logo politiek delft
home | mission statement | archief | links | contact |

dinsdag 31-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft hippolytusbuurt_000_personen_rolf_clason_2008_04_17_14h29_a.jpg
Delft, Hippolytusbuurt.
Lente 2008: Rolf Clason met zijn handel op de boekenmarkt.
In de aanbieding Wouter Bos: "Dit land kan zoveel beter"
Toen en nu: WEG MET DE BONUSSEN
Fractie-voorzitter PvdA Femke Stolker blijft een zwijgzaam type!


Quotes van de dag
"Jammer dat de Buitenwatersloot ��nrichtingsverkeer is en je niet overal kan parkeren, anders was de winkel (red. vishandel Wijnand van oosten) beslist te klein geweest." Jan de Vette

"Het voorstel voor gratis parkeer- en taxivergoeding komt van raadslid Pauljan Kuijper (D66)." Jan Peter de Wit

"Van burgemeester Bas Verkerk moet griffier Luyk een brief naar de provincie sturen of Delftse raadsleden via een nauwelijks transparante omweg hun parkeer- en taxikosten vergoed mogen krijgen." Jan Peter de Wit

"Raadsleden ritselen bonus (extra reiskostenvergoeding)" harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RAADSLEDEN RITSELEN BONUS
Jan Peter de Wit
"Gemeenteraad vraagt Jan Franssen extra parkeer- en taxivergoeding raadsleden"
"In het fractievoorzittersoverleg van 26 maart die om 19.15 voor aanvang voor de raadsvergadering is gehouden stond de notitie aanvullende parkeerfaciliteit voor raadsleden op de agenda. De griffier had een notitie uitgewerkt waarin drie opties stonden op welke manier parkeer- en taxikosten voor raadsleden vergoed konden worden bovenop de raadsvergoeding."

delft personen_site_rolf_clason_femke_stolker_motor_uitsnede_a.jpg
Fractie-voorzitter Femke Stolker test de motor van Rolf Clason.
Rolf Clason
"WAAROM STOPT FEMKE IN 2010 ?"
"Femke Stolker: ik had mijn Maarten van der Weijden-moment."

AD-Delft
"Femke Stolker: ik had mijn Maarten van der Weijden-moment"
" 1 Eerst een roddel. Intern doet een PvdA-collega nu al veel leidinggevend werk in de fractie. Ze willen je niet meer...
- 'Ach, dat is toch ook sneu voor me. Nee hoor, die collega die je noemt, dat is onze vice-fractievoorzitter. Die verricht inderdaad heel veel werk. En dat is maar goed ook. Je kunt de kar niet in je eentje trekken.'"

Bas Bennebroek
"Nieuwe fietsenstallingen bij station"
"STIP vindt het erg belangrijk dat iedereen met de fiets naar het station kan komen, en dan zijn of haar fiets ook nog ergens kan stallen. Dat begint met genoeg gratis fietsenstallingen in de buurt van het perron � alleen dan kun je van fietsers verwachten dat ze hun fiets netjes wegzetten. Maar ook maatregelen als weesfietsenacties zijn af en toe nodig om het fietsparkeren op de stations mogelijk en veilig te houden."maandag 30-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft westlandseweg_000_irenetunnel_graffiti_2009_02_20_13h13_a.jpg
Delft, Westlandseweg.
De Irenetunnel met graffiti is straks niet meer.


Quotes van de dag
"Was de naam Renssen maar nooit uitgevonden, alhoewel dan hadden we misschien wel een tekort aan leraren en slechte wethouders" Bonthuis

"Volgens mij loopt en praat Pauljan Kuipers alleen in de bossen en praat hij met bomen." Martin Stoelinga

"Stuk voor stuk onbetaalde werkzaamheden. Hij krijgt voor nevenactiviteiten geen cent" Hans Buskes

"Die meerderheid wordt hier bepaald door de eigenzinnigheid van de PvdA en GroenLinks. Met de makke ja-knikkers van de VVD en STIP wordt de meerderheid behaald." Martin Stoelinga

"Bijzonder aan dit congres was dat gewone leden ..." Leonie Zeestraten


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"ELSEVIER: Bijklussen aan banden"
"... Hoeveel onze Delftse burgemeester Bas Verkerk (VVD) bijverdient met al die 79 nevenfuncties is nog onbekend. Ook is in het algemene jaarverslag van de Gemeente niets te lezen over de declaraties die individuele college leden hebben ingediend. Ik zal daar schriftelijke vragen over moeten stellen. Ik wil duidelijkheid krijgen hoeveel Bas Verkerk met zijn bijbanen verdient en daarvan terugstort in de Gemeentekas."

Anne Koning
"380 kV"
"Afgelopen vrijdag heb ik de pers een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken voor de 380 kV verbinding. Dinsdag 24 maart heeft het college van Delft een concept bouwvergunning gegeven voor het deel van de hoogspanningsverbinding op Delfts grondgebied."

Alex van Leeuwen
"Beantwoording schriftelijke vragen inzake winkelopenstelling op zondag"
"Na een actuele motie van de VVD-fractie in de gemeenteraad van september 2005 mogen alle winkels in Delft geopend zijn op zon- en feestdagen. Hiervan maken sindsdien vooral supermarkten en bouwmarkten in geheel Delft gebruik, tot volle tevredenheid van hun bezoekers."

Alex van Leeuwen
"Beantwoording schriftelijke vragen inzake verloedering stationsplein"
"De VVD-fractie heeft op 6 februari schriftelijke vragen gesteld aan het college over verloedering van het stationsplein. Op 11 maart hebben wij antwoord ontvangen. De VVD-fractie neemt aan dat de maatregelen, die in het antwoord worden aangekondigd, snel zullen worden uitgevoerd zodat het stationsplein er weer iets verzorgder zal uitzien."

Delft op Zondag
"Wat ik zeggen wil... De ingezonden brieven uit de Delft op Zondag"

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/29-3_Delfia_artist_impression_49ccc0f57e42a.jpg
Delft Binnenwatersloot hoek Westvest. (foto Delft op Zondag)
Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Delft straks dan toch verlost van die lelijke bouwput aan de Binnenwatersloot"
"DELFT � Op de plek waar ooit de oude Delfia-bioscoop stond, wordt sinds deze week dan eindelijk gebouwd. Op de hoek van de Westvest en de Binnenwatersloot komt straks een bedrijfspand met daarboven drie appartementen."

Delft op Zondag - Marjan den Boer
"Stichting Komitee Vrouwen in de Bijstand Delft heft zichzelf op, vooral vanwege geldgebrek"
"DELFT � De Stichting Komitee Vrouwen in de Bijstand Delft heeft zichzelf, na ongeveer 20 jaar, opgeheven. Gebrek aan financi�le en facilitaire middelen is de reden. Al drie jaar ontvangt de stichting geen subsidie meer van de Gemeente Delft."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Saskia Serl� schrijft een boek over een veelbesproken en
kleurrijke plek die straks verdwenen is"

"DELFT � De Delftse kunstenares Saskia Serl� is momenteel bezig aan een boek over graffiti in de Irenetunnel. Daarin doen heel wat voor- en tegenstanders hun zegje over de Irenetunnel, over graffiti, en over graffiti in de Irenetunnel."

Jan Peter de Wit
"Oproep aan graffitispuiters in de Irenetunnel"
"Saskia Serl� roept alle graffitispuiters van de Irenetunnel op (hier) om te spreken over hun werk. De interviews komen in haar boek over de graffitikunst die daar wordt gemaakt."zaterdag 28-03-2009 00h00

Foto van de dag

Pierre Heijboer onthult afdekken verkeersongeluk burgemeester Enschede door politie.

Quotes van de dag
"Maar er zijn geen tekenen dat Verkerk slecht functioneert. Integendeel. Hij werkt erg hard." Pauljan Kuijper

"Het meters moeten sjouwen met een kinderledikant of een zware zaagmachine is nu eenmaal niet de favoriete bezigheid van klanten." Aad Meuleman


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Netwerk
"Schade door beweegbare parkeerpalen"
"Uit onderzoek in twaalf gemeentes blijkt dat ruim 1300 autobezitters schade hebben geleden omdat in het wegdek verzonken parkeerpalen plotseling omhoog kwamen. Gemeentes weigeren die schade te vergoeden. Behalve als je toevallig burgemeester bent in Enschede, dan kan het opeens wel. Een verslag uit Enschede."

Job Veltman
"Delft krijgt Brusselse subsidie voor YES!Crea,
doorgroeiende technostarters en ICT-starters"

"In Delft was een stevig concept op poten gezet om 20 succesvolle technostarters in 2020 tot 20 miljoen omzet te hebben opgestuwd. Dat gebeurde met intensieve hulp van expert-ondernemers en hulp in de financi�le expertise van het ondernemen."

http://www.gic.nl/uploads/lightbox/25da3b32-9eac-4716-babe-519f584d5a97
Groninger Internet Courant
"Eerste gebouw in Nederland met groen dak
op bestaande constructie Groninger school"

"... Groene daken werken energiebesparend doordat ze warmte in de winter vasthouden en verkoeling in de zomer geven. De daken werken als een buffer bij hevige regenval en zorgen voor de opname van fijnstof."

AD-Delft - Julia Broos
"De Rensens grijpen de macht"
"DELFT - Ze zijn allemaal actief in de lokale politiek, hebben sport in hun portefeuille, zijn lid van de PvdA en heten ��k nog allemaal Rensen."

delft http://www.ad.nl/multimedia/archive/00203/fietsen_delft_203922h.jpg
AD-Delft
"Honderden fietsen weg voor bomen"
"DELFT - Honderden, zo niet duizenden geparkeerde fietsen rond station Delft moeten begin volgende week worden verwijderd, vanwege de verplaatsing van 22 platanen op het Stationsplein. De bomen worden door de gemeente alvast weggehaald, vanwege de aanleg van de spoortunnel en herplant op de Burgwal (6 stuks) en aan de Uytenboogaartsingel op bedrijventerrein Technopolis."

Jan Peter de Wit
"Verkeerssituatie Sebastiansbrug weer aangepast"
"Het aantal borden op de Zuidwal neemt met de week toe. De verkeerssituatie op de Sebastiaansbrug wordt voor de zoveelste keer veranderd. Hoop dat PvdA wethouder Koning nu wel de Belangenvereniging TU Noord en de Fietsersbond bij de aanpassingen betrokken heeft."

fractie Stadsbelangen-Delft
"'Overleg' zonder inspraak met ondernemers Parallelweg Oostzijde Papsouwselaan"
"In de commissievergadering wist wethouder Koning het zeker. De herinrichting van de Papsouwselaan was in "overleg" met de ondernemers tot stand gekomen. Zeker waar het gaat om de nieuw geplande parkeervoorzieningen. De ondernemers zouden er zelfs mee hebben ingestemd."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Herhaling van mijn mening van 18 maart jongstleden en inmiddels gesteund door een meerderheid in de raad die het algemeen belang zwaarder laat wegen. Minder geparkeerd en rijdend blik op de Papsouwselaan vergoot het verblijfscomfort en evenzo het woon- en leefklimaat in dit gebied. Eerder werden deze meerwaarden al klip en klaar aangetoond in het autoluw gemaakte stadscentrum van Delft.

Lennart Harpe
"Nog 341 nachtjes slapen...."
"Vanaf vandaag zijn er nog 341 nachtjes te gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Ik heb er nu al zin in! Dat komt vooral omdat wij gisteren een zeer goede brainstormbijeenkomst hebben gehad over het VVD-verkiezingsprogramma."vrijdag 27-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft kruisstraat_000_2009_03_24_a.jpg
Delft, Kruisstraat.
Afgelopen nationale boomplantdag werden in de Kruisstraat 6 eiken geplant.


Quotes van de dag
"Perfecte inname van een standpunt van Jan Peter, volgende Editie.nl komt met het bericht, dat Basje alleen nog maar de nevenfuncties wil vervullen en Burgervader niet meer ziet zitten. Ik moet er niet aandenken, nou even dan" Aad Bonthuis

"D66 heeft het idee dat de politie onvoldoende grip heeft op de zware (drugs)criminaliteit in bijvoorbeeld wijken als Poptahof en Buitenhof." Pauljan Kuijper

"Toch weet burgemeester Verkerk onze schriftelijke vragen hierover stuk voor stuk af te wimpelen." Pauljan Kuijper

"Bijzonder was bijdrage van de PvdA fractie. De heer Blinker betoogde dat alle stukken geheim moeten zijn, tenzij. Volgens onze fractie is het net andersom, namelijk alle stukken zijn openbaar, tenzij." Aad Meuleman

"Onze fractie vroeg Verkerk naar zijn uitspraak destijds toen hij de betrokken caf�s harddrugcaf�s noemde." Aad Meuleman

Kredietcrisis: "Al met al kunnen we de crisis als gemeente nog goed managen" Saskia Bolten


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Veel motorrijders doen Delft aan tijdens de toerritten."
"Als toeristenstad moet je daar op inspelen, vind ik. Vele dorpen en steden hebben speciaal voor motorrijders een parkeerplaats cq verzamelplaats ingericht."
Redactie: Tijd voor een zondags-motorparkeervak. Motoren op de markt

Delftse Post - Karl Flieger
Sluiting Taveerne: "Wij hebben nu levenslang"
"... Opvallend is dat burgemeester Verkerk de Taveerne heeft gesloten, terwijl er nog een beroepmogelijkheid is. "Dat vind ik heel voorzichtig gezegd niet erg netjes", zegt Rob Koene. "Want wat nou als de rechter straks alsnog de sluiting verbiedt? Dan hebben wij voorlopig al de naam."

Delftse Post - Per Fagg
Raadsleden STIP: "Hekel aan half werk"
"DELFT � Geen fractiekamer wordt zo intensief gebruikt als die van STIP. De twee nieuwe raadsleden Bas Bennebroek en Job Veltman, sinds november 2008 in de raad, zijn er vrijwel dagelijks te vinden. Dankbaar maken ze gebruik van wat bij STIP traditioneel goed is geregeld: de overdracht van informatie."

Pauljan Kuijper
"Slaat Verkerks veiligheidsbeleid de plank mis?"
"De grote handhavingsactie op het station op 13 februari sloeg ons inziens de plank mis. Met massaal politievertoon werd zelfs een stukje fietsen over de stoep bekeurd, terwijl het werkelijke probleem zit in criminaliteit door andere mensen op andere momenten: zwartrijden, tasjesroof, vandalisme, drugsdealen."

Jan Peter de Wit
"NRC: Eerste burger van Delft heeft 79 bijbanen"

Aad Meuleman
"Adviezen Adviescommissie van bezwaar blijven geheim"
"De meerderheid van de gemeenteraad volgt het standpunt van burgemeester Verkerk om de geheimhouding van de adviezen van de Adviescommissie van bezwaar te handhaven."

Lennart Harpe
"Uitkomst stelling: Ruime meerderheid voor extra parkeergarages"
"Op de stelling Uitbreiding van gereguleerd parkeren vraagt om extra parkeergarages heeft 67% van de stemmers positief gereageerd."

Frans van Rijnswou
"Met kluit en al"
"... Ik heb begrepen dat de leiplatanen van de Phoenixstraat moeten sneuvelen. Niet gezond genoeg om aan een nieuw leven elders te beginnen. Dat is heel spijtig, maar ik vertrouw er op dat de gemeente zorgt dat elders in de stad nieuwe gezonde bomen daarvoor worden terug geplaatst."

delft koepoortgarage_bouwput_wokkel_stempels_2009_02_12_12h07_26_a.jpg
Delft, Koepoortgarage. Aanleg wokkel met geen stempel te weinig.
AD-Delft - Julia Broos
"Risico�s bouw nog niet geweken"
" DELFT - Het is al een tijd stil rond de Koepoortgarage. Nadat de bouw twee jaar geleden werd stopgezet na ernstige verzakkingen in de omgeving, lijken de werkzaamheden nu van een leien dakje te gaan. De bewoners weten echter dat het gevaar nog lang niet geweken is. Dat geeft ook projectleider Peter Barendse van Ceres toe. 'We zitten in een kritische fase.'"

AD-Delft
"Bouwer draait fors verlies op aanleg garage"
"DELFT - Ontwikkelaar Ceres lijdt fors verlies op de bouw van de Koepoortgarage met de bijbehorende 15 woningen. Dat geeft projectleider Peter Barendse toe in een gesprek met deze krant. Het plan is volgens hem acht miljoen euro duurder uitgevallen door de onverwachte verzakkingen van huizen in de omgeving in 2006. Dit op een totale bouwkosten van zo�n 25 miljoen."

AD-Delft
"Klap van kredietcrisis valt in Delft nog mee"
" DELFT - De klap van de kredietcrisis valt in Delft vooralsnog mee. Meer burgers doen een beroep op schuldhulpverlening. Ook gaan meer zelfstandigen failliet en hebben meer mensen met een hoger inkomen moeite om aan hun hypotheek te voldoen. Maar de toename is (nog) niet erg groot."

bv Olofsbuurt-Westerkwartier - Harry van Adrichem
"Mixparkeren: PvdA laat Olofsbuurt-Westerkwartier in de steek"
"... Ook dit keer lijkt het er op dat vooral de PVDA geen zin heeft om te luisteren naar de bewoners. Bedroevend is het om te zien dat de oud-voorzitter/secretaris van de BVOW (red. Ernst Damen) die nu behoort tot de PvdA fractie de BVOW in de steek laat en zwijgend akkoord gaat met het voorstel van zijn PvdA wethouder."donderdag 26-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft rtl4_editie_nl_bijbanen_verkerk_de_wit_leefbaardelft.jpg
naar TV-opname

Burgemeester Bas Verkerk van Delft heeft 79 bijbanen.


Quotes van de dag
Nevenfuncties: "Er mag er wat mij betreft 1 bij: Voorzitter van de Horeca bond in Delft" Aad Bonthuis

"Ik denk dat Delft er heel blij mee moet zijn met deze burgemeester." Andr� Krouwel

"Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft & Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft Moeten weer eens van zich laten horen in negatieve zin. Hebben ze niks beters te doen? Delft zou een gezegende stad zijn zonder deze figuren in de Raad." Miriam R.Pereira

"Vuijck is wel erg hypocriet (VVD-ers onder elkaar), kent hij de onbekende Bonthuis? Of slechs Martin en Bianca?" Aad Bonthuis

"Tweede vergissing ene Stoelinga, Ben ik onbekend?" Aad Bonthuis

BEKENTENIS "Sorry Delftenaren ik ben ook echt schuldig aan de benoeming van deze burgemeester, De slechtste burgemeester die ik mij kan voorstellen, helaas zelfs ik ben in deze Verkerk Val gelopen. Hij was zo aardig nogmaals SORRY DELFT." Martin Stoelinga

Presidium: "De sterkte van dit presidium moet een falende burgemeester toch tot de orde kunnen roepen" Aad Bonthuis


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
fractie Onafhankelijk Delft
"De nevenfuncties van Bas Verkerk"
"In December 2008 heeft onze fractie al eens schriftelijke vragen gesteld over de vele nevenfuncties van de heer Bas Verkerk. De afgelopen tijd hebben wij nooit onder stoelen of banken gestoken wat wij van Verkerk vinden."

PVV - Hero Brinkman
"Burgemeester met 79 bijbaantjes - Kamervragen"
"Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de burgemeester van Delft 79 bijbaantjes heeft."

delft pauljan_kuijper.jpg
Pauljan Kuijper
"Beantwoording Kamervragen over nevenfuncties Verkerk"
"Beantwoording vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de burgemeester van Delft 79 bijbaantjes heeft."

AD-Delft
"Raadslid springt in de bres voor burgemeester Verkerk"
"DELFT - Burgemeester Bas Verkerk hoeft zich niet meer z�lf te verdedigen als iemand bezwaar maakt tegen zijn tientallen bijbanen: de afdeling Delft van D66 springt graag voor hem in de bres om eventuele critici de mond te snoeren. Dit blijkt uit de reactie van D66-raadslid Pauljan Kuijper op de recente vragen van Kamerlid Hero Brinkman ..."

Martin Stoelinga
"65 jaar mijn grootste vergissing"
"t grootste bewaarde geheim Misschien geen geheim maar dan toch even reageren, Ronald Vuyck(nu wethouder) ging dan ook echt voor Bas Verkerk , Hij ging namelijk met Jan Torenstra en Hans Camps gemeente secretaris, de meest harde tegenstanders voor de benoeming van Bas Verkerk echt op de vuist."

AD-Delft
"SP tegen huisuitzetting oud-studenten"
"DELFT De lokale SP is boos over een plan van studentenhuisvester Duwo. Die wil Delftse studenten die na hun afstuderen nog steeds tegen lage huur in een studentenwoning wonen, uit huis zetten."

Pauljan Kuijper
"Gemeente lekker bezig met integratie websites"
"Delft maakt serieus werk van de D66-motie voor het integreren van alle gemeentelijke websites. Via www.delftweb20.nl kan iedereen input leveren voor een totaal nieuwe, gebruiksvriendelijke website. Prachtig!"

Martin Stoelinga
"Inbreng Wilders bij debat economische crisis"
"Nu zal ik niet gaan beweren dat ik het met alles wat Geert Wilders zegt eens ben maar bij sommige zaken denk ik toch, ja hij heeft gelijk. Dat dacht ik ook toen ik een stuk las over hoe Geert Wilders over de economische crisis praat en denkt."woensdag 25-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft stationsplein_000_2009_03_24_16h55_17_2_a.jpg
Delft, Stationsplein.
En waar moeten wij de fietsen dan wel plaatsen?


Quotes van de dag
79 Bijbaantjes Verkerk: "Hij houdt geen tijd meer over voor de stad" Jan Peter de Wit

79 Bijbaantjes Verkerk: "Wij willen een burgervader. Dat kan hij met zoveel activiteiten niet zijn." Martin Stoelinga

79 Bijbaantjes Verkerk: "Zonder zijn lobbywerk hadden we bijvoorbeeld nooit tientallen miljoenen extra gekregen voor de toekomstige spoortunnel door de stad" Femke Stolker

"Verkerk is bestuurslid van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Daar hebben we als Delft helemaal niks aan." Jan Peter de Wit

"Laat hij vooral burgervader zijn van Delft. In de stad zien we hem niet." Martin Stoelinga

"Veel van de nevenfuncties had hij al bij zijn aantreden in Delft. Zijn grote netwerk was destijds een belangrijke reden om hem voor te dragen, immers wat moet je met een burgervader die geen bestuurlijke vrienden heeft?" Ronald Vuijk

"Ik ben er trots op met Bas Verkerk in het college van Burgemeester en Wethouders de stad Delft en haar burgers te mogen dienen." Ronald Vuijk

"Het is nu duidelijk wanneer een kroeg wel of niet dicht moet vanwege drugs. Als de eigenaar of een personeelslid zelf betrokken is bij drugshandel, mag de burgemeester de zaak sluiten. Zo niet, dan heeft hij geen zaak." Pim Meijkamp


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Telegraaf - Marieke van Essen
"Burgemeester met 79 bijbaantjes"
"DELFT - De oppositie in de Delftse gemeenteraad wil rigoureus het mes zetten in het grote aantal bijbanen van burgemeester Bas Verkerk. Volgens de laatste telling heeft de Delftse ereburger liefst 79 nevenfuncties, waarmee Verkerk op gelijke hoogte staat met koningin Beatrix."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Burgemeester met 79 bijbaantjes"
"DELFT - Burgemeester Bas Verkerk van Delft heeft ruim veertig bestuurlijke bijbaantjes. En die staan nog los van de pakweg 35 symbolische functies waarin hij als lid van een comit� van aanbeveling clubs en verenigingen steunt."

Ronald Vuijk
"Onze burgemeester"
"Nevenfuncties. De dag begon bijna hilarisch met een prachtig artikel in de Telegraaf over onze burgemeester. De journalisten hadden �ontdekt� dat onze burgervader 79 nevenfuncties heeft en dat hij daarmee op gelijke hoogte stond als Koningin Beatrix."

Gemeente Delft
"Overzicht van functies, als bedoeld in de artikelen 12, 41b en 67 Gemeentewet.
(Stand per 26 september 2006)"


Ad-Delft - Lex de Jonge
"Stappen in Delft moet veiliger"
"DELFT - Horeca Delft heeft de rijen met de politie en de gemeente gesloten. De partijen beginnen een offensief om het stappen in Delft veiliger te maken. "We willen ondernemers gaan opleiden om ze beter beslagen ten ijs te laten komen als het bijvoorbeeld gaat om geweld en drugshandel," stelt Pim Meijkamp, ..."

Gemeente Delft - Ronald Vuijk
"Samen bouwen aan gemeentelijke website"
"Op YouTube doet wethouder Ronald Vuijk de oproep om mee te werken aan een nieuwe gemeentelijke website. De gemeente Delft werkt op een innovatieve manier aan een nieuwe website. Via een netwerksite (met discussieplatform) kan iedereen meedoen, meedenken en meebouwen."
delft Web_2_image.jpg

Redactie: door harrie fruyt van hertog
Samen met de Wit stelde ik namens de fractie FRIS in 2002 voor alle gemeentelijke websites te starten vanuit het domein www.delft.nl. Dat is nog steeds niet gelukt je verzeilt in een wir-war van eilandjes en terug naar 'home' vergeet het maar.

Ronald Vuijk
"Wethouder Ronald Vuijk over Delft 2.0 (filmpje)"
"De gemeente Delft maakt plannen voor een Delft 2.0. Delftenaren kunnen nu meepraten over wat ze belangrijk vinden voor de nieuwe website van de gemeente en de stad. Kijk op de projectwebsite: delftweb20.nl Doet u ook mee?"

Fleur Norbruis
"Denk mee over de nieuwe gemeentelijke website!"
"De gemeente Delft werkt op momenteel aan een nieuwe website en roept iedereen op mee te denken. "

Jan Peter de Wit
"Kredietcrisis treft Delftse top restaurants"dinsdag 24-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft maria_duystlaan_000_koepoortgarage_in_aanbouw_2006-05-13 _a.jpg
Delft, bouwput Koepoortgarage op 13 mei 2006.


Quotes van de dag
Stoelinga betaalt dwangsommen ter waarde van 55.000 euro: "Ik heb hem niet het vel over de neus willen halen" Christiaan Balj�

"Ik krijg steeds meer medelijden met die onbekende mijnheer Bonthuis." Martin Stoelinga

"Ik ben het helemaal eens met Paul de Graaf, Helaas als de collega:s raadsleden de waarheid niet willen zien, laat staan uitspreken, dan smaakt ook dat biertje niet meer." Martin Stoelinga

"Oorzaak... PvdA wethouder Anne Koning kan niet met belangenverenigingen overleggen, laat staan met de TU Delft." Jan Peter de Wit


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
VROM
"Cramer opent energieproducerend huis"
"Een huis dat geen energie gebruikt, maar produceert. Geen science fiction, maar werkelijkheid in Leusden. Minister Jacqueline Cramer (VROM) opende zaterdag officieel het 'powerhouse' van InnoConstruct."

Moto73
"Delft snapt het"
"Eindelijk, na diverse onzinnige idee�n van mensen uit de politiek is er eindelijk iemand die het licht heeft gezien. Raadslid Bram Stoop van Onafhankelijk Delft wil namelijk dat er voor motorrijders in de binnenstad een aparte plek worden gecre�erd waar zij hun tweewieler kunnen stallen. Stoop schrijft dit op zijn internetsite."

Politiek Delft
"december 2007: De gemeente Delft verbiedt Rolf Clason
nog langer zijn motor op de Markt te parkeren."

"... Het gebruik van motoren neemt toe. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om aan de rand van het autoluw-plus gebied speciale parkeerplaatsen voor motoren aangelegd kunnen worden."

CDA-Delft en CDJA.DWO
"30 maart: Debat over kennis, economie en innovatie"

AD-Delft - Julia Broos
"Inpakken bij Hotel de Kok is begonnen"
"DELF - T Het inpakken en opruimen van meubilair, textiel en andere oude spullen in Hotel De Kok is begonnen. Eind mei, vlak voor Pinksteren, sluit het bekende Delftse gastenverblijf aan de Houttuinen definitief zijn deuren. Het pand wordt een maand later leeg overgedragen aan de ontwikkelaar van de spoorzone en niet lang daarna gesloopt."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Raadslid Stoelinga betaalt oud-wethouder 27.500 euro"
"DELFT- De inboedel van gemeenteraadslid Martin Stoelinga wordt voorlopig niet openbaar verkocht. De voorman van Onafhankelijk Delft heeft oud-wethouder Christiaan Balj� op de valreep 27.500 euro betaald. Eenzelfde bedrag parkeert Stoelinga zo lang op een rekening van zijn advocaat."

AD-Delft - Jan-Hendrik Bakker
"De risico�s van een megaproject"
"DELFT - Niet dat we bij voorbaat bang moeten zijn, maar het kan fout gaan bij de bouw van de Delftse spoortunnel. Grootschalige logistieke projecten in binnensteden zijn tenslotte niet zonder risico."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Bij de Koepoortgarage was ook niemand bang. De maximale risico's werden al genomen in het begin, des te meer winst. De heipalen werden voluit door de kleilaag geslagen terwijl het water omhoog spoot, gewoon doorgaan. Wat zou er in de bouwverslagen zijn vermeld door de opzichter? Waar het steeds meer aan ontbreekt is onafhankelijke deskundige controle op een correcte uitvoering van de werkzaamheden.

RTV-West
"Delft schaft Segways aan"
"DELFT - De stadstoezichthouders in Delft zijn voortaan vaker op een Segway te zien. Na een proef heeft de gemeente vier van de elektrische wagentjes gekocht."

Fleur Norbruis
"Het duurzaamste hotel van Delft?"
"Hotel De Plataan aan het Doelenplein wil graag een kleine windmolen en zonnepanelen plaatsen, maar tussen wens en daad staan bestemmingsplannen in en de welstandscommissie."

Jan Peter de Wit
"Delftse jongeren hebben Scheikundige Propaedeuse gekraakt"

Job Veltman
"Goed van DUWO: buitenbarren terug op de JVB"
"Buiten zitten doe je toch Wat DUWO met zo'n constructieve opstelling erkent, is dat een harde opstelling niet altijd helpt. De huisvester had natuurlijk ook kunnen vinden dat het afgelopen moest zijn met drukte en alcoholgebruik op straat, om te besluiten dat de barren niet terug zouden keren."maandag 23-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft markt_061_bagels_beans_2009_03_22_14h43_37.jpg
Delft, Markt 61.
Bagels en Beans heeft een nieuwe pui. Aan de ongelijkvloerse entree met twee stijle traptreden is niets gedaan, terwijl deze toegang strijdig is met het bouwbesluit. Een mooie taak voor project-wethouder Dick Rensen (PvdA), al tijdens de opening in december 2008 gewaarschuwd, om hier een oplossing voor te bedenken.


Quotes van de dag
MADD: "Helaas waren er geen vertegenwoordigers present van de politieke partijen wier roeptoeter altijd verkondigt dat zij de vertegenwoordigers bij uitstek zijn van de gewone mensen: een gemiste kans!" Rolf Clason

MADD: "Ik zat wel aan tafel met Cees Huizer, een dakloze die onlangs zijn eigen politieke partij heeft opgericht." Rolf Clason

"Hij (red. Cees Huizer) lijkt mij een sociaaldemocraat en ik betreur het daarom dat hij zijn plek niet bij ons vindt, maar tegelijkertijd ben ik blij dat hij zich niet encanailleert met de politieke strontvliegen." Rolf Clason (red. encanailleren = zich met mensen beneden zijn stand afgeven)

"Hoe kan nu de grootste huichelaar zo'n bericht sturen over Femke" Aad Bonthuis

Ik kan niet stemmen over Basje. Mijn oordeel: Hij hoeft Delft niet te verlaten, maar wel aftreden als burgemeester. 'Basje is een waardeloze Burgervader'" Aad Bonthuis

"In de goede oude tijd waarin de meeste Delftse politici nog begrepen dat iemand van een andere politieke richting best nog wel kan deugen en dat je daar nog best na afloop een biertje mee kan drinken." Paul de Graaf

"Waarom wordt tramlijn 1 eigenlijk niet doorgetrokken over de busbaan tot station Delft-Zuid?" Fleur Norbruis

"Delft 2030 - De VVD-Delft is tevreden. Door de stijging van de zeewaterspiegel is heel Zuid-Holland een groot openlucht zwembad." harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Geachte wie? Overtreding Gedragscode"

Bram Stoop
"... problemen bij de wijkkrant van de Wippolder"
"Op 6 maart 2009 heb ik schriftelijke vragen gesteld over de problemen bij de wijkkrant van de Wippolder. De wijkkrant was volgens de gemeente Delft ineens te duur geworden en daar moest dus op bezuinigd gaan worden zo werd mij verteld."

Jan Peter de Wit
"Voormalig Lidl pand eigenaar Jan Mulder heeft de strijd opgegeven"

Rolf Clason
"DICK EN ANNE SERVEREN HET ETEN OP MADD"
"Het optreden van onze beide bewindslieden vond plaats in het kader van Make A Difference Day (MADD), een dag waarop meer dan anders mensen zich inzetten als vrijwilliger, met de bedoeling, de gebruikelijke vrijwilligers langs deze weg in het zonnetje te zetten."

delft bram_stoop_motor_suzuki_intruder_1500cc.jpg
Bram Stoop
"Als motorrijder kom je er in Delft nog bekaaid vanaf"
"... een formele parkeerplaats waar men de motor neer kan zetten is er nog steeds niet in de binnenstad. Dit terwijl veel mensen het mooi vinden om naar te kijken en er grote behoefte aan is in Delft. Het zou dan ook niet verkeerd zijn om hier eens over na te denken als gemeente."

AD-Delft
"Maak plek voor motoren"
"Voor motorrijders moet in de binnenstad van Delft een aparte plek worden gecre�erd waar zij hun tweewieler kunnen stallen. Raadslid Bram Stoop van Onafhankelijk Delft schrijft dit op zijn internetsite. Hij wijst erop dat onder de motorrijders �Delft� erg populair als bestemming voor dagtochtjes."
Reactie: Arne Vogel
Wat een fantastische fractie is dat Onafhankelijk Delft toch. Cafe-eigenaar Stoelinga voert een kruistocht voor de caf�bazen en motor-eigenaar Stoop voor de motorrijders. Vroeger hoorde je ze nog wel eens over loszittende stoeptegels ofzo, iets waar alle Delvenaren (meer of minder) mee van doen hebben. Maar zelfs dat kan er niet meer vanaf.

Rolf Clason
"RECHTER: SURINAMESTRAAT BLIJFT OPEN"
"In de bodemprocedure over de rechtmatigheid van de vestiging van de Dagopvang voor Dak- en Thuislozen heeft de rechter de Gemeente Delft in het gelijk gesteld."

Anne Koning
"boomplantdag"
"Woensdag 18 maart was het nationale boomplantdag. Een mooi moment om een aantal bomen te planten die aangemeld zijn in de �hier past een boom� actie. Samen met kinderen van de Cornelius Musiusschool uit de wippolder plantten we eiken in de kruisstraat."

Jan Peter de Wit
"Platanen gevaar voor spelende kinderen"
"Er staat een opmerkelijk bericht op het gemeentelijke wijkwebsite Voorhof Bomen bedreigen kinderen ???. Acht platanen wil de gemeente kappen omdat ze het zicht belemmeren en gevaar opleveren voor spelende kinderen op het speelplein van de J.C. Pleysierschool."

Paul de Graaf
"Even voorstellen: Paul de Graaf"
"Sinds november 2008 heeft GroenLinks Delft een nieuwe voorzitter: Paul de Graaf. Nu Paul aardig ingewerkt begint te raken is het tijd voor een introductie van zijn eigen hand."

Fleur Norbruis
"Stilte naast de stad"
"Koeien in de wijk. Het Voorhofpark als onderdeel van Midden-Delfland. Halte Midden-Delfrand (geen typefout!). Zomaar enkele bijna-werkelijkheden en idee�n voor de toekomst die de revue passeerden tijdens een fietstocht door Midden-Delfland."

Lennart Harpe
"Stadsstrand Schieoevers"
"Tweede Kamerlid Koppejan van het CDA wil dat grote en kleine rivieren weer geschikt gemaakt worden voor drijvende zwembaden. In de jaren twintig van de vorige eeuw konden Rotterdammers nog in zulke baden in de Nieuwe Maas zwemmen."

delft http://www.delftopzondag.nl/athena/site/image_database/22-03_Delvenaar_in_Beeld_22-3_49c3835ae73e0.JPG
Delft op Zondag
"Delvenaar in Beeld:
Efra�m Alberto (37), vrachtwagenchaffeur, samen met zijn familie"

"Toch wel het nieuws van die jongen uit Duitsland die zo veel mensen heeft doodgeschoten op een school. Het is vervelend als je zelf niet meer wilt leven, maar dan hoef je nog niet zo veel onschuldige mensen met je mee te nemen."zaterdag 21-03-2009 00h00

Quotes van de dag
delft http://www.leefbaar-delft.nl/logo-leefbaar-groot.jpg
"VVD 1e Kamerlid Uri Rosenthal (COT) is een persoonlijke
vriend van Bas Verkerk"
Sytse Heidstra gehoord van Mark Rutte (foto)

"Wat een zegen voor Delft Femke Stolker stopt als raadslid , een van de grootste huichelaars van Delft. Maar eerlijk gezegd zij was wel de enige van PVDA die ooit haar mond open deed. Van Onafhankelijk Delft krijgt Zij geen afscheidskado." Martin Stoelinga

"Wij hebben meneer Getreuer een tijd geleden al een locatie aangeboden, maar daar heeft hij zelf vanaf gezien." Anne Koning

"Afgezien van het feit dat ik een zwak heb voor goed ogende mannen in uniform, vond ik het een zeer innoverend, informatief en verhelderend werkbezoek." Bianca van der Werf


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Onafhankelijk Delft
"Poll van de week: Moet Bas Verkerk uit Delft vertrekken?"

Martin Stoelinga
"Eindelijk zet het college zich in voor vrijwilligerswerk"
"Eindelijk zet het college zich in voor vrijwilligers werk, Bram Stoop en Martin Stoelinga van Onafhankelijlk Delft doen dat al 30 jaar onafgebroken..."

Z24
"Dekkingsgraad van pensioenreuzen daalt verder"
"De financi�le positie van de pensioenfondsen Zorg & Welzijn en ABP is verder verslechterd. De dekkingsgraden, ofwel de mate waarin ze in staat zijn aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen, zijn de afgelopen twee maanden flink gedaald. Dat meldden de pensioenfondsen vrijdag op hun website"
Redactie: Een bijbaantje van Bas Verkerk in het bestuur van het ABP.

delft http://www.stipdelft.nl/upload/126/72993_636_1181137159295-overvolle_bus_klein.jpg
Job Veltman
"College geeft STIP (deels) gelijk over bus NS-TU"
"Wat was er aan de hand? STIP krijgt nu al veel klachten over de volle buslijnen 69 en 121, die vanaf Delft Centraal lopen naar de TU-wijk. Directe aanleiding voor de vragen is de omleiding van de buslijnen tijdens de bouw van de nieuwe St. Sebastiaansbrug, vanaf 1 januari 2010."vrijdag 20-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft oldtimer_1969_gm_xp883_hybrid.jpg
The XP-883 was an experimental plug-in hybrid car demonstrated by General Motors in 1969.


Quotes van de dag
"Eindelijk zet het college zich in voor vrijwilligers werk, Bram Stoop en Martin Stoelinga Onafhankelijlk Delft doen dat al 30 jaar onafgebroken. Wij hopen dat jullie er net zo veel plezier in hebben, als wij." Martin Stoelinga


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"Aantal nevenfuncties Bas Verkerk vergeleken met andere burgemeesters"
"Burgemeester Bas Verkerk heeft nu in totaal 79 nevenfuncties (hier). Daaronder zitten weliswaar 24 comit�s van aanbeveling. De lijst van nevenfuncties op het RaadsinformatieSysteem (lees hier) is niet helemaal up-to-date. Zijn nieuwe nevenfuncties in Brussel staan er niet bij."

AD-Delft
"Delftenaar kan geld verdienen met 'eigen' windmolen"
"DELFT/BLEISWIJK - Als de gemeente een beetje wil meewerken, hoeven Delftenaren op termijn minder te betalen voor hun stroom. Dat kan als de gemeente instemt met de komst van windmolens van De Windvogel. Leden van deze vereniging kopen gezamenlijk een windmolen, die energie levert aan het net. De opbrengst daarvan gaat naar de leden."

Delftse Ingenieurs Raad - Michiel Goudriaan
"Delft 2030: Huiskamer van de Randstad, Durapolis en Eureka Metropole"

Gemeente Delft
"College Delft zet zich in als vrijwilliger"
"Het college van de gemeente Delft doet mee met Make A Difference Day op vrijdag 20 maart. Burgemeester en wethouders zetten zich deze dag vrijwillig in voor de zorginstellingen Pieter van Foreest de dagopvang voor dak- en thuislozen in de Maria van Jessekerk."

Jan Peter de Wit
"Zorgpost Delftwonen Mozartflat staat leeg"

bestuur D66
"Informatie-Workshops 'Gemeenteraadsverkiezingen'"

bestuur D66
"D66 bijeenkomst met KNNV 20 maart "

delft paradijspoort_000_personen_000_femke_stolker_foto_rc_cat007cp-3038_a.jpg
Femke Stolker
"FEMKE STOLKER GEEN KANDIDAAT VOOR DELFTSE RAAD"
"Daarmee komt na maart 2010 een einde aan een raadslidmaatschap van 8 jaar, waarvan zij 6 jaar voorzitter was van de fractie. Ook was zij bij de verkiezingen van 2006 lijsttrekker namens de PvdA."donderdag 19-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft clarenstraat_025_027_2009_03_17_a.jpg
Delft, Clarenstraat 25-27.
Van pakhuis naar appartement met subsidie van de gemeente Delft.
Opening door Ronald Vuijk


Quotes van de dag
"De Messias is er voor Kuipers en Stoelinga, maar daarvan maken zij beiden geen gebruik" Aad Bonthuis


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
duurzaamnieuws
"Minister Van der Hoeven bespreekt succesvol
Duits feed-in systeem met Hermann Scheer"

"Het draagvlak voor een Nederlands feed-in-systeem naar Duits model wordt steeds sterker. Op verschillende niveaus wordt inmiddels besproken of en hoe dit systeem in Nederland kan worden ingevoerd. In de Tweede Kamer zijn verschillende vragen gesteld."
Heb je de open brief ondertekend?

PRESIDIUM
Peter Kiela, Wil Steffen, Ernst Damen, Niek van Doeveren, Aad Meuleman, Ron Witsenboer.

Jan Peter de Wit
"Presidium constateert overtreding Gedragscode"
"... Het stelletje heikneuters in het Presidium is druk in de weer met censuur. Raadsleden die andere raadsleden de les gaan lezen. Ik trek me niets aan van de gedragscode wat betreft meningsuitingen. Dat is aan de rechter en de burger."

Delftse Post- Karl Flieger
"Taveerne gesloten"
"Burgemeester Verkerk: �Moet ik dan ni�ts doen?!�
DELFT - Taveerne De Burgwal is vanaf vandaag een jaar dicht. Vanmorgen rond negen uur draaide de politie de sleutel van het caf� op de Burgwal om, op last van burgemeester Verkerk."
Redactie: door Aad Bonthuis
Wat een belachelijk interview in de DP van heden: Basje: "Moet ik dan niets doen"?. Een burgemeester, die zich afvraagt of hij moet handelen. Ja inderdaad, hij moet niks doen. Iets doen kan hij niet. Hij heeft vijf middelmatge wethouders. Laten zij voor hem denken, doen en handelen, al erg genoeg, dan hoeft hij alleen nog maar te denken aan het moment dat hij Delft moet verlaten. Ik hoop dat hij snel uitgedacht is. Basje, geef Delft nu eens de kans voor een Burgemeester, die wij jaren hebben mogen koesteren. Maak Delft en de burgers eens blij.

Delftse Post - Peter Fagg
"Wil Steffen: Voor het beste gaan"
"DELFT - Of het nu gaat om een winkelcentrum of om een individu, gemeenteraadslid Wil Steffen (VVD) houdt zich graag bezig met de vraag hoe de ontwikkelingskansen van iets of iemand benut of verruimd kunnen worden."

Jan Peter de Wit
"Troelstralaan voorgoed doodlopende weg"

Gemeente Delft
"Delft verft meer panden blauw"
"Vanaf maandag 23 maart zullen alle panden aan de Van Leeuwenhoeksingel blauw worden geschilderd. Beeldend kunstenaars voorzien de panden van kunst. Hierdoor krijgt de entree van de stad en het stationsgebied een prettige kunstzinnige uitstraling."woensdag 18-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft van_leeuwenhoeksingel_pakschuit_nooit_gedacht_1904_mon_desir_2009_03_17_a.jpg
Delft, Van Leeuwenhoeksingel.
Gerenoveerde pakschuit Nooit Gedacht. Meer foto's.


Quotes van de dag
"Eindelijk zegt de hr P.J. Kuipers iets dat op verstand lijkt, namelijk Martin Stoelinga en Bram Stoop zijn de messias van de gewone mensen, dat is de waarheid, dat zou Kuipers niet kunnen zeggen, die gaat voor een doelgroep." Martin Stoelinga


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft
"Nooit Gedacht klaar voor toekomst"
"DELFT - De restauratie van de 105 jaar oude Nooit Gedacht is vrijwel voltooid. Op zaterdag 11 april wordt de pakschuit weer in gebruik genomen met een maritiem feestje aan de Hooikade in Delft."

Jan Peter de Wit
"Herinrichting Papsouwselaan zware tijden voor ondernemers"
"De herinrichting van de Papsouwselaan is gestart. Eind dit jaar moet de Papsouwselaan klaar zijn. De winkeliers aan de oostzijde van de Papsouwselaan raken bijna al hun parkeerplaatsen voor hun zaak kwijt."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Minder geparkeerd en rijdend blik op de Papsouwselaan vergoot het verblijfscomfort en evenzo het woon- en leefklimaat in dit gebied. Eerder werden deze meerwaarden al klip en klaar aangetoond in het autoluw gemaakte stadscentrum van Delft.

AD-Delft
"Laatse biertje getapt bij De Taveerne"
"DELFT - Geen bijpraatbiertje meer aan de bar voor vaste klanten van De Taveerne: de gemeente Delft sluit het caf� aan de Burgwal op 18 maart precies om twaalf uur middernacht."

Jos van Koppen
"Is er in Oostenrijk scheiding van Kerk en Staat?"
"In Oostenrijk is het proces tegen Fritzl begonnen. We zullen wel weer overspoeld worden met onsmakelijke details, waarvan je in feite verschoond wilt blijven."

Martin Stoelinga
"SV: m.b.t. het bestemmingsplan binnenstad cq Bagijnestraat"
"Recent hebben wij kennis genomen van een geschil tussen het college van burgemeester en wethouders en de eigenaren/bewoners van de woningen Bagijnestraat 3 en 5. Het college heeft besloten dat de bewoning moet worden be�indigd omdat dit in strijd zou zijn met het bestemmingsplan Binnenstad."

Marjon van Holst
"trots"
"Als raadslid kom je heel veel in contact met mensen en dat heeft nogal eens interessante gevolgen. Regelmatig vertellen mensen trots over hun werk en over de organisatie waar ze werken en zo werden we uitgenodigd om eens bij MEE te komen kijken."

Saskia Bolten
"Uurprijs kinderopvang te laag en te hoog"
"In het maartnummer van het maandblad "Re�ntegratie" heeft Wethouder Saskia Bolten een column geschreven over de uurprijs die staatssecretaris Dijksma heeft vastgesteld voor de kinderopvang. Deze prijs is te laag voor kinderopvanginstellingen om hun werk professioneel te kunnen doen en te hoog voor "doelgroepouders" die een re�ntegratie of inburgeringstraject volgen."maandag 16-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft psvemv_psenmv_cees_huizer_sandra_vd_akker_farid_alozai_nico_driessen.jpg
Delft.
Cees Huizer, Sandra van de Akker, Farid Alozai en Nico Driessen starten de nieuwe lokale politieke Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing.
Welkom allemaal op de website van PSENMV


Quotes van de dag
"Kan Chris Oomen het huis van die Verkerk opkopen en burgemeester van Delft worden?" Aad Bonthuis

"Het Prins Bernard viaduct in Den Haag is al lang afgebroken, wanneer volgt de Sint Sebastiaansbrug in Delft." harrie fruyt van hertog

"In de Delftse Post van 11 maart stond Verkerk over de caf�sluitingen met een 'bek vol tanden' afgebeeld." Jan Peter de Wit

"Delftse Post journalist Karl (Op)Flieger doet er alles aan om onze Delftse Burgemeester mr. Bas Verkerk zo lullig mogelijk in de krant neer te zetten. Dat zegt wel wat over de 'geliefdheid' van onze burgemeester." Jan Peter de Wit

"Stoelinga en Stoop etaleren zich als de messias van de gewone man." Paul Jan Kuijper

"Als jij het braafste jongentje (red. Paul Jan Kuijper) uit de klas wilt zijn prima. Laten wij dan ook maar de verkiezingen afwachten, de enige verstandige zin in je verhaal." Martin Stoelinga

"De wachtrij voor de kassa nam bijna een uur in beslag. Toch hadden Corien & ik het er graag voor over." Frans van Rijnswou

"Bij wachtrijen voor de vroegere PTT-loketten is wetenschappelijk vastgesteld dat de zestiende persoon en verder daarachter zwaar depressief zijn." harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft vier_leeuwenbrug_rotterdam_a.jpg Rotterdam, Vier Leeuwenbrug.
Delft op Zondag - Jesper Neeleman
"Tramlijn 19 is later af en kost weer meer,
maar Gemeente moet toch maar over de brug komen"

"DELFT � Tramlijn 19 had vorig jaar al door Delft moeten rijden. Als alles meezit komt dat er pas in 2012 van. Voordat de tram van Leidschendam-Voorburg naar de TU kan boemelen, moeten namelijk eerst de Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug worden vervangen."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Het doorgaande verkeer moet de stad uit en gaat dan buiten om. Een gemiste kans om bij de vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug een echte stadsbrug op maaiveld hoogte te overwegen. Van PvdA-wethouder RO Anne Koning is alleen een schamper lachje te verwachten, visie en idee�n toont de Wageningse bomen-ingenieur tot nu toe totaal niet. Ook de PvdA-fractie laat niets van zich horen. Waar was het openbare debat met interactieve besluitvorming alvorens tot de brug-keuze te beslissen?

Jan Peter de Wit
"Burgemeester Bas Verkerk moet nevenfuncties opgeven"
"Aanstaande maandagavond 16 maart gaan de fractievoorzitters onderling het evaluatiegesprek over het functioneren van burgemeester Bas Verkerk voorbereiden. Dat jaarlijkse evaluatiegesprek met Verkerk is 23 maart."
delft personen_000_bas_verkerk_2.jpg Burgemeester Bas Verkerk
In plaats van bijbanen moet Bas Verkerk zijn accent gaan leggen op het burgervaderschap.
1 Elke dag spreekuur voor burgers in het Stadhuis aan de Markt
2 Elke week publiekelijk een horecagelegenheid bezoeken. Voor een duur van 52 weken. Dan heb je ze bijna allemaal gehad en is ook goed voor zijn verstoorde relatie met de horeca.

Mil�ne Junius
"Stadsvisie - een persoonlijke reactie"
"... Wie weet worden we dan de "Gezelligste huiskamer van Europa" (SB). Daarin zullen ook alle (internationale) kenniswerkers zich thuisvoelen. Vanuit hun kennislabs hoeven ze niet op vakantie naar een Toscaanse heuvel, maar kunnen ze lekker uitblazen en zich laten inspireren in onze historische binnenstad of in het Mekelpark."

Fleur Norbruis
"Delft in 2030"
"Elders op de site kunt u in de nieuwste Witsz'nblog lezen over vorm en aanpak van de discussie over de stadsvisie. Uiteraard leverde GroenLinks ook een bijdrage aan de interessante discussie over Delft in 2030 - die staat hier."

delft personen_eppo_oboema_van_nispen_tot_sevenaer_a.jpg
Eppo van Nispen tot Sevenaer - Foto Benz & Benz
Delft op Zondag - Jesper Neeleman
"Even bellen met ..."
"Eppo van Nispen tot Sevenaer. De DOK-directeur is tegenwoordig te zien in het door Frans Bauer gepresenteerde programma Bananasplit. Vrolijk en enthousiast helpt hij mee met het foppen van Bekende Nederlanders."

Jan Peter de Wit
"Nieuw: Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing"

Bram Stoop
"Paul Jan van D66 mag van mij zijn mening zeggen"
"... Een ieder zal een boodschap op zijn of haar manier uitdragen dat hoort bij een democratie zo simpel is het verhaal. Je kan ook zeggen dat dit populistisch gedrag is, maar dat populisme en democratie als een rode draad door elkaar heen lopen staat ook vast."

PvdA Delft
"KENNISMAKINGSAVOND"
"Voor wie recent lid of belangstellende van de PvdA is geworden of pas naar Delft/Midden-Delfland is verhuisd en graag wilt weten wat de PvdA in Delft/Midden-Delfland doet, organiseert het bestuur een kennismakingsavond op: Woensdag 8 april a.s. om 20.00 uur in de PvdA-fractiekamer in het Stadhuis op de Markt."

Frans van Rijnswou
"Wat weegt de dame?"
"Amsterdam � Het was zondag druk in het Rijksmuseum. De wachtrij voor de kassa nam bijna een uur in beslag. Toch hadden Corien & ik het er graag voor over. Net als de andere mensen in de rij wilden we de tentoonstelling �Te gast: Vermeer uit Washington� zien."zaterdag 14-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"Een goede ontwerper straatinrichting weet dat voetgangers en fietsers altijd de kortste route kiezen en hij houdt daar dus rekening mee bij zijn plannen." harrie fruyt van hertog

"Na deze jaarlijkse show van Stolker en haar vriendinnen (PvdA) moet Stadsbelangen Willy Wijnmaalen een BOS Rozen sturen" Aad Bonthuis

"Kortom, als een hangbuikzwijn op een olifant over de Markt in Delft wilt paraderen om een boodschap te verkondigen, is dat uit den bozen als het aan de Dierenbescherming ligt." Bianca van der Werf

"Fietsers worden in Delft niet of nauwelijks meer serieus genomen door het stadsbestuur." Ronald Kroon

"Nu de werkzaamheden nog bezig zijn kan er nog wat veranderd worden. Maar helaas, Koning staat er bekend om dat zij star aan procedures vasthoudt." Jan Peter de Wit

"De parkeerfobie is in Delft aan het doorslaan en men gaat daarbij gewoon door alsof men doof is." Bram Stoop

"De inspraak van Delftse burgers loopt via uitspraken van rechters." Jan Peter de Wit

"Stadsvisie Delft in 2030: Raadsfracties die niet deelnemen aan dit debat door gewoon weg te blijven onttrekken zich aan deze verantwoordelijkheid en lopen het risico zich zelf buitenspel te zetten." Ron Witsenboer

"Stadsvisie Delft in 2030: Alles is waterbestendig en er zijn alleen nog maar waterwoningen. Iedereen heeft een zwemdiploma." harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Lex de Jonge
"Reinier de Graaf Gasthuis ge�rgerd: We zijn niet te koop"
" DELFT Het Reinier de Graaf Gasthuis 'is niet te koop'. Ge�rgerd reageert het Delftse ziekenhuis op het bericht dat zorgverzekeraar DSW interesse heeft in de Reinier de Graaf Groep. DSW zou het ziekenhuis in de corporatie met het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam willen opnemen."

RTV-West
"DELFT - Zorgverzekeraar DSW wil het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft overnemen."
"Bestuursvoorzitter Chris Oomen zegt in het magazine FEM graag het Reinier de Graaf Gasthuis in een vereniging van ziekenhuizen onder te willen brengen."

AD-Delft - Saskia Herberghs
"Stad negeert vaak fietsers"
"DELFT - Fietsers worden in Delft niet of nauwelijks meer serieus genomen door het stadsbestuur. Dit zegt Ronald Kroon, de voorzitter van de Fietsersbond, afdeling Delft. Hij vindt dat de communicatie met de gemeente de laatste jaren enorm is verslechterd."

delft http://www.jpdewit.nl/SC09788.jpg
Jan Peter de Wit
"Wethouder Koning laat fietsers naar Ternatestraat omrijden"
"Fietsers naar de Ternatestraat moeten doorfietsen tot voorbij de meest linkse boom. Fietsers kennende, zullen ze kiezen voor de kortste route rechts over het voetpad."

delft http://www.bram-stoop.nl/afbeeldingen/image_resizer.jpg
Bram Stoop
"De parkeerplekken aan de Papsouwselaan gaan verdwijnen."
"Bij het agendapunt parkeerplekken Papsouwselaan werd mij al snel duidelijk dat men maar doet en daarbij geen rekening houdt met wat de burger of ondernemer er van vindt."

AD-Delft
"Parkeerplekken bij Papsouwselaan verdwijnen"
" DELFT - Het ziet ernaar uit dat de ruim dertig parkeerplaatsen voor de winkels aan de Papsouwselaan per 1mei verdwijnen. Op die plek wil het stadsbestuur tweerichtingsfietspaden, een breed trottoir en groenstroken aanleggen."

Pauljan Kuijper
"Het (popul)isme wat..."
"Als ik Onafhankelijk Delft populistisch noem, reageren Stoop en Stoelinga hevig verongelijkt. Ze zien zichzelf als politici die "eindelijk zeggen wat er leeft". Daar zou niks mis mee zijn, maar ze verdraaien regelmatig bewust de feiten en daar reageer ik op."

Pauljan Kuijper
"Geen tandje erbij voor aanpak veilig uitgaan"
"De samenwerking tussen de gemeente, politie en horeca in Delft voor een veilig uitgaansleven werkt onvoldoende. Zo wordt de doelstelling om het aantal geweldsmisdrijven in de binnenstad terug te dringen naar het niveau van 2004 (52) nog lang niet gehaald."

Anne Koning
"maandagavond"
"Aan het einde van deze week, denk ik aan de volgende. Maandagavond is er veel te doen."

Ron Witsenboer
"Visie of buitenspel?"
"Duizenden Delftenaren hebben een bijdrage geleverd aan de discussie over de stadsvisie Delft in 2030. Deze week werden de gemeenteraadsfracties uitgedaagd om duidelijk te maken waar men staat als het om de toekomst van Delft gaat. Niet alle raadsfracties namen deel aan de boeiende discussie."

Lennart Harpe
"Geen bewijs van goed gedrag voor vrijwilligers,
wel een brief van het College"

"In de afgelopen weken is in Delft fors gediscussieerd over nut en noodzaak van het hebben van een bewijs van goed gedrag om als vrijwilliger bij een door de gemeente Delft gesubsidieerde instellingen aan de slag te kunnen gaan."vrijdag 13-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"Wie geeft commentaar op het gebruik van die geplaatste foto? Wie is dat dan? Toch niet mevrouw Nawijn????" Aad Bonthuis


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft chris_oomen_001.jpg Chris Oomen
FEM - Walter Devenijns
"DSW aast ook op Delfts ziekenhuis"
"Zorgverzekeraar DSW wil meer ziekenhuizen overnemen, zegt bestuursvoorzitter Chris Oomen in een interview met FEM. Hij aast op het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis."

RTV-Rijnmond
"Vlietland moet plannen overname uitstellen"
"Het Vlietlandziekenhuis in Schiedam moet pas op de plaats maken met de overname door zorgverzekeraar DSW. Die oproep deed minister Klink gisteravond na een spoeddebat in de Kamer over de fusieplannen."

Gemeente Delft
"730 handtekeningen voor behoud ziekenhuis in Delft"
"Een bewoonster van woonzorgcentrum Stefanna, mevrouw C. Ruyg, heeft vanmiddag 730 handtekeningen overhandigd aan de wethouders Dick Rensen en Ronald Vuijk."

Rechtspraak.nl
"Uitspraak Caf� De Taveerne tegen burgemeester Bas Verkerk Delft"
"RECHT DOENDE: 1 verklaart het beroep ongegrond; 2 wijst het verzoek af.
... De burgemeester kan, ter bescherming van het woon- en leefklimaat en de openbare orde, tot sluiting van een horeca-inrichting overgaan. Hiervoor is de burgemeester afhankelijk van politie-informatie. In ieder geval wordt tot sluiting van de horeca-inrichting voor maximaal 52 weken overgegaan indien buiten de horeca-inrichting, doch in directe relatie daarmee, harddrugs worden verhandeld en/of worden gebruikt."

Ad-Delft
"Taveerne moet wel voor een jaar dicht
Gemeente: 'goed nieuws voor bestrijding van drugs'"

"DELFT - Caf� de Taveerne aan de Burgwal in Delft moet voor een jaar dicht. De rechter heeft het beroep van de eigenaar tegen de sluiting verworpen. Burgemeester Verkerk had de maatregel opgelegd, omdat er drugs in het caf� waren verhandeld."

Job Veltman
"Visie op de stad in 2030"
"Hoe zou Delft er in 2030 uitzien? Is de A13 inmiddels ondertunneld? Heet de TU dan Technische Universiteit Rotterdam? Hebben de Rolling Stones hun afscheidsconcert op Lijm&Cultuur gegeven?"

Jan Peter de Wit
"Bij het Oostblok stapelt het grofvuil zich op straat op"
"Bij het Oostblok ligt dit grofvuil al sinds 26 februari (zie hier) bij de tegel 'Hier Grofvuil Op Afspraak'. Natuurlijk trekt grofvuil op straat trekt steeds meer rotzooi aan. PvdA wethouder Koning wil die mentaliteit echter veranderen via communicatie."

Fleur Norbruis
"Groen in de Spoorzone"
"Wethouder Koning deed recent uitspraken over de groene en blauwe inrichting van het Spoorzonegebied. Aanleiding om tijdens de raadscommissie Ruimte en Verkeer enkele vragen te stellen over de inrichting van dit gebied."

delft http://www.vvddelft.nl/extra/wauw/2009_voorjaar__2___400_x_300_.jpg
VVD Delft
"Crocussen luiden de lente in!"
"Wie de Van Foreestweg oprijdt of langs het Bolwerk komt, ziet een zee van kleurige crocussen. Een feest voor het oog! Zelfs de met graffiti besmeurde Irenetunnel verliest het van zo'n fleurig stukje stad wat aandacht trekken betreft."

Lennart Harpe
"Stadsvisie voor Thorbecke Town"
"Afgelopen woensdag spraken wij in de zogenaamde commissie Algemeen over de scenario�s van het Stadsvisietraject Delft 2030. Een lijvig rapport met drie scenario�s (Durapolis, de Huiskamer van de Randstad en Eureka Metropole), vormde de basis voor een goede discussie."donderdag 12-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"Perfect.
Jannie gefeliciteerd.
Maar niemand van de PvdA, op Leonie na, dat ik te laat zou zijn, maar dat had ik al voorspeld, neemt de moeite mij te informeren over de kandidaatstelling van Willy Wijnmaalen.
Dank je wel, het is mij weer duidelijk wat een verkeerde socialisten jullie zijn.
Jammer voor mij, jammer voor Delft en gelukkig voor Nederland." Aad Bonthuis

"Stoelinga noemt mij mijnheer, dat hoeft niet en dat wil ik niet: Allebei, Verkerk en Stoelinga, met vervroegd pensioen. Dat zou een grote zegen zijn voor deze mooie stad en kan de clown Nawijn in Zoetermeer blijven." Aad Bonthuis

"Ik weet niet waar mr. Bas Verkerk rechten heeft gestudeerd maar het lijkt wel of hij in de avonduren een LOI cursus gevolgd heeft." Jan Peter de Wit
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Eenrichting verkeer Professorenbuurt al weer opgeheven"
"Het eenrichtingverkeer in de Professoren buurt is vanmorgen weer opgeheven zo blijkt. De borden zijn inmiddels verwijderd. Het eenrichting verkeer heeft krap twee weken bestaan."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Boetes frustreren gemeente bij hulp aan schuldenaren"
" DELFT - Fijn is dat. Probeer je als gemeente er alles aan te doen om schulden van mensen met lage inkomens op verantwoorde wijze te saneren, ligt het rijk dwars."

Jan Peter de Wit
"Burgemeester Verkerk geeft 'kastje naar de muur' antwoorden"
"Ik heb ontwijkende antwoorden gekregen van burgemeester Verkerk op mijn schriftelijke vragen hoe vaak in 2008 het college adviezen van de bezwaarcommissie naast zich neer heeft gelegd."

Jan Peter de Wit
"Groot WOK restaurant aan de Bachsingel"

Leeuwarden.nu
"Paardenpoepverbod in stad"
"Ruiters moeten de keutels van hun paard in Leeuwarden voortaan opvegen en meenemen. Burgemeester en wethouders willen deze regel invoeren op verzoek van hondeneigenaren. Die vinden het niet eerlijk dat hun huisdier niet op straat mag poepen, terwijl de veel grotere paardenhopen wel blijven liggen."woensdag 11-03-2009 00h00

Quotes van de dag
delft bianca_xxx.jpg
"Het toppunt van na�viteit is: van jezelf foto�s laten maken en dan vervolgens commentaar geven als men ze gebruikt." Martin Stoelinga en Bram Stoop

"Zorgverzekeraars worden voorgetrokken ten nadele van andere, zoals woningcorporaties of energiebedrijven. Het beginsel van gelijkberechtiging wordt hiermee teniet gedaan." Saskia Bolten

"Waarom moet de toekomst van Delft teruggebracht worden tot drie vage scenario�s? Dat levert alleen lang praten en een vage onbruikbare toekomstvisie op." Martijn Sipkema


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft bolten_003.jpg Groenlinks-wethouder Saskia Bolten
harrie fruyt van hertog
"Groenlinks wethouder Saskia Bolten zet DELFT landelijk STIJF voor LUL"
"Dit gaat over de nieuwe wetgeving Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen. Met een onbegrijpelijke eenmansactie zet de knappe wethouder Bolten Delft grandioos stijf voor lul. Alle besluitvorming is democratisch tot stand gekomen, de inhoudelijke discussie is gedaan en nu aan het einde van de rit gaat Bolten ongenuanceerd zeuren bij de Eerste Kamer."

Bram Stoop
"Schriftelijke vragen ziektekosten premie"
"We konden in de media vandaag de reactie van wethouder Bolten lezen waarin deze jongedame aangeeft dat ze tegen dwangmatig betalen is van achterstallige ziektekosten premie. In mei 2006 maakte ik mij al zorgen over het betalen van deze premie."

Bas Bennebroek
"STIP roept op tot snelle benoeming van Kennisambassadeurs"
"De position paper van Delft - h�t promotiemiddel van de economische visie van Delft - zit vol met aansprekende voorbeelden van technische innovaties uit Delft. En in de stadsmarketingnota staat dat de Delftse kernwaarden 'technologie' en 'innovatie' beter verkocht moeten worden."

Martijn Sipkema
"SP heeft geen behoefte aan vage stadsvisie"
"De SP-fractie doet woensdag niet mee aan de commissievergadering over een stadsvisie voor Delft. Het college heeft een drietal scenario's opgesteld en vraagt de raad nu om advies op basis waarvan het college een stadsvisie opstelt, maar op deze manier heeft het volgens fractievoorzitter Martijn Sipkema weinig nut: "

AD-Delft
"SP boycot discussie over stadsvisie Delft"
"DELFT - De Delftse SP-fractie boycot woensdagavond de commissievergadering over de nieuwe stadsvisie voor Delft. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad drie scenario�s voor over de toekomst van de stad: "

AD-Delft - Julia Broos
"Ook Kapelsbrug te zwak voor tram"
"... Het is de zoveelste tegenvaller bij de aanleg van de tramlijn, die komt te liggen tussen de TU-Wijk en Leidschendam-Voorburg. Volgens de planning had de tram al moeten rijden, maar telkens treedt er vertraging op door onvoorziene problemen. Vorig jaar kwam aan het licht dat de Sebastiaansbrug in slechte staat verkeert."

AD-Delft - Lex de Jonge
"Buurt ziet niks in dure opknapbeurt"
"DELFT - De Professorenbuurt krijgt een opknapbeurt. De gemeente grijpt de vervanging van de riolering aan om het parkeerprobleem in de wijk aan te pakken en tegelijkertijd de leefbaarheid te vergroten. Alleen: er �s helemaal geen parkeerprobleem, menen buurtbewoners. 'Dat hele plan is 'onzin'.'"dinsdag 10-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft papsouwselaan_293_ijshuis_marco_den_hartog __2009_03_08_16h27_32.jpg
Delft, Papsouwselaan 293.
Het IJShuis voor ambachtelijk schepijs.


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Harold van Til
"Succesvol pleidooi voor gratis parkeren bij begraafplaats Jaffa"
"Bij de begraafplaats Jaffa is een klein parkeerterrein. Helaas wordt dit terrein steeds meer gebruikt door bezoekers en werknemers van de TU en andere bedrijven. Om ervoor te zorgen dat er weer parkeerplek is voor bezoekers van de begraafplaats heeft het college voorgesteld om betaald parkeren in te voeren."

Telegraaf
"Parkeerautomaat weigert munten"
"AMSTERDAM - Automobilisten die met een hand vol kleingeld bij een parkeerautomaat staan, komen binnenkort in Amsterdam bedrogen uit. Deze week is de gemeente in de binnenstad begonnen met het omruilen van de oude meters voor nieuwe, waarin geen ruimte meer is voor muntjes. Bij de nieuwe parkeermeters kan alleen worden afgerekend met pinpas, chipknip en creditcard."

Jan Peter de Wit
"IKEA reclamezuil verrezen"
"Zondag is bij IKEA deze mooie reclamezuil van het groot kapitaal verrezen. Voortaan A13 afslag IKEA Delft en afslag Mc Donalds Delft Noord."

AD-Delft
"Generaal pardon voor 128 ex-asielzoekers"
"... n totaal moet Delft zo�n 160 ex- asielzoekers huisvesten. De gemeente denkt daar halverwege dit jaar mee klaar te zijn. Vanwege de voortvarende en persoonlijke aanpak bij de opvang en huisvesting werd Delft aangewezen als voorbeeldgemeente."

AD-Delft
"Weesfietsen weg voor nieuwe stallingen"
" DELFT - Wie zijn fiets op 3 april nog neerzet op het viaduct bij station Delft-Zuid, hoeft niet te verwachten dat zijn tweewieler bij terugkomst nog op dezelfde plek staat. De gemeente gaat de fietsen langs de relingen op de brug vanaf die datum samen met de politie weghalen."

Rolf Clason
"DELFTSE ROOS NAAR JANNIE VAN DER HOEVEN"
"�Een levenskunstenaar, een mediator, iemand die weet wat het is met anderen te delen�. Dit zijn enkele citaten die Janny typeren, zoals blijkt uit de toelichting in de aanmeldingsbrief."maandag 09-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"... burgemeester Verkerk blijft volharden in 'het les geven aan de raad' over zijn bevoegdheden met betrekking tot het mogen nemen van bestuurlijke maatregelen ..." Aad Meuleman

"Indien overzicht bij bestuurders afwezig is, ontstaan eindeloze juridische procedures ten koste van kostbare creativiteit. Dit betekent een onvoorstelbaar verlies voor allen!" Michiel Goudriaan

"Xotus, de VVV, De Kermis alle VVD irritaties vertrokken, uit de binnenstad, Nu Bas Verkerk nog!!! dan maken wij alle Delftenaren gelukkig." Martin Stoelinga

"Antwoord voor dhr. Bonthuis Ik geef hem groot gelijk omdat hij mij Martin Stoelinga gelijk geeft." Martin Stoelinga

"Al eerder heb ik moeten constateren dat een intern onderzoek van Verkerk niet deugde. Alleen speelde toen de gemeenteraad voor rechter." Jan Peter de Wit

"Onze fractie is nog sterker van mening dat Verkerk gewoon Delft moet verlaten want Verkerk heeft het simpel weg verbruid in ons Stadje." Bram Stoop

"Ik krijg steeds meer het idee dat er niet met Verkerk valt te praten" Martijn Sipkema

"Hij (red. Verkerk) moet zeggen: Welke aanpak vinden we met z�n allen het beste? Ik zeg niet dat zijn aanpak slecht is, maar hij heeft er wel mensen mee gedupeerd. Het zero tolerance-beleid moet daarom afgelopen zijn." Pim Meijkamp.

"Die Verkerk heeft last van een hyperactieve sluitspier" Wiesje Gort-Droog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
delft http://62.131.251.223/odd/letop.jpg
Frans van Rijnswou
"Respect"
"Delft � Fietsers kennen in Delft bijna geen belemmering. Nergens wordt hen gevraagd om af te stappen. Zelfs in de drukke Jacob Gerritstraat mogen de fietsers gewoon tussen het winkelend publiek door manoeuvreren."

Aad Meuleman
"Rechter duidelijk over burgemeester Verkerk in kwestie caf� Sport"
"... Onze fractie blijft het bijzonder vinden, dat ondanks deze duidelijke uitspraak van de rechter burgemeester Verkerk blijft volharden in 'het les geven aan de raad' over zijn bevoegdheden met betrekking tot het mogen nemen van bestuurlijke maatregelen en gemakshalve voorbij gaat aan het oordeel van de rechter."

Jan Peter de Wit
"Weer wint Caf� Sport van burgemeester Verkerk"
"Burgemeester Bas Verkerk heeft de bodemzaak verloren van Caf� Sport. Burgemeester Verkerk wilde caf� Sport 16 weken sluiten omdat er volgens hem binnen harddrugs waren verhandeld. Rechter mr. M.D.J. van Reenen-Stroebel maakt korte metten met de argumentatie van burgemeester Verkerk (zie hieronder de uitspraak)."

Bram Stoop
"uitspraak bekent geworden aangaande de sluiting van cafe sport"
"Deze week is de uitspraak bekent geworden aangaande de sluiting van cafe sport waarin de argumentatie ook beschreven staat. Door hier te klikken kunt u deze lezen. Wij hopen Verkerk nu eindelijk op houdt met deze schijnvertoning waar hij alleen maar schade aanricht."

Delft op Zondag - Jesper Neleman
"Uitgaan in Delft onveilig? Welnee, het is hier juist gezellig"
"DELFT � Een avondje stappen wordt in Delft als veilig ervaren. De samenwerking tussen de partijen die voor die veiligheid moeten zorgen verloopt echter niet bepaald soepel."

Jan Peter de Wit
"Eetcaf� Moodz aan Vesteplein is open"
"Eetcaf� MOODZ aan het Vesteplein is open. Elke week te zien op RTL4 bij 'Mijn tent is Top'. Binnen ��n geheel, buiten lijkt linker deel er niet bij te horen."

Rolf Clason
"DICK RENSEN REIKT RUGZAK UIT AAN SOMALI�RS"
"Onze wethouder Dick Rensen heeft op 6 maart 2009 in De Vleugel de eerste rugzak met informatiemateriaal uitgereikt aan de voorzitter van de Somalische Vereniging."

Sjaak Keuvelaar
"De stad terug aan de mensen"
"Onlangs heeft het Wetenschappelijk Instituut van het CDA een symposium georganiseerd over het grotestedenbeleid. Het symposium luisterde naar de veelzeggende naam 'De stad terug aan de mensen'."

AD-Delft
"Emotie bij winnares Delftse Roos"
"DELFT - �In Engeland hadden ze de English Rose in de vorm van Lady Diana, wij hebben onze eigen, Delftse Roos: Jannie van der Hoeven��, zei Annelieke Verkerk (echtgenote van de burgemeester) zondag tijdens het uitreiken van de Delftse Roos in Theater de Veste."

Anne Koning
"vrouwendag"
"Morgen is het de internationale vrouwendag. Natuurlijk wordt die in Delft ook gevierd. Dat kan niet missen met Saskia Bolten als wethouder voor onder andere emancipatie in haar portefeuille."

Bianca van der Werf
"Tweede Playground"
"Wethouder Rensen (sport) slaat voor de vorm een balletje tegen Richard Krajicek (2007)"

Leja van der Hoek
"VVD-fractie bezoekt Buitenhof"
"De bewoners van de Buitenhof stellen belangstelling vanuit de politiek op prijs, zo bleek uit de gesprekken die de VVD-fractie zaterdagmorgen 7 maart jl. voerde op het plein voor het winkelcentrum aan de Vrijheidslaan."

Rolf Clason
"WEBWEERGAVE LEDENBLAD DELFTS ROOD"
"Bij wijze van experiment vindt u hier online ons afdelingsledenblad Delfts Rood"zaterdag 07-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"Het laat zien dat er een werkcultuur was, waarbij niet scherp genoeg is geopereerd om alles voor elkaar te krijgen. Dat moeten we niet meer doen." Bas Verkerk

"TU-Delft: "We dachten; we geven pas een gebruiksvergunning af als alles op orde is. Dat was een iets te ambtelijke benadering." Bas Verkerk

"Het Delftse College is vol met tegenstellingen, Bas Verkerk probeert de horeca te sluiten en even later opent Lian Merx weer nieuwe horeca." harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Delftse Ingenieurs Raad
"De Phoenix Allee te Delft inleiding"
"De Delftse Ingenieurs Raad voegde, Huiskamer van de Randstad, Durapolis en Eureka Metropole, samen om een samenhang te verwezenlijken van StadsVisie, Stadspolitiek (Delft - Phoenix Allee), Regionale politiek (Deroden) tot Landelijke- en Wereldpolitiek."

Rechtspraak.nl
"Uitspraak cafe De Sport tegen Burgemeester Bas Verkerk Delft"
"5.6 De voorzieningenrechter is, gelet op de onvoldoende feitelijke onderbouwing, van oordeel dat verweerder niet de bevoegdheid toekwam om over te gaan tot tijdelijke sluiting van Caf? De Sport."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
Bas Verkerk gaat opnieuw voor gaas met zijn juridisch bestuurlijk gelul. Hij liet zich op de rechtbank bijstaan door een ingehuurde en drie gemeentelijke juristen, te weten mr. M.E. Gelpke, mr. J. van der Hoest, mr. D.M.S. Merten en mr. R.van de Plas. Lekker makkelijk dit bluffen op kosten van de gemeenschap. Drie raadsleden durfden de "macht" van Bas Verkerk eerder te tarten, Aad Meuleman, Martin Stoelinga en Jan Peter de Wit, de overige raadsleden heulden gewetenloos mee in het bestuurlijke standpunt van Verkerk. Motto: Ga aan tafel Bas, praat kwesties uit en rot op met je arrogante gerechtelijke procedures!

AD-Delft
"Besluit horeca onbesuisd"
" DELFT - 'Wild en onbesuisd' noemt burgemeester Verkerk het vorige maand genomen besluit van Koninklijke Horeca Delft om het convenant Veilig Uitgaan eenzijdig op te zeggen. Daarin werden met de gemeente en de politie afspraken gemaakt om het uitgaan in de stad veiliger te maken."

Gemeenteraad
"Evaluatie Veilig Uitgaan wordt scherper"
"... Een meerderheid van de commissie plaatste vraagtekens bij het nut van een rapport over de periode maart 2007 � juni 2008, waarin de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, politie, brandweer en Horeca wordt ge�valueerd, terwijl de horeca het convenant inmiddels heeft opgeschort."

Jan Peter de Wit
"Soci�teit Phoenix zero tolerance op harddrugs"
"Studentenvereniging Phoenix aan de Phoenixstraat waarschuwt bezoekers aan de deur voor drugstesten. Zeker bang geworden na de caf�sluitingen dat burgemeester Bas Verkerk de zaak voor ��n jaar sluit als er binnen gebeld wordt voor wat coke, speed, wiet of ecstacy."

Gemeente Delft
"Opening Moodz"
"Wethouder Lian Merkx opent zaterdagavond 7 maart om ��n minuut over zeven het totaal vernieuwde restaurant Moodz aan het Vesteplein in Delft. Het restaurant is ��n van de kandidaten in het RTL-televisieprogramma 'Mijn tent is top'."

delft http://62.131.251.223/odd/moodz2.jpg
Frans van Rijnswou
"Houd de Moodz erin"
"Delft � Vanavond wordt om halfzeven eetcaf� Moodz officieel geopend. De gevel bestaat uit twee delen, maar van binnen is het ��n grote ruimte. George en Geoffrey, de 45-jarige eigenaren van de nieuwe zaak aan het Vesteplein in Delft, maken van de opening een oorverdovend spektakel. Ze hebben dertig djemb�-trommelaars ingehuurd om hun toptent in wording daverend van start te laten gaan."

Bram Stoop
"wijkkrant in de Wippolder te duur"
"... Je kan natuurlijk wel beweren dat iets te duur is geworden maar wordt er dan tegenwoordig helemaal niet meer gekeken naar de meerwaarde van iets als een buurtkrant vraag ik mij in alle eerlijkheid af."

AD-Delft
"Wijkkrant in de knel"
" DELFT - Wijkkrant Wippolder dreigt te verdwijnen. De enige twee vaste redactieleden van de krant stappen op als de gemeente Delft niet met meer subsidie over de brug komt. Die bedraagt nu 5500 euro voor een heel jaar; daarvan moeten vier uitgaven gedrukt worden voor zo�n vierduizend wijkgenoten."

AD-Delft - Heleen Boex
"Serpo voor rechter om deadline verhuizing"
"DELFT - Venta BV, de huisbaas van Serpo, sleept de reptielenzoo voor de rechter om een tijdige verhuizing uit het pand aan het Stationsplein af te dwingen. Het kort geding dient op 2 april, een dag nadat Serpo moet zijn vertrokken uit het stationsgebied. Over die vertrekdatum hebben beide partijen een verschil van inzicht."

Aad Meuleman
"Wel beeld, maar geen geluid in trouwzaal"
"De techniek staat voor niets en de gemeente Delft is trots op de Delftse techniek. Er wordt zelfs service geboden in de trouwzaal op het stadhuis. Als bruidsparen dat wensen, kan de huwelijksplechtigheid via de webcam worden gevolgd."vrijdag 06-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"Ik heb voor de zekerheid mijn telefoonnummer eronder gezet en op donderdag 5 maart belde inderdaad wethouder Koning mij op." Bram Stoop

"De enige 'niet saaie' Verkerk die ik gedurende 17 jaar door woonachtigheid gekend heb was de vader van Kees en eigenaar van Cafe 't Veerhuys in Puttershoek" harrie fruyt van hertog

"Te koop, goed functionerend ministerie met drs. ambtenaren. Wat vindt u? harrie fruyt van hertog


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
RTV-Rijnmond
"Aboutaleb: 'ik verbrand Arabische namenlijst persoonlijk'"
"Marokkaanse ouders uit Rotterdam kunnen hun kinderen elke naam geven die ze willen. De burgerlijke stand in Rotterdam houdt zich niet aan de strikte namenlijst van de Marokkaanse regering. Dat heeft burgemeester Aboutaleb in de gemeenteraad gezegd."

delft bianca_vd_werf_2008_disco.jpg
Delftse Post
"Bianca van der Werf: �Graag meer 30+ disco in Delft!�"
"DELFT - Met een bezoekje aan Night Fever op 14 maart geeft gemeenteraadslid Bianca van der Werf er blijk van een ware voorvechtster te zijn van 30+ discofeesten in Delft. 'Er zijn in de stad maar weinig kwalitatief goede discoavonden voor de groep tussen de 30 en 50. Dit feest voorziet weer in een behoefte.'"

Bianca van der Werf
"Persbericht: Reactie op artikel in Delftse Post dd. 04.03.2009"
"In de woensdageditie van de Delftse Post is een artikel incl. foto verschenen (pag. 17: Delft Agenda), welke zonder mijn medeweten cq. akkoordbevindingen is gepubliceerd."

Jan Peter de Wit
"Soep en broodjes voor raadsvergadertijgers"
"Steeds vaker laat het presidium vergaderingen voor raadsleden om 18 uur beginnen. Soep en broodjes voer voor vergadertijgers. De vergadertijd is in de nieuwe werkwijze alleen maar toegenomen. De Wet van Klets is de basisnorm geworden."

Bram Stoop
"simpelweg gewoon meepraten over hun wijk en wat er gebeurd"
"De afgelopen tijd heb ik een aantal keren op mijn site de gebeurtenissen over het nieuwe herinrichtingsplan in de Professorenbuurt geschreven. In november 2008 kregen de bewoners op vrijdag een brief in de bus dat in de week erna op dinsdag avond een informatiebijeenkomst gehouden zou worden waar het concept plan toegelicht zou worden."

Rolf Clason
"WIE KRIJGT DE DELFTSE ROOS?"
"Op zondag 8 maart zal in het kader van de Internationale Vrouwendag de Delftse Roos 2009 worden uitgereikt. Mevrouw Verkerk zal aan de vrouw die door de jury aangewezen is om de Roos te ontvangen, de wisseltrofee uitreiken in Theater De Veste om 16:00- 16:45. Iedereen, vrouw of man, is van harte welkom."donderdag 05-03-2009 00h00

Foto van de dag
delft cartoon_2007_07_martin_hildebrand_a.jpg
Delft Raadsverkiezingen maart 2010.
Fractievoorzitter Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft gaat de komende verkiezingen voor minstens tien zetels. Stoelinga belooft zijn vroegere juridisch adviseur Hilbrand Nawijn het wethouderschap Economische Zaken.


Quotes van de dag
"Heb ik het ontslag van Basje gemist of heeft dit nog niet plaatsgevonden? Ik heb namelijk een waarschijnlijke koper voor zijn huis" Aad Bonthuis

"Zou Basje een vent met ballen zijn als hij de eigenaar van Caf� Sport � 17.000 vergoedt? Ja" Aad Bonthuis

"Basje moet bij een eventueel hoger beroep dit zelf betalen, Stoelinga heeft sinds jaren eindelijk eens gelijk" Aad Bonthuis

"Ja, natuurlijk ken ik de gondelaffaire met de heer Balj�. Ik ben ervan overtuigd dat die zaak allang achter de rug was geweest, als er destijds onafhankelijk onderzoek naar was gedaan." Hilbrand Nawijn

"Kandidaat raadsleden genoeg, wij hebben zelfs al een wethouder in huis!" Martin Stoelinga en Bram Stoop

"En dan mag er ook officieel drank geschonken worden, natuurlijk ook een vereiste voor een geslaagd feest." Bas Bennebroek


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Martin Stoelinga en Bram Stoop
"Met Verkerk als burgemeester is het logisch dat niemand de lokale politiek in wil!"
"De gemeente maakt serieus werk van het lokken van nieuwe raadsleden. Er is een notitie geschreven, waarin geld wordt uitgetrokken om nieuwe politici lekker te maken. Onafhankelijk Delft doet daar niet aan mee. Wij hebben geen moeite met het vinden van kandidaten. Wel willen we onze nieuwkomers laten scholen."


Knurps.nl | Video Hilbrand Nawijn Kom van dat dak af
Delftse Post
"Hilbrand Nawijn aast op wethouderspost Delft"
"DELFT - Als Onafhankelijk Delft na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in het college van B&W komt, is wat Martin Stoelinga c.s. betreft de wethouder van Economische Zaken bekend. Niemand minder dan Hilbrand Nawijn heeft zich in een gesprek met Stoelinga kandidaat gesteld voor die post."

AD-Delft
"Hilbrand Nawijn wethouder in Delft"
" DELFT - Onafhankelijk Delft wil 'zwaargewicht' Hilbrand Nawijn naar voren schuiven als wethouder van Economische Zaken in Delft. De ex-minister Vreemdelingenzaken en Integratie voor de LPF, nu raadslid in Zoetermeer, zou na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 de opvolger moeten worden van VVD'er Ronald Vuijk."

Jan Peter de Wit
"Ook Kapelsbrug te zwak voor Tramlijn 19"
"... Toenmalig Groenlinks verkeerswethouder Rik Grashoff blijkt heel wat lijken in de dossierkast van Tramlijn 19 verborgen te hebben. Dagelijks bestuurder in Haaglanden burgemeester Bas Verkerk weet hier vast veel meer van. Maar Verkerk nie prate nie en nie weten nie."

Jan Peter de Wit
"Delfts Blauw Pand Stationsplein valt tegen"
"Delfts Blauw Pand aan Stationsplein wat mij betreft het laatste. Eerst wil ik weten wat dit heeft gekost en wanneer deze panden gesloopt worden. Er is door spoortunnel bouwer Prorail nog geen sloopvergunning aangevraagd. Prorail zal de sloopvergunningen voor alle panden in het spoorzone gebied tegelijkertijd aanvragen."

Aad van Tongeren
"Te koop: goed functionerend nutsbedrijf"
"Een voorspelling: binnen een jaar verkoopt de gemeente Delft zijn aandelen Eneco aan een buitenlands energiebedrijf. Ik hou niet zo van voorspellingen en blijf het liefst bij de feiten, maar voor deze voorspelling hoef je niet helderziend te zijn."

Bas Bennebroek
"Lijm&Cultuur steeds populairder"
"STIP heeft altijd vertrouwen gehad in het concept van Lijm&Cultuur (L&C). Op het terrein van de oude lijmfabriek is een evenemententerrein aangelegd, waar allerlei verenigingen en clubs hun feesten en partijen kunnen organiseren."woensdag 04-03-2009 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Bram Stoop
"Wippolder: eenrichtingsverkeer ingevoerd."
"In de Professorenbuurt (Wippolder) is na 50 jaar van de een op de andere dag eenrichtingsverkeer ingevoerd. Er hebben zo blijkt, drie zinnen in de krant gestaan dat dit ging gebeuren. De bewoners hebben hier geen bericht over ontvangen van de gemeente dat dit ging gebeuren laat staan een beargumentatie."
Redactie: door harrie fruyt van hertog
In de uitgave Wijkprogramma's 2008 is op bladzijde 25 het volgende te lezen:
Wippolder - Continueren proces van samenwerking met bewoners tijdens werkzaamheden bij de vervanging riolering en de herinrichting in de Professorenbuurt.
Blijft de vraag: wat gaat er nu precies mis?

Bart Bikkers
"The girl with the pearl earring is watching you!"
"Vrijdag 27 februari openden wethouders Merkx en Koning een nieuw kunstproject. De eerste Delftsblauwe woning is een feit. Al eerder schreef ik op deze site een stuk over de slooppanden in het stationsgebied. Dit is opgepakt door de Werkplaats Spoorzone en uitgedacht tot het blauw verven van het eerste pand als proef."dinsdag 03-03-2009 00h00

Quotes van de dag
"De bewoners willen eigenlijk niet zo veel, alleen uitleg over wat het definitieve plan is geworden en de mogelijkheid om hun mening hierop te geven. Ik vind in ieder geval dat ze daar gewoon recht op hebben. Ik vind dat omdat het ook toe is gezegt aan hen en ik daar bij aanwezig was." Bram Stoop

"Als politici zaken niet aanvoelen zullen zij het ook nooit snappen, al doen ze nog zo hun best. Degene die het wel snappen worden dan populisten genoemd door de niet snappenden." Bram Stoop


Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
AD-Delft - Lex de Jonge
"Ingenieuze uitvinding gaat aan Delf voorbij"
" DELFT - J ammer. Delft gaat niet pronken met de primeur van de eerste fijnstofmagneet. De baanbrekende uitvinding van directeur Bob Ursem van de Botanische Tuin in Delft zal in Amstelveen verder worden beproefd. Ook wordt elders in den lande deze zomer een tunnel uitgerust."

Martin Stoelinga
"Reactie van Martin Stoelinga op schriftelijke vragen
m.b.t. de sluiting van Caf� Sport"

"Zou Bas Verkerk de advocaten kosten uit eigen zak moeten betalen, zoals ook enkele raadsleden deze of andere advocaat kosten zelf moeten betalen. Een uitspraak van Verkerk wie zich brand moet op de blaren zitten, Nu Bas Verkerk persoonlijk heeft verloren en niet B&W, moet Verkerk aangeven hoe deze financi�le kwestie wordt opgelost zonder dat de burger er schade van ondervind."

Martin Stoelinga
"STIP hoort echt niet in de politiek thuis!"
"Natuurlijk zijn ze bij STIP niet blij dat wij van Onafhankelijk Delft kritiek op hen hebben. Wat ze even vergeten is dat wij bepaald niet de enigen zijn. Oud-burgemeester Van Oorschot heeft ook al eens gezegd, dat hij STIP zag als een club van komende en gaande mensen. Elk jaar twee nieuwe mensen, dat kan niet goed zijn voor de stad."

Jan Peter de Wit
"PvdA leert flatbewoners grofvuil op straat te donderen (2)"
"GOED dit huis/grofvuil is goed of op de juiste wijze, tijdstip of plaats aangeboden. Bij de Chopinlaan flats leert PvdA wethouder Koning bewoners grofvuil op straat te donderen. Vandaag is Okee omdat de ondergrondse containers geleegd worden. Morgen is weer FOUT."

Jan Peter de Wit
"Sloopvergunning voor gebouwtje Nederlandsche Oliefabriek (Calv�) uit 1883"

Bram Stoop
"Als bewoner zou je normaal gesproken blij zijn ..."
"Eindelijk is de bouw begonnen van een aantal woningen aan de Delfgauwse weg. Dit betreft een doodlopende straat. Een aantal jaren hebben de bewoners tegen een rimboe aan zitten kijken zonder dat er iets gebeurde."

Willem Brouwer
"Ledenbijeenkomst voorbereiding nieuw verkiezingsprogramma 2010"
"Op zaterdag 14 maart organiseert GroenLinks Delft een ledenbijeenkomst ter voorbereiding van een nieuw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar."

Jappe Zijlstra
"Meld je ook aan voor het Klimaatstraatfeest!"
"Op 30 oktober 2008 startte de actie "Het nationale Klimaatstraatfeest". Met het Nationale Klimaatstraatfeest wordt Nederland gestimuleerd om samen met de buren in de straat te werken aan een beter klimaat."maandag 02-03-2009 00h00

Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
Jan Peter de Wit
"PvdA leert flatbewoners grofvuil op straat te donderen"
"FOUT Vakteam handhaving & Toezicht, dit huis/grofvuil is verkeerd of niet op de juiste wijze, tijdstip of plaats aangeboden. Bij de flats Chopinlaan leert PvdA wethouder Koning bewoners grofvuil op straat te donderen. Dat mag dan alleen weer op de dagen dat de ondergrondse containers geleegd worden. Deze inconsequente regels vragen om rotzooi op straat."

Aad Meuleman
"Wederom gezichtsverlies Verkerk"
"De gemeente noemde het vonnis inzake caf� Sport 'onverwacht' en 'een tegenslag in de strijd tegen drugs.' Stadsbelangen-Delft heeft van het begin af aan gevonden, dat de opgelegde bestuurlijke maatregel tegen de uitbaters van caf� Sport, volgens burgemeester Verkerk geen straf, onterecht was. In de strijd tegen handel en verkoop van harddrugs moeten daders worden gepakt en gestraft."

delft sytse_heidstra_restauratiearchitect_2009_02_04.jpg
Sytse Heidstra
"De Ruyterhoek: overbouwing professorenwoning als blikvanger"
"... Als restauratiearchitect ben ik van mening dat, indien je een architectonisch hoogstandje realiseert, je dat dan wel technisch perfect dient uit te voeren. Volledig herstel van de schade �n uitvoering van het oorspronkelijke bouwplan zou wenselijk zijn."

Anne Koning
"locoburgemeester (red. waarnemend burgemeester)"
"Afgelopen week was ik locoburgemeester. Het bracht met zich mee dat ik een aantal dingen deed die ik normaal niet doe."

Frans van Rijnswou
"Dagradi fleurt boel op"
"Delft � De 54-jarige Amerikaanse kunstenaar Chris Dagradi heeft een gevel van een dichtgetimmerd slooppand aan de Van Leeuwenhoeksingel omgetoverd tot een kunstobject. Dagradi fleurt de hele boel bij het station daarmee flink op."

Bram Stoop
"In Delft is het ook zo dat je al snel van populisme beschuldigd wordt"
"... wij hopen dan ook dat ze dat vooral blijven doen, want wij weten wel beter en zullen hier de komende tijd goed op inspelen. Mede daarom zien wij de gemeenteraad verkiezingen waaraan wij zeker deel zullen nemen in 2010 met vertrouwen tegemoet."

Bram Stoop
"Naar aanleiding van ons telefonisch contact,
zet ik een en ander even voor u op de mail."

"Bij de snelheidsmetingen op de Professor Telderslaan hebben wij geconstateerd, dat een groot deel van het autoverkeer harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid van 30km/uur. Wij hebben dit gemeld aan de projectleider van de herinrichting Professorenbuurt (waarin de Professor Telderslaan valt). Vanuit het vakteam mobiliteit is geadviseerd dit probleem in de herinrichting mee te nemen."

fractie Onafhankelijk Delft
"Schriftelijke vragen: Bas Verkerk versus Cafe De Sport"

fractie PvdA
"Bespreking Integratienota PvdA op 10 maart in de fractiekamer"
"De Integratienota van de PvdA wordt in Delft besproken op 10 maart in de PvdA-fractiekamer op het Stadhuis. Daar vindt de voorbespreking plaats van het PvdA-congres dat op de 14 en 15 maart in Utrecht wordt gehouden."

Delft op Zondag
"Verenigingen niet echt opgetogen over idee voor
verplicht Bewijs van Goed Gedrag voor vrijwilligers"