fractie en wethouder van GroenLinks Delft wensen iedereen een gezond, voorspoedig en groen 2010. Wij hebben er in ieder geval zin in! We nodigen iedereen van harte uit om langs te komen op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari van 16:00 tot 18:00 in het Stadskoffyhuis, Oude Delft 133."
Willem Brauwer


"Camera's en extra toezicht in Chopinlaan"
"De maat is vol voor de VVD Delft. Het moet echt afgelopen zijn met de overlast door rondhangende jongeren in delen van de Delftse Buitenhof. Uit gesprekken die de VVD Delft voerde met bewoners van de Buitenhof bleek dat dit ergernis nummer ��n is in de wijk. Vooral de Chopinlaan staat bij bewoners bekend om overlast van jongeren."
Lennart Harpe


"Acht Delftse Iconen gaan laten zien hoe ze in Delft geschiedenis cre�eren"
Delft op Zondag

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zondag 03-01-2009 00h00

UITSLAG PEILING WEEK 53
delft peiling_stand_20100102_24h00_a.jpg

De bovenstaande uitslag is niet representatief omdat de steekproef select plaatsvindt
bij de lezers van Politiek Delft.

Ruim aan kop deze week de VVD met 28% van de zetels en op afstand gevolgd handhaaft Stadsbelangen zich met 22%. De NKP (Nederlandse Klokkenluiders Partij) komt niet onverdienstelijk binnen met 6% van de zetels ofwel 2 zetels van de 37.

De stadspartijen samen behalen 52% stemmen maar die moeten nu met meer partijen gedeeld worden. Als het de stadspartijen lukt om ��n front te vormen kunnen ze zo het nieuwe college in. Net als de "Grote Stadspartij" is ook de kans hierop gering.

Het is simpel een kwestie van een goede wethouder van buiten aantrekken, alle huidige fractie-voorzitters van de stadspartijtjes zijn totaal ongeschikt om wethouder te worden, maar de meesten weten dat zelf ook wel.
HFvHGrafiek delft peiling_grafiek_2009_wk53.jpg


logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 02-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

DELFT ZET MOBIELE EENHEID IN
delft http://main.district8.net/wp-content/010110onsp2.jpg
"Ik ben trots op de stad"
"'Ik ben trots op de stad, trots op de feestvierders en trots op de inzet van politie, brandweer, Avalex, gemeente, BWD die de gehele nacht in de weer zijn geweest om oud & nieuw dat een feest is, een feest te laten zijn', aldus Bas Verkerk, burgemeester van Delft. Mooi voorbeeld is Westerkwartier waar vorig jaar allerlei problemen waren en nu gewoon ��n feest was."
District8.net


delft http://www.bram-stoop.nl/afbeeldingen/2009%20001.JPG
"De brand stapel tijdens oud en nieuw 2009/2010 in de Wippolder"
"Elk jaar ga ik met de camera langs als de jongeren bezig zijn met de brandstapel in de Wippolder dus ook dit jaar. Door op onderstaande gele link de klikken, kun je de foto's op pagina 1 bekijken."
Bram Stoop


delft http://www.leefbaar-delft.nl/markt_nieuwjaarsdag.jpg
"Dagfoto: Vuurwerkrommel op Markt is al weg"
"Al om 9h is al de vuurwerkrommel op de Markt schoongeveegd. Waarom kan dat pas door � 2 miljoen van het aanbestedingsvoordeel Avalex te gebruiken is mij een raadsel. Dit hoort gewoon bij het normale werk van de veegdienst."
Jan Peter de Wit


"Markt en winkelcentra in Delft op nieuwjaarsochtend geveegd (VVD-TV)"
"Nieuwjaarsochtend op 8:45 uur kwamen de veegploegen van de gemeente Delft in actie om de Markt en de winkelcentra in Delft schoon te vegen."
Alex van Leeuwen


VOORTAAN VERANTWOORD OMRIJDEN
De Voorhofdreef en Papsouwselaan worden onaantrekkelijke sluiproutes.
delft plattegrond_delft_20091130.jpg
"Notitie versmalling Voorhofdreef"
"... maar zeker ook voor de ruim 6.000 bewoners uit Tanthof-Oost, die (gedeeltelijk) de Voorhofdreef als doorgangsroute richting binnenstad gebruiken evenals de bezoekers aan onze stad en het winkelcentrum �In de Hoven�."
Fractie Stadsbelangen-Delft

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 01-01-2010 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft mebo_II.jpg
MEBO II

"RNI"
"Radio Nordsee International - World Service"
RNI