logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 31-08-2009 00h00

delft hugo_de_grootstraat_000_veolia_lijn_81_2009_08_30_15_37_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.

Redactie: door harrie fruyt van hertog
Lijnbus 81 draait hier vanaf de Adriaan Pauwstraat de Hugo de Grootstraat op richting station. Sinds vandaag wordt deze lijn uitgevoerd door Veolia met een Van Hool A330 Diesel 2004, op de foto busnummer 173 kenteken BP-TD-04.

Wat mij opvalt, het is dan wel geen aardgasbus, maar dit type produceert aanmerkelijk minder geluidsoverlast dan zijn groene voorgangers van Connexxion die in deze bocht met hun veelal lege bussen altijd volgas opschakelden.
Alles over de Concessie Haaglanden streek.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://www.delftblog.nl/wp-content/uploads/Koetsiertje-180x118.jpg
"Kogelbiefstukje?"
"Bij een hoop Delftenaren is het drama uit 1983 rondom �t Koetsiertje ongetwijfeld wat weggezakt in het geheugen. Afgelopen week zijn we er weer stevig aan herinnerd toen bekend werd dat dhr. Cevdet Yilmaz (alias Ted de Turk) �vrij� rondloopt terwijl het de bedoeling was dat de man een levenslange straf had moeten uitzitten."
Delftblog - Agneta Park


WOLLIG ZWETSEN EN ZWAMMEN
"Niet mee eens.... Yilmaz"
"... Ik sta namelijk niet achter de hype die is ontstaan naar aanleiding van de verlofregeling die deze man heeft gekregen zoals gebruikelijk heb ik dit ook gewoon direct in de fractie bekent gemaakt. Ik sta dan ook zeker niet achter zaken die erover gezegd zijn en de manier waarop."
Bram Stoop


"SP en CDA stellen vragen over nachtopvang"
"In het AD van 21 juli stond het artikel "Busje rijdt naar bed en bord eten". Uit dit artikel bleek dat Delftse daklozen dagelijks met een busje heen en weer pendelen tussen Delft en Wateringen. De pendeldienst is een noodoplossing, want eigenlijk had de nachtopvang aan de Spoorsingel al in bedrijf moeten zijn."
Mil�ne Junius


"Nederlander"
"... dat de vrijheid van meningsuiting gepaard hoort te gaan met de wil niet onnodig te kwetsen. Het zijn voor sommige wat zware woorden, maar het is zo essentieel voor Nederland en dus bij de keuze voor deze nieuwe nationaliteit."
Anne Koning


"Vrijheid meningsuiting uitbreiden"
"... Vrijheid van meningsuiting heeft een grens. Natuurlijk. Maar die grens moet verder liggen dan dat hij nu ligt. Alleen als er opgeroepen wordt tot geweld moet worden ingegrepen. En niet, zoals nu het geval, bij beledigen en kwetsen. Dat zijn namelijk nogal subjectieve begrippen. Wat voor de ��n een belediging is, is voor de ander een analyse."
PvdA - Opinie


HET RIJK, HET RIJK EN HET RIJK ...
Minder capabele mensen zoeken de schuld altijd bij anderen

"Sluitende programmabegroting 2010 - 2013"
"... Wethouder Bolten van Financi�n hierover: �We hebben deze begroting moeten maken tegen de achtergrond van de kredietcrisis en de daaropvolgende recessie. Het rijk bezuinigt op gemeenten. Het rijk verbiedt gemeente om precario te heffen op ondergrondse leidingen en het rijk wentelt taken op gemeenten af zonder daartegenover geld beschikbaar te stellen."
college b&w gemeente Delft


KONING, AUB EEN TOEKOMST SENARIO -2
Een fietsstad zorgt voor openbare fietsparkeerplekken, de NS heb je niets aan
delft bastiaansplein_000_fietsparkeerstrip_2008_07_07_a.jpg

"Claim geld in Den Haag voor de fiets"
"Delft werkt hard aan de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen bij de stations. Gelukkig trekt de rijksoverheid nu ook extra geld uit voor stallingsplaatsen. GroenLinks roept het Delftse college op snel een beroep te doen op Den Haag voor extra geld voor de fiets in Delft en in het bijzonder voor fietsparkeerplaatsen."
Fleur Norbruis


"Keuzes"
"Er zit een golfbeweging in het leven. Periodiek komen dezelfde zaken aan ons voorbij. Een ramp zoals zich destijds in Volendam voordeed zal zich in de toekomst herhalen, ondanks de absurde maatregelen die overheden opleggen aan organisatoren van feesten."
Martin Stoelinga


"De zondagsoverdenking"
"door pastoor Baas
Laatst zei een goede vriend eens tegen mij: 'Jouw wereld is zo klein'. Die paar woorden hebben mij lange tijd stof tot nadenken gegeven."
Herman Baas

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 28-08-2009 00h00

delft papsouwselaan_000_industriestraat_troelstralaan_kruispunt_2009_08_27_16_08_a.jpg
Delft.
Het nieuwe kruispunt Papsouwselaan - Industriestraat - Troelstralaan.
Is dit nu wel of geen tweerichtingen fietspad hier, alle duidelijkheid ontbreekt.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft martin_stoelinga_sbs6_koetsiertje_monument.jpg
naar video

"Monument voor slachtoffers 't Koetsiertje"
"Het verlof van de man, die 6 mensen heeft doodgeschoten in cafe �t Koetsiertje, in 1983, heeft in Delft oude wonden opengereten. De politieke partij Onafhankelijk Delft wil nu voor de slachtoffers een monument laten plaatsen zodat, de slachtoffers van die fatale schietpartij nooit vergeten zullen worden."
SBS6 - Hart van Nederland


"Schriftelijke vragen m.b.t. beperkte vrijheid van Cevdet"
"Onafhankelijk Delft heeft, evenals vele anderen, met verbazing zo niet verontwaardiging via de pers kennis genomen van het feit, dat de tot Nederlander genaturaliseerde heer Cevdet Y., die tot levenslang is veroordeeld wegens meervoudige moord in het Koetsiertje op 5 april 1983, al een aantal jaren onder begeleiding regelmatig beperkte vrijheid geniet."
Martin Stoelinga


RENDEMENT INVESTERING ONDUIDELIJK
"Bezoek aan Amalia Windpark"
"Gisteren heb ik samen met andere wethouders van aandeelhoudende gemeenten van Eneco en een aantal ambtenaren een bezoek gebracht aan Nederlands grootste windpark in de Noordzee, het Prinses Amaliawindpark, dat op 23 kilometer uit de kust van IJmuiden ligt. Eneco is daar voor 50% eigenaar van en doet voor 100% het beheer en onderhoud en neemt alle energie uit het park af."
Saskia Bolten


"Feiten die pleiten v��r windenergie"
"... Omdat de SDE-bijdrage van de overheid wordt uitbetaald voor aan het landelijk net geleverde kWh-en kost een windpark de gemeenschap pas geld als het park elektriciteit produceert. Tot dat moment is bereikt, zijn alle risico�s voor rekening van de initiatiefnemers; niet voor rekening van de belastingbetaler."
NWEA - Nederlandse Wind Energie Associate


"Parkeren wordt duurder in Delft"
" Parkeren in Delft wordt duurder. Wie de wagen langs de straat wil zetten, krijgt de grootste prijsstijging voor de kiezen. Dit blijkt uit een voorstel van burgemeester en wethouders van Delft."
RTV-West

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| donderdag 27-08-2009 00h00

delft http://www.architectenweb.nl/bin/news/144028.jpg
Londen.
The Shard 306 meter hoge toren in Londen en in 2012 gereed.
Dan de kleine conservatieve mannetjes in Delft van 155 cm,
die willen in hun bekrompenheid niet hoger bouwen dan de Nieuwe Kerk.
Misschien de nieuwe TU faculteit Bouwkunde als een woon en werk toren er boven uit.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

"Tramlijn 19, voortgangsrapportage"
Anne Koning


"Duurzame dinsdag in Delft"
"Op 1 september wordt in Delft de regionale editie van Duurzame Dinsdag gevierd. Wethouder Lian Merkx (Milieu en Duurzaamheid) van gaststad Delft ontvangt de koffer met inzendingen uit Zuid-Holland."
Lian Merkx


"Kunst en Cultuur tot in de pori�n van de stad"
"Alle Delftenaren moeten mee kunnen doen met en genieten van het Delftse kunst- en cultuuraanbod. Dat is de kern van het Beleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012 dat het college heeft vastgesteld. Het beleidsplan is het kader voor het kunst- en cultuurbeleid in Delft en is in overleg met een groot aantal professionele en amateur cultuurinstellingen in Delft tot stand gekomen."
Lian Merkx


delft louis_tobback_burgemeester_leuven.jpg
Burgemeester Louis Tobback: Delft, welkom in Leuven

"Gemeenteraad brengt bezoek aan Leuven"
"Een delegatie van Delftse gemeenteraad brengt vrijdag 28 augustus samen met het college van B en W een bezoek aan de Belgische universiteitstad Leuven. De ruim 90.000 inwoners tellende stad in Vlaams-Brabant is momenteel haar stationsgebied aan het herontwikkelen."
Gemeenteraad


*
AVALEX: KONING BESTEELT DE DELFTSE BURGER
"Voordeel afvalverwerking moet terug naar belastingbetaler"
"D66 Delft wil dat de 1,2 miljoen euro die Delft jaarlijks overhoudt aan de afvalverwerking wordt teruggegeven aan de belastingbetaler. Deze meevaller voor de komende zes jaar is een gevolg van een Europese aanbesteding."
Pauljan Kuijper


"Raadslid in Delft iets voor U?"
"Bent u degene die de komende 4 jaar het beleid in Delft ( mede) gaat bepalen? U kunt zich nog tot 7 september opgeven!"
Carla Jonqui�re


KONING, AUB EEN TOEKOMST SENARIO
Een fietsstad zorgt voor openbare fietsparkeerplekken, de NS heb je niets aan
delft bastiaansplein_000_fietsparkeerstrip_2008_07_07_a.jpg
Delft, Bastiaansplein. De roestijzeren strook markeert fietsparkeervak.

"Meer gratis fietsenstallingen bij het nieuwe stationsgebouw"
"Eerder dit jaar heeft STIP haar zorg uitgesproken over het tekort aan fietsenstallingen bij het nieuw te bouwen stationsgebouw. De wethouder is hiermee aan de slag gegaan en met een voorstel gekomen om 2000 extra plaatsen te realiseren. Een positief geluid, maar nog niet voldoende."
Bart Bikkers


GEVALLETJE GEDRAGSCODE TOCH?
Conclusie: Delftse gedragscode is tot nu toe een wassen neus
Advies: Peter Kiela nu optreden anders opdoeken die handel

delft martin_stoelinga_advertentie_doz_20090823.jpg
Bron: Delft op Zondag 23 augustus 2009

"Laster per advertentie"
"... Martin Stoelinga, fractievoorzitter van Onafhankelijk Delft , lijkt er een gewoonte van te gaan maken via gekochte advertentieruimte mensen in een kwaad daglicht te stellen en op de man te spelen. Dit heeft de aandacht van de raad. Hij betrekt inmiddels ook ��n van mijn fractiegenoten in de lastercampagne."
Lennart Harpe

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 26-08-2009 00h00

delft awacs_breda_2009_08_24_12_17_a.jpg
Breda, Markt.
Wat hangt er nu weer boven mijn hoofd? Awacs?Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

"Bezwaarschrift mixparkeren Spoorsingel"
"Naar aanleiding van het raadsbesluit om mixparkeren op de Spoorsingel toe te staan, heeft de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) bezwaar aangetekend tegen dit raadsbesluit. Dit bezwaar is gebaseerd op inhoudelijke argumenten en wordt gesteund door een enorme hoeveelheid handtekeningen van direct omwonenden."
Guido van der Wedden


"Foto: Fietsparkeervakken Markt waren nergens voor nodig"
" Het fietsverwijderbeleid op de Markt is gelukkig stilletjes afgevoerd. Delftenaren zetten hun fietsen netjes op een rij naast het Stadhuis. Daar heb je geen regeltjes en onnodige fietsparkeervakken voor nodig. De binnenstad is voor de voetganger en de fietser."
Jan Peter de Wit

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 24-08-2009 00h00

delft provincialeweg_ruys_de_beerenbrouckstraat_foreestweg_kruispunt_fietsersoversteek_a_2009_08_23_14_02_56.jpg
Delft, kruispunt Provincialeweg met Ruys de Beerenbrouckstraat en Foreestweg.
Oversteken voor een fietser komend vanaf een tweerichting-fietspad
is hier duidelijk aangegeven met een verbodsbord.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

"De Nuna5 is vertrokken naar Australi�"
"De Nuna5 is vertrokken naar Australi�. Maandagmiddag werd de Delftse zonne-auto - na een startschot van minister Jacqueline Cramer - uitgezwaaid door alle kersverse eerstejaars studenten. In oktober moeten de TU-studenten van het Nuon Solar Team in Australi� hun viervoudige titel in de World Solar Challenge verdedigen."
Delft op Zondag


"Burgemeester Bas Verkerk naar Australi� op expeditie Nuna 5"
"... Burgemeester Verkerk kan dan wel een harde werker met zijn tachtig bestuurlijke bijbanen maar van die versnippering profiteert Delft totaal niet. Daarom moet de Gemeenteraad de burgemeester van 24 tot 31 oktober naar Australi� sturen voor expeditie Nuna 5."
Jan Peter de Wit


"Even bellen met... Marcel van der Reijken van Caf� Belv�d�re"
"Tijdens het Jazz Festival werd een deel van het terras van Belv�d�re ontruimd. ... Ik hoop dat de politiek zich hier nu eens mee gaat bemoeien, dat hebben ze nooit zo erg gedaan. StadsBelangen is er nu mee bezig, ik ben benieuwd wat daar uit voortkomt."
Delft op Zondag - Jesper Neleman


SMAADSCHRIFT
delft martin_stoelinga_advertentie_doz_20090823.jpg
Bron: Delft op Zondag 23 augustus 2009

GOEIE PSYCHIATER GEZOCHT
Gefrustreerde politicus plaatst opgeblazen advertentie.
Medisch: Martin Stoelinga heeft ook veel last van aambeien.


-----------------Advertentie-----------------
5 jaar lang proberen Burgemeester Bas Verkerk
en Gemeente-secretaris Hans Camps, met hulp van
VVD'er: Wil Steffen en Femke Stolker van de PvdA,
mij en mijn gezin KAPOT TE MAKEN.
Het zal ze niet lukken,
mede dankzij de hulp van de kiezers.
ManinStoelinga!


"Ik ben nog steeds dronken, O-wee week"
"... Wel hebben wij er moeite mee als ons kind het volgende week doet en hij of zij dan hiervoor een boete krijgt van oom agent. Dan voer je dus beleid uit met twee petten wat met het alcohol beleid ook gebeurd zoals nu ook weer blijkt."
Bram Stoop


"Zoek het verschil in onderstaande afbeeldingen"
"Bron: Beeldkwaliteitsplan St. Sebastiaansbrug"
Erik van Hunnik


"Wat ik zeggen wil ... ingezonden brieven"
"Geluidsoverlast"
Delft op Zondag

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 21-08-2009 00h00

delft storklaan_000_campers_2009_08_18_14_39_a.jpg
Delft, Storklaan.
Bezienswaardige kampeerwagens ofwel campers:
CITROEN HY 38KW 29-05-1970
FORD 56KW 11-04-1995
FORD TRANSIT 1300 KAMPEERAUTO DIESEL 21-03-1969
FIAT 280 DIESEL 55KW 03-10-1988Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://www.vvddelft.nl/StreamFile7904/scale/width700/height500
Markt, OWEE Week.
Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft schuift ook aan in het VVD-bankje.
Jan Peter is in goed gezelschap met Lian Merkx en Alex van Leeuwen.
Onbekend is of de Moderne Stadspartij in onderhandeling is over een lijstverbinding.

"VVD op de OWee"
"Op maandag 17 augustus was de VVD actief op de OWee Intromarkt. Tijdens deze middag konden alle Owee�rs en andere belangstellenden op de foto op de oranje VVD Bank. Het was een zeer geslaagde actie dat een groot aantal enthousiaste nieuwe leden heeft opgeleverd. De foto's zijn hier te bekijken."
Willem van Valkenburg


ANNE KONING WIL NIET FLITSEN
delft http://district8.net/wp-content//200809rs.jpg
"Toeristen maken kennis met Delftse pollers Nieuwe Langendijk"
"Een clubje Franse toeristen heeft donderdagmiddag 20 augustus op de Nieuwe langendijk op harde wijze kennis gemaakt met de pollers in de Delftse binnenstad. Vermoedelijk hebben ze het bord waarop staat dat ze niet achter een andere auto kunnen aanrijden over het hoofd gezien. Het gevolg was een aanrijding met de poller."
District8.net


*
VVD: REKENING OP DEURMAT VERLAGEN
"Aanbesteding afval"
"... De totale besparing voor Avalex is 4 miljoen. Voor de gemeente Delft betekent de aanbesteding van het restafval, grof brandbaar afval en gft een besparing van 1,2 miljoen euro. Dat geld zouden we (deels) kunnen gebruiken om de stad schoner te houden. Over het grofvuil en de binnenstad krijg ik vaak klachten. Dus dat zou best wat beter mogen."
Anne Koning


HOE BREED WIL JE HET HEBBEN BAS?
Bas Verkerk ga naar het horeca-overleg en los het op met belanghebbenden.

delft beestenmarkt_000_belvedere_terras_2009_08_16_16_13_a.jpg
"Belv�d�re krijgt meubilair terug"
"Tot woede van eigenaar Marcel van der Reijken ontruimden gemeentelijke toezichthouders de tweede rij stoelen en tafels vorige week tijdens het Jazzfestival, omdat ze in de weg zouden staan voor eventueel passerende hulpdiensten. In een brief aan Van der Reijken laat burgemeester Verkerk nu echter weten dat de �formele rechtsgrond� voor verwijdering ontbrak."
AD-Den Haag - Julia Broos


delft http://3maart2010.nl/upload/19/3maart2010nl.jpg
"Nieuwe studenten gefeliciteerd!"
"Beste nieuwe eerstejaars, welkom in Delft! Nu je in Delft komt studeren betekent dit ook dat je in Delft kunt komen wonen. Gefeliciteerd! Dit houdt namelijk in dat je op 3 maart 2010 mag stemmen op een partij die jou als student vertegenwoordigt in de gemeenteraad."
Bas Bennebroek


"Politiek debat op de OWee: Harde knip niet populair onder studenten"
"Voor de studenten met politieke interesse was er een debat georganiseerd tijdens de OWee op de TU Delft campus. Boris van der Ham (D66), Jan Jacob van Dijk (CDA), Mei Li Vos (PVDA), Jasper van Dijk (SP) en Job Veltman (STIP) gingen met elkaar in discussie over waar het nu heen moest met het universitair onderwijs."
SP Rood Delft


"Tijdens de OWee staan studenten voor een moeilijke keuze"
"ROOD hielp aankomende TU Delft studenten met het maken van hun eerste moeilijke keuzes als student. De eerstejaars maken zich niet alleen zorgen over welke studentenvereniging het best bij hun past, maar ook of ze wel een betaalbare kamer kunnen vinden en waar ze het geld vandaan moeten halen om deze kamer, ..."
SP Rood Delft

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 19-08-2009 00h00
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft kinderfietsjes3.jpg
"Fractie Onafhankelijk Delft: schriftelijke vragen inzake fietsregistratie"
"... Zo ja, geldt dit dan ook voor kinderfietsjes [en driewielers]?"
Martin Stoelinga


delft wim_koning_001.jpg
Wim Koning, oud-sociaal-rechercheur gemeente Delft
WIM KONING STADSBELANGEN DELFT:
Lees de Rotterdamse reacties
"Lansingerland eist andere vliegroutes Rotterdam Airport"
RTV-Rijnmond


"Veolia streekbussen staan al klaar"
"De Veolia bussen (diesel euro 3) staan klaar aan de Schieweg. Per 30 augustus neemt Veolia in Haaglanden het streekvervoer van Connexxion over. De bedoeling is dat over een paar jaar alle bussen op aardgas rijden. In Delft is nog geen aardgasvulstation."
Jan Peter de Wit

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| dinsdag 18-08-2009 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

PVDA KNEUS KONING IN SPROOKJESLAND delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg
Maatschappelijke afweging van kosten is POLLER Anne Koning vreemd
btw: Een nieuwe kans voor een ontwerp mooie stadsbrug op maaiveld hoogte


"Aanbesteding"
"... In de tweede fase was het de bedoelding dat meerdere geschikte aannemers, tegen vergoeding, een offerte zouden indienen zodat we de scherpste prijs zouden krijgen. Dat is de hele essentie van aanbestedingen vormgeven: door concurrentie een zo voordelig mogelijke prijs krijgen. We werken immers met gemeenschapsgeld."
Anne Koning


"Mislukte aanbesteding Sebastiaansbrug"
"... Ook het simpele Kapelsbruggetje loopt al uit de planning omdat de welstand tot nu toe geen goedkeuring geeft. Dat ligt niet aan de architect maar aan de gebrekkige aansturing en communicatie van Pvda wethouder Koning. Dat krijg je als de PvdA een raadslid als wethouder aanwijst die geen enkele vakinhoud heeft op het gebied van ruimtelijke ordening."
Jan Peter de Wit


delft http://3maart2010.nl/upload/19/vuurwerk.jpg
"STIP lanceert nieuwe website"
"Welkom op de nieuwe website van STIP! Na twee jaar vonden we het tijd om onze site een nieuwe look & feel te geven. De nieuwe site is precies op tijd voor het nieuwe collegejaar, een belangrijk jaar voor STIP. Op 3 maart 2010 zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen, en kan iedereen in Delft weer op STIP stemmen voor een jonge kijk op een oude stad."
STIP


PVV? LPF? OD?
delft dick_koning_lpf_delft.jpg
"Terug naar de Menselijke Maat"
"... Kortom de LPF is een democratisch geleide vereniging en is niet de dictatoriale groepering PVV die alleen maar roept en nergens een oplossing voor weet."
Dick Koning


"Foto: VVD lokt studenten met opblaasbank"
"Tijdens de Owee-markt. Op de opblaasbank met de VVD. Blaas eens een bank op. Bij de VVD zit u op lucht. Wij bouwen luchtkastelen. Daar zit een luchtje aan. Vlnr Willem van Valkenburg, Ronald Vuijk, Lian Merkx en Alex van Leeuwen."
Jan Peter de Wit


EXCUSES VOOR DE BEKROMPEN FOTO'S
"Foto: Taxistandplaats is gewoon te krap"
"De taxistandplaats in de huidige situatie is een krappe bedoeling, het biedt plaats voor 6 taxi�s."
Bianca van der Werf


EXCUSES VOOR DE BEKROMPEN FOTO'S
"Foto: Uhhh... Wanneer afgesloten?"
"'Houttuinen afgesloten vanaf (?) augustus'. Ja, communiceren valt te leren. Het is gewoon: AFGESLOTEN!"
Bianca van der Werf


"Elektrisch varen op de gracht in opkomst"
Parool.nl


"CDJA op drukke OWee"
CDA

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 17-08-2009 00h00

delft papsouwselaan_000_industriestraat_000_troelstralaan_000_kruispunt_2009_08_15_15_56_a.jpg
Delft.
Het nieuwe kruispunt Papsouwselaan - Industriestraat - Troelstralaan.
Onduidelijk is of fietsers hier in twee richtingen mogen oversteken.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

LEKKER LULLEN BIJ NELEMAN
"Overlast voor winkeliers Papsouwselaan valt tot nu toe mee"
"Voordat de grootschalige werkzaamheden aan de Papsouwselaan begonnen, vreesden ondernemers dat ze dat wel 's flink wat klanten zou kunnen kosten. Dat blijkt, bijna een jaar nadat de werkzaamheden echt zijn begonnen, mee te vallen."
Delft op Zondag - Jesper Neleman


"Gerommel met bus- en tramhaltes"
"Al met al de verarming van de buurt, waar de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen. Het gevolg is dat er van diverse kanten richting gemeente bezwaren worden ingediend. Een steeds tergugkerend onderwerp hierbij: de buurt is niet ge�nformeerd of geraadpleegd!"
Onze Indische Buurt - Frans Vrins


ACTIEVE RAADSLEDEN PLAATSEN FOTO'S
delft bianca_van_der_werf_001.jpg delft jan_peter_de_wit_001.jpg
POLITIEK ECHTPAAR VAN DE WEEK: Bianca van der Werf en Jan Peter de Wit

"Foto: O ja, U nadert een bussluis!"
"Sinds de dienstregeling van het OV in Tanthof op drastische en dramatische wijze op de schop is gegaan, liggen de bussluizen er nutteloos en verwaarloosd bij."
Bianca van der Werf


"Foto: Hugo Grotius kijkt uit op blik tijdens optreden Dulfer"
"Achter het podium op de Markt van het Jazz Festival stonden heel wat auto's geparkeerd. Daar had TOR (Toezicht Openbare Ruimte) geen moeite mee. Die waren druk bezig stoeltjes op de Beestenmarkt te verwijderen. De Dodge Challanger zal wel van Hans Dulfer zijn."
Jan Peter de Wit


"Foto: Zak eens lekker door..."
"De laatste tijd bereiken mij steeds vaker berichten cq. klachten over de staat van onderhoud m.b.t. bestrating in Tanthof."
Bianca van der Werf


"Foto: Staat de raadszaal in brand?"
"Delft's Open Lucht Museum. Of staat de raadszaal in brand?"
Jan Peter de Wit


"Hemd van het Lijf: Bert Droog"
"Als u burgemeester van Delft was, dan � zou ik niet weten wat ik anders moet doen. De burgemeester die er nu zit, doet het, geloof ik, wel aardig. Hij pakt in ieder geval het drugsbeleid goed aan."
Delft op Zondag - Marjan den Boer


OJEEE OWEE
Let op deze week.
Fietsen aan de ketting


delft jolanda_gaal_001.jpg
"Owee/week"
"... Geen haan die er naar kraait"
Onafhankelijk Delft Kandidaat raadslid 2010 - Jolanda Gaal

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 15-08-2009 00h00

delft beestenmarkt_000_belvedere_terras_2005-09-08 @14-10-28_a.jpg
Delft, Belvedere Beestenmarkt 8 hoek Burgwal.
Monumentaal hoekpand sinds enkele jaren in goede onderhoudstoestand verkerend.
De terrasexploitatie draagt positief bij aan de instandhouding van het monument.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

BAS VERKERK WEER VERKEERD BEZIG
Bas maakt zich onmogelijk en moet nodig een gedragscursus gaan volgen

"'Machtmisbruik' gemeente tegen B�lved�re?"
"Vanmiddag heeft de afdeling TOR zonder enige vorm van vooraankondiging en met groot overmacht wederom terrastafels en stoelen verwijderd bij het Belgisch Bier Caf� B�lved�re."
Aad Meuleman


BAS KOM JIJ OOK?
delft nuna_5.jpg
"Openbare optredens van minister Cramer, week 34"
"Maandag 17 augustus
12.00 - 13.00 uur Officieus startschot Nuna5, TU Delft"
Jacqueline Cramer


DOORBETAALDLOONREGELING ABP?
Uitbetaalde gelden aan Bas Verkerk behoren Delft toe, niet de VNG

"ABP geeft 'openheid' over verdiensten bestuurslid Verkerk "
"Het ABP ligt een tipje van de sluier op rond ��n van de bijverdiensten van burgemeester Bas Verkerk. De vergoeding gaat rechtsstreeks naar het VNG en de Gemeente Delft. Nu weet ik nog steeds niet wat het totaal bedrag is. Zeer recent stelde Onafhankelijk Delft schriftelijke vragen over de nevenfunctie van Verkerk."
Jan Peter de Wit


REDACTIE
"Hardop dromen"
"Het gedrag van burgemeester Bas Verkerk verraadt dat hij het helemaal zat is in Delft.
Omgekeerd zijn de burgers het al tien keer zat met hem.
Zijn herbenoenoeming heeft hij inmiddels keurig vervroegd afgeregeld met de sukkels in de raad. Na de gemeenteraadsverkiezingen en voor de nieuwe coalitievorming vertrekt hij naar een mooie goed betalende baan in Brussel."
harrie fruyt van hertog

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 14-08-2009 00h00

delft buitenwatersloot_000_kokkerie_piaggio_2009_08_02_13_50_06.jpg
Delft, Buitenwatersloot tijdens afgelopen vaarcorso.
Bij de Kokkerie een Piaggio Culinair met een authentieke Italiaanse brommobiel.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

"Tsunami van huisuitzettingen op komst door Kredietcrisis?"
"... De Kredietcrisis sloeg toe in de zomer van 2007. We zijn nu twee jaar verder en ik heb het idee dat we in politiek Delft niet adequaat reageren op de tsunami die eraan komt rollen van mensen met ernstige en onoplosbare schulden. Om dat in te schatten heb ik snel informatie nodig van wethouder sociale zaken Saskia Bolten (Groenlinks)."
Jan Peter de Wit


"Electrische auto's tijdens City Race"
"Veel mensen klagen over geluidsoverlast en stinkende uitlaatgassen tijdens de edities van de Bavaria City Race. Organisator Herman Vaanholt heeft dat jaren met woorden weerlegd. Toch blijft de klacht terugkomen. Om tegenwicht te bieden heeft hij dit jaar op het stadscircuit een milieuvriendelijke demonstratie georganiseerd. De New Energy Demonstratie is een ronde met elektrische auto�s."
RTV-Rijnmond


"Lotus Elise"
"Voertuig karakteristieken en prestaties"
Green Mobility


delft nuna_5.jpg
"Video: Erop of eronder voor Nuna 5 bij World Solar Challenge"
"De Universiteit heeft de prestigieuze race 4 keer op rij gewonnen. De studenten zijn dan ook constant bezig de wagen nog beter te maken. Vandaag stond een testrit op het circuit van Zandvoort op het programma."
Hart van Nederland


delft logo_owee_2009.jpg
"OWEE 2009"
"16 t/m 20 aug. OWee 2009 jouw avontuur!"
OWEE


... TJAKKA!
"Foto: Patat concurrentieslag in Paradijspoort"
"Binnenkort opent de Rotterdamse frietbakker Bram Ladage zijn vijfentwintigste vestiging in de Paradijspoort. Gewaagd, daar bij het pleintje al een Mc-Donalds en twee patatkarren staan."
Jan Peter de Wit


delft femke_halsema_wouter_bos_jan_marijnissen_linkse_handen.jpg
"De dag van de linkshandigen, 13 augustus"
"... Zo ook is het in de delftse politiek. Links schept verwarring en de kiezer raakt de kluts kwijt! Dat laten de laatste verkiezingsuitslagen goed zien. De kiezer toont duidelijk zijn/haar ongenoegen over het gevoerde beleid. Links betekend in dit geval twee linker handen."
Jolanda Gaal


"VVD bezoekt wijk-winkelcentra in Delft"
"Op zaterdag 22 augustus a.s. bezoekt de VVD Delft het Winkelcentrum aan de Hof van Delftlaan. Tussen 11.30 en 13.30 uur praten de (raads-)leden graag met inwoners van de Hof van Delft."
Leja van der Hoek


"Verroest! Monumentendag ..."
"TTTRRRIIINNNGGG... TTTRRRIII...
...Dienst Onderhoud Openbare Ruimte Delft u spreekt met de Chef Verf goedemorgen... ...M�hguhh chef met Flipse... maarruh... Chef Verf?..."
Neslog - Herman Baas

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| donderdag 13-08-2009 00h00

delft klipper_dragant_henk_van_der_veen_suikerbakker.jpg
Delft.
Henk van der Veen: Scheepsbouwer en suikerbakker Delftse PostWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft willem_van_spanje_martin_stoelinga_netwerk_20090810.jpg
Willem van Spanje en Martin Stoelinga

"Een centimeter minder of meer"
"... Er zijn veel belangrijker onderwerpen te bestuderen volgens mij. Kijk eens naar de invloed van de Delftse spoortunnel op de slappe ondergrond van onze stad, naar de invloed van het halfwassen stadsbestuur, op het imago van onze mooie stad om maar eens een paar voorbeelden te noemen, alleen daarvoor zou ik Willem van Spanje willen vragen om wethouder te worden, openbare ruimte, voordat Delft ten onder gaat ..."
Martin Stoelinga

Reactie: van Willem van Spanje
Interessant voorstel van Stoelinga.
Als hij daarmee denkt dat ik het verzoek om kist te openen laat varen dan heeft hij het mis!
Heb overigens wel ambities in die richting.
Ben echter recentelijk lid van de VVd geworden ...
vwb het onderzoek: Als ik de reacties lees van bijv. de uitzending van OnAir afgelopen vrijdag en van de Telegraaf, zie ik overwegend voorstanders (vooral denk ik onder jongeren). Ben dus nog zeer optimistisch, maar ook realistisch."Teugels aantrekken"
"... Nog een paar maandjes en de heer Clason is van al die politieke ergenis verlost als de verkiezingen in 2010 achter de rug zijn. Hij kan dan natuurlijk op mijn spreekuur komen als ik als wethouder welzijn ook over zijn belangen ga, zo gaat dat nu eenmaal in een democratie."
Bram Stoop


"S.V.: Nachtopvang"
"De nachtopvang aan de Houttuinen had eigenlijk al in 2008 moeten verhuizen naar de Spoorsingel. De oude nachtopvang is inmiddels enkele weken gesloten, maar de nieuwe locatie is nog niet klaar. De opvang is tijdelijk verplaatst naar Wateringen. De fracties van het CDA en de SP hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:"
Martijn Sipkema en Mil�ne Junius


TU DELFT KRIJGT GEZONDE CONCURRENTIE
delft http://www.ez.nl/dsresource?objectid=EZIntranet:206316&versionid= delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
"Video: Van der Hoeven onthult Solarauto team Twente"
"Met de auto nemen 18 studenten van de TU Twente en Saxion Hogeschool deel aan de World Solar Challenge in Australi�. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het team vanwege het innovatieve karakter van de auto met een subsidie van 50.000 euro."
Maria van der Hoeven


delft herman_baas_1_aprilgrap_a.jpg
Herman Baas

"Neslog politiek"
"... Gedachtendwarrels van die strekking lieve vrienden, overvielen mij al huiswaarts kerend na een hondse uitlaatontmoeting bij de Oostpoort met JP de Wit van Leefbaar Delft. Of het me wat leek om me volgend jaar verkiesbaar te stellen als raadslid voor zijn partij."
Neslog - Herman Baas


"Blijf doorlopend op de hoogte"
"... Wanneer je op de hoogte wilt blijven van de raads- en commissievergaderingen, kun je je abonneren op de digitale agenda's van de raads- en commissievergaderingen. Hiervoor kun je je aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl."
Gemeenteraad

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 12-08-2009 00h00

delft heiligegeestkerkhof_000_fotos_fc59delft_2009_08_11_16_17_a.jpg
Delft, Heiligegeestkerkhof.
Delft Cultuurjaar 2009.
De vrijetijdsfotografen van fc59delft tonen hier hun kunsten.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://www.jpdewit.nl/gino_scalzo.jpg
Gino Scalzo (PvdA) Toezichthouder Woonbron
"Grote uitverkoop van huurwoningen bij Woonbron"
"Woonbron is wel heel erg druk bezig om hun sociale huurwoningen in cash geld om te zetten. Stel dat de gemiddelde opbrengst �120.000 per verkochte huurwoning is. Totaal zullen 669 verkochte woningen in 2008 dus �80 miljoen opgebracht hebben."
Jan Peter de Wit


delft stadsgids_2009_gemeentebestuur_a.jpg
"Toezichthouder Woonbron stapt op"
"Toezichthouder bij Woonbron Andr� Thomsen treedt af. Dat heeft het lid van de raad van commissarissen bekendgemaakt. De Nederlandse Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, meldt dinsdag dat de belangrijkste aanleiding voor zijn aftreden de maatregelen zijn die minister voor Wijken, Wonen en Integratie Eberhard van der Laan (PvdA) vrijdag aankondigde naar aanleiding van de kwestie rond de SS Rotterdam."
Elsevier


HEFFING AFVALSTOFFEN KAN OMLAAG (2)
Koning wil met voordeel de stad "schoner en mooier" maken
"Lagere kosten afvalverwerking Delft door gezamenlijke aanbesteding"
"Wethouder Anne Koning: 'Dit is echt een prachtig resultaat. Zo zie je dat samenwerken bij afvalinzameling en �verwerking loont. We kunnen deze financi�le �winst� zeker gebruiken om de stad zo goed mogelijk schoon en mooi te houden. Bijvoorbeeld door extra in te zetten op het weghalen van grofvuil en het schoonmaken van de binnenstad na evenementen.'"
Gemeente Delft


delft http://www.biancavdwerf.nl/10-08-2009-%20000.jpg-for-web.jpg
"Ach, vaderlief... toe drink niet meer..."
"Naast begraafplaats Jaffa t.o. de TU-bibliotheek heeft iemand flink zijn verdriet zitten verdrinken. Of... zijn de alcoholisten van de Oostpoort nu weer een bankje opgeschoven?"
Bianca van der Werf


delft http://www.leefbaar-delft.nl/oostblok_grofvuil_2.jpg
"Foto: Halfwerk grofvuil weghalen Oostblok"
"Meeste grofvuil is nu weggehaald bij de ondergrondse containers aan het Oostblok 200+. Eens kijken hoe lang deze stenen er nog blijven liggen."
Jan Peter de Wit


"Utrecht krijgt elektrische Tuk Tuk Taxi"
"Utrecht krijgt een elektrische Tuk Tuk Taxidienst. Dat heeft de taxicentrale maandag bekendgemaakt. De milieubewuste taxidienst is opgezet door de taxicentrale Prestige en de studentendiscotheek Wooloomooloo."
AD-Utrecht

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| dinsdag 11-08-2009 00h00

delft vrouwenregt_000_watertaxi_2009_08_08_14_33_a.jpg
Delft, Vrouwenregt.
De Delftse watertaxi in vol-bedrijf afgelopen zaterdagmiddag.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://www.leefbaar-delft.nl/oostblok_grofvuil.jpg
"Foto: Na jarenlange ergenis heb ik besloten om de problemen wat
het straatvuil betreft het Oostblok met de gemeenteraad te delen"

"Vermaarde teringzooi bij containers Oostblok 200+. Bij de ondergrondse containers ligt hier altijd grofvuil. Er zijn nog meer van dit soort notoire dumpplekken in Delft. PvdA wethouder Koning doe er eens wat aan. Handhaving en gedragsverandering werken niet. Mail van bewoner Hanneke Soek."
Jan Peter de Wit


delft http://www.netwerk.tv/data/files/imagecache/medium/crops/willem_van_oranje-reportage-6836.jpg
"Mag de kist van Willem van Oranje geopend worden?"
"Hoe heeft Balthasar Gerards Willem van Oranje neergeschoten op 10 juli 1584? Om deze moord te kunnen reconstrueren hebben onderzoekers de exacte lengte nodig van Willem van Oranje. Dit betekent dat zijn graf weer geopend moet worden. Maar is dit wel zo respectvol?"
Netwerk


"Delftenaren over recessie"
"In de zomer komen wekelijks verschillende Delftenaren aan het woord over Delft. Deze week geven ze hun kijk op Delft en de recessie."
Stadskrant Delft (pagina 3)


"Nog steeds geen geluid in trouwzaal"
"Op 9 maart 2009 stelden wij u schriftelijke vragen over het ontbreken van geluid webcam in de trouwzaal. Op 26 maart 2009 antwoordde u over de keuze van destijds om een webcam zonder geluid in de trouwzaal te installeren:"
Aad Meuleman


GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK
"Verspil geen water"
"Als een gezin ��n keer minder per dag zou doortrekken, bespaar je op jaarbasis 4380 liter water. Dat beweert de Braziliaanse milieugroep SOS Mata Atlantica. Dat is in de strijd tegen de opwarming van de aarde een belangrijke gedachte."
Frans van Rijnswou

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 10-08-2009 00h00

delft oude_langendijk_000_touristbus_goeree_2009_08_08_14_37_a.jpg
Delft, Oude Langendijk.
Open touristbus uit Goeree.
Ook bussen passen zich aan het nieuwe klimaat in Nederland aan.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

*
HEFFING AFVALSTOFFEN KAN OMLAAG
Afwachten of Bolten voordeeltje komend jaar doorgeeft aan de Delftse burger
delft http://www.avalex.nl/img/maakt_het_schoon.jpg
"Resultaat samenwerking Avalex en Irado; daling verwerkingskosten afval 33%"
"De regionale afvalbedrijven Avalex en Irado hebben de verwerking van huishoudelijk afval Europees aanbesteed en zijn voornemens om te gunnen aan Twence. De aangesloten gemeenten profiteren daarmee van een verlaging van de verwerkingskosten met 33%."
Avalex


"Twence sponsort Solar Team Twente"
"Dit jaar is Twence een van de sponsors van het Solar Team Twente, dat mee doet aan de Panasonic World Solar Challenge, die van 21 tot en met 28 oktober wordt verreden in Australi�. Teams uit de hele wereld rijden dan met hun zonne-auto�s een 3100 kilometer lange route van Darwin naar Adelaide. De enig toegestane brandstof is zonne-energie."
Twence


delft http://www.biancavdwerf.nl/09-08-2009-%20001.jpg
"Ingezonden mail ... Puck Velders Hanneke Soek"
"Onderstaande mail ontvangen van bewoners aan het Oostblok. Tot mijn grote spijt niet geheel vreemd meer, want dit straatbeeld is vergelijkbaar met wat ik de afgelopen weken door alle wijken van Delft heb aangetroffen."
Bianca van der Werf


"Foto: Hosselen in de Nigeriastraat"
Jan Peter de Wit

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 08-08-2009 00h00

delft pootstraat_000_ford_mustang_II_ghia_1976_2009_08_07_14_02_a.jpg
Delft.
Oldtimer: Ford Mustang II Ghia 1976.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

CONSERVATIEF EN KONINGSGEZIND
Roomse Stoelinga net een (moraal)RIDDER, nog wat franse les en klaar

delft martin_stoelinga_2001_12_01_15_07.jpg
"Delftse fractie: graf van Van Oranje mag niet open"
"Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft wil niet dat het graf van Willem van Oranje wordt geopend voor een onderzoek naar de dood van de prins. De fractie spreekt van grafschennis en heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het echt gelooft dat de waarheid over de moord op Van Oranje boven water komt."
de Volkskrant


UITPAKKEN DIE HANDEL EN ONDERZOEKEN
delft willem_van_oranje_001.jpg
"Voor onderzoek naar doodsoorzaak Willem van Oranje"
"... Het zou een historische blunder van burgemeester Bas Verkerk (VVD) zijn als hij Koningin Beatrix zou adviseren de graftombe gesloten te laten. Delft wil bekend staan als stad waar de beste wetenschappers worden opgeleid zoals op het gebied van de eerst omstreden nanotechnologie. Zo'n technologie stad moet niet bang zijn vragen over zijn verleden te ontrafelen."
Jan Peter de Wit


delft http://neslog.web-log.nl/photos/uncategorized/2009/08/06/yperstraat_zuidpoortgebied_006.jpg
"Ode aan de Yperstraat"
"... Want waar ter wereld waan je je midden in de stad op een industrieterrein? De Yperstraat heeft 't."
Neslog - Herman Baas


"Een zomercolumn: WAAROM IK NIET VOOR TIRANNEN ZWICHT"
"Ik doe niet mee aan het zelfbeklag, de zelfbeschuldigingen, het pappen en nathouden van dolgedraaide kiezers, het gezwets over de overal toeslaande bittere armoede, gruwelijke onveiligheid, het als kool groeiende extremisme, de torenhoge werkloosheid, de prijzen van levensbehoeften die verdubbeld zijn, en alle andere nonsensikale kletskoek die door een handjevol politieke cowboys Nederland in getoeterd wordt ..."
Rolf Clason


"Communicatie over Spoorzonewerkzaamheden veroorzaakt onrust bij bewoners"
"De communicatie van de gemeente over het niet kunnen parkeren onder het spoor bij de Phoenixstraat leidt tot onrust onder binnenstadsbewoners."
Sjaak Keuvelaar

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| vrijdag 07-08-2009 00h00

delft hugo_de_grootsraat_000_terras_2009_08_06_18_22_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Welke terrasvergunning bedoelt u?
Ouderwets de tafel en stoelen op straat bij een hittegolf.
De heren studenten Civiele Techniek en Industrieel Ontwerpen gaan dineren.
Het voorafje nu op tafel: stukjes geitenkaas met een plakje katenspek er omheen.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft marle_van_tol_politie_001.jpg
"Bureauchef Politie Delft
Een goede relatie met Delftenaren is voor ons van groot belang"

"Marl� van Tol, bureauchef van Delft, geeft een toelichting op de prioriteiten �n resultaten van het eerste kwartaal van zijn bureau. 'Door de focus te leggen op fietsendiefstallen, vernielingen en diefstal uit auto's hebben we doelgericht gewerkt aan veiligheid en het vertrouwen van Delftenaren in de politie.'"
Politie Haaglanden - Marl� van Tol

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| donderdag 06-08-2009 00h00

delft martinus_nijhofflaan_000_toyota_dyna_100_diesel_2009_08_05_14_12_a.jpg
Delft, Martinus Nijhofflaan.
Opnieuw gemiste kans: De gemeente Delft wil gewoon niet elektrisch rijden.
Er is genoeg aanbod in kleine elektrische bedrijfsvoertuigen.

Nieuwe TOYOTA DYNA 100 Diesel, net 40 km op de teller, speciaal voor het legen van de afvalbakken in Voorhof. Een gesloten laadbak conform de miliewetgeving. Aanschafprijs circa � 33.000,00. Een ontheffing om op de stoep te rijden is geregeld. Eigenlijk moet het verboden zijn om met een stinkende dieselauto op de stoep te rijden!Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

DELFTS KLUSJE VOOR STOOP & CLASON
Bram en Rolf, ervaringsdeskundigen in welzijn, integratie, educatie en coaching.

delft bram_stoop_001.jpg delft personen_rolf_clason_001.jpg

"Rotterdam haalt laatste daklozen van straat"
"Rotterdam is bezig de laatste tweehonderd dak-en thuislozen van straat te halen. Toen de gemeente in 2006 met haar project begon, zwierven 2900 mensen door de straten. Meer dan 2700 van hen hebben nu onderdak."
RTV-Rijnmond


"Vrienden van Neslog, ik heb een fascinatie voor de zelfkant van het leven."
"Niet dat ik me er ooit gewaagd heb, nou ja laten we zeggen, in barre tijden niet langer dan strikt noodzakelijk was. Maar vanuit die fascinatie ben ik in contact gekomen met ene dakloze P."
Neslog - Herman Baas


BINNENSTAD AUTOVRIJ MET FLITSPAAL
Wanneer wordt Anne Koning zo wijs om de maatschappelijke schade te beperken.
Weg met de poller en gelijk op de foto-flits a raison van euro 400,00 bekeuring!


"Laat poller Nieuwe Langendijk weg"
"Dit is al de tweede politieauto die op de poller aan de Nieuwe Langendijk knalt. Als beroepschauffeurs van touringcars, geldwagens, taxi's en politie al in de fout gaan. Dan zijn deze pollers voor gewone burgers achter het stuur helemaal gevaarlijk."
Jan Peter de Wit


"Vragen over pollers"
"Regelmatig worden auto�s beschadigd op het moment dat zij een poller in de binnenstad passeren. Naar wij vernomen hebben, heeft de huisartsenpost in Delft besloten daarom niet meer met de auto�s, waarmee dienstdoende huisartsen van genoemde post naar pati�nten in de binnenstad worden gereden, de Delftse binnenstad in te rijden."
Aad Meuleman


DRUKKE VERKEERSADER BLIJFT ONNODIG!
Stedebouwkundige visie van Bousquets inzake schaal Zuidwal weten we niet!


"Slag om de Kapelsbrug gaat door"
"De Delftse Commissie voor Welstand en Monumenten vindt het ontwerp voor de nieuwe Kapelsbrug nog steeds niet goed genoeg. De architect is opnieuw met huiswerk teruggestuurd."
Aad van Tongeren


"Foto: Woonbron schudt geen handen meer"
"In het Woonbron kantoor aan de Aart van der Leeuwlaan 8 worden geen handen meer geschud van bezoekers vanwege de Mexicaanse griep. Aansteken van hun personeel zal de directie bedoelen. Woonbron dat onder financi�le curatele staat van de minister kan zich geen hoog ziektepercentage meer veroorloven."
Jan Peter de Wit

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| woensdag 05-08-2009 00h00

delft verwersdijk_000_motor_bmw_2009_08_02_15_14_a.jpg
Delft, Verwersdijk.
Hallo allemaal, vanmiddag maak ik een gezellig rondje op mijn oldtimer BMW-motor.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

IN DE POLITIEK IS LIEGEN NORMAAL (4)
delft bas_verkerk_2009_08_02_a.jpg
foto: Bas Verkerk zegt proost!

"Schriftelijke vragen
m.b.t. de inkomsten Bas Verkerk van het lidmaatschap van de APB."

"In december 2008 heeft onze fractie vragen gesteld over de nevenfuncties van de heer Verkerk. In mei van dit jaar heeft het college van B&W en wethouders in de media verklaard dat de heer Verkerk geen inkomsten heeft uit deze nevenfunctie."
Martin Stoelinga


"Bijverdiensten burgemeester Bas Verkerk in het nieuws"
"Zelf heb ik nog geen antwoord gekregen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP over deze bijbaan van burgemeester Bas Verkerk. Een vaste vergoeding in ieder geval van �17.000 per jaar. Het bedrag varieert van �2600 per vergadering tot �873 per dagdeel van een vergadering."
Jan Peter de Wit


"Ziekenhuis is ontzettend de pineut"
"Veranderingen in de regelgeving hebben de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft laten stranden, vindt directeur Jaap van den Heuvel. Hij pleit voor een overgangsregeling."
Cobouw - Aernout Bouwman


"Foto: Ga rechtdoor over de rotonde!"
"Gevalletje nauwgezet TomTom advies "Ga rechtdoor over de rotonde" opvolgen of weer een politievoertuig die haast had om een voorligger te controleren. Of een in het donker slecht zichtbare en onverwachte wegsituatie."
Jan Peter de Wit

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| maandag 03-08-2009 00h00

delft buitenwatersloot_000_ritojo_2009_08_02_16_43_51_a.jpg
Delft, Buitenwatersloot.
Het Buitenwaterslootfeest was weer bijzonder geslaagd. Echter jammer dat burgemeester Bas Verkerk hier niet te bekennen was om te midden van de gewone Delftenaren het vaarcorso bij binnenkomst van Delft te begroeten.
Na het vaarcorso ging het feestje door bij Star en Bars met The 2-Tones.delft oostplantsoen_140_dds_roeivereniging_2009_08_02_14_50_a.jpg
Delft, Oostplantsoen.
Samen met de elite beziet Bas Verkerk het vaarcorso vanaf de aanlegsteiger van roeivereniging De Delftsche Sport. Iedereen wordt rijkelijk voorzien van drankjes. Vraag: Wie betaalt de rekening?Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

FOTOFLITS MAATSCHAPPELIJK BETER (2)
Socialist Anne Koning handhaaft poller idee van communist Rik Grashoff
delft http://district8.net/wp-content//020809odc.jpg
"Politievoertuig rijdt op poller Oude Langendijk Delft"
"... Een politievoertuig wat achter een voertuig aan reed die de agenten wilden controleren, reed op de poller ter hoogte van het Oosteinde."
district8.net


"Foto: Graffiti Irenetunnel"
"De Spoortunnel maakt over een aantal jaar een eind aan de graffiti in de Irenetunnel. Als het weg is, weet je pas wat je mist. Het begon allemaal in juli 2003"
Jan Peter de Wit


"Nauwelijks tijd voor opgraven stadsmuur;
Vijf dagen tijd per plek en veel wordt overgeslagen"

"- Bij de toekomstige opgravingen op de plek van de spoortunnel wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar de overblijfselen van de vroegere stadsmuur. Deze wordt weliswaar 'op enkele plaatsen bekeken', maar verder concentreren de archeologen zich vooral op de andere onderdelen van de vroegere verdedigingswerken van Delft."
Danny Verbaan


"Meten is weten, daarom moet graftombe van Willem van Oranje open"
"Willem van Oranje werd in 1584 door Balthasar Gerards vermoord, zo veel is wel zeker. Maar hoe die moord precies in z'n werk ging?"
Delft op Zondag


NIEUW GONDELONDERZOEK OOK ONZIN
"Stop het onderzoek naar misschien de ware toedracht van
de moord op Willem van Oranje grafschennis in Delft"

"In opdracht van de Prinsenhof onderzoekt DelftTech Forensic (DTF) de moord van weleer. Want er zijn twijfels over de manier waarop Willem van Oranje is vermoord. Zijn de kogelgaten wel de echte, is een van de vragen die men beantwoord wil zien."
Martin Stoelinga


"Vragen over scheefstand toren Oude Kerk"
"Ik kreeg een vraag of het graven van de spoortunnel invloed zou kunnen hebben op de scheefstand van de Oude Kerk. Het graven van de tunnel en wegpompen water kan invloed hebben op grondwaterstromen in de omgeving. Doel van de vragen is om de beginstand vast te leggen."
Jan Peter de Wit


ZIELIG EN EENZIJDIG VERHAAL
22 maanden geen huur betalen is asociaal!
"Vestia gooit een gezin met een gehandicapt kind op straat.
Dat is toch te asociaal voor woorden?!"

"Woningbouwvereniging Vestia heeft zich vorige week van haar meest asociale kant laten zien. Ze gooiden een gezin met een gehandicapt dochtertje op straat omdat ze huurachterstand hadden. Dus geld is belangrijker dan mensen. Ernstig gehandicapte mensen, nog wel. Ik heb daar maar 1 woord voor: ASOCIAAL!!!"
Martin Stoelinga


"Vreselijk drama voor een gezin uit Delft met drie kinderen,
waarvan 1 lichamelijk en geestelijk gehandicapt."

"Het was weer eens zover. Ja, weer eens want sinds de crisis, komen er regelmatig mensen op straat te staan doordat zij niet meer aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen ! Zo ook in dit gezin. Een gezin dat trachtte het hoofd boven water te houden."
Jolanda Gaal


"Wat ik zeggen wil..."
"Een ingezonden brief uit de Delft op Zondag van 2 augustus.
'Boulevard van Niets' F.M. Boon, Delft"
Delft op Zondag

logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact | english |
| zaterdag 01-08-2009 00h00

delft gasthuislaan_oosteinde_renovatie_hoekpand_2009_07_13_17_49_a.jpg Delft.
Renovatie hoekpand Gasthuislaan Oosteinde.Quotes van de dag

"Ik vind wel dat je in dit leven niet dieper kunt vallen dan wanneer je achter het Internet gaat zitten en iemand voor rotte vis uitscheldt zonder je naam eronder te zetten. Dat soort lafhartige luizen moet uitgeroeid worden. Ik wil mensen recht in de ogen kijken." Henk Westbroek

"Delft lokt vlinders en libellen" Danny VerbaanWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft http://www.thewhisper.nl/SiteCollectionDocuments/GraphicTheWhisper.jpg delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
"Busvervoer wordt stiller, zuiniger en schoner."
"De Whisper dankt zijn unieke kwaliteiten aan e-Traction, dat er als eerste in slaagde een wielnaafmotor voor grootschalig gebruikte voertuigen te ontwikkelen. Elke Whisper-bus beschikt over deze krachtige elektromotor die het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot halveert (-50 procent). Daarbovenop is de Whisper stil, bijna geruisloos."
The Whisper


delft delft_bord_elektrische_voertuigen_toegestaan.jpg
"Apeldoorn: rust langs lijn 11"
"Apeldoorn is sinds enkele dagen een innovatie rijker. Een elektrische bus berijdt dagelijks lijn 11 in de Gelderse stad. Eerst in een soort ganzenpas achter een oude dieselbus aan, om na enkele weken de lijnrit volledig over te nemen."
Wim Coenraadts


"Foto: Speeldernis Rotterdamseweg promoten"
"Het is lekker ravotten in de Speeldernis aan de Rotterdamseweg. Nog veel te weinig kinderen maken er gebruik van omdat de Speeldernis nog onbekend is. Mooie taak voor de basisscholen, ouders, Belangenvereniging TU-Noord, KNVV etc."
Jan Peter de Wit


FOTOFLITS MAATSCHAPPELIJK BETER
Socialist Anne Koning handhaaft poller idee van communist Rik Grashoff
delft http://www.deweekkrant.nl/images/library/pictures/4d/e9/be/4b/3_32dp1intpoller.jpg
"Pollers en toeristen gaan echt niet samen"
"Het zoveelste pollerslachtoffer van dit jaar: vrijdagmiddag klapte rond ��n uur pardoes de poller (red. op de Wijnhaven) omhoog onder een Brits huurbusje. Gevolg: auto in de vernieling, een grote plas olie op het wegdek, toeristen in zak en as."
Delftse Post


"Enge plekken"
"Vrienden van Neslog, als enthousiast potloodventer-hobbyist kom ik graag op enge Delftse plekken waar ik mijn broek kan laten zakken."
Neslog - Herman Baas


"Om de 5 minuten een lege bus "
"Gedurende de zomerperiode zijn deze bussen leeg, immers er zijn bij de TU-Delft geen colleges, dus ook geen studenten. Waarom blijft Connexxion dan toch stug doorrijden met vrijwel lege bussen?"
Tu Noord blog - ANONIEM


FIETS ALS GESTOLEN GESCAND EN DAN?
Bezitter te goeder trouw wordt geacht eigenaar te zijn, veel succes
"Fietsgraveren in moderner jasje heel goed idee"
"Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat opsporingsambtenaren de beschikking krijgen over scanapparatuur en dat aangifte doen van fietsendiefstal zo makkelijk mogelijk is. Landelijk gezien rijdt ruim een kwart van de fietsen met een chip rond. Wat ons betreft is dat voldoende om een proef met scanners te houden."
Jeroen van Oort