logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

donderdag 30-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft heilige_geestkerkhof_clarcks_2004-04-30 _15_41_a.jpg
Delft, Heilige Geestkerkhof.
Foto PRODEO: De recover-band "The Clarcks" op 30 april 2004.
Kom opnieuw genieten van THE CLARCKS op Koninginnedag ...
Agenda: Caf� de Oude Jan 30 APRIL 2009 Caf� de Oude Jan, DelftWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Elsevier - Eric Vrijsen "Ministers gebruiken doktersbriefje voor duurdere auto"
"Redactie: door harrie fruyt van hertog
Politici denken eerst aan zichzelf, ook in Delft. Gehoord in de wandelgangen: Sommige raadsleden willen voor het bezoeken van de vergaderingen in het stadhuis een taxi-vergoeding op medische gronden. Chef-Raadsgriffier R.H. (Luuk) van Luijk doet onderzoek."

Frans van Rijnswou "YouTube" "... Er schuilt ook een groot gevaar in voor politici en andere mensen die hun leven in het spotlicht doorbrengen ..."

delft
Bram Stoop "Bij huize Stoop Wappert de vlag op 30 april er lustig op los"
woensdag 29-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft oude_langendijk_000_poller_touringcar_delft.jpg
Delft, Oude Langendijk. - foto J.P. de Wit

Opnieuw een poller finaal uit de grond gereden

Redactie: door harrie fruyt van hertog
PvdA wethouder Ir. Anne Koning van de speeldernissen bewijst door hardleersheid opnieuw haar onbenul met anti-toeristenbeleid en veel maatschappelijke schade.
Een flitspaal heeft hier de voorkeur boven een poller, maar plaats in ieder geval normale stoplichten, groen, oranje, rood en stoppen. Normale stoplichten zijn beter zichtbaar en internationaal bekend.
Eindelijk: Tref ook technische maatregelen zodat een ongewenst opkomende paal geen schade kan maken.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Jan Peter de Wit "Weer touringcar op poller Nieuwe Langendijk geknald" "Kan deze antireclame voor Delft direct stoppen PvdA wethouder Koning. Er lopen nog drie rechtszaken tegen deze onduidelijke verkeerssituatie. Ondanks het plaatsen van een paar borden is het dus nog steeds niet duidelijk."

Stadskrant - pagina 8 "Ja, ik wil in de gemeenteraad"
"Mooi om deel van democratie te zijn - Jan Peter de Wit
Het is wat je er z�lf van maakt - Lennart Harpe"

AD-Delft - Lex de Jonge "Opnieuw poging om Delfts raadslid wegens lekken vervolgd te krijgen" "DELFT Veel succes heeft de gemeente tot nu toe niet gehad, toch doet de voorzitter van de gemeenteraad opnieuw een poging om een Delfts raadslid vervolgd te krijgen vanwege het lekken van geheime informatie."

Bram Stoop "Ik ben niet verrast over financiele tekort in Delft" "In mei 2007 heb ik een uitgebreid artikel geschreven over de toen uitgevoerde evaluatie over het Armoede beleid in Delft. Nu we in Delft een tekort hebben van 10 miljoen op de begroting heb ik het oude stuk wat ik in 2007 heb geschreven nog eens uit het stof voor u gehaald."

Jos van Koppen "Gemeentelijk afvalbeleid schiet tekort!" "Na het Paasweekend met mooi weer was het om te schrikken op de Markt. Naast het Stadhuis lag er bij de containers ontzettend veel afval. De containers waren blijkbaar vol en men had toen de zakken maar ernaast gezet."

Martin Stoelinga en Bram Stoop "Er moet tegengas zijn want het gaat mis" "Martin Stoelinga en Bram Stoop zijn de boegbeelden van Onafhankelijk Delft. Twee Delftenaren in hart en nieren, die zich wild ergeren aan de arrogantie van de huidige machthebbers in het stadhuis. Hun motto: 'Onafhankelijk Delft blijft tegengas geven want het gaat mis met Delft'."
dinsdag 28-04-2009 00h00

Quotes van de dag

"Als raadslid moet je je bekkie bij je hebben, anders kun je dit werk beter niet gaan doen." Jan Peter de Wit

"Ik werk in een penitentiaire inrichting en heb dus wel de nodige mensenkennis opgedaan." Koos Ham

"Als ik de Delftse politiek volg, zie ik dat er wel veel met modder wordt gegooid. Dat zal je mij niet zien doen." Koos Ham

"Als je ziet wat in de Delft in de jaren zestig en zeventig mis is gegaan: d��r is het probleem ontstaan. We hebben in Delft echte getto's, helemaal volgens Amerikaans recept." Carl Nooitmeer

"Trouwens, ik heb eens met Polle Eduard gepraat en we vinden dat we in de TU-wijk een soort Nieuwe Eland zouden moeten bouwen." Carl Nooitmeer

"Ik moet er niet aan denken dat ik op kantoor zou moeten werken. Daar zou ik heel verdrietig van worden." Peter Stok

"Ik ben het met Martin eens dat je niet voor politieke veiligheid moet kiezen. Dan kun je net zo goed niet in de politiek gaan." Peter StokWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft martin_stoelinga_20090428.jpg Martin Stoelinga
Persbericht Onafhankelijk Delft is druk in de weer met de voorbereiding van de verkiezingen welke in 2010 plaats vinden. Hierbij willen wij u mededelen dat de heer Martin Stoelinga de Lijsttrekker van Onafhankelijk Delft zal zijn bij de gemeenteraad verkiezingen welke in 2010 plaats vinden


                  delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/Pagina's/koos%20ham.jpg    delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/Pagina's/carl%20nooitmeer.jpg    delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/Pagina's/peter%20stok.jpg
                  Koos Ham                         Carl Nooitmeer                   Peter Stok   

Onafhankelijk Delft "Nieuwe gemeenteraadsleden? Onafhankelijk Delft is al aardig op weg!" "Onafhankelijk Delft is al aardig op weg om de nieuwe gemeenteraadszetels in te vullen. Natuurlijk zijn de verkiezingen nog wel ver weg, maar n� is de tijd om de juiste mensen te mobiliseren. Daar hebben een aantal andere partijen problemen ..."

Lex de Jonge "Schrik om tekort van ruim 10 miljoen" "DELFT- De schrik zit er flink in. Politiek Delft is hevig verontrust over het miljoenentekort waarmee de gemeente kampt. Maar ook over de oplossing die het stadsbestuur kiest. Die komt vooral neer op het opsouperen van reserves. Aad Meuleman (Stadbelangen): 'En het volgende college mag alles oplossen.'"

Jan Peter de Wit "Mooi om deel van democratie te zijn" "Jaren geleden was ik inspreker tijdens een commissievergadering. Toen kwam ik tot de conclusie dat de gewone man in de straat een spreekbuis nodig heeft. Vrij snel kwam ik in de gemeenteraad terecht, om een stem geven aan de onvrede van veel Delftenaren."

Mil�ne Junius "Wijkwerk en Meetbare doelen" "... Dus omdat het stadskantoor te ver af staat, moet er een zware wijk co�rdinator komen om zich een weg te banen in deze ambtelijke jungle. Onze oplossing zou zijn het probleem bij de bron aan te pakken. De dienstverlening van het stadskantoor moet op orde zijn: meldingen over een ..."

Jan Peter de Wit "Teruggepakt voor "uitlekken" 79 bijbanen Bas Verkerk" "... Omdat ik niet ontkende wordt er dus door Niek van Doeveren aangifte tegen mij gedaan bij het OM. Dat Bas Verkerk hier achter zit is me nu wel duidelijk. Ik moet "teruggepakt" worden voor mijn publieke aanval op zijn 79 nevenfuncties."

Jan Peter de Wit "Ook Taxistandplaatsen verhuizen achter het Station"
maandag 27-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft pc_overleden_20090423_2145.jpg
Delft. Donderdagavond begaf mijn PC het na drie�neenhalf jaar dag en nacht werken. Moerderbord hardstikke dood. Alles weg, maar de 2 HD's bleken nog in takt en vrijdag met een nieuw aangeschafte machine en converter enige passwords met geluk kunnen uitlezen. Zaterdagmiddag weer internet en email. Daarna de benodigde programma's geinstalleerd en zondagavond klaar om website te onderhouden. Met grote dank aan A-Tembo computers voor de prima verleende service! Les: overal altijd een dubbel van! harrie fruyt van hertog.Quotes van de dag

"De garantie die we geven is dat je serieus genomen wordt en dat jouw mening en visie in goed overleg meegenomen worden tijdens de raadsvergaderingen." Bram Stoop

"Het CDA is van mening dat je niet met negatieve maatregelen het autogebruik moet terugdringen, maar met positieve maatregelen het fietsgebruik moet bevorderen." Sjaak Keuvelaar

"We hebben geen rellen in onze wijken. Misschien komt dat wel door tien jaar wijkaanpak." Rolf ClasonWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Delft op Zondag - Jesper Neleman "In de eeuwenoude Zeepfabriek kun je straks wonen in de luxe van deze tijd" "DELFT � De Historische Vereniging Delfia Batavorum en de krant Delft op Zondag organiseren dit jaar gezamenlijk 'de strijd� om de Le Comteprijs, een prijs die is bedoeld voor de meest geslaagde verfraaiing van een object of pand."

Delft op Zondag "De ingezonden brieven" "Werkzaamheden? DELFT - Vanaf 3 april moesten de viaductleuningen boven station Delft Zuid vrij zijn van fietsen. Dan verwacht je dat er snel gewerkt gaat worden. Maar behalve geplaatste hekken en verwijderde trottoirranden is er tot op heden (woensdag 22 april) ... F.M. Boon, Delft"

Bram Stoop "In 2010 zijn er weer gemeenteraad verkiezingen in het land." "De politieke partijen in Delft zijn al druk in de weer en de eerste lijsttrekker is al bekent gemaakt. Onafhankelijk Delft zal ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010."

Bram Stoop "Wijkkrant gered" "Op 6 maart 2009 heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W omdat de wijkkrant in de Wippolder volgens de redactie ging verdwijnen door een bezuiniging. Ik heb deze vragen gesteld omdat ik de wijkkrant een belangrijk nieuwsitem in de wijk vindt. Vanmorgen stond er tot mijn blijdschap in ..."

Bram Stoop "Oppositie partijen in Delft heeft via omweg toch hun doel bereikt." "Tijdens de raadsvergadering van 23 april is tot mijn grote vreugde door wethouder Koning van de PVDA toegezegd dat we opnieuw gaan praten over de nota wijkaanpak in Delft. Dit terwijl haar eigen partijgenoten in de gemeenteraad het een prima ..."

Sjaak Keuvelaar "Ambitienota Visie Openbare Ruimte nog niet volmaakt" "... met grote verbazing lezen wij een persbericht van het college B&W, dat zij zeven plaatsen wil aanwijzen voor legale graffiti en dan met name in fietstunnels. Wat het CDA betreft strookt dit absoluut niet met het doel om tunnels sociaal veiliger te maken."

delft buitenwatersloot_000_brug_2009_04_09_16h45_a.jpg
Klik op foto ...
Pauljan Kuiper "Vragen over doorvaarthoogte brug Bolwerk"

TU Noord blog - EvH "Opening Natuurspeeltuin Hammenpoort" " "

Fleur Norbruis "Speeldernis geopend" "In 2006 diende GroenLinks bij de Algemene Beschouwingen een motie in waarin het college werd verzocht een wilde speeltuin in te richten, bij voorkeur in TU Noord-gebied. De motie werd met algemene stemmen door de raad aangenomen. Vanmiddag is 'Speelnatuur Hammenpoort' geopend."

Jan Peter de Wit "Phoenixstraat tijdens de bouw van de spoortunnel"

Jan Peter de Wit "Nieuwe slogan van Delft: CREATING HISTORY" "Gistermiddag werd op het Evenemententerrein de nieuwe stadsstijl onthult. De D met twee streepjes eronder kennen we al want de reclameborden stonden al een week in de stad. Streepjes zijn een sterk beeldmerk, denk maar aan de drie streepjes van Adidas."

NUTTELOZE INTIMIDATIE
Jan Peter de Wit "Motie van Afkeuring tegen De Wit in het Fractievoorzittersoverleg" "... Nou fijn. Unicum in Nederland dat er een Moties van Afkeuring tegen een raadslid wordt ingediend. Ik laat op basis van het artikel 'Meningsuitingen' van de Gedragscode mijn mond niet snoeren door andere partijen."

Onafhankelijk Delft
delft http://www.onafhankelijkdelft.nl/startpagina.jpg
Op het Oostblok zitten de bewoners al bijna twee weken tegen deze hoop rotzooi aan te kijken. Klaag telefoontjes over deze stapel troep ten spijt. Het ophalen van het grofvuil is niet echt een succes in Delft zo blijkt hier maar weer.

Rolf Clason "CARMIGGELTSCHOOL HEEFT BESTE VERKEERSLEERLING"

Rolf Clason "WIJKAANPAK: M��R DAN ALLEEN SCHOON, HEEL EN VEILIG" "Een beetje simplistisch vond ik de kritiek op de wijkaanpak. Als er geen rommel ligt en de bushokjes heel zijn, heb je alleen een blauw mannetje op straat nodig en iedereen is gelukkig: dat leek wel de opvatting van de oppositie te zijn."

fractie SP "Wijkaanpak college voorlopig van tafel" "Wijkcontracten waarvan niet duidelijk is wat de bewoners er z�lf over te zeggen hebben. Te veel geld naar de organisatie en te weinig naar de uitvoering. Een nota waarvan totaal onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren."

Leja van der Hoek "Het resultaat telt!" "De raadsleden gaan opnieuw over de wijkaanpak praten. Dat is in de raadsvergadering van 23 april j.l. afgesproken op voorstel van de VVD. Ik schreef op onze site al eerder over de teleurstellende behandeling van de nota "Samenwerken aan sterke wijken" in de commissie ,,."

Job Veltman "STIP accoord met camera's op het station" "Big Brother? Studenten Techniek In Politiek heeft sinds de start van de pilot, in 2004, hard gestreden om nut en noodzaak van camera's aantoonbaar te maken. In de Wet staat beschreven dat er veel voorwaarden zijn waaraan de politie moet voldoen voordat ze naar dit middel ... "
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Er is veel meer. Delft is een instapstation op weg naar Schiphol. Wat op en rond het station gaande is moet gezien en scherp vastgelegd kunnen worden. Software houdt alles onder controle en signaleert afwijkingen. Terroristen pas op!

Bas Bennebroek "Raad onder strenge voorwaarden voor extra subsidie DOK" "Begin deze maand schreef ik al over de financi�le situatie bij DOK (Op weg naar een gezonde bibliotheek), met name over het feit dat de Raad van Toezicht niet in staat blijkt te zijn om een strakke financi�le controle over de bibliotheek te houden."

VVD Delft "Lennart Harpe nieuwe lijsttrekker VVD in Delft"

Alex van Leeuwen "Schriftelijke vragen inzake afval op de Markt." "Op 11 april 2009 (Paaszaterdag) in de ochtend om 10:00 uur lag er weer een grote berg afval bij de ondergrondse afvalcontainers naast het Stadhuis op de Markt. Dit afval is waarschijnlijk afkomstig van een of meer horecabedrijven in de directe omgeving."

Lennart Harpe "Lijsttrekker" "... De komende periode gaat veel tijd zitten in het schrijven van het verkiezingsprogramma en het samenstellen van een uitstekende kandidatenlijst."

Anne Koning "buiten"
donderdag 23-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft markt_000_bentley_continental_flying_spur_feb_2006_2009_04_22_17h00_14.jpg
Delft, Markt.
Bentley Continental Flying Spur februari 2006.
Een beetje fractievoorzitter rijdt niet minder.Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Marjon van Holst "Dagboek van een raadslid Marjon van Holst PvdA" "Wat een ramp, mijn e-mail valt uit. Vervolgens besteed ik 3 uur aan bellen met helpdesks om mijn mail weer in orde te krijgen. Daar gaat mijn tijdswinst van gister. Het is bijna niet meer voor te stellen dat nog niet zo lang geleden er helemaal geen Internet was."

Jan Peter de Wit "Vandaag maakt Merkx nieuwe logo van Delft bekend"

delft logo_delft_creating_history.jpg
gemeente Delft "Stadsmarketing" "... De kernwaarden technologie, historie, creativiteit en innovatie zijn de vier belangrijke troeven die de stad gaat uitspelen om het hart te veroveren van bewoners, bedrijven en bezoekers."

Julia Broos "Stadsstijl Delft �niet truttig�" "DELFT - Trots toont de Delftse wethouder Merkx de neptatoeage op haar ontblote schouderblad: een D met twee streepjes eronder; het nieuwe symbool van haar stad. ?Straks zie je mensen in het buitenland rondlopen met een T-shirt met deze D erop. Het moet leuk zijn om te dragen, net ..."

Job Veltman "5 Delftse studentenorganisaties bieden perspectief op Delftse internationalisering" "Internationale interactie De inluidende tekst luidt �Internationale interactie: wonen, werken en studeren, 3 pijlers met praktische aanbevelingen van 5 Delftse studentenorganisaties om werk te maken van Delft als gastvrije stad voor ..."

Delftse Post - Karl Flieger "Het roer moet om" "Nee, Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) gaat nu eens niet op burgemeester Verkerk afgeven. "Hij zwaaide bij zijn sollicitatie wel met de uitgave uit 2004 van de Atlas voor gemeenten en riep dat Delft naar de plaatsen 1 en 2 zou stijgen, maar dat dit niet is gelukt ligt aan het hele ...""

Bram Stoop "Motie samenwerken in sterke wijken � samen sterker de toekomst in" "De reden waarom Onafhankelijk Delft de onderstaande motie steunt kunt u lezen door op deze link te klikken."

Jan Peter de Wit "Kredietcrisis zichtbaar op de Markt" "Opvallend veel leegstand op de Markt. Naast Kredietcrisis treft Delftse top restaurants hebben ook de funshop winkels voor toeristen het erg zwaar. Er zitten nu al vier uitzendburo's op de Markt. De "UitzendMarkt" doet het goed met al die nieuwe werklozen."

delft http://www.vvddelft.nl/extra/alv/2009-VVD-alv1-web-4.jpg
VVD Delft "Lennart Harpe lijsttrekker VVD Delft" "Lennart Harpe is de lijsttrekker van de VVD Delft bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De Algemene Ledenvergadering van de VVD Delft steunde unaniem de voordracht van het bestuur om Harpe als lijsttrekker aan te wijzen."
woensdag 22-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft stationsplein_000_van_leeuwenhoeksingel_000_slooppanden_delftsblauw_2009_04_21_13h23_45_a.jpg
Delft, gezien vanaf Stationsplein
slooppanden in Delft blue aan de Van Leeuwenhoeksingel.Quotes van de dag

"Het Presidium inclusief burgemeester Verkerk spant griffier Luyk steeds vaster in de teugels voor hun karretje. Meningsuitingen van raadsleden in de media worden door het Presidium en het College van B&W scherp in de gaten gehouden." Jan Peter de Wit


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

delft logo_ik_wil_in_de_gemeenteraad.jpg
delft personen_harrie_fruyt_van_hertog_030828_raadsvergadering_a.jpg
harrie fruyt van hertog "Ik wil in de gemeenteraad (2)"

Jan Peter de Wit "Schriftelijke vragen over nevenfuncties burgemeester Verkerk" "Op de site www.gemeentedelft.info van het dagelijks bestuur van de gemeente staat een niet bijgewerkte lijst van nevenfuncties van burgemeester Bas Verkerk. De Comit�s van Aanbeveling staan ook niet vermeld. Daarmee overtreedt de burgemeester ..."

Bianca van der Werf "Nevenfuncties; lijken wel een taakstraf!" "... Ik begin mij stellig af te vragen welke discussie er los zou barsten als burgemeester Verkerk zal weigeren om al zijn nevenfuncties openbaar te maken. Partijen die schreeuwen om transparantie, krijgen dat in zekere zin � met het openbaar maken van deze lijst - maar dat blijkt ..."

Bram Stoop "Geeft Verkerk nu wel antwoord?" "In december 2008 heb schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de nevenfuncties van Bas Verkerk. Een van de vragen was toen, hoeveel uren per maand bent u bezig met deze nevenfuncties. Als antwoord kreeg ik toen dat men geen aanleiding zag om hier antwoord op te geven."

delft sytse_heidstra_mark_rutten_20090307_foto_ter_burg_nl_picture_83_a.jpg  foto Ter Burg
Ja, ik wil VVD-raadslid worden!
Sytse Heidstra met aanbeveling van Mark Rutten.
Sytse Heidstra "Gemeenteraadsverkiezingen 2009" "Op advies van een bekend landelijk politicus heb ik besloten mij aan te melden als voorlopig kandidaat voor de VVD in Delft `Volkspartij voor Delft`genaamd, een brede liberale stroming �van Rutte tot Rita�. Een van de redenen hiervoor is het feit dat ik eren voorstander ben van het ..."

               
Aad Meuleman "Acht fracties dienen motie Wijkaanpak in"

delft
TU Noord blog - EvH "informatieavond St. Sebastiaansbrug, kort verslag"

STUDIORO "Video of the working process of a new enormous townscape by designer Mark van Huystee."

Jan Peter de Wit "Klimaatnota: spaarlampen in het stadhuis " "Wethouder Lian Merkx draait samen met bode Dieke Kersbergen de eerste van de vijfhonderd energiezuinige lampen in het Stadhuis. Daardoor neemt de CO2-uitstoot met 28% af. Nu nog minder en korter vergaderen."
dinsdag 21-04-2009 00h00

Foto van de dag

amsterdam_elektrische_taxi_atax_1909.jpg
Begin 1900 tot 1914 reden er op het hoogte punt 80 elektrische taxi's in Amsterdam.
Anno 2009: Gemeente Amsterdam "Elektrische taxi start in Amsterdam-Noord"Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

Aad Meuleman en Wim de Koning "Koninklijke Onderscheiding van voor 1986 minder waard?" "De afgelopen jaren nodigt de burgemeester op Koninginnedag standaard mensen uit die in het verleden tot heden een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. In de uitnodigingsbrief lazen wij: 'Aan de dames en heren die vanaf ...'"

Delft op Zondag - Pim Beukema "Voor Aad Meuleman, van Stadsbelangen, blijft er muziek zitten in oppositie voeren. Hij zingt er zelfs bij ..." "Aad Meuleman heeft een volledige baan. Hij is daarnaast fractievoorzitter van Stadsbelangen. Verder mag hij graag muziek maken. Kortom: Aad Meuleman hoeft zich niet te vervelen."

CENSUUR
delft http://www.jpdewit.nl/griffier_luuk_van_luyk2.JPG Raadsgriffier R.H. Luyk
Jan Peter de Wit "Griffier Luyk wijst het Algemeen Dagblad terecht" "Griffier Luuk van Luyk is de secretaris van de gemeenteraad. Griffier Luyk ondersteunt de raad, de voorzitter en zijn leden, de fracties, de door de raad ingestelde commissies en het Presidium. Nu belde mij griffier Luyk reeds op dat ik beter bepaalde webcolumns ..."

Jeroen van Oort "Strafschop schieten en wiettop" "... kan ik maar ��n conclusie trekken: politici op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau moeten zich tot het uiterste inspannen die oplossingen te bedenken die ertoe leiden dat productie en gebruik van wiet sterk afneemt of liever nog: stopt."

delft http://blue.tudelft.nl/competition/wp-content/themes/bluecompie/banner3.jpg
Bas Bennebroek "Studenten ontwerpen Delftse relatiegeschenken" "Aanstaande woensdag wordt op Lijm&Cultuur de nieuwe stadsstijl van Delft onthuld. Om Delft beter op de kaart te zetten, is er een nieuw logo ontworpen en een eigen stijl ontwikkeld. Bij de nieuwe stadsstijl horen natuurlijk ook nieuwe relatiegeschenken, maar de ..."

TU Delta "Pas op: Instortingsgevaar" "Delftse spoortunnel Leidt de aanleg van de spoortunnel in het centrum van Delft tot verzakkingsdrama's? Veel mensen vrezen het ergste gezien de debacles rondom de aanleg van de metrotunnels in Amsterdam en Keulen. Of huizen rondom de beoogde spoortunnel straks verzakken door ..."

Leja van der Hoek "Externe ori�ntatie coffeeshops/softdrugsbeleid" "... Drugs zijn van alle tijden en zijn zeer wijd verspreid. Opvattingen over genotsmiddelen veranderen. Waar het in de jaren vijftig en zestig als een gebaar van gastvrijheid werd gezien om op het verjaardagsbuffet sigaren en sigaretten uitnodigend neer te zetten naast de ..."

delft personen_leja_van_der_hoek_vvd_raadslid.jpg
Leja van der Hoek "Dagboek van een raadslid" "... Nog voor het avondeten krijg ik een telefonische reactie van de wethouder op mijn rondvraag: hij zegt een overzicht van het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen in en om het parkje Buitenhof toe voor de volgende commissie-vergadering."
maandag 20-04-2009 00h00

Foto van de dag

delft sint_sebastiaansbrug_ontwerp_001.jpg
Delft, ontwerp nieuwe Sint Sebastiaansbrug.
Er is een inloopavond over dit onderwerp: op 21 april van 19.00 tot 21.00 uur bij het DUWO Conferentiecentrum aan de Kanaalweg 3. Bron: Belangenvereniging TU NoordQuotes van de dag

"Burgemeester Verkerk heeft Zero-tolerance en sluit caf�'s waar iemand harddrugs bij zich heeft. Of bekeurt iemand die bij het station een stukje over de stoep fietst naar de fietsenstalling. Voor zichzelf neemt Bas Verkerk de Gemeentewet niet zo nauw." Jan Peter de Wit

"Ik had er vooral problemen mee omdat Bas Verkerk zich dagelijks op kosten van Delft met de taxi liet ophalen en naar huis brengen." Jan Peter de Wit

"De Delftse Coffeeshops hebben een aanzuigende werking op mensen uit omgeving Den Haag, Rotterdam en Westland. Uiteindelijk heeft Den Haag met het rode lichtdistrict weer een aanzuigende werking op bezoekers uit o.a. Delft. En zo komt een ieder aan zijn/haar trekken." Bianca van der Werf

"Ik zou het liefst zien dat men de producten gewoon bij de sport verenigingen en clubs in koopt." Bram Stoop

"Ik zou het liefst zien dat de gemeente eindelijk is afstapt van het oud-bollige gedoe van productsubsidi�ring." Bram Stoop

"Veel fracties ontkennen dat Delft een onaanvaardbaar risico liep door alleen voor overschrijdingen op te draaien." Martijn Sipkema

"Minder regels betekent dat er minder ambtenaren nodig zijn. En dat is, zeker in Delft dat de meeste ambtenaren per inwoner heeft, hard nodig." Richard Wernekinck

"En het is een mooie steen. Bescheiden, niet overdadig. Net zoals Tom ook was." Henk van BergenWat schrijven de Delftse raadsleden en anderen

21minuten.nl "21minuten.nl" "U kunt weer deelnemen aan 21minuten.nl, het grootste online opinieonderzoek van Nederland. In de editie 2009 peilen we weer de staat van het land. De huidige economische situatie, het klimaat en Europa staan dit jaar centraal. Denk mee. Doe mee."

delft model_001.jpg
Jan Peter de Wit "Delftse Coffeeshophouders en Eneco voor legaliseren wietteelt" "In de raadsvergadering van november 2008 had ik samen met onafhankelijk raadslid Bianca van der Werf een motie ingediend dat burgemeester Verkerk zich moest aansluiten bij de groep burgemeesters die voorstander zijn van gereguleerde wietteelt."

Martijn Sipkema "Risico's project Spoorzone toch onderzocht" "De SP heeft meerdere malen aangedrongen op een degelijk risicoanalyse voor de aanleg van de Delftse spoortunnel en de nieuwe Spoorzone, maar daar wil het college en de overgrote meerderheid van de raad tot op heden niks van weten."

delft ezelsveldlaan_000_gedenksteen_tom_boon_2009_04_18_16h43_a.jpg
Anne Koning "Tom Boon en MFMF" "... Afgelopen donderdag hebben Henk Wijnen en ik de gedenksteen voor Tom onthuld. De steen ligt tussen de kastanjebomen aan de ezelsveldlaan. / MFMF = met de fiets minder file"

Delft op Zondag "Blijvend en verdiend eerbetoon voor zonderlinge idealist Tom Boon" "Volgens familie en vrienden was Tom Boon geen �gemiddeld mens�, maar heeft hij de gedenksteen, die afgelopen donderdagmiddag werd onthuld, meer dan verdiend."

Jan Peter de Wit "Beantwoording PVV kamervragen 79 bijbaantjes burgemeester Verkerk" "... Ik kan me niet herinneren dat burgemeester Verkerk een voornemen tot het aanvaarden van een nevenfunctie aan de gemeenteraad gemeld heeft. Dat de gemeenteraad er vooraf iets over te zeggen had wist ik niet."

Bram Stoop "Ook algemeen bekent is dat sport verbroederd" "... Ik zou het liefst zien dat de gemeente eindelijk is afstapt van het oud-bollige gedoe van productsubsidi�ring. Ik heb het dan over sport en spel activiteiten en een aantal activiteiten die aan de scholen worden aangeboden."

Stephan Brandligt "Delfts werkgelegenheidsbeleid in crisistijd" "... Saskia Bolten zal nader ingaan op het voorkomen van de armoedeval voor verschillende groepen in de Delftse samenleving; jongeren, mensen met een WW of WWb uitkering, mensen waarbij ontslag in de lucht hangt en mensen zonder uitkering."

Delft op Zondag "Minder regeldruk? Voor de ondernemers is het eerst zien en dan geloven" "Het oogt veelbelovend. Politiek en bedrijfsleven gaan eensgezind de strijd aan met de regelzucht die ondernemen vaak tot zo'n tijdrovende en vermoeiende bezigheid maakt."

Jan Peter de Wit "Meeting nostalgische brommers op de Markt"delft delft_rietveld_grashoff_bierkratten.jpg
Delft, Rietveld.
Rik Grashoff op weg naar huis met twee kratten Brand bier om stof weg te spoelen.
Elsevier "GroenLinks-wethouder: Islam-angst toch geen volksziekte" "De Rotterdamse wethouder Rik Grashoff doet afstand van zijn uitspraak dat angst voor de islam een 'volksziekte' is waarvoor een landelijke inentingscampagne nodig is. PvdA, Leefbaar Rotterdam en VVD hadden de GroenLinks-politicus hiertoe opgeroepen."
zaterdag 18-04-2009 00h00

Delftse borrelpraat
Delftse Borrelpraat


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft personen_000_bart_bikkers_a.jpg
Bart Bikkers "Softdrugs horen bij Nederland, dus ook bij Delft" "... Wij willen dan ook zeker inzetten op het herstellen van het regulier overleg tussen politie, gemeente, Parnassia en de coffeeshops."

Bram Stoop "Externe ori�ntatie over het coffeeshop/softdrugsbeleid" "Eerst kwamen de vertegenwoordigers van Stedin fraudebestrijding en Politie aan het woord. Zij vertelde wat er zoal gedaan wordt om de thuisteelt tegen te gaan en wat voor extreem gevaarlijke zaken zich hierbij voordoen. Ik vond het een goed verhaal. Daarna kwam Stichting PRAT en Brijder aan het woord."

Bianca van der Werf "Wietkwekerijen & coffeeshops" "... De avond was voornamelijk bedoeld voor hoor en wederhoor en informatie vergaren van mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Dit zijn uiteindelijk 3 blokken met woordvoerders en vertegenwoordigers geworden."

Gemeenteraad "Ori�ntatie op coffeeshop- en softdrugsbeleid" "Volgens de politie valt het met de overlast in Delft de laatste jaren mee. Het aantal overlastmeldingen is afgenomen. Volgens Brijder Verslavingszorg neemt ook het softdrugsgebruik onder jongeren af."

Bram Stoop "College van B&W ook de regie over website?" "... Dat deze site zeer gereserveerd om gaat met wat zij beschrijven moge duidelijk zijn. Ik mis namelijk veel punten die wel degelijk besproken zijn tijdens de externe orientatie maar om voor mij onduidelijke redenen niet benoemd worden op de gemeentelijke site."

Christenunie "Gezocht: kandidaat raadsleden"

fractie D66 "Vragen over onderhandelingsresultaat Randstad 380kV" "De Delftse fracties van D66 en GroenLinks vragen B&W om opheldering over het onderhandelingsresultaat rond de "Randstad 380 kV" hoogspanningslijn direct ten westen en zuiden van Delft, zoals eind maart bekendgemaakt in een persbericht van de gemeente."

Fleur Norbruis "Vragen over onderhandelingsresultaat 380 kV" "... De aanleg van de ondergrondse leidingen en de masten zullen veel schade aanrichten aan het landschap. Daarom hebben we ook vragen gesteld over de financiele afspraken die zijn gemaakt met het ministerie van EZ over de herinrichting van het gebied en de compensatie voor de ecologie en de natuur."

delft http://www.leefbaar-delft.nl/logo_delft_nieuw.jpg
Jan Peter de Wit "Geheim nieuw logo van Delft uitgelekt" "Woensdag 22 april wordt de nieuwe Stadsstijl gelanceerd op het Lijm & Cultuur terrein. Ik heb zo'n idee dat dit het nieuwe logo van DELFT wordt. Vorig jaar augustus vond ik de benodigde �385.000 voor een nieuwe slogan en logo weggegooid geld."

CDA vandaag "CDA vandaag"

AD-Delft "Delft wordt als woonstad minder aantrekkelijk" "... Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft heeft de nieuwste atlas in huis en ziet de score als een slecht resultaat van het stadsbestuur van Delft. 'Onder dit college zijn we als stad in een paar jaar tijd aanzienlijk afgegleden.'"

AD-Delft "Bijbanen Verkerk geen zaak van de minister" "... De minister is ook niet van plan paal en perk te stellen aan het aantal nevenfuncties van burgemeesters. Ook dat moet de raad doen. "Van de gemeenteraad mag ook worden verwacht dat hij zich een oordeel vormt over het aantal nevenfuncties van de burgemeester,'' aldus de minister."

delft personen_000_bas_verkerk_dp_20090408_a.jpg foto Delftse Post
Delftse Post "Bijbeunburgemeester" "DELFT - Echt verrassend is de uitslag niet: driekwart van de Delftenaren vindt 79 bijbaantjes echt wat te veel van het goede voor een burgemeester. Dat bericht zorgde pas geleden voor nogal wat opschudding in Delft, temeer daar burgemeester Verkerk er net zo veel nevenfuncties op nahoudt als koningin Beatrix."vrijdag 17-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft zuidwal_000_bastiaansbrug_2006_04_13_16_52_a.jpg
Delft, Sint Sebastiaansbrug.
door harrie fruyt van hertog
Stedebouwkundige misser uit jaren zestig wordt opnieuw gemaakt.
De nieuwe brug wordt niet alleen verbreed maar ook nog verder opgehoogd.
Waarom geen mooie stadsbrug op maaiveldniveau.


Quotes van de dag
delft sk_tekening_20090412.jpg
"Anne Koning achrijft wekelijks drie kinderlijke regels in haar weblog.
Na haar wethouderschap worden de teksten verzameld en met een
kleurplaat uitgegeven als 'Het grote kleuterboek'." harrie fruyt van hertog

"Wethouder Koning is een waardeloze wethouder en is veel meer geschikt als kleuterjuffrouw." Jan Peter de Wit

"Ik raad de Delftse PvdA aan om volgende raadsperiode wethouder Anne Koning te vervangen." Jan Peter de Wit

De voorwaarde voor het bijwonen van het feestje van Basje op 30 april is volgens mij weer iets versoepeld. Vanaf het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding in 1986 ben je nu welkom.
"Zolang Basje deze voorwaarde stelt, zal je mij niet zien op zijn feestje, hij is knettergek" Aad Bonthuis

"Griffier Luuk van Luyk zit aan de breidel (teugel) van burgemeester Bas Verkerk en communicatie wethouder Bolten (Groenlinks). Kritische partijen worden stelselmatig belachelijk gemaakt door alleen te vermelden dat ze tegen zijn." Jan Peter de Wit


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Delft betaalt vrijwillig de helft van de nieuwe Sebastiaansbrug"
"Een waardeloos resultaat voor Delft. De verhoogde Sebastiaansbrug wordt een nog lelijker lidteken dan nu al het geval is. Een brug op het maaiveld had Delft niets extra's gekost en is veel mooier. Dat zo'n brug in de zomer vaker open gaat is alleen maar toe te juichen omdat daarmee het doorgaande verkeer uit de binnenstad wordt geweerd."

delft dick_koning_lpf_delft.jpg
Dick Koning
"LPF: Tips gevraagd"
"Wie heeft tips voor ons tot verbetering van onze web site www.lijstpimfortuyndelft.nl Ter verduidelijking de list pim fortuyn delft is een totaal nieuwe opzet en heeft nimmer van doen gehad met de malversaties binnen de LPF Neem eens kontakt op Dick KOning telefoon 0152612515"

Fleur Norbruis
"De openbare ruimte is van ons allemaal"

Jan Peter de Wit
"Pure censuur"
"Ik zie dat de Griffiejournalist (naam onbekend) niet veel heeft overgelaten van mijn bijdrage over het bestemmingsplan zeepfabriek Bousquet Hoefijzersteeg /Molenstraat in de commissie Ruimte en Verkeer van 14 april."donderdag 16-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft rotterdamseweg 196_royal_delft_luifel_2009_04_12_15h00_a.jpg
Delft, Rotterdamseweg 196. Royal Delft - Porceleyne Fles.
De dagen van de luifel zijn geteld als het aan de nieuwe directeur Henk Schouten ligt.


Quotes van de dag
"Ik weet waar ik over praat." Martin Stoelinga

"Kritiek wordt niet getolereerd door Baas Bas en zijn Bende." Martin Stoelinga


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft http://www.nyama.nl/images/wcf07Header.jpg
NYAMA
"Festivals 2009"

Martin Stoelinga
"Nyama krijgt een vermogen, gemeente Delft knuffelt er weer lekker op los."
"De gemeente Delft heeft 45.000 euro uitgetrokken om het Nyama Festival te ondersteunen. Jahaa, want we moeten in Delft natuurlijk zorgen dat al die vreemde culturen zich zo lekker mogelijk voelen. Westerpop mag van dat soort steun alleen maar dromen. Maar dat is dan ook een feestje voor echte Delftenaren. Snapt u het nog? Wij niet!"

delft personen_martin_stoelinga_a.jpg
Martin Stoelinga
"Gemeenteraadslid worden ? Levensgevaarlijk ! Eerst je verzekering regelen!"
"Onafhankelijk Delft heeft niet meegedaan aan die kolder van vorige week: een opwarmcursus voor nieuwe gemeenteraadsleden. Gut gut, wat was de gemeente Delft trots op die bijeenkomst. Al die enthousiaste mensen die graag via de gemeenteraad iets voor hun stad willen doen. Jaja... Ze zeggen er niet bij dat je als gemeenteraadslid vogelvrij bent als het de machthebbers niet zint wat je zegt!"

Gemeenteraad
"Cie R&V: Tramlijn 19, Bousquet en Ambitienota"

Jan Peter de Wit
"PvdA wethouder Koning betaalt 53% van de kosten nieuwe Sebastiaansbrug"
"Het eerste stukje Tramlijn 19 aan de Vrijenbanselaan ligt er eindelijk. De gemeente Delft moet 53% van de kosten betalen van de nieuwe Sebastiaansbrug die te zwak is voor Tramlijn 19. De Provincie Zuid-Holland heeft wel bedongen dat de Sebastiaansbrug nog hoger wordt voor de scheepvaart."

Aad Meuleman
"Horecavoorziening Delftse Hout gesloten?"
"Voor zover onze fractie is ge�nformeerd, is de horecavoorziening met gebruik van de toiletten in de Delftse Hout (zie afbeelding) dit jaar niet meer operationeel. De recreanten in het Delftse Hout konden bij mooi weer gebruik maken van deze voorziening. (kopen van een snack/drankje en gebruik maken van de toiletten)"

Frans van Rijnswou
"Blauwer en blauwer"
"Delft � De leegstaande panden aan de Van Leeuwenhoeksingel worden steeds blauwer. De Delftsblauwe beschildering van de huizen bij het Delftse station gaat gestaag door. Reizigers op weg naar de trein en bus zien steeds meer huizen de beroemde Delftse kleur aannemen. Elke dag groeit het kunstwerk."

Delftse Post - Karl Flieger
"Tom verdi�nt ereteken"
"DELFT - Op de Ezelsveldlaan prijkt vanaf donderdagmiddag 16.00 uur een gedenksteen voor Tom Boon. De in 2004 overleden secretaris van Belangenvereniging Zuidpoort wordt hiermee herdacht door zijn collega's en overige buurtgenoten."woensdag 15-04-2009 00h00

Foto van de dag
aleid_wolfsen_pvda_burgemeester_utrecht.jpg
PURE CENSUUR
door harrie fruyt van hertog
Delft - Hoe kom ik in de landelijke pers. Met een verkeerde reactie is de PvdA burgemeester Aleid Wolfsen van de DOMstad dat prima gelukt.
De regent hield met gebruik van macht de publicatie van een artikel tegen in de huis-aan-huiskrant Ons Utrecht omdat het artikel zijn integriteit zou aantasten.

Waar het nu alleen nog over gaat is de aantasting van de persvrijheid, wat is democratie zonder vrije pers.
In Delft hebben we daar ook voorbeelden van, raadsleden wordt voorgeschreven wat ze wel of niet mogen publiceren op hun website onder dreiging van de gedragscode.


dinsdag 14-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft hugo_de_grootstraat_000_oversteekplaats_2009_04_11_15h41_a.jpg
Delft, Hugo de Grootstraat.
Bord oversteek met zebra sticht verwarring.
Het zebrapad is verwijderd, het bord blijft staan.


Quotes van de dag
"Het was zaterdag erg stil om gratis compost op te halen bij het afvalbrengstation" Jan Peter de Wit

"Eerder die ochtend was ik bij het overlaadstation geweest: de nationale compostdag werd ook door Avalex gevierd door mensen de kans te geven gratis compost op te halen. Je kreeg er ook nog een bloemetje bij." Anne Koning

"Als raadsleden uit een partij stappen, blijven zij gewoon in de raad zitten in plaats van hun zetel ter beschikking te stellen aan de partij namens wie zij in de raad werden gekozen." Aad Meuleman

"Er valt nog een hoop te verbeteren aan de bekendheid van het werk dat hoort bij het raadlidmaatschap en het imago van de Delftse gemeenteraad." Aad Meuleman


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Rondvraag aan wethouder Anne Koning over koerswijziging uitstel verhuizing Serpo"

AD-Delft
"Dagen Delftse rechtbank lijken nu toch wel geteld
Minister neemt advies over, Tweede Kamer beslist"


delft rotterdamseweg_000_speelwildernis_2009_04_12_15h18_a.jpg
Aanleg van de speelwildernis aan de Rotterdamseweg in Delft.
Anne Koning
"eieren zoeken"
"De speelnatuur wordt binnenkort geopend, de kinderen kunnen er dus op terwijl het groen uitbot. In de stadskrant van gisteren (www.gemeentedelft.info/stadskrant) stond een kleurplaat die ingeleverd kan worden tot 20 april."

harrie fruyt van hertog
"Stadskrant Delft"
"De Stadskrant Delft is altijd gedateerd op zondag. Tot nu toe is de krant altijd na zondag op internet geplaatst. Niks digitale kleurplaat op zondag. Misschien moet Anne Koning haar collega Saskia Bolten er eens op wijzen dat de Stadkrant Delft dan ook op zondag op internet moet staan, zo moeilijk is dat toch niet voor communicatie-geleerde drs. Bolten. Tijd voor een cursus: Ja, ik wil een goede wethouder worden."

Onafhankelijk Delft
"Paashaas"
"De paashaas is een uitvinding van mensen die vluchten voor het verhaal van de opstanding. Sommige mensen beweren dit. Maar er is al genoeg narigheid op de wereld wat gekoppeld wordt aan het geloof terwijl het er niets mee te maken heeft. Dus Bram ging gewoon op de foto met de paashaas."

Odlomak Stadsbelangen-Delft
"Delft op de schop"
"Een rondje Delft levert de nodige bouwwerkzaamheden op, die op dit moment worden uitgevoerd of in de planning staan. Onderstaand een gedeeltelijke impressie van huidige en toekomstige bouwprojecten. Terechte zorg voor een goede afloop van al die projecten en de bereikbaarheid van Delft blijven belangrijke aandachtspunten voor nu en in de toekomst."
Redactie: Stadsbelangen groeit, foto's worden ook groter, eerdaags 600x800 eindelijk.

Frank Gorte
"Verantwoordelijkheid en alcohol"
"STIP vindt echter wel dat de verantwoordelijkheid ook moet liggen bij ouders en jongeren zelf, niet alleen bij de alcoholverkoper."

TU Noord blog
"betaald parkeren begraafplaats Jaffa"maandag 13-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft markt_parkeren_motoren_ncrv_anwb.jpg
ANWB en E�nVandaag onderzoeken parkeerdruk
Delft tot nu toe 1 foto ingestuurd Stuur zelf foto in


Quotes van de dag
"Bas Verkerk reikt de eerste toolkit uit, een gestrikte doos met flodders uitgedacht door een duur bureau aan een aspirant-raadslid." harrie fruyt van hertog

"De kans dat je straks raadslid wordt is erg klein als je nu pas actief wordt." Jan Peter de Wit

"Het is altijd goed om de gemeenteraad wat extra onder de aandacht te brengen. Meestal staan de beste stuurlui aan wal." Jan Peter de Wit

"Als inwoners ge�nteresseerd zijn in gemeentelijke politiek vinden zij vanzelf de weg naar een politieke partij." Jon van Pag�e

"Een stadsbestuur heeft behoefte aan betrokken raadsleden maar die vind je niet op kleurloze, zogenaamd �politiek neutrale� wervingsbijeenkomsten van de gemeente." Jon van Pag�e


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Ja, ik wil in de gemeenteraad
"Burgemeester geeft startsein wervingscampagne"
"Burgemeester Bas Verkerk geeft op zaterdag 11 april om 11.00 uur als raadsvoorzitter het startsein voor de partijloze wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad. Hij doet dat bij de campagnekraam in de Paradijspoort in Delft."

delft personen_bas_verkerk_wil_hoogesteijn_jaikwilraadslidworden_20090411_foto_alex_van_leeuwen_a.jpg Foto Alex van Leeuwen
Wil Hoogesteijn krijgt de eerste "toolkit" van burgemeester Bas Verkerk uitgereikt.
Rolf Clason
"BURGEMEESTER: DELFT STERK EN SOCIAAL"
"sterker en socialer
In zijn toespraak benadrukte Verkerk dat deelname van meer burgers aan de politiek Delft sterker en socialer kan maken. Vervolgens reikte hij de eerste toolkit uit aan Wil Hoogesteijn, die wel in de gemeenteraad wil."

Aad Meuleman
"Ja, ik wil in de gemeenteraad"
"Diverse raadsleden van verschillende fracties deelden flyers uit aan de voorbijgangers. Naast ge�nteresseerde reacties van mensen, waren er ook negatieve reacties met bijzondere beelden, die mensen hebben over het werk van raadsleden."

fractie VVD
"Delft werft nieuwe raadsleden (VVD.TV)"

Jan Peter de Wit
"Campagne "Ja, ik wil in de gemeenteraad" indoctrinerend"
"Het is altijd goed om de gemeenteraad wat extra onder de aandacht te brengen. Meestal staan de beste stuurlui aan wal. Volgend jaar 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoogste tijd dus voor politieke talenten om zich bij hun partij of persoon van voorkeur aan te melden."

Jon van Pag�e
"Ja ik wil, het zelf doen"
"De SP is van mening dat dit de eigen verantwoordelijkheid van een politieke partij is en vindt het onzin dat de gemeente geld uitgeeft aan de campagne."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Even bellen met Pauljan Kuijper"
"In de commissievergadering bleek een meerderheid van de Delftse politieke partijen vorige week voor een verlenging van het cameratoezicht op NS Station Delft."

Stephan Brandligt
"Waar laten we al die fietsen bij het station?"
"Mensen die met de fiets bij station Delft komen, kennen het probleem: waar laat ik mijn fiets? Dat probleem wordt nijpender: meer mensen die met de fiets van of naar het station gaan en stallingsplaatsen die verdwijnen voor de bouw van het nieuwe station en stadskantoor. GroenLinks en STIP maken zich hier zorgen over en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college."

Jan Peter de Wit
"Verwijderen affiches Hamtunnel werkverschaffing"zaterdag 11-04-2009 00h00

Quotes van de dag
"Ik heb normaliter gesproken niets tegen het feit dat we ergens over gaan praten maar dan moet het wel echt ergens over gaan." Bram Stoop

"Het commentaar in dit artikel van onze fractievoorzitter Stoelinga heeft de heer Meuleman op zijn politieke site om voor mij onduidelijke reden weggehaald." Bram Stoop

"Ik ben voorstander om een duidelijk bord te plaatsen waarop klip en klaar staat dat het kleine parkeerterreintje alleen voor bezoekers van de begraafplaats is." Bram Stoop

"Als je als architect maar vaak genoeg bij voorzitter Rens Schulze van de Welstand commissie blijft langskomen, dan keuren ze uiteindelijk wel je ontwerp goed." Jan Peter de Wit

"Meerderheid ambtenaren eist excuses van pensioenfonds ABP" re.Public


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Dit soort praktijken moet je uitbannen, Jaffa begraafplaats"
"Dagelijks rijd ik langs de Jaffa begraafplaats en ook vandaag weer. Tijdens de raadsvergadering in februari 2009 heb ik kenbaar gemaakt dat wij tegen het voornemen zijn om een parkeermeter te plaatsen bij de begraafplaats Jaffa. Een blauwe zone vonden wij beter passen in dit geval."

Telegraaf - Binnenland
"Woede over parkeerautomaat bij kerkhof "
"De wereld op z�n kop, vindt Onafhankelijk Delft. �Het is te zot voor woorden dat mensen die een kaarsje willen aansteken of een begrafenis bijwonen, op zo�n smakeloze manier worden gestraft�, briest fractievoorzitter Martin Stoelinga. De oppositiepartijen willen dat de betaalautomaat zo snel mogelijk wordt vervangen door bijvoorbeeld slagbomen."

Aad Meuleman
"Parkeerautomaat bij begraafplaats respectloos"

Gemeente Amsterdam - Stadsdeel oud West
"Aantal stadsdelen voert 0,10-tarief voor parkeren in"
"Het 0,10-tarief is niet alleen geschikt voor winkelstraten, maar wordt ook ingezet bij een aantal sportvelden en begraafplaatsen."

Bram Stoop
"Dit kan alleen maar in Delft, Externe orientatie"
"Dit kan alleen maar in Delft, er was in de gemeenteraad afgesproken dat er een externe ori�ntatie zou komen over het softdrugsbeleid in Delft. De mening van Bas Verkerk weten we al want die heeft al eerder aangegeven dat hij het liefst zo door wil gaan als nu in Delft."

Jan Peter de Wit
"Laagwaardige architectuur plaats gesloopte Delfia bioscoop"
"Ik vind het geen geslaagd ontwerp omdat het nog steeds een mengelmoes is van Retro en Modern. Het gebouw sec is Retro bouwstijl. In de balkons aan de voorkant herken ik van de moderne zakelijke nieuwbouw stijl (zie foto hieronder Ypenburg). Samen geeft het een rommelige aanblik. Nergens op de Westvest of Phoenixstraat zitten balkons."

Pauljan Kuijper
"Wie heeft tips voor verbetering van onze website?"

Gemeente Rotterdam
"Shanghai enthousiast over spectaculair Rotterdams waterpaviljoen"
"De organisatie van de World Expo Shanghai 2010 heeft het ontwerp van het Rotterdamse paviljoen als eerste officieel goedgekeurd. Rotterdam Climate Proof bouwt volgend jaar een spectaculair waterpaviljoen op de wereldtentoonstelling en laat daarmee zien hoe de wereldstad waterveilig is en blijft, ondanks een veranderend klimaat."vrijdag 10-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft buitenwatersloot_000_brug_2009_04_09_16h45_a.jpg
Delft, Buitenwatersloot.
Onduidelijkheid over de toekomstige vaarhoogte onder de overbrugging van de Binnenwatersloot tussen Spoorsingel en Coenderstraat na aanleg van de spoortunnel.


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft personen_000_babak_mousavi_gourabi.jpg
Babak Mousavi Gourabi
"Welkom op mijn website"
"Even voorstellen: Mijn naam is Babak Mousavi Gourabi , ik ben geboren op 26 april 1967 in Masjed-e-soleiman (MIS) in Perzi� ( Iran) en ik woon sinds 1987 in Delft. Sinds 2006 ben ik namens Partij van de Arbeid (PvdA) lid van de gemeenteraad van Delft. Ik ben werkzaam bij Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) als research analist. Als onderzoeker hou ik me bezig met fundumentele medisch vraag stukken."

Jeroen van Oort
"Nota over Kredietcrisis: Het CDA wil vooral in mensen investeren"
"... De nota gaat echter voorbij aan het feit dat in Delft ook relatief veel mensen wonen met een lage opleiding. De verwachting is dat de klappen het hardst bij die groep aankomen. Het CDA zou graag zien dat er binnenkort voorstellen komen om mensen die hun baan verliezen nog veel actiever dan nu het geval is naar een opleiding te begeleiden."

Jan Peter de Wit
"Delfts Blauw verven slooppanden kost �10.000 - �15.000"
"Delfts Blauw verven van de slooppanden aan het Stationsplein kost volgens cultuur wethouder Merkx tussen de �10.000 en �15.000. Wanneer de sloop begint wist Merkx niet. Maar volgens PvdA wethouder Koning moet alles per 1 augustus bouwrijp opgeleverd worden. Zonde van het geld."

Aad Meuleman (en Wim de Koning)
"Webcam met geluid in trouwzaal Stadhuis"
"Delft Kennisstad vraagt voortdurend om alertheid van de kant van de gemeente om service aan onze inwoners zo optimaal mogelijk aan te bieden. In ieder geval kunnen familieleden, vrienden en kennissen straks de trouwplechtigheid via de webcam volgen met geluid."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Aad gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Nu nog een webcam in de raadszaal tijdens raadsvergaderingen, zie wat Politiekdelft op 06-12-2006 toen hierover schreef. Onderstaand een verwijzing naar de webcams.

Gemeente Delft
"Webcams in het Stadhuis van Delft"
"Beelden vanuit trouwzaal I of II en straks eindelijk ook met geluid"

delft personen_000_lennart_harpe_a.jpg
Lennart Harpe
"Tariefdiscussie: kleur bekennen bij Kadernota"
"De VVD-fractie heeft nogmaals duidelijk gemaakt vast te houden aan de in het coalitieakkoord gemaakte afspraak dat de gemiddelde lasten voor bewoners en ondernemers (onroerende-zaakbelasting, reiniging en riolering) als geheel worden beperkt tot uiterlijk het inflatieniveau. De strekking van deze afspraak is dat hiermee een plafond wordt aangebracht om de lasten niet te veel te laten stijgen."

AD-Delft - Lex de Jonge
"In 2010 Delfts leukste designstraat"
"DELFT - Het ging zo goed in de Kromstraat. De gemeente Delft kocht zeven �verwaarloosde� panden op, creatievelingen gingen volop aan de slag en het slechte imago leek definitief verleden tijd te zijn."donderdag 09-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft anthonie_heinsiusstraat_bomen_200.gif
Delft, Anthonie Heinsiusstraat.
1 00-00-1936 nieuwe aanplant
2 26-06-2006 bomen nog gezond
3 03-03-2009 6 Esdoorns besmet met zwammen worden eerdaags gekapt
4 02-04-2009 6 nieuwe Acers geplant


Quotes van de dag
delft model_001_ik_wik_in_de_gemeenteraad.jpg
"Op onze lijst staan opvallend veel dames. Gelukkig, want de politiek kan wel wat vrouwelijke inbreng gebruiken. En bij ons zijn het dus echte vrouwen: geen fotomodellen." Martin Stoelinga en Bram Stoop

"Vroeger zette beide heren de dames achter het raam, nu zetten ze de dames op een politieke kandidatenlijst" J. de Bruin

"D66, Stadsbelangen, en CDA gaven ook nog eens duidelijk aan wat zij van de nota vonden en dat liegt er niet om." Bram Stoop

"Ik ben er dan van overtuigd dat de meerderheid die er was in de commissie er ook blijft en dat de wethouder gewoon terug gestuurd gaat worden met deze nota tijdens de komende raadsvergadering van April." Bram Stoop

"In wiskunde loopt indirect fragmentarisch bewijs altijd vast al zitten er eeuwen tussen. In indirect fragmentarisch bewijs schuilt altijd onlogisch denken!" Michiel Goudriaan


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft logo_ik_wil_in_de_gemeenteraad.jpg
delft personen_harrie_fruyt_van_hertog_030828_raadsvergadering_a.jpg
harrie fruyt van hertog
"Ik wil in de gemeenteraad (1)"

Bram Stoop
"Nota over wijkgerichtwerken"
"Dus meneer Stoop als ik u goed begrijp kan de wethouder aan de slag met deze nota? Deze opmerking, aan mij gericht, was van commissie voorzitter Steffen vorige week donderdagavond."

delft http://www.leefbaar-delft.nl/logo_burgemeester_worden.jpg
Stadskrant
"Lancering campagne"

Stadscourant
"Herbenoemingsprocedure"

Stadscourant
"Profielschets"

Stadscourant
"Wat doet de burgemeester zoal?"

AD-Delft - Richard Verstegen
"Delft gaat in 2009 op Hollandse toer"
"Om deze doelgroep te bereiken is op de site Lekkerweg.nl van het Nationaal Bureau voor Toerisme een zogeheten microsite over Delft geplaatst. "De microsite is eigenlijk het toeristische deel van delft.nl in het klein,'' zegt Jeroen Beelen, directeur van Delft Marketing."

delft stadsgids_2009_gemeentebestuur_a.jpg
Het Delftse gemeentebestuur in de Stadsgids 2009 op de foto met de SS Rotterdam
Dick Rensen, Saskia Bolten, Bas Verkerk, Anne Koning, Lian Merkx en Ronald Vuijk Woonbond
"Andre Thomsen treedt af als commissaris van Woonbron"
"... Aanleiding voor deze zorg is in de eerste plaats natuurlijk het enorme verlies van 80 miljoen dat door Woonbron moet worden genomen. In de tweede plaats komt uit alles naar voren dat er bij Woonbron nog steeds onvoldoende besef is van de ernst van de problemen en de nadelige gevolgen die dreigen te ontstaan voor de 50.000 huurders van Woonbron."

RTV-Rijnmond
"Kamerfracties verbaasd over aanblijven top Woonbron"

Jan Peter de Wit
"Verplanten Bomen Diamantpad"
"Vanmorgen worden een zestal bomen verplant die aan het Diamantpad staan. Niet alleen de bekende 'bomenman' van Delft Ravindra Kiel woont daar, maar ik ook. Blijkbaar is de Gemeente hier extra voorzichtig. Ik moet zeggen de hele herinrichting is uitgebreid met de buurt besproken. Ook mochten de bewoners stemmen over de herinrichting."


"Rekenkamer vreest risico's spoortunnel"
" DELFT - De bouw van de spoortunnel in Delft brengt grote risico's met zich mee en kan verzanden in een proces waar iedereen spijt van heeft, maar dat niet meer is terug te draaien. Dit stelt de Delftse Rekenkamer in een brief aan de gemeenteraad."

Aad Meuleman
"�Omdat wij elkaars stadsgenoten zijn�"
"Vandaag was ik aanwezig bij de paasviering voor dak- en thuislozen in de Maria van Jessekerk. De uitnodiging voor deze bijeenkomst begon met de tekst: �omdat we elkaars stadsgenoten zijn��"

Aad Meuleman en Wim de Koning
"VVD liet woonlasten burgers stijgen"
"Samen met het CDA en ChristenUnie/SGP deed Stadsbelangen toen een voorstel om de OZB niet extra te verhogen, zoals het college, waarin de VVD is vertegenwoordigd, had voorgesteld."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Voorstellen kan je alles, dat is geen kunst, maar een meerderheid smeden vereist kaliber!

Bas Bennebroek
"186 nieuwe studentenwoningen geopend"
"In juli 2007 stond de gemeenteraad voor de keuze: kiezen we voor een snelle vergunning en een snelle bouw van zo�n 200 nieuwe studentenwoningen, of laten we de honderden nieuwe (internationale) studenten in de kou staan?"woensdag 08-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft delft_voorstraat_oude_jan_parkeren_2009_04_04_13h29_a.jpg
Delft, Voorstraat.
Stadsverrommeling
Marktkooplui mochten afgelopen zaterdag gratis "WILD" parkeren rondom de Oude Jan.


Quotes van de dag
"Ik zoek de beste burgemeester voor onze stad.???" Martin Stoelinga

"Ik betaal gewoon OZB belasting dus iedereen weet wat ik bezit, Maar als je geen onderzoekje wilt verrichten in je eigen potje, ja dan heb je een probleem, Onze Bas en zijn kornuiten hebben het toch al niet met externe onderzoeken." Martin Stoelinga

"Heus, ik betrap mezelf ook wel eens op het korte lontje, maar veelal komen deze irritaties tot stand door mensen die zich asociaal gedragen of het ��n en ander op hun kerfstok hebben en zich beter voordoen dan ze zijn." Bianca van der Werf

"Ons in de politiek meer bezig houden met het gevoel en niet zoeken naar de woorden dit gevoel te willen uitleggen, daar ligt voor mij het belang." Bram Stoop

"De PvdA zet zelfs modellen van een fotobureau op haar posters om de Delftenaren te laten denken dat ze hun zaakjes voor elkaar hebben. Dat is dus weer pure nep!" Martin Stoelinga en Bram Stoop

" Het beste voorbeeld dat Delft er slecht voor staat is wel de burgemeester. Laten we met zijn allen eens na gaan denken hoe we hem hier weg kunnen krijgen." Martin Stoelinga en Bram Stoop

"Delft heeft een echte burgemeester nodig, niet deze arrogante autocraat met zijn 79 bijbaantjes maar zonder hart voor de stad." Martin Stoelinga en Bram Stoop


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Onafhankelijk Delft doet niet mee met het zoeken naar raadsleden"
"Wat?! Gaat Onafhankelijk Delft dan niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010?! Natuurlijk wel ... Maar wij hebben nu al zo veel geschikte kandidaten gevonden, dat we aan dat zielige vacaturecircus van de gemeente niet mee hoeven doen. Gelukkig!"

Aad Meuleman
"Wikken en wegen, voor nu �n straks"
""Zo'n zestien jaar geleden ben ik de lokale politiek in gegaan. In plaats van heel hard vanaf de wal te roepen welke koers gevaren moet worden, kon ik beter meehelpen aan het besturen van de stad, bedacht ik."

Bianca van der Werf
"Webcolumn: 'Hufterigheid'"
"Op 6 april jl. organiseerde de ABVAKABO FNV een landelijke actiedag tegen agressie en geweld tegen dienstverleners."

Aad meuleman en Wim de Koning
"Wijkaanpak college = vooral stuurlieden in de roeiboot"
"... Het college wil weer ontmoetingsplekken cre�ren ad � 150.000,-- per jaar in 2009 en 2010. Onze fractie vindt dat echt weggegooid geld. Op de eerste plaats hebben wij al dure buurthuizen waar burgers elkaar kunnen treffen en bovendien kan zo�n bedrag veel effectiever worden ingezet. Bijvoorbeeld ten behoeve van DOK waar vele burgers (wijkoverstijgend) elkaar dagelijks treffen. Een soort spontane ontmoetingsplek, waarbij we geen dure professionals nodig hebben."

Ron Witsenboer
"DOK: Ambitie versus realiteit"
"... Vorig jaar is er nog onder druk van nieuwe tekorten door de gemeenteraad met een motie bereikt dat de gemeente de jaarlijkse subsidie (inmiddels 2 miljoen) vanaf 2009 verhoogde met 8 ton. Volgens de gemeente zijn daarmee de eigen maximale mogelijkheden bereikt om de ambities van DOK tegemoet te komen."
Redactie: Resumerend 2 miljoen + 8 ton = 31 euro per inwoner gemiddeld per jaar, een volkomen in de pas lopend bedrag dus verstrek die subsidie zonder verder gezeur of maak expliciet duidelijk dat je tegen bent?

Bas Bennebroek
"Schriftelijke vragen over fietsenstallingen station"
"GroenLinks en STIP stellen vandaag schriftelijke vragen aan het college van B&W over de capaciteit van de fietsenstallingen bij het station. Door de aanleg van de spoortunnel en de bouw van het nieuwe stadskantoor, gaat het Stationsplein flink op de schop (Nieuwe fietsenstallingen bij station). Wij willen graag van het college weten wat dit betekent voor de duizenden fietsenstallingen in dit gebied."

delft http://lh5.ggpht.com/_fEcWhvWVoqk/SduzzrgnyRI/AAAAAAAAB-M/JlEEPYWpbRg/s720/IMG_0790.JPG
Rolf Clason
"Foto's aanrijding Voorhofdreef"dinsdag 07-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft http://www.portofrotterdam.com/mmfiles/loc_tcm26-59295.jpg
Havenbedrijf Rotterdam
"Rotterdamse haven test hybride loc"


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Stadskrant Delft - Bas Verkerk, Aad Meuleman en Bas Bennebroek
"JA, IK WIL IN DE GEMEENTERAAD"
"Bas Verkerk: 'Delft verdient de beste gemeenteraad'
Maar welke politieke kleur ze ook hebben, ze zijn stuk voor stuk betrokken bij de stad en ze hebben het beste met Delft voor. Iedereen in Delft die diezelfde betrokkenheid voelt, zou moeten overwegen om raadslid te worden. Desnoods via een eigen partij. Ook dat kan."

Mil�ne Junius
"Certificering DOK: vooruitschuiven geen goed idee."
"De Delftse bieb met kunst- en mediauitleen, DOK, kampt elk jaar met tekorten. Tot grote ergernis van velen moest er achteraf elke keer geld bij. Er werd onderzocht hoe dit kwam. Uit een auditrapport in opdracht van de gemeente gemaakt (2007) bleek dat de bijdrage voor DOK in Delft op het landelijk minimum van 15 euro per inwoner stond."

Leja van der Hoek
"Samenwerken aan sterke wijken � Samen sterker de toekomst in"
"Tien jaar wijkgericht werken in Delft. Mijn verwachting was dat er op niet gelukte zaken in het wijkwerk een stevige inhaalslag zou worden voorgesteld. Immers over schoon, heel en veilig wordt door de bewoners nog steeds veel geklaagd. Het voorstel van het college met deze nota is meer van hetzelfde en meer bureaucratie."maandag 06-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft markt_000_tuktuk_bas_verkerk_peter_vd_salm_2009_04_04_14h05_a.jpg
Delft, Markt, Zaterdag 4 april 2009 14:00 uur.
Na een korte toespraak door de directeur van de Tuk Tuk Company knipt Bas Verkerk het lint door en kruipt in een TukTuk voor een ritje met Peter van der Salm achter het stuur, die drie TukTuks gaat exploiteren. Jammer dat er nog geen elektrische TukTuk rijdt, maar die komt er aan.


Quotes van de dag
"Delft verdient de beste gemeenteraad" Bas Verkerk

"Basje: "Delft verdient een goede Gemeenteraad" OK Aad: "Delft verdient een goede burgemeester" Aad: "Tot ziens Basje" Basje: "??????" Aad Bonthuis

"Ik durf te stellen dat de heer Verkerk met een persoonlijke vete tegen Stoelinga bezig is en nu het presidium voor het karretje wil spannen." Bram Stoop

"De antwoorden zijn openbaar en prompt staat het in de media te lezen dat Stoelinga eigenaar is van een cafe waar in drugs gehandeld wordt." Bram Stoop

"De commissie vergadering leek weer op de kletsclub uit Lutjebroek." Jan Peter de Wit

"Wij begrijpen niet waarom men zich zo druk maakt over uitspraken van raadlid de Wit. Straks zegt de Wit gewoon, het was allemaal gelogen wat ik beweerde en ik distantieer mij ervan. Vervolgens hoor je de gemeenteraad niet meer. Sommige vinden dat ook nog getuigen van politieke moed. Kortom daar gaan we weer." Martin Stoelinga en Bram Stoop

"Met inflatieniveau bedoelen wij een te hanteren niveau zoals dat door de de Delftse burger herkend en ervaren wordt en niet de uitkomst van een ingewikkelde Delftse rekensom." Lennart Harpe


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft peter_kiela_001.jpg
Foto: Peter Kiela (rectificatie 2-4-2009)
Bram Stoop
"Bas Verkerk zet presidium-voorzitter Peter Kiela aan het werk"
"Naar mijn mening gebruikt Verkerk het presidium om een mening los te krijgen die ook weer openbaar is en waar men wederom iedereen iets over kan roepen in de media. Dit alles gebeurd dan ook zonder dat Stoelinga zelf een weerwoord kan voeren."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Martin Stoelinga vindt dat het geen belangenverstrengeling is, de wet laat die keuze geheel aan hem. Buiten dat zou Peter Kiela namens het presidium kunnen vinden dat Stoelinga zich moet terugtrekken als raadslid en dit aan de raad kunnen voorleggen. Effect is nihil als Martin gewoon blijft zitten, wel wordt dan zichtbaar met welke onzin Peter Kiela als presidium-voorzitter zich bezig houdt. Gedragscode is niet houdbaar.

Jan Peter de Wit
"DOK op naar de modernste bibliotheek ter wereld"
"... Ik vind het meerjarenplan ��n van de meest visionaire nota's die ik tot nu toe gezien heb. In de commissie werd er door de coalitiepartijen van PvdA, VVD, GroenLinks en Stip heel benepen op gereageerd. Het gaat de coalitie allemaal te snel. Waar de coalitie wel achterstond was wat feitelijk moet: Jeugdleden t/m 18 gratis en certificering."

Marjon van Holst
"Delft 2030 (bijdrage aan de discussie over de stadsvisie Delft in 2030, maart 2009, gemeenteraad Delft)"
"In 2030 ben jij 21 jaar. Je hebt, net als je leeftijdsgenoten, je talenten kunnen ontdekken op kleinschalige onderwijsinstituten waar mensen werken die jou stimuleerden de wereld om je heen te verkennen en te kennen."

fractie D66
"D66 weer voor verlenging cameratoezicht stationsgebied"
"Het cameratoezicht rond het station was met slechts een jaar verlengd, omdat een meerderheid niet overtuigd was van de evaluatie in 2008. Nu is er brede steun voor een verlenging met vier jaar. Doel is om hierna te kijken of het nieuwe station zonder kan, te meer daar de maatregel volgens de wet tijdelijk moet zijn."

Fleur Norbruis
"GroenLinks bezoekt de Poptahof"
"Afgelopen zaterdag (4 april) bezochten fractie en wethouder de Poptahof. Bekijk hier de foto impressie. Een uitgebreid verslag volgt binnenkort."

Jan Peter de Wit
"jaikwilburgemeestervandelftworden"
"In maart 2010 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Wij willen gelijktijdig een referendum waarin Delftenaren hun burgemeester kiezen. Bas Verkerk herbenoemen of een nieuwe? Op zaterdag 11 april start onze campagne "jaikwilburgemeestervandelftworden"."

Lieke van Rossum
"Vrijwilligers De Wending laten van zich horen"
"Deze zaterdag deelde de SP met het actiecomit� 'Wij willen De Wending terug' protestflyers uit bij buurthuis De Wending in het Westerkwartier. Het afgelopen jaar zijn vrijwilligers en trouwe bezoekers buitengesloten en is alle organisatie overgenomen door betaalde krachten van het gemeentelijke Breed Welzijn Delft."

Lennart Harpe
"Gemeentelijke tarieven: VVD wil 0-lijn"
"Op dinsdag 7 april wordt in de commissie Bestuur, Middelen en Economie de Nota Nominale Ontwikkeling Tarieven besproken. De nota vloeit voort uit een toezegging van de wethouder van Financi�n om opnieuw naar de rekenmethodiek van de gemeentelijke tarieven te kijken."

Dick Koning
"PERSBERICHT"
"Lijst Pim Fortuyn Delft zal in in maart 2010 niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De naam is veranderd Lokale Politieke Federatie Delft"

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Verfraaide Watertoren moet net als vroeger weer voor stukje Delftse trots zorgen"
"DELFT � De Historische Vereniging Delfia Batavorum en de krant Delft op Zondag organiseren dit jaar gezamenlijk de Le Comteprijs, een prijs die is bedoeld voor de meest geslaagde verfraaiing van een object of een pand."zaterdag 04-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft burgwal_000_bomen_platanen_2009_04_03_15h21_46.jpg
Delft, Burgwal.
Zojuist zijn op de Delftse Burgwal de bakken met buxusbollen aangevuld met zes overgeplante platanen afkomstig van het Stationsplein.


Quotes van de dag
Oma vertelt: "Ik hoorde dat de mannen van het aannemersbedrijf al stroopwafels hadden gehad van een mevrouw die daarmee haar waardering wilde uiten. Ze kijkt nu naar de vogeltjes in haar straat." Anne Koning

"Er is aangenomen dat er in cafe Sport gedeald is in drugs zegt Bas Verkerk in zijn antwoord. Dat de uitbater hier geen schuld aan had en vrijgesproken is hoor je hem niet over. Dat tussen aangenomen en bewezen een groot verschil zit deert hem daarbij niet." Bram Stoop

Handeling maart 2009: "De heer DE WIT (Leefbaar Delft): Voorzitter. Dank dat ik als eerste het woord krijg. Ik begrijp dat dit uit waardering is voor het feit dat ik u landelijk bekend heb gemaakt. Jan Peter de Wit


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Peter Fagg
"STOKPAARDEN"
"De stokpaarden werden de afgelopen twee jaar opgetekend door Peter Fagg tijdens interviews met de Delftse politiek en wekelijks gepubliceerd in de Delftse Post."

Bram Stoop
"wat heeft raadslid Stoelinga aan vastgoed in Delft en
wat verdient hij er eventueeel aan"

"Als je schriftelijke vragen stelt over de meer dan 70 nevenfuncties van Bas Verkerk dan krijg je als antwoord, dat het allemaal in het belang van de stad is."

RTV-West
"Delfts politicus beschuldigd van belangenverstrengeling"
"DELFT - Fractievoorzitter Martin Stoelinga van de politieke partij Onafhankelijk Delft maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van Delft."

Delftse Post - Karl Flieger
"OpFliegers"
"Rob van de Taveerne vertelde me woensdag dat de eigenaar niet in beroep wil gaan tegen de sluiting."

AD-Delft
"Ook Hamtunnel op de schop"
" DELFT - Niet alleen de St. Sebastiaansbrug en de Kapelsebrug moeten een ingrijpende aanpassing ondergaan voor tramlijn 19. Ook de Hamtunnel gaat op de schop. eze onderdoorgang van de Zuidwal in de Delftse binnenstad is niet opgewassen tegen het gewicht van de trams."

AD-Delft
"Ook schipper staat doodsangsten uit op het kanaal"
"... Roeiers hebben vaak niet door hoe lastig het voor de schippers is, weet ook Jaffe Zijlstra van de Zuid- Hollandse Roeibond. 'Wedstrijdroeiers willen bijvoorbeeld glad water. Ze roeien tot vlak voor een schip en maken dan opeens rechtsomkeert om golven te ontwijken.'"

Anne Koning
"verkeerskwis en burgwal-boom"
"Daarna mocht ik langzaamaan een plataan laten zakken in het laatste plantgat bij de burgwal. Wat een verschil! De straat was na het bestraten en met de buxusbollen al echt veel beter."

Jan Peter de Wit
"Monstertrucks jumpen op Lijm en Cultuur terrein"
"Eindelijk gebeurt er weer eens wat leuks op het Evenemententerrein Lijm & Cultuur. In het paasweekend een echt cultureel Groenlinks spectakel van brullende monstertrucks die over auto's jumpen."

AD-Delft
"Bedrijf rijdt met drie tuktuks in Delft"
"DELFT - Wie geen zin heeft om te lopen, maar een taxi te duur vindt kan vanaf vandaag in Delft in een tuktuk springen. Iedereen kan vanmiddag gratis kennis maken met de Aziatische wagentjes. De Delftse burgemeester Verkerk opent om twee uur officieel de Tuk Tuk Company Delft. Hij zal dit doen op de Grote Markt."vrijdag 03-04-2009 00h00

Foto van de dag
delft koepoortgarage_bouwput_wokkel_stempels_2009_04_02_13h33_a.jpg
Delft.
In de 'wokkel', hier komt de in- en uitgang van de Koepoortgarage, wordt de vierde en laatste laag met stempels gemonteerd, behalve in de ronding.


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bas Verkerk
"Beantwoording schriftelijke vragen over Cafe de Sport"
"Gebleken is dat u eigenaar bent van het betreffende pand. Daarmee bent u ook belanghebbende in deze rechtszaak. Wij zouden van het presidium graag vernemen hoe zij aankijkt tegen deze belangenverstrengeling. Overigens zou het de transparantie van uw raadslidmaatschap sieren door opgave te doen van uw activiteiten en financi�le belangen in horeca en vastgoed in Delft."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Hi Mart, een mooi antwoord krijg je van Bas. Het heeft wel een hoog gehalte mr.drs. gelul, maar daar ben jij tegen opgewassen als straatjongen met je titel mm. Belangenverstrengeling als pandeigenaar/verhuurder (Wending?). Presidium-voorzitter en gedragscode-specialist drs. Peter Kiela PvdA krijgt opdracht van Bas om jou zo mogelijk een oor aan te naaien. Dat is pas de stad besturen!

AD-Delft
"B en w wantrouwen het raadslid Stoelinga"
"DELFT - Het Delftse gemeenteraadslid Martin Stoelinga maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders in een ongekend harde aanval op de vertegenwoordiger van de partij Onafhankelijk Delft."

AD-Delft
"Delftse straten voorbeeld in veiligheid"
"DELFT - Delft loopt voorop als het gaat om kindvriendelijke straten. Meer dan andere gemeenten houdt de stad rekening met de jonge inwoners bij de inrichting van straten."

Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan
"In Delft geen Tram maar een elektrisch Taxi- en Buspark!"

RTV-Rijnmond
"Rotterdam wil huizen verwarmen door afvalverbranding"

Trouw
"Miljoen elektrische auto's in 2020"

Delftse Post - Peter Fagg
"Bas Verkerk: De menselijke maat"
"DELFT - Een bestuurder vindt niet altijd de ruimte voor de maatregelen die hij zou willen nemen. En het vrije spel van maatschappelijke krachten laat zich lastig bijsturen. Toch is het de ambitie van burgemeester Bas Verkerk (VVD) om met realiteitszin, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht tot het best mogelijke resultaat te komen."

Niek van Doeveren
"Gemeenteraad 26 maart: salamitactiek bij versmalling Papsouwselaan"
"... Wederom liet de VVD zich kennen als een partij waar de belangen van ondernemers niet aan bod komen."

Martin Stoelinga
"De VVD de partij voor de ondernemers? Laat me niet lachen !"
"... Heeft de VVD dan helemaal niets goed gedaan ? Nou, ze hebben het Watercenter bedacht voor al die mooie plezierjachten. Denken ze nou echt dat die dure mensen aan de wal gaan douchen of er overnachten ? Nee toch ! Die drinken aan boord champagne, eten een toastje met kaviaar en varen de volgende dag weer vrolijk verder."

Stephan Brandligt
"Nieuwe station zonder cameratoezicht?"
"... Burgemeester Verkerk was het daarmee eens: uitgangspunt is dat er op het nieuwe stationsplein geen camera's nodig zijn."

Jan Peter de Wit
"Burgemeester Verkerk: 'stap nu ook op uit bestuur ABP'"
"... Brinkman werd in september 2001 voorzitter van het ABP. Brinkman neemt volgens het ABP absoluut niet de benen omdat het ABP door de kredietcrisis nog maar een dekkingsgraad heeft van 83% van het uitgezette kapitaal."

Bart Bikkers
"One coffee to go please!"donderdag 02-04-2009 00h00

Quotes van de dag
"Peter Kiela lijkt wel een politieke strontvlieg die geniet van rottigheid." Jan Peter de Wit

"Hij (red. Cees Huizer) lijkt mij een sociaaldemocraat en ik betreur het daarom dat hij zijn plek niet bij ons vindt, maar tegelijkertijd ben ik blij dat hij zich niet encanailleert met de politieke strontvliegen." Rolf Clason (red. encanailleren = zich met mensen beneden zijn stand afgeven)

"... Dokter, nog een laatste vraag, wat heeft u met de rest van mijn lul gedaan? Mijnheer de Wit, daar hebben wij oren aan genaaid en hij is nu presidiumvoorzitter in Delft." harrie fruyt van hertog

"Er zijn helaas journalisten die klakkeloos leugens overnemen van een website en deze zonder hoor en wederhoor in de krant zetten. Lees meer in een nieuwe Wits'zn'blog over leefbare leugens." Ron Witsenboer

"Mede omdat ik toen niet helemaal lekker uit mijn woorden kwam heb ik dat later nog eens mijn kijk op de vergoedingen toegelicht." Pauljan Kuijper


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft peter_kiela_001.jpg
Presidiumvoorzitter Peter Kiela haalt
geslaagde? 1 aprilgrap uit met JP de Wit,
de waakhond van de Delftse democratie.

Lees de email van Jan Peter de Wit.
Jan Peter de Wit
"Presidium houdt ook Algemeen Dagblad onder permanent toezicht"
"ten vijfde geef jij ook het fractievoorzittersoverleg het advies dat ik mijn uitlatingen in het Algemeen Dagblad moet rectificeren. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat het Algemeen Dagblad schrijft. Je moet zelf maar als presidium voorzitter de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad benaderen als je krantenartikel niet bevalt.
ten laatste, geef ik het presidium in overweging om een andere voorzitter te kiezen. Peter Kiela lijkt wel een politieke strontvlieg die geniet van rottigheid."

Pauljan Kuijper
"Idee parkeer- en taxivergoeding komt niet van mij"
"Toen ik klein was wilde ik vuilnisman worden. Tegenwoordig kan ik bijna elke dag de rotzooi van de leefbaren opruimen. Wat is er nu weer aan de hand?"
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Nee, het idee komt uit de lucht vallen. Weet je Pauljan, ik vind jou een heel serieuze man en dat houdt al in dat je ongeschikt bent voor politiek. Wel jammer voor D66 en Vokurka straks in de Delftse verkiezingen want jouw gedrag gaat stemmen kosten.

Ron Witsenboer
"Leefbare leugens in de krant"
"... Het AD citeert deze week Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft door te schrijven dat een groot aantal leden van de gemeenteraad een betere vergoedingsregeling voor hun parkeer- en taxikosten wil. De gemeenteraadsleden worden daarmee weggezet als zakkenvullers."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Sorry Ron, de woorden "een groot aantal leden" staan echt niet op de site van de Wit. Dat gaat nog lachen worden als jullie de Wit willen aanpakken met de gedragscode. Succes verzekerd, voor de Wit dan, omdat je hem vals beschuldigt.

Job Veltman
"Sourcecode voor een digitaal stadhuis"
"Dus, vanochtend vroeg trokken we erop uit. Met Alex van Leeuwen (VVD), Ernst Damen (PvdA), Martijn Sipkema (SP), Sjaak Keuvelaar (CDA) en Luuk van Luyk van de griffie (die zorgde voor koeken bij de koffie tijdens de busreis) gingen we op een wondere reis door de jungle der digitale stadhuizen."

AD-Delft
"DOK legt zich niet neer bij weigering"
"DOK is niet van plan zich neer te leggen bij de weigering van de Delftse politiek om extra subsidie aan de moderne bibliotheek te geven."

Bas Bennebroek
"Op weg naar een gezonde bibliotheek"
"STIP is erg trots op het DOK: een kennisstad als Delft mag blij zijn met een bibliotheek die probeert de modernste ter wereld te zijn, en dat ook bewijst. Zo�n beetje elke week wint het DOK weer een prijs, recentelijk nog eentje van de Amerikaanse Library Journal."woensdag 01-04-2009 00h00

Quotes van de dag
Parkeer/taxikosten: "Raadsleden willen hun zakken extra vullen en dat zou dan geheim moeten blijven." harrie fruyt van hertog

"Gaat Femke nu echt weg, omdat er met het rode potlood wordt gestemd en dat dit wat minder zetels oplevert dan in 2006. Of is er meer aan de hand? Het blijft voor mij een raadsel, maar dat zal altijd wel zo blijven." Aad Bonthuis

"Schrik niet: Basje heeft gelijk, raadsleden moeten gratis kunnen parkeren. Geintje: Dat kunnen toch alle gehandicapten!!! Maar dat meen ik niet." Aad Bonthuis

"wij in ieder geval dit niet willen bespreken omdat de huurders wellicht aanspraak kunnen maken op de wet huurbescherming." Bram Stoop

"Kortom er zijn genoeg goede ambtenaren in Delft al krijg ik steeds meer signalen dat zij niet echt blij zijn met een raadslid zoals ik, die ergens zijn tanden in zet." Bram Stoop

Herstel omgeving Duyvelsgatbrug: "Zou deze positieve ontwikkeling de krant halen of schrijft de krant liever een blog vol halve waarheden over, zonder hoor en wederhoor toe te passen?" Fleur Norbruis

"Waar blijft Fokkema bij het verwezenlijken van de moderne energie voorzieningen voor de stad Delft?" Michiel Goudriaan


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft bianca_vd_werf_taxi_a.jpg
Bianca van der Werf
"Als 1 van de 37 raadsleden distantieer ik mij van de aantijgingen die via de media worden gedaan,"
"dat o.a. ook ik een voorstander zou zijn van een betere parkeer-/taxivergoeding t.g.v. raadsleden. - Ten eerste ben ik niet in het bezit van een auto; dus heb ik geen behoefte aan een parkeervergoeding. - Ten tweede heb ik er totaal geen moeite mee om voor mijn eigen taxikosten op te draaien; dit doe ik namelijk nu ook al. - En in het uiterste geval kan ik altijd mezelf nog naar huis brengen"

Aad Meuleman
"Beeld over taxivergoeding raadsleden onjuist"
"Het bericht dat vandaag in het AD verscheen over taxivergoeding voor gemeenteraadsleden geeft een onjuist beeld. Aanleiding voor het bericht is een artikel dat Leefbaar-Delft op de eigen website heeft gezet. Enige verificatie zou op zijn plaats zijn geweest."

AD-Delft
"Raadsleden willen betere taxivergoeding"
"DELFT - Een groot aantal leden van de gemeenteraad van Delft wil een betere vergoedingsregeling voor hun parkeer- en taxikosten. Zij hebben besloten de provincie te vragen om in te stemmen met een plan dat dit mogelijk moet maken."

RTV-West
"Delftse politici willen betere taxivergoeding"
"... De nieuwe regeling is vorige week besproken tijdens een geheim overleg van de Delftse politiek, schrijft Leefbaar-Delft politicus Jan Peter de Wit op zijn website. Hij en zijn SP-collega�s vinden dat politici al genoeg vergoed krijgen."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Moderne bieb van Delft moet snijden in aanbod DOK gaf geld uit dat het nog niet had en niet krijgt"
"DELFT - D OK zal moeten snijden in haar activiteiten. Gistera- vond gaf een meerderheid van de politiek aan niet alle extra financi�le wensen van de bieb, kunstuitleen en mediatheek te zullen inwilligen."

Rolf Clason
"COMMISSIE S&V BESPREEKT BELEIDSPLAN DOK"
"De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hadden op de agenda voor de overlegvergadering van dinsdag 31 maart het Meerjarenbeleidsplan van DOK op de agenda staan."

Bram Stoop
"geen goede contracten afgesloten door DUWO"
"Ondanks dit alles hebben wij er alle vertrouwen in dat het recht zijn loop zal hebben en de mensen gewoon in hun kamers en of woning kunnen blijven want daar is de wet op huurbescherming voor waar men zich in het algemeen strak aan houdt. Wie en wat de oorzaak van dit alles is wordt dan ook klip en klaar duidelijk, daar ben ik van overtuigd."

AD-Delft
"Xotus-terrein is straks voor 'gewone bedrijven'
Vuijk: Niets doen betekent verrommeling van gebied"

" DELFT - Voor eigenaar Hans Slier is het duidelijk: er moet iets gebeuren op het terrein van de Xotus-kwekerij aan het einde van de Kleveringweg in Delft. Hij is inmiddels de vierde eigenaar van het gebied met daarop het tuincentrum, de kwekerij, de toko, de tapijthandelaar en de horecagelegenheid."

Bram Stoop
"Aan de Prof Telderslaan worden snelheden tot 95 kilometer gemeten"
"... Uit de tabellen kun je dus klip en klaar concluderen dat de 30 kilometer zone aan de Prof Telderslaan een blamage is. Men rijd er structureel te hard waarbij snelheden van 95 kilometer gemeten zijn, het moet toch niet gekker worden. Dat men hier niet te lang moet wachten met maatregelen is voor mij duidelijk."

Groenlinks
"Afscheidssymposium voor Wim Bot"
"Hierbij nodigen het Bestuur, de Fractie en de wethouder van GroenLinksDelft, u van harte uit voor het afscheidssymposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim Bot. Vrijdag 3 april vanaf 14.30 uur op de 5e verdieping van Bacinol, Wateringsevest 36, 2611 AW in Delft."
"Burgerschap Het symposium wordt geleid door Saskia Bolten. Het forum bestaat uit: � Wim Bot, gemeenteraadslid van 1994 tot en met 2008. � Joost Lagendijk, Europees Parlementslid, over Burgerschap in internationaal perspectief. � Wijnand Duyvendak, milieuactivist, over Activisme als vorm van burgerschap. � Frank Koenen, de Nieuwe Academie, over Burgerschap op lokaal niveau � maar dan wel gekleurd."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Vooral blij dat DSM investeert in Delft"
"DELFT Jammer is het wel, vindt wethouder Ronald Vuijk (VVD, economische zaken). Graag had hij gezien dat DSM met Shell een nieuwe proeffabriek zou zijn begonnen op het bedrijvenpark Technopolis."

AD-Delft
"Wethouder: woningen op Calv�-terrein uitgesloten"
"DELFT - Op het Calv�-terrein aan de Wateringseweg komen geen woningen. Volgens wethouder Vuijk is dat uitgesloten zolang DSM daar nog een fabriek heeft. 'We werken in Nederland met milieucirkels rond bedrijven in een bepaalde milieucategorie. Die verhinderen dat daar aan de Wateringseweg woningen komen.'"

Groenlinks
"Verkiezingsprogramma 2010-2014"
"Wie denkt mee over het programma van GroenLinks?"

Jan Peter de Wit
"Onleesbare borden Sebastiaansbrug"